HARMONOGRAM 51 POSIEDZENIA SEJMU RP

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2017-11-06 18:28:23

HARMONOGRAM OBRAD 51 POSIEDZENIA SEJMU RP W DNIU 8 LISTOPADA 2017 ROKU

HARMONOGRAM 51 POSIEDZENIA SEJMU RP

 • 10:00 – 11:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1814 i 1883) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 11:00 – 11:45 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druki nr 1919 i 1924) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 11:45 – 12:30 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 1852 i 1903) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 12:30 – 13:15 - Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego (druki nr 1891 i 1941) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 13:15 – 14:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (druki nr 1781 i) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 14:00 – 14:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1864 i 1962) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 14:45 – 16:15 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 (druki nr 1946 i) (pkt)
  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (druki nr 1944 i) (pkt)
  (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół w łącznej dyskusji nad pkt I)
 • 16:15 – 17:15 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (druki nr 1945 i) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 17:15 – 18:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (druki nr 1934 i) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 18:00 – 18:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1835 i) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół (pkt)
 • 18:45 – 19:45 - Sprawozdanie Komisji o:
  - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
  - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach, ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druki nr 771, 806 i 993) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 19:45 – 20:30 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o Instytucie Solidarności i Odwagi (druki nr 1970 i) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół (pkt)
 • 20:30 – 21:30 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1930) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 21:30 – 22:30 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1963) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 22:30 – 23:30 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1931) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 23:30 – 00:30 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (druk nr 1932) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 00:30 – 01:30 - Ewentualne oświadczenia poselskie


polityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2017-11-06 18:28:23
...

WOTUM ZAUFANIA NOWEGO RZĄDU MATEUSZA MORAWIECKIEGO

DYSKUSJA NAD PROJEKTEM USTAWY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK, NOWELIZACJA USTAWY O ŚWIADCZENIU PIENIĘŻNYM PRZYSŁUGUJĄCYM OSOBOM DEPORTOWANYM DO PRACY PRZYMUSOWEJ PRZEZ III RZESZĘ I ZSRR, PRZYJĘCIE POPRAWEK SENATU DOTYCZĄCYCH NOWELIZACJI PRAWA WYBORCZEGO ORAZ ROZPOCZĘCIE PRAC NAD PROJEKTEM USTAWY O PLANOWANIU RODZINY, OCHRONIE PŁODU LUDZKIEGO I WARUNKACH DOPUSZCZALNOŚCI PRZERYWANIA CIĄŻY - TO GŁÓWNE PUNKTY WTORKOWYCH I ŚRODOWYCH PRAC IZBY. SEJM UCZCIŁ RÓWNIEŻ MINUTĄ CISZY PAMIĘĆ ZMARŁEGO PROF. BOGUSŁAWA BANASZAKA - KONSTYTUCJONALISTĘ I SĘDZIEGO TRYBUNAŁU STANU. W CZWARTEK ROZPOCZĘCIE 56. POSIEDZENIA. ZACHĘCAMY DO ŚLEDZENIA RELACJI NA SEJMOWYCH PROFILACH W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH.

PODSUMOWANIE 55 POSIEDZENIA SEJMU

PODSUMOWANIE 55 POSIEDZENIA SEJMU

DYSKUSJA NAD PROJEKTEM USTAWY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK, NOWELIZACJA USTAWY O ŚWIADCZENIU PIENIĘŻNYM PRZYSŁUGUJĄCYM OSOBOM DEPORTOWANYM DO PRACY PRZYMUSOWEJ PRZEZ III RZESZĘ I ZSRR, PRZYJĘCIE POPRAWEK SENATU DOTYCZĄCYCH NOWELIZACJI PRAWA WYBORCZEGO ORAZ ROZPOCZĘCIE PRAC NAD PROJEKTEM USTAWY O PLANOWANIU RODZINY, OCHRONIE PŁODU LUDZKIEGO I WARUNKACH DOPUSZCZALNOŚCI PRZERYWANIA CIĄŻY - TO GŁÓWNE PUNKTY WTORKOWYCH I ŚRODOWYCH PRAC IZBY. SEJM UCZCIŁ RÓWNIEŻ MINUTĄ CISZY PAMIĘĆ ZMARŁEGO PROF. BOGUSŁAWA BANASZAKA - KONSTYTUCJONALISTĘ I SĘDZIEGO TRYBUNAŁU STANU. W CZWARTEK ROZPOCZĘCIE 56. POSIEDZENIA. ZACHĘCAMY DO ŚLEDZENIA RELACJI NA SEJMOWYCH PROFILACH W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH.

Krótkie Informacje

 • WIZYTA PREZYDENTA RP W WIERZCHOSŁAWICACH Z OKAZJI ROCZNICY URODZIN WINCENTEGO WITOSA
  21 stycznia 2018 roku (niedziela) w Wierzchosławicach Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystościach z okazji 144. rocznicy urodzin Wincentego Witosa w roku 100-lecia odzyskania Niepodległości.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W FORUM EKONOMICZNYM W DAVOS
  W dniach 23-26 stycznia 2018 roku (wtorek-piątek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką weźmie udział w Światowym Forum Ekonomicznym (WEF) w Davos (Szwajcaria).
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W OTWARCIU WYSTAWY STAŁEJ "NIEPODLEGŁA. OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI" W DWORKU PREZYDENTA RP
  22 stycznia 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 14:00 w Dworku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Ciechocinku (ul. Leśna 1), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w otwarciu wystawy stałej pod tytułem "Niepodległa. Ojcowie Niepodległości".
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI
  18 stycznia 2018 roku (czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Nowym Jorku, w związku z udziałem w debacie otwartej wysokiego szczebla Rady Bezpieczeństwa ONZ pod przewodnictwem Kazachstanu. Debata stanowić będzie pierwszą okazję po objęciu członkostwa do zabrania przez Polskę głosu w Radzie Bezpieczeństwa na szczeblu głowy państwa.
 • SPOTKANIE NOWOROCZNE PARY PREZYDENCKIEJ Z KORPUSEM DYPLOMATYCZNYM
  11 stycznia 2018 roku (czwartek) o godzinie 19:00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się Spotkanie Noworoczne Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i Małżonki z Korpusem Dyplomatycznym.

Sejm RP

Prezydent RP

 • Dziadkowie to nieoceniony skarb w życiu każdego dziecka. Szczególna nić porozumienia i wyjątkowy autorytet sprawiają, że są Państwo często bohaterami dzieciństwa, powiernikami młodzieńczych tajemnic, życiowym punktem odniesienia.
 • Jeżeli przejdziemy na elektromobilność, będziemy w stanie zapewnić czystsze powietrze - podkreślił Prezydent RP Andrzej Duda, otwierając konferencję z cyklu "Technologie przyszłości". Jego zdaniem, na tym polu możemy też skutecznie konkurować z Zachodem.
 • Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych oraz zmianę ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.
 • - Wiele pokoleń, niezależnie od języka i wiary, wspólnie walczyło, by Polska była wolna i niepodległa - mówił Prezydent Andrzej Duda, wskazując, że dziś Polska zapewnia bezpieczeństwo, spokój i możliwość normalnego życia.
 • Stosunki polsko-żydowskie w kontekście obchodów rocznic uzyskania niepodległości przez Polskę i Izrael, były jednym z tematów rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z dyrektorem wykonawczym Komitetu Żydów Amerykańskich (AJC) Davidem Harrisem.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv

NAJNOWSZE WIDEO