DYPLOMACJA PARLAMENTARNA ZADANIA CELE SUKCESY KOMENTARZ CIS DO PUBLIKACJI DZIENNIKA RZECZPOSPOLITA

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-08-10 16:37:35

PIĄTKOWE WYDANIE GAZETY ZAWIERA ARTYKUŁ, W KTÓRYM PODDANO W WĄTPLIWOŚĆ SENS SPOTKAŃ MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SEJM, MARSZAŁKA SEJMU I KANCELARIĘ SEJMU W RAMACH DYPLOMACJI PARLAMENTARNEJ.

DYPLOMACJA PARLAMENTARNA ZADANIA CELE SUKCESY KOMENTARZ CIS DO PUBLIKACJI DZIENNIKA RZECZPOSPOLITA

W jednej z cytowanych w tekście wypowiedzi pojawiło się stwierdzenie, jakoby aktywność międzynarodowa była zastrzeżona wyłącznie dla Prezydenta i resortu spraw zagranicznych. W rzeczywistości Sejm - a szerzej rzecz ujmując Parlament, bo w działalność tę jest też zaangażowany Senat - aktywnie wspiera władzę wykonawczą w realizacji polskiej polityki zagranicznej. To zadanie niezwykle potrzebne, dobrze odbierane przez naszych partnerów zagranicznych i przynoszące wiele pozytywnych rezultatów.

Prawdą jest, że w obecnej kadencji Sejmu wszelkie formy współpracy międzyparlamentarnej są intensywnie rozwijane. Jedną z najważniejszych koncepcji realizowanych współcześnie są cykliczne spotkania przewodniczących parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej. Pierwsze z takich wydarzeń - „Solidarność i Suwerenność” - zostało zorganizowane latem 2016 r. Wartościowe obrady i szeroka akceptacja przez partnerów zagranicznych Sejmu dla tej formuły zaowocowały kolejnymi Szczytami: #EUROWAW2017 i #EUROWAW2018. Kolejne wydarzenie tego typu zostanie też zorganizowane w przyszłym roku.

Bieżąca kadencja przyniosła też wzmocnienie kontaktów z parlamentami państw Grupy Wyszehradzkiej - Czech, Słowacji i Węgier, realizowanych niekiedy także w poszerzonej formule z udziałem partnerów z Austrii. Strona polska z zaangażowaniem i pełnym przekonaniem wspiera budowę siły marki V4, w tym jej parlamentarnego wymiaru, jako efektywnego narzędzia uzgodnień kluczowych spraw dla państw naszego regionu. Intensywne kontakty są jednym z sukcesów dyplomacji parlamentarnej VIII kadencji Sejmu.

Kancelarie Sejmu i Senatu z sukcesem zorganizowały w 2018 r. wiosenną sesję Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Warto podkreślić, że jednym z kluczowych wyzwań europejskiej polityki obronnej jest zapewnienie armiom państw członkowskich Sojuszu finansowania na poziomie umożliwiającym utrzymywanie zdolności obronnych. Za uchwalanie budżetów, w tym środków na obronność, odpowiadają parlamenty. Sesja warszawska pozwoliła na wymianę bardzo wartościowych spostrzeżeń w tym obszarze i wzmocnienie przekonania o wadze parlamentów w zapewnieniu stabilnych podstaw finansowych wspólnego bezpieczeństwa państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Nie sposób nie wspomnieć tu o kolejnym flagowym okręcie dyplomatycznym Sejmu VIII kadencji, czyli spotkaniach w ramach Konferencji „Europa Karpat”. Już we wrześniu odbędzie się ona po raz 21. Ich efekty są nie do przecenienia - rola Karpat i pełnego zrozumienia dla zalet wynikających ze ścisłej współpracy państw regionu, w tym tych niebędących członkami UE - teraz tak oczywiste i uznawane za normę, są w istocie owocem wielkiej i intensywnej pracy dyplomatycznej, w której polscy parlamentarzyści odegrali niebagatelną rolę. Przykładowo można tu wskazać szeroki konsensus wokół idei Via Carpatia - przedsięwzięcia infrastrukturalnego o wielkim znaczeniu dla wschodnich i południowych województw naszego kraju.

W bieżącej kadencji parlamentu są też rozwijane kontakty dwustronne. Świetnym przykładem jest harmonijna współpraca z Hiszpanią, krajem o zbliżonym do Polski potencjale gospodarczym. W 2017 r. w Krakowie, a w 2018 r. w Hiszpanii przedstawiciele Sejmu, Senatu i Kortezów Generalnych podczas V i VI Polsko-Hiszpańskiego Forum Parlamentarnego omawiali najważniejsze zagadnienia we wzajemnych relacjach. Na podkreślenie zasługuje także ocieplenie relacji na linii Warszawa - Wilno. Po wielu latach udało się w tym obszarze doprowadzić do przełomu. Ważną rolę odegrały tu relacje Sejmu z litewskim odpowiednikiem – Seimasem. Warto podkreślić, że Marek Kuchciński i Viktoras Pranckietis przemawiali przed Izbami krajów goszczących. W przypadku przewodniczącego Pranckietisa było to pierwsze w XXI w. wystąpienie przewodniczącego parlamentu innego kraju na posiedzeniu Sejmu. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński wziął udział w uroczystych obchodach Dnia Odrodzenia Niepodległości Litwy, wygłaszając przemówienie w Seimasie.

Reasumując, intensywnie realizowane zadania z obszaru dyplomacji parlamentarnej to narzędzie znacząco wspierające polską politykę zagraniczną i jest to aktywność, którą warto chronić i wspierać.

Centrum Informacyjne Sejmupolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-08-10 16:37:35
...

HOŁD POWSTAŃCOM WARSZAWSKIM

OBCHODY ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI Z UDZIAŁEM MARSZAŁKA SEJMU

“Dobre zmiany” w kierunku wzmocnienia krajowego przemysłu obronnego

Ministerstwo Obrony Narodowej przeprowadziło live stream z Wielkiej Defilady Niepodległości

Dziękuję za Wasz trud, poświęcenie i odwagę, za służbę naszej Ojczyźnie

Modernizacja Marynarki Wojennej RP – australijskie fregaty?

REALIZACJA PROGRAMÓW WISŁA I HOMAR PRZEBIEGA ZGODNIE Z PLANEM

Sejm RP

Prezydent RP

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • WIZYTA OFICJALNA PREZYDENTA RP Z MAŁŻONKĄ W AUSTRALII I NOWEJ ZELANDII
  W dniach 18-23 sierpnia 2018 roku (sobota-czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką złoży wizytę oficjalną w Australii i Nowej Zelandii.
 • SPOTKANIE PREZYDENTA RP Z MEDALISTAMI 24. MISTRZOSTW EUROPY W LEKKOATLETYCE BERLIN 2018
  16 sierpnia 2018 roku (czwartek) o godzinie 11:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda spotka się z medalistami 24. Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce Berlin 2018 oraz kadrą trenerską i lekarzami reprezentacji.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W WIDOWISKU WOLNOŚĆ WE KRWI
  Udział Prezydenta RP w widowisku Wolność we krwi 15 sierpnia 2018 roku (środa) o godzinie 20:30 na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w widowisku Wolność we krwi.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W OBCHODACH ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO
  15 sierpnia 2018 roku (środa) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda weźmie udział w uroczystościach związanych z obchodami Święta Wojska Polskiego.
 • KONFERENCJA MINISTRA KRZYSZTOFA SZCZERSKIEGO I MINISTRA KRZYSZTOFA ŁAPIŃSKIEGO
  10 sierpnia 2018 roku (piątek) o godzinie 11:00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się konferencja prasowa Sekretarza Stanu, Szefa Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Szczerskiego oraz Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Łapińskiego w związku z wizytą Prezydenta RP z Małżonką w Australii i Nowej Zelandii.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv