WYJAZDOWE POSIEDZENIE DO SPRAW REPARACJI WOJENNYCH 10 MAJA 2018 ROKU

polityczna.tv
Autor: Kamil Jurkowski - polityczna.tv2018-05-11 03:06:39

PAN ARKADIUSZ MULARCZYK POSEŁ PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI NA WYJAZDOWYM POSIEDZENIU DO SPRAW REPARACJI WOJENNYCH

WYJAZDOWE POSIEDZENIE DO SPRAW REPARACJI WOJENNYCH 10 MAJA 2018 ROKU

10 maja 2018 roku w Archiwum Akt Nowych w Warszawie odbyło się wyjazdowe posiedzenie parlamentarnego zespołu ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone podczas II wojny światowej. Podczas posiedzenia zaprezentowane zostały zachowane materiały archiwalne, dotyczące strat wojennych poniesionych przez Polskę w latach 1939-1945.

Arkadiusz Mularczyk, poseł (PiS) - przewodniczący zespołu przypomniał, że przedmiotowe zbiory, w sporej części nie zostały poddane szczegółowym badaniom do dziś. Według jego oceny to wypadkowa "przede wszystkim braku woli politycznej do podjęcia działań, mających na celu kompleksowe zbadanie tej problematyki" oraz słabe finansowanie Archiwów Państwowych. Woli tej zabrakło po 1989 roku, oraz przez cały okres po zakończeniu drugiej wojny światowej. Przez kilkadziesiąt lat, te sprawy nikogo w Polsce nie interesowały" – powiedział Mularczyk. Przyczyniło się to do braku świadomości opinii publicznej za granicą o ogromnej skali strat poniesionych przez Polskę w okresie od 1939 do 1945 roku. "Musimy się uderzyć w piersi, że przez tyle lat państwo polskie nie dbało o odpowiednią politykę historyczną (...) Muszą się też uderzyć w piersi także polscy historycy, archiwiści, bo niestety jeżeli tak ważne informacje nikogo nie interesowały przez kilkadziesiąt lat po wojnie, to ogromna jest skala zaniedbań i zaniechać" - wspomniał poseł PiS. "Dzięki poprawce, którą przegłosowaliśmy (…) materiały dotyczące strat wojennych zostaną zdigitalizowane. W Archiwum Państwowym zostały już rozpoczęte prace nad stworzeniem odpowiednich katalogów" - podkreślił Mularczyk. Nadmienił także, iż cały czas dokumenty te bardzo często przechowywane są w wielu archiwach w Polsce, co uniemożliwia do nich bezproblemowy dostęp, a musi być on powszechny dla polskiej i zagranicznej opinii publicznej. Ponadto materiały te mogą być też dowodami "w potencjalnych procesach odszkodowawczych". Przypomniał dodatkowo, że ogromna część dokumentacji dotyczącej zbrodni niemieckich dokonanych podczas okupacji Polski, była przez hitlerowców świadomie niszczona.


Zastępca dyrektora ds. informacji naukowej, udostępniania i archiwów społecznych w Archiwum Akt Nowych Mariusz Olczak zwrócił uwagę, że wskutek tego działania, ocalało zaledwie "kilka procent" przedwojennych zbiorów. "Myślę, że ani biblioteki, ani muzea, nie poniosły procentowo tak wielkich strat jak Archiwa Państwowe, to są straty idące w dziewięćdziesiąt kilka procent zasobów. Archiwa są jedną z najbardziej poszkodowanych dziedzin kultury".

Nadmienił też, że wśród ocalałych dokumentów, znalazły się także takie, w których zawarte były szacunki dotyczące strat ludzkich i materialnych. Dokumenty powstały w czasie trwania wojny i przekazywane były do Wielkiej Brytanii, gdzie działał rząd RP na uchodźstwie. Oznajmił również, iż głównym źródłem informacji o stratach poniesionych przez Polskę w czasie wojny są materiały zgromadzone przez pracujące po 1945 roku Biuro Odszkodowań Wojennych, a "ostatnie wypisy osób, które z nich korzystały pochodzą z lat 60 i 70".

Eugenia Szymczuk - kierownik oddziału ewidencji i przechowywania zasobu w Archiwum Akt Nowych przedstawiła dane w kwestii Polaków wywiezionych na przymusowe roboty do III Rzeszy. Przypomniała, że w 2012 roku Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie przekazała 1,3 mln dokumentów na ten temat. "To świadczy o skali tych robót przymusowych" – zaznaczyła.

W dalszej części posiedzenia Arkadiusz Mularczyk nawiązał do informacji, którą otrzymał z IPN, z której wynika, że w latach 1961-99 Polska, bez jakiejkolwiek podstawy prawnej, wysłała do Niemiec w sumie około 63 tys. dokumentów z danymi o zbrodniach niemieckich w czasie II wojny światowej. Dokumenty te nie zostały Polsce nigdy zwrócone. "Warto, żeby zespół parlamentarny podjął na kolejnym posiedzeniu dezyderat w którym zwrócimy się do Pana Premiera o podjęcie działań zmierzających do odzyskania tej dokumentacji, której Niemcy nie mają prawa przechowywać. Została wydana w sposób nielegalny i powinna być do Polski zwrócona" - powiedział poseł PiS.polityczna.tv
Autor:
Kamil Jurkowski - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-05-11 03:06:39
...

Pan Arkadiusz Mularczyk Poseł Prawa i Sprawiedliwości na wyjazdowym Posiedzeniu do spraw Reparacji Wojennych

archiwum materiałów wideo

NAJNOWSZE MATERIAŁY WIDEO

WYJAZDOWE POSIEDZENIE DO SPRAW REPARACJI WOJENNYCH 10 MAJA 2018 ROKU

WYJAZDOWE POSIEDZENIE DO SPRAW REPARACJI WOJENNYCH 10 MAJA 2018 ROKU

10 maja 2018 roku w Archiwum Akt Nowych w Warszawie odbyło się wyjazdowe posiedzenie parlamentarnego zespołu ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone podczas II wojny światowej. Podczas posiedzenia zaprezentowane zostały zachowane materiały archiwalne, dotyczące strat wojennych poniesionych przez Polskę w latach 1939-1945.

AIR SHOW POZNAŃ ŁAWICA

BRAK RZETELNOŚCI DZIENNIKARSKIEJ CZY CELOWA KOMBINACJA

NIEPOWETOWANA STRATA

PANI POSŁANKA ANNA MARIA SIARKOWSKA WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ

JAŚMIN SYSTEM ZARZĄDZANIA WALKĄ

Sejm RP

Prezydent RP

 • 70 lat temu, w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, komunistyczna bezpieka dokonała egzekucji rotmistrza Witolda Pileckiego, oficera ZWZ-AK, dobrowolnego więźnia Auschwitz i autora raportów o Holokauście, powstańca warszawskiego.
 • Służba społeczeństwu to istota samorządu; trzeba mieć powołanie do tej służby, ale trzeba mieć też odwagę - podkreślił Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.
 • Prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek dwie ustawy: o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw, a także o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Trzy lata temu Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie. 24 maja 2015 r. − podczas II tury wyborów − uzyskał poparcie 51,55 proc. głosujących. Pięcioletnia kadencja rozpoczęła się 6 sierpnia 2015 r.
 • Dziewięć ustaw podpisał we wtorek Prezydent RP Andrzej Duda, w tym nowelizację Prawa telekomunikacyjnego oraz Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PAŁACU PREZYDENCKIM
  25 maja 2018 roku (piątek) o godzinie 11:30 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się spotkanie z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. W trakcie uroczystości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczy odznaczenia państwowe przedstawicielom samorządu.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W OBCHODACH 58. ROCZNICY WYDARZEŃ ZIELONOGÓRSKICH
  27 maja 2018 roku (niedziela) w Zielonej Górze (województwo lubuskie) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w obchodach 58. rocznicy Wydarzeń Zielonogórskich.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W ŚREMIE
  24 maja 2018 roku (czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Śremie (województwo wielkopolskie).
 • WIZYTA PREZYDENTA REPUBLIKI SŁOWENII W POLSCE
  Prezydent Republiki Słowenii Borut Pahor w dniu 22 maja 2018 roku (wtorek) złoży wizytę w Gorlicach.
 • WIZYTA PARY PREZYDENCKIEJ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI
  W dniach 16-20 maja 2018 roku (środa-niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką złoży wizytę w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W związku z objęciem przez Polskę przewodnictwa w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych w maju 2018 roku, Prezydent RP poprowadzi w siedzibie ONZ w Nowym Jorku debatę otwartą wysokiego szczebla na temat roli prawa międzynarodowego w utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Głównym celem wizyty Pary Prezydenckiej w Chicago będą spotkania z Polonią.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv