43 POSIEDZENIE SEJMU HARMONOGRAM

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2017-06-07 06:30:00

HARMONOGRAM OBRAD 43 POSIEDZENIA SEJMU RP W DNIU 7 CZERWCA 2017 ROKU

43 POSIEDZENIE SEJMU HARMONOGRAM

 • 10:00 – 11:00 - Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 936 i 1557) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 11:00 – 13:00 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1491 i 1591) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 13:00 – 14:30 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (druk nr 1550) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 14:30 – 15:30 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk nr 1562) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 15:30 – 17:00 - Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 852 i 852-A) (pkt)
  - Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1534) (pkt), (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół w łącznej dyskusji nad pkt I)
 • 17:00 – 19:00 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o radiofonii i telewizji (druk nr 1587) (pkt)
  - Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz uchyleniu ustawy o opłatach abonamentowych (druk nr 1497) (pkt), (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół w łącznej dyskusji nad pkt I)
 • 19:00 – 20:30 - Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu byłego Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego (druk nr 1340) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 20:30 – 21:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1409 I) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 21:30 – 22:15 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obligacjach (druki nr 1586 i) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 22:15 – 23:00 - Ewentualne oświadczenia poselskie

TRANSMISJA

polityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2017-06-07 06:30:00
brak komentarzy

POSEŁ GRZEGORZ FURGO POZYCJA POLSKI W EUROPIE I NA ŚWIECIE SKARGA NA MARSZAŁKA MARKA KUCHCIŃSKIEGO USTAWA O WYCINCE DRZEW USTAWA BUDŻETOWA

archiwum materiałów wideo

NAJNOWSZE MATERIAŁY WIDEO

POZYCJA POLSKI W EUROPIE I NA ŚWIECIE

POZYCJA POLSKI W EUROPIE I NA ŚWIECIE

Poseł Grzegorz Furgo (Klub Parlamentarny Nowoczesna) o skardze na Marszałka Marka Kuchcińskiego złożoną do Strasburgu przez Posła Michała Szczerbę. Komisja Wenecka, Wersal, pozycja Polski w Europie i na Świecie. Ustawa o wycince drzew jednocześnie z ustawą budżetową.

TRANSMISJA 44 POSIEDZENIA SENATU DNIA 28 CZERWCA 2018 ROKU

Krótkie Informacje

 • PREZYDENT RP NA KONFERENCJI POŚWIĘCONEJ ROZWOJOWI POLSKIEGO PRZEMYSŁU OBRONNEGO
  30 czerwca 2017 roku (piątek) o godzinie 10:00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w Politechnice Warszawskiej weźmie udział w konferencji "Nowoczesny przemysł obronny RP zasadniczym segmentem systemu bezpieczeństwa państwa".
 • SPOTKANIE PREZYDENTA RP Z MINISTRAMI SPRAW ZAGRANICZNYCH PAŃSTW GRUPY BUKARESZTAŃSKIEJ
  29 czerwca 2017 roku (czwartek) o godzinie 14:15 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyjmie Ministrów Spraw Zagranicznych państw grupy bukaresztańskiej.
 • CEREMONIA ZŁOŻENIA LISTÓW UWIERZYTELNIAJĄCYCH
  28 czerwca 2017 roku (środa) w godzinach 12.00-14.10 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się ceremonia złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie przez: Ambasadora Królestwa Arabii Saudyjskiej; Ambasadora Republiki Kazachstanu; Ambasadora Gruzji; Ambasadora Republiki Beninu; Ambasadora Republiki Gwatemali.
 • WIZYTA OFICJALNA PREZYDENTA REPUBLIKI AZERBEJDŻANU W POLSCE
  27 czerwca 2017 roku (wtorek) wizytę oficjalną w Polsce złoży Prezydent Republiki Azerbejdżanu Ilham Alijew.
 • SZCZYT INICJATYWY TRÓJMORZA
  W dniu 6 lipca 2017 roku (czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda będzie gospodarzem Szczytu Inicjatywy Trójmorza, w którym udział weźmie dwanaście państw regionu. Gościem sesji transatlantyckiej Szczytu będzie Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Donald John Trump.
 • WRĘCZENIE NOMINACJI DO KAPITUŁY NAGRODY GOSPODARCZEJ PREZYDENTA RP
  22 czerwca 2017 roku (piątek) o godzinie 11:30 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczy nominacje do Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.
 • WIZYTA PARY PREZYDENCKIEJ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE
  22 czerwca 2017 roku (czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w uroczystym wernisażu wystawy dziedzictwo w Muzeum Narodowym w Krakowie (Gmach Główny, al. 3 Maja 1).
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM
  21 czerwca 2017 roku (środa) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odwiedzi Sztutowo oraz Nowy Dwór Gdańsk.
 • UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI 35. ROCZNICY POWSTANIA SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ
  21 czerwca 2017 roku (środa) o godz. 12:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystości z okazji 35. rocznicy powstania Solidarności Walczącej. Podczas spotkania Prezydent RP wręczy odznaczenia państwowe.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W UROCZYSTEJ GALI AGROLIGI 2016
  20 czerwca 2017 roku (wtorek) o godzinie 13:00 w ogrodach Pałacu Prezydenckiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystej Gali AgroLigi 2016.

Sejm RP

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv

POWIADOMIENIA E-MAIL

Bądź z nami na bierząco dzięki subskrypcji E-Mail.