WYJAZDOWE POSIEDZENIE DO SPRAW REPARACJI WOJENNYCH 10 MAJA 2018 ROKU

polityczna.tv
Autor: Kamil Jurkowski - polityczna.tv2018-05-11 03:06:39

PAN ARKADIUSZ MULARCZYK POSEŁ PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI NA WYJAZDOWYM POSIEDZENIU DO SPRAW REPARACJI WOJENNYCH

WYJAZDOWE POSIEDZENIE DO SPRAW REPARACJI WOJENNYCH 10 MAJA 2018 ROKU

10 maja 2018 roku w Archiwum Akt Nowych w Warszawie odbyło się wyjazdowe posiedzenie parlamentarnego zespołu ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone podczas II wojny światowej. Podczas posiedzenia zaprezentowane zostały zachowane materiały archiwalne, dotyczące strat wojennych poniesionych przez Polskę w latach 1939-1945.

Arkadiusz Mularczyk, poseł (PiS) - przewodniczący zespołu przypomniał, że przedmiotowe zbiory, w sporej części nie zostały poddane szczegółowym badaniom do dziś. Według jego oceny to wypadkowa "przede wszystkim braku woli politycznej do podjęcia działań, mających na celu kompleksowe zbadanie tej problematyki" oraz słabe finansowanie Archiwów Państwowych. Woli tej zabrakło po 1989 roku, oraz przez cały okres po zakończeniu drugiej wojny światowej. Przez kilkadziesiąt lat, te sprawy nikogo w Polsce nie interesowały" – powiedział Mularczyk. Przyczyniło się to do braku świadomości opinii publicznej za granicą o ogromnej skali strat poniesionych przez Polskę w okresie od 1939 do 1945 roku. "Musimy się uderzyć w piersi, że przez tyle lat państwo polskie nie dbało o odpowiednią politykę historyczną (...) Muszą się też uderzyć w piersi także polscy historycy, archiwiści, bo niestety jeżeli tak ważne informacje nikogo nie interesowały przez kilkadziesiąt lat po wojnie, to ogromna jest skala zaniedbań i zaniechać" - wspomniał poseł PiS. "Dzięki poprawce, którą przegłosowaliśmy (…) materiały dotyczące strat wojennych zostaną zdigitalizowane. W Archiwum Państwowym zostały już rozpoczęte prace nad stworzeniem odpowiednich katalogów" - podkreślił Mularczyk. Nadmienił także, iż cały czas dokumenty te bardzo często przechowywane są w wielu archiwach w Polsce, co uniemożliwia do nich bezproblemowy dostęp, a musi być on powszechny dla polskiej i zagranicznej opinii publicznej. Ponadto materiały te mogą być też dowodami "w potencjalnych procesach odszkodowawczych". Przypomniał dodatkowo, że ogromna część dokumentacji dotyczącej zbrodni niemieckich dokonanych podczas okupacji Polski, była przez hitlerowców świadomie niszczona.


Zastępca dyrektora ds. informacji naukowej, udostępniania i archiwów społecznych w Archiwum Akt Nowych Mariusz Olczak zwrócił uwagę, że wskutek tego działania, ocalało zaledwie "kilka procent" przedwojennych zbiorów. "Myślę, że ani biblioteki, ani muzea, nie poniosły procentowo tak wielkich strat jak Archiwa Państwowe, to są straty idące w dziewięćdziesiąt kilka procent zasobów. Archiwa są jedną z najbardziej poszkodowanych dziedzin kultury".

Nadmienił też, że wśród ocalałych dokumentów, znalazły się także takie, w których zawarte były szacunki dotyczące strat ludzkich i materialnych. Dokumenty powstały w czasie trwania wojny i przekazywane były do Wielkiej Brytanii, gdzie działał rząd RP na uchodźstwie. Oznajmił również, iż głównym źródłem informacji o stratach poniesionych przez Polskę w czasie wojny są materiały zgromadzone przez pracujące po 1945 roku Biuro Odszkodowań Wojennych, a "ostatnie wypisy osób, które z nich korzystały pochodzą z lat 60 i 70".

Eugenia Szymczuk - kierownik oddziału ewidencji i przechowywania zasobu w Archiwum Akt Nowych przedstawiła dane w kwestii Polaków wywiezionych na przymusowe roboty do III Rzeszy. Przypomniała, że w 2012 roku Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie przekazała 1,3 mln dokumentów na ten temat. "To świadczy o skali tych robót przymusowych" – zaznaczyła.

W dalszej części posiedzenia Arkadiusz Mularczyk nawiązał do informacji, którą otrzymał z IPN, z której wynika, że w latach 1961-99 Polska, bez jakiejkolwiek podstawy prawnej, wysłała do Niemiec w sumie około 63 tys. dokumentów z danymi o zbrodniach niemieckich w czasie II wojny światowej. Dokumenty te nie zostały Polsce nigdy zwrócone. "Warto, żeby zespół parlamentarny podjął na kolejnym posiedzeniu dezyderat w którym zwrócimy się do Pana Premiera o podjęcie działań zmierzających do odzyskania tej dokumentacji, której Niemcy nie mają prawa przechowywać. Została wydana w sposób nielegalny i powinna być do Polski zwrócona" - powiedział poseł PiS.



polityczna.tv
Autor:
Kamil Jurkowski - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-05-11 03:06:39
...

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego Targi Kielce 2018

W ŚRODĘ 12 WRZEŚNIA POSŁOWIE WRACAJĄ PO PRZERWIE DO SWOICH ŁAW. PORZĄDEK OBRAD ZAWIERA SZEREG WAŻNYCH PROPOZYCJI NOWYCH PRZEPISÓW. WŚRÓD NICH M.IN. PROJEKT USTAWY O E-DOWODACH OSOBISTYCH, PROPOZYCJA REFORMY SYSTEMU DOWODZENIA ARMIĄ ORAZ PAKIET ZMIAN KORZYSTNYCH DLA ROLNIKÓW

MSPO 2018 Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego Poseł Wojciech Buczak

MSPO 2018 na 100-lecie Niepodległości Państwa Polskiego.

“Dobre zmiany” w kierunku wzmocnienia krajowego przemysłu obronnego

Ministerstwo Obrony Narodowej przeprowadziło live stream z Wielkiej Defilady Niepodległości

Prezydent RP

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • DOŻYNKI PREZYDENCKIE W SPALE
  16 września 2018 roku (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w Dożynkach Prezydenckich w Spale.
 • UROCZYSTE OTWARCIE SALI ORDERU ORŁA BIAŁEGO W PAŁACU PREZYDENCKIM
  12 września 2018 roku (środa) o godzinie. 10:30 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystym otwarciu Sali Orderu Orła Białego.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W UROCZYSTYCH OBCHODACH 135-LECIA III GIMNAZJUM/II LO IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W KRAKOWIE
  W dniu 11 września 2018 roku (wtorek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą weźmie udział w uroczystych obchodach 135-lecia III Gimnazjum/II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego, (ul. Sobieskiego 9 Kraków).
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W LEŻAJSKU
  11 września 2018 roku (wtorek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda spotka się z mieszkańcami Leżajska (województwo podkarpackie).
 • WIZYTA OFICJALNA PREZYDENTA RP Z MAŁŻONKĄ W AUSTRALII I NOWEJ ZELANDII
  W dniach 18-23 sierpnia 2018 roku (sobota-czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką złoży wizytę oficjalną w Australii i Nowej Zelandii.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv