63 POSIEDZENIE SEJMU

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-06-05 01:22:32

KRAJOWY SYSTEM CYBERBEZPIECZEŃSTWA, ZMIANY W USTAWIE O BIOPALIWACH ORAZ NOWE ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE TACHOGRAFÓW - TO JEDNE Z GŁÓWNYCH PUNKTÓW ROZPOCZYNAJĄCEGO SIĘ WE WTOREK 63. POSIEDZENIA SEJMU. WŚRÓD INNYCH PROPOZYCJI LEGISLACYJNYCH SĄ TAKŻE NOWELIZACJE USTAW DOT. IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE PRAWA FARMACEUTYCZNEGO. NA TYM POSIEDZENIU IZBY POSŁOWIE WYSŁUCHAJĄ TEŻ INFORMACJI Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA W 2017 R. (CZWARTEK), JAK RÓWNIEŻ GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZA LATA 2016 I 2017. GŁOSOWANIA ZAPLANOWANO NA ŚRODĘ I PIĄTEK.

63 POSIEDZENIE SEJMU

Sejm w I czytaniu rozpatrzy rządowy projekt ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (druk nr 2505). Ma on umożliwić opracowanie rozwiązań zapewniających niezakłócone świadczenie usług - kluczowych z punktu widzenia państwa i gospodarki. Nowe prawo pozwoli na skuteczniejszą i bardziej skoordynowaną ochronę Polski przed zagrożeniami płynącymi z sieci. W projekcie ustawy określono też tryb ustanawiania Strategii Cyberbezpieczeństwa RP.

Sejm rozpatrzy w II czytaniu projekt nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (pierwotny druk nr 2411). Rząd proponuje powołanie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, którego celem ma być m.in. finansowanie rozbudowy infrastruktury umożliwiającej stosowanie paliw alternatywnych, tj. biokomponentów, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, energii elektrycznej, wodoru, sprężonego gazu ziemnego (CNG) i skroplonego gazu ziemnego (LNG) w transporcie. Fundusz będzie finansował projekty, o których mowa m.in. w Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce.

Izba będzie także kontynuować prace nad rządowym projektem ustawy o tachografach (pierwotny druk nr 2458). W nowych przepisach przewidziano regulacje zwiększające bezpieczeństwo przewozów drogowych przez wprowadzenie nowych wymagań w zakresie systemu tachografów. Proponowana regulacja ograniczy ryzyko ich niewłaściwego wykorzystania, co zapewnią nowe zasady ich instalacji, naprawy i sprawdzania.

Sejm rozpocznie prace nad rządowymi propozycjami zmian w ustawie o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (druk nr 2502). Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom osób korzystających z usług w sieci (jak i świadczących takie usługi) stwarzając podstawy niezbędne dla budowania zaufania do całego środowiska online. Celem zmian jest poprawa jakości usług świadczonych drogą elektroniczną, jak również przyśpieszenie realizacji niektórych czynności w ramach prowadzonych postępowań.

W II czytaniu zostanie rozpatrzony rządowy projekt ustawy nowelizacji ustawy - Prawo farmaceutyczne (pierwotny druk nr 2386). Chodzi o wzmocnienie systemu nadzoru nad wytwarzaniem produktów leczniczych i obrotem nimi, ograniczenie wywozu leków za granicę w celu zwiększenia ich dostępności dla pacjentów w Polsce oraz lepszy dostęp do nowych terapii lekowych.

TRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU RPpolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-06-05 01:22:32
...

Wywiad z Panem Senatorem Janem Żarynem.

archiwum materiałów wideo

NAJNOWSZE MATERIAŁY WIDEO

Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Nastawienie społeczeństwa wobec władz komunistycznych. Problemy z władzami SLD w sprawie budowy pomnika Marszałka Piłsudskiego w związku z powstaniem Polskiej Organizacji Wojskowej. Żołnierze wyklęci i sprzeczne informacje podawane w różnych mediach. Polska i jej historia oraz problemy uporania się z własną historią. Brak powstania dużego środowiska politycznego związanego z emigracją narodową w latach dziewięćdziesiątych.

CZY HANNA ZDANOWSKA MOŻE KANDYDOWAĆ NA PREZYDENTA MIASTA? CZY PO WYGRANIU WYBORÓW, CZYLI PO SWOJEJ REELEKCJI MOŻE PEŁNIĆ TO STANOWISKO? CZY POMIJAJĄC ASPEKTY MORALNE, OSOBA SKAZANA PRAWOMOCNYM WYROKIEM MOŻE PEŁNIĆ FUNKCJĘ ORGANU WYKONAWCZEGO MIASTA? Z PRZEPISÓW PRAWA JASNO WYNIKA ŻE NIE. I W ZWIĄZKU Z TYM GŁOS ODDANY NA PANIĄ PREZYDENT 21 PAŹDZIERNIKA - BĘDZIE GŁOSEM STRACONYM.

MINISTER BŁASZCZAK PRZEŁAMUJE BARIERĘ NIEMOŻLIWOŚCI W RELACJACH Z USA AMERYKAŃSKA STAŁA BAZA WOJSKOWA W POLSCE

ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM OBRONNY POLSKI

POSEŁ ZBIGNIEW GRYGLAS ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM OBRONNY POLSKI

MSPO 2018 Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

Sejm RP

Prezydent RP

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • WIZYTA PARY PREZYDENCKIEJ W REPUBLICE FEDERALNEJ NIEMIEC
  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką w dniach 22-23 października 2018 roku (poniedziałek - wtorek) złoży wizytę oficjalną w Republice Federalnej Niemiec.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W KONFERENCJI TECHNOLOGIE PRZYSZŁOŚCI PRZEMYSŁ KOSMICZNY
  22 października 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 12:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w konferencji Technologie przyszłości. Przemysł kosmiczny.
 • UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM
  21 października 2018 roku (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2018/2019 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Podczas uroczystości Prezydent wręczy ordery i odznaczenia państwowe (Aleje Racławickie 14).
 • WŁOCŁAWEK - UDZIAŁ PREZYDENTA RP W OBCHODACH XXXIV ROCZNICY MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
  18 października 2018 roku (czwartek) we Włocławku (województwo kujawsko-pomorskie) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w obchodach XXXIV rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W ANWIL S.A.
  18 października 2018 roku (czwartek) o godzinie 16:00 we Włocławku (województwo kujawsko-pomorskie) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda zwiedzi przedsiębiorstwo chemiczne ANWIL S.A. przy ulicy Toruńskiej 222.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv