63 POSIEDZENIE SEJMU

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-06-05 01:22:32

KRAJOWY SYSTEM CYBERBEZPIECZEŃSTWA, ZMIANY W USTAWIE O BIOPALIWACH ORAZ NOWE ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE TACHOGRAFÓW - TO JEDNE Z GŁÓWNYCH PUNKTÓW ROZPOCZYNAJĄCEGO SIĘ WE WTOREK 63. POSIEDZENIA SEJMU. WŚRÓD INNYCH PROPOZYCJI LEGISLACYJNYCH SĄ TAKŻE NOWELIZACJE USTAW DOT. IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE PRAWA FARMACEUTYCZNEGO. NA TYM POSIEDZENIU IZBY POSŁOWIE WYSŁUCHAJĄ TEŻ INFORMACJI Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA W 2017 R. (CZWARTEK), JAK RÓWNIEŻ GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZA LATA 2016 I 2017. GŁOSOWANIA ZAPLANOWANO NA ŚRODĘ I PIĄTEK.

63 POSIEDZENIE SEJMU

Sejm w I czytaniu rozpatrzy rządowy projekt ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (druk nr 2505). Ma on umożliwić opracowanie rozwiązań zapewniających niezakłócone świadczenie usług - kluczowych z punktu widzenia państwa i gospodarki. Nowe prawo pozwoli na skuteczniejszą i bardziej skoordynowaną ochronę Polski przed zagrożeniami płynącymi z sieci. W projekcie ustawy określono też tryb ustanawiania Strategii Cyberbezpieczeństwa RP.

Sejm rozpatrzy w II czytaniu projekt nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (pierwotny druk nr 2411). Rząd proponuje powołanie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, którego celem ma być m.in. finansowanie rozbudowy infrastruktury umożliwiającej stosowanie paliw alternatywnych, tj. biokomponentów, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, energii elektrycznej, wodoru, sprężonego gazu ziemnego (CNG) i skroplonego gazu ziemnego (LNG) w transporcie. Fundusz będzie finansował projekty, o których mowa m.in. w Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce.

Izba będzie także kontynuować prace nad rządowym projektem ustawy o tachografach (pierwotny druk nr 2458). W nowych przepisach przewidziano regulacje zwiększające bezpieczeństwo przewozów drogowych przez wprowadzenie nowych wymagań w zakresie systemu tachografów. Proponowana regulacja ograniczy ryzyko ich niewłaściwego wykorzystania, co zapewnią nowe zasady ich instalacji, naprawy i sprawdzania.

Sejm rozpocznie prace nad rządowymi propozycjami zmian w ustawie o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (druk nr 2502). Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom osób korzystających z usług w sieci (jak i świadczących takie usługi) stwarzając podstawy niezbędne dla budowania zaufania do całego środowiska online. Celem zmian jest poprawa jakości usług świadczonych drogą elektroniczną, jak również przyśpieszenie realizacji niektórych czynności w ramach prowadzonych postępowań.

W II czytaniu zostanie rozpatrzony rządowy projekt ustawy nowelizacji ustawy - Prawo farmaceutyczne (pierwotny druk nr 2386). Chodzi o wzmocnienie systemu nadzoru nad wytwarzaniem produktów leczniczych i obrotem nimi, ograniczenie wywozu leków za granicę w celu zwiększenia ich dostępności dla pacjentów w Polsce oraz lepszy dostęp do nowych terapii lekowych.

TRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU RPpolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-06-05 01:22:32
...

Pan Arkadiusz Mularczyk Poseł Prawa i Sprawiedliwości na wyjazdowym Posiedzeniu do spraw Reparacji Wojennych

archiwum materiałów wideo

NAJNOWSZE MATERIAŁY WIDEO

WYJAZDOWE POSIEDZENIE DO SPRAW REPARACJI WOJENNYCH 10 MAJA 2018 ROKU

WYJAZDOWE POSIEDZENIE DO SPRAW REPARACJI WOJENNYCH 10 MAJA 2018 ROKU

10 maja 2018 roku w Archiwum Akt Nowych w Warszawie odbyło się wyjazdowe posiedzenie parlamentarnego zespołu ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone podczas II wojny światowej. Podczas posiedzenia zaprezentowane zostały zachowane materiały archiwalne, dotyczące strat wojennych poniesionych przez Polskę w latach 1939-1945.

HARMONOGRAM OBRAD 64 POSIEDZENIA SEJMU W DNIU 14 CZERWCA 2018 ROKU

O co naprawdę chodzi przy “unifikacji” sprzętu wojskowego?

ARTUR KIELAK AIR SHOW 2018 POZNAŃ ŁAWICA

MINISTER OBRONY NARODOWEJ NIE ZWALNIA

AIR SHOW POZNAŃ ŁAWICA

BRAK RZETELNOŚCI DZIENNIKARSKIEJ CZY CELOWA KOMBINACJA

Sejm RP

 • W najnowszym numerze pisma opublikowano rozmowę z panem Jakubem Hartwichem, uczestnikiem protestu osób niepełnosprawnych w Sejmie w kwietniu i maju br. W ocenie Centrum Informacyjnego Sejmu użyte sformułowania dotyczące Marszałka Sejmu i Straży Marszałkowskiej są nieobiektywne i nieprawdziwe.
 • W czerwcu wzrosła liczba Polaków dobrze oceniających pracę posłów, wynika z badania CBOS. Działalność Sejmu pozytywnie ocenia 28 proc. ankietowanych, to więcej o 2 pkt proc. niż w maju. Jednocześnie liczba ocen negatywnych zmniejszyła się o 4 pkt proc. i wynosi 55 proc.
 • W poniedziałek o godz. 10.30 w holu głównym gmachu Sejmu marszałek Sejmu Marek Kuchciński wraz z wicemarszałek Sejmu Beatą Mazurek złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą śp. prezydenta Lech Kaczyńskiego.
 • We wtorek 19 czerwca o godz. 11:00 w sali konferencyjnej w Nowym Domu Poselskim, odbędzie się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, na którym Rada przyjmie stanowisko w sprawie stresu w miejscu pracy. Ponadto ROP zapozna się z materiałem przygotowanym przez Główny Inspektorat Pracy - Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2017 r.
 • "Zachowanie naturalnego bogactwa z rolniczymi i pasterskimi obszarami jest wyzwaniem dla całej społeczności Karpat. Konieczna jest międzynarodowa współpraca, by to bogactwo nie zostało naruszone" – napisał w liście skierowanym do uczestników Konferencji marszałek Sejmu Marek Kuchciński, którego korespondencja otworzyła spotkanie w Regietowie. Na sobotnie wydarzenie przybyli politycy i naukowcy z regionu karpackiego, w tym m.in. z Czech, Węgier, Słowacji, Rumunii czy Ukrainy. Sejm reprezentowali Jerzy Polaczek przewodniczący Polsko-Słowackiej Grupy Parlamentarnej, Bogdan Rzońca wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Karpackiego, zaś gospodarzem wydarzenia była poseł Barbara Bartuś. Współorganizatorem Konferencji była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych.

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • WIZYTA PREZYDENTA RP W POWIECIE STRZELIŃSKIM
  18 czerwca 2018 roku (poniedziałek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w stolicy powiatu strzelińskiego – Strzelinie (województwo dolnośląskie), gdzie o godzinie 17:00 spotka się z mieszkańcami (Rynek).
 • WIZYTA PARY PREZYDENCKIEJ W REPUBLICE ŁOTEWSKIEJ
  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką w dniach 26-28 czerwca 2018 roku (wtorek – czwartek) złoży wizytę oficjalną w Republice Łotewskiej.
 • POWOŁANIE KAPITUŁY NAGRODY GOSPODARCZEJ PREZYDENTA RP
  19 czerwca 2018 roku (wtorek) o godzinie 13:30 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powoła Kapitułę XVI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W UROCZYSTEJ GALI AGROLIGI 2017
  14 czerwca 2018 roku (czwartek) o godzinie 13:00 w ogrodach Pałacu Prezydenckiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w uroczystej Gali AgroLigi 2017.
 • WKŁAD KOŚCIOŁA W ODBUDOWĘ NIEPODLEGŁEJ
  14 czerwca 2018 roku (czwartek) o godzinie 11:00 w Belwederze Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wojciech Kolarski weźmie udział w ósmej debacie historyków pt. Wkład Kościoła w odbudowę Niepodległej. Spotkanie organizowane jest we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv