54 POSIEDZENIE SEJMU - HARMONOGRAM

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2017-12-13 07:40:58

HARMONOGRAM OBRAD 54 POSIEDZENIA SEJMU W DNIU 13 GRUDNIA 2017 ROKU

54 POSIEDZENIE SEJMU - HARMONOGRAM

 • 09:00 – 11:30 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druki nr 2001 i 2113) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 3)
 • 11:30 – 12:15 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2068 i 2100) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 4)
 • 12:15 – 13:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druki nr 2056 i 2099) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 5)
 • 13:00 – 13:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (druki nr 2066 i 2094) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 6)
 • 13:45 – 15:00 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji (druki nr 2074 i 2098) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 7)
 • 15:00 – 15:30 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy polskiej awangardy (druki nr 1951 i 2077) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 8)
 • 15:30 – 16:00 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (druki nr 1949 i 2076) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 9)
 • 16:00 – 17:00 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2067) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 10)
 • 17:00 – 17:30 - Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (druk nr 1611) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 11)
 • 17:30 – 19:30 - Przerwa
 • 19:30 – 20:00 - Ciąg dalszy pkt 11
 • 20:00 – 20:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druki nr 2114 i 2116) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 12)
 • 20:45 – 21:15 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie inicjatywy powołania Fundacji im. Wacława Felczaka (druki nr 2069 i) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 13)
 • 21:15 – 22:00 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druki nr 2115 i) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 14)
 • 22:00 – 23:00 - Ewentualne oświadczenia poselskie

TRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMUpolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2017-12-13 07:40:58
...

Pan Arkadiusz Mularczyk Poseł Prawa i Sprawiedliwości na wyjazdowym Posiedzeniu do spraw Reparacji Wojennych

archiwum materiałów wideo

NAJNOWSZE MATERIAŁY WIDEO

WYJAZDOWE POSIEDZENIE DO SPRAW REPARACJI WOJENNYCH 10 MAJA 2018 ROKU

WYJAZDOWE POSIEDZENIE DO SPRAW REPARACJI WOJENNYCH 10 MAJA 2018 ROKU

10 maja 2018 roku w Archiwum Akt Nowych w Warszawie odbyło się wyjazdowe posiedzenie parlamentarnego zespołu ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone podczas II wojny światowej. Podczas posiedzenia zaprezentowane zostały zachowane materiały archiwalne, dotyczące strat wojennych poniesionych przez Polskę w latach 1939-1945.

HARMONOGRAM OBRAD 64 POSIEDZENIA SEJMU W DNIU 14 CZERWCA 2018 ROKU

O co naprawdę chodzi przy “unifikacji” sprzętu wojskowego?

ARTUR KIELAK AIR SHOW 2018 POZNAŃ ŁAWICA

MINISTER OBRONY NARODOWEJ NIE ZWALNIA

AIR SHOW POZNAŃ ŁAWICA

BRAK RZETELNOŚCI DZIENNIKARSKIEJ CZY CELOWA KOMBINACJA

Sejm RP

 • W poniedziałek o godz. 10.30 w holu głównym gmachu Sejmu marszałek Sejmu Marek Kuchciński wraz z wicemarszałek Sejmu Beatą Mazurek złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą śp. prezydenta Lech Kaczyńskiego.
 • We wtorek 19 czerwca o godz. 11:00 w sali konferencyjnej w Nowym Domu Poselskim, odbędzie się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, na którym Rada przyjmie stanowisko w sprawie stresu w miejscu pracy. Ponadto ROP zapozna się z materiałem przygotowanym przez Główny Inspektorat Pracy - Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2017 r.
 • "Zachowanie naturalnego bogactwa z rolniczymi i pasterskimi obszarami jest wyzwaniem dla całej społeczności Karpat. Konieczna jest międzynarodowa współpraca, by to bogactwo nie zostało naruszone" – napisał w liście skierowanym do uczestników Konferencji marszałek Sejmu Marek Kuchciński, którego korespondencja otworzyła spotkanie w Regietowie. Na sobotnie wydarzenie przybyli politycy i naukowcy z regionu karpackiego, w tym m.in. z Czech, Węgier, Słowacji, Rumunii czy Ukrainy. Sejm reprezentowali Jerzy Polaczek przewodniczący Polsko-Słowackiej Grupy Parlamentarnej, Bogdan Rzońca wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Karpackiego, zaś gospodarzem wydarzenia była poseł Barbara Bartuś. Współorganizatorem Konferencji była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych.
 • - Walczył o niepodległość i suwerenność Polski. Miał jej przemyślaną wizję - państwa sprawiedliwego, bezpiecznego, solidarnego i dobrze zarządzanego - powiedział Marek Kuchciński. Marszałek Sejmu dodał, że dla śp. prezydenta, służba Rzeczpospolitej i jej racja stanu była najważniejszym przesłaniem.
 • 80 głosowań w sprawie 13 ustaw - to były kluczowe decyzje Izby w piątkowe przedpołudnie. W ostatnim dniu 64. posiedzenia Sejmu posłowie przyjęli także uchwałę, w której apelują o zwolnienie wszystkich obywateli Ukrainy przetrzymywanych z przyczyn politycznych w rosyjskich aresztach i więzieniach. Innym istotnym punktem posiedzenia było rozpoczęcie prac nad ustawą gwarantującą skuteczny, która ma zagwarantować skuteczny nadzór nad produktami kosmetycznymi i tym samym zwiększyć bezpieczeństwo konsumentów.

Prezydent RP

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • WIZYTA PREZYDENTA RP W POWIECIE STRZELIŃSKIM
  18 czerwca 2018 roku (poniedziałek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w stolicy powiatu strzelińskiego – Strzelinie (województwo dolnośląskie), gdzie o godzinie 17:00 spotka się z mieszkańcami (Rynek).
 • WIZYTA PARY PREZYDENCKIEJ W REPUBLICE ŁOTEWSKIEJ
  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką w dniach 26-28 czerwca 2018 roku (wtorek – czwartek) złoży wizytę oficjalną w Republice Łotewskiej.
 • POWOŁANIE KAPITUŁY NAGRODY GOSPODARCZEJ PREZYDENTA RP
  19 czerwca 2018 roku (wtorek) o godzinie 13:30 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powoła Kapitułę XVI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W UROCZYSTEJ GALI AGROLIGI 2017
  14 czerwca 2018 roku (czwartek) o godzinie 13:00 w ogrodach Pałacu Prezydenckiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w uroczystej Gali AgroLigi 2017.
 • WKŁAD KOŚCIOŁA W ODBUDOWĘ NIEPODLEGŁEJ
  14 czerwca 2018 roku (czwartek) o godzinie 11:00 w Belwederze Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wojciech Kolarski weźmie udział w ósmej debacie historyków pt. Wkład Kościoła w odbudowę Niepodległej. Spotkanie organizowane jest we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv