49 POSIEDZENIE SEJMU - TRZECI DZIEŃ OBRAD

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2017-10-12 20:13:08

W CZWARTEK SEJM UCHWALIŁ PIĘĆ USTAW, DOTYCZĄCYCH M.IN. PRZYZNANIA EMERYTOM I RENCISTOM GÓRNICZYM ŚWIADCZENIA REKOMPENSACYJNEGO W KWOCIE 10.000 ZŁ Z TYTUŁU UTRACONYCH PRAW DO DEPUTATÓW WĘGLOWYCH ORAZ WZMOCNIENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MARYNARZY NA WYPADEK USZKODZENIA CIAŁA LUB ŚMIERCI. SEJM PODJĄŁ PONADTO TRZY UCHWAŁY OKOLICZNOŚCIOWE: W 77. ROCZNICĘ POWSTANIA BATALIONÓW CHŁOPSKICH I 200. ROCZNICĘ ŚMIERCI TADEUSZA KOŚCIUSZKI, A TAKŻE W SPRAWIE USTANOWIENIA 2018 R. ROKIEM PAMIĘCI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO. W PIĄTEK CZWARTY, OSTATNI DZIEŃ BIEŻĄCEGO POSIEDZENIA IZBY. ROZPOCZĘCIE PRAC O GODZ. 9:00.

49 POSIEDZENIE SEJMU - TRZECI DZIEŃ OBRAD

Sejm podjął trzy uchwały okolicznościowe

Rok 2018 został ustanowiony Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego. W uchwale Sejm podkreślił, że zwycięskie Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 stało się wielkim triumfem Polaków dążących do wyzwolenia się z pruskiej niewoli. W uchwale zauważono, że dzięki bohaterskiemu zrywowi powstańców wielkopolskich prawie cała Wielkopolska została z powrotem włączona do odradzającej się Rzeczypospolitej.

Kolejną uchwałą uczczono twórców i żołnierzy Batalionów Chłopskich w 77. rocznicę ich powstania. W Sejmie świadkiem uroczystości była dr Zofia Kamińska, córka generała dywizji Franciszka Kamińskiego, komendanta głównego Batalionów Chłopskich oraz grupa byłych żołnierzy tej formacji na czele z płk. Zbigniewem Zaborowskim, prezesem Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich.

Ostatni z przyjętych dokumentów upamiętnia Tadeusza Kościuszkę w 200. rocznicę jego śmierci. Sejm uchwałą uczcił pamięć generała wojsk polskich i armii amerykańskiej, przywódcy Insurekcji z 1794 r., uczestnika wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych i niestrudzonego bojownika o wolność. Izba wyraziła także najwyższe uznanie dla jego ideałów, poświęcenia dla Ojczyzny oraz dorobku politycznego i wojskowego.

Sejm uchwalił pięć ustaw – będą one teraz przedmiotem prac Senatu

Pierwszą z ustaw posłowie wydłużyli do 2019 r. funkcjonowanie wieloletniego programu dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nowelizacja umożliwi budowę uniwersyteckich obiektów sportowych Poznań-Morasko oraz wykup dwóch działek na potrzeby uczelni.

Nowelizacja ustawy o pracy na morzu zawiera rozwiązania, które zapewnią marynarzom ochronę ubezpieczeniową na wypadek porzucenia, śmierci lub uszkodzenia ciała. W konsekwencji wprowadza też obowiązek posiadania przez armatorów odpowiednich ubezpieczeń i zabezpieczeń finansowych.

Zmiana w ustawie o podatku od sprzedaży detalicznej przewiduje, że tzw. podatek od sklepów wielkopowierzchniowych będzie stosowany od przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od 1 stycznia 2019 r. Zmiana ma związek z prowadzonymi przez Komisję Europejską analizami dotyczącymi tego podatku.

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego dotyczy zasad przeprowadzania wywiadów środowiskowych przez kuratorów sądowych w sprawach w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Będzie to możliwe także po wydaniu orzeczenia podlegającego wykonaniu oraz po powzięciu przez sąd opiekuńczy informacji mogącej stanowić podstawę faktyczną do wszczęcia postępowania z urzędu.

Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla przewiduje, że emeryci i renciści górniczy oraz wdowy, wdowcy i sieroty z prawem do renty rodzinnej po takich osobach otrzymają świadczenie rekompensacyjne w kwocie 10.000 zł z tytułu utraconych praw do tzw. deputatów węglowych.

Nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami trafi do podpisu Prezydenta

Sejm przyjął wszystkie zaproponowane przez Senat poprawki do nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. Celem ustawy jest redukcja zużycia toreb z tworzywa sztucznego przez konsumentów.

Inne decyzje podjęte przez posłów w głosowaniach

Sejm podjął uchwałę o przyjęciu informacji Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. (przewodnictwo Malty w Radzie Unii Europejskiej).

W bloku głosowań Sejm zdecydował także m.in. o skierowaniu do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu zmian w ustawie o podatku akcyzowym, uszczelniającego nadzór nad produkcją suszu tytoniowego.

Ponadto posłowie rozstrzygnęli o odrzuceniu sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 r., zakończeniu na etapie pierwszego czytania prac nad poselską propozycją nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o nieuzupełnianiu porządku dziennego o informacje dotyczące realizacji budowy obwodnicy Węgierskiej Górki i wpływu reformy edukacji na zatrudnienie nauczycieli.

Sejm nie wyraził zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Dominika Tarczyńskiego w sprawie z wniosku posła Marcina Kierwińskiego.

W trzecim dniu 49. posiedzenia Sejmu Izba rozpatrzyła ponadto w drugim czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Projekt wdraża przepisy unijne w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. Wprowadza m.in. szczególne uregulowania dla cudzoziemców - studentów i absolwentów polskich uczelni oraz podejmujących w Polsce pracę, w tym w zawodach pożądanych dla polskiej gospodarki. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych przedstawił poseł Jerzy Polaczek.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących

Sejm wysłuchał ponadto informacji w sprawie trwającego protestu głodowego lekarzy rezydentów. Wniosek o jej przedstawienie uzasadnił poseł Bartosz Arłukowicz, a informację przedstawił poseł Konstanty Radziwiłł.

Przedstawiciele rządu odpowiadali ponadto na pytania posłów, dotyczące m.in. wprowadzenia programu budowy strzelnic, uregulowania systemu kształcenia dorosłych oraz możliwości wznowienia małego ruchu granicznego z Federacją Rosyjską.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

RETRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU RPpolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2017-10-12 20:13:08
...

WOTUM ZAUFANIA NOWEGO RZĄDU MATEUSZA MORAWIECKIEGO

HARMONOGRAM OBRAD 60 POSIEDZENIA SEJMU W DNIU 22 MARCA 2018 ROKU

JAŚMIN SYSTEM ZARZĄDZANIA WALKĄ

ROZWÓJ WOJSKA POLSKIEGO I PRODUKCJA SPRZĘTU NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

CORAZ WIĘKSZE ZAGROŻENIA DLA OBRONY POWIETRZNEJ

MINISTER MARIUSZ BŁASZCZAK: PRACA DLA WYKSZTAŁCONYCH POLAKÓW W PGZ

REALNE ZAGROŻENIE PROLIFERACJĄ NOWEJ BRONI PONADDŹWIĘKOWEJ

Sejm RP

 • Ułatwienia dla najmniejszych przedsiębiorców i regulacje, dzięki którym cała Polska będzie specjalną strefą ekonomiczną - to niektóre z propozycji legislacyjnych rozpatrzonych przez Sejm w pierwszym dniu 60. posiedzenia Izby. We wtorek posłowie kontynuowali też prace nad uszczelnieniem systemu transportu leków i przewożenia towarów koleją. Wznowienie obrad Sejmu w środę o godz. 9:00. Głównym punktem będzie informacja szefa MSZ o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2018 r. Zapraszamy do śledzenia relacji na sejmowych profilach w mediach społecznościowych.
 • We wtorek 20 marca z okazji przypadającego za cztery dni Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, w Sejmie została otwarta wystawa „Żegota - Rada Pomocy Żydom”. Patronat nad ekspozycją objął marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Wystawa została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej w 75. rocznicę powołania do życia tej organizacji.
 • W nawiązaniu do publikacji portalu wp.pl dotyczącej kierowców i ochrony Marszałka Sejmu, zwracamy uwagę, że - podobnie jak ostatnim razem - cały artykuł oparty jest na anonimach i insynuacjach. Przez to materiał ma charakter raczej plotkarski, co znacząco utrudnia merytoryczne odniesienie się do zawartych w nim poglądów. Autor, cytując nieujawnionych rozmówców, konstruuje podobne hipotezy, co dokładnie rok temu. I wówczas, i dziś całość ma w gruncie rzeczy najwięcej wspólnego z sensacyjną szeptanką; dziwić może, że po raz drugi materiał ląduje na jednej z czołowych pozycji strony głównej portalu.
 • Cyberbezpieczeństwo, współpraca z państwami Bałkanów Zachodnich oraz walka z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością to główne tematy spotkania Grupy ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej Europolu, które odbyło się w poniedziałek w Sofii. Polską delegację w stolicy Bułgarii reprezentowali posłowie z sejmowej komisji ds. Unii Europejskiej - Jacek Kurzępa oraz Agata Borowiec.

Prezydent RP

Krótkie Informacje

 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W POSIEDZENIU SEJMU RP
  21 marca 2018 roku (środa) o godzinie 09:00 w Sejmie RP Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wysłucha informacji Ministra Spraw Zagranicznych Jacka Czaputowicza o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2018 roku.
 • ZŁOŻENIE WIĄZANKI PRZEZ PREZYDENTA RP PRZED TABLICĄ NA DWORCU GDAŃSKIM W WARSZAWIE
  8 marca 2018 roku (czwartek) o godzinie 11:00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wiązankę przed tablicą upamiętniającą Polaków pochodzenia żydowskiego zmuszonych przez władze komunistyczne do opuszczenia Polski w 1968 roku (Dworzec Gdański, Warszawa).
 • WIZYTA PARY PREZYDENCKIEJ NA WĘGRZECH
  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką w dniach 23-24 marca 2018 roku (piątek-sobota) złoży wizytę na Węgrzech, gdzie weźmie udział w obchodach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W KAMIENNEJ GÓRZE
  12 marca 2018 roku (poniedziałek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Kamiennej Górze (województwo dolnośląskie).
 • PODSUMOWANIA ROKU AKCJI POMOCY POLAKOM NA WSCHODZIE
  6 marca 2018 roku (wtorek) o godzinie 13.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w II edycji "Podsumowania Roku Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie".

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv

NAJNOWSZE WIDEO