WYZWANIA DLA SPOŁECZNOŚCI REGIONU. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EUROPA KARPAT W REGIETOWIE

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-06-17 11:53:47

ZACHOWANIE NATURALNEGO BOGACTWA Z ROLNICZYMI I PASTERSKIMI OBSZARAMI JEST WYZWANIEM DLA CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI KARPAT. KONIECZNA JEST MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA, BY TO BOGACTWO NIE ZOSTAŁO NARUSZONE

WYZWANIA DLA SPOŁECZNOŚCI REGIONU. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EUROPA KARPAT W REGIETOWIE

"Zachowanie naturalnego bogactwa z rolniczymi i pasterskimi obszarami jest wyzwaniem dla całej społeczności Karpat. Konieczna jest międzynarodowa współpraca, by to bogactwo nie zostało naruszone" – napisał w liście skierowanym do uczestników Konferencji marszałek Sejmu Marek Kuchciński, którego korespondencja otworzyła spotkanie w Regietowie. Na sobotnie wydarzenie przybyli politycy i naukowcy z regionu karpackiego, w tym m.in. z Czech, Węgier, Słowacji, Rumunii czy Ukrainy. Sejm reprezentowali Jerzy Polaczek przewodniczący Polsko-Słowackiej Grupy Parlamentarnej, Bogdan Rzońca wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Karpackiego, zaś gospodarzem wydarzenia była poseł Barbara Bartuś. Współorganizatorem Konferencji była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych.

- Spotykamy się w małej miejscowości. Myślę, że ta dyskusja tutaj, przy granicy ze Słowacją będzie tym bardziej owocna, że zobaczą Państwo jakie warunki i problemy mamy na prowincji – powiedziała Barbara Bartuś, witając uczestników spotkania. Prezentując zagadnienia Konferencji, które zostały ujęte w trzech panelach, wskazała na konieczność regionalnej dyskusji, która wpłynie na szanse rozwojowe Bieszczad.

Podczas pierwszego panelu dyskutowano o rolnictwie, pasterstwie i leśnictwie na obszarze Karpat. Zwrócono uwagę na konieczność zachowania różnorodności biologicznej w Karpatach, która - zdaniem prelegentów - zależy od zachowania lub odtworzenia ekosystemów. Z kolei ich funkcjonowanie uzależnione jest od kontynuacji ekstensywnych form gospodarki rolnej. Naukowcy podkreślili, że wypas owiec jest jedną z najskuteczniejszych metod zachowania różnorodności biologicznej w Karpatach.

W drugim panelu „Planowanie przestrzenne we współpracy transgranicznej” rozmawiano  o rozwoju infrastruktury drogowej i współpracy w zakresie sportu i turystki w Karpatach. Wiceminister Jarosław Stawiarski z Ministerstwa Sportu i Turystyki przedstawił koncepcje i założenia budowy Ośrodka Przygotowań Olimpijskich „Bieszczady”, który obejmie dwie inwestycje: w Teleśnicy i Ustrzykach Dolnych. Ośrodek, który miał pierwotnie obsługiwać sporty zimowe będzie służył także lekkoatletom, pływakom i przedstawicielom gier zespołowych. Intencja budowy Centralnego Ośrodka Sportowego zakłada poprawienie warunków do treningu miejscowym sportowcom, przyciągnięcie zawodników z państw karpackich, ale także dalsze uatrakcyjnienie regionu dla aktywnie wypoczywających turystów. Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Karpackiego, przewodniczący Komisji Infrastruktury Bogdan Rzońca przypomniał, iż dopiero teraz na arenie międzynarodowej mówimy o Karpatach jako bardzo ważnym i cennym miejscu w Europie. Zaznaczył, iż wszystkie kraje karpackie powinny wywierać presję na Parlament Europejski - to jest skuteczna metoda, czego dowodem jest budowa Via Carpatii, która dzięki tego typu działaniom została uwzględniona w planach rozwojowych UE. Mówiąc o planach przestrzennych Karpat zaznaczył, że niezbędna jest pomoc finansowa dla gmin nie tylko z kopert narodowych, ale także europejskich. Odniósł się również do obowiązującej od 2007 roku Konwencji Karpackiej dla której to planowanie przestrzenne regionu ma być instrumentem do realizacji tej konwencji. Natomiast Jerzy Polaczek, przewodniczący Polsko-Słowackiej Grupy Parlamentarnej, w przypadku planowania przestrzennego wskazał na pozytywny wymiar współpracy w regionie poza sferą rządową. - Wszystko z dyskusji parlamentarnej sprowadziłbym do postulatu koordynacji dokumentów programowych, które mają wymierny skutek w praktyce współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej – zaznaczył poseł.

Trzeci panel konferencji „Europa Karpat” dotyczył karpackiej przestrzeni bezpieczeństwa. Moderatorem panelu był wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz, który jako kluczową wskazał współpracę państw karpackich zarówno w obszarze granicznym, jak i dobrosąsiedzkim. Przypomniał, że przed Polską jest wiele wyzwań i obowiązków w związku z tym, że jesteśmy krajem granicznym UE. Prelegenci wskazywali na zagrożenia związane z migracją, przemytem, zorganizowaną przestępczością i ochroną granic zewnętrznych Unii. Szczególne miejsce ma tu rejon Karpat, który jest konglomeratem, który łączy państwa UE, strefy Schengen i państw pretendujących do wspólnoty europejskiej. Rozmówcy zgodzili się, iż Unia Europejska stoi dziś przed wyzwaniem dotyczącym bezpieczeństwa. Tym bardziej w tym skomplikowanym politycznie regionie konieczne jest budowanie karpackiej przestrzeni bezpieczeństwa, co według wiceministra Wojciecha Skurkiewicza, nie jest tylko marzeniem, lecz faktem, co potwierdza wzajemna współpraca i realne działania. -  Współpraca jest kontynuowana i cieszę się, że te działania podejmowane z inspiracji Marszałka Sejmu mają wymiar realnej współpracy – podsumował minister.

Zdjęcia: Kancelaria Sejmupolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-06-17 11:53:47
...

MOBILNE MUZEUM MULTIMEDIALNE PRZED PAŁACEM PREZYDENCKIM

UROCZYSTOŚCI ODSŁONIĘCIA POMNIKA ŚP. LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ W KRAŚNIKU. LIST PREZYDENTA ODCZYTAŁA MINISTER HALINA SZYMAŃSKA

WRESZCIE PRZEŁOM MON PODPISAŁ UMOWĘ NA DOSTAWĘ HMS C3IS JAŚMIN

WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ JAK PRZEBIEGA ICH FORMOWANIE JAK WYGLĄDAJĄ SZKOLENIA I ILE RZECZYWIŚCIE KOSZTUJĄ

O co naprawdę chodzi przy “unifikacji” sprzętu wojskowego?

ARTUR KIELAK AIR SHOW 2018 POZNAŃ ŁAWICA

Sejm RP

Prezydent RP

 • Prezydent Andrzej Duda podpisał 17 ustaw, w tym m.in.: nowelizację ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską oraz o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej.
 • My, Polacy, naszego parlamentaryzmu nie otrzymaliśmy w darze, ani nikt nam go nie narzucił. On jest naszym własnym dziełem, owocem naszych decyzji i naszego trudu - mówił Prezydent Andrzej Duda w orędziu wygłoszonym przed Zgromadzeniem Narodowym.
 • Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizacje ustaw: o biokomponentach i biopaliwach ciekłych; o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; o finansach publicznych oraz nowelizację Kodeksu wyborczego.
 • – To dla mnie wielki zaszczyt i wielka radość – mówił Prezydent podczas uroczystości podpisania Ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nowe prawo umożliwi utworzenie studiów medycznych na UKSW.
 • Z okazji obchodzonego 12 lipca Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej - nowego święta państwowego - na fasadzie Pałacu Prezydenckiego została wyświetlona okolicznościowa iluminacja upamiętniająca ofiary pacyfikacji wsi polskich w okresie II wojny światowej.

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • RADY OCHRONY PRACY O DZIAŁALNOŚCI PIP W 2017 ROKU
  We wtorek 17 lipca o godz. 11.00 w sali 118 w Sejmie odbędzie się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, na którym Rada przyjmie stanowisko w sprawie Sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w ubiegłym roku. ROP zajmie się również materiałem przygotowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny, Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB oraz Państwową Inspekcję Pracy nt. oceny i ograniczania ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na czynniki o działaniu rakotwórczym i mutagennym.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W SZCZYCIE NATO W BRUKSELI
  W dniach 11-12 lipca 2018 roku (środa-czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w Szczycie NATO w Brukseli.
 • BELWEDER – KONFERENCJA JAK UMIEJĘTNIE ZARZĄDZAĆ START-UPEM?
  11 lipca 2018 roku (środa) o godzinie 10:00 w Belwederze odbędzie się konferencja „Jak umiejętnie zarządzać start-upem? ”. Konferencja, współorganizowana przez Kancelarię Prezydenta RP i „Dziennik Gazetę Prawną”, jest jednym z elementów projektu „Startupy w Pałacu” – wydarzenia, którego celem jest wsparcie innowacyjnych polskich firm w poszukiwaniu możliwości rozwoju.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W OTWARCIU XI EDYCJI MARCIN GORTAT CAMP
  9 lipca 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 13:00 w Łodzi Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w otwarciu XI edycji letniego obozu Marcin Gortat Camp organizowanym przez Fundację Marcina Gortata MG13 „MIERZ WYSOKO” (Atlas Arena, ul. Bandurskiego 7).
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W XX ŚWIATOWYM ZJEŹDZIE KASZUBÓW
  7 lipca 2018 roku (sobota) w Luzinie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w XX Światowym Zjeździe Kaszubów (województwo pomorskie).

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv