TELEWIZJA POLITYCZNA TV POLITYKA RZĄD PREZYDENT PREMIER PREZES SEJM SENAT POSEŁ POSŁANKA SENATOR SENATORKA POLITYK POLITYCY POLITYCZNIE POLITYCZNI POLITYKÓW VIDEO WIDEO TRANSMISJA NA ŻYWO LIVE VOD NA RZĄDANIE ON DEMAND PARTIA ONLINE ON-LINE INTERAKTYWNA INTERNETOWA POLSKA
 
  kontaktfacebookYouTubegoogle+twitterdodaj ShortNewsdodaj artykułdodaj videotransmituj na żywomoje konto
 
 
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 KURS EURO EURKURS WALUTY EUR: 4,3178KURS WALUTY EUR: 4,3178KURS WALUTY EUR: 4,3178KURS WALUTY EUR: 4,3178KURS WALUTY EUR: 4,3178KURS WALUTY EUR: 4,3178 KURS DOLARA AMERYKAŃSKIEGO USDKURS WALUTY USD: 3,9517KURS WALUTY USD: 3,9517KURS WALUTY USD: 3,9517KURS WALUTY USD: 3,9517KURS WALUTY USD: 3,9517KURS WALUTY USD: 3,9517 KURS FUNTA BRYTYJSKIEGO GBPKURS WALUTY GBP: 4,8268KURS WALUTY GBP: 4,8268KURS WALUTY GBP: 4,8268KURS WALUTY GBP: 4,8268KURS WALUTY GBP: 4,8268KURS WALUTY GBP: 4,8268 
 KURS FRANKA SZFAJCARSKIEGO CHFKURS WALUTY CHF: 3,9862KURS WALUTY CHF: 3,9862KURS WALUTY CHF: 3,9862KURS WALUTY CHF: 3,9862KURS WALUTY CHF: 3,9862KURS WALUTY CHF: 3,9862 KURS DOLARA KANADYJSKIEGO CADKURS WALUTY CAD: 2,9614KURS WALUTY CAD: 2,9614KURS WALUTY CAD: 2,9614KURS WALUTY CAD: 2,9614KURS WALUTY CAD: 2,9614KURS WALUTY CAD: 2,9614 KURS JEN JENA JAPOŃSKIEGO JPY (100 JENÓW)KURS WALUTY JPY: 3,7940KURS WALUTY JPY: 3,7940KURS WALUTY JPY: 3,7940KURS WALUTY JPY: 3,7940KURS WALUTY JPY: 3,7940KURS WALUTY JPY: 3,7940 
zaloguj sięzarejestruj się
2016-10-27 • 10:54:17 • GMT +1
 
 
strona głównana żywoarchiwum vodczytelnia artykułówzarejestruj się
 
reklama
 
 
 
http://polityczna.tv/
 
polityczna.tv - obiektywna polityka

TELEWIZJA POLITYCZNA NA ŻYWO TRANSMISJA SEJM SENAT WYBORY PREZYDENT PREMIER MINISTER POSEŁ SENATOR OBRADY

 
 
• POLSKA
 
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 28. POSIEDZENIE SEJMU W OSTATNIM DNIU 28. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE PODJĘLI UCHWAŁY M.IN.  W SPRAWIE USTANOWIENIA 22 PAŹDZIERNIKA DNIEM PRAW RODZINY ORAZ O WYRAŻENIU ZGODY NA POCIĄGNIĘCIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ PREZESA NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI KRZYSZTOFA KWIATKOWSKIEGO. SEJM ROZPOCZĄŁ PRACE NAD KILKOMA PROJEKTAMI USTAW, M.IN. NAD PREZYDENCKĄ PROPOZYCJĄ WZMOCNIENIA OCHRONY PRAWNOKARNEJ DZIECI. WŚRÓD UCHWALONYCH USTAW ZNALAZŁY SIĘ REGULACJE PRZYWRACAJĄCE STAŻE PODYPLOMOWE DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW ORAZ PODWYŻSZAJĄCE KWOTĘ WOLNĄ OD ZAJĘCIA KOMORNICZEGO W PRZYPADKU ZADŁUŻONYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW.

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 28. POSIEDZENIE SEJMU


W OSTATNIM DNIU 28. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE PODJĘLI UCHWAŁY M.IN. W SPRAWIE USTANOWIENIA 22 PAŹDZIERNIKA DNIEM PRAW RODZINY ORAZ O WYRAŻENIU ZGODY NA POCIĄGNIĘCIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ PREZESA NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI KRZYSZTOFA KWIATKOWSKIEGO. SEJM ROZPOCZĄŁ PRACE NAD KILKOMA PROJEKTAMI USTAW, M.IN. NAD PREZYDENCKĄ PROPOZYCJĄ WZMOCNIENIA OCHRONY PRAWNOKARNEJ DZIECI. WŚRÓD UCHWALONYCH USTAW ZNALAZŁY SIĘ REGULACJE PRZYWRACAJĄCE STAŻE PODYPLOMOWE DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW ORAZ PODWYŻSZAJĄCE KWOTĘ WOLNĄ OD ZAJĘCIA KOMORNICZEGO W PRZYPADKU ZADŁUŻONYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW.

Ostatni dzień 28. posiedzenia Sejmu Izba rozpoczęła od przyjęcia przez aklamację uchwały w 10. rocznicę śmierci Marka Grechuty (więcej w osobnym komunikacie).

Posłowie podjęli decyzję o uchyleniu immunitetu prezesowi NIK Krzysztofowi Kwiatkowskiemu

Sejm bezwzględną większością głosów podjął uchwały o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego. Sprawy dotyczyły wniosków Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi oraz Dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Pozostałe uchwały Sejmu podjęte w głosowaniach

W pierwszej z nich Sejm ustanowił 22 października Dniem Praw Rodziny - więcej o uchwale tutaj.

Kolejny dokument uznał projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca za niezgodny z zasadą pomocniczości.

Posłowie dokonali też zmian w składzie osobowym Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold oraz w składach osobowych innych komisji sejmowych.

Sejm rozpoczął prace nad czterema projektami ustaw oraz jedną uchwałą

Zwiększenie ochrony dzieci w sprawach karnych – to sprawy objęte prezydenckim projektem nowelizacji Kodeksu karnego oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Projekt ma na celu podwyższenie poziomu ochrony małoletnich, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci poniżej lat 15, a także osób nieporadnych ze względu na swój stan psychiczny lub fizyczny. Prezydent proponuje zaostrzenie odpowiedzialności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, rodzinie i opiece oraz wprowadzenie innych zmian, które zwiększą ochronę ofiar przestępstw. Projekt uzupełnia katalog okoliczności, które sąd uwzględnia wymierzając karę, o sytuację, gdy sprawca popełnił przestępstwo na szkodę małoletniego. Zaostrzona ma być odpowiedzialność za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Obecnie grozi za to od roku do 10 lat więzienia, a w sytuacji, gdy następstwem przestępstwa jest śmierć człowieka – od 2 do 12 lat. Prezydent proponuje, by było to odpowiednio od 2 do 12 lat oraz od 5 do 15 lat więzienia. Za czyny tego typu połączone ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa lub popełnione w stosunku do dziecka poniżej lat 15 lub osoby nieporadnej ma grozić co najmniej 3 lata pozbawienia wolności. Prezydent zaproponował, by surowsza odpowiedzialność karna groziła m.in. za pozbawienie wolności dziecka poniżej lat 15 (co najmniej 3 lata więzienia), handel dziećmi poniżej lat 15 (od 5 lat więzienia), porzucenie małoletniego lub osoby nieporadnej (od 3 miesięcy do 5 lat, a w przypadku zgonu takiej osoby – od 2 do 12 lat) oraz uprowadzenie małoletniego lub osoby nieporadnej (od 3 miesięcy do lat 5). W imieniu głowy państwa projekt uzasadnił sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Dera. Projekt trafił do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Posłowie zajęli się też projektem zaostrzającym kary za wyłudzanie VAT na podstawie fikcyjnych faktur. Rządowy projekt zmian w Kodeksie karnym i innych aktach prawnych ma ułatwić pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osób wyłudzających podatek VAT m.in. na podstawie fikcyjnych faktur. Rząd proponuje, by za podrabianie lub przerabianie faktur groziło od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. W Kodeksie karnym ma się też znaleźć nowe przestępstwo tzw. fałszu intelektualnego, polegającego na wystawieniu lub posłużeniu się fakturą lub fakturami na łączną kwotę co najmniej 200 tys. zł, zawierającymi nieprawdę co do okoliczności, które mogą mieć wpływ na wysokość podatku lub jego zwrotu. Także za ten czyn ma grozić od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Osoby, które dopuszczą się takich czynów w stosunku do faktury lub faktur o wartości przekraczającej 1 mln zł, lub dla których działalność taka będzie stałym źródłem dochodów trafią do więzienia na co najmniej 3 lata. W przypadku faktur o wartości ponad 5 mln zł czyny te będą zagrożone karą od 5 do 15 lat pozbawienia wolności lub karą 25 lat więzienia. Obok kar więzienia za te czyny sąd będzie mógł też orzec do 3000 stawek dziennych grzywny. Ponieważ stawka dzienna może wynieść od 10 do 2000 zł, maksymalna grzywna za te czyny to 6 mln zł. W projekcie znalazły się też przepisy, które przewidują złagodzenie kar w stosunku do osób, które zdecydują się na wyrażenie tzw. czynnego żalu w określonej formie lub też naprawienie wyrządzonej szkody. Rząd zaproponował też zmiany w ustawach o Policji, CBA, organach kontroli państwowej, Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej, które umożliwią zarządzanie w najpoważniejszych przypadkach przeprowadzania czynności operacyjnych, jak również procesowej kontroli oraz utrwalania rozmów telefonicznych. Projekt uzasadnił sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik. W związku ze zgłoszonym w dyskusji wnioskiem o odrzucenie projektu o jego dalszych losach posłowie zdecydują w bloku głosowań.

Na forum Izby zostało też przedstawione uzasadnienie komisyjnego projektu, którego celem jest zniesienie obowiązku samooskarżania przez świadka w postępowaniu o wykroczenia. Taka propozycja znalazła się w przedłożonym przez Komisję do Spraw Petycji projekcie zmian w Kodeksie postępowania karnego. Komisja proponuje, by świadek mógł uchylić się od odpowiedzi na pytanie także w sytuacji, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność wykroczenie lub wykroczenie skarbowe. Obowiązująca procedura przewiduje taką możliwość wyłącznie w odniesieniu do przestępstw i przestępstw skarbowych. W imieniu komisji projekt uzasadnił poseł Jerzy Jachnik. Prace nad projektem będą kontynuowane w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Ostatni z rozpatrzonych w pierwszym czytaniu projektów to poselska propozycja zmian w Kodeksie karnym. Projekt ma na celu zapewnienie skutecznej ochrony prawnej przed przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami z uwagi na płeć, tożsamość płciową, wiek, niepełnosprawność i orientację seksualną. Wnioskodawcy proponują rozszerzenie zakresu przestępstw podlegających karze pozbawienia wolności o zachowania takie jak: nawoływanie do nienawiści ze względu na płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową i niepełnosprawność oraz znieważanie grupy ludności ze względu na te cechy osobiste. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Nowoczesna. Projekt uzasadniła posłanka Joanna Scheuring – Wielgus. W dyskusji został zgłoszony wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Posłowie zajmą się nim w bloku głosowań.

Sejm przeprowadził pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie propozycji ustanowienia unijnego korekcyjnego mechanizmu alokacji uchodźców oraz mechanizmu solidarności finansowej Projekt jest inicjatywą Komisji do Spraw Unii Europejskiej. W projekcie Sejm podkreślić sprzeciw wobec unijnego projektu w sprawie korekcyjnego mechanizmu alokacji uchodźców. Zgodnie z projektem Sejm podtrzymuje stanowisko wyrażone w uchwale z 1 kwietnia 2016 r. w sprawie polityki imigracyjnej Polski, w której sprzeciwił się jakimkolwiek próbom ustanawiania stałych mechanizmów alokacji uchodźców czy migrantów. Jest to odpowiedź na projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniający rozporządzenie nr 604/2013 z 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca. Projekt uzasadnił poseł Szymon Szynkowski vel Sęk. Projekt trafił do dalszych prac w Komisjach: do Spraw Unii Europejskiej oraz Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Sejm uchwalił 11 ustaw – teraz zajmie się nimi Senat

Zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników przewidują, że rolnicy nie będą musieli rezygnować z ubezpieczenia w KRUS w momencie objęcia ich innym ubezpieczeniem społecznym. Ustawa rozstrzyga, że  rolnik lub domownik objęty ubezpieczeniem rolniczym będzie mógł zarobić z działalności pozarolniczej, np. z umów zlecenia, do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Ponadto nowelizacja m.in. umożliwia prezesowi KRUS lokowanie wolnych środków funduszu administracyjnego (czyli funduszu przeznaczonego na finansowanie kosztów obsługi ubezpieczenia oraz kosztów obsługi zadań w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego).

Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych podwyższa z 50 do 75 proc. najniższej emerytury lub renty kwotę, która będzie wolna od zajęcia przez komornika w przypadku egzekucji należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Przyjęta przez Sejm zmiana ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw przywraca staże podyplomowe dla lekarzy i lekarzy dentystów. Zgodnie z nowelizacją, młodzi lekarze będą odbywać staż podyplomowy pod kierunkiem opiekuna, czyli lekarza specjalisty albo lekarza dentysty wykonującego zawód co najmniej przez 5 lat. Chodzi o możliwość bezpiecznej, praktycznej nauki zawodu, zapoznanie się z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej oraz zdobycie doświadczenia w pracy z pacjentem. Stażyści – pod nadzorem opiekuna – będą mieli pełne prawo wykonywania zawodu. Otrzymają uprawnienia m.in. do wystawiania recept, wydawania opinii i orzeczeń lekarskich. Obywatele polscy i państw członkowskich UE studiujący medycynę w języku obcym (w Polsce i za granicą) będą mogli ubiegać się o prawo wykonywania zawodu w Polsce, bez konieczności zdawania egzaminu z języka polskiego. Warunkiem będzie przedstawienie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego. Ustawa zmienia także zasady przystępowania do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK). Będą mogli do nich przystąpić wyłącznie lekarze po ukończeniu studiów. Nie będzie takiej możliwości dla studentów ostatniego roku.

Zmiany w ustawach: o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują, że umorzone kwoty wierzytelności ARiMR będą mogły być zwolnione z PIT. Ponadto ustawa podwyższa z 15 do 40 tys. kwotę, powyżej której do umorzenia wierzytelności potrzebna będzie zgoda ministra finansów. Prezes agencji będzie mógł umorzyć wierzytelności, gdy np. nie odzyskano ich w wyniku przeprowadzonego postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego. Uchwalone przepisy mają też umożliwić odzyskanie przez ARiMR należności ujętych w księdze dłużników (chodzi o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu krajowego).

Posłowie znowelizowali ustawę o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Ustawa zmienia zasady przyznawania wsparcia w sektorze roślin wysokobiałkowych, owoców miękkich, buraków cukrowych, bydła, owiec i kóz, a także zmian warunków i trybu przyznawania zaliczek na poczet płatności bezpośrednich. W nowelizacji zostały przewidziane dwie formy wsparcia: płatności do roślin strączkowych na ziarno oraz płatności do roślin pastewnych. Zmiany dotyczące bydła i krów będą polegać na obniżeniu limitu liczby zwierząt w gospodarstwie z obecnych 30 na 20 sztuk.

Korekta ustawy o podatku akcyzowym przewiduje, że zakłady energochłonne, które nie mają systemów związanych z ochroną środowiska lub zwiększaniem efektywności energetycznej nie będą mogły korzystać ze zwolnienia od akcyzy. Ustawa dostosowuje przepisy krajowe do wymogów unijnych. Nowelizacja rozstrzyga, że zakłady energochłonne wykorzystujące wyroby węglowe do celów opałowych, jeśli nadal będą chciały korzystać ze zwolnienia od akcyzy, będą musiały mieć systemy związane z ochroną środowiska lub zwiększaniem efektywności energetycznej.

W bloku głosowań posłowie wyrazili ustawową zgodę na ratyfikację przez prezydenta Protokołu do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej z 1930 r., przyjętego w Genewie w dniu 11 czerwca 2014 r. Zasadniczym celem przyjęcia przez Międzynarodową Konferencję Pracy Protokołu do Konwencji nr 29 był rozwój środków mających zapobiegać pracy przymusowej i jednocześnie zapewniających ochronę i wsparcie ofiarom takiej pracy. Dokument ten dostosowuje Konwencję do współczesnych form niewolnictwa i nakreśla nowe formy przeciwdziałania zjawisku pracy niewolniczej.

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw zawiera rozwiązania dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa usług płatniczych i rozwoju krajowego systemu kart płatniczych. Ustawa dostosowuje krajowe regulacje dotyczące transakcji płatniczych realizowanych przy użyciu kart płatniczych do przepisów unijnych (tzw. rozporządzenia MIF). Ma to zmniejszyć koszty prowadzenia działalności przez przedsiębiorców akceptujących płatności elektroniczne. Z kolei klienci będą mogli korzystać z kilku systemów płatniczych przy pomocy jednej karty. Nowelizacja wdraża też dyrektywę  w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego (tzw. dyrektywa PAD). Celem uchwalonych zmian jest też wprowadzenie ułatwień dotyczących możliwości porównywania opłat i usług w zakresie rachunków płatniczych oraz uregulowanie kwestii serwisów internetowych, które porównują oferty poszczególnych dostawców usług finansowych.

Zmiany w ustawie o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustawach mają na celu otwarcie rynku i liberalizację norm w zakresie transportu kolejowego. Ustawa stwarza warunki dla poprawy funkcjonowania przewoźników kolejowych. Przyjęte przez Sejm zmiany przewidują m.in. poprawki i uzupełnienia do obowiązujących zasad udostępniania infrastruktury kolejowej, w tym np. umożliwiają szerszej grupie podmiotów zamawianie tras pociągów.

W kolejnych dwóch aktach prawnych – ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej Sejm rozstrzygnął, że 1 stycznia 2017 r. powstanie Krajowa Administracja Skarbowa. Ma to ograniczyć oszustwa podatkowe i zwiększyć skuteczność poboru podatków i ceł. KAS będzie wyspecjalizowaną administracją rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniającą obsługę i wsparcie podatnika, płatnika i przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych. Ustawa określa m.in. zadania KAS, jej organy, kompetencje, sposób powoływania oraz jednostki organizacyjne. Ustawa przewiduje konsolidację urzędów i izb skarbowych, kontroli skarbowej oraz Służby Celnej.

Posłowie podjęli decyzje o dalszych losach czterech projektów rozpatrzonych w pierwszym czytaniu

Sejm rozstrzygnął, że dwa dokumenty dotyczące pomocy osobom posiadającym kredyty walutowe: projekt ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów (KP Kukiz’15) oraz projekt ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej (KP Platforma Obywatelska) trafią do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

Z kolei poselskim projektem ustawy o sprzedaży żywności przez rolników oraz zmianie niektórych innych ustaw, autorstwa grupy posłów KP Kukiz’15, zajmą się komisje: Finansów Publicznych oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W przypadku poselskiego projektu zmian w Kodeksie cywilnym, autorstwa KP Nowoczesna, Izba podjęła decyzję o zakończeniu prac na etapie pierwszego czytania.

Izba rozpatrzyła stanowisko Senatu w sprawie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Ustawa określa zasady i tryb zawierania umów koncesji na roboty budowlane lub usługi, środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom i innym podmiotom oraz organ właściwy w tych sprawach. Koncesjonariusze mają być wybierani zgodnie z przejrzystymi i konkurencyjnymi zasadami. Rynek ten ma być szerzej otwarty m.in. na małe i średnie firmy. Ustawa ma też pomóc w zapobieganiu i wykrywaniu konfliktów interesów przy umowach koncesji. Ustawa będzie miała zastosowanie do umów koncesji, których wartość jest równa lub przekracza równowartość 30 tys. euro. Są w niej przewidziane trzy tryby wyboru koncesjonariusza: odpowiednik przetargu ograniczonego i nieograniczonego oraz negocjacje.  Senat zaproponował do ustawy 42 poprawki. Dotyczą one m.in. uzupełnienia ustawy o przepisy regulujące zasady zlecania zamówień bez przetargu (tzw. in-house). Decyzją posłów wszystkie senackie poprawki zostały uwzględnione. Ustalony w dzisiejszych głosowaniach ostateczny tekst ustawy trafi teraz do podpisu prezydenta.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

   PRESS - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

POSIEDZENIE SEJMU

 
• POLSKA
 
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 27 POSIEDZENIE SEJMU W OSTATNIM DNIU 27. POSIEDZENIA SEJM ZDECYDOWAŁ M.IN. O SKIEROWANIU DO PRAC W KOMISJI PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH OGRANICZENIA HANDLU W NIEDZIELE, WPROWADZAJĄCYCH JAWNOŚĆ OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH SĘDZIÓW, A TAKŻE ZAKŁADAJĄCYCH KARY ZA UŻYWANIE OKREŚLEŃ TYPU „POLSKIE OBOZY ŚMIERCI”. PONADTO W GŁOSOWANIACH IZBA ODRZUCIŁA PROJEKT, KTÓRY PRZEWIDYWAŁ CAŁKOWITY ZAKAZ ABORCJI. DZIŚ TAKŻE SEJM UCHWALIŁ KILKA USTAW, W TYM TZW. MAŁĄ USTAWĘ O INNOWACYJNOŚCI. POSŁOWIE PODJĘLI TEŻ UCHWAŁĘ W SPRAWIE KOMPLEKSOWEJ UMOWY GOSPODARCZO-HANDLOWEJ MIĘDZY KANADĄ A UE (CETA). SEJM ROZPATRZYŁ RÓWNIEŻ WNIOSKI O UCHYLENIE IMMUNITETU PREZESOWI NIK KRZYSZTOFOWI KWIATKOWSKIEMU.

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 27 POSIEDZENIE SEJMU


W OSTATNIM DNIU 27. POSIEDZENIA SEJM ZDECYDOWAŁ M.IN. O SKIEROWANIU DO PRAC W KOMISJI PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH OGRANICZENIA HANDLU W NIEDZIELE, WPROWADZAJĄCYCH JAWNOŚĆ OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH SĘDZIÓW, A TAKŻE ZAKŁADAJĄCYCH KARY ZA UŻYWANIE OKREŚLEŃ TYPU „POLSKIE OBOZY ŚMIERCI”. PONADTO W GŁOSOWANIACH IZBA ODRZUCIŁA PROJEKT, KTÓRY PRZEWIDYWAŁ CAŁKOWITY ZAKAZ ABORCJI. DZIŚ TAKŻE SEJM UCHWALIŁ KILKA USTAW, W TYM TZW. MAŁĄ USTAWĘ O INNOWACYJNOŚCI. POSŁOWIE PODJĘLI TEŻ UCHWAŁĘ W SPRAWIE KOMPLEKSOWEJ UMOWY GOSPODARCZO-HANDLOWEJ MIĘDZY KANADĄ A UE (CETA). SEJM ROZPATRZYŁ RÓWNIEŻ WNIOSKI O UCHYLENIE IMMUNITETU PREZESOWI NIK KRZYSZTOFOWI KWIATKOWSKIEMU.

Obrady rozpoczęły się od podjęcia przez aklamację uchwały w sprawie wyrażenia wdzięczności nauczycielom polonijnym.

Uchwalenie tzw. „małej ustawy innowacyjnej”, czyli nowelizacji ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej to kolejna decyzja podjęta przez posłów w głosowaniach. Ustawa realizuje zapowiedź premier Beaty Szydło z exposé. Wprowadza spójny system instrumentów premiujących i zachęcających do podejmowania działalności innowacyjnej. Składają się na niego przede wszystkim regulacje podatkowe (ulgi), stabilny sposób finansowania komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz pakiet ułatwień proceduralnych. Wśród zachęt podatkowych ustawa przewiduje m.in. zniesienie (od 1 stycznia 2017 r.) podatku dochodowego od własności intelektualnej wnoszonej do spółki. Nowelizacja przewiduje także możliwość odliczenia od podatku kosztów uzyskania patentu przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz zwiększenie kwot kosztów kwalifikowanych wydatków na badania i rozwój, które można odliczyć od podatku. Dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm odliczenia te wyniosą do 50 proc. Duże firmy będą mogły odliczyć 50 proc. wydatków osobowych i 30 proc. pozostałych kosztów związanych z działalnością badawczo-rozwojową. Ponadto ustawa wydłuża z 3 do 6 lat okres, w jakim przedsiębiorca będzie mógł odliczyć koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową. W nowelizacji przewidziano również zwrot gotówkowy dla nowo powstających przedsiębiorstw (tzw. start-upów) prowadzących działalność B+R (badawczo – rozwojową) w wysokości 18 lub 19 proc. potencjalnego, ale niewykorzystanego odliczenia. Ustawa zawiera też pakiet przepisów uproszczających procedury; modyfikuje m.in. zasady tzw. „uwłaszczenia naukowców”, czyli nabywania przez nich praw majątkowych do wynalazków. Naukowiec pracujący na uczelni publicznej, jeśli będzie zainteresowany komercjalizacją wyników własnych badań tam prowadzonych, będzie musiał powiadomić o tym swoją uczelnię w ciągu 14 dni od zgłoszenia informacji o wynikach badań. W przeciwnym przypadku uczelnia automatycznie przejmie prawa do wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Ustawa usuwa ograniczenia dotyczące okresu, w jakim naukowcom przysługuje prawo do udziału w korzyściach z komercjalizacji (dotychczas maksymalnie 5 lat od dnia uzyskania pierwszych środków). Nowelizacja będzie teraz przedmiotem prac senatorów.

Sejm przyjął także ustawę o ratyfikacji Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku 19 maja 1992 r., przyjętego w Paryżu 12 grudnia 2015 r. W ustawie Sejm wyraża zgodę na ratyfikację przez Prezydenta RP tego porozumienia. To tzw. duża ratyfikacja, wynikająca z art. 89 Konstytucji RP. Porozumienie paryskie ustanawia wielostronne zasady ochrony klimatu po 2020 r. Celem dokumentu jest m.in. zapewnienie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dzięki globalnemu, solidarnemu wysiłkowi wszystkich państw. Zgodnie z postanowieniami nowego porozumienia w sprawie zmian klimatu, transformacja w kierunku niskoemisyjnej gospodarki ma zmierzać – w długiej perspektywie – do rozwoju gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach. Jak zaznacza rząd, porozumienie paryskie nie kwestionuje prawa państw do korzystania z własnych surowców, wybranych sposobów produkcji energii, czy możliwości określania ich miksu energetycznego. Polska zachowuje zatem prawo wyboru sposobów i tempa transformacji do gospodarki niskoemisyjnej. Narzędziami do osiągnięcia tego celu mogą być m.in. wprowadzanie nowych technologii zmierzających do redukcji emisji CO2, zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym, ale również pochłanianie dwutlenku węgla, np. przez lasy. Teraz ustawa ratyfikacyjna będzie rozpatrywana w Senacie.

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych reguluje kwestię przedawnienia w zakresie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, np. zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych. Zgodnie z decyzją podjętą przez posłów w głosowaniach w takiej sytuacji decyzja nie będzie mogła być wydana później niż w ciągu 5 lat od ostatniego dnia okresu, za który pobrano świadczenie. Jest to rozwiązanie korzystne dla świadczeniobiorców, bo ogranicza w czasie roszczenia ZUS i KRUS dotyczące nienależnie pobranych świadczeń. Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu.

W ostatnim dniu 27. posiedzenia Sejmu posłowie zdecydowali o przyznaniu osobom, które opiekowały się osobami niepełnosprawnymi, a po śmierci podopiecznych utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, prawo do ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych oraz świadczenie przedemerytalne. Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych wprowadza w tym celu przepisy umożliwiające zaliczenie okresu pobierania wyżej wymienionego świadczenia i zasiłków do okresów uprawniających do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia przedemerytalnego. Do okresu 365 dni w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających rejestrację osoby w urzędzie pracy jako bezrobotnej, uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych, zaliczany będzie okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna – mimo nieodprowadzania składki na Fundusz Pracy – jeżeli utrata prawa do tego świadczenia lub zasiłków była spowodowana śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana. Zgodnie z nowelizacją opiekunowie osób niepełnosprawnych/zależnych, ubiegający się po ich śmierci o świadczenie przedemerytalne, będą musieli m.in. do dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna – mieć ukończone co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni); legitymować się okresem uprawniającym do emerytury: w przypadku kobiet – co najmniej 20 lat, a w przypadku mężczyzn - co najmniej 25 lat. Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r. Teraz nad tym dokumentem będą pracować senatorowie.

Dziś Sejm uchwalił także nowelizację ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Nowe przepisy umożliwią wymianę informacji między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Ministrem Finansów w zakresie niezbędnym do tworzenia analiz, prognoz i modeli prognostycznych i weryfikacji danych własnych obu instytucji. Nowelizacja ma zapewnić spójność danych dotyczących płatników i ubezpieczonych będących jednocześnie podatnikami. Następnie ustawa będzie rozpatrywana w Izbie drugiej.

Izba przyjęła również ustawę o ratyfikacji Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, sporządzonej w Astanie 21 grudnia 2015 r. W ustawie Sejm upoważnia Prezydenta RP do ratyfikowania tej umowy. To tzw. duża ratyfikacja, wynikająca z art. 89 Konstytucji RP. Po wejściu w życie umowa uchyli tę obecnie obowiązującą z 1995 r. Porozumienie dotyczy współpracy politycznej, w tym w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, gospodarczej i sektorowej. Jak podkreśla rząd, Kazachstan jest państwem o największej gospodarce w Azji Centralnej. Umowa określa m.in. szczegóły współpracy w zakresie finansów, migracji, środowiska i transportu. Nad ustawą ratyfikacyjną w dalszej kolejności będą pracować senatorowie.

Sejm znowelizował także ustawę o transporcie drogowym. Celem nowelizacji jest utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Zgodnie z nowymi przepisami rejestr zostanie połączony przez punkt kontaktowy z rejestrami innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Ma to umożliwić wymianę danych. Utworzenie rejestru ma na celu wypełnienie przez Polskę zobowiązań unijnych wynikających m.in. z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Nowelizacja przewiduje, że rejestr zostanie zbudowany na bazie danych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz ewidencji przewoźników drogowych prowadzonych w starostwach oraz miastach na prawach powiatu. Rejestr będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Będzie składał się z trzech ewidencji: przedsiębiorców, którzy mają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego; poważnych naruszeń przepisów określających obowiązki lub warunki przewozu drogowego oraz osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy – do czasu przywrócenia dobrej reputacji. Utworzenie rejestru przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa transportu drogowego oraz warunków uczciwej konkurencji między przewoźnikami. Rejestr ma powstać do 31 grudnia 2017 r. Teraz nowelizacji trafi do Senatu.

Sejm przyjął również Informację dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2016 r. (przewodnictwo Holandii w Radzie Unii Europejskiej), który podsumowuje działania oraz priorytety prezydencji, w tym te dotyczące m.in. kryzysu migracyjnego, bezpieczeństwa i stabilizacji finansowej. W dokumencie zwrócono szczególną uwagę na postulaty i inicjatywy, które miały na celu realizację polskich interesów. Według Informacji, Polska konsekwentnie opowiadała się m.in. za poszukiwaniem długoterminowych rozwiązań kryzysu migracyjnego, przy współpracy z państwami trzecimi. W dokumencie podkreślono, że dla Polski kluczowym postulatem pozostawała konieczność utrzymania zasady dobrowolności udziału w migracyjnych działaniach UE, odrzucenie obowiązkowych redystrybucji migrantów oraz zabezpieczenie granic zewnętrznych. W trakcie prezydencji holenderskiej Polska była także m.in. aktywnie zaangażowana w prace promujące pogłębienie rynku wewnętrznego i eliminujące bariery dla przedsiębiorców.

Posłowie uchwalili także nowelizację ustawy o działach administracji rządowej i niektórych innych ustaw. Ma ona na celu stworzenie ministrom właściwym do spraw gospodarki morskiej, rybołówstwa oraz żeglugi śródlądowej instrumentów prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonywania powierzonych im zadań. Chodzi o prowadzenie spójnej polityki w zakresie gospodarki morskiej, rybołówstwa oraz żeglugi śródlądowej. Nowelizacja przewiduje redystrybucję kompetencji organów administracji publicznej pomiędzy działami administracji rządowej poprzez zmianę ponad 20 ustaw. Nowe przepisy zmierzają w szczególności do rozszerzenia uprawnień ministra właściwego ds. żeglugi śródlądowej. Teraz nowelizacja będzie przedmiotem prac Senatu.

Do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Izba skierowała rządowy projekt nowelizacji ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz niektórych innych ustaw. W projekcie rząd proponuje, by informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych sędziów były jawne – z wyjątkiem danych adresowych, informacji o miejscu położenia nieruchomości oraz informacji umożliwiających identyfikację ruchomości sędziego. Oświadczenia będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu będzie zagrożone odpowiedzialnością karną. Projekt wydłuża – z 3 do 5 lat od popełnienia czynu – czas, w którym możliwe będzie wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego. Wydłużony ma zostać także – z 5 do 8 lat od chwili popełnienia czynu – okres, po upływie którego nastąpi przedawnienie przewinienia dyscyplinarnego, w stosunku do którego było wszczęte postępowanie. Projekt wprowadza nową karę dyscyplinarną – obniżenie wynagrodzenia zasadniczego sędziego o 5 – 15 proc. na okres od 6 miesięcy do 2 lat. Wnioskodawca proponuje, by orzeczenie kary dyscyplinarnej innej niż upomnienie skutkowało pozbawieniem możliwości awansowania na wyższe stanowisko sędziowskie przez 5 lat, a także niemożnością udziału w tym okresie w kolegium sądu, orzekania w sądzie dyscyplinarnym oraz objęcia w sądzie funkcji prezesa i wiceprezesa, kierownika ośrodka zamiejscowego sądu. W odniesieniu do przewlekłości postępowań projekt przewiduje, że oceniając przewlekłość postępowania sąd będzie oceniał całość postępowania, niezależnie od etapu, na którym została wniesiona skarga o przewlekłość. W projekcie znalazło się też rozwiązanie, w myśl którego prokurator generalny, prokurator krajowy lub inni upoważnieni przez nich prokuratorzy będą mogli przedstawiać organom władzy publicznej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach także innym osobom - informacje dotyczące działalności prokuratury, w tym informacje dotyczące konkretnych spraw, jeżeli mogą one mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa lub jego prawidłowego funkcjonowania.

Decyzją Sejmu w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny będą kontynuowane prace nad obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Zakazuje on handlu w placówkach handlowych w niedziele oraz ogranicza możliwości jego prowadzenia w wigilie Bożego Narodzenia i w Wielkie Soboty. Projekt ogranicza też możliwość wykonywania w tych dniach innych czynności sprzedażowych w podmiotach świadczących usługi na rzecz handlu. Projekt definiuje kluczowe dla ustawy pojęcia, w tym handlu, niedzieli, placówki handlowej, podmiotu świadczącego usługi na rzecz handlu, innych czynności sprzedażowych oraz osoby zatrudnionej i zatrudnienia. Zgodnie z projektem, placówkami handlowymi są wszelkie obiekty, w których prowadzona jest sprzedaż towarów i wyrobów w zakresie hurtowym i detalicznym, w tym sprzedaż towarów i wyrobów kupionych w celu ich odsprzedaży w formie sklepów, stoisk, straganów, hurtowni, składów węgla, składów materiałów budowlanych, domów towarowych, domów wysyłkowych, biur zbytu oraz w formie sklepów internetowych. Projektowane przepisy mają objąć także franczyzobiorców, przedsiębiorców prowadzących działalność w oparciu o umowę agencji (z wyłączeniem stacji paliw płynnych) oraz przedsiębiorców prowadzących handel obwoźny i obnośny. W projekcie określono także odstępstwa od ustalonych zakazów handlu. Wnioskodawcy proponują, by handel mógł się odbywać w dwie ostatnie niedziele przypadające przed Świętami Bożego Narodzenia, ostatnią niedzielę przed Świętami Wielkanocnymi, ostatnią niedzielę stycznia, czerwca, sierpnia i pierwszą niedzielę lipca. W wigilię Bożego Narodzenia (z wyjątkiem tych, które przypadają w niedziele) oraz w Wielkie Soboty handel ma być dozwolony do godz. 14:00. Określone zostały także kategorie podmiotów, które w te dni będą mogły prowadzić sprzedaż – chodzi m.in. o placówki, gdzie handel prowadzi sam właściciel (z wyłączeniem umów franczyzy i agencji); stacje paliw płynnych, placówki piekarniczo-ciastkarskie, apteki i kwiaciarnie. Wnioskodawca proponuje, by nieprzestrzeganie zakazu handlu oraz wykonywania innych czynności sprzedażowych w niedziele oraz wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę podlegało grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat.

Do dalszych prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejm skierował poselski projekt ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Projekt zakłada ustawowe uregulowanie praw i obowiązków sędziów Trybunału Konstytucyjnego, kwestii immunitetu i odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz określa sposób nawiązywania, zakres i zasady ustania stosunku służbowego sędziego TK. Autorzy projektu wskazują, że z upoważnienia zawartego w art. 197 Konstytucji: „organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa” wynika, że intencją ustrojodawcy było uregulowanie innych zagadnień – w tym dotyczących statusu sędziów TK – w odrębnych aktach prawnych. Projekt przewiduje ponadto wprowadzenie jawności oświadczeń majątkowych sędziów TK oraz oświadczeń o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka. Niezłożenie tych oświadczeń będzie równoznaczne ze zrzeczeniem się przez sędziego urzędu.

Decyzją Sejmu, także w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka kontynuowane będą prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach, ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej to reakcja na publiczne używanie i rozpowszechnianie określeń takich jak „polskie obozy śmierci”, „polskie obozy zagłady” czy „polskie obozy koncentracyjne”. Jak podkreśla wnioskodawca, są one sprzeczne z prawdą historyczną, godzą w dobre imię Polski oraz narodu polskiego i stwarzają wrażenie, że Polska i polscy obywatele ponoszą odpowiedzialność za zbrodnie nazistowskie. Projekt zakłada, że publiczne i wbrew faktom przypisywanie narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialności (lub współodpowiedzialności) za popełnione przez III Rzeszę zbrodnie nazistowskie lub inne przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz zbrodnie wojenne – będzie karane grzywną lub karą więzienia do 3 lat. Nie będzie odpowiedzialności karnej za użycie znieważających sformułowań w przypadku prowadzenia działalności naukowej lub artystycznej. Śledztwo w przypadku przestępstwa znieważania Polski i Polaków ma wszczynać z urzędu prokurator IPN. Projekt umożliwia też dochodzenie roszczeń za naruszenie dobrego imienia RP lub narodu polskiego. Z powództwami będą mogły występować organizacje pozarządowe oraz IPN.

Dziś także Sejm podjął uchwałę w sprawie kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony. Uchwała zawiera stanowisko Sejmu RP w sprawie kompleksowej umowy handlowej CETA. W uchwale zaznaczono, że umowa CETA obejmuje sprawy leżące w zakresie kompetencji państw członkowskich Unii Europejskiej i w związku z tym powinna być traktowana jako umowa mieszana. Zawarcie oraz pełne wejście w życie umowy CETA możliwe będzie dopiero po przeprowadzeniu procedur ratyfikacyjnych – zgodnych z prawem poszczególnych państw członkowskich. W przypadku Polski byłaby to tzw. duża ratyfikacja przez Prezydenta RP za uprzednią zgodą parlamentu. Zgodnie z art. 90 ust. 2 Konstytucji ustawa ratyfikacyjna powinna być uchwalona przez Sejm i Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów/senatorów. W uchwale podkreślono również m.in., że tymczasowe stosowanie umowy odnosić się może wyłącznie do spraw leżących w kompetencjach UE. Sejm RP wzywa też w uchwale instytucje polskie i europejskie do dalszych działań na rzecz poprawy przejrzystości prowadzonych przez Unię negocjacji umów handlowych.

Ponadto w głosowaniach Sejm odrzucił obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

Izba zdecydowała również o odrzuceniu wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt „Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie opinii wydanej przez Komisję Europejską, która dotyczy stanu praworządności w Polsce w związku z prowadzoną procedurą ochrony praworządności”. Decyzją Sejmu do porządku nie została też włączona „Informacja Rady Ministrów w sprawie sytuacji związanej z planowanym od dnia 1 lipca 2016 r. rozpoczęciem stosowania przez Republikę Francuską szkodliwych dla polskiej branży transportowej przepisów dotyczących delegowania pracowników w transporcie drogowym na terytorium Francji oraz działań podjętych przez rząd w celu wstrzymania stosowania tych przepisów lub ich złagodzenia oraz form pomocy, planowanych przez rząd dla polskich przewoźników, mających na celu umożliwienie poprawnego stosowania nowych przepisów”.

Dziś także posłowie rozpoczęli prace nad poselskim projektem zmian w Kodeksie cywilnym. Zawiera on propozycję zmiany zasad realizacji tzw. prawa pierwokupu. Celem projektu jest wzmocnienie ochrony prawa własności oraz zwiększenie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. Prawo pierwokupu polega na tym, że ustawa albo czynność prawna (np. umowa) zastrzega dla jednej ze stron pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy w sytuacji, gdy druga strona decyduje się na sprzedaż tej rzeczy osobie trzeciej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo pierwokupu jest wykonywane poprzez oświadczenie złożone zobowiązanemu. W przypadku, gdy dotyczy to nieruchomości, oświadczenie jest składane w formie aktu notarialnego. Autorzy projektu proponują, by warunkiem przyjęcia przez notariusza takiego oświadczenia było uprzednie złożenie przez uprawnionego, czyli osobę, która zamierza skorzystać z prawa pierwokupu, do depozytu notarialnego całej ceny, w wysokości określonej w umowie sprzedaży zawartej przez zobowiązanego z osobą trzecią. Zdaniem wnioskodawców rozwiązanie to wykluczy ryzyko przejścia prawa własności nieruchomości bez zapłaty ceny. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Nowoczesna. Na forum Izby zaprezentowała go posłanka Joanna Schmidt. Zgłoszony w dyskusji wniosek o odrzucenie projektu zostanie rozstrzygnięty przez Sejm na kolejnym posiedzeniu.

W pierwszym czytaniu Izba pracowała także nad poselskim projektem ustawy o sprzedaży żywności przez rolników oraz zmianie niektórych innych ustaw. Celem projektu jest stworzenie warunków do sprzedaży produktów spożywczych wytwarzanych przez rolników w sposób tradycyjny, domowy, z własnego gospodarstwa. Proponowana ustawa ma przywrócić tradycyjną rolę rolnika jako wytwórcy i przetwórcy żywności oraz otworzyć nowy rynek naturalnej i zdrowej żywności dla konsumentów. Ma również poprawić budżety domowe gospodarstw rolnych, szczególnie małych i średnich. Chodzi też o likwidację szarej strefy sprzedaży przetworzonych produktów rolnych. Projekt dotyczy produkcji, przetwarzania oraz sprzedaży przez rolnika żywności nieprzetworzonej i przetworzonej. Sprzedaż ma być prowadzona tylko w sposób i w miejscach określonych w projekcie (np. w miejscach wytworzenia żywności, zamieszkania sprzedającego lub kupującego, na targowiskach, festynach, wystawach). Dopuszczone ma być też prowadzenie sprzedaży na terenie całego kraju, bez limitu odległości od gospodarstwa. Projekt określa zasady przetwarzania przez rolnika produktów żywnościowych przeznaczonych na sprzedaż (chodzi m.in. o przetworzenie w sposób naturalny i tradycyjny, bez dodatków sztucznych i identycznych z naturalnymi). Ponadto projekt wprowadza domniemanie, że rolnik jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo żywności oraz warunki higieniczne dla produktów przeznaczonych do sprzedaży. W projekcie zaproponowano, aby z podatku dochodowego zwolniony był przychód z tytułu sprzedaży bezpośredniej przez rolnika do 75 tys. złotych rocznie. Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Jarosław Sachajko. Marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu proponuje skierowanie projektu do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W dyskusji zgłoszono wniosek o skierowanie projektu wyłącznie do Komisji Rolnictwa i do Komisji Zdrowia. Zostanie on rozstrzygnięty w głosowaniach na następnym posiedzeniu.

Na forum Sejmu rozpatrzone zostały także wnioski o uchylenie immunitetu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofowi Kwiatkowskiemu. Izba zapoznała się z przedstawionym przez posła Włodzimierza Bernackiego sprawozdaniem Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi z 8 czerwca 2016 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie prezesa NIK do odpowiedzialności karnej za wykroczenie. Komisja po rozpatrzeniu wniosku zaproponowała jego przyjęcie. Takie stanowisko komisja zajęła również w sprawie wniosku Dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej z 10 czerwca 2016 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie Krzysztofa Kwiatkowskiego do odpowiedzialności karnej. Sprawozdanie komisji na forum Sejmu przedstawi poseł Marek Opioła. Głosowanie nad wnioskami odbędzie się na kolejnym posiedzeniu Sejmu.

Sejm zapoznał się z przedstawionym przez ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka rządowym dokumentem: „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2015 r.”. Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji, w 2015 r. po raz kolejny odnotowano poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. W dalszym ciągu wyraźnie zauważalny jest spadek liczby wypadków, ofiar śmiertelnych oraz rannych. Wyraźnie słabszą tendencję spadkową wykazuje natomiast liczba ofiar ciężko rannych. Autor dokumentu podkreśla, że pomimo ciągłej poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego dynamika postępu w tym zakresie jest ciągle zbyt mała. W dokumencie wskazano, że w ubiegłym roku Polska według wstępnych danych była jednym z nielicznych krajów, w których zanotowano spadek liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Wielkość wskaźnika demograficznego określonego liczbą zabitych/100 tys. mieszkańców uległa dalszemu zmniejszeniu i obecnie wynosi 7,6. Dokument rozpatrzyła Komisja Infrastruktury i wnosi o jego przyjęcie. Stanowisko komisji przedstawił poseł Grzegorz Woźniak.

Zdjęcia: Rafał Zambrzycki.

   PRESS - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego
 
• POLSKA
 
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 27 POSIEDZENIE SENATU 6 PAŹDZIERNIKA 2016 R., W DRUGIM DNIU 27. POSIEDZENIA, SENAT PRZYJĄŁ PIĘĆ USTAW ORAZ ODWOŁAŁ MARKA CHRZANOWSKIEGO ZE SKŁADU RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ. PREZES ANDRZEJ RZEPLIŃSKI PRZEDSTAWIŁ INFORMACJĘ O ISTOTNYCH PROBLEMACH WYNIKAJĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI I ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W 2015 R. WICEMARSZAŁEK SENATU BOGDAN BORUSEWICZ OGŁOSIŁ PRZERWĘ W OBRADACH I PRZESUNĄŁ DEBATĘ NAD TYM PUNKTEM DO 20 PAŹDZIERNIKA.

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 27 POSIEDZENIE SENATU


6 PAŹDZIERNIKA 2016 R., W DRUGIM DNIU 27. POSIEDZENIA, SENAT PRZYJĄŁ PIĘĆ USTAW ORAZ ODWOŁAŁ MARKA CHRZANOWSKIEGO ZE SKŁADU RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ. PREZES ANDRZEJ RZEPLIŃSKI PRZEDSTAWIŁ INFORMACJĘ O ISTOTNYCH PROBLEMACH WYNIKAJĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI I ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W 2015 R. WICEMARSZAŁEK SENATU BOGDAN BORUSEWICZ OGŁOSIŁ PRZERWĘ W OBRADACH I PRZESUNĄŁ DEBATĘ NAD TYM PUNKTEM DO 20 PAŹDZIERNIKA.

Na początku posiedzenia w środę senatorowie uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego w tym miesiącu Michała Okły, senatora VI i VII kadencji.

W czwartek Izba odwołała Marka Chrzanowskiego ze składu Rady Polityki Pieniężnej. Wybrany przez Senat 13 stycznia br. na członka rady Chrzanowski złożył rezygnację ze stanowiska. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski 5 października br. przedstawił projekt uchwały w tej sprawie i skierował go do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Tego samego dnia odbyło się posiedzenie komisji, która pozytywnie zaopiniowała wniosek marszałka.

Oto ustawy uchwalone przez Senat:

Izba przyjęła z 42. poprawkami ustawę o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, której projekt przygotował rząd. Jej celem jest wprowadzenie jasnych zasad oraz procedur udzielania zamówień, w drodze umów koncesji na roboty budowlane lub usługi, zapewniających zgodność z obowiązującym w tym zakresie prawem Unii Europejskiej. Ustawa bowiem wprowadza do polskiego porządku prawnego przepisy  tzw. dyrektywy koncesyjnej z 2014 r.,  mającej zapewnić przejrzyste i konkurencyjne zasady wyboru koncesjonariusza z jednoczesną gwarancją dopuszczalnej prawem unijnym elastyczności tego postępowania. Przez koncesje należy rozumieć takie umowy, w których wykonawca przyjmuje ryzyko ekonomiczne projektu. Koncesjonariusz nie otrzymuje wynagrodzenia od zamawiającego, ale prawo do eksploatacji obiektu budowlanego lub świadczenia usług objętych koncesją. Koncesjonariusz musi sam zapewnić sobie przychód. Ewentualne płatności od zamawiającego mogą mieć znaczenie dodatkowe. Dlatego procedury wyboru koncesjonariuszy są mniej sformalizowane niż w wypadku typowych zamówień publicznych, przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, proporcjonalności i przejrzystości. Ustawa ma ułatwić realizację projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarach infrastruktury i usług strategicznych. Jej przepisy będą stosowane do umów, których wartość jest równa lub przekracza równowartość 30 tys. euro. Wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Celem poprawek senackich jest m.in. uregulowanie kwestii koncesji in-house w ustawie koncesyjnej analogicznie do tego, jak to zrobił ustawodawca w Prawie Zamówień Publicznych. Wiele poprawek ma ponadto charakter doprecyzowujący. 

Senatorowie uchwalili bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Był to rządowy projekt. Celem nowelizacji  jest dostosowanie prawa krajowego do regulacji unijnych związanych z transportem morskim płynnych olejów i tłuszczów. Nowelizacja dotyczy także wymagań higienicznych w odniesieniu do transportu morskiego cukru luzem. Zmiany mają charakter techniczny i porządkujący.  Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Senat nie wprowadził poprawek do ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw, wywodzącą się z projektu rządowego. Nowelizacja ma na celu nadanie Krajowej Szkole Administracji Publicznej imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zmiana imienia nastąpi z dniem wejścia w życie ustawy, tj. po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Bez poprawek przyjęta została ustawa o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego. Był to projekt rządowy. Nowelizacja przewiduje  odstąpienie od konkursów przy zatrudnianiu na kierownicze stanowiska w AMW - prezesa AMW będzie powoływał premier na wniosek ministra obrony narodowej, a jego zastępców -  minister obrony narodowej. Z kolei prezes agencji będzie powoływał i odwoływał dyrektorów oddziałów regionalnych agencji i ich zastępców oraz osoby na stanowiska kierownicze w biurze prezesa agencji. W nowelizacji określono też zasady i tryb gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przekazanym agencji na podstawie decyzji danego ministra. Szef MON będzie miał możliwość zawierania umów z AMW na świadczenie usług nie tylko na rzecz ministra, ale także na rzecz jednostek organizacyjnych mu podległych lub przez niego nadzorowanych. Zmiany obejmują także kompetencje rady nadzorczej AMW. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Także bez poprawek uchwalono ustawę o ratyfikacji przyjętego w Paryżu 12 grudnia 2015 r. Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku 19 maja 1992 r. Był to rządowy projekt. Senat wyraził zgodę na ratyfikację przez Prezydenta RP tego porozumienia. Ustanawia ono wielostronne zasady ochrony klimatu po 2020 r. Jego celem jest zapewnienie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dzięki globalnemu i solidarnemu wysiłkowi wszystkich państw. Transformacja w kierunku niskoemisyjnej gospodarki ma zmierzać – w długiej perspektywie – do rozwoju gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zdjęcia: Michał Józefaciuk.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego
 
• POLSKA
 
RESPONSIBLE BUSINESS AWARDS EXECUTIVE CLUB 14 PAŹDZIERNIKA W WARSZAWIE JUŻ PO RAZ DRUGI ROZDANE ZOSTANĄ PRESTIŻOWE STATUETKI „RESPONSIBLE BUSINESS AWARDS”. KOLEJNY SZCZYT ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU BĘDZIE OKAZJĄ DO DEBATY O ZAANGAŻOWANIU PRZEDSIĘBIORCÓW W DZIAŁANIA PRO SPOŁECZNE. WŚRÓD GOŚCI SPECJALNYCH JANINA OCHOJSKA, ZAŁOŻYCIELKA I PREZES POLSKIEJ AKCJI HUMANITARNEJ I KAMIL WYSZKOWSKI, DYREKTOR GENERALNY INICJATYWY SEKRETARZA GENERALNEGO ONZ GLOBAL COPMACT W POLCE.

RESPONSIBLE BUSINESS AWARDS EXECUTIVE CLUB


14 PAŹDZIERNIKA W WARSZAWIE JUŻ PO RAZ DRUGI ROZDANE ZOSTANĄ PRESTIŻOWE STATUETKI „RESPONSIBLE BUSINESS AWARDS”. KOLEJNY SZCZYT ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU BĘDZIE OKAZJĄ DO DEBATY O ZAANGAŻOWANIU PRZEDSIĘBIORCÓW W DZIAŁANIA PRO SPOŁECZNE. WŚRÓD GOŚCI SPECJALNYCH JANINA OCHOJSKA, ZAŁOŻYCIELKA I PREZES POLSKIEJ AKCJI HUMANITARNEJ I KAMIL WYSZKOWSKI, DYREKTOR GENERALNY INICJATYWY SEKRETARZA GENERALNEGO ONZ GLOBAL COPMACT W POLCE.

II edycja „Responsible Business Summit & Awards Gala” odbędzie się 14 października 2016 w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie. Inauguracja wydarzenia, która odbyła się w ubiegłym roku z okazji 10-lecia istnienia Executive Cub, wzbudziła ogromne zainteresowanie i w sposób szczególny przyczyniła się do propagowania pojęcia odpowiedzialnego biznesu wśród przedsiębiorców. Wśród Partnerów tegorocznej edycji są Pfizer, PayU, Raiffeisen Bank, T-mobile, Xerox Polska i Promedica24 zaś Partnerzy Społeczni to między innymi Unicef Polska, Stowarzyszenie Siemacha, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, Stowarzyszenie Wiosna i Polska Akcja Humanitarna.

W tym roku wśród podejmowanych tematów będą działania firm zaangażowanych społecznie, formy aktywizacji pracowników, ocena dysproporcji europejskich gospodarek, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój czy też odpowiedzialne inwestowanie. Zwieńczeniem konferencji będzie uroczysta gala rozdania prestiżowych statuetek „Responsible Business Awards”, która podkreśli zaangażowanie przedsiębiorców w działania pro społeczne i pokaże wpływ biznesu na budowanie dobrobytu całego społeczeństwa. Podczas ceremonii nagrodzone zostaną spółki, organizacje non profit oraz filantropów, którzy wyróżnili się wybitnymi osiągnięciami w zakresie działalności społecznej i charytatywnej.

Rejestracja na wydarzenie:

PRZEJDŹ DO REJESTRACJI NA WYDARZENIE.

Strategic Partner: Pfizer Polska
Main Partner: PayU

Partners: Auchan, Cigno Consulting, Edenred, Lyreco, Promedica24, Raiffeisen Polbank, Superdrob
Gala Partners: DOW, Konsalnet, Pika, Promedica24, T-Mobile Polska, Vivenge, Xerox Polska

Media Partners: Wirtualna Polska, Warsaw Business Journal, CEO Magazyn, PAP Biznes, Polish Market, Rynek Inwestycji, Law Business Quality, Polish Market, Newseria, Biznes Alert, kampaniespoleczne.pl, CR Navigator, Flaash.tv, polityczna.tv, Biznes Alert, Obserwator Międzynarodowy, CRSInfo

Executive Club jest organizacją networkingową zrzeszającą przedstawicieli top managementu, reprezentujących najważniejsze polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa. Począwszy od roku 2005 w Klubie skupieni są liderzy biznesu o ugruntowanej pozycji, którzy swoimi działaniami wyznaczają kierunki rozwoju polskiej gospodarki. Klub organizuje dla swoich członków spotkania cykliczne, by umożliwić im wymianę idei oraz nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Więcej informacji na stronie: www.executive-club.com.pl.

   PRESS - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

EXECUTIVE CLUB RESPONSIBLE BUSINESS AWARDS GALA BUSINESS BIZNES STATUETKI SZCZYT

 
• POLSKA
 
27. POSIEDZENIE SENATU PODSUMOWANIE PIERWSZEGO DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2016 R. PO POŁUDNIU ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ OBRAD SENATU. SENATOROWIE  W TYM DNIU ROZPATRZYLI USTAWĘ O UMOWIE KONCESJI NA ROBOTY BUDOWLANE LUB USŁUGI, NOWELIZACJĘ USTAWY O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA ORAZ NOWELĘ USTAWY O KRAJOWEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.  IZBA WZNOWI OBRADY 6 PAŹDZIERNIKA BR. O GODZ. 9.00. SENATOROWIE DRUGIEGO DNIA 27. POSIEDZENIA OMÓWIĄ NOWELIZACJĘ USTAWY O AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO, A TAKŻE WYSŁUCHAJĄ INFORMACJI PREZESA ANDRZEJA RZEPLIŃSKIEGO O ISTOTNYCH PROBLEMACH WYNIKAJĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI I ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W 2015 R. SENAT PRZEPROWADZI TEŻ GŁOSOWANIA NAD ROZPATRZONYMI USTAWAMI.

27. POSIEDZENIE SENATU PODSUMOWANIE PIERWSZEGO DNIA


5 PAŹDZIERNIKA 2016 R. PO POŁUDNIU ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ OBRAD SENATU. SENATOROWIE W TYM DNIU ROZPATRZYLI USTAWĘ O UMOWIE KONCESJI NA ROBOTY BUDOWLANE LUB USŁUGI, NOWELIZACJĘ USTAWY O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA ORAZ NOWELĘ USTAWY O KRAJOWEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. IZBA WZNOWI OBRADY 6 PAŹDZIERNIKA BR. O GODZ. 9.00. SENATOROWIE DRUGIEGO DNIA 27. POSIEDZENIA OMÓWIĄ NOWELIZACJĘ USTAWY O AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO, A TAKŻE WYSŁUCHAJĄ INFORMACJI PREZESA ANDRZEJA RZEPLIŃSKIEGO O ISTOTNYCH PROBLEMACH WYNIKAJĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI I ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W 2015 R. SENAT PRZEPROWADZI TEŻ GŁOSOWANIA NAD ROZPATRZONYMI USTAWAMI.

Senatorowie rozpoczęli obrady od uczczenia pamięci zmarłego w tym miesiącu Michała Okły, senatora VI i VII kadencji.

Izba rozpatrzyła ustawę o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, której projekt przygotował rząd. Jej celem jest wprowadzenie jasnych zasad oraz procedur udzielania zamówień, w drodze umów koncesji na roboty budowlane lub usługi, zapewniających zgodność z obowiązującym w tym zakresie prawem Unii Europejskiej. Ustawa bowiem wprowadza do polskiego porządku prawnego przepisy  tzw. dyrektywy koncesyjnej z 2014 r.,  mającej zapewnić przejrzyste i konkurencyjne zasady wyboru koncesjonariusza z jednoczesną gwarancją dopuszczalnej prawem unijnym elastyczności tego postępowania. Przez koncesje należy rozumieć takie umowy, w których wykonawca przyjmuje ryzyko ekonomiczne projektu. Koncesjonariusz nie otrzymuje wynagrodzenia od zamawiającego, ale prawo do eksploatacji obiektu budowlanego lub świadczenia usług objętych koncesją. Koncesjonariusz musi sam zapewnić sobie przychód. Ewentualne płatności od zamawiającego mogą mieć znaczenie dodatkowe. Dlatego procedury wyboru koncesjonariuszy są mniej sformalizowane niż w wypadku typowych zamówień publicznych, przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, proporcjonalności i przejrzystości. Ustawa ma ułatwić realizację projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarach infrastruktury i usług strategicznych. Jej przepisy będą stosowane do umów, których wartość jest równa lub przekracza równowartość 30 tys. euro. Wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Senatorowie zajęli się ustawą o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Był to rządowy projekt. Celem nowelizacji  jest dostosowanie prawa krajowego do regulacji unijnych związanych z transportem morskim płynnych olejów i tłuszczów. Nowelizacja dotyczy także wymagań higienicznych w odniesieniu do transportu morskiego cukru luzem. Zmiany mają charakter techniczny i porządkujący.  Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Senat omówił ustawę o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw, wywodzącą się z projektu rządowego. Nowelizacja ma na celu nadanie Krajowej Szkole Administracji Publicznej imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zmiana imienia nastąpi z dniem wejścia w życie ustawy, tj. po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Zdjęcia: Michał Józefaciuk.

   PRESS - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego
 
 
• POLSKA
 

SEJM ZAKOŃCZYŁ DRUGI DZIEŃ OBRAD – PODSUMOWANIE


SEJM UCHWALIŁ DZIŚ ZMIANY W USTAWIE O AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO. IZBA PRZEPROWADZIŁA TEŻ DYSKUSJĘ NAD STATUSEM SĘDZIÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO ORAZ UMOWĄ O WOLNYM HANDLU Z KANADĄ (CETA). POSŁOWIE KONTYNUOWALI TEŻ PRACE NAD TZW. USTAWĄ ANTYABORCYJNĄ. POSŁOWIE UCZCILI DZIŚ TEŻ PAMIĘĆ ZMARŁEGO POSŁA VI KADENCJI JANA RELIGI.


W głosowaniach posłowie przyjęli dziś zmiany w ustawie o Agencji Mienia Wojskowego dotyczące zasad zatrudniania na kierownicze stanowiska. Zgodnie z nowelizacją prezesa AMW będzie powoływał premier - na wniosek szefa MON, a zastępców prezesa AMW - Minister Obrony Narodowej. Z kolei prezes agencji będzie powoływał i odwoływał dyrektorów oddziałów regionalnych agencji i ich zastępców oraz osoby na stanowiska kierownicze w biurze prezesa agencji...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   
 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 27. POSIEDZENIA SEJMU


W PIERWSZYM DNIU POSIEDZENIA POSŁOWIE ROZPOCZĘLI PARLAMENTARNE PRACE NAD TRZEMA PROJEKTAMI USTAW, DOTYCZĄCYMI M.IN. HANDLU W NIEDZIELE ORAZ JAWNOŚCI OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH POSŁÓW. IZBA OMÓWIŁA TEŻ W DRUGIM CZYTANIU KOMISYJNE STANOWISKA DO SIEDMIU PROJEKTÓW USTAW – WŚRÓD NICH RZĄDOWEGO PROJEKTU „MAŁEJ USTAWY INNOWACYJNEJ”.


Sejm rozpoczął prace nad obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Projekt zakazuje handlu w placówkach handlowych w niedziele oraz ogranicza możliwości jego prowadzenia w wigilie Bożego Narodzenia i w Wielkie Soboty. Projekt ogranicza też możliwość wykonywania w tych dniach innych czynności sprzedażowych w podmiotach świadczących usługi na rzecz handlu...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   
 
• POLSKA
 

TRWA 27. POSIEDZENIE SEJMU


PROJEKT „MAŁEJ USTAWY O INNOWACYJNOŚCI” TO TYLKO JEDEN Z PUNKTÓW PORZĄDKU OBRAD 27. POSIEDZENIA SEJMU. POSŁOWIE BĘDĄ PRACOWAĆ TAKŻE M.IN. NAD WPROWADZENIEM JAWNOŚCI OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH SĘDZIÓW. SEJM ZAJMIE SIĘ RÓWNIEŻ PROJEKTEM, KTÓRY MA UMOŻLIWIĆ WYTACZANIE PROCESÓW KARNYCH I CYWILNYCH ZA UŻYWANIE OKREŚLEŃ TYPU „POLSKIE OBOZY ŚMIERCI”. IZBA ROZPATRZY TEŻ OBYWATELSKĄ PROPOZYCJĘ ZAKAZU HANDLU W NIEDZIELE. W PORZĄDKU OBRAD JEST TAKŻE PROJEKT REGULUJĄCY STATUS SĘDZIÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO (PUNKT SPORNY).


Początek sejmowych prac nad projektami ustawNowe zasady dotyczące zwolnienia zakładów energochłonnych z akcyzyRządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 849) dostosowuje ustawę o podatku akcyzowym do wymogów unijnych, dotyczących zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych. Zmiana ma ścisły związek z zastrzeżeniem Komisji Europejskiej w sprawie szerszego – niż przewidziany w art...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA OBRAD SEJMU HARMONOGRAM TELEWIZJA SEJMOWA POLITYCZNA TV LIVE

 
• POLSKA
 

27. POSIEDZENIE SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


PORZĄDEK DZIENNY 27. POSIEDZENIA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Porządek dzienny 27. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 4 (wtorek), 5 (środa) i 6 (czwartek) października 2016 roku.Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (druki nr 841 i 866)- sprawozdawca poseł Wojciech Buczak...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA OBRAD SEJMU TELEWIZJA SEJMOWA POLITYCZNA POSIEDZENIE OBRADY SEJM

 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 26. POSIEDZENIE SEJMU


O WPROWADZENIU ROZWIĄZAŃ UŁATWIAJĄCYCH POLUBOWNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW MIĘDZY KONSUMENTAMI A PRZEDSIĘBIORCAMI ZDECYDOWAŁ SEJM W OSTATNIM DNIU 26. POSIEDZENIA SEJMU. IZBA ZAKOŃCZYŁA TEŻ PARLAMENTARNE PRACE NAD DRUGĄ SPECUSTAWĄ, KTÓRA MA USPRAWNIĆ ZWALCZANIE ASF. DZIŚ TAKŻE POSŁOWIE ROZSTRZYGNĘLI M.IN. W SPRAWIE DALSZYCH LOSÓW PROJEKTÓW ZMIENIAJĄCYCH PRAWO ABORCYJNE. SEJM PODJĄŁ RÓWNIEŻ UCHWAŁĘ W SPRAWIE UCZCZENIA 40. ROCZNICY POWSTANIA KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW – WIĘCEJ INFORMACJI W ODDZIELNYM KOMUNIKACIE.


Sejm uchwalił ustawę o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Wynika ona z konieczności wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. dyrektywy ADR, ang. Alternative Dispute Resolution) i rozporządzenia w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. rozporządzenia ODR, ang. Online Dispute Resolution)...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   
 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 26. POSIEDZENIE SENATU


SENAT NA ZAKOŃCZONYM 22 WRZEŚNIA 2016 R. POSIEDZENIU BEZ POPRAWEK PRZYJĄŁ NOWELIZACJĘ USTAWY O FUNKCJONOWANIU GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO, KTÓRA ZWIĘKSZA GÓRNY LIMIT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA RESTRUKTURYZACJĘ GÓRNICTWA Z 3 DO 7 MLD ZŁ, A TAKŻE NOWELĘ USTAWY O DOCHODACH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEDŁUŻAJĄCĄ O 3 LATA OBECNE ZASADY OBLICZANIA "JANOSIKOWEGO" DLA WOJEWÓDZTW. SENATOROWIE WPROWADZILI JEDNĄ POPRAWKĘ DO SPECUSTAWY ZWIĘKSZAJĄCEJ SKUTECZNOŚĆ ZWALCZANIA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF). IZBA NA TYM POSIEDZENIU PODJĘŁA UCHWAŁĘ W SPRAWIE WSPARCIA OBYWATELSKICH INICJATYW UCZCZENIA 100. ROCZNICY BITWY WARSZAWSKIEJ.


Senatorowie w trakcie 26. posiedzenia wysłuchali informacji przygotowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych  dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2016 r. kiedy przewodnictwo w Radzie UE sprawowała Holandia. Informację przedstawił wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   
 
• POLSKA
 

DRUGI DZIEŃ 26. POSIEDZENIA SEJMU


OBYWATELSKIE PROJEKTY DOTYCZĄCE ABORCJI I POSELSKA PROPOZYCJA ZMIAN W ZAKRESIE IN VITRO TO TYLKO NIEKTÓRE Z PUNKTÓW PORZĄDKU OBRAD DRUGIEGO DNIA 26. POSIEDZENIA SEJMU. POSŁOWIE UCHWALILI DZIŚ RÓWNIEŻ NOWELIZACJĘ MAJĄCĄ ZWIĘKSZYĆ SKUTECZNOŚĆ ZWALCZANIA ASF I INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT. OMAWIALI TAKŻE M.IN. STANOWISKO KOMISJI DO PROJEKTU USTAWY O RATYFIKACJI POLSKO-BIAŁORUSKIEJ UMOWY DOTYCZĄCEJ WSPÓŁPRACY W PRZYPADKU KATASTROF I KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH.


Obrady rozpoczął blok głosowań. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych. To kolejna specustawa, która ma pomóc w walce z afrykańskim pomorem świń. Ustawa m.in. wprowadza nowe obowiązki dla posiadaczy zwierząt oraz umożliwia Inspekcji Weterynaryjnej nakładanie dodatkowych nakazów, zakazów i ograniczeń w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   
 
• POLSKA
 

26. POSIEDZENIE SEJMU – PODSUMOWANIE PIERWSZEGO DNIA OBRAD


OBRADY PLENARNE ROZPOCZĘŁY SIĘ OD ROZSTRZYGNIĘCIA PUNKTU SPORNEGO. DECYZJĄ POSŁÓW W PORZĄDKU DZIENNYM POSIEDZENIA ZNALAZŁO SIĘ PIERWSZE CZYTANIE RZĄDOWEGO PROJEKTU NOWELIZACJI USTAWY O AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO.


Następnie posłowie rozpoczęli prace nad projektem ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, wniesionym przez grupę posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. KAS będzie wyspecjalizowaną administracją rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   
 
• POLSKA
 

TRWA 26. POSIEDZENIE SEJMU


OBYWATELSKIE PROJEKTY DOTYCZĄCE ABORCJI I POSELSKA PROPOZYCJA ZMIAN W ZAKRESIE IN VITRO TO TYLKO NIEKTÓRE Z PUNKTÓW PORZĄDKU OBRAD 26. POSIEDZENIA SEJMU. IZBA BĘDZIE RÓWNIEŻ PRACOWAĆ M.IN. NAD POWOŁANIEM KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ. SEJM ZAJMIE SIĘ TAKŻE PROJEKTEM UŁATWIAJĄCYM ZWALCZANIE CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT, W SZCZEGÓLNOŚCI AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF). POSŁOWIE MAJĄ TEŻ PRZEPROWADZIĆ DYSKUSJĘ O NEGOCJACJACH I TRYBIE RATYFIKACJI UMÓW O WOLNYM HANDLU MIĘDZY UE A STANAMI ZJEDNOCZONYMI ORAZ MIĘDZY UNIĄ A KANADĄ.


...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA POSIEDZENIA OBRAD OBRADY SEJMU NA ŻYWO TELEWIZJA SEJMOWA

 
• POLSKA
 

24 POSIEDZENIE SEJMU - PODSUMOWANIE


PODCZAS 24. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE UCHWALILI M.IN. SPECUSTAWĘ MAJĄCĄ ZŁAGODZIĆ SKUTKI EKONOMICZNE WYSTĄPIENIA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF) ORAZ NOWE PRZEPISY W ZAKRESIE ZAWIERANIA UMÓW KONCESJI NA ROBOTY BUDOWLANE LUB USŁUGI. NA POCZĄTKU OBRAD POSŁOWIE PRZEPROWADZILI DYSKUSJĘ, A NASTĘPNIE W DRODZE GŁOSOWANIA ODRZUCILI WNIOSEK GRUPY POSŁÓW KP PLATFORMA OBYWATELSKA O ODWOŁANIE MARSZAŁKA SEJMU MARKA KUCHCIŃSKIEGO Z ZAJMOWANEJ PRZEZ NIEGO FUNKCJI.


Podczas 24. posiedzenia Sejmu posłowie uchwalili ustawę o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Przyjęcie nowych przepisów stanowi pierwszy etap prac w zakresie przygotowania do stosowania unijnego rozporządzenia w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym. Tzw. rozporządzenie eIDAS m.in...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

USŁUGI ZAUFANIA IDENTYFIKACJA ELEKTRONICZNA TRANSAKCJE ELEKTRONICZNE CYFRYZACJA ROBOTY BUDOWLANE USŁUGI KONCESJA KONCESJE WSPIERANIE RODZINY RODZINA ZASTĘPCZA POMOC SPOŁECZNA SAMORZĄD GMINNY PODATEK POSATKI TOWAR TOWARY USŁUGA USŁUGI ZWROT ZWROTY UNIA EUROPEJSKA ŚRODKI BUDŻET VAT PODATEK DOCHODOWY OSOBA FIZYCZNA CIT LOTNISKO LOTNISKA PUBLICZNE AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WIEŚ RYNEK ROLNY DZIAŁ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GOSPODARKA MORSKA RYBOŁÓWSTWO ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH KRAJOWA IZBA SĄDOWNICTWA POLSKIE ROLNICTWO SPADEK CEN ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY KRAKÓW ŚLEDZTWO PROKURATORSKIE PESEL NUMER BAZA DANYCH POBÓR

 
 
 
POSIEDZENIE ARTEM VAULIN - ROZPRAWA W ZWIĄZKU Z PRZEDŁUŻENIEM ARESZTU TYMCZASOWEGO ARTEMA VAULINA W SPRAWIE PODEJRZENIA O PROWADZENIE NAJWIĘKSZEGO SERWISU TORENTOWEGO W SIECI CO W POLSKIM PRAWIE NIE JEST PRZESTĘPSTWEM. SĄD POMIMO BARDZO RADYKALNYCH ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH NIE UCHYLIŁ ARESZTU TYMCZASOWEGO ZAPROPONOWANEGO PRZEZ OBRONĘ 
POSIEDZENIE ARTEM VAULIN
ROZPRAWA W ZWIĄZKU Z PRZEDŁUŻENIEM ARESZTU TYMCZASOWEGO ARTEMA VAULINA W SPRAWIE PODEJRZENIA O PROWADZENIE NAJWIĘKSZEGO SERWISU TORENTOWEGO W SIECI CO W POLSKIM PRAWIE NIE JEST PRZESTĘPSTWEM. SĄD POMIMO BARDZO RADYKALNYCH ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH NIE UCHYLIŁ ARESZTU TYMCZASOWEGO ZAPROPONOWANEGO PRZEZ OBRONĘ
USTAWA ANTYTERRORYSTYCZNA - SEJM UCHWALIŁ USTAWĘ O DZIAŁANIACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH 
USTAWA ANTYTERRORYSTYCZNA
SEJM UCHWALIŁ USTAWĘ O DZIAŁANIACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH
STEFAN NIESIOŁOWSKI 19 POSIEDZENIE SEJMU RP - PRZEMÓWIENIE POSŁA STEFANA NIESIOŁOWSKIEGO PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP 
STEFAN NIESIOŁOWSKI 19 POSIEDZENIE SEJMU RP
PRZEMÓWIENIE POSŁA STEFANA NIESIOŁOWSKIEGO PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP
 

ShortNews

 

PREZYDENT UDA SIĘ 16 LISTOPADA Z WIZYTĄ DO STRASBURGA

Prezydent Andrzej Duda uda się 16 listopada z wizytą do Strasburga, na zaproszenie sekretarza generalnego Rady Europy Thorbjorna Jaglanda. Prezydent wygłosi tam przemówienie przed Komitetem Ministrów Rady Europy.

SPOTKANIE PREZYDENTÓW PAŃSTW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ

14-15 października 2016 roku (piątek-sobota) na Zamku w Łańcucie (ul. Zamkowa 1) oraz w Grand Hotelu w Rzeszowie (ul. ks. Feliksa Dymnickiego 1a) odbędzie się Spotkanie Prezydentów Państw Grupy Wyszehradzkiej.

WIZYTA PREZYDENTA RP W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

10 października 2016 roku (poniedziałek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Strzelcach Krajeńskich w województwie lubuskim.

dodaj ShortNews'a
PREMIER BETA SZYDŁO 19 POSIEDZENIE SEJMU RP - TRZECIE PRZEMÓWIENIE PREZESA RADY MINISTRÓW BEATY SZYDŁO PODCZAS 10 POSIEDZENIA SEJMU RP 
PREMIER BETA SZYDŁO 19 POSIEDZENIE SEJMU RP
TRZECIE PRZEMÓWIENIE PREZESA RADY MINISTRÓW BEATY SZYDŁO PODCZAS 10 POSIEDZENIA SEJMU RP
RYSZARD PETRU 19 POSIEDZENIE SEJMU RP - PRZEMÓWIENIA RYSZARDA PETRU PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP 
RYSZARD PETRU 19 POSIEDZENIE SEJMU RP
PRZEMÓWIENIA RYSZARDA PETRU PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP
PAWEŁ KUKIZ 19 POSIEDZENIE SEJMU RP - POSEŁ PAWEŁ KUKIZ PRZEMAWIA PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP 
PAWEŁ KUKIZ 19 POSIEDZENIE SEJMU RP
POSEŁ PAWEŁ KUKIZ PRZEMAWIA PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP
PREMIER BEATA SZYDŁO 19 POSIEDZENIE SEJMU RP - DRUGIE PRZEMÓWIENIE PREMIER BEATY SZYDŁO PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP 
PREMIER BEATA SZYDŁO 19 POSIEDZENIE SEJMU RP
DRUGIE PRZEMÓWIENIE PREMIER BEATY SZYDŁO PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP
GRZEGORZ SCHETYNA 19 POSIEDZENIE SEJMU RP - PRZEMÓWIENIE GRZEGORZA SCHETYNA PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP 
GRZEGORZ SCHETYNA 19 POSIEDZENIE SEJMU RP
PRZEMÓWIENIE GRZEGORZA SCHETYNA PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP
PREMIER BETA SZYDŁO 19 POSIEDZENIE SEJMU RP - PIERWSZE PRZEMÓWIENIE PREZESA RADY MINISTRÓW BEATY SZYDŁO PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP 
PREMIER BETA SZYDŁO 19 POSIEDZENIE SEJMU RP
PIERWSZE PRZEMÓWIENIE PREZESA RADY MINISTRÓW BEATY SZYDŁO PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP
ŻYCZENIA WIELKANOCNE PREZYDENT ANDRZEJ DUDA - WIELKANOCNE ŻYCZENIA PREZYDENT ANDRZEJ DUDA AGATA KORNHAUSER-DUDA 
ŻYCZENIA WIELKANOCNE PREZYDENT ANDRZEJ DUDA
WIELKANOCNE ŻYCZENIA PREZYDENT ANDRZEJ DUDA AGATA KORNHAUSER-DUDA
 
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE PREMIER BEATA SZYDŁO - WIELKANOCNE ŻYCZENIA OD PANI PREMIER BEATY SZYDŁO 
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE PREMIER BEATA SZYDŁO
WIELKANOCNE ŻYCZENIA OD PANI PREMIER BEATY SZYDŁO
ZAPRZYSIĘŻENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA POLSKI - ZAPRZYSIĘŻENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
ZAPRZYSIĘŻENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA POLSKI
ZAPRZYSIĘŻENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
74 POSIEDZENIE SENATU - 74 POSIEDZENIE SENATU CZĘŚĆ 3 
74 POSIEDZENIE SENATU
74 POSIEDZENIE SENATU CZĘŚĆ 3
74 POSIEDZENIE SENATU - 74 POSIEDZENIE SENATU OBRADY CZĘŚĆ 2 
74 POSIEDZENIE SENATU
74 POSIEDZENIE SENATU OBRADY CZĘŚĆ 2
74 POSIEDZENIE SENATU RP - 74 POSIEDZENIE SENATU RP 2015-05-06 CZĘŚĆ 1 
74 POSIEDZENIE SENATU RP
74 POSIEDZENIE SENATU RP 2015-05-06 CZĘŚĆ 1
 

ShortNews

 

GALA Z OKAZJI 25-LECIA GPW W WARSZAWIE Z UDZIAŁEM PREZYDENTA RP

6 października 2016 roku (czwartek) o godz. 19.15 w Teatrze Narodowym w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystej gali z okazji 25-lecia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (plac Teatralny 3, Sala Bogusławskiego).

WRĘCZENIE ODZNACZEŃ MEDALISTOM IGRZYSK OLIMPIJSKICH I PARAOLIMPIJSKICH ORAZ OLIMPIADY SZACHOWEJ

5 października 2016 roku o godz. 12:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką weźmie udział w uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych medalistom XXXI Letnich Igrzysk Olimpijskich i XV Letnich Igrzysk Paraolimpijskich oraz Olimpiady Szachowej 2016.

SPOTKANIE PREZYDENTÓW PAŃSTW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ

14-15 października 2016 roku (piątek-sobota) na Zamku w Łańcucie (ul. Zamkowa 1) oraz w Grand Hotelu w Rzeszowie (ul. ks. Feliksa Dymnickiego 1a) odbędzie się Spotkanie Prezydentów Państw Grupy Wyszehradzkiej.

PARA PREZYDENCKA NA GALI OLIMPIJSKIEJ

5 października 2016 r. (środa) o godz. 18.00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką weźmie udział w Gali Olimpijskiej (Centrum Olimpijskie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4).

WIZYTA PREZYDENTA RP W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

4 października 2016 roku (wtorek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda będzie przebywał z wizytą w województwie zachodniopomorskim.

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI 35-LECIA TYGODNIKA SOLIDARNOŚĆ Z UDZIAŁEM PREZYDENTA RP

3 października 2016 roku (poniedziałek) o godz. 18.30 w Teatrze Polskim w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystości z okazji 35-lecia Tygodnika Solidarność (ul. Kazimierza Karasia 2).

PIERWSZE POSIEDZENIE KAPITUŁY NAGRODY GOSPODARCZEJ

28 września br. odbyło się pierwsze posiedzenie kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, której przewodniczył prof. Krzysztof Opolski. Kapituła w dniu 3 listopada 2016 r. wybierze po 3 nominowanych w każdej z sześciu kategorii Nagrody Gospodarczej Prezydenta: Lider MŚP, Narodowy Sukces, Międzynarodowy Sukces, Odpowiedzialny Biznes, STARTUP_PL, Badania+Rozwój spośród zgłoszonych przez instytucje zaproszone do zgłaszania kandydatów.

dodaj ShortNews'a
TAGI videoTAGI video
  
WYBORY PREZYDENCKIE - MARSZAŁEK SEJMU RADOSŁAW SIKORSKI OGŁASZA TERMIN WYBORÓW PREZYDENCKICH 
WYBORY PREZYDENCKIE
MARSZAŁEK SEJMU RADOSŁAW SIKORSKI OGŁASZA TERMIN WYBORÓW PREZYDENCKICH
ŁUKASZ DĄBEK ZARZUT ROZBOJU - ZARZUTY ROZBOJU Z UŻYCIEM NOŻA WOBEC ŁUKASZA DĄBKA SYNA STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO 
ŁUKASZ DĄBEK ZARZUT ROZBOJU
ZARZUTY ROZBOJU Z UŻYCIEM NOŻA WOBEC ŁUKASZA DĄBKA SYNA STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO
EXPOSE PREMIER EWY KOPACZ - EXPOSE NOWEJ PANI PREMIER EWY KOPACZ 
EXPOSE PREMIER EWY KOPACZ
EXPOSE NOWEJ PANI PREMIER EWY KOPACZ
KRYSTYNA PAWŁOWICZ -  
KRYSTYNA PAWŁOWICZ
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI - JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY 
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY
TAGI artykułyTAGI artykuły
  
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA - 29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA 
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN - EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH 
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI - EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL - WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY 
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH - PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL 
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL
TAGI ShortNewsTAGI ShortNews
 
- 70. belgii briefing ceremonia debata debaty dla dnia do dzień forum gala gali gospodarki grupy i konkursu królestwie kultury listów maja małżonki małżonką minister ministrów na nominacji o obchodach odznaczeń oficjalna ogólnego okazji otwarciu pamięci para pary pawlak pałac pałacu państw pod podpisze polsce polski polskiego posiedzenie posiedzeniu powstania prezydencka prezydencki prezydenckiej prezydenckim prezydent prezydenta prezydentów przedstawicielami publicznej rady republice republiki rocznicy rp sejm sejmu sesji się spale spotkanie sprawie sędziowskich słowacji udział udziałem ukrainie ukrainy uroczystości uroczystościach uroczystość ustawę uwierzytelniających w weźmie wizyta wizytą województwie wręczenia wręczy z zgromadzenia zjednoczonych zwiedzających złożenia śmierci święta 2012 2014
 
 
DEBATA PJN PSL - WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL 
DEBATA PJN PSL
WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA - PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA
PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH - JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ 
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI - POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ 
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE - POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE
POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE - POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE
POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA - ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW 
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA
ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW
HAPPENING PIKIETA POD PZPN - HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI 
HAPPENING PIKIETA POD PZPN
HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE
 
TAGI wyszukiwarkiTAGI wyszukiwarki
  
 
   
 
 
start
na żywo
archiwum vod
czytelnia artykułów
zarejestruj nowe konto
praca
reklama
kontakt
o polityczna.tv
przepisy prawne
polityczna.tv - obiektywna polityka
banery
dodatki
logotypy
kanały rss
twitter
google+
youtube
facebook
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 
TELEWIZJA POLITYCZNA TV POLITYKA RZĄD PREZYDENT PREMIER PREZES SEJM SENAT POSEŁ POSŁANKA SENATOR SENATORKA POLITYK POLITYCY POLITYCZNIE POLITYCZNI POLITYKÓW VIDEO WIDEO TRANSMISJA NA ŻYWO LIVE VOD NA RZĄDANIE ON DEMAND PARTIA ONLINE ON-LINE INTERAKTYWNA INTERNETOWA POLSKA