HARMONOGRAM 51 POSIEDZENIA SEJMU RP

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2017-11-06 18:28:23

HARMONOGRAM OBRAD 51 POSIEDZENIA SEJMU RP W DNIU 8 LISTOPADA 2017 ROKU

HARMONOGRAM 51 POSIEDZENIA SEJMU RP

 • 10:00 – 11:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1814 i 1883) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 11:00 – 11:45 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druki nr 1919 i 1924) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 11:45 – 12:30 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 1852 i 1903) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 12:30 – 13:15 - Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego (druki nr 1891 i 1941) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 13:15 – 14:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (druki nr 1781 i) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 14:00 – 14:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1864 i 1962) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 14:45 – 16:15 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 (druki nr 1946 i) (pkt)
  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (druki nr 1944 i) (pkt)
  (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół w łącznej dyskusji nad pkt I)
 • 16:15 – 17:15 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (druki nr 1945 i) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 17:15 – 18:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (druki nr 1934 i) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 18:00 – 18:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1835 i) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół (pkt)
 • 18:45 – 19:45 - Sprawozdanie Komisji o:
  - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
  - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach, ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druki nr 771, 806 i 993) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 19:45 – 20:30 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o Instytucie Solidarności i Odwagi (druki nr 1970 i) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół (pkt)
 • 20:30 – 21:30 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1930) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 21:30 – 22:30 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1963) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 22:30 – 23:30 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1931) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 23:30 – 00:30 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (druk nr 1932) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)
 • 00:30 – 01:30 - Ewentualne oświadczenia poselskie


polityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2017-11-06 18:28:23
...

Wywiad z Panią Anną Marią Siarkowską, Posłanką Prawa i Sprawiedliwości oraz Przewodniczącą Partii Republikańskiej.

SEJM, KTÓRY SIĘ ROZSZEDŁ. SEJM W PIOTRKOWIE. 1555.

NIEPOWETOWANA STRATA

PANI POSŁANKA ANNA MARIA SIARKOWSKA WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ

JAŚMIN SYSTEM ZARZĄDZANIA WALKĄ

ROZWÓJ WOJSKA POLSKIEGO I PRODUKCJA SPRZĘTU NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

CORAZ WIĘKSZE ZAGROŻENIA DLA OBRONY POWIETRZNEJ

Prezydent RP

Krótkie Informacje

 • WIZYTA OFICJALNA PREZYDENTA REPUBLIKI CZESKIEJ
  Prezydent Republiki Czeskiej Miloš Zeman z Małżonką w dniach 10-11 maja 2018 roku (czwartek-piątek) złoży wizytę oficjalną w Polsce.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W OTWARCIU POLSKO-AMERYKAŃSKIEGO SZCZYTU GOSPODARCZEGO 2018
  26 kwietnia 2018 roku (czwartek) o godzinie 09:30 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w otwarciu Polsko-Amerykańskiego Szczytu Gospodarczego 2018, który odbędzie się w Hotelu Marriott w Warszawie (Al. Jerozolimskie 65/79).
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W POWIECIE KROŚNIEŃSKIM
  25 kwietnia 2018 roku (środa) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w stolicy powiatu krośnieńskiego – Krośnie Odrzańskim, gdzie o godz. 17.30 spotka się z mieszkańcami (plac Unii Europejskiej, przy siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Piastów 10B).
 • WIZYTA OFICJALNA PREZYDENTA FEDERALNEJ DEMOKRATYCZNEJ REPUBLIKI ETIOPII W POLSCE
  Prezydent Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii Mulatu Teshome Wirtu z Małżonką w dniach 24-25 kwietnia 2018 roku (wtorek-środa) złoży wizytę oficjalną w Polsce.
 • UROCZYSTOŚĆ WPISANIA PRZEZ PREZYDENTA RP NOWYCH OBIEKTÓW NA LISTĘ POMNIKÓW HISTORII
  20 kwietnia 2018 roku (piątek) o godzinie 12:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczy rozporządzenia uznające nowe obiekty zabytkowe za Pomniki Historii.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv