63 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ DRUGI

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-06-07 09:54:39

DEBATA NAD WNIOSKAMI O WYRAŻENIE WOTUM NIEUFNOŚCI WOBEC WICEPREMIER BEATY SZYDŁO I MINISTER ELŻBIETY RAFALSKIEJ BYŁA GŁÓWNYM PUNKTEM DRUGIEGO DNIA OBRAD 63. POSIEDZENIA SEJMU. W WIECZORNYM GŁOSOWANIU W OBU PRZYPADKACH IZBA ZDECYDOWAŁA O ODRZUCENIU WNIOSKÓW. PONADTO W ŚRODĘ POSŁOWIE UCHWALILI OSIEM USTAW, A TAKŻE PRZYJĘLI DWIE UCHWAŁY, W TYM ODDAJĄCĄ HOŁD GEN. JANOWI HENRYKOWI DĄBROWSKIEMU

63 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ DRUGI

Sejm odrzucił wnioski o wotum nieufności wobec Beaty Szydło i Elżbiety Rafalskiej

Izba, po interesującej dyskusji, zdecydowała się odrzucić oba wnioski. Przeciw odwołaniu wicepremier, szefowej Komitetu Społecznego Rady Ministrów Beaty Szydło było 235 posłów (za 189, 4 - wstrzymało się). Natomiast przeciw odwołaniu minister rodziny, pracy i polityki społecznej opowiedziało się 234 posłów (192 było za, wstrzymało się 2).

Sejm uchwalił osiem ustaw

Nowe prawo dot. biokomponentów i biopaliw zakłada stworzenie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT) oraz wprowadzenie opłaty emisyjnej, z której finansowane mają być projekty związane m.in. z rozwojem elektromobilności w Polsce. Środki z opłaty w 85 proc. mają trafić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w 15 proc. - do FNT.Ustawa pozwoli też na tworzenie przez samorządy stref czystego transportu w miastach, do których można ograniczyć wjazd pojazdów z tradycyjnym napędem silnikowym.

Sejm znowelizował specustawę dotyczącą przekopu Mierzei Wiślanej, którą dostosował do obowiązujących przepisów Prawa wodnego. Według wprowadzonych zmian to Wody Polskie, a nie jak dotychczas marszałkowie województw, odpowiadają za wydawanie zgód i pozwoleń wodno-prawnych. Przekop przez Mierzeję Wiślaną ma powstać w miejscowości Nowy Świat i ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 m. Przez kanał będą mogły przepływać statki o długości 100 metrów i szerokości 20 metrów.

Posłowie opowiedzieli się za nowelą ustawy o finansach publicznych, która poprawia dostosowanie polskiego prawa do unijnej dyrektywy finansowej z 2011 r. Zgodnie z wymogami dyrektywy projekt ustawy nakłada m.in. obowiązek podawania w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej danych dotyczących wyniku i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych według metodologii, która jest wykorzystywana przez państwa członkowskie UE do raportowania danych statystycznych do Komisji Europejskiej i do Europejskiego Urzędu Statystycznego.

Przyjęta przez posłów nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwiększa z 50 do 80 proc. możliwą wartość przyznanej dotacji. W ocenie Rady Ministrów wprowadzone rozwiązanie pozwoli na usprawnienie realizacji zadań istotnych ze względu na ważny interes publiczny, ważny interes społeczny lub niezbędnych ze względu na ochronę życia lub zdrowia ludzkiego.

Sejm uchwalił w środę nowelę ustawy o transporcie drogowym dostosowującą polskie prawo do przepisów unijnych. Zmiana przewiduje lepszy nadzór nad rynkiem usług przewozowych w Polsce, a także ma eliminować nieuczciwą konkurencję między przewoźnikami oraz zapewnić większą ochronę rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją ze strony przewoźników spoza UE. Zgłoszone propozycje dostosowują polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w UE.

Umożliwienie dochodzenia do własności w przypadku lokali mieszkalnych budowanych przed 1995 r., zakłada nowelizacja ustawy o własności lokali, którą uchwalił Sejm. Wprowadzone zmiany mają na celu zlikwidować lukę prawną powstałą po wejściu w życie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Nowa ustawa o tachografach stosowanych w transporcie drogowym ma poprawić bezpieczeństwo systemu, zwiększyć sprawność jego kontroli oraz egzekwowania przepisów socjalnych w transporcie drogowym. Zadaniem ustawy jest także zwiększenie bezpieczeństwa systemu tachografów poprzez ograniczenie manipulowania danymi rejestrowanymi przez te urządzenia, oraz ma zwiększyć wiarygodność warsztatów wykonujących instalacje, naprawy, sprawdzenia i przeglądy tachografów.

Nowelizacja ustawy dotyczącej inwestycji w gazoporcie w Świnoujściu, za którą opowiedziała się w środę Izba, ma na celu usprawnienie rozbudowy gazoportu i połączenie Polski ze złożami gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Wprowadzone zmiany związane są z planami rozbudowy terminalu w Świnoujściu, a także budową elementów przesyłowych w Polsce i budową gazociągu Baltic Pipe.

Sejm oddał hołd gen. Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu

Sejm przyjął przez aklamację uchwałę upamiętniającą w 200. rocznicę śmierci generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wybitnego dowódcy wojskowego. Był twórcą Legionów Polskich we Włoszech, uczestnikiem Insurekcji Kościuszkowskiej i generałem armii Księstwa Warszawskiego. Zmarł 6 czerwca 1818 r. w Winnej Górze. Jak podkreślili autorzy projektu uchwały, dokonania gen. Dąbrowskiego, jako twórcy Legionów, "spowodowały powrót sprawy polskiej na arenę międzynarodową". Przypomniano również, że skomponowana przez Józefa Wybickiego "Pieśń Legionów Polskich we Włoszech" - nazywana "Mazurkiem Dąbrowskiego" - "stała się po odzyskaniu niepodległości hymnem państwowym".

I czytania

Los czterech poselskich projektów (druki nr 2418, 2433, 24512, 2519) proponujących obniżenie stawki VAT z 23 do 22 proc., zrównania stawki tego podatku na produkty żywnościowe oraz obniżenia VAT na ubranka dziecięce rozstrzygnie się w głosowaniu, gdyż podczas debaty zgłoszono wniosek o ich odrzucenie w I czytaniu.

Projekty rozpatrzone w II czytaniu

Projekt nowelizacji ustawy - Prawo farmaceutyczne (pierwotny druk nr 2386), którego celem jest lepsza ochrona zdrowia publicznego przez wzmocnienie systemu nadzoru nad wytwarzaniem produktów leczniczych i obrotem nimi, ograniczenie wywozu leków za granicę w celu zwiększenia ich dostępności dla pacjentów w Polsce oraz lepszy dostęp do nowych terapii lekowych, w związku ze zgłoszonymi poprawkami został ponownie skierowany do Komisji Zdrowia.

Natomiast decyzję w sprawie rządowego projektu nowelizacji ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (pierwotny druk nr 2576), który zakłada zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność statutową w latach 2018-2026, posłowie podejmą w bloku głosowań.

Inne decyzje podjęte przez posłów

W bloku głosowań posłowie przyjęli komisyjny projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, który uwzględnienia zmiany nazwy Komisji "reprywatyzacyjnej" oraz modyfikacji przedmiotowego zakresu działania komisji sejmowych. Również w głosowaniu dokonano zmian w składach osobowych komisji sejmowych.

Zdjęcia: Rafał Zambrzycki.

RETRANSMISJA
DZIEŃ I     DZIEŃ IIpolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-06-07 09:54:39
...

HOŁD POWSTAŃCOM WARSZAWSKIM

OBCHODY ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI Z UDZIAŁEM MARSZAŁKA SEJMU

“Dobre zmiany” w kierunku wzmocnienia krajowego przemysłu obronnego

Ministerstwo Obrony Narodowej przeprowadziło live stream z Wielkiej Defilady Niepodległości

Dziękuję za Wasz trud, poświęcenie i odwagę, za służbę naszej Ojczyźnie

Modernizacja Marynarki Wojennej RP – australijskie fregaty?

REALIZACJA PROGRAMÓW WISŁA I HOMAR PRZEBIEGA ZGODNIE Z PLANEM

Sejm RP

Prezydent RP

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • WIZYTA OFICJALNA PREZYDENTA RP Z MAŁŻONKĄ W AUSTRALII I NOWEJ ZELANDII
  W dniach 18-23 sierpnia 2018 roku (sobota-czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką złoży wizytę oficjalną w Australii i Nowej Zelandii.
 • SPOTKANIE PREZYDENTA RP Z MEDALISTAMI 24. MISTRZOSTW EUROPY W LEKKOATLETYCE BERLIN 2018
  16 sierpnia 2018 roku (czwartek) o godzinie 11:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda spotka się z medalistami 24. Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce Berlin 2018 oraz kadrą trenerską i lekarzami reprezentacji.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W WIDOWISKU WOLNOŚĆ WE KRWI
  Udział Prezydenta RP w widowisku Wolność we krwi 15 sierpnia 2018 roku (środa) o godzinie 20:30 na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w widowisku Wolność we krwi.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W OBCHODACH ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO
  15 sierpnia 2018 roku (środa) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda weźmie udział w uroczystościach związanych z obchodami Święta Wojska Polskiego.
 • KONFERENCJA MINISTRA KRZYSZTOFA SZCZERSKIEGO I MINISTRA KRZYSZTOFA ŁAPIŃSKIEGO
  10 sierpnia 2018 roku (piątek) o godzinie 11:00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się konferencja prasowa Sekretarza Stanu, Szefa Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Szczerskiego oraz Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Łapińskiego w związku z wizytą Prezydenta RP z Małżonką w Australii i Nowej Zelandii.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv