50 POSIEDZENIE SEJMU - HARMONOGRAM OBRAD

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2017-10-24 22:05:10

HARMONOGRAM OBRAD W DNIU 25 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

50 POSIEDZENIE SEJMU - HARMONOGRAM OBRAD

 • 10:00 – 11:30 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1905) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 11:30 – 13:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druki nr 1837 i 1897) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 13:00 – 14:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (druki nr 1851 i 1899) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 14:00 – 15:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (druki nr 1836 i 1901) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 15:00 – 15:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (druki nr 1865 i 1926) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 15:45 – 16:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druki nr 1877 i 1925) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 16:30 – 17:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druki nr 1878 i) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 17:30 – 18:15 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1543 i 1895) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół (pkt)
 • 18:15 – 19:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności (druki nr 1815 i 1902) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 19:00 – 19:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw(druki nr 1847 i 1921) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 19:45 – 21:15 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (druki nr 1813, 1813-A i 1940) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 21:15 – 22:15 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rynku mocy (druk nr 1722) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 22:15 – 23:00 - Ewentualne oświadczenia poselskie

TRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMUpolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2017-10-24 22:05:10
...

Wywiad z Panią Anną Marią Siarkowską, Posłanką Prawa i Sprawiedliwości oraz Przewodniczącą Partii Republikańskiej.

SEJM, KTÓRY SIĘ ROZSZEDŁ. SEJM W PIOTRKOWIE. 1555.

NIEPOWETOWANA STRATA

PANI POSŁANKA ANNA MARIA SIARKOWSKA WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ

JAŚMIN SYSTEM ZARZĄDZANIA WALKĄ

ROZWÓJ WOJSKA POLSKIEGO I PRODUKCJA SPRZĘTU NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

CORAZ WIĘKSZE ZAGROŻENIA DLA OBRONY POWIETRZNEJ

Sejm RP

Prezydent RP

Krótkie Informacje

 • WIZYTA OFICJALNA PREZYDENTA REPUBLIKI CZESKIEJ
  Prezydent Republiki Czeskiej Miloš Zeman z Małżonką w dniach 10-11 maja 2018 roku (czwartek-piątek) złoży wizytę oficjalną w Polsce.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W OTWARCIU POLSKO-AMERYKAŃSKIEGO SZCZYTU GOSPODARCZEGO 2018
  26 kwietnia 2018 roku (czwartek) o godzinie 09:30 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w otwarciu Polsko-Amerykańskiego Szczytu Gospodarczego 2018, który odbędzie się w Hotelu Marriott w Warszawie (Al. Jerozolimskie 65/79).
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W POWIECIE KROŚNIEŃSKIM
  25 kwietnia 2018 roku (środa) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w stolicy powiatu krośnieńskiego – Krośnie Odrzańskim, gdzie o godz. 17.30 spotka się z mieszkańcami (plac Unii Europejskiej, przy siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Piastów 10B).
 • WIZYTA OFICJALNA PREZYDENTA FEDERALNEJ DEMOKRATYCZNEJ REPUBLIKI ETIOPII W POLSCE
  Prezydent Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii Mulatu Teshome Wirtu z Małżonką w dniach 24-25 kwietnia 2018 roku (wtorek-środa) złoży wizytę oficjalną w Polsce.
 • UROCZYSTOŚĆ WPISANIA PRZEZ PREZYDENTA RP NOWYCH OBIEKTÓW NA LISTĘ POMNIKÓW HISTORII
  20 kwietnia 2018 roku (piątek) o godzinie 12:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczy rozporządzenia uznające nowe obiekty zabytkowe za Pomniki Historii.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv