SZERSZA DEFINICJA WETERANA, PODWYŻKI W OCHRONIE ZDROWIA, KORZYSTNE ROZWIĄZANIA DLA ROLNIKÓW. NOWE PROJEKTY USTAW W SEJMIE

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-08-21 04:51:10

WŚRÓD PROPOZYCJI LEGISLACYJNYCH, JAKIE W OSTATNIM CZASIE TRAFIŁY NA WIEJSKĄ, KILKA ZASŁUGUJE NA SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ. PREZYDENT RP PROPONUJE NADANIE STATUSU WETERANA WIĘKSZEJ NIŻ DOTYCHCZAS LICZBIE UCZESTNIKÓW ZAGRANICZNYCH MISJI I KONTYNGENTÓW. Z KOLEI PROJEKTY RADY MINISTRÓW ZAKŁADAJĄ LEPSZĄ OCHRONĘ ROLNIKÓW PRZED NIEUCZCIWYMI PRAKTYKAMI HANDLOWYMI I UŁATWIAJĄ DZIAŁALNOŚĆ HODOWCOM Z OBSZARÓW OBJĘTYCH ASF. RZĄD CHCE TEŻ, ABY PODWYŻKI W OCHRONIE ZDROWIA OBJĘŁY PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH ZAWODY NIEMEDYCZNE

SZERSZA DEFINICJA WETERANA, PODWYŻKI W OCHRONIE ZDROWIA, KORZYSTNE ROZWIĄZANIA DLA ROLNIKÓW. NOWE PROJEKTY USTAW W SEJMIE

Dzięki rozwiązaniom zawartym w prezydenckim projekcie nowelizacji ustawy o weteranach działań poza granicami państwa, status weterana będzie mogło uzyskać więcej osób służących w misjach i kontyngentach poza granicami kraju. Obecnie weteranami nie mogą zostać osoby, które brały udział w misjach trwających krócej niż 60 dni, nawet jeśli uczestniczyły w nich kilkukrotnie. Po zmianie przepisów status weterana będzie przysługiwał także osobom uczestniczącym w misjach krótszych niż 60 dni, jeśli w sumie ich udział w działaniach poza granicami Polski trwał co najmniej 90 dni.

Ograniczenie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności jest celem rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Rolnicy będą mogli zgłaszać zawiadomienia o stosowaniu nieuczciwych praktyk handlowych do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) niezależnie od wysokości obrotów. Zapewniona zostanie także anonimowość takiego zgłoszenia.

Rada Ministrów w projekcie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem w Polsce afrykańskiego pomoru świń (ASF) proponuje ułatwienia w sprzedaży wolnych od wirusa świń przez rolników z obszarów objętych ograniczeniami. Łatwiejsze ma być także zagospodarowanie mięsa zdrowych świń z obszarów, na których występują największe problemy ze zbytem.

Gwarancjami minimalnych płac w ochronie zdrowia objęci zostaną tzw. pracownicy niemedyczni, np. dyspozytorzy medyczni, opiekuni medyczni, sanitariusze szpitalni, sekretarki medyczne. Zostaną dzięki temu zrównani z pracownikami medycznymi, którym już wcześniej zagwarantowano stopniowe podwyżki płac. Rządowy projekt przewiduje, że najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla tej grupy zawodowej nie będzie mogło być niższe niż 2 664 zł brutto od końca 2021 roku.

Zdjęcia: Kancelaria Sejmu RPpolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-08-21 04:51:10
...

Poseł Stefan Strzałkowski w wywiadzie dla poliycznma.tv

WIELOGODZINNA DEBATA NAD USTAWĄ BUDŻETOWA NA ROK 2019 ORAZ GŁOSOWANIA ZDOMINOWAŁY OSTATNI DZIEŃ 69. POSIEDZENIA SEJMU. W CZWARTEK IZBA UCHWALIŁA 15 USTAW ORAZ USTANOWIŁA 19 PAŹDZIERNIKA NARODOWYM DNIEM PAMIĘCI KAPŁANÓW NIEZŁOMNYCH. SEJM ZAJĄŁ SIĘ TEŻ PAKIETEM USTAW REGULUJĄCYCH RYNEK ROLNICZY I ŻYWNOŚCIOWY. KOLEJNE POSIEDZENIE PLANOWANE JEST NA 23-24 PAŹDZIERNIKA.

MINISTER BŁASZCZAK PRZEŁAMUJE BARIERĘ NIEMOŻLIWOŚCI W RELACJACH Z USA AMERYKAŃSKA STAŁA BAZA WOJSKOWA W POLSCE

ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM OBRONNY POLSKI

POSEŁ ZBIGNIEW GRYGLAS ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM OBRONNY POLSKI

MSPO 2018 Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

Sejm RP

 • Na kolejnym październikowym posiedzeniu (23-24.10) Sejm zajmie się m. in. utworzeniem Funduszu Dróg Samorządowych, dzięki któremu na lokalne inwestycje infrastrukturalne trafi 36 mld zł. Izba będzie też pracować nad wsparciem dla osób z niepełnosprawnościami - powstanie Fundusz Solidarnościowy, który będzie dysponował ok. 2 mld zł rocznie. Posłowie zajmą się ponadto pakietem ustaw podatkowych, m.in. kontynuacją prac nad projektem obniżającym CIT dla małych i średnich firm do 9 proc. oraz wydłużeniem z 2 do 3 lat okresu korzystania z ulgi mieszkaniowej.
 • Prezydent Andrzej Duda podpisał na początku października trzy ustawy przyjęte przez Sejm podczas wrześniowego posiedzenia. Ich pozytywne skutki odczują pacjenci i lekarze, pracownicy służby zdrowia wykonujący zawody niemedyczne oraz rolnicy z terenów, na których występuje wirus afrykańskiego pomoru świń.
 • W dniach 9 - 13 października posłowie z Komisji ds. Służb Specjalnych w składzie Marek Biernacki, Marek Opioła, Jarosław Krajewski, Adam Szłapka, wizytowali Polski Kontyngent Wojskowy w Iraku. Przedstawiciele Komisji spotkali się również z Beatą Pęksą, ambasador RP i płk. Marcinem Chruślińskim, attaché obrony RP. Parlamentarzyści odwiedzili także polskich żołnierzy stacjonujących w Kuwejcie.
 • W poniedziałek 15 października o godz. 11:00 w Sali Kolumnowej im. Kazimierza Pużaka w Sejmie odbędzie się konferencja pt. „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”.
 • - Widzimy przyszłość Unii Europejskiej jako Unii solidarnych państw, Europy Ojczyzn jak mówił Ojciec Święty Jan Paweł  II, a więc Europy która wspiera się wzajemnie w procesie polityki rozwoju. Tutaj oczekujemy równego traktowania. Nie możemy być jako państwa, które są od niedawna w Unii traktowane jako kraje drugiej kategorii, bo nasi obywatele to widzą - powiedział Marszałek Sejmu po spotkaniu przewodniczących parlamentów Grupy Wyszehradzkiej w Koszycach, które odbyło się w sobotę 13 października.

Prezydent RP

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W SPOTKANIU PREZYDENTÓW PAŃSTW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ NA SŁOWACJI
  11 i 12 października 2018 roku (czwartek-piątek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w Spotkaniu Prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej w Szczyrbskim Jeziorze na Słowacji.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP Z MAŁŻONKĄ W SZWAJCARII
  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką w dniach 8-9 października 2018 roku (poniedziałek-wtorek) złoży wizytę w Konfederacji Szwajcarskiej, gdzie w Lucernie weźmie udział w ceremonii upamiętniającej Konstantego Rokickiego - polskiego konsula, który w czasie II wojny światowej ratował Żydów. Prezydent RP wygłosi także na Uniwersytecie w Zurychu wykład zorganizowany przez Europa Institut w ramach dorocznego Wykładu Churchillowskiego. Para Prezydencka uda się również do Genewy, gdzie weźmie udział w uroczystym koncercie z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
 • DOŻYNKI PREZYDENCKIE W SPALE
  16 września 2018 roku (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w Dożynkach Prezydenckich w Spale.
 • UROCZYSTE OTWARCIE SALI ORDERU ORŁA BIAŁEGO W PAŁACU PREZYDENCKIM
  12 września 2018 roku (środa) o godzinie. 10:30 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystym otwarciu Sali Orderu Orła Białego.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W UROCZYSTYCH OBCHODACH 135-LECIA III GIMNAZJUM/II LO IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W KRAKOWIE
  W dniu 11 września 2018 roku (wtorek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą weźmie udział w uroczystych obchodach 135-lecia III Gimnazjum/II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego, (ul. Sobieskiego 9 Kraków).

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv