SEJM W CZASIE OKUPACJI I POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-08-01 18:10:06

BUDYNKI SEJMOWE, ZNAJDUJĄCE SIĘ W KWARTALE WYZNACZONYM PRZEZ ULICE WIEJSKĄ, GÓRNOŚLĄSKĄ I FRASCATI ORAZ SKARPĘ WIŚLANĄ, ZOSTAŁY USZKODZONE W CZASIE WALK WE WRZEŚNIU 1939 R. SZCZEGÓLNIE UCIERPIAŁA SALA POSIEDZEŃ, KTÓREJ DACH ZAPADŁ SIĘ DO ŚRODKA. USZKODZENIA POZOSTAŁYCH BUDYNKÓW (HOTELU SEJMOWEGO I DAWNEGO INSTYTUTU MARYJSKIEGO) BYŁY NA TYLE NIEWIELKIE, ŻE MOGŁY BYĆ ONE WYKORZYSTYWANE PRZEZ NIEMIECKIEGO OKUPANTA

SEJM W CZASIE OKUPACJI I POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Sejm znalazł się w bezpośrednim sąsiedztwie tzw. dzielnicy policyjnej, której centrum stanowił gmach komendy Policji Porządkowej (Ordnungspolizei) w alei Szucha. Z całej dzielnicy, której osią były Aleje Ujazdowskie i ulica Belwederska, ludność polską wysiedlono. Obszar ten przeznaczony został na miejsce zamieszkania niemieckich urzędników, oficerów i innych pracowników aparatu okupacyjnego. Wokół tej dzielnicy rozmieszczono jednostki policyjne i wojskowe, mające stanowić jej zabezpieczenie. W budynkach sejmowych urządzono koszary kilku batalionów tzw. Policji Prewencyjnej  (Schutzpolizei), czyli specjalnych, zmilitaryzowanych oddziałów wchodzących w skład Policji Porządkowej.

Miejsce masowych egzekucji

Ogrody sejmowe stały się w listopadzie i grudniu 1939 r. miejscem pierwszych masowych mordów przedstawicieli polskiej inteligencji. Teren ten wybrano na miejsce kaźni zarówno ze względu na oddalenie od budynków mieszkalnych, jak i na stacjonowanie tam oddziałów policyjnych. Egzekucje odbywały się przede wszystkim w miejscu, w którym obecnie znajdują się budynki Senatu i Kancelarii Senatu. Według najbardziej prawdopodobnych obliczeń zamordowano tam kilkaset osób. Od 1940 r. miejscem egzekucji stały się lasy w pobliżu podwarszawskich Palmir.

Tereny Sejmu i jego okolice w Powstaniu Warszawskim

Podczas Powstania Warszawskiego okolice Sejmu były terenem walk różnych oddziałów Armii Krajowej, przede wszystkim należących do Zgrupowania „Siekiera”, a także ochotniczego batalionu „Miłosz”, sformowanego z ochotników niezmobilizowanych 1 sierpnia.

W pierwszym dniu Powstania jeden z plutonów 4. kompanii Zgrupowania „Siekiera”, skoncentrowanej w Instytucie Głuchoniemych przy placu Trzech Krzyży, podjął próbę zdobycia tzw. Domu Akademiczek przy ulicy Górnośląskiej  14 (obecnie akademika Politechniki Warszawskiej). Po jego zdobyciu planowano atak na silnie ufortyfikowany przez Policję Prewencyjną teren Sejmu. Atak słabo uzbrojonego oddziału szturmowego pod dowództwem por. Teofila Budzanowskiego „Tuma”, posła na Sejm V kadencji (1938-1939), załamał się już w parku u podnóża skarpy pod silnym ostrzałem niemieckim, przede wszystkim od strony Muzeum Narodowego. Powstańcy ponieśli ciężkie straty. Gmachu Sejmu zdobyć się nie udało. Stał się on jednym z głównych punktów niemieckiego oporu w Śródmieściu Południowym.

Względnym sukcesem było zniszczenie we wrześniu przez kompanię Kazimierza Leskiego „Bradla” z batalionu „Miłosz” drewnianego punktu umocnionego, położonego przy ulicy Wiejskiej i połączonego krytym rowem z Hotelem Sejmowym. Punkt ten służył Niemcom do ostrzału oddziałów powstańczych operujących w okolicy ulic Matejki i Piusa XI (dziś Pięknej).

Parlamentarzyści polegli w Powstaniu

W czasie Powstania Warszawskiego zginęło 16 posłów i senatorów:

 1. Franciszek Drucki Lubecki, ziemianin z okolic Brześcia nad Bugiem, senator II i III kadencji (1928-1935)
 2. Joachim Hempel, ziemianin z okolic Chęcin, senator I kadencji (1922-1927)
 3. Józef Jankowski, działacz obozu narodowego, poseł I kadencji (1924-1927)
 4. Romuald Jarmułowicz, działach ruchu spółdzielczego, prezydent Częstochowy, senator I kadencji (1927)
 5. Stefania Kudelska, założycielka Przysposobienia Wojskowego Kobiet, senator IV kadencji, posłanka V kadencji (1935-1939)
 6. Michał Łazarski, działacz spółdzielczy z Podlasia, poseł II, III i IV kadencji, senator V kadencji (1928-1939)
 7. Leon Łubieński, dyplomata w poselstwie polskim w Paryżu, senator I i II kadencji (1922-1930)
 8. Stanisław Miłaszewski, dramatopisarz i poeta, senator V kadencji (1938-1939)
 9. Zygmunt Nowicki, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, urzędnik polskiego konsulatu w Chicago, poseł I i II kadencji (1922-1930)
 10. Stanisław Patek, minister spraw zagranicznych, poseł w Tokio i w Moskwie, ambasador w Waszyngtonie, senator IV i V kadencji (1936-1939)
 11. August Popławski, ziemianin, publicysta i pisarz, wiceminister skarbu, senator III kadencji (1930-1935)
 12. Władysław Psarski, przemysłowiec (przemysł cukrowniczy, naftowy i hutniczy), poseł III kadencji (1930-1935)
 13. Antoni Puzyński, nauczyciel, poseł III kadencji (1930-1935)
 14. Antoni Snopczyński, prezes Związku Rzemieślników Chrześcijańskich RP, poseł II, III i IV kadencji (1928-1938)
 15. Helena Sujkowska, radna miasta Warszawy, senator V kadencji (1938-1939)
 16. Leopold Tomaszkiewicz, działacz związkowy i robotniczy, publicysta, poseł II, III i IV kadencji, senator V kadencji (1928-1939)

Zdjęcia: Kancelaria Sejmu.polityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-08-01 18:10:06
...

HOŁD POWSTAŃCOM WARSZAWSKIM

OBCHODY ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI Z UDZIAŁEM MARSZAŁKA SEJMU

“Dobre zmiany” w kierunku wzmocnienia krajowego przemysłu obronnego

Ministerstwo Obrony Narodowej przeprowadziło live stream z Wielkiej Defilady Niepodległości

Dziękuję za Wasz trud, poświęcenie i odwagę, za służbę naszej Ojczyźnie

Modernizacja Marynarki Wojennej RP – australijskie fregaty?

REALIZACJA PROGRAMÓW WISŁA I HOMAR PRZEBIEGA ZGODNIE Z PLANEM

Sejm RP

Prezydent RP

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • WIZYTA OFICJALNA PREZYDENTA RP Z MAŁŻONKĄ W AUSTRALII I NOWEJ ZELANDII
  W dniach 18-23 sierpnia 2018 roku (sobota-czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką złoży wizytę oficjalną w Australii i Nowej Zelandii.
 • SPOTKANIE PREZYDENTA RP Z MEDALISTAMI 24. MISTRZOSTW EUROPY W LEKKOATLETYCE BERLIN 2018
  16 sierpnia 2018 roku (czwartek) o godzinie 11:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda spotka się z medalistami 24. Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce Berlin 2018 oraz kadrą trenerską i lekarzami reprezentacji.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W WIDOWISKU WOLNOŚĆ WE KRWI
  Udział Prezydenta RP w widowisku Wolność we krwi 15 sierpnia 2018 roku (środa) o godzinie 20:30 na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w widowisku Wolność we krwi.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W OBCHODACH ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO
  15 sierpnia 2018 roku (środa) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda weźmie udział w uroczystościach związanych z obchodami Święta Wojska Polskiego.
 • KONFERENCJA MINISTRA KRZYSZTOFA SZCZERSKIEGO I MINISTRA KRZYSZTOFA ŁAPIŃSKIEGO
  10 sierpnia 2018 roku (piątek) o godzinie 11:00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się konferencja prasowa Sekretarza Stanu, Szefa Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Szczerskiego oraz Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Łapińskiego w związku z wizytą Prezydenta RP z Małżonką w Australii i Nowej Zelandii.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv