54 POSIEDZENIE SEJMU - HARMONOGRAM

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2017-12-13 07:40:58

HARMONOGRAM OBRAD 54 POSIEDZENIA SEJMU W DNIU 13 GRUDNIA 2017 ROKU

54 POSIEDZENIE SEJMU - HARMONOGRAM

 • 09:00 – 11:30 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druki nr 2001 i 2113) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 3)
 • 11:30 – 12:15 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2068 i 2100) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 4)
 • 12:15 – 13:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druki nr 2056 i 2099) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 5)
 • 13:00 – 13:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (druki nr 2066 i 2094) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 6)
 • 13:45 – 15:00 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji (druki nr 2074 i 2098) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 7)
 • 15:00 – 15:30 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy polskiej awangardy (druki nr 1951 i 2077) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 8)
 • 15:30 – 16:00 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (druki nr 1949 i 2076) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 9)
 • 16:00 – 17:00 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2067) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 10)
 • 17:00 – 17:30 - Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (druk nr 1611) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 11)
 • 17:30 – 19:30 - Przerwa
 • 19:30 – 20:00 - Ciąg dalszy pkt 11
 • 20:00 – 20:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druki nr 2114 i 2116) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 12)
 • 20:45 – 21:15 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie inicjatywy powołania Fundacji im. Wacława Felczaka (druki nr 2069 i) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 13)
 • 21:15 – 22:00 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druki nr 2115 i) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 14)
 • 22:00 – 23:00 - Ewentualne oświadczenia poselskie

TRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMUpolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2017-12-13 07:40:58
...

Wywiad z Panią Anną Marią Siarkowską, Posłanką Prawa i Sprawiedliwości oraz Przewodniczącą Partii Republikańskiej.

NAJWAŻNIEJSZYM PUNKTEM CZWARTKOWYCH BYŁ BLOK GŁOSOWAŃ. POSŁOWIE UCHWALILI DZIESIĘĆ USTAW, PODJĘLI DWIE UCHWAŁY I DOKONALI WYBORU UZUPEŁNIAJĄCEGO CZŁONKA TRYBUNAŁU STANU. SEJM PODJĄŁ UCHWAŁĘ W SPRAWIE POWOŁANIA ZGROMADZENIA PARLAMENTARNEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I GRUZJI. IZBA PRZYJĘŁA TAKŻE UCHWAŁĘ UPAMIĘTNIAJĄCĄ HENRYKA SŁAWIKA.

60 POSIEDZENIE SEJMU PODSUMOWANIE

60 POSIEDZENIE SEJMU PODSUMOWANIE

NAJWAŻNIEJSZYM PUNKTEM CZWARTKOWYCH BYŁ BLOK GŁOSOWAŃ. POSŁOWIE UCHWALILI DZIESIĘĆ USTAW, PODJĘLI DWIE UCHWAŁY I DOKONALI WYBORU UZUPEŁNIAJĄCEGO CZŁONKA TRYBUNAŁU STANU. SEJM PODJĄŁ UCHWAŁĘ W SPRAWIE POWOŁANIA ZGROMADZENIA PARLAMENTARNEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I GRUZJI. IZBA PRZYJĘŁA TAKŻE UCHWAŁĘ UPAMIĘTNIAJĄCĄ HENRYKA SŁAWIKA.

PANI POSŁANKA ANNA MARIA SIARKOWSKA WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ

JAŚMIN SYSTEM ZARZĄDZANIA WALKĄ

ROZWÓJ WOJSKA POLSKIEGO I PRODUKCJA SPRZĘTU NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

CORAZ WIĘKSZE ZAGROŻENIA DLA OBRONY POWIETRZNEJ

MINISTER MARIUSZ BŁASZCZAK: PRACA DLA WYKSZTAŁCONYCH POLAKÓW W PGZ

Sejm RP

 • To słowa ambasador Węgier w Polsce w specjalnym wywiadzie na 23 marca. Orsolya Kovács w Dniu Przyjaźni Polsko-Węgierskiej podkreśla wspólne wartości łączące Warszawę i Budapeszt.
 • W nawiązaniu do dzisiejszej (23.03) publikacji "Super Expressu" CIS informuje, że opisane postępowanie jest tą samą inwestycją, którą dziennik interesował się już w zeszłym roku.
 • Najważniejszym punktem trzeciego dnia 60. posiedzenia Sejmu był blok głosowań. Posłowie uchwalili dziesięć ustaw, podjęli dwie uchwały i dokonali wyboru uzupełniającego członka Trybunału Stanu. Sejm podjął uchwałę w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji. Izba przyjęła także uchwałę upamiętniającą Henryka Sławika. Następne posiedzenie planowane jest w dniach 11-12 kwietnia 2018 r.
 • "W celu rozwijania i umacniania przyjaźni oraz współpracy między Rzecząpospolitą Polską i Gruzją, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - działając w porozumieniu z Senatem Rzeczypospolitej Polskiej - postanawia powołać Zgromadzenie Parlamentarne Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji. Zadaniem Zgromadzenia jest rozpatrywanie spraw interesujących Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej i Parlament Gruzji oraz przyjmowanie wspólnych stanowisk w tym zakresie" - czytamy w uchwale.
 • Henryk Sławik zajmuje szczególne miejsce w panteonie polskich bohaterów. W dramatycznych latach II wojny światowej pomagał Polakom, Żydom oraz Węgrom przetrwać niemieckie represje. Posłowie przez aklamację przyjęli dziś uchwałę upamiętniającą jego osobę i wyrazili uznanie za postawę w okresie wojny.

Prezydent RP

Krótkie Informacje

 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W POSIEDZENIU SEJMU RP
  21 marca 2018 roku (środa) o godzinie 09:00 w Sejmie RP Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wysłucha informacji Ministra Spraw Zagranicznych Jacka Czaputowicza o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2018 roku.
 • ZŁOŻENIE WIĄZANKI PRZEZ PREZYDENTA RP PRZED TABLICĄ NA DWORCU GDAŃSKIM W WARSZAWIE
  8 marca 2018 roku (czwartek) o godzinie 11:00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wiązankę przed tablicą upamiętniającą Polaków pochodzenia żydowskiego zmuszonych przez władze komunistyczne do opuszczenia Polski w 1968 roku (Dworzec Gdański, Warszawa).
 • WIZYTA PARY PREZYDENCKIEJ NA WĘGRZECH
  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką w dniach 23-24 marca 2018 roku (piątek-sobota) złoży wizytę na Węgrzech, gdzie weźmie udział w obchodach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W KAMIENNEJ GÓRZE
  12 marca 2018 roku (poniedziałek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Kamiennej Górze (województwo dolnośląskie).
 • PODSUMOWANIA ROKU AKCJI POMOCY POLAKOM NA WSCHODZIE
  6 marca 2018 roku (wtorek) o godzinie 13.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w II edycji "Podsumowania Roku Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie".

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv