TRANSMISJA 64 POSIEDZENIA SEJMU

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-06-13 20:56:33

HARMONOGRAM OBRAD 64 POSIEDZENIA SEJMU W DNIU 14 CZERWCA 2018 ROKU

TRANSMISJA 64 POSIEDZENIA SEJMU

 • 10:00 – 10:15 - Głosowania w tym:
  - Rozstrzygnięcie punktu spornego
  - Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (druk nr 2628) (pkt)
 • 10:15 – 11:00 - Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2610) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 11:00 – 12:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druki nr 2446 i 2563) (pkt)
  - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druki nr 2447 i 2564) (pkt)
  - (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła w łącznej dyskusji nad pkt i)
 • 12:30 – 13:15 - Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości (druki nr 2555 i 2605) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 13:15 – 14:00 - Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (druki nr 2281 i 2572) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 14:00 – 14:45 - Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1868 i 2616) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 14:45 – 15:30 - Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druki nr 2062 i 2571) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 15:30 – 16:15 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2502 i 2577) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 16:15 – 17:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druki nr 1794 i 2609) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 17:00 – 17:45 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (druki nr 2550 i) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 17:45 – 18:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2552 i 2608) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 18:30– 19:15 - Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2610 i) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 19:15 – 20:00 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (druki nr 2450 i 2619) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 20:00 – 20:45 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2575 i) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 20:45 – 21:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2551 i 2613) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 21:30 – 22:15 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (druki nr 2506 i 2615) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt) – punkt sporny
 • 22:15 – 23:00 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego (druki nr 2475 i 2604) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt)
 • 23:00 – 00:00 - Ewentualne oświadczenia poselskie

TRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMUpolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-06-13 20:56:33
...

Poseł Stefan Strzałkowski w wywiadzie dla poliycznma.tv

CZY HANNA ZDANOWSKA MOŻE KANDYDOWAĆ NA PREZYDENTA MIASTA? CZY PO WYGRANIU WYBORÓW, CZYLI PO SWOJEJ REELEKCJI MOŻE PEŁNIĆ TO STANOWISKO? CZY POMIJAJĄC ASPEKTY MORALNE, OSOBA SKAZANA PRAWOMOCNYM WYROKIEM MOŻE PEŁNIĆ FUNKCJĘ ORGANU WYKONAWCZEGO MIASTA? Z PRZEPISÓW PRAWA JASNO WYNIKA ŻE NIE. I W ZWIĄZKU Z TYM GŁOS ODDANY NA PANIĄ PREZYDENT 21 PAŹDZIERNIKA - BĘDZIE GŁOSEM STRACONYM.

MINISTER BŁASZCZAK PRZEŁAMUJE BARIERĘ NIEMOŻLIWOŚCI W RELACJACH Z USA AMERYKAŃSKA STAŁA BAZA WOJSKOWA W POLSCE

ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM OBRONNY POLSKI

POSEŁ ZBIGNIEW GRYGLAS ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM OBRONNY POLSKI

MSPO 2018 Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

Sejm RP

Prezydent RP

 • 17 października Prezydent Andrzej Duda podpisał 4 ustawy, m.in. nowelizację ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz ustawę o zmianie ustawy – kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw.
 • Prezydent podpisał nowelizację ustawy o weteranach działań poza granicami oraz rozporządzenie określające wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych. – Cieszę się, że żołnierze będą zarabiali więcej – zapewnił.
 • Dziś chcemy podziękować Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II za wszystko, co zrobił dla Polski i świata. Jan Paweł II na zawsze pozostanie dla nas wzorem patriotyzmu i człowieczeństwa zakorzenionego w świecie chrześcijańskich wartości - podkreśla Prezydent RP.
 • 16 października 1978 r. metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Przyjął imię Jan Paweł II. Uroczysta inauguracja pontyfikatu odbyła się 22 października 1978 r.
 • Prezydent USA Donald Trump ogłosił czwartek 11 października 2018 Dniem Pamięci Generała Pułaskiego. Wzywając Amerykanów do uczczenia pamięci tych, którzy „przyczynili się do umocnienia amerykańskiego narodu”, nawiązał do jego szczególnych więzi z Polakami

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • WIZYTA PARY PREZYDENCKIEJ W REPUBLICE FEDERALNEJ NIEMIEC
  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką w dniach 22-23 października 2018 roku (poniedziałek - wtorek) złoży wizytę oficjalną w Republice Federalnej Niemiec.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W KONFERENCJI TECHNOLOGIE PRZYSZŁOŚCI PRZEMYSŁ KOSMICZNY
  22 października 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 12:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w konferencji Technologie przyszłości. Przemysł kosmiczny.
 • UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM
  21 października 2018 roku (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2018/2019 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Podczas uroczystości Prezydent wręczy ordery i odznaczenia państwowe (Aleje Racławickie 14).
 • WŁOCŁAWEK - UDZIAŁ PREZYDENTA RP W OBCHODACH XXXIV ROCZNICY MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
  18 października 2018 roku (czwartek) we Włocławku (województwo kujawsko-pomorskie) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w obchodach XXXIV rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W ANWIL S.A.
  18 października 2018 roku (czwartek) o godzinie 16:00 we Włocławku (województwo kujawsko-pomorskie) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda zwiedzi przedsiębiorstwo chemiczne ANWIL S.A. przy ulicy Toruńskiej 222.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv