WYJAZDOWE POSIEDZENIE DO SPRAW REPARACJI WOJENNYCH 10 MAJA 2018 ROKU

polityczna.tv
Autor: Kamil Jurkowski - polityczna.tv2018-05-11 03:06:39

PAN ARKADIUSZ MULARCZYK POSEŁ PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI NA WYJAZDOWYM POSIEDZENIU DO SPRAW REPARACJI WOJENNYCH

WYJAZDOWE POSIEDZENIE DO SPRAW REPARACJI WOJENNYCH 10 MAJA 2018 ROKU

10 maja 2018 roku w Archiwum Akt Nowych w Warszawie odbyło się wyjazdowe posiedzenie parlamentarnego zespołu ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone podczas II wojny światowej. Podczas posiedzenia zaprezentowane zostały zachowane materiały archiwalne, dotyczące strat wojennych poniesionych przez Polskę w latach 1939-1945.

Arkadiusz Mularczyk, poseł (PiS) - przewodniczący zespołu przypomniał, że przedmiotowe zbiory, w sporej części nie zostały poddane szczegółowym badaniom do dziś. Według jego oceny to wypadkowa "przede wszystkim braku woli politycznej do podjęcia działań, mających na celu kompleksowe zbadanie tej problematyki" oraz słabe finansowanie Archiwów Państwowych. Woli tej zabrakło po 1989 roku, oraz przez cały okres po zakończeniu drugiej wojny światowej. Przez kilkadziesiąt lat, te sprawy nikogo w Polsce nie interesowały" – powiedział Mularczyk. Przyczyniło się to do braku świadomości opinii publicznej za granicą o ogromnej skali strat poniesionych przez Polskę w okresie od 1939 do 1945 roku. "Musimy się uderzyć w piersi, że przez tyle lat państwo polskie nie dbało o odpowiednią politykę historyczną (...) Muszą się też uderzyć w piersi także polscy historycy, archiwiści, bo niestety jeżeli tak ważne informacje nikogo nie interesowały przez kilkadziesiąt lat po wojnie, to ogromna jest skala zaniedbań i zaniechać" - wspomniał poseł PiS. "Dzięki poprawce, którą przegłosowaliśmy (…) materiały dotyczące strat wojennych zostaną zdigitalizowane. W Archiwum Państwowym zostały już rozpoczęte prace nad stworzeniem odpowiednich katalogów" - podkreślił Mularczyk. Nadmienił także, iż cały czas dokumenty te bardzo często przechowywane są w wielu archiwach w Polsce, co uniemożliwia do nich bezproblemowy dostęp, a musi być on powszechny dla polskiej i zagranicznej opinii publicznej. Ponadto materiały te mogą być też dowodami "w potencjalnych procesach odszkodowawczych". Przypomniał dodatkowo, że ogromna część dokumentacji dotyczącej zbrodni niemieckich dokonanych podczas okupacji Polski, była przez hitlerowców świadomie niszczona.


Zastępca dyrektora ds. informacji naukowej, udostępniania i archiwów społecznych w Archiwum Akt Nowych Mariusz Olczak zwrócił uwagę, że wskutek tego działania, ocalało zaledwie "kilka procent" przedwojennych zbiorów. "Myślę, że ani biblioteki, ani muzea, nie poniosły procentowo tak wielkich strat jak Archiwa Państwowe, to są straty idące w dziewięćdziesiąt kilka procent zasobów. Archiwa są jedną z najbardziej poszkodowanych dziedzin kultury".

Nadmienił też, że wśród ocalałych dokumentów, znalazły się także takie, w których zawarte były szacunki dotyczące strat ludzkich i materialnych. Dokumenty powstały w czasie trwania wojny i przekazywane były do Wielkiej Brytanii, gdzie działał rząd RP na uchodźstwie. Oznajmił również, iż głównym źródłem informacji o stratach poniesionych przez Polskę w czasie wojny są materiały zgromadzone przez pracujące po 1945 roku Biuro Odszkodowań Wojennych, a "ostatnie wypisy osób, które z nich korzystały pochodzą z lat 60 i 70".

Eugenia Szymczuk - kierownik oddziału ewidencji i przechowywania zasobu w Archiwum Akt Nowych przedstawiła dane w kwestii Polaków wywiezionych na przymusowe roboty do III Rzeszy. Przypomniała, że w 2012 roku Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie przekazała 1,3 mln dokumentów na ten temat. "To świadczy o skali tych robót przymusowych" – zaznaczyła.

W dalszej części posiedzenia Arkadiusz Mularczyk nawiązał do informacji, którą otrzymał z IPN, z której wynika, że w latach 1961-99 Polska, bez jakiejkolwiek podstawy prawnej, wysłała do Niemiec w sumie około 63 tys. dokumentów z danymi o zbrodniach niemieckich w czasie II wojny światowej. Dokumenty te nie zostały Polsce nigdy zwrócone. "Warto, żeby zespół parlamentarny podjął na kolejnym posiedzeniu dezyderat w którym zwrócimy się do Pana Premiera o podjęcie działań zmierzających do odzyskania tej dokumentacji, której Niemcy nie mają prawa przechowywać. Została wydana w sposób nielegalny i powinna być do Polski zwrócona" - powiedział poseł PiS.polityczna.tv
Autor:
Kamil Jurkowski - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-05-11 03:06:39
...

MOBILNE MUZEUM MULTIMEDIALNE PRZED PAŁACEM PREZYDENCKIM

UROCZYSTOŚCI ODSŁONIĘCIA POMNIKA ŚP. LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ W KRAŚNIKU. LIST PREZYDENTA ODCZYTAŁA MINISTER HALINA SZYMAŃSKA

WRESZCIE PRZEŁOM MON PODPISAŁ UMOWĘ NA DOSTAWĘ HMS C3IS JAŚMIN

WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ JAK PRZEBIEGA ICH FORMOWANIE JAK WYGLĄDAJĄ SZKOLENIA I ILE RZECZYWIŚCIE KOSZTUJĄ

O co naprawdę chodzi przy “unifikacji” sprzętu wojskowego?

ARTUR KIELAK AIR SHOW 2018 POZNAŃ ŁAWICA

Sejm RP

Prezydent RP

 • Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Nowe przepisy zakładają usprawnienie prowadzenia dialogu społecznego na szczeblu krajowym i regionalnym.
 • Prezydent Andrzej Duda podpisał 17 ustaw, w tym m.in.: nowelizację ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską oraz o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej.
 • My, Polacy, naszego parlamentaryzmu nie otrzymaliśmy w darze, ani nikt nam go nie narzucił. On jest naszym własnym dziełem, owocem naszych decyzji i naszego trudu - mówił Prezydent Andrzej Duda w orędziu wygłoszonym przed Zgromadzeniem Narodowym.
 • Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizacje ustaw: o biokomponentach i biopaliwach ciekłych; o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; o finansach publicznych oraz nowelizację Kodeksu wyborczego.
 • – To dla mnie wielki zaszczyt i wielka radość – mówił Prezydent podczas uroczystości podpisania Ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nowe prawo umożliwi utworzenie studiów medycznych na UKSW.

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • RADY OCHRONY PRACY O DZIAŁALNOŚCI PIP W 2017 ROKU
  We wtorek 17 lipca o godz. 11.00 w sali 118 w Sejmie odbędzie się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, na którym Rada przyjmie stanowisko w sprawie Sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w ubiegłym roku. ROP zajmie się również materiałem przygotowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny, Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB oraz Państwową Inspekcję Pracy nt. oceny i ograniczania ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na czynniki o działaniu rakotwórczym i mutagennym.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W SZCZYCIE NATO W BRUKSELI
  W dniach 11-12 lipca 2018 roku (środa-czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w Szczycie NATO w Brukseli.
 • BELWEDER – KONFERENCJA JAK UMIEJĘTNIE ZARZĄDZAĆ START-UPEM?
  11 lipca 2018 roku (środa) o godzinie 10:00 w Belwederze odbędzie się konferencja „Jak umiejętnie zarządzać start-upem? ”. Konferencja, współorganizowana przez Kancelarię Prezydenta RP i „Dziennik Gazetę Prawną”, jest jednym z elementów projektu „Startupy w Pałacu” – wydarzenia, którego celem jest wsparcie innowacyjnych polskich firm w poszukiwaniu możliwości rozwoju.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W OTWARCIU XI EDYCJI MARCIN GORTAT CAMP
  9 lipca 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 13:00 w Łodzi Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w otwarciu XI edycji letniego obozu Marcin Gortat Camp organizowanym przez Fundację Marcina Gortata MG13 „MIERZ WYSOKO” (Atlas Arena, ul. Bandurskiego 7).
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W XX ŚWIATOWYM ZJEŹDZIE KASZUBÓW
  7 lipca 2018 roku (sobota) w Luzinie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w XX Światowym Zjeździe Kaszubów (województwo pomorskie).

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv