63 POSIEDZENIE SEJMU

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-06-06 08:53:38

HARMONOGRAM OBRAD 63 POSIEDZENIA SEJMU W DNIU 6 CZERWCA 2018 ROKU

63 POSIEDZENIE SEJMU

 • 09:00 – 09:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2411, 2411-A i 2542) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt 11)
 • 09:45 – 10:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (druki nr 2499 i 2560) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt 12)
 • 10:30 – 11:15 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druki nr 2497 i 2570) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt 13)
 • 11:15 – 12:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2386 i 2541) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt 14)
 • 12:00 – 12:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2504 i 2562) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt 15)
 • 12:45 – 13:30 - Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy o własności lokali (druki nr 2224, 2510 i 2594) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt 16)
 • 13:30 – 16:00 - Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2418) (pkt 17)
  - Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2433) (pkt 18)
  - Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2451) (pkt 19)
  - Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2519) (pkt 20)
  - (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła w łącznej dyskusji nad pkt od 17 do 20)
 • 16:00 – 17:30 - Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczącej Komitetu Społecznego Rady Ministrów Beaty Szydło (druki nr 2495 i 2568) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt 21)
 • 17:30 – 19:00 - Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej (druki nr 2496 i 2569) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt 22)
 • 19:00 – 20:30 - Głosowania w tym:
  - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w 200. rocznicę śmierci (druki nr 2558 i 2567) (pkt 23)
  - Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr ) (pkt 24)
 • 20:30 – 21:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (druki nr 2576 i 2593) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt 25)
 • 21:00 – 21:45 - Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym (druk nr 2434) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt 26)
 • 21:45 – 22:30 - Ewentualne oświadczenia poselskie

TRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMUpolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-06-06 08:53:38
...

HOŁD POWSTAŃCOM WARSZAWSKIM

WŚRÓD PROPOZYCJI LEGISLACYJNYCH, JAKIE W OSTATNIM CZASIE TRAFIŁY NA WIEJSKĄ, KILKA ZASŁUGUJE NA SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ. PREZYDENT RP PROPONUJE NADANIE STATUSU WETERANA WIĘKSZEJ NIŻ DOTYCHCZAS LICZBIE UCZESTNIKÓW ZAGRANICZNYCH MISJI I KONTYNGENTÓW. Z KOLEI PROJEKTY RADY MINISTRÓW ZAKŁADAJĄ LEPSZĄ OCHRONĘ ROLNIKÓW PRZED NIEUCZCIWYMI PRAKTYKAMI HANDLOWYMI I UŁATWIAJĄ DZIAŁALNOŚĆ HODOWCOM Z OBSZARÓW OBJĘTYCH ASF. RZĄD CHCE TEŻ, ABY PODWYŻKI W OCHRONIE ZDROWIA OBJĘŁY PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH ZAWODY NIEMEDYCZNE

SZERSZA DEFINICJA WETERANA, PODWYŻKI W OCHRONIE ZDROWIA, KORZYSTNE ROZWIĄZANIA DLA ROLNIKÓW. NOWE PROJEKTY USTAW W SEJMIE

SZERSZA DEFINICJA WETERANA, PODWYŻKI W OCHRONIE ZDROWIA, KORZYSTNE ROZWIĄZANIA DLA ROLNIKÓW. NOWE PROJEKTY USTAW W SEJMIE

WŚRÓD PROPOZYCJI LEGISLACYJNYCH, JAKIE W OSTATNIM CZASIE TRAFIŁY NA WIEJSKĄ, KILKA ZASŁUGUJE NA SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ. PREZYDENT RP PROPONUJE NADANIE STATUSU WETERANA WIĘKSZEJ NIŻ DOTYCHCZAS LICZBIE UCZESTNIKÓW ZAGRANICZNYCH MISJI I KONTYNGENTÓW. Z KOLEI PROJEKTY RADY MINISTRÓW ZAKŁADAJĄ LEPSZĄ OCHRONĘ ROLNIKÓW PRZED NIEUCZCIWYMI PRAKTYKAMI HANDLOWYMI I UŁATWIAJĄ DZIAŁALNOŚĆ HODOWCOM Z OBSZARÓW OBJĘTYCH ASF. RZĄD CHCE TEŻ, ABY PODWYŻKI W OCHRONIE ZDROWIA OBJĘŁY PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH ZAWODY NIEMEDYCZNE

“Dobre zmiany” w kierunku wzmocnienia krajowego przemysłu obronnego

Ministerstwo Obrony Narodowej przeprowadziło live stream z Wielkiej Defilady Niepodległości

Dziękuję za Wasz trud, poświęcenie i odwagę, za służbę naszej Ojczyźnie

Modernizacja Marynarki Wojennej RP – australijskie fregaty?

REALIZACJA PROGRAMÓW WISŁA I HOMAR PRZEBIEGA ZGODNIE Z PLANEM

Sejm RP

Prezydent RP

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • WIZYTA OFICJALNA PREZYDENTA RP Z MAŁŻONKĄ W AUSTRALII I NOWEJ ZELANDII
  W dniach 18-23 sierpnia 2018 roku (sobota-czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką złoży wizytę oficjalną w Australii i Nowej Zelandii.
 • SPOTKANIE PREZYDENTA RP Z MEDALISTAMI 24. MISTRZOSTW EUROPY W LEKKOATLETYCE BERLIN 2018
  16 sierpnia 2018 roku (czwartek) o godzinie 11:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda spotka się z medalistami 24. Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce Berlin 2018 oraz kadrą trenerską i lekarzami reprezentacji.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W WIDOWISKU WOLNOŚĆ WE KRWI
  Udział Prezydenta RP w widowisku Wolność we krwi 15 sierpnia 2018 roku (środa) o godzinie 20:30 na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w widowisku Wolność we krwi.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W OBCHODACH ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO
  15 sierpnia 2018 roku (środa) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda weźmie udział w uroczystościach związanych z obchodami Święta Wojska Polskiego.
 • KONFERENCJA MINISTRA KRZYSZTOFA SZCZERSKIEGO I MINISTRA KRZYSZTOFA ŁAPIŃSKIEGO
  10 sierpnia 2018 roku (piątek) o godzinie 11:00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się konferencja prasowa Sekretarza Stanu, Szefa Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Szczerskiego oraz Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Łapińskiego w związku z wizytą Prezydenta RP z Małżonką w Australii i Nowej Zelandii.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv