SEJM W CZASIE OKUPACJI I POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-08-01 18:10:06

BUDYNKI SEJMOWE, ZNAJDUJĄCE SIĘ W KWARTALE WYZNACZONYM PRZEZ ULICE WIEJSKĄ, GÓRNOŚLĄSKĄ I FRASCATI ORAZ SKARPĘ WIŚLANĄ, ZOSTAŁY USZKODZONE W CZASIE WALK WE WRZEŚNIU 1939 R. SZCZEGÓLNIE UCIERPIAŁA SALA POSIEDZEŃ, KTÓREJ DACH ZAPADŁ SIĘ DO ŚRODKA. USZKODZENIA POZOSTAŁYCH BUDYNKÓW (HOTELU SEJMOWEGO I DAWNEGO INSTYTUTU MARYJSKIEGO) BYŁY NA TYLE NIEWIELKIE, ŻE MOGŁY BYĆ ONE WYKORZYSTYWANE PRZEZ NIEMIECKIEGO OKUPANTA

SEJM W CZASIE OKUPACJI I POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Sejm znalazł się w bezpośrednim sąsiedztwie tzw. dzielnicy policyjnej, której centrum stanowił gmach komendy Policji Porządkowej (Ordnungspolizei) w alei Szucha. Z całej dzielnicy, której osią były Aleje Ujazdowskie i ulica Belwederska, ludność polską wysiedlono. Obszar ten przeznaczony został na miejsce zamieszkania niemieckich urzędników, oficerów i innych pracowników aparatu okupacyjnego. Wokół tej dzielnicy rozmieszczono jednostki policyjne i wojskowe, mające stanowić jej zabezpieczenie. W budynkach sejmowych urządzono koszary kilku batalionów tzw. Policji Prewencyjnej  (Schutzpolizei), czyli specjalnych, zmilitaryzowanych oddziałów wchodzących w skład Policji Porządkowej.

Miejsce masowych egzekucji

Ogrody sejmowe stały się w listopadzie i grudniu 1939 r. miejscem pierwszych masowych mordów przedstawicieli polskiej inteligencji. Teren ten wybrano na miejsce kaźni zarówno ze względu na oddalenie od budynków mieszkalnych, jak i na stacjonowanie tam oddziałów policyjnych. Egzekucje odbywały się przede wszystkim w miejscu, w którym obecnie znajdują się budynki Senatu i Kancelarii Senatu. Według najbardziej prawdopodobnych obliczeń zamordowano tam kilkaset osób. Od 1940 r. miejscem egzekucji stały się lasy w pobliżu podwarszawskich Palmir.

Tereny Sejmu i jego okolice w Powstaniu Warszawskim

Podczas Powstania Warszawskiego okolice Sejmu były terenem walk różnych oddziałów Armii Krajowej, przede wszystkim należących do Zgrupowania „Siekiera”, a także ochotniczego batalionu „Miłosz”, sformowanego z ochotników niezmobilizowanych 1 sierpnia.

W pierwszym dniu Powstania jeden z plutonów 4. kompanii Zgrupowania „Siekiera”, skoncentrowanej w Instytucie Głuchoniemych przy placu Trzech Krzyży, podjął próbę zdobycia tzw. Domu Akademiczek przy ulicy Górnośląskiej  14 (obecnie akademika Politechniki Warszawskiej). Po jego zdobyciu planowano atak na silnie ufortyfikowany przez Policję Prewencyjną teren Sejmu. Atak słabo uzbrojonego oddziału szturmowego pod dowództwem por. Teofila Budzanowskiego „Tuma”, posła na Sejm V kadencji (1938-1939), załamał się już w parku u podnóża skarpy pod silnym ostrzałem niemieckim, przede wszystkim od strony Muzeum Narodowego. Powstańcy ponieśli ciężkie straty. Gmachu Sejmu zdobyć się nie udało. Stał się on jednym z głównych punktów niemieckiego oporu w Śródmieściu Południowym.

Względnym sukcesem było zniszczenie we wrześniu przez kompanię Kazimierza Leskiego „Bradla” z batalionu „Miłosz” drewnianego punktu umocnionego, położonego przy ulicy Wiejskiej i połączonego krytym rowem z Hotelem Sejmowym. Punkt ten służył Niemcom do ostrzału oddziałów powstańczych operujących w okolicy ulic Matejki i Piusa XI (dziś Pięknej).

Parlamentarzyści polegli w Powstaniu

W czasie Powstania Warszawskiego zginęło 16 posłów i senatorów:

 1. Franciszek Drucki Lubecki, ziemianin z okolic Brześcia nad Bugiem, senator II i III kadencji (1928-1935)
 2. Joachim Hempel, ziemianin z okolic Chęcin, senator I kadencji (1922-1927)
 3. Józef Jankowski, działacz obozu narodowego, poseł I kadencji (1924-1927)
 4. Romuald Jarmułowicz, działach ruchu spółdzielczego, prezydent Częstochowy, senator I kadencji (1927)
 5. Stefania Kudelska, założycielka Przysposobienia Wojskowego Kobiet, senator IV kadencji, posłanka V kadencji (1935-1939)
 6. Michał Łazarski, działacz spółdzielczy z Podlasia, poseł II, III i IV kadencji, senator V kadencji (1928-1939)
 7. Leon Łubieński, dyplomata w poselstwie polskim w Paryżu, senator I i II kadencji (1922-1930)
 8. Stanisław Miłaszewski, dramatopisarz i poeta, senator V kadencji (1938-1939)
 9. Zygmunt Nowicki, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, urzędnik polskiego konsulatu w Chicago, poseł I i II kadencji (1922-1930)
 10. Stanisław Patek, minister spraw zagranicznych, poseł w Tokio i w Moskwie, ambasador w Waszyngtonie, senator IV i V kadencji (1936-1939)
 11. August Popławski, ziemianin, publicysta i pisarz, wiceminister skarbu, senator III kadencji (1930-1935)
 12. Władysław Psarski, przemysłowiec (przemysł cukrowniczy, naftowy i hutniczy), poseł III kadencji (1930-1935)
 13. Antoni Puzyński, nauczyciel, poseł III kadencji (1930-1935)
 14. Antoni Snopczyński, prezes Związku Rzemieślników Chrześcijańskich RP, poseł II, III i IV kadencji (1928-1938)
 15. Helena Sujkowska, radna miasta Warszawy, senator V kadencji (1938-1939)
 16. Leopold Tomaszkiewicz, działacz związkowy i robotniczy, publicysta, poseł II, III i IV kadencji, senator V kadencji (1928-1939)

Zdjęcia: Kancelaria Sejmu.polityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-08-01 18:10:06
...

Wywiad z Panem Senatorem Janem Żarynem.

archiwum materiałów wideo

NAJNOWSZE MATERIAŁY WIDEO

Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Nastawienie społeczeństwa wobec władz komunistycznych. Problemy z władzami SLD w sprawie budowy pomnika Marszałka Piłsudskiego w związku z powstaniem Polskiej Organizacji Wojskowej. Żołnierze wyklęci i sprzeczne informacje podawane w różnych mediach. Polska i jej historia oraz problemy uporania się z własną historią. Brak powstania dużego środowiska politycznego związanego z emigracją narodową w latach dziewięćdziesiątych.

CZY HANNA ZDANOWSKA MOŻE KANDYDOWAĆ NA PREZYDENTA MIASTA? CZY PO WYGRANIU WYBORÓW, CZYLI PO SWOJEJ REELEKCJI MOŻE PEŁNIĆ TO STANOWISKO? CZY POMIJAJĄC ASPEKTY MORALNE, OSOBA SKAZANA PRAWOMOCNYM WYROKIEM MOŻE PEŁNIĆ FUNKCJĘ ORGANU WYKONAWCZEGO MIASTA? Z PRZEPISÓW PRAWA JASNO WYNIKA ŻE NIE. I W ZWIĄZKU Z TYM GŁOS ODDANY NA PANIĄ PREZYDENT 21 PAŹDZIERNIKA - BĘDZIE GŁOSEM STRACONYM.

MINISTER BŁASZCZAK PRZEŁAMUJE BARIERĘ NIEMOŻLIWOŚCI W RELACJACH Z USA AMERYKAŃSKA STAŁA BAZA WOJSKOWA W POLSCE

ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM OBRONNY POLSKI

POSEŁ ZBIGNIEW GRYGLAS ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM OBRONNY POLSKI

MSPO 2018 Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

Sejm RP

Prezydent RP

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • WIZYTA PARY PREZYDENCKIEJ W REPUBLICE FEDERALNEJ NIEMIEC
  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką w dniach 22-23 października 2018 roku (poniedziałek - wtorek) złoży wizytę oficjalną w Republice Federalnej Niemiec.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W KONFERENCJI TECHNOLOGIE PRZYSZŁOŚCI PRZEMYSŁ KOSMICZNY
  22 października 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 12:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w konferencji Technologie przyszłości. Przemysł kosmiczny.
 • UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM
  21 października 2018 roku (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2018/2019 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Podczas uroczystości Prezydent wręczy ordery i odznaczenia państwowe (Aleje Racławickie 14).
 • WŁOCŁAWEK - UDZIAŁ PREZYDENTA RP W OBCHODACH XXXIV ROCZNICY MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
  18 października 2018 roku (czwartek) we Włocławku (województwo kujawsko-pomorskie) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w obchodach XXXIV rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W ANWIL S.A.
  18 października 2018 roku (czwartek) o godzinie 16:00 we Włocławku (województwo kujawsko-pomorskie) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda zwiedzi przedsiębiorstwo chemiczne ANWIL S.A. przy ulicy Toruńskiej 222.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv