50 POSIEDZENIE SEJMU - HARMONOGRAM OBRAD

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2017-10-24 22:05:10

HARMONOGRAM OBRAD W DNIU 25 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

50 POSIEDZENIE SEJMU - HARMONOGRAM OBRAD

 • 10:00 – 11:30 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1905) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 11:30 – 13:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druki nr 1837 i 1897) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 13:00 – 14:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (druki nr 1851 i 1899) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 14:00 – 15:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (druki nr 1836 i 1901) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 15:00 – 15:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (druki nr 1865 i 1926) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 15:45 – 16:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druki nr 1877 i 1925) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 16:30 – 17:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druki nr 1878 i) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 17:30 – 18:15 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1543 i 1895) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół (pkt)
 • 18:15 – 19:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności (druki nr 1815 i 1902) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 19:00 – 19:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw(druki nr 1847 i 1921) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 19:45 – 21:15 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (druki nr 1813, 1813-A i 1940) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 21:15 – 22:15 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rynku mocy (druk nr 1722) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 22:15 – 23:00 - Ewentualne oświadczenia poselskie

TRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMUpolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2017-10-24 22:05:10
...

HOŁD POWSTAŃCOM WARSZAWSKIM

OBCHODY ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI Z UDZIAŁEM MARSZAŁKA SEJMU

“Dobre zmiany” w kierunku wzmocnienia krajowego przemysłu obronnego

Ministerstwo Obrony Narodowej przeprowadziło live stream z Wielkiej Defilady Niepodległości

Dziękuję za Wasz trud, poświęcenie i odwagę, za służbę naszej Ojczyźnie

Modernizacja Marynarki Wojennej RP – australijskie fregaty?

REALIZACJA PROGRAMÓW WISŁA I HOMAR PRZEBIEGA ZGODNIE Z PLANEM

Sejm RP

Prezydent RP

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • WIZYTA OFICJALNA PREZYDENTA RP Z MAŁŻONKĄ W AUSTRALII I NOWEJ ZELANDII
  W dniach 18-23 sierpnia 2018 roku (sobota-czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką złoży wizytę oficjalną w Australii i Nowej Zelandii.
 • SPOTKANIE PREZYDENTA RP Z MEDALISTAMI 24. MISTRZOSTW EUROPY W LEKKOATLETYCE BERLIN 2018
  16 sierpnia 2018 roku (czwartek) o godzinie 11:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda spotka się z medalistami 24. Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce Berlin 2018 oraz kadrą trenerską i lekarzami reprezentacji.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W WIDOWISKU WOLNOŚĆ WE KRWI
  Udział Prezydenta RP w widowisku Wolność we krwi 15 sierpnia 2018 roku (środa) o godzinie 20:30 na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w widowisku Wolność we krwi.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W OBCHODACH ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO
  15 sierpnia 2018 roku (środa) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda weźmie udział w uroczystościach związanych z obchodami Święta Wojska Polskiego.
 • KONFERENCJA MINISTRA KRZYSZTOFA SZCZERSKIEGO I MINISTRA KRZYSZTOFA ŁAPIŃSKIEGO
  10 sierpnia 2018 roku (piątek) o godzinie 11:00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się konferencja prasowa Sekretarza Stanu, Szefa Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Szczerskiego oraz Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Łapińskiego w związku z wizytą Prezydenta RP z Małżonką w Australii i Nowej Zelandii.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv