49 POSIEDZENIE SEJMU - TRZECI DZIEŃ OBRAD

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2017-10-12 20:13:08

W CZWARTEK SEJM UCHWALIŁ PIĘĆ USTAW, DOTYCZĄCYCH M.IN. PRZYZNANIA EMERYTOM I RENCISTOM GÓRNICZYM ŚWIADCZENIA REKOMPENSACYJNEGO W KWOCIE 10.000 ZŁ Z TYTUŁU UTRACONYCH PRAW DO DEPUTATÓW WĘGLOWYCH ORAZ WZMOCNIENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MARYNARZY NA WYPADEK USZKODZENIA CIAŁA LUB ŚMIERCI. SEJM PODJĄŁ PONADTO TRZY UCHWAŁY OKOLICZNOŚCIOWE: W 77. ROCZNICĘ POWSTANIA BATALIONÓW CHŁOPSKICH I 200. ROCZNICĘ ŚMIERCI TADEUSZA KOŚCIUSZKI, A TAKŻE W SPRAWIE USTANOWIENIA 2018 R. ROKIEM PAMIĘCI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO. W PIĄTEK CZWARTY, OSTATNI DZIEŃ BIEŻĄCEGO POSIEDZENIA IZBY. ROZPOCZĘCIE PRAC O GODZ. 9:00.

49 POSIEDZENIE SEJMU - TRZECI DZIEŃ OBRAD

Sejm podjął trzy uchwały okolicznościowe

Rok 2018 został ustanowiony Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego. W uchwale Sejm podkreślił, że zwycięskie Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 stało się wielkim triumfem Polaków dążących do wyzwolenia się z pruskiej niewoli. W uchwale zauważono, że dzięki bohaterskiemu zrywowi powstańców wielkopolskich prawie cała Wielkopolska została z powrotem włączona do odradzającej się Rzeczypospolitej.

Kolejną uchwałą uczczono twórców i żołnierzy Batalionów Chłopskich w 77. rocznicę ich powstania. W Sejmie świadkiem uroczystości była dr Zofia Kamińska, córka generała dywizji Franciszka Kamińskiego, komendanta głównego Batalionów Chłopskich oraz grupa byłych żołnierzy tej formacji na czele z płk. Zbigniewem Zaborowskim, prezesem Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich.

Ostatni z przyjętych dokumentów upamiętnia Tadeusza Kościuszkę w 200. rocznicę jego śmierci. Sejm uchwałą uczcił pamięć generała wojsk polskich i armii amerykańskiej, przywódcy Insurekcji z 1794 r., uczestnika wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych i niestrudzonego bojownika o wolność. Izba wyraziła także najwyższe uznanie dla jego ideałów, poświęcenia dla Ojczyzny oraz dorobku politycznego i wojskowego.

Sejm uchwalił pięć ustaw – będą one teraz przedmiotem prac Senatu

Pierwszą z ustaw posłowie wydłużyli do 2019 r. funkcjonowanie wieloletniego programu dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nowelizacja umożliwi budowę uniwersyteckich obiektów sportowych Poznań-Morasko oraz wykup dwóch działek na potrzeby uczelni.

Nowelizacja ustawy o pracy na morzu zawiera rozwiązania, które zapewnią marynarzom ochronę ubezpieczeniową na wypadek porzucenia, śmierci lub uszkodzenia ciała. W konsekwencji wprowadza też obowiązek posiadania przez armatorów odpowiednich ubezpieczeń i zabezpieczeń finansowych.

Zmiana w ustawie o podatku od sprzedaży detalicznej przewiduje, że tzw. podatek od sklepów wielkopowierzchniowych będzie stosowany od przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od 1 stycznia 2019 r. Zmiana ma związek z prowadzonymi przez Komisję Europejską analizami dotyczącymi tego podatku.

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego dotyczy zasad przeprowadzania wywiadów środowiskowych przez kuratorów sądowych w sprawach w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Będzie to możliwe także po wydaniu orzeczenia podlegającego wykonaniu oraz po powzięciu przez sąd opiekuńczy informacji mogącej stanowić podstawę faktyczną do wszczęcia postępowania z urzędu.

Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla przewiduje, że emeryci i renciści górniczy oraz wdowy, wdowcy i sieroty z prawem do renty rodzinnej po takich osobach otrzymają świadczenie rekompensacyjne w kwocie 10.000 zł z tytułu utraconych praw do tzw. deputatów węglowych.

Nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami trafi do podpisu Prezydenta

Sejm przyjął wszystkie zaproponowane przez Senat poprawki do nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. Celem ustawy jest redukcja zużycia toreb z tworzywa sztucznego przez konsumentów.

Inne decyzje podjęte przez posłów w głosowaniach

Sejm podjął uchwałę o przyjęciu informacji Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. (przewodnictwo Malty w Radzie Unii Europejskiej).

W bloku głosowań Sejm zdecydował także m.in. o skierowaniu do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu zmian w ustawie o podatku akcyzowym, uszczelniającego nadzór nad produkcją suszu tytoniowego.

Ponadto posłowie rozstrzygnęli o odrzuceniu sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 r., zakończeniu na etapie pierwszego czytania prac nad poselską propozycją nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o nieuzupełnianiu porządku dziennego o informacje dotyczące realizacji budowy obwodnicy Węgierskiej Górki i wpływu reformy edukacji na zatrudnienie nauczycieli.

Sejm nie wyraził zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Dominika Tarczyńskiego w sprawie z wniosku posła Marcina Kierwińskiego.

W trzecim dniu 49. posiedzenia Sejmu Izba rozpatrzyła ponadto w drugim czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Projekt wdraża przepisy unijne w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. Wprowadza m.in. szczególne uregulowania dla cudzoziemców - studentów i absolwentów polskich uczelni oraz podejmujących w Polsce pracę, w tym w zawodach pożądanych dla polskiej gospodarki. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych przedstawił poseł Jerzy Polaczek.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących

Sejm wysłuchał ponadto informacji w sprawie trwającego protestu głodowego lekarzy rezydentów. Wniosek o jej przedstawienie uzasadnił poseł Bartosz Arłukowicz, a informację przedstawił poseł Konstanty Radziwiłł.

Przedstawiciele rządu odpowiadali ponadto na pytania posłów, dotyczące m.in. wprowadzenia programu budowy strzelnic, uregulowania systemu kształcenia dorosłych oraz możliwości wznowienia małego ruchu granicznego z Federacją Rosyjską.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

RETRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU RPpolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2017-10-12 20:13:08
...

REFERENDUM NA TEMAT ODŁĄCZENIA SIĘ KATALONII OD HISZPANII ORAZ O PROBLEMACH TWORZENIA RZĄDU W NIEMCZECH PRZEZ ANGELE MAERKEL

49. POSIEDZENIE SEJMU ZA NAMI. OSTATNIEGO DNIA POSŁOWIE ZAJMOWALI SIĘ M.IN. PREZYDENCKIMI PROPOZYCJAMI UŁATWIEŃ W KORZYSTANIU Z POMOCY PRZEZ FRANKOWICZÓW. PONADTO PODCZAS CZTERODNIOWYCH OBRAD SEJM PRACOWAŁ NAD PROJEKTEM BUDŻETU NA 2018 R. ORAZ UCHWALIŁ KILKA USTAW W TYM PRZYZNAJĄCĄ EMERYTOM I RENCISTOM GÓRNICZYM ŚWIADCZENIE REKOMPENSACYJNE W KWOCIE 10 000 ZŁ Z TYTUŁU UTRACONYCH PRAW DO DEPUTATÓW WĘGLOWYCH. KOLEJNE, 50. POSIEDZENIE SEJMU ZAPLANOWANO NA 25-27 PAŹDZIERNIKA.

49 POSIEDZENIE SEJMU PODSUMOWANIE

49 POSIEDZENIE SEJMU PODSUMOWANIE

49. POSIEDZENIE SEJMU ZA NAMI. OSTATNIEGO DNIA POSŁOWIE ZAJMOWALI SIĘ M.IN. PREZYDENCKIMI PROPOZYCJAMI UŁATWIEŃ W KORZYSTANIU Z POMOCY PRZEZ FRANKOWICZÓW. PONADTO PODCZAS CZTERODNIOWYCH OBRAD SEJM PRACOWAŁ NAD PROJEKTEM BUDŻETU NA 2018 R. ORAZ UCHWALIŁ KILKA USTAW W TYM PRZYZNAJĄCĄ EMERYTOM I RENCISTOM GÓRNICZYM ŚWIADCZENIE REKOMPENSACYJNE W KWOCIE 10 000 ZŁ Z TYTUŁU UTRACONYCH PRAW DO DEPUTATÓW WĘGLOWYCH. KOLEJNE, 50. POSIEDZENIE SEJMU ZAPLANOWANO NA 25-27 PAŹDZIERNIKA.

Krótkie Informacje

 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W KONCERCIE Z OKAZJI ROKU TADEUSZA KOŚCIUSZKI
  18 października 2017 roku (środa) o godzinie 19:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w koncercie zorganizowanym z okazji Roku Tadeusza Kościuszki. Uroczysty koncert ma na celu przybliżenie nieznanego oblicza polskiego bohatera narodowego. Wykonane zostaną utwory fortepianowe samego Tadeusza Kościuszki, jak również dzieła Karola Kurpińskiego, Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego oraz Fryderyka Chopina (nawiązujące do postaci bohatera). Przed rozpoczęciem koncertu planowane jest wystąpienie Prezydenta RP.
 • KAMPANIA SPOŁECZNO-INFORMACYJNA PRZED REFERENDUM DOTYCZĄCYM NOWEJ KONSTYTUCJI – SPOTKANIE W TORUNIU
  18 października 2017 roku (środa) o godzinie 17:00 w Toruniu z udziałem Pawła Muchy, Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Pełnomocnika Prezydenta RP ds. referendum dotyczącego projektu nowej Konstytucji odbędzie się otwarte spotkanie dyskusyjne przed referendum ogólnokrajowym dotyczącym nowej Konstytucji (Ratusz Staromiejski, Rynek Staromiejski 1). Dodatkowym tematem spotkania będzie hasło "Kultura i dziedzictwo narodowe – konstytucyjna ochrona spraw fundamentalnych". W panelu eksperckim udział weźmie minister Paweł Mucha wraz z Michałem Zaleskim, Prezydentem Miasta Torunia.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W KONFERENCJI "TECHNOLOGIE PRZYSZŁOŚCI. BIOTECHNOLOGIA"
  19 października 2017 roku (czwartek) o godzinie 11:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w konferencji "Technologie przyszłości. Biotechnologia".
 • POTKANIE PREZYDENTA RP Z PRZEWODNICZĄCYM ZGROMADZENIA NARODOWEGO KOREI POŁUDNIOWE
  18 października 2017 roku (środa) o godzinie 15:00 w Belwederze Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyjmie Przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Korei Południowej Chung Sye-Kyuna.
 • WIZYTA PREZYDENTA REPUBLIKI TURCJI W POLSCE
  17 października 2017 roku (wtorek) wizytę oficjalną w Polsce złoży Prezydent Republiki Turcji Recep Tayyip Erdoğan.

Sejm RP

Prezydent RP

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv

NAJNOWSZE WIDEO

POWIADOMIENIA E-MAIL

Bądź z nami na bierząco dzięki subskrypcji E-Mail.