WYBORCZE INTERPRETACJE OPOZYCYJNEGO UKŁADU

polityczna.tv
Autor: Natalia Ostrowska - polityczna.tv2018-10-17 12:12:53

CZY HANNA ZDANOWSKA MOŻE KANDYDOWAĆ NA PREZYDENTA MIASTA? CZY PO WYGRANIU WYBORÓW, CZYLI PO SWOJEJ REELEKCJI MOŻE PEŁNIĆ TO STANOWISKO? CZY POMIJAJĄC ASPEKTY MORALNE, OSOBA SKAZANA PRAWOMOCNYM WYROKIEM MOŻE PEŁNIĆ FUNKCJĘ ORGANU WYKONAWCZEGO MIASTA? Z PRZEPISÓW PRAWA JASNO WYNIKA ŻE NIE. I W ZWIĄZKU Z TYM GŁOS ODDANY NA PANIĄ PREZYDENT 21 PAŹDZIERNIKA - BĘDZIE GŁOSEM STRACONYM.

WYBORCZE INTERPRETACJE OPOZYCYJNEGO UKŁADU

Hanna Zdanowska pod koniec września w sądzie II instancji została uznana winną poświadczenia nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania kredytu przez jej partnera, za co skazano ją na 20 tys. zł. grzywny. Orzeczenie jest prawomocne.

Pomimo tego pani prezydent bez pardonu prowadzi kampanię wyborczą, a widmo krążącego nad nią wyroku uniemożliwiającego jej pełnienie urzędu, wydaje się w ogóle jej nie interesować. A powinno, bo jako urzędnik państwowy jest już odpowiedzialna nie tylko za siebie czy swoich wyborców, ale i za wszystkich mieszkańców Łodzi.

Po uregulowanym prawnie natychmiastowym odwołaniu nowo wybranej prezydent zapanuje ogólny chaos. Najprawdopodobniej władzę po niej przejmie na wniosek wojewody zarząd komisaryczny. Niestabilność oraz niepewność władz może nie tylko rodzić niepokój wśród mieszkańców, ale i inwestorów. Łódź jest trzecim co do wielkości miast w Polsce oraz miastem strategicznie zintegrowanego rozwoju. Zachwianie współpracy może się odbyć na planach inwestycyjnych bardzo niekorzystnie, a to odczują najdotkliwiej mieszkańcy.

Pierwszym sędzią w tej spawie powinna być oczywiście macierzysta partia pani prezydent - Platforma Obywatelska. Według jej statutu, przyjętego 21. 10.2017r. (czyli niecały rok temu) Hanna Zdanowska w szeregach partii być nie powinna. Widnieje tam bowiem punkt, że członkami partii nie mogą być osoby skazane prawomocnie za przestępstwo. a kandydatka ubiegająca się o reelekcję na prezydenta Łodzi nie tylko nie została wykluczona z partii,ale i pod ich skrzydłami startuje na prezydenta jednego z największych miast w Polsce. W rozmowie z ONETEM, Tomasz Piotrowski, współpracownik Zdanowskiej powiedział, że statut był pisany "na normalne czasy". Statut nie interpretuje niestety zdania "normalne czasy", natomiast interpretacja dotycząca punktu o osobach skazanych jest bardzo klarowna. O ile partia może decydować czy Hanna Zdanowska może być nadal jej członkiem, o tyle przepisy prawa jasno mówią, że nie może pełnić funkcji prezydenta miasta. I są to przepisy powszechne, nie kategoryzujące normalnych i nienormalnych czasów.

Z interpretacji prawa jasno wynika, że głos oddany na panią Zdanowską 21 października, to głos nieważny. Pani prezydent nie będzie mogła objąć mandatu i wykonywać swojej funkcji, ponieważ będzie to złamanie art. 6 ust. 2 który mówi: "pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru lub powołania może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe".

Artykuł 6 ustawy o pracownikach samorządowych określa więc jasno warunki zatrudnienia pracownika samorządowego. Z kolei art. 4 ust.1 pkt 1 ppkt c tejże ustawy stanowi, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) zatrudniani są w urzędzie gminy na podstawie wyboru. Z zestawienia tych dwóch uregulowań wynika więc, że wójt zatrudniany jest na podstawie wyboru jeśli nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Skazanie, o którym mowa, stanowi więc negatywną, czyli taką która nie może wystąpić, przesłankę zatrudnienia prezydenta miasta. Przesłanka negatywna składa się więc z trzech warunków, których tylko łączne spełnienie spowoduje,ze będziemy mieli do czynienia ze spełnieniem się negatywnego warunku zatrudnienia z wyboru wójta.

Te elementy to: skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W odniesieniu do pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie wyboru, jednym z warunków zatrudnienia jest omówiony wyżej wymóg niekaralności (art. 6 ust. 2). Oznacza to, że w sytuacji zaistnienia karalności w rozumieniu art. 6 ust 2 ustawy, zachodziła będzie przeszkoda w zatrudnieniu takiego pracownika samorządowego, jak wskazuje Andrzej Szewc w komentarzu do "ustawy o pracownikach samorządowych". Należy przyjąć, że art. 6 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych określa warunki zatrudnienia pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania i wyboru, w tym wymóg niekaralności. Wymóg ten określa się mianem przesłanki negatywnej, albowiem spełnia go wyłącznie osoba, która nie była karana w rozumieniu wskazanego przepisu, czyli "nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe". Z kolei brak lub utratę któregokolwiek z warunków zatrudnienia (w tym warunek niekaralności) należy kwalifikować jako prawną przeszkodę zatrudnienia pracownika samorządowego.

To co najbardziej dziwi, to brak jasnego stanowiska Krajowego Biura Wyborczego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. KBW zasłania się oświadczeniem, w którym powołuje się na przepisy prawa wyborczego, wskazując jednocześnie na brak spójności przepisów o pracownikach samorządowych i przepisów kodeksu wyborczego. Takie samo stanowisko zajmuje Rzecznik Praw Obywatelskich, informując,że alarmował już o tej sprawie od 2016. Podobne sprawy miały już miejsce I OSK 1715/07 - Wyrok NSA, 18.11.2008r. oraz II OSK 2276/15 - wyrok NSA. W obydwu z nich stwierdzono obowiązek niekaralności pracowników samorządowych.

Sprawę badał również Trybunał Konstytucyjny. W wyroku z 20 stycznia 2009 r. (p 40/07) stwierdził, że obowiązek rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem samorządowym skazanym prawomocnie za przestępstwo umyślne jest zgodny z Konstytucją.

Sprawą zajmą się więc odpowiednie organy władzy. Jak zachowa się w przedmiotowej sytuacji sąd? Czy dochowa wierności dotychczasowej linii orzeczniczej, czy też ustanowi nowy kierunek?

Źródło zdjęcia: Wikipedia, autor Zorro2212.polityczna.tv
Autor:
Natalia Ostrowska - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-10-17 12:12:53
...

Wywiad z Panem Senatorem Janem Żarynem.

archiwum materiałów wideo

NAJNOWSZE MATERIAŁY WIDEO

Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Nastawienie społeczeństwa wobec władz komunistycznych. Problemy z władzami SLD w sprawie budowy pomnika Marszałka Piłsudskiego w związku z powstaniem Polskiej Organizacji Wojskowej. Żołnierze wyklęci i sprzeczne informacje podawane w różnych mediach. Polska i jej historia oraz problemy uporania się z własną historią. Brak powstania dużego środowiska politycznego związanego z emigracją narodową w latach dziewięćdziesiątych.

ISTNIEJE NIESTETY SZEREG PRZESŁANEK ŚWIADCZĄCYCH O UNIJNEJ SPOLEGLIWOŚCI WOBEC ROSJI, ALE SĄ GRANICE, KTÓRYCH NAWET TAK WIELKI KRAJ NIE POWINIEN PRZEKRACZAĆ.

MINISTER BŁASZCZAK PORZĄDKUJE PROGRAM MODERNIZACJI TECHNICZNEJ

Warsaw Security Forum 2018

JAŚMIN realna innowacyjność dla polskiej armii

CO DALEJ W RELACJACH NIEMIECKO-AMERYKAŃSKICH?

Sejm RP

Prezydent RP

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI Z UDZIAŁEM PARY PREZYDENCKIEJ
  11 listopada 2018 roku (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w obchodach Święta Niepodległości.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W WERNISAŻU WYSTAWY ZNAKI WOLNOŚCI. O TRWANIU POLSKIEJ TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ
  9 listopada 2018 roku (piątek) w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w uroczystości otwarcia wystawy Znaki Wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W SIEDZIBIE PGNIG SA W WARSZAWIE
  8 listopada 2018 roku (czwartek) o godzinie 08:00 w Muzeum Gazownictwa w Warszawie (ul. Kasprzaka 25), na terenie siedziby PGNiG SA, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w wydarzeniu gospodarczym, istotnym dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.
 • CEREMONIA ZŁOŻENIA LISTÓW UWIERZYTELNIAJĄCYCH
  9 listopada 2018 roku (piątek) w godzinach 12:00-13:30 w Belwederze odbędzie się ceremonia złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie przez ambasadorów: Kanady, Państwa Kuwejtu, Republiki Włoskiej.
 • SPOTKANIE PREZYDENTA RP Z SEKRETARZEM ENERGII USA
  8 listopada 2018 roku (czwartek) o godzine 15:00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyjmie w Pałacu Prezydenckim Sekretarza Energii USA Ricka Perry-ego.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv