68 POSIEDZENIE SEJMU E-DOWODY OSOBISTE REFORMA DOWODZENIA ARMIĄ WALKA Z DROBNYMI KRADZIEŻAMI

polityczna.tv
Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2018-09-11 05:09:38

W ŚRODĘ 12 WRZEŚNIA POSŁOWIE WRACAJĄ PO PRZERWIE DO SWOICH ŁAW. PORZĄDEK OBRAD ZAWIERA SZEREG WAŻNYCH PROPOZYCJI NOWYCH PRZEPISÓW. WŚRÓD NICH M.IN. PROJEKT USTAWY O E-DOWODACH OSOBISTYCH, PROPOZYCJA REFORMY SYSTEMU DOWODZENIA ARMIĄ ORAZ PAKIET ZMIAN KORZYSTNYCH DLA ROLNIKÓW

68 POSIEDZENIE SEJMU E-DOWODY OSOBISTE REFORMA DOWODZENIA ARMIĄ WALKA Z DROBNYMI KRADZIEŻAMI

E-dowody już od marca

W marcu 2019 r. rozpocznie się wydawanie elektronicznych dowodów osobistych - zakłada rządowy projekt. Dzięki nowelizacji, każdy posiadacz nowego typu dokumentu będzie mógł drogą elektroniczną komunikować się z urzędami, placówkami służby zdrowia a także podmiotami komercyjnymi. E-dowód osobisty będzie bezpiecznym i bezpłatnym narzędziem potwierdzającym tożsamość obywatela, pozwoli mu także składać osobisty podpis elektroniczny równoznaczny z podpisem ręcznym. Wymiana dowodów osobistych potrwa do 2029 r.  w miarę wygasania ważności obecnie używanych dokumentów. Każdy posiadacz dowodu osobistego starego typu będzie mógł złożyć wniosek o jego wymianę przed upływem daty ważności.

Reforma systemu dowodzenia armią

Pierwszym etapem reformy Systemu Kierowania i Dowodzenia (SKiD) w Siłach Zbrojnych RP będzie uchwalenie rządowego projektu nowelizacji ustaw o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Zakłada ona m.in. rozszerzenie kompetencji Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Będzie on najważniejszym pod względem pełnionej funkcji żołnierzem w czynnej służbie wojskowej. Szefowi Sztabu Generalnego WP podlegać będą dowódca generalny i dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, a także szef Inspektoratu Wsparcia. Projekt dostosowuje system dowodzenia polską armią do modelu obowiązującego w NATO.

Skuteczniejsza walka z drobnymi kradzieżami

Istotne zmiany szykują się w kodeksie wykroczeń. Propozycja rządu zakłada m.in. zmianę sposobu kwalifikowania kradzieży jako wykroczenia lub przestępstwa. Wartość skradzionego mienia, powyżej której mamy do czynienia z przestępstwem, będzie obniżona i określona konkretną kwotą, a nie jak obecnie, jako 1/4 najniższego wynagrodzenia. Ma też powstać elektroniczny rejestr sprawców wykroczeń przeciwko mieniu. Projekt zaostrza też kary za niedopilnowanie niebezpiecznych zwierząt, zwłaszcza psów ras agresywnych.

Propozycje dla rolników

Propozycje rządu zakładają m.in. wsparcie dla rolników z terenów objętych ASF przez wprowadzenie ułatwień w sprzedaży wolnych od wirusa świń. Łatwiejsze ma być także zagospodarowanie mięsa zdrowych świń w miejscach, gdzie hodowcy mają największe problemy ze zbytem. Ponadto przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne dostaną możliwość natychmiastowej spłaty starych, częściowo już zrestrukturyzowanych, długów. Sejm będzie też kontynuował w II czytaniu prace nad projektem ustawy o spółdzielniach rolników.

Sprawozdanie NIK, nowy Rzecznik Praw Dziecka

Posłowie wysłuchają ponadto sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2017 r. oraz informacji rządu o udziale Polski w pracach UE podczas prezydencji bułgarskiej. Sejm ma także powołać nowego Rzecznika Praw Dziecka.

TRANSMISJApolityczna.tv
Autor:
Mario Chayd - polityczna.tv

Data publikacji:
2018-09-11 05:09:38
...

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego Targi Kielce 2018

POSEŁ ZBIGNIEW GRYGLAS ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM OBRONNY POLSKI

MSPO 2018 Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego Poseł Wojciech Buczak

MSPO 2018 na 100-lecie Niepodległości Państwa Polskiego.

“Dobre zmiany” w kierunku wzmocnienia krajowego przemysłu obronnego

Sejm RP

Prezydent RP

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • DOŻYNKI PREZYDENCKIE W SPALE
  16 września 2018 roku (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w Dożynkach Prezydenckich w Spale.
 • UROCZYSTE OTWARCIE SALI ORDERU ORŁA BIAŁEGO W PAŁACU PREZYDENCKIM
  12 września 2018 roku (środa) o godzinie. 10:30 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystym otwarciu Sali Orderu Orła Białego.
 • UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W UROCZYSTYCH OBCHODACH 135-LECIA III GIMNAZJUM/II LO IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W KRAKOWIE
  W dniu 11 września 2018 roku (wtorek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą weźmie udział w uroczystych obchodach 135-lecia III Gimnazjum/II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego, (ul. Sobieskiego 9 Kraków).
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W LEŻAJSKU
  11 września 2018 roku (wtorek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda spotka się z mieszkańcami Leżajska (województwo podkarpackie).
 • WIZYTA OFICJALNA PREZYDENTA RP Z MAŁŻONKĄ W AUSTRALII I NOWEJ ZELANDII
  W dniach 18-23 sierpnia 2018 roku (sobota-czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką złoży wizytę oficjalną w Australii i Nowej Zelandii.

SPOŁECZNOŚCI

facebook grupa polityczna.tv