64 POSIEDZENIE SEJMU ZAPOWIEDŹ

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-06-12 22:28:52

SZEŚĆ DNI PO ZAKOŃCZENIU POPRZEDNIEGO - SEJM ROZPOCZYNA KOLEJNE. W CZWARTEK I PIĄTEK ZAPLANOWANO PRACE POSŁÓW W RAMACH 64. POSIEDZENIA IZBY. WŚRÓD NAJWAŻNIEJSZYCH PROJEKTÓW JEST REFORMA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, CZYLI KONSTYTUCJA DLA NAUKI. PONADTO, SEJM ZAJMIE SIĘ TAKŻE PREZYDENCKĄ PROPOZYCJĄ USTANOWIENIA MEDALU STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI, A TAKŻE NOWELIZACJĄ USTAWY O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ. NA PEWNO SPORO MIEJSCA PODCZAS TEGO POSIEDZENIA ZAJMIE POWOŁANIE KOMISJI ŚLEDCZEJ WS. WYŁUDZEŃ VAT

64 POSIEDZENIE SEJMU ZAPOWIEDŹ

Konstytucję dla nauki (Ustawę 2.0) czeka II czytanie. Przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt uwzględnia wiele ważnych zmian kierunkowych, w tym m.in. uzależnienia możliwości prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim i nadawania stopni naukowych od kategorii naukowych, jakie szkoła wyższa uzyska w prowadzonych dyscyplinach. Uczelnie mają dzielić się na akademickie i zawodowe. Wedle proponowanych zapisów, organami publicznej szkoły wyższej (oprócz rektora i senatu) będzie również nowe gremium - rada uczelni, której większość stanowić mają osoby spoza tej placówki. Rektor zyska większą możliwość kształtowania polityki uczelni. Po reformach uprawnienia do prowadzenia studiów i nadawania stopni naukowych będą przypisane uczelniom, a nie ich jednostkom organizacyjnym. Po wejściu w życie Konstytucji dla Nauki, mają istnieć dwie ścieżki uzyskania doktoratu: szkoły doktorskie i ścieżka eksternistyczna tzw. z wolnej stopy. W szkołach doktorskich każdy doktorant będzie miał zapewnione stypendium naukowe, a szkoły nie będą miały formy niestacjonarnej. Przed doktorantami będą jednak stawiane większe wymagania - jeśli chodzi o jakość ich badań i publikacji. Ustawy zawiera też przepisy dotyczące lustracji.

Posłowie wysłuchają sprawozdania Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o prezydenckim projekcie ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Odznaczenie ma być nadawane przez Prezydenta RP z własnej inicjatywy lub na wniosek premiera, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów. Nadania będą dokonywane w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018-2021. Medalem mają być honorowani żyjący obywatele polscy, którzy od czasu odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie w 1918 r. przyczyniali się do jego budowania, wzmacniania suwerenności i niepodległości.
Posłowie w II czytaniu zajmą się projektem uchwały powołującej komisję śledczą ws. wyłudzeń VAT. Komisja ma przyjrzeć się zaniedbaniom i zbadać prawidłowość działań instytucji państwowych, jeśli chodzi o wpływy z VAT i akcyzy w latach 2007 - 2015. W uzasadnieniu projektu wskazano, że w tym okresie luka dochodów z VAT znacznie wzrosła (z ok. 8,8% w 2007 r. do ok. 26% w 2015 r.), a straty dla finansów publicznych można szacować na 200-300 miliardów złotych.

Izba zajmie się także budzącym duże zainteresowanie parlamentarzystów oraz opinii publicznej projektem zmian w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Projekt, w wersji przyjętej przez Komisję Regulaminową, Spraw Poselskich i Immunitetowych, przewiduje, że w regulaminach obu Izb będzie można określić zasady obniżenia uposażenia i diety za naruszenie zachowaniem powagi Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego na ich posiedzeniach lub posiedzeniach ich organów. Oznacza to, że projekt wyklucza finansowe karanie posłów za ich zachowanie w innych okolicznościach, np. podczas występów mediach lub w czasie prywatnym. Druga z proponowanych zmian dotyczy możliwości odpowiedzialności finansowej posłów za naruszenie w rażący sposób spokoju lub porządku na terenie będącym w zarządzie Kancelarii Sejmu lub Kancelarii Senatu.

II czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej to kolejny zasługujący na uwagę punkt porządku obrad. Celem projektowanej ustawy jest wdrożenie sprawnie funkcjonującej elektronicznej identyfikacji w Polsce, opartej o powszechnie dostępne, przejrzyste i bezpieczne rozwiązania organizacyjno-techniczne. Tak jak dotychczas będzie można skorzystać z profilu zaufanego, ale także z innych metod identyfikacji elektronicznej, wykorzystywanych np. przy logowaniu do konta bankowego. Taki model, nazywany federacyjnym, powinien w krótkim czasie doprowadzić do bardzo znaczącego przyrostu liczby środków identyfikacji elektronicznej używanych przez obywateli - z ok. 1.7 mln użytkowników profilu zaufanego do co najmniej kilkunastu milionów użytkowników nowych rozwiązań. Centralnym elementem projektowanego modelu ma być Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej.

Sejm rozpocznie prace nad rządową propozycją ustawy o produktach kosmetycznych, która ma zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa konsumentów przez zagwarantowanie skutecznego nadzoru nad produktami kosmetycznymi.polityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-06-12 22:28:52
...

Poseł Stefan Strzałkowski w wywiadzie dla poliycznma.tv

CZY HANNA ZDANOWSKA MOŻE KANDYDOWAĆ NA PREZYDENTA MIASTA? CZY PO WYGRANIU WYBORÓW, CZYLI PO SWOJEJ REELEKCJI MOŻE PEŁNIĆ TO STANOWISKO? CZY POMIJAJĄC ASPEKTY MORALNE, OSOBA SKAZANA PRAWOMOCNYM WYROKIEM MOŻE PEŁNIĆ FUNKCJĘ ORGANU WYKONAWCZEGO MIASTA? Z PRZEPISÓW PRAWA JASNO WYNIKA ŻE NIE. I W ZWIĄZKU Z TYM GŁOS ODDANY NA PANIĄ PREZYDENT 21 PAŹDZIERNIKA - BĘDZIE GŁOSEM STRACONYM.

MINISTER BŁASZCZAK PRZEŁAMUJE BARIERĘ NIEMOŻLIWOŚCI W RELACJACH Z USA AMERYKAŃSKA STAŁA BAZA WOJSKOWA W POLSCE

ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM OBRONNY POLSKI

POSEŁ ZBIGNIEW GRYGLAS ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM OBRONNY POLSKI

MSPO 2018 Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

Sejm RP

 • W środę 17 października o godz. 21:00 w TVP1 rozegra się kolejna intelektualna potyczka z cyklu "Wielki Test". Odcinek został przygotowany w ramach 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej, które obchodzimy w tym roku.
 • Pod koniec listopada w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ruszy pierwsza edycja Międzynarodowego Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE. Tematyka festiwalu odwołuje się do tradycji wspólnoty regionalnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej, rozciągającej się od Bałkanów, poprzez Rumunię i Austrię, kraje Grupy Wyszehradzkiej, Ukrainę i Białoruś, po kraje bałtyckie.
 • W środę 17 października o godz. 9.30 w Sali Kolumnowej w Sejmie rozpocznie się konferencja „Fazy rozwoju rodziny a polityka społeczna”. Organizatorem debaty jest poseł Józefina Hrynkiewicz, przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej. Podczas konferencji organizatorzy zdiagnozują stan i potrzeby polskich rodzin na kolejnych etapach rozwoju, a także zaproponują narzędzia, które przyczynią się do poprawy sytuacji polskiej rodziny. Uczestnikami konferencji będą parlamentarzyści, członkowie rządu, samorządowcy, przedstawiciele nauki, pracodawców i pracobiorców.
 • We wtorek 16 października a o godz. 11.00 w sali konferencyjnej im. Jacka Kuronia odbędzie się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, na którym Rada przyjmie stanowisko w sprawie kompleksowej oceny zdolności do pracy jako narzędzia integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Prezydent RP

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W KONFERENCJI TECHNOLOGIE PRZYSZŁOŚCI PRZEMYSŁ KOSMICZNY
  22 października 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 12:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w konferencji Technologie przyszłości. Przemysł kosmiczny.
 • UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM
  21 października 2018 roku (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2018/2019 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Podczas uroczystości Prezydent wręczy ordery i odznaczenia państwowe (Aleje Racławickie 14).
 • WŁOCŁAWEK - UDZIAŁ PREZYDENTA RP W OBCHODACH XXXIV ROCZNICY MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
  18 października 2018 roku (czwartek) we Włocławku (województwo kujawsko-pomorskie) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w obchodach XXXIV rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W ANWIL S.A.
  18 października 2018 roku (czwartek) o godzinie 16:00 we Włocławku (województwo kujawsko-pomorskie) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda zwiedzi przedsiębiorstwo chemiczne ANWIL S.A. przy ulicy Toruńskiej 222.
 • PREZYDENT RP PODPISZE NOWELIZACJĘ USTAWY O WETERANACH ORAZ ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE PODWYŻEK DLA ŻOŁNIERZY
  W środę 17 października 2018 roku, o godzinie 15:30 w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa (Warszawa, ul. Puławska 6A), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisze ustawę z dnia 13 września 2018 roku o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa, a także rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv