68 POSIEDZENIE SEJMU E-DOWODY OSOBISTE REFORMA DOWODZENIA ARMIĄ WALKA Z DROBNYMI KRADZIEŻAMI

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-09-11 04:09:38

W ŚRODĘ 12 WRZEŚNIA POSŁOWIE WRACAJĄ PO PRZERWIE DO SWOICH ŁAW. PORZĄDEK OBRAD ZAWIERA SZEREG WAŻNYCH PROPOZYCJI NOWYCH PRZEPISÓW. WŚRÓD NICH M.IN. PROJEKT USTAWY O E-DOWODACH OSOBISTYCH, PROPOZYCJA REFORMY SYSTEMU DOWODZENIA ARMIĄ ORAZ PAKIET ZMIAN KORZYSTNYCH DLA ROLNIKÓW

68 POSIEDZENIE SEJMU E-DOWODY OSOBISTE REFORMA DOWODZENIA ARMIĄ WALKA Z DROBNYMI KRADZIEŻAMI

E-dowody już od marca

W marcu 2019 r. rozpocznie się wydawanie elektronicznych dowodów osobistych - zakłada rządowy projekt. Dzięki nowelizacji, każdy posiadacz nowego typu dokumentu będzie mógł drogą elektroniczną komunikować się z urzędami, placówkami służby zdrowia a także podmiotami komercyjnymi. E-dowód osobisty będzie bezpiecznym i bezpłatnym narzędziem potwierdzającym tożsamość obywatela, pozwoli mu także składać osobisty podpis elektroniczny równoznaczny z podpisem ręcznym. Wymiana dowodów osobistych potrwa do 2029 r.  w miarę wygasania ważności obecnie używanych dokumentów. Każdy posiadacz dowodu osobistego starego typu będzie mógł złożyć wniosek o jego wymianę przed upływem daty ważności.

Reforma systemu dowodzenia armią

Pierwszym etapem reformy Systemu Kierowania i Dowodzenia (SKiD) w Siłach Zbrojnych RP będzie uchwalenie rządowego projektu nowelizacji ustaw o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Zakłada ona m.in. rozszerzenie kompetencji Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Będzie on najważniejszym pod względem pełnionej funkcji żołnierzem w czynnej służbie wojskowej. Szefowi Sztabu Generalnego WP podlegać będą dowódca generalny i dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, a także szef Inspektoratu Wsparcia. Projekt dostosowuje system dowodzenia polską armią do modelu obowiązującego w NATO.

Skuteczniejsza walka z drobnymi kradzieżami

Istotne zmiany szykują się w kodeksie wykroczeń. Propozycja rządu zakłada m.in. zmianę sposobu kwalifikowania kradzieży jako wykroczenia lub przestępstwa. Wartość skradzionego mienia, powyżej której mamy do czynienia z przestępstwem, będzie obniżona i określona konkretną kwotą, a nie jak obecnie, jako 1/4 najniższego wynagrodzenia. Ma też powstać elektroniczny rejestr sprawców wykroczeń przeciwko mieniu. Projekt zaostrza też kary za niedopilnowanie niebezpiecznych zwierząt, zwłaszcza psów ras agresywnych.

Propozycje dla rolników

Propozycje rządu zakładają m.in. wsparcie dla rolników z terenów objętych ASF przez wprowadzenie ułatwień w sprzedaży wolnych od wirusa świń. Łatwiejsze ma być także zagospodarowanie mięsa zdrowych świń w miejscach, gdzie hodowcy mają największe problemy ze zbytem. Ponadto przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne dostaną możliwość natychmiastowej spłaty starych, częściowo już zrestrukturyzowanych, długów. Sejm będzie też kontynuował w II czytaniu prace nad projektem ustawy o spółdzielniach rolników.

Sprawozdanie NIK, nowy Rzecznik Praw Dziecka

Posłowie wysłuchają ponadto sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2017 r. oraz informacji rządu o udziale Polski w pracach UE podczas prezydencji bułgarskiej. Sejm ma także powołać nowego Rzecznika Praw Dziecka.

TRANSMISJApolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-09-11 04:09:38
...

Wywiad z Panem Senatorem Janem Żarynem.

archiwum materiałów wideo

NAJNOWSZE MATERIAŁY WIDEO

Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Nastawienie społeczeństwa wobec władz komunistycznych. Problemy z władzami SLD w sprawie budowy pomnika Marszałka Piłsudskiego w związku z powstaniem Polskiej Organizacji Wojskowej. Żołnierze wyklęci i sprzeczne informacje podawane w różnych mediach. Polska i jej historia oraz problemy uporania się z własną historią. Brak powstania dużego środowiska politycznego związanego z emigracją narodową w latach dziewięćdziesiątych.

ISTNIEJE NIESTETY SZEREG PRZESŁANEK ŚWIADCZĄCYCH O UNIJNEJ SPOLEGLIWOŚCI WOBEC ROSJI, ALE SĄ GRANICE, KTÓRYCH NAWET TAK WIELKI KRAJ NIE POWINIEN PRZEKRACZAĆ.

MINISTER BŁASZCZAK PORZĄDKUJE PROGRAM MODERNIZACJI TECHNICZNEJ

Warsaw Security Forum 2018

JAŚMIN realna innowacyjność dla polskiej armii

CO DALEJ W RELACJACH NIEMIECKO-AMERYKAŃSKICH?

Sejm RP

Prezydent RP

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI Z UDZIAŁEM PARY PREZYDENCKIEJ
  11 listopada 2018 roku (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w obchodach Święta Niepodległości.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W WERNISAŻU WYSTAWY ZNAKI WOLNOŚCI. O TRWANIU POLSKIEJ TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ
  9 listopada 2018 roku (piątek) w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w uroczystości otwarcia wystawy Znaki Wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W SIEDZIBIE PGNIG SA W WARSZAWIE
  8 listopada 2018 roku (czwartek) o godzinie 08:00 w Muzeum Gazownictwa w Warszawie (ul. Kasprzaka 25), na terenie siedziby PGNiG SA, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w wydarzeniu gospodarczym, istotnym dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.
 • CEREMONIA ZŁOŻENIA LISTÓW UWIERZYTELNIAJĄCYCH
  9 listopada 2018 roku (piątek) w godzinach 12:00-13:30 w Belwederze odbędzie się ceremonia złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie przez ambasadorów: Kanady, Państwa Kuwejtu, Republiki Włoskiej.
 • SPOTKANIE PREZYDENTA RP Z SEKRETARZEM ENERGII USA
  8 listopada 2018 roku (czwartek) o godzine 15:00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyjmie w Pałacu Prezydenckim Sekretarza Energii USA Ricka Perry-ego.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv