62 POSIEDZENIE SEJMU

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-05-07 22:47:47

TRANSMISJA 62 POSIEDZENIA SEJMU W DNIU 8 MAJA 2018 ROKU

62 POSIEDZENIE SEJMU

 • 10:00 – 10:15 - Ewentualne głosowania
 • 10:15 – 12:00 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 2410) (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła) (pkt)
 • 12:00 – 13:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2462 i) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 13:00 – 13:05 - Głosowanie
 • 13:05 – 14:00 - Sprawozdanie Komisji o:
  - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej,
  - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej (druki nr 2472, 2469 i) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 14:00– 14:45 - Sprawozdanie Komiji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (druki nr 2479 i) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 14:45– 15:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (druki nr 2461 i) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 15:45 – 16:30 - Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druki nr 2295 i 2409) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 16:30 – 17:15 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1933 i 2420) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 17:15 – 18:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (druki nr 2391 i 2486) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 18:00 – 18:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2387 i 2444) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 18:45 – 19:45 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (druki nr 2460 i 2476) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 19:45 – 20:30 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych ustaw (druki nr 2463 i) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 20:30 – 21:30 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (druk nr 2473) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 21:30 – 23:00 - Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego (druki nr 2478 i) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 23:00 – 00:30 - Wniosek o odwołanie posła Marka Kuchcińskiego z funkcji Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2490) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 00:30 – 01:30 - Ewentualne oświadczenia poselskie


polityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-05-07 22:47:47
...

Poseł Stefan Strzałkowski w wywiadzie dla poliycznma.tv

WIELOGODZINNA DEBATA NAD USTAWĄ BUDŻETOWA NA ROK 2019 ORAZ GŁOSOWANIA ZDOMINOWAŁY OSTATNI DZIEŃ 69. POSIEDZENIA SEJMU. W CZWARTEK IZBA UCHWALIŁA 15 USTAW ORAZ USTANOWIŁA 19 PAŹDZIERNIKA NARODOWYM DNIEM PAMIĘCI KAPŁANÓW NIEZŁOMNYCH. SEJM ZAJĄŁ SIĘ TEŻ PAKIETEM USTAW REGULUJĄCYCH RYNEK ROLNICZY I ŻYWNOŚCIOWY. KOLEJNE POSIEDZENIE PLANOWANE JEST NA 23-24 PAŹDZIERNIKA.

MINISTER BŁASZCZAK PRZEŁAMUJE BARIERĘ NIEMOŻLIWOŚCI W RELACJACH Z USA AMERYKAŃSKA STAŁA BAZA WOJSKOWA W POLSCE

ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM OBRONNY POLSKI

POSEŁ ZBIGNIEW GRYGLAS ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM OBRONNY POLSKI

MSPO 2018 Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

Sejm RP

 • W środę 17 października o godz. 9.30 w Sali Kolumnowej w Sejmie rozpocznie się konferencja „Fazy rozwoju rodziny a polityka społeczna”. Organizatorem debaty jest poseł Józefina Hrynkiewicz, przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej. Podczas konferencji organizatorzy zdiagnozują stan i potrzeby polskich rodzin na kolejnych etapach rozwoju, a także zaproponują narzędzia, które przyczynią się do poprawy sytuacji polskiej rodziny. Uczestnikami konferencji będą parlamentarzyści, członkowie rządu, samorządowcy, przedstawiciele nauki, pracodawców i pracobiorców.
 • We wtorek 16 października a o godz. 11.00 w sali konferencyjnej im. Jacka Kuronia odbędzie się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, na którym Rada przyjmie stanowisko w sprawie kompleksowej oceny zdolności do pracy jako narzędzia integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Wybór naszego rodaka, kardynała Karola Wojtyły, na papieża, który przybrał imię Jana Pawła II – 40 lat temu, 16 października 1978 r. – to wydarzenie, które w bezprecedensowy sposób wpłynęło nie tylko na losy Polski, ale i świata.
 • Na kolejnym październikowym posiedzeniu (23-24.10) Sejm zajmie się m. in. utworzeniem Funduszu Dróg Samorządowych, dzięki któremu na lokalne inwestycje infrastrukturalne trafi 36 mld zł. Izba będzie też pracować nad wsparciem dla osób z niepełnosprawnościami - powstanie Fundusz Solidarnościowy, który będzie dysponował ok. 2 mld zł rocznie. Posłowie zajmą się ponadto pakietem ustaw podatkowych, m.in. kontynuacją prac nad projektem obniżającym CIT dla małych i średnich firm do 9 proc. oraz wydłużeniem z 2 do 3 lat okresu korzystania z ulgi mieszkaniowej.

Prezydent RP

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • PREZYDENT RP PODPISZE NOWELIZACJĘ USTAWY O WETERANACH ORAZ ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE PODWYŻEK DLA ŻOŁNIERZY
  W środę 17 października 2018 roku, o godzinie 15:30 w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa (Warszawa, ul. Puławska 6A), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisze ustawę z dnia 13 września 2018 roku o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa, a także rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W SPOTKANIU PREZYDENTÓW PAŃSTW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ NA SŁOWACJI
  11 i 12 października 2018 roku (czwartek-piątek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w Spotkaniu Prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej w Szczyrbskim Jeziorze na Słowacji.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP Z MAŁŻONKĄ W SZWAJCARII
  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką w dniach 8-9 października 2018 roku (poniedziałek-wtorek) złoży wizytę w Konfederacji Szwajcarskiej, gdzie w Lucernie weźmie udział w ceremonii upamiętniającej Konstantego Rokickiego - polskiego konsula, który w czasie II wojny światowej ratował Żydów. Prezydent RP wygłosi także na Uniwersytecie w Zurychu wykład zorganizowany przez Europa Institut w ramach dorocznego Wykładu Churchillowskiego. Para Prezydencka uda się również do Genewy, gdzie weźmie udział w uroczystym koncercie z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
 • DOŻYNKI PREZYDENCKIE W SPALE
  16 września 2018 roku (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w Dożynkach Prezydenckich w Spale.
 • UROCZYSTE OTWARCIE SALI ORDERU ORŁA BIAŁEGO W PAŁACU PREZYDENCKIM
  12 września 2018 roku (środa) o godzinie. 10:30 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystym otwarciu Sali Orderu Orła Białego.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv