50 POSIEDZENIE SEJMU - HARMONOGRAM OBRAD

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2017-10-26 06:00:00

HARMONOGRAM OBRAD 50 POSIEDZENIA SEJMU W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

50 POSIEDZENIE SEJMU - HARMONOGRAM OBRAD

 • 09:00 – 09:05 - Głosowania, w tym rozstrzygnięcie punktów spornych
 • 09:05 – 11:15 - Pytania w sprawach bieżących (pkt 13)
 • 11:15 – 13:00 - Informacja bieżąca (pkt 14
 • 13:00 – 13:45 - Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druki nr 1886 i 1909) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 15)
 • 13:45 – 14:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych (druki nr 1889 i 1942) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 16)
 • 14:30 – 15:30 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (druk nr 1934) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 17) - punkt sporny
 • 15:30 – 16:30 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 1871) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 18)
 • 16:30 – 17:15 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia 95. rocznicy powstania Związku Polaków w Niemczech (druki nr 1892 i 1908) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 19)
 • 17:15 – 18:00 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz ustawy o cudzoziemcach (druki nr 1904 i) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 20)
 • 18:00 – 18:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie statusu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanego w Warszawie w dniu 28 czerwca 2017 r. (druki nr 1872 i 1920) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 21)
 • 18:30 – 19:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 12 grudnia 2016 r. (druki nr 1866 i 1939) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 22)
 • 19:00 – 19:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1905 i) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 23)
 • 19:45 – 20:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (druki nr 1784 i) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 24)
 • 20:30 – 22:00 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 1946) (pkt 25) - punkt sporny
  - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 1944) (pkt 26) - punkt sporny (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół w łącznej dyskusji nad pkt 25 i 26)
 • 22:00 – 23:00 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1945) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 27) - punkt sporny
 • 23:00 – 23:15 - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe (druki nr 1935 i 1938) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 28)
 • 23:15 – 23:30 - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (druki nr 1936 i) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 29
 • 23:30 – 00:30 - Ewentualne oświadczenia poselskie

TRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU RPpolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2017-10-26 06:00:00
...

Wywiad z Panią Anną Marią Siarkowską, Posłanką Prawa i Sprawiedliwości oraz Przewodniczącą Partii Republikańskiej.

SEJM, KTÓRY SIĘ ROZSZEDŁ. SEJM W PIOTRKOWIE. 1555.

NIEPOWETOWANA STRATA

PANI POSŁANKA ANNA MARIA SIARKOWSKA WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ

JAŚMIN SYSTEM ZARZĄDZANIA WALKĄ

ROZWÓJ WOJSKA POLSKIEGO I PRODUKCJA SPRZĘTU NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

CORAZ WIĘKSZE ZAGROŻENIA DLA OBRONY POWIETRZNEJ

Sejm RP

Prezydent RP

Krótkie Informacje

 • WIZYTA OFICJALNA PREZYDENTA REPUBLIKI CZESKIEJ
  Prezydent Republiki Czeskiej Miloš Zeman z Małżonką w dniach 10-11 maja 2018 roku (czwartek-piątek) złoży wizytę oficjalną w Polsce.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W OTWARCIU POLSKO-AMERYKAŃSKIEGO SZCZYTU GOSPODARCZEGO 2018
  26 kwietnia 2018 roku (czwartek) o godzinie 09:30 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w otwarciu Polsko-Amerykańskiego Szczytu Gospodarczego 2018, który odbędzie się w Hotelu Marriott w Warszawie (Al. Jerozolimskie 65/79).
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W POWIECIE KROŚNIEŃSKIM
  25 kwietnia 2018 roku (środa) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w stolicy powiatu krośnieńskiego – Krośnie Odrzańskim, gdzie o godz. 17.30 spotka się z mieszkańcami (plac Unii Europejskiej, przy siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Piastów 10B).
 • WIZYTA OFICJALNA PREZYDENTA FEDERALNEJ DEMOKRATYCZNEJ REPUBLIKI ETIOPII W POLSCE
  Prezydent Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii Mulatu Teshome Wirtu z Małżonką w dniach 24-25 kwietnia 2018 roku (wtorek-środa) złoży wizytę oficjalną w Polsce.
 • UROCZYSTOŚĆ WPISANIA PRZEZ PREZYDENTA RP NOWYCH OBIEKTÓW NA LISTĘ POMNIKÓW HISTORII
  20 kwietnia 2018 roku (piątek) o godzinie 12:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczy rozporządzenia uznające nowe obiekty zabytkowe za Pomniki Historii.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv