71 POSIEDZENIE SEJMU W DNIU 8 LISTOPADA 2018 ROKU NA ŻYWO

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-11-08 01:09:29

HARMONOGRAM OBRAD ORAZ TRANSMISJA 71 POSIEDZENIA SEJMU RP W DNIU 8 LISTOPADA 2018 ROKU

71 POSIEDZENIE SEJMU W DNIU 8 LISTOPADA 2018 ROKU NA ŻYWO

 • 09:00 – 09:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2905 i 2977) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 13)
 • 09:45 – 10:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (druki nr 2722 i 2929) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 14)
 • 10:30 – 11:15 -  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2911 i 2944) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 15)
 • 11:15 – 12:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2907 i 2943) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 16)
 • 12:00 – 12:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2846 i 2930) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 17)
 • 12:45 – 13:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej (druki nr 2794 i 2947) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 18)
 • 13:30 – 14:15 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym (druki nr 2826 i 2924) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 19)
 • 14:15 – 15:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2903 i 2983)(5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 20)
 • 15:00 – 15:45 -  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druki nr 2908 i 2968) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 21)
 • 15:45 – 16:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie (druki nr 2829 i 2976) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 22)
 • 16:30 – 17:15 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2828 i 2962) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 23)
 • 17:15 – 18:00 - Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druki nr 2769 i 2894) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 24)
 • 18:00 – 18:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., przyjętych w Kigali dnia 15 października 2016 r. (druki nr 2879 i 2972) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 25)
 • 18:30 – 19:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r. (druki nr 2882 i 2970) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 26)
 • 19:00 – 19:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 16 lipca 1993 r. (druki nr 2883 i 2971) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 27)
 • 19:30 – 20:30 - Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (druk nr 2876) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 28)
 • 20:30 – 21:30 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (druk nr 2902) (pkt 29)
  - Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zapewnieniu godnej pamięci i należytej ochrony miejscom spoczynku Bohaterów Powstania Warszawskiego oraz innych osób zasłużonych w walkach o niepodległość i suwerenność Państwa Polskiego (druk nr 2920) (pkt 30)
  - (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół w łącznej dyskusji nad pkt 29 i 30)
 • 21:30 – 22:30 - Ewentualne oświadczenia poselskie

TRANSMISJApolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-11-08 01:09:29
...

Wywiad z Panem Senatorem Janem Żarynem.

archiwum materiałów wideo

NAJNOWSZE MATERIAŁY WIDEO

Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Nastawienie społeczeństwa wobec władz komunistycznych. Problemy z władzami SLD w sprawie budowy pomnika Marszałka Piłsudskiego w związku z powstaniem Polskiej Organizacji Wojskowej. Żołnierze wyklęci i sprzeczne informacje podawane w różnych mediach. Polska i jej historia oraz problemy uporania się z własną historią. Brak powstania dużego środowiska politycznego związanego z emigracją narodową w latach dziewięćdziesiątych.

ISTNIEJE NIESTETY SZEREG PRZESŁANEK ŚWIADCZĄCYCH O UNIJNEJ SPOLEGLIWOŚCI WOBEC ROSJI, ALE SĄ GRANICE, KTÓRYCH NAWET TAK WIELKI KRAJ NIE POWINIEN PRZEKRACZAĆ.

MINISTER BŁASZCZAK PORZĄDKUJE PROGRAM MODERNIZACJI TECHNICZNEJ

Warsaw Security Forum 2018

JAŚMIN realna innowacyjność dla polskiej armii

CO DALEJ W RELACJACH NIEMIECKO-AMERYKAŃSKICH?

Sejm RP

Prezydent RP

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI Z UDZIAŁEM PARY PREZYDENCKIEJ
  11 listopada 2018 roku (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w obchodach Święta Niepodległości.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W WERNISAŻU WYSTAWY ZNAKI WOLNOŚCI. O TRWANIU POLSKIEJ TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ
  9 listopada 2018 roku (piątek) w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w uroczystości otwarcia wystawy Znaki Wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W SIEDZIBIE PGNIG SA W WARSZAWIE
  8 listopada 2018 roku (czwartek) o godzinie 08:00 w Muzeum Gazownictwa w Warszawie (ul. Kasprzaka 25), na terenie siedziby PGNiG SA, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w wydarzeniu gospodarczym, istotnym dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.
 • CEREMONIA ZŁOŻENIA LISTÓW UWIERZYTELNIAJĄCYCH
  9 listopada 2018 roku (piątek) w godzinach 12:00-13:30 w Belwederze odbędzie się ceremonia złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie przez ambasadorów: Kanady, Państwa Kuwejtu, Republiki Włoskiej.
 • SPOTKANIE PREZYDENTA RP Z SEKRETARZEM ENERGII USA
  8 listopada 2018 roku (czwartek) o godzine 15:00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyjmie w Pałacu Prezydenckim Sekretarza Energii USA Ricka Perry-ego.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv