TRANSMISJA 47 POSIEDZENIA SEJMU RP

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2017-09-13 07:20:30

HARMONOGRAM OBRAD 47 POSIEDZENIA SEJMU W DNIU 13 WRZEŚNIA 2017 ROKU

TRANSMISJA 47 POSIEDZENIA SEJMU RP

 • 09:00 – 10:00 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (druk nr 1676) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 10)
 • 10:00 – 10:45 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej (druki nr 1537 i 1761) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 11)
 • 10:45 – 11:30 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 40. rocznicy śmierci Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, "Żołnierza Niezłomnego" Kościoła (druki nr 1673 i 1682) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 12)
 • 11:30 – 12:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo dnia 25 października 2016 r. (druki nr 1650 i 1707) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 13)
 • 12:00 – 12:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r. (druki nr 1693 i 1754) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 14)
 • 12:30 – 13:15 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druki nr 1807 i 1810) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 15)
 • 13:15 – 14:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1730 i 1809) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 16)
 • 14:00 – 14:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1765 i 1811) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 17)
 • 14:45 – 15:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1740 i) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 18)
 • 15:30 – 16:15 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (druki nr 1655 i) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 19)
 • 16:15 – 17:00 - Sprawozdanie Komisji o:
  - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz zmianie ustawy o pomocy społecznej,
  - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
  (druki nr 908, 1783 i) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 20)
 • 17:00 – 17:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r. (druki nr 1775 i 1805) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 21)
 • 17:45 – 18:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (druki nr 1713 i) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 22)
 • 18:45 – 19:30 - Ewentualne oświadczenia poselskie

TRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMUpolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2017-09-13 07:20:30
...

WOTUM ZAUFANIA NOWEGO RZĄDU MATEUSZA MORAWIECKIEGO

POSŁOWIE UCHWALILI OSIEM USTAW, PODJĘLI JEDNĄ UCHWAŁĘ I ROZPOCZĘLI PRACE NAD DZIEWIĘCIOMA PROJEKTAMI W I CZYTANIU. SEJM PODJĄŁ UCHWAŁĘ W SPRAWIE NEGOCJACJI ZASAD PROWADZENIA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ UNII EUROPEJSKIEJ PO 2020 R. ORAZ PRZYJĄŁ INFORMACJĘ RZĄDU O DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH W 2015 ORAZ W 2016 ROKU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

58 POSIEDZENIE SEJMU

58 POSIEDZENIE SEJMU

POSŁOWIE UCHWALILI OSIEM USTAW, PODJĘLI JEDNĄ UCHWAŁĘ I ROZPOCZĘLI PRACE NAD DZIEWIĘCIOMA PROJEKTAMI W I CZYTANIU. SEJM PODJĄŁ UCHWAŁĘ W SPRAWIE NEGOCJACJI ZASAD PROWADZENIA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ UNII EUROPEJSKIEJ PO 2020 R. ORAZ PRZYJĄŁ INFORMACJĘ RZĄDU O DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH W 2015 ORAZ W 2016 ROKU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Co dalej z modernizacją Marynarki Wojennej RP?

Komisja Obrony Narodowej 2018-02-06

Cyberataki – bezpieczeństwo statków powietrznych

HIMARS na platformach morskich

Czas na pozyskanie samolotów wielozadaniowych

Sejm RP

Prezydent RP

 • Prezydent Andrzej Duda cieszy się największym (72 proc.) zaufaniem - wynika z najnowszego sondażu CBOS. Premier Mateusz Morawiecki ma 64 proc. zaufanie, a wicepremier Beata Szydło - 58 proc.
 • Z dużym smutkiem i rozczarowaniem przyjąłem informację, że temat ekshumacji nie został podjęty przez stronę ukraińską podczas piątkowego spotkania w Warszawie wicepremierów Piotra Glińskiego i Pawła Rozenki - skomentował w sobotę Prezydent Andrzej Duda.
 • Prezydent RP Andrzej Duda złożył w czwartek wieniec przed tablicą upamiętniającą Irenę Sendlerową. 15 lutego przypada 108. rocznica jej urodzin. - Wspaniała, pomnikowa postać; musimy o niej pamiętać – podkreślił Prezydent.
 • Odszedł Antoni Krauze – znakomity reżyser filmów fabularnych i dokumentalnych. Stworzył osobny styl, oparty na wnikliwej obserwacji świata, pełen sceptycyzmu wobec rzeczywistości PRL-u, a jednocześnie tęsknoty za autentycznością i wewnętrzną wolnością.
 • Prezydent RP Andrzej Duda podpisał trzy ustawy, w tym m.in. nowelizację ustawy o ochronie praw lokatorów oraz nowelizację ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich.

Krótkie Informacje

 • SPOTKANIE PARY PREZYDENCKIEJ Z HARCERZAMI Z OKAZJI DNIA MYŚLI BRATERSKIEJ
  22 lutego 2018 roku (czwartek) o godzinie 17:00 w Rezydencji Prezydenta RP Zamek w Wiśle Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w spotkaniu z harcerzami z okazji Dnia Myśli Braterskiej.
 • NIC NOWEGO BEZ NAS. W POSZUKIWANIU MODELU SKUTECZNEGO WPŁYWU PACJENTÓW NA SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE
  14 lutego 2018 roku (środa) o godzinie 10:00 w Belwederze Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w konferencji pt. "Nic nowego o nas bez nas. W poszukiwaniu modelu skutecznego wpływu pacjentów na system ochrony zdrowia w Polsce".
 • SPOTKANIE PARY PREZYDENCKIEJ Z RODZINAMI WIELODZIETNYMI ORAZ UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH
  14 lutego 2018 roku (środa) o godzinie 12:00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się uroczyste spotkanie Pary Prezydenckiej z rodzinami wielodzietnymi, podczas którego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczy odznaczenia państwowe matkom zasłużonym w wychowywaniu dzieci.
 • WIZYTA PARY PREZYDENCKIEJ W INSTYTUCIE CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI W ŁODZI
  13 lutego 2018 roku (wtorek) o godzinie 14:00 w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w uroczystości z okazji Światowego Dnia Chorego (ul. Rzgowska 281/289, aula).
 • WIZYTA PARY PREZYDENCKIEJ W REPUBLICE LITEWSKIEJ
  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką w dniach 15-17 lutego 2018 roku (czwartek-sobota) złoży wizytę w Republice Litewskiej, gdzie weźmie udział w obchodach 100. rocznicy odbudowy Państwa Litewskiego.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv

NAJNOWSZE WIDEO