TRANSMISJA 64 POSIEDZENIA SEJMU

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-06-13 20:56:33

HARMONOGRAM OBRAD 64 POSIEDZENIA SEJMU W DNIU 14 CZERWCA 2018 ROKU

TRANSMISJA 64 POSIEDZENIA SEJMU

 • 10:00 – 10:15 - Głosowania w tym:
  - Rozstrzygnięcie punktu spornego
  - Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (druk nr 2628) (pkt)
 • 10:15 – 11:00 - Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2610) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 11:00 – 12:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druki nr 2446 i 2563) (pkt)
  - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druki nr 2447 i 2564) (pkt)
  - (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła w łącznej dyskusji nad pkt i)
 • 12:30 – 13:15 - Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości (druki nr 2555 i 2605) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 13:15 – 14:00 - Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (druki nr 2281 i 2572) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 14:00 – 14:45 - Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1868 i 2616) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 14:45 – 15:30 - Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druki nr 2062 i 2571) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 15:30 – 16:15 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2502 i 2577) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 16:15 – 17:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druki nr 1794 i 2609) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 17:00 – 17:45 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (druki nr 2550 i) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 17:45 – 18:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2552 i 2608) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 18:30– 19:15 - Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2610 i) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 19:15 – 20:00 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (druki nr 2450 i 2619) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 20:00 – 20:45 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2575 i) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 20:45 – 21:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2551 i 2613) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 21:30 – 22:15 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (druki nr 2506 i 2615) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt) – punkt sporny
 • 22:15 – 23:00 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego (druki nr 2475 i 2604) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 23:00 – 00:00 - Ewentualne oświadczenia poselskie

TRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMUpolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-06-13 20:56:33
...

Pan Arkadiusz Mularczyk Poseł Prawa i Sprawiedliwości na wyjazdowym Posiedzeniu do spraw Reparacji Wojennych

archiwum materiałów wideo

NAJNOWSZE MATERIAŁY WIDEO

WYJAZDOWE POSIEDZENIE DO SPRAW REPARACJI WOJENNYCH 10 MAJA 2018 ROKU

WYJAZDOWE POSIEDZENIE DO SPRAW REPARACJI WOJENNYCH 10 MAJA 2018 ROKU

10 maja 2018 roku w Archiwum Akt Nowych w Warszawie odbyło się wyjazdowe posiedzenie parlamentarnego zespołu ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone podczas II wojny światowej. Podczas posiedzenia zaprezentowane zostały zachowane materiały archiwalne, dotyczące strat wojennych poniesionych przez Polskę w latach 1939-1945.

HARMONOGRAM OBRAD 64 POSIEDZENIA SEJMU W DNIU 14 CZERWCA 2018 ROKU

O co naprawdę chodzi przy “unifikacji” sprzętu wojskowego?

ARTUR KIELAK AIR SHOW 2018 POZNAŃ ŁAWICA

MINISTER OBRONY NARODOWEJ NIE ZWALNIA

AIR SHOW POZNAŃ ŁAWICA

BRAK RZETELNOŚCI DZIENNIKARSKIEJ CZY CELOWA KOMBINACJA

Sejm RP

 • W poniedziałek o godz. 10.30 w holu głównym gmachu Sejmu marszałek Sejmu Marek Kuchciński wraz z wicemarszałek Sejmu Beatą Mazurek złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą śp. prezydenta Lech Kaczyńskiego.
 • We wtorek 19 czerwca o godz. 11:00 w sali konferencyjnej w Nowym Domu Poselskim, odbędzie się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, na którym Rada przyjmie stanowisko w sprawie stresu w miejscu pracy. Ponadto ROP zapozna się z materiałem przygotowanym przez Główny Inspektorat Pracy - Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2017 r.
 • "Zachowanie naturalnego bogactwa z rolniczymi i pasterskimi obszarami jest wyzwaniem dla całej społeczności Karpat. Konieczna jest międzynarodowa współpraca, by to bogactwo nie zostało naruszone" – napisał w liście skierowanym do uczestników Konferencji marszałek Sejmu Marek Kuchciński, którego korespondencja otworzyła spotkanie w Regietowie. Na sobotnie wydarzenie przybyli politycy i naukowcy z regionu karpackiego, w tym m.in. z Czech, Węgier, Słowacji, Rumunii czy Ukrainy. Sejm reprezentowali Jerzy Polaczek przewodniczący Polsko-Słowackiej Grupy Parlamentarnej, Bogdan Rzońca wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Karpackiego, zaś gospodarzem wydarzenia była poseł Barbara Bartuś. Współorganizatorem Konferencji była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych.
 • - Walczył o niepodległość i suwerenność Polski. Miał jej przemyślaną wizję - państwa sprawiedliwego, bezpiecznego, solidarnego i dobrze zarządzanego - powiedział Marek Kuchciński. Marszałek Sejmu dodał, że dla śp. prezydenta, służba Rzeczpospolitej i jej racja stanu była najważniejszym przesłaniem.
 • 80 głosowań w sprawie 13 ustaw - to były kluczowe decyzje Izby w piątkowe przedpołudnie. W ostatnim dniu 64. posiedzenia Sejmu posłowie przyjęli także uchwałę, w której apelują o zwolnienie wszystkich obywateli Ukrainy przetrzymywanych z przyczyn politycznych w rosyjskich aresztach i więzieniach. Innym istotnym punktem posiedzenia było rozpoczęcie prac nad ustawą gwarantującą skuteczny, która ma zagwarantować skuteczny nadzór nad produktami kosmetycznymi i tym samym zwiększyć bezpieczeństwo konsumentów.

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • WIZYTA PREZYDENTA RP W POWIECIE STRZELIŃSKIM
  18 czerwca 2018 roku (poniedziałek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w stolicy powiatu strzelińskiego – Strzelinie (województwo dolnośląskie), gdzie o godzinie 17:00 spotka się z mieszkańcami (Rynek).
 • WIZYTA PARY PREZYDENCKIEJ W REPUBLICE ŁOTEWSKIEJ
  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką w dniach 26-28 czerwca 2018 roku (wtorek – czwartek) złoży wizytę oficjalną w Republice Łotewskiej.
 • POWOŁANIE KAPITUŁY NAGRODY GOSPODARCZEJ PREZYDENTA RP
  19 czerwca 2018 roku (wtorek) o godzinie 13:30 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powoła Kapitułę XVI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W UROCZYSTEJ GALI AGROLIGI 2017
  14 czerwca 2018 roku (czwartek) o godzinie 13:00 w ogrodach Pałacu Prezydenckiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w uroczystej Gali AgroLigi 2017.
 • WKŁAD KOŚCIOŁA W ODBUDOWĘ NIEPODLEGŁEJ
  14 czerwca 2018 roku (czwartek) o godzinie 11:00 w Belwederze Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wojciech Kolarski weźmie udział w ósmej debacie historyków pt. Wkład Kościoła w odbudowę Niepodległej. Spotkanie organizowane jest we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv