ŚWIADCZENIE DLA SYBIRAKÓW ORAZ KRÓTSZE KOLEJKI DO LEKARZY. ZAPOWIEDŹ 73 POSIEDZENIA SEJMU

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-12-01 21:35:52

W ŚRODĘ 5 GRUDNIA O GODZ. 10.00 ROZPOCZNIE SIĘ 73. POSIEDZENIE SEJMU. POSŁOWIE BĘDĄ PRACOWAĆ M.IN. NAD POPRAWĄ DOSTĘPNOŚCI ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ, PRZYZNANIEM ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH SYBIRAKOM ORAZ WSPIERANIEM RODZIN, TAK ABY MNIEJ DZIECI TRAFIAŁO DO INSTYTUCJI PIECZY ZASTĘPCZEJ. POSIEDZENIE POTRWA TRZY DNI, IZBA OBRADOWAĆ BĘDZIE DO PIĄTKU 7 GRUDNIA

ŚWIADCZENIE DLA SYBIRAKÓW ORAZ KRÓTSZE KOLEJKI DO LEKARZY. ZAPOWIEDŹ 73 POSIEDZENIA SEJMU

Sejm w I czytaniu zapozna się z przedłożonym przez prezydenta Andrzeja Dudę projektem ustawy o świadczeniu pieniężnym dla osób przebywających w latach 1939-1956 na zesłaniu lub deportacji w ZSRR. Propozycja głowy państwa ma celu zadośćuczynić polskim obywatelom przebywającym przymusowo w Związku Sowieckim za doznane krzywdy. Prezydent proponuje przyznanie tym osobom jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości proporcjonalnej do okresu przebywania na zesłaniu lub deportacji. Będzie to kwota 200 zł za każdy pełny miesiąc podlegania represjom, jednak nie mniej niż 2 400 zł. Świadczenie wypłacane będzie zarówno osobom wywiezionym z terytorium państwa polskiego w głąb ZSRR i przebywającym tam na zesłaniu, jak i osobom urodzonym na zesłaniu.

Rząd zaproponował projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. Jednym z jego celów jest uelastycznienie zarządzania kolejkami przez placówki medyczne. NFZ będzie musiał informować pacjentów o terminach nadchodzących wizyt objętych tzw. kolejkami centralnymi np. przez wiadomość sms. Dzięki temu zmniejszy się liczba nieodwołanych wizyt, z których pacjent zrezygnował, a niewykorzystane terminy będą proponowane kolejnym oczekującym w bardziej elastyczny sposób. Obecnie często nawet odwołanie przez pacjenta wizyty powoduje, że termin pozostaje niewykorzystany, co nie pozwala skutecznie skracać czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia. Izba na nachodzącym posiedzeniu przeprowadzi II czytanie projektu.

Dalsze zmniejszanie liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej, w tym w domach dziecka, jest celem rządowego projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Sejm w I czytaniu pochyli się nad rozwiązaniami przewidującymi m.in. zwiększenie usług na rzecz rodziny i dziecka oraz dalsze zmniejszanie liczby placówek opiekuńczo-wychowawczych na rzecz rodzinnych form sprawowania pieczy zastępczej. Poprawią się także procedury adopcyjne, co sprzyjać będzie pozyskiwaniu większej liczby kandydatów do adopcji w Polsce i pozwoli ograniczyć adopcje międzynarodowe.

Posłowie będą kontynuować prace nad dużą nowelizacją dostosowującą polskie prawo lotnicze do aktualnych przepisów Unii Europejskiej. Odpowiedzią na wyzwania tzw. czwartej rewolucji przemysłowej jest rządowy projekt ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Izba zajmie się ponadto dwiema kolejnymi propozycjami legislacyjnymi Prezydenta: umożliwiającą gminom tworzenie centrów usług społecznych oraz likwidującą luki w ustawie o umowach międzynarodowych.

Sejm będzie także pracować nad poselskimi projektami dotyczącymi handlu w niedziele i dni wolne od pracy. Jeden z nich zakłada uszczegółowienie i doprecyzowanie przepisów ustawy, dwa pozostałe zmierzają w kierunku wycofania się z ograniczeń. Posłowie zapoznają się ponadto z obywatelskim projektem "Emerytura bez podatku" i podejmą decyzję ws. uchwały o uczczeniu 100. Rocznicy wydania dekretu Naczelnika Państwa o utworzeniu Rad Gminnych na obszarze b. Królestwa Kongresowego.

TRANSMISJApolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-12-01 21:35:52
...

Wywiad z Panem Senatorem Janem Żarynem.

archiwum materiałów wideo

NAJNOWSZE MATERIAŁY WIDEO

Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Nastawienie społeczeństwa wobec władz komunistycznych. Problemy z władzami SLD w sprawie budowy pomnika Marszałka Piłsudskiego w związku z powstaniem Polskiej Organizacji Wojskowej. Żołnierze wyklęci i sprzeczne informacje podawane w różnych mediach. Polska i jej historia oraz problemy uporania się z własną historią. Brak powstania dużego środowiska politycznego związanego z emigracją narodową w latach dziewięćdziesiątych.

W ŚRODĘ 5 GRUDNIA O GODZ. 10.00 ROZPOCZNIE SIĘ 73. POSIEDZENIE SEJMU. POSŁOWIE BĘDĄ PRACOWAĆ M.IN. NAD POPRAWĄ DOSTĘPNOŚCI ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ, PRZYZNANIEM ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH SYBIRAKOM ORAZ WSPIERANIEM RODZIN, TAK ABY MNIEJ DZIECI TRAFIAŁO DO INSTYTUCJI PIECZY ZASTĘPCZEJ. POSIEDZENIE POTRWA TRZY DNI, IZBA OBRADOWAĆ BĘDZIE DO PIĄTKU 7 GRUDNIA

CO DALEJ ZA WSCHODNIĄ GRANICĄ POLSKI: KRAJE BAŁTYCKIE, UKRAINA?

WYZWANIA I NIEPEWNOŚCI ZWIĄZANE Z UTWORZENIEM AMERYKAŃSKICH BAZ W POLSCE

MINISTER BŁASZCZAK PORZĄDKUJE PROGRAM MODERNIZACJI TECHNICZNEJ

Warsaw Security Forum 2018

JAŚMIN realna innowacyjność dla polskiej armii

Sejm RP

Prezydent RP

 • Cieszę się, że zmiany ustawy dotyczącej Rady Dialogu Społecznego zaczynają działać – podkreślał Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości powołania nowych członków w skład Rady Dialogu Społecznego.
 • - Niech to światło, zwłaszcza w 100-lecie odzyskania niepodległości, będzie też symbolem przetrwania Żydów polskich, zważywszy na wszystkie dramatyczne chwile i zakręty historii – mówił Prezydent na uroczystości zapalenia świec chanukowych.
 • Czekając na Święta Bożego Narodzenia, pamiętajmy o tych, którzy zawsze potrzebują naszej troski – o dzieciach i młodzieży, zwłaszcza z uboższych rodzin. Zachęcamy do udziału w Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom - podkreśla Para Prezydencka.
 • - Od dawna wiadomo było, że sytuacja jest trudna, a jednak Ona nie traciła zapału do pracy, do niesienia pomocy i życzliwego wsparcia ludziom. Dziś odeszła i tak trudno jest się z tym pogodzić. Śp. Poseł na Sejm Jolanta Szczypińska - napisał Prezydent.
 • Prezydent RP rozmawiał z Przewodniczącym Senatu Rumunii m.in. na temat dalszych perspektyw rozwoju Inicjatywy Trójmorza, formatu Bukaresztańskiej Dziewiątki oraz polsko-rumuńskiej współpracy wojskowej.

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • PREZYDENT RP NA UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA PODCHORĄŻEGO
  29 listopada 2018 roku (czwartek) o godzinie 17:00 na dziedzińcu Belwederu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda weźmie udział w uroczystym apelu z okazji Dnia Podchorążego. Prezydent RP wręczy także akty mianowania na stopnie generalskie oficerom Wojska Polskiego.
 • OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI Z UDZIAŁEM PARY PREZYDENCKIEJ
  11 listopada 2018 roku (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w obchodach Święta Niepodległości.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W WERNISAŻU WYSTAWY ZNAKI WOLNOŚCI. O TRWANIU POLSKIEJ TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ
  9 listopada 2018 roku (piątek) w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w uroczystości otwarcia wystawy Znaki Wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W SIEDZIBIE PGNIG SA W WARSZAWIE
  8 listopada 2018 roku (czwartek) o godzinie 08:00 w Muzeum Gazownictwa w Warszawie (ul. Kasprzaka 25), na terenie siedziby PGNiG SA, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w wydarzeniu gospodarczym, istotnym dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.
 • CEREMONIA ZŁOŻENIA LISTÓW UWIERZYTELNIAJĄCYCH
  9 listopada 2018 roku (piątek) w godzinach 12:00-13:30 w Belwederze odbędzie się ceremonia złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie przez ambasadorów: Kanady, Państwa Kuwejtu, Republiki Włoskiej.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv