50 POSIEDZENIE SEJMU - HARMONOGRAM OBRAD

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2017-10-26 06:00:00

HARMONOGRAM OBRAD 50 POSIEDZENIA SEJMU W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

50 POSIEDZENIE SEJMU - HARMONOGRAM OBRAD

 • 09:00 – 09:05 - Głosowania, w tym rozstrzygnięcie punktów spornych
 • 09:05 – 11:15 - Pytania w sprawach bieżących (pkt 13)
 • 11:15 – 13:00 - Informacja bieżąca (pkt 14
 • 13:00 – 13:45 - Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druki nr 1886 i 1909) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 15)
 • 13:45 – 14:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych (druki nr 1889 i 1942) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 16)
 • 14:30 – 15:30 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (druk nr 1934) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 17) - punkt sporny
 • 15:30 – 16:30 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 1871) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 18)
 • 16:30 – 17:15 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia 95. rocznicy powstania Związku Polaków w Niemczech (druki nr 1892 i 1908) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 19)
 • 17:15 – 18:00 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz ustawy o cudzoziemcach (druki nr 1904 i) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 20)
 • 18:00 – 18:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie statusu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanego w Warszawie w dniu 28 czerwca 2017 r. (druki nr 1872 i 1920) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 21)
 • 18:30 – 19:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 12 grudnia 2016 r. (druki nr 1866 i 1939) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 22)
 • 19:00 – 19:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1905 i) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 23)
 • 19:45 – 20:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (druki nr 1784 i) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 24)
 • 20:30 – 22:00 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 1946) (pkt 25) - punkt sporny
  - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 1944) (pkt 26) - punkt sporny (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół w łącznej dyskusji nad pkt 25 i 26)
 • 22:00 – 23:00 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1945) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 27) - punkt sporny
 • 23:00 – 23:15 - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe (druki nr 1935 i 1938) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 28)
 • 23:15 – 23:30 - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (druki nr 1936 i) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 29
 • 23:30 – 00:30 - Ewentualne oświadczenia poselskie

TRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU RPpolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2017-10-26 06:00:00
...

WOTUM ZAUFANIA NOWEGO RZĄDU MATEUSZA MORAWIECKIEGO

DYSKUSJA NAD PROJEKTEM USTAWY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK, NOWELIZACJA USTAWY O ŚWIADCZENIU PIENIĘŻNYM PRZYSŁUGUJĄCYM OSOBOM DEPORTOWANYM DO PRACY PRZYMUSOWEJ PRZEZ III RZESZĘ I ZSRR, PRZYJĘCIE POPRAWEK SENATU DOTYCZĄCYCH NOWELIZACJI PRAWA WYBORCZEGO ORAZ ROZPOCZĘCIE PRAC NAD PROJEKTEM USTAWY O PLANOWANIU RODZINY, OCHRONIE PŁODU LUDZKIEGO I WARUNKACH DOPUSZCZALNOŚCI PRZERYWANIA CIĄŻY - TO GŁÓWNE PUNKTY WTORKOWYCH I ŚRODOWYCH PRAC IZBY. SEJM UCZCIŁ RÓWNIEŻ MINUTĄ CISZY PAMIĘĆ ZMARŁEGO PROF. BOGUSŁAWA BANASZAKA - KONSTYTUCJONALISTĘ I SĘDZIEGO TRYBUNAŁU STANU. W CZWARTEK ROZPOCZĘCIE 56. POSIEDZENIA. ZACHĘCAMY DO ŚLEDZENIA RELACJI NA SEJMOWYCH PROFILACH W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH.

PODSUMOWANIE 55 POSIEDZENIA SEJMU

PODSUMOWANIE 55 POSIEDZENIA SEJMU

DYSKUSJA NAD PROJEKTEM USTAWY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK, NOWELIZACJA USTAWY O ŚWIADCZENIU PIENIĘŻNYM PRZYSŁUGUJĄCYM OSOBOM DEPORTOWANYM DO PRACY PRZYMUSOWEJ PRZEZ III RZESZĘ I ZSRR, PRZYJĘCIE POPRAWEK SENATU DOTYCZĄCYCH NOWELIZACJI PRAWA WYBORCZEGO ORAZ ROZPOCZĘCIE PRAC NAD PROJEKTEM USTAWY O PLANOWANIU RODZINY, OCHRONIE PŁODU LUDZKIEGO I WARUNKACH DOPUSZCZALNOŚCI PRZERYWANIA CIĄŻY - TO GŁÓWNE PUNKTY WTORKOWYCH I ŚRODOWYCH PRAC IZBY. SEJM UCZCIŁ RÓWNIEŻ MINUTĄ CISZY PAMIĘĆ ZMARŁEGO PROF. BOGUSŁAWA BANASZAKA - KONSTYTUCJONALISTĘ I SĘDZIEGO TRYBUNAŁU STANU. W CZWARTEK ROZPOCZĘCIE 56. POSIEDZENIA. ZACHĘCAMY DO ŚLEDZENIA RELACJI NA SEJMOWYCH PROFILACH W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH.

Krótkie Informacje

 • WIZYTA PREZYDENTA RP W WIERZCHOSŁAWICACH Z OKAZJI ROCZNICY URODZIN WINCENTEGO WITOSA
  21 stycznia 2018 roku (niedziela) w Wierzchosławicach Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystościach z okazji 144. rocznicy urodzin Wincentego Witosa w roku 100-lecia odzyskania Niepodległości.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W FORUM EKONOMICZNYM W DAVOS
  W dniach 23-26 stycznia 2018 roku (wtorek-piątek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką weźmie udział w Światowym Forum Ekonomicznym (WEF) w Davos (Szwajcaria).
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W OTWARCIU WYSTAWY STAŁEJ "NIEPODLEGŁA. OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI" W DWORKU PREZYDENTA RP
  22 stycznia 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 14:00 w Dworku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Ciechocinku (ul. Leśna 1), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w otwarciu wystawy stałej pod tytułem "Niepodległa. Ojcowie Niepodległości".
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI
  18 stycznia 2018 roku (czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Nowym Jorku, w związku z udziałem w debacie otwartej wysokiego szczebla Rady Bezpieczeństwa ONZ pod przewodnictwem Kazachstanu. Debata stanowić będzie pierwszą okazję po objęciu członkostwa do zabrania przez Polskę głosu w Radzie Bezpieczeństwa na szczeblu głowy państwa.
 • SPOTKANIE NOWOROCZNE PARY PREZYDENCKIEJ Z KORPUSEM DYPLOMATYCZNYM
  11 stycznia 2018 roku (czwartek) o godzinie 19:00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się Spotkanie Noworoczne Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i Małżonki z Korpusem Dyplomatycznym.

Sejm RP

Prezydent RP

 • Dziadkowie to nieoceniony skarb w życiu każdego dziecka. Szczególna nić porozumienia i wyjątkowy autorytet sprawiają, że są Państwo często bohaterami dzieciństwa, powiernikami młodzieńczych tajemnic, życiowym punktem odniesienia.
 • Jeżeli przejdziemy na elektromobilność, będziemy w stanie zapewnić czystsze powietrze - podkreślił Prezydent RP Andrzej Duda, otwierając konferencję z cyklu "Technologie przyszłości". Jego zdaniem, na tym polu możemy też skutecznie konkurować z Zachodem.
 • Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych oraz zmianę ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.
 • - Wiele pokoleń, niezależnie od języka i wiary, wspólnie walczyło, by Polska była wolna i niepodległa - mówił Prezydent Andrzej Duda, wskazując, że dziś Polska zapewnia bezpieczeństwo, spokój i możliwość normalnego życia.
 • Stosunki polsko-żydowskie w kontekście obchodów rocznic uzyskania niepodległości przez Polskę i Izrael, były jednym z tematów rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z dyrektorem wykonawczym Komitetu Żydów Amerykańskich (AJC) Davidem Harrisem.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv

NAJNOWSZE WIDEO