TRANSMISJA POSIEDZENIA

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-03-22 09:32:03

HARMONOGRAM 60 POSIEDZENIA SEJMU

TRANSMISJA POSIEDZENIA

 • 09:00 – 11:15 - Pytania w sprawach bieżących (pkt 17)
 • 11:15 – 13:00 - Informacja bieżąca (pkt 18)
  - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2215 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt 19) – punkt nie zostanie rozpatrzony
 • 13:00 – 13:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2137 i 2245) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt 35)
 • 13:45 – 15:15 - Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 2294) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła) (pkt 20)
 • 15:15 – 15:30 - Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku powoda Dawida Jackiewicza z dnia 12 września 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz (druk nr 2047) (pkt 21)
 • 15:30 – 15:45 - Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Macieja Wąsika z dnia 12 września 2017 r. uzupełnionego w dniu 20 października 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Ryszarda Petru (druk nr 2173) (pkt 22)
 • 15:45– 16:00 - Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Naczelnika Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie z dnia 20 grudnia 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Stanisława Gawłowskiego (druk nr 2306) (pkt 23)
 • 16:00 – 20:00 - Głosowania, w tym:
  - Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt:
  - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 1852 i 1903)
  - Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2034) – kontynuacja (pkt 24)
  - Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2122) – kontynuacja (pkt 25)
  - Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o pomocy państwa dla seniorów, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2182) – kontynuacja (pkt 26)
  - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2330 i 2367) (pkt 27)
  - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2331 i 2357) (pkt 28)
  - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (druki nr 2332 i 2342) (pkt 29)
  - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o komornikach sądowych (druki nr 2336 i 2343) (pkt 30)
  - Wybór uzupełniający członka Trybunału Stanu (druki nr 2326 i 2339) (pkt 31)
  - Zmiana w składzie sekretarzy Sejmu (druk nr 2338) (pkt 32)
  - Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr ) (pkt 33)

  20:00 – 21:00 - Ewentualne oświadczenia poselskie

TRANSMISJA POSIEDZENIApolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-03-22 09:32:03
...

MOBILNE MUZEUM MULTIMEDIALNE PRZED PAŁACEM PREZYDENCKIM

PROJEKT MOBILNE MUZEUM MULTIMEDIALNE ZOSTAŁ ZREALIZOWANY Z INICJATYWY PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY Z OKAZJI OBCHODÓW SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI.

WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ JAK PRZEBIEGA ICH FORMOWANIE JAK WYGLĄDAJĄ SZKOLENIA I ILE RZECZYWIŚCIE KOSZTUJĄ

O co naprawdę chodzi przy “unifikacji” sprzętu wojskowego?

ARTUR KIELAK AIR SHOW 2018 POZNAŃ ŁAWICA

MINISTER OBRONY NARODOWEJ NIE ZWALNIA

AIR SHOW POZNAŃ ŁAWICA

Sejm RP

Prezydent RP

 • Nowoczesne, mobilne muzeum poświęcone historii Polski i wybitnym Polakom w czwartek przed Pałacem Prezydenckim uroczyście otworzy Prezydent Andrzej Duda. Potem ekspozycja ruszy w trasę po całej Polsce. Zapraszamy do zwiedzania!
 • Para Prezydencka wspólnie z młodzieżą kibicowała biało-czerwonym w meczu Polska – Senegal na piłkarskich mistrzostwach świata w Rosji. Polska przegrała 1:2. Gola dla biało-czerwonych zdobył Grzegorz Krychowiak.
 • To bardzo ważne, by młodzież z całego świata, a przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych, „wielkiego sojusznika Polski”, przyjeżdżała do Polski - powiedział Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim z amerykańskimi studentami.
 • Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 19 czerwca dwie ustawy: o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Prezydent Andrzej Duda wygłosi 13 lipca o godz. 12.00 orędzie przed Zgromadzeniem Narodowym na Zamku Królewskim. To część obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości oraz 550-lecia polskiego parlamentaryzmu.

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • WIZYTA PREZYDENTA RP W MALBORKU
  25 czerwca 2018 roku (poniedziałek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Malborku (województwo pomorskie).
 • MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ – WSPÓLNE KIBICOWANIE Z ZAŁOGĄ ORP GENERAŁ KAZIMIERZ PUŁASKI
  24 czerwca 2018 roku (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda na okręcie ORP Generał Kazimierz Pułaski wraz z załogą będzie kibicował polskim piłkarzom w meczu Polska – Kolumbia (Port Wojenny Gdynia).
 • PREZYDENT NA ŚWIĘCIE MARYNARKI WOJENNEJ RP
  24 czerwca 2018 roku (niedziela) o godzinie 12:00 w Gdyni Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w święcie Marynarki Wojennej, połączonym z obchodami 100-lecia jej istnienia. Prezydentowi towarzyszył będzie minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.
 • WIZYTA PARY PREZYDENCKIEJ W REPUBLICE ESTOŃSKIEJ
  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką w dniach 21-22 czerwca 2018 roku (czwartek – piątek) złoży wizytę w Republice Estońskiej, gdzie weźmie udział w obchodach 100. rocznicy Niepodległości Estonii.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W OTWARCIU MOBILNEGO MUZEUM MULTIMEDIALNEGO
  21 czerwca 2018 roku (czwartek) o godzinie 15:00 przy skrzydle północnym Pałacu Prezydenckiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w otwarciu Mobilnego Muzeum Multimedialnego w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (parking przy Kościele Seminaryjnym).

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv