TRANSMISJA POSIEDZENIA

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-03-22 09:32:03

HARMONOGRAM 60 POSIEDZENIA SEJMU

TRANSMISJA POSIEDZENIA

 • 09:00 – 11:15 - Pytania w sprawach bieżących (pkt 17)
 • 11:15 – 13:00 - Informacja bieżąca (pkt 18)
  - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2215 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt 19) – punkt nie zostanie rozpatrzony
 • 13:00 – 13:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2137 i 2245) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt 35)
 • 13:45 – 15:15 - Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 2294) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt 20)
 • 15:15 – 15:30 - Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku powoda Dawida Jackiewicza z dnia 12 września 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz (druk nr 2047) (pkt 21)
 • 15:30 – 15:45 - Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Macieja Wąsika z dnia 12 września 2017 r. uzupełnionego w dniu 20 października 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Ryszarda Petru (druk nr 2173) (pkt 22)
 • 15:45– 16:00 - Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Naczelnika Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie z dnia 20 grudnia 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Stanisława Gawłowskiego (druk nr 2306) (pkt 23)
 • 16:00 – 20:00 - Głosowania, w tym:
  - Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt:
  - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 1852 i 1903)
  - Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2034) – kontynuacja (pkt 24)
  - Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2122) – kontynuacja (pkt 25)
  - Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o pomocy państwa dla seniorów, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2182) – kontynuacja (pkt 26)
  - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2330 i 2367) (pkt 27)
  - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2331 i 2357) (pkt 28)
  - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (druki nr 2332 i 2342) (pkt 29)
  - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o komornikach sądowych (druki nr 2336 i 2343) (pkt 30)
  - Wybór uzupełniający członka Trybunału Stanu (druki nr 2326 i 2339) (pkt 31)
  - Zmiana w składzie sekretarzy Sejmu (druk nr 2338) (pkt 32)
  - Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr ) (pkt 33)

  20:00 – 21:00 - Ewentualne oświadczenia poselskie

TRANSMISJA POSIEDZENIApolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-03-22 09:32:03
...

Wywiad z Panią Anną Marią Siarkowską, Posłanką Prawa i Sprawiedliwości oraz Przewodniczącą Partii Republikańskiej.

SEJM, KTÓRY SIĘ ROZSZEDŁ. SEJM W PIOTRKOWIE. 1555.

NIEPOWETOWANA STRATA

PANI POSŁANKA ANNA MARIA SIARKOWSKA WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ

JAŚMIN SYSTEM ZARZĄDZANIA WALKĄ

ROZWÓJ WOJSKA POLSKIEGO I PRODUKCJA SPRZĘTU NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

CORAZ WIĘKSZE ZAGROŻENIA DLA OBRONY POWIETRZNEJ

Sejm RP

Prezydent RP

Krótkie Informacje

 • WIZYTA OFICJALNA PREZYDENTA REPUBLIKI CZESKIEJ
  Prezydent Republiki Czeskiej Miloš Zeman z Małżonką w dniach 10-11 maja 2018 roku (czwartek-piątek) złoży wizytę oficjalną w Polsce.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W OTWARCIU POLSKO-AMERYKAŃSKIEGO SZCZYTU GOSPODARCZEGO 2018
  26 kwietnia 2018 roku (czwartek) o godzinie 09:30 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w otwarciu Polsko-Amerykańskiego Szczytu Gospodarczego 2018, który odbędzie się w Hotelu Marriott w Warszawie (Al. Jerozolimskie 65/79).
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W POWIECIE KROŚNIEŃSKIM
  25 kwietnia 2018 roku (środa) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w stolicy powiatu krośnieńskiego – Krośnie Odrzańskim, gdzie o godz. 17.30 spotka się z mieszkańcami (plac Unii Europejskiej, przy siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Piastów 10B).
 • WIZYTA OFICJALNA PREZYDENTA FEDERALNEJ DEMOKRATYCZNEJ REPUBLIKI ETIOPII W POLSCE
  Prezydent Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii Mulatu Teshome Wirtu z Małżonką w dniach 24-25 kwietnia 2018 roku (wtorek-środa) złoży wizytę oficjalną w Polsce.
 • UROCZYSTOŚĆ WPISANIA PRZEZ PREZYDENTA RP NOWYCH OBIEKTÓW NA LISTĘ POMNIKÓW HISTORII
  20 kwietnia 2018 roku (piątek) o godzinie 12:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczy rozporządzenia uznające nowe obiekty zabytkowe za Pomniki Historii.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv