WYJAZDOWE POSIEDZENIE DO SPRAW REPARACJI WOJENNYCH 10 MAJA 2018 ROKU

polityczna.tv
Autor: Kamil Jurkowski - polityczna.tv2018-05-11 02:06:39

PAN ARKADIUSZ MULARCZYK POSEŁ PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI NA WYJAZDOWYM POSIEDZENIU DO SPRAW REPARACJI WOJENNYCH

WYJAZDOWE POSIEDZENIE DO SPRAW REPARACJI WOJENNYCH 10 MAJA 2018 ROKU

10 maja 2018 roku w Archiwum Akt Nowych w Warszawie odbyło się wyjazdowe posiedzenie parlamentarnego zespołu ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone podczas II wojny światowej. Podczas posiedzenia zaprezentowane zostały zachowane materiały archiwalne, dotyczące strat wojennych poniesionych przez Polskę w latach 1939-1945.

Arkadiusz Mularczyk, poseł (PiS) - przewodniczący zespołu przypomniał, że przedmiotowe zbiory, w sporej części nie zostały poddane szczegółowym badaniom do dziś. Według jego oceny to wypadkowa "przede wszystkim braku woli politycznej do podjęcia działań, mających na celu kompleksowe zbadanie tej problematyki" oraz słabe finansowanie Archiwów Państwowych. Woli tej zabrakło po 1989 roku, oraz przez cały okres po zakończeniu drugiej wojny światowej. Przez kilkadziesiąt lat, te sprawy nikogo w Polsce nie interesowały" – powiedział Mularczyk. Przyczyniło się to do braku świadomości opinii publicznej za granicą o ogromnej skali strat poniesionych przez Polskę w okresie od 1939 do 1945 roku. "Musimy się uderzyć w piersi, że przez tyle lat państwo polskie nie dbało o odpowiednią politykę historyczną (...) Muszą się też uderzyć w piersi także polscy historycy, archiwiści, bo niestety jeżeli tak ważne informacje nikogo nie interesowały przez kilkadziesiąt lat po wojnie, to ogromna jest skala zaniedbań i zaniechać" - wspomniał poseł PiS. "Dzięki poprawce, którą przegłosowaliśmy (…) materiały dotyczące strat wojennych zostaną zdigitalizowane. W Archiwum Państwowym zostały już rozpoczęte prace nad stworzeniem odpowiednich katalogów" - podkreślił Mularczyk. Nadmienił także, iż cały czas dokumenty te bardzo często przechowywane są w wielu archiwach w Polsce, co uniemożliwia do nich bezproblemowy dostęp, a musi być on powszechny dla polskiej i zagranicznej opinii publicznej. Ponadto materiały te mogą być też dowodami "w potencjalnych procesach odszkodowawczych". Przypomniał dodatkowo, że ogromna część dokumentacji dotyczącej zbrodni niemieckich dokonanych podczas okupacji Polski, była przez hitlerowców świadomie niszczona.


Zastępca dyrektora ds. informacji naukowej, udostępniania i archiwów społecznych w Archiwum Akt Nowych Mariusz Olczak zwrócił uwagę, że wskutek tego działania, ocalało zaledwie "kilka procent" przedwojennych zbiorów. "Myślę, że ani biblioteki, ani muzea, nie poniosły procentowo tak wielkich strat jak Archiwa Państwowe, to są straty idące w dziewięćdziesiąt kilka procent zasobów. Archiwa są jedną z najbardziej poszkodowanych dziedzin kultury".

Nadmienił też, że wśród ocalałych dokumentów, znalazły się także takie, w których zawarte były szacunki dotyczące strat ludzkich i materialnych. Dokumenty powstały w czasie trwania wojny i przekazywane były do Wielkiej Brytanii, gdzie działał rząd RP na uchodźstwie. Oznajmił również, iż głównym źródłem informacji o stratach poniesionych przez Polskę w czasie wojny są materiały zgromadzone przez pracujące po 1945 roku Biuro Odszkodowań Wojennych, a "ostatnie wypisy osób, które z nich korzystały pochodzą z lat 60 i 70".

Eugenia Szymczuk - kierownik oddziału ewidencji i przechowywania zasobu w Archiwum Akt Nowych przedstawiła dane w kwestii Polaków wywiezionych na przymusowe roboty do III Rzeszy. Przypomniała, że w 2012 roku Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie przekazała 1,3 mln dokumentów na ten temat. "To świadczy o skali tych robót przymusowych" – zaznaczyła.

W dalszej części posiedzenia Arkadiusz Mularczyk nawiązał do informacji, którą otrzymał z IPN, z której wynika, że w latach 1961-99 Polska, bez jakiejkolwiek podstawy prawnej, wysłała do Niemiec w sumie około 63 tys. dokumentów z danymi o zbrodniach niemieckich w czasie II wojny światowej. Dokumenty te nie zostały Polsce nigdy zwrócone. "Warto, żeby zespół parlamentarny podjął na kolejnym posiedzeniu dezyderat w którym zwrócimy się do Pana Premiera o podjęcie działań zmierzających do odzyskania tej dokumentacji, której Niemcy nie mają prawa przechowywać. Została wydana w sposób nielegalny i powinna być do Polski zwrócona" - powiedział poseł PiS.polityczna.tv
Autor:
Kamil Jurkowski - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-05-11 02:06:39
...

Wywiad z Panem Senatorem Janem Żarynem.

archiwum materiałów wideo

NAJNOWSZE MATERIAŁY WIDEO

Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Nastawienie społeczeństwa wobec władz komunistycznych. Problemy z władzami SLD w sprawie budowy pomnika Marszałka Piłsudskiego w związku z powstaniem Polskiej Organizacji Wojskowej. Żołnierze wyklęci i sprzeczne informacje podawane w różnych mediach. Polska i jej historia oraz problemy uporania się z własną historią. Brak powstania dużego środowiska politycznego związanego z emigracją narodową w latach dziewięćdziesiątych.

ISTNIEJE NIESTETY SZEREG PRZESŁANEK ŚWIADCZĄCYCH O UNIJNEJ SPOLEGLIWOŚCI WOBEC ROSJI, ALE SĄ GRANICE, KTÓRYCH NAWET TAK WIELKI KRAJ NIE POWINIEN PRZEKRACZAĆ.

MINISTER BŁASZCZAK PORZĄDKUJE PROGRAM MODERNIZACJI TECHNICZNEJ

Warsaw Security Forum 2018

JAŚMIN realna innowacyjność dla polskiej armii

CO DALEJ W RELACJACH NIEMIECKO-AMERYKAŃSKICH?

Sejm RP

Prezydent RP

 • 20 listopada 2018 roku w wieku 67 lat odszedł Andrzej Gmitruk – jeden z najwybitniejszych trenerów w historii polskiego boksu.
 • – Dziś Polska jest suwerenna także dzięki Wam – podkreślał Prezydent podczas spotkania z parami z długoletnim pożyciem małżeńskim i ich rodzinami. Uroczystość w Pałacu Prezydenckim odbyła się z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora.
 • Prezydent Andrzej Duda, który wziął udział w Gali z okazji Święta Kolejarza, podkreślał, że kolej to nie jest praca, kolej to jest służba, kolej to jest pasja, a także bardzo często hobby tych, którzy na kolei służą.
 • Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym zostały podpisane przez Prezydenta.
 • W siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych Prezydent podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych. – Nie mam wątpliwości, że to rozwiązanie będzie korzystne dla pracowników i dla naszej gospodarki – przekonywał Andrzej Duda.

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI Z UDZIAŁEM PARY PREZYDENCKIEJ
  11 listopada 2018 roku (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w obchodach Święta Niepodległości.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W WERNISAŻU WYSTAWY ZNAKI WOLNOŚCI. O TRWANIU POLSKIEJ TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ
  9 listopada 2018 roku (piątek) w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w uroczystości otwarcia wystawy Znaki Wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W SIEDZIBIE PGNIG SA W WARSZAWIE
  8 listopada 2018 roku (czwartek) o godzinie 08:00 w Muzeum Gazownictwa w Warszawie (ul. Kasprzaka 25), na terenie siedziby PGNiG SA, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w wydarzeniu gospodarczym, istotnym dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.
 • CEREMONIA ZŁOŻENIA LISTÓW UWIERZYTELNIAJĄCYCH
  9 listopada 2018 roku (piątek) w godzinach 12:00-13:30 w Belwederze odbędzie się ceremonia złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie przez ambasadorów: Kanady, Państwa Kuwejtu, Republiki Włoskiej.
 • SPOTKANIE PREZYDENTA RP Z SEKRETARZEM ENERGII USA
  8 listopada 2018 roku (czwartek) o godzine 15:00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyjmie w Pałacu Prezydenckim Sekretarza Energii USA Ricka Perry-ego.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv