TRANSMISJA 47 POSIEDZENIA SEJMU

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2017-09-14 06:30:00

HARMONOGRAM OBRAD 47 POSIEDZENIA SEJMU W DNIU 14 WRZEŚNIA 2017 ROKU

TRANSMISJA 47 POSIEDZENIA SEJMU

 • 09:00 – 11:15 - Pytania w sprawach bieżących (pkt 23)
 • 11:15 – 13:00 - Informacja bieżąca (pkt 24)
 • 13:00 – 14:00 - Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń (druki nr 1652 i 1748) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 25)
 • 14:00 – 15:00 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (druk nr 1782) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 26)
 • 15:00 – 16:00 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (druk nr 1781) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 27)
 • 16:00 – 17:00 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1779) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 28)
 • 17:00 – 17:30 - Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku oskarżycieli prywatnych: Mariusza Witczaka, Jana Grabca i Marcina Kierwińskiego z dnia 7 marca 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Bartosza Kownackiego (druk nr 1709) (pkt 29)
 • 17:30 – 17:45 - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (druki nr 1737 i) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 30)
 • 17:45 – 18:45 - Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2016 r." (druk nr 1589) wraz ze stanowiskiem Komisji (druk nr 1622) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 31)
 • 18:45 – 20:15 - Sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2016 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druk nr 1462) wraz ze stanowiskiem Komisji (druk nr 1551) (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 32)
 • 20:15 – 21:00 - Ewentualne oświadczenia poselskie

TRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMUpolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2017-09-14 06:30:00
...

Pan Arkadiusz Mularczyk Poseł Prawa i Sprawiedliwości na wyjazdowym Posiedzeniu do spraw Reparacji Wojennych

archiwum materiałów wideo

NAJNOWSZE MATERIAŁY WIDEO

WYJAZDOWE POSIEDZENIE DO SPRAW REPARACJI WOJENNYCH 10 MAJA 2018 ROKU

WYJAZDOWE POSIEDZENIE DO SPRAW REPARACJI WOJENNYCH 10 MAJA 2018 ROKU

10 maja 2018 roku w Archiwum Akt Nowych w Warszawie odbyło się wyjazdowe posiedzenie parlamentarnego zespołu ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone podczas II wojny światowej. Podczas posiedzenia zaprezentowane zostały zachowane materiały archiwalne, dotyczące strat wojennych poniesionych przez Polskę w latach 1939-1945.

HARMONOGRAM OBRAD 64 POSIEDZENIA SEJMU W DNIU 14 CZERWCA 2018 ROKU

O co naprawdę chodzi przy “unifikacji” sprzętu wojskowego?

ARTUR KIELAK AIR SHOW 2018 POZNAŃ ŁAWICA

MINISTER OBRONY NARODOWEJ NIE ZWALNIA

AIR SHOW POZNAŃ ŁAWICA

BRAK RZETELNOŚCI DZIENNIKARSKIEJ CZY CELOWA KOMBINACJA

Sejm RP

Prezydent RP

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • WIZYTA PREZYDENTA RP W POWIECIE STRZELIŃSKIM
  18 czerwca 2018 roku (poniedziałek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w stolicy powiatu strzelińskiego – Strzelinie (województwo dolnośląskie), gdzie o godzinie 17:00 spotka się z mieszkańcami (Rynek).
 • WIZYTA PARY PREZYDENCKIEJ W REPUBLICE ŁOTEWSKIEJ
  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką w dniach 26-28 czerwca 2018 roku (wtorek – czwartek) złoży wizytę oficjalną w Republice Łotewskiej.
 • POWOŁANIE KAPITUŁY NAGRODY GOSPODARCZEJ PREZYDENTA RP
  19 czerwca 2018 roku (wtorek) o godzinie 13:30 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powoła Kapitułę XVI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W UROCZYSTEJ GALI AGROLIGI 2017
  14 czerwca 2018 roku (czwartek) o godzinie 13:00 w ogrodach Pałacu Prezydenckiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w uroczystej Gali AgroLigi 2017.
 • WKŁAD KOŚCIOŁA W ODBUDOWĘ NIEPODLEGŁEJ
  14 czerwca 2018 roku (czwartek) o godzinie 11:00 w Belwederze Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wojciech Kolarski weźmie udział w ósmej debacie historyków pt. Wkład Kościoła w odbudowę Niepodległej. Spotkanie organizowane jest we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv