57 POSIEDZENIE SENATU IX KADENCJI

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-01-24 22:18:36

HARMONOGRAM OBRAD 57 POSIEDZENIA SEJMU RP W DNIU 25 STYCZNIA 2018 ROKU

57 POSIEDZENIE SENATU IX KADENCJI

 • 10:00 – 10:10 - Głosowania, w tym:
  - Rozstrzygnięcie punktów spornych
 • 10:10 – 11:00 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz (druk nr 2148) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół)
 • 11:00 – 11:45 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej (druk nr 2201) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół)
 • 11:45 – 13:45 - Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat osób, stowarzyszeń i ugrupowań, co do których może zachodzić podejrzenie propagowania totalitarnych ustrojów państwa oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół)
 • 13:45 – 15:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo przedsiębiorców (druki nr 2051 i 2187)
  - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (druki nr 2052 i 2188)
  - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (druki nr 2053 i 2189)
  - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2054 i 2190)
  - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (druki nr 2055 i 2199) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół w łącznej dyskusji)
 • 15:45 – 16:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2067 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół)
 • 16:30 – 17:45 - Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o Straży Marszałkowskiej (druki nr 1971 i 2195)
  - Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej (druki nr 1972 i 2196) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół w łącznej dyskusji)
 • 17:45 – 18:45 - Sprawozdanie Komisji o:
  - poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
  - przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2009, 2112 i 2134) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (punkt sporny)
 • 18:45 - 19:30 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2179 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (punkt sporny)
 • 19:30 - 20:15 - Sprawozdanie Komisji o:
  - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
  - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach, ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druki nr 771, 806 i 993) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół)
 • 20:15 – 21:00 - Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druki nr 2183, 2194 i 2206) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół)
 • 21:00 – 21:30 - Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie uczczenia 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego (druki nr 2169 i 2175) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół)
 • 21:30 – 22:30 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2192) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół)
 • 22:30 – 23:30 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2191) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół)
 • 23:30 – 23:45 - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2198 i ) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół)
 • 23:45 – 00:00 - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (druki nr 2197 i 2202) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół)
 • 00:00 – 01:00 - Ewentualne oświadczenia poselskie

TRANSMISJApolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-01-24 22:18:36
...

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego Targi Kielce 2018

W MIJAJĄCYM TYGODNIU ODBYŁO SIĘ SZEŚĆ POSIEDZEŃ KOMISJI SEJMOWYCH, W TYM KOMISJI ŚLEDCZEJ DS. PODATKU VAT W LATACH 2007-2015, KTÓRA PRZESŁUCHAŁA PROF. WITOLDA MODZELEWSKIEGO. PROFESOR ZEZNAŁ, ŻE NIE UCZESTNICZYŁ BEZPOŚREDNIO W PRACACH NAD OBECNIE OBOWIĄZUJĄCYMI USTAWAMI O VAT I AKCYZIE, UCHWALONYMI PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ. ŚWIADEK ZWRÓCIŁ UWAGĘ NA SŁABOŚCI NOWYCH USTAW O VAT I AKCYZIE. PODCZAS POSIEDZENIA KOMISJA, NA PODSTAWIE OTRZYMANEJ ZGODY PREZYDIUM SEJMU, POWOŁAŁA 11 STAŁYCH DORADCÓW

POSEŁ ZBIGNIEW GRYGLAS ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM OBRONNY POLSKI

MSPO 2018 Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego Poseł Wojciech Buczak

MSPO 2018 na 100-lecie Niepodległości Państwa Polskiego.

“Dobre zmiany” w kierunku wzmocnienia krajowego przemysłu obronnego

Sejm RP

 • Ponad 600 delegatów z 40 krajów świata uczestniczyło w V Światowym Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy. Odbył się on w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i został oficjalnie zainaugurowany w czwartek, 20 września, przez Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego.
 • Sala Posiedzeń Sejmu
 • 22 września 1908 roku Bułgaria poprzez manifest Ferdynanda I ogłosiła swoją niepodległość. Naród bułgarski odzyskał państwo, które wróciło ponownie na mapę świata. Bułgaria, jednego z najstarszych państw w Europie, w świadomości współczesnych Polaków jawi się jako kraj pełen słońca, pięknych krajobrazów, złocistych plaż, olejku różanego i wybornych win.
 • - Dzięki KAS i jej pracownikom maleje szara strefa, eliminowana jest nieuczciwa konkurencja, ale za to wspierani są przedsiębiorcy uczciwi, szczególnie przedsiębiorcy polscy - mówił marszałek Sejmu Marek Kuchciński w piątek w Rzeszowie podczas ogólnopolskich obchodów Dnia Krajowej Administracji Skarbowej. - KAS broni polskiego interesu podatkowego, ale także skutecznie zabezpiecza granice Polski i Unii Europejskiej. Do nich również należy bezpieczeństwo skarbowe. Zapewnienie dochodów państwa po to, żeby władze państwowe miały możliwość finansowania swoich działań w różnych innych zakresach - podkreślał Marszałek Sejmu.
 • - Procedury jak art. 7 mogą być uruchamiane i prowadzone jedynie na podstawie obiektywnych kryteriów, a nie subiektywnych ocen - podkreślił Péter Szijjártó, minister spraw zagranicznych Węgier w wywiadzie z dziennikarzami tygodnika "Sieci".

Prezydent RP

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • WIZYTA PREZYDENTA RP Z MAŁŻONKĄ W SZWAJCARII
  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką w dniach 8-9 października 2018 roku (poniedziałek-wtorek) złoży wizytę w Konfederacji Szwajcarskiej, gdzie w Lucernie weźmie udział w ceremonii upamiętniającej Konstantego Rokickiego - polskiego konsula, który w czasie II wojny światowej ratował Żydów. Prezydent RP wygłosi także na Uniwersytecie w Zurychu wykład zorganizowany przez Europa Institut w ramach dorocznego Wykładu Churchillowskiego. Para Prezydencka uda się również do Genewy, gdzie weźmie udział w uroczystym koncercie z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
 • DOŻYNKI PREZYDENCKIE W SPALE
  16 września 2018 roku (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w Dożynkach Prezydenckich w Spale.
 • UROCZYSTE OTWARCIE SALI ORDERU ORŁA BIAŁEGO W PAŁACU PREZYDENCKIM
  12 września 2018 roku (środa) o godzinie. 10:30 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystym otwarciu Sali Orderu Orła Białego.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W UROCZYSTYCH OBCHODACH 135-LECIA III GIMNAZJUM/II LO IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W KRAKOWIE
  W dniu 11 września 2018 roku (wtorek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą weźmie udział w uroczystych obchodach 135-lecia III Gimnazjum/II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego, (ul. Sobieskiego 9 Kraków).
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W LEŻAJSKU
  11 września 2018 roku (wtorek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda spotka się z mieszkańcami Leżajska (województwo podkarpackie).

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv