63 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ DRUGI

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-06-07 09:54:39

DEBATA NAD WNIOSKAMI O WYRAŻENIE WOTUM NIEUFNOŚCI WOBEC WICEPREMIER BEATY SZYDŁO I MINISTER ELŻBIETY RAFALSKIEJ BYŁA GŁÓWNYM PUNKTEM DRUGIEGO DNIA OBRAD 63. POSIEDZENIA SEJMU. W WIECZORNYM GŁOSOWANIU W OBU PRZYPADKACH IZBA ZDECYDOWAŁA O ODRZUCENIU WNIOSKÓW. PONADTO W ŚRODĘ POSŁOWIE UCHWALILI OSIEM USTAW, A TAKŻE PRZYJĘLI DWIE UCHWAŁY, W TYM ODDAJĄCĄ HOŁD GEN. JANOWI HENRYKOWI DĄBROWSKIEMU

63 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ DRUGI

Sejm odrzucił wnioski o wotum nieufności wobec Beaty Szydło i Elżbiety Rafalskiej

Izba, po interesującej dyskusji, zdecydowała się odrzucić oba wnioski. Przeciw odwołaniu wicepremier, szefowej Komitetu Społecznego Rady Ministrów Beaty Szydło było 235 posłów (za 189, 4 - wstrzymało się). Natomiast przeciw odwołaniu minister rodziny, pracy i polityki społecznej opowiedziało się 234 posłów (192 było za, wstrzymało się 2).

Sejm uchwalił osiem ustaw

Nowe prawo dot. biokomponentów i biopaliw zakłada stworzenie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT) oraz wprowadzenie opłaty emisyjnej, z której finansowane mają być projekty związane m.in. z rozwojem elektromobilności w Polsce. Środki z opłaty w 85 proc. mają trafić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w 15 proc. - do FNT.Ustawa pozwoli też na tworzenie przez samorządy stref czystego transportu w miastach, do których można ograniczyć wjazd pojazdów z tradycyjnym napędem silnikowym.

Sejm znowelizował specustawę dotyczącą przekopu Mierzei Wiślanej, którą dostosował do obowiązujących przepisów Prawa wodnego. Według wprowadzonych zmian to Wody Polskie, a nie jak dotychczas marszałkowie województw, odpowiadają za wydawanie zgód i pozwoleń wodno-prawnych. Przekop przez Mierzeję Wiślaną ma powstać w miejscowości Nowy Świat i ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 m. Przez kanał będą mogły przepływać statki o długości 100 metrów i szerokości 20 metrów.

Posłowie opowiedzieli się za nowelą ustawy o finansach publicznych, która poprawia dostosowanie polskiego prawa do unijnej dyrektywy finansowej z 2011 r. Zgodnie z wymogami dyrektywy projekt ustawy nakłada m.in. obowiązek podawania w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej danych dotyczących wyniku i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych według metodologii, która jest wykorzystywana przez państwa członkowskie UE do raportowania danych statystycznych do Komisji Europejskiej i do Europejskiego Urzędu Statystycznego.

Przyjęta przez posłów nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwiększa z 50 do 80 proc. możliwą wartość przyznanej dotacji. W ocenie Rady Ministrów wprowadzone rozwiązanie pozwoli na usprawnienie realizacji zadań istotnych ze względu na ważny interes publiczny, ważny interes społeczny lub niezbędnych ze względu na ochronę życia lub zdrowia ludzkiego.

Sejm uchwalił w środę nowelę ustawy o transporcie drogowym dostosowującą polskie prawo do przepisów unijnych. Zmiana przewiduje lepszy nadzór nad rynkiem usług przewozowych w Polsce, a także ma eliminować nieuczciwą konkurencję między przewoźnikami oraz zapewnić większą ochronę rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją ze strony przewoźników spoza UE. Zgłoszone propozycje dostosowują polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w UE.

Umożliwienie dochodzenia do własności w przypadku lokali mieszkalnych budowanych przed 1995 r., zakłada nowelizacja ustawy o własności lokali, którą uchwalił Sejm. Wprowadzone zmiany mają na celu zlikwidować lukę prawną powstałą po wejściu w życie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Nowa ustawa o tachografach stosowanych w transporcie drogowym ma poprawić bezpieczeństwo systemu, zwiększyć sprawność jego kontroli oraz egzekwowania przepisów socjalnych w transporcie drogowym. Zadaniem ustawy jest także zwiększenie bezpieczeństwa systemu tachografów poprzez ograniczenie manipulowania danymi rejestrowanymi przez te urządzenia, oraz ma zwiększyć wiarygodność warsztatów wykonujących instalacje, naprawy, sprawdzenia i przeglądy tachografów.

Nowelizacja ustawy dotyczącej inwestycji w gazoporcie w Świnoujściu, za którą opowiedziała się w środę Izba, ma na celu usprawnienie rozbudowy gazoportu i połączenie Polski ze złożami gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Wprowadzone zmiany związane są z planami rozbudowy terminalu w Świnoujściu, a także budową elementów przesyłowych w Polsce i budową gazociągu Baltic Pipe.

Sejm oddał hołd gen. Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu

Sejm przyjął przez aklamację uchwałę upamiętniającą w 200. rocznicę śmierci generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wybitnego dowódcy wojskowego. Był twórcą Legionów Polskich we Włoszech, uczestnikiem Insurekcji Kościuszkowskiej i generałem armii Księstwa Warszawskiego. Zmarł 6 czerwca 1818 r. w Winnej Górze. Jak podkreślili autorzy projektu uchwały, dokonania gen. Dąbrowskiego, jako twórcy Legionów, "spowodowały powrót sprawy polskiej na arenę międzynarodową". Przypomniano również, że skomponowana przez Józefa Wybickiego "Pieśń Legionów Polskich we Włoszech" - nazywana "Mazurkiem Dąbrowskiego" - "stała się po odzyskaniu niepodległości hymnem państwowym".

I czytania

Los czterech poselskich projektów (druki nr 2418, 2433, 24512, 2519) proponujących obniżenie stawki VAT z 23 do 22 proc., zrównania stawki tego podatku na produkty żywnościowe oraz obniżenia VAT na ubranka dziecięce rozstrzygnie się w głosowaniu, gdyż podczas debaty zgłoszono wniosek o ich odrzucenie w I czytaniu.

Projekty rozpatrzone w II czytaniu

Projekt nowelizacji ustawy - Prawo farmaceutyczne (pierwotny druk nr 2386), którego celem jest lepsza ochrona zdrowia publicznego przez wzmocnienie systemu nadzoru nad wytwarzaniem produktów leczniczych i obrotem nimi, ograniczenie wywozu leków za granicę w celu zwiększenia ich dostępności dla pacjentów w Polsce oraz lepszy dostęp do nowych terapii lekowych, w związku ze zgłoszonymi poprawkami został ponownie skierowany do Komisji Zdrowia.

Natomiast decyzję w sprawie rządowego projektu nowelizacji ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (pierwotny druk nr 2576), który zakłada zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność statutową w latach 2018-2026, posłowie podejmą w bloku głosowań.

Inne decyzje podjęte przez posłów

W bloku głosowań posłowie przyjęli komisyjny projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, który uwzględnienia zmiany nazwy Komisji "reprywatyzacyjnej" oraz modyfikacji przedmiotowego zakresu działania komisji sejmowych. Również w głosowaniu dokonano zmian w składach osobowych komisji sejmowych.

Zdjęcia: Rafał Zambrzycki.

RETRANSMISJA
DZIEŃ I     DZIEŃ IIpolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-06-07 09:54:39
...

Poseł Stefan Strzałkowski w wywiadzie dla poliycznma.tv

CZY HANNA ZDANOWSKA MOŻE KANDYDOWAĆ NA PREZYDENTA MIASTA? CZY PO WYGRANIU WYBORÓW, CZYLI PO SWOJEJ REELEKCJI MOŻE PEŁNIĆ TO STANOWISKO? CZY POMIJAJĄC ASPEKTY MORALNE, OSOBA SKAZANA PRAWOMOCNYM WYROKIEM MOŻE PEŁNIĆ FUNKCJĘ ORGANU WYKONAWCZEGO MIASTA? Z PRZEPISÓW PRAWA JASNO WYNIKA ŻE NIE. I W ZWIĄZKU Z TYM GŁOS ODDANY NA PANIĄ PREZYDENT 21 PAŹDZIERNIKA - BĘDZIE GŁOSEM STRACONYM.

MINISTER BŁASZCZAK PRZEŁAMUJE BARIERĘ NIEMOŻLIWOŚCI W RELACJACH Z USA AMERYKAŃSKA STAŁA BAZA WOJSKOWA W POLSCE

ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM OBRONNY POLSKI

POSEŁ ZBIGNIEW GRYGLAS ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM OBRONNY POLSKI

MSPO 2018 Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

Sejm RP

 • W środę 17 października o godz. 21:00 w TVP1 rozegra się kolejna intelektualna potyczka z cyklu "Wielki Test". Odcinek został przygotowany w ramach 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej, które obchodzimy w tym roku.
 • Pod koniec listopada w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ruszy pierwsza edycja Międzynarodowego Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE. Tematyka festiwalu odwołuje się do tradycji wspólnoty regionalnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej, rozciągającej się od Bałkanów, poprzez Rumunię i Austrię, kraje Grupy Wyszehradzkiej, Ukrainę i Białoruś, po kraje bałtyckie.
 • W środę 17 października o godz. 9.30 w Sali Kolumnowej w Sejmie rozpocznie się konferencja „Fazy rozwoju rodziny a polityka społeczna”. Organizatorem debaty jest poseł Józefina Hrynkiewicz, przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej. Podczas konferencji organizatorzy zdiagnozują stan i potrzeby polskich rodzin na kolejnych etapach rozwoju, a także zaproponują narzędzia, które przyczynią się do poprawy sytuacji polskiej rodziny. Uczestnikami konferencji będą parlamentarzyści, członkowie rządu, samorządowcy, przedstawiciele nauki, pracodawców i pracobiorców.
 • We wtorek 16 października a o godz. 11.00 w sali konferencyjnej im. Jacka Kuronia odbędzie się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, na którym Rada przyjmie stanowisko w sprawie kompleksowej oceny zdolności do pracy jako narzędzia integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Prezydent RP

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W KONFERENCJI TECHNOLOGIE PRZYSZŁOŚCI PRZEMYSŁ KOSMICZNY
  22 października 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 12:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w konferencji Technologie przyszłości. Przemysł kosmiczny.
 • UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM
  21 października 2018 roku (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2018/2019 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Podczas uroczystości Prezydent wręczy ordery i odznaczenia państwowe (Aleje Racławickie 14).
 • WŁOCŁAWEK - UDZIAŁ PREZYDENTA RP W OBCHODACH XXXIV ROCZNICY MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
  18 października 2018 roku (czwartek) we Włocławku (województwo kujawsko-pomorskie) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w obchodach XXXIV rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W ANWIL S.A.
  18 października 2018 roku (czwartek) o godzinie 16:00 we Włocławku (województwo kujawsko-pomorskie) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda zwiedzi przedsiębiorstwo chemiczne ANWIL S.A. przy ulicy Toruńskiej 222.
 • PREZYDENT RP PODPISZE NOWELIZACJĘ USTAWY O WETERANACH ORAZ ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE PODWYŻEK DLA ŻOŁNIERZY
  W środę 17 października 2018 roku, o godzinie 15:30 w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa (Warszawa, ul. Puławska 6A), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisze ustawę z dnia 13 września 2018 roku o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa, a także rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv