OPIEKA PAŃSTWA NAD GROBAMI WETERANÓW ULGA TERMOMODERNIZACYJNA KARY ZA COFANIE LICZNIKÓW SAMOCHODOWYCH

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-11-06 22:03:20

NA PIERWSZYM Z LISTOPADOWYCH POSIEDZEŃ SEJMU POSŁOWIE ZAJMĄ SIĘ M.IN. RZĄDOWYM PROJEKTEM USTAWY O GROBACH WETERANÓW WALK O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, PROJEKTAMI USTAW WSPIERAJĄCYCH TERMOMODERNIZACJĘ JAKO JEDEN ZE SPOSOBÓW WALKI ZE SMOGIEM, BĘDĄ TEŻ DEBATOWAĆ NAD RZĄDOWĄ PROPOZYCJĄ CHRONIĄCĄ OBYWATELI PRZED OSZUSTWAMI POLEGAJĄCYMI NA FAŁSZOWANIU WSKAZAŃ LICZNIKÓW PRZEBIEGU SAMOCHODÓW. 71. POSIEDZENIE IZBY ROZPOCZNIE SIĘ W ŚRODĘ 7 LISTOPADA I POTRWA DO PIĄTKU 9 LISTOPADA.

OPIEKA PAŃSTWA NAD GROBAMI WETERANÓW ULGA TERMOMODERNIZACYJNA KARY ZA COFANIE LICZNIKÓW SAMOCHODOWYCH

W roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rząd proponuje, by państwo objęło swoją opieką groby bohaterów, które nie są grobami wojennymi i obecnie traktowane są jako prywatne. Projekt zakłada powstanie ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość. Prowadzić ją będzie prezes Instytutu Pamięci Narodowej. O przyznanie środków z funduszy IPN na budowę, remont lub utrzymanie mogił będą mogły ubiegać się osoby fizyczne, a także m.in. stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe. Opieką państwa objęte będą groby zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami. Szacuje się, że takich miejsc pochówku może być ok. 200 tysięcy.

Posłowie będą kontynuować w II czytaniu prace nad rządowymi projektami wspierającymi termomodernizację. Projekt nowelizacji ustaw podatkowych obejmujących osoby fizyczne (o PIT i o ryczałcie) wprowadza tzw. ulgę termomodernizacyjną jako zachętę do termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Właściciele takich domów płacący podatek PIT wg 19 proc. stawki lub opłacający ryczałt od dochodów ewidencjonowanych będą uprawnieni do odliczenia od dochodu (przychodu) wydatków na przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Odliczenie będzie możliwe przez trzy kolejne lata, będzie obejmować maksymalnie 23 proc. wydatków, a jego ogólna kwota nie będzie mogła przekroczyć 53 tys. zł. Z kolei nowelizacja ustawy o termomodernizacji stworzy podstawy prawne do przeprowadzenia pilotażowego programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych należących do osób ubogich energetycznie.

Walka z oszustami zaniżającymi wskazania liczników przebiegu pojazdów jest celem projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym i Kodeksu karnego proponowanej przez rząd. Zabronione będzie nie tylko fałszowanie wskazań licznika ale też jego wymiana, o ile nie jest konieczna z powodu uszkodzenia. Nielegalne będzie też świadczenie tego rodzaju usług i ich zlecanie. Czyny takie zagrożone będą kara od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Podczas kontroli drogowej policja i inne uprawnione służby będą mogły dokonać odczytu stanu licznika i przekazać jego wyniku do CEPiK, co pozwoli na ujawnienie ewentualnych nielegalnych ingerencji.

Dzięki nowelizacji ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, przedsiębiorcy wydobywający miedź, srebro, gaz ziemny lub ropę naftową będą mogli obniżyć podatek o darowizny dokonane na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których prowadzą działalność. Będzie to forma rekompensaty dla społeczności lokalnych za ponoszone przez nie koszty społeczne, zdrowotne i środowiskowe związane z wydobyciem.

Prezydent przedłożył Izbie propozycję zmian w Kodeksie cywilnym. Ma ona na celu likwidację przywileju instytucji kredytowych, polegającego na możliwości naliczania odsetek od zaległych odsetek.

Na rozwiązaniach zawartych w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o działalności leczniczej skorzystają fizjoterapeuci. Będą oni mogli wykonywać swój zawód także w formie indywidualnych i grupowych praktyk - a nie, jak wg dotychczasowych przepisów miało być po 30 listopada br, wyłącznie w formie podmiotu leczniczego.

Posłowie zapoznają się też z informacją bieżącą i wysłuchają odpowiedzi na pytania w sprawach bieżących.

TRANSMISJApolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-11-06 22:03:20
...

Wywiad z Panem Senatorem Janem Żarynem.

archiwum materiałów wideo

NAJNOWSZE MATERIAŁY WIDEO

Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Nastawienie społeczeństwa wobec władz komunistycznych. Problemy z władzami SLD w sprawie budowy pomnika Marszałka Piłsudskiego w związku z powstaniem Polskiej Organizacji Wojskowej. Żołnierze wyklęci i sprzeczne informacje podawane w różnych mediach. Polska i jej historia oraz problemy uporania się z własną historią. Brak powstania dużego środowiska politycznego związanego z emigracją narodową w latach dziewięćdziesiątych.

ISTNIEJE NIESTETY SZEREG PRZESŁANEK ŚWIADCZĄCYCH O UNIJNEJ SPOLEGLIWOŚCI WOBEC ROSJI, ALE SĄ GRANICE, KTÓRYCH NAWET TAK WIELKI KRAJ NIE POWINIEN PRZEKRACZAĆ.

MINISTER BŁASZCZAK PORZĄDKUJE PROGRAM MODERNIZACJI TECHNICZNEJ

Warsaw Security Forum 2018

JAŚMIN realna innowacyjność dla polskiej armii

CO DALEJ W RELACJACH NIEMIECKO-AMERYKAŃSKICH?

Sejm RP

Prezydent RP

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI Z UDZIAŁEM PARY PREZYDENCKIEJ
  11 listopada 2018 roku (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w obchodach Święta Niepodległości.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W WERNISAŻU WYSTAWY ZNAKI WOLNOŚCI. O TRWANIU POLSKIEJ TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ
  9 listopada 2018 roku (piątek) w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w uroczystości otwarcia wystawy Znaki Wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W SIEDZIBIE PGNIG SA W WARSZAWIE
  8 listopada 2018 roku (czwartek) o godzinie 08:00 w Muzeum Gazownictwa w Warszawie (ul. Kasprzaka 25), na terenie siedziby PGNiG SA, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w wydarzeniu gospodarczym, istotnym dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.
 • CEREMONIA ZŁOŻENIA LISTÓW UWIERZYTELNIAJĄCYCH
  9 listopada 2018 roku (piątek) w godzinach 12:00-13:30 w Belwederze odbędzie się ceremonia złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie przez ambasadorów: Kanady, Państwa Kuwejtu, Republiki Włoskiej.
 • SPOTKANIE PREZYDENTA RP Z SEKRETARZEM ENERGII USA
  8 listopada 2018 roku (czwartek) o godzine 15:00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyjmie w Pałacu Prezydenckim Sekretarza Energii USA Ricka Perry-ego.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv