WETO PREZYDENTA. WETA PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY

polityczna.tv
Autor: Michał Mamica - polityczna.tv2017-07-24 12:03:52

W DNIU DZISIEJSZYM PREZYDENT ANDRZEJ DUDA POINFORMOWAŁ O ZAWETOWANIU POWIĄZANYCH ZE SOBĄ DWÓCH USTAW PROJEKTU PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA ORAZ SĄDU NAJWYŻSZEGO. OBA WETA WIĄŻĄ SIĘ Z PONOWNYM ZWRÓCENIEM DO SEJMU PRZEDMIOTOWYCH, POWIĄZANYCH ZE SOBĄ AKTÓW PRAWNYCH.

WETO PREZYDENTA. WETA PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY

W dniu dzisiejszym (24 lipca 2017 roku), prezydent Andrzej Duda poinformował o zawetowaniu powiązanych ze sobą dwóch ustaw projektu Prawa i Sprawiedliwości dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego.
Oba weta wiążą się z ponownym zwróceniem do Sejmu przedmiotowych, powiązanych ze sobą aktów prawnych.

Prezydent zakwestionował proponowany w projekcie Ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa wybór sędziów do tej rady jedynie zwykłą większością głosów. Ponadto głowa państwa przeciwstawiła się temu, aby wpływ na wybór sędziów Sądu Najwyższego miał Prokurator Generalny. Zakwestionowany również został proponowany nowy podział Sądu Najwyższego, w ramach którego miały zostać utworzone trzy izby, w tym Izba Dyscyplinarna, oraz przepisy stanowiące o tym, że obecni sędziowie Sądu Najwyższego mieli by zostać przeniesieni w stan spoczynku.

Jednocześnie Andrzej Duda podkreślił, że jest zwolennikiem reformy sądownictwa, jednakże ta reforma powinna być mądra i przemyślana, a proponowana zmiana nie zwiększy poczucia bezpieczeństwa i sprawiedliwości.
Zdaniem prezydenta prawo nie może powodować rozdziału w społeczeństwie i powinno służyć narodowi polskiemu. Andrzej Duda wyjaśnił, że w ramach prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej chce dokonać poprawy tych ustaw, za co bierze pełną odpowiedzialność.

Z uwagi na konieczność kolejnych prac nad zawetowanymi projektami aktów prawnych dotyczących sądownictwa prezydent zaapelował także o zakończenie wojny politycznej pomiędzy partią rządzącą a opozycją, ponieważ nie sprzyja to prawidłowemu rozwojowi Polski.

Warto nadmienić, iż rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński poinformował o tym, że Andrzej Duda podpisze Ustawę o ustroju sądów powszechnych. Ustawa ta ma wpływać na zwiększenie efektywności sądów oraz zwiększeniu zaufania społeczeństwa do wydawanych przez sądy wyroków. W ramach zatwierdzonych przez Sejm i Senat zmian ustawa wprowadza, między innymi losowy przydział spraw poszczególnym sędziom. Dzięki temu strony postępowania sądowego mają być chronione przez nadużyciami, a także mieć pewność, że sprawa nie została przekazana sędziemu specjalnie wybranemu do konkretnego procesu. Losowy przydział spraw ma także wpłynąć na sprawiedliwe i równe obciążenie pracą sędziów oraz zagwarantować bezstronność w całym postępowaniu sądowym. Ustawa wprowadza także zasadę niezmienności składu orzekającego, co przejawi się w tym, że raz wylosowany skład sądu nie powinien ulegać zmianie do zakończenia postępowania sądowego w danej instancji. Ponadto projekt zakłada poszerzenie zakresu oświadczeń majątkowych składanych przez sędziów.polityczna.tv
Autor:
Michał Mamica - polityczna.tv

Data publikacji:
2017-07-24 12:03:52
...

MOBILNE MUZEUM MULTIMEDIALNE PRZED PAŁACEM PREZYDENCKIM

UROCZYSTOŚCI ODSŁONIĘCIA POMNIKA ŚP. LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ W KRAŚNIKU. LIST PREZYDENTA ODCZYTAŁA MINISTER HALINA SZYMAŃSKA

WRESZCIE PRZEŁOM MON PODPISAŁ UMOWĘ NA DOSTAWĘ HMS C3IS JAŚMIN

WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ JAK PRZEBIEGA ICH FORMOWANIE JAK WYGLĄDAJĄ SZKOLENIA I ILE RZECZYWIŚCIE KOSZTUJĄ

O co naprawdę chodzi przy “unifikacji” sprzętu wojskowego?

ARTUR KIELAK AIR SHOW 2018 POZNAŃ ŁAWICA

Sejm RP

Prezydent RP

 • Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Nowe przepisy zakładają usprawnienie prowadzenia dialogu społecznego na szczeblu krajowym i regionalnym.
 • Prezydent Andrzej Duda podpisał 17 ustaw, w tym m.in.: nowelizację ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską oraz o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej.
 • My, Polacy, naszego parlamentaryzmu nie otrzymaliśmy w darze, ani nikt nam go nie narzucił. On jest naszym własnym dziełem, owocem naszych decyzji i naszego trudu - mówił Prezydent Andrzej Duda w orędziu wygłoszonym przed Zgromadzeniem Narodowym.
 • Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizacje ustaw: o biokomponentach i biopaliwach ciekłych; o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; o finansach publicznych oraz nowelizację Kodeksu wyborczego.
 • – To dla mnie wielki zaszczyt i wielka radość – mówił Prezydent podczas uroczystości podpisania Ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nowe prawo umożliwi utworzenie studiów medycznych na UKSW.

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • RADY OCHRONY PRACY O DZIAŁALNOŚCI PIP W 2017 ROKU
  We wtorek 17 lipca o godz. 11.00 w sali 118 w Sejmie odbędzie się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, na którym Rada przyjmie stanowisko w sprawie Sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w ubiegłym roku. ROP zajmie się również materiałem przygotowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny, Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB oraz Państwową Inspekcję Pracy nt. oceny i ograniczania ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na czynniki o działaniu rakotwórczym i mutagennym.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W SZCZYCIE NATO W BRUKSELI
  W dniach 11-12 lipca 2018 roku (środa-czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w Szczycie NATO w Brukseli.
 • BELWEDER – KONFERENCJA JAK UMIEJĘTNIE ZARZĄDZAĆ START-UPEM?
  11 lipca 2018 roku (środa) o godzinie 10:00 w Belwederze odbędzie się konferencja „Jak umiejętnie zarządzać start-upem? ”. Konferencja, współorganizowana przez Kancelarię Prezydenta RP i „Dziennik Gazetę Prawną”, jest jednym z elementów projektu „Startupy w Pałacu” – wydarzenia, którego celem jest wsparcie innowacyjnych polskich firm w poszukiwaniu możliwości rozwoju.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W OTWARCIU XI EDYCJI MARCIN GORTAT CAMP
  9 lipca 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 13:00 w Łodzi Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w otwarciu XI edycji letniego obozu Marcin Gortat Camp organizowanym przez Fundację Marcina Gortata MG13 „MIERZ WYSOKO” (Atlas Arena, ul. Bandurskiego 7).
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W XX ŚWIATOWYM ZJEŹDZIE KASZUBÓW
  7 lipca 2018 roku (sobota) w Luzinie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w XX Światowym Zjeździe Kaszubów (województwo pomorskie).

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv