57 POSIEDZENIE SENATU IX KADENCJI

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-01-24 22:18:36

HARMONOGRAM OBRAD 57 POSIEDZENIA SEJMU RP W DNIU 25 STYCZNIA 2018 ROKU

57 POSIEDZENIE SENATU IX KADENCJI

 • 10:00 – 10:10 - Głosowania, w tym:
  - Rozstrzygnięcie punktów spornych
 • 10:10 – 11:00 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz (druk nr 2148) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół)
 • 11:00 – 11:45 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej (druk nr 2201) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół)
 • 11:45 – 13:45 - Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat osób, stowarzyszeń i ugrupowań, co do których może zachodzić podejrzenie propagowania totalitarnych ustrojów państwa oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół)
 • 13:45 – 15:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo przedsiębiorców (druki nr 2051 i 2187)
  - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (druki nr 2052 i 2188)
  - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (druki nr 2053 i 2189)
  - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2054 i 2190)
  - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (druki nr 2055 i 2199) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół w łącznej dyskusji)
 • 15:45 – 16:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2067 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół)
 • 16:30 – 17:45 - Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o Straży Marszałkowskiej (druki nr 1971 i 2195)
  - Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej (druki nr 1972 i 2196) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół w łącznej dyskusji)
 • 17:45 – 18:45 - Sprawozdanie Komisji o:
  - poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
  - przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2009, 2112 i 2134) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (punkt sporny)
 • 18:45 - 19:30 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2179 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (punkt sporny)
 • 19:30 - 20:15 - Sprawozdanie Komisji o:
  - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
  - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach, ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druki nr 771, 806 i 993) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół)
 • 20:15 – 21:00 - Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druki nr 2183, 2194 i 2206) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół)
 • 21:00 – 21:30 - Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie uczczenia 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego (druki nr 2169 i 2175) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół)
 • 21:30 – 22:30 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2192) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół)
 • 22:30 – 23:30 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2191) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół)
 • 23:30 – 23:45 - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2198 i ) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół)
 • 23:45 – 00:00 - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (druki nr 2197 i 2202) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół)
 • 00:00 – 01:00 - Ewentualne oświadczenia poselskie

TRANSMISJApolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-01-24 22:18:36
...

Wywiad z Panią Anną Marią Siarkowską, Posłanką Prawa i Sprawiedliwości oraz Przewodniczącą Partii Republikańskiej.

SEJM, KTÓRY SIĘ ROZSZEDŁ. SEJM W PIOTRKOWIE. 1555.

NIEPOWETOWANA STRATA

PANI POSŁANKA ANNA MARIA SIARKOWSKA WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ

JAŚMIN SYSTEM ZARZĄDZANIA WALKĄ

ROZWÓJ WOJSKA POLSKIEGO I PRODUKCJA SPRZĘTU NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

CORAZ WIĘKSZE ZAGROŻENIA DLA OBRONY POWIETRZNEJ

Sejm RP

Prezydent RP

Krótkie Informacje

 • WIZYTA OFICJALNA PREZYDENTA REPUBLIKI CZESKIEJ
  Prezydent Republiki Czeskiej Miloš Zeman z Małżonką w dniach 10-11 maja 2018 roku (czwartek-piątek) złoży wizytę oficjalną w Polsce.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W OTWARCIU POLSKO-AMERYKAŃSKIEGO SZCZYTU GOSPODARCZEGO 2018
  26 kwietnia 2018 roku (czwartek) o godzinie 09:30 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w otwarciu Polsko-Amerykańskiego Szczytu Gospodarczego 2018, który odbędzie się w Hotelu Marriott w Warszawie (Al. Jerozolimskie 65/79).
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W POWIECIE KROŚNIEŃSKIM
  25 kwietnia 2018 roku (środa) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w stolicy powiatu krośnieńskiego – Krośnie Odrzańskim, gdzie o godz. 17.30 spotka się z mieszkańcami (plac Unii Europejskiej, przy siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Piastów 10B).
 • WIZYTA OFICJALNA PREZYDENTA FEDERALNEJ DEMOKRATYCZNEJ REPUBLIKI ETIOPII W POLSCE
  Prezydent Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii Mulatu Teshome Wirtu z Małżonką w dniach 24-25 kwietnia 2018 roku (wtorek-środa) złoży wizytę oficjalną w Polsce.
 • UROCZYSTOŚĆ WPISANIA PRZEZ PREZYDENTA RP NOWYCH OBIEKTÓW NA LISTĘ POMNIKÓW HISTORII
  20 kwietnia 2018 roku (piątek) o godzinie 12:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczy rozporządzenia uznające nowe obiekty zabytkowe za Pomniki Historii.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv