TELEWIZJA POLITYCZNA TV POLITYKA RZĄD PREZYDENT PREMIER PREZES SEJM SENAT POSEŁ POSŁANKA SENATOR SENATORKA POLITYK POLITYCY POLITYCZNIE POLITYCZNI POLITYKÓW VIDEO WIDEO TRANSMISJA NA ŻYWO LIVE VOD NA RZĄDANIE ON DEMAND PARTIA ONLINE ON-LINE INTERAKTYWNA INTERNETOWA POLSKA
 
  kontaktfacebookYouTubegoogle+twitterdodaj ShortNewsdodaj artykułdodaj videotransmituj na żywomoje konto
 
 
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 KURS EURO EURKURS WALUTY EUR: 4,3555KURS WALUTY EUR: 4,3555KURS WALUTY EUR: 4,3555KURS WALUTY EUR: 4,3555KURS WALUTY EUR: 4,3555KURS WALUTY EUR: 4,3555 KURS DOLARA AMERYKAŃSKIEGO USDKURS WALUTY USD: 3,9082KURS WALUTY USD: 3,9082KURS WALUTY USD: 3,9082KURS WALUTY USD: 3,9082KURS WALUTY USD: 3,9082KURS WALUTY USD: 3,9082 KURS FUNTA BRYTYJSKIEGO GBPKURS WALUTY GBP: 5,1392KURS WALUTY GBP: 5,1392KURS WALUTY GBP: 5,1392KURS WALUTY GBP: 5,1392KURS WALUTY GBP: 5,1392KURS WALUTY GBP: 5,1392 
 KURS FRANKA SZFAJCARSKIEGO CHFKURS WALUTY CHF: 3,9745KURS WALUTY CHF: 3,9745KURS WALUTY CHF: 3,9745KURS WALUTY CHF: 3,9745KURS WALUTY CHF: 3,9745KURS WALUTY CHF: 3,9745 KURS DOLARA KANADYJSKIEGO CADKURS WALUTY CAD: 2,9848KURS WALUTY CAD: 2,9848KURS WALUTY CAD: 2,9848KURS WALUTY CAD: 2,9848KURS WALUTY CAD: 2,9848KURS WALUTY CAD: 2,9848 KURS JEN JENA JAPOŃSKIEGO JPY (100 JENÓW)KURS WALUTY JPY: 3,7895KURS WALUTY JPY: 3,7895KURS WALUTY JPY: 3,7895KURS WALUTY JPY: 3,7895KURS WALUTY JPY: 3,7895KURS WALUTY JPY: 3,7895 
zaloguj sięzarejestruj się
2016-08-31 • 23:42:59 • GMT +1
 
 
strona głównana żywoarchiwum vodczytelnia artykułówzarejestruj się
 
reklama
 
 
 
http://polityczna.tv/
 
polityczna.tv - obiektywna polityka

TELEWIZJA POLITYCZNA NA ŻYWO TRANSMISJA SEJM SENAT WYBORY PREZYDENT PREMIER MINISTER POSEŁ SENATOR OBRADY

 
 
• POLSKA
 
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 23 POSIEDZENIE SEJMU RP OD ŚLUBOWANIA PREZESA INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ JAROSŁAWA SZARKA ROZPOCZĘŁY SIĘ DZISIEJSZE OBRADY SEJMU. W OSTATNIM DNIU 23. POSIEDZENIA IZBA ZDECYDOWAŁA M.IN. O OBNIŻENIU STAWKI CIT DLA MAŁYCH FIRM Z 19 NA 15 PROC. SEJM ZWIĘKSZYŁ RÓWNIEŻ OCHRONĘ KLIENTÓW BIUR PODRÓŻY W PRZYPADKU ICH NIEWYPŁACALNOŚCI. POSŁOWIE UCHWALILI TAKŻE PRZEPISY PRZEWIDUJĄCE CENTRALIZACJĘ ROZLICZEŃ VAT W SAMORZĄDACH. PONADTO SEJM ZAKOŃCZYŁ PRACE NAD KILKOMA USTAWAMI, W TYM M.IN. NAD NOWĄ USTAWĄ O TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM, ZMIANAMI PORZĄDKUJĄCYMI RYNEK PALIW CIEKŁYCH I GAZU ZIEMNEGO ORAZ USTAWĄ DOTYCZĄCĄ MINIMALNEJ STAWKI GODZINOWEJ. IZBA WYBRAŁA TEŻ SWOICH PRZEDSTAWICIELI W KRAJOWEJ RADZIE RADIOFONII I TELEWIZJI ORAZ RADZIE MEDIÓW NARODOWYCH. SEJM WYŁONIŁ TAKŻE SKŁAD KOMISJI ŚLEDCZEJ W SPRAWIE AMBER GOLD. DZIŚ RÓWNIEŻ SEJM PODJĄŁ UCHWAŁĘ W SPRAWIE ODDANIA HOŁDU OFIAROM LUDOBÓJSTWA DOKONANEGO PRZEZ NACJONALISTÓW UKRAIŃSKICH NA OBYWATELACH II RP W LATACH 1943–1945.

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 23 POSIEDZENIE SEJMU RP


OD ŚLUBOWANIA PREZESA INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ JAROSŁAWA SZARKA ROZPOCZĘŁY SIĘ DZISIEJSZE OBRADY SEJMU. W OSTATNIM DNIU 23. POSIEDZENIA IZBA ZDECYDOWAŁA M.IN. O OBNIŻENIU STAWKI CIT DLA MAŁYCH FIRM Z 19 NA 15 PROC. SEJM ZWIĘKSZYŁ RÓWNIEŻ OCHRONĘ KLIENTÓW BIUR PODRÓŻY W PRZYPADKU ICH NIEWYPŁACALNOŚCI. POSŁOWIE UCHWALILI TAKŻE PRZEPISY PRZEWIDUJĄCE CENTRALIZACJĘ ROZLICZEŃ VAT W SAMORZĄDACH. PONADTO SEJM ZAKOŃCZYŁ PRACE NAD KILKOMA USTAWAMI, W TYM M.IN. NAD NOWĄ USTAWĄ O TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM, ZMIANAMI PORZĄDKUJĄCYMI RYNEK PALIW CIEKŁYCH I GAZU ZIEMNEGO ORAZ USTAWĄ DOTYCZĄCĄ MINIMALNEJ STAWKI GODZINOWEJ. IZBA WYBRAŁA TEŻ SWOICH PRZEDSTAWICIELI W KRAJOWEJ RADZIE RADIOFONII I TELEWIZJI ORAZ RADZIE MEDIÓW NARODOWYCH. SEJM WYŁONIŁ TAKŻE SKŁAD KOMISJI ŚLEDCZEJ W SPRAWIE AMBER GOLD. DZIŚ RÓWNIEŻ SEJM PODJĄŁ UCHWAŁĘ W SPRAWIE ODDANIA HOŁDU OFIAROM LUDOBÓJSTWA DOKONANEGO PRZEZ NACJONALISTÓW UKRAIŃSKICH NA OBYWATELACH II RP W LATACH 1943–1945.

Posłowie przyjęli sześć ustaw

Izba uchwaliła nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidującą, że od 1 stycznia 2017 r. obniżoną z 19 do 15 proc. stawkę podatku CIT płacić będą firmy, których roczny obrót nie przekracza 1,2 mln euro. Rozwiązanie to będzie również dotyczyć podatników rozpoczynających działalność. Preferencyjną stawką podatku nie zostaną objęte podatkowe grupy kapitałowe. Celem regulacji jest wsparcie podatników, dla których utrudnienia w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje czy zaburzone warunki konkurencji stanowią główną barierę w prowadzeniu lub rozwijaniu przedsiębiorstwa. Nad nowelizacją będą następnie pracować senatorowie.

Kolejnym aktem prawnym przyjętym dziś przez Sejm była ustawa o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego. Przewiduje ona wprowadzenie od 1 stycznia 2017 r. obowiązkowej centralizacji rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT. Oznacza to, że rozliczenia z zastosowaniem dotychczasowego modelu będą możliwe do końca 2016 r. Zmiany są konieczne w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r., który stwierdził, że jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów o VAT. Oznacza to, że gmina, jako podatnik VAT, będzie zobowiązana do rozliczania także czynności dokonywanych przez jej zakłady i jednostki budżetowe. Ustawa przewiduje, że scentralizowanie rozliczeń nastąpi „w przód”. Samorządy będą mogły jednak podjąć decyzję o dokonaniu korekt rozliczeń (uwzględniając model scentralizowany – gmina rozlicza VAT jako podatnik) i same zdecydować, jaki okres objąć scentralizowanym modelem rozliczeń, składając korekty deklaracji podatkowych za wszystkie okresy rozliczeniowe, w których jednostki organizacyjne rozliczały odrębnie podatek, licząc od najwcześniejszego okresu rozliczeniowego, za jaki zostały złożone te korekty, do momentu wprowadzenia modelu scentralizowanego. Ustawa będzie teraz przedmiotem prac Senatu.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Ma on na celu wyeliminowanie niekorzystnych rozwiązań dotyczących funkcjonowania jednostek zajmujących się wspieraniem rodziny, systemem pieczy zastępczej oraz pomocą społeczną. Chodzi w szczególności o możliwość łączenia placówek opiekuńczo-wychowawczych z ośrodkami pomocy społecznej i umiejscawiania ich w jednym budynku i na jednym terenie. Nowe przepisy zmierzają też do zapewniania tym jednostkom – w sposób bardziej racjonalny – wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Posłowie przyjęli nowelizację ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Nowelizacja zawiera rozwiązania, które mają wzmocnić system zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych na wypadek ich niewypłacalności. Przewiduje stworzenie tzw. drugiego filara zabezpieczeń finansowych, czyli wprowadzenie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG), który ma stanowić wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (UFG) – system uzupełniający. System ten umożliwi gromadzenie środków na wypadek, gdy zabezpieczenie finansowe organizatorów turystyki i pośredników turystycznych nie wystarczy na pokrycie kosztów powrotów i zwrot pieniędzy klientom. Koszt obsługi Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego przez UFG będzie pokrywany ze składek biur podróży (wpłat przedsiębiorców). Wysokość składki wynosić będzie od 0 do 30 zł od każdego klienta i będzie zależna od miejsca realizacji konkretnej imprezy turystycznej i od rodzaju zapewnianego w ramach tej imprezy środka transportu. W zależności od sytuacji na rynku turystycznym i wysokości środków zgromadzonych w TFG składkę będzie można podwyższyć lub obniżyć. Zgodnie z nowelizacją, ochroną – wynikającą z funkcjonowania TFG – będą objęci klienci biur podróży wpisanych do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych mających siedzibę w Polsce niezależnie od wysokości wnoszonej składki. Prace nad ustawą będą kontynuowane w Senacie.

Sejm zdecydował w głosowaniach o wprowadzeniu zmian w Kodeksie postępowania cywilnego. Nowelizacja przewiduje m.in., że w Rejestrze Spadkowym będą ujawniane także europejskie poświadczenia spadkowe, czyli dokumenty wydawane na podstawie przepisów unijnych z 2012 r., potwierdzające prawa do spadku. W rejestrze mają się ponadto znaleźć orzeczenia sądów i czynności notariuszy dotyczące zmiany, uchylenia lub sprostowania takich poświadczeń. Przepisy o Rejestrze Spadkowym, czyli publicznym rejestrze prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną, w którym ujawniane będą informacje na temat orzeczeń sądowych i dokumentów wydawanych przez notariuszy potwierdzających prawa do spadku, wejdą w życie 8 września 2016 r. Dodatkowo ustawa doprecyzowuje przepisy dotyczące aktów poświadczenia dziedziczenia, informacji zamieszczanych i udzielanych z Rejestru Spadkowego oraz trybu składania przez notariuszy wniosków o wpis w księdze wieczystej. Nowelizacja będzie teraz przedmiotem prac Senatu.

Sejm uchwalił nowelizację Prawa lotniczego. Dotyczy ona m.in. zmian w zakresie organizacji Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Komisja działa przy ministrze właściwym do spraw transportu. Zgodnie z przyjętymi zmianami będzie miała prawo nie tylko do prowadzenia badań zdarzeń lotniczych, ale także do ich nadzorowania. Nowelizacja zmienia też zasady powierzania funkcji przewodniczącego komisji, zastępców przewodniczącego, sekretarza oraz członków. Osoby te mają być powoływane na cztery lata przez ministra właściwego do spraw transportu. Zastępcy przewodniczącego oraz sekretarz komisji mają być powoływani na wniosek przewodniczącego, a członkowie – po zasięgnięciu jego opinii. Zgodnie z obowiązującą dotychczas ustawą przewodniczący jest wyznaczany na  pięć lat, a jego zastępcy, sekretarz komisji i członkowie bezterminowo. Ponadto minister będzie mógł odwołać członka komisji na wniosek przyjęty bezwzględną większością głosów komisji – dotychczas odbywało się to przez tzw. cofnięcie wyznaczenia. Z obowiązującej ustawy usunięto przepis, zgodnie z którym komisja wykonuje swoje zadania w imieniu ministra właściwego do spraw transportu. Chodzi o to by regulacja ta nie budziła wątpliwości w zakresie zachowania niezależności przez komisję. Zgodnie z nowelizacją minister właściwy do spraw transportu powoła przewodniczącego komisji w terminie 14 dni od wejścia w życie nowych przepisów, a jego zastępców i sekretarza w ciągu 30 dni od tej daty. Tym samym wygaśnie stosunek pracy z przewodniczącym, jego zastępcami i sekretarzem wyznaczonymi na postawie dotychczasowych regulacji. Stosunki pracy z pozostałymi członkami komisji wyznaczonymi na podstawie dotychczasowych przepisów wygasną po upływie 60 dni od wejścia w życie zmian, chyba że przed upływem tego terminu zostaną oni powołani na członków komisji na podstawie nowych regulacji. W opisanych przypadkach wygaśnięcia stosunku pracy przysługiwała będzie odprawa pieniężna w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. Ponadto doprecyzowano przepis przewidujący możliwość czasowego otwierania do użytku publicznego lotnisk użytku wyłącznego. Chodzi o lotniska, które w przeciwieństwie do lotnisk użytku publicznego nie są otwarte dla wszystkich statków powietrznych. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Izba zakończyła prace nad sześcioma ustawami i skierowała je do podpisu prezydenta

Sejm ustalił ostateczny tekst ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Ustawa, w brzmieniu uwzględniającym zaakceptowane przez Sejm poprawki Senatu, reguluje w sposób całościowy organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed tym organem. Określa m.in., że prezesa i wiceprezesa Trybunału będzie powoływał prezydent spośród trzech kandydatów przedstawionych na każde stanowisko przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału. Ustawa przewiduje, że Trybunał będzie mógł orzekać w pełnym składzie, w składzie pięciu sędziów i w składzie trzech sędziów. Rozpoznanie sprawy w pełnym składzie będzie wymagało udziału co najmniej 11 sędziów. Zgodnie z ustawą skład ten ma być właściwy w rozpatrywaniu spraw z wniosku prezydenta w sprawie zgodności ustawy z konstytucją przed jej podpisaniem oraz umowy międzynarodowej przed jej ratyfikacją. Pełen skład ma także orzekać w sprawie zgodności z ustawą zasadniczą ustawy o Trybunale konstytucyjnym. W pełnym składzie mają być też procedowane spory kompetencyjne między centralnymi konstytucyjnymi organami państwa, sprawy o stwierdzenie przeszkody w sprawowaniu urzędu przez prezydenta i powierzeniu Marszałkowi Sejmu tymczasowego wykonywania obowiązków prezydenta, zgodności z konstytucją celów lub działalności partii politycznych. W pełnym składzie będą też rozpatrywane sprawy o szczególnej zawiłości. Inicjatywa w tej sprawie będzie należeć do prezesa Trybunału. Z odpowiednim wnioskiem będzie mógł także wystąpić skład orzekający wyznaczony do danej sprawy. Także w pełnym składzie mają być rozpatrywane sprawy, w których szczególna zawiłość wiąże się z nakładami finansowymi nieprzewidzianymi w ustawie budżetowej oraz gdy skład orzekający zamierza odstąpić od poglądu prawnego wyrażonego w orzeczeniu wydanym w pełnym składzie. W pełnym składzie będą mogły być też rozpatrzone – na wniosek trzech sędziów – sprawy dotyczące skarg konstytucyjnych oraz wniosków i pytań prawnych. Z kolei w składzie pięciu sędziów ma być oceniana zgodność ustaw albo ratyfikowanych umów międzynarodowych z konstytucją oraz ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody ustawowej. Ostatni z przewidzianych w ustawie skład orzekający – trzech sędziów – ma mieć kompetencję do oceniania m.in. zgodności innych aktów normatywnych z konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami. Ponadto ustawa przewiduje, że w przypadku narad w pełnym składzie co najmniej czterech sędziów będzie mogło zgłosić sprzeciw wobec proponowanego rozstrzygnięcia. Ma to dotyczyć zagadnień o szczególnie doniosłym charakterze ze względów ustrojowych lub ze względu na porządek publiczny. W przypadku złożenia sprzeciwu, narada ma ulec odroczeniu o 3 miesiące. W trakcie ponownej narady sędziowie, którzy złożyli sprzeciw, mają prezentować wspólną propozycję rozstrzygnięcia. W przypadku ponownego zgłoszenia sprzeciwu narada jest odraczana o kolejne 3 miesiące, po upływie których przeprowadza się ją ponownie wraz z głosowaniem. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają zapadać zwykłą większością głosów. Ustawa przewiduje, że sędzia po złożeniu ślubowania wobec prezydenta ma stawiać się w Trybunale w celu podjęcia obowiązków, a prezes TK będzie przydzielał mu sprawy i stwarzał warunki umożliwiające wypełnianie obowiązków sędziego. Ma to dotyczyć także sędziów, którzy złożyli już ślubowanie, a do dnia wejścia w życie ustawy nie podjęli obowiązków sędziego. Zgodnie z nowelizacją, z dniem jej wejścia w życie prezes Trybunału ma włączyć te osoby do składów orzekających i przydzielać im sprawy. Zgodnie z przyjętymi przez posłów rozwiązaniami, terminy rozpraw mają być wyznaczane według kolejności wpływu spraw do Trybunału. Zasada ta ma nie dotyczyć m.in. wniosków w sprawie zgodności ustaw przed ich podpisaniem i umów międzynarodowych przed ich ratyfikacją z konstytucją. Nie obejmie także wniosków o zbadanie konstytucyjności ustawy budżetowej oraz ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Bez względu na kolejność wpływu mają być też rozpatrywane wnioski o stwierdzenie przeszkody w sprawowaniu urzędu przez prezydenta oraz powierzenia Marszałkowi Sejmu wykonywania obowiązków głowy państwa oraz spory kompetencyjne między centralnymi konstytucyjnymi organami państwa. Ponadto termin rozprawy będzie wyznaczany z pominięciem kolejności wpływu w sprawach zgodności z konstytucją celów lub działalności partii politycznych. Kompetencję do wyznaczenia sprawy poza kolejnością będzie miał także prezes Trybunału, jeżeli będzie to uzasadnione ochroną wolności lub praw obywatela, bezpieczeństwa państwa lub porządku konstytucyjnego. Na wniosek pięciu sędziów prezes TK będzie zobowiązany do ponownego rozważenia decyzji o wyznaczeniu terminu rozprawy. Ustawa określa zasady publikowania rozstrzygnięć Trybunału wydanych przed 20 lipca 2016 r. z naruszeniem ustawy z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym. Mają być one opublikowane w terminie 30 dni od wejścia w życie ustawy, z wyjątkiem rozstrzygnięć dotyczących aktów normatywnych, które utraciły moc obowiązującą. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Izba przyjęła ostateczne brzmienie nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza minimalną stawkę godzinową dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych. Stawka ta, zgodnie z nowelizacją, będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa ma wynosić 12 zł brutto (będzie powiększona o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.). Nowe rozwiązania mają przeciwdziałać nadużywaniu umów cywilnoprawnych i chronić osoby otrzymujące wynagrodzenie na najniższym poziomie. Chodzi o to, aby ograniczyć zjawisko polegające na tym, że osoba zatrudniona na umowie cywilnoprawnej ma wynagrodzenie znacznie niższe od minimalnego wynagrodzenia przysługującego pracującemu na etacie. Zgodnie z nowelizacją, minimalna stawka godzinowa nie będzie dotyczyła zleceniobiorcy samodzielnie ustalającego miejsce i czas realizacji zadań, któremu przysługuje wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne. W praktyce oznacza to, że nowe przepisy będą dotyczyć m.in. pracowników firm ochroniarskich i sprzątających, którzy mają szczególnie niskie stawki wynagrodzeń. Ponadto, w nowelizacji rozszerzono zakres uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy. PIP ma kontrolować, czy podmiot kontrolowany wypłacił minimalną stawkę godzinową. Inspekcja będzie mogła wydać polecenie wypłaty wynagrodzenia w wymaganej wysokości. Przewidziano też sankcje za naruszenie przepisów o minimalnej stawce godzinowej. Podmiot wypłacający należne wygrodzenie w wysokości niższej od obowiązującej minimalnej stawki godzinowej będzie podlegać karze grzywny od 1 tys. do 30 tys. zł. Ustawa zawiera także inne przepisy służące ochronie osób otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie. Nowelizacja m.in. likwiduje regulacje różnicujące wysokość minimalnego wynagrodzenia dla pracownika etatowego ze względu na staż pracy. Przewiduje również, że dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej nie będzie uwzględniany przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na etacie. W dalszej kolejności ustawa zostanie przesłana prezydentowi do podpisu.

W końcowym kształcie Sejm przyjął nowelizację ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Nowe przepisy m.in. rozszerzają kompetencje Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wykonywanie zadań w zakresie wspierania wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej oraz w zakresie tzw. pomocy technicznej czy określeniu limitu środków, które mogą być przyznane w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Następnie nowelizacja trafi do podpisu prezydenta.

Ponadto Sejm zakończył dziś parlamentarne prace nad nowelizacją Prawa o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają odciążyć uczelnie publiczne i niepubliczne od obowiązków biurokratycznych, zwłaszcza sprawozdawczych oraz informacyjnych, dotyczących składania oświadczeń i stosowania skomplikowanych procedur odnoszących się do działalności uczelni. Celem nowelizacji jest także zapewnienie sprawniejszego funkcjonowania uczelni i podniesienie jakości kształcenia doktorantów. W zakresie funkcjonowania uczelni i jednostek naukowych ustawa m.in. uproszcza rozwiązania dotyczące Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK) dla szkolnictwa wyższego, przy równoczesnym zapewnieniu ich spójności z ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. KRK zawierają opis kwalifikacji zdobytych w procesie kształcenia w danym kraju, który jest tak skonstruowany, że umożliwia ich porównanie z systemem kwalifikacji w innych państwach europejskich. Nowelizacja modyfikuje kryteria stosowane przez Polską Komisję Akredytacyjną w procesie oceny jakości kształcenia i oceny działalności podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni. Komisja nie będzie musiała weryfikować licznych warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne, aby prowadzić studia na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia. Ma się koncentrować na kwestiach merytorycznych związanych z oceną jakości kształcenia. W celu podniesienia jakości studiów doktoranckich nowelizacja rozstrzyga, że liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich nie będzie mogła być mniejsza niż liczba uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich w jednostce prowadzącej te studia. Z kolei liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, którym przyznano stypendium doktoranckie, ma nie być mniejsza niż 50 proc. liczby uczestników tych studiów ogółem w danej jednostce. Ponadto nowelizacja m.in. znosi ograniczenie, zgodnie z którym uczelnia może prowadzić kształcenie na studiach podyplomowych w dziedzinach, z którymi związany jest co najmniej jeden kierunek prowadzonych przez nią studiów. Ustawa zostanie teraz przekazana prezydentowi do podpisu.

Posłowie ustalili ostateczny tekst nowelizacji Prawa energetycznego. Ustawa ta ma na celu systemowe uporządkowanie rynku paliw ciekłych i gazu ziemnego oraz zwiększenie kontroli państwa nad systemem zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw. W odniesieniu do rynku paliw ciekłych wejście w życie uchwalonych rozwiązań ma m.in. przeciwdziałać m.in. unikaniu opodatkowania lub wyłudzaniu podatku VAT, unikaniu podatku akcyzowego, niewnoszeniu opłaty paliwowej czy unikaniu realizacji obowiązku tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy i paliw ciekłych a także prowadzenia działalności bez wymaganej koncesji. Dla zapewnienia realizacji założonych celów ustawa wprowadza jednolitą definicję paliw ciekłych oraz uzupełnia i doprecyzowuje definicje ich wytwarzania, magazynowania i przeładunku. Wykaz paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót w tym obrót z zagranicą wymaga koncesji określi minister energii w rozporządzeniu. Dotychczas określanie, czy dany produkt jest paliwem ciekłym następowało w decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Nowe rozwiązanie ma wzmocnić pewność prowadzenia legalnego biznesu w tym sektorze. Ponadto ustawa przewiduje wzmocnienie Prezesa URE jako regulatora rynku m.in. poprzez wprowadzenie nowych kompetencji kontrolnych, dodanie nowych obowiązków sprawozdawczych realizowanych wobec tego regulatora przez podmioty działające na rynku paliw ciekłych. Do zadań Prezesa URE ma należeć m.in. prowadzenie jednolitej bazy danych z publicznie dostępnymi informacjami o rodzajach i ilości infrastruktury paliw ciekłych w Polsce wykorzystywanych do działalności koncesjonowanej oraz przywozu paliw ciekłych z zagranicy. Nowelizacja wprowadza do katalog kar administracyjnych za naruszenia warunków prowadzenia działalności koncesjonowanej w zakresie paliw ciekłych. W odniesieniu do rynku gazu ziemnego ustawa m.in. znosi bariery prawne dostaw skroplonego LNG do Polski. Wynika to z oddania do użytkowania i rozpoczęcia komercyjnej eksploatacji terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Ponadto ustawa rozszerza obowiązek utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oraz wprowadza nową formę prawną jego realizacji – tzw. umowę biletową. Ma ona umożliwić podmiotom zobowiązanym do utrzymywania obowiązkowych zapasów gazu ziemnego, które nie posiadają własnych magazynów, wykonywanie tego obowiązku przez jego przeniesienie na innego przedsiębiorcę zobowiązanego do utrzymywania zapasów. Analogiczne rozwiązanie funkcjonowało dotychczas w odniesieniu do zapasów ropy naftowej i paliw. Ponadto ustawa eliminuje uchybienia legislacyjne dotychczasowych przepisów, które utrudniały ich stosowanie i jednakową interpretację. Ustawa trafi do podpisu głowy państwa.

Do podpisu prezydenta decyzją Sejmu została również skierowana nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Jej celem jest ograniczenie dostępu i zwiększenie nadzoru nad obrotem papierosami elektronicznymi. Ustawa wprowadza m.in. zakaz sprzedaży e-papierosów lub pojemników zapasowych (z płynem zawierającym nikotynę) osobom, które nie ukończyły 18 lat. Papierosów elektronicznych, podobnie jak tradycyjnych, nie będzie można palić w miejscach publicznych, np. na przystankach autobusowych. Ponadto, zgodnie z nowelizacja, e-papierosy zostaną objęte zakazem reklamy, tak jak wyroby tytoniowe. Za palenie w miejscach publicznych ma grozić mandat w wysokości 500 zł, a za złamanie zakazu reklamy kara wynosząca 200 tys. zł. Ponadto nowelizacja zobowiązuje importerów i producentów nowych papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych, aby co najmniej na 6 miesięcy przed planowanym wprowadzeniem ich do obrotu, zgłaszali taki zamiar Inspektorowi do spraw Substancji Chemicznych. Produkty te będą musiały ponadto spełniać odpowiednie wymagania techniczne. Zakazane będzie używanie substancji stwarzających wrażenie, że wyrób tytoniowy jest korzystny dla zdrowia (witaminy) lub sugerujących witalność (tauryna i kofeina), a także dodatków barwiących oraz ułatwiających inhalacje lub absorpcję nikotyny. Zgodnie z przyjętymi w głosowaniu przepisami, to Inspektor do spraw Substancji Chemicznych będzie kontrolował, czy wyrób tytoniowy ma np. aromat charakterystyczny (np. owocowy, ziołowy, mentolowy, waniliowy), zawiera środek aromatyzujący (dodatek nadający zapach lub smak), a także dodatki w ilościach uzależniających, toksycznych lub rakotwórczych. Zgodnie z przepisem przejściowym zawartym w nowelizacji wyroby tytoniowe będą mogły być eksponowane w miejscach sprzedaży na dotychczasowych warunkach do 31 grudnia 2016 r.

Sejm zdecydował: dalsze prace legislacyjne nad trzema projektami w komisjach

Izba podjęła także decyzję o skierowaniu poselskiego projektu nowelizacji ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Finansów Publicznych. Sejm zdecydował też o skierowaniu do Komisji do Spraw Unii Europejskiej poselskiego projektu uchwały w sprawie umów międzynarodowych TTIP i CETA oraz poselskiego projektu uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zaproponowanego przez Komisję Europejską trybu ratyfikacji umowy między Unią Europejską a Kanadą – CETA bez akceptacji państw członkowskich.

Pozostałe decyzje podjęte w ostatnim dniu 23. posiedzenia Sejmu

W głosowaniach Sejm zdecydował również o odrzuceniu wniosków o uzupełnienie porządku dziennego o: Informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji panującej w stadninie koni arabskich w Janowie Podlaskim, a także o Informację Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego w sprawie podstawy i uzasadnienia zmiany decyzji Prokuratury o wszczęciu postępowania przeciwko przewodniczącemu Trybunału Konstytucyjnego, sędziemu Andrzejowi Rzeplińskiemu.

W drodze głosowania Sejm przyjął też Informację Prezesa Rady Ministrów na temat wyniku referendum w sprawie dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej.

Dziś także posłowie wybrali Witolda Kołodziejskiego i Elżbietę Więcławską-Sauk na członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ponadto decyzją Sejmu członkami Rady Mediów Narodowych zostali Krzysztof Czabański, Joanna Lichocka oraz Elżbieta Kruk.

Sejm wybrał również członków Komisji do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold. W komisji zasiądą posłowie reprezentujący wszystkie kluby: Krzysztof Brejza, Paweł Grabowski, Joanna Kopcińska, Jarosław Krajewski, Andżelika Możdżanowska, Stanisław Pięta, Marek Suski, Małgorzata Wassermann oraz Witold Zembaczyński.

Sejmowa dyskusja nad informacją ministra rolnictwa oraz sprawozdaniem dotyczącym działalności i orzecznictwa TK w zeszłym roku

Posłowie zapoznali się ponadto z przedstawioną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela informacją o bieżącej sytuacji na podstawowych rynkach rolnych, uzgodnieniach Rady UE do spraw Rolnictwa i Rybołówstwa dotyczących sytuacji na rynkach rolnych oraz planowanych środkach wsparcia i programie rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020. Zgłoszony w dyskusji wniosek o odrzucenie informacji zostanie poddany pod głosowanie na kolejnym posiedzeniu.

Sejm wysłuchał również Informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2015 r., którą zaprezentował prezes TK Andrzej Rzepliński. Przed rozpatrzeniem dokumentu zapoznały się z nim Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisja Ustawodawcza. W informacji przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z działalnością TK w zeszłym roku, w tym m.in. wybrane orzeczenia istotne dla porządku konstytucyjnego oraz wyniki kontroli wstępnej skarg konstytucyjnych. Zgodnie z dokumentem w 2015 r. do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęły łącznie 623 wnioski, pytania prawne i skargi konstytucyjne. W zeszłym roku Trybunał rozpoznał 157 spraw i wydał 119 orzeczeń – część spraw została rozpoznana łącznie. Ponadto TK m.in. wydał 818 postanowień i zarządzeń w ramach kontroli wstępnej skarg konstytucyjnych i wniosków podmiotów o ograniczonej legitymacji wnioskowej.

Zdjęcia: Paweł Kula.

   PRESS - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

PODATEK DOCHODOWY OSOBY FIZYCZNE PRAWNE CIT OBNIŻONY PODATEK OBNIŻKA PODATKÓW PREFERENCYJNA STAWKA PODATKU ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWE ROZLICZENIA PODATKÓW TOWARY USŁUGI ZWROT ZWROTY ŚRODKI PUBLICZNE PROJEKTY FINANSOWANIE BUDŻET UNIA EUROPEJSKA WSPARCIE RODZINY RODZINA ZASTĘPCZA POMOC SPOŁECZNA SAMORZĄD GMINNY USŁUGI TURYSTYCZNE OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE FUNDUSZ GWARANCYJNY KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO PRAWO LOTNICZE KOMISJA BADAŃ WYPADKÓW LOTNICZYCH TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY MINIMALNE WYNAGRODZENIE PRACA SEKTOR RYBACKI FUNDUSZ MORSKI PRAWO SZKOLNICTWO WYŻSZE PRAWO ENERGETYCZNE OCHRONA ZDROWIA TYTOŃ WYROBY TYTONIOWE IZBA ROLNICZA KOMISJA ROLNICTWA ROZWOJU WSI TTIP CETA UNIA EUROPEJSKA KANADA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE STADNINA KONI ARABSKICH JANÓW PODLASKI PROKURATOR GENERALNY ANDRZEJ RZEPLIŃSKI REFERENDUM WIELKA BRYTANIA WITOLD KOŁODZIEJSKI ELŻBIETA WIĘCŁAWSKA SAUK KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI KRZYSZTOF CZABAŃSKI JOANNA LICHOCKA ELŻBIETA KRUK GRUPA AMBER GOLD KRZYSZTOF BREJZA PAWEŁ GRABOWSKI JOANNA KOPCIŃSKA JAROSŁAW KRAJWESKI ANDŻELIKA MOŻDŻANOWSKA STANISŁAW PIĘTA MAREK SUSKI MAŁGORZATA WASSERMANN WITOLD ZEMBACZYŃSKI KOMISJA ŚLEDCZA MINISTER ROLNICTWA KRZYSZTOF JURGIEL SYTUACJA RYNKI PODSTAWOWE ROLNE SEJM RP

 
• POLSKA
 
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 23 POSIEDZENIE SENATU RP SENAT ZAKOŃCZYŁ OBRADY 22 LIPCA BR. IZBA POWOŁAŁA TERESĘ BOCHWIC DO SKŁADU KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. OSTATNI DZIEŃ POSIEDZENIA SENATU ZDOMINOWAŁA  KILKUGODZINNA, BURZLIWA  DYSKUSJA NAD  SPRAWOZDANIEM KRRIT Z DZIAŁALNOŚCI W 2015 R. WRAZ Z INFORMACJĄ O PODSTAWOWYCH PROBLEMACH RADIOFONII I TELEWIZJI W UB. R., KTÓRĄ PRZEDSTAWIŁ PRZEWODNICZĄCY KRRIT JAN DWORAK. SENATOROWIE ODRZUCILI TO SPRAWOZDANIE. NA TYM POSIEDZENIU SENAT WYRAZIŁ ZGODĘ NA POWOŁANIE JAROSŁAWA SZARKA NA STANOWISKO PREZESA INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU. IZBA ROZPATRZYŁA I PRZYJĘŁA 15 USTAW ORAZ PRZEPROWADZIŁA DRUGIE CZYTANIE  SENACKIEGO PROJEKTU NOWELIZACJI USTAWY O DZIAŁACZACH OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ ORAZ OSOBACH REPRESJONOWANYCH Z POWODÓW POLITYCZNYCH. 23. POSIEDZENIE SENATU ROZPOCZĘŁO SIĘ OD DŁUGIEJ I BURZLIWEJ DEBATY NAD USTAWĄ O TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM.

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 23 POSIEDZENIE SENATU RP


SENAT ZAKOŃCZYŁ OBRADY 22 LIPCA BR. IZBA POWOŁAŁA TERESĘ BOCHWIC DO SKŁADU KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. OSTATNI DZIEŃ POSIEDZENIA SENATU ZDOMINOWAŁA KILKUGODZINNA, BURZLIWA DYSKUSJA NAD SPRAWOZDANIEM KRRIT Z DZIAŁALNOŚCI W 2015 R. WRAZ Z INFORMACJĄ O PODSTAWOWYCH PROBLEMACH RADIOFONII I TELEWIZJI W UB. R., KTÓRĄ PRZEDSTAWIŁ PRZEWODNICZĄCY KRRIT JAN DWORAK. SENATOROWIE ODRZUCILI TO SPRAWOZDANIE. NA TYM POSIEDZENIU SENAT WYRAZIŁ ZGODĘ NA POWOŁANIE JAROSŁAWA SZARKA NA STANOWISKO PREZESA INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU. IZBA ROZPATRZYŁA I PRZYJĘŁA 15 USTAW ORAZ PRZEPROWADZIŁA DRUGIE CZYTANIE SENACKIEGO PROJEKTU NOWELIZACJI USTAWY O DZIAŁACZACH OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ ORAZ OSOBACH REPRESJONOWANYCH Z POWODÓW POLITYCZNYCH. 23. POSIEDZENIE SENATU ROZPOCZĘŁO SIĘ OD DŁUGIEJ I BURZLIWEJ DEBATY NAD USTAWĄ O TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM.

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Z 27. poprawkami senatorowie przyjęli ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Ustawa, wywodząca się z projektu poselskiego, ma zastąpić aktualnie obowiązującą ustawę regulującą status i zasady działania Trybunału Konstytucyjnego. Przewiduje ona, że Trybunał będzie mógł orzekać w następujących składach: pełnym (co najmniej 11 sędziów),  pięciu sędziów i trzech sędziów. Skład pełny ma rozpatrywać sprawy z wniosku prezydenta o stwierdzenie zgodności ustawy z konstytucją przed jej podpisaniem oraz umowy międzynarodowej przed jej ratyfikacją. Ma także orzekać w sprawie zgodności z ustawą zasadniczą ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. W pełnym składzie mają być też procedowane spory kompetencyjne między centralnymi konstytucyjnymi organami państwa, sprawy o stwierdzenie przeszkody w sprawowaniu urzędu przez prezydenta i powierzeniu marszałkowi Sejmu tymczasowego wykonywania jego obowiązków,  zgodności z konstytucją celów lub działalności partii politycznych. W pełnym składzie będą też rozpatrywane sprawy o szczególnej zawiłości - z inicjatywy prezesa TK. Z odpowiednim wnioskiem będzie mógł także wystąpić skład orzekający wyznaczony do danej sprawy. Także w pełnym składzie mają być rozpatrywane sprawy, w których szczególna zawiłość wiąże się z nakładami finansowymi nieprzewidzianymi w ustawie budżetowej oraz gdy skład orzekający zamierza odstąpić od poglądu prawnego wyrażonego w orzeczeniu wydanym w pełnym składzie. W pełnym składzie będą mogły być też rozpatrzone – na wniosek trzech sędziów – sprawy dotyczące skarg konstytucyjnych oraz wniosków i pytań prawnych. W składzie pięciu sędziów ma być oceniana zgodność ustaw albo ratyfikowanych umów międzynarodowych z konstytucją oraz ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody ustawowej. Skład orzekający trzech sędziów ma mieć kompetencję do oceniania m.in. zgodności innych aktów normatywnych (np. rozporządzeń) z konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami. W przypadku narad w pełnym składzie co najmniej czterech sędziów będzie mogło zgłosić sprzeciw wobec proponowanego rozstrzygnięcia. Ma to dotyczyć zagadnień o szczególnie doniosłym charakterze ze względów ustrojowych lub ze względu na porządek publiczny. W przypadku złożenia sprzeciwu, narada ma ulec odroczeniu o trzy miesiące. W trakcie ponownej narady sędziowie, którzy złożyli sprzeciw, mają prezentować wspólną propozycję rozstrzygnięcia. W przypadku ponownego zgłoszenia sprzeciwu narada jest odraczana o kolejne trzy miesiące, po upływie których przeprowadza się ją ponownie wraz z głosowaniem. Orzeczenia TK we wszystkich składach mają zapadać zwykłą większością głosów. Ustawa przewiduje, że sędzia po złożeniu ślubowania wobec prezydenta ma stawiać się w Trybunale w celu podjęcia obowiązków, a jego prezes  będzie przydzielał mu sprawy i stwarzał warunki umożliwiające wypełnianie obowiązków sędziego. Terminy rozpraw mają być wyznaczane według kolejności wpływu spraw do Trybunału. Zasada ta ma nie dotyczyć m.in. wniosków w sprawie zgodności z konstytucją ustaw przed ich podpisaniem i umów międzynarodowych przed ich ratyfikacją. Nie obejmie także wniosków o zbadanie konstytucyjności ustawy budżetowej oraz ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Bez względu na kolejność wpływu mają być też rozpatrywane wnioski o stwierdzenie przeszkody w sprawowaniu urzędu przez prezydenta oraz powierzenia marszałkowi Sejmu wykonywania obowiązków głowy państwa oraz spory kompetencyjne między centralnymi konstytucyjnymi organami państwa. Sprawy wszczęte pytaniem prawnym sądu czy skargą konstytucyjną miałyby być rozstrzygnięte przez Trybunał w ciągu roku od wejścia ustawy w życie. Wnioski złożone przez uprawnione organy, a nierozstrzygnięte przed wejściem ustawy w życie, TK będzie musiał zawieszać na pół roku, wzywając do ich uzupełnienia według nowych przepisów. Rozprawa nie mogłaby się odbyć wcześniej niż po upływie 30 dni od doręczenia stronom zawiadomienia o jej terminie. Prezes TK będzie kierować wniosek o ogłoszenie wyroku do premiera. Prezes Trybunału będzie musiał włączyć do składów orzekających i przydzielić sprawy sędziom TK, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta, a do wejścia w życie ustawy nie podjęli obowiązków. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Równocześnie ustawa z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym utraci moc obowiązującą. Jedna z poprawek Senatu zakłada, że prezydent nie będzie mógł wnosić o rozpatrzenie sprawy w Trybunale poza kolejnością wpływu. Kolejna skreśla wymóg zgody prezydenta na usunięcie sędziego z TK, jeśli tak orzekł sąd dyscyplinarny. Następna przewiduje, że prezydent będzie powoływać prezesa TK spośród trzech kandydatów, a nie „co najmniej trzech”. Senatorowie postulują, aby prezes Trybunału mógł pominąć zasadę badania spraw w kolejności wpływu, gdy chodzi o ochronę wolności, praw obywatela, bezpieczeństwa państwa i porządku konstytucyjnego. Dodali też zapis, że zasada kolejności wpływu nie będzie dotyczyła spraw o zgodność z konstytucją celów lub działalności partii politycznych. Na mocy kolejnej poprawki wydrukowane zostaną wyroki TK wydane przed 20 lipca z wyjątkiem aktów normatywnych, które utraciły moc obowiązującą. W następnej poprawce Senat przywrócił możliwość przyłączania się Rzecznika Praw Obywatelskich do każdej sprawy w TK.

Ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw

Izba przyjęła z 2. porządkującymi poprawkami tę ustawę. Jej projekt przygotował rząd. Ma ona na celu wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla osób wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia oraz dla samozatrudnionych. Stawka ta będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa ma wynosić 12 zł brutto. Nowe rozwiązania mają przeciwdziałać nadużywaniu umów cywilnoprawnych i chronić osoby otrzymujące wynagrodzenie na najniższym poziomie. Zgodnie z ustawą, osoba zatrudniona na umowie cywilnoprawnej nie powinna mieć wynagrodzenia znacznie niższego od minimalnego wynagrodzenia przysługującego pracującemu na etacie. Minimalna stawka godzinowa nie będzie jednak dotyczyła zleceniobiorcy samodzielnie ustalającego miejsce i czas realizacji zadań, jeśli jego wynagrodzenie będzie zależało wyłącznie od osiągniętego rezultatu. Nowe przepisy obejmą na przykład pracowników firm ochroniarskich i sprzątających, którzy mają szczególnie niskie stawki wynagrodzeń. Ustawa likwiduje przepisy różnicujące wysokość minimalnego wynagrodzenia dla pracownika etatowego ze względu na staż pracy. Przewiduje również, że dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej nie będzie uwzględniany przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na etacie. Ustawa  rozszerza zakres uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy, która ma kontrolować, czy podmiot kontrolowany wypłacił minimalną stawkę godzinową. Inspekcja będzie mogła wydać polecenie wypłaty wynagrodzenia w wymaganej wysokości. Podmiot wypłacający należne wygrodzenie w wysokości niższej od obowiązującej minimalnej stawki godzinowej będzie podlegać karze grzywny od 1 tys. do 30 tys. zł. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. z wyjątkami.

Ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych

Senatorowie uchwalili tę ustawę bez poprawek. Był to projekt rządowy. Ustawa zakłada stosowanie zerowej stawki VAT na produkcję, import, części i wyposażenie dla jak najszerszego katalogu jednostek pływających (zgodnie z unijną dyrektywą). Przewidziano też zwiększenie katalogu nowych statków objętych zerową stawką podatku VAT. Ustawa daje także możliwość wyboru między obecnym 19 proc. CIT lub PIT a nowym zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji w wysokości 1 proc. Wybór formy opodatkowania będzie wymagał złożenia przez przedsiębiorcę oświadczenia. W ustawie zapisano także ułatwienia w objęciu specjalną strefą ekonomiczną gruntów, na których prowadzona jest produkcja okrętowa i komplementarna. Przewidziano też dopuszczenie branży okrętowej do możliwości korzystania ze środków UE, tj. kredytu technologicznego i premii technologicznej (po decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym). Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Izba wprowadziła 8 legislacyjnych poprawek do tej noweli. Był to poselski projekt. Ustawa zakłada rozszerzenie kompetencji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w zakresie zadań związanych ze wspieraniem zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej oraz pomocy technicznej, a także określenie limitu środków, które mogą być przyznawane w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze". Wejdzie ona w życie po 30 dniach od dnia ogłoszenia.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Senat wprowadził 8 poprawek do tej ustawy. Był to rządowy projekt. Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego przyjętą w 2014 r. unijną dyrektywę tytoniową, której termin wdrożenia minął 20 maja br. Nowelizacja ma na celu ograniczenie dostępu i zwiększenie nadzoru nad obrotem papierosami elektronicznymi. Przewiduje ona zakaz sprzedaży e-papierosów lub pojemników zapasowych (z płynem zawierającym nikotynę) osobom, które nie ukończyły 18 lat.  Obowiązywać będzie także zakaz sprzedaży e-papierosów i pojemników w automatach. Papierosów elektronicznych, podobnie jak tradycyjnych, nie będzie można palić w miejscach publicznych np. na przystankach autobusowych, w szpitalach, szkołach i obiektach sportowo-rekreacyjnych. Ponadto e-papierosy zostaną objęte zakazem reklamy oraz promocji, tak jak obecnie wyroby tytoniowe. Za palenie w miejscach publicznych będzie grozić mandat w wysokości 500 zł, a za złamanie zakazu reklamy kara wynosząca 200 tys. zł. Wprowadzony zostaje zakaz sprzedaży transgranicznej na odległość (np. przez internet) wyrobów tytoniowych i elektronicznych papierosów oraz pojemników z płynem. Zakazana będzie sprzedaż aromatyzowanych papierosów (z wyjątkiem papierosów mentolowych, na które ustanowiono w dyrektywie okres przejściowy do 2020 r.). Zabroniony będzie obrót, produkcja i import wyrobów tytoniowych zawierających kofeinę i taurynę oraz dodatki barwiące. Ustawa ma zacząć obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia. Jedna z poprawek Senatu pozwala na to, aby informacja o wyrobach tytoniowych umieszczona w punkcie sprzedaży tych wyrobów przed dniem wejścia w życie ustawy mogła pozostawać w tym punkcie do końca tego roku. Pozostałe 7 poprawek ma charakter redakcyjny.  Ustawa ma zacząć obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia.

Ustawa o zmianie ustawy Prawo energetyczne i innych ustaw

Senatorowie uchwalili tę ustawę z 2. poprawkami. Był to projekt poselski.  Oprócz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski ustawa ma na celu uporządkowanie rynku paliw płynnych i gazu - przywrócenie uczciwej konkurencji, zwiększenie kontroli państwa nad zapasami i zmniejszenie szarej strefy. Nowelizacja przewiduje, że obowiązek utrzymywania zapasów gazu będą miały wszystkie handlujące nim firmy. Ma też powstać jednolita baza infrastruktury paliw ciekłych, a na przedsiębiorstwa energetyczne i firmy przywożące takie paliwa do Polski zostaną nałożone nowe obowiązki sprawozdawcze. Nowe przepisy przewidują wprowadzenie tzw. umowy biletowej, czyli umożliwienie podmiotom zobowiązanym do utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, które nie posiadają własnych pojemności magazynowych, powierzenie tego obowiązku w drodze umowy innemu przedsiębiorcy. Dzięki ustawie ma się zwiększyć kontrola nad systemem zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw płynnych, a system koncesyjny zostanie uszczelniony przez przywrócenie obowiązku posiadania koncesji na obrót benzyną lotniczą. Nowelizacja wprowadza też nowy rodzaj koncesji - na przeładunek paliw ciekłych. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkami. Jedna z poprawek senackich przesuwa o trzy miesiące termin przedstawiania koncesji dla firm działających na rynku LPG. Kolejna poprawka ma charakter doprecyzowujący.

 

Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Senat debatował nad powstałą na bazie projektów poselskich nowelizacją. Usuwa ona z ustawy o księgach wieczystych i hipotece przepis, w myśl którego suma hipoteki na nieruchomości rolnej nie może przewyższać wartości rynkowej tej nieruchomości. Sprawiał on, że banki powstrzymywały się od udzielania kredytów, których zabezpieczeniem miały być hipoteki ustanowione na nieruchomościach rolnych. Dzięki ustawie właściciel gruntu oraz bank będą wspólnie ustalać wartość nieruchomości rolnej przy udzielaniu kredytu hipotecznego Ponadto nowelizacja wyłącza spod stosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nieruchomości rolne będące drogami wewnętrznymi. Brak takiego zapisu powodował problemy w zbywaniu nieruchomości. Ograniczenia w nabywaniu zakupu nieruchomości rolnych nie mają też dotyczyć zakupów dokonywanych przez parki narodowe na cele związane z ochroną przyrody. Nowelizacja ogranicza ponadto możliwość stosowania przez Agencję Nieruchomości Rolnych uprawnienia do nabycia udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego m.in. w przypadku, gdy nabywcami są osoby bliskie zbywcy lub nabycie następuje w drodze dziedziczenia ustawowego. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Izba omówiła opracowaną przez posłów ustawę. Zmienia ona strukturę działu administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo. Określa, że w dziale tym znajdują się sprawy rewitalizacji, a nie tylko rewitalizacji budownictwa, jak ma to miejsce obecnie. Wyłączona jest z niego natomiast rewitalizacja obszarów zdegradowanych społecznie i gospodarczo, wynikająca z realizacji polityki regionalnej. Ustawa wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkami.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego

Senatorowie pracowali nad tą ustawą. Był to projekt rządowy. Nowelizacja obejmuje: przyznanie pracownikom urzędu stanu cywilnego uprawnień do przenoszenia do rejestru stanu cywilnego aktów sporządzonych w papierowych księgach stanu cywilnego, wprowadzenie administracyjnego trybu unieważniania aktów stanu cywilnego oraz wzmianek dodatkowych błędnie sporządzonych, umożliwienie wydawania do 1 września 2021 r. odpisów aktów stanu cywilnego nowego wzoru sporządzonych w księgach stanu cywilnego z wykorzystaniem danych zgromadzonych w aplikacjach wspierających rejestrację stanu cywilnego, prowadzonych w urzędach przed wdrożeniem centralnego rejestru stanu cywilnego. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkami.

Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

Senat dyskutował nad tą ustawą. Był to projekt poselski. Nowelizacja ma na celu optymalne wykorzystanie środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Reprywatyzacji. Jest to państwowy fundusz celowy, na którego rachunek trafiają środki pochodzące ze sprzedaży 5 proc. akcji należących do Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji, a także odsetki od tych środków. Z tego funduszu zaspokajane są roszczenia byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa. Ustawa uchyla przepis umożliwiający w latach 2014-2016 udzielenie Warszawie dotacji celowej ze środków funduszu z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty odszkodowań dla byłych właścicieli. W zamian wprowadzone zostaje rozwiązanie systemowe, dzięki któremu każda jednostka samorządu terytorialnego, która zawrze porozumienie z ministrem Skarbu Państwa, będzie dofinansowana środkami funduszu w celu zaspokajania roszczeń byłych właścicieli. Chodzi o wypłatę świadczeń wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych wydanych w związku z nacjonalizacją mienia. Dotacja będzie udzielana pod warunkiem wykazania przez jednostkę samorządu terytorialnego szczególnych okoliczności uzasadniających jej przyznanie np. sytuacji finansowej, która uniemożliwia samodzielne zaspokojenie tych roszczeń. Do ustawy zostało wprowadzone ograniczenie kwotowe dotacji w wysokości 200 mln zł. Ustawa umożliwia ministrowi Skarbu Państwa wykorzystanie środków funduszu na działania inwestycyjne. Będzie można je przeznaczyć na sfinansowanie nabycia przez Skarb Państwa akcji spółek publicznych. W przypadku ich późniejszego zbycia całość przychodów z tego tytułu będzie gromadzona na rachunku funduszu. Ponadto w 2016 r. ze środków tego funduszu będzie mogło zostać przeznaczone 30 mln zł na podwyższenie kapitału zakładowego Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. oraz spółek radiofonii regionalnej. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej

Senatorowie nie wprowadzili poprawek do tej ustawy. Powstała ona na bazie projektu rządowego ustawa wprowadza nowy podatek o charakterze przychodowym od sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych). Jego podatnikami będą sprzedawcy detaliczni. Zapłacony przez nich podatek będzie stanowił u nich koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym. Przychód ze sprzedaży detalicznej nie będzie obejmował należnego podatku VAT. W podstawie opodatkowania nie będzie uwzględniana sprzedaż na rzecz przedsiębiorców. Podstawę opodatkowania stanowić będzie osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodu ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł. Podatnicy, którzy przekroczą tę kwotę, będą musieli złożyć deklarację podatkową i płacić podatek. Proponuje się zróżnicowanie stawek podatku w zależności od wysokości osiągniętego ponad tę kwotę przychodu, tj. 0,8% od nadwyżki przychodu w wysokości powyżej 17 mln zł do 170 mln zł miesięcznie i 1,4% od nadwyżki przychodu ze sprzedaży przekraczającej 170 mln zł miesięcznie. Z nowego podatku, potocznie zwanego podatkiem od marketów, wyłączona będzie sprzedaż detaliczna m.in. węgla kamiennego, gazu ziemnego (gazu przeznaczonego do butli gazowych) i olejów napędowych używanych do celów opałowych. Nowy podatek nie będzie również dotyczył leków oraz wyrobów medycznych refundowanych ze środków publicznych. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września br.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Izba bez poprawek przyjęła tę nowelę. Nowelizacja, której projekt przygotowali posłowie, ma na celu uproszczenie oraz przyspieszenie prac związanych z przygotowaniem oraz realizacją kolejowych inwestycji infrastrukturalnych. Ustawa pozwala zawiesić postępowania dotyczące wydania pozwoleń na budowę, gdy dotyczą one terenu, na którym planowana jest linia kolejowa. Wprowadzono także uproszczenia związane z przyjmowaniem i aktualizacją wieloletnich planów inwestycyjnych.  Zmiany wynikają z potrzeby pełnego wykonania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Są też uzasadnione są corocznymi zaleceniami Komisji Europejskiej dotyczącymi realizacji przez państwa członkowskie strategii „Europa 2020”. W zaleceniach skierowanych do Polski, KE wskazywała na potrzebę zwiększenia efektywności realizowanych inwestycji infrastrukturalnych. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ustawa o zmianie ustawy o sporcie

Bez poprawek Senat przyjął tę nowelizację. Nowelizacja ma na celu dostosowanie krajowych reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie do zasad Światowego Kodeksu Antydopingowego. Polskie związki sportowe nie będą ustanawiały tych reguł, lecz będą miały obowiązek uznawania i stosowania zasad ustanawianych przez Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie zgodnie z międzynarodową konwencją o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzoną w Paryżu 19 października 2005 r. Ponadto nowelizacja aktualizuje definicję dopingu w sporcie zgodnie z najbardziej aktualną – zawartą w Światowym Kodeksie Antydopingowym, który wyznacza międzynarodowe standardy w tym zakresie. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ustawa o zmianie ustawy o sporcie

Izba nie wprowadziła poprawek do tej noweli. Był to poselski projekt. Nowelizacja zwiększa wysokość nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe, m.in. dla medalistów igrzysk olimpijskich. Podstawę ustalenia wysokości nagrody pieniężnej stanowi kwota 2 300 zł. Dotychczas wysokość nagrody nie mogła przekroczyć jej 14-krotności. Zgodnie z nowelizacją, ma być to 35-krotność tej sumy. Maksymalna wysokość nagrody pieniężnej przyznanej przez ministra sportu i turystyki wybitnym sportowcom wzrośnie z 32 200 zł do 80 500 zł. Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów. Zgodnie z obecnie obowiązującymi rozwiązaniami, działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych o potwierdzonym statusie działacza opozycji lub osoby represjonowanej mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego w kwocie 400 zł miesięcznie. W budżecie na 2015 r. przewidziano na realizację ustawy 25 mln zł, a wydatkowano jedynie 0,27 mln zł, co dowodzi, że ustawa nie spełniła swoich założeń i wymaga korekty. Projekt zakłada zwiększenie kwoty świadczenia do wysokości połowy najniższej emerytury ogłaszanej przez prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (obecnie 441,28 zł). Jednocześnie przewiduje on zmianę progów dochodowych warunkujących możliwość przyznania świadczenia. Dochód osoby uprawnionej samotnie gospodarującej nie powinien przekraczać kwoty odpowiadającej 170% najniżej emerytury (obecnie 120%), a dochód na osobę w rodzinie osoby uprawnionej nie powinien przekraczać 150% najniższej emerytury (obecnie 100%). Proponuje się też, aby świadczenie pieniężne było  przyznawane bezterminowo w każdym przypadku osiągnięcia przez osobę uprawnioną wieku emerytalnego, a także w przypadku nabycia przez osobę uprawnioną prawa do renty. Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych uzyskają prawo do ulgi w wysokości 51% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego, kolejowego i autobusowego, na zasadach analogicznych, jak w przypadku uprawnień kombatantów z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Na wzór uprawnień kombatanckich projekt przewiduje także przyznanie działaczom opozycji i osobom represjonowanym prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Projekt zmienia definicję osoby represjonowanej, obejmując nią osoby represjonowane w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 31 lipca 1990 r. (przyjęty za ustawą o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dzień rozwiązania Służby Bezpieczeństwa i powołania Urzędu Ochrony Państwa). Ponadto projekt przewiduje utworzenie Rady do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych, która będzie działać przy Szefie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jako organ opiniodawczo-doradczy.

Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19 maja 2016 r.

Tę ustawę senatorowie przyjęli jednogłośnie na początku czwartkowego posiedzenia. Temu punktowi obrad przysłuchiwał się ambasador Czarnogóry Ramiz Bašić. Był to rządowy projekt. Akceptując ustawę, Senat wyraził zgodę na ratyfikację przez Prezydenta RP protokołu akcesyjnego Czarnogóry do NATO. Po ratyfikacji przez wszystkie kraje należące do NATO, Czarnogóra zostanie 29. członkiem Sojuszu. Jej przystąpienie spowoduje rozciągnięcie gwarancji bezpieczeństwa Sojuszu na kolejne państwo Bałkanów Zachodnich. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zdjęcia: Katarzyna Czerwińska.

   PRESS - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY MINIMALNE WYNAGRODZENIE ZA PŁACĘ AKTYWIZACJA PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO PRZEMYSŁY KOMPLEMENTARNE SEKTOR RYBACKI FUNDUSZ MORSKI OCHRONA ZDROWIA WYROBY TYTONIOWE PRAWO ENERGETYCZNE USTRÓJ ROLNY KSIĘGA WIECZYSTA HIPOTEKA ADMINISTRACJA RZĄDOWA PRAWO O AKTACH STAN CYWILNY KOMERCJALIZACJA PRYWATYZACJA PODATEK SPRZEDAŻ DETALICZNA TRANSPORT KOLEJOWY SPORT USTAWA OPOZYCJA ANTYKOMUNISTYCZNA DZIAŁACZE OSOBY REPRESJONOWANE POLITYKA TRAKTAT PÓŁNOCNY CZARNOGÓRA BRUKSELA SENAT RP

 
• POLSKA
 
23 POSIEDZENIE SEJMU - ZAKOŃCZYŁ SIĘ TRZECI DZIEŃ OBRAD PODCZAS TRZECIEGO DNIA OBRAD POSŁOWIE PRACOWALI M.IN. NAD PROPOZYCJAMI ROZWIĄZAŃ ZWIĘKSZAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO KLIENTÓW BIUR PODRÓŻY. ZAJMOWALI SIĘ TEŻ PROJEKTEM ZMIAN W ZAKRESIE ORGANIZACJI PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. W PORZĄDKU OBRAD ZNALAZŁA SIĘ TEŻ PRZEDSTAWIONA PRZEZ PREZES RADY MINISTRÓW BEATĘ SZYDŁO INFORMACJA NA TEMAT WYNIKU ZAKOŃCZONEGO W WIELKIEJ BRYTANII REFERENDUM W SPRAWIE DALSZEGO CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ.

23 POSIEDZENIE SEJMU - ZAKOŃCZYŁ SIĘ TRZECI DZIEŃ OBRAD


PODCZAS TRZECIEGO DNIA OBRAD POSŁOWIE PRACOWALI M.IN. NAD PROPOZYCJAMI ROZWIĄZAŃ ZWIĘKSZAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO KLIENTÓW BIUR PODRÓŻY. ZAJMOWALI SIĘ TEŻ PROJEKTEM ZMIAN W ZAKRESIE ORGANIZACJI PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. W PORZĄDKU OBRAD ZNALAZŁA SIĘ TEŻ PRZEDSTAWIONA PRZEZ PREZES RADY MINISTRÓW BEATĘ SZYDŁO INFORMACJA NA TEMAT WYNIKU ZAKOŃCZONEGO W WIELKIEJ BRYTANII REFERENDUM W SPRAWIE DALSZEGO CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ.

Obrady rozpoczął blok głosowań. Posłowie podjęli uchwałę, w której Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2015 r. i udzielił rządowi absolutorium. W uchwale Sejm zwrócił też uwagę na nieprawidłowości w wykonaniu budżetu w części 53 – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz zwrócił się do dysponentów poszczególnych części budżetowych o podjęcie działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości wskazanych przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Posłowie uchwalili też nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Celem zmian jest zapewnienie przejrzystego i racjonalnego procesu oceny celowości inwestycji w ochronie zdrowia, która będzie miała zasadnicze znaczenie dla rozwoju ochrony zdrowia w Polsce. Chodzi o dostosowanie podaży usług medycznych do rzeczywistych potrzeb mieszkańców, a w efekcie ograniczenie marnowania pieniędzy publicznych. Aby spełnić to zadanie, ocena celowości inwestycji zostanie oparta na racjonalnych i wiarygodnych przesłankach. Wojewoda będzie wydawał opinie w tym zakresie przede wszystkim w oparciu o: mapy potrzeb zdrowotnych (dla danego województwa), priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz dane z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Podstawą do wydania pozytywnej opinii o celowości inwestycji będzie jej ocena dokonywana w oparciu o formularz zwany Instrumentem Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia. Przed wydaniem opinii wojewoda będzie również musiał uzyskać stanowisko dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. W przyszłości NFZ lub jego następca będzie kontraktował świadczenia mając na uwadze rzeczywiste potrzeby mieszkańców danego regionu, wynikające z map potrzeb zdrowotnych oraz priorytetów regionalnej polityki zdrowotnej. Jednocześnie podmioty będą miały możliwość uzyskania dodatkowych punktów w konkursie w przypadku prowadzenia inwestycji pozytywnie ocenianych przez wojewodów z wykorzystaniem Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia. Najwyżej premiowana będzie racjonalność i efektywność udzielanych świadczeń, przy zachowaniu odpowiedniej ich jakości i dostępności, a także kompleksowość oraz ciągłość. Brak pozytywnej opinii o celowości inwestycji będzie skutkował przyznaniem mniejszej liczby punktów, a podmiot w takiej sytuacji będzie musiał przedstawić ofertę znacznie korzystniejszą od innych, które uzyskały pozytywną opinię wojewody. W przypadku wielu inwestycji infrastrukturalnych w ochronie zdrowia uzyskanie pozytywnej opinii o celowości inwestycji będzie konieczne przy składaniu wniosków o dofinansowanie z UE. Również w sytuacji gdy podmiot leczniczy będzie chciał zrealizować inwestycję z własnych środków, posiadanie opinii będzie ważną informacją o zasadności jego działań. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Przyjęta przez posłów nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przesuwa o rok – z 1 stycznia 2017 r. na 1 stycznia 2018 r. – termin wejścia w życie niektórych przepisów ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Ma to umożliwić samorządom wywiązanie się z zadań w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego oraz wyeliminować ryzyko utraty przez pasażerów dostępu do ulgowych biletów. O rok później wejdzie w życie m.in. przepis, zgodnie z którym rekompensatę otrzymywać będą wyłącznie przewoźnicy, z którymi organizatorzy, czyli jednostki samorządu terytorialnego, zawarli umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, a nie jak do tej pory wszyscy przewoźnicy stosujący ulgi ustawowe. Uchwalona dzisiaj ustawa przewiduje, że podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym, kolejowym, innym szynowym, linowym, linowo-terenowym, morskim i w żegludze śródlądowej będą mogły ją nadal wykonywać na podstawie posiadanych uprawnień, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2017 r. Do tej samej daty zachowają ważność zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych. Ustawa będzie teraz przedmiotem prac Senatu.

Posłowie zdecydowali też o wydłużeniu o 5 lat, do 31 grudnia 2020 r., terminu, w którym zakładający lotnisko, zarządzający lotniskiem oraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej będzie mogła korzystać z rozwiązań przewidzianych w tzw. specustawie lotniskowej, czyli ustawie z 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego. Specustawa lotniskowa określa zasady i warunki przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, zasady nabywania nieruchomości pod takie inwestycje oraz organy, które są właściwe w tych sprawach. Nowelizacja przewiduje, że przepisy specustawy znajdą zastosowanie do wniosków o zezwolenie na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego złożonych do właściwego wojewody do 31 grudnia 2020 r. Zdaniem wnioskodawców zaproponowane rozwiązanie wpłynie korzystnie na proces usprawniania i unowocześniania regionalnych portów lotniczych, a tym samym poprawi dostępność transportową Polski, co z kolei ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty krajowe i zagraniczne. Ustawa trafi do Senatu.

Ponadto Sejm powołał Jarosława Szarka na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Podczas trzeciego dnia obrad 23. posiedzenia Sejmu posłowie zapoznali się z Informacją o działalności Sądu Najwyższego w 2015 r. Prezentuje ona podstawowe kierunki pracy i najważniejsze problemy w pracy SN w ubiegłym roku. W dokumencie przedstawiono m.in. realizację funkcji orzeczniczej przez poszczególne Izby Sądu Najwyższego: Izbę Cywilną, Izbę Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, Izbę Karną oraz Izbę Wojskową. Zgodnie z raportem w 2015 r. liczba spraw wniesionych do Sądu Najwyższego nieznacznie wzrosła w stosunku do roku 2014. Nie wpłynęło to jednak istotnie na wydłużenie okresu ich rozpoznawania. Ogółem wpłynęło 11 214 spraw. Łącznie Sąd Najwyższy rozpoznał w 2015 r. 10 502 sprawy, w tym m.in.: 7 554 skarg kasacyjnych i kasacji, 1 022 zażaleń oraz 154 kwestie prawne. Dokonując wykładni obowiązującego prawa SN wielokrotnie odwoływał się do prawa międzynarodowego i europejskiego, jak i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dokument, z którym wcześniej zapoznała się Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przedstawiła podczas obrad plenarnych pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf. Sprawozdanie komisji zaprezentowała posłanka Mirosława Stachowiak-Różecka.

W drugim czytaniu posłowie rozpatrzyli rządowy projekt nowelizacji ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zawiera on propozycje, które mają wzmocnić system zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych na wypadek ich niewypłacalności. Projekt przewiduje stworzenie tzw. drugiego filara zabezpieczeń finansowych, czyli wprowadzenie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG), który ma stanowić wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (UFG) – system uzupełniający. System ten umożliwi gromadzenie środków na wypadek, gdy zabezpieczenie finansowe organizatorów turystyki i pośredników turystycznych nie wystarczy na pokrycie kosztów powrotów i zwrot pieniędzy klientom. Projekt rozpatrywały w pierwszym czytaniu Komisji Finansów Publicznych oraz Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Projekt zakłada, że koszt obsługi Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego przez UFG będzie pokrywany ze składek biur podróży (wpłat przedsiębiorców). Wysokość składki wynosiłaby od 0 do 30 zł od każdego klienta i byłaby zależna od rodzaju imprezy turystycznej oraz związanego z tym ryzyka. Jednocześnie w zależności od sytuacji na rynku turystycznym i wysokości środków zgromadzonych w TFG składkę będzie można podwyższyć lub obniżyć. Zgodnie z projektem ochroną – wynikającą z funkcjonowania TFG – będą objęci klienci biur podróży wpisanych do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych mających siedzibę w Polsce niezależnie od wysokości wnoszonej składki. Komisje: Finansów Publicznych oraz Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki zaproponowały do projektu m.in. poprawkę wydłużającą postępowanie wyjaśniające z 60 do 90 dni. Inne z poprawek mają na celu doprecyzowanie procedury dotyczącej zgłaszania i zaspokajania roszczeń klientów biur podróży posiadających zabezpieczenia finansowe w formie rachunku powierniczego oraz wskazanie, że wysokość składki będzie uzależniona od miejsca realizacji konkretnej imprezy turystycznej i od rodzaju zapewnianego w ramach tej imprezy środka transportu. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawiła posłanka Maria Zuba. Posłowie przystąpią do trzeciego czytania w bloku głosowań.

Izba wysłuchała przedstawionej przez prezes Rady Ministrów Beatę Szydło informacji na temat wyniku zakończonego w Wielkiej Brytanii referendum w sprawie dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Posłowie przeprowadzili dyskusję w tej sprawie. W związku ze zgłoszonym sprzeciwem wobec przyjęcia informacji do wiadomości posłowie podejmą decyzję w tej sprawie w bloku głosowań.

Posłowie zapoznali się też w drugim czytaniu ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie zmian w Kodeksie postępowania cywilnego. Przewiduje on m.in., że w Rejestrze Spadkowym będą ujawniane także europejskie poświadczenia spadkowe, czyli dokumenty wydawane na podstawie przepisów unijnych z 2012 r., potwierdzające prawa do spadku. W rejestrze mają się ponadto znaleźć orzeczenia sądów i czynności notariuszy dotyczące zmiany, uchylenia lub sprostowania takich poświadczeń. Przepisy o Rejestrze Spadkowym, czyli publicznym rejestrze prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną, w którym ujawniane będą informacje na temat orzeczeń sądowych i dokumentów wydawanych przez notariuszy potwierdzających prawa do spadku, wejdą w życie 8 września 2016 r. Dodatkowo projekt doprecyzowuje przepisy dotyczące aktów poświadczenia dziedziczenia, informacji zamieszczanych i udzielanych z Rejestru Spadkowego oraz trybu składania przez notariuszy wniosków o wpis w księdze wieczystej. Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Sejmu. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaproponowała do niego poprawki o charakterze redakcyjno-legislacyjnym. Sprawozdanie przedstawił poseł Daniel Milewski. W związku z poprawkami zgłoszonymi w drugim czytaniu projekt został ponownie skierowany do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

W drugim czytaniu Izba rozpatrzyła poselski projekt nowelizacji Prawa lotniczego dotyczący m.in. zmian w zakresie organizacji Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Komisja działa przy ministrze właściwym do spraw transportu. Wnioskodawcy proponują, by miała ona prawo nie tylko do prowadzenia badań zdarzeń lotniczych, ale także do ich nadzorowania. Projekt zmienia zasady powierzania funkcji przewodniczącego komisji, zastępców przewodniczącego, sekretarza oraz członków. Osoby te mają być powoływane na okres czterech lat przez ministra właściwego do spraw transportu. Zastępcy przewodniczącego oraz sekretarz komisji mają być powoływani na wniosek przewodniczącego, a członkowie – po zasięgnięciu jego opinii. Zgodnie z obowiązującą dotychczas ustawą przewodniczący jest wyznaczany na okres pięciu lat, a jego zastępcy, sekretarz komisji i członkowie bezterminowo. Ponadto minister będzie mógł odwołać członka komisji na wniosek przyjęty bezwzględną większością głosów komisji – dotychczas odbywało się to przez tzw. cofnięcie wyznaczenia. Projektodawcy proponują usunięcie z obowiązującej ustawy przepisu, zgodnie z którym komisja wykonuje swoje zadania w imieniu ministra właściwego do spraw transportu. W ocenie wnioskodawców regulacja ta budzi wątpliwości w zakresie zachowania niezależności przez komisję. Zgodnie z projektem stosunki pracy z członkami komisji wyznaczonymi na podstawie dotychczasowych przepisów wygasną po upływie 30 dni od wejścia w życie projektowanych zmian, chyba że przed upływem tego terminu zostaną oni powołani na członków komisji na podstawie nowych regulacji. W przypadku takiego wygaśnięcia stosunku pracy przysługiwała będzie odprawa pieniężna w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. Ponadto projekt doprecyzowuje przepis przewidujący możliwość czasowego otwierania do użytku publicznego lotnisk użytku wyłącznego. Chodzi o lotniska, które w przeciwieństwie do lotnisk użytku publicznego nie są otwarte dla wszystkich statków powietrznych. Komisja Infrastruktury zaproponowała do projektu poprawki dotyczące m.in. wymogów jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawiła posłanka Maria Zuba. W związku z poprawkami zgłoszonymi w drugim czytaniu projekt ponownie trafił do Komisji Infrastruktury.

W drugim czytaniu Sejm pracował również nad rządowym projektem ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (druk nr 709). Rząd proponuje wprowadzenie od 1 stycznia 2017 r. obowiązkowej centralizacji rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT. Oznacza to, że rozliczenia z zastosowaniem dotychczasowego modelu będą możliwe do końca 2016 r. Zmiany są konieczne w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r., który stwierdził, że jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów o VAT. Oznacza to, że gmina, jako podatnik VAT, będzie zobowiązana do rozliczania także czynności dokonywanych przez jej zakłady i jednostki budżetowe. Projekt zakłada, że scentralizowanie rozliczeń nastąpi „w przód”. Samorządy będą mogły jednak podjąć decyzję o dokonaniu korekt rozliczeń (uwzględniając model scentralizowany – gmina rozlicza VAT jako podatnik) i same zdecydować, jaki okres objąć scentralizowanym modelem rozliczeń, składając korekty deklaracji podatkowych za wszystkie okresy rozliczeniowe, w których jednostki organizacyjne rozliczały odrębnie podatek, licząc od najwcześniejszego okresu rozliczeniowego, za jaki zostały złożone te korekty, do momentu wprowadzenia modelu scentralizowanego. Komisja Finansów Publicznych wprowadziła do projektu poprawki. Mają one na celu m.in. zrównanie sytuacji samorządów składających korekty deklaracji podatkowych zarówno przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy, jak i po tym dniu. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przestawił poseł Jerzy Gosiewski. Projekt został ponownie skierowany do Komisji Finansów Publicznych w związku z poprawkami zgłoszonymi podczas drugiego czytania.

W porządku obrad trzeciego dnia 23. posiedzenia Sejmu znalazło się też pierwsze czytanie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on wprowadzenie możliwości skorzystania z prawa do emerytury przez osoby, które mają co najmniej 40-letni okres opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne. Zgodnie z projektem do stażu uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek zaliczane byłyby wyłącznie okresy składkowe. Oznacza to, że projektowane rozwiązanie dotyczyłoby wyłącznie osób, które rozpoczęły pracę w bardzo młodym wieku (ok. 20 lat) i w całym okresie zatrudnienia miały krótkie okresy absencji chorobowej, czy braku pracy. Projekt uzasadnił przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Władysław Kosiniak-Kamysz. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Sejm rozpatrzył też senacką poprawkę do nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma odciążyć uczelnie publiczne i niepubliczne od obowiązków biurokratycznych, zwłaszcza sprawozdawczych oraz informacyjnych dotyczących składania oświadczeń i stosowania skomplikowanych procedur odnoszących się do działalności uczelni. Nowe rozwiązania mają także zapewnić sprawniejsze funkcjonowanie uczelni i podniesienie jakości kształcenia doktorantów. W materii funkcjonowania uczelni i jednostek naukowych ustawa m.in. uproszcza rozwiązania dotyczące Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK) dla szkolnictwa wyższego, przy równoczesnym zapewnieniu ich spójności z ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. KRK zawierają opis kwalifikacji zdobytych w procesie kształcenia w danym kraju, który jest tak skonstruowany, że umożliwia ich porównanie z systemem kwalifikacji w innych państwach europejskich. Nowelizacja modyfikuje kryteria stosowane przez Polską Komisję Akredytacyjną w procesie oceny jakości kształcenia i oceny działalności podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni. Komisja nie będzie musiała weryfikować licznych warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne, aby prowadzić studia na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia. Ma się koncentrować na kwestiach merytorycznych związanych z oceną jakości kształcenia. W celu podniesienia jakości studiów doktoranckich nowelizacja rozstrzyga, że liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich nie będzie mogła być mniejsza niż liczba uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich w jednostce prowadzącej te studia. Z kolei liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, którym przyznano stypendium doktoranckie, ma nie być mniejsza niż 50 proc. liczby uczestników tych studiów ogółem w danej jednostce. Ułatwiona będzie też procedura uzyskania stypendium socjalnego przez studenta, który bezpośrednio przed uzyskaniem pełnoletniości pozostawał w pieczy zastępczej i nie utrzymywał kontaktów z rodzicami. Nowelizacja wprowadza też możliwość przyznawania stypendium rektora studentom pierwszego roku – laureatom lub finalistom olimpiad o zasięgu ogólnopolskim, nawet jeśli nie były one związane z kierunkiem studiów przez nich wybranym. Senat wprowadził do ustawy poprawkę dotyczącą kształcenia na studiach podyplomowych. W brzmieniu przyjętym przez Sejm nowelizacja znosi przepis, zgodnie z którym uczelnia może prowadzić kształcenie na studiach podyplomowych w dziedzinach, z którymi związany jest co najmniej jeden kierunek prowadzonych przez nią studiów. Oznacza to przyznanie uczelniom swobody w kształtowaniu oferty studiów podyplomowych niezależnie od posiadanej kadry i infrastruktury. Senacka poprawka zakłada przywrócenie tego ograniczenia. Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży rekomenduje odrzucenie poprawki. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawiła posłanka Iwona Michałek. Posłowie zagłosują nad uchwałą Senatu w bloku głosowań.

Posłowie rozpatrzyli też stanowisko Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka do senackich poprawek do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Ustawa reguluje w sposób całościowy organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed tym organem. Ustawa przewiduje, że Trybunał będzie mógł orzekać w pełnym składzie, w składzie pięciu sędziów i w składzie trzech sędziów. Ponadto ustawa przewiduje, że w przypadku narad w pełnym składzie co najmniej czterech sędziów będzie mogło zgłosić sprzeciw wobec proponowanego rozstrzygnięcia. Ma to dotyczyć zagadnień o szczególnie doniosłym charakterze ze względów ustrojowych lub ze względu na porządek publiczny. W przypadku złożenia sprzeciwu, narada ma ulec odroczeniu o 3 miesiące. W trakcie ponownej narady sędziowie, którzy złożyli sprzeciw, mają prezentować wspólną propozycję rozstrzygnięcia. W przypadku ponownego zgłoszenia sprzeciwu narada jest odraczana o kolejne 3 miesiące, po upływie których przeprowadza się ją ponownie wraz z głosowaniem. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają zapadać zwykłą większością głosów. Ustawa przewiduje, że sędzia po złożeniu ślubowania wobec prezydenta ma stawiać się w Trybunale w celu podjęcia obowiązków, a prezes TK będzie przydzielał mu sprawy i stwarzał warunki umożliwiające wypełnianie obowiązków sędziego. Zgodnie z przyjętymi przez posłów rozwiązaniami, terminy rozpraw mają być wyznaczane według kolejności wpływu spraw do Trybunału. Zasada ta ma nie dotyczyć m.in. wniosków w sprawie zgodności ustaw przed ich podpisaniem i umów międzynarodowych przed ich ratyfikacją z konstytucją. Nie obejmie także wniosków o zbadanie konstytucyjności ustawy budżetowej oraz ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Bez względu na kolejność wpływu mają być też rozpatrywane wnioski o stwierdzenie przeszkody w sprawowaniu urzędu przez prezydenta oraz powierzenia Marszałkowi Sejmu wykonywania obowiązków głowy państwa oraz spory kompetencyjne między centralnymi konstytucyjnymi organami państwa. Ponadto termin rozprawy będzie wyznaczany z pominięciem kolejności wpływu na wniosek prezydenta. Senatorowie zaproponowali do ustawy 27 poprawek. Senat zaproponował rezygnację z powierzania prezydentowi uprawnienia do wyrażania zgody na stwierdzenie wygaśnięcia mandatu sędziego TK w przypadku prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego o usunięciu ze stanowiska sędziego Trybunału. Senat stoi na stanowisku, że odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów powinna być samodzielną kompetencją władzy sądowniczej. Senat proponuje, by Rzecznik Praw Obywatelskich mógł być uczestnikiem każdego postępowania przed Trybunałem, a nie tylko tych dotyczących skarg konstytucyjnych. Kolejna poprawka uzupełnia listę spraw, które będą rozpatrywane bez względu na kolejność wpływu o badanie konstytucyjności celów lub działalności partii politycznych. Prezes Trybunału ma mieć też kompetencję do wyznaczenia terminu rozprawy poza kolejnością, jeżeli będzie to uzasadnione ochroną wolności lub praw obywatela, bezpieczeństwa państwa lub porządku konstytucyjnego. Senat proponuje natomiast, by prawa do złożenia wniosku o rozpatrzenie sprawy poza kolejnością nie miał prezydent. Izba Druga zmodyfikowała też zasady opublikowania rozstrzygnięć Trybunału wydanych przed 20 lipca 2016 r. z naruszeniem ustawy z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym. Mają być one opublikowane w terminie 30 dni od wejścia w życie ustawy, z wyjątkiem rozstrzygnięć dotyczących aktów normatywnych, które utraciły moc obowiązującą. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaopiniowała poprawki pozytywnie. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Bartłomiej Wróblewski. O losie senackich poprawek Izba zdecyduje w bloku głosowań.

W porządku dzisiejszych obrad Sejmu było też rozpatrzenie poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Nowe przepisy m.in. rozszerzają kompetencje Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wykonywanie zadań w zakresie wspierania wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej oraz w zakresie tzw. pomocy technicznej czy określeniu limitu środków, które mogą być przyznane w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Senat zaproponował do ustawy poprawki głównie o charakterze legislacyjnym. Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zarekomendowała Sejmowi przyjęcie senackich propozycji. Sprawozdanie komisji przedstawiła posłanka Dorota Arciszewska-Mielewczyk. Sejm rozstrzygnie w sprawie poprawek Senatu w głosowaniu.

Posłowie rozpatrzyli senackie poprawki do nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza minimalną stawkę godzinową dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych. Stawka ta, zgodnie z nowelizacją, będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa ma wynosić 12 zł brutto (będzie powiększona o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.). Nowe rozwiązania mają przeciwdziałać nadużywaniu umów cywilnoprawnych i chronić osoby otrzymujące wynagrodzenie na najniższym poziomie. Chodzi o to, aby ograniczyć zjawisko polegające na tym, że osoba zatrudniona na umowie cywilnoprawnej ma wynagrodzenie znacznie niższe od minimalnego wynagrodzenia przysługującego pracującemu na etacie. Zgodnie z nowelizacją, minimalna stawka godzinowa nie będzie dotyczyła zleceniobiorcy samodzielnie ustalającego miejsce i czas realizacji zadań, któremu przysługuje wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne. W praktyce oznacza to, że nowe przepisy będą dotyczyć m.in. pracowników firm ochroniarskich i sprzątających, którzy mają szczególnie niskie stawki wynagrodzeń. Ponadto, w nowelizacji rozszerzono zakres uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy. PIP ma kontrolować, czy podmiot kontrolowany wypłacił minimalną stawkę godzinową. Inspekcja będzie mogła wydać polecenie wypłaty wynagrodzenia w wymaganej wysokości. Przewidziano też sankcje za naruszenie przepisów o minimalnej stawce godzinowej. Podmiot wypłacający należne wygrodzenie w wysokości niższej od obowiązującej minimalnej stawki godzinowej będzie podlegać karze grzywny od 1 tys. do 30 tys. zł. Ustawa zawiera także inne przepisy służące ochronie osób otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie. Nowelizacja m.in. likwiduje regulacje różnicujące wysokość minimalnego wynagrodzenia dla pracownika etatowego ze względu na staż pracy. Przewiduje również, że dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej nie będzie uwzględniany przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na etacie. Senat zaproponował wprowadzenie do nowelizacji dwóch poprawek o charakterze doprecyzowującym i porządkującym. Stanowisko Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która wniosła o przyjęcie poprawek Senatu, przedstawiła na forum Sejmu posłanka Bożena Borys-Szopa. Izba podejmie decyzję w sprawie senackich propozycji w bloku głosowań.

Posłowie zapoznali się też ze stanowiskiem Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o senackich poprawkach do nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta ma na celu systemowe uporządkowanie rynku paliw ciekłych i gazu ziemnego oraz zwiększenie kontroli państwa nad systemem zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw. W odniesieniu do rynku paliw ciekłych wejście w życie uchwalonych rozwiązań ma m.in. przeciwdziałać m.in. unikaniu opodatkowania lub wyłudzaniu podatku VAT, unikaniu podatku akcyzowego, niewnoszeniu opłaty paliwowej czy unikaniu realizacji obowiązku tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy i paliw ciekłych a także prowadzenia działalności bez wymaganej koncesji. Dla zapewnienia realizacji założonych celów ustawa wprowadza jednolitą definicję paliw ciekłych oraz uzupełnia i doprecyzowuje definicje ich wytwarzania, magazynowania i przeładunku. Wykaz paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót w tym obrót z zagranicą wymaga koncesji określi minister energii w rozporządzeniu. Dotychczas określanie, czy dany produkt jest paliwem ciekłym następowało w decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Nowe rozwiązanie ma wzmocnić pewność prowadzenia legalnego biznesu w tym sektorze. Ponadto ustawa przewiduje wzmocnienie Prezesa URE jako regulatora rynku m.in. poprzez wprowadzenie nowych kompetencji kontrolnych, dodanie nowych obowiązków sprawozdawczych realizowanych wobec tego regulatora przez podmioty działające na rynku paliw ciekłych. Do zadań Prezesa URE ma należeć m.in. prowadzenie jednolitej bazy danych z publicznie dostępnymi informacjami o rodzajach i ilości infrastruktury paliw ciekłych w Polsce wykorzystywanych do działalności koncesjonowanej oraz przywozu paliw ciekłych z zagranicy. Nowelizacja wprowadza do katalog kar administracyjnych za naruszenia warunków prowadzenia działalności koncesjonowanej w zakresie paliw ciekłych. W odniesieniu do rynku gazu ziemnego ustawa m.in. znosi bariery prawne dostaw skroplonego LNG do Polski. Wynika to z oddania do użytkowania i rozpoczęcia komercyjnej eksploatacji terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Ponadto ustawa rozszerza obowiązek utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oraz wprowadza nową formę prawną jego realizacji – tzw. umowę biletową. Ma ona umożliwić podmiotom zobowiązanym do utrzymywania obowiązkowych zapasów gazu ziemnego, które nie posiadają własnych magazynów, wykonywanie tego obowiązku przez jego przeniesienie na innego przedsiębiorcę zobowiązanego do utrzymywania zapasów. Analogiczne rozwiązanie funkcjonowało dotychczas w odniesieniu do zapasów ropy naftowej i paliw. Ponadto ustawa eliminuje uchybienia legislacyjne dotychczasowych przepisów, które utrudniały ich stosowanie i jednakową interpretację. Senat zaproponował wprowadzenie 2 poprawek o charakterze doprecyzowującym. Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa rekomenduje ich przyjęcie. Sprawozdanie przedstawił poseł Maciej Małecki. Decyzję w sprawie ostatecznego kształtu nowelizacji Izba podejmie w bloku głosowań.

Sejm rozpatrzył też senackie poprawki do nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Ich celem jest ograniczenie dostępu i zwiększenie nadzoru nad obrotem papierosami elektronicznymi. Ustawa wprowadza m.in. zakaz sprzedaży e-papierosów lub pojemników zapasowych (z płynem zawierającym nikotynę) osobom, które nie ukończyły 18 lat. Papierosów elektronicznych, podobnie jak tradycyjnych, nie będzie można palić w miejscach publicznych, np. na przystankach autobusowych. Ponadto, zgodnie z nowelizacja, e-papierosy zostaną objęte zakazem reklamy, tak jak wyroby tytoniowe. Za palenie w miejscach publicznych ma grozić mandat w wysokości 500 zł, a za złamanie zakazu reklamy kara wynosząca 200 tys. zł. Ponadto nowelizacja zobowiązuje importerów i producentów nowych papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych, aby co najmniej na 6 miesięcy przed planowanym wprowadzeniem ich do obrotu, zgłaszali taki zamiar Inspektorowi do spraw Substancji Chemicznych. Produkty te będą musiały ponadto spełniać odpowiednie wymagania techniczne. Zakazane będzie używanie substancji stwarzających wrażenie, że wyrób tytoniowy jest korzystny dla zdrowia (witaminy) lub sugerujących witalność (tauryna i kofeina), a także dodatków barwiących oraz ułatwiających inhalacje lub absorpcję nikotyny. Zgodnie z przyjętymi w głosowaniu przepisami, to Inspektor do spraw Substancji Chemicznych będzie kontrolował, czy wyrób tytoniowy ma np. aromat charakterystyczny (np. owocowy, ziołowy, mentolowy, waniliowy), zawiera środek aromatyzujący (dodatek nadający zapach lub smak), a także dodatki w ilościach uzależniających, toksycznych lub rakotwórczych. Jedna z zaproponowanych przez Senat poprawek zakłada wydłużenie – do 31 grudnia 2016 r. – terminu, w którym wyroby tytoniowe mogą być eksponowanie w miejscach sprzedaży na dotychczasowych warunkach. Pozostałe poprawki mają charakter redakcyjno-stylistyczny. Komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Zdrowia proponują przyjęcie poprawek. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Tomasz Latos. Posłowie podejmą decyzję w sprawie zaproponowanych przez Senat zmian w głosowaniach.

W łącznej dyskusji posłowie przeprowadzili też pierwsze czytanie dwóch projektów uchwał: poselskiego projektu uchwały w sprawie umów międzynarodowych TTIP i CETA oraz poselskiego projektu uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zaproponowanego przez Komisję Europejską trybu ratyfikacji umowy między Unią Europejską a Kanadą – CETA bez akceptacji państw członkowskich. Umowy dotyczą likwidacji barier dla wolnego handlu i wymiany gospodarczej między UE a USA i Kanadą. – Wymienione umowy, zgodnie z art. 90 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, powinny zostać przyjęte przez Sejm i Senat RP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub senatorów lub w referendum ogólnokrajowym – czytamy w pierwszym z projektów. Celem drugiego dokumentu jest m.in. wyrażenie sprzeciwu wobec stanowiska Komisji Europejskiej dotyczącego obowiązywania umowy CETA między UE a Kanadą. – Komisja Europejska oficjalnie przekazała umowę CETA do ratyfikacji Radzie UE, twierdząc, że do pełnego wejścia umowy w życie wystarczy przyjęcie przez Parlament Europejski – czytamy w projekcie uchwały. Zdaniem wnioskodawców niezbędna jest zaś ratyfikacja przez wszystkie państwa tworzące Unię Europejską. Uzasadnienie pierwszego projektu przedstawił poseł Grzegorz Długi, druga z poselskich propozycji została uzasadniona przez posła Marka Sawickiego. W dyskusji zgłoszono wnioski o odrzucenie projektów w pierwszym czytaniu. Sejm podejmie decyzję w tej sprawie w bloku głosowań.

W trzecim dniu 23. posiedzenia Sejmu posłowie wysłuchali ponadto informacji rządu w sprawie skutków nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. O jej przedstawienie wnioskował KP Nowoczesna. Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki.

Przedstawiciele rządu odpowiadali na pytania poselskie w sprawie m.in. postępu prac nad restrukturyzacją górnictwa węgla kamiennego oraz sposobów dofinansowania Światowych Dni Młodzieży. Posłowie pytali też o takie kwestie jak np. podpisanie umowy z włoską firmą Astaldi na budowę tunelu na zakopiance oraz formy wsparcia, na jakie mogą liczyć rolnicy z gmin na Lubelszczyźnie, których uprawy całkowicie zniszczył huragan.

Zdjęcia: Rafał Zambrzycki.

   PRESS - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA OBRAD SEJMU GŁOSOWANIE GŁOSOWANIA OPIEKA ZDROWOTNA ŚRODKI PUBLICZNE PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY ZAŁOŻYCIEL LOTNISKA ZARZĄDCA LOTNISKA JAROSŁAW SZARAK PREZES INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ IPN KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNIA PRZECIW NARODOWI POLSKIEMU SĄD NAJWYŻSZY DZIAŁALNOŚĆ USŁUGI TURYSTYCZNE UBEZPIECZENIE OBOWIĄZKOWE FUNDUSZ GWARANCYJNY BEATA SZYDŁO REFERENDUM CZŁONKOSTWO UNIA EUROPEJSKA KOMISJA SPRAWIEDLIWOŚCI PRAWA CZŁOWIEKA KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO PRAWO LOTNICZE KOMISJA BADAŃ WYPADKÓW LOTNICZYCH ROZLICZENIA PODATKI OD TOWARÓW I USŁUG ŚRODKI PUBLICZNE PROJEKTY BUDŻET UE NOWELIZACJA USTAWY EMERYTURY I RENTY FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH SZKOLNICTWO WYŻSZE PRAWO TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY SEKTOR RYBACKI MINIMALNE WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ STAWKA GODZINOWA KOMISJA SPRAW ENERGII SKARB PAŃSTWA OCHRONA ZDROWIA TYTOŃ WYROBY TYTONIOWE UMOWY MIĘDZYNARODOWE TTIP CETA RATYFIKACJA UMOWY UNIA EUROPEJSKA KANADA RESTRUKTURYZACJA GÓRNICTWA WĘGIEL KAMIENNY DOFINANSOWANIE DNI MŁODZIEŻY ASALDI TUNEL ZAKOPIANKA ROLNICY LUBELSZCZYZNA HURAGAN ZNISZCZENIA TELEWIZJA SEJMOWA USTAWA USTAWY GŁOSOWANIE GŁOSOWANIA POPRAWKA POPRAWKI SEJM RP LIVE TV

 
• POLSKA
 
23 POSIEDZENIE SENATU - ZAKOŃCZYŁ SIĘ DRUGI DZIEŃ OBRAD 21 LIPCA 2016 R. ZAKOŃCZYŁ SIĘ DRUGI DZIEŃ 23. POSIEDZENIA SENATU. IZBA WYRAZIŁA ZGODĘ NA POWOŁANIE JAROSŁAWA SZARKA NA PREZESA INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU. SENATOROWIE PRZYJĘLI  SIEDEM USTAW, W TYM USTAWĘ O TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM.  SENAT WZNOWI OBRADY W PIĄTEK O GODZ. 9.00. PIERWSZYM PUNKTEM PORZĄDKU OBRAD BĘDZIE POWOŁANIE NOWEGO CZŁONKA KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI KRRIT, PONIEWAŻ KADENCJA POWOŁANEGO PRZEZ SENAT STEFANA JÓZEFA PASTUSZKI WYGASA 4 SIERPNIA BR. W WYZNACZONYM PRZEZ MARSZAŁKA SENATU TERMINIE - DO 5 LIPCA - ZOSTAŁY ZGŁOSZONE KANDYDATURY TERESY BOCHWIC I JANUSZA DASZCZYŃSKIEGO. KOMISJA KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU POZYTYWNIE ZAOPINIOWAŁA TĘ PIERWSZĄ KANDYDATURĘ. W PORZĄDKU OBRAD ZNAJDUJE SIĘ TEŻ SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z DZIAŁALNOŚCI W 2015 R. WRAZ Z INFORMACJĄ O PODSTAWOWYCH PROBLEMACH RADIOFONII I TELEWIZJI W UBR., KTÓRE PRZEDSTAWI PRZEWODNICZĄCY KRRIT JAN DWORAK. IZBA BĘDZIE PRACOWAĆ NAD CZTEREMA USTAWAMI, A TAKŻE PRZEPROWADZI DRUGIE CZYTANIE SENACKIEGO PROJEKTU NOWELIZACJI USTAWY O DZIAŁACZACH OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ ORAZ OSOBACH REPRESJONOWANYCH Z POWODÓW POLITYCZNYCH.

23 POSIEDZENIE SENATU - ZAKOŃCZYŁ SIĘ DRUGI DZIEŃ OBRAD


21 LIPCA 2016 R. ZAKOŃCZYŁ SIĘ DRUGI DZIEŃ 23. POSIEDZENIA SENATU. IZBA WYRAZIŁA ZGODĘ NA POWOŁANIE JAROSŁAWA SZARKA NA PREZESA INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU. SENATOROWIE PRZYJĘLI SIEDEM USTAW, W TYM USTAWĘ O TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM. SENAT WZNOWI OBRADY W PIĄTEK O GODZ. 9.00. PIERWSZYM PUNKTEM PORZĄDKU OBRAD BĘDZIE POWOŁANIE NOWEGO CZŁONKA KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI KRRIT, PONIEWAŻ KADENCJA POWOŁANEGO PRZEZ SENAT STEFANA JÓZEFA PASTUSZKI WYGASA 4 SIERPNIA BR. W WYZNACZONYM PRZEZ MARSZAŁKA SENATU TERMINIE - DO 5 LIPCA - ZOSTAŁY ZGŁOSZONE KANDYDATURY TERESY BOCHWIC I JANUSZA DASZCZYŃSKIEGO. KOMISJA KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU POZYTYWNIE ZAOPINIOWAŁA TĘ PIERWSZĄ KANDYDATURĘ. W PORZĄDKU OBRAD ZNAJDUJE SIĘ TEŻ SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z DZIAŁALNOŚCI W 2015 R. WRAZ Z INFORMACJĄ O PODSTAWOWYCH PROBLEMACH RADIOFONII I TELEWIZJI W UBR., KTÓRE PRZEDSTAWI PRZEWODNICZĄCY KRRIT JAN DWORAK. IZBA BĘDZIE PRACOWAĆ NAD CZTEREMA USTAWAMI, A TAKŻE PRZEPROWADZI DRUGIE CZYTANIE SENACKIEGO PROJEKTU NOWELIZACJI USTAWY O DZIAŁACZACH OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ ORAZ OSOBACH REPRESJONOWANYCH Z POWODÓW POLITYCZNYCH.

Ustawy, nad którymi Izba pracowała drugiego dnia obrad:

Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19 maja 2016 r.

Tę ustawę senatorowie przyjęli jednogłośnie na początku czwartkowego posiedzenia. Temu punktowi obrad przysłuchiwał się ambasador Czarnogóry Ramiz Bašić. Był to rządowy projekt. Akceptując ustawę, Senat wyraził zgodę na ratyfikację przez Prezydenta RP protokołu akcesyjnego Czarnogóry do NATO. Po ratyfikacji przez wszystkie kraje należące do NATO, Czarnogóra zostanie 29. członkiem Sojuszu. Jej przystąpienie spowoduje rozciągnięcie gwarancji bezpieczeństwa Sojuszu na kolejne państwo Bałkanów Zachodnich. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Z 27. poprawkami senatorowie przyjęli ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Debata nad nią trwała pierwszego dnia posiedzenia dziewięć godzin. Ustawa, wywodząca się z projektu poselskiego, ma zastąpić aktualnie obowiązującą ustawę regulującą status i zasady działania Trybunału Konstytucyjnego. Przewiduje ona, że Trybunał będzie mógł orzekać w następujących składach: pełnym (co najmniej 11 sędziów),  pięciu sędziów i trzech sędziów. Skład pełny ma rozpatrywać sprawy z wniosku prezydenta o stwierdzenie zgodności ustawy z konstytucją przed jej podpisaniem oraz umowy międzynarodowej przed jej ratyfikacją. Ma także orzekać w sprawie zgodności z ustawą zasadniczą ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. W pełnym składzie mają być też procedowane spory kompetencyjne między centralnymi konstytucyjnymi organami państwa, sprawy o stwierdzenie przeszkody w sprawowaniu urzędu przez prezydenta i powierzeniu marszałkowi Sejmu tymczasowego wykonywania jego obowiązków,  zgodności z konstytucją celów lub działalności partii politycznych. W pełnym składzie będą też rozpatrywane sprawy o szczególnej zawiłości - z inicjatywy prezesa TK. Z odpowiednim wnioskiem będzie mógł także wystąpić skład orzekający wyznaczony do danej sprawy. Także w pełnym składzie mają być rozpatrywane sprawy, w których szczególna zawiłość wiąże się z nakładami finansowymi nieprzewidzianymi w ustawie budżetowej oraz gdy skład orzekający zamierza odstąpić od poglądu prawnego wyrażonego w orzeczeniu wydanym w pełnym składzie. W pełnym składzie będą mogły być też rozpatrzone – na wniosek trzech sędziów – sprawy dotyczące skarg konstytucyjnych oraz wniosków i pytań prawnych. W składzie pięciu sędziów ma być oceniana zgodność ustaw albo ratyfikowanych umów międzynarodowych z konstytucją oraz ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody ustawowej. Skład orzekający trzech sędziów ma mieć kompetencję do oceniania m.in. zgodności innych aktów normatywnych (np. rozporządzeń) z konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami. W przypadku narad w pełnym składzie co najmniej czterech sędziów będzie mogło zgłosić sprzeciw wobec proponowanego rozstrzygnięcia. Ma to dotyczyć zagadnień o szczególnie doniosłym charakterze ze względów ustrojowych lub ze względu na porządek publiczny. W przypadku złożenia sprzeciwu, narada ma ulec odroczeniu o trzy miesiące. W trakcie ponownej narady sędziowie, którzy złożyli sprzeciw, mają prezentować wspólną propozycję rozstrzygnięcia. W przypadku ponownego zgłoszenia sprzeciwu narada jest odraczana o kolejne trzy miesiące, po upływie których przeprowadza się ją ponownie wraz z głosowaniem. Orzeczenia TK we wszystkich składach mają zapadać zwykłą większością głosów. Ustawa przewiduje, że sędzia po złożeniu ślubowania wobec prezydenta ma stawiać się w Trybunale w celu podjęcia obowiązków, a jego prezes  będzie przydzielał mu sprawy i stwarzał warunki umożliwiające wypełnianie obowiązków sędziego. Terminy rozpraw mają być wyznaczane według kolejności wpływu spraw do Trybunału. Zasada ta ma nie dotyczyć m.in. wniosków w sprawie zgodności z konstytucją ustaw przed ich podpisaniem i umów międzynarodowych przed ich ratyfikacją. Nie obejmie także wniosków o zbadanie konstytucyjności ustawy budżetowej oraz ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Bez względu na kolejność wpływu mają być też rozpatrywane wnioski o stwierdzenie przeszkody w sprawowaniu urzędu przez prezydenta oraz powierzenia marszałkowi Sejmu wykonywania obowiązków głowy państwa oraz spory kompetencyjne między centralnymi konstytucyjnymi organami państwa. Sprawy wszczęte pytaniem prawnym sądu czy skargą konstytucyjną miałyby być rozstrzygnięte przez Trybunał w ciągu roku od wejścia ustawy w życie. Wnioski złożone przez uprawnione organy, a nierozstrzygnięte przed wejściem ustawy w życie, TK będzie musiał zawieszać na pół roku, wzywając do ich uzupełnienia według nowych przepisów. Rozprawa nie mogłaby się odbyć wcześniej niż po upływie 30 dni od doręczenia stronom zawiadomienia o jej terminie. Prezes TK będzie kierować wniosek o ogłoszenie wyroku do premiera. Prezes Trybunału będzie musiał włączyć do składów orzekających i przydzielić sprawy sędziom TK, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta, a do wejścia w życie ustawy nie podjęli obowiązków. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Równocześnie ustawa z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym utraci moc obowiązującą. Jedna z poprawek Senatu zakłada, że prezydent nie będzie mógł wnosić o rozpatrzenie sprawy w Trybunale poza kolejnością wpływu. Kolejna skreśla wymóg zgody prezydenta na usunięcie sędziego z TK, jeśli tak orzekł sąd dyscyplinarny. Następna przewiduje, że prezydent będzie powoływać prezesa TK spośród trzech kandydatów, a nie „co najmniej trzech”. Senatorowie postulują, aby prezes Trybunału mógł pominąć zasadę badania spraw w kolejności wpływu, gdy chodzi o ochronę wolności, praw obywatela, bezpieczeństwa państwa i porządku konstytucyjnego. Dodali też zapis, że zasada kolejności wpływu nie będzie dotyczyła spraw o zgodność z konstytucją celów lub działalności partii politycznych. Na mocy kolejnej poprawki wydrukowane zostaną wyroki TK wydane przed 20 lipca z wyjątkiem aktów normatywnych, które utraciły moc obowiązującą. W następnej poprawce Senat przywrócił możliwość przyłączania się Rzecznika Praw Obywatelskich do każdej sprawy w TK.

Ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw

Izba przyjęła z 2. porządkującymi poprawkami tę ustawę. Jej projekt przygotował rząd. Ma ona na celu wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla osób wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia oraz dla samozatrudnionych. Stawka ta będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa ma wynosić 12 zł brutto. Nowe rozwiązania mają przeciwdziałać nadużywaniu umów cywilnoprawnych i chronić osoby otrzymujące wynagrodzenie na najniższym poziomie. Zgodnie z ustawą, osoba zatrudniona na umowie cywilnoprawnej nie powinna mieć wynagrodzenia znacznie niższego od minimalnego wynagrodzenia przysługującego pracującemu na etacie. Minimalna stawka godzinowa nie będzie jednak dotyczyła zleceniobiorcy samodzielnie ustalającego miejsce i czas realizacji zadań, jeśli jego wynagrodzenie będzie zależało wyłącznie od osiągniętego rezultatu. Nowe przepisy obejmą na przykład pracowników firm ochroniarskich i sprzątających, którzy mają szczególnie niskie stawki wynagrodzeń. Ustawa likwiduje przepisy różnicujące wysokość minimalnego wynagrodzenia dla pracownika etatowego ze względu na staż pracy. Przewiduje również, że dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej nie będzie uwzględniany przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na etacie. Ustawa  rozszerza zakres uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy, która ma kontrolować, czy podmiot kontrolowany wypłacił minimalną stawkę godzinową. Inspekcja będzie mogła wydać polecenie wypłaty wynagrodzenia w wymaganej wysokości. Podmiot wypłacający należne wygrodzenie w wysokości niższej od obowiązującej minimalnej stawki godzinowej będzie podlegać karze grzywny od 1 tys. do 30 tys. zł. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. z wyjątkami.

Ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych

Senatorowie uchwalili tę ustawę bez poprawek. Był to projekt rządowy. Ustawa zakłada stosowanie zerowej stawki VAT na produkcję, import, części i wyposażenie dla jak najszerszego katalogu jednostek pływających (zgodnie z unijną dyrektywą). Przewidziano też zwiększenie katalogu nowych statków objętych zerową stawką podatku VAT. Ustawa daje także możliwość wyboru między obecnym 19 proc. CIT lub PIT a nowym zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji w wysokości 1 proc. Wybór formy opodatkowania będzie wymagał złożenia przez przedsiębiorcę oświadczenia. W ustawie zapisano także ułatwienia w objęciu specjalną strefą ekonomiczną gruntów, na których prowadzona jest produkcja okrętowa i komplementarna. Przewidziano też dopuszczenie branży okrętowej do możliwości korzystania ze środków UE, tj. kredytu technologicznego i premii technologicznej (po decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym). Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Izba wprowadziła 8 legislacyjnych poprawek do tej noweli. Był to poselski projekt. Ustawa zakłada rozszerzenie kompetencji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w zakresie zadań związanych ze wspieraniem zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej oraz pomocy technicznej, a także określenie limitu środków, które mogą być przyznawane w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze". Wejdzie ona w życie po 30 dniach od dnia ogłoszenia.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Senat wprowadził 8 poprawek do tej ustawy. Był to rządowy projekt. Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego przyjętą w 2014 r. unijną dyrektywę tytoniową, której termin wdrożenia minął 20 maja br. Nowelizacja ma na celu ograniczenie dostępu i zwiększenie nadzoru nad obrotem papierosami elektronicznymi. Przewiduje ona zakaz sprzedaży e-papierosów lub pojemników zapasowych (z płynem zawierającym nikotynę) osobom, które nie ukończyły 18 lat.  Obowiązywać będzie także zakaz sprzedaży e-papierosów i pojemników w automatach. Papierosów elektronicznych, podobnie jak tradycyjnych, nie będzie można palić w miejscach publicznych np. na przystankach autobusowych, w szpitalach, szkołach i obiektach sportowo-rekreacyjnych. Ponadto e-papierosy zostaną objęte zakazem reklamy oraz promocji, tak jak obecnie wyroby tytoniowe. Za palenie w miejscach publicznych będzie grozić mandat w wysokości 500 zł, a za złamanie zakazu reklamy kara wynosząca 200 tys. zł. Wprowadzony zostaje zakaz sprzedaży transgranicznej na odległość (np. przez internet) wyrobów tytoniowych i elektronicznych papierosów oraz pojemników z płynem. Zakazana będzie sprzedaż aromatyzowanych papierosów (z wyjątkiem papierosów mentolowych, na które ustanowiono w dyrektywie okres przejściowy do 2020 r.). Zabroniony będzie obrót, produkcja i import wyrobów tytoniowych zawierających kofeinę i taurynę oraz dodatki barwiące. Ustawa ma zacząć obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia. Jedna z poprawek Senatu pozwala na to, aby informacja o wyrobach tytoniowych umieszczona w punkcie sprzedaży tych wyrobów przed dniem wejścia w życie ustawy mogła pozostawać w tym punkcie do końca tego roku. Pozostałe 7 poprawek ma charakter redakcyjny.  Ustawa ma zacząć obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia.

Ustawa o zmianie ustawy Prawo energetycznego i innych ustaw

Senatorowie uchwalili tę ustawę z 2. poprawkami. Był to projekt poselski.  Oprócz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski ustawa ma na celu uporządkowanie rynku paliw płynnych i gazu - przywrócenie uczciwej konkurencji, zwiększenie kontroli państwa nad zapasami i zmniejszenie szarej strefy. Nowelizacja przewiduje, że obowiązek utrzymywania zapasów gazu będą miały wszystkie handlujące nim firmy. Ma też powstać jednolita baza infrastruktury paliw ciekłych, a na przedsiębiorstwa energetyczne i firmy przywożące takie paliwa do Polski zostaną nałożone nowe obowiązki sprawozdawcze. Nowe przepisy przewidują wprowadzenie tzw. umowy biletowej, czyli umożliwienie podmiotom zobowiązanym do utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, które nie posiadają własnych pojemności magazynowych, powierzenie tego obowiązku w drodze umowy innemu przedsiębiorcy. Dzięki ustawie ma się zwiększyć kontrola nad systemem zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw płynnych, a system koncesyjny zostanie uszczelniony przez przywrócenie obowiązku posiadania koncesji na obrót benzyną lotniczą. Nowelizacja wprowadza też nowy rodzaj koncesji - na przeładunek paliw ciekłych. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkami. Jedna z poprawek senackich przesuwa o trzy miesiące termin przedstawiania koncesji dla firm działających na rynku LPG. Kolejna poprawka ma charakter doprecyzowujący.

Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Senat debatował nad powstałą na bazie projektów poselskich nowelizacją. Usuwa ona z ustawy o księgach wieczystych i hipotece przepis, w myśl którego suma hipoteki na nieruchomości rolnej nie może przewyższać wartości rynkowej tej nieruchomości. Sprawiał on, że banki powstrzymywały się od udzielania kredytów, których zabezpieczeniem miały być hipoteki ustanowione na nieruchomościach rolnych. Dzięki ustawie właściciel gruntu oraz bank będą wspólnie ustalać wartość nieruchomości rolnej przy udzielaniu kredytu hipotecznego Ponadto nowelizacja wyłącza spod stosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nieruchomości rolne będące drogami wewnętrznymi. Brak takiego zapisu powodował problemy w zbywaniu nieruchomości. Ograniczenia w nabywaniu zakupu nieruchomości rolnych nie mają też dotyczyć zakupów dokonywanych przez parki narodowe na cele związane z ochroną przyrody. Nowelizacja ogranicza ponadto możliwość stosowania przez Agencję Nieruchomości Rolnych uprawnienia do nabycia udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego m.in. w przypadku, gdy nabywcami są osoby bliskie zbywcy lub nabycie następuje w drodze dziedziczenia ustawowego. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Izba omówiła opracowaną przez posłów ustawę. Zmienia ona strukturę działu administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo. Określa, że w dziale tym znajdują się sprawy rewitalizacji, a nie tylko rewitalizacji budownictwa, jak ma to miejsce obecnie. Wyłączona jest z niego natomiast rewitalizacja obszarów zdegradowanych społecznie i gospodarczo, wynikająca z realizacji polityki regionalnej. Ustawa wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkami.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego

Senatorowie pracowali nad tą ustawą. Był to projekt rządowy. Nowelizacja obejmuje: przyznanie pracownikom urzędu stanu cywilnego uprawnień do przenoszenia do rejestru stanu cywilnego aktów sporządzonych w papierowych księgach stanu cywilnego, wprowadzenie administracyjnego trybu unieważniania aktów stanu cywilnego oraz wzmianek dodatkowych błędnie sporządzonych, umożliwienie wydawania do 1 września 2021 r. odpisów aktów stanu cywilnego nowego wzoru sporządzonych w księgach stanu cywilnego z wykorzystaniem danych zgromadzonych w aplikacjach wspierających rejestrację stanu cywilnego, prowadzonych w urzędach przed wdrożeniem centralnego rejestru stanu cywilnego. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkami.

Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

Senat dyskutował nad tą ustawą. Był to projekt poselski. Nowelizacja ma na celu optymalne wykorzystanie środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Reprywatyzacji. Jest to państwowy fundusz celowy, na którego rachunek trafiają środki pochodzące ze sprzedaży 5 proc. akcji należących do Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji, a także odsetki od tych środków. Z tego funduszu zaspokajane są roszczenia byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa. Ustawa uchyla przepis umożliwiający w latach 2014-2016 udzielenie Warszawie dotacji celowej ze środków funduszu z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty odszkodowań dla byłych właścicieli. W zamian wprowadzone zostaje rozwiązanie systemowe, dzięki któremu każda jednostka samorządu terytorialnego, która zawrze porozumienie z ministrem Skarbu Państwa, będzie dofinansowana środkami funduszu w celu zaspokajania roszczeń byłych właścicieli. Chodzi o wypłatę świadczeń wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych wydanych w związku z nacjonalizacją mienia. Dotacja będzie udzielana pod warunkiem wykazania przez jednostkę samorządu terytorialnego szczególnych okoliczności uzasadniających jej przyznanie np. sytuacji finansowej, która uniemożliwia samodzielne zaspokojenie tych roszczeń. Do ustawy zostało wprowadzone ograniczenie kwotowe dotacji w wysokości 200 mln zł. Ustawa umożliwia ministrowi Skarbu Państwa wykorzystanie środków funduszu na działania inwestycyjne. Będzie można je przeznaczyć na sfinansowanie nabycia przez Skarb Państwa akcji spółek publicznych. W przypadku ich późniejszego zbycia całość przychodów z tego tytułu będzie gromadzona na rachunku funduszu. Ponadto w 2016 r. ze środków tego funduszu będzie mogło zostać przeznaczone 30 mln zł na podwyższenie kapitału zakładowego Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. oraz spółek radiofonii regionalnej. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Ustawy, nad którymi Senat będzie pracował trzeciego dnia obrad:

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej

Powstała na bazie projektu rządowego ustawa wprowadza nowy podatek o charakterze przychodowym od sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych). Jego podatnikami będą sprzedawcy detaliczni. Zapłacony przez nich podatek będzie stanowił u nich koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym. Przychód ze sprzedaży detalicznej nie będzie obejmował należnego podatku VAT. W podstawie opodatkowania nie będzie uwzględniana sprzedaż na rzecz przedsiębiorców. Podstawę opodatkowania stanowić będzie osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodu ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł. Podatnicy, którzy przekroczą tę kwotę, będą musieli złożyć deklarację podatkową i płacić podatek. Proponuje się zróżnicowanie stawek podatku w zależności od wysokości osiągniętego ponad tę kwotę przychodu, tj. 0,8% od nadwyżki przychodu w wysokości powyżej 17 mln zł do 170 mln zł miesięcznie i 1,4% od nadwyżki przychodu ze sprzedaży przekraczającej 170 mln zł miesięcznie. Z nowego podatku, potocznie zwanego podatkiem od marketów, wyłączona będzie sprzedaż detaliczna m.in. węgla kamiennego, gazu ziemnego (gazu przeznaczonego do butli gazowych) i olejów napędowych używanych do celów opałowych. Nowy podatek nie będzie również dotyczył leków oraz wyrobów medycznych refundowanych ze środków publicznych. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września br.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja, której projekt przygotowali posłowie, ma na celu uproszczenie oraz przyspieszenie prac związanych z przygotowaniem oraz realizacją kolejowych inwestycji infrastrukturalnych. Ustawa pozwala zawiesić postępowania dotyczące wydania pozwoleń na budowę, gdy dotyczą one terenu, na którym planowana jest linia kolejowa. Wprowadzono także uproszczenia związane z przyjmowaniem i aktualizacją wieloletnich planów inwestycyjnych.  Zmiany wynikają z potrzeby pełnego wykonania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Są też uzasadnione są corocznymi zaleceniami Komisji Europejskiej dotyczącymi realizacji przez państwa członkowskie strategii „Europa 2020”. W zaleceniach skierowanych do Polski, KE wskazywała na potrzebę zwiększenia efektywności realizowanych inwestycji infrastrukturalnych. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ustawa o zmianie ustawy o sporcie

Był to projekt poselski. Nowelizacja ma na celu dostosowanie krajowych reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie do zasad Światowego Kodeksu Antydopingowego. Polskie związki sportowe nie będą ustanawiały tych reguł, lecz będą miały obowiązek uznawania i stosowania zasad ustanawianych przez Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie zgodnie z międzynarodową konwencją o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzoną w Paryżu 19 października 2005 r. Ponadto nowelizacja aktualizuje definicję dopingu w sporcie zgodnie z najbardziej aktualną – zawartą w Światowym Kodeksie Antydopingowym, który wyznacza międzynarodowe standardy w tym zakresie. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ustawa o zmianie ustawy o sporcie

Był to poselski projekt. Nowelizacja zwiększa wysokość nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe, m.in. dla medalistów igrzysk olimpijskich. Podstawę ustalenia wysokości nagrody pieniężnej stanowi kwota 2 300 zł. Dotychczas wysokość nagrody nie mogła przekroczyć jej 14-krotności. Zgodnie z nowelizacją, ma być to 35-krotność tej sumy. Maksymalna wysokość nagrody pieniężnej przyznanej przez ministra sportu i turystyki wybitnym sportowcom wzrośnie z 32 200 zł do 80 500 zł. Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów. Zgodnie z obecnie obowiązującymi rozwiązaniami, działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych o potwierdzonym statusie działacza opozycji lub osoby represjonowanej mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego w kwocie 400 zł miesięcznie. W budżecie na 2015 r. przewidziano na realizację ustawy 25 mln zł, a wydatkowano jedynie 0,27 mln zł, co dowodzi, że ustawa nie spełniła swoich założeń i wymaga korekty. Projekt zakłada zwiększenie kwoty świadczenia do wysokości połowy najniższej emerytury ogłaszanej przez prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (obecnie 441,28 zł). Jednocześnie przewiduje on zmianę progów dochodowych warunkujących możliwość przyznania świadczenia. Dochód osoby uprawnionej samotnie gospodarującej nie powinien przekraczać kwoty odpowiadającej 170% najniżej emerytury (obecnie 120%), a dochód na osobę w rodzinie osoby uprawnionej nie powinien przekraczać 150% najniższej emerytury (obecnie 100%). Proponuje się też, aby świadczenie pieniężne było  przyznawane bezterminowo w każdym przypadku osiągnięcia przez osobę uprawnioną wieku emerytalnego, a także w przypadku nabycia przez osobę uprawnioną prawa do renty. Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych uzyskają prawo do ulgi w wysokości 51% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego, kolejowego i autobusowego, na zasadach analogicznych, jak w przypadku uprawnień kombatantów z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Na wzór uprawnień kombatanckich projekt przewiduje także przyznanie działaczom opozycji i osobom represjonowanym prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Projekt zmienia definicję osoby represjonowanej, obejmując nią osoby represjonowane w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 31 lipca 1990 r. (przyjęty za ustawą o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dzień rozwiązania Służby Bezpieczeństwa i powołania Urzędu Ochrony Państwa). Ponadto projekt przewiduje utworzenie Rady do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych, która będzie działać przy Szefie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jako organ opiniodawczo-doradczy.

Zdjęcia: Katarzyna Czerwińska.

   PRESS - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

POSIEDZENIE SENAT RP OBRADY TRANSMISJA NA ŻYWO TRAKTAT PÓŁNOCNOATLANTYCKI AKCESJA CZARNOGÓRA BRUKSELA TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY MINIMALNE WYNAGRODZENIE AKTYWIZACJA PRZEMYSŁ OKRĘTOWY KOMPLEMENTARNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTOR RYBACKI EUROPEJSKI FUNDUSZ MORSKI OCHRONA ZDROWIA TYTOŃ WYROBY TYTONIOWE PRAWO ENERGETYCZNE KSZTAŁTOWANIE USTRÓJ ROLNY KSIĘGA WIECZYSTA HIPOTEKA ADMINISTRACJA RZĄDOWA PRAWO AKT STANU CYWILNEGO KOMERCJALIZACJA PRYWATYZACJA SPRZEDAŻ DETALICZNA TRANSPORT KOLEJOWY SPORT OPOZYCJA ANTYKOMUNISTYCZNA OSOBY REPRESJONOWANE POLITYCZNE TELEWIZJA POLITYCZNA USTAWA USTAWY ZMIANA ZMIANY

 
• POLSKA
 
DRUGI DZIEŃ 23. POSIEDZENIA SEJMU – PODSUMOWANIE PRAC PLENARNYCH SEJM ZAPOZNAŁ SIĘ DZIŚ Z INFORMACJAMI  DOTYCZĄCYMI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2015 R. ORAZ Z DOKUMENTAMI SPRAWOZDAWCZYMI. IZBA PRACOWAŁA TEŻ NAD PROPOZYCJAMI USPRAWNIENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK WSPIERANIA RODZINY, SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ. POSŁOWIE ZAJĘLI SIĘ TEŻ NOWĄ REGULACJĄ WPROWADZAJĄCĄ PREFERENCYJNĄ STAWKĘ PODATKU CIT DLA MAŁYCH FIRM. SEJM ROZPATRZYŁ TEŻ M.IN. KOMISYJNE POPRAWKI DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIEODDANIA HOŁDU OFIAROM LUDOBÓJSTWA DOKONANEGO PRZEZ NACJONALISTÓW UKRAIŃSKICH NA OBYWATELACH II RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W LATACH 1943-1945.

DRUGI DZIEŃ 23. POSIEDZENIA SEJMU – PODSUMOWANIE PRAC PLENARNYCH


SEJM ZAPOZNAŁ SIĘ DZIŚ Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2015 R. ORAZ Z DOKUMENTAMI SPRAWOZDAWCZYMI. IZBA PRACOWAŁA TEŻ NAD PROPOZYCJAMI USPRAWNIENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK WSPIERANIA RODZINY, SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ. POSŁOWIE ZAJĘLI SIĘ TEŻ NOWĄ REGULACJĄ WPROWADZAJĄCĄ PREFERENCYJNĄ STAWKĘ PODATKU CIT DLA MAŁYCH FIRM. SEJM ROZPATRZYŁ TEŻ M.IN. KOMISYJNE POPRAWKI DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIEODDANIA HOŁDU OFIAROM LUDOBÓJSTWA DOKONANEGO PRZEZ NACJONALISTÓW UKRAIŃSKICH NA OBYWATELACH II RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W LATACH 1943-1945.

Izba omówiła przyjęte przez rząd sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2015 r. (druk nr 553). Zgodnie z dokumentem zeszłoroczne dochody budżetu państwa wyniosły ok. 289 mld 136 mln 706 tys. zł, a wydatki - 331 mld 743 mln 437 tys. zł, co dało deficyt budżetowy w wysokości 42 mld 606 mln 731 tys. zł. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 99,1 proc., co oznacza ich spadek o 0,9 proc, a bezrobocie spadło z 11,4 do 9,8 proc. Z kolei PKB zwiększył się o 3,6 proc. i jest to wynik lepszy od odnotowanego w 2014 r. (3,3 proc.). Dokumentowi towarzyszy analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej przedstawiona przez Najwyższą Izbę Kontroli (druk nr 617). NIK rekomenduje udzielenie rządowi absolutorium. W analizie przedstawionej Sejmowi Izba oceniła pozytywnie wykonanie ustawy budżetowej na 2015 r. NIK stwierdza, że sprawozdanie przygotowane przez rząd przedstawia rzetelnie, we wszystkich istotnych aspektach, informacje i dane o wysokości dochodów, wydatków, deficytu oraz rozchodów i źródeł finansowania potrzeb finansowych budżetu państwa. Także sejmowa Komisja Finansów Publicznych w przedstawionym w tym zakresie projekcie uchwały Sejmu (druk nr 700) opowiedziała się za przyjęciem przez Sejm sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2015 r. i udzieleniem absolutorium rządowi. Na posiedzeniu Sejmu sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych przedstawił poseł Jacek Sasin.

Posłowie zajęli się też przedstawioną przez Prezesa Rady Ministrów „Informacją o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2015 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego” (druk nr 576). Zgodnie z informacją w 2015 r. udzielono 11 gwarancji Skarbu Państwa (SP), na łączną kwotę 8.502.210.200 zł, w tym: 9 gwarancji spłaty kredytów zagranicznych zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz 2 gwarancje wykonania zobowiązań. Zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2015 r. wynosiły 113.202.230.652 zł i w porównaniu z 2014 r. wzrosły o 2,1 proc. Rozpatrująca informację Komisja Finansów Publicznych wnosi o jej przyjęcie. Sprawozdanie przedstawił poseł Rafał Wójcikowski.

Izba zapoznała się też ze sprawozdaniem z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2015 roku (druk nr 578). Sprawozdanie opisuje realizację przez NBP w 2015 r. ustawowych zadań w zakresie: polityki pieniężnej, działań na rzecz stabilności systemu finansowego, działalności emisyjnej, zarządzania rezerwami dewizowymi, działalności dewizowej, działań na rzecz systemu płatniczego, obsługi Skarbu Państwa, działalności analityczno-badawczej, statystycznej oraz edukacyjnej i informacyjnej, a także współpracy międzynarodowej. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych przedstawiła posłanka Gabriela Masłowska.

Posłowie pracowali dziś także nad propozycją obniżenia podatku CIT z 19 na 15 proc. dla małych firm. Rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pierwotny druk nr 669) zakłada, że od 1 stycznia 2017 r. obniżoną do 15 proc. stawkę podatkową płacić będą firmy, których roczny obrót nie przekracza 1,2 mln euro. Rozwiązanie to będzie również dotyczyć podatników rozpoczynających działalność. Preferencyjną stawką podatku nie zostaną objęte podatkowe grupy kapitałowe. Celem regulacji jest wsparcie podatników, dla których utrudnienia w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje czy zaburzone warunki konkurencji stanowią główną barierę w prowadzeniu lub rozwijaniu przedsiębiorstwa. Projekt był przedmiotem prac w Komisji Finansów Publicznych, która zarekomendowała jego przyjęcie z poprawkami o charakterze legislacyjnym. Sprawozdanie w tej sprawie przedstawił poseł Jerzy Bielecki. W trakcie drugiego czytania zgłoszona została poprawka. Sejm skierował projekt do ponownego rozpatrzenia w komisji.

W drugim czytaniu Sejm pracował nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Celem zmian jest zapewnienie przejrzystego i racjonalnego procesu oceny celowości inwestycji w ochronie zdrowia, która będzie miała zasadnicze znaczenie dla rozwoju ochrony zdrowia w Polsce. Chodzi o dostosowanie podaży usług medycznych do rzeczywistych potrzeb mieszkańców, a w efekcie ograniczenie marnowania pieniędzy publicznych. Aby spełnić to zadanie, ocena celowości inwestycji zostanie oparta na racjonalnych i wiarygodnych przesłankach. Wojewoda będzie wydawał opinie w tym zakresie przede wszystkim w oparciu o: mapy potrzeb zdrowotnych (dla danego województwa), priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz dane z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Podstawą do wydania pozytywnej opinii o celowości inwestycji będzie jej ocena dokonywana w oparciu o formularz zwany Instrumentem Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia. Przed wydaniem opinii wojewoda będzie również musiał uzyskać stanowisko dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. W przyszłości NFZ lub jego następca będzie kontraktował świadczenia mając na uwadze rzeczywiste potrzeby mieszkańców danego regionu, wynikające z map potrzeb zdrowotnych oraz priorytetów regionalnej polityki zdrowotnej. Jednocześnie podmioty będą miały możliwość uzyskania dodatkowych punktów w konkursie w przypadku prowadzenia inwestycji pozytywnie ocenianych przez wojewodów z wykorzystaniem Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia. Najwyżej premiowana będzie racjonalność i efektywność udzielanych świadczeń, przy zachowaniu odpowiedniej ich jakości i dostępności, a także kompleksowość oraz ciągłość. Brak pozytywnej opinii o celowości inwestycji będzie skutkował przyznaniem mniejszej liczby punktów, a podmiot w takiej sytuacji będzie musiał przedstawić ofertę znacznie korzystniejszą od innych, które uzyskały pozytywną opinię wojewody. W przypadku wielu inwestycji infrastrukturalnych w ochronie zdrowia uzyskanie pozytywnej opinii o celowości inwestycji będzie konieczne przy składaniu wniosków o dofinansowanie z UE. Również w sytuacji gdy podmiot leczniczy będzie chciał zrealizować inwestycję z własnych środków, posiadanie opinii będzie ważną informacją o zasadności jego działań. Rozpatrująca projekt Komisja Zdrowia przyjęła go z poprawkami legislacyjnymi. Stanowisko komisji na forum Sejmu przedstawił poseł Grzegorz Raczak. Trzecie czytanie projektu odbędzie się w bloku głosowań.

Posłowie kontynuowali w drugim czytaniu prace nad senackim projektem nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Projekt przesuwa o rok – z 1 stycznia 2017 r. na 1 stycznia 2018 r. – termin wejścia w życie niektórych przepisów ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Ma to umożliwić samorządom wywiązanie się z zadań w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego oraz wyeliminować ryzyko utraty przez pasażerów dostępu do ulgowych biletów. O rok później ma wejść w życie m.in. przepis, zgodnie z którym rekompensatę otrzymywać będą wyłącznie przewoźnicy, z którymi organizatorzy, czyli jednostki samorządu terytorialnego, zawarli umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, a nie jak do tej pory wszyscy przewoźnicy stosujący ulgi ustawowe. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Komisji Infrastruktury, która wprowadziła do niego poprawki redakcyjne. Sprawozdanie przedstawił poseł Jan Kilian. Trzecie czytanie projektu zostanie przeprowadzone w bloku głosowań.

Izba zapoznała się też ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.Projekt wydłuża o 5 lat, do 31 grudnia 2020 r., termin, w którym zakładający lotnisko, zarządzający lotniskiem oraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej będzie mogła korzystać z rozwiązań przewidzianych w tzw. specustawie lotniskowej, czyli ustawie z 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego. Specustawa lotniskowa określa zasady i warunki przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, zasady nabywania nieruchomości pod takie inwestycje oraz organy, które są właściwe w tych sprawach. Nowelizacja przewiduje, że przepisy specustawy znajdą zastosowanie do wniosków o zezwolenie na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego złożonych do właściwego wojewody do 31 grudnia 2020 r. Zdaniem wnioskodawców zaproponowane rozwiązanie wpłynie korzystnie na proces usprawniania i unowocześniania regionalnych portów lotniczych, a tym samym poprawi dostępność transportową Polski, co z kolei ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty krajowe i zagraniczne. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. Jego pierwsze czytanie zostało przeprowadzone na posiedzeniu Komisji Infrastruktury, która zaproponowała do niego poprawki o charakterze redakcyjnym. Na forum Sejmu sprawozdanie przedstawił poseł Tomasz Ławniczak. Do trzeciego czytania projektu Izba przystąpi w głosowaniach.

W imieniu rządu „Informację o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Jadwiga Emilewicz. Stan na 31 grudnia 2015r. Dokument ten podsumowuje funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych (SSE) w 2015 r. i obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: lokalizację i stopień zagospodarowania każdej ze stref oraz efekty ich funkcjonowania z uwzględnieniem liczby udzielonych zezwoleń, utworzonych miejsc pracy, wartości i struktury branżowej zrealizowanych inwestycji oraz krajów pochodzenia kapitału. Specjalna strefa ekonomiczna to wyodrębniona administracyjnie część terytorium Polski, gdzie przedsiębiorcy realizujący nowe inwestycje mogą korzystać z pomocy regionalnej w formie zwolnienia od podatku dochodowego dochodu uzyskanego z działalności określonej w zezwoleniu. W Polsce istnieje 14 specjalnych stref ekonomicznych.Sejmowa Komisja Komisję Gospodarki i Rozwoju wnosi o przyjęcie informacji. Stanowisko w tej sprawie przedstawił poseł Marek Sowa.

Komisje: Kultury i Środków Przekazu oraz Łączności z Polakami za Granicą przedstawiły sprawozdanie w sprawie uchwały Sejmu dotyczącej oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1943-1945. Dokument powstał w wyniku pracy nad dwoma projektami uchwał w tej sprawie (druki nr 625 i 640). W obecnym brzmieniu - zaproponowanym przez komisję - projekt uchwały (druk nr 723) ustanawia 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach polskich. Jak czytamy w uchwale w lipcu tego roku przypada 73. rocznica apogeum zbrodni, której dokonały na ludności cywilnej Kresów Wschodnich oddziały Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, Ukraińskiej Powstańczej Armii, dywizja SS Galizien oraz inne ukraińskie formacje współpracujące z Niemcami. W projekcie uchwały Sejm oddaje też hołd wszystkim obywatelom polskim bestialsko zamordowanym przez ukraińskich nacjonalistów. W projekcie uchwały Sejm wyraża także m.in. przekonanie, że jedynie pełna prawda o historii jest najlepszą drogą do pojednania oraz wzajemnego wybaczenia. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Michał Dworczyk. W dyskusji zgłoszone zostały poprawki. Sejm skierował projekt do ponownych prac w komisjach.

Izba rozpatrzyła też w drugim czytaniu poprawki Komisji Polityki Społecznej i Rodziny do poselskiego projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma na celu wyeliminowanie niekorzystnych rozwiązań dotyczących funkcjonowania jednostek zajmujących się wspieraniem rodziny, systemem pieczy zastępczej oraz pomocą społeczną. Chodzi w szczególności o możliwość łączenia placówek opiekuńczo-wychowawczych z ośrodkami pomocy społecznej i umiejscawiania ich w jednym budynku i na jednym terenie. Projektowane przepisy zmierzają też do zapewniania tym jednostkom - w sposób bardziej racjonalny - wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej. Sprawozdanie komisji przedstawiła posłanka Ewa Tomaszewska. W dyskusji zgłoszone zostały poprawki. Projekt trafi ponownie do komisji.

Zdjęcia: Krzysztof Białowkórski.

TRANSMISJA

   PRESS - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA OBRAD SEJMU RP TRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU SEJM LIVE TELEWIZJA SEJMOWA BUDŻET 2015 WSPIERANIE RODZINY RODZINA ZASTĘPCZA POMOC SPOŁECZNA PODATEK CIT MAŁE FIRMY HOŁD OFIAROM LUDOBÓJSTWA

 
 
• POLSKA
 

23. POSIEDZENIE SENATU


21 LIPCA 2016 R. ROZPOCZĄŁ SIĘ DRUGI DZIEŃ 23. POSIEDZENIA SENATU.


Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19 maja 2016 r.Na początku posiedzenia senatorowie jednogłośnie przyjęli tę ustawę. Temu punktowi obrad przysłuchiwał się ambasador Czarnogóry Ramiz Bašić. Był to rządowy projekt. Akceptując ustawę, Senat wyraził zgodę na ratyfikację przez Prezydenta RP protokołu akcesyjnego Czarnogóry do NATO...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

SENAT NA ŻYWO TRANSMISJA POSIEDZENIA SENATU TRANSMISJA OBRAD SENATU SENAT LIVE TELEWIZJA SENACKA RATYFIKACJA PROTOKOŁU TRAKTAT ATLANTYCKI CZRNOGÓRA BRUKSELA TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY MINIMALNE WYNAGRODZENIE ZA PRADĘ USTAWA ZMIANA USTAWY AKTYWIZACJA PRZEMYSDŁU OKRĘTOWEGO PRZEMYSŁ KOMPLEMENTARNY SEKTOR RYBACKI ROZWÓJ FUNDUSZ MORSKI RYBACKI EUROPEJSKI OCHRONA ZDROWIA TYTOŃ WYROBY TYTONIOWE USTRÓJ ROLNY KSIĘGA WIECZYSTA HIPOTEKA ADMINISTRACJA RZĄDOWA KOMERCJALIZACJA PRYWATYZACJA SPRZEDAŻ DETALICZNA PODATEK OD SPRZEDAŻY DETALICZNEJ TRANSPORT KOLEJOWY SPORT OPOZYCJA ANTYKOMUNISTYCZNA OSOBY REPRESJONOWANE

 
• POLSKA
 

23. POSIEDZENIE SEJMU


OBNIŻENIE STAWKI CIT DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW Z 19 NA 15 PROC. I WZMOCNIENIE OCHRONY KLIENTÓW BIUR PODRÓŻY W PRZYPADKU ICH NIEWYPŁACALNOŚCI TO NIEKTÓRE Z PROPOZYCJI ZMIAN W PRAWIE, NAD KTÓRYMI BĘDĄ PRACOWAĆ POSŁOWIE NA 23. POSIEDZENIU SEJMU. IZBA BĘDZIE RÓWNIEŻ M.IN. KONTYNUOWAĆ PRACE NAD UPORZĄDKOWANIEM RYNKU PALIW CIEKŁYCH I GAZU ZIEMNEGO. ZAJMIE SIĘ TAKŻE PROPOZYCJĄ DOTYCZĄCĄ KONTROLI INWESTYCJI W SŁUŻBIE ZDROWIA W CELU DOSTOSOWANIA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH DO POTRZEB MIESZKAŃCÓW. W PORZĄDKU OBRAD JEST TAKŻE M.IN. DALSZE ROZPATRYWANIE PROJEKTU UCHWAŁY POWOŁUJĄCEJ KOMISJĘ ŚLEDCZĄ W SPRAWIE AMBER GOLD. SEJM ROZPATRZY TEŻ DOKUMENTY DOTYCZĄCE FINANSÓW PAŃSTWA W 2015 R., W TYM SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU. OBRADY ROZPOCZNĄ SIĘ OD ŚLUBOWANIA NOWEGO POSŁA – GRZEGORZA PIECHOWIAKA, KTÓRY OBEJMIE MANDAT PO MAKSIE KRACZKOWSKIM.


...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU TELEWIZJA

 
• POLSKA
 

23. POSIEDZENIE SENATU


20 LIPCA 2016 R. ROZPOCZĘŁO SIĘ 23. TRZYDNIOWE POSIEDZENIE SENATU. PIERWSZYM PUNKTEM PORZĄDKU OBRAD JEST USTAWA O TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM. PORZĄDEK ZOSTAŁ UZUPEŁNIONY O SIEDEM USTAW: USTAWĘ O AKTYWIZACJI PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO I PRZEMYSŁÓW KOMPLEMENTARNYCH ORAZ SZEŚĆ NOWELIZACJI, A MIANOWICIE USTAWY O WSPIERANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SEKTORA RYBACKIEGO Z UDZIAŁEM EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU MORSKIEGO I RYBACKIEGO, USTAWY O OCHRONIE ZDROWIA PRZED NASTĘPSTWAMI UŻYWANIA TYTONIU I WYROBÓW TYTONIOWYCH, USTAWY O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO ORAZ USTAWY O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE, USTAWY O TRANSPORCIE KOLEJOWYM ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW, A TAKŻE USTAWY O SPORCIE (DWIE NOWELIZACJE). SENATOROWIE WYSŁUCHAJĄ SPRAWOZDANIA KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z DZIAŁALNOŚCI W 2015 R. WRAZ Z INFORMACJĄ O PODSTAWOWYCH PROBLEMACH RADIOFONII I TELEWIZJI W UBR., KTÓRE PRZEDSTAWI PRZEWODNICZĄCY KRRIT JAN DWORAK. PORZĄDEK OBRAD PRZEWIDUJE POWOŁANIE NOWEGO CZŁONKA KRRIT, PONIEWAŻ KADENCJA POWOŁANEGO PRZEZ SENAT STEFANA JÓZEFA PASTUSZKI WYGASA 4 SIERPNIA BR. W WYZNACZONYM PRZEZ MARSZAŁKA SENATU TERMINIE - DO 5 LIPCA - ZOSTAŁY ZGŁOSZONE KANDYDATURY TERESY BOCHWIC I JANUSZA DASZCZYŃSKIEGO. KOMISJA KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU POZYTYWNIE ZAOPINIOWAŁA TĘ PIERWSZĄ KANDYDATURĘ.


Ustawa o Trybunale KonstytucyjnymIzba zajmuje się ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. Po przeprowadzeniu tego punktu obrad zostanie ogłoszona przerwa, a po niej odbędzie się głosowanie. Ustawa, wywodząca się z projektu poselskiego, ma zastąpić aktualnie obowiązującą ustawę regulującą status i zasady działania Trybunału Konstytucyjnego...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

POSIEDZENIE SENATU TRANSMISJA POSIEDZENIA SENAT NA ŻYWO

 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 22 POSIEDZENIE SEJMU


NOWA USTAWA O TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM TO TYLKO JEDEN Z AKTÓW PRAWNYCH UCHWALONYCH PRZEZ POSŁÓW W OSTATNIM DNIU 22. POSIEDZENIA SEJMU. IZBA ZDECYDOWAŁA RÓWNIEŻ M.IN. O WPROWADZENIU MINIMALNEJ STAWKI GODZINOWEJ ZA PRACĘ NA UMOWACH ZLECENIA I O ŚWIADCZENIE USŁUG. POSŁOWIE PRZYJĘLI TAKŻE USTAWOWE ROZWIĄZANIA, KTÓRYCH CELEM JEST UPROSZCZENIE ORAZ PRZYSPIESZENIE INWESTYCJI KOLEJOWYCH. PONADTO SEJM ZAKOŃCZYŁ PARLAMENTARNE PRACE NAD TZW. PAKIETEM PALIWOWYM, MAJĄCYM USZCZELNIĆ POBÓR VAT.


Sejm uchwalił pięć ustaw i podjął jedną uchwałęSejm uchwalił ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Reguluje ona w sposób całościowy organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed tym organem. Ustawa przewiduje, że Trybunał będzie mógł orzekać w pełnym składzie, w składzie pięciu sędziów i w składzie trzech sędziów.Rozpoznanie sprawy w pełnym składzie będzie wymagało udziału co najmniej 11 sędziów...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM POSIEDZENIE SEJMU 22 POSIEDZENIE SEJMU ZAKOŃCZYŁO SIĘ

 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 22 POSIEDZENIE SENATU


7 LIPCA 2016 R. W GODZINACH NOCNYCH ZAKOŃCZYŁO SIĘ 22. DWUDNIOWE POSIEDZENIE SENATU. IZBA WYRAZIŁA ZGODĘ NA ODWOŁANIE PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ MAGDALENY GAJ, NIE WYRAZIŁA NATOMIAST ZGODY NA POCIĄGNIĘCIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYKROCZENIA SENATORA WALDEMARA BONKOWSKIEGO, O CO WNIOSKOWAŁ KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI. OBRADY SENATU PIERWSZEGO DNIA ROZPOCZĘŁY SIĘ OD UCZCZENIA MINUTĄ CISZY PAMIĘCI ZMARŁEGO SENATORA VIII KADENCJI ANDRZEJA GRZYBA. W TRAKCIE POSIEDZENIA IZBA PRZYJĘŁA SZEŚĆ USTAW, PODJĘŁA DECYZJĘ O WNIESIENIU DO SEJMU TRZECH SENACKICH PROJEKTÓW USTAW, A TAKŻE PRZYJĘŁA CZTERY UCHWAŁY.


Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustawSenat przyjął z dwoma poprawkami tę ustawę. Był to projekt rządowy. Głównym celem nowelizacji jest zapobieganie wyłudzaniu podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie paliwami ciekłymi oraz ograniczenie negatywnego wpływu tego procederu na funkcjonowanie rynku paliw płynnych...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

SENAT 22 POSIEDZENIE SENATU RP

 
• POLSKA
 

DRUGI DZIEŃ 22. POSIEDZENIA SEJMU


W DRUGIM DNIU 22. POSIEDZENIA SEJMU IZBA ROZPOCZĘŁA PRACE M.IN. NAD RZĄDOWYM PROJEKTEM OBNIŻENIA Z 19 DO 15 PROC. STAWKI PODATKU CIT PŁACONEGO PRZEZ MAŁE FIRMY. POSŁOWIE KONTYNUOWALI OMAWIANIE PROJEKTU WPROWADZAJĄCEGO MINIMALNĄ STAWKĘ GODZINOWĄ DLA PRACUJĄCYCH NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH. DECYZJĄ SEJMU UCHWALONYCH ZOSTAŁO KILKANAŚCIE USTAW, M.IN. TZW. USTAWA STOCZNIOWA ORAZ USTAWA WPROWADZAJĄCA PODATEK HANDLOWY DLA FIRM O PRZYCHODACH WYŻSZYCH NIŻ 17 MLN ZŁ MIESIĘCZNIE.


Sejm rozpoczął legislacyjne prace nad dwoma projektami ustaw oraz dwoma projektami uchwał:Sejm przeprowadził pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Projekt zakłada, że od 1 stycznia 2017 r. obniżoną do 15 proc. stawkę podatkową płacić będą firmy, których roczny obrót nie przekracza równowartości 1,2 mln euro...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM POSIEDZENIE OBRADY SEJMU

 
• POLSKA
 

22. POSIEDZENIE SENATU


PIERWSZY DZIEŃ POSIEDZENIA SENATU ZAKOŃCZYŁ SIĘ PÓŹNYM WIECZOREM 6 LIPCA 2016 R. TEGO DNIA SENATOROWIE PRZYJĘLI DWIE USTAWY - NOWELĘ USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG, DO KTÓREJ WPROWADZILI DWIE POPRAWKI, BEZ POPRAWEK NATOMIAST PRZYJĘLI NOWELIZACJĘ USTAWY– PRAWO CELNE. SENATOROWIE OMÓWILI TEGO DNIA: NOWELIZACJĘ USTAWY O JEDNOSTKACH DORADZTWA ROLNICZEGO, USTAWĘ O ZASADACH KSZTAŁTOWANIA WYNAGRODZEŃ OSÓB KIERUJĄCYCH NIEKTÓRYMI SPÓŁKAMI, NOWELIZACJĘ USTAWY – KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY. IZBA PRZEPROWADZIŁA TEŻ DRUGIE CZYTANIA TRZECH SENACKICH PROJEKTÓW USTAW: NOWELIZACJI USTAWY O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW, NOWELIZACJI USTAWY O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH, NOWELIZACJI USTAWY – KODEKS CYWILNY. SENATOROWIE OMÓWILI TEŻ PROJEKT UCHWAŁY O UTWORZENIU POLONIJNEJ RADY KONSULTACYJNEJ.


Senat wznowi obrady 7 lipca br. o godz. 9.00. Rozpocznie od przeprowadzenia drugiego czytania projektu uchwały w 100. rocznicę powstania Związku Ziemian. Bezpośrednio po drugim czytaniu tego projektu Izba przystąpi do  głosowania. W drugim dniu posiedzenia Izba rozpatrzy też nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.  Głosowania nad pozostałymi rozpatrzonymi ustawami i uchwałami zostaną przeprowadzone pod koniec posiedzenia...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

SENAT POSIEDZENIE OBRADY

 
• POLSKA
 

22. POSIEDZENIE SEJMU


PROJEKT NOWEJ USTAWY O TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM, NAD KTÓRYM PRACOWAŁA KOMISJA SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA, TO JEDEN Z GŁÓWNYCH PUNKTÓW 22. POSIEDZENIA SEJMU. POSŁOWIE BĘDĄ RÓWNIEŻ M.IN. KONTYNUOWAĆ PRACE NAD PODATKIEM OD SPRZEDAŻY DETALICZNEJ, ROZWIĄZANIAMI SŁUŻĄCYMI WSPIERANIU PRZEMYSŁU STOCZNIOWEGO ORAZ NAD WPROWADZENIEM MINIMALNEJ STAWKI GODZINOWEJ W UMOWACH ZLECENIA I O ŚWIADCZENIE USŁUG. SEJM ZAJMIE SIĘ TEŻ W PIERWSZYM CZYTANIU PROPOZYCJĄ OBNIŻENIA CIT DLA MAŁYCH FIRM. W PORZĄDKU OBRAD JEST TAKŻE M.IN. DALSZE ROZPATRYWANIE PROJEKTU OGRANICZAJĄCEGO DOSTĘP DO E-PAPIEROSÓW.


Początek sejmowych prac nad projektami ustaw i uchwałPrzepisy zapewniające stosowanie regulacji UE dotyczących dostępu do zasobów genetycznychZawiera je rządowy projekt ustawy o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania (druk nr 644). Wprowadza on regulacje zapewniające kontrolę użytkowania w Polsce zasobów genetycznych z państw, które prawnie uregulowały dostęp do nich, zgodnie z protokołem z Nagoi...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA OBRAD SEJMU HARMONOGRAM TELEWIZJA SEJMOWA POLITYCZNA TV LIVE

 
• POLSKA
 

21. POSIEDZENIE SENATU


NA 23 I 24 CZERWCA 2016 R. ZOSTAŁO ZAPLANOWANE 21. POSIEDZENIE SENATU.


Porządek obrad przewiduje ustawę o Radzie Mediów Narodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Był to projekt poselski. Ustawa zakłada powstanie oraz określa zadania, kompetencje i organizację Rady Mediów Narodowych, a także zasady i tryb powoływania jej członków. Rada będzie dokonywać czynności prawnych dotyczących ustroju i składu osobowego jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   
 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 21. POSIEDZENIE SEJMU


ODBIUROKRATYZOWANIE UCZELNI WYŻSZYCH, ZNIESIENIE EGZAMINU SZÓSTOKLASISTÓW ORAZ WPROWADZENIE MOŻLIWOŚCI ODWOŁYWANIA SIĘ OD WYNIKÓW PISEMNEJ CZĘŚCI MATUR TO TYLKO NIEKTÓRE DECYZJE PODJĘTE PRZEZ POSŁÓW W GŁOSOWANIACH OSTATNIEGO DNIA 21. POSIEDZENIA SEJMU. PONADTO IZBA DOKONAŁA WYBORU PIĘCIU CZŁONKÓW KOLEGIUM INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ.


Ostatni dzień 21. posiedzenia Sejmu Izba rozpoczęła od przyjęcia przez aklamację dwóch uchwał okolicznościowych w sprawie uczczenia 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 oraz 40. rocznicy protestów robotników przeciwko władzy komunistycznej w czerwcu 1976 r. w Radomiu, Ursusie i Płocku.Sejm znowelizował ustawę o systemie oświaty oraz niektóre inne ustawy. Nowelizacja m.in...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   
 
 
 
USTAWA ANTYTERRORYSTYCZNA - SEJM UCHWALIŁ USTAWĘ O DZIAŁANIACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH 
USTAWA ANTYTERRORYSTYCZNA
SEJM UCHWALIŁ USTAWĘ O DZIAŁANIACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH
STEFAN NIESIOŁOWSKI 19 POSIEDZENIE SEJMU RP - PRZEMÓWIENIE POSŁA STEFANA NIESIOŁOWSKIEGO PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP 
STEFAN NIESIOŁOWSKI 19 POSIEDZENIE SEJMU RP
PRZEMÓWIENIE POSŁA STEFANA NIESIOŁOWSKIEGO PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP
PREMIER BETA SZYDŁO 19 POSIEDZENIE SEJMU RP - TRZECIE PRZEMÓWIENIE PREZESA RADY MINISTRÓW BEATY SZYDŁO PODCZAS 10 POSIEDZENIA SEJMU RP 
PREMIER BETA SZYDŁO 19 POSIEDZENIE SEJMU RP
TRZECIE PRZEMÓWIENIE PREZESA RADY MINISTRÓW BEATY SZYDŁO PODCZAS 10 POSIEDZENIA SEJMU RP
 

ShortNews

 

WIZYTA PARY PREZYDENCKIEJ W KRÓLESTWIE NORWEGII

22-25 maja 2016 roku (niedziela-środa) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką złoży wizytę oficjalną w Królestwie Norwegii.

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA AKTU MIANOWANIA NA SZEFA SZTABU GENERALNEGO WOJSKA POLSKIEGO

4 maja 2016 r. (środa) o godz. 10.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczy generałowi Mieczysławowi Gocułowi akt mianowania na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

UDZIAŁ PREZYDENTA RP W OBCHODACH ŚWIĘTA NARODOWEGO 3 MAJA

3 maja 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystościach z okazji Święta Narodowego 3 Maja. 9.30 Msza św. w intencji Ojczyzny (Bazylika Archikatedralna p.w. św. Jana Chrzciciela, ul. Świętojańska 8). 11.00 Msza św. w intencji Ojczyzny (Bazylika Archikatedralna p.w. św. Jana Chrzciciela, ul. Świętojańska 8). 12.00 Uroczystość na Placu Zamkowym. Planowane wystąpienie Prezydenta RP. 18.10 - Udział Prezydenta RP w imprezie plenerowej "VIVAT MAJ TRZECI MAJ".

dodaj ShortNews'a
RYSZARD PETRU 19 POSIEDZENIE SEJMU RP - PRZEMÓWIENIA RYSZARDA PETRU PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP 
RYSZARD PETRU 19 POSIEDZENIE SEJMU RP
PRZEMÓWIENIA RYSZARDA PETRU PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP
PAWEŁ KUKIZ 19 POSIEDZENIE SEJMU RP - POSEŁ PAWEŁ KUKIZ PRZEMAWIA PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP 
PAWEŁ KUKIZ 19 POSIEDZENIE SEJMU RP
POSEŁ PAWEŁ KUKIZ PRZEMAWIA PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP
PREMIER BEATA SZYDŁO 19 POSIEDZENIE SEJMU RP - DRUGIE PRZEMÓWIENIE PREMIER BEATY SZYDŁO PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP 
PREMIER BEATA SZYDŁO 19 POSIEDZENIE SEJMU RP
DRUGIE PRZEMÓWIENIE PREMIER BEATY SZYDŁO PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP
GRZEGORZ SCHETYNA 19 POSIEDZENIE SEJMU RP - PRZEMÓWIENIE GRZEGORZA SCHETYNA PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP 
GRZEGORZ SCHETYNA 19 POSIEDZENIE SEJMU RP
PRZEMÓWIENIE GRZEGORZA SCHETYNA PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP
PREMIER BETA SZYDŁO 19 POSIEDZENIE SEJMU RP - PIERWSZE PRZEMÓWIENIE PREZESA RADY MINISTRÓW BEATY SZYDŁO PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP 
PREMIER BETA SZYDŁO 19 POSIEDZENIE SEJMU RP
PIERWSZE PRZEMÓWIENIE PREZESA RADY MINISTRÓW BEATY SZYDŁO PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP
ŻYCZENIA WIELKANOCNE PREZYDENT ANDRZEJ DUDA - WIELKANOCNE ŻYCZENIA PREZYDENT ANDRZEJ DUDA AGATA KORNHAUSER-DUDA 
ŻYCZENIA WIELKANOCNE PREZYDENT ANDRZEJ DUDA
WIELKANOCNE ŻYCZENIA PREZYDENT ANDRZEJ DUDA AGATA KORNHAUSER-DUDA
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE PREMIER BEATA SZYDŁO - WIELKANOCNE ŻYCZENIA OD PANI PREMIER BEATY SZYDŁO 
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE PREMIER BEATA SZYDŁO
WIELKANOCNE ŻYCZENIA OD PANI PREMIER BEATY SZYDŁO
 
ZAPRZYSIĘŻENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA POLSKI - ZAPRZYSIĘŻENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
ZAPRZYSIĘŻENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA POLSKI
ZAPRZYSIĘŻENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
74 POSIEDZENIE SENATU - 74 POSIEDZENIE SENATU CZĘŚĆ 3 
74 POSIEDZENIE SENATU
74 POSIEDZENIE SENATU CZĘŚĆ 3
74 POSIEDZENIE SENATU - 74 POSIEDZENIE SENATU OBRADY CZĘŚĆ 2 
74 POSIEDZENIE SENATU
74 POSIEDZENIE SENATU OBRADY CZĘŚĆ 2
74 POSIEDZENIE SENATU RP - 74 POSIEDZENIE SENATU RP 2015-05-06 CZĘŚĆ 1 
74 POSIEDZENIE SENATU RP
74 POSIEDZENIE SENATU RP 2015-05-06 CZĘŚĆ 1
WYBORY PREZYDENCKIE - MARSZAŁEK SEJMU RADOSŁAW SIKORSKI OGŁASZA TERMIN WYBORÓW PREZYDENCKICH 
WYBORY PREZYDENCKIE
MARSZAŁEK SEJMU RADOSŁAW SIKORSKI OGŁASZA TERMIN WYBORÓW PREZYDENCKICH
 

ShortNews

 

OBCHODY DNIA FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2 maja 2016 r. (poniedziałek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystościach z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą.

UROCZYSTOŚĆ PODSUMOWANIA KONKURSU „MÓJ SZKOLNY KOLEGA Z MISJI”

21 kwietnia 2016 r. o godz. 12.00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się uroczystość podsumowania konkursu "Mój Szkolny Kolega z Misji" z udziałem Szefa Gabinetu Prezydenta RP, Sekretarza Stanu Adama Kwiatkowskiego.

UDZIAŁ PREZYDENTA RP W UROCZYSTOŚCI VIII EDYCJI KONKURSU „PRACODAWCA PRZYJAZNY PRACOWNIKOM”

20 kwietnia 2016 r. (środa) o godz. 11.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystości wręczenia certyfikatów w VIII edycji konkursu "Pracodawca Przyjazny Pracownikom".

WIZYTA PREZYDENTA RP W REPUBLICE PORTUGALSKIEJ

26-27 kwietnia 2016 roku (wtorek-środa) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Republice Portugalskiej.

73. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM Z UDZIAŁEM PREZYDENTA RP

19 kwietnia 2016 roku (wtorek) o godz. 12.00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystościach upamiętniających 73. rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim (Pomnik Bohaterów Getta).

UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W UROCZYSTOŚCIACH Z OKAZJI 1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI

W dniach 14 - 15 kwietnia 2016 r. (czwartek - piątek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą weźmie udział w uroczystościach z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski, które odbędą się w Gnieźnie i Poznaniu.

WIZYTA PREZYDENTA RP W REPUBLICE BUŁGARII

17-18 kwietnia 2016 roku (niedziela-poniedziałek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Republice Bułgarii. 17 kwietnia, o godzinie 10:39 Prezydent Andrzej Duda spotka się z Polakami mieszkającymi w Bułgarii połączone z ceremonią wręczenia odznaczeń państwowych, Ambasada RP w Sofii, ul. Chan Krum 46.

dodaj ShortNews'a
TAGI videoTAGI video
  
ŁUKASZ DĄBEK ZARZUT ROZBOJU - ZARZUTY ROZBOJU Z UŻYCIEM NOŻA WOBEC ŁUKASZA DĄBKA SYNA STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO 
ŁUKASZ DĄBEK ZARZUT ROZBOJU
ZARZUTY ROZBOJU Z UŻYCIEM NOŻA WOBEC ŁUKASZA DĄBKA SYNA STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO
EXPOSE PREMIER EWY KOPACZ - EXPOSE NOWEJ PANI PREMIER EWY KOPACZ 
EXPOSE PREMIER EWY KOPACZ
EXPOSE NOWEJ PANI PREMIER EWY KOPACZ
KRYSTYNA PAWŁOWICZ -  
KRYSTYNA PAWŁOWICZ
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI - JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY 
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA - 29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA 
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
TAGI artykułyTAGI artykuły
  
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN - EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH 
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI - EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL - WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY 
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH - PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL 
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL
DEBATA PJN PSL - WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL 
DEBATA PJN PSL
WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL
TAGI ShortNewsTAGI ShortNews
 
- 70. belgii bezpieczeństwa briefing ceremonia debata debaty dla dnia dzień forum gali gospodarki grupy i konkursu królestwie kultury listów maja małżonki małżonką minister ministrów na narodów nominacji o obchodach odznaczeń oficjalna ogólnego okazji otwarciu pamięci para pary pawlak pałac pałacu państw pod podpisze polsce polski polskiego posiedzenie posiedzeniu powstania prezydencka prezydencki prezydenckiej prezydenckim prezydent prezydenta prezydentów przedstawicielami publicznej rady republice republiki rocznicy rp sejm sejmu sesji się spale spotkanie sprawie sędziowskich słowacji udział udziałem ukrainie ukrainy uroczystości uroczystościach uroczystość ustawy ustawę uwierzytelniających w weźmie wizyta wizytą województwie wręczenia wręczy z zgromadzenia zjednoczonych zwiedzających złożenia śmierci święta 2012 2014
 
 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA - PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA
PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH - JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ 
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI - POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ 
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE - POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE
POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE - POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE
POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA - ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW 
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA
ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW
HAPPENING PIKIETA POD PZPN - HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI 
HAPPENING PIKIETA POD PZPN
HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI - POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH 
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH
 
TAGI wyszukiwarkiTAGI wyszukiwarki
 
- 13. 15. 59. 71. 72. 73. 74. 79. 80. 87. 88. andrzej belgii bez bezpieczeństwa bronisław debaty dnia euro europa expose fepe flesz fundacja generał godzinach jarosław joanna józef kaczyński kampania koalicja komentarza konferencja konferencje kowal marszałek małżonki millera ministrów najważniejsza napieralski nominacji obrady odznaczeń ogólnego palikota paweł pałac państw państwa pis pjn po polsce polska poseł posiedzenie posłanka posłowie prawa psl raport reportaże rozprawa rpp rząd rządu schumana sejm senatu się smoleńsk sondaże stanisław sądowa udziałem ue unia uroczystości uroczystościach uroczystość ustawy uwierzytelniających w wartością weźmie wicepremier wizyta wręczenia wręczy wywiady z zakończyło zdrowia zwiedzających świat święta żelichowski
 
 
   
 
 
start
na żywo
archiwum vod
czytelnia artykułów
zarejestruj nowe konto
praca
reklama
kontakt
o polityczna.tv
przepisy prawne
polityczna.tv - obiektywna polityka
banery
dodatki
logotypy
kanały rss
twitter
google+
youtube
facebook
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 
TELEWIZJA POLITYCZNA TV POLITYKA RZĄD PREZYDENT PREMIER PREZES SEJM SENAT POSEŁ POSŁANKA SENATOR SENATORKA POLITYK POLITYCY POLITYCZNIE POLITYCZNI POLITYKÓW VIDEO WIDEO TRANSMISJA NA ŻYWO LIVE VOD NA RZĄDANIE ON DEMAND PARTIA ONLINE ON-LINE INTERAKTYWNA INTERNETOWA POLSKA