62 POSIEDZENIE SEJMU

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-05-07 22:47:47

TRANSMISJA 62 POSIEDZENIA SEJMU W DNIU 8 MAJA 2018 ROKU

62 POSIEDZENIE SEJMU

 • 10:00 – 10:15 - Ewentualne głosowania
 • 10:15 – 12:00 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 2410) (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła) (pkt)
 • 12:00 – 13:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2462 i) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 13:00 – 13:05 - Głosowanie
 • 13:05 – 14:00 - Sprawozdanie Komisji o:
  - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej,
  - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej (druki nr 2472, 2469 i) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 14:00– 14:45 - Sprawozdanie Komiji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (druki nr 2479 i) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 14:45– 15:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (druki nr 2461 i) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 15:45 – 16:30 - Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druki nr 2295 i 2409) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 16:30 – 17:15 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1933 i 2420) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 17:15 – 18:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (druki nr 2391 i 2486) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 18:00 – 18:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2387 i 2444) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 18:45 – 19:45 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (druki nr 2460 i 2476) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 19:45 – 20:30 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych ustaw (druki nr 2463 i) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 20:30 – 21:30 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (druk nr 2473) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 21:30 – 23:00 - Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego (druki nr 2478 i) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 23:00 – 00:30 - Wniosek o odwołanie posła Marka Kuchcińskiego z funkcji Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2490) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 00:30 – 01:30 - Ewentualne oświadczenia poselskie


polityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-05-07 22:47:47
...

HOŁD POWSTAŃCOM WARSZAWSKIM

WŚRÓD PROPOZYCJI LEGISLACYJNYCH, JAKIE W OSTATNIM CZASIE TRAFIŁY NA WIEJSKĄ, KILKA ZASŁUGUJE NA SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ. PREZYDENT RP PROPONUJE NADANIE STATUSU WETERANA WIĘKSZEJ NIŻ DOTYCHCZAS LICZBIE UCZESTNIKÓW ZAGRANICZNYCH MISJI I KONTYNGENTÓW. Z KOLEI PROJEKTY RADY MINISTRÓW ZAKŁADAJĄ LEPSZĄ OCHRONĘ ROLNIKÓW PRZED NIEUCZCIWYMI PRAKTYKAMI HANDLOWYMI I UŁATWIAJĄ DZIAŁALNOŚĆ HODOWCOM Z OBSZARÓW OBJĘTYCH ASF. RZĄD CHCE TEŻ, ABY PODWYŻKI W OCHRONIE ZDROWIA OBJĘŁY PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH ZAWODY NIEMEDYCZNE

SZERSZA DEFINICJA WETERANA, PODWYŻKI W OCHRONIE ZDROWIA, KORZYSTNE ROZWIĄZANIA DLA ROLNIKÓW. NOWE PROJEKTY USTAW W SEJMIE

SZERSZA DEFINICJA WETERANA, PODWYŻKI W OCHRONIE ZDROWIA, KORZYSTNE ROZWIĄZANIA DLA ROLNIKÓW. NOWE PROJEKTY USTAW W SEJMIE

WŚRÓD PROPOZYCJI LEGISLACYJNYCH, JAKIE W OSTATNIM CZASIE TRAFIŁY NA WIEJSKĄ, KILKA ZASŁUGUJE NA SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ. PREZYDENT RP PROPONUJE NADANIE STATUSU WETERANA WIĘKSZEJ NIŻ DOTYCHCZAS LICZBIE UCZESTNIKÓW ZAGRANICZNYCH MISJI I KONTYNGENTÓW. Z KOLEI PROJEKTY RADY MINISTRÓW ZAKŁADAJĄ LEPSZĄ OCHRONĘ ROLNIKÓW PRZED NIEUCZCIWYMI PRAKTYKAMI HANDLOWYMI I UŁATWIAJĄ DZIAŁALNOŚĆ HODOWCOM Z OBSZARÓW OBJĘTYCH ASF. RZĄD CHCE TEŻ, ABY PODWYŻKI W OCHRONIE ZDROWIA OBJĘŁY PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH ZAWODY NIEMEDYCZNE

“Dobre zmiany” w kierunku wzmocnienia krajowego przemysłu obronnego

Ministerstwo Obrony Narodowej przeprowadziło live stream z Wielkiej Defilady Niepodległości

Dziękuję za Wasz trud, poświęcenie i odwagę, za służbę naszej Ojczyźnie

Modernizacja Marynarki Wojennej RP – australijskie fregaty?

REALIZACJA PROGRAMÓW WISŁA I HOMAR PRZEBIEGA ZGODNIE Z PLANEM

Sejm RP

Prezydent RP

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • WIZYTA OFICJALNA PREZYDENTA RP Z MAŁŻONKĄ W AUSTRALII I NOWEJ ZELANDII
  W dniach 18-23 sierpnia 2018 roku (sobota-czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką złoży wizytę oficjalną w Australii i Nowej Zelandii.
 • SPOTKANIE PREZYDENTA RP Z MEDALISTAMI 24. MISTRZOSTW EUROPY W LEKKOATLETYCE BERLIN 2018
  16 sierpnia 2018 roku (czwartek) o godzinie 11:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda spotka się z medalistami 24. Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce Berlin 2018 oraz kadrą trenerską i lekarzami reprezentacji.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W WIDOWISKU WOLNOŚĆ WE KRWI
  Udział Prezydenta RP w widowisku Wolność we krwi 15 sierpnia 2018 roku (środa) o godzinie 20:30 na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w widowisku Wolność we krwi.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W OBCHODACH ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO
  15 sierpnia 2018 roku (środa) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda weźmie udział w uroczystościach związanych z obchodami Święta Wojska Polskiego.
 • KONFERENCJA MINISTRA KRZYSZTOFA SZCZERSKIEGO I MINISTRA KRZYSZTOFA ŁAPIŃSKIEGO
  10 sierpnia 2018 roku (piątek) o godzinie 11:00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się konferencja prasowa Sekretarza Stanu, Szefa Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Szczerskiego oraz Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Łapińskiego w związku z wizytą Prezydenta RP z Małżonką w Australii i Nowej Zelandii.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv