TELEWIZJA POLITYCZNA TV POLITYKA RZĄD PREZYDENT PREMIER PREZES SEJM SENAT POSEŁ POSŁANKA SENATOR SENATORKA POLITYK POLITYCY POLITYCZNIE POLITYCZNI POLITYKÓW VIDEO WIDEO TRANSMISJA NA ŻYWO LIVE VOD NA RZĄDANIE ON DEMAND PARTIA ONLINE ON-LINE INTERAKTYWNA INTERNETOWA POLSKA
 
PIS - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.SLD - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.RPP - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PO - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PSL - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.SP - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PTV - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco. kontaktfacebookYouTubegoogle+twitterdodaj ShortNewsdodaj artykułdodaj videotransmituj na żywomoje konto
 
 
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 KURS EURO EURKURS WALUTY EUR: 4,1463KURS WALUTY EUR: 4,1463KURS WALUTY EUR: 4,1463KURS WALUTY EUR: 4,1463KURS WALUTY EUR: 4,1463KURS WALUTY EUR: 4,1463 KURS DOLARA AMERYKAŃSKIEGO USDKURS WALUTY USD: 3,7792KURS WALUTY USD: 3,7792KURS WALUTY USD: 3,7792KURS WALUTY USD: 3,7792KURS WALUTY USD: 3,7792KURS WALUTY USD: 3,7792 KURS FUNTA BRYTYJSKIEGO GBPKURS WALUTY GBP: 5,8905KURS WALUTY GBP: 5,8905KURS WALUTY GBP: 5,8905KURS WALUTY GBP: 5,8905KURS WALUTY GBP: 5,8905KURS WALUTY GBP: 5,8905 
 KURS FRANKA SZFAJCARSKIEGO CHFKURS WALUTY CHF: 3,9059KURS WALUTY CHF: 3,9059KURS WALUTY CHF: 3,9059KURS WALUTY CHF: 3,9059KURS WALUTY CHF: 3,9059KURS WALUTY CHF: 3,9059 KURS DOLARA KANADYJSKIEGO CADKURS WALUTY CAD: 2,8821KURS WALUTY CAD: 2,8821KURS WALUTY CAD: 2,8821KURS WALUTY CAD: 2,8821KURS WALUTY CAD: 2,8821KURS WALUTY CAD: 2,8821 KURS JEN JENA JAPOŃSKIEGO JPY (100 JENÓW)KURS WALUTY JPY: 3,0490KURS WALUTY JPY: 3,0490KURS WALUTY JPY: 3,0490KURS WALUTY JPY: 3,0490KURS WALUTY JPY: 3,0490KURS WALUTY JPY: 3,0490 
zaloguj sięzarejestruj się
2015-08-05 • 06:18:39 • GMT +1
 
 
strona głównana żywoarchiwum vodczytelnia artykułówzarejestruj się
 
reklama
 
 
 
http://polityczna.tv/
 
polityczna.tv - obiektywna polityka

TELEWIZJA POLITYCZNA NA ŻYWO TRANSMISJA SEJM SENAT WYBORY PREZYDENT PREMIER MINISTER POSEŁ SENATOR OBRADY

 
 
• POLSKA
 
TRWA 98. POSIEDZENIE SEJMU WSPARCIE DLA KREDYTOBIORCÓW ZADŁUŻONYCH WE FRANKACH SZWAJCARSKICH TO TYLKO JEDNA Z PROPOZYCJI, NAD KTÓRYMI SEJM BĘDZIE PRACOWAĆ PODCZAS 98. POSIEDZENIA. IZBA ZAJMIE SIĘ RÓWNIEŻ ROZWIĄZANIAMI, MAJĄCYMI POMÓC SAMORZĄDOM EFEKTYWNIEJ DBAĆ O JAKOŚĆ POWIETRZA, GŁÓWNIE W MIASTACH. POSŁOWIE ZAJMĄ SIĘ TAKŻE PROJEKTEM ZWIĘKSZAJĄCYM PAŃSTWOWĄ KOMPENSATĘ PRZYSŁUGUJĄCĄ OFIAROM POWAŻNYCH PRZESTĘPSTW I ICH RODZINOM. PLANOWANE JEST TAKŻE ZAKOŃCZENIE SEJMOWEGO ETAPU PRAC NAD ZNIESIENIEM BANKOWEGO TYTUŁU EGZEKUCYJNEGO. SEJM ROZPATRZY TEŻ WYKONUJĄCY WYROK TK PROJEKT, KTÓRY DOPRECYZOWUJE ZASADY DOSTĘPU SŁUŻB DO BILINGÓW TELEFONICZNYCH

TRWA 98. POSIEDZENIE SEJMU


WSPARCIE DLA KREDYTOBIORCÓW ZADŁUŻONYCH WE FRANKACH SZWAJCARSKICH TO TYLKO JEDNA Z PROPOZYCJI, NAD KTÓRYMI SEJM BĘDZIE PRACOWAĆ PODCZAS 98. POSIEDZENIA. IZBA ZAJMIE SIĘ RÓWNIEŻ ROZWIĄZANIAMI, MAJĄCYMI POMÓC SAMORZĄDOM EFEKTYWNIEJ DBAĆ O JAKOŚĆ POWIETRZA, GŁÓWNIE W MIASTACH. POSŁOWIE ZAJMĄ SIĘ TAKŻE PROJEKTEM ZWIĘKSZAJĄCYM PAŃSTWOWĄ KOMPENSATĘ PRZYSŁUGUJĄCĄ OFIAROM POWAŻNYCH PRZESTĘPSTW I ICH RODZINOM. PLANOWANE JEST TAKŻE ZAKOŃCZENIE SEJMOWEGO ETAPU PRAC NAD ZNIESIENIEM BANKOWEGO TYTUŁU EGZEKUCYJNEGO. SEJM ROZPATRZY TEŻ WYKONUJĄCY WYROK TK PROJEKT, KTÓRY DOPRECYZOWUJE ZASADY DOSTĘPU SŁUŻB DO BILINGÓW TELEFONICZNYCH

W głosowaniach otwierających posiedzenie Sejm zdecyduje w sprawie wniosku o uzupełnienie porządku obrad o pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o związkach partnerskich (druk 2383) oraz o pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich (druk 2384).

Usprawnienie realizacji inwestycji drogowych w kontekście wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020
To główny cel rządowego projektu nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw. Posłowie będą pracowali nad nim w drugim czytaniu. Chodzi m.in. o wyeliminowanie najczęściej sygnalizowanych wątpliwości interpretacyjnych, które utrudniają stosowanie ustawy. Projekt m.in. umożliwia zrzeczenie się odszkodowań przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego za grunty przejęte pod drogi. Doprecyzowuje też przepis, zgodnie z którym organy wydające decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wydają ją dla całej inwestycji, w tym dla wszystkich elementów i robót budowlanych wynikających z inwestycji głównej. Np. w przypadku budowy drogi krajowej wojewoda będzie mógł wydać ZRID również na związaną z tą inwestycją budowę dróg gminnych. Ponadto projekt wskazuje bezpośrednio, że wniosek o wydanie decyzji ZRID powinien określać nieruchomości lub ich części, które mają przejść na własność Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Wniosek powinien też zawierać informacje o nieruchomościach, wobec których zastosowane będzie ograniczenie w korzystaniu. Projekt doprecyzowuje też przepisy dotyczące organów właściwych do wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jeśli wychodzi ona poza granice powiatu. Będzie wydawał ją wojewoda lub starosta, na którego obszarze znajduje się największa część powierzchni przeznaczonej na realizację inwestycji. Zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy jej przepisy tracą moc z końcem 2020 r. Wnioskodawcy proponują, aby regulacje te obowiązywały bezterminowo. Rząd przyjął projekt 9 czerwca 2015 r. 19 czerwca 2015 r. projekt wpłynął do Sejmu, a 29 czerwca został skierowany do pierwszego czytania w Komisjach: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Komisje przeprowadziły pierwsze czytanie 9 lipca 2015 r. i powołały podkomisję nadzwyczajną, do której skierowały projekt. W przyjętym 21 lipca 2015 r. sprawozdaniu komisje proponują poprawki do projektu. Zgodnie z jedną z nich przepisy ustawy utraciłyby moc z dniem 31 grudnia 2023 r. Ustawa obowiązywałaby więc 3 lata dłużej niż przewidują to jej obecne przepisy. Komisje zaproponowały też zmiany o charakterze redakcyjno-legislacyjnym. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawi poseł Józef Racki.

Wspólne zasady zarządzania przepływem ruchu lotniczego
Wdraża je rządowy projekt nowelizacji ustawy – Prawo lotnicze. Izba rozpatrzy go w drugim czytaniu. Projekt ma na celu dostosowanie prawa do rozporządzenia Komisji (UE) nr 255/2010 z 25 marca 2010 r. ustanawiającego wspólne zasady zarządzania przepływem ruchu lotniczego. Zgodnie z projektem w kosztach związanych z zadaniami finansowanymi z opłat za koordynację rozkładów lotów, nie mogą być uwzględniane kary pieniężne przewidziane w Prawie lotniczym. W ten sposób podmiot obciążony karą nie będzie mógł zrekompensować sobie poniesionego wydatku przez podniesienie kosztów stanowiących podstawę do ustalenia pobieranych opłat. To samo rozwiązanie dotyczy opłat lotniskowych i nawigacyjnych. W projekcie zaproponowano też, aby na wniosek koordynatora lub zarządzającego lotniskiem, w którym wprowadzono koordynację rozkładów lotów, podmiot zarządzający przepływem ruchu lotniczego przekazywał przyjęty plan lotu wnioskodawcom, oni natomiast zobowiązani będą udostępnić go prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC), właściwym organom kontroli ruchu lotniczego oraz użytkownikom statków powietrznych. Projekt nakłada także, na zarządzającego lotniskiem lub koordynatora, obowiązek powiadamiania prezesa ULC oraz służb ruchu lotniczego o zdarzeniach związanych z ruchem lotniczym, ich przyczynach i przewidywanym czasie trwania. Ponadto do projektu wprowadzono katalog administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie obowiązków przewidzianych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 255/2010. Rząd przyjął projekt 7 lipca 2015 r. Projekt wpłynął do Sejmu 10 lipca 2014 r., a 14 lipca br. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Infrastruktury. Pierwsze czytanie odbyło się 21 lipca br. Komisja wnosi o przyjęcie projektu bez poprawek. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawi poseł Cezary Grabarczyk.

Propozycje zmian w zakresie poprawy jakości powietrza oraz ochrony przed hałasem
Sejm zajmie się w drugim czytaniu poselskim projektem nowelizacji Prawa ochrony środowiska. Wnioskodawcy proponują m.in., by sejmik województwa mógł, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji i urządzeń, w których następuje proces spalania. Zakaz ten mógłby być wprowadzony w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na środowisko lub na zabytki. Ma to umożliwić samorządom powszechne i skuteczne wykorzystanie tego narzędzia do ograniczenia negatywnego wpływu emisji zanieczyszczeń pochodzących ze starych, nieefektywnych urządzeń grzewczych. W konsekwencji poprawić się ma jakość powietrza. Zgodnie z projektem, w uchwale zostaną określone granice obszaru objętego ograniczeniami lub zakazami, rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych lub zakazanych, parametry techniczne dopuszczonych do stosowania instalacji i urządzeń oraz obowiązki podmiotów objętych uchwałą i organów administracji. W uchwale będą mogły znaleźć się też inne elementy, m.in. wyłączenia z ograniczeń dla pojazdów należących do mieszkańców oraz pojazdów uprzywilejowanych (pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, pogotowia gazowego i Policji). Projekt doprecyzowuje też przepisy dotyczące wydawania pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla nowo budowanych instalacji lub instalacji zmienianych w sposób istotny. Zmiany dotyczą przede wszystkim prowadzenia tzw. postępowania kompensacyjnego. Zgodnie z zasadami kompensacji uzyskanie pozwolenia na emisję do powietrza na obszarze, na którym przekroczone są standardy jakości powietrza, jest możliwe wyłącznie poprzez ograniczenie emisji z innych instalacji wymagających pozwolenia. Nie ma natomiast możliwości przeprowadzenia tego postępowania w przypadku, gdy na danym obszarze brak innych instalacji wymagających takiego pozwolenia, a zła jakość powietrza jest spowodowana tzw. niską emisją, czyli zanieczyszczeniami pochodzącymi z lokalnych kotłowni i domowych pieców. Wnioskodawcy proponują uelastycznienie mechanizmu kompensacji, by był on możliwy także pomiędzy podmiotami gospodarczymi, z uwzględnieniem faktu obniżenia emisji w źródłach bytowo-komunalnych. W zakresie ochrony przed hałasem autorzy projektu proponują, by tereny były obejmowane ochroną akustyczną z chwilą ich faktycznego zagospodarowania. Obecne uregulowania zobowiązują do ochrony przed hałasem już tereny przeznaczone pod określony typ zabudowy. Ponadto projekt doprecyzowuje zasady obejmowania ochroną przed hałasem oraz dotyczy postępowania w razie negatywnego oddziaływania na środowisko. Projekt wpłynął do Sejmu 23 lutego 2015 r. z inicjatywy grupy posłów KP PO. 24 czerwca br. wnioskodawcy wnieśli autopoprawkę, a 9 lipca br. uzupełnili uzasadnienie do projektu. 14 lipca br. dokument został skierowany do pierwszego czytania w Komisjach: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Pierwsze czytanie miało miejsce 21 lipca, a 23 lipca br. komisje przyjęły sprawozdanie, w którym wnoszą o przyjęcie projektu z poprawkami o charakterze redakcyjno-legislacyjnym. Sprawozdanie przedstawi poseł Tadeusz Arkit.

Obecne rozwiązania dotyczące „janosikowego” dla województw będą stosowane w 2016 r.
Zakłada to poselska propozycja nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, który Sejm rozpatrzy w drugim czytaniu na bieżącym posiedzeniu. Projekt przedłuża na przyszły rok obowiązujące w 2015 r. zasady obliczania wysokości i podziału środków przekazywanych przez bogatsze województwa na rzecz uboższych (tzw. janosikowego). Chodzi m.in. o wysokość progu dochodów, powyżej którego województwa będą musiały dokonywać wpłat do budżetu państwa na rzecz innych regionów. Analogicznie jak w 2015 r. próg ten będzie wynosić 125 proc. średnich dochodów podatkowych dla wszystkich województw sprzed dwóch lat. Ponadto, tak jak w tym roku, w 2016 r. maksymalna wysokość „janosikowego” wpłacanego przez województwa będzie wynosić nie więcej niż 35 proc. dochodów podatkowych sprzed dwóch lat. Analogicznie do obecnie obowiązujących zasad w 2016 r. możliwe będzie obniżenie wpłat do budżetu państwa na rzecz innych województw w przypadku słabszej koniunktury gospodarczej. Jeśli w trakcie roku budżetowego wpływy płatnika „janosikowego” z podatków spadną o więcej niż 10 proc. w stosunku do poprzedniego rocznego okresu, wtedy wpłaci on o 10 proc. mniejszą kwotę do budżetu. Tak jak w 2015 r. na przyszły rok przewidziane są także dodatkowe dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie m.in. budowy, remontów i utrzymania dróg wojewódzkich. Ma to być kwota 210 mln zł. Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące „janosikowego” dla województw są związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 4 marca 2014 r. TK uznał za niezgodny z ustawą zasadniczą mechanizm obliczania wysokości wpłat województw do budżetu państwa oraz zasady podziału części regionalnej subwencji ogólnej dla województw. Wnioskodawcy argumentują, że bez przyjęcia proponowanej nowelizacji samorządy województw nie otrzymałyby w 2016 r. „janosikowego”, gdyż nie byłoby podstawy prawnej do wnoszenia wpłat i podziału środków między uboższe województwa. Projekt wpłynął do Sejmu 20 lipca 2015 r. z inicjatywy grupy posłów KP PO. 21 lipca 2015 r. został skierowany do pierwszego czytania w komisjach: Finansów Publicznych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Pierwsze czytanie odbyło się 23 lipca 2015 r. Komisje przyjęły projekt z poprawką redakcyjną. Sprawozdawcą komisji będzie poseł Piotr Zgorzelski.

Rolnik opiekujący się osobą niepełnosprawną zdecyduje gdzie odprowadzi składki
Taką propozycję zawiera poselski projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nad którym Izba będzie pracować w drugim czytaniu. Projekt przewiduje, że rolnicy opiekujący się osobami niepełnosprawnymi będą mogli wybrać ubezpieczenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Obecnie rolników, którzy przestają prowadzić gospodarstwo rolne w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny i nabyciem prawa do np. świadczenia pielęgnacyjnego czy specjalnego zasiłku opiekuńczego, KRUS wyłącza z ubezpieczenia społecznego. W celu kontynuacji ubezpieczenia społecznego gmina wypłacająca świadczenia przekazuje za te osoby składki do ZUS za okres niezbędny do uzyskania 25-letniego stażu ubezpieczeniowego, uprawniającego do minimalnej emerytury z ZUS. Jak podkreślają wnioskodawcy, niektóre osoby pobierające świadczenia w związku z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, które wcześniej miały status rolnika, chciałyby kontynuować ubezpieczenie w KRUS, aby w przyszłości otrzymywać rolniczą emeryturę. Ponadto, zgodnie z projektem, rolnicy aktualnie otrzymujący np. świadczenie pielęgnacyjne czy specjalny zasiłek opiekuńczy będą mogli zrezygnować z ubezpieczenia w ZUS i powrócić do KRUS. Na złożenie wniosku w tej sprawie będą mieli 6 miesięcy od wejścia w życie proponowanej nowelizacji. Projekt wpłynął do Sejmu 15 maja 2015 r. z inicjatywy grupy posłów KP PSL. 30 czerwca 2015 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pierwsze czytanie odbyło się 21 lipca 2015 r. Komisje przyjęły projekt z poprawkami legislacyjnymi. Sprawozdawcą komisji będzie poseł Henryk Smolarz.

Ułatwienia i zachęty dla uczestników integracji w klubach i centrach integracji społecznej
To niektóre z postulatów poselskiego projektu nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Projekt m.in. umożliwia udział w zajęciach integracyjnych w klubach i centrach integracji społecznej osobom dotkniętym problemem uzależnienia, które nigdy nie odbyły terapii, osób współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem. Ponadto projekt zmienia niektóre wymogi dotyczące przyznania i przedłużania statusu Centrum Integracji Społecznej, zakresu działań realizowanych przez Centrum, zasad finansowania działalności Centrum, zasad zatrudniania i warunków pracy pracowników Centrum. W projekcie zaproponowano także zmiany zakresu działań realizowanych przez kluby integracji społecznej, zasad finansowania działań i obowiązków sprawozdawczych klubów. Projekt przewiduje także utworzenie Rady Zatrudnienia Socjalnego jako organu opiniodawczo-doradczego w sprawach zatrudniania socjalnego. Zakłada również rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do założenia spółdzielni socjalnej. Projekt wpłynął do Sejmu 3 czerwca 2015 r. z inicjatywy grupy posłów KP PO. 16 lipca br. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Pierwsze czytanie miało miejsce 21 lipca br. Tego samego dnia komisja przyjęła sprawozdanie, w którym wnosi o przyjęcie projektu z poprawkami polegającymi m.in. na: zmianie tytułu projektu - dodano „oraz niektórych innych ustaw”. Ponadto wprowadzono poprawki przewidujące ustalenie limitu dofinansowania działań z funduszu pracy oraz dodanie przepisu zmieniającego ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie finansowania działania integracji społecznej bezrobotnych. Sprawozdanie komisji przedstawi posłanka Magdalena Kochan.

Zasady udzielania kredytów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na innowacje technologiczne
Określa je rządowy projekt nowelizacji ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw, który będzie przedmiotem prac posłów w drugim czytaniu. Dotychczas (w perspektywie finansowej 2007-2013) przedsiębiorcy sektora MŚP mogli otrzymywać kredyty na realizację inwestycji technologicznej. Kredyt technologiczny mógł być częściowo spłacony przez Bank Gospodarstwa Krajowego w formie tzw. premii technologicznej. Funkcjonował w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Przewiduje on kontynuację wsparcia sektora MŚP przez udzielanie kredytów na innowacje technologiczne wraz z premią technologiczną na inwestycje mające na celu wdrożenie nowej technologii w postaci prawa własności przemysłowej, wyników badań przemysłowych, prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. W związku z tym doprecyzowano definicję „inwestycji technologicznej”. Zgodnie z nią - wsparcie będą otrzymywać przedsiębiorcy wdrażający nowe technologie, w wyniku których na rynek zostaną wprowadzone nowe lub znacząco ulepszone towary, procesy lub usługi, które do tej pory nie były wytwarzane w Polsce. Z ustawy będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których towary lub usługi są innowacyjne co najmniej w skali kraju. Przyznanie premii technologicznej będzie w większym niż dotąd stopniu zależeć od poziomu innowacyjności przedsięwzięcia. Kredytów technologicznych, jak dotychczas, będą udzielać banki komercyjne. Kredyt będzie mógł zostać częściowo spłacony przez Bank Gospodarstwa Krajowego w formie tzw. premii technologicznej – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Będzie to zatem połączenie komercyjnego kredytu z elementem dotacyjnym. Maksymalną wysokość premii zwiększono z 4 do 6 mln zł. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami, inwestycja technologiczna musi być utrzymywana przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia (na obszarze, na którym została zrealizowana), pod rygorem zwrotu wypłaconej premii technologicznej wraz z odsetkami. Planuje się, że przedsiębiorca będzie składał wniosek o przyznanie premii technologicznej bezpośrednio do BGK, co usprawni proces naboru wniosków. Rząd przyjął projekt 7 lipca 2015 r. Projekt wpłynął do Sejmu 10 lipca 2015 r. 13 lipca 2015 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu, które miało miejsce 21 lipca br. Projekt trafił do dalszych prac w Komisjach: Finansów Publicznych oraz Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, które w przyjętym 23 lipca br. sprawozdaniu wnoszą o jego przyjęcie z poprawkami doprecyzowującymi i legislacyjnymi. Sprawozdanie przedstawi poseł Jan Kaźmierczak.

Zwiększenie państwowej kompensaty przysługującej ofiarom poważnych przestępstw i ich rodzinom
To jedna ze zmian zaproponowanych w senackim projekcie nowelizacji ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw oraz ustawy – Kodeks postepowania cywilnego. Posłowie zajmą się tą propozycją w drugim czytaniu. Projekt rozszerza krąg osób, które będą mogły ubiegać się o państwową kompensatę. Zaproponowane zmiany pozwolą też m.in. na wypłacanie wyższych niż dotąd kwot kompensaty. Wnioskodawca proponuje rozszerzenie zakresu osób objętych ustawą – kompensata ma przysługiwać ofiarom czynów zabronionych a nie tylko przestępstw. Ponieważ przestępstwami nie są np. czyny zabronione popełnione przez sprawców, którym nie można przypisać winy, a winę wyłącza m.in. nieletniość sprawcy lub jego niepoczytalność, to np. rodzinie ofiary, która straciła życie w związku z działaniem takich osób, nie przysługiwała dotąd kompensata. Maksymalna kwota kompensaty ma być zwiększona do 25 tys. zł, a w przypadku śmierci ofiary ma wynieść do 60 tys. zł. Obecnie górna granica kompensaty wynosi 12 tys. zł. Projekt doprecyzowuje, że zadośćuczynienie nie będzie mogło być przyznane, jeżeli ofiara była współsprawcą czynu zabronionego. Projekt wydłuża termin, w jakim będzie można złożyć wniosek o kompensatę. Będzie to możliwe w okresie 3 lat od dnia pojawienia się skutków czynu zabronionego, nie później jednak niż 5 lat od dnia jego popełnienia. Obecnie ofiary lub ich najbliżsi mają na złożenie wniosku 2 lata od popełnienia przestępstwa. Projekt wpłynął do Sejmu 5 grudnia 2014 r. 14 stycznia br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu, które zostało przeprowadzone 5 lutego 2015 r. Projekt trafił do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która skierowała go do podkomisji nadzwyczajnej. 21 lipca br. komisja wniosła o przyjęcie projektu z poprawkami. Zaproponowała m.in. rezygnację z rozwiązania, zgodnie z którym w sprawach, w których zapadło orzeczenie o odmowie przyznania kompensaty, przysługiwało prawo wniesienia skargi kasacyjnej. Komisja proponuje, by – tak jak dotychczas – przysługiwała w tych sprawach apelacja. Sprawozdanie przedstawi poseł Robert Maciaszek.

Rozwiązania wzmacniające ochronę interesów konsumentów
Są one zapisane w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, który Izba rozpatrzy w drugim czytaniu. Projekt przyznaje prezesowi UOKiK nowe uprawnienia, które pozwolą na uszczelnienie systemu ochrony konsumentów. Proponowane zmiany mają zwiększyć skuteczność przeciwdziałania naruszeniom interesów konsumentów, wychodzą też naprzeciw postulatom zgłaszanym przez przedsiębiorców. Prezes UOKiK będzie mógł bezpłatnie publikować komunikaty i ostrzeżenia dotyczące istotnych zagrożeń dla interesów konsumentów w publicznym radiu i telewizji. Będzie mógł podjąć „miękkie” działania wobec przedsiębiorcy, bez konieczności wszczynania postępowania. Projekt wprowadza tzw. „tajemniczego klienta”. Dzięki niemu łatwiej będzie udowodnić przedsiębiorcy naruszenie przepisów ustawy. Skorzystanie z tego narzędzia będzie możliwe wyłącznie za zgodą sądu. Nie będzie można stosować prowokacji, lecz jedynie sprawdzić sposób oferowania produktu lub usługi oraz procedurę zawierania umowy. Zabronione będzie proponowanie konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają ich potrzebom oraz proponowanie nabycia tych usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru (zjawisko tzw. ”missellingu”). UOKiK będzie mógł wyrazić swój pogląd w indywidualnej sprawie przed sądem powszechnym, jeśli przemawia za tym interes publiczny. W sytuacji naruszenia zbiorowych interesów konsumentów UOKiK będzie mógł wydać tzw. decyzję tymczasową. Będzie ona wydawana na czas nie dłuższy niż do wydania decyzji kończącej postępowanie. Przedsiębiorca będzie mógł się od niej odwołać w przyspieszonym trybie. Zgodnie z projektem, w przypadku wniesienia odwołania od decyzji tymczasowej, prezes UOKiK będzie je przekazywał wraz z aktami sprawy do sądu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie rozpoznawał odwołanie w terminie 2 miesięcy od dnia jego przekazania. Rząd przyjął projekt 7 lipca 2015 r. Projekt wpłynął do Sejmu 10 lipca 2015 r. 13 lipca 2015 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu plenarnym, które miało miejsce 22 lipca br. Projekt trafił do Komisji Gospodarki, która skierowała go do podkomisji nadzwyczajnej. Komisja przyjęła sprawozdanie 23 lipca br. Wnosi w nim o przyjęcie projektu z poprawkami. Zaproponowała m.in. skrócenie – z 14 do 10 dni – terminów przekazania przez prezesa UOKiK do sądu odwołania wniesionego przez przedsiębiorcę od decyzji tymczasowej. Sprawozdanie przedstawi poseł Tadeusz Aziewicz.

Prokuratoria Generalna będzie mogła skoncentrować się na złożonych, skomplikowanych sprawach
Ma to być możliwe dzięki rządowemu projektowi nowelizacji ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw, który Sejm rozpatrzy w drugim czytaniu. Celem projektu jest wyeliminowanie utrudnień w funkcjonowaniu Prokuratorii Generalnej (PG) Skarbu Państwa (SP) oraz zmniejszenie obciążeń tej instytucji sprawami mniejszej wagi. Jak podkreśla rząd, Prokuratoria została utworzona do ochrony ważnych praw i interesów Skarbu Państwa i w jej gestii pozostaje prowadzenie skomplikowanych i precedensowych spraw. Projekt m.in. zmienia zasady i tryb przekazywania spraw przez PG do prowadzenia podmiotom reprezentującym Skarb Państwa (np. ministerstwom). Ma to dotyczyć spraw rutynowych lub takich, w których jest jednolite orzecznictwo. Prokuratoria będzie mogła przekazać sprawę urzędowi reprezentującemu SP, którego działania ona dotyczy, jeśli wartość przedmiotu sprawy nie przewyższa 300 tys. zł. Wniosek o przekazanie sprawy będzie mógł też złożyć Prezes Rady Ministrów lub Minister Skarbu Państwa w zakresie jego właściwości - taki wniosek będzie dla PG wiążący, bez względu na rangę sprawy. Sprawy o wartości przekraczającej 300 tys. zł, ale nie większej niż 10 mln zł, Prokuratoria Generalna będzie mogła przekazywać urzędom za ich zgodą. Sprawami, których wartość przewyższa 10 mln zł, PG będzie miała obowiązek zająć się sama. Według rządu jest to uzasadnione racjonalnym interesem państwowym, ponieważ skutki finansowe ewentualnych przegranych mogłyby mieć negatywne konsekwencje i powodować obciążenie dla budżetu państwa. Ponadto projekt umożliwia PG wykonywanie zastępstwa procesowego niektórych państwowych osób prawnych za ich zgodą (np. państwowych uczelni wyższych, muzeów, państwowych instytutów badawczych) na polecenie Prezesa Rady Ministrów. Chodzi o wsparcie tych podmiotów w szczególnie uzasadnionych przypadkach oraz ochronę innych istotnych praw i interesów dotyczących mienia państwowego, które nie należą do SP. Proponowana nowelizacja doprecyzowuje, że radcowie i starsi radcowie PG będą mogli wykonywać dodatkowe prace poza PG, wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody  Prezesa Prokuratorii. Prezes, jak i wiceprezesi PG mają podlegać wszystkim rygorom ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne i składać oświadczenia majątkowe. Rząd przyjął projekt 23 czerwca 2015 r. Do Sejmu wpłynął on 8 lipca br., a 9 lipca br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Pierwsze czytanie odbyło się 21 lipca 2015 r. Następnie projekt trafił do Komisji Skarbu Państwa. 22 lipca 2015 r. komisja przyjęła projekt z poprawkami. Na etapie komisyjnym zmieniono m.in. termin wejścia w życie proponowanej nowelizacji – z 14 na 30 dni od ogłoszenia. Zaproponowano także poprawki doprecyzowujące i redakcyjne. Sprawozdawcą komisji będzie posłanka Beata Zaremba.

Propozycje ujednolicania standardów pracy i życia marynarzy na statkach morskich
Zawiera je rządowy projekt ustawy o pracy na morzu, który posłowie rozpatrzą w drugim czytaniu. Projekt ma na celu wdrożenie m.in. Konwencji o pracy na morzu (MLC), która weszła w życie 20 sierpnia 2013 r. Konwencję MLC ratyfikowało 66 państw, w tym państwa OECD, jak np. Australia, Japonia oraz Kanada. Konwencja MLC wprowadza minimalne, międzynarodowo ujednolicone standardy pracy i życia marynarzy na statkach morskich, zapewniające m.in. przestrzeganie praw człowieka i obywatela. Zgodnie z konwencją, Polska „jako państwo bandery” zobowiązuje się do inspekcji i monitorowania usług pośrednictwa pracy marynarzy, a jako „państwo portu” – do przeprowadzania inspekcji warunków pracy i życia marynarzy na statkach innych bander zawijających do polskich portów. Nowe przepisy dotyczą statków przeznaczonych lub używanych do prowadzenia działalności gospodarczej – statki rybołówstwa morskiego będą im podlegać tylko w pewnym zakresie. Nie będą one obejmować jednostek pływających Marynarki Wojennej, Straży Granicznej, Policji oraz statków żeglugi śródlądowej. Na statku będą mogły pracować osoby, które ukończyły 18 lat. Dopuszczalne będzie zatrudnienie osoby powyżej 16 lat, np. ucznia szkoły morskiej w celu zdobycia praktyki w zawodzie, zgodnie z programem nauczania szkoły. Umowy o pracę marynarzy będą – jak dotychczas – zawierane na: stałe (czas nieokreślony), na kilkumiesięczne kontrakty (umowy na czas określony) oraz na czas podróży morskiej. Ustalono też maksymalny wymiar czasu pracy marynarzy na statku – 14 godzin w każdym okresie 24-godzinnym oraz 72 godziny w okresie siedmiodniowym. Dla młodocianych normą będzie praca nie dłuższa niż 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Armator będzie musiał zapewnić m.in. pomieszczenia mieszkalne i higieniczno-sanitarne spełniające warunki określone w Konwencji oraz bezpłatne wyżywienie odpowiedniej jakości i wodę pitną. W trakcie zatrudnienia na statku koszty opieki zdrowotnej będzie ponosił armator. Wprowadzono też przepisy dotyczące zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych w okresie, gdy marynarze nie będą związani stosunkiem pracy. Nowym rozwiązaniem będzie możliwość wniesienia przez marynarza skargi na warunki pracy i życia na statku. Skarga może być wnoszona do bezpośredniego przełożonego, kapitana statku lub inspektora Inspekcji Państwa Bandery lub Inspekcji Państwa Portu. Projekt dotyczy też kar pieniężnych lub grzywny za wykroczenia przeciwko prawom marynarzy lub osób poszukujących pracy na statkach morskich. W projekcie uregulowano też niektóre kwestie związane z pracą na statkach rybackich, statkach pełniących wyłącznie specjalną służbę państwową oraz na statkach szkolnych, w aspekcie zawierania stosunku pracy (marynarska umowa o pracę), czasu pracy, wynagrodzenia za pracę oraz ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wdrożenie norm UE dotyczących planowania przestrzennego obszarów morskich
Sejm zajmie się w drugim czytaniu rządowym projektem nowelizacji ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z 23 lipca 2014 r., ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich. Jest na to czas do 18 września 2016 r. Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich do 31 marca 2021 r. W związku z tym do projektu ustawy zostaną wprowadzone przepisy niezbędne do sporządzenia takich planów w przypadku polskich obszarów morskich, nie wynikające bezpośrednio z dyrektywy, ale konieczne do jej pełnego wykonania. W projektowanej nowelizacji są przepisy regulujące przebieg linii podstawowej morza terytorialnego i granic polskich obszarów morskich oraz szczegółową procedurę uzgadniania planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. Są także m.in. rozwiązania wprowadzające podstawę prawna do przyjęcia m.in. rozporządzeń określających: przebieg zewnętrznej granicy morza terytorialnego, przebieg zewnętrznej granicy morskiej strefy przyległej, minimalne poziomy bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz granice morskich portów wojennych. Projekt doprecyzowuje procedury sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, procedury wydawania pozwoleń lokalizacyjnych oraz pozwoleń na układanie i utrzymywanie podmorskich kabli i rurociągów w polskich obszarach morskich. Wprowadzono m.in. uproszczoną procedurę uzyskiwania pozwolenia lokalizacyjnego dla obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Projekt przedłuża ważność pozwoleń na wznoszenie morskich farm wiatrowych z 30 do 35 lat. Plany zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich będą przyjmowane sukcesywnie w formie rozporządzeń.  Rząd przyjął projekt 7 lipca 2015 r. Projekt wpłynął do Sejmu 10 lipca 2015 r. 13 lipca 2015r. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Pierwsze czytanie odbyło się 21 lipca 2015 r. Sejm skierował projekt do Komisji Infrastruktury, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Wewnętrznych.

Wzmocnienie nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym
W drugim czytaniu Sejm planuje rozpatrzyć projekt, który ma powstać w Komisji Finansów Publicznych na podstawie rządowego projektu ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (druk 3576) oraz rządowego projektu nowelizacji Prawo bankowego, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk 3595). Celem projektu z druku 3576 jest implementacja Zalecenia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego w sprawie mandatu makroostrożnościowego organów krajowych i częściowe wdrożenie dyrektywy nr 2013/36/UE w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi (tzw. dyrektywy CRD IV). Projekt ma służyć identyfikacji, ocenie, monitorowaniu oraz działaniom ograniczającym ryzyko systemowe. Chodzi o ryzyko zakłócenia w funkcjonowaniu krajowego systemu finansowego i gospodarki narodowej jako całości. Projekt m.in. ustanawia Komitet Stabilności Finansowej (obejmujący Ministra Finansów i szefów Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego) organem odpowiedzialnym za nadzór makroostrożnościowy w odniesieniu do systemu finansowego oraz za zarządzanie kryzysowe w tym systemie. Wprowadza też formalne ramy polityki makroostrożnościwej. Chodzi np. o wspieranie długookresowego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Projekt wdraża dyrektywę CRD IV w zakresie buforów kapitałowych. Ustanawia dodatkowe wymogi kapitałowe dla instytucji kredytowych lub firm inwestycyjnych - bufor zabezpieczający, bufor antycykliczny, bufor ryzyka systemowego, bufor instytucji o znaczeniu systemowym. Ponadto projekt dostosowuje prawo do tzw. rozporządzenia CRR – unijnego rozporządzenia nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, które zawiera przepisy regulujące wymogi w zakresie funduszy własnych, płynności i sprawozdawczości. Drugi z projektów, zawarty w druku 3595, również wdraża częściowo dyrektywę CRD IV (w zakresie niedotyczącym buforów kapitałowych) określającą wymogi dla banków i firm inwestycyjnych, których spełnienie stanowi warunek rozpoczęcia przez nie działalności, jak również regulującą nadzór ostrożnościowy nad tymi podmiotami. Projekt dostosowuje też prawo do przepisów rozporządzenia CRR. Projekt m.in. wzmacnia strukturę organizacyjną instytucji kredytowych (banków) i firm inwestycyjnych, wprowadza nowe zasady mające na celu zwiększenie skuteczności zarządzania ryzykiem przez organy zarządzające instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz określa dodatkowe wymagania stawiane członkom rad nadzorczych i zarządów. Ponadto projekt m.in. zastępuje wydawanie uchwał przez Komisję Nadzoru Finansowego wydawaniem rozporządzeń przez Ministra Finansów. Ma to wyeliminować wątpliwości dotyczące konstytucyjności dotychczasowego modelu regulacji sektora bankowego. Zaproponowano także wzmocnienie potencjału Banku Gospodarstwa Krajowego jako banku państwowego wspierającego rozwój gospodarczy. W dłuższej perspektywie ma wzmocnić bazę kapitałową oraz lepiej zabezpieczyć przed ryzykiem utraty płynności. Dzięki temu zostanie ograniczone ryzyko angażowania funduszy publicznych w ratowanie podmiotów zagrożonych upadłością. Nowe przepisy mają pozytywnie oddziaływać na sektor przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, które deponują swoje oszczędności i uzyskują finansowanie od banków i firm inwestycyjnych. Zapewnią lepszą ochronę klientów oraz umożliwią utrzymanie poziomu finansowania w okresie dekoniunktury. Rząd przyjął projekty 9 czerwca 2015 r. Do Sejmu wpłynęły 19 (druk 3576) i 29 czerwca br. (druk 3595). Projekty zostały skierowane do pierwszego czytania w Komisji Finansów Publicznych odpowiednio 29 czerwca br. i 3 lipca br. Pierwsze czytania przeprowadzono 8 lipca br., po czym projekty trafiły do wspólnego rozpatrzenia w podkomisji nadzwyczajnej.

Przeciwdziałanie opóźnieniom w płatnościach w transakcjach handlowych i wprowadzenie ujednoliconego mechanizmu naliczania odsetek w obrocie cywilnoprawnym
To główny cel rządowego projektu nowelizacji ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, który Sejm rozpatrzy w pierwszym czytaniu. Najważniejsze zmiany zaproponowane w projekcie to m.in. wprowadzenie mechanizmu obliczania odsetek za opóźnienie w obrocie profesjonalnym (między przedsiębiorcami), nowy mechanizm naliczania odsetek ustawowych z Kodeksu cywilnego oraz zróżnicowanie wysokości tych odsetek. Projekt wprowadza również zmiany w zakresie naliczania odsetek maksymalnych, które stanowić będą dwukrotność odpowiednio – odsetek ustawowych (kapitałowych|) lub odsetek ustawowych za opóźnienie. Proponowana nowelizacja uzupełnia też wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 20011/7/UE dotyczącej zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. Istotnym elementem projektu jest też wprowadzenie rozwiązań, które mają na celu utrzymanie wysokości odsetek na odpowiednim poziomie. Relacja między odsetkami kapitałowymi i za opóźnienie zostanie ustalona na stałym poziomie (odsetki za opóźnienie będą wyższe od odsetek kapitałowych). Zgodnie z projektem identyczna relacja zostanie zachowana między odsetkami maksymalnymi kapitałowymi a maksymalnymi za opóźnienie. Ponadto, również odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie w obrocie profesjonalnym będą wyższe niż w obrocie konsumenckim, co ma na celu wzmocnienie pożądanych zachowań płatników w obrocie gospodarczym. Zgodnie z projektem – w razie wzrostu stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej – wzrost poziomu odsetek maksymalnych będzie zbliżony do wzrostu stóp rynkowych. Jak podkreśla rząd zaproponowane zmiany umożliwią większą ochronę wierzycieli. Nowy mechanizm – zdaniem Rady Ministrów - ograniczy ryzyko spirali zadłużenia w przyszłości i zwiększy dyscyplinę płatniczą. Rząd przyjął projekt na posiedzeniu 21 lipca 2015 r. Projekt wpłynął do Sejmu 24 lipca br. 29 lipca br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu i do opinii
organizacji samorządowych. W imieniu rządu projekt uzasadni Minister Gospodarki.

Usprawnienie obsługi przedsiębiorców i uproszczenie procedur administracyjnych dotyczących Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
To cel rządowego projektu nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw. Sejm będzie nad nim pracować w pierwszym czytaniu. Działająca od 1 lipca 2011 r. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) umożliwia złożenie przez Internet wniosku o założenie działalności gospodarczej, a także o zmianę we wpisie, zawieszenie działalności gospodarczej i jej zakończenie. System zastąpił rejestry osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, funkcjonujące w gminach. Proponowana nowelizacja ma m.in. uprościć procedury związane z dokonywaniem wpisów, wykreśleń i sprostowań w CEIDG. Zakłada też np. poszerzenie zakresu danych zawartych we wpisie. W odpowiedzi na postulaty przedsiębiorców uwzględniane będą m.in. informacje dotyczące numerów telefonów. Przedsiębiorca będzie sam decydował czy chce, by numer był widoczny we wpisie, czy tylko służył do kontaktów z administracją publiczną. W projekcie znalazły się również rozwiązania ułatwiające dochodzenie przez wierzycieli roszczeń od przedsiębiorców wpisanych do CEIDG. Przedsiębiorca będzie musiał posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podaje we wpisie do CEIDG. Wpis do rejestru będzie musiał zawierać także adres do doręczeń jako adres powodujący skutki administracyjne i sądowe. Zaproponowano też m.in., aby dane z CEIDG były udostępniane nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym podmiotom poprzez wyszukiwarkę CEIDG. Zniesienie opłaty pozwoli na zrównanie podmiotów publicznych i komercyjnych w zakresie udostępniania danych CEIDG. Nowelizacja ma ponadto umożliwić organom państwowym, takim jak np. sądy czy prokuratury, dostęp do wszystkich danych wpisowych. Według wnioskodawcy uproszczenie stosowania przepisów ustawy o swobodzie gospodarczej i usprawnienie systemu CEIDG powinno przełożyć się m.in. na zmniejszenie liczby wniosków wymagających wszczęcia postępowania administracyjnego i skrócenie czasu oczekiwania na aktualizację wpisu. Projekt wprowadza także zmiany doprecyzowujące i ujednolicające, co ma zapewnić poprawność i większą wiarygodność danych zawartych w ewidencji przedsiębiorców. Będzie to sprzyjać poprawie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Ma to szczególne znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Rząd przyjął projekt 21 lipca 2015 r. Do Sejmu wpłynął on 24 lipca br., a 29 lipca br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Do reprezentowania rządu w pracach nad projektem został upoważniony Minister Gospodarki.

Propozycje dotyczące kontroli operacyjnej i dostępu do danych telekomunikacyjnych
Zawiera je senacki projekt nowelizacji ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, którym Izba zajmie się w pierwszym czytaniu. Projekt dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 lipca 2014 r. Trybunał wskazał minimalne wymogi uregulowania w ustawie czynności operacyjno-rozpoznawczych, czyli niejawnego uzyskiwania przez władze publiczne informacji o obywatelach. Projekt zmienia szereg ustaw, m.in. o Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Służbie Celnej i kontroli skarbowej. Projekt doprecyzowuje, że kontrola operacyjna będzie mogła być zarządzona w odniesieniu do przestępstw ściganych na mocy umów międzynarodowych ratyfikowanych za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, określonych w polskiej ustawie karnej. Dane telekomunikacyjne będą mogły być udostępniane w celu rozpoznawania, zapobiegania, zwalczania, wykrywania albo uzyskania i utrwalenia dowodów takich przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, a także m.in. w celu ratowania życia lub zdrowia ludzkiego. Ponadto projekt określa katalog środków i metod działania, za pomocą których władze publiczne mogą w sposób niejawny gromadzić informacje o obywatelach. Projekt określa na 18 miesięcy maksymalny czas prowadzenia niejawnych czynności, po upływie którego dalsze ich prowadzenie będzie niedopuszczalne. Wnioskodawcy ponadto określili w projekcie procedurę zarządzania czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym powierzenie kompetencji do ich zarządzania oraz do badania ich legalności przez zewnętrzny i niezależny od organów władzy wykonawczej organ, czyli sąd. Projekt wskazuje podstawowe elementy proceduralne, zasady wykorzystywania zgromadzonych materiałów oraz przesłanki i tryb ich niszczenia. W dokumencie został także precyzyjnie określony zakres wykorzystania danych pozyskanych w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym wykorzystanie ich w procesie karnym jako materiałów dowodowych. Projekt wpłynął do Sejmu 29 lipca 2015 r. z inicjatywy Senatu. 30 lipca br. dokument został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadni senator Piotr Zientarski.

Pomoc dla osób, które zaciągnęły kredyty w walutach obcych, w tym we frankach szwajcarskich
To cel poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej oraz o zmianie niektórych ustaw. Izba będzie pracować nad nim w drugim czytaniu. Projekt umożliwia przejście z kredytu walutowego na kredyt w złotówkach. Koszty tej zmiany mają być podzielone równomiernie pomiędzy bank i kredytobiorcę. Zgodnie z projektem kredytobiorcy walutowych kredytów zaciągniętych na zakup mieszkania lub domu będą mogli złożyć wniosek o ich restrukturyzację. Z tej możliwości będą mogli skorzystać ci kredytobiorcy, którzy nie mają innego mieszkania lub domu. Poza tym mieszkanie kupione na kredyt, który ma być restrukturyzowany, nie może być większe niż 75 m2 (w przypadku domu – 100 m2), chyba że posiadacz kredytu ma co najmniej 3 dzieci. Ponadto stosunek wielkości kredytu pozostałego do spłaty do wartości nieruchomości, na zakup której został zaciągnięty (tzw. wskaźnik LtV) nie może być mniejszy niż 80 proc. Projekt określa też, kiedy można złożyć wniosek o restrukturyzację kredytu. Termin ten zależy od wskaźnika LtV, np.: bezpośrednio po wejściu w życie projektowanej ustawy jeśli wskaźnik LtV wynosi ponad 120 proc., po roku obowiązywania nowych rozwiązań jeśli LtV mieści się pomiędzy 100 a 120 proc. Przewalutowanie kredytu ma następować według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym złożenie wniosku. Projekt łączy wsparcie dla kredytobiorców mających problem ze spłatą zadłużenia w związku ze wzmocnieniem walut w stosunku do złotówki oraz rozwiązania na rzecz zapewnienia stabilności całego systemu bankowego oraz ochrony innych grup konsumentów usług bankowych (kredytobiorców kredytów złotówkowych, klientów posiadających oszczędności w bankach itp.). Wnioskodawcy szacują, że z projektowanych rozwiązań skorzysta ok. 59.200 osób, które wzięły kredyty w CHF (12,2 proc.), a wartość kredytów, które będą mogły zostać zrestrukturyzowane to 21 proc. ogółu kredytów zaciągniętych w tej walucie. Projekt wpłynął do Sejmu 8 lipca 2015 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP PO. 13 lipca br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu plenarnym, które odbyło się 23 lipca br.

Propozycja objęcia wszystkich dochodów spółdzielni mieszkaniowych podatkiem CIT
Takie rozwiązanie zawiera poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który Sejm rozpatrzy w drugim czytaniu. Projekt likwiduje zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) niektórych dochodów spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej. Obowiązująca obecnie ulga obejmuje dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części przeznaczonej na cele związane z ich utrzymaniem. Natomiast opodatkowane są dochody uzyskane z każdej innej działalności. Według wnioskodawców prowadzi to do sytuacji, w której spółdzielnie mieszkaniowe mają obowiązek płacić podatek, nawet jeśli w wyniku gospodarki zasobami mieszkaniowymi w ujęciu całościowym ponoszą straty. Nowelizacja spowodowałaby, że wszystkie dochody m.in. spółdzielni mieszkaniowych podlegałyby opodatkowaniu podatkiem CIT. Dzięki temu spółdzielnie płaciłyby podatek tak jak inne podmioty gospodarcze, czyli od łącznego dochodu z wszystkich prowadzonych przez siebie działalności. Projekt wpłynął do Sejmu 22 marca 2013 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP Sojusz Lewicy Demokratycznej. 14 maja 2013 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 14 czerwca 2013 r. Następnie projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych. Nad projektem pracowała też podkomisja stała do monitorowania systemu podatkowego. W przyjętym 25 września 2013 r. sprawozdaniu komisja proponuje odrzucenie projektu. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawi poseł Jacek Brzezinka.

Rozpatrzenie wniosków o uchylenie immunitetów poselskich
Sejm zajmie się też czterema wnioskami Komendanta Głównego Policji o pociągnięcie posłów do odpowiedzialności karnej za wykroczenia. Wnioski dotyczą posłów: Jerzego Szmita, Armanda Ryfińskiego i Jacka Żalka oraz posłanki Barbary Bartuś.

Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014
Sejm zapozna się z dokumentem, który przedstawia podstawowe kierunki pracy i najważniejsze problemy w działalności Sądu Najwyższego w zeszłym roku. W 2014 r. liczba spraw wnoszonych do Sądu Najwyższego nieznacznie wzrosła w stosunku do roku 2013. Nie wpłynęło to jednak istotnie na wydłużenie okresu ich rozpoznawania. Ogółem wpłynęło 11 065 spraw. Przeważały skargi kasacyjne i kasacje – 7 886, z czego 4 008 wniesiono do Izby Cywilnej, 2 174 – do Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, 1 694 – do Izby Karnej, a 10 – do Izby Wojskowej. W 2014 r. do Sądu Najwyższego wpłynęło także 1 121 zażaleń. SN przedstawiono też do rozstrzygnięcia 166 kwestii prawnych. Zgodnie z Informacją w okresie sprawozdawczym działalność orzecznicza Sądu Najwyższego dotyczyła bardzo zróżnicowanej i złożonej grupy zagadnień. Było to nie tylko następstwem pojawienia się nowych regulacji prawnych, ale również wynikało z potrzeby udzielania odpowiedzi na pytania prawne. Podejmowane w nich problemy i prezentowane poglądy oddziaływały nie tylko na praktykę sądów powszechnych, ale również wywierały wpływ na działalność organów ścigania oraz czynności adwokatów i radców prawnych. Sąd Najwyższy, dokonując wykładni obowiązującego prawa, wielokrotnie odwoływał się do prawa międzynarodowego i europejskiego, jak i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Łącznie Sąd Najwyższy rozpoznał w 2014 r. 10 546 spraw (w 2013 roku – 10 387), w tym m.in.: 7 329 skarg kasacyjnych i kasacji (w 2013 roku – 7 059), 1 098 zażaleń (w 2013 roku – 1 260) oraz 202 kwestie prawne (w 2013 roku – 171). Mimo statystycznie większej liczby rozpoznanych spraw nie zmniejszyły się zaległości. Taki stan rzeczy wynika przede wszystkim ze znacznego wzrostu liczby skarg kasacyjnych (o 617).  Obsada sędziowska na 31 grudnia 2014 r. wyniosła 86 osób. Okresowo Sąd Najwyższy korzystał z pomocy 11 sędziów delegowanych przez Ministra Sprawiedliwości na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. 30 kwietnia 2014 r. na stanowisko Pierwszego Prezesa SN powołana została prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf.  Zgodnie z art. 4 § 2 ustawy z 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym pierwszy prezes Sądu Najwyższego corocznie składa Sejmowi informację o działalności Sądu Najwyższego oraz o wnikających z niej istotnych problemach. Nie przeprowadza się głosowania w sprawie informacji.  Dokument wpłynął do Sejmu 4 maja 2015 r. 13 maja br. został skierowany do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu zapoznania się. Komisja zapoznała się z informacją na posiedzeniu 23 czerwca 2015 r. Sprawozdanie komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawi posłanka Brygida Kolenda-Łabuś.  

Wyszehradzki Instytut Patentowy ułatwi dostęp do systemu współpracy patentowej
W drugim czytaniu posłowie rozpatrzą rządowy projekt ustawy, w którym Sejm upoważnia głowę państwa do ratyfikowania umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, podpisanej 26 lutego 2015 r. w Bratysławie. Wyszehradzki Instytut Patentowy będzie działać jako Międzynarodowy Organ Poszukiwań oraz Międzynarodowy Organ Badań Wstępnych w rozumieniu Układu o współpracy patentowej (PCT), sporządzonego w Waszyngtonie 19 czerwca 1970 r., poprawionego dnia 28 września 1979 r. i zmienionego 3 lutego 1984 r. Układ PCT jest administrowany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) z siedzibą w Genewie. Ustanowienie WIP nie będzie wiązać się z przekazaniem mu kompetencji organów władzy państwowej w sprawach z zakresu własności przemysłowej. Wyszehradzki Instytut Patentowy obejmie cztery państwa należące do Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry) i będzie otwarty także dla innych zainteresowanych państw europejskich. Celem utworzenia Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego jest zapewnienie łatwiejszego i bardziej przyjaznego niż dotychczas dostępu do systemu współpracy patentowej (PCT). Zgłaszający z państw objętych Umową uzyskają możliwość przeprowadzenia międzynarodowych poszukiwań i badań wstępnych w swoim urzędzie krajowym, korzystając przy tym ze zniżek z tytułu wykorzystania wyników krajowego poszukiwania w stanie techniki. Jest to szczególnie ważne dla osób fizycznych, małych i średnich przedsiębiorstw, jak i uniwersytetów, instytutów badawczych oraz organizacji non-profit. Rząd przyjął projekt w trybie obiegowym 1 lipca 2015 r. 7 lipca br. projekt wpłynął do Sejmu. 14 lipca projekt został skierowany do pierwszego czytania w Komisjach: Gospodarki oraz Spraw Zagranicznych. 21 lipca br. połączone komisje przeprowadziły pierwsze czytanie i przyjęły projekt bez poprawek. Sprawozdanie w tej sprawie przedstawi poseł Killion Munyama.

Po 1 stycznia 2016 r. m.in. szkoły samochodowe nadal będą mogły prowadzić stacje kontroli pojazdów  
Umożliwić ma to nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym, która pozwoli podmiotom niebędącym przedsiębiorcami prowadzić stacje kontroli pojazdów po 1 stycznia przyszłego roku. Obecnie prowadzą one takie stacje na podstawie konstytucyjnej zasady praw nabytych, lecz będą mogły to robić jedynie do 31 grudnia 2015 r. Chodzi np. o szkoły kształcące w zakresie naprawy i eksploatacji pojazdów, a także jednostki organizacyjne służb podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Zdrowia, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Infrastruktury i Rozwoju. Zmiana obejmie też jednostki ochrony przeciwpożarowej i pogotowia ratunkowego oraz wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. Nowelizacja umożliwi dalszą edukację przyszłych diagnostów oraz kadr dla serwisów samochodowych i całej branży motoryzacyjnej. Sejm uchwalił ustawę 9 lipca 2015 r. Senat rozpatrzył ją 22 lipca br. i wniósł poprawki. 23 lipca 2015 r. sejmowa Komisja Infrastruktury rozpatrzyła stanowisko Senatu i przedstawiła sprawozdanie. Senat zaproponował 3 poprawki. Sejmowa Komisja Infrastruktury wnosi o przyjęcie dwóch poprawek i odrzucenie jednej. Zmiany, które Komisja proponuje przyjąć, precyzują, że stacje kontroli pojazdów będą mogły prowadzić jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (nie pogotowia ratunkowego) oraz usuwają z katalogu podmiotów niebędących przedsiębiorcami, mogących prowadzić stacje kontroli pojazdów, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. Poprawka, którą Komisja proponuje odrzucić, rozszerza katalog podmiotów niebędących przedsiębiorcami, mogących prowadzić stacje kontroli pojazdów. Zgodnie z poprawką Senatu, byłyby to wszystkie jednostki systemu oświaty kształcące w zawodach związanych z naprawą i eksploatacją pojazdów. Stanowisko Komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawi poseł Arkadiusz Litwiński.

Usprawnienie systemu szkolenia kierowców pojazdów uprzywilejowanych służb mundurowych i OSP
To cel znowelizowanej ustawy o kierujących pojazdami, do której Senat zaproponował poprawki. Sejm rozpatrzy senackie zmiany na bieżącym posiedzeniu. Nowe przepisy mają usprawnić i uprościć system szkolenia kierowców pojazdów uprzywilejowanych służb mundurowych i ochotniczych straży pożarnych. Obecnie obowiązujące przepisy przewidują wprowadzenie od 4 stycznia 2016 r. obowiązku przeprowadzania szkoleń dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Jednak kierującym takimi samochodami w służbach mundurowych i ochotniczych strażach pożarnych umiejętności te są już przekazywane w ramach szkoleń wewnętrznych i bez zmiany obecnych przepisów kierowcy musieliby szkolić się dwukrotnie. W związku z tym nowelizacja znosi obowiązek ukończenia takiego nowego kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi w Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej i Inspekcji Transportu Drogowego oraz w ochotniczych strażach pożarnych. Sejm uchwalił ustawę 25 czerwca 2015 r. Senat wprowadził do ustawy 5 poprawek, głównie o charakterze doprecyzowującym. Jedna z poprawek senackich zwalnia z obowiązku ukończenia kursu kierowania pojazdami uprzywilejowanymi także funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Nowe zasady kształtowania ustroju rolnego państwa
Posłowie będą pracować nad stanowiskiem Senatu w sprawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zawiera ona rozwiązania poprawiające strukturę obszarową gospodarstw rolnych oraz przeciwdziałające zarówno nieracjonalnym ekonomicznie podziałom gospodarstw rolnych, jak i nadmiernej koncentracji gruntów w jednych rękach. W ustawie znalazły się też rozwiązania, które mają zapewnić prowadzenie działalności rolniczej przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Ustawa m.in. określa definicję gospodarstwa rodzinnego oraz rolnika indywidualnego. Za gospodarstwo rodzinne ustawa uznaje gospodarstwo rolne prowadzone przez rolnika indywidualnego, czyli osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych. Ich łączna powierzchnia nie może przekraczać 300 hektarów. Ponadto osoba taka musi posiadać kwalifikacje rolnicze oraz od co najmniej 5 lat mieszkać w gminie, na obszarze której jest położone gospodarstwo oraz prowadzić je przez ten czas osobiście. Ustawa precyzuje też m.in. rodzaje uznawanych kwalifikacji rolniczych. Ponadto ustawa określa m.in. przypadki, w których możliwe będzie dokonanie podziału gospodarstwa rolnego. W ustawie określone też zostało, komu przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż Agencja Nieruchomości Rolnych. Sejm uchwalił ustawę 25 czerwca br., a 24 lipca 2015 r. Senat zaproponował wprowadzenie do niej poprawek, w których dokonał zmian zasad dotyczących korzystania z prawa pierwokupu. Ponadto zostały m.in. doprecyzowane definicje gospodarstwa rolnego i użytków rolnych.

Zmiany we wspólnej organizacji rynków produktów rolnych
Sejm będzie pracować nad senackimi poprawkami do nowelizacji ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wdraża przepisy unijne dotyczące wspólnej organizacji rynków produktów rolnych: rozporządzenia PE i Rady nr 1308/2013, 1370/2013 oraz 1306/2013. Ustawa przewiduje m.in., że każda dostawa produktów rolnych (np. zboża, owoców i warzyw, mleka, wołowiny, wieprzowiny) przez producentów lub m.in. grupy producentów do pierwszego nabywcy będzie wymagać pisemnej umowy. W przypadku, gdy pierwszym nabywcą nie będzie przetwórca, umowa między kolejnymi nabywcami również będzie musiała być zawierana na piśmie. Wyjątek dotyczy sprzedaży bezpośredniej. Umowa powinna zawierać: cenę za dostawę, ilość i jakość produktów, które można dostarczyć lub które muszą zostać dostarczone, terminy dostaw, okres obowiązywania umowy, a także klauzule dotyczące jej rozwiązania oraz szczegółów płatności. Wprowadzenie umów ma wpłynąć na wzrost konkurencyjności małych producentów rolnych. Powinno też umożliwić lepsze planowanie produkcji i dostosować ją do zapotrzebowania, poprawić koordynację działań w ramach łańcucha marketingowego, ograniczyć nieuczciwe praktyki handlowe i uporządkować relacje między producentami a przetwórcami i handlowcami. Ustawa przewiduje też m.in., że Agencja Rynku Rolnego (ARR) będzie administrowała działaniami związanymi z uznawaniem i kontrolowaniem działalności organizacji producentów oraz ich zrzeszeń. Decyzje administracyjne o uznaniu lub cofnięciu uznania organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych, w tym organizacji międzynarodowych (na ich wniosek) będą wydawać dyrektorzy oddziałów terenowych ARR. Agencja przejmie też zadania marszałków województw dotyczące rynku owoców i warzyw. To właśnie Agencja będzie odpowiedzialna za realizację programu „Owoce i warzywa w szkole”, którego wdrażanie  przewiduje rozporządzenie UE nr 1308/2013. W ustawie zawarto też przepisy dotyczące m.in. opracowania strategii krajowej dotyczącej wdrożenia programu „Mleko w szkole”. Sejm uchwalił ustawę 10 lipca 2015 r. 24 lipca 2015 r. Senat zaproponował do niej poprawki. Senatorowie chcą, aby w terminie 4 miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów Agencja Rynku Rolnego przekazała Ministrowi Skarbu Państwa posiadane akcje spółek lub udziały w spółkach. Chodzi przede wszystkim o spółkę Elewarr.

Ochrona gruntów rolnych najlepszej jakości bez konieczności uzyskiwania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na ich odrolnienie
Będzie to możliwe dzięki uchwalonej przez Sejm 10 lipca 2015 r. nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Podczas 98. posiedzenia Sejmu rozpatrzone zostaną poprawki zaproponowane do ustawy przez Senat. Ustawa zakłada ochronę gruntów rolnych najlepszej jakości przy jednoczesnym zwolnieniu, w określonych przypadkach, z obowiązku uzyskiwania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na ich odrolnienie. Zwolnienie dotyczyłoby gruntów klas I-III, które łącznie spełniają następujące warunki: co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu mieści się w obszarze zwartej zabudowy; położone są maksymalnie 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej i od drogi publicznej oraz ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy kilka odrębnych części. 24 lipca br. Senat wprowadził do ustawy 1 poprawkę. Senat proponuje zaostrzenie kryteriów odrolnienia ziemi najwyższych klas bez konieczności uzyskania zgody – w stosunku do ustawy uchwalonej przez Sejm. Izba druga chce, by obszar zwartej zabudowy został zredukowany do wielokąta wyznaczonego przez budynki. Jednocześnie odległość budynków od siebie zostałaby zmniejszona ze 100 m do 50 m oraz wprowadzony zostałby warunek, że pod uwagę bierze się tylko budynki z tej samej strony drogi. Ostatnim warunkiem zwiększającym restrykcyjność przepisu jest zwiększenie powierzchni gruntu podlegającego odrolnieniu, który ma znajdować się w obszarze wyznaczonym przez wielobok, z 1/2 do 2/3. Senat proponuje też usunięcie definicji zwartej zabudowy i obszaru zwartej zabudowy.

Powstanie sieć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej na etapie przedsądowym
Ma to być możliwe dzięki ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizującej rządowy program „Prawo dla każdego”. Posłowie rozpatrzą stanowisko stanowiska Senatu w sprawie ustawy. W punktach w ramach sieci będzie można m.in.: uzyskać informację o obowiązujących przepisach, wynikających z nich prawach i obowiązkach oraz o sposobie rozwiązania problemu prawnego. Możliwe będzie także sporządzenie pisma wszczynającego postępowanie sądowe lub sądowoadministracyjne, sporządzenie pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Prawo do korzystania z sieci punktów nieodpłatnej pomocy prawnej będą miały osoby: otrzymujące w ostatnim roku świadczenia z pomocy społecznej, posiadające Kartę Dużej Rodziny lub będące w trudnej sytuacji w związku z np. klęską żywiołową lub katastrofą naturalną. Pomoc będzie też przysługiwała m.in.: ofiarom przemocy w rodzinie, kombatantom, ofiarom represji wojennych, weteranom i osobom po 65. roku życia. Nieodpłatną pomoc prawną będą świadczyć adwokaci i radcy prawni, którzy zawrą umowę z powiatem – w tym celu co roku powiaty będą zawierały porozumienia z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych. Ponadto powiat będzie mógł zlecić prowadzenie połowy punktów bezpłatnej pomocy sektorowi NGO. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, wyłaniane w otwartym konkursie ofert, będzie można poradzić się też m.in. doradcy podatkowego np. w kwestii wypełnienia zeznania podatkowego. Porady nie będą mogły dotyczyć jednak spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ponadto ustawa zobowiązuje organy administracji publicznej do edukacji prawnej społeczeństwa np. poprzez kampanie i akcje społeczne. Chodzi tu o rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej m.in. mediacji i pozasądowego rozwiązywania sporów. Zgodnie z ustawą, udzielona nieodpłatna pomoc prawna nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o PIT. Sejm uchwalił ustawę 25 czerwca br. 24 lipca 2015 r. Senat zaproponował m.in. wyłączenie z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej sporządzania projektów pism wszczynających postępowanie sądowe lub sądowoadministracyjne. Izba druga chce też np. usunięcia z ustawy przepisu dotyczącego zagadnień podatkowych. Zdaniem senatorów rozwiązanie to powinno znaleźć się w ustawie o PIT. Senat doprecyzował też, że nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobom mieszkającym w Polsce.

Nowe regulacje dotyczące pracy kuratorów sądowych
Posłowie zajmą się poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych, która doprecyzowuje i rozszerza zadania kierowników zespołów tzw. kuratorskiej służby sądowej. Wykonuje tym samym wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16 grudnia 2014 r. stwierdzający, że niektóre przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 26 lutego 2013 r. określające uprawnienia kierowników zespołów wykraczają poza ramy ustawy. Zespoły tzw. kuratorskiej służby sądowej są tworzone w sądach rejonowych. Do ich zadań należy wykonywanie orzeczeń w sprawach karnych oraz w sprawach rodzinnych i nieletnich. Ustawa wzmacnia pozycję kierowników zespołów, co powinno przyczynić się do poprawy jakości i sprawności pracy kuratorów sądowych. Zgodnie z ustawą kierownicy zespołów będą koordynowali i nadzorowali pracę kuratorów m.in. poprzez analizę obciążenia pracą, organizację pracy oraz organizację współpracy z samorządem i organizacjami społecznymi. Kierownicy będą też mogli na bieżąco kontrolować akta spraw prowadzonych przez kuratorów, a także terminowość, efektywność i prawidłowość realizowanych zadań. Będą też mogli wydawać polecenia dotyczące sposobu prowadzenia spraw i realizowania zadań i obowiązków. Zadania kierowników zespołów będą mogli wykonywać, w razie ich nieobecności, zastępcy. Nowelizacja przewiduje, że dla wszystkich zespołów kuratorskich zostaną obowiązkowo utworzone odrębne sekretariaty. W obowiązującej ustawie sekretariaty są tworzone tylko w przypadkach, gdy decyzję taką podejmie prezes sądu rejonowego. Sejm uchwalił ustawę 9 lipca br. 24 lipca 2015 r. Senat zaproponował korektę zasad tworzenia sekretariatów obsługujących zespoły kuratorskie. W przypadkach, gdy zespół liczy więcej niż dziesięciu kuratorów, prezes sądu rejonowego będzie obowiązkowo tworzył sekretariat zespołu. W przypadku mniej licznych zespołów utworzenie sekretariatu będzie uzależnione od decyzji prezesa sądu rejonowego.

Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów zastąpią rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne
Wynika to z ustawy o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów. Sejm rozpatrzy senackie poprawki do tych przepisów. Zgodnie z ustawą, zespoły będą – podobnie jak zespoły kuratorskie - częścią sądów okręgowych. Ich zadaniem ma być sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich. Zespoły te mają wydawać opinie na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich. Do zadań zespołów ma ponadto należeć prowadzenie na zlecenie sądu mediacji oraz wywiadów środowiskowych w sprawach nieletnich. W skład zespołów wejdą specjaliści w zakresie psychologii, pedagogiki, pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży. Specjaliści mają być niezależni. Prezesi sądów okręgowych nie będą mogli wydawać im poleceń dotyczących wydawanych opinii. Zespołami będą kierować wyłonieni w drodze konkursów kierownicy. W analogiczny sposób będą zatrudniani specjaliści. Nowe rozwiązania zaczną obowiązywać 1 stycznia 2016 r. Sejm uchwalił ustawę 9 lipca br. 24 lipca 2015 r. Senat zaproponował wprowadzenie do niej poprawek głównie o charakterze redakcyjnym.

Regranting, czyli przekazywanie przez organizacje pozarządowe dotacji innym podmiotom, zostanie szczegółowo uregulowany
To jedna ze zmian zawartych w nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach. W nowych przepisach przewidziano też utworzenie Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego. Mechanizm regrantingu nie był dotąd szczegółowo uregulowany. Polega on przekazywaniu przez organizację pozarządową otrzymanych dotacji innym podmiotom na realizację zadania publicznego. Ustawa reguluje ponadto zasady promocji przekazywania 1 proc. podatku na działalność pożytku publicznego. Zgodnie z ustawą organizacje pożytku publicznego będą musiały informować odbiorców, że takie działania promocyjne są finansowane lub współfinansowane ze środków pochodzących z 1 proc. PIT. Zebrane pieniądze będą musiały być przekazane wyłącznie organizacjom znajdującym się w wykazie prowadzonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Nowelizacja przewiduje utworzenie Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego. Trafią do niego m.in. środki z 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych, nie wydane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego. Nowelizacja rozszerza definicję działalności pożytku publicznego m.in. o działalność na rzecz integracji cudzoziemców oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Zgodnie z ustawą, programy komputerowe, opracowywane przez organizacje pożytku publicznego lub na ich zlecenie, umożliwiające wypełnienie PIT, będą zawierały wyraźną informację o tym, czy umożliwiają swobodny wybór organizacji, na rzecz której będzie przeznaczony 1 proc. podatku. Sejm uchwalił ustawę 9 lipca br., a 24 lipca 2015 r. Senat zaproponował do niej poprawki. Izba druga chce m.in. wprowadzenia wyraźnego zakazu finansowania lub współfinansowania kampanii promocyjnych zachęcających do przekazywania 1 proc. podatku ze środków pochodzących z 1 proc. PIT. W ocenie Senatu, środki finansowe pochodzące z 1 proc. podatku powinny być przeznaczane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego. Za naruszenie tego zakazu ma grozić kara grzywny. Senatorowie proponują też, by informację, czy program komputerowy do wypełniania PIT umożliwia swobodny wybór OPP, musiały zawierać wszystkie programy, a nie tylko te opracowane lub zlecone przez OPP.

Zmiany w przepisach o pomocy społecznej w zakresie m.in. środowiskowych domów i klubów samopomocy
Posłowie rozpatrzą stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Nowe przepisy wychodzą naprzeciw postulatom środowiskowych domów samopomocy, które zgłaszały problemy w stosowaniu aktualnie obowiązującej ustawy. Celem jest uporządkowanie i doprecyzowanie tych regulacji. Ustawa m.in. wprowadza możliwość prowadzenia klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez gminy, a nie tylko powiaty, jak do tej pory. Obecnie wiele osób nie może korzystać z oferty klubów prowadzonych przez powiaty z uwagi na odległość. Mniej osób będzie musiało płacić za korzystanie z ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Miesięczna odpłatność pozostanie na poziomie 5 proc. dochodu, ale dochód na osobę zostanie podniesiony z 250 do 300 proc. kryterium. Ponadto ustawa ujednolica kwotę dotacji na jednego uczestnika takiego ośrodka wsparcia. Obecnie dysproporcje między poszczególnymi województwami sięgają nawet 400 złotych miesięcznie. Zgodnie z przyjętymi zmianami, wojewoda corocznie będzie ustalać średnią wojewódzką miesięczną kwotę dotacji dla środowiskowych domów samopomocy w wysokości nie niższej niż 250 proc. kryterium dochodowego, a dla klubów samopomocy minimum 80 proc. Powiązanie minimalnej kwoty dotacji z kryterium dochodowym umożliwi jej wzrost wraz z weryfikacją tego kryterium. Nowelizacja upoważnia też ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do wydania rozporządzenia określającego standardy wsparcia udzielanego w noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych i ogrzewalniach, kwalifikacje pracowników i standard obiektów, w których udzielana jest pomoc bezdomnym. Ustawa wprowadza także zmiany dotyczące superwizji pracy socjalnej, mającej pomóc pracownikom socjalnym, jako osobom wykonującym pracę obciążającą psychicznie, w przezwyciężaniu efektów wypalenia zawodowego. Określa m.in. programy szkoleń dla superwizorów, kształcenia, doskonalenia zawodowego oraz zasady uzyskiwania certyfikatów. Ponadto nowelizacja przewiduje, że rodzinne wywiady środowiskowe i pracę socjalną w terenie będzie mogło wykonywać wspólnie dwóch pracowników socjalnych. Dodatkowo kierownik ośrodka pomocy społecznej będzie mógł wystąpić z wnioskiem o asystę policji, która będzie miała obowiązek ją zapewnić. Ma to poprawić bezpieczeństwo pracowników socjalnych. Sejm uchwalił ustawę 9 lipca 2015 r., a 24 lipca 2015 r. Senat zaproponował do niej poprawki. Izba druga chce m.in., aby zapewnienie pomocy pracownikom socjalnym przez policję było fakultatywne, a nie obowiązkowe. To od decyzji miejscowego komendanta policji będzie zależało, czy pomoc zostanie udzielona. Senatorowie zaproponowali również, żeby w szczególnie uzasadnionych sytuacjach (np. klęski żywiołowej czy silnych mrozów) do noclegowni i schronisk dla bezdomnych mogły być przyjmowane osoby pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych.

Trzecia transza deregulacji ułatwi dostęp do kolejnej grupy zawodów regulowanych
Podczas 98. posiedzenia Sejm rozpatrzy stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów. Tzw. trzecia transza deregulacji przewiduje otwarcie 100 zawodów poprzez ograniczenie lub likwidację obecnych wymogów (np. certyfikatów, licencji). Nowe przepisy dotyczą profesji związanych m.in. z ochroną przeciwpożarową (np. inżynier pożarnictwa), rynkiem kapitałowym i towarowym oraz rzeczoznawstwem w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. To również zawody rzecznika patentowego, tłumacza przysięgłego, muzealnika, profesje z dziedziny konserwacji zabytków, a także zawody geologiczne i górnicze. Wśród przyjętych ułatwień są m.in. takie zmiany jak: ograniczenie praktyk zawodowych, umożliwienie samokształcenia, obniżenie opłat za egzaminy zawodowe, zniesienie niektórych biurokratycznych obowiązków oraz uelastycznienie warunków zatrudnienia. Rozwiązania zwiększające dostęp do zawodów regulowanych mają spowodować wzrost konkurencji, a w efekcie obniżkę cen, wyższą jakość i większą dostępność usług. Deregulacja ma też zmniejszyć obciążenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz przynieść nowe miejsca pracy. Z regulowanym dostępem do zawodów wiążą się negatywne konsekwencje dla rynku pracy i konsumentów. Bariery w dostępie do zawodu ograniczają liczbę osób go wykonujących, czyli zmniejszają konkurencję między nimi. Efektem takiej sytuacji jest zmniejszenie presji na obniżanie cen i ograniczenie innowacyjności. Po wejściu w życie uchwalonej trzeciej ustawy deregulacyjnej liczba zawodów objętych deregulacją wyniesie w sumie 247. W dotychczasowych dwóch transzach zderegulowano: w 2013 r. - 51 profesji, a w 2014 r. ułatwiono dostęp do kolejnych 96 zawodów. Sejm uchwalił ustawę 25 czerwca 2015 r. 24 lipca 2015 r. Senat zaproponował do niej poprawki. Są to głównie zmiany o charakterze porządkującym, ujednolicającym, korygującym, legislacyjnym oraz redakcyjnym.

W bloku głosowań Sejm podejmie też decyzję dotyczącą projektu uchwały w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2015 r. Izba rozstrzygnie także w kwestii wniosku o odrzucenie rządowej Informacji o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych w 2014 r.  

Minister Sprawiedliwości będzie sprawował zewnętrzny nadzór nad sądami wojskowymi w zakresie ich organizacji i działalności administracyjnej
Wynika to z rządowego projektu nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych, który posłowie rozpatrzą w trzecim czytaniu. Zewnętrzny nadzór administracyjny będzie obejmował analizę rocznych informacji o działalności sądów wojskowych, wyznaczanie ogólnych kierunków nadzoru administracyjnego sprawowanego przez prezesów wojskowych sądów okręgowych oraz kontrolę wywiązywania się przez nich z obowiązków. W jego ramach będą wydawane także stosowne zarządzenia. W przypadku m.in. stwierdzenia istotnych nieprawidłowości, Minister Sprawiedliwości będzie mógł zarządzić przeprowadzenie lustracji sądu (lub wydziału sądu), bądź dokonać lustracji działalności nadzorczej prezesa sądu. Wprowadzony projektem nadzór będzie w praktyce wykonywany przez delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości sędziów sądów wojskowych, a jego szczegółowy tryb określi rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Ponadto projekt zakłada zmiany dotyczące trybu powoływania prezesa sądu wojskowego. Kandydat, przedstawiany przez Ministra Sprawiedliwości, będzie musiał uzyskać pozytywną opinię organu samorządu sędziowskiego, czyli Zgromadzenia Sędziów Sądów Wojskowych. Jeśli w ciągu 2 miesięcy opinia nie zostanie wydana, Minister Sprawiedliwości będzie mógł – w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej – powołać prezesa sądu wojskowego bez niej. Podobnie będzie w przypadku wydania przez Zgromadzenie opinii negatywnej, ale wtedy kandydat będzie musiał uzyskać dodatkowo pozytywną opinię Krajowej Rady Sądownictwa. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 10 września 2014 r. na posiedzeniu Sejmu. Następnie został on skierowany do dalszych prac w Komisjach: Obrony Narodowej oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Nad projektem pracowała też podkomisja nadzwyczajna powołana do jego rozpatrzenia. 19 marca 2015 r. podczas drugiego czytania do projektu została zgłoszona poprawka. W związku z tym projekt został ponownie skierowany do komisji, które nad nim pracowały. Komisje rozpatrzyły poprawkę 22 lipca br. i wnoszą o jej przyjęcie. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawi posłanka Brygida Kolenda-Łabuś.

Bankowy tytuł egzekucyjny ma zostać zlikwidowany
Izba zajmie się w trzecim czytaniu projektem, który powstał w Komisji Finansów Publicznych na podstawie trzech poselskich propozycji nowelizacji Prawa bankowego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1441, 3425, 3426). Projekt zakłada likwidację bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE), mającą poprawić sytuację klientów banków. BTE to wystawiany przez bank dokument uprawniający do egzekucji komorniczej majątku dłużnika (np. kredytobiorcy), który nie wywiązuje się z umowy. Zaciągając zobowiązanie wobec banku, klient otrzymuje do podpisania oświadczenie o poddaniu się egzekucji na wypadek niemożności spłaty zadłużenia. Warunkiem wszczęcia egzekucji jest nadanie BTE przez sąd klauzuli wykonalności. Sąd bada BTE tylko pod względem formalnym - nie może wnikać w kwestie merytoryczne. Jeśli sąd stwierdzi poprawność formalną BTE, wtedy nadaje mu klauzulę wykonalności w ciągu trzech dni od złożenia wniosku przez bank. Projekt dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 14 kwietnia 2015 r. TK uznał, że przyznanie bankom uprawnienia do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych jest niezgodne z konstytucyjną zasadą równego traktowania. Proponowana nowelizacja odbiera prawo do wydawania tytułu egzekucyjnego nie tylko bankom, ale też spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym. Projekt zawiera także przepisy dotyczące restrukturyzacji kredytów na warunkach uzgodnionych wspólnie przez bank i kredytobiorcę. Jeżeli klient nie będzie się wywiązywał z zobowiązań wynikających z udzielonego kredytu, bank po wezwaniu do spłaty kredytu poinformuje o możliwości złożenia wniosku przez kredytobiorcę o restrukturyzację zadłużenia w terminie 14 dni roboczych. Brak możliwości wystawiania tytułów egzekucyjnych spowoduje konieczność prowadzenia przez banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe egzekucji w postępowaniu sądowym. Zapewni to dłużnikom tych instytucji prawo do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. Zgodnie z projektem, banki i SKOK-i będą miały obowiązek dostosować się do nowych wymogów w terminie 30 dni od wejścia w życie proponowanej nowelizacji (po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw). W drugim czytaniu projektu na posiedzeniu Sejmu 22 lipca 2015 r. zgłoszono poprawki dotyczące m.in. wydłużenia vacatio legis – projektowana nowelizacja miałaby wejść w życie 1 stycznia 2016 r. Ponadto w związku z tym, że wyeliminowanie BTE spowoduje konieczność dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, zaproponowano obniżenie tzw. opłaty stosunkowej. W sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych (np. udzielanie kredytów czy pożyczek) miałaby ona wynosić 5 proc. wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 1 tys. zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami opłata stosunkowa w sprawach o prawa majątkowe wynosi 5 proc. wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia i jednocześnie od 30 do 100 tys. zł.

W czasie 98. posiedzenia Sejm wysłucha też informacji bieżącej dotyczącej procesu prywatyzacji spółki PKP Energetyka SA. Na posiedzeniu posłowie będą również zadawać przedstawicielom rządu pytania na temat aktualnych kwestii, m.in. realizacji programu repatriacji osób pochodzenia polskiego z terenów b. ZSRR w latach 2008-2015 oraz polityki państwa w zakresie wspierania systemów stypendialnych dla dzieci i młodzieży.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

TRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU RP

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego
 
• POLSKA
 
80. POSIEDZENIE SENATU PODCZAS 80. POSIEDZENIA SENATU, ZAPLANOWANEGO W DNIACH 4-7 SIERPNIA 2015 R., SENATOROWIE BĘDĄ GŁOSOWAĆ NAD POWOŁANIEM ADAMA BODNARA NA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

80. POSIEDZENIE SENATU


PODCZAS 80. POSIEDZENIA SENATU, ZAPLANOWANEGO W DNIACH 4-7 SIERPNIA 2015 R., SENATOROWIE BĘDĄ GŁOSOWAĆ NAD POWOŁANIEM ADAMA BODNARA NA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Izba będzie debatować nad ustawą o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, wywodzącą się z projektu prezydenckiego. Nowelizacja ma na celu uproszczenie przepisów, usunięcie wątpliwości interpretacyjnych oraz wyeliminowanie regulacji powodujących uciążliwe obowiązki dla podatników. Realizuje ona konstytucyjną zasadę in dubio pro tributario, a mianowicie niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego będą rozstrzygane na korzyść podatnika. Ustawa zmienia zasady kontrolowania przedsiębiorcy na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadzając możliwość przeprowadzenia kontroli, za zgodą lub na wniosek kontrolowanego, w miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, innym niż siedziba i miejsce wykonywania działalności kontrolowanego.

Senatorowie rozpatrzą ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Był to projekt prezydencki. Ta tzw. ustawa rodzinna upraszcza system urlopów związanych z opieką nad dzieckiem i ma ułatwić korzystanie z elastycznych form czasu pracy ze względu na obowiązki rodzinne. Nowelizacja włącza dodatkowy urlop macierzyński do urlopu rodzicielskiego i ujednolica zasady dotyczące urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego. Nowe przepisy umożliwią rodzicom korzystanie z urlopów rodzicielskich i wychowawczych do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat, a zatem również na początku nauki w szkole. Ułatwienia dotyczyć będą rodziców, z których jedno jest pracownikiem, a drugie prowadzi działalność gospodarczą. Będą oni mogli wymieniać się opieką nad dzieckiem i przysługującym z tego tytułu urlopem lub zasiłkiem. W przypadku łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą w niepełnym wymiarze, wymiar urlopu rodzicielskiego ulegać będzie wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż do 64 tygodni lub do 68 tygodni w przypadku urodzenia więcej dzieci przy jednym porodzie. Urlop ojcowski będzie można wykorzystać do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia, a nie - jak obecnie - w pierwszym roku życia. Urlop ojcowski będzie mógł być wykorzystany jednorazowo albo w dwóch, tygodniowych częściach.

Senat będzie pracować nad ustawą o uzgodnieniu płci. Był to projekt poselski. Ustawa jest skierowana do osób, których płeć metrykalna (biologiczna) różni się od tożsamości płciowej, czyli psychicznego poczucia, jakiej jest się płci. Do wniosku o uzgodnienie płci wnioskodawcy będą musieli dołączyć dwa orzeczenia stwierdzające występowanie tożsamości płciowej odmiennej od płci metrykalnej, wydane niezależnie przez dwóch lekarzy (psychiatrów lub seksuologów albo przez jednego z tych lekarzy i psychologa z certyfikatem seksuologa klinicznego) oraz odpis aktu urodzenia. Dokumenty te będę musiały być wydane nie wcześniej niż rok przed zgłoszeniem wniosku. Wniosek o uzgodnienie płci będzie mogła złożyć osoba pełnoletnia, która nie pozostaje w związku małżeńskim i u której stwierdzono tożsamość płciową inną niż w akcie urodzenia. Sprawy o uzgodnienie płci rozpatrywać będzie Sąd Okręgowy w Łodzi w trybie nieprocesowym. Nie będzie już konieczności pozywania własnych rodziców. Prawomocne postanowienie uwzględniające wniosek o uzgodnienie płci będzie podstawą sporządzenia nowego aktu urodzenia, zmiany numeru PESEL i wydania dowodu osobistego. Pozwoli też niezwłocznie sporządzić i wydać dokumenty: potwierdzające kwalifikacje, wykształcenie, staż pracy oraz stan zdrowia wnioskodawcy, uwzględniające nowe dane osobowe.

Izba zajmie się ustawą o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw, której projekt przygotowali posłowie. Nowelizacja zakłada, że pielęgniarki czy położne spoza Unii Europejskiej chcące podjąć pracę w swoim zawodzie w Polsce będą musiały mieć wymagane doświadczenie i urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu. Skraca ona z 12 do 6 miesięcy długość ich stażu adaptacyjnego. Ustawa uznaje, że wykonywaniem zawodu pielęgniarki lub położnej jest również nauczanie przez pielęgniarkę lub położną innych zawodów medycznych. W myśl noweli w ramach realizacji zleceń lekarskich również pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa będą uprawnione do wystawiania recept. Doprecyzowane zostają obowiązki szkół publicznych w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Senatorowie będą debatować nad wywodzącą się z projektu poselskiego ustawą o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Nowelizacja zakłada, że Narodowy Fundusz Zdrowia będzie finansował obowiązkowe szczepienia tylko dla osób ubezpieczonych. Za szczepionki dla osób nieobjętych ubezpieczeniem będzie – tak jak obecnie – płacił resort zdrowia. Po raz pierwszy NFZ sfinansuje zakup szczepionek w 2017 r. Zmiana ma pozwolić na rozszerzenie liczby obowiązkowych szczepień gwarantowanych przez państwo. Ich lista będzie zależeć od rzeczywistych potrzeb wynikających z sytuacji epidemiologicznej, nie zaś ograniczeń finansowych.

Porządek obrad zawiera ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych, powstałą na bazie projektów poselskich. Celem nowelizacji jest pozbawienie straży gminnych i miejskich prawa do przeprowadzania kontroli fotoradarowej. Ujawnianie za pomocą fotoradarów naruszeń przepisów ruchu drogowego będzie należeć do kompetencji Policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego.

W porządku obrad znajduje się ustawa o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Był to poselski projekt. Nowelizacja umożliwia przyjęcie mandatu karnego za popełnienie wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji przez posłów i senatorów, a także sędziów, prokuratorów, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Rzecznika Praw Dziecka. Będą oni mogli wyrazić zgodę na przyjęcie mandatu za wykroczenie drogowe bez konieczności uchylenia przysługującego im immunitetu przez właściwy organ. W przypadku braku takiej zgody znajdą zastosowanie przepisy dotyczące uchylenia immunitetu tym podmiotom.

Senat będzie debatować nad ustawą o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, której projekt opracowali posłowie. Nowelizacja ma na celu wprowadzenie zmian w zakresie postępowania dyscyplinarnego prowadzonego w ramach samorządu komorniczego. Zasadniczą zmianą jest ustanowienie rzecznika dyscyplinarnego, który ma pełnić rolę oskarżycielską w prowadzonych postępowaniach dyscyplinarnych. Ustawa podwyższa – z dwudziestokrotności do trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia – maksymalną karę pieniężną, jaką można ukarać komornika w postępowaniu dyscyplinarnym. Jednocześnie wprowadza rozwiązanie, zgodnie z którym minimalna kara będzie wynosić dwukrotność przeciętnej pensji. W praktyce po zmianach kary będą mogły wynieść od ok. 6,5 tys. zł do ponad 100 tys. zł. Pojawi się też nowa kara dyscyplinarna: zawieszenia w czynnościach na okres od 6 miesięcy do 2 lat. Ustawa wydłuża – z 3 do 5 lat – okres przedawnienia przewinień dyscyplinarnych. Bieg przedawnienia będzie przerywać każda czynność rzecznika dyscyplinarnego w sprawie.

Izba omówi ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, której projekt przygotował Senat. Nowelizacja wprowadza obligatoryjność utrwalenia przebiegu każdej rozprawy w sprawach karnych za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk w celu usprawnienia postępowania karnego oraz zapewnienia prawa stron do rzetelnego procesu. Utrwalone zapisy stają się załącznikami do protokołu. Wprowadzona zostaje możliwości odmowy uzyskania kopii zapisu w przypadkach uzasadnionych ochroną interesu prywatnego osób biorących udział w rozprawie.

Senat zajmie się ustawą o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy. Był to projekt poselski. Nowelizacja dostosowuje prawo polskie do wyroków wydanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawach skierowanych przeciwko Polsce, w których stwierdził on naruszenie art. 3 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności stanowiącego, że nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu. Zdaniem Trybunału, Polska zbyt często nadaje status więźnia niebezpiecznego i zbyt długo stosuje środki ostrożności z nim związane. Podkreślił on, że problemem jest stosowanie tych środków w sposób rutynowy, przez wiele lat, przez co osiągnięto wobec wszystkich skarżących taki poziom dolegliwości, który można zakwalifikować jako „nieludzkie i poniżające traktowanie”. Ustawa wprowadza zmiany, których celem jest uelastycznienie przepisów obowiązujących w zakresie kwalifikowania osadzonych i tymczasowo aresztowanych jako tzw. więźniów niebezpiecznych oraz dostosowywanie warunków osadzenia do zachowania i cech osobowych osadzonych.

Senatorowie będą pracować nad ustawą o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Był to projekt senacki. Nowelizowany zostaje art. 191 § 1. kodeksu karnego, który penalizuje zachowania polegające na stosowaniu przemocy pośredniej, innej niż przemoc osoby uporczywie lub w inny sposób istotnie utrudniający korzystanie z lokalu mieszkalnego w celu zmuszenia do określonego działania. Ustawa zabrania dokonywania nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji w obiekcie budowlanym, które uniemożliwiałyby lub znacznie utrudniały użytkowanie go do celów mieszkalnych. Zmiany te mają doprowadzić do wyeliminowania praktyk stosowanych przez niektórych właścicieli kamienic mających na celu zmuszenie lokatorów do opuszczenia mieszkań, na który to problem zwrócił uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich. Nowe przepisy wprowadzają karę trzech lat pozbawienia wolności za zmuszanie innej osoby do określonego zachowania przez przemoc pośrednią. W takich sprawach dochodzenie będzie wszczynane na wniosek pokrzywdzonego. Ponadto nowelizacja przewiduje, że inspektor nadzoru budowlanego będzie mógł nakazać właścicielowi lokalu lub zarządcy natychmiastowe usunięcie braków w warunkach użytkowych lokali, nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi. Np. chodzi o przypadki celowego odcięcia lokali mieszkalnych od wody i ogrzewania.

Senat będzie debatować nad ustawą o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Był to projekt komisyjny. Nowelizacja ma na celu przeciwdziałanie zjawisku tzw. podziemia adopcyjnego. Wprowadza ona definicję instytucji „adopcji ze wskazaniem”, która ogranicza krąg osób przysposabiających. Biologiczni rodzice dziecka będą mogli wskazać przed sądem opiekuńczym, jako osobę przysposabiającą, wyłącznie krewnego lub małżonka jednego z rodziców. Wskazana osoba, która ma sprawować opiekę nad dzieckiem, będzie musiała wyrazić na to zgodę przed sądem. We wniosku trzeba będzie wskazać ośrodek, w którym przyszły opiekun był objęty postępowaniem adopcyjnym. Sąd będzie zwracał się do ośrodka adopcyjnego zarówno o świadectwo ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, jak i opinię kwalifikacyjną. W razie potrzeby, uzasadnionej dobrem dziecka, sąd będzie mógł się zwrócić także do innej specjalistycznej placówki.

Izba omówi ustawę o zmianie niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, wywodzącą się z projektu rządowego. Ustawa zawiera szereg rozwiązań zachęcających do korzystania z mediacji i innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych, w szczególności między przedsiębiorcami, co powinno zmniejszyć obciążenie sądów oraz skrócić czas rozpatrywania spraw. Wprowadza ona obowiązek zamieszczania w pozwie informacji, czy strony podjęły próbę polubownego rozwiązania sporu. Brak takich działań będzie musiał być wyjaśniony przez powoda. Sędziowie będą musieli ocenić czy sprawa, w której mają rozstrzygać, może zostać rozwiązana przez mediację. Będą mogli nakazać stronom udział w spotkaniu informacyjnym na temat tej metody rozwiązywania sporów. Sprawy będą mogły być kierowane do mediacji wielokrotnie na każdym etapie postępowania. Czas trwania mediacji ma być wydłużony z jednego do trzech miesięcy. Ustawa wprowadza też stałych mediatorów. Ich lista będzie dostępna w internecie. Osoby w trudnej sytuacji finansowej będą zwolnione z kosztów mediacji – wydatki te będą zaliczone do kosztów sądowych. W nowelizacji znalazły się też zmiany umożliwiające szersze korzystanie z sądów arbitrażowych. Termin na wniesienie skargi do sądu powszechnego o uchylenie wyroku sądu polubownego został skrócony z trzech do dwóch miesięcy, a rozpatrywanie takich skarg przez sądy powszechne ma odbywać się tylko w jednej instancji.

W porządku obrad znajduje się ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, której projekt opracował rząd. Nowelizacja dostosowuje prawo krajowe do unijnego rozporządzenia w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii. Nowe rozwiązania mają sprzyjać eliminowaniu nieuczciwych praktyk giełdowych i spekulacji cenami towarów energetycznych. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zyska uprawnienia kontrolne, będzie mógł też prowadzić postępowania wyjaśniające w sprawie manipulacji lub jej prób oraz niewłaściwego wykorzystania informacji wewnętrznych, których ujawnienie może wpłynąć na ceny produktów energetycznych sprzedawanych w hurcie. Będzie on prowadził rejestr uczestników hurtowego rynku energii. Nowelizacja określa sankcje administracyjne i karne za dokonywanie naruszeń obowiązków przewidzianych w przepisach rozporządzenia.

Porządek przewiduje również ustawę o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Projekt stanowił przedłożenie poselskie. Nowelizacja rozszerza katalog kodów celnych w definicjach lekkiego i ciężkiego oleju opałowego – przywraca zakres sprzed wejścia w życie ubiegłorocznej nowelizacji ustawy. Oznacza to, że do olejów opałowych, które są używane w instalacjach energetycznego spalania paliw, zakwalifikowane zostały też oleje o zawartości powyżej odpowiednio 0,1 proc. i 1 proc. siarki. Ponadto ustawa zmienia terminy składania sprawozdań przez przedsiębiorców oraz prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w związku z realizacją Narodowego Celu Redukcyjnego.

Senat zajmie się ustawą – Prawo o zgromadzeniach, której projekt opracował rząd. Ustawa, stanowiąca realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r. oraz wytycznych Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zastąpi ustawę obowiązującą od 1990 r. Ustawa definiuje, że zgromadzeniem będzie grupa osób, które zebrały się na otwartej przestrzeni dostępnej dla każdego, by prowadzić wspólnie obrady lub wyrazić stanowisko w sprawach publicznych. Nie będzie już określona minimalna liczba zebranych osób (dotychczas co najmniej 15 osób). Organizatorzy będą musieli zgłosić zgromadzenie pisemnie, faksem, ustnie do protokołu lub e-mailem nie później niż 6 dni i nie wcześniej niż 30 dni przed jego planowaną datą. Od decyzji organu gminy o zakazie zgromadzenia organizator będzie mógł się odwołać do sądu okręgowego. Odwołania mają być rozpatrywane nie później niż w ciągu doby od wniesienia. Kolejną instancją odwoławczą będzie sąd apelacyjny, który także będzie miał 24 godziny na rozpatrzenie postanowienia sądu okręgowego. W sprawach tych nie będzie przysługiwać skarga kasacyjna. Za przebieg zgromadzenia będą odpowiadać organizator i przewodniczący. Obowiązek rozwiązania zgromadzenia w razie zagrożenia będzie miał przewodniczący. Jeśli tego nie zrobi, będzie to zadanie przedstawiciela organu gminy. Przedstawiciel samorządu będzie wyznaczany obowiązkowo dla zgromadzeń w razie niebezpieczeństwa naruszenia porządku publicznego. Zgromadzenia, które nie powodują utrudnień w ruchu drogowym będzie można zgłaszać w trybie uproszczonym do gminnego centrum zarządzania kryzysowego najpóźniej na 2 dni przed ich terminem. Ustawa wprowadza też pojęcie zgromadzenia spontanicznego, którego nie trzeba zgłaszać.

Izba omówi ustawę o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw. Był to projekt komisyjny. Nowelizacja uelastycznia przepisy dotyczące organizowania imprez masowych, w szczególności meczów piłki nożnej, oraz eliminuje nadmierny rygoryzm przepisów odnoszących się do ich organizatorów. Jednocześnie zaostrza ona przepisy karne dotyczące uczestników masowych imprez sportowych, zwłaszcza tych, którzy dopuścili się czynu karalnego o charakterze chuligańskim. Ustawa wprowadza obowiązek konsultowania projektów stadionów z komendantami wojewódzkimi Policji oraz Straży Pożarnej. Ustanawia wojewódzki zespół interdyscyplinarny do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, który będzie organem pomocniczym wojewody w celu analizowania zagrożeń związanych z ich organizacją na terenie danego województwa. Nowelizacja pozwala na rezygnację z kart kibica - do zakupu wejściówki wystarczające będzie podanie imienia i nazwiska oraz numeru PESEL, nie będzie natomiast konieczności rejestrowania wizerunku twarzy. Poszerzony zostaje zakres okoliczności, w których będzie można zastosować zakaz stadionowy np. za nieodpowiednie zachowanie w czasie dojazdu na imprezę masową. Wykroczeniem będzie posiadanie niebezpiecznych przedmiotów lub wyrobów pirotechnicznych już w drodze na mecz. Zmiany dopuszczają także większą elastyczność w zabezpieczaniu imprez masowych podwyższonego ryzyka. Wyznaczanie liczby funkcjonariuszy służb porządkowych będzie teraz opierało się o szczegółowe analizy.

Senatorowie rozpatrzą ustawę o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw, której projekt przygotował rząd. Dostosowuje ona nasze prawo do przepisów unijnych. Określa nowe zadania i kompetencje tej formacji związane ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji oraz ochroną granicy państwowej, a także zwalczaniem przestępstw związanych z posługiwaniem się fałszywymi dokumentami. Straż Graniczna zyskała prawo wglądu w dane o osobach poszukiwanych, które są gromadzone w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji. W przypadku zagrożeń, do których zwalczania Straż Graniczna nie jest przygotowana lub uprawniona, będzie możliwość skorzystania z pomocy wojska i Żandarmerii Wojskowej. Będzie to wymagało postanowienia prezydenta, wydanego na wniosek premiera. Nowe przepisy umożliwią stworzenie na drogach publicznych w strefie nadgranicznej systemu telewizji dozorowanej umożliwiającej odczyt numerów rejestracyjnych pojazdów.

Izba rozpatrzy ustawę o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, powstałą na bazie projektu rządowego. Nowelizacja wdraża do polskiego systemu prawa przepisy unijne dotyczące wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej, m.in. sposób ubiegania się o azyl. W ramach tzw. pakietu azylowego wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej będzie można składać w siedzibach wszystkich oddziałów i placówek Straży Granicznej. Wniosek będzie mógł dotyczyć też małżonka i dzieci. SG będzie miała obowiązek informowania cudzoziemca w języku dla niego zrozumiałym o trybie i zasadach udzielania bezpłatnej pomocy prawnej, podmiotach świadczących tę pomoc i adresie ośrodka recepcyjnego.

Porządek obrad przewiduje ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności. Był to projekt rządowy. Nowelizacja przesuwa termin zniesienia obowiązku meldunkowego obywateli polskich i cudzoziemców na terytorium Polski o dwa lata - z 1 stycznia 2016 r. na 1 stycznia 2018 r. Czas ten jest potrzebny na dostosowanie systemów informatycznych obsługujących rejestry państwowe.

Senat będzie pracować nad ustawą o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, wywodzącą się z projektu rządowego. Ta druga na tym posiedzeniu nowelizacja ustawy upraszcza procedury podatkowe oraz uszczelnia systemu poboru podatków. Obok pełnomocnictwa szczegółowego do jednej sprawy wprowadzone zostaje pełnomocnictwo ogólne uprawniające do reprezentowania we wszystkich sprawach podatkowych. Pełnomocnictwo będzie składane elektronicznie do centralnego rejestru i nie będzie podlegać opłacie skarbowej. Ustawa wprowadza ujednoliconą formę elektronicznych raportów z ksiąg podatkowych, co ma skrócić czas kontroli oraz przyspieszyć analizę danych. Zmienia się rozpiętość stawek odsetek za zwłokę - o stawkę obniżoną (50 proc. stawki za zwłokę) i stawkę podwyższoną (150 proc. stawki za zwłokę). Odsetki obniżone mają służyć promowaniu samodzielnego korygowania błędów w deklaracjach przez podatników. Podwyższenie stawki odsetek za zwłokę ma służyć prewencji przed uchylaniem się od obowiązków podatkowych w obszarach o podwyższonym ryzyku – VAT, akcyza i cło. Kolejna zmiana zakłada wyznaczanie jednego urzędu do postępowania w sprawach powiązanych podmiotów - w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa skarbowego. Powstanie jeden Rejestr Zastawów Skarbowych w miejsce rejestrów prowadzonych przez naczelników urzędów skarbowych i Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych. Ma on być dostępny dla każdego, nieodpłatnie, przez internet z opcją własnego wydruku. Przewidziano wydawanie ogólnej interpretacji podatkowej zamiast powielania interpretacji indywidualnych. Przewidziano też możliwość zapłaty podatku za pomocą karty płatniczej. Unowocześniono sposób doręczania pism - wprowadzono opcję wskazania adresu do korespondencji innego niż adres zamieszkania, doręczenia pism do skrytki pocztowej oraz bezpośrednio pełnomocnikom zawodowym (adwokatom, radcom prawnym, doradcom podatkowym).

Izba omówi ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, której projekt opracował rząd. Nowelizacja upraszcza przepisy w zakresie podatku akcyzowego oraz znosi lub ogranicza niektóre uciążliwe i zbędne obowiązki administracyjne, które dotyczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych. Pozwoli to firmom obniżyć koszty działalności. Daje ona podatnikowi możliwość wyboru w określonych sytuacjach organu podatkowego w zakresie akcyzy. Ewidencja prowadzona na potrzeby akcyzy będzie mogła być zastąpiona dokumentacją prowadzoną na potrzeby podatkowe lub księgowe inne niż akcyza. Dokumentacja dotycząca kontroli wyrobów akcyzowych będzie ograniczona przez wyeliminowanie podwójnej weryfikacji podmiotów przed wydaniem zezwolenia akcyzowego oraz podwójnej dokumentacji dotyczącej składu podatkowego, a także wprowadzenie jednego wniosku o wydanie zezwolenia i urzędowe sprawdzenie. Nowelizacja wprowadza zwolnienie z akcyzy dla zakładów energochłonnych rozpoczynających działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów węglowych lub gazowych. Z akcyzy będą też zwolnione przedsiębiorstwa wykorzystujące energię elektryczną do celów tzw. redukcji chemicznej w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych i mineralogicznych. Rozwiązania te mają zrównać pozycję konkurencyjną polskich przedsiębiorstw z firmami z innych krajów unijnych.

Senatorowie rozpatrzą ustawę o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Był to projekt senacki. Nowelizacja zwalnia od podatku od nieruchomości gminę, która jest właścicielem tej nieruchomości. Zwolnienie obejmie grunty i budynki lub ich części, będące własnością gminy. Za nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza lub z których korzystają podmioty inne niż gmina, podatek nadal będzie odprowadzany. Nowelizacja ma wyeliminować sytuacje, w których gmina pobiera podatek od siebie samej (wpływy z podatku od nieruchomości stanowią dochody gmin).

W porządku obrad jest ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, powstała na bazie projektu rządowego. Celem nowelizacji jest zwiększenie poziomu ochrony konsumentów korzystających z usług firm udzielających kredytów i pożyczek konsumenckich, które nie muszą posiadać zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie takiej działalności. Ta tzw. ustawa antylichwiarska ma umożliwić skuteczne eliminowanie z obrotu gospodarczego podmiotów wykonujących działalność reglamentowaną na rynku finansowym bez zezwolenia, czyli nielegalnie, w szczególności firm prowadzących działalność z zamiarem oszustwa. Chodzi o pobieranie nadmiernych, nieuzasadnionych opłat związanych z udzieleniem i obsługą pożyczki. Postępowanie wyjaśniające, nie dłuższe niż sześć miesięcy, będzie prowadzone w siedzibie Urzędu KNF, a także w miejscu prowadzenia działalności przez kontrolowany podmiot, w szczególności w lokalu jego centrali, oddziału lub przedstawicielstwa, w dniach i godzinach pracy tego podmiotu. Upoważniony pracownik KNF będzie uprawniony do swobodnego poruszania się po miejscach i w pomieszczeniach podmiotu, bez obowiązku uzyskania przepustki, z prawem wglądu do ksiąg, dokumentów lub innych nośników informacji. KNF będzie mogła udostępnić informacje stanowiące tajemnicę bankową przy kierowaniu do prokuratury zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw z zakresu funkcjonowania rynku finansowego. Za utrudnianie postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez inspektorów KNF będzie grozić grzywna do 500 tys. zł, kara ograniczenia wolności albo kara więzienia do dwóch lat. Zaproponowano też wprowadzenie do ustawy o kredycie konsumenckim nowego podmiotu - instytucji pożyczkowej, której prowadzenie wbrew warunkom określonym w ustawie podlegać będzie grzywnie do 500 000 zł i karze pozbawienia wolności do dwóch lat.

Porządek zawiera również ustawę o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, której projekt przygotowali posłowie. Celem ustawy jest podwyższenie poziomu ochrony osób korzystających z usług finansowych przez określenie trybu i terminów dla reklamacji składanych przez klientów w ramach procedur skargowych rozpatrywanych przez podmioty rynku finansowego np. banki, towarzystwa emerytalne, domy maklerskie czy zakłady ubezpieczeń. Na rozpatrzenie reklamacji będą one mieć 30 dni, a w szczególnie skomplikowanych sprawach termin będzie mógł być przedłużony do 60 dni. Ustawa przewiduje również powołanie Rzecznika Finansowego, którego celem będzie działanie na rzecz ochrony klientów podmiotów rynku finansowego. Rzecznik ma być powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na czteroletnią kadencję. Instytucja Rzecznika Finansowego będzie budowana w oparciu o funkcjonującą dotychczas instytucję Rzecznika Ubezpieczonych. Rzecznik Finansowy przejmie kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych, przy czym jego obszar kompetencyjny będzie obejmował wszystkie sektory rynku finansowego. Do jego zadań należeć będzie m.in. rozpatrywanie skarg na nieuwzględnienie roszczeń klientów przez podmioty rynku finansowego. Rzecznik będzie mógł nałożyć karę do 100 000 zł na podmioty rynku finansowego, które nie dotrzymują terminów rozpatrywania reklamacji.

Senat będzie pracować nad ustawą o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy świadczeniach rodzinnych. Projekt stanowił przedłożenie rządowe. Nowelizacja ma na celu rezygnację z prowadzenia przeciwko dłużnikom alimentacyjnym egzekucji administracyjnej z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, a pozostawia wyłącznie postępowanie sądowe jako bardziej efektywnego. Obecne dwutorowe egzekwowanie należności nie jest w pełni skuteczne, a egzekucja administracyjna jest kosztowna, nie poprawia poziomu egzekwowania należności, generuje natomiast koszty po stronie organu wierzyciela. Ponadto należna gminom część (40 proc.) środków odzyskanych od rodziców, którzy nie płacą alimentów, będzie trafiać tylko do tej gminy, która wypłacała świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Obecnie ta gmina otrzymuje 20 proc., a kolejne 20 proc. dostaje gmina dłużnika. Jak dotąd 60 proc. odzyskanych pieniędzy będzie stanowić dochód budżetu państwa. Ustawa ujednolica również przepisy w zakresie sposobu ustalania dochodu w oparciu o dochód uzyskany i dochód utracony oraz doprecyzowuje przepisy regulujące katalog świadczeń nienależnie pobranych.

Izba rozpatrzy ustawę o rewitalizacji. Był to rządowy projekt. Celem ustawy jest stworzenie podstawy prawnej do podjęcia kompleksowych działań służących rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Rewitalizacja została określona jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych przez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Ustawa ogranicza zasięg obszaru rewitalizacji - nie może on obejmować łącznie terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. Za obszary zdegradowane ustawa przyjmuje obszary, na których występuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, takich jak bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji oraz dodatkowo negatywne zjawiska gospodarcze (np. słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw), środowiskowe (np. przekroczenie standardów jakości środowiska), przestrzenno-funkcjonalne (np. brak dostępu do podstawowych usług albo ich niska jakość) lub techniczne (np. degradacja stanu technicznego obiektów budowalnych). Ustawa kładzie nacisk na włączenie społeczności lokalnej w proces odnowy obszarów zdegradowanych – począwszy od planowania, przez realizację aż po ocenę działań.

Porządek obrad zawiera ustawę o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw, której projekt przygotował rząd. Nowelizacja określa zasady finansowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego niektórych przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych mających na celu budowę lokali mieszkalnych na wynajem, realizowanych w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego. Program ten jest adresowany do ludzi młodych oraz rodzin z dziećmi, osiągających niskie i umiarkowane dochody. Wsparcie BGK będzie polegać na tzw. finansowaniu zwrotnym przez udzielanie kredytów oraz organizację emisji obligacji i gwarantowanie ich nabycia. Kredyty preferencyjne będą mogły otrzymać towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielnie mieszkaniowe oraz spółki gminne. Lokali wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego nie będzie można wyodrębniać na własność. Z założenia czynsz w tych lokalach będzie niższy niż na rynku komercyjnym i będzie wynikał z aktualnej wartości mieszkania.

Senatorowie będą pracować nad ustawą o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych. Projekt był przedłożeniem rządowym. Celem nowelizacji jest wdrożenie do polskiego systemu prawa szeregu regulacji Unii Europejskiej z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, których termin wdrożenia już minął. Zmierza ona do zapewnienia możliwie jak najszerszego dostępu do utworów i przedmiotów praw pokrewnych, przede wszystkim w ramach tzw. dozwolonego użytku publicznego, a także określenia zasad korzystania z tzw. utworów osieroconych w ramach dozwolonego użytku (tj. utworów, do których prawdopodobnie nie wygasły autorskie prawa majątkowe i jednocześnie nie ma możliwości dotarcia do właścicieli tych praw w celu uzyskania ich zgody na legalną eksploatację). Ustawa ma ponadto na celu zniesienie opłat na Fundusz Promocji Twórczości, pobieranych w związku ze sprzedażą egzemplarzy utworów, które nie korzystają z ochrony prawa autorskiego. Tym samym fundusz ten zostanie zlikwidowany.

Porządek obrad przewiduje ustawę o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, której projekt przygotował rząd. Nowelizacja wdraża dyrektywę unijną w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi. Dostosowuje ona obecny system klasyfikacji zakładów o dużym albo zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej do nowego systemu klasyfikacji substancji chemicznych. Społeczeństwo będzie miało większy dostęp do informacji o zagrożeniach poważnymi awariami. Dokumentacja dotycząca zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie też bardziej szczegółowa. W obrębie zwartej zabudowy miast i wsi nie będzie można budować zakładów stwarzających zagrożenie poważną awarią przemysłową. Zakłady te będą musiały wdrożyć i stale aktualizować programy zarządzania bezpieczeństwem, których celem będzie zapobieganie awariom.

Senat omówi ustawę o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych. Był to projekt senacki. Nowelizacja ma na celu zniesienie obowiązku składania przez osoby, które ukończyły 75 rok życia, oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia od opłat abonamentowych oraz przedstawiania dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z tego zwolnienia. Ponadto precyzuje, że zwolnienie od opłat abonamentowych będzie przysługiwało od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba ukończy 75 lat. Weryfikacja osób podlegających zwolnieniu od opłat abonamentowych będzie dokonywana przez Pocztę Polską w oparciu o dane z rejestru PESEL.

Izba zajmie się ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Był to projekt rządowy. Ustawa zastępuje ustawę z 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym i jednocześnie wdraża dyrektywę unijną. Ma się ona przyczynić do zwiększenia poziomu zbierania tzw. elektrośmieci, ich recyklingu oraz innych form odzysku. Do końca 2015 r. przedsiębiorca sprzedający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych będzie tak jak dotychczas miał obowiązek zebrać elektrośmieci w ilości co najmniej 35 proc. masy urządzeń sprzedanych w poprzednim roku kalendarzowym, a w przypadku sprzętu oświetleniowego co najmniej 45 proc. W kolejnych latach limity będą rosły. Od 1 stycznia 2016 r. będzie to minimum 40 proc., a w przypadku sprzętu oświetleniowego - nie mniej niż 50 proc. Od 2021 r. ma to być minimum 65 proc. Zbieraniem niekompletnego, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz jego części będą mogły zajmować się zakłady przetwarzania, punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie, odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz sklepy RTV i AGD o powierzchni handlowej co najmniej 400 m kw. Sklepy o takiej powierzchni będą też miały obowiązek bezpłatnie przyjąć zużyty mały sprzęt bez konieczności kupowania nowego produktu. Ponadto sprzedawca (detaliczny i hurtowy), który dostarczy klientowi nowy sprzęt, będzie musiał nieodpłatnie odebrać stary sprzęt tego samego rodzaju.

TRANSMISJA

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

TRANSMISJA POSIEDZENIA SENATU SENAT NA ŻYWO OBRADY 80 POSIEDZENIE TELEWIZJA SENAT RP LIVE

 
• POLSKA
 
79. POSIEDZENIE SENATU 22 LIPCA 2015 R. ROZPOCZĘŁO SIĘ 79. POSIEDZENIE SENATU, ZAPLANOWANE NA TRZY DNI. SENATOROWIE MINUTĄ CISZY UCZCILI ZMARŁEGO NIEDAWNO SENATORA I KADENCJI KAZIMIERZA BRZEZIŃSKIEGO. MARSZAŁEK SENATU BOGDAN BORUSEWICZ POGRATULOWAŁ SENATOROWI MARKOWI ZIÓŁKOWSKIEMU NOMINACJI NA AMBASADORA POLSKI W MAROKU I PODZIĘKOWAŁ MU ZA PEŁNIENIE  MANDATU

79. POSIEDZENIE SENATU


22 LIPCA 2015 R. ROZPOCZĘŁO SIĘ 79. POSIEDZENIE SENATU, ZAPLANOWANE NA TRZY DNI. SENATOROWIE MINUTĄ CISZY UCZCILI ZMARŁEGO NIEDAWNO SENATORA I KADENCJI KAZIMIERZA BRZEZIŃSKIEGO. MARSZAŁEK SENATU BOGDAN BORUSEWICZ POGRATULOWAŁ SENATOROWI MARKOWI ZIÓŁKOWSKIEMU NOMINACJI NA AMBASADORA POLSKI W MAROKU I PODZIĘKOWAŁ MU ZA PEŁNIENIE MANDATU

Porządek obrad został znacznie rozszerzony.

W trakcie posiedzenia wiceminister spraw zagranicznych Artur Nowak-Far zaprezentuje na obecnym posiedzeniu informację o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej podczas prezydencji łotewskiej w okresie styczeń ─ czerwiec 2015 r.

Izba przeprowadzi drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, wniesionego przez senacką Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Celem projektowanej ustawy jest przyznanie dzieciom matek pozbawionych wolności na podstawie uznanych za nieważne orzeczeń sądowych, które urodziły się w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia lub których matki w okresie ciąży w nich przebywały, uprawnień do odszkodowania lub zadośćuczynienia od Skarbu Państwa. W obecnym stanie prawnym takie osoby nie mogą dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia za okres własnego pobytu w więzieniach i miejscach odosobnienia.

Senat zajmie się ustawą o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów, której projekt opracował rząd. Ta trzecia transza ustawy deregulacyjnej przewiduje otwarcie 100 zawodów przez ograniczenie lub likwidację obecnych wymogów np. certyfikatów czy licencji. Obejmuje ona profesje związane m.in. z ochroną przeciwpożarową (np. inżynier pożarnictwa), rynkiem kapitałowym i towarowym oraz rzeczoznawstwem w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Dotyczy zawodów rzecznika patentowego, tłumacza przysięgłego, muzealnika, profesji z dziedziny konserwacji zabytków, a także zawodów geologicznych i górniczych. Wśród przyjętych ułatwień są takie zmiany jak ograniczenie praktyk zawodowych, umożliwienie samokształcenia, obniżenie opłat za egzaminy zawodowe, zniesienie niektórych biurokratycznych obowiązków oraz uelastycznienie warunków zatrudnienia. Po wejściu w życie tej ustawy liczba zawodów objętych deregulacją wyniesie w sumie 247. W dotychczasowych dwóch transzach zderegulowano: w 2013 r. - 51 profesji, a w 2014 r. - 96.

Izba omówi ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Był to rządowy projekt. Celem ustawy jest wprowadzenie instytucjonalnych rozwiązań zapewniających dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym osobom niezamożnym do 26. roku życia, seniorom, którzy ukończyli 65. rok życia, kombatantom, weteranom, posiadaczom Karty Dużej Rodziny i ofiarom klęsk żywiołowych. Na mocy ustawy realizującej rządowy program „Prawo dla każdego” powstanie sieć punktów bezpłatnej pomocy prawnej, w których będzie można otrzymać informacje o obowiązujących przepisach, wynikających z nich prawach i obowiązkach oraz sposobach rozwiązania problemów prawnych. Możliwe będzie także sporządzenie pisma wszczynającego postępowanie sądowe lub sądowo-administracyjne, pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Nieodpłatną pomoc prawną będą świadczyć adwokaci i radcy prawni, którzy zawrą umowę z powiatem – w tym celu co roku powiaty będą zawierały porozumienia z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych. Ponadto powiat będzie mógł zlecić prowadzenie połowy punktów bezpłatnej pomocy sektorowi NGO. Pomoc prawna nie będzie mogła dotyczyć spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego, a także innych niż podatkowe spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. Ponadto ustawa zobowiązuje organy administracji publicznej do prowadzenia edukacji prawnej społeczeństwa np. przez kampanie i akcje społeczne. Chodzi tu o upowszechnianie wiedzy o możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej, prawach i obowiązkach obywatelskich, działalności krajowych, jak również międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobach pozasądowego rozwiązywania sporów, możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz w procesie stanowienia prawa.

Senatorowie będą pracować nad ustawą o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw, wywodzącą się z projektu rządowego. Celem nowelizacji jest wprowadzenie rozwiązań dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego, czyli dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do spadku dla spadkobiercy, zapisobiercy, wykonawcy testamentu bądź zarządcy spadku, uznawanego i wykonywanego na jednolitych zasadach we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej, z wyjątkiem Wlk. Brytanii, Irlandii i Danii. Sądy (z wyłączeniem referendarzy) oraz notariusze będą wydawać europejskie poświadczenia spadkowe. Działania notariuszy będą podlegały instancyjnej kontroli sądowej. Sądowe i notarialne uzyskiwanie tych dokumentów ma funkcjonować równorzędnie. Wybór drogi sądowej lub notarialnej będzie zależał tylko i wyłączenie od zainteresowanego. Projekt przewiduje również skrócenie z sześciu do trzech miesięcy okresu, w jakim można zgłaszać się do udziału w spadku i wykazać prawa do dziedziczenia (w przypadku ogłoszenia publicznego o wezwaniu spadkobierców). Ustawa określa także, iż sprawami dotyczących europejskich poświadczeń spadkowych nie może zajmować się konsul. Wysokość opłaty sądowej od wniosku o wydanie europejskiego poświadczenia spadkowego wyniesie 300 zł.

Senat rozpatrzy ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, której projekt przygotował rząd. Ustawa zmierza do ograniczenia nieuzasadnionego i niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania umów o pracę na czas określony. Umowy takie są częstokroć zawierane na długoletnie okresy, co zarówno w doktrynie prawa pracy, jak i w orzecznictwie sądów, traktowane jest jako nadużycie prawa służące obejściu przepisów o ochronie trwałości bezterminowego stosunku pracy. Nowela podyktowana jest ponadto wszczęciem przez Komisję Europejską postępowania w sprawie niezgodności przepisów Kodeksu pracy z dyrektywą unijną dotyczącą porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony. Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że polskie rozwiązania dotyczące wypowiadania umów o pracę na czas określony są sprzeczne z prawem wspólnotowym. Nowelizacja przewiduje wprowadzenie maksymalnego dopuszczalnego czasu trwania umów o pracę na czas określony do 33 miesięcy oraz dopuszczalną łączną liczbę zawierania takich umów nieprzekraczającą trzech. Ponadto umożliwia ona wypowiadanie umów o pracę zawartych na czas określony z mocy przepisów kp oraz uzależnia długość okresu ich wypowiedzenia od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Zasada „33 i 3” nie będzie stosowana w przypadku zastępstwa innego pracownika, przy pracach sezonowych i dorywczych, w celu wykonywania pracy na czas kadencji oraz zatrudnienia w placówkach zagranicznych. Zgodnie z nowelizacją pracodawca będzie mógł zwolnić pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Ma to dotyczyć zarówno umów o pracę na czas określony, jak i nieokreślony oraz umów o pracę na okres próbny. Pozostaną umowy na czas nieokreślony, na czas określony oraz na okres próbny. Zlikwidowane zostały natomiast umowy na czas wykonania określonej pracy.

W porządku obrad jest ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, wywodząca się z projektu rządowego. Nowelizacja wprowadza nowe świadczenie - rodzicielskie dla rodzin wychowujących dzieci, które ma przysługiwać osobom, które urodziły lub adoptowały dziecko, a które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego (bezrobotnym, studiującym oraz zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych takich jak umowa zlecenie, rolnikom). Zgodnie z ustawą, świadczenie to ma być wypłacane przez 12 miesięcy w wysokości 1000 zł, niezależnie od dochodu w rodzinie. W przypadku większej liczby dzieci świadczenie będzie przysługiwać odpowiednio przez: 65 tygodni – przy urodzeniu bliźniąt lub przyjęciu na wychowanie dwojga dzieci; 67 tygodni – trojaczków; 69 tygodni – czworaczków; 71 tygodni – pięcioraczków i większej liczby dzieci. W przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie świadczenie będzie przysługiwało opiekunowi nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a gdy dziecko ma odroczony obowiązek szkolny – nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Porządek zawiera również ustawę o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Był to projekt poselski. Obecnie obowiązujące przepisy przewidują wprowadzenie od 2016 r. obowiązku przeprowadzania szkoleń dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Jednak kierujący takimi samochodami w służbach mundurowych i ochotniczych strażach pożarnych umiejętności takie uzyskują na szkoleniach wewnętrznych. W związku z tym nowelizacja znosi obowiązek ukończenia nowego kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi w Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej i Inspekcji Transportu Drogowego oraz w ochotniczych strażach pożarnych.

Izba będzie pracować nad ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego. Był to projekt poselski, który zastępuje ustawę z 2003 r. Ustawa wprowadza też zmiany w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i ustawie o księgach wieczystych i hipotece. Od 1 maja 2016 r. cudzoziemcy będą mogli kupować w Polsce ziemię rolną bez specjalnego pozwolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ustawa nie zabrania wprost cudzoziemcom i spółkom z kapitałem zagranicznym kupować gruntów rolnych w Polsce, ale wprowadza szereg ograniczeń, które mają zapobiec wykupowaniu ziemi przez bogatych rolników lub przedsiębiorstwa z zachodu Europy, a także spekulowaniu obrotem ziemią. Zawiera ona rozwiązania poprawiające strukturę obszarową gospodarstw rolnych oraz przeciwdziałające zarówno nieracjonalnym ekonomicznie podziałom gospodarstw rolnych, jak i nadmiernej koncentracji gruntów w jednych rękach. Określa maksymalną powierzchnię rodzinnego gospodarstwa rolnego na maksymalnie 300 ha. W ustawie znalazły się też rozwiązania, które mają zapewnić prowadzenie działalności rolniczej przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Oświadczenia składane przez chcących kupić ziemię ws. kwalifikacji zawodowych mają podlegać odpowiedzialności karnej. Zbycie gospodarstwa rolnego w myśl ustawy ma się odbywać za pośrednictwem Agencji Nieruchomości Rolnych. Ustawa określa podmioty, którym przysługuje prawo pierwokupu oraz tzw. prawo wykupu nieruchomości rolnych. Ziemię będą mogli kupić tylko ci, którzy będą ją uprawiać, jeśli od pięciu lat mają meldunek w gminie lub gminie sąsiedniej. Ponadto ustawa przewiduje kontrolę środków przeznaczonych na zakup ziemi, a także wprowadza 10-letni zakaz obrotu ziemią zakupioną z zasobów państwa pod rygorem wysokich kar. Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece wprowadza zasadę, że suma hipoteki na nieruchomości rolnej nie może przewyższać wartości tej nieruchomości.

Senat będzie debatować nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, powstałą na bazie projektu poselskiego. Celem nowelizacji jest modyfikacja jednego z warunków niezbędnych do uzyskania uprawnienia do prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim na określonym kierunku i poziomie kształcenia przez podstawową jednostkę organizacyjną uczelni nieposiadającą uprawnień do nadawania stopni naukowych w obszarze i dziedzinie, do których przyporządkowany jest kierunek studiów. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym warunkiem tym jest uzyskanie co najmniej pozytywnej oceny jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej na prowadzonych na tym kierunku studiach pierwszego lub drugiego stopnia o profilu praktycznym. Nowelizacja zmienia ten przepis, usuwając wymóg posiadania profilu praktycznego. Honorowana będzie mianowicie co najmniej pozytywna ocena jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej na studiach prowadzonych przez jednostkę na tym kierunku, niezależnie jednak od profilu kształcenia.

Senatorowie omówią ustawę o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych, której projekt przygotowali posłowie. Nowelizacja umożliwia dalsze wypłacanie ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy byłym pracownikom przedsiębiorstw robót górniczych po 1 stycznia 2016 r., aż do wygaśnięcia prawa do ekwiwalentu. Dotychczasowe regulacje dawały możliwość wypłaty tych pieniędzy tylko do końca tego roku. W wyroku z 2005 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że byli pracownicy przedsiębiorstw robót górniczych mają prawo do ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy, podobnie jak osoby zatrudnione wcześniej w przedsiębiorstwach górniczych (kopalniach). W stosunku do tej drugiej grupy możliwość wypłacania ekwiwalentu przedłużono już w lutym br. na mocy nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

Izba zajmie się ustawą o zmianie ustawy – Prawo lotnicze. Był to projekt rządowy. Celem nowelizacji jest umożliwienie wykonywania operacji lotniczych polskim i obcym cywilnym statkom powietrznym na polskich lotniskach wojskowych, z jednoczesnym zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa tych operacji. Zmiana ta pozwoli na wykorzystanie cywilnych transportowych statków powietrznych do realizacji zadań Sił Zbrojnych m.in. w ramach odpowiedniego zabezpieczenia logistycznego misji stabilizacyjnych wykonywanych przez polskie kontyngenty wojskowe. Jest ona konieczna z uwagi na zobowiązania sojusznicze w ramach NATO i UE, w ramach których Polska powinna posiadać zdolność do tzw. strategicznego transportu, czyli zapewnienia transportu sprzętu wojskowego i ludzi na odległość co najmniej 4 tys. km. Ponieważ polska armia nie dysponuje takimi maszynami, najczęściej czarteruje samoloty cywilne. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, samoloty cywilne mogły lądować wyłącznie na obiektach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych, co powodowało szereg kłopotów natury logistycznej. Nowelizacja znosi te bariery. Udostępnienie lotniska wojskowego samolotom cywilnych za każdym razem będzie wymagało zgody Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych RP, wydanej w porozumieniu z dowódcą jednostki organizacyjnej lub związku organizacyjnego Sił Zbrojnych, który użytkuje lotnisko wojskowe.

W porządku obrad znajduje się ustawa – Prawo konsularne, która powstała na bazie projektu rządowego i która zastępuje ustawę z 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjęcie nowych regulacji wynika z konieczności dostosowania przepisów prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zobowiązań międzynarodowych Polski, a także do zmian organizacyjnych służby zagranicznej. Ustawa wprowadza pojęcie pomocy konsularnej, zgodnie z którym jest to pomoc udzielana obywatelowi polskiemu w razie poważnego wypadku lub ciężkiej choroby, aresztowania lub zatrzymania, aktu przemocy czy w sytuacji konieczności nagłego powrotu do Polski, gdy nie ma on na to środków finansowych. Ponadto w ustawie określono zadania konsula w przypadku wystąpienia w jego okręgu zdarzeń mogących powodować zagrożenie dla zdrowia i życia lub bezpieczeństwa obywateli polskich. Są to mianowicie zadania wspierające bezpieczne i sprawne opuszczenie przez nich zagrożonego obszaru. Polski konsul ma też udzielać pomocy obywatelom innych państw członkowskich Unii Europejskiej, które nie mają przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego w danym kraju. Nowe przepisy regulują zasady powoływania konsulów, funkcji i czynności konsularnych, tryb postępowania przed konsulem, odnoszą się też do opłat konsularnych i działalności konsulów honorowych.

Porządek obrad zawiera również ustawę o ratyfikacji Drugiego Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisaną w Kijowie 28 marca 2008 r., podpisanego w Warszawie 17 grudnia 2014 r. Był to rządowy projekt. Protokół wprowadza nowe rozwiązania do Umowy między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego w celu dostosowania jej do prawa unijnego w ten sposób, że wydłuża dopuszczalny jednorazowy pobyt mieszkańca strefy przygranicznej państwa jednej strony do wjazdu i pobytu na terytorium strefy przygranicznej drugiej strony do 90 dni, znosi opłatę konsularną dotychczas pobieraną od wnioskodawców ubiegających się o wydawanie drugiego i kolejnego zezwolenia oraz znosi obowiązek posiadania ubezpieczenia zdrowotnego. Techniczne czynności związane z przyjmowaniem wniosków i ich rozpatrywaniem przejmą usługodawcy zewnętrzni, co odciąży konsulaty, skróci czas oczekiwania na decyzje i zwiększy dostępność procedur małego ruchu granicznego. Dodatkowo do wykazu miejscowości znajdujących się w strefie przygranicznej dołączono Hevyn, Orani i Rusniv w obwodzie wołyńskim oraz Tysovets w obwodzie lwowskim.

TRANSMISJA

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

TRANSMISJA POSIEDZENIA SENATU OBRADY SENATU NA ŻYWO TELEWIZJA SENAT SENACKA TV LIVE

 
• POLSKA
 
TRWA 97. POSIEDZENIE SEJMU W CZASIE 97. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE PRZEPROWADZĄ DEBATĘ M.IN. NAD SPRAWOZDANIEM Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA W 2014 R. I ANALIZĄ TEGO DOKUMENTU SPORZĄDZONĄ PRZEZ NAJWYŻSZĄ IZBĘ KONTROLI. ZAJMĄ SIĘ TAKŻE NP. PROPOZYCJĄ DOTYCZĄCĄ PROGRAMU SPOŁECZNEGO BUDOWNICTWA POD WYNAJEM, Z KTÓREGO SKORZYSTAJĄ M.IN. OSOBY MŁODE I RODZINY, KTÓRYCH NIE STAĆ NA KREDYT I KUPNO WŁASNEGO MIESZKANIA. IZBA BĘDZIE RÓWNIEŻ PRACOWAĆ NAD WSPARCIEM DLA OSÓB ZADŁUŻONYCH WE FRANKACH SZWAJCARSKICH. W PORZĄDKU OBRAD JEST TAKŻE PROJEKT USTAWY O UZGODNIENIU PŁCI. PONADTO SEJM MA WYBRAĆ NOWEGO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

TRWA 97. POSIEDZENIE SEJMU


W CZASIE 97. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE PRZEPROWADZĄ DEBATĘ M.IN. NAD SPRAWOZDANIEM Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA W 2014 R. I ANALIZĄ TEGO DOKUMENTU SPORZĄDZONĄ PRZEZ NAJWYŻSZĄ IZBĘ KONTROLI. ZAJMĄ SIĘ TAKŻE NP. PROPOZYCJĄ DOTYCZĄCĄ PROGRAMU SPOŁECZNEGO BUDOWNICTWA POD WYNAJEM, Z KTÓREGO SKORZYSTAJĄ M.IN. OSOBY MŁODE I RODZINY, KTÓRYCH NIE STAĆ NA KREDYT I KUPNO WŁASNEGO MIESZKANIA. IZBA BĘDZIE RÓWNIEŻ PRACOWAĆ NAD WSPARCIEM DLA OSÓB ZADŁUŻONYCH WE FRANKACH SZWAJCARSKICH. W PORZĄDKU OBRAD JEST TAKŻE PROJEKT USTAWY O UZGODNIENIU PŁCI. PONADTO SEJM MA WYBRAĆ NOWEGO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Usprawnienie odzyskiwania od dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego
To główny cel rządowego projektu nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych, którego drugie czytanie odbędzie się podczas 97. posiedzenia Sejmu. Pieniądze z funduszu alimentacyjnego – pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego – przysługują osobom, które nie mogą wyegzekwować alimentów zasądzonych na dzieci. Świadczenia są wypłacane przez gminę, a rodzic, który nie płaci alimentów, ma obowiązek zwrócić je państwu. Projekt m.in. likwiduje administracyjną egzekucję należności alimentacyjnych wobec Skarbu Państwa (prowadzoną przez urzędy skarbowe) i pozostawia jedynie egzekucję sądową (komorniczą). Obecne dwutorowe egzekwowanie należności nie jest w pełni skuteczne, a egzekucja administracyjna jest kosztowna. Zgodnie z projektem, należna gminom część (40 proc.) środków odzyskanych od rodziców, którzy nie płacą alimentów, będzie trafiać tylko do tej gminy, która wypłacała świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Obecnie ta gmina otrzymuje 20 proc., a kolejne 20 proc. dostaje gmina dłużnika. 60 proc. odzyskanych pieniędzy będzie - tak jak dotąd - stanowić dochód budżetu państwa. Po śmierci rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów kwoty zasądzonych alimentów np. nie będą wliczane do dochodu osób ubiegających się o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Rząd przyjął projekt 23 czerwca br. 29 czerwca 2015 r. projekt wpłynął do Sejmu. 30 czerwca br. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 7 lipca tego roku odbyło się pierwsze czytanie projektu. Następnie Komisja przyjęła sprawozdanie, w którym  proponuje poprawki o charakterze legislacyjnym. Sprawozdanie komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawi posłanka Domicela Kopaczewska.

Budowa większych elektrowni wiatrowych tylko na podstawie planu miejscowego
To propozycja zawarta w komisyjnym projekcie nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy – Prawo budowlane. Sejm rozpatrzy ją w drugim czytaniu. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i środowiska naturalnego w związku z budową np. elektrowni wiatrowych. Projekt zakłada też większy udział i kontrolę lokalnych społeczności w przypadku tego rodzaju inwestycji. Instalacje o mocy powyżej 40 kW, wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii, np. elektrownie wiatrowe, będą mogły być budowane wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a nie jak dotychczas - decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przy czym plan będzie mógł przewidywać lokalizację OZE tylko w przypadku, gdy określono ją w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Wraz z projektami aktów planistycznych do wglądu mieszkańców będzie wykładana prognoza oddziaływania na środowisko. Wnioskodawca podkreśla, że wobec dynamicznego rozwoju energetyki wiatrowej rośnie potrzeba uregulowania zagadnień dotyczących bezpieczeństwa obywateli i środowiska oraz uzyskanie akceptacji społecznej dla nowych inwestycji z tej branży. Autor projektu przypomina także, że w 2014 r. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła proces powstawania lądowych farm wiatrowych. Zauważyła m.in., że gminy decydowały o ich lokalizacji ignorując społeczne protesty. W pierwotnej wersji projekt zawierał również rozwiązania dotyczące m.in. przeniesienia z gminy na inwestora ciężaru kosztów odszkodowań. Projekt wpłynął do Sejmu 23 października 2014 r. z inicjatywy Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. 3 grudnia 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania w tych komisjach. Pierwsze czytanie odbyło się 16 grudnia 2014 r. Komisje skierowały projekt do podkomisji nadzwyczajnej. 9 lipca 2015 r. komisje zaproponowały m.in. usunięcie propozycji dotyczących odszkodowań. Wprowadziły też poprawki ujednolicające i porządkujące. Sprawozdawcą komisji będzie poseł Tadeusz Jarmuziewicz.

Gminy zostaną zwolnione z podatku od nieruchomości
Takie rozwiązanie zakłada rozpatrywany w drugim czytaniu projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zwolnienie obejmie grunty i budynki lub ich części, będące własnością gminy. Za nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza lub z których korzystają podmioty inne niż gmina podatek nadal będzie odprowadzany. Nowelizacja ma wyeliminować sytuacje, w których gmina pobiera podatek od „siebie samej” (wpływy z podatku od nieruchomości stanowią dochody gmin). Pierwsze czytanie obyło się 7 lipca br. na posiedzeniu plenarnym. Projekt trafił do dalszych prac w Komisjach: Finansów Publicznych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, które w przyjętym 8 lipca br. sprawozdaniu proponują przyjęcie go bez poprawek. Sprawozdanie przedstawi posłanka Bożena Szydłowska.

Specjalna procedura sądowa umożliwiająca uznanie tożsamości płciowej jako podstawy do określenia płci
Wprowadzenie takiego rozwiązania przewiduje poselski projekt ustawy o uzgodnieniu płci, który Sejm rozpatrzy w drugim czytaniu. Projekt jest skierowany do osób, których płeć metrykalna (biologiczna) różni się od tożsamości płciowej, czyli psychicznego poczucia dotyczącego tego, jakiej jest się płci. Projekt wpłynął do Sejmu 3 stycznia 2013 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów m.in. ówczesnego KP Ruch Palikota. 28 maja 2013 r. wnioskodawcy zgłosili autopoprawkę. 18 czerwca 2013 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 6 grudnia 2013. Następnie projekt został skierowany do dalszych prac w Komisjach: Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Zdrowia. Nad projektem pracowała też podkomisja nadzwyczajna powołana do jego rozpatrzenia. W przyjętym 9 lipca 2015 r. sprawozdaniu komisje zaproponowały m.in., by do wniosku o uzgodnienie płci wnioskodawcy musieli dołączyć 2 orzeczenia, stwierdzające występowanie tożsamości płciowej odmiennej od płci metrykalnej, wydane niezależnie przez dwóch lekarzy (psychiatrów lub seksuologów albo przez jednego z tych lekarzy i psychologa z certyfikatem seksuologa klinicznego) oraz odpis aktu urodzenia. Dokumenty te będę musiały być wydane nie wcześniej niż rok przez zgłoszeniem wniosku. Komisje proponują też, by wniosek o uzgodnienie płci mogła złożyć osoba pełnoletnia, która nie pozostaje w związku małżeńskim i u której stwierdzono tożsamość płciową inną niż w akcie urodzenia. Wniosek ma zawierać też imię lub imiona, jakie miałby nosić wnioskodawca po uzgodnieniu płci. Zgodnie z komisyjnymi zmianami w sprawach o uzgodnienie płci właściwy będzie Sąd Okręgowy w Łodzi, który prowadzi takie postępowania od lat. Sprawy o uzgodnienie płci będą rozpatrywane w trybie nieprocesowym. Oznacza to, że nie będzie już konieczności pozywania własnych rodziców. Prawomocne postanowienie uwzględniające wniosek o uzgodnienie płci będzie podstawą sporządzenia nowego aktu urodzenia, zmiany numeru PESEL i wydania dowodu osobistego. Pozwoli też niezwłocznie sporządzić i wydać dokumenty: potwierdzające kwalifikacje, wykształcenie, staż pracy oraz stan zdrowia wnioskodawcy, uwzględniające nowe dane osobowe. Informacje z dotychczasowych dokumentów podlegałyby udostępnieniu wyłącznie na żądanie osoby zmieniającej płeć albo sądu. Komisyjne poprawki dają też osobom poniżej 18 roku życia, których tożsamość płciowa różni się od płci metrykalnej, możliwość zmiany imienia – na niewskazujące na płeć. Komisje wydłużyły też termin wejścia w życie ustawy z 3 miesięcy od ogłoszenia na 1 stycznia 2016 r. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawi posłanka Joanna Mucha.

Ułatwienia dla osób zwolnionych z płacenia abonamentu rtv
Wprowadza je senacki projekt nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych, którym posłowie zajmą się w drugim czytaniu. Zgodnie z projektem osoby, które ukończyły 75 lat nie będą musiały składać oświadczeń o spełnieniu warunków do zwolnienia z abonamentu RTV. Nie będą one miały też obowiązku przedstawiać dokumentów potwierdzających prawo do tego zwolnienia. Jak podkreśla Senat, ze względu m.in. na stan zdrowia, osoby te często nie mogły dotrzymać 14-dniowego terminu zgłoszenia nabycia uprawnień do tego zwolnienia. Zgodnie z projektem prawo do zwolnienia z abonamentu będzie weryfikował tzw. operator wyznaczony (obecnie Poczta Polska) dzięki dostępowi do rejestru PESEL. Będzie on też mógł wyrejestrować z bazy osób zobowiązanych do płacenia abonamentu osobę, która skończyła 75 lat. Pozostałe grupy osób zwolnionych z opłat abonamentowych, np. całkowicie niezdolni do pracy, nadal będą składać oświadczenia o nabyciu uprawnień, ale bez konieczności przedstawiania dokumentów je potwierdzających. Jednocześnie projekt wydłuża z 14 do 30 dni termin na zgłoszenie nabycia prawa do zwolnienia z abonamentu. Projekt wpłynął do Sejmu 6 marca 2015 r., a 24 kwietnia br. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Kultury i Środków Przekazu. Pierwsze czytanie odbyło się 24 czerwca br. 9 lipca br. komisja przyjęła projekt z poprawkami. Komisja zaproponowała m.in., aby osoby zwolnione z abonamentu na podstawie innych kryteriów niż wiek, oprócz złożenia oświadczenia musiały jednak potwierdzić swoje uprawnienia do zwolnień. Sprawozdawcą komisji będzie poseł Michał Stuligrosz.

Lepsza kontrola zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi
Propozycje umożliwiające osiągnięcie tego celu zostały zawarte w rządowym projekcie nowelizacji ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Posłowie rozpatrzą go w drugim czytaniu. Projekt wdraża przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (2012/18/UE) w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi – dyrektywa Seveso III. Projektowane przepisy dostosowują przede wszystkim obecny system klasyfikacji zakładów o dużym albo zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej do nowego systemu klasyfikacji substancji chemicznych. Społeczeństwo będzie miało większy dostęp do informacji o zagrożeniach poważnymi awariami. Dokumentacja dotycząca zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie też bardziej szczegółowa. W granicach administracyjnych miast oraz w obrębie zwartej zabudowy wsi nie będzie można budować zakładów stwarzających zagrożenie poważną awarią przemysłową. Zakłady te będą musiały wdrożyć programy zarządzania bezpieczeństwem, których celem będzie zapobieganie awariom. Programy te będą musiały być stale aktualizowane. Rząd przyjął projekt 2 czerwca 2015 r. Projekt wpłynął do Sejmu 17 czerwca 2015 r., 19 czerwca br. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Pierwsze czytanie miało miejsce 9 lipca br. Tego dnia komisja przyjęła sprawozdanie, w którym wnosi o przyjęcie projektu m.in. z poprawkami redakcyjno-legislacyjnymi. Ponadto na etapie komisyjnym sformułowanie „w granicach administracyjnych miast oraz w obrębie zwartej zabudowy wsi” zastąpiono sformułowaniem „w obrębie zwartej zabudowy miast i wsi”. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawi posłanka Grażyna Ciemniak.

Większa przejrzystość obrotu na hurtowym rynku energii
To cel rządowego projektu nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, którym posłowie zajmą się w drugim czytaniu. Proponowane rozwiązania mają także sprzyjać eliminowaniu nieuczciwych praktyk giełdowych i spekulacji cenami towarów energetycznych. Wpłynie to korzystnie na pozostałych uczestników rynku energii. Projekt dostosowuje polskie prawo do rozporządzenia europejskiego 1227/2011 z października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (tzw. rozporządzenie REMIT). Aby zapewnić wykonywanie obowiązków wynikających z rozporządzenia REMIT, projekt rozszerza kompetencje prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Zyska on uprawnienia kontrolne, będzie mógł też prowadzić postępowania wyjaśniające w sprawie manipulacji (lub jej prób) oraz niewłaściwego wykorzystania informacji wewnętrznych, których ujawnienie może wpłynąć na ceny produktów energetycznych sprzedawanych w hurcie. Prezes URE będzie mógł także nakładać kary pieniężne za naruszenie przepisów REMIT. Ma on również prowadzić rejestr uczestników hurtowego rynku energii. Poza tym prezes URE będzie współpracował z Agencją ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Nadzoru Finansowego. Rząd przyjął projekt 2 czerwca 2015 r. Projekt wpłynął do Sejmu 29 czerwca br.30 czerwca br. projekt został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych. 7 lipca br. komisja przeprowadziła pierwsze czytanie. W sprawozdaniu przyjęła projekt z poprawkami o charakterze redakcyjno-legislacyjnym. Sprawozdawcą komisji będzie poseł Tomasz Nowak.

Przepisy umożliwiające kontrolę jakości najbardziej szkodliwych dla środowiska ciężkich olejów opałowych
Zawiera je poselski projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Na obecnym posiedzeniu Sejmu odbędzie się drugie czytanie tej propozycji. Proponowana nowelizacja rozszerza katalog kodów celnych w definicjach lekkiego i ciężkiego oleju opałowego – przywrócony ma zostać zakres sprzed wejścia w życie przyjętej 11 lipca 2014 r. nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Oznacza to, że do olejów opałowych, które są używane w instalacjach energetycznego spalania paliw, zakwalifikowane zostaną też oleje o zawartości powyżej odpowiednio 0,1 proc. i 1 proc. siarki. Wnioskodawcy podkreślają, że obecne przepisy wskazują tylko jak należy postępować z lekkim i ciężkim olejem opałowym, jeśli nie spełnia on określonych wymagań jakościowych. W rezultacie niektórych paliw nie można zaliczyć do żadnej grupy w rozumieniu ustawy i nie można ich skontrolować pod kątem zawartości siarki. Dzięki projektowi Ponadto projekt przesuwa z 1 marca do 31 marca termin składania przez przedsiębiorców sprawozdań dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych. Prezes (URE) będzie miał na to czas do 30 września, obecnie może to zrobić do 31 maja. Celem tej zmiany jest dostosowanie przepisów krajowych do dyrektywy Rady (UE) 2015/652 ustanawiającej metody obliczania i wymogi w zakresie sprawozdawczości zgodnie z dyrektywą 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych. Projekt wpłynął do Sejmu 13 kwietnia br. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP PO. 26 maja 2015 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych. 9 czerwca br. odbyło się pierwsze czytanie projektu. 8 lipca komisja przyjęła sprawozdanie, w którym proponuje poprawki o charakterze legislacyjnym. Sprawozdanie komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawi poseł Krzysztof Gadowski.

Reaktywacja społecznego budownictwa pod wynajem
Posłowie będą pracować w drugim czytaniu nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw. Projekt pozwoli rozpocząć realizację - już w 2015 r. - rządowego programu finansowania społecznego budownictwa czynszowego. Program jest adresowany do ludzi młodych oraz rodzin z dziećmi, osiągających niskie i umiarkowane dochody. Osoby te bardzo często zarabiają zbyt dużo, by dostać lokal komunalny, a jednocześnie zbyt mało, by starać się o kredyt na zakup mieszkania, nawet z wykorzystaniem programu „Mieszkanie dla Młodych”. Skorzystają z niego osoby zarabiające 80 proc. przeciętnego wynagrodzenia w województwie, na terenie którego położony jest lokal. W 2-osobowym gospodarstwie domowym ma to być 120 proc., w 3-osobowym - 165 proc., a w 4-osobowym - 200 proc. Przy więcej niż 4 osobach będzie to 200 proc. powiększone o 40 proc. na każdą następną osobę w tym gospodarstwie. Najemca mieszkania będzie co dwa lata składać deklarację o miesięcznym dochodzie w roku poprzednim. Lokali wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego nie będzie można wyodrębniać na własność. Z założenia  czynsz w tych lokalach będzie niższy niż na rynku komercyjnym i będzie wynikał z aktualnej wartości mieszkania. Program będzie finansowany przez preferencyjne kredyty i gwarancje nabycia emisji obligacji udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) towarzystwom budownictwa społecznego, spółdzielniom mieszkaniowym oraz spółkom gminnym. Źródłem finansowania ma być Fundusz Dopłat. Według szacunków, w ciągu 10 lat powstanie co najmniej 30 tys. nowych mieszkań pod wynajem. W całym okresie realizacji nowego programu z budżetu państwa zostanie przeznaczone 751,9 mln zł. Pozwoli to na udzielenie kredytów w łącznej kwocie ponad 4 mld zł. Rząd przyjął projekt 9 czerwca 2015 r. Do Sejmu wpłynął on 24 czerwca br., a 30 czerwca br. został skierowany do pierwszego czytania w Komisjach: Finansów Publicznych oraz Infrastruktury. Pierwsze czytanie odbyło się 8 lipca br. Komisje wprowadziły do projektu poprawki doprecyzowujące oraz legislacyjne. Sprawozdawcą komisji będzie poseł Arkadiusz Litwiński.

Kompleksowe rozwiązania służące profilaktyce i poprawie wczesnej wykrywalności chorób
To niektóre z propozycji zawartych w rządowym projekcie ustawy o zdrowiu publicznym, który Sejm rozpatrzy w pierwszym czytaniu. Projektowane przepisy mają też m.in. zmniejszyć skalę występowania głównych czynników ryzyka powstawania chorób. Wśród najważniejszych zagrożeń rząd wymienia choroby cywilizacyjne: schorzenia układu sercowo-naczyniowego, nowotwory, uzależnienia, choroby układu oddechowego, cukrzycę czy choroby psychiczne. Ustawa ma pomóc m.in. w stworzeniu struktur odpowiedzialnych za koordynację i monitorowanie działalności władz publicznych, usystematyzować zadania z zakresu zdrowia publicznego realizowane obecnie, zapewnić ciągłość ich realizacji, a także adekwatne do potrzeb i kompleksowe podejście. Ma też zapewnić stabilne mechanizmy finansowania. Podstawą działań będzie przyjęty przez rząd, w drodze rozporządzenia, Narodowy Program Zdrowia (NPZ) skoncentrowany na promocji zdrowia i zapobieganiu chorobom i oparty na ścisłej współpracy administracji rządowej i samorządowej. NPZ będzie ustanawiany na co najmniej 5 lat. Pierwszy program będzie przyjęty na lata 2016-2020, a na jego realizację w 2016 roku z budżetu państwa zostanie przeznaczone 140,7 mln zł. Do zadań z zakresu zdrowia publicznego, które będą realizowane zgodnie z projektem należą m.in.: promowanie zdrowia i profilaktyka chorób, prowadzenie edukacji zdrowotnej, rozpoznawanie, eliminowanie lub ograniczenie zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji oraz inicjowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie zdrowia publicznego. Powstanie Rada do Spraw Zdrowia Publicznego, która będzie pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą ministra zdrowia. W jej skład wejdą m.in. przedstawiciele: prezydenta, administracji publicznej, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, pracodawców i organizacji pozarządowych, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady Lekarskiej oraz konsultanci krajowi. Rada zastąpi funkcjonujący obecnie Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia. Przewodniczącego rady będzie wyznaczał minister zdrowia. Rada Ministrów będzie mogła powołać pełnomocnika rządu ds. zdrowia publicznego. Programy realizowane do tej pory obejmujące m.in. onkologię i kardiologię staną się częścią NPZ. Nowym zadaniem, ujętym w NPZ, będzie program profilaktyki otyłości, nieobjęty obecnie finansowaniem.  Kompleksową opiekę psychiatryczną na obszarach, na których mieszka od 50 tys. do 200 tys. osób będą sprawowały centra zdrowia psychicznego. Docelowo powstaną one w każdym powiecie, dużej gminie lub dzielnicy dużego miasta. Rząd przyjął projekt 7 lipca 2015 r. Projekt wpłynął do Sejmu 15 lipca 2015 r. 16 lipca 2015 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnienie przedstawi Minister Zdrowia.

Prokuratoria Generalna będzie mogła skoncentrować się na złożonych, skomplikowanych sprawach
To cel rządowego projektu nowelizacji ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw, który Sejm rozpatrzy w pierwszym czytaniu. Projekt ma wyeliminować utrudnienia w funkcjonowaniu Prokuratorii Generalnej (PG) Skarbu Państwa (SP) oraz zmniejszyć obciążenia tej instytucji sprawami mniejszej wagi. Jak podkreśla rząd, Prokuratoria została utworzona do ochrony ważnych praw i interesów Skarbu Państwa i w jej gestii pozostaje prowadzenie skomplikowanych i precedensowych spraw. Projekt m.in. zmienia zasady i tryb przekazywania spraw przez PG do prowadzenia podmiotom reprezentującym Skarb Państwa (np. ministerstwom). Ma to dotyczyć spraw rutynowych lub takich, w których jest jednolite orzecznictwo. Prokuratoria będzie mogła przekazać sprawę urzędowi reprezentującemu SP, którego działania ona dotyczy, jeśli wartość przedmiotu sprawy nie przewyższa 300 tys. zł. Wniosek o przekazanie sprawy będzie mógł też złożyć Prezes Rady Ministrów lub Minister Skarbu Państwa w zakresie jego właściwości - taki wniosek będzie dla PG wiążący, bez względu na rangę sprawy. Sprawy o wartości przekraczającej 300 tys. zł, ale nie większej niż 10 mln zł, Prokuratoria Generalna będzie mogła przekazywać urzędom za ich zgodą. Sprawami, których wartość przewyższa 10 mln zł, PG będzie miała obowiązek zająć się sama. Ponadto projekt umożliwia PG wykonywanie zastępstwa procesowego niektórych państwowych osób prawnych za ich zgodą (np. państwowych uczelni wyższych, muzeów, państwowych instytutów badawczych) na polecenie Prezesa Rady Ministrów. Chodzi o wsparcie tych podmiotów w szczególnie uzasadnionych przypadkach oraz ochronę innych istotnych praw i interesów dotyczących mienia państwowego, które nie należą do SP. Proponowana nowelizacja doprecyzowuje, że radcowie i starsi radcowie PG będą mogli wykonywać dodatkowe prace poza PG, wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody  Prezesa Prokuratorii. Prezes, jak i wiceprezesi PG mają podlegać wszystkim rygorom ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne i składać oświadczenia majątkowe. Rząd przyjął projekt 23 czerwca 2015 r. Do Sejmu wpłynął on 8 lipca br., a 9 lipca br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnienie projektu przedstawi Minister Skarbu Państwa.

Ujednolicenie standardów pracy marynarzy na statkach morskich
To cel rządowego projektu ustawy o pracy na morzu. Posłowie rozpoczną nad nim pracę. Projekt m.in. wdraża Konwencję o pracy na morzu (MLC), która weszła w życie 20 sierpnia 2013 r. Konwencję MLC ratyfikowało 66 państw, w tym państwa OECD, jak np. Australia, Japonia oraz Kanada. Konwencja MLC wprowadza minimalne, międzynarodowo ujednolicone standardy pracy i życia marynarzy na statkach morskich, zapewniające m.in. przestrzeganie praw człowieka i obywatela. Zgodnie z konwencją, Polska „jako państwo bandery” zobowiązuje się do inspekcji i monitorowania usług pośrednictwa pracy marynarzy, a jako „państwo portu” – do przeprowadzania inspekcji warunków pracy i życia marynarzy na statkach innych bander zawijających do polskich portów. Nowe przepisy dotyczą statków przeznaczonych lub używanych do prowadzenia działalności gospodarczej – statki rybołówstwa morskiego będą im podlegać tylko w pewnym zakresie. Nie będą one obejmować jednostek pływających Marynarki Wojennej, Straży Granicznej, Policji oraz statków żeglugi śródlądowej. Na statku będą mogły pracować osoby, które ukończyły 18 lat. Dopuszczalne będzie zatrudnienie osoby powyżej 16 lat, np. ucznia szkoły morskiej w celu zdobycia praktyki w zawodzie, zgodnie z programem nauczania szkoły. Umowy o pracę marynarzy będą – jak dotychczas – zawierane na: stałe (czas nieokreślony), na kilkumiesięczne kontrakty (umowy na czas określony) oraz na czas podróży morskiej.  Marynarz na statku będzie mógł pracować maksymalnie 14 godzin w każdym okresie 24-godzinnym oraz 72 godziny w okresie siedmiodniowym. Dla młodocianych normą będzie praca nie dłuższa niż 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Armator będzie musiał zapewnić m.in. pomieszczenia mieszkalne i higieniczno-sanitarne spełniające warunki określone w Konwencji oraz bezpłatne wyżywienie odpowiedniej jakości i wodę pitną. W trakcie zatrudnienia na statku koszty opieki zdrowotnej będzie ponosił armator. Wprowadzono też przepisy dotyczące zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych w okresie, gdy marynarze nie będą związani stosunkiem pracy. Nowym rozwiązaniem będzie możliwość wniesienia przez marynarza skargi na warunki pracy i życia na statku. Skarga może być wnoszona do bezpośredniego przełożonego, kapitana statku lub inspektora Inspekcji Państwa Bandery lub Inspekcji Państwa Portu. Projekt dotyczy też kar pieniężnych lub grzywny za wykroczenia przeciwko prawom marynarzy lub osób poszukujących pracy na statkach morskich. W projekcie uregulowano też niektóre kwestie związane z pracą na statkach rybackich, statkach pełniących wyłącznie specjalną służbę państwową oraz na statkach szkolnych, w aspekcie zawierania stosunku pracy (marynarska umowa o pracę), czasu pracy, wynagrodzenia za pracę oraz ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy. Rząd przyjął projekt 23 czerwca 2015 r. Do Sejmu wpłynął on 7 lipca 2015 r., a 9 lipca tego roku skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. Do prezentowania stanowiska Rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury i Rozwoju.

Polska wdraża normy unijne dotyczące planowania przestrzennego obszarów morskich
To istota rozpatrywanej w pierwszym czytaniu rządowej propozycji nowelizacji ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw. Projekt wdraża dyrektywę z 23 lipca 2014 r., ustanawiającą ramy planowania przestrzennego obszarów morskich. W projektowanej nowelizacji są przepisy regulujące przebieg linii podstawowej morza terytorialnego i granic polskich obszarów morskich oraz szczegółową procedurę uzgadniania planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. Są także m.in. rozwiązania wprowadzające podstawy prawne do przyjęcia m.in. rozporządzeń określających: przebieg zewnętrznej granicy morza terytorialnego, przebieg zewnętrznej granicy morskiej strefy przyległej, minimalne poziomy bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz granice morskich portów wojennych. Projekt doprecyzowuje procedury sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, procedury wydawania pozwoleń lokalizacyjnych oraz pozwoleń na układanie i utrzymywanie podmorskich kabli i rurociągów w polskich obszarach morskich (wprowadzono m.in. uproszczoną procedurę uzyskiwania pozwolenia lokalizacyjnego dla obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę). Projekt przedłuża ważność pozwoleń na wznoszenie morskich farm wiatrowych z 30 do 35 lat. Plany zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich będą przyjmowane sukcesywnie w formie rozporządzeń. Rząd przyjął projekt 7 lipca 2015 r. Projekt wpłynął do Sejmu 10 lipca 2015 r. 13 lipca 2015r. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadni Minister Infrastruktury i Rozwoju.

Będą kredyty dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na innowacje technologiczne
Rozwiązania te zawiera rozpatrywany w pierwszym czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw. Dotychczas (w perspektywie finansowej 2007-2013) przedsiębiorcy sektora MŚP mogli otrzymywać kredyty na realizację inwestycji technologicznej. Kredyt technologiczny mógł być częściowo spłacony przez Bank Gospodarstwa Krajowego w formie tzw. premii technologicznej. Funkcjonował w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt przewiduje kontynuację wsparcia sektora MŚP przez udzielanie kredytów na innowacje technologiczne wraz z premią technologiczną na inwestycje mające na celu wdrożenie nowej technologii w postaci prawa własności przemysłowej, wyników badań przemysłowych, prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. W związku z tym doprecyzowano definicję „inwestycji technologicznej”. Zgodnie z nią - wsparcie będą otrzymywać przedsiębiorcy wdrażający nowe technologie, w wyniku których na rynek zostaną wprowadzone nowe lub znacząco ulepszone towary, procesy lub usługi, które do tej pory nie były wytwarzane w Polsce. Z ustawy będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których towary lub usługi są innowacyjne co najmniej w skali kraju. Przyznanie premii technologicznej będzie w większym niż dotąd stopniu zależeć od poziomu innowacyjności przedsięwzięcia. Kredytów technologicznych, jak dotychczas, będą udzielać banki komercyjne. Kredyt będzie mógł zostać częściowo spłacony przez Bank Gospodarstwa Krajowego w formie tzw. premii technologicznej – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Będzie to zatem połączenie komercyjnego kredytu z elementem dotacyjnym. Maksymalną wysokość premii zwiększono z 4 do 6 mln zł. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami, inwestycja technologiczna musi być utrzymywana przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia (na obszarze, na którym została zrealizowana), pod rygorem zwrotu wypłaconej premii technologicznej wraz z odsetkami. Planuje się, że przedsiębiorca będzie składał wniosek o przyznanie premii technologicznej bezpośrednio do BGK, co usprawni proces naboru wniosków. Rząd przyjął projekt 7 lipca 2015r. Projekt wpłynął do Sejmu 10 lipca 2015 r. 13 lipca 2015 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadni Minister Gospodarki.

Konsumenci będą lepiej chronieni – nowe uprawnienia UOKiK
To istota rozpatrywanych w pierwszym czytaniu rządowych propozycji zmian w ustawie o  ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Projekt przyznaje prezesowi UOKiK nowe uprawnienia, które pozwolą na uszczelnienie systemu ochrony konsumentów. Proponowane zmiany mają zwiększyć skuteczność przeciwdziałania naruszeniom interesów konsumentów, wychodzą też naprzeciw postulatom zgłaszanym przez przedsiębiorców. Prezes UOKiK będzie mógł bezpłatnie publikować komunikaty i ostrzeżenia dotyczące istotnych zagrożeń dla interesów konsumentów w publicznym radiu i telewizji. Będzie mógł podjąć „miękkie” działania wobec przedsiębiorcy, bez konieczności wszczynania postępowania. Projekt wprowadza tzw. „tajemniczego klienta”. Dzięki niemu łatwiej będzie udowodnić przedsiębiorcy naruszenie przepisów ustawy. Skorzystanie z tego narzędzia będzie możliwe wyłącznie za zgodą sądu. Nie będzie można stosować prowokacji, lecz jedynie sprawdzić sposób oferowania produktu lub usługi oraz procedurę zawierania umowy. Poza tym projekt zabrania proponowania konsumentom zakupu usług finansowych, które nie odpowiadają ich potrzebom oraz proponowanie nabycia tych usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru (zjawisko tzw. ”missellingu”). Dodatkowo projekt daje UOKiK możliwość wyrażenie swojego poglądu w indywidualnej sprawie przed sądem powszechnym, jeśli przemawia za tym interes publiczny. W sytuacji naruszenia zbiorowych interesów konsumentów będzie też można wydać tzw. „decyzję tymczasową". Będzie ona wydawana na czas nie dłuższy niż do wydania decyzji kończącej postępowanie. Przedsiębiorca będzie mógł się od niej odwołać w przyspieszonym trybie. Zmieniony zostanie model kontroli abstrakcyjnej klauzul, co m.in. wyeliminuje obecne wątpliwości dotyczące skutków orzeczenia sądu w sprawie uznania wzorca umowy za niedozwolony. Rząd przyjął projekt 7 lipca 2015 r. Projekt wpłynął do Sejmu 10 lipca 2015 r. 13 lipca 2015r. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu plenarnym. Projekt uzasadni Prezes Rady Ministrów.

Odnowa obszarów zdegradowanych społecznie oraz infrastrukturalnie
To główny cel rządowej propozycji ustawy o rewitalizacji, którą posłowie rozpatrzą w drugim czytaniu podczas obecnego posiedzenia Sejmu. Istotą rewitalizacji będą zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Projekt kładzie nacisk na włączenie społeczności lokalnej w proces odnowy – począwszy od planowania, przez realizację aż po ocenę działań. Prowadzone będą konsultacje społeczne (m.in. w formie ankiet, wywiadów i debat) z udziałem przede wszystkim mieszkańców i władz gminy, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Wyniki konsultacji będą upublicznione. Gminy, które zdecydują się na działania odnawiające, powołają komitety rewitalizacji. Będzie to forum dialogu między organami gminy i uczestnikami przedsięwzięć rewitalizacyjnych (np. mieszkańcami, przedsiębiorcami czy instytucjami), posiadające kompetencje opiniodawcze i doradcze.  Projekt wprowadza gminne programy rewitalizacji (GPR). Będą one przyjmowane przez rady gmin w formie uchwały i powinny zawierać m.in. szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji, cele rewitalizacji, opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, określenie ram finansowych i wskazanie źródeł finansowania – publicznych i prywatnych. Na obszarach rewitalizowanych będzie można utworzyć specjalne strefy rewitalizacji (SSR), ukierunkowane szczególnie na rozwój społecznego budownictwa czynszowego. Strefy będą mogły korzystać ze szczególnych udogodnień oraz instrumentów prawnych, takich jak np. ułatwienia administracyjne, dotacje remontowe oraz generalne zwolnienie z obowiązku stosowania trybów przetargowych, o ile wartość zamówienia nie przekracza tzw. progów unijnych. Na terenie strefy gmina będzie miała pierwszeństwo w zakupie nieruchomości. Projekt zakłada również specjalną formę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Miejscowy plan rewitalizacji (MPR), który może być przyjmowany dla obszarów najbardziej zdegradowanych. Projektowana ustawa wprowadza też określone ramy interwencji - obszar rewitalizacji w gminie nie może przekroczyć 20 proc. powierzchni gminy, a działania rewitalizacyjne mogą objąć maksymalnie 30 proc. jej mieszkańców. Ograniczenia te mają zapewnić koncentrację działań i środków, a przez to efektywność i trwałość rewitalizacji. 8 lipca 2015 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu na posiedzeniu Sejmu. Decyzją Izby projekt trafił do dalszych prac w Komisjach: Infrastruktury, Polityki Społecznej i Rodziny oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Skuteczniejsza walka z korupcją i dopingiem w sporcie
Ma to zapewnić uchwalona przez Sejm 12 czerwca br. nowelizacja ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Teraz posłowie rozpatrzą poprawki zaproponowane do niej przez Senat. Ustawa rozszerza  ograniczenia w dodatkowej działalności członków zarządów polskich związków sportowych. Nie będą oni mogli m.in. prowadzić działalności gospodarczej w jakikolwiek sposób związanej z działalnością statutową związku. Nie będą mogli też być wspólnikiem w spółce osobowej prawa handlowego prowadzącej działalność gospodarczą związaną z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych. Ponadto członek zarządu polskiego związku sportowego nie będzie mógł posiadać więcej niż 10 proc. udziałów lub akcji w spółce kapitałowej, której działalność łączy się z działalnością statutową związku. Na zakończenie działalności gospodarczej, zbycie akcji lub wystąpienie ze spółki nowo wybrani członkowie zarządów będą mieć 30 dni od objęcia funkcji. Przesyłanie rocznych sprawozdań finansowych polskich związków sportowych do badania przez biegłego rewidenta będzie obowiązkowe.  Poza tym każdy polski związek sportowy będzie musiał należeć do międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim bądź innej uznawanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. W przeciwnym razie stanie się organizacją działającą jako związek stowarzyszeń. Spod tego rygoru będą mogły być wyłączone związki działające w sporcie osób niepełnosprawnych, jeśli otrzymają specjalną zgodę Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nowelizacja dostosowuje przepisy w zakresie walki z dopingiem do standardów międzynarodowych. Poza tym zwalnia z podatku od nieruchomości obiekty o szczególnym znaczeniu dla sportu. Chodzi o budynki Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich m.in. we Władysławowie i Zakopanem. Ponadto ustawa podwyższa świadczenie olimpijskie przysługujące medalistom m.in. igrzysk olimpijskich, którzy ukończyli 40 lat. Tak jak dotychczas, będzie ono corocznie ustalane na podstawie kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, ale mnożnik zostanie podniesiony z 1,3255 do 1,4. Zgodnie z ustawą świadczenie to byłoby też zwolnione z PIT. 10 lipca Senat zaproponował do ustawy poprawki dotyczące m.in. rezygnacji ze zwolnienia z PIT świadczenia olimpijskiego oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości obiektów Centralnego Ośrodka Sportu (COS). W konsekwencji uległby też zmianie tytuł ustawy na ustawę „o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”. Inna z poprawek Senatu doprecyzowuje, że działalność COS, na którą może on otrzymać dotację celową z budżetu państwa, nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Senackie poprawki zostały skierowane do Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.

Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego  
Sejm rozpatrzy Sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z 22 września 2014 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie posła Armanda Ryfińskiego. Wniosek wpłynął do Marszałka Sejmu 7 października 2014 r. Komisja rozpatrzyła go na posiedzeniu 8 lipca 2015 r. i proponuje jego przyjęcie. Sprawozdanie komisji przedstawi posłanka Elżbieta Nawrocka.   

Bankowy Fundusz Gwarancyjny będzie objęty tzw. stabilizującą regułą wydatkową
Przewiduje to poselski projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych, który zostanie rozpatrzony w trzecim czytaniu na 97. posiedzeniu Sejmu. Jest to mechanizm ustalania nieprzekraczalnego limitu wydatków jednostek finansów publicznych. Zgodnie z tą regułą, w okresach dobrej koniunktury wydatki państwa mają rosnąć wolniej niż PKB, a w czasie spowolnienia gospodarczego szybciej. Zdaniem wnioskodawców, BFG powinien zostać objęty tym mechanizmem ze względu na jego istotne znaczenie systemowe oraz znaczny, bezpośredni wpływ na wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych. Kwota wydatków, określona zgodnie ze stabilizującą regułą wydatkową, jest wpisywana do ustawy budżetowej. W związku z proponowanymi w projekcie zmianami do budżetu państwa na 2016 r. zostanie wpisana kwota wydatków BFG z 2014 r., czyli 3 mld 292 mln 932 tys. 570 zł. Drugie czytanie odbyło się 10 lipca br. na posiedzeniu plenarnym.

Podczas posiedzenia w łącznej debacie krótkiej - trwającej 2 godziny - Sejm rozpatrzy dokumenty, ważne z punktu widzenia realizacji ubiegłorocznego budżetu państwa i sytuacji finansowej kraju.

Wykonanie ubiegłorocznego budżetu oraz analiza NIK i projekt uchwały w przedmiocie absolutorium dla rządu
Zgodnie z przyjętym przez rząd sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r. zeszłoroczne dochody budżetu państwa wyniosły 283 mld 542 mln 707 tys. zł, a wydatki - 312 mld 519 mln 527 tys. zł, co dało deficyt budżetowy w wysokości 28 mld 976 mln 820 tys. zł. W 2014 r. dochody budżetu środków europejskich były na poziomie 68 mld 088 mln 403 tys. zł, a wydatki - 68 mld 405 mln 654 tys. zł. Deficyt budżetu środków europejskich wyniósł 317 mln 251 tys. zł. Wskaźnik cen towarów i usług pozostał na poziomie z 2013 r. i był niższy od prognozowanego o 2,5 pkt proc. Stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec 2014 r. wyniosła 11,5 proc. (rok wcześniej było to 13,4 proc.). W 2014 r. PKB zwiększył się o 3,4 proc. i jest to wynik dwukrotnie lepszy do odnotowanego w 2013 r. (1,7 proc.). Najwyższa Izba Kontroli rekomenduje udzielenie rządowi absolutorium. W analizie przedstawionej Sejmowi NIK oceniła pozytywnie wykonanie budżetu państwa i budżetu środków europejskich w większości części budżetowych. Negatywną ocenę otrzymało wykonanie budżetu w części Krajowe Biuro Wyborcze. NIK wskazała, że sprawozdanie rządu z wykonania budżetu w 2014 r. przekazuje rzetelny obraz wykonania budżetu państwa. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych opowiedziała się za przyjęciem przez Sejm sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2014 r. i udzieleniem absolutorium rządowi. W projekcie uchwały zaproponowała też, aby Sejm zwrócił uwagę na istotne nieprawidłowości w wykonaniu budżetu w części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze oraz zwrócił się do dysponentów poszczególnych części budżetowych o usunięcie nieprawidłowości wskazanych przez NIK. Sprawozdanie z wykonania budżetu wpłynęło do Sejmu 29 maja 2015 r., a analiza i opinia NIK dot. absolutorium 15 czerwca 2015 r. Marszałek Sejmu skierował oba dokumenty do rozpatrzenia przez Komisję Finansów Publicznych i pozostałe komisje sejmowe w zakresie ich właściwości. Komisja Finansów Publicznych rozpatrywała sprawozdanie z wykonania budżetu, analizę NIK i wnioski właściwych komisji sejmowych 23 i 24 czerwca oraz 1, 2, 7, 8 i 9 lipca br. Na ostatnim posiedzeniu Komisja Finansów Publicznych zarekomendowała podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Radzie Ministrów. Na posiedzeniu Sejmu sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych przedstawi posłanka Krystyna Skowrońska. Sejm podejmuje uchwałę o udzieleniu lub o odmowie udzielenia absolutorium Radzie Ministrów w ciągu 90 dni od otrzymania sprawozdania i po zapoznaniu się z opinią NIK.

Informacja o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2014 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego
Tym dokumentem również zajmie się Izba w łącznej debacie krótkiej na bieżącym posiedzeniu plenarnym. Zgodnie z informacją w 2014 r. udzielono 10 gwarancji Skarbu Państwa (SP), na łączną kwotę 16.878.348.600 zł, w tym: 8 gwarancji spłaty kredytów zagranicznych zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz 2 gwarancje wykonania zobowiązań. Stanowi to 5,63 proc. limitu ustalonego w ustawie budżetowej na 2014 r. na poziomie 300 mld zł. Były to środki przewidziane na wsparcie systemu bankowego, ale nie trzeba było z nich korzystać, co zostało ocenione w informacji pozytywnie. Zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2014 r. wynosiły: 110.831.550.475 zł i w porównaniu z 2013 r. wzrosły o 5,7 proc. W 2014 r. Skarb Państwa nie musiał przeznaczać środków na spłatę gwarantowanych i poręczonych zobowiązań. W 2013 r. wydał na ten cel 1.924.376 zł. W 2014 roku osoby prawne udzieliły łącznie 180 poręczeń i gwarancji na łączną kwotę 13.507.975.594 zł. W stosunku do roku 2013 nastąpił blisko pięciokrotny wzrost ich wartości (o 483,64 proc.). W 2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał 32 umowy z 24 bankami kredytującymi, w ramach których przyznano limity na łączną kwotę 22.518.500.000 zł. Dokument wpłynął do Sejmu 23 czerwca 2015 r. tego samego dnia został skierowany do Komisji Finansów Publicznych. 9 lipca 2015 r. komisja przyjęła sprawozdanie, w którym wnosi o przyjęcie informacji. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawi poseł Paweł Arndt.

Sprawozdanie z działalności banku centralnego w 2014 r.
To następny z dokumentów sprawozdawczych, nad którym Sejm będzie pracować w łącznej debacie krótkiej. Sprawozdanie opisuje realizację przez NBP ustawowych zadań w zakresie: polityki pieniężnej, stabilności systemu finansowego, działalności emisyjnej, zarządzania rezerwami dewizowymi, działalności dewizowej, działań na rzecz systemu płatniczego, obsługi Skarbu Państwa, działalności analityczno-badawczej, statystycznej oraz edukacyjnej i informacyjnej, a także współpracy międzynarodowej. W 2014 r. NBP realizował politykę pieniężną dążąc do utrzymania stabilności cen. Polityka pieniężna była równocześnie prowadzona w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko zaburzenia równowagi w gospodarce oraz sprzyjać stabilności sektora finansowego. Rada Polityki Pieniężnej utrzymywała w I połowie 2014 r. stopy procentowe na niezmienionym poziomie, a w II półroczu obniżyła je o 0,5 pkt proc. do 2,0 proc. W 2014 r. NBP współpracował z instytucjami tworzącymi sieć bezpieczeństwa finansowego tj. MF, KNF i Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, oraz podejmował działania na rzecz rozwoju systemu płatniczego i jego sprawnego funkcjonowania. Głównym celem działalności emisyjnej NBP w 2014 r. było zapewnienie bezpieczeństwa i płynności obrotu gotówkowego. Wartość pieniądza gotówkowego w obiegu wzrosła o 13,3 proc. i wyniosła ok. 142,9 mld zł. NBP wprowadził do obiegu unowocześnione banknoty o nominałach 10, 20, 50 i 100 zł oraz monety 1, 2 i 5 groszowe wykonane ze stali powlekanej mosiądzem. W 2014 r. przeprowadzono 1893 kontrole obrotu dewizowego i wydano 25 decyzji dewizowych. Według stanu na 31 grudnia 2013 r. w Polsce działało 5011 kantorów. W ramach działań edukacyjnych i informacyjnych NBP uczestniczył w realizacji 214 projektów edukacyjnych skierowanych do szerokiego grona odbiorców. Kontynuowano 3 kampanie informacyjne, dotyczące nowych zabezpieczeń banknotów, korzystania z usług finansowych tzw. parabanków i przeciwdziałania wykluczeniu finansowemu. Dokument wpłynął do Sejmu 21 maja 2015 r. 26 maja 2015 r. został skierowany do Komisji Finansów Publicznych, która zapoznała się ze sprawozdaniem na posiedzeniu 23 czerwca 2015 r. Sprawozdanie Komisji przedstawi posłanka Bożena Szydłowska.

Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2014 r.
Dokument ten zostanie przedstawiony na 97. posiedzeniu Sejmu. Zgodnie ze skierowanymi do Sejmu materiałami, w ubiegłym roku Izba przeprowadziła i zakończyła 110 kontroli planowych oraz kontrolę wykonania budżetu w 2013 r. w 111 częściach budżetowych. NIK skontrolowała blisko 2,5 tys. podmiotów, sformułowała 75 wniosków de lege ferenda sygnalizując właściwym organom konieczność zmiany prawa oraz złożyła 106 zawiadomień do organów ścigania, w tym 45 do prokuratury. Skontrolowano m.in.: Krajowe Biuro Wyborcze, budowę terminala LNG, stan bezpieczeństwa i poszanowania prywatności obywateli, a także skuteczność nadzoru nad służbami specjalnymi. W 2014 r. przez NIK badane były kwestie związane z bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym państwa, stanem finansów publicznych i rezerw Narodowego Banku Polskiego. Przedmiotem kontroli NIK były również zagadnienia związane z infrastrukturą, transportem i bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Kolejny rok Izba pełniła funkcje audytora zewnętrznego Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN), a w październiku 2014 r. oficjalnie przejęła mandat audytora zewnętrznego Rady Europy. Najwyższa Izba Kontroli była również aktywna w dziedzinie pomocy dla najwyższych organów kontroli krajów aspirujących do Unii Europejskiej. Dokument wpłynął do Sejmu 15 czerwca 2015 r. 16 czerwca 2015 r. został skierowany do Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Na posiedzeniu Komisji 9 lipca 2015 r. sprawozdanie zreferował prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności NIK w 2014 r. Sprawozdanie z jej prac przedstawi poseł Arkadiusz Czartoryski.

Ułatwienia dla rodziców w łączeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi
Są one zaproponowane w prezydenckim projekcie nowelizacji ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Sejm zajmie się nim w drugim czytaniu. Projekt tzw. ustawy rodzinnej upraszcza system urlopów związanych z opieką nad dzieckiem oraz ma ułatwić korzystanie z elastycznych form czasu pracy ze względu na obowiązki rodzinne. Zgodnie z projektem rodzice będą mogli korzystać z urlopów rodzicielskich i wychowawczych do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat, a zatem również na początku nauki w szkole. Rodzice, którzy wrócą do pracy przed ukończeniem przez dziecko 1. roku życia, będą mogli wykorzystać pozostałą część urlopu rodzicielskiego (do 16 tygodni, w 2 częściach) w okresie późniejszym – do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. Dla rodziców, którzy nie chcą rezygnować z pracy, projekt wydłuża możliwość połączenia urlopu rodzicielskiego z pracą w niepełnym wymiarze do 64 tygodni (obecnie to 32 tygodnie). Projekt daje też rodzicom dzieci do lat 14 możliwość wykorzystania 2 dni zwolnienia od pracy w wymiarze godzinowym. W myśl projektu ojcowie będą mogli wykorzystywać urlopy ojcowskie w dwóch częściach, do ukończenia przez dziecko 2 lat (obecnie do ukończenia roku życia). Projekt włącza też dodatkowy urlop macierzyński do urlopu rodzicielskiego (urlop rodzicielski będzie wynosił 32 tygodnie) i ujednolica zasady dotyczące urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego. Projekt wydłuża także termin złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego i wychowawczego z 14 do 21 dni po porodzie. Projektowane zmiany dotyczą też rodziców, z których jedno jest pracownikiem, a drugie prowadzi działalność gospodarczą. Będą oni mogli wymieniać się opieką nad dzieckiem i przysługującym z tego tytułu urlopem lub zasiłkiem. Projekt wpłynął do Sejmu 30 marca 2015 r. 8 kwietnia został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. 22 kwietnia br. Sejm przeprowadził pierwsze czytanie, a następnie skierował projekt do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. 8 lipca br. Komisja przyjęła sprawozdanie z poprawkami głównie o charakterze redakcyjno-legislacyjnym. Sprawozdanie Komisji przedstawi posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka.

Bankowy tytuł egzekucyjny będzie zlikwidowany
W porządku obrad Sejmu jest drugie czytanie projektu, który ma powstać w Komisji Finansów Publicznych w wyniku wspólnego rozpatrzenia trzech poselskich projektów nowelizacji Prawa bankowego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1441, 3425, 3426). Projekty zakładają likwidację bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE), co ma poprawić sytuację klientów banków. BTE to wystawiany przez bank dokument uprawniający do egzekucji komorniczej majątku np. kredytobiorcy, który nie wywiązuje się z umowy. Klienci banków, zawierając umowę kredytu otrzymują do podpisu  oświadczenie o poddaniu się egzekucji na wypadek niemożności spłaty zadłużenia, co daje bankowi prawo wystawienia BTE. Wszczęcie egzekucji następuje po nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności. Sąd bada BTE tylko pod względem formalnym, a nie merytorycznym. Jeśli stwierdzi poprawność formalną BTE, w ciągu trzech dni od złożenia wniosku przez bank nadaje mu klauzulę wykonalności. Rozpatrywane przez Sejm zmiany mają uwzględniać wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 14 kwietnia 2015 r., w którym TK uznał, że prawo banków do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych jest niezgodne z konstytucyjną zasadą równego traktowania. Zdaniem TK bank i jego klient powinni mieć co do zasady równe możliwości obrony swych praw i interesów wynikających z zawartej umowy. Podczas prac w Komisji Finansów Publicznych, która skierowała projekty do podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych w celu łącznego rozpatrzenia, za wiodący uznano projekt KP SLD (druk 3426). Proponuje on 14-dniowe vacatio legis. Taką propozycję zawiera też projekt KP PiS (druk 1441). Natomiast projekt KP PO (druk 3425) zakłada wejście w życie nowych przepisów 1 sierpnia 2016 r. - w dniu, w którym w myśl orzeczenia TK zakwestionowane przepisy utracą moc. Przyjęty za wiodący projekt KP SLD, jak również propozycja KP PiS, odbiera prawo do wydawania tytułu egzekucyjnego bankom, a projekt KP PO obejmuje też dodatkowo spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. W myśl uznanego za wiodący projektu KP SLD, a także projektu KP PiS, postępowania w sprawie nadania BTE klauzuli wykonalności wszczęte przed wejściem w życie proponowanej nowelizacji, miałyby toczyć się według przepisów dotychczasowych. Z kolei zgodnie z projektem KP PO, dotychczasowe regulacje mają być stosowane do prowadzenia egzekucji na podstawie BTE, którym nadano klauzule wykonalności przed wejściem w życie nowych przepisów. Projekt grupy posłów KP PO (druk 3425) wpłynął do Sejmu 15 maja 2015 r. 26 maja 2015 r. został skierowany do pierwszego czytania na forum Izby, które odbyło się 11 czerwca 2015 r. Następnie projekt trafił do Komisji Finansów Publicznych. Natomiast propozycja grupy posłów KP SLD (druk 3426) została wniesiona do laski marszałkowskiej 17 kwietnia 2015 r., po czym 26 maja 2015 r. została skierowana do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu.  Przeprowadzono je 11 czerwca 2015 r. Prace nad projektem były kontynuowane w Komisji Finansów Publicznych. Z kolei projekt grupy posłów KP PiS (druk 1441) wpłynął do Sejmu 11 kwietnia 2013 r. Pierwsze czytanie odbyło się 12 lipca 2013 r. na forum Sejmu. 19 marca 2015 r. Komisja Finansów Publicznych wniosła o odrzucenie projektu (przed wyrokiem TK ws. BTE). Drugie czytanie przeprowadzono 12 czerwca 2015 r. Tego dnia Izba odrzuciła wniosek o odrzucenie projektu i skierowała propozycję ponownie do komisji. Komisja Finansów Publicznych skierowała wszystkie projekty do podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych. W wyniku ich wspólnego rozpatrzenia 24 czerwca br. podkomisja przyjęła sprawozdanie. 1 lipca br. komisja rozpatrywała sprawozdanie i odesłała je z powrotem do podkomisji. 7 lipca br. podkomisja przyjęła sprawozdanie z poprawkami.

Ułatwienia dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą związaną z obrotem wyrobami akcyzowymi
Takie zmiany zakłada rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Na tym posiedzeniu Izby posłowie zajmą się nim w drugim czytaniu. Celem nowych regulacji jest zniesienie lub ograniczenie niektórych uciążliwych i zbędnych obowiązków administracyjnych. Pozwoli to firmom obniżyć koszty ich działalności. Proponowana nowelizacja m.in. daje podatnikowi możliwość wyboru w określonych sytuacjach właściwego organu podatkowego w zakresie akcyzy. Przewiduje też np. wprowadzenie zwolnienia od akcyzy dla zakładów energochłonnych rozpoczynających działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów węglowych lub gazowych. Ewidencja prowadzona na potrzeby akcyzy będzie mogła być zastąpiona dokumentacją prowadzoną na potrzeby podatkowe lub księgowe inne niż akcyza. Dokumentacja dotycząca kontroli wyrobów akcyzowych będzie ograniczona przez m.in. wyeliminowanie podwójnej weryfikacji podmiotów przed wydaniem zezwolenia akcyzowego oraz podwójnej dokumentacji dotyczącej składu podatkowego, a także wprowadzenie jednego wniosku o wydanie zezwolenia i urzędowe sprawdzenie. W projekcie zaproponowano też zniesienie obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego przy przemieszczaniu wyrobów z zerową stawką akcyzy w procedurze zawieszenia, co zmniejszy koszty prowadzenia działalności. Nowe przepisy mają obowiązywać od 31 lipca 2015 r., z wyjątkiem części regulacji, dla których termin wejścia w życie wyznaczono na 1 stycznia 2016 r. Rząd przyjął projekt 2 czerwca 2015 r. Projekt wpłynął do Sejmu 17 czerwca 2015 r., a 19 czerwca br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Pierwsze czytanie odbyło się 24 czerwca br., po czym projekt trafił do Komisji Finansów Publicznych.

Nowe zasady i tryb organizowania oraz przeprowadzania zgromadzeń
Są one zawarte w rządowym projekcie ustawy – Prawo o zgromadzeniach, nad którym Izba ma pracować w drugim czytaniu. Celem projektu jest umożliwienie pełnego i efektywnego korzystania z konstytucyjnej wolności zgromadzeń, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa ich uczestnikom oraz osobom przebywającym w pobliżu. Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 września 2014 r. oraz wytyczne Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zgodnie z projektem zgromadzeniem jest grupa osób, które zebrały się na otwartej przestrzeni dostępnej dla każdego, by prowadzić wspólnie obrady lub wyrazić stanowisko w sprawach publicznych. Projekt rezygnuje z określenia minimalnej liczby zebranych osób, która sprawia, że są one traktowane jak zgromadzenie. Dotychczas musiało to być co najmniej 15 osób. Organizatorzy będą musieli zgłosić zgromadzenie pisemnie, faksem, ustnie do protokołu lub e-mailem nie później niż 6 dni i nie wcześniej niż 30 dni przed jego planowaną datą. Od decyzji organu gminy o zakazie zgromadzenia organizator będzie mógł się odwołać do sądu okręgowego. Odwołania mają być rozpatrywane w trybie podobnym do wyborczego – niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu doby od jego wniesienia. Kolejną instancją odwoławczą byłby sąd apelacyjny, który także miałby 24 godziny na rozpatrzenie postanowienia sądu okręgowego. W sprawach tych nie przysługiwałaby skarga kasacyjna. Za przebieg zgromadzenia będą odpowiadać organizator i przewodniczący. Obowiązek rozwiązania zgromadzenia w razie zagrożenia będzie miał przewodniczący. Jeśli tego nie zrobi, będzie to zadanie przedstawiciela organu gminy. Przedstawiciel samorządu będzie wyznaczany obowiązkowo dla zgromadzeń z ponad 500 uczestnikami, a także w razie niebezpieczeństwa naruszenia porządku. Zgromadzenia, które nie powodują utrudnień w ruchu drogowym będzie można zgłaszać w trybie uproszczonym. W tym trybie zgłoszenie trzeba będzie skierować do gminnego centrum zarządzania kryzysowego najpóźniej na 2 dni przed terminem zgromadzenia. Projekt wprowadza pojęcie zgromadzenia spontanicznego. Będzie to zgromadzenie, które odbywa się w związku z nagłym, niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, które nie może się odbyć w innym terminie, bo straciłoby sens i znaczenie z punktu widzenia debaty publicznej. Takich zgromadzeń nie trzeba byłoby zgłaszać. Rząd przyjął projekt 9 czerwca 2015 r. Do Sejmu wpłynął on 17 czerwca, a 19 czerwca 2015 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Pierwsze czytanie odbyło się 24 czerwca br., po czym projekt trafił do Komisji Spraw Wewnętrznych, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. 8 lipca br. projekt rozpatrzyła podkomisja nadzwyczajna, która przyjęła projekt z poprawkami. Tego samego dnia projekt został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Zniesienie obowiązku meldunkowego w 2018 r.
Takie rozwiązanie zaproponowane zostało przez rząd w projekcie nowelizacji ustawy o ewidencji ludności, którego drugie czytanie odbędzie się na 97. posiedzeniu Sejmu. Proponowana nowelizacja przesuwa o dwa lata termin likwidacji obowiązku meldunkowego. Projekt ma zapewnić dodatkowy czas na wprowadzenie kompleksowych zmian w prawie i odpowiednie dostosowanie systemów teleinformatycznych obsługujących rejestry państwowe oparte na obowiązku meldunkowym. Rząd przypomina, że nad spójnością działań administracji publicznej niezbędnych do wprowadzenia zmian wynikających z likwidacji obowiązku meldunkowego, czuwa powołany 13 czerwca 2014 r. zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Międzyresortowy Zespół do spraw Przygotowania Administracji Rządowej do Zniesienia Obowiązku Meldunkowego. Zdaniem zespołu istotnych zmian prawnych i technicznych wymagają takie obszary jak np.: organizacja wyborów, powszechny obowiązek obrony, kontrola i egzekwowanie realizacji obowiązku nauki czy właściwe planowanie obwodów szkolnych. W związku z tym, jak podkreśla wnioskodawca, konieczna jest nowelizacja co najmniej kilkudziesięciu aktów prawnych. Trzeba będzie też wprowadzić rozwiązania techniczne umożliwiające dostosowanie rejestrów publicznych do zmian wynikających z nowych zasad rejestracji adresu miejsca faktycznego pobytu. Chodzi m.in. o zmianę zakresu danych w poszczególnych rejestrach znajdujących się w kompetencji różnych resortów oraz konieczność zapewnienia organom państwa dostępu do danych adresowych. Rząd przyjął projekt 1 lipca 2015 r., a do Sejmu wpłynął on 2 lipca br. 7 lipca 2015 r. został skierowany do dalszych prac w Komisji Spraw Wewnętrznych.

Uproszczenie sprawozdawczości finansowej dla małych firm i organizacji pozarządowych
Przewiduje to uchwalona przez Sejm 12 czerwca 2015 r. nowelizacja ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Posłowie rozpatrzą poprawki zaproponowane do niej przez Senat. Ułatwieniami zostaną objęte m.in. spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz komandytowo-akcyjne, spełniające dwa z trzech kryteriów: suma bilansowa nie może być wyższa niż 17 mln zł, przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów nie mogą przekroczyć 34 mln zł, a przeciętne zatrudnienie nie może wynieść więcej niż 50 osób. Firmy te będą mogły sporządzać skrócone sprawozdania finansowe obejmujące jedynie uproszczony bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową z ograniczoną liczbą danych. Uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów – zamiast ksiąg rachunkowych – będą mogły prowadzić małe organizacje pozarządowe, z wyłączeniem spółek kapitałowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego. Z ułatwienia skorzystają m.in. NGO, które mają przychody do 100 tys. zł rocznie, a także organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej lub nieposiadające statusu organizacji pożytku publicznego. 10 lipca br. Senat wprowadził do ustawy 30 poprawek, w tym zmiany legislacyjne i doprecyzowujące. Ponadto proponuje m.in., żeby małe firmy nie musiały uwzględniać w sprawozdaniach „wskaźników niefinansowych oraz informacji dotyczących środowiska naturalnego i zatrudnienia”. Zgodnie z senackimi poprawkami organizacje pozarządowe podlegające ustawie mogłyby uzyskiwać przychody tylko z: działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej, działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług, sprzedaży, najmu lub dzierżawy majątku, odsetek z rachunków bankowych lub w SKOK-ach – prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością oraz lokat terminowych i innych form oszczędzania na tych rachunkach. Teraz senackimi propozycjami zmian zajmie się Komisja Finansów Publicznych.

Upamiętnienie lotników polskich walczących w czasie II wojny światowej
Przewiduje poselski projekt uchwały, który posłowie rozpatrzą w drugim czytaniu. – W 75. rocznicę bitwy o Wielką Brytanię Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd polskim lotnikom, którzy walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej i swym poświęceniem przyczynili się do zwycięstwa aliantów – czytamy w projekcie. Wnioskodawcy podkreślają, że powietrzna bitwa o Anglię była jedną z decydujących batalii II wojny światowej, w której Polacy mieli istotny wkład w zwycięstwo. Ich zdaniem przypadająca w tym roku 75. rocznica tego wydarzenia jest najlepszą okazją, by nie tylko wspomnieć o dwóch dywizjonach myśliwskich biorących w niej udział – 302. i 303., ale i o innych lotnikach walczących na wszystkich frontach II wojny światowej. W uzasadnieniu projektu uchwały przypomniano postać Stanisława Skalskiego – najlepszego polskiego asa myśliwskiego z okresu II wojny światowej, który stał się symbolem polskiego udziału w bitwie o Anglię. W tym roku przypada setna rocznica urodzin tego wybitnego lotnika, zmarłego w 2004 r. Autorzy projektu przypomnieli w uzasadnieniu też wkład Polaków m.in. w walki podczas lądowania w Normandii, pionierskie loty w celu przerzutu samolotów przez Atlantyk, udział w walkach z Japonią, loty z zaopatrzeniem dla Armii Krajowej i partyzantów na Bałkanach, pomoc powstańcom warszawskim oraz loty eskortowe do wybrzeży Norwegii. W uzasadnieniu podkreślono również zasługi personelu naziemnego, Pomocniczej Lotniczej Służby Kobiet, mechaników, żołnierzy, którzy do lotnictwa trafili z łagrów oraz tych, którzy służyli w lotniczych jednostkach sformowanych w ZSRR. Projekt wpłynął do Sejmu 29 maja br. jako inicjatywa grupy posłów KP PO. 9 czerwca br. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Obrony Narodowej. 7 lipca br. komisja przeprowadziła pierwsze czytanie projektu i przyjęła sprawozdanie, w którym wprowadziła do niego drobne zmiany. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawi poseł Stefan Niesiołowski.

Zwiększenie roli mediacji w sprawach cywilnych
To cel rządowego projektu nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Projekt zawiera szereg rozwiązań zachęcających do korzystania z mediacji w sprawach cywilnych. Zmniejszy to obciążenie sądów oraz skróci czas rozpatrywania spraw. Projekt wprowadza obowiązek zamieszczania w pozwie informacji, czy strony podjęły próbę polubownego rozwiązania sporu. Brak takich działań będzie musiał być wyjaśniony przez powoda. Sędziowie będą musieli ocenić czy sprawa, w której mają rozstrzygać może zostać rozwiązana przez mediację. Będą mogli nakazać stronom udział w spotkaniu informacyjnym na temat tej metody rozwiązywania sporów. Sprawy będą mogły być kierowane do mediacji wielokrotnie na każdym etapie postępowania. Zgodnie z projektem strony będą miały pierwszeństwo przy wyborze mediatora, a czas trwania mediacji ma być wydłużony z maksymalnie miesiąca do trzech miesięcy. Projekt wprowadza też stałych mediatorów. Ich lista będzie dostępna w Internecie. Osoby w trudnej sytuacji finansowej mają być zwolnione od kosztów mediacji – wydatki te będą zaliczone do kosztów sądowych. Wniosek o zatwierdzenie mediacji ma być zwolniony z opłaty sądowej, a jeżeli do ugody dojdzie przed rozprawą, strony otrzymają zwrot opłaty. Rząd zaproponował również zmiany umożliwiające szersze korzystanie z sądów arbitrażowych. Termin na wniesienie skargi do sądu powszechnego o uchylenie wyroku sądu polubownego ma zostać skrócony z trzech do dwóch miesięcy. Wnioskodawca proponuje ponadto, by rozpatrywanie takich skarg przez sądy powszechne odbywało się tylko w jednej instancji. Zasada jednoinstancyjności ma też dotyczyć postępowań o stwierdzenie wykonalności wyroków zagranicznych sądów polubownych. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 11 czerwca br. na posiedzeniu plenarnym. Projekt trafił do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, która w przyjętym 8 lipca br. sprawozdaniu wnosi o jego przyjęcie z poprawkami niezmieniającymi istoty zaproponowanych przez rząd rozwiązań. Sprawozdanie przedstawi poseł Robert Maciaszek.

Adopcja ze wskazaniem będzie uregulowana – skuteczniejsza walka z tzw. podziemiem adopcyjnym
To cel rozpatrywanego w drugim czytaniu komisyjnego projektu nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego. Wnioskodawca proponuje, by rodzice mogli wskazać przyszłego opiekuna dla swojego dziecka wyłącznie z określonego kręgu osób. Mógłby to być jedynie krewny lub powinowaty rodziców dziecka lub małżonek jednego z rodziców. Wniosek do sądu opiekuńczego o przysposobienie będzie składany za pośrednictwem ośrodka adopcyjnego, który w każdym przypadku będzie sporządzał opinię o wniosku. Pierwsze czytanie miało miejsce 5 czerwca 2014 r. na posiedzeniu plenarnym. Projekt trafił do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, która w przyjętym 8 lipca br. sprawozdaniu wnosi o przyjęcie projektu z poprawkami. Komisja zaproponowała zawężenie grupy osób, spośród których można wskazać przysposabiającego, do krewnych rodziców dziecka lub małżonka jednego z rodziców, ale już nie powinowatych (czyli krewnych małżonka). Ponadto Komisja doprecyzowała, że wskazana osoba, która ma sprawować opiekę nad dzieckiem będzie musiała wyrazić na to zgodę przed sądem. Komisja odstąpiła od wymogu, by wniosek o przysposobienie był składany za pośrednictwem ośrodka adopcyjnego, ale we wniosku trzeba będzie wskazać ośrodek, w którym przyszły opiekun był objęty postępowaniem adopcyjnym. Komisja proponuje, by sąd zwracał się do ośrodka adopcyjnego zarówno o świadectwo ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, jak i o opinię kwalifikacyjną. Ponadto przed wydaniem orzeczenia sąd będzie występował do ośrodka adopcyjnego o opinię o przyszłym opiekunie dziecka. W razie potrzeby, uzasadnionej dobrem dziecka, będzie mógł się zwrócić także do innej specjalistycznej placówki. Komisja zaproponowała też zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Tytuł projektu zmienił się na „ustawę o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”. Sprawozdanie przedstawi poseł Robert Maciaszek.

Kara 3 lat pozbawienia wolności za utrudnianie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych
To propozycja zawarta w senackim projekcie nowelizacji ustawy – Kodeks karny, który Sejm rozpatrzy w drugim czytaniu. Projekt wprowadza karę 3 lat pozbawienia wolności także za zmuszanie innej osoby do określonego zachowania poprzez przemoc pośrednią (np. szantaż emocjonalny, przymus). W takich sprawach dochodzenie będzie wszczynane na wniosek pokrzywdzonego. Zmiany w Kodeksie karnym zaproponowała Rzecznik Praw Obywatelskich. Uzasadniała je m.in. koniecznością walki z praktykami stosowanymi przez właścicieli kamienic, które mają wymusić na lokatorach opuszczenie mieszkań. Projekt wpłynął do Sejmu 28 lipca 2014 r. 26 sierpnia 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Pierwsze czytanie odbyło się 24 września 2014 r., a następnie projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Komisja doprecyzowała zapisy projektu. Karą do 3 lat więzienia będzie można ukarać osoby, które zmuszają inne osoby do określonego działania lub zaniechania poprzez przemoc pośrednią lub istotnie utrudniają im korzystanie z lokalu mieszkalnego. Komisja zaproponowała też zmiany w ustawach: Prawo budowlane oraz Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Inspektor nadzoru budowlanego będzie mógł nakazać właścicielowi lokalu lub zarządcy natychmiastowe usunięcie (nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi) braków w warunkach użytkowych lokali. Chodzi tu np. o przypadki celowego odcięcia lokali mieszkalnych od wody i ogrzewania. Właściciele i zarządcy będą mogli być ukarani grzywną do 2 tys. zł za nieusunięcie takiej celowo wprowadzonej „awarii”. Na posiedzeniu Sejmu sprawozdanie komisji przedstawi poseł Jarosław Pięta.

Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 r.
To kolejne ze sprawozdań, które zostaną przedstawione na posiedzeniu plenarnym. Zgodnie z informacją, w ramach wypełniania konstytucyjnego obowiązku przedstawiania prezydentowi propozycji nominacji sędziowskich, Rada rozpatrzyła 1864 kandydatury i przekazała wnioski o powołanie 442 osób na stanowiska sędziów (o 75 osób więcej niż w 2013 r.). W ubiegłym roku Rada kilkakrotnie interweniowała w związku z przypadkami złamania niezawisłości sędziów. Zgodnie z ustawowymi kompetencjami Rada zaopiniowała 112 projektów ustaw, 14 założeń do projektów ustaw, 60 projektów rozporządzeń, 1 projekt obwieszczenia Marszałka Sejmu, 1 projekt zarządzenia Ministra Sprawiedliwości oraz opracowanie dotyczące opisu procedur przyjmowania projektów dokumentów rządowych. Wśród opiniowanych projektów były też propozycje zmian w kodeksach (29 projektów). Rada rozpatrzyła sprawy dyscyplinarne dotyczące 152 sędziów. Rozpatrzyła też 1188 skarg i wniosków. Dokument wpłynął do Sejmu 1 czerwca 2015 r. 9 czerwca br. został skierowany do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która zapoznała się z nim 9 lipca br. Sprawozdanie Komisji przedstawi na posiedzeniu Sejmu posłanka Brygida Kolenda-Łabuś. Informację z działalności Rady przedstawi jej przewodniczący Roman Hauser.

Pomoc dla osób, które zaciągnęły kredyty we frankach szwajcarskich
To podstawowy cel rozpatrywanego w pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej oraz o zmianie niektórych ustaw. Projekt umożliwia przejście z kredytu walutowego na kredyt w złotówkach. Koszty tej zmiany mają być podzielone równomiernie pomiędzy bank i kredytobiorcę. Zgodnie z projektem kredytobiorcy walutowych kredytów zaciągniętych na zakup mieszkania lub domu będą mogli złożyć wniosek o ich restrukturyzację. Z tej możliwości będą mogli skorzystać ci kredytobiorcy, którzy nie mają innego mieszkania lub domu. Poza tym mieszkanie kupione na kredyt, który ma być restrukturyzowany, nie może być większe niż 75 m2 (w przypadku domu – 100 m2). Ograniczenie to nie dotyczy posiadaczy kredytów mających co najmniej trójkę dzieci. Ponadto stosunek wielkości kredytu pozostałego do spłaty do wartości nieruchomości, na zakup której został zaciągnięty (tzw. wskaźnik LtV) nie może być mniejszy niż 80 proc. Projekt określa też, kiedy można złożyć wniosek o restrukturyzację kredytu. Termin ten zależy od wskaźnika LtV, np.: bezpośrednio po wejściu w życie projektowanej ustawy jeśli wskaźnik LtV wynosi ponad 120 proc., po roku obowiązywania nowych rozwiązań jeśli LtV mieści się pomiędzy 100 a 120 proc. Przewalutowanie kredytu ma następować według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym złożenie wniosku. Rozwiązania zaproponowane w projekcie łączą wsparcie dla kredytobiorców mających problem ze spłatą zadłużenia w związku ze wzmocnieniem walut w stosunku do złotówki z zapewnieniem stabilności całego systemu bankowego oraz ochroną innych grup konsumentów usług bankowych (kredytobiorców kredytów złotówkowych, klientów posiadających oszczędności w bankach itp.). Projekt wpłynął do Sejmu 8 lipca 2015 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP PO. 13 lipca br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu plenarnym. Uzasadnienie proponowanych zmian przedstawi posłanka Krystyna Skowrońska.

Rozwiązania zmniejszające ryzyko niewypłacalności zakładów ubezpieczeń i reasekuracji
Zawiera je rządowy projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracji, nad którym Sejm rozpocznie prace. Projekt m.in. dostosowuje obowiązki ubezpieczycieli do przepisów unijnych, w tym dyrektywy 2009/138/WE (Wypłacalność II), regulującej zagadnienia związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Wprowadza nowy system wypłacalności zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, wzorowany na regulacjach kapitałowych dla banków z Nowej Umowy Kapitałowej - tzw. Bazylea II. Zgodnie z projektem nowy system oparty będzie na 3 filarach. Pierwszy ma dotyczyć wymogów ilościowych (kapitałowych), drugi - wymogów jakościowych (system zarządzania oraz proces nadzorczy), a trzeci - obowiązków informacyjnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz dyscypliny rynkowej. Projekt wprowadza dodatkowe rozwiązania prokonsumenckie, w tym m.in. zobowiązuje zakłady ubezpieczeń do przeprowadzenia analizy potrzeb przed zawarciem umowy o charakterze inwestycyjnym. Projekt zwiększa też uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego, m.in. upoważnia ją do wydawania rekomendacji przy realizacji wytycznych i zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych. KNF będzie: zapewniać zgodność działalności zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji z przepisami prawa, ograniczać ryzyko występujące w działalności tych zakładów oraz zapobiegać naruszeniu interesów ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia. KNF będzie mogła też kontrolować działalność oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń i zagranicznego zakładu reasekuracji z Unii Europejskiej. Zdaniem rządu nowy system Wypłacalność II wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług, obniżenie opłat, większą transparentność oraz lepszą ocenę ryzyka. Rząd przyjął projekt 16 czerwca 2015 r. Projekt wpłynął do Sejmu 3 lipca 2015 r. Następnie 9 lipca br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W imieniu rządu projekt uzasadni Minister Finansów.

Wzmocnienie przepisów karnych dotyczących finansowania terroryzmu
To cel rządowego projektu nowelizacji ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Jego pierwsze czytanie jest zaplanowane w porządku bieżącego posiedzenia Sejmu. Projekt dostosowuje polskie prawo do niektórych zaleceń komitetu MONEYVAL i dyrektyw UE dotyczących walki z finansowaniem terroryzmu i praniem brudnych pieniędzy, a także ich fałszowaniem. MONEYVAL jest komitetem ekspertów działającym przy Radzie Europy. Jego zadaniem jest ocena przepisów i środków podejmowanych przez państwa członkowskie Rady, by przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zalecenia dla Polski w tym zakresie wydano po misji ekspertów w 2012 r. Obecnie od 2 do 12 lat więzienia grozi za finansowanie działań terrorystycznych. Projekt przewiduje takie kary również za przekazywanie środków finansowych organizacjom terrorystycznym i ich członkom niezależnie od celu, na który mają być wydane. Jeśli chodzi o pranie brudnych pieniędzy, to projekt dodaje karę do 3 lat więzienia już za przygotowania do prania brudnych pieniędzy. Obecnie, kara od 6 miesięcy do 8 lat grozi za proceder wprowadzania do obiegu pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł. Realizując dyrektywy UE dotyczące walki z podrabianiem euro i innych walut, projekt przewiduje, że kara od 5 lat więzienia lub 25 lat pozbawienia wolności będzie grozić również za podrabianie pieniędzy, które dopiero mają wejść do obiegu. Obecnie kary te grożą za fałszowanie już wyemitowanych monet i banknotów. Rząd przyjął projekt 7 lipca 2015 r. Projekt wpłynął do Sejmu 10 lipca 2015 r., a 13 lipca br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu plenarnym. W pracach parlamentarnych rząd reprezentuje Minister Sprawiedliwości.

Dane o kwalifikacjach marynarzy będą corocznie przekazywane do Komisji Europejskiej
Takie rozwiązanie zawiera uchwalona przez Sejm 25 czerwca 20115 r. nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw. Na tym posiedzeniu posłowie rozpatrzą poprawki zgłoszone do niej przez Senat. Nowelizacja wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/35/UE w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy. Zgodnie z nowymi przepisami, do 31 marca każdego roku dyrektorzy urzędów morskich będą przekazywać Komisji Europejskiej drogą elektroniczną, za pośrednictwem Urzędu Morskiego w Szczecinie, informacje statystyczne dotyczące wydawanych dokumentów kwalifikacyjnych, tj. m.in. dyplomów i świadectw marynarzy. Przekazywane dane będą zanonimizowane i będą wykorzystywane przez KE do określania polityki w sektorze gospodarki morskiej. Nowelizacja porządkuje i doprecyzowuje przepisy dotyczące m.in. budowy i wyposażenia statku, wyszkolenia i kwalifikacji marynarzy, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej oraz warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi, w tym organizacji pilotażu morskiego i bezpieczeństwa jachtów morskich. 10 lipca br. Senat zaproponował m.in., aby z nowelizacji usunięty został przepis zwalniający z obowiązku opracowywania instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego, jachtów rekreacyjnych o długości do 15 metrów. Zapis ten został dodany na ostatnim etapie prac legislacyjnych w Sejmie.

Usprawnienie przygotowania inwestycji drogowych i wykorzystywania przeznaczonych na nie funduszy UE na lata 2014-2020
Przepisy mające zapewnić osiągnięcie tych celów zostały zawarte w uchwalonej przez Sejm 12 czerwca 2015 r. nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Posłowie zajmą się senackimi poprawkami do tej nowelizacji. Ustawa wydłuża z 4 do 6 lat termin obowiązywania tzw. decyzji środowiskowych. Okres ten będzie mógł zostać przedłużony o kolejne 4 lata, jeśli przedsięwzięcie będzie realizowane etapowo, a warunki jego realizacji nie ulegną zmianom. Zgodnie z nowelizacją możliwa będzie też zmiana decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej bez konieczności zmiany decyzji środowiskowej. Ustawa ma również przyspieszyć procedury administracyjne związane z przygotowaniem oraz prowadzeniem badań geologicznych i archeologicznych w przypadku inwestycji w drogi krajowe. Nowe rozwiązania umożliwią terminową realizację projektów drogowych, a także przyczynią się do gospodarnego wydatkowania środków publicznych. 10 lipca Senat wprowadził do ustawy poprawki, głównie redakcyjne. Ponadto Senat proponuje, by nowelizacja objęła też decyzje środowiskowe dotyczące linii kolejowych. Senackie propozycje zmian zostały skierowane do rozpatrzenia przez Komisje: Infrastruktury oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Wdrożenie międzynarodowych standardów ochrony znaków towarowych
To główny cel nowelizacji Prawa własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw, której ostateczny tekst zostanie ustalony podczas bieżącego posiedzenia Izby. Ustawa wprowadza postanowienia dotyczące rejestrowania licencji na używanie znaku towarowego oraz ustanawia maksymalne wymagania dla wniosków o rejestrację, zmianę lub umorzenie postępowania w sprawie znaku towarowego. Ponadto nowelizacja określa procedurę uznawania w Polsce międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych. Polska, uczestniczy w systemie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, jako strona Aktu genewskiego Porozumienia haskiego. Udział w tym systemie oznacza, że zgłoszenie wzoru w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie daje ochronę na terytorium wszystkich wskazanych krajów. Zgłoszenie jest dokonywane w jednym języku i jest od niego uiszczany tylko jeden zestaw opłat. W konsekwencji rejestracja taka wywołuje takie same skutki w każdym ze wskazanych państw, jak gdyby wzór został zarejestrowany bezpośrednio w tych państwach. W nowelizacji znalazły się też przepisy uwzględniające orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE. Chodzi m.in. o zabezpieczenie praw patentowych nawet po ich wygaśnięciu w przypadku uznanych dzieł wzornictwa przemysłowego, a także ochronę prawną wynalazków biotechnologicznych. Ponadto zwiększono z 70 proc. do 80 proc. wysokość zwolnienia z opłaty za zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, znaku towarowego lub wzoru przemysłowego. Nowelizacja wprowadza też odrębny rejestr dodatkowych praw ochronnych, udzielanych dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin. Ma też upowszechnić zgłoszenia w postaci elektronicznej. Sejm uchwalił ustawę 12 czerwca br. 10 lipca 2015 r. Senat podjął uchwałę o wprowadzeniu do tekstu poprawek. Senat zaproponował m.in. jednoznaczne wskazanie, że przy ocenie spełniania warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego, dodatkowego prawa ochronnego i prawa z rejestracji w postępowaniu przed urzędem patentowym dowodem nie może być opinia biegłego wydana na wniosek strony (chyba że urząd uzna taki dowód za niezbędny). Większość ze zgłoszonych przez Izbę Drugą poprawek ma charakter doprecyzowujący.

Europejskie poświadczenie spadkowe – jednolite przepisy dla obywateli UE
Umożliwi to przyjęta przez Sejm 9 lipca 2015 r. nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, Prawa o notariacie oraz niektórych innych ustaw. Podczas 97. posiedzenia, w przypadku wniesienia poprawek przez Senat, posłowie zajmą się senackim stanowiskiem w sprawie tej ustawy. Nowelizacja ma zapewnić efektywne stosowanie rozporządzenia europejskiego nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego. Europejskie poświadczenie spadkowe to dokument potwierdzający dla spadkobiercy, zapisobiercy, wykonawcy testamentu bądź zarządcy spadku, tytuł prawny do spadku, uznawany i wykonywany na jednolitych zasadach we wszystkich krajach członkowskich UE, z wyłączeniem Zjednoczonego Królestwa, Irlandii i Danii. W polskim prawie kompetencje do wydawania europejskiego poświadczenia spadkowego będą mieć sądy lub notariusze (ich działania będą podlegały instancyjnej kontroli ze strony sądu). Sądowe i notarialne uzyskiwanie tych dokumentów ma funkcjonować równorzędnie. Wybór drogi sądowej lub notarialnej będzie zależał tylko i wyłączenie od zainteresowanego. Projekt przewiduje również skrócenie z sześciu do trzech miesięcy okresu, w jakim można zgłaszać się do udziału w spadku i wykazać prawa do dziedziczenia (w przypadku ogłoszenia publicznego o  wezwaniu spadkobierców). Wysokość opłaty sądowej od wniosku o wydanie europejskiego poświadczenia spadkowego wyniesie 300 zł.

Powstanie Rada Dialogu Społecznego – nowe forum współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu
W głosowaniach zaplanowanych na ostatni dzień 97. posiedzenia Sejm m.in. rozstrzygnie w sprawie poprawek Senatu do ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Rada Dialogu Społecznego (RDS) ma zastąpić funkcjonującą od 2001 r. Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych. Zgodnie z ustawą, Rada będzie m.in. inicjować proces legislacyjny oraz opiniować projekty założeń i aktów prawnych wniesionych przez rząd. Będzie miała na to 30 dni. Ze względu na ważny interes społeczny termin ten może być skrócony do 21 dni. W przypadku, gdy rząd nie uwzględni opinii, będzie zobowiązany do przedstawienia swojego stanowiska w uzasadnieniu do projektu przedkładanego Sejmowi oraz powinien poinformować o tym Radę. Przedstawiciele strony pracowników i pracodawców otrzymali również możliwość podjęcia uchwały o wystąpieniu przez przewodniczącego Rady do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego w przypadku zaistnienia rozbieżności w wykładni prawa. Ważnym rozwiązaniem zawartym w ustawie jest możliwość skierowania wniosku o przeprowadzenie wysłuchania publicznego do podmiotu odpowiedzialnego za opracowanie aktu normatywnego dotyczącego spraw pozostających w gestii Rady. Ponadto co roku Rada powinna określić swój program działania z uwzględnieniem sytuacji społecznej i gospodarczej kraju oraz wskazać zagadnienia priorytetowe dla rozwoju i trwałości dialogu społecznego. Dokument ten ma być przekazywany rządowi do 20 lutego każdego roku. W składzie Rady strony pracowników i pracodawców będą reprezentowane przez taką samą liczbę przedstawicieli. Liczbę przedstawicieli strony rządowej będzie ustalał premier. Członków Rady będzie powoływał i odwoływał prezydent na wniosek odpowiednio każdej z organizacji pracowników i pracodawców oraz premiera (w przypadku przedstawicieli strony rządowej). Z głosem doradczym, w pracach Rady będą uczestniczyć przedstawiciele prezydenta, prezesa NBP oraz prezesa GUS. Funkcja przewodniczącego Rady będzie pełniona rotacyjnie przez przedstawiciela każdej z trzech stron. Kadencja przewodniczącego RDS będzie trwała rok. Posiedzenia Rady będą jawne. Ustawa przewiduje również powołanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego (WRDS), które, podobnie jak dotychczas, będą realizować dialog czterech stron: pracowników, pracodawców, rządu (jego reprezentantem jest wojewoda) oraz strony samorządowej, którą reprezentuje marszałek województwa. Sejm uchwalił ustawę 25 czerwca 2015 r.10 lipca br. Senat zaproponował poprawki do ustawy. Senatorowie chcą, aby przewodniczący Rady Dialogu Społecznego przedstawiał co roku sprawozdanie z działalności RDS nie tylko Sejmowi, ale także Senatowi. Druga z senackich poprawek przewiduje, że do trybu opiniowania projektu ustawy budżetowej na rok 2016 wraz z uzasadnieniem będą miały zastosowanie terminy określone w ustawie z 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.

Izba dokona wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich
Decyzja ta będzie związana z upływającą 21 lipca 2015 r. kadencją prof. Ireny Lipowicz. Wpłynęły dwie kandydatury na jej miejsce: Adama Bodnara i Zofii Romaszewskiej. Adam Bodnar został zgłoszony w odrębnych wnioskach przez klub PO oraz grupę posłów KP SLD, wspartą podpisami posłów niezrzeszonych oraz posła KP PSL. Zofię Romaszewską zgłosił KP PiS. Wnioskodawców reprezentują posłowie Robert Maciaszek (PO), Dariusz Joński (SLD) oraz posłanka Elżbieta Rafalska (PiS). 7 lipca br. Komisja Sprawiedliwości i Praw człowieka zaopiniowała pozytywnie obie kandydatury. Sprawozdanie przedstawi poseł Michał Szczerba. RPO wybiera Sejm bezwzględną większością głosów. Senat podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika w ciągu miesiąca od dnia otrzymania uchwały Sejmu. Niepodjęcie uchwały przez Senat w ciągu miesiąca oznacza wyrażenie zgody. Rzecznik składa przed Sejmem ślubowanie. Od tego dnia rozpoczyna się jego 5 – letnia kadencja.

23. Informacja rządu o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej
To kolejny punkt 97.  posiedzenia Sejmu. Dokument podsumowuje łotewskie przewodnictwo w Radzie UE w pierwszym półroczu 2015 r. oraz aktywność polskiego rządu w tym okresie. Łotewska prezydencja działała na rzecz: wzrostu konkurencyjności i bezpieczeństwa cybernetycznego oraz zaangażowania Unii w sprawy międzynarodowe, w tym Partnerstwo Wschodnie. Po m.in. atakach terrorystycznych w Paryżu i Kopenhadze nabrały znaczenia unijne inicjatywy zwalczające terroryzm. Unia pracowała także nad rozwiązaniami dotyczącymi nielegalnej migracji. Dyskusje unijne (z aktywnym udziałem Polski) koncentrowały się też nad propozycją ustanowienia planu inwestycyjnego dla Europy, w tym Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych.  Rząd podkreśla, że Polska z zadowoleniem przyjęła założenia propozycji bezpieczeństwa energetycznego Unii. Polska działała na rzecz stworzenia Unii Energetycznej. Zdaniem rządu ważnym punktem przewodnictwa były też prace nad rozwojem i bezpieczeństwem rynku cyfrowego. Polska poparła m.in. decyzje dotyczące budowy Jednolitego Rynku Cyfrowego. Podczas łotewskiej prezydencji odbył się także IV szczyt Partnerstwa Wschodniego. W dokumencie zwrócono uwagę na  aktywność Polski w przygotowanie deklaracji szczytu promując m.in. liberalizację wizową z Ukrainą i Gruzją. Rząd zwraca też uwagę, że w pierwszej połowie 2015 r. Polska aktywnie działała na rzecz podtrzymania sankcji wobec Rosji i zabiegała o zaostrzenie środków restrykcyjnych wobec tego kraju. Unia pracowała też na rzecz przyspieszenia negocjacji nad Transatlantyckim Partnerstwem w dziedzinie Handlu i Inwestycji. Debata polityczna dotyczyła głównie problemu wyjścia Grecji ze strefy euro. W dokumencie podkreślono, że Polska była aktywnym uczestnikiem i inicjatorem prac oraz dyskusji m.in. w zakresie inwestycji, polityki gospodarczej, fiskalnej i społecznej. Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2015 r. (przewodnictwo Łotwy w Radzie Unii Europejskiej) wpłynęła do Sejmu 6 lipca 2015 r. i następnego dnia została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję do Spraw Unii Europejskiej (zgodnie z art. 148b ust. 1 pkt 1 Regulaminu Sejmu).

Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w 2014 r.
Posłowie zapoznają się z przedstawionym przez Prezesa Rady Ministrów dokumentem „Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2014 r. W Polsce działa 14 specjalnych stref ekonomicznych: kamiennogórska, katowicka, kostrzyńsko-słubicka, krakowska, legnicka, łódzka, mielecka, pomorska, słupska, starachowicka, suwalska, tarnobrzeska, wałbrzyska oraz warmińsko-mazurska. Zgodnie z ustawą o SSE będą one funkcjonować do końca 2026 r. Według informacji na koniec 2014 r. powierzchnia wszystkich stref wynosiła ponad 18,1 tys. ha., a ich średni stopień zagospodarowania wyniósł 61,6 proc. W 2014 r. łączna wartość inwestycji wzrosła o ponad 8,8 mld zł (tj. o 9,5 proc.) w stosunku do roku poprzedniego i wyniosła blisko 102 mld zł. Na koniec grudnia 2014 r. inwestorzy zatrudniali łącznie blisko 296 tys. pracowników. W stosunku do 2013 r. ich liczba zwiększyła się o 28,9 tys., tj. o 10,8 proc.  Zainwestowany w strefach kapitał - tak jak w roku 2013 - w ponad 74 proc. pochodził z sześciu krajów, tj.: Polski, Niemiec, USA, Holandii, Japonii i Włoch. Zgodnie z dokumentem największy udział w łącznej wartości inwestycji miały firmy z branży motoryzacyjnej (26 proc.), następnie producenci wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (10,2 proc.) oraz przedsiębiorcy produkujący wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (8,7 proc.). W 2014 r. spółki zarządzające specjalnymi strefami ekonomicznymi przeznaczyły na ich promocję ponad 7,8 mln zł. Z kolei na budowę infrastruktury na obszarze stref wydano 390,5 mln zł. Informacja wpłynęła do Sejmu 29 maja 2015 r. Tego samego dnia dokument został skierowany do rozpatrzenia przez Komisję Gospodarki. 11 czerwca 2015 r. komisja przyjęła sprawozdanie, w którym wnosi o przyjęcie informacji. Informację na posiedzeniu Sejmu przedstawi Minister Gospodarki, natomiast sprawozdanie komisji posłanka Katarzyna Stachowicz.

W czasie 97. posiedzenia Sejm wysłucha też informacji bieżącej dotyczącej funkcjonowania Regionalnego Systemu Ostrzegania oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych. Na posiedzeniu posłowie będą również zadawać przedstawicielom rządu pytania na temat aktualnych kwestii, m.in. dystrybucji próbek leków, wdrażania nowego systemu kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz działań rządu związanych z klęską suszy na terenie kraju.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

TRANSMISJA

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA OBRAD SEJMU TRANSMISJA POSIEDZENIE SEJMU SEJM NA ŻYWO TELEWIZJA SEJMOWA TV LIVE SEJM RP USPRAWNIENIE ODZYSKIWANIA OD DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH ŚWIADCZEŃ WYPŁACONYCH Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO BUDOWA WIĘKSZYCH ELEKTROWNI WIATROWYCH TYLKO NA PODSTAWIE PLANU MIEJSCOWEGO GMINY ZOSTANĄ ZWOLNIONE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI SPECJALNA PROCEDURA SĄDOWA UMOŻLIWIAJĄCA UZNANIE TOŻSAMOŚCI PŁCIOWEJ JAKO PODSTAWY DO OKREŚLENIA PŁCI UŁATWIENIA DLA OSÓB ZWOLNIONYCH Z PŁACENIA ABONAMENTU RTV LEPSZA KONTROLA ZAGROŻEŃ POWAŻNYMI AWARIAMI ZWIĄZANYMI Z SUBSTANCJAMI NIEBEZPIECZNYMI WIĘKSZA PRZEJRZYSTOŚĆ OBROTU NA HURTOWYM RYNKU ENERGII PRZEPISY UMOŻLIWIAJĄCE KONTROLĘ JAKOŚCI NAJBARDZIEJ SZKODLIWYCH DLA ŚRODOWISKA CIĘŻKICH OLEJÓW OPAŁOWYCH REAKTYWACJA SPOŁECZNEGO BUDOWNICTWA POD WYNAJEM UŁATWIENIA W PODEJMOWANIU PIERWSZEJ PRACY PRZEZ BEZROBOTNYCH PONIŻEJ 30 ROKU ŻYCIA KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA SŁUŻĄCE PROFILAKTYCE I POPRAWIE WCZESNEJ WYKRYWALNOŚCI CHORÓB PROKURATORIA GENERALNA BĘDZIE MOGŁA SKONCENTROWAĆ SIĘ NA ZŁOŻONYCH SKOMPLIKOWANYCH SPRAWACH UJEDNOLICENIE STANDARDÓW PRACY MARYNARZY NA STATKACH MORSKICH POLSKA WDRAŻA NORMY UNIJNE DOTYCZĄCE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARÓW MORSKICH BĘDĄ KREDYTY DLA MIKRO MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE KONSUMENCI BĘDĄ LEPIEJ CHRONIENI NOWE UPRAWNIENIA UOKIK ODNOWA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ INFRASTRUKTURALNIE SKUTECZNIEJSZA WALKA Z KORUPCJĄ I DOPINGIEM W SPORCIE WNIOSEK O UCHYLENIE IMMUNITETU POSELSKIEGO BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY BĘDZIE OBJĘTY TZW. STABILIZUJĄCĄ REGUŁĄ WYDATKOWĄ WYKONANIE UBIEGŁOROCZNEGO BUDŻETU ORAZ ANALIZA NIK I PROJEKT UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ABSOLUTORIUM DLA RZĄDU INFORMACJA O PORĘCZENIACH I GWARANCJACH UDZIELONYCH W 2014 ROKU PRZEZ SKARB PAŃSTWA NIEKTÓRE OSOBY PRAWNE ORAZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BANKU CENTRALNEGO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2014 ROKU UŁATWIENIA DLA RODZICÓW W ŁĄCZENIU PRACY ZAWODOWEJ Z OBOWIĄZKAMI RODZINNYMI WZMOCNIENIE NADZORU MAKROOSTROŻNOŚCIOWEGO NAD SYSTEMEM FINANSOWYM BANKOWY TYTUŁ EGZEKUCYJNY BĘDZIE ZLIKWIDOWANY UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZWIĄZANĄ Z OBROTEM WYROBAMI AKCYZOWYMI NOWE ZASADY I TRYB ORGANIZOWANIA ORAZ PRZEPROWADZANIA ZGROMADZEŃ ZNIESIENIE OBOWIĄZKU MELDUNKOWEGO W 2018 ROKU UPROSZCZENIE SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ DLA MAŁYCH FIRM I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH UPAMIĘTNIENIE LOTNIKÓW POLSKICH WALCZĄCYCH W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ ZWIĘKSZENIE ROLI MEDIACJI W SPRAWACH CYWILNYCH ADOPCJA ZE WSKAZANIEM BĘDZIE UREGULOWANA SKUTECZNIEJSZA WALKA Z PODZIEMIEM ADOPCYJNYM KARA 3 LAT POZBAWIENIA WOLNOŚCI ZA UTRUDNIANIE ZASPOKAJANIA PODSTAWOWYCH POTRZEB ŻYCIOWYCH INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA W 2014 ROKU POMOC DLA OSÓB KTÓRE ZACIĄGNĘŁY KREDYTY WE FRANKACH SZWAJCARSKICH ROZWIĄZANIA ZMNIEJSZAJĄCE RYZYKO NIEWYPŁACALNOŚCI ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WZMOCNIENIE PRZEPISÓW KARNYCH DOTYCZĄCYCH FINANSOWANIA TERRORYZMU DANE O KWALIFIKACJACH MARYNARZY BĘDĄ COROCZNIE PRZEKAZYWANE DO KOMISJI EUROPEJSKIEJUSPRAWNIENIE PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI DROGOWYCH I WYKORZYSTYWANIA PRZEZNACZONYCH NA NIE FUNDUSZY UE NA LATA 2014-2020 WDROŻENIE MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW OCHRONY ZNAKÓW TOWAROWYCH EUROPEJSKIE POŚWIADCZENIE SPADKOWE JEDNOLITE PRZEPISY DLA OBYWATELI UE POWSTANIE RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO NOWE FORUM WSPÓŁPRACY PRZEDSTAWICIELI PRACOWNIKÓW PRACODAWCÓW I RZĄDU IZBA DOKONA WYBORU NOWEGO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 23 INFORMACJA RZĄDU O UDZIALE POLSKI W PRACACH UNII EUROPEJSKIEJ FUNKCJONOWANIE SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH W 2014 ROKU

 
• POLSKA
 
PIERWSZY DZIEŃ 97. POSIEDZENIA SEJMU PROGRAM MIESZKAŃ POD WYNAJEM OD PAŃSTWA ADRESOWANYCH DO MŁODYCH I RODZIN, KTÓRYCH NIE STAĆ NA ZAKUP WŁASNEGO MIESZKANIA, ZWOLNIENIE OSÓB PO 75 ROKU ŻYCIA Z OBOWIĄZKU UDOWADNIANIA, ŻE MAJĄ PRAWO NIE PŁACIĆ ABONAMENTU RTV, WPROWADZENIE KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ SŁUŻĄCYCH PROFILAKTYCE I POPRAWIE WCZESNEJ WYKRYWALNOŚCI CHORÓB – TO TYLKO NIEKTÓRE PUNKTY PORZĄDKU PIERWSZEGO DNIA POSIEDZENIA SEJMU

PIERWSZY DZIEŃ 97. POSIEDZENIA SEJMU


PROGRAM MIESZKAŃ POD WYNAJEM OD PAŃSTWA ADRESOWANYCH DO MŁODYCH I RODZIN, KTÓRYCH NIE STAĆ NA ZAKUP WŁASNEGO MIESZKANIA, ZWOLNIENIE OSÓB PO 75 ROKU ŻYCIA Z OBOWIĄZKU UDOWADNIANIA, ŻE MAJĄ PRAWO NIE PŁACIĆ ABONAMENTU RTV, WPROWADZENIE KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ SŁUŻĄCYCH PROFILAKTYCE I POPRAWIE WCZESNEJ WYKRYWALNOŚCI CHORÓB – TO TYLKO NIEKTÓRE PUNKTY PORZĄDKU PIERWSZEGO DNIA POSIEDZENIA SEJMU

Obrady rozpoczęły się od drugiego czytania rządowego projektu nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych. Pieniądze z funduszu alimentacyjnego – pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego – przysługują osobom, które nie mogą wyegzekwować alimentów zasądzonych na dzieci. Świadczenia są wypłacane przez gminę, a rodzic, który nie płaci alimentów, ma obowiązek zwrócić je państwu. Projekt m.in. likwiduje administracyjną egzekucję należności alimentacyjnych wobec Skarbu Państwa (prowadzoną przez urzędy skarbowe) i pozostawia jedynie egzekucję sądową (komorniczą). Obecne dwutorowe egzekwowanie należności nie jest w pełni skuteczne, a egzekucja administracyjna jest kosztowna. Zgodnie z projektem, należna gminom część (40 proc.) środków odzyskanych od rodziców, którzy nie płacą alimentów, będzie trafiać tylko do tej gminy, która wypłacała świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Obecnie ta gmina otrzymuje 20 proc., a kolejne 20 proc. dostaje gmina dłużnika. 60 proc. odzyskanych pieniędzy będzie - tak jak dotąd - stanowić dochód budżetu państwa. Po śmierci rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów kwoty zasądzonych alimentów np. nie będą wliczane do dochodu osób ubiegających się o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła sprawozdanie, w którym proponuje poprawki o charakterze legislacyjnym. Sprawozdanie komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawiła posłanka Domicela Kopaczewska. W trakcie dyskusji do projektu zgłoszono poprawki. Rozpatrzy je Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.

Następnie posłowie w drugim czytaniu rozpatrzyli komisyjny projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy – Prawo budowlane. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i środowiska naturalnego w związku z budową np. elektrowni wiatrowych. Projekt zakłada też większy udział i kontrolę lokalnych społeczności w przypadku tego rodzaju inwestycji. Instalacje o mocy powyżej 40 kW, wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii, np. elektrownie wiatrowe, będą mogły być budowane wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a nie jak dotychczas - decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przy czym plan będzie mógł przewidywać lokalizację OZE tylko w przypadku, gdy określono ją w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Wraz z projektami aktów planistycznych do wglądu mieszkańców będzie wykładana prognoza oddziaływania na środowisko. Wnioskodawca podkreśla, że wobec dynamicznego rozwoju energetyki wiatrowej rośnie potrzeba uregulowania zagadnień dotyczących bezpieczeństwa obywateli i środowiska oraz uzyskanie akceptacji społecznej dla nowych inwestycji z tej branży. Autor projektu przypomina także, że w 2014 r. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła proces powstawania lądowych farm wiatrowych. Zauważyła m.in., że gminy decydowały o ich lokalizacji ignorując społeczne protesty. W pierwotnej wersji projekt zawierał również rozwiązania dotyczące m.in. przeniesienia z gminy na inwestora ciężaru kosztów odszkodowań. Komisje: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zaproponowały m.in. usunięcie propozycji dotyczących odszkodowań. Wprowadziły też poprawki ujednolicające i porządkujące. Sprawozdawcą komisji był poseł Tadeusz Jarmuziewicz. Projekt trafi ponownie do komisji w związku z poprawkami zgłoszonymi podczas drugiego czytania.

W drugim czytaniu Sejm zajął się też senackim projektem nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z nim gminy zostaną zwolnione z podatku od nieruchomości. Zwolnienie obejmie grunty i budynki lub ich części, będące własnością gminy. Za nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza lub z których korzystają podmioty inne niż gmina podatek nadal będzie odprowadzany. Nowelizacja ma wyeliminować sytuacje, w których gmina pobiera podatek od „siebie samej” (wpływy z podatku od nieruchomości stanowią dochody gmin). Komisje: Finansów Publicznych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w przyjętym sprawozdaniu proponują przyjęcie go bez poprawek. Sprawozdanie przedstawiła posłanka Bożena Szydłowska. Trzecie czytanie projektu odbędzie się w bloku głosowań.

Drugie czytanie poselskiego projektu ustawy o uzgodnieniu płci było kolejnym punktem dzisiejszego dnia posiedzenia. Projekt jest skierowany do osób, których płeć metrykalna (biologiczna) różni się od tożsamości płciowej, czyli psychicznego poczucia dotyczącego tego, jakiej jest się płci. Komisje: Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Zdrowia w przyjętym sprawozdaniu zaproponowały m.in., by do wniosku o uzgodnienie płci wnioskodawcy musieli dołączyć 2 orzeczenia, stwierdzające występowanie tożsamości płciowej odmiennej od płci metrykalnej, wydane niezależnie przez dwóch lekarzy (psychiatrów lub seksuologów albo przez jednego z tych lekarzy i psychologa z certyfikatem seksuologa klinicznego) oraz odpis aktu urodzenia. Dokumenty te będę musiały być wydane nie wcześniej niż rok przez zgłoszeniem wniosku. Komisje proponują też, by wniosek o uzgodnienie płci mogła złożyć osoba pełnoletnia, która nie pozostaje w związku małżeńskim i u której stwierdzono tożsamość płciową inną niż w akcie urodzenia. Wniosek ma zawierać też imię lub imiona, jakie miałby nosić wnioskodawca po uzgodnieniu płci. Zgodnie z komisyjnymi zmianami w sprawach o uzgodnienie płci właściwy będzie Sąd Okręgowy w Łodzi, który prowadzi takie postępowania od lat. Sprawy o uzgodnienie płci będą rozpatrywane w trybie nieprocesowym. Oznacza to, że nie będzie już konieczności pozywania własnych rodziców. Prawomocne postanowienie uwzględniające wniosek o uzgodnienie płci będzie podstawą sporządzenia nowego aktu urodzenia, zmiany numeru PESEL i wydania dowodu osobistego. Pozwoli też niezwłocznie sporządzić i wydać dokumenty: potwierdzające kwalifikacje, wykształcenie, staż pracy oraz stan zdrowia wnioskodawcy, uwzględniające nowe dane osobowe. Informacje z dotychczasowych dokumentów podlegałyby udostępnieniu wyłącznie na żądanie osoby zmieniającej płeć albo sądu. Komisyjne poprawki dają też osobom poniżej 18 roku życia, których tożsamość płciowa różni się od płci metrykalnej, możliwość zmiany imienia – na niewskazujące na płeć. Komisje wydłużyły też termin wejścia w życie ustawy z 3 miesięcy od ogłoszenia na 1 stycznia 2016 r. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawiła posłanka Joanna Mucha. W bloku głosowań odbędzie się trzecie czytanie projektu.

W drugim czytaniu posłowie pracowali także nad senackim projektem nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych. Zgodnie z projektem osoby, które ukończyły 75 lat nie będą musiały składać oświadczeń o spełnieniu warunków do zwolnienia z abonamentu RTV. Nie będą one miały też obowiązku przedstawiać dokumentów potwierdzających prawo do tego zwolnienia. Jak podkreśla Senat, ze względu m.in. na stan zdrowia, osoby te często nie mogły dotrzymać 14-dniowego terminu zgłoszenia nabycia uprawnień do tego zwolnienia. Zgodnie z projektem prawo do zwolnienia z abonamentu będzie weryfikował tzw. operator wyznaczony (obecnie Poczta Polska) dzięki dostępowi do rejestru PESEL. Będzie on też mógł wyrejestrować z bazy osób zobowiązanych do płacenia abonamentu osobę, która skończyła 75 lat. Pozostałe grupy osób zwolnionych z opłat abonamentowych, np. całkowicie niezdolni do pracy, nadal będą składać oświadczenia o nabyciu uprawnień, ale bez konieczności przedstawiania dokumentów je potwierdzających. Jednocześnie projekt wydłuża z 14 do 30 dni termin na zgłoszenie nabycia prawa do zwolnienia z abonamentu. Komisja Kultury i Środków Przekazu przyjęła projekt z poprawkami. Zaproponowała m.in., aby osoby zwolnione z abonamentu na podstawie innych kryteriów niż wiek, oprócz złożenia oświadczenia musiały jednak potwierdzić swoje uprawnienia do zwolnień. Sprawozdawcą komisji był poseł Michał Stuligrosz. Trzecie czytanie projektu odbędzie się w bloku głosowań.

W dalszej kolejności rozpatrzono w drugim czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Projekt wdraża przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (2012/18/UE) w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi – dyrektywa Seveso III. Projektowane przepisy dostosowują przede wszystkim obecny system klasyfikacji zakładów o dużym albo zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej do nowego systemu klasyfikacji substancji chemicznych. Społeczeństwo będzie miało większy dostęp do informacji o zagrożeniach poważnymi awariami. Dokumentacja dotycząca zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie też bardziej szczegółowa. W granicach administracyjnych miast oraz w obrębie zwartej zabudowy wsi nie będzie można budować zakładów stwarzających zagrożenie poważną awarią przemysłową. Zakłady te będą musiały wdrożyć programy zarządzania bezpieczeństwem, których celem będzie zapobieganie awariom. Programy te będą musiały być też stale aktualizowane. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zaproponowała m.in. poprawki redakcyjno-legislacyjne. Ponadto na etapie komisyjnym sformułowanie „w granicach administracyjnych miast oraz w obrębie zwartej zabudowy wsi” zastąpiono sformułowaniem „w obrębie zwartej zabudowy miast i wsi”. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawiła posłanka Grażyna Ciemniak. W bloku głosowań odbędzie się trzecie czytanie projektu.

Sejm pracował również nad rządowym projektem nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Proponowane rozwiązania mają m.in. sprzyjać eliminowaniu nieuczciwych praktyk giełdowych i spekulacji cenami towarów energetycznych. Wpłynie to korzystnie na pozostałych uczestników rynku energii. Projekt dostosowuje polskie prawo do rozporządzenia europejskiego 1227/2011 z października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (tzw. rozporządzenie REMIT). Aby zapewnić wykonywanie obowiązków wynikających z rozporządzenia REMIT, projekt rozszerza kompetencje prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Zyska on uprawnienia kontrolne, będzie mógł też prowadzić postępowania wyjaśniające w sprawie manipulacji (lub jej prób) oraz niewłaściwego wykorzystania informacji wewnętrznych, których ujawnienie może wpłynąć na ceny produktów energetycznych sprzedawanych w hurcie. Prezes URE będzie mógł także nakładać kary pieniężne za naruszenie przepisów REMIT. Ma on również prowadzić rejestr uczestników hurtowego rynku energii. Poza tym prezes URE będzie współpracował z Agencją ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych w sprawozdaniu przyjęła projekt z poprawkami o charakterze redakcyjno-legislacyjnym. Sprawozdawcą komisji był poseł Tomasz Nowak. Projekt został skierowany do trzeciego czytania w bloku głosowań.

Posłowie kontynuowali też pracę w drugim czytaniu nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Proponowana nowelizacja rozszerza katalog kodów celnych w definicjach lekkiego i ciężkiego oleju opałowego – przywrócony ma zostać zakres sprzed wejścia w życie przyjętej 11 lipca 2014 r. nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Oznacza to, że do olejów opałowych, które są używane w instalacjach energetycznego spalania paliw, zakwalifikowane zostaną też oleje o zawartości powyżej odpowiednio 0,1 proc. i 1 proc. siarki. Wnioskodawcy podkreślają, że obecne przepisy wskazują tylko jak należy postępować z lekkim i ciężkim olejem opałowym, jeśli nie spełnia on określonych wymagań jakościowych. W rezultacie niektórych paliw nie można zaliczyć do żadnej grupy w rozumieniu ustawy i nie można ich skontrolować pod kątem zawartości siarki. Ponadto projekt przesuwa z 1 marca do 31 marca termin składania przez przedsiębiorców sprawozdań dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych. Prezes (URE) będzie miał na to czas do 30 września, obecnie może to zrobić do 31 maja. Celem tej zmiany jest dostosowanie przepisów krajowych do dyrektywy Rady (UE) 2015/652 ustanawiającej metody obliczania i wymogi w zakresie sprawozdawczości zgodnie z dyrektywą 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych. Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych przyjęła sprawozdanie, w którym proponuje poprawki o charakterze legislacyjnym. Sprawozdanie komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawił poseł Krzysztof Gadowski. Projekt trafi ponownie do prac w komisji w związku z poprawkami zgłoszonymi podczas drugiego czytania.

Sejm w drugim czytaniu rozpatrzył także rządowy projekt nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw. Projekt pozwoli rozpocząć już w 2015 r. realizację rządowego programu finansowania społecznego budownictwa czynszowego. Program jest adresowany do ludzi młodych oraz rodzin z dziećmi, osiągających niskie i umiarkowane dochody. Osoby te bardzo często zarabiają zbyt dużo, by dostać lokal komunalny, a jednocześnie zbyt mało, by starać się o kredyt na zakup mieszkania, nawet z wykorzystaniem programu „Mieszkanie dla Młodych”. Skorzystają z niego osoby zarabiające 80 proc. przeciętnego wynagrodzenia w województwie, na terenie którego położony jest lokal. W 2-osobowym gospodarstwie domowym ma to być 120 proc., w 3-osobowym - 165 proc., a w 4-osobowym - 200 proc. Przy więcej niż 4 osobach będzie to 200 proc. powiększone o 40 proc. na każdą następną osobę w tym gospodarstwie. Najemca mieszkania będzie co dwa lata składać deklarację o miesięcznym dochodzie w roku poprzednim. Lokali wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego nie będzie można wyodrębniać na własność. Z założenia czynsz w tych lokalach będzie niższy niż na rynku komercyjnym i będzie wynikał z aktualnej wartości mieszkania. Program będzie finansowany przez preferencyjne kredyty i gwarancje nabycia emisji obligacji udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) towarzystwom budownictwa społecznego, spółdzielniom mieszkaniowym oraz spółkom gminnym. Źródłem finansowania ma być Fundusz Dopłat. Według szacunków, w ciągu 10 lat powstanie co najmniej 30 tys. nowych mieszkań pod wynajem. W całym okresie realizacji nowego programu z budżetu państwa zostanie przeznaczone 751,9 mln zł. Pozwoli to na udzielenie kredytów w łącznej kwocie ponad 4 mld zł. Komisje: Finansów Publicznych oraz Infrastruktury wprowadziły do projektu poprawki doprecyzowujące oraz legislacyjne. Sprawozdawcą komisji był poseł Arkadiusz Litwiński. W związku z poprawkami zgłoszonymi podczas drugiego czytania projekt trafi ponownie do prac Komisji: Finansów Publicznych oraz Infrastruktury.

Izba rozpoczęła też pracę nad propozycjami zawartymi w rządowym projekcie ustawy o zdrowiu publicznym. Projektowane przepisy mają m.in. zmniejszyć skalę występowania głównych czynników ryzyka powstawania chorób. Wśród najważniejszych zagrożeń rząd wymienia choroby cywilizacyjne: schorzenia układu sercowo-naczyniowego, nowotwory, uzależnienia, choroby układu oddechowego, cukrzycę czy choroby psychiczne. Ustawa ma pomóc m.in. w stworzeniu struktur odpowiedzialnych za koordynację i monitorowanie działalności władz publicznych, usystematyzować zadania z zakresu zdrowia publicznego realizowane obecnie, zapewnić ciągłość ich realizacji, a także adekwatne do potrzeb i kompleksowe podejście. Ma też zapewnić stabilne mechanizmy finansowania. Podstawą działań będzie przyjęty przez rząd, w rozporządzeniu, Narodowy Program Zdrowia (NPZ) skoncentrowany na promocji zdrowia i zapobieganiu chorobom i oparty na ścisłej współpracy administracji rządowej i samorządowej. NPZ będzie ustanawiany na co najmniej 5 lat. Pierwszy edycja będzie przyjęta na lata 2016-2020, a na jej realizację w 2016 r. z budżetu państwa zostanie przeznaczone 140,7 mln zł. Do zadań z zakresu zdrowia publicznego, które będą realizowane zgodnie z projektem należą m.in.: promowanie zdrowia i profilaktyka chorób, prowadzenie edukacji zdrowotnej, rozpoznawanie, eliminowanie lub ograniczenie zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji oraz inicjowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie zdrowia publicznego. Programy realizowane do tej pory obejmujące m.in. onkologię i kardiologię staną się częścią NPZ. Nowym zadaniem, ujętym w NPZ, będzie program profilaktyki otyłości, nieobjęty obecnie finansowaniem. Kompleksową opiekę psychiatryczną na obszarach, na których mieszka od 50 tys. do 200 tys. osób będą sprawowały centra zdrowia psychicznego. Docelowo powstaną one w każdym powiecie, dużej gminie lub dzielnicy dużego miasta. Powstanie Rada do Spraw Zdrowia Publicznego, która będzie pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą ministra zdrowia. W jej skład wejdą m.in. przedstawiciele: prezydenta, administracji publicznej, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, pracodawców i organizacji pozarządowych, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady Lekarskiej oraz konsultanci krajowi. Rada zastąpi funkcjonujący obecnie Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia. Przewodniczącego rady będzie wyznaczał minister zdrowia. Dodatkowo Rada Ministrów będzie mogła powołać pełnomocnika rządu ds. zdrowia publicznego. Uzasadnienie projektu przedstawiła sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Beata Małecka-Libera. Prace nad projektem będą kontynuowane w Komisji Zdrowia.

Rozpoczęto również pracę nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma wyeliminować utrudnienia w funkcjonowaniu Prokuratorii Generalnej (PG) Skarbu Państwa (SP) oraz zmniejszyć obciążenia tej instytucji sprawami mniejszej wagi. Jak podkreśla rząd, Prokuratoria została utworzona do ochrony ważnych praw i interesów Skarbu Państwa i w jej gestii pozostaje prowadzenie skomplikowanych i precedensowych spraw. Projekt m.in. zmienia zasady i tryb przekazywania spraw przez PG do prowadzenia podmiotom reprezentującym Skarb Państwa (np. ministerstwom). Ma to dotyczyć spraw rutynowych lub takich, w których jest jednolite orzecznictwo. Prokuratoria będzie mogła przekazać sprawę urzędowi reprezentującemu SP, którego działania ona dotyczy, jeśli wartość przedmiotu sprawy nie przewyższa 300 tys. zł. Wniosek o przekazanie sprawy będzie mógł też złożyć Prezes Rady Ministrów lub Minister Skarbu Państwa w zakresie jego właściwości - taki wniosek będzie dla PG wiążący, bez względu na rangę sprawy. Sprawy o wartości przekraczającej 300 tys. zł, ale nie większej niż 10 mln zł, Prokuratoria Generalna będzie mogła przekazywać urzędom za ich zgodą. Sprawami, których wartość przewyższa 10 mln zł, PG będzie miała obowiązek zająć się sama. Ponadto projekt umożliwia PG wykonywanie zastępstwa procesowego niektórych państwowych osób prawnych za ich zgodą (np. państwowych uczelni wyższych, muzeów, państwowych instytutów badawczych) na polecenie Prezesa Rady Ministrów. Chodzi o wsparcie tych podmiotów w szczególnie uzasadnionych przypadkach oraz ochronę innych istotnych praw i interesów dotyczących mienia państwowego, które nie należą do SP. Poza tym proponowana nowelizacja doprecyzowuje, że radcowie i starsi radcowie PG będą mogli wykonywać dodatkowe prace poza PG, wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Prezesa Prokuratorii. Prezes oraz wiceprezesi PG mają podlegać wszystkim rygorom ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne i składać oświadczenia majątkowe. Uzasadnienie projektu przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik. Projekt trafi do dalszych prac w Komisji Skarbu Państwa.

Następnie w pierwszym czytaniu Sejm rozpatrzył rządowy projekt ustawy o pracy na morzu. Projekt m.in. wdraża Konwencję o pracy na morzu (MLC), która weszła w życie 20 sierpnia 2013 r. Konwencję MLC ratyfikowało 66 państw, w tym państwa OECD, jak np. Australia, Japonia oraz Kanada. Konwencja MLC wprowadza minimalne, międzynarodowo ujednolicone standardy pracy i życia marynarzy na statkach morskich, zapewniające m.in. przestrzeganie praw człowieka i obywatela. Zgodnie z konwencją, Polska „jako państwo bandery” zobowiązuje się do inspekcji i monitorowania usług pośrednictwa pracy marynarzy, a jako „państwo portu” – do przeprowadzania inspekcji warunków pracy i życia marynarzy na statkach innych bander zawijających do polskich portów. Nowe przepisy dotyczą statków przeznaczonych lub używanych do prowadzenia działalności gospodarczej – statki rybołówstwa morskiego będą im podlegać tylko w pewnym zakresie. Nie będą one obejmować jednostek pływających Marynarki Wojennej, Straży Granicznej, Policji oraz statków żeglugi śródlądowej. Na statku będą mogły pracować osoby, które ukończyły 18 lat. Dopuszczalne będzie zatrudnienie osoby powyżej 16 lat, np. ucznia szkoły morskiej w celu zdobycia praktyki w zawodzie, zgodnie z programem nauczania szkoły. Umowy o pracę marynarzy będą – jak dotychczas – zawierane na: stałe (czas nieokreślony), na kilkumiesięczne kontrakty (umowy na czas określony) oraz na czas podróży morskiej. Marynarz na statku będzie mógł pracować maksymalnie 14 godzin w każdym okresie 24-godzinnym oraz 72 godziny w okresie siedmiodniowym. Dla młodocianych normą będzie praca nie dłuższa niż 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Armator będzie musiał zapewnić m.in. pomieszczenia mieszkalne i higieniczno-sanitarne spełniające warunki określone w Konwencji oraz bezpłatne wyżywienie odpowiedniej jakości i wodę pitną. W trakcie zatrudnienia na statku koszty opieki zdrowotnej będzie ponosił armator. Wprowadzono też przepisy dotyczące zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych w okresie, gdy marynarze nie będą związani stosunkiem pracy. Nowym rozwiązaniem będzie możliwość wniesienia przez marynarza skargi na warunki pracy i życia na statku. Skarga może być wnoszona do bezpośredniego przełożonego, kapitana statku lub inspektora Inspekcji Państwa Bandery albo Inspekcji Państwa Portu. Projekt dotyczy też kar pieniężnych lub grzywny za wykroczenia przeciwko prawom marynarzy lub osób poszukujących pracy na statkach morskich. W projekcie uregulowano też niektóre kwestie związane z pracą na statkach rybackich, statkach pełniących wyłącznie specjalną służbę państwową oraz na statkach szkolnych, w aspekcie zawierania stosunku pracy (marynarska umowa o pracę), czasu pracy, wynagrodzenia za pracę oraz ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy. Nowe rozwiązania przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Dorota Pyć. W Komisji Infrastruktury będą kontynuowane prace nad projektem.

W pierwszym dniu obrad rozpoczęto też pracę nad rządową propozycją nowelizacji ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw. Projekt wdraża dyrektywę z 23 lipca 2014 r., ustanawiającą ramy planowania przestrzennego obszarów morskich. W projektowanej nowelizacji są przepisy regulujące przebieg linii podstawowej morza terytorialnego i granic polskich obszarów morskich oraz szczegółową procedurę uzgadniania planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. Są także m.in. rozwiązania wprowadzające podstawy prawne do przyjęcia m.in. rozporządzeń określających: przebieg zewnętrznej granicy morza terytorialnego, przebieg zewnętrznej granicy morskiej strefy przyległej, minimalne poziomy bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz granice morskich portów wojennych. Projekt doprecyzowuje procedury sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, procedury wydawania pozwoleń lokalizacyjnych oraz pozwoleń na układanie i utrzymywanie podmorskich kabli i rurociągów w polskich obszarach morskich (wprowadzono m.in. uproszczoną procedurę uzyskiwania pozwolenia lokalizacyjnego dla obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę). Projekt przedłuża ważność pozwoleń na wznoszenie morskich farm wiatrowych z 30 do 35 lat. Plany zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich będą przyjmowane sukcesywnie w formie rozporządzeń. Uzasadnienie proponowanych przez rząd zmian przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Dorota Pyć. Dalsze prace nad projektem będą prowadzone w Komisji Infrastruktury. W dyskusji zgłoszono także wniosek o zasięgnięcie opinii Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Wewnętrznych. Decyzję w tej sprawie posłowie podejmą w bloku głosowań.

W pierwszym czytaniu posłowie zajęli się również rządowym projektem nowelizacji ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw. Dotychczas (w perspektywie finansowej 2007-2013) przedsiębiorcy sektora MŚP mogli otrzymywać kredyty na realizację inwestycji technologicznej. Kredyt technologiczny mógł być częściowo spłacony przez Bank Gospodarstwa Krajowego w formie tzw. premii technologicznej. Funkcjonował w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt przewiduje kontynuację wsparcia sektora MŚP przez udzielanie kredytów na innowacje technologiczne wraz z premią technologiczną na inwestycje mające na celu wdrożenie nowej technologii w postaci prawa własności przemysłowej, wyników badań przemysłowych, prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. W związku z tym doprecyzowano definicję „inwestycji technologicznej”. Zgodnie z nią - wsparcie będą otrzymywać przedsiębiorcy wdrażający nowe technologie, w wyniku których na rynek zostaną wprowadzone nowe lub znacząco ulepszone towary, procesy lub usługi, które do tej pory nie były wytwarzane w Polsce. Z ustawy będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których towary lub usługi są innowacyjne co najmniej w skali kraju. Przyznanie premii technologicznej będzie w większym niż dotąd stopniu zależeć od poziomu innowacyjności przedsięwzięcia. Kredytów technologicznych, jak dotychczas, będą udzielać banki komercyjne. Kredyt będzie mógł zostać częściowo spłacony przez Bank Gospodarstwa Krajowego w formie tzw. premii technologicznej – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Będzie to zatem połączenie komercyjnego kredytu z elementem dotacyjnym. Maksymalną wysokość premii zwiększono z 4 do 6 mln zł. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami, inwestycja technologiczna musi być utrzymywana przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia (na obszarze, na którym została zrealizowana), pod rygorem zwrotu wypłaconej premii technologicznej wraz z odsetkami. Planuje się, że przedsiębiorca będzie składał wniosek o przyznanie premii technologicznej bezpośrednio do BGK, co usprawni proces naboru wniosków. Projekt uzasadniła podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyna Hanclewska. Projekt trafi do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Pierwsze czytanie rządowych propozycji zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw było następnym punktem tego dnia posiedzenia. Projekt przyznaje prezesowi UOKiK nowe uprawnienia, które pozwolą na uszczelnienie systemu ochrony konsumentów. Proponowane zmiany mają zwiększyć skuteczność przeciwdziałania naruszeniom interesów konsumentów, wychodzą też naprzeciw postulatom zgłaszanym przez przedsiębiorców. Prezes UOKiK będzie mógł bezpłatnie publikować komunikaty i ostrzeżenia dotyczące istotnych zagrożeń dla interesów konsumentów w publicznym radiu i telewizji. Będzie mógł podjąć „miękkie” działania wobec przedsiębiorcy, bez konieczności wszczynania postępowania. Projekt wprowadza tzw. „tajemniczego klienta”. Dzięki niemu łatwiej będzie udowodnić przedsiębiorcy naruszenie przepisów ustawy. Skorzystanie z tego narzędzia będzie możliwe wyłącznie za zgodą sądu. Nie będzie można stosować prowokacji, lecz jedynie sprawdzić sposób oferowania produktu lub usługi oraz procedurę zawierania umowy. Poza tym projekt zabrania proponowania konsumentom zakupu usług finansowych, które nie odpowiadają ich potrzebom oraz proponowanie nabycia tych usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru (zjawisko tzw. ”missellingu”). Dodatkowo projekt daje UOKiK możliwość wyrażenie swojego poglądu w indywidualnej sprawie przed sądem powszechnym, jeśli przemawia za tym interes publiczny. W sytuacji naruszenia zbiorowych interesów konsumentów będzie też można do wydania decyzji kończącej postępowanie wydać tzw. „decyzję tymczasową". Przedsiębiorca będzie mógł się od niej odwołać w przyspieszonym trybie. Zmieniony zostanie model kontroli abstrakcyjnej klauzul, co m.in. wyeliminuje obecne wątpliwości dotyczące skutków orzeczenia sądu w sprawie uznania wzorca umowy za niedozwolony. Projekt uzasadnił prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Adam Jasser. Sejm skierował projekt do dalszych prac w Komisji Gospodarki oraz Komisji Finansów Publicznych. W dyskusji zgłoszono wniosek o skierowanie projektu wyłącznie do Komisji Gospodarki. W bloku głosowań posłowie zdecydują w tej sprawie.

Sejm w drugim czytaniu kontynuował też pracę nad rządową propozycją ustawy o rewitalizacji. Istotą rewitalizacji będą zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Projekt kładzie nacisk na włączenie społeczności lokalnej w proces odnowy – począwszy od planowania, przez realizację aż po ocenę działań. Prowadzone będą konsultacje społeczne (m.in. w formie ankiet, wywiadów i debat) z udziałem przede wszystkim mieszkańców i władz gminy, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Wyniki konsultacji będą upublicznione. Gminy, które zdecydują się na działania odnawiające, powołają komitety rewitalizacji. Będzie to forum dialogu między organami gminy i uczestnikami przedsięwzięć rewitalizacyjnych (np. mieszkańcami, przedsiębiorcami czy instytucjami), posiadające kompetencje opiniodawcze i doradcze. Projekt wprowadza gminne programy rewitalizacji (GPR). Będą one przyjmowane przez rady gmin w formie uchwały i powinny zawierać m.in. szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji, cele rewitalizacji, opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, określenie ram finansowych i wskazanie źródeł finansowania – publicznych i prywatnych. Na obszarach rewitalizowanych będzie można utworzyć specjalne strefy rewitalizacji (SSR), ukierunkowane szczególnie na rozwój społecznego budownictwa czynszowego. Strefy będą mogły korzystać ze szczególnych udogodnień oraz instrumentów prawnych, takich jak np. ułatwienia administracyjne, dotacje remontowe oraz generalne zwolnienie z obowiązku stosowania trybów przetargowych, o ile wartość zamówienia nie przekracza tzw. progów unijnych. Na terenie strefy gmina będzie miała pierwszeństwo w zakupie nieruchomości. Projekt zakłada również specjalną formę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Miejscowy plan rewitalizacji (MPR), który może być przyjmowany dla obszarów najbardziej zdegradowanych. Projektowana ustawa wprowadza też określone ramy interwencji - obszar rewitalizacji w gminie nie może przekroczyć 20 proc. powierzchni gminy, a działania rewitalizacyjne mogą objąć maksymalnie 30 proc. jej mieszkańców. Ograniczenia te mają zapewnić koncentrację działań i środków, a przez to efektywność i trwałość rewitalizacji. Komisje: Infrastruktury, Polityki Społecznej i Rodziny oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zaproponowały zmiany dotyczące m.in.: zwiększenia trwałości dokumentów planistycznych (w szczególności planu rewitalizacji), nałożenia na gminę obowiązku poinformowania lokatora o przysługujących mu prawach związanych z realizacją przedsięwzięć rewitalizacyjnych, uzupełnienia katalogu celów publicznych o cele w zakresie kultury. Kolejne zaproponowane do projektu poprawki mają na celu ochronę interesu lokatora w procesie rewitalizacji. Sprawozdanie z prac komisji przedstawiła posłanka Krystyna Sibińska. Podczas dyskusji do projektu zgłoszono poprawki. Zajmą się nimi Komisje: Infrastruktury, Polityki Społecznej i Rodziny oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Posłowie rozpatrzyli też stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa rozszerza ograniczenia w dodatkowej działalności członków zarządów polskich związków sportowych. Nie będą oni mogli m.in. prowadzić działalności gospodarczej w jakikolwiek sposób związanej z działalnością statutową związku. Nie będą mogli też być wspólnikiem w spółce osobowej prawa handlowego prowadzącej działalność gospodarczą związaną z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych. Ponadto członek zarządu polskiego związku sportowego nie będzie mógł posiadać więcej niż 10 proc. udziałów lub akcji w spółce kapitałowej, której działalność łączy się z działalnością statutową związku. Na zakończenie działalności gospodarczej, zbycie akcji lub wystąpienie ze spółki nowo wybrani członkowie zarządów będą mieć 30 dni od objęcia funkcji. Obowiązkowe będzie przesyłanie rocznych sprawozdań finansowych polskich związków sportowych do badania przez biegłego rewidenta. Poza tym każdy polski związek sportowy będzie musiał należeć do międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim bądź innej uznawanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. W przeciwnym razie stanie się organizacją działającą jako związek stowarzyszeń. Spod tego rygoru będą mogły być wyłączone związki działające w sporcie osób niepełnosprawnych, jeśli otrzymają specjalną zgodę Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nowelizacja dostosowuje przepisy w zakresie walki z dopingiem do standardów międzynarodowych. Poza tym zwalnia z podatku od nieruchomości obiekty o szczególnym znaczeniu dla sportu. Chodzi o budynki Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich m.in. we Władysławowie i Zakopanem. Ponadto ustawa podwyższa świadczenie olimpijskie przysługujące medalistom m.in. igrzysk olimpijskich, którzy ukończyli 40 lat. Tak jak dotychczas, będzie ono corocznie ustalane na podstawie kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, ale mnożnik zostanie podniesiony z 1,3255 do 1,4. Zgodnie z ustawą świadczenie to byłoby też zwolnione z PIT. 10 lipca Senat zaproponował do ustawy poprawki dotyczące m.in. rezygnacji ze zwolnienia z PIT świadczenia olimpijskiego oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości obiektów Centralnego Ośrodka Sportu (COS). W konsekwencji uległby też zmianie tytuł ustawy na ustawę „o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”. Inna z poprawek Senatu doprecyzowuje, że działalność COS, na którą może on otrzymać dotację celową z budżetu państwa, nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki rekomenduje przyjęcie części poprawek Senatu. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Ireneusz Raś. Posłowie zdecydują w tej sprawie w bloku głosowań.

Sejm rozpatrzył również sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z 22 września 2014 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie posła Armanda Ryfińskiego. Komisja proponuje przyjęcie wniosku o uchylenie immunitetu poselskiego. Sprawozdanie komisji przedstawiła posłanka Elżbieta Nawrocka. W bloku głosowań posłowie zdecydują w tej sprawie.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

97 POSIEDZENIE SEJMU RP

 
 
• POLSKA
 

ROZPOCZĘŁO SIĘ 97. POSIEDZENIE SEJMU


W CZASIE 97. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE PRZEPROWADZĄ DEBATĘ M.IN. NAD SPRAWOZDANIEM Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA W 2014 R. I ANALIZĄ TEGO DOKUMENTU SPORZĄDZONĄ PRZEZ NAJWYŻSZĄ IZBĘ KONTROLI. ZAJMĄ SIĘ TAKŻE NP. PROJEKTEM MAJĄCYM OTWORZYĆ RYNEK PRACY NA LUDZI PRZED TRZYDZIESTKĄ, KTÓRZY NIGDY NIE BYLI ZATRUDNIENI ORAZ PROPOZYCJĄ DOTYCZĄCĄ PROGRAMU SPOŁECZNEGO BUDOWNICTWA POD WYNAJEM, Z KTÓREGO SKORZYSTAJĄ M.IN. OSOBY MŁODE I RODZINY, KTÓRYCH NIE STAĆ NA KREDYT I KUPNO WŁASNEGO MIESZKANIA. IZBA BĘDZIE RÓWNIEŻ PRACOWAĆ NAD WSPARCIEM DLA OSÓB ZADŁUŻONYCH WE FRANKACH SZWAJCARSKICH. W PORZĄDKU OBRAD JEST TAKŻE PROJEKT USTAWY O UZGODNIENIU PŁCI. PONADTO SEJM MA WYBRAĆ NOWEGO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH


Usprawnienie odzyskiwania od dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnegoTo główny cel rządowego projektu nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych, którego drugie czytanie odbędzie się podczas 97. posiedzenia Sejmu...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA OBRAD SEJMU TRANSMISJA POSIEDZENIE SEJMU SEJM NA ŻYWO TELEWIZJA SEJMOWA TV LIVE SEJM RP USPRAWNIENIE ODZYSKIWANIA OD DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH ŚWIADCZEŃ WYPŁACONYCH Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO BUDOWA WIĘKSZYCH ELEKTROWNI WIATROWYCH TYLKO NA PODSTAWIE PLANU MIEJSCOWEGO GMINY ZOSTANĄ ZWOLNIONE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI SPECJALNA PROCEDURA SĄDOWA UMOŻLIWIAJĄCA UZNANIE TOŻSAMOŚCI PŁCIOWEJ JAKO PODSTAWY DO OKREŚLENIA PŁCI UŁATWIENIA DLA OSÓB ZWOLNIONYCH Z PŁACENIA ABONAMENTU RTV LEPSZA KONTROLA ZAGROŻEŃ POWAŻNYMI AWARIAMI ZWIĄZANYMI Z SUBSTANCJAMI NIEBEZPIECZNYMI WIĘKSZA PRZEJRZYSTOŚĆ OBROTU NA HURTOWYM RYNKU ENERGII PRZEPISY UMOŻLIWIAJĄCE KONTROLĘ JAKOŚCI NAJBARDZIEJ SZKODLIWYCH DLA ŚRODOWISKA CIĘŻKICH OLEJÓW OPAŁOWYCH REAKTYWACJA SPOŁECZNEGO BUDOWNICTWA POD WYNAJEM UŁATWIENIA W PODEJMOWANIU PIERWSZEJ PRACY PRZEZ BEZROBOTNYCH PONIŻEJ 30 ROKU ŻYCIA KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA SŁUŻĄCE PROFILAKTYCE I POPRAWIE WCZESNEJ WYKRYWALNOŚCI CHORÓB PROKURATORIA GENERALNA BĘDZIE MOGŁA SKONCENTROWAĆ SIĘ NA ZŁOŻONYCH SKOMPLIKOWANYCH SPRAWACH UJEDNOLICENIE STANDARDÓW PRACY MARYNARZY NA STATKACH MORSKICH POLSKA WDRAŻA NORMY UNIJNE DOTYCZĄCE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARÓW MORSKICH BĘDĄ KREDYTY DLA MIKRO MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE KONSUMENCI BĘDĄ LEPIEJ CHRONIENI NOWE UPRAWNIENIA UOKIK ODNOWA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ INFRASTRUKTURALNIE SKUTECZNIEJSZA WALKA Z KORUPCJĄ I DOPINGIEM W SPORCIE WNIOSEK O UCHYLENIE IMMUNITETU POSELSKIEGO BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY BĘDZIE OBJĘTY TZW. STABILIZUJĄCĄ REGUŁĄ WYDATKOWĄ WYKONANIE UBIEGŁOROCZNEGO BUDŻETU ORAZ ANALIZA NIK I PROJEKT UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ABSOLUTORIUM DLA RZĄDU INFORMACJA O PORĘCZENIACH I GWARANCJACH UDZIELONYCH W 2014 ROKU PRZEZ SKARB PAŃSTWA NIEKTÓRE OSOBY PRAWNE ORAZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BANKU CENTRALNEGO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2014 ROKU UŁATWIENIA DLA RODZICÓW W ŁĄCZENIU PRACY ZAWODOWEJ Z OBOWIĄZKAMI RODZINNYMI WZMOCNIENIE NADZORU MAKROOSTROŻNOŚCIOWEGO NAD SYSTEMEM FINANSOWYM BANKOWY TYTUŁ EGZEKUCYJNY BĘDZIE ZLIKWIDOWANY UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZWIĄZANĄ Z OBROTEM WYROBAMI AKCYZOWYMI NOWE ZASADY I TRYB ORGANIZOWANIA ORAZ PRZEPROWADZANIA ZGROMADZEŃ ZNIESIENIE OBOWIĄZKU MELDUNKOWEGO W 2018 ROKU UPROSZCZENIE SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ DLA MAŁYCH FIRM I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH UPAMIĘTNIENIE LOTNIKÓW POLSKICH WALCZĄCYCH W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ ZWIĘKSZENIE ROLI MEDIACJI W SPRAWACH CYWILNYCH ADOPCJA ZE WSKAZANIEM BĘDZIE UREGULOWANA SKUTECZNIEJSZA WALKA Z PODZIEMIEM ADOPCYJNYM KARA 3 LAT POZBAWIENIA WOLNOŚCI ZA UTRUDNIANIE ZASPOKAJANIA PODSTAWOWYCH POTRZEB ŻYCIOWYCH INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA W 2014 ROKU POMOC DLA OSÓB KTÓRE ZACIĄGNĘŁY KREDYTY WE FRANKACH SZWAJCARSKICH ROZWIĄZANIA ZMNIEJSZAJĄCE RYZYKO NIEWYPŁACALNOŚCI ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WZMOCNIENIE PRZEPISÓW KARNYCH DOTYCZĄCYCH FINANSOWANIA TERRORYZMU DANE O KWALIFIKACJACH MARYNARZY BĘDĄ COROCZNIE PRZEKAZYWANE DO KOMISJI EUROPEJSKIEJUSPRAWNIENIE PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI DROGOWYCH I WYKORZYSTYWANIA PRZEZNACZONYCH NA NIE FUNDUSZY UE NA LATA 2014-2020 WDROŻENIE MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW OCHRONY ZNAKÓW TOWAROWYCH EUROPEJSKIE POŚWIADCZENIE SPADKOWE JEDNOLITE PRZEPISY DLA OBYWATELI UE POWSTANIE RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO NOWE FORUM WSPÓŁPRACY PRZEDSTAWICIELI PRACOWNIKÓW PRACODAWCÓW I RZĄDU IZBA DOKONA WYBORU NOWEGO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 23 INFORMACJA RZĄDU O UDZIALE POLSKI W PRACACH UNII EUROPEJSKIEJ FUNKCJONOWANIE SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH W 2014 ROKU

 
• POLSKA
 

78. POSIEDZENIE SENATU


W DNIACH 8, 9 I 10 LIPCA 2015 R. SENAT ZBIERZE SIĘ NA 78. POSIEDZENIU, PODCZAS KTÓREGO WYSŁUCHA INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 R. ORAZ SPRAWOZDANIA SENACKIEJ KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI NA TEMAT PETYCJI ROZPATRZONYCH W UBIEGŁYM ROKU


Izba przeprowadzi drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw, wniesionego przez senacką Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na podstawie petycji skierowanych do Senatu przez byłego żołnierza górnika oraz Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

PROJEKT USTAWA KOMBATANCI PRAWA CZŁOWIEKA KOMISJA PRAWORZĄDNOŚĆ PETYCJA PETYCJE LECZENIE NIEPŁODONOŚCI IN VITRO ZARODEK ZARODKI BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE PRAWO KRAJOWE UNIJNE PRZEPISY RACHUNKOWOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA NADZÓR RYNEK KAPITAŁOWY GRY HAZARDOWE HAZARD FINANSE PUBLICZNE SPORT PODATKI OPŁATY LOKALENE PODATEK DOCHODOWY OSOBY FIZYCZNE USŁUGI TURYSTYCZNE WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA AKT GENEWSKI POROZUMIENIE HASKIE INFORMACJE ŚRODOWISKO OCHRONA INWESTYCJE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE FUNDUSZ MIESZKANIOWY KRAJOWY WŁASNOŚC LOKALI WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI PRAWA PACJENTA RZECZNIK PRAW SĄD NAJWYŻSZY KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO

 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 95. POSIEDZENIE SEJMU


DZISIEJSZE OBRADY POSŁOWIE ROZPOCZĘLI OD WYBORU NOWEGO MARSZAŁKA SEJMU. DECYZJĄ IZBY ZOSTAŁA NIM MAŁGORZATA KIDAWA-BŁOŃSKA. SEJM PRZYJĄŁ TAKŻE M.IN. REGULACJE DOTYCZĄCE LECZENIA NIEPŁODNOŚCI, W TYM PRZY UŻYCIU METODY IN VITRO, OGRANICZYŁ MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA UMÓW O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY DO 33 MIESIĘCY ORAZ WPROWADZIŁ ZMIANY DO PROGRAMU „MIESZKANIE DLA MŁODYCH”, TAK ABY MOGŁY Z NIEGO SKORZYSTAĆ NP. RODZINY WIELODZIETNE. IZBA PRZYZNAŁA RÓWNIEŻ ŚWIADCZENIE W WYSOKOŚCI 1 TYS. ZŁ RODZICOM, KTÓRYM NIE PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ORAZ UCHWALIŁA USTAWĘ O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ M.IN. DLA OSÓB W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ


Sejm za ustawą o leczeniu niepłodności, dotyczącą m.in. stosowania zapłodnienia pozaustrojowegoPrzyjęte dziś przepisy dotyczą m.in. leczenia niepłodności, zasad i warunków stosowania wspomaganej prokreacji oraz postępowania z komórkami rozrodczymi i zarodkami. Jedną z metod leczenia niepłodności uregulowanych w projekcie jest procedura in vitro, która ma być dostępna dla małżeństw oraz osób pozostających we wspólnym pożyciu...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM ZA USTAWĄ O LECZENIU NIEPŁODNOŚCI ZARZĄDCY DRÓG BĘDĄ MOGLI ODSTĄPIĆ OD POBORU OPŁAT W RAZIE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POSŁOWIE POPARLI USPRAWNIENIE SYSTEMU SZKOLENIA KIEROWCÓW POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH I OSP DANE O KWALIFIKACJACH MARYNARZY BĘDĄ COROCZNIE PRZEKAZYWANE DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ UPORZĄDKOWANIE SYTUACJI PRAWNEJ WARSZAWSKICH NIERUCHOMOŚCI ODEBRANYCH DEKRETEM BIERUTA KORZYSTNA ZMIANA DLA ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO UCZELNIE SPRAWNIEJ UZYSKAJĄ UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA STUDIÓW OGÓLNOAKADEMICKICH OCHRONA INTERESÓW PRZEDSIĘBIORCÓW REALIZUJĄCYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE BYLI PRACOWNICY PRZEDSIĘBIORSTW ROBÓT GÓRNICZYCH ZACHOWAJĄ PRAWO DO EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO ZA DEPUTAT WĘGLOWY TRZECIA TRANSZA DEREGULACJI UŁATWI DOSTĘP DO KOLEJNEJ GRUPY ZAWODÓW REGULOWANYCH KONIEC ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NA WIELOLETNIE UMOWY CZASOWE 1000 MIESIĘCZNIE DLA RODZICÓW BEZ PRAWA DO ZASIŁKU MACIERZYŃSKIEGO KTÓRYM URODZI SIĘ DZIECKO SAMOLOTY CYWILNE WYKORZYSTYWANE DO TRANSPORTU WOJSKOWEGO BĘDĄ MOGŁY KORZYSTAĆ Z LOTNISK WOJSKOWYCH MIANY W MAŁYM RUCHU GRANICZNYM Z UKRAINĄ UŁATWIENIA DLA MIESZKAŃCÓW POLSKIEJ I UKRAIŃSKIEJ STREFY PRZYGRANICZNEJ POWSTANIE SIEĆ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ MIESZKANIE DLA MŁODYCH NOWE PRAWO KONSULARNE PRZYJĘTE RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO ZASTĄPI KOMISJĘ TRÓJSTRONNĄ SEJM USTALIŁ OSTATECZNY TEKST USTAWY O TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM ROZWIĄZANIA ZWIĘKSZAJĄCE ELASTYCZNOŚĆ PRACY SAMORZĄDÓW I ZACHĘCAJĄCE JE DO ŁĄCZENIA SIĘ SEJM ZAKOŃCZYŁ PARLAMENTARNE PRACE NAD ZMIANAMI W PROCESIE WYBORCZYM BĘDĄ MOŻLIWE NOWE FORMY WSPÓŁPRACY BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH OBOWIĄZKOWA PUBLIKACJA WYNIKÓW BADAŃ WYROBÓW BUDOWLANYCH WIĘKSZY WPŁYW NA OKREŚLENIE SPOSOBU DALSZEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM NOWE ZASADY KSZTAŁTOWANIA USTROJU ROLNEGO PAŃSTWA SEJM ZAPOZNAŁ SIĘ Z INFORMACJĄ O DZIAŁALNOŚCI RZECZNIKA PRAW DZIECKA SEJMOWE PRACE NAD PRZYWRÓCENIEM ASESURY SĄDOWEJ SEJM ROZPOCZĄŁ PRACE NAD WDROŻENIEM PRZEPISÓW UE DOTYCZĄCYCH WSPÓLNEJ ORGANIZACJI RYNKÓW PRODUKTÓW ROLNYCH PROPOZYCJA POWOŁANIA TRÓJSTRONNEJ KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO W ROLNICTWIE RAMY PRAWNE DLA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH DYSKUSJA NAD PROJEKTAMI NOWELIZACJI USTAWY O EMERYTURACH I RENTACH Z FUS PROPOZYCJE WPROWADZENIA ZMIAN W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 77. POSIEDZENIE SENATU


25 CZERWCA 2015 R. WIECZOREM ZAKOŃCZYŁO SIĘ 77. POSIEDZENIE SENATU. W TRAKCIE DWUDNIOWYCH OBRAD SENATOROWIE MIELI MOŻLIWOŚĆ WYSŁUCHANIA SZEREGU INFORMACJI. I TAK MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH GRZEGORZ SCHETYNA PRZEDSTAWIŁ INFORMACJĘ NA TEMAT POLITYKI POLONIJNEJ. PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO MAŁGORZATA GERSDORF PRZEDŁOŻYŁA INFORMACJĘ O DZIAŁALNOŚCI SN W ROKU 2014. RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH IRENA LIPOWICZ ZAPREZENTOWAŁA INFORMACJĘ O DZIAŁALNOŚCI RPO ZA ROK 2014 ORAZ O STANIE PRZESTRZEGANIA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA. WICEMINISTER GOSPODARKI JERZY WITOLD PIETREWICZ ZAPOZNAŁ SENATORÓW Z INFORMACJĄ O REALIZACJI PROGRAMU POLSKIEJ ENERGETYKI JĄDROWEJ (PPEJ), W TYM O STANIE PRAC NAD PROJEKTEM BUDOWY PIERWSZEJ ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE ORAZ O POTENCJALNYCH ZAGROŻENIACH DLA LUDZI I ŚRODOWISKA NATURALNEGO


Izba wysłuchała sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 r. wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w ubr., które przedstawił przewodniczący Jan Dworak, i podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania KRRiT.Senatorowie wprowadzili 24 poprawki do ustawy o administracji podatkowej. Był to projekt rządowy. Ustawa ma na celu usprawnienie administracji podatkowej oraz ułatwienie obywatelom korzystania z jej wsparcia...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

77 POSIEDZENIE SENATU

 
• POLSKA
 

MAŁGORZATA KIDAWA-BŁOŃSKA NOWYM MARSZAŁKIEM SEJMU


DZIŚ SEJM WYBRAŁ NOWEGO MARSZAŁKA SEJMU. DECYZJĄ POSŁÓW PRACAMI IZBY POKIERUJE MAŁGORZATA KIDAWA-BŁOŃSKA


Małgorzata Kidawa-Błońska urodziła się 5 maja 1957 r. w Warszawie. Absolwentka Wydziału Filozofii i Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim.Jest prawnuczką dwóch wybitnych mężów stanu: prezydenta Stanisława Wojciechowskiego i premiera Władysława Grabskiego. Jej życiową pasją są m.in. wspólne wyprawy w góry z rodziną, prace w ogrodzie i muzyka (zwłaszcza zespół Dżem i muzyka operowa).Swoją karierę zawodową związała z filmem i kulturą...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

NOWY MARSZAŁEK SEJMU MAŁGORZATA KIDAWA BŁOŃSKA

 
• POLSKA
 

DRUGI DZIEŃ 77. POSIEDZENIA SENATU


25 CZERWCA 2015 R. RANO SENAT WZNOWIŁ OBRADY. SENATOROWIE ROZPOCZĘLI OD WYSŁUCHANIA INFORMACJI IRENY LIPOWICZ O DZIAŁALNOŚCI RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH ZA ROK 2014 ORAZ O STANIE PRZESTRZEGANIA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA. NASTĘPNIE MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH GRZEGORZ SCHETYNA PRZEDSTAWI INFORMACJĘ NA TEMAT POLITYKI POLONIJNEJ. IZBA WYSŁUCHA TEŻ SPRAWOZDANIA KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 R. WRAZ Z INFORMACJĄ O PODSTAWOWYCH PROBLEMACH RADIOFONII I TELEWIZJI W UBR., KTÓRE PRZEDSTAWI PRZEWODNICZĄCY JAN DWORAK. SENATOROWIE ZAJMĄ SIĘ PONADTO ROZPATRZENIEM NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI ORAZ USTAWY O MUZEACH. PO WYCZERPANIU PORZĄDKU ODBĘDĄ SIĘ GŁOSOWANIA


W środę wieczorem zakończył się pierwszy dzień 77. posiedzenia...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

TRANSMISJA POSIEDZENIA SENATU SENAT NA ŻYWO POSIEDZENIA OBRADY LIVE TELEWIZJA SENACKA SENAT RP LIVE TV

 
• POLSKA
 

DRUGI DZIEŃ 95. POSIEDZENIA SEJMU


WPROWADZENIE UŁATWIEŃ DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W KORZYSTANIU Z PROGRAMU „MIESZKANIE DLA MŁODYCH”, NOWE PRAKTYKI DOTYCZĄCE TZW. LISTÓW ZASTAWNYCH ORAZ UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZWIĄZANĄ Z OBROTEM WYROBAMI AKCYZOWYMI TO TYLKO NIEKTÓRE TEMATY DZISIEJSZYCH DEBAT PLENARNYCH


W drugim czytaniu Sejm rozpatrzył projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Program „Mieszkanie dla młodych” (MdM) jest realizowany przez rząd od 2014 r. – zastąpił on program „Rodzina na swoim”. MdM wspiera młodych w kupnie na kredyt pierwszego mieszkania lub domu na rynku pierwotnym, oferując dopłatę do wkładu własnego. Zaproponowane zmiany są wynikiem analizy dotychczasowego działania programu...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA OBRAD SEJMU OBRADY TELEWIZJA SEJMOWA TV LIVE

 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA 77. POSIEDZENIA SENATU RP


24 CZERWCA 2015 R. WIECZOREM ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 77. POSIEDZENIA SENATU. IZBA WYSŁUCHAŁA INFORMACJI PIERWSZEGO PREZESA SĄDU NAJWYŻSZEGO MAŁGORZATY GERSDORF O DZIAŁALNOŚCI SN W ROKU 2014, A TAKŻE ZAPOZNAŁA SIĘ Z INFORMACJĄ O REALIZACJI PROGRAMU POLSKIEJ ENERGETYKI JĄDROWEJ (PPEJ), W TYM O STANIE PRAC NAD PROJEKTEM BUDOWY PIERWSZEJ ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE ORAZ O POTENCJALNYCH ZAGROŻENIACH DLA LUDZI I ŚRODOWISKA NATURALNEGO, PRZEDSTAWIONĄ PRZEZ WICEMINISTRA GOSPODARKI JERZEGO WITOLDA PIETREWICZA


Senatorowie wznowią obrady 25 czerwca 2015 r. o godz. 9.00. Rozpoczną od wysłuchania informacji Ireny Lipowicz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2014 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela. Następnie minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna przedstawi informację na temat polityki polonijnej. Izba w tym dniu wysłucha też sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 r...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

77 POSIEDZENIE SENATU RP ZAKOŃCZENIE 1 PIERWSZEGO DNIA OBRAD SENAT NA ŻYWO OBRADY SENATU

 
• POLSKA
 

77. POSIEDZENIE SENATU


24 CZERWCA 2015 R. ROZPOCZĘŁO SIĘ 77. POSIEDZENIE SENATU. W PORZĄDKU OBRAD JEST INFORMACJA MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH GRZEGORZA SCHETYNY NA TEMAT POLITYKI POLONIJNEJ. SENATOROWIE WYSŁUCHAJĄ TEŻ INFORMACJI PIERWSZEGO PREZESA SĄDU NAJWYŻSZEGO MAŁGORZATY GERSDORF O DZIAŁALNOŚCI SN W ROKU 2014, JAK RÓWNIEŻ INFORMACJI IRENY LIPOWICZ O DZIAŁALNOŚCI RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH ZA ROK 2014 ORAZ O STANIE PRZESTRZEGANIA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA. WICEMINISTER GOSPODARKI JERZY WITOLD PIETREWICZ ZAPREZENTUJE INFORMACJĘ O REALIZACJI PROGRAMU POLSKIEJ ENERGETYKI JĄDROWEJ (PPEJ), W TYM O STANIE PRAC NAD PROJEKTEM BUDOWY PIERWSZEJ ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE ORAZ O POTENCJALNYCH ZAGROŻENIACH DLA LUDZI I ŚRODOWISKA NATURALNEGO


Izba zajmie się ustawą o administracji podatkowej. Był to projekt rządowy. Ustawa ma na celu usprawnienie administracji podatkowej oraz ułatwienie obywatelom korzystania z jej wsparcia. Powstaną centra obsługi, w których będzie można składać podania i deklaracje, otrzymać zaświadczenia, a także uzyskać wyjaśnienia dotyczące przepisów. Mają one pomagać podatnikom niezależnie od urzędu skarbowego, pod który ci podlegają...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SENAT NA ŻYWO TRANSMISJA POSIEDZENIA SENATU TELEWIZJA SENACKA LIVE TV

 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 95. POSIEDZENIA SEJMU


KONTYNUACJA PRAC NAD TZW. TRZECIĄ TRANSZĄ DEREGULACJI UŁATWIAJĄCĄ DOSTĘP DO KOLEJNEJ GRUPY ZAWODÓW REGULOWANYCH ORAZ NOWELIZACJĄ USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW, KTÓRA ZAKŁADA WPROWADZENIE ŚWIADCZENIA RODZINNEGO DLA RODZIN WYCHOWUJĄCYCH DZIECI, KTÓRE DO TEJ PORY NIE MOGŁY Z NIEGO SKORZYSTAĆ TO TYLKO NIEKTÓRE PROPOZYCJE ZMIAN W PRAWIE, KTÓRYMI ZAJMOWALI SIĘ POSŁOWIE W PIERWSZYM DNIU POSIEDZENIA


Obrady rozpoczęły się od ślubowania nowej posłanki Urszuli Ruseckiej, która objęła mandat po pośle Edwardzie Czesaku.Następnie Izba w drugim czytaniu rozpatrzyła poselski projekt nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami. Jej celem jest usprawnienie systemu szkolenia kierowców pojazdów uprzywilejowanych służb mundurowych i OSP.Aktualne przepisy przewidują wprowadzenie od 4 stycznia 2016 r...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO OBRADY SEJMU TRANSMISJA TELEWIZJA SEJMOWA TV LIVE

 
 
RADIO ETNA. To nowo powstała, a zarazem dalej rozwijająca się stacja radiowa, działająca w internecie. Obecnie nadaje w trybie on-line, lecz w dalszej fazie rozwoju będzie również transmitowała swój sygnał na żywo, przy zachowaniu dotychczasowej i stale powiększanej bazy utworów z całego Świata. W naszej bazie znajdują się unikatowe i bardzo unikatowe utwory, które ukazały się w nakładzie kilkuset sztuk płyt CD, a płyty te osiągają zawrotne ceny. U nas na pewno usłyszysz coś nowego, coś czego Twe uszy nie słyszały wcześniej.
Do usłyszenia na www.RadioEtna.com!
 RADIO ETNTA ROCK MUSIC
EM-Dom Nieruchomości 
EM-Dom.eu firma, która zajmuje się kompleksową obsługą w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości. Naszym priorytetem jest zadowolenie klienta.

Mamy w swojej ofercie przede wszystkim "mieszkania pod klucz". Współpracujemy bezpośrednio z developerami, pozyskujemy konkretne inwestycje, mamy konkurencyjne ceny. Oferujemy pakiety wykończeń, obsługę kredytową jak i możliwość projektu wymarzonego mieszkania. Działamy także na indywidualne zlecenie - od etapu poszukiwań, przeprowadzamy naszych klientów przez proces zakupu czy sprzedaży. W naszej ofercie znajdą Państwo: Mieszkania, Segmenty, Domy, Działki z Warszawy i okolic.
Wieloletnie doświadczenie w filmowaniu pozwoliło nam na wypracowanie wysokich standardów, których przestrzegamy podczas realizacji zdjęć. Siłą naszej firmy są ludzie, z bogatym dorobkiem w wideofilmowaniu, mogący poszczycić się dyplomami uczelni filmowych, jak również bogatym portfolio zawodowym zdobytym na planach zdjęciowych polskich i zagranicznych produkcji. Nasza oferta to wideofilmowanie wydarzeń codziennie nas otaczających, takich jak imprezy kulturalne, konferencje czy szkolenia.

Wszystkie nagrania realizowane są za pośrednictwem profesjonalnego sprzętu filmowego z zachowaniem wszystkich kanonów sztuki filmowej.

Profesjonalny montaż oraz szybka realizacja spowodowały, iż zaufały nam dziesiątki firm, czego potwierdzeniem są otrzymane referencje.
 MPG Media Project Group


film-hd.pl
CatMyWeb 
CatMyWeb - Internetowy Katalog stron (witryn). Nowo powstały katalog stron internetowych CatMyWeb jest całkowicie darmowym narzędziem do katalogowania stron. Jego konstrukcja nawigacyjna odbiega znacznie od tradycyjnych katalogów, lecz konstrukcja techniczna zapewnia bardzo dobre indeksowanie wpisów przez wyszukiwarki. Dodając stronę do katalogu CatMyWeb na pewno zyskasz dodatkowych gości odwiedzających Twój serwis internetowy!
Firma Multum - Wypożyczalnia Samochodów, jest firmą świadczącą profesjonalne usługi wynajmu samochodów oraz transportowe na terenie Warszawy, a także całej Polski.

Profil naszej działalności obejmuje profesjonalne usługi transportu oraz wynajmu samochodów na terenie całego kraju. Powstaliśmy z potrzeby rynku i prężnie rozwijamy własną działalność. Postawiliśmy na oryginalność i nietuzinkowość, dziś z dumą przyznajemy, że to był bardzo dobry krok. To, co odróżnia nas od większości firm świadczących usługi wynajmu samochodów, to elastyczna i różnorodna oferta. Posiadamy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, busy oraz pojazdy nietypowe, zamawiane na specjalne okazje. Są to m.in. radiowozy, karawany czy więźniarki podnajmowane na użytek filmowych scen czy seriali. Nasza oferta bogata jest także w samochody luksusowe, limuzyny oraz typowo sportowe maszyny.
 MULTUM
 
74 POSIEDZENIE SENATU - 74 POSIEDZENIE SENATU CZĘŚĆ 2 
74 POSIEDZENIE SENATU
74 POSIEDZENIE SENATU CZĘŚĆ 2
47 POSIEDZENIE SENATU - 47 POSIEDZENIE SENATU CZĘŚĆ 3 
47 POSIEDZENIE SENATU
47 POSIEDZENIE SENATU CZĘŚĆ 3
74 POSIEDZENIE SENATU RP - 74 POSIEDZENIE SENATU RP 2015-05-06 CZĘŚĆ 1 
74 POSIEDZENIE SENATU RP
74 POSIEDZENIE SENATU RP 2015-05-06 CZĘŚĆ 1
 

ShortNews

 

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH

31 lipca 2015 roku (piątek) o godz. 13.30 w Belwederze Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczy odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla współpracy polsko-ukraińskiej.

UDZIAŁ PREZYDENTA RP W OBCHODACH 71. ROCZNICY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

30 lipca 1 sierpnia 2015 roku (czwartek-sobota) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski weźmie udział w uroczystościach związanych z obchodami 71. rocznicy Powstania Warszawskiego.

PREZYDENT PODPISZE USTAWĘ ZWIĘKSZAJĄCĄ BUDŻET OBRONNY

23 lipca 2015 roku (czwartek) o godz. 10.30 w Belwederze Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podpisze ustawę o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych. Ustawa zwiększa od 2016 roku budżet obronny do poziomu co najmniej 2 proc. PKB.

dodaj ShortNews'a
WYBORY PREZYDENCKIE - MARSZAŁEK SEJMU RADOSŁAW SIKORSKI OGŁASZA TERMIN WYBORÓW PREZYDENCKICH 
WYBORY PREZYDENCKIE
MARSZAŁEK SEJMU RADOSŁAW SIKORSKI OGŁASZA TERMIN WYBORÓW PREZYDENCKICH
ŁUKASZ DĄBEK ZARZUT ROZBOJU - ZARZUTY ROZBOJU Z UŻYCIEM NOŻA WOBEC ŁUKASZA DĄBKA SYNA STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO 
ŁUKASZ DĄBEK ZARZUT ROZBOJU
ZARZUTY ROZBOJU Z UŻYCIEM NOŻA WOBEC ŁUKASZA DĄBKA SYNA STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO
EXPOSE PREMIER EWY KOPACZ - EXPOSE NOWEJ PANI PREMIER EWY KOPACZ 
EXPOSE PREMIER EWY KOPACZ
EXPOSE NOWEJ PANI PREMIER EWY KOPACZ
KRYSTYNA PAWŁOWICZ -  
KRYSTYNA PAWŁOWICZ
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI - JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY 
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA - 29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA 
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN - EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH 
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH
 
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI - EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL - WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY 
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH - PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL 
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL
DEBATA PJN PSL - WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL 
DEBATA PJN PSL
WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA - PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA
PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM
 

ShortNews

 

PREZYDENT RP WRĘCZY NOMINACJE GENERALSKIE

23 lipca 2015 roku (czwartek) o godz. 9.00 w Belwederze Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczy akty mianowania na stopnie generalskie funkcjonariuszom Policji.

PREZYDENT RP OGŁOSI DECYZJĘ W SPRAWIE USTAWY O LECZENIU NIEPŁODNOŚCI

22 lipca 2015 roku (środa) o godz. 10.00 w Belwederze Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski ogłosi decyzję w sprawie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności.

UROCZYSTOŚĆ PRZEKAZANIA ODZNACZENIA PAŃSTWOWEGO

22 lipca 2015 roku (środa) o godz. 11.00 w Belwederze Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski przekaże rodzinie Kazimierza Skarżyńskiego nadany pośmiertnie Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski.

SPOTKANIE PREZYDENTA RP Z PRZEDSTAWICIELAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

22 lipca 2015 roku (środa) o godz. 9.00 w Belwederze Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski spotka się z przedstawicielami strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

SPOTKANIE PREZYDENTA RP Z REPREZENTACJĄ HARCERZY

21 lipca 2015 roku (wtorek) o godz. 10.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski spotka się z reprezentacją harcerzy udającą się na XXIII Światowe Jamboree Skautowe do Japonii. Podczas spotkania Prezydent RP przekaże reprezentacji harcerzy flagę Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas spotkania planowane jest wystąpienie Prezydenta RP.

WYBORY PARLAMENTARNE BĘDĄ 25 PAŹDZIERNIKA

W piątek prezydent poinformował, że podpisał postanowienie o zarządzeniu wyborów parlamentarnych, które odbędą się 25 października. Dodał, że nie bierze pod uwagę możliwości kandydowania i zapowiedział powołanie Instytutu Bronisława Komorowskiego.

WIZYTA PREZYDENTA RP W WIŚLE

27 czerwca 2015 roku (sobota) o godz. 12.30 w Wiśle (Urząd Miasta, Plac Bogumiła Hoffa 3) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski spotka się z przedstawicielami społeczności lokalnej oraz lokalnego samorządu.

dodaj ShortNews'a
TAGI videoTAGI video
  
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH - JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ 
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI - POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ 
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE - POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE
POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE - POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE
POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ
TAGI artykułyTAGI artykuły
  
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA - ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW 
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA
ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW
HAPPENING PIKIETA POD PZPN - HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI 
HAPPENING PIKIETA POD PZPN
HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI - POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH 
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O KOMISJI GOSPODARKI 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O KOMISJI GOSPODARKI
TAGI ShortNewsTAGI ShortNews
 
- 70. arraiolos ceremonia debata debaty dla dnia dzień forum gali gospodarki grupy i ii konferencji kongres konkursu kultury listów małżonki małżonką minister ministra ministrów na narodów nominacji o obchodach odznaczenia odznaczeń oficjalna ogólnego okazji otwarciu para pawlak pałac pałacu państw pod podpisze polsce polski posiedzenie posiedzeniu powstania prezydencka prezydencki prezydenckim prezydent prezydenta prezydentów przedstawicielami przyjął publicznej rady republice republiki rocznicy rp sejm sejmu sesji się spale spotkanie sprawie sędziowskich słowacji udział udziałem ukrainie ukrainy uroczystości uroczystość ustawę uwierzytelniających w waldemar weźmie wicepremier, wizyta wizytą województwie wojny wręczenia wręczy z zakończenia zgromadzenia zjednoczonych zwiedzających złożenia światowej święta 2012 2014
 
 
SEJMOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ŁUSZCZYCY - KONFERENCJA PRASOWA SEJMOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ŁUSZCZYCY 
SEJMOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ŁUSZCZYCY
KONFERENCJA PRASOWA SEJMOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ŁUSZCZYCY
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - SPÓR NA NIBY? KONFERENCJA PRASOWA 
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - SPÓR NA NIBY? KONFERENCJA PRASOWA
KATARZYNA IZYDORCZYK - KATARZYNA IZYDORCZYK ZAŁOŻYCIEL NOWEJ PLATFORMY PROGRAMOWEJ SLD 
KATARZYNA IZYDORCZYK
KATARZYNA IZYDORCZYK ZAŁOŻYCIEL NOWEJ PLATFORMY PROGRAMOWEJ SLD
MARIUSZ GRZEGORCZYK - MARIUSZ GRZEGORCZYK O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O MARSZU KIBICY ROSYJSKICH 
MARIUSZ GRZEGORCZYK
MARIUSZ GRZEGORCZYK O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O MARSZU KIBICY ROSYJSKICH
JANUSZ KORWIN-MIKKE - JANUSZ KORWIN-MIKKE NA TEMAT 4 CZERWCA 1989 ROKU ORAZ O EURO 2012 
JANUSZ KORWIN-MIKKE
JANUSZ KORWIN-MIKKE NA TEMAT 4 CZERWCA 1989 ROKU ORAZ O EURO 2012
SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY - XVIII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY 
SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY
XVIII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY
POSEŁ LESZEK MILLER - POSEŁ LESZEK MILLER O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O LIŚCIE PREZYDENTA USA 
POSEŁ LESZEK MILLER
POSEŁ LESZEK MILLER O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O LIŚCIE PREZYDENTA USA
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI - POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI NA TEMAT USTAWY EMERYTALNEJ ORAZ O PARADZIE RÓWNOŚCI 
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI NA TEMAT USTAWY EMERYTALNEJ ORAZ O PARADZIE RÓWNOŚCI
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI - EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI NA TEMAT LISTU BARACKA OBAMY Z PRZEPROSINAMI ORAZ O EURO 2012 
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI NA TEMAT LISTU BARACKA OBAMY Z PRZEPROSINAMI ORAZ O EURO 2012
MŁODZI INNOWACYJNI - POLITYCZNA.TV NA FORUM MŁODYCH INNOWACYJNYCH 
MŁODZI INNOWACYJNI
POLITYCZNA.TV NA FORUM MŁODYCH INNOWACYJNYCH
 
TAGI wyszukiwarkiTAGI wyszukiwarki
  
 
   
 
 
start
na żywo
archiwum vod
czytelnia artykułów
zarejestruj nowe konto
praca
reklama
kontakt
o polityczna.tv
przepisy prawne
polityczna.tv - obiektywna polityka
banery
dodatki
logotypy
kanały rss
twitter
google+
youtube
facebook
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 
TELEWIZJA POLITYCZNA TV POLITYKA RZĄD PREZYDENT PREMIER PREZES SEJM SENAT POSEŁ POSŁANKA SENATOR SENATORKA POLITYK POLITYCY POLITYCZNIE POLITYCZNI POLITYKÓW VIDEO WIDEO TRANSMISJA NA ŻYWO LIVE VOD NA RZĄDANIE ON DEMAND PARTIA ONLINE ON-LINE INTERAKTYWNA INTERNETOWA POLSKA