63 POSIEDZENIE SEJMU

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-06-06 08:53:38

HARMONOGRAM OBRAD 63 POSIEDZENIA SEJMU W DNIU 6 CZERWCA 2018 ROKU

63 POSIEDZENIE SEJMU

 • 09:00 – 09:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2411, 2411-A i 2542) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt 11)
 • 09:45 – 10:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (druki nr 2499 i 2560) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt 12)
 • 10:30 – 11:15 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druki nr 2497 i 2570) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt 13)
 • 11:15 – 12:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2386 i 2541) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt 14)
 • 12:00 – 12:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2504 i 2562) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt 15)
 • 12:45 – 13:30 - Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy o własności lokali (druki nr 2224, 2510 i 2594) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt 16)
 • 13:30 – 16:00 - Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2418) (pkt 17)
  - Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2433) (pkt 18)
  - Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2451) (pkt 19)
  - Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2519) (pkt 20)
  - (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła w łącznej dyskusji nad pkt od 17 do 20)
 • 16:00 – 17:30 - Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczącej Komitetu Społecznego Rady Ministrów Beaty Szydło (druki nr 2495 i 2568) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt 21)
 • 17:30 – 19:00 - Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej (druki nr 2496 i 2569) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt 22)
 • 19:00 – 20:30 - Głosowania w tym:
  - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w 200. rocznicę śmierci (druki nr 2558 i 2567) (pkt 23)
  - Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr ) (pkt 24)
 • 20:30 – 21:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (druki nr 2576 i 2593) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt 25)
 • 21:00 – 21:45 - Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym (druk nr 2434) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt 26)
 • 21:45 – 22:30 - Ewentualne oświadczenia poselskie

TRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMUpolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-06-06 08:53:38
...

Poseł Stefan Strzałkowski w wywiadzie dla poliycznma.tv

WIELOGODZINNA DEBATA NAD USTAWĄ BUDŻETOWA NA ROK 2019 ORAZ GŁOSOWANIA ZDOMINOWAŁY OSTATNI DZIEŃ 69. POSIEDZENIA SEJMU. W CZWARTEK IZBA UCHWALIŁA 15 USTAW ORAZ USTANOWIŁA 19 PAŹDZIERNIKA NARODOWYM DNIEM PAMIĘCI KAPŁANÓW NIEZŁOMNYCH. SEJM ZAJĄŁ SIĘ TEŻ PAKIETEM USTAW REGULUJĄCYCH RYNEK ROLNICZY I ŻYWNOŚCIOWY. KOLEJNE POSIEDZENIE PLANOWANE JEST NA 23-24 PAŹDZIERNIKA.

MINISTER BŁASZCZAK PRZEŁAMUJE BARIERĘ NIEMOŻLIWOŚCI W RELACJACH Z USA AMERYKAŃSKA STAŁA BAZA WOJSKOWA W POLSCE

ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM OBRONNY POLSKI

POSEŁ ZBIGNIEW GRYGLAS ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM OBRONNY POLSKI

MSPO 2018 Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

Sejm RP

 • W środę 17 października o godz. 9.30 w Sali Kolumnowej w Sejmie rozpocznie się konferencja „Fazy rozwoju rodziny a polityka społeczna”. Organizatorem debaty jest poseł Józefina Hrynkiewicz, przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej. Podczas konferencji organizatorzy zdiagnozują stan i potrzeby polskich rodzin na kolejnych etapach rozwoju, a także zaproponują narzędzia, które przyczynią się do poprawy sytuacji polskiej rodziny. Uczestnikami konferencji będą parlamentarzyści, członkowie rządu, samorządowcy, przedstawiciele nauki, pracodawców i pracobiorców.
 • We wtorek 16 października a o godz. 11.00 w sali konferencyjnej im. Jacka Kuronia odbędzie się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, na którym Rada przyjmie stanowisko w sprawie kompleksowej oceny zdolności do pracy jako narzędzia integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Wybór naszego rodaka, kardynała Karola Wojtyły, na papieża, który przybrał imię Jana Pawła II – 40 lat temu, 16 października 1978 r. – to wydarzenie, które w bezprecedensowy sposób wpłynęło nie tylko na losy Polski, ale i świata.
 • Na kolejnym październikowym posiedzeniu (23-24.10) Sejm zajmie się m. in. utworzeniem Funduszu Dróg Samorządowych, dzięki któremu na lokalne inwestycje infrastrukturalne trafi 36 mld zł. Izba będzie też pracować nad wsparciem dla osób z niepełnosprawnościami - powstanie Fundusz Solidarnościowy, który będzie dysponował ok. 2 mld zł rocznie. Posłowie zajmą się ponadto pakietem ustaw podatkowych, m.in. kontynuacją prac nad projektem obniżającym CIT dla małych i średnich firm do 9 proc. oraz wydłużeniem z 2 do 3 lat okresu korzystania z ulgi mieszkaniowej.

Prezydent RP

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • PREZYDENT RP PODPISZE NOWELIZACJĘ USTAWY O WETERANACH ORAZ ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE PODWYŻEK DLA ŻOŁNIERZY
  W środę 17 października 2018 roku, o godzinie 15:30 w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa (Warszawa, ul. Puławska 6A), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisze ustawę z dnia 13 września 2018 roku o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa, a także rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W SPOTKANIU PREZYDENTÓW PAŃSTW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ NA SŁOWACJI
  11 i 12 października 2018 roku (czwartek-piątek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w Spotkaniu Prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej w Szczyrbskim Jeziorze na Słowacji.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP Z MAŁŻONKĄ W SZWAJCARII
  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką w dniach 8-9 października 2018 roku (poniedziałek-wtorek) złoży wizytę w Konfederacji Szwajcarskiej, gdzie w Lucernie weźmie udział w ceremonii upamiętniającej Konstantego Rokickiego - polskiego konsula, który w czasie II wojny światowej ratował Żydów. Prezydent RP wygłosi także na Uniwersytecie w Zurychu wykład zorganizowany przez Europa Institut w ramach dorocznego Wykładu Churchillowskiego. Para Prezydencka uda się również do Genewy, gdzie weźmie udział w uroczystym koncercie z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
 • DOŻYNKI PREZYDENCKIE W SPALE
  16 września 2018 roku (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w Dożynkach Prezydenckich w Spale.
 • UROCZYSTE OTWARCIE SALI ORDERU ORŁA BIAŁEGO W PAŁACU PREZYDENCKIM
  12 września 2018 roku (środa) o godzinie. 10:30 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystym otwarciu Sali Orderu Orła Białego.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv