PREZYDENT BRONISŁAW KOMOROWSKI PRZEMÓWIENIE KORPUS DYPLOMATYCZNY
 
PIS - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.SLD - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.RPP - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PO - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PSL - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.SP - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PTV - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco. kontaktfacebookYouTubegoogle+twitterdodaj ShortNewsdodaj artykułdodaj videotransmituj na żywomoje konto
 
 
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 KURS EURO EURKURS WALUTY EUR: 4,2170KURS WALUTY EUR: 4,2170KURS WALUTY EUR: 4,2170KURS WALUTY EUR: 4,2170KURS WALUTY EUR: 4,2170KURS WALUTY EUR: 4,2170 KURS DOLARA AMERYKAŃSKIEGO USDKURS WALUTY USD: 3,7242KURS WALUTY USD: 3,7242KURS WALUTY USD: 3,7242KURS WALUTY USD: 3,7242KURS WALUTY USD: 3,7242KURS WALUTY USD: 3,7242 KURS FUNTA BRYTYJSKIEGO GBPKURS WALUTY GBP: 5,7199KURS WALUTY GBP: 5,7199KURS WALUTY GBP: 5,7199KURS WALUTY GBP: 5,7199KURS WALUTY GBP: 5,7199KURS WALUTY GBP: 5,7199 
 KURS FRANKA SZFAJCARSKIEGO CHFKURS WALUTY CHF: 3,8631KURS WALUTY CHF: 3,8631KURS WALUTY CHF: 3,8631KURS WALUTY CHF: 3,8631KURS WALUTY CHF: 3,8631KURS WALUTY CHF: 3,8631 KURS DOLARA KANADYJSKIEGO CADKURS WALUTY CAD: 2,8767KURS WALUTY CAD: 2,8767KURS WALUTY CAD: 2,8767KURS WALUTY CAD: 2,8767KURS WALUTY CAD: 2,8767KURS WALUTY CAD: 2,8767 KURS JEN JENA JAPOŃSKIEGO JPY (100 JENÓW)KURS WALUTY JPY: 3,0981KURS WALUTY JPY: 3,0981KURS WALUTY JPY: 3,0981KURS WALUTY JPY: 3,0981KURS WALUTY JPY: 3,0981KURS WALUTY JPY: 3,0981 
zaloguj sięzarejestruj się
2015-10-09 • 19:37:18 • GMT +1
 
 
strona głównana żywoarchiwum vodczytelnia artykułówzarejestruj się
 
reklama
 
 
polityczna.tv|sejm|senat|prezydent|premier
  
 
 
 
http://polityczna.tv/n/3ef815416f775098fe977004015c6193
 
 

PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA

 

PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA


PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA NA SPOTKANIU Z KORPUSEM DYPLOMATYCZNYM


Ekscelencjo Księże Nuncjuszu,
Wasze Ekscelencje,
Szanowne Panie i Panowie Marszałkowie Sejmu i Senatu,
Panie i Panowie Ministrowie, Panowie Prezesi,
Wszyscy Dostojni Goście,

Chcę bardzo podziękować Księdzu Nuncjuszowi za życzenia oraz ciepłe, dobre słowa o Polsce. Dziękuję także Jego Ekscelencji za podzielenie się z nami refleksją na temat bolączek współczesnego świata. Podzielam, sądzę, że podzielamy wszyscy wiele obaw i trosk wyrażonych w słowach Księdza Nuncjusza.

Ale jednocześnie warto zauważyć, że widzimy, czujemy wiele oznak rozwoju, postępu, co jest przecież źródłem naszego wspólnego optymizmu, jeśli chodzi o kierunek rozwoju świata i każdego państwa i każdej ojczyzny.. Wiemy, że w świecie współczesnym potrzeba więcej zaufania, więcej woli zgodnego współdziałania na rzecz wspólnego dobra w perspektywie globalnej.

Rok 2011 był dobrym rokiem dla Polski. To był rok niełatwych prób i wyzwań, którym, w moim przekonaniu, jako państwo i naród potrafiliśmy sprostać. Opowiadamy się więc za dalszym wzmacnianiem podstaw cywilizacyjnego rozwoju Polski, za otwartością w stosunkach zewnętrznych, za przyjaznymi kontaktami z naszymi sąsiadami i z innymi narodami świata. Czujemy w Polsce, że mniej jest dzisiaj lęków, a więcej wiary we własne możliwości, jest więcej optymizmu, jeśli chodzi o wizję przyszłości.

Październikowe wybory parlamentarne potwierdziły stabilność polityczną naszego kraju oraz możliwość zgodnego współdziałania na rzecz wspólnego dobra, mimo naturalnych w demokracji sporów. Rząd wyłoniony w tych wyborach otrzymał polityczny mandat do reform niezbędnych do podtrzymania rozwoju Polski w dłuższym horyzoncie czasowym. Cieszą nas w Polsce uzyskiwane obecnie wyniki gospodarcze, ponad 3,5-procentowy wzrost PKB w 2011 roku oraz dobre prognozy na rok 2012. Cieszą pomimo obaw, że przecież sytuacja zewnętrzna, sytuacja w Unii Europejskiej, a szczególnie w strefie euro nie napawa pełnym optymizmem. My w Polsce staramy się zachować nasz optymistyczny punkt widzenia, bo jesteśmy przekonani, że wiemy, co należy zrobić, aby utrzymać wzrost gospodarczy.

Źródłem naszej satysfakcji są też dobre oceny polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Sprawując prezydencję Polska zabiegała o utrzymanie spójności i witalności europejskiego projektu integracyjnego. Polska chce silnej Europy, silnych instytucji wspólnotowych oraz zgodnego współdziałania państw członkowskich. W Unii Europejskiej potrzebujemy, w naszym przekonaniu więcej woli porozumienia, więcej odwagi w zmienianiu mechanizmów, ale także i więcej wiary, że jest to projekt, który ma przed sobą znakomitą przyszłość.

W historii wielu państw Europy dużym echem w czasie polskiej prezydencji odbiły się nazwiska znamienitych Polek i Polaków. Wspominał także i o tym Dziekan Korpusu Dyplomatycznego Nuncjusz Apostolski. Dlatego muzyka Chopina i Szymanowskiego, kompozytorów w Polsce ukształtowanych a tworzących dla całego świata, towarzyszyła naszemu przewodnictwu w różnych miejscach Europy. Rok 2011 był także międzynarodowym rokiem Marii Skłodowskiej-Curie wielkiej polskiej uczonej, która dzięki pionierskim odkryciom w dziedzinie fizyki i chemii, przecierała w Europie szlak do akademickiej i naukowej kariery kobiet. Ignacy Jan Paderewski, wielki pianista, którego portret i fortepian mijali Państwo wchodząc do tej Sali,  wygłaszając swoje expose jako polski premier w trudnych czasach tuż po pierwszej wojnie światowej powiedział, że o Polskę walczyli nie tylko wojownicy, ale że „walczyli o nią i dla niej rycerze słowa, barw i dźwięków, szermierze myśli, nauki i wiedzy”.

Rok 2011 trwale zapisze się w kartach historii. Będzie tak ze względu na wydarzenia zwane na świecie „arabską wiosną”. Dla nas Polaków były one przypomnieniem o nieusuwalnej tęsknocie człowieka do życia w warunkach godności i większej wolności, o aspiracjach związanych z poprawą warunków życia jednostek i całych społeczeństw. Te wydarzenia dla nas, dla Polaków, szczególnie Polaków pokolenia Solidarności, były przypomnieniem o naszym roku 1980, a potem 1989. Dlatego wydarzenia w Afryce Północnej wywołały u nas uczucia empatii i solidarności. Mimo nierzadko dramatycznego biegu tych procesów, wierzymy w ich pomyślny efekt, życzymy narodom całego regionu Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu sukcesu w dziele, które zostało z odwagą podjęte.

Wasze Ekscelencje,
Dostojni Goście,

Dla polskiej dyplomacji ubiegły rok był rokiem wytężonej pracy i wielu ważnych wydarzeń w stosunkach zewnętrznych. Dla mnie osobiście również był to rok bogaty w kontakty międzynarodowe. Polska gościła m.in. szczyt Trójkąta Weimarskiego, szczyt prezydentów państw Europy Środkowej, w którym wzięło udział dwadzieścia głów państw z regionu, a gościem honorowym był Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama. Polska gościła także szczyt Partnerstwa Wschodniego. W minionym roku było wiele okazji do spotkań i rozmów z prezydentami, premierami, parlamentarzystami, z dyplomatami, przedstawicielami organizacji międzynarodowych, życia gospodarczego, ważnych ośrodków analitycznych, organizacji pozarządowych zajmujących się różnymi problemami społecznymi. Wszystkim za wkład w naszą wspólną działalność, naszą współpracę chcę w tym momencie serdecznie podziękować.

Jestem wdzięczny, że tak wielu ludzi zechciało się dzielić ze mną i z Polską ich obserwacjami i sugestiami odnoszącymi się także do tego, co Polska mogłaby zrobić w różnych dziedzinach życia międzynarodowego, w swoich relacjach dwustronnych.

Doświadczenie ostatniego roku niesie ze sobą świadomość trudności, przed którymi stoimy jako narody, jako regiony i jako cała społeczność międzynarodowa. Jednocześnie jednak doświadczenie mówi nam, że przyszłość jest w naszych rękach i że jeśli będziemy pracować, to problemy, z którymi się zmagamy, są do przezwyciężenia. Konieczne jest w tym celu odrzucenie pokusy unilateralizmu, postaw nacjonalistycznych, logiki „my i wy”, w której sukces jednych jest zawsze okupiony przegraną drugich.

Nie ma innej drogi przezwyciężenia antagonizujących różnic, trudności w stosunkach dwustronnych czy problemów regionalnych bądź globalnych, jak tylko dialog, otwartość i szczerość, które budują zaufanie i które prowadzą do dobrych porozumień.

Od dwudziestu przeszło lat niezmiennie pozytywnie rozwijają się dobrosąsiedzkie relacje z państwami naszego regionu. Polska potrafi przyjaźnie układać stosunki między narodami. Cieszę się, że tę naszą polską zdolność do odmieniania stosunków dwustronnych - niegdyś konfliktowych, pełnych dramatycznych doświadczeń, odwracania ich - na relacje otwartości i dialogu, wymiany dóbr i myśli, na perspektywy, w których dostrzega się i ceni sąsiada, ceni i lubi się tych, z którymi przyszło nam żyć od wielu, wielu wieków w sąsiedztwie.

Potrafimy, wbrew różnym doświadczeniom, dobrze układać stosunki z naszymi sąsiadami. Moje wielokrotne spotkania z kolegami z Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier czy państw bałtyckich, z Ukrainy potwierdzają słuszność politycznej dewizy „zgoda buduje”. Nie będziemy więc ustawali w wysiłkach, aby te imponujące przeobrażenia i osiągnięcia utrwalać i dodawać nowe impulsy w stosunkach z naszymi sąsiadami.

Dostojni Goście,

Dzięki wysiłkowi prezydencji, pokazaliśmy raz jeszcze, że integracja europejska jest dla nas nie tylko sposobem realizacji własnego interesu narodowego, ale że jest przede wszystkim wyborem cywilizacyjnym, wyborem aksjologicznym.

Podstawowym, krótkoterminowym, choć strategicznie ważnym zadaniem przed którym stoi Unia Europejska jest ustabilizowanie strefy euro, w tym wzmocnienie unii monetarno-gospodarczej w sposób, który jednocześnie nie pozbawi tej strefy na lata możliwości gospodarczego wzrostu. Nie może to być zarazem osłabienie wspólnotowego charakteru Unii. Byłoby ironią historii, gdyby wspólnotowy dotychczas charakter Unii, nadany jej przed laty przez ojców założycieli, przez państwa założycielskie został obecnie rozmontowany przez te same państwa z powodu błędów popełnionych przez niektóre rządy niektórych państw członkowskich.

Polska pozostanie stanowczym adwokatem Unii spójnej, dynamicznej i otwartej na swoje sąsiedztwo, Unii zaangażowanej w rozwiązywanie wspólnych problemów ludzkości. Unia musi pozostać otwarta na swoje otoczenie, w tym perspektywę stopniowego rozszerzania się. Podzielam głęboką wiarę Benedykta XVI oraz jego błogosławionego poprzednika Jana Pawła II, wyniesionego na ołtarze papieża-Polaka, w wartość Europy i w jej zdolność do odradzania się, w potrzebę jej otwartości na świat, która umożliwia jej dzielenie się jej najlepszymi osiągnięciami z całą ludzkością.

Jan Paweł II mówił często o wschodnim płucu Europy, które powinno być połączone z jej zachodnią częścią tak, aby Europa mogła być w pełni sobą, bogatą swym cywilizacyjnym doświadczeniem i różnorodnością, swym dziedzictwem, zasobami ludzkimi i naturalnymi. Ta wizja cały czas realizuje się, w moim przekonaniu, w dalece niepełnym wymiarze.

Polska podjęła wysiłek normalizacji i pojednania z Rosją. Widzieliśmy w tym, i nadal widzimy, nasz wkład w dzieło pojednania narodów całej Europy. Moje spotkanie z prezydentem Miedwiediewem w tym pałacu, w grudniu 2010 roku, dało nadzieję na postęp w tym procesie. Wierzę, że jest możliwe dalsze dobre i konsekwentne dążenie obu stron do rozwijania dialogu, dążenie na rzecz zbliżenia Unii i Rosji. Zarówno współkształtując politykę Unii Europejskiej, jak i w naszych stosunkach dwustronnych z Rosją, jesteśmy zainteresowani dalszym rozwojem naszej współpracy.

Liczymy na szybszy postęp w zbliżaniu Ukrainy do UE i pozostajemy przekonani, że znikną przeszkody, które utrudniają podpisanie wynegocjowanego już porozumienia o stowarzyszeniu Ukrainy z Unią.

Boli nas, jako sąsiadów, blokowanie demokratycznych i europejskich aspiracji narodu białoruskiego. Wierzymy, że zostanie tam przywrócona wolność tym, którzy zostali tej wolności z powodów politycznych pozbawieni.

Wasze Ekscelencje,
Dostojni Goście,

Polska pozostaje przekonanym zwolennikiem utrzymania bliskich, sojuszniczych związków pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi. Wnosimy do nich wkład w wymiarze bilateralnym i poprzez współdziałanie w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Cieszę się, że najbliższy szczyt Sojuszu, w maju bieżącego roku, odbędzie się w Chicago, mieście, z którym związany jest obecny Prezydent Stanów Zjednoczonych, ale które przede wszystkim, dla nas, dla Polaków jest zawsze największym skupiskiem Polaków i osób polskiego pochodzenia żyjących poza granicami naszego kraju. Liczę, że spotkanie NATO, właśnie w Chicago, stanie się dobrą okazją do potwierdzenia więzi transatlantyckich oraz roli Sojuszu w stabilizowaniu bezpieczeństwa w całej strefie euroatlantyckiej z pożytkiem dla wszystkich państw, które się w niej znajdują. Ważne będzie także skuteczne poszukiwanie politycznego rozwiązania dla zbyt długo trwającego i niszczącego konfliktu w Afganistanie.

Moja niedawna wizyta w Chinach była jeszcze jednym z przejawów dążenia Polski do rozszerzenia kontaktów z krajami leżącymi poza Europą. Nasz potencjał i miejsce w Europie predestynują nas, w moim przekonaniu, do intensyfikacji relacji z krajami Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Ich praca i osiągnięcia budzą w Polsce uznanie, szacunek, wielkie zainteresowanie i ogromną życzliwość. Mamy sobie coraz więcej sobie do zaoferowania w sferze gospodarczej, kulturalnej, edukacyjnej.

Jednym z instrumentów naszej obecności w krajach pozaeuropejskich jest pomoc, której  celem powinno być umacnianie stabilności, tworzenie podstaw wzrostu gospodarczego i samodzielności tych narodów, które doświadczyły konfliktów i innych nieszczęść. Staramy się więc dzielić zarówno środkami materialnymi, jak i unikatowym doświadczeniem w budowaniu państwa prawa, poszanowania praw człowieka i żywotnej gospodarki rynkowej.

Polska niezmiennie pozostaje przekonana o wartości praw człowieka - z perspektywy pojedynczych jednostek, większych zbiorowości, zwłaszcza mniejszości narodowych i religijnych, jak i z perspektywy sprawiedliwego pokoju i trwałego rozwoju. Stąd aktywność mającego siedzibę w Warszawie sekretariatu „Wspólnoty Demokracji”, stąd nasze starania o utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji.

Polska pozostanie aktywna w organizacjach międzynarodowych, tych, które służą bezpieczeństwu międzynarodowemu, rozwojowi kontaktów między państwami i kontaktów międzyludzkich, tych, które umacniają prawo międzynarodowe i poszanowanie praw człowieka, które tworzą podstawy zrównoważonego rozwoju oraz rozwiązują problemy globalne, głodu, wykluczenia, pandemii, zwalczają zagrożenia dla środowiska naturalnego człowieka. Będziemy tam, w tych organizacjach aktywni - w Radzie Europy, OBWE, ONZ i organizacjach wyspecjalizowanych tego systemu. Będziemy wspierać to wszystko, co służy dobru ludzkości, co sprzyja dialogowi, tolerancji, niedyskryminacji, co zmniejsza rolę siły militarnej w życiu międzynarodowym.

W poprzednim półroczu Polska przewodziła Radzie Unii Europejskiej, a w połowie bieżącego roku, wspólnie z Ukrainą, będziemy gospodarzem mistrzostw Europy w piłce nożnej, Euro 2012.  Wspomniał o tym także i ksiądz Nuncjusz, to naprawdę dla nas ważne wydarzenie. Chcielibyśmy bardzo, abyśmy mogli je przeżywać także z naszymi przyjaciółmi, także z wszystkimi fanami piłki nożnej. Zadbamy o wszystko. Będziemy starali się, aby to była dobra okazja do poznania Polski, polskiej kultury, Polaków. Zadbamy o wszystko poza jednym – nie możemy zagwarantować, że wszyscy wygrają. Ale liczymy na to, że i poprzez Euro 2012 znajdziemy drogę do tego, co ludzi łączy.

Księże Arcybiskupie Nuncjuszu, Dostojni Goście, Wszyscy Zgromadzeni!

Życzę wszystkim Państwu, Państwa rodzinom, Państwa narodom wszelkich pomyślności na niełatwy, ale przecież mający także i swoją piękną, dobrą perspektywę roku 2012. Życzę wszystkim krajom, życzę także Polsce, aby ten rok przyniósł nam wszystkim pokój i szczęście! Wszystkiego najlepszego.

Źródło: prezydent.pl

   Mario Chayd - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego
EUROPA 
 
OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU ZE SZCZYTEM UNII EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE UKRAINY
INFORMACJA PREMIERA W SPRAWIE SYTUACJI NA UKRAINIE
POLSKA 
 
PIERWSZY DZIEŃ 102. POSIEDZENIA SEJMU
ROZPOCZĘŁO SIĘ 102. POSIEDZENIE SEJMU – OSTATNIE W VII KADENCJI
100. POSIEDZENIE SEJMU - TRWA DEBATA NA TEMAT PROBLEMU MIGRACJI W EUROPIE
ROZMOWY MARSZAŁEK SEJMU Z SZEFEM PARLAMENTU SZWECJI
KILLION MUNYAMA MORALNOŚĆ GODNA IV RP
KILLION MUNYAMA STĄPANIE PO POLU MINOWYM
KILLION MUNYAMA WSPOMNIENIE
TRANSMISJA Z UROCZYSTOŚCI INAUGURACJI PREZYDENTA RP ANDRZEJA DUDY [ video ]
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 98. POSIEDZENIE SEJMU
TRWA 98. POSIEDZENIE SEJMU
80. POSIEDZENIE SENATU
79. POSIEDZENIE SENATU
TRWA 97. POSIEDZENIE SEJMU
PIERWSZY DZIEŃ 97. POSIEDZENIA SEJMU
ROZPOCZĘŁO SIĘ 97. POSIEDZENIE SEJMU
78. POSIEDZENIE SENATU
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 95. POSIEDZENIE SEJMU
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 77. POSIEDZENIE SENATU
MAŁGORZATA KIDAWA-BŁOŃSKA NOWYM MARSZAŁKIEM SEJMU
DRUGI DZIEŃ 77. POSIEDZENIA SENATU
DRUGI DZIEŃ 95. POSIEDZENIA SEJMU
ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA 77. POSIEDZENIA SENATU RP
77. POSIEDZENIE SENATU
ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 95. POSIEDZENIA SEJMU
IX SESJA RADY DZIELNICY WARSZAWA URSYNÓW
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 94. POSIEDZENIE SEJMU
76. POSIEDZENIE SENATU
PODSUMOWANIE DRUGIEGO DNIA OBRAD 94. POSIEDZENIA SEJMU
76. POSIEDZENIE SENATU
PIERWSZY DZIEŃ 94. POSIEDZENIA SEJMU – POSŁOWIE ZAKOŃCZYLI OBRADY
ROZPOCZĘŁO SIĘ 94. POSIEDZENIE SEJMU
75. POSIEDZENIE SENATU
75. POSIEDZENIE SENATU
75. POSIEDZENIE SENATU
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 92. POSIEDZENIE SEJMU
92. POSIEDZENIE SEJMU – DRUGI DZIEŃ OBRAD
ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 92. POSIEDZENIA SEJMU
OFICJALNE WYNIKI WYBORÓW PREZYDENCKICH W POLSCE DNIA 10 MAJA 2015 ROKU
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 74. POSIEDZENIE SENATU [ video ]
74. POSIEDZENIE SENATU [ video ]
74. POSIEDZENIE SENATU [ video ]
POŻEGNANIE PROF. WŁADYSŁAWA BARTOSZEWSKIEGO
91. POSIEDZENIE SEJMU
ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 91. POSIEDZENIA SEJMU
ROZPOCZĘŁO SIĘ 91. POSIEDZENIE SEJMU
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 89. POSIEDZENIE SEJMU
72. POSIEDZENIE SENATU
ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 89. POSIEDZENIA SEJMU
72. POSIEDZENIE SENATU
72 POSIEDZENIE SENATU
ŚWIAT 
 
PREZYDENT UHONOROWANY NAGRODĄ GLOBAL CITIZEN
ZMIANY W NATO MUSZĄ WZMOCNIĆ SOJUSZ
POLSKA NIEZMIENNIE WIERZY W CELE I ZASADY NZ
WYSTĄPIENIE PREZYDENTA RP NA 68. SESJI ZO NZ
ZASTRZEŻENIA DO DZIAŁAŃ RADY BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE SYRII
WIZYTA PREZYDENTA W NOWYM JORKU
GRECJA BEZ EURO?

PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA NA SPOTKANIU Z KORPUSEM DYPLOMATYCZNYM

 
 
• POLSKA
 
PIERWSZY DZIEŃ 102. POSIEDZENIA SEJMU SEJM WYBRAŁ DZIŚ PIĘCIU SĘDZIÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO ANDRZEJA JAKUBECKIEGO, ROMANA HAUSERA, BRONISŁAWA SITEKA, ANDRZEJA JANA SOKALAKA I KRZYSZTOFA ŚLEBZAKA. ZAKOŃCZYŁ TEŻ PARLAMENTARNE PRACE M.IN. NAD USTAWĄ O ZWIĄZKACH METROPOLITALNYCH, O REWITALIZACJI, A TAKŻE REGULACJAMI LIKWIDUJĄCYMI BANKOWY TYTUŁ EGZEKUCYJNY. POSŁOWIE ZAPOZNALI SIĘ TEŻ Z KILKOMA RZĄDOWYMI RAPORTAMI, M.IN. Z DOKUMENTEM PODSUMOWUJĄCYM STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH W 2014 R.

PIERWSZY DZIEŃ 102. POSIEDZENIA SEJMU


SEJM WYBRAŁ DZIŚ PIĘCIU SĘDZIÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO ANDRZEJA JAKUBECKIEGO, ROMANA HAUSERA, BRONISŁAWA SITEKA, ANDRZEJA JANA SOKALAKA I KRZYSZTOFA ŚLEBZAKA. ZAKOŃCZYŁ TEŻ PARLAMENTARNE PRACE M.IN. NAD USTAWĄ O ZWIĄZKACH METROPOLITALNYCH, O REWITALIZACJI, A TAKŻE REGULACJAMI LIKWIDUJĄCYMI BANKOWY TYTUŁ EGZEKUCYJNY. POSŁOWIE ZAPOZNALI SIĘ TEŻ Z KILKOMA RZĄDOWYMI RAPORTAMI, M.IN. Z DOKUMENTEM PODSUMOWUJĄCYM STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH W 2014 R.

Innym rządowym raportem rozpatrywanym przez Sejm było sprawozdanie ministra zdrowia z realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w 2014 r. oraz z przyjętym przez Radę Ministrów Harmonogramem zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2014 i w roku 2015. Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych jest realizowany od l stycznia 2006 r. Jest to program interwencyjny wspomagający działania w zakresie onkologii, którego celem jest m.in.: osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów poprzez wdrożenie programów badań przesiewowych o odpowiedniej jakości. W 2014 r. w ramach programu realizowane były działania dotyczące m.in.: profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów m.in. szyjki macicy, piersi i jelita grubego. Poza tym wdrożone zostały programy wczesnego wykrywania i leczenia nowotworów u dzieci. Wśród inwestycji znalazł się zakup aparatury diagnostycznej do wczesnego wykrywania nowotworów oraz doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii, dzięki czemu poprawiły się standardy leczenia raka płuca. Na realizację programu w 2014 r. przeznaczono 250 mln zł. Na profilaktykę wydatkowano 56,7 mln zł z budżetu ministra zdrowia. Ponadto NFZ w 2014 r. na badania profilaktyczne raka piersi wydał 93,8 mln zł, natomiast na badania profilaktyczne raka szyjki macicy 28,5 mln zł. Zgodnie z raportem coraz więcej kobiet korzysta z tych badań. W 2014 r. na badania cytologiczne zgłosiło się 44,4 proc. pań, podczas gdy rok wcześniej było to tylko 34,5 proc. Wzrost, choć mniejszy, widać też w przypadku badań mammograficznych: 48,1 proc. w 2014 r. wobec 46,5 proc. w roku 2013. Dane nie obejmują prywatnych usług medycznych. Ponadto w 2014 r. m.in.: wprowadzony został pilotażowy program leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu wśród pacjentów onkologicznych w warszawskim Centrum Onkologii. Realizacja zadań „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” w 2014 r. została pozytywnie zaopiniowana przez Radę do Spraw Zwalczania Chorób Nowotworowych. Z dokumentem zapoznali się wcześniej posłowie zasiadający w Komisji Zdrowia, którzy rekomendują jego przyjęcie. Raport na forum Sejmu przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Anna Łukasik, natomiast sprawozdanie z prac komisji posłanka Alicja Dąbrowska. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie sprawozdania. Decyzję w tej sprawie posłowie podejmą w bloku głosowań.

Następnie posłowie wysłuchali Informacji ministra środowiska o realizacji „Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2015” w zeszłym roku. Zbiornik powstający na rzece Skawie jest zaporowym zbiornikiem retencyjnym. Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w 1986 r. Została podzielona na cztery zadania: I – Zbiornik, II – Przebudowa dróg, III – Przebudowa linii kolejowej i IV – Ochrona zlewni zbiornika. W przypadku zadania IV inwestycje zostały zakończone w 2008 r. Program jest realizowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, a finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z podpisaną 24 marca 2014 r. umową pomiędzy Zarządem a Funduszem, na realizację inwestycji w 2014 r. przyznano 150 mln zł dotacji. Ostatecznie harmonogram rzeczowo-finansowy na rok 2014 został zwiększony do 210 mln zł. Wykorzystana została całość przekazanych środków. Według stanu na koniec 2014 r. budowa zbiornika była zaawansowana w 95,6 proc., przebudowa dróg w 82,4 proc. a przebudowa kolei w 94,4 proc. Komisje: Finansów Publicznych oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrzyły dokument i wnoszą o jego przyjęcie. Informację przedstawiła sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Dorota Niedziela. Sprawozdanie z prac komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawiła posłanka Jagna Marczułajtis-Walczak. Podczas debaty zgłoszony został wniosek o odrzucenie Informacji. Posłowie zdecydują w tej sprawie w bloku głosowań.

Kolejny dokument, nad którym posłowie pracowali podczas pierwszego dnia 102. posiedzenia Sejmu to informacja o realizacji zadań „Programu dla Odry–2006” w 2014 r. Rok 2014 był ostatnim rokiem realizacji „Programu dla Odry–2006”. Komisja Europejska zaleciła wdrożenie jednolitego sposobu gospodarowania wodami i ochrony przeciwpowodziowej oraz rezygnację z programów regionalnych. W związku z tym 28 listopada 2014 r. Sejm uchylił ustawę o ustanowieniu programu. Program służył m.in. budowie systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego, ochronie środowiska i czystości wód, usuwaniu szkód powodziowych, zwiększeniu lesistości i wykorzystaniu rzek jako źródła energii. Do 2014 r. „Program dla Odry - 2006” był realizowany na terenie 8 województw: lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego. W 2014 r., tak jak w latach poprzednich, zadania w ramach programu były realizowane przez regionalne zarządy gospodarki wodnej i regionalne dyrekcje lasów państwowych, a także wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych. Niektóre zadania były współfinansowane przez gminy. Środki przeznaczono m.in. na utrzymywanie i rozwój żeglugi śródlądowej, ochronę przeciwpowodziową, przebudowę struktury drzewostanów i budowę małych zbiorników retencyjnych w lasach. Realizowano także inwestycje wieloletnie, takie jak: prace projektowe dotyczące zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na Odrze, budowę stopnia wodnego Malczyce na Odrze oraz modernizację Wrocławskiego Węzła Wodnego. Nakłady na realizację programu w 2014 r. wyniosły ponad 1 mld zł, z czego 5,32 proc. pochodziło z budżetowej rezerwy celowej a 50,66 proc. z Funduszy Unii Europejskiej. Komisje: Finansów Publicznych oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, które zapoznały się z informacją wcześniej rekomendują jej przyjęcie. Na forum Sejmu rządowy raport przedstawiła sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Dorota Niedziela, a sprawozdanie komisji poseł Ryszard Galla. Decyzję w sprawie przyjęcia Informacji posłowie podejmą w bloku głosowań.

Sejm zapoznał się też Informacją rządu o działaniach podejmowanych w 2014 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu z 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych. Wyznacza ona standardy dla instytucji publicznych i niepublicznych związane z aktywnością w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, dostępu do leczenia, edukacji, zabezpieczenia społecznego, udziału w życiu społecznym oraz zapobieganiu dyskryminacji i wykluczeniu osób niepełnosprawnych. W 2014 r. było w Polsce 3.272 tys. osób niepełnosprawnych w wieku 16 lat i więcej (mężczyźni stanowili 50,6 proc., a kobiety 49,4 proc.). Największą grupę wśród osób niepełnosprawnych stanowiły osoby w wieku 65 lat i więcej: 35,5 proc. W powiatowych urzędach pracy w 2014 r. były zarejestrowane 126.294 osoby niepełnosprawne. W 2014 r. utworzono 13 nowych zakładów aktywności zawodowej w 8 województwach (dolnośląskim, lubelskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, śląskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim). Pod koniec 2014 r. zarejestrowanych było: 171 Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych oraz 89 zakładów aktywności zawodowej. Rząd podkreśla, że w 2014 r. zwiększona została także dostępność do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarzy specjalistów oraz rehabilitacji leczniczej. W 2014 r. 23.309 pracodawców złożyło wnioski o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych. Na ten cel zaplanowano w 2014 r. ponad 3 mld zł dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dokument przedstawia też m.in. dostęp osób niepełnosprawnych do systemu kształcenia i pomocy psychologicznej oraz pedagogicznej, jak również dostępność budynków użyteczności publicznej i transportu publicznego. W raporcie znalazły się też informacje dotyczące pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do swych zainteresowań i potrzeb. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny wniosła o przyjęcie dokumentu. Informację na posiedzeniu Sejmu przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Jarosław Duda. Posłów ze sprawozdaniem komisji zapoznał poseł Rajmund Miller. W dyskusji zgłoszony został wniosek o odrzucenie Informacji. Decyzja w tej sprawie zapadnie w bloku głosowań.

Dokument podsumowujący stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2014 r. oraz działania realizowane w tym zakresie to kolejny rządowy raport rozpatrzony podczas pierwszego dnia trwającego posiedzenia Sejmu. Zgodnie z nim, podobnie jak w poprzednich latach, poprawiło się bezpieczeństwo na drogach w Polsce. W porównaniu z 2013 r. o około 0,5 proc. spadła liczba wypadków z udziałem pieszych oraz nietrzeźwych, jednak Polska nadal zajmuje niskie miejsce w rankingu bezpieczeństwa na drogach państw Unii Europejskiej. W 2014 r. wskaźnik ofiar śmiertelnych wypadków wyniósł ponad 8 osób zabitych na 100 tys. mieszkańców (w 2013 r. było to 9 osób na 100 tys. mieszkańców). Średnia w Europie w 2014 r. to 5,1 zabitych na 100 tys. mieszkańców. W 2004 r., wstępując do Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się do realizacji polityki unijnej w zakresie bezpieczeństwa drogowego. W dokumencie „W kierunku europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego: kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020” UE postawiła sobie za cel zmniejszenie o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych do 2020 r. Jego osiągnięcie oznacza dla naszego kraju nie więcej niż 2000 zabitych rocznie. Polska w Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NPBRD) na lata 2013-2020, poza celem europejskim, dąży do tego, aby liczba ciężko rannych spadła poniżej 6900 osób. Narodowy Program określa też kierunki działań priorytetowych, których realizacja zagwarantuje trwałą poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Podzielono je na 5 filarów: bezpieczny człowiek, bezpieczne drogi, bezpieczna prędkość, bezpieczny pojazd oraz ratownictwo medyczne i opieka powypadkowa. Drugi rok wdrażania NPBRD nie przyniósł oczekiwanych rezultatów – co prawda liczba zabitych spadła o 4,5 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym, jednak o 0,2 proc wzrosła liczba ciężko rannych. Wśród innych działań podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego było także np. wzmacnianie sytemu zarządzania bezpieczeństwem, rozbudowa i poprawa stanu dróg, kampanie społeczne i projekty edukacyjno-informacyjne, a także rozwój badań naukowych w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego. O raporcie dyskutowali posłowie zasiadający w Komisji Infrastruktury, którzy rekomendują przyjęcie dokumentu. Informację przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Paweł Olszewski. Stanowisko Komisji przedstawił poseł Stanisław Żmijan. W czasie dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie dokumentu. W bloku głosowań odbędzie się głosowanie w tej sprawie.

Poza tym posłowie rozpatrzyli poprawki Senatu do nowelizacja ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druki 1441, 3425, 3426). Zakłada ona zniesienie bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE), co ma poprawić sytuację klientów banków. BTE to wystawiany przez bank dokument uprawniający do egzekucji komorniczej majątku dłużnika (np. kredytobiorcy), który nie wywiązuje się z umowy. Warunkiem wszczęcia egzekucji jest nadanie BTE klauzuli wykonalności przez sąd. Nowelizacja dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 14 kwietnia 2015 r., który uznał, że przyznanie bankom uprawnienia do wystawiania tytułów egzekucyjnych było niezgodne z konstytucyjną zasadą równego traktowania. Ustawa odbiera to prawo nie tylko bankom, ale i spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym. Brak możliwości wystawiania BTE spowoduje konieczność prowadzenia przez nie egzekucji w postępowaniu sądowym. W związku z tym nowelizacja zawiera także przepisy dotyczące restrukturyzacji kredytów na warunkach uzgodnionych wspólnie przez bank i kredytobiorcę. Jeżeli klient nie będzie się wywiązywał z zobowiązań wynikających z udzielonego kredytu, bank, wzywając go do spłaty kredytu, poinformuje o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia. Nowelizacja przewiduje też obniżenie sądowej opłaty stosunkowej (jeden z rodzajów kosztów sądowych). W sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych (np. udzielanie kredytów czy pożyczek) będzie ona wynosić 5 proc. wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 1 tys. zł. Zgodnie z ogólnymi przepisami opłata stosunkowa w sprawach o prawa majątkowe wynosi obecnie 5 proc. i jednocześnie od 30 zł do 100 tys. zł. W myśl ustawy, banki i SKOK-i będą miały obowiązek dostosować się do nowych wymogów w terminie 30 dni od wejścia w życie nowelizacji. Ustawa ma 14-dniowe vacatio legis. Senat wniósł do niej poprawkę, zgodnie z którą obniżenie górnej granicy sądowej opłaty stosunkowej ze 100 tys. zł do 1 tys. zł miałoby dotyczyć tylko spraw o roszczenia wynikające z czynności bankowych dokonanych z udziałem konsumentów (osób fizycznych). Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała poprawkę Senatu. Sprawozdanie z prac komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawił poseł Andrzej Orzechowski. Do głosowania nad uchwałą Senatu posłowie przystąpią w bloku głosowań.

Następnie posłowie zajęli się senackimi poprawkami do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zmienia zasady opodatkowania dywidend wypłacanych pomiędzy takimi firmami. Ogólna zasada określona w przepisach unijnych przewiduje, że zwolnione z podatku są dywidendy wypłacane przez spółkę córkę na rzecz spółki matki, o ile ta ostatnia posiada przez okres dwóch lat co najmniej 10 proc. udziałów w spółce córce. Nowelizacja doprecyzowuje, że zwolnienie nie obejmie przypadków, gdy dywidendy zostały wypłacone w wyniku fikcyjnych uzgodnień, nieodzwierciedlających rzeczywistości gospodarczej, których głównym celem było uzyskanie zwolnienia z podatku. W ustawie znalazły się też przepisy wykonujące dyrektywę dotyczącą wymiany informacji o dochodach z oszczędności wypłacanych osobom fizycznym - w ustawie o PIT został dodany rozdział regulujący w sposób kompleksowy zasady pozyskiwania i przekazywania informacji o wypłatach odsetek. Do polskiego systemu prawnego zostaną też wprowadzone standardy dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Ma to między innymi utrudnić wyprowadzanie ich zysków za granicę. Z obowiązków dokumentacyjnych będą zwolnione firmy o przychodach lub kosztach poniżej 2 mln euro. W przypadku pozostałych firm obowiązki będą proporcjonalne do ryzyka zaniżania dochodów podlegających opodatkowaniu. Senat zaproponował wprowadzenie do ustawy poprawek o charakterze doprecyzowującym. Komisja Finansów Publicznych rekomenduje ich przyjęcie. Sprawozdanie komisji przedstawiła posłanka Grażyna Ciemniak. Głosowanie nad senackimi propozycjami zmian odbędzie się w bloku głosowań.

Rozpatrzenie poprawek Senatu do nowelizacji ustawy – Prawo bankowe (druk nr 3434) było kolejnym punktem pierwszego dnia 102. posiedzenia Sejmu. Przyjęta ustawa ułatwi spadkobiercom dostęp do środków na tzw. rachunkach uśpionych, czyli nieaktywnych. Obecnie spadkobiercy często nie wiedzą gdzie zmarły ulokował pieniądze. Dzięki ustawie zgromadzone środki będą mogły łatwiej trafić do ich prawowitych właścicieli. Zgodnie z nowelizacją banki i SKOK-i będą musiały informować klienta przy zakładaniu rachunku o możliwości wskazania osób uprawnionych do wypłaty zgromadzonych środków na wypadek śmierci. W myśl ustawy banki i SKOK-i będą miały obowiązek ustalenia przyczyny braku aktywności na koncie. Po upływie 5 lat od ostatniej dyspozycji w sprawie rachunku będą musiały wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych o sprawdzenie w rejestrze PESEL, czy posiadacz rachunku żyje. Nowelizacja przewiduje również utworzenie centralnej informacji o rachunkach. Prowadzenie takiej bazy będzie obowiązkiem banków. Banki mogą utworzyć w tym celu spółkę handlową. Centralną informację będzie mogła prowadzić Krajowa Izba Rozliczeniowa, powołana z inicjatywy Związku Banków Polskich, banków i Narodowego Banku Polskiego. Dzięki centralnemu rejestrowi będzie można uzyskać zbiorczą informację o wszystkich rachunkach zmarłego w dowolnym banku lub SKOK. Senat wprowadził do niej poprawki, głównie o charakterze doprecyzowującym. Jedna z nich zmienia termin wejścia w życie większości zapisów ustawy z 1 stycznia na 1 lipca 2016 r. Inna z poprawek zakłada, że banki będą informowały gminy m.in. o datach uzyskania informacji o śmierci posiadacza rachunku, wydania ostatniej dyspozycji, wysokości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach oraz o kwotach wypłat z rachunku. Komisja Finansów Publicznych rekomenduje przyjęcie poprawek Senatu, o czym poinformowała Sejm sprawozdawczyni Komisji – posłanka Genowefa Tokarska. Do głosowania nad uchwałą Senatu posłowie przystąpią w bloku głosowań.

Posłowie rozpatrzyli też poprawki Izby drugiej do ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Ustawa obejmie osoby, które zaciągnęły kredyty m.in. na zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego albo jego budowę. Pomoc ma przysługiwać niezależnie od waluty kredytu. Wniosek o wsparcie będzie można złożyć do 31 grudnia 2018 r. w banku, który udzielił kredytu. Bank będzie miał obowiązek przesłania wniosku po jego weryfikacji, w terminie 30 dni roboczych, do Banku Gospodarstwa Krajowego, wraz z dodatkowymi informacjami, w tym m.in. przewidywaną wysokością kolejnych 18 rat kredytu. Pomoc będzie polegała na przekazywaniu przez BGK przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy rat kredytu bezpośrednio na rachunek banku, który go udzielił. Wsparcie będzie przekazywane w ratach nie wyższych niż 1,5 tys. zł miesięcznie. Zgodnie z ustawą, po dwóch latach od przekazania ostatniej transzy wsparcia, kredytobiorca będzie zobowiązany oddać w 8 kolejnych latach otrzymaną pomoc w równych nieoprocentowanych ratach. Jeżeli kredytobiorca sprzeda mieszkanie, na które był zaciągnięty kredyt objęty wsparciem, udzieloną pomoc państwa będzie musiał zwrócić w ciągu 30 dni. Na wsparcie będą mogli liczyć kredytobiorcy, którzy spełnią jeden z dwóch warunków: w dniu złożenia wniosku będą posiadać status bezrobotnego albo rata kredytu przekroczy 60 proc. dochodów miesięcznych. Ustawa nie obejmie osób, które w dniu złożenia wniosku o wsparcie są właścicielami innego mieszkania lub domu, posiadają do niego prawo spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie albo je wynajmują. Pomoc będzie finansowana z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, który zostanie utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki Funduszu na początku, do 600 mln zł, będą pochodzić z wpłat banków udzielających kredytów. W późniejszym okresie zostanie on także zasilony m.in. dochodami z tytułu inwestowania wolnych środków oraz zwracanym wsparciem. Pieniądze, które nie są wykorzystywane na udzielanie pomocy, mogą być inwestowane przez BGK z zachowaniem najwyższej staranności wyłącznie w: papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, emitowane przez NBP lub przez rządy lub banki centralne państw należących do OECD. Senat zaproponował uzupełnienie ustawy o trzeci warunek, którego spełnienie uprawniałoby do skorzystania z przewidzianych w niej rozwiązań: wsparcie w spłacie kredytu będzie mogło być przyznane, jeśli miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o ratę kredytu, nie przekracza progów uprawniających do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Ponadto Senat zaproponował, by Fundusz Wsparcia Kredytobiorców mógł inwestować nadwyżki środków także w lokaty bankowe. Pozostałe poprawki Izby drugiej mają charakter doprecyzowujący. Komisja Finansów Publicznych zarekomendowała Sejmowi przyjęcie wszystkich poprawek Senatu. Sprawozdanie z prac Komisji przedstawiła posłanka Krystyna Skowrońska. W bloku głosowań posłowie podejmą decyzję w tej sprawie.

Następnie Sejm zajął się senackimi propozycjami zmian do ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełnienia międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. Ustawa tworzy podstawy prawne, które umożliwią realizację zapisów wynikających z międzynarodowej umowy w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. Umowa weszła w życie 1 lipca 2015 r. W 2010 r. w USA została przyjęta ustawa o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych do celów podatkowych (FATCA). Jej celem jest zobligowanie zagranicznych instytucji finansowych do zawierania porozumień bezpośrednio z amerykańską administracją skarbową. Chodzi o ich zobowiązanie do przekazywania USA danych o rachunkach, których właścicielami są amerykańscy podatnicy (osoby mające miejsce zamieszkania, obywatelstwo lub prawo stałego pobytu w USA). Umowa w sprawie wykonywania FATCA zawiera zasadę wzajemności w przekazywaniu informacji. Oznacza to, że informacje o rachunkach i dochodach polskich rezydentów będą przekazywane automatycznie również przez USA. Ustawa zawiera regulacje niezbędne do identyfikowania, zbierania, przetwarzania i przekazywania przez polskie instytucje finansowe informacji o rachunkach finansowych posiadanych przez obywateli i rezydentów Stanów Zjednoczonych do krajowej administracji podatkowej. Informacje będą przekazywane w ustalonych z góry, regularnych odstępach czasu. Do ich przekazania nie będzie potrzebny wniosek. Pozyskane dane będą podlegały automatycznej wymianie między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Senat wniósł do niej poprawki. Komisja Finansów Publicznych rekomenduje ich przyjęcie. Sprawozdanie z prac komisji przedstawiła posłanka Grażyna Ciemniak. Głosowanie nad uchwałą Senatu odbędzie się w bloku głosowań.

Posłowie rozpatrzyli też senackie poprawki do nowelizacji ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma zapewnić pełną zgodność krajowych przepisów z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE dotyczącą zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. Najważniejsze ze zmian zawartych w ustawie to m.in. wprowadzenie jednego mechanizmu naliczania odsetek, zarówno w transakcjach między przedsiębiorcami, jak również z udziałem konsumentów. W ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych nowelizacja wprowadza wynikający wprost z dyrektywy mechanizm naliczania odsetek za opóźnienie według wzoru: stopa referencyjna NBP (minimalna cena, po jakiej bank centralny organizuje operacje otwartego rynku na rynku międzybankowym) plus 8 punktów procentowych. Mechanizm uwzględniający w określaniu wysokości odsetek wprost jedną ze stóp NBP zastosowano też w Kodeksie cywilnym. Tzw. odsetki kapitałowe (za korzystanie z cudzego kapitału) będą naliczane według wzoru: stopa referencyjna plus 3,5 punktu, natomiast odsetki za opóźnienie – stopa referencyjna plus 5,5 punktu. Nowelizacja wprowadza również zmiany w naliczaniu odsetek maksymalnych. Mechanizm ten oparty będzie także na stopie referencyjnej, zamiast – jak dotychczas – na stopie lombardowej NBP (maksymalny poziom oprocentowania kredytów udzielanych przez bank centralny bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych). Odsetki maksymalne będą stanowić dwukrotność odpowiednio – odsetek ustawowych kapitałowych lub odsetek ustawowych za opóźnienie. Nowe przepisy umożliwią większą ochronę wierzycieli. Ponadto mają przyczynić się do zmniejszenia zatorów płatniczych i zwiększenia dyscypliny płatniczej. Uporządkowanie odsetek w obrocie cywilnoprawnym pozytywnie wpłynie na relacje społeczno-gospodarcze. W razie wzrostu stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej wzrost poziomu odsetek maksymalnych będzie zbliżony do wzrostu stóp rynkowych. Nowy mechanizm ograniczy zatem ryzyko spirali zadłużenia. Senat wniósł do niej poprawki o charakterze doprecyzowującym, uściślającym i legislacyjnym, niezmieniające istoty nowelizacji. Komisja Gospodarki wnosi o przyjęcie większości z nich. Sprawozdanie komisji przedstawiła posłanka Alicja Olechowska. W bloku głosowań Sejm zdecyduje w tej sprawie.

Sejm pracował także nad propozycjami Senatu do ustawy o rewitalizacji. Zgodnie z ustawą, istotą rewitalizacji będą zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, podejmowane na konkretnym obszarze i prowadzone na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Programy rewitalizacji będą przyjmować rady gmin w formie uchwał. Powinny one zawierać m.in. szczegółową diagnozę obszaru odnawianego, cele rewitalizacji, opis planowanych przedsięwzięć, koszty i źródła finansowania – publiczne i prywatne. Dla obszarów najbardziej zdegradowanych będą mogły być przyjęte miejscowe plany rewitalizacji (MPR) jako specjalna forma miejscowego planu zagospodarowania. Rewitalizacji będą mogły podlegać m.in. niezamieszkałe poprzemysłowe tereny, takie jak tereny powydobywcze, pokolejowe, powojskowe, na których jest np. mało firm, istniejące przedsiębiorstwa są w złej kondycji, przekroczone są standardy jakości środowiska, znajdują się odpady stanowiące zagrożenie dla ludzi lub środowiska. Obszar rewitalizacji w gminie nie może przekroczyć 20 proc. jej powierzchni, a działania rewitalizacyjne mogą objąć maksymalnie 30 proc. jej mieszkańców. Ograniczenia te mają zapewnić koncentrację działań i środków, a przez to efektywność i trwałość rewitalizacji. Na obszarach rewitalizowanych będzie można utworzyć specjalne strefy rewitalizacji (SSR), ukierunkowane szczególnie na rozwój społecznego budownictwa czynszowego. Strefy będą mogły korzystać ze szczególnych udogodnień oraz instrumentów prawnych, takich jak np. ułatwienia administracyjne, dotacje remontowe oraz zwolnienia z obowiązku stosowania trybów przetargowych, o ile wartość zamówienia nie przekracza tzw. progów unijnych. Na terenie strefy gmina będzie miała pierwszeństwo w zakupie nieruchomości. W myśl nowych przepisów sprawy związane z rewitalizacją będą poddawane konsultacjom społecznym (m.in. w formie ankiet, wywiadów i debat) z udziałem mieszkańców i władz gminy, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Wyniki konsultacji będą upubliczniane. Gminy, które zdecydują się na działania odnawiające, powołają komitety rewitalizacji. Będzie to forum dialogu między organami gminy i uczestnikami przedsięwzięć rewitalizacyjnych (np. mieszkańcami, przedsiębiorcami czy instytucjami). Komitety będą mieć kompetencje opiniodawcze i doradcze. Ustawa do katalogu celów publicznych zalicza też cele w obszarze kultury. Senat zaproponował m.in. aby formą partycypacji społecznej był udział w konsultacjach społecznych oraz w pracach Komitetu Rewitalizacji. Zgodnie z kolejną propozycją senatorów, w przypadku, gdy uchwała (na mocy której wyznacza się obszar rewitalizacji), podejmowana jest z inicjatywy rady gminy, to przed jej podjęciem rada powierza wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu tej uchwały. Komisje: Infrastruktury, Polityki Społecznej i Rodziny oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rekomendują przyjęcie większości poprawek. Sprawozdanie z prac komisji przedstawiła posłanka Krystyna Sibińska. Do głosowania nad uchwałą Senatu posłowie przystąpią w bloku głosowań.

Rozpatrzenie stanowiska Senatu w sprawie nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym było kolejnym punktem pierwszego dnia 102. posiedzenia Sejmu. Zgodnie z nowelizacją, pierwszeństwo przed pojazdem, z wyjątkiem tramwaju, będzie przysługiwało także pieszemu oczekującemu na możliwość wejścia na przejście. Przed wejściem na pasy pieszy będzie miał obowiązek zatrzymać się i upewnić, czy kierujący pojazdem ustępuje mu pierwszeństwa. Nowelizacja została odrzucona przez Senat. Komisji Infrastruktury rekomenduje przyjęcie stanowiska Senatu. Sprawozdanie z prac komisji przedstawił poseł Jerzy Szmit. Posłowie zdecydują w tej sprawie w bloku głosowań.

Następnie Sejm rozpatrzył senackie propozycje zmian do ustawy o związkach metropolitalnych. Ustawa stwarza podstawę prawną dla związków metropolitalnych – nowej formy współpracy gmin i powiatów. Określa m.in. zasady tworzenia związków, ich zakres działania i organy. Związki metropolitalne mają być zrzeszeniami jednostek samorządu terytorialnego, położonymi w danym obszarze metropolitalnym. W myśl ustawy, obszar metropolitalny to spójna pod względem przestrzennym strefa oddziaływania miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, zamieszkała przez co najmniej 500 tys. mieszkańców. Związki metropolitalne będą mieć osobowość prawną. Będzie je tworzyć Rada Ministrów w drodze rozporządzenia, ustalając jednocześnie ich nazwy. Także do kompetencji rządu będzie należało ustalenie granic obszarów metropolitalnych. Projekt rozporządzenia będzie obowiązkowo konsultowany z mieszkańcami, a także z radami gmin i powiatów, sejmikiem województwa i wojewodą. Rozporządzenia mają być wydawane nie później niż 30 kwietnia, a związki metropolitalne tworzone z 1 lipca. Utworzenie związku ma być możliwe, jeżeli w jego skład wejdzie więcej niż 5 sąsiadujących ze sobą terytorialnie miast na prawach powiatu z jednego województwa, w tym miasto będące siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. Przy podejmowaniu decyzji o utworzeniu związku metropolitalnego rząd będzie brać pod uwagę m.in. koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju oraz plan zagospodarowania przestrzennego województwa, a także powiązania funkcjonalne oraz zaawansowanie procesów urbanizacyjnych. Uwzględnione mają zostać także więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe. Do zadań związku metropolitalnego należeć ma wykonywanie zadań publicznych w zakresie m.in. kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju obszaru związku, publicznego transportu zbiorowego, współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich oraz sprawy promocji. Nadzór nad związkami metropolitalnymi sprawuje premier oraz wojewoda, a w zakresie spraw finansowych regionalna izba obrachunkowa. Organami związku metropolitalnego ma być zgromadzenie oraz zarząd. Zgromadzenie ma być organem stanowiącym i kontrolnym z 4-letnią kadencją. Zarząd ma być organem wykonawczym związku. W jego skład ma wchodzić 3 członków, w tym przewodniczący. Zarząd i jego przewodniczący mają być wybierani przez zgromadzenie. Źródłami dochodu związku metropolitalnego ma być między innymi 5-proc. udział w PIT, składki gmin wchodzących w skład związku oraz dotacje z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r. Senat zaproponował obniżenie z 500 tys. do 350 tys. minimalnej liczby mieszkańców obszaru metropolitalnego. Senatorowie ponadto zaproponowali pozbawienie związków metropolitalnych udziałów w PIT. Izba druga proponuje, by związki metropolitalne mogły przez 5 lat otrzymywać dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań, które przed utworzeniem związku wykonywały jednostki samorządu terytorialnego wchodzące w jego skład. Dotacja będzie mogła wynieść maksymalnie 180 mln zł rocznie. Ponadto Senat zaproponował m.in. doprecyzowanie, że do zadań związku ma należeć promowanie obszaru metropolitalnego, czyli celu, dla którego związek powstał, a nie samego związku. Komisje: Administracji i Cyfryzacji oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rekomendują przyjęcie większości poprawek Senatu. Sprawozdanie z prac komisji przedstawił poseł Jacek Brzezinka. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się w bloku glosowań.

Posłowie zajęli się też senackimi poprawkami zgłoszonymi do ustawy o produktach biobójczych. Ma ona umożliwić stosowanie rozporządzenia unijnego nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych. Rozporządzenie poprawia swobodny przepływ produktów biobójczych na terenie UE, jednocześnie zapewniając wysoki poziom ochrony ludzi, zwierząt oraz środowiska. Ustawa wprowadza m.in. zasady zatwierdzania substancji czynnych oraz udostępniania produktów biobójczych i ich stosowania, w tym także zasady wzajemnego uznawania pozwoleń oraz handlu równoległego. M.in. możliwy będzie handel równoległy produktem biobójczym, na który udzielono pozwolenia w innym kraju UE. Ustawa wprowadza też pozwolenie wydawane w ramach procedury uproszczonej – dla produktów spełniających określone kryteria, np. brak w składzie substancji potencjalnie niebezpiecznej. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy oraz rozporządzenia, obok Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i organów celnych, Inspekcji Handlowej i Inspekcji Ochrony Środowiska, będzie sprawować Wojskowa Inspekcja Sanitarna. Większy będzie też zakres kontroli. Ustawa zaostrza kary za nieprzestrzeganie przepisów. Np. za wprowadzenie do obrotu produktów biobójczych bez pozwolenia grozić będzie grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat. Obecnie jest to grzywna, areszt lub obie te kary łącznie. W ustawie doprecyzowano działania związane z kontrolą zatruć produktami biobójczymi. M.in. lekarz, ratownik medyczny i pielęgniarka będą mieli obowiązek zgłaszania każdego przypadku zatrucia takimi produktami. Zatrucie produktem biobójczym będzie musiał też zgłaszać podmiot odpowiedzialny za jego wprowadzanie do obrotu. Główny Inspektor Sanitarny, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będą musieli co pięć lat przedkładać Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych sprawozdanie dotyczące dostępnych na rynku produktów biobójczych. Senat wprowadził do ustawy poprawki o charakterze redakcyjnym. Komisja Zdrowia rekomenduje przyjęcie poprawek Senatu. Sprawozdanie z prac komisji przedstawił poseł Marek Rząsa. W bloku głosowań odbędzie się głosowanie nad uchwałą Senatu.

Sejm pracował również stanowiskiem Senatu w sprawie nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Zgodnie z nowymi przepisami, w sprawach o roszczenia majątkowe ze stosunku służbowego lub stosunku pracy, wszczętych z powództwa sędziego, referendarza sądowego, asystenta sędziego lub dyrektora sądu do strony pozwanej będzie mógł przystąpić Minister Sprawiedliwości. Szef resortu sprawiedliwości będzie mógł zostać tzw. interwenientem ubocznym, czyli takim uczestnikiem procesu cywilnego, który nie jest stroną, ale ma interes prawny w rozstrzygnięciu sprawy na korzyść jednej ze stron. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka rekomenduje odrzucenie uchwały Senatu, który proponuje zakończenie prac nad ustawą bez wprowadzania jej w życie. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Marek Poręba. Jutro posłowie podejmą decyzję w tej sprawie.

Rozpatrzenie poprawek Izby drugiej do nowelizacji Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw to kolejny punkt dzisiejszego dnia posiedzenia. Ustawa wzmacnia przepisy karne dotyczące walki z finansowaniem terroryzmu. Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do niektórych zaleceń komitetu MONEYVAL i dyrektyw UE dotyczących walki z finansowaniem terroryzmu i praniem brudnych pieniędzy, a także ich fałszowaniem. MONEYVAL jest komitetem ekspertów działającym przy Radzie Europy. Jego zadaniem jest ocena przepisów i środków podejmowanych przez państwa członkowskie Rady, by przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zalecenia dla Polski w tym zakresie wydano po misji ekspertów w 2012 r. Obecnie za finansowanie działań terrorystycznych grozi od 2 do 12 lat więzienia. Nowelizacja Kodeksu karnego przewiduje takie kary również za przekazywanie środków finansowych organizacjom terrorystycznym i ich członkom niezależnie od celu, na jaki mają być wydane. Jeśli chodzi o pranie brudnych pieniędzy, nowelizacja dodaje karę do 3 lat więzienia już za przygotowania do popełnienia tego przestępstwa. Obecnie, za proceder wprowadzania do obiegu pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł, grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat. Realizując dyrektywy UE dotyczące walki z podrabianiem euro i innych walut, nowelizacja przewiduje, że kara od 5 lat więzienia lub 25 lat pozbawienia wolności będzie grozić również za podrabianie pieniędzy, które dopiero mają wejść do obiegu. Obecnie kary te grożą za fałszowanie już wyemitowanych monet i banknotów. Nowelizacja obejmuje także rozwiązania wzmacniające ochronę i wsparcie dla ofiar przestępstw. M.in. wprowadza możliwość wydania - na wniosek pokrzywdzonego - potwierdzenia złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Ma to znaczenie w przypadku ubiegania się o ubezpieczenie w związku z np. kradzieżą wypożyczonego samochodu lub powierzonego przez pracodawcę telefonu czy laptopa. Jest to szczególnie istotne w przypadku cudzoziemców, którzy padli ofiarą kradzieży i w swoim kraju będą się ubiegać o wypłatę ubezpieczenia. Senat zaproponował poprawki o charakterze doprecyzowującym. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka rekomenduje przyjęcie poprawek Izby Drugiej. Sprawozdanie komisji przedstawiła posłanka Zofia Czernow. W bloku głosowań posłowie podejmą decyzje w tej sprawie.

Następnie posłowie zajęli się senackimi propozycjami zmian do nowelizacji ustawy o lasach. Zgodnie z nowelizacją, lasy stanowiące własność Skarbu Państwa będą objęte szczególną ochroną i nie będą podlegać przekształceniom własnościowym. Ich sprzedaż ma być możliwa wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie i tylko w celu zachowania trwale zrównoważonej gospodarki leśnej lub realizacji celu publicznego. Obecnie sprzedaż lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych jest dopuszczalna m.in. w przypadku zmiany przeznaczenia na cele nieleśne i nierolnicze. Zgodnie z nowelizacją sprzedaż lasu będzie możliwa tylko wtedy, jeśli zmiana przeznaczenia jest dokonywana w związku z realizacją inwestycji celu publicznego, czyli np. konieczności wybudowania drogi publicznej, linii kolejowej, lotniska lub obiektu niezbędnego dla obronności państwa. Aktualnie sprzedaż lasu jest możliwa w przypadkach podyktowanych ważnymi względami gospodarczymi lub społecznymi, o ile nie narusza to interesu Skarbu Państwa. W myśl nowelizacji także w tym przypadku sprzedaż będzie musiała wynikać z konieczności realizacji inwestycji celu publicznego. Ponadto wprowadzono ustawową gwarancję, że każdy ma prawo wstępu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa na równych zasadach. Senat zaproponował odstąpienie od dookreślania w przepisie zawierającym zamknięty katalog przypadków, w których możliwa jest sprzedaż lasów, że może to być możliwe wyłącznie w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rekomenduje przyjęcie poprawek Senatu. Sprawozdnie z prac komisji przedstawił poseł Marek Gos. W piątkowym bloku głosowań posłowie zdecyduja w tej sprawie.

Sejm zajął się też propozycjami zmian do nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Ustawa dostosowuje polskie prawo do regulacji unijnych m.in. w zakresie oceny skutków wywieranych na środowisko przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne. W celu uniknięcia konfliktu interesów nowelizacja zawiera przepisy mające zapewnić bezstronność w sytuacji, gdy organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, np. gmina, jest jednocześnie inwestorem. W takiej sytuacji decyzję będzie wydawał regionalny dyrektor ochrony środowiska. Żeby poprawić jakość dokumentacji przygotowywanej w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, raporty o oddziaływaniu na środowisko będą musiały być opracowywane przez ekspertów z odpowiednim wykształceniem lub doświadczeniem. Chodzi m.in. o absolwentów kierunków technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska oraz m.in. o osoby posiadające co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w zespołach przygotowujących takie raporty. Nowelizacja wydłuża z 4 do 6 lat termin, w którym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach będzie można dołączyć do wniosku o kolejną decyzję inwestycyjną. W przypadku inwestycji realizowanych etapowo termin został wydłużony z 6 do 10 lat. Uzyskanie decyzji nie będzie konieczne w szczególnych przypadkach ustawowych, w tym np. dotyczących projektów związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa lub bezpieczeństwem cywilnym, tj. przeciwdziałaniem lub usunięciem bezpośredniego zagrożenia dla ludności. Nowelizacja rozszerza też katalog podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, w tym m.in. o Sejm, Senat, sądy i trybunały. Tryb udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie w odniesieniu do Sejmu i Senatu określać będą ich regulaminy. Senat wprowadził do ustawy poprawki o charakterze doprecyzowującym. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rekomenduje przyjęcie poprawek Senatu. Sprawozdawcą komisji była posłanka Grażyna Ciemniak. W jutrzejszym bloku głosowań posłowie zdecydują w tej prawie.

Ostatnim punktem pierwszego dnia 102. posiedzenia Sejmu było rozpatrzenie poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona podstawy prawne niezbędne do wdrożenia ogólnokrajowego systemu teleinformatycznego w ochronie zdrowia, tj. Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych (tzw. Platforma P1 lub „e-zdrowie”). Nowelizacja przewiduje uruchomienie m.in. Internetowego Konta Pacjenta (IKP). IKP będzie bezpłatną aplikacją internetową, dzięki której każdy pacjent otrzyma dostęp do swojej historii leczenia, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz informacji o zrealizowanych usługach medycznych. Dostęp do wyników badań i innych dokumentów będzie miał też lekarz. Przy czym to pacjent zdecyduje, które z nich i jakiemu lekarzowi udostępni. Nowelizacja wprowadza też powszechne stosowanie e-recepty. Recepty papierowe będzie można wystawiać wyłącznie w określonych sytuacjach, np. braku dostępu do Platformy P1 i recept weterynaryjnych oraz dla osoby o nieustalonej tożsamości. Do realizacji recepty w postaci elektronicznej wystarczy podanie w aptece kodu dostępu (zostanie przekazany SMS-em lub na e-mail) oraz numeru PESEL (lub numeru innego dokumentu potwierdzającego tożsamość). Nowelizacja wprowadza również e-zlecenia na wyroby medyczne (np. pieluchy dla osoby dorosłej) bez konieczności wizyty pacjenta w oddziale NFZ w celu potwierdzenia uprawnień. Z kolei e-skierowanie powinno zmniejszyć kolejki do specjalistów, ponieważ uniemożliwi zapisywanie się do danego specjalisty w kilku różnych poradniach. Pacjent nie będzie musiał już też dostarczać do przychodni oryginału papierowego skierowania. Na wizytę będzie mógł się umówić telefonicznie przez podanie kodu dostępu oraz numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nowelizacja wprowadza też elektroniczny obieg informacji i dokumentacji na każdym etapie kształcenia medycznego. Senat wprowadził do niej poprawki o charakterze doprecyzowującym. Komisja Zdrowia rekomenduje przyjęcie poprawek Senatu. Sprawozdanie komisji przedstawiła posłanka Lidia Gądek. Głsowanie nad uchwałą Senatu odbędzie się w bloku głosowań.

Poza tym w czasie posiedzenia przedstawiciele rządu odpowiadali na poselskie pytania m.in. w sprawie przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz emerytur pomostowych i świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli. Izba wysłuchała też informacji bieżącej na temat przyjęcia przez Polskę osób relokowanych i przesiedlanych w związku ze zwiększonym napływem imigrantów z Syrii i Erytrei, o którą wnioskował Klub Parlamentarny ZP.

Decyzją posłów porządek posiedzenia nie został uzupełniony o informacje Prezesa Rady Ministrów dotyczące procesu prywatyzacji spółki PKP Energetyka S.A oraz o planowanej sprzedaży pakietów akcji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A, Polskiej Grupy Energetycznej S.A i PKO Banku Polskiego S.A.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego
 
• POLSKA
 
ROZPOCZĘŁO SIĘ 102. POSIEDZENIE SEJMU – OSTATNIE W VII KADENCJI W PORZĄDKU OBRAD JEST ZAKOŃCZENIE PARLAMENTARNYCH PRAC NAD KILKUNASTOMA USTAWAMI. POSŁOWIE ROZPATRZĄ M.IN. POPRAWKI SENATU DO USTAWY WSPIERAJĄCEJ KREDYTOBIORCÓW W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ, USTAWY O ZWIĄZKACH METROPOLITALNYCH ORAZ PRZEPISÓW UŁATWIAJĄCYCH SPADKOBIERCOM DOSTĘP DO RACHUNKÓW OSÓB ZMARŁYCH. SEJM MA TAKŻE GŁOSOWAĆ NAD POWOŁANIEM PIĘCIU NOWYCH SĘDZIÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO. IZBA ROZPATRZY RÓWNIEŻ KILKA RZĄDOWYCH I MINISTERIALNYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH M.IN. BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH W 2014 ROKU. POSIEDZENIE ROZPOCZNIE SIĘ OD ROZSTRZYGNIĘCIA PRZEZ SEJM, CZY DO PORZĄDKU OBRAD ZOSTANĄ WŁĄCZONE INFORMACJE PREZESA RADY MINISTRÓW DOTYCZĄCE PROCESU PRYWATYZACJI SPÓŁKI PKP ENERGETYKA S.A ORAZ PLANOWANEJ SPRZEDAŻY PAKIETÓW AKCJI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ S.A, POLSKIEJ GRUPY ENERGETYCZNEJ S.A I PKO BANKU POLSKIEGO S.A.

ROZPOCZĘŁO SIĘ 102. POSIEDZENIE SEJMU – OSTATNIE W VII KADENCJI


W PORZĄDKU OBRAD JEST ZAKOŃCZENIE PARLAMENTARNYCH PRAC NAD KILKUNASTOMA USTAWAMI. POSŁOWIE ROZPATRZĄ M.IN. POPRAWKI SENATU DO USTAWY WSPIERAJĄCEJ KREDYTOBIORCÓW W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ, USTAWY O ZWIĄZKACH METROPOLITALNYCH ORAZ PRZEPISÓW UŁATWIAJĄCYCH SPADKOBIERCOM DOSTĘP DO RACHUNKÓW OSÓB ZMARŁYCH. SEJM MA TAKŻE GŁOSOWAĆ NAD POWOŁANIEM PIĘCIU NOWYCH SĘDZIÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO. IZBA ROZPATRZY RÓWNIEŻ KILKA RZĄDOWYCH I MINISTERIALNYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH M.IN. BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH W 2014 ROKU. POSIEDZENIE ROZPOCZNIE SIĘ OD ROZSTRZYGNIĘCIA PRZEZ SEJM, CZY DO PORZĄDKU OBRAD ZOSTANĄ WŁĄCZONE INFORMACJE PREZESA RADY MINISTRÓW DOTYCZĄCE PROCESU PRYWATYZACJI SPÓŁKI PKP ENERGETYKA S.A ORAZ PLANOWANEJ SPRZEDAŻY PAKIETÓW AKCJI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ S.A, POLSKIEJ GRUPY ENERGETYCZNEJ S.A I PKO BANKU POLSKIEGO S.A.

Sprawozdanie ministra zdrowia z realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w 2014 r.
Podczas 102. posiedzenia Sejmu posłowie zapoznają się z tym dokumentem oraz z przyjętym przez Radę Ministrów Harmonogramem zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2014 i w roku 2015. Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych jest realizowany od l stycznia 2006 r. Jest to program interwencyjny wspomagający działania w zakresie onkologii, którego celem jest m.in.: osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów poprzez wdrożenie programów badań przesiewowych o odpowiedniej jakości. W 2014 r. w ramach programu realizowane były działania dotyczące m.in.: profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów m.in. szyjki macicy, piersi i jelita grubego. Poza tym wdrożone zostały programy wczesnego wykrywania i leczenia nowotworów u dzieci. Wśród inwestycji znalazł się zakup aparatury diagnostycznej do wczesnego wykrywania nowotworów oraz doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii, dzięki czemu poprawiły się standardy leczenia raka płuca. Na realizację programu w 2014 r. przeznaczono 250 mln zł. Na profilaktykę wydatkowano 56,7 mln zł z budżetu ministra zdrowia. Ponadto NFZ w 2014 r. na badania profilaktyczne raka piersi wydał 93,8 mln zł, natomiast na badania profilaktyczne raka szyjki macicy 28,5 mln zł. Zgodnie z raportem coraz więcej kobiet korzysta z tych badań. W 2014 r. na badania cytologiczne zgłosiło się 44,4 proc. pań, podczas gdy rok wcześniej było to tylko 34,5 proc. Wzrost, choć mniejszy, widać też w przypadku badań mammograficznych: 48,1 proc. w 2014 r. wobec 46,5 proc. w roku 2013. Dane nie obejmują prywatnych usług medycznych. Ponadto w 2014 r. m.in.: wprowadzony został pilotażowy program leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu wśród pacjentów onkologicznych w warszawskim Centrum Onkologii.  Realizacja zadań „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” w 2014 r. została pozytywnie zaopiniowana przez Radę do Spraw Zwalczania Chorób Nowotworowych. Dokument wpłynął do Sejmu 29 maja 2015 r. 9 czerwca 2015 r. został skierowany do Komisji Zdrowia w celu rozpatrzenia. 23 lipca 2015 r. komisja przyjęła sprawozdanie, w którym wnosi o przyjęcie dokumentu.  Sprawozdanie komisji przedstawi posłanka Alicja Dąbrowska.

Informacja ministra środowiska o realizacji „Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2015” w zeszłym roku
To kolejny dokument, nad którym będą pracowali posłowie podczas 102. posiedzenia Sejmu. Zbiornik powstający na rzece Skawie jest zaporowym zbiornikiem retencyjnym. Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w 1986 r. Została podzielona na cztery zadania: I – Zbiornik, II – Przebudowa dróg, III – Przebudowa linii kolejowej i IV – Ochrona zlewni zbiornika. W przypadku zadania IV inwestycje zostały zakończone w 2008 r. Program jest realizowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, a finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z podpisaną 24 marca 2014 r. umową pomiędzy Zarządem a Funduszem, na realizację inwestycji w 2014 r. przyznano 150 mln zł dotacji. Ostatecznie harmonogram rzeczowo-finansowy na rok 2014 został zwiększony do 210 mln zł. Wykorzystana została całość przekazanych środków. Według stanu na koniec 2014 r. budowa zbiornika była zaawansowana w 95,6 proc., przebudowa dróg w 82,4 proc. a przebudowa kolei w 94,4 proc. Informacja o realizacji Programu budowy zbiornika wpłynęła do Sejmu 27 maja 2015 r. 9 czerwca 2015 r. została skierowana do Komisji: Finansów Publicznych oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w celu rozpatrzenia. Komisje rozpatrzyły dokument na posiedzeniu 10 września 2015 r. i wnoszą o jego przyjęcie. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawi posłanka Jagna Marczułajtis-Walczak.

Rządowa informacja o realizacji zadań „Programu dla Odry–2006” w 2014 r.
Rok 2014 był ostatnim rokiem realizacji „Programu dla Odry–2006”. Komisja Europejska zaleciła wdrożenie jednolitego sposobu gospodarowania wodami i ochrony przeciwpowodziowej oraz rezygnację z programów regionalnych. W związku z tym 28 listopada 2014 r. Sejm uchylił ustawę o ustanowieniu programu. Program służył m.in. budowie systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego, ochronie środowiska i czystości wód, usuwaniu szkód powodziowych, zwiększeniu lesistości i wykorzystaniu rzek jako źródła energii. Do 2014 r. „Program dla Odry - 2006” był realizowany na terenie 8 województw: lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego. W 2014 r., tak jak w latach poprzednich, zadania w ramach programu były realizowane przez regionalne zarządy gospodarki wodnej i regionalne dyrekcje lasów państwowych, a także wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych. Niektóre zadania były współfinansowane przez gminy. Środki przeznaczono m.in. na utrzymywanie i rozwój żeglugi śródlądowej, ochronę przeciwpowodziową, przebudowę struktury drzewostanów i budowę małych zbiorników retencyjnych w lasach. Realizowano także inwestycje wieloletnie, takie jak: prace projektowe dotyczące zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na Odrze, budowę stopnia wodnego Malczyce na Odrze oraz modernizację Wrocławskiego Węzła Wodnego. Nakłady na realizację programu w 2014 r. wyniosły ponad 1 mld zł, z czego 5,32 proc. pochodziło z budżetowej rezerwy celowej a 50,66 proc. z Funduszy Unii Europejskiej. Rząd przyjął informację 22 maja 2015 r. Dokument wpłynął do Sejmu 17 czerwca br. 23 czerwca br. został skierowany do Komisji: Finansów Publicznych oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Komisje rozpatrzyły informację 10 września br. i wnoszą o jej przyjęcie. Sprawozdanie komisji przedstawi poseł Ryszard Galla.

Informacja o rządowych działaniach na rzecz urzeczywistnienia praw osób niepełnosprawnych w 2014 r.
Będzie ona kolejnym punktem obrad. Rada Ministrów przedstawi działania jakie zostały podjęte w ubiegłym roku w celu realizacji uchwały Sejmu z 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych. Wyznacza ona standardy dla instytucji publicznych i niepublicznych związane z aktywnością w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, dostępu do leczenia, edukacji, zabezpieczenia społecznego, udziału w życiu społecznym oraz zapobieganiu dyskryminacji i wykluczeniu osób niepełnosprawnych. W 2014 r. było w Polsce 3.272 tys. osób niepełnosprawnych w wieku 16 lat i więcej (mężczyźni stanowili 50,6 proc., a kobiety 49,4 proc.). Największą grupę wśród osób niepełnosprawnych stanowiły osoby w wieku 65 lat i więcej: 35,5 proc. W powiatowych urzędach pracy w 2014 r. były zarejestrowane 126.294 osoby niepełnosprawne. W 2014 r. utworzono 13 nowych zakładów aktywności zawodowej w 8 województwach (dolnośląskim, lubelskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, śląskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim). Pod koniec 2014 r. zarejestrowanych było: 171 Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych oraz 89 zakładów aktywności zawodowej. Rząd podkreśla, że w 2014 r. zwiększona została także dostępność do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarzy specjalistów oraz rehabilitacji leczniczej. W 2014 r. 23.309 pracodawców złożyło wnioski o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych. Na ten cel zaplanowano w 2014 r. ponad 3 mld zł dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dokument przedstawia też m.in. dostęp osób niepełnosprawnych do systemu kształcenia i pomocy psychologicznej oraz pedagogicznej, jak również dostępność budynków użyteczności publicznej i transportu publicznego. W raporcie znalazły się też informacje dotyczące pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do swych zainteresowań i potrzeb. Dokument wpłynął do Sejmu 10 lipca 2014 r. 14 lipca br. został skierowany do rozpatrzenia przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny, która 5 sierpnia br. wniosła o jego przyjęcie. Sprawozdanie komisji przedstawi poseł Rajmund Miller.

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2014 r.
Posłowie zapoznają się też z rządowym dokumentem w tej sprawie. Zgodnie z nim, podobnie jak w poprzednich latach,  poprawiło się bezpieczeństwo na drogach w Polsce. W porównaniu z 2013 r. o około 0,5 proc. spadła liczba wypadków z udziałem pieszych oraz nietrzeźwych, jednak Polska nadal zajmuje niskie miejsce w rankingu bezpieczeństwa na drogach państw Unii Europejskiej. W 2014 r. wskaźnik ofiar śmiertelnych wypadków wyniósł ponad 8 osób zabitych na 100 tys. mieszkańców (w 2013 r. było to 9 osób na 100 tys. mieszkańców).  Średnia w Europie w 2014 r. to 5,1 zabitych na 100 tys. mieszkańców. W 2004 r., wstępując do Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się do realizacji polityki unijnej w zakresie bezpieczeństwa drogowego. W dokumencie „W kierunku europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego: kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020” UE postawiła sobie za cel zmniejszenie o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych do 2020 r. Jego osiągnięcie oznacza dla naszego kraju nie więcej niż 2000 zabitych rocznie. Polska w Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NPBRD) na lata 2013-2020, poza celem europejskim, dąży do tego, aby liczba ciężko rannych spadła poniżej 6900 osób. Narodowy Program określa też kierunki działań priorytetowych, których realizacja zagwarantuje trwałą poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Podzielono je na 5 filarów: bezpieczny człowiek, bezpieczne drogi, bezpieczna prędkość, bezpieczny pojazd oraz ratownictwo medyczne i opieka powypadkowa. Drugi rok wdrażania NPBRD nie przyniósł oczekiwanych rezultatów – co prawda liczba zabitych spadła o 4,5 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym, jednak o 0,2 proc wzrosła  liczba ciężko rannych. Wśród innych działań podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego było także np. wzmacnianie sytemu zarządzania bezpieczeństwem, rozbudowa i poprawa stanu dróg, kampanie społeczne i projekty edukacyjno-informacyjne, a także rozwój badań naukowych w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dokument wpłynął do Sejmu 4 maja 2015 r. 13 maja br. został skierowany do Komisji Infrastruktury. Komisja rozpatrzyła dokument na posiedzeniu 11 czerwca 2015 r. i wnosi o jego przyjęcie. Stanowisko Komisji przedstawi poseł Andrzej Kania.

Likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego
Przewiduje to nowelizacja ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druki 1441, 3425, 3426), nad którą Sejm planuje zakończyć parlamentarne prace na bieżącym posiedzeniu. Zniesienie bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE) ma poprawić sytuację klientów banków. BTE to wystawiany przez bank dokument uprawniający do egzekucji komorniczej majątku dłużnika (np. kredytobiorcy), który nie wywiązuje się z umowy. Warunkiem wszczęcia egzekucji jest nadanie BTE klauzuli wykonalności przez sąd. Nowelizacja dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 14 kwietnia 2015 r., który uznał, że przyznanie bankom uprawnienia do wystawiania tytułów egzekucyjnych było niezgodne z konstytucyjną zasadą równego traktowania. Ustawa odbiera to prawo nie tylko bankom, ale i spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym. Brak możliwości wystawiania BTE spowoduje konieczność prowadzenia przez nie egzekucji w postępowaniu sądowym. W związku z tym nowelizacja zawiera także przepisy dotyczące restrukturyzacji kredytów na warunkach uzgodnionych wspólnie przez bank i kredytobiorcę. Jeżeli klient nie będzie się wywiązywał z zobowiązań wynikających z udzielonego kredytu, bank, wzywając go do spłaty kredytu, poinformuje o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia. Nowelizacja przewiduje też obniżenie sądowej opłaty stosunkowej (jeden z rodzajów kosztów sądowych). W sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych (np. udzielanie kredytów czy pożyczek) będzie ona wynosić 5 proc. wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 1 tys. zł. Zgodnie z ogólnymi przepisami opłata stosunkowa w sprawach o prawa majątkowe wynosi obecnie 5 proc. i jednocześnie od 30 zł do 100 tys. zł. W myśl ustawy, banki i SKOK-i będą miały obowiązek dostosować się do nowych wymogów w terminie 30 dni od wejścia w życie nowelizacji. Ustawa ma 14-dniowe vacatio legis. Sejm uchwalił nowelizację 25 września 2015 r. 1 października 2015 r. Senat wniósł do niej poprawkę, zgodnie z którą obniżenie górnej granicy sądowej opłaty stosunkowej ze 100 tys. zł do 1 tys. zł miałoby dotyczyć tylko spraw o roszczenia wynikające z czynności bankowych dokonanych z udziałem konsumentów (osób fizycznych). 7 października 2015 r. sejmowa Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała poprawkę Senatu.

Polska wdraża unijne zasady opodatkowania dochodów firm powiązanych kapitałowo z siedzibami w różnych państwach członkowskich
Przewiduje to nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zmienia zasady opodatkowania dywidend wypłacanych pomiędzy takimi firmami. Ogólna zasada określona w przepisach unijnych przewiduje, że zwolnione z podatku są dywidendy wypłacane przez spółkę córkę na rzecz spółki matki, o ile ta ostatnia posiada przez okres dwóch lat co najmniej 10 proc. udziałów w spółce córce. Nowelizacja doprecyzowuje, że zwolnienie nie obejmie przypadków, gdy dywidendy zostały wypłacone w wyniku fikcyjnych uzgodnień, nieodzwierciedlających rzeczywistości gospodarczej, których głównym celem było uzyskanie zwolnienia z podatku. W ustawie znalazły się też przepisy wykonujące dyrektywę dotyczącą wymiany informacji o dochodach z oszczędności wypłacanych osobom fizycznym - w ustawie o PIT został dodany rozdział regulujący w sposób kompleksowy zasady pozyskiwania i przekazywania informacji o wypłatach odsetek. Do polskiego systemu prawnego zostaną też wprowadzone standardy dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Ma to między innymi utrudnić wyprowadzanie ich zysków za granicę. Z obowiązków dokumentacyjnych będą zwolnione firmy o przychodach lub kosztach poniżej 2 mln euro. W przypadku pozostałych firm obowiązki będą proporcjonalne do ryzyka zaniżania dochodów podlegających opodatkowaniu. Sejm uchwalił ustawę 11 września 2015 r. 1 października Senat zaproponował wprowadzenie do ustawy poprawek o charakterze doprecyzowującym. Sejm rozpatrzy senackie propozycje na bieżącym posiedzeniu.

Spadkobiercy będą mieli łatwiejszy dostęp do środków na tzw. rachunkach uśpionych
Posłowie rozpatrzą poprawki Senatu do nowelizacji ustawy – Prawo bankowe (druk nr 3434). Przyjęta ustawa ułatwi spadkobiercom dostęp do środków na tzw. rachunkach uśpionych, czyli nieaktywnych. W obecnym stanie prawnym spadkobiercy często nie wiedzą gdzie zmarły ulokował pieniądze. Celem ustawy jest, aby zgromadzone środki mogły łatwiej trafić do ich prawowitych właścicieli. Zgodnie z nowelizacją banki i SKOK-i będą musiały informować klienta przy zakładaniu rachunku o możliwości wskazania osób uprawnionych do wypłaty zgromadzonych środków na wypadek śmierci. W myśl ustawy banki i SKOK-i będą miały obowiązek ustalenia przyczyny braku aktywności na koncie. Po upływie 5 lat od ostatniej dyspozycji w sprawie rachunku będą musiały wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych o sprawdzenie w rejestrze PESEL, czy posiadacz rachunku żyje. Nowelizacja przewiduje również utworzenie centralnej informacji o rachunkach. Prowadzenie takiej bazy będzie obowiązkiem banków. Banki mogą utworzyć w tym celu spółkę handlową. Centralną informację będzie mogła prowadzić Krajowa Izba Rozliczeniowa, powołana z inicjatywy Związku Banków Polskich, banków i Narodowego Banku Polskiego. Dzięki centralnemu rejestrowi będzie można uzyskać zbiorczą informację o wszystkich rachunkach zmarłego w dowolnym banku lub SKOK. Sejm uchwalił nowelizację 11 września 2015 r. 1 października br. Senat wprowadził do niej 18 poprawek, głównie o charakterze doprecyzowującym. Jedna z nich zmienia termin wejścia w życie większości zapisów ustawy z 1 stycznia na 1 lipca 2016 r. Inna z poprawek zakłada, że banki będą informowały gminy m.in. o datach uzyskania informacji o śmierci posiadacza rachunku, wydania ostatniej dyspozycji, wysokości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach oraz o kwotach wypłat z rachunku.

Państwo wesprze posiadaczy kredytów mieszkaniowych w spłacie rat
To cel ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Poprawki do niej zgłosiła Izba druga. Ustawa obejmie osoby, które zaciągnęły kredyty m.in. na zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego albo jego budowę. Pomoc ma przysługiwać niezależnie od waluty kredytu. Wniosek o wsparcie będzie można złożyć do 31 grudnia 2018 r. w banku, który udzielił kredytu. Bank będzie miał obowiązek przesłania wniosku po jego weryfikacji, w terminie 30 dni roboczych, do Banku Gospodarstwa Krajowego, wraz z dodatkowymi informacjami, w tym m.in. przewidywaną wysokością kolejnych 18 rat kredytu. Pomoc będzie polegała na przekazywaniu przez BGK przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy rat kredytu bezpośrednio na rachunek banku, który go udzielił. Wsparcie będzie przekazywane w ratach nie wyższych niż 1,5 tys. zł miesięcznie. Zgodnie z ustawą, po dwóch latach od przekazania ostatniej transzy wsparcia, kredytobiorca będzie zobowiązany oddać w 8 kolejnych latach otrzymaną pomoc w równych nieoprocentowanych ratach. Jeżeli kredytobiorca sprzeda mieszkanie, na które był zaciągnięty kredyt objęty wsparciem, udzieloną pomoc państwa będzie musiał zwrócić w ciągu 30 dni. Na wsparcie będą mogli liczyć kredytobiorcy, którzy spełnią jeden z dwóch warunków: w dniu złożenia wniosku będą posiadać status bezrobotnego albo rata kredytu przekroczy 60 proc. dochodów miesięcznych. Ustawa nie obejmie osób, które w dniu złożenia wniosku o wsparcie są właścicielami innego mieszkania lub domu, posiadają do niego prawo spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie albo je wynajmują. Pomoc będzie finansowana z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, który zostanie utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki Funduszu na początku, do 600 mln zł, będą pochodzić z wpłat banków udzielających kredytów. W późniejszym okresie zostanie on także zasilony m.in. dochodami z tytułu inwestowania wolnych środków oraz zwracanym wsparciem. Pieniądze, które nie są wykorzystywane na udzielanie pomocy, mogą być inwestowane przez BGK z zachowaniem najwyższej staranności wyłącznie w: papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, emitowane przez NBP lub przez rządy lub banki centralne państw należących do OECD. Sejm uchwalił ustawę 25 września 2015 r. 1 października br. Senat zaproponował uzupełnienie ustawy o trzeci warunek, którego spełnienie uprawniałoby do skorzystania z przewidzianych w niej rozwiązań: wsparcie w spłacie kredytu będzie mogło być przyznane, jeśli miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o ratę kredytu, nie przekracza progów uprawniających do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Ponadto Senat zaproponował, by Fundusz Wsparcia Kredytobiorców mógł inwestować nadwyżki środków także w lokaty bankowe. Pozostałe poprawki Izby drugiej mają charakter doprecyzowujący. 7 października 2015 r. Komisja Finansów Publicznych zarekomendowała Sejmowi przyjęcie wszystkich poprawek Senatu.

Zasada wzajemności w przekazywaniu informacji o rachunkach i dochodach obywateli polskich i amerykańskich
Wynika ona z ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełnienia międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. Senatorowie zaproponowali do niej poprawki, które będą przedmiotem prac Sejmu. Ustawa tworzy podstawy prawne, które umożliwią realizację zapisów wynikających z międzynarodowej umowy w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. Umowa weszła w życie 1 lipca 2015 r. W 2010 r. w USA została przyjęta ustawa o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych do celów podatkowych (FATCA). Jej celem jest zobligowanie zagranicznych instytucji finansowych do zawierania porozumień bezpośrednio z amerykańską administracją skarbową. Chodzi o ich zobowiązanie do przekazywania USA danych o rachunkach, których właścicielami są amerykańscy podatnicy (osoby mające miejsce zamieszkania, obywatelstwo lub prawo stałego pobytu w USA). Umowa w sprawie wykonywania FATCA zawiera zasadę wzajemności w przekazywaniu informacji. Oznacza to, że informacje o rachunkach i dochodach polskich rezydentów będą przekazywane automatycznie również przez USA. Ustawa zawiera regulacje niezbędne do identyfikowania, zbierania, przetwarzania i przekazywania przez polskie instytucje finansowe informacji o rachunkach finansowych posiadanych przez obywateli i rezydentów Stanów Zjednoczonych do krajowej administracji podatkowej. Informacje będą przekazywane w ustalonych z góry, regularnych odstępach czasu. Do ich przekazania nie będzie potrzebny wniosek. Pozyskane dane będą podlegały automatycznej wymianie między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Sejm uchwalił ustawę 25 września 2015 r. Senat na posiedzeniu 1 października wniósł do niej poprawki.

Ujednolicenie i uproszczenie systemu naliczania odsetek w obrocie cywilnoprawnym
To cel nowelizacji ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Sejm zajmie się poprawkami, które zgłosił do niej Senat. Nowelizacja ma zapewnić pełną zgodność krajowych przepisów z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE dotyczącą zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. Najważniejsze ze zmian zawartych w ustawie to m.in. wprowadzenie jednego mechanizmu naliczania odsetek, zarówno w transakcjach między przedsiębiorcami, jak również z udziałem konsumentów. W ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych nowelizacja wprowadza wynikający wprost z dyrektywy mechanizm naliczania odsetek za opóźnienie według wzoru: stopa referencyjna NBP (minimalna cena, po jakiej bank centralny organizuje operacje otwartego rynku na rynku międzybankowym) plus 8 punktów procentowych. Mechanizm uwzględniający w określaniu wysokości odsetek wprost jedną ze stóp NBP zastosowano też w Kodeksie cywilnym. Tzw. odsetki kapitałowe (za korzystanie z cudzego kapitału) będą naliczane według wzoru: stopa referencyjna plus 3,5 punktu, natomiast odsetki za opóźnienie – stopa referencyjna plus 5,5 punktu. Nowelizacja wprowadza również zmiany w naliczaniu odsetek maksymalnych. Mechanizm ten oparty będzie także na stopie referencyjnej, zamiast – jak dotychczas – na stopie lombardowej NBP (maksymalny poziom oprocentowania kredytów udzielanych przez bank centralny bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych). Odsetki maksymalne będą stanowić dwukrotność odpowiednio – odsetek ustawowych kapitałowych lub odsetek ustawowych za opóźnienie. Nowe przepisy umożliwią większą ochronę wierzycieli. Ponadto mają przyczynić się do zmniejszenia zatorów płatniczych i zwiększenia dyscypliny płatniczej. Uporządkowanie odsetek w obrocie cywilnoprawnym pozytywnie wpłynie na relacje społeczno-gospodarcze. W razie wzrostu stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej wzrost poziomu odsetek maksymalnych będzie zbliżony do wzrostu stóp rynkowych. Nowy mechanizm ograniczy zatem ryzyko spirali zadłużenia. Sejm uchwalił ustawę 11 września 2015 r. 1 października 2015 r. Senat wniósł do niej poprawki o charakterze doprecyzowującym, uściślającym i legislacyjnym, niezmieniające istoty nowelizacji.

Odnowa obszarów zdegradowanych społecznie oraz infrastrukturalnie
Ma być ona możliwa dzięki ustawie o rewitalizacji. Senat zaproponował do niej poprawki, którymi zajmą się posłowie na 102. posiedzeniu Sejmu. Zgodnie z ustawą, istotą rewitalizacji będą zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, podejmowane na konkretnym obszarze i prowadzone na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Programy rewitalizacji będą przyjmować rady gmin w formie uchwał. Powinny one zawierać m.in. szczegółową diagnozę obszaru odnawianego, cele rewitalizacji, opis planowanych przedsięwzięć, koszty i źródła finansowania – publiczne i prywatne. Dla obszarów najbardziej zdegradowanych będą mogły być przyjęte miejscowe plany rewitalizacji (MPR) jako specjalna forma miejscowego planu zagospodarowania. Rewitalizacji będą mogły podlegać m.in. niezamieszkałe poprzemysłowe tereny, takie jak tereny powydobywcze, pokolejowe, powojskowe, na których jest np. mało firm, istniejące przedsiębiorstwa są w złej kondycji, przekroczone są standardy jakości środowiska, znajdują się odpady stanowiące zagrożenie dla ludzi lub środowiska. Obszar rewitalizacji w gminie nie może przekroczyć 20 proc. jej powierzchni, a działania rewitalizacyjne mogą objąć maksymalnie 30 proc. jej mieszkańców. Ograniczenia te mają zapewnić koncentrację działań i środków, a przez to efektywność i trwałość rewitalizacji. Na obszarach rewitalizowanych będzie można utworzyć specjalne strefy rewitalizacji (SSR), ukierunkowane szczególnie na rozwój społecznego budownictwa czynszowego. Strefy będą mogły korzystać ze szczególnych udogodnień oraz instrumentów prawnych, takich jak np. ułatwienia administracyjne, dotacje remontowe oraz zwolnienia z obowiązku stosowania trybów przetargowych, o ile wartość zamówienia nie przekracza tzw. progów unijnych. Na terenie strefy gmina będzie miała pierwszeństwo w zakupie nieruchomości. W myśl nowych przepisów sprawy związane z rewitalizacją będą poddawane konsultacjom społecznym (m.in. w formie ankiet, wywiadów i debat) z udziałem mieszkańców i władz gminy, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Wyniki konsultacji będą upubliczniane. Gminy, które zdecydują się na działania odnawiające, powołają komitety rewitalizacji. Będzie to forum dialogu między organami gminy i uczestnikami przedsięwzięć rewitalizacyjnych (np. mieszkańcami, przedsiębiorcami czy instytucjami). Komitety będą mieć kompetencje opiniodawcze i doradcze.  Ustawa do katalogu celów publicznych zalicza też cele w obszarze kultury. Sejm uchwalił ustawę 23 lipca br. 7 sierpnia 2015 r. Senat zaproponował m.in. aby formą partycypacji społecznej był udział w konsultacjach społecznych oraz w pracach Komitetu Rewitalizacji. Zgodnie z kolejną propozycją senatorów, w przypadku, gdy uchwała (na mocy której wyznacza się obszar rewitalizacji), podejmowana jest z inicjatywy rady gminy, to przed jej podjęciem rada powierza wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu tej uchwały.

Związki metropolitalne nową formą współpracy gmin i powiatów
Ich powstanie przewiduje ustawa o związkach metropolitalnych. Do jej tekstu Senat zaproponował poprawki, które będą przedmiotem obrad. Ustawa stwarza podstawę prawną dla związków metropolitalnych – nowej formy współpracy gmin i powiatów. Określa m.in. zasady tworzenia związków, ich zakres działania i organy. Związki metropolitalne mają być zrzeszeniami jednostek samorządu terytorialnego, położonymi w danym obszarze metropolitalnym. W myśl ustawy, obszar metropolitalny to spójna pod względem przestrzennym strefa oddziaływania miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, zamieszkała przez co najmniej 500 tys. mieszkańców. Związki metropolitalne będą mieć osobowość prawną. Będzie je tworzyć Rada Ministrów w drodze rozporządzenia, ustalając jednocześnie ich nazwy. Także do kompetencji rządu będzie należało ustalenie granic obszarów metropolitalnych. Projekt rozporządzenia będzie obowiązkowo konsultowany z mieszkańcami, a także z radami gmin i powiatów, sejmikiem województwa i wojewodą. Rozporządzenia mają być wydawane nie później niż 30 kwietnia, a związki metropolitalne tworzone z 1 lipca. Utworzenie związku ma być możliwe, jeżeli w jego skład wejdzie więcej niż 5 sąsiadujących ze sobą terytorialnie miast na prawach powiatu z jednego województwa, w tym miasto będące siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. Przy podejmowaniu decyzji o utworzeniu związku metropolitalnego rząd będzie brać pod uwagę m.in. koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju oraz plan zagospodarowania przestrzennego województwa, a także powiązania funkcjonalne oraz zaawansowanie procesów urbanizacyjnych. Uwzględnione mają zostać także więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe. Do zadań związku metropolitalnego należeć ma wykonywanie zadań publicznych w zakresie m.in. kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju obszaru związku, publicznego transportu zbiorowego, współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich oraz sprawy promocji. Nadzór nad związkami metropolitalnymi sprawuje premier oraz wojewoda, a w zakresie spraw finansowych regionalna izba obrachunkowa. Organami związku metropolitalnego ma być zgromadzenie oraz zarząd. Zgromadzenie ma być organem stanowiącym i kontrolnym z 4-letnią kadencją. Zarząd ma być organem wykonawczym związku. W jego skład ma wchodzić 3 członków, w tym przewodniczący. Zarząd i jego przewodniczący mają być wybierani przez zgromadzenie. Źródłami dochodu związku metropolitalnego ma być między innymi 5-proc. udział w PIT, składki gmin wchodzących w skład związku oraz dotacje z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r. Sejm uchwalił ustawę 25 września 2015 r. 1 października Senat zaproponował obniżenie z 500 tys. do 350 tys. minimalnej liczby mieszkańców obszaru metropolitalnego. Senatorowie ponadto zaproponowali pozbawienie związków metropolitalnych udziałów w PIT. Izba druga proponuje, by związki metropolitalne mogły przez 5 lat otrzymywać dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań, które przed utworzeniem związku wykonywały jednostki samorządu terytorialnego wchodzące w jego skład. Dotacja będzie mogła wynieść maksymalnie 180 mln zł rocznie. Ponadto Senat zaproponował m.in. doprecyzowanie, że do zadań związku ma należeć promowanie obszaru metropolitalnego, czyli celu, dla którego związek powstał, a nie samego związku.

Nowe regulacje dotyczące udostępniania i stosowania produktów biobójczych
Sejm zajmie się senackimi poprawkami zgłoszonymi do uchwalonej 11 września 2015 r. ustawy o produktach biobójczych. Ma ona umożliwić stosowanie rozporządzenia unijnego nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych. Rozporządzenie poprawia swobodny przepływ produktów biobójczych na terenie UE, jednocześnie zapewniając wysoki poziom ochrony ludzi, zwierząt oraz środowiska. Ustawa wprowadza m.in. zasady zatwierdzania substancji czynnych oraz udostępniania produktów biobójczych i ich stosowania, w tym także zasady wzajemnego uznawania pozwoleń oraz handlu równoległego. M.in. możliwy będzie handel równoległy produktem biobójczym, na który udzielono pozwolenia w innym kraju UE. Ustawa wprowadza też pozwolenie wydawane w ramach procedury uproszczonej – dla produktów spełniających określone kryteria, np. brak w składzie substancji potencjalnie niebezpiecznej. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy oraz rozporządzenia, obok Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i organów celnych, Inspekcji Handlowej i Inspekcji Ochrony Środowiska, będzie sprawować Wojskowa Inspekcja Sanitarna. Większy będzie też zakres kontroli.  Ustawa zaostrza kary za nieprzestrzeganie przepisów. Np. za wprowadzenie do obrotu produktów biobójczych bez pozwolenia grozić będzie grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat. Obecnie jest to grzywna, areszt lub obie te kary łącznie. W ustawie doprecyzowano działania związane z kontrolą zatruć produktami biobójczymi. M.in. lekarz, ratownik medyczny i pielęgniarka będą mieli obowiązek zgłaszania każdego przypadku zatrucia takimi produktami. Zatrucie produktem biobójczym będzie musiał też zgłaszać podmiot odpowiedzialny za jego wprowadzanie do obrotu. Główny Inspektor Sanitarny, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będą musieli co pięć lat przedkładać Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych sprawozdanie dotyczące dostępnych na rynku produktów biobójczych. 1 października br. Senat wprowadził do ustawy 3 poprawki o charakterze redakcyjnym.

Wzmocnienie przepisów karnych dotyczących finansowania terroryzmu
To cel nowelizacji Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wzmacnia przepisy karne dotyczące walki z finansowaniem terroryzmu. Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do niektórych zaleceń komitetu MONEYVAL i dyrektyw UE dotyczących walki z finansowaniem terroryzmu i praniem brudnych pieniędzy, a także ich fałszowaniem. MONEYVAL jest komitetem ekspertów działającym przy Radzie Europy. Jego zadaniem jest ocena przepisów i środków podejmowanych przez państwa członkowskie Rady, by przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zalecenia dla Polski w tym zakresie wydano po misji ekspertów w 2012 r. Obecnie za finansowanie działań terrorystycznych grozi od 2 do 12 lat więzienia. Nowelizacja Kodeksu karnego przewiduje takie kary również za przekazywanie środków finansowych organizacjom terrorystycznym i ich członkom niezależnie od celu, na jaki  mają być wydane. Jeśli chodzi o pranie brudnych pieniędzy, nowelizacja dodaje karę do 3 lat więzienia już za przygotowania do popełnienia tego przestępstwa. Obecnie, za proceder wprowadzania do obiegu pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł, grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat. Realizując dyrektywy UE dotyczące walki z podrabianiem euro i innych walut, nowelizacja przewiduje, że kara od 5 lat więzienia lub 25 lat pozbawienia wolności będzie grozić również za podrabianie pieniędzy, które dopiero mają wejść do obiegu. Obecnie kary te grożą za fałszowanie już wyemitowanych monet i banknotów. Nowelizacja obejmuje także rozwiązania wzmacniające ochronę i wsparcie dla ofiar przestępstw. M.in. wprowadza możliwość wydania - na wniosek pokrzywdzonego - potwierdzenia złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Ma to znaczenie w przypadku ubiegania się o ubezpieczenie w związku z np. kradzieżą wypożyczonego samochodu lub powierzonego przez pracodawcę telefonu czy laptopa. Jest to szczególnie istotne w przypadku cudzoziemców, którzy padli ofiarą kradzieży i w swoim kraju będą się ubiegać o wypłatę ubezpieczenia. Sejm uchwalił ustawę 11 września 2015 r. 1 października br. Senat zaproponował 2 poprawki o charakterze doprecyzowującym.

Ograniczenia w sprzedaży lasów należących do Skarbu Państwa
Zgodnie z nowelizacją, lasy stanowiące własność Skarbu Państwa będą objęte szczególną ochroną i nie będą podlegać przekształceniom własnościowym. Ich sprzedaż ma być możliwa wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie i tylko w celu zachowania trwale zrównoważonej gospodarki leśnej lub realizacji celu publicznego. Obecnie sprzedaż lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych jest dopuszczalna m.in. w przypadku zmiany przeznaczenia na cele nieleśne i nierolnicze. Zgodnie z nowelizacją sprzedaż lasu będzie możliwa tylko wtedy, jeśli zmiana przeznaczenia jest dokonywana w związku z realizacją inwestycji celu publicznego, czyli np. konieczności wybudowania drogi publicznej, linii kolejowej, lotniska lub obiektu niezbędnego dla obronności państwa. Aktualnie sprzedaż lasu jest możliwa w przypadkach podyktowanych ważnymi względami gospodarczymi lub społecznymi, o ile nie narusza to interesu Skarbu Państwa. W myśl nowelizacji także w tym przypadku sprzedaż będzie musiała wynikać z konieczności realizacji inwestycji celu publicznego. Ponadto wprowadzono ustawową gwarancję, że każdy ma prawo wstępu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa na równych zasadach. Sejm uchwalił ustawę 25 września 2015 r. 1 października br. Senat zaproponował odstąpienie od dookreślania w przepisie zawierającym zamknięty katalog przypadków, w których możliwa jest sprzedaż lasów, że może to być możliwe wyłącznie w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego. Senatorowie są zdania, że cel ten będzie osiągnięty także bez tej zmiany, ponieważ tego typu ograniczenie zostało dodane do jednego z początkowych przepisów ustawy.

Zmiany dotyczące wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji
To cel uchwalonej przez Sejm 11 września 2015 r. nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. W porządku obrad znalazło się rozpatrzenie poprawek zaproponowanych do ustawy przez Senat. Ustawa dostosowuje polskie prawo do regulacji unijnych m.in. w zakresie oceny skutków wywieranych na środowisko przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne. W celu uniknięcia konfliktu interesów nowelizacja zawiera przepisy mające zapewnić bezstronność w sytuacji, gdy organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, np. gmina, jest jednocześnie inwestorem. W takiej sytuacji decyzję będzie wydawał regionalny dyrektor ochrony środowiska. Żeby poprawić jakość dokumentacji przygotowywanej w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, raporty o oddziaływaniu na środowisko będą musiały być opracowywane przez ekspertów z odpowiednim wykształceniem lub doświadczeniem. Chodzi m.in. o absolwentów kierunków technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska oraz m.in. o osoby posiadające co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w zespołach przygotowujących takie raporty. Nowelizacja wydłuża z 4 do 6 lat termin, w którym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach będzie można dołączyć do wniosku o kolejną decyzję inwestycyjną. W przypadku inwestycji realizowanych etapowo termin został wydłużony z 6 do 10 lat. Uzyskanie decyzji nie będzie konieczne w szczególnych przypadkach ustawowych, w tym np. dotyczących projektów związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa lub bezpieczeństwem cywilnym, tj. przeciwdziałaniem lub usunięciem bezpośredniego zagrożenia dla ludności. Nowelizacja rozszerza też katalog podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, w tym m.in. o Sejm, Senat, sądy i trybunały. Tryb udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie w odniesieniu do Sejmu i Senatu określać będą ich regulaminy. 1 października br. Senat wprowadził do ustawy 2 poprawki o charakterze doprecyzowującym.

Przepisy wprowadzające kompleksową informatyzację opieki zdrowotnej, w tym platformę e-zdrowie
Sejm rozpatrzy także poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona podstawy prawne niezbędne do wdrożenia ogólnokrajowego systemu teleinformatycznego w ochronie zdrowia, tj. Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych (tzw. Platforma P1 lub „e-zdrowie”). Nowelizacja przewiduje uruchomienie m.in. Internetowego Konta Pacjenta (IKP). IKP będzie bezpłatną aplikacją internetową, dzięki której każdy pacjent otrzyma dostęp do swojej historii leczenia, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz informacji o zrealizowanych usługach medycznych. Dostęp do wyników badań i innych dokumentów będzie miał też lekarz. Przy czym to pacjent zdecyduje, które z nich i jakiemu lekarzowi udostępni. Nowelizacja wprowadza też powszechne stosowanie e-recepty. Recepty papierowe będzie można wystawiać wyłącznie w określonych sytuacjach, np. braku dostępu do Platformy P1 i recept weterynaryjnych oraz dla osoby o nieustalonej tożsamości. Do realizacji recepty w postaci elektronicznej wystarczy podanie w aptece kodu dostępu (zostanie przekazany SMS-em lub na e-mail) oraz numeru PESEL (lub numeru innego dokumentu potwierdzającego tożsamość). Nowelizacja wprowadza również e-zlecenia na wyroby medyczne (np. pieluchy dla osoby dorosłej) bez konieczności wizyty pacjenta w oddziale NFZ w celu potwierdzenia uprawnień. Z kolei e-skierowanie powinno zmniejszyć kolejki do specjalistów, ponieważ uniemożliwi zapisywanie się do danego specjalisty w kilku różnych poradniach. Pacjent nie będzie musiał już też dostarczać do przychodni oryginału papierowego skierowania. Na wizytę będzie mógł się umówić telefonicznie przez podanie kodu dostępu oraz numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nowelizacja wprowadza też elektroniczny obieg informacji i dokumentacji na każdym etapie kształcenia medycznego. Sejm uchwalił nowelizację ustawy 25 września 2015 r. 1 października br. Senat wprowadził do niej 46 poprawek o charakterze doprecyzowującym.

Podczas 102. posiedzenia Sejmu posłowie w głosowaniach podejmą m.in. decyzję w sprawie wyboru pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Kandydatami są: Andrzej Jakubecki, Roman Hauser, Bronisław Sitek, Andrzej Jan Sokala i Krzysztof Ślebzak. Kandydatury zostały zgłoszone przez Prezydium Sejmu 29 września br. 7 października 2015 r. zyskały one pozytywną rekomendację Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Sędziów Trybunału wybiera indywidualnie, na dziewięcioletnie kadencje, Sejm bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

W drodze głosowania Sejm rozstrzygnie również o ostatecznych losach nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych, zwiększającej wpływ ministra sprawiedliwości na wykonanie budżetu w części, za którą odpowiada oraz Prawa o ruchu drogowym, przyznającej pierwszeństwo pieszym oczekującym na przejście przez pasy. Sejm uchwalił ustawy odpowiednio 11 i 25 września br. Obie nowelizacje zostały odrzucone przez Senat 1 października 2015 r.

Sejm wysłucha ponadto informacji bieżącej w sprawie przyjęcia przez Polskę osób relokowanych i przesiedlanych w związku ze zwiększonym napływem imigrantów z Syrii i Erytrei. O przedstawienie informacji wnioskował KP Zjednoczona Prawica. Na posiedzeniu posłowie będą również zadawać przedstawicielom rządu pytania na temat aktualnych kwestii, m.in. przebiegu procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, redukcji kwot cukrowych, emerytur pomostowych i świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli oraz nieprawidłowości przy świadczeniu usług tzw. outsourcingu pracowniczego.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

TRANSMISJA

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SPRAWOZDANIE MINISTRA ZDROWIA Z REALIZACJI NARODOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH INFORMACJA MINISTRA ŚRODOWISKA O REALIZACJI PROGRAMU BUDOWY ZBIORNIKA WODNEGO ŚWINNA PORĘBA W LATACH 2006-2015 RZĄDOWA INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ PROGRAMU DLA ODRY–2006 INFORMACJA O RZĄDOWYCH DZIAŁANIACH NA RZECZ URZECZYWISTNIENIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM LIKWIDACJA BANKOWEGO TYTUŁU EGZEKUCYJNEGO POLSKA WDRAŻA UNIJNE ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW FIRM POWIĄZANYCH KAPITAŁOWO Z SIEDZIBAMI W RÓŻNYCH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH SPADKOBIERCY BĘDĄ MIELI ŁATWIEJSZY DOSTĘP DO ŚRODKÓW NA TZW. RACHUNKACH UŚPIONYCH PAŃSTWO WESPRZE POSIADACZY KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH W SPŁACIE RAT ZASADA WZAJEMNOŚCI W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI O RACHUNKACH I DOCHODACH OBYWATELI POLSKICH I AMERYKAŃSKICH UJEDNOLICENIE I UPROSZCZENIE SYSTEMU NALICZANIA ODSETEK W OBROCIE CYWILNOPRAWNYM ODNOWA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ INFRASTRUKTURALNIE ZWIĄZKI METROPOLITALNE NOWĄ FORMĄ WSPÓŁPRACY GMIN I POWIATÓW NOWE REGULACJE DOTYCZĄCE UDOSTĘPNIANIA I STOSOWANIA PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH WZMOCNIENIE PRZEPISÓW KARNYCH DOTYCZĄCYCH FINANSOWANIA TERRORYZMU OGRANICZENIA W SPRZEDAŻY LASÓW NALEŻĄCYCH DO SKARBU PAŃSTWA ZMIANY DOTYCZĄCE WYDAWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH INWESTYCJI PRZEPISY WPROWADZAJĄCE KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ OPIEKI ZDROWOTNEJ W TYM PLATFORMĘ E-ZDROWIE

 
• POLSKA
 
100. POSIEDZENIE SEJMU - TRWA DEBATA NA TEMAT PROBLEMU MIGRACJI W EUROPIE DZIŚ W SEJMIE POSŁOWIE WYSŁUCHALI INFORMACJI PREZESA RADY MINISTRÓW NA TEMAT KRYZYSU MIGRACYJNEGO W EUROPIE I JEGO REPERKUSJI DLA POLSKI. SZEFOWA RZĄDU EWA KOPACZ PRZEDSTAWIŁA POSŁOM AKTUALNĄ SYTUACJĘ DOTYCZĄCĄ PRZYJMOWANIA IMIGRANTÓW NA NASZYM KONTYNENCIE. W IMIENIU RZĄDU WYSTĄPILI TAKŻE MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH GRZEGORZ SCHETYNA, MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH TERESA PIOTROWSKA ORAZ WICESZEF MSZ DS. EUROPEJSKICH RAFAŁ TRZASKOWSKI.

100. POSIEDZENIE SEJMU - TRWA DEBATA NA TEMAT PROBLEMU MIGRACJI W EUROPIE


DZIŚ W SEJMIE POSŁOWIE WYSŁUCHALI INFORMACJI PREZESA RADY MINISTRÓW NA TEMAT KRYZYSU MIGRACYJNEGO W EUROPIE I JEGO REPERKUSJI DLA POLSKI. SZEFOWA RZĄDU EWA KOPACZ PRZEDSTAWIŁA POSŁOM AKTUALNĄ SYTUACJĘ DOTYCZĄCĄ PRZYJMOWANIA IMIGRANTÓW NA NASZYM KONTYNENCIE. W IMIENIU RZĄDU WYSTĄPILI TAKŻE MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH GRZEGORZ SCHETYNA, MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH TERESA PIOTROWSKA ORAZ WICESZEF MSZ DS. EUROPEJSKICH RAFAŁ TRZASKOWSKI.

W dyskusji nad informacją swoje stanowiska zaprezentowały poszczególne frakcje. Posłowie mieli też możliwość zadawania pytań. Podczas debaty zgłoszono wnioski o odrzucenie informacji. Sejm rozpatrzy je w głosowaniach.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

IMIGRANT IMIGRANCI EMIGRANT EMIGRANCI DEBATA SEJM POSIEDZENIE SEJMU VIDEO WIDEO

 
• POLSKA
 
ROZMOWY MARSZAŁEK SEJMU Z SZEFEM PARLAMENTU SZWECJI W CZWARTEK, 17 WRZEŚNIA MARSZAŁEK SEJMU MAŁGORZATA KIDAWA-BŁOŃSKA BĘDZIE ROZMAWIAĆ Z PRZEWODNICZĄCYM SZWEDZKIEGO RIKSDAGU URBANEM AHLINEM. PLANOWANE TEMATY SPOTKANIA TO M.IN. ROZWÓJ WSPÓŁPRACY DWUSTRONNEJ ORAZ REGIONALNEJ, W TYM W RAMACH RADY PAŃSTW MORZA BAŁTYCKIEGO. POLITYCY MAJĄ PORUSZYĆ MOŻLIWOŚCI POGŁĘBIENIA POLSKO-SZWEDZKIEGO STRATEGICZNEGO PARTNERSTWA, KTÓREGO ISTOTNYM ELEMENTEM SĄ RELACJE MIĘDZY PARLAMENTAMI OBU KRAJÓW.

ROZMOWY MARSZAŁEK SEJMU Z SZEFEM PARLAMENTU SZWECJI


W CZWARTEK, 17 WRZEŚNIA MARSZAŁEK SEJMU MAŁGORZATA KIDAWA-BŁOŃSKA BĘDZIE ROZMAWIAĆ Z PRZEWODNICZĄCYM SZWEDZKIEGO RIKSDAGU URBANEM AHLINEM. PLANOWANE TEMATY SPOTKANIA TO M.IN. ROZWÓJ WSPÓŁPRACY DWUSTRONNEJ ORAZ REGIONALNEJ, W TYM W RAMACH RADY PAŃSTW MORZA BAŁTYCKIEGO. POLITYCY MAJĄ PORUSZYĆ MOŻLIWOŚCI POGŁĘBIENIA POLSKO-SZWEDZKIEGO STRATEGICZNEGO PARTNERSTWA, KTÓREGO ISTOTNYM ELEMENTEM SĄ RELACJE MIĘDZY PARLAMENTAMI OBU KRAJÓW.

W ramach kontaktów parlamentarnych Polska i Szwecja współpracują m.in. na szczeblach przewodniczących Izb, komisji branżowych oraz grup bilateralnych (w tej kadencji od 2012 r. działa Polsko-Szwedzka Grupa Parlamentarna licząca teraz 21 posłów). Szczególne znaczenie ma także współpraca w formacie Polsko-Szwedzkiego Forum Parlamentarnego – ostatni raz parlamentarzyści z obu krajów obradowali w tej formule w 2012 r.

Małgorzata Kidawa-Błońska i Urban Ahlin mają też rozmawiać o stanie bezpieczeństwa w regionie w kontekście konfliktu na Ukrainie. Przewidywanym tematem rozmowy jest także polityka wschodnia obejmująca np. Partnerstwo Wschodnie - utworzony w 2009 r. z inicjatywy Polski i Szwecji program współpracy Unii Europejskiej z krajami wschodniego sąsiedztwa. Spotkanie będzie również okazją do poruszenia kwestii polityki migracyjnej.

W trakcie oficjalnej wizyty w Polsce szef Riksdagu ma również m.in. spotkać się z prezydentem Andrzejem Dudą, marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem oraz ministrem spraw zagranicznych Grzegorzem Schetyną. Przewodniczący Ahlin złoży także wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

POLSKA SZWECJA ROZMOWA ROZMOWY MAŁGORZATA KIDAWA-BŁOŃSKA URBAN AHLIN MARSZAŁEK SEJMU ROZWÓJ WSPÓŁPRACY DWUSTRONNEJ REGIONALNEJ WSPÓŁPRACA RADA PAŃSTW MORZA BAŁTYCKIEGO BEZPIECZEŃSTWO REGIONU UKRAINA KONFLIKT PREZYDENT ANDRZEJ DUDA MARSZAŁEK SENATU BOGDAN BORUSEWICZ MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH GRZEGORZ SCHETYNA

 
• POLSKA
 
KILLION MUNYAMA MORALNOŚĆ GODNA IV RP PROJEKT POLITYCZNY IV RP ZAKŁADAŁ BUDOWANIE RZECZYPOSPOLITEJ OD NOWA. PRAWEJ, SPRAWIEDLIWEJ, PRZEZNACZONEJ DLA PRAWDZIWYCH POLAKÓW. ZASADNICZYM PROBLEMEM DLA STWORZENIA TEGO IDEALNEGO ŚWIATA OKAZALI SIĘ NIE POTRAFIĄCY SIĘ PODPORZĄDKOWAĆ TZW. NIE PRAWDZIWI POLACY. WROGOWIE, SZPIEDZY, AGENCI UKŁADU TRZYMAJĄCEGO WŁADZĘ ORAZ WSZYSCY, CI KTÓRYM NARZUCANY ŚWIATOPOGLĄD PO PROSTU NIE PASOWAŁ. BY WYELIMINOWAĆ ICH WPŁYWY IV RP ROZPOCZĘŁA BEZPARDONOWĄ WALKĘ, W KTÓREJ POLITYCZNA IDEA NIEJEDNOKROTNIE STAWAŁA PONAD PRAWEM. W MYŚL NAJLEPSZYCH SB-CKICH SZKÓŁ W KAŻDYM POTENCJALNIE KRYŁ SIĘ WRÓG. TRZEBA TYLKO BYŁO SKŁONIĆ GO DO UJAWNIENIA, SPROWOKOWAĆ I UJĄĆ. WRÓG BYŁ POTRZEBNY CHOĆBY I PO TO BY WIADOMO BYŁO KTO JEST SABOTAŻYSTĄ I PRZEZ KOGO NASZ KRAJ NIE PRZYPOMINA RAJU. PRAWO BYŁO RÓWNE DLA WSZYSTKICH I RÓWNIEJSZE DLA NIEKTÓRYCH. ZNACZĄCO ODSTAJĄCE OD MORALNOŚCI, KTÓRĄ MAM W SOBIE ZAKORZENIONĄ

KILLION MUNYAMA MORALNOŚĆ GODNA IV RP


PROJEKT POLITYCZNY IV RP ZAKŁADAŁ BUDOWANIE RZECZYPOSPOLITEJ OD NOWA. PRAWEJ, SPRAWIEDLIWEJ, PRZEZNACZONEJ DLA PRAWDZIWYCH POLAKÓW. ZASADNICZYM PROBLEMEM DLA STWORZENIA TEGO IDEALNEGO ŚWIATA OKAZALI SIĘ NIE POTRAFIĄCY SIĘ PODPORZĄDKOWAĆ TZW. NIE PRAWDZIWI POLACY. WROGOWIE, SZPIEDZY, AGENCI UKŁADU TRZYMAJĄCEGO WŁADZĘ ORAZ WSZYSCY, CI KTÓRYM NARZUCANY ŚWIATOPOGLĄD PO PROSTU NIE PASOWAŁ. BY WYELIMINOWAĆ ICH WPŁYWY IV RP ROZPOCZĘŁA BEZPARDONOWĄ WALKĘ, W KTÓREJ POLITYCZNA IDEA NIEJEDNOKROTNIE STAWAŁA PONAD PRAWEM. W MYŚL NAJLEPSZYCH SB-CKICH SZKÓŁ W KAŻDYM POTENCJALNIE KRYŁ SIĘ WRÓG. TRZEBA TYLKO BYŁO SKŁONIĆ GO DO UJAWNIENIA, SPROWOKOWAĆ I UJĄĆ. WRÓG BYŁ POTRZEBNY CHOĆBY I PO TO BY WIADOMO BYŁO KTO JEST SABOTAŻYSTĄ I PRZEZ KOGO NASZ KRAJ NIE PRZYPOMINA RAJU. PRAWO BYŁO RÓWNE DLA WSZYSTKICH I RÓWNIEJSZE DLA NIEKTÓRYCH. ZNACZĄCO ODSTAJĄCE OD MORALNOŚCI, KTÓRĄ MAM W SOBIE ZAKORZENIONĄ

Idea powrotu państwa równych i równiejszych musiała głęboko zakorzenić się w umysłach niektórych z pośród członków Prawa i Sprawiedliwości, którzy zaproponowali projekt IV RP. Jak bowiem inaczej wytłumaczyć sytuacje, w której jadący w trójkę w jednym aucie posłowie PiS znacząco przekraczając prędkość ignorują wezwanie policjantów do zatrzymania się i kontroli w związku ze złamaniem przepisów ruchu drogowego. Wreszcie zatrzymani usiłują zasłaniać się legitymacją poselską w celu uniknięcia odpowiedzialności. Ich zachowanie w moim i mam nadzieje, że nie tylko rozumieniu moralnie niedopuszczalne obrazuje prawidłowości w sposobie pojmowania tego jak wygląda równość wobec prawa w rozumieniu formacji, z której się wywodzą. Z jednej strony polegającej na wytykaniu faktycznych i urojonych błędów, stawianiu się na moralnym piedestale, a w rzeczywistości brak poszanowania dla fundamentalnych zasad prawa, które samemu się współtworzyło. Przykład pana Krzysztofa Lipca i jego kolegów doskonale zresztą wpisuje się we wcześniejsze działania np. byłego posła PiS Adama Hofmana, który po tym jak urządził sobie hiszpańskie wakacje na koszt państwa złapany za rękę twierdził, że nie jest jego.

Na takie zachowanie miejsca być nie może tym bardziej, że już w świetle obecnie obowiązujących przepisów zasłanianie się immunitetem jest bezpodstawne. Żaden immunitet nie obowiązuje w przypadku złapania osoby nim objętej na gorącym uczynku. Poseł może nie poddać się rutynowej kontroli, ale nie ma prawa nie zatrzymać się na wezwanie funkcjonariusza i złapany na przekraczaniu prędkości zasłaniać się legitymacją poselską. Pytaniem otwartym jest to ilu spośród stawiających się ponad prawem trzeba to powiedzieć wprost by posłuchali oraz ilu spośród tych co posłuchają i tak uniknie odpowiedzialności w przypadku powrotu koncepcji IV RP.

   Killion Munyama - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

KILLION MUNYAMA FELIETON FELIETONY MORNALNOŚĆ RP ADAM HOFMAN PIS PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ IMMUNITET KONTROLA

 
 
• POLSKA
 

KILLION MUNYAMA STĄPANIE PO POLU MINOWYM


W UBIEGŁYM TYGODNIU NARODOWY BANK POLSKI OGŁOSIŁ PROGNOZY GOSPODARCZE DLA POLSKI. WEDŁUG ANALITYKÓW BANKU SYTUACJA JEST LEPSZA OD PIERWOTNYCH ZAŁOŻEŃ. W TYM ROKU POLSKA GOSPODARKA POWINNA WZROSNĄĆ O 3,6-3,7% PKB, BEZROBOCIE SYSTEMATYCZNIE SPADAĆ, A LICZBA MIEJSC PRACY W GOSPODARCE UTRZYMAĆ SIĘ NA HISTORYCZNIE WYSOKIM POZIOMIE. KOLEJNE LATA POWINNY PRZYNIEŚĆ PODOBNE WYNIKI CO NAPAWA OPTYMIZMEM, ALE CO W OBECNEJ SYTUACJI GEOPOLITYCZNEJ BĘDZIE WYCZYNEM GODNYM PRZEJŚCIA BEZ SZWANKU PRZEZ POLE MINOWE


Ukraina, Grecja i Chiny są bowiem największymi, aczkolwiek nie jedynymi zagadkami na tej drodze. Temat Ukrainy i Grecji obecnie obszernie opisywany jak tsunami może spustoszyć kruchy wzrost gospodarek Unii Europejskiej, niemniej to co obecnie obserwuje się w Chinach może zachwiać ekonomią całego globu. Druga po Stanach Zjednoczonych gospodarka od połowy czerwca przeżywa znaczne trudności związane ze znacznym spadkiem wartości akcji na tamtejszych giełdach...

   Killion Munyama - polityczna.tv[ więcej ]   

KILLION MUNYAMA FELIETON STĄPANIE PO POLU MINOWYM NARODOWY BANK POLSKI PROGNOZY GOSPODARCZE DLA POLSKI UKRAINA GRECJA CHINY PAPIERY WARTOŚCIOWE UNIA EUROPEJSKA

 
• POLSKA
 

KILLION MUNYAMA WSPOMNIENIE


ZARÓWNO DLA MNIE JAK I DLA WIELU POLAKÓW POSTAĆ DOKTORA JANA KULCZYKA BYŁA SYMBOLEM SUKCESU ORAZ TEGO, ŻE NAWET NAJBARDZIEJ AMBITNE CELE SĄ W ZASIĘGU RĘKI JEŚLI TYLKO Z MĄDRYM UPOREM SIĘ DO NICH DĄŻY. BYŁ SWOISTYM SYMBOLEM TRANSFORMACJI ORAZ BIZNESU BUDOWANEGO W OPARCIU O ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIE TYLKO NA SKALĘ POLSKI, ALE ŚWIATA. ZNAKOMICIE WYKSZTAŁCONY, CECHUJĄCY SIĘ NIEZWYKLE WYSOKĄ KULTURĄ OSOBISTĄ, A JEDNOCZEŚNIE NIESAMOWITĄ SKROMNOŚCIĄ W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE. ZNAŁEM GO OSOBIŚCIE, KILKAKROTNIE MIAŁEM OKAZJĘ SPOTKAĆ SIĘ Z NIM, CZY TO PRZY OKAZJI MISJI GOSPODARCZYCH, CZY TEŻ UCZESTNICTWA W RÓŻNEGO RODZAJU FORACH EKONOMICZNYCH. DAŁ SIĘ POZNAĆ JAKO NIEZWYKLE PRACOWITY I CO RZADKO SPOTYKANE NIEZWYKLE UPRZEJMY I JEŚLI TAK TO MOŻNA NAZWAĆ CIEPŁY CZŁOWIEK, KTÓREGO ZACHOWANIE W ŻADEN SPOSÓB NIE TRĄCIŁO WŁADCZOŚCIĄ ORAZ SWOISTĄ BUTĄ BARDZO CZĘSTO CECHUJĄCĄ OSOBY ZAMOŻNE. DLATEGO JEGO STRATA JEST DLA MNIE TYM BARDZIEJ BOLESNA A SYLWETKA, TYM BARDZIEJ WARTA PRZYBLIŻENIA NA ŁAMACH NINIEJSZEGO FELIETONU


Jan Kulczyk urodził się w 1950 r. w Bydgoszczy. Wykształcenie zdobywał na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na ówczesnej Akademii obecnie Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Uzyskał tytuł doktora prawa międzynarodowego. Pierwsze kroki w biznesie stawiał 1981 r. Transformacja gospodarcza przyniosła rozkwit dla jego zamierzeń...

   Killion Munyama - polityczna.tv[ więcej ]   

KILLION MUNYAMA FELIETON JAN KULCZYK WPOMNIENIE

 
• POLSKA
 

TRANSMISJA Z UROCZYSTOŚCI INAUGURACJI PREZYDENTA RP ANDRZEJA DUDY


OGLĄDAJ NA ŻYWO UROCZYSTOŚCI INAUGURACJI PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY. NA GODZ. 10 ZAPLANOWANO POSIEDZENIE ZGROMADZENIA NARODOWEGO, PRZED KTÓRYM ANDRZEJ DUDA ZŁOŻY PRZYSIĘGĘ


Oglądaj na żywo uroczystości inauguracji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Na godz. 10 zaplanowano posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, przed którym Andrzej Duda złoży przysięgę...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

TRANSMISJA ZAPRZYSIĘŻENIE PREZYDENTA ANDRZEJ DUDA NA ŻYWO LIVE

 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 98. POSIEDZENIE SEJMU


WPROWADZENIE PRZEPISÓW, KTÓRE POZWOLĄ SAMORZĄDOM EFEKTYWNIEJ PRZECIWDZIAŁAĆ ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA TO TYLKO JEDNA Z DECYZJI PODJĘTYCH PRZEZ POSŁÓW W OSTATNIM DNIU 98. POSIEDZENIA SEJMU. PONADTO IZBA M.IN. UCHWALIŁA USTAWĘ, KTÓRA UMOŻLIWI PRZEWALUTOWANIE KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH WE FRANKACH SZWAJCARSKICH NA KORZYSTNIEJSZYCH NIŻ DOTĄD ZASADACH. POSŁOWIE ZDECYDOWALI TEŻ O PODWYŻSZENIU KWOT PAŃSTWOWYCH KOMPENSAT DLA OFIAR CZYNÓW ZABRONIONYCH, W TYM PRZESTĘPSTW. SEJM ZAKOŃCZYŁ PARLAMENTARNE PRACE NAD USTAWAMI M.IN. OBNIŻAJĄCYMI KOSZTY KREDYTÓW I POŻYCZEK ZACIĄGANYCH W PARABANKACH ORAZ WPROWADZAJĄCYMI ZASADĘ, ŻE WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE PRAWA PODATKOWEGO BĘDĄ ROZSTRZYGANE NA KORZYŚĆ PODATNIKÓW


Wsparcie dla przedsiębiorców – nowe zasady udzielania kredytów dla MŚP na innowacje technologiczneZostały one uregulowane w nowelizacji ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw. Dotychczas (w perspektywie finansowej 2007-2013) mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogli otrzymywać kredyty na realizację inwestycji technologicznej...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   
 
• POLSKA
 

TRWA 98. POSIEDZENIE SEJMU


WSPARCIE DLA KREDYTOBIORCÓW ZADŁUŻONYCH WE FRANKACH SZWAJCARSKICH TO TYLKO JEDNA Z PROPOZYCJI, NAD KTÓRYMI SEJM BĘDZIE PRACOWAĆ PODCZAS 98. POSIEDZENIA. IZBA ZAJMIE SIĘ RÓWNIEŻ ROZWIĄZANIAMI, MAJĄCYMI POMÓC SAMORZĄDOM EFEKTYWNIEJ DBAĆ O JAKOŚĆ POWIETRZA, GŁÓWNIE W MIASTACH. POSŁOWIE ZAJMĄ SIĘ TAKŻE PROJEKTEM ZWIĘKSZAJĄCYM PAŃSTWOWĄ KOMPENSATĘ PRZYSŁUGUJĄCĄ OFIAROM POWAŻNYCH PRZESTĘPSTW I ICH RODZINOM. PLANOWANE JEST TAKŻE ZAKOŃCZENIE SEJMOWEGO ETAPU PRAC NAD ZNIESIENIEM BANKOWEGO TYTUŁU EGZEKUCYJNEGO. SEJM ROZPATRZY TEŻ WYKONUJĄCY WYROK TK PROJEKT, KTÓRY DOPRECYZOWUJE ZASADY DOSTĘPU SŁUŻB DO BILINGÓW TELEFONICZNYCH


W głosowaniach otwierających posiedzenie Sejm zdecyduje w sprawie wniosku o uzupełnienie porządku obrad o pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o związkach partnerskich (druk 2383) oraz o pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich (druk 2384)...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   
 
• POLSKA
 

80. POSIEDZENIE SENATU


PODCZAS 80. POSIEDZENIA SENATU, ZAPLANOWANEGO W DNIACH 4-7 SIERPNIA 2015 R., SENATOROWIE BĘDĄ GŁOSOWAĆ NAD POWOŁANIEM ADAMA BODNARA NA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH


Izba będzie debatować nad ustawą o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, wywodzącą się z projektu prezydenckiego. Nowelizacja ma na celu uproszczenie przepisów, usunięcie wątpliwości interpretacyjnych oraz wyeliminowanie regulacji powodujących uciążliwe obowiązki dla podatników...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

TRANSMISJA POSIEDZENIA SENATU SENAT NA ŻYWO OBRADY 80 POSIEDZENIE TELEWIZJA SENAT RP LIVE

 
• POLSKA
 

79. POSIEDZENIE SENATU


22 LIPCA 2015 R. ROZPOCZĘŁO SIĘ 79. POSIEDZENIE SENATU, ZAPLANOWANE NA TRZY DNI. SENATOROWIE MINUTĄ CISZY UCZCILI ZMARŁEGO NIEDAWNO SENATORA I KADENCJI KAZIMIERZA BRZEZIŃSKIEGO. MARSZAŁEK SENATU BOGDAN BORUSEWICZ POGRATULOWAŁ SENATOROWI MARKOWI ZIÓŁKOWSKIEMU NOMINACJI NA AMBASADORA POLSKI W MAROKU I PODZIĘKOWAŁ MU ZA PEŁNIENIE MANDATU


Porządek obrad został znacznie rozszerzony.W trakcie posiedzenia wiceminister spraw zagranicznych Artur Nowak-Far zaprezentuje na obecnym posiedzeniu informację o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej podczas prezydencji łotewskiej w okresie styczeń ─ czerwiec 2015 r...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

TRANSMISJA POSIEDZENIA SENATU OBRADY SENATU NA ŻYWO TELEWIZJA SENAT SENACKA TV LIVE

 
• POLSKA
 

TRWA 97. POSIEDZENIE SEJMU


W CZASIE 97. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE PRZEPROWADZĄ DEBATĘ M.IN. NAD SPRAWOZDANIEM Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA W 2014 R. I ANALIZĄ TEGO DOKUMENTU SPORZĄDZONĄ PRZEZ NAJWYŻSZĄ IZBĘ KONTROLI. ZAJMĄ SIĘ TAKŻE NP. PROPOZYCJĄ DOTYCZĄCĄ PROGRAMU SPOŁECZNEGO BUDOWNICTWA POD WYNAJEM, Z KTÓREGO SKORZYSTAJĄ M.IN. OSOBY MŁODE I RODZINY, KTÓRYCH NIE STAĆ NA KREDYT I KUPNO WŁASNEGO MIESZKANIA. IZBA BĘDZIE RÓWNIEŻ PRACOWAĆ NAD WSPARCIEM DLA OSÓB ZADŁUŻONYCH WE FRANKACH SZWAJCARSKICH. W PORZĄDKU OBRAD JEST TAKŻE PROJEKT USTAWY O UZGODNIENIU PŁCI. PONADTO SEJM MA WYBRAĆ NOWEGO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH


Usprawnienie odzyskiwania od dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnegoTo główny cel rządowego projektu nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych, którego drugie czytanie odbędzie się podczas 97. posiedzenia Sejmu...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA OBRAD SEJMU TRANSMISJA POSIEDZENIE SEJMU SEJM NA ŻYWO TELEWIZJA SEJMOWA TV LIVE SEJM RP USPRAWNIENIE ODZYSKIWANIA OD DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH ŚWIADCZEŃ WYPŁACONYCH Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO BUDOWA WIĘKSZYCH ELEKTROWNI WIATROWYCH TYLKO NA PODSTAWIE PLANU MIEJSCOWEGO GMINY ZOSTANĄ ZWOLNIONE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI SPECJALNA PROCEDURA SĄDOWA UMOŻLIWIAJĄCA UZNANIE TOŻSAMOŚCI PŁCIOWEJ JAKO PODSTAWY DO OKREŚLENIA PŁCI UŁATWIENIA DLA OSÓB ZWOLNIONYCH Z PŁACENIA ABONAMENTU RTV LEPSZA KONTROLA ZAGROŻEŃ POWAŻNYMI AWARIAMI ZWIĄZANYMI Z SUBSTANCJAMI NIEBEZPIECZNYMI WIĘKSZA PRZEJRZYSTOŚĆ OBROTU NA HURTOWYM RYNKU ENERGII PRZEPISY UMOŻLIWIAJĄCE KONTROLĘ JAKOŚCI NAJBARDZIEJ SZKODLIWYCH DLA ŚRODOWISKA CIĘŻKICH OLEJÓW OPAŁOWYCH REAKTYWACJA SPOŁECZNEGO BUDOWNICTWA POD WYNAJEM UŁATWIENIA W PODEJMOWANIU PIERWSZEJ PRACY PRZEZ BEZROBOTNYCH PONIŻEJ 30 ROKU ŻYCIA KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA SŁUŻĄCE PROFILAKTYCE I POPRAWIE WCZESNEJ WYKRYWALNOŚCI CHORÓB PROKURATORIA GENERALNA BĘDZIE MOGŁA SKONCENTROWAĆ SIĘ NA ZŁOŻONYCH SKOMPLIKOWANYCH SPRAWACH UJEDNOLICENIE STANDARDÓW PRACY MARYNARZY NA STATKACH MORSKICH POLSKA WDRAŻA NORMY UNIJNE DOTYCZĄCE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARÓW MORSKICH BĘDĄ KREDYTY DLA MIKRO MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE KONSUMENCI BĘDĄ LEPIEJ CHRONIENI NOWE UPRAWNIENIA UOKIK ODNOWA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ INFRASTRUKTURALNIE SKUTECZNIEJSZA WALKA Z KORUPCJĄ I DOPINGIEM W SPORCIE WNIOSEK O UCHYLENIE IMMUNITETU POSELSKIEGO BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY BĘDZIE OBJĘTY TZW. STABILIZUJĄCĄ REGUŁĄ WYDATKOWĄ WYKONANIE UBIEGŁOROCZNEGO BUDŻETU ORAZ ANALIZA NIK I PROJEKT UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ABSOLUTORIUM DLA RZĄDU INFORMACJA O PORĘCZENIACH I GWARANCJACH UDZIELONYCH W 2014 ROKU PRZEZ SKARB PAŃSTWA NIEKTÓRE OSOBY PRAWNE ORAZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BANKU CENTRALNEGO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2014 ROKU UŁATWIENIA DLA RODZICÓW W ŁĄCZENIU PRACY ZAWODOWEJ Z OBOWIĄZKAMI RODZINNYMI WZMOCNIENIE NADZORU MAKROOSTROŻNOŚCIOWEGO NAD SYSTEMEM FINANSOWYM BANKOWY TYTUŁ EGZEKUCYJNY BĘDZIE ZLIKWIDOWANY UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZWIĄZANĄ Z OBROTEM WYROBAMI AKCYZOWYMI NOWE ZASADY I TRYB ORGANIZOWANIA ORAZ PRZEPROWADZANIA ZGROMADZEŃ ZNIESIENIE OBOWIĄZKU MELDUNKOWEGO W 2018 ROKU UPROSZCZENIE SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ DLA MAŁYCH FIRM I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH UPAMIĘTNIENIE LOTNIKÓW POLSKICH WALCZĄCYCH W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ ZWIĘKSZENIE ROLI MEDIACJI W SPRAWACH CYWILNYCH ADOPCJA ZE WSKAZANIEM BĘDZIE UREGULOWANA SKUTECZNIEJSZA WALKA Z PODZIEMIEM ADOPCYJNYM KARA 3 LAT POZBAWIENIA WOLNOŚCI ZA UTRUDNIANIE ZASPOKAJANIA PODSTAWOWYCH POTRZEB ŻYCIOWYCH INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA W 2014 ROKU POMOC DLA OSÓB KTÓRE ZACIĄGNĘŁY KREDYTY WE FRANKACH SZWAJCARSKICH ROZWIĄZANIA ZMNIEJSZAJĄCE RYZYKO NIEWYPŁACALNOŚCI ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WZMOCNIENIE PRZEPISÓW KARNYCH DOTYCZĄCYCH FINANSOWANIA TERRORYZMU DANE O KWALIFIKACJACH MARYNARZY BĘDĄ COROCZNIE PRZEKAZYWANE DO KOMISJI EUROPEJSKIEJUSPRAWNIENIE PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI DROGOWYCH I WYKORZYSTYWANIA PRZEZNACZONYCH NA NIE FUNDUSZY UE NA LATA 2014-2020 WDROŻENIE MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW OCHRONY ZNAKÓW TOWAROWYCH EUROPEJSKIE POŚWIADCZENIE SPADKOWE JEDNOLITE PRZEPISY DLA OBYWATELI UE POWSTANIE RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO NOWE FORUM WSPÓŁPRACY PRZEDSTAWICIELI PRACOWNIKÓW PRACODAWCÓW I RZĄDU IZBA DOKONA WYBORU NOWEGO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 23 INFORMACJA RZĄDU O UDZIALE POLSKI W PRACACH UNII EUROPEJSKIEJ FUNKCJONOWANIE SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH W 2014 ROKU

 
• POLSKA
 

PIERWSZY DZIEŃ 97. POSIEDZENIA SEJMU


PROGRAM MIESZKAŃ POD WYNAJEM OD PAŃSTWA ADRESOWANYCH DO MŁODYCH I RODZIN, KTÓRYCH NIE STAĆ NA ZAKUP WŁASNEGO MIESZKANIA, ZWOLNIENIE OSÓB PO 75 ROKU ŻYCIA Z OBOWIĄZKU UDOWADNIANIA, ŻE MAJĄ PRAWO NIE PŁACIĆ ABONAMENTU RTV, WPROWADZENIE KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ SŁUŻĄCYCH PROFILAKTYCE I POPRAWIE WCZESNEJ WYKRYWALNOŚCI CHORÓB – TO TYLKO NIEKTÓRE PUNKTY PORZĄDKU PIERWSZEGO DNIA POSIEDZENIA SEJMU


Obrady rozpoczęły się od drugiego czytania rządowego projektu nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych. Pieniądze z funduszu alimentacyjnego – pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego – przysługują osobom, które nie mogą wyegzekwować alimentów zasądzonych na dzieci...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

97 POSIEDZENIE SEJMU RP

 
• POLSKA
 

ROZPOCZĘŁO SIĘ 97. POSIEDZENIE SEJMU


W CZASIE 97. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE PRZEPROWADZĄ DEBATĘ M.IN. NAD SPRAWOZDANIEM Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA W 2014 R. I ANALIZĄ TEGO DOKUMENTU SPORZĄDZONĄ PRZEZ NAJWYŻSZĄ IZBĘ KONTROLI. ZAJMĄ SIĘ TAKŻE NP. PROJEKTEM MAJĄCYM OTWORZYĆ RYNEK PRACY NA LUDZI PRZED TRZYDZIESTKĄ, KTÓRZY NIGDY NIE BYLI ZATRUDNIENI ORAZ PROPOZYCJĄ DOTYCZĄCĄ PROGRAMU SPOŁECZNEGO BUDOWNICTWA POD WYNAJEM, Z KTÓREGO SKORZYSTAJĄ M.IN. OSOBY MŁODE I RODZINY, KTÓRYCH NIE STAĆ NA KREDYT I KUPNO WŁASNEGO MIESZKANIA. IZBA BĘDZIE RÓWNIEŻ PRACOWAĆ NAD WSPARCIEM DLA OSÓB ZADŁUŻONYCH WE FRANKACH SZWAJCARSKICH. W PORZĄDKU OBRAD JEST TAKŻE PROJEKT USTAWY O UZGODNIENIU PŁCI. PONADTO SEJM MA WYBRAĆ NOWEGO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH


Usprawnienie odzyskiwania od dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnegoTo główny cel rządowego projektu nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych, którego drugie czytanie odbędzie się podczas 97. posiedzenia Sejmu...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA OBRAD SEJMU TRANSMISJA POSIEDZENIE SEJMU SEJM NA ŻYWO TELEWIZJA SEJMOWA TV LIVE SEJM RP USPRAWNIENIE ODZYSKIWANIA OD DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH ŚWIADCZEŃ WYPŁACONYCH Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO BUDOWA WIĘKSZYCH ELEKTROWNI WIATROWYCH TYLKO NA PODSTAWIE PLANU MIEJSCOWEGO GMINY ZOSTANĄ ZWOLNIONE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI SPECJALNA PROCEDURA SĄDOWA UMOŻLIWIAJĄCA UZNANIE TOŻSAMOŚCI PŁCIOWEJ JAKO PODSTAWY DO OKREŚLENIA PŁCI UŁATWIENIA DLA OSÓB ZWOLNIONYCH Z PŁACENIA ABONAMENTU RTV LEPSZA KONTROLA ZAGROŻEŃ POWAŻNYMI AWARIAMI ZWIĄZANYMI Z SUBSTANCJAMI NIEBEZPIECZNYMI WIĘKSZA PRZEJRZYSTOŚĆ OBROTU NA HURTOWYM RYNKU ENERGII PRZEPISY UMOŻLIWIAJĄCE KONTROLĘ JAKOŚCI NAJBARDZIEJ SZKODLIWYCH DLA ŚRODOWISKA CIĘŻKICH OLEJÓW OPAŁOWYCH REAKTYWACJA SPOŁECZNEGO BUDOWNICTWA POD WYNAJEM UŁATWIENIA W PODEJMOWANIU PIERWSZEJ PRACY PRZEZ BEZROBOTNYCH PONIŻEJ 30 ROKU ŻYCIA KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA SŁUŻĄCE PROFILAKTYCE I POPRAWIE WCZESNEJ WYKRYWALNOŚCI CHORÓB PROKURATORIA GENERALNA BĘDZIE MOGŁA SKONCENTROWAĆ SIĘ NA ZŁOŻONYCH SKOMPLIKOWANYCH SPRAWACH UJEDNOLICENIE STANDARDÓW PRACY MARYNARZY NA STATKACH MORSKICH POLSKA WDRAŻA NORMY UNIJNE DOTYCZĄCE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARÓW MORSKICH BĘDĄ KREDYTY DLA MIKRO MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE KONSUMENCI BĘDĄ LEPIEJ CHRONIENI NOWE UPRAWNIENIA UOKIK ODNOWA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ INFRASTRUKTURALNIE SKUTECZNIEJSZA WALKA Z KORUPCJĄ I DOPINGIEM W SPORCIE WNIOSEK O UCHYLENIE IMMUNITETU POSELSKIEGO BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY BĘDZIE OBJĘTY TZW. STABILIZUJĄCĄ REGUŁĄ WYDATKOWĄ WYKONANIE UBIEGŁOROCZNEGO BUDŻETU ORAZ ANALIZA NIK I PROJEKT UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ABSOLUTORIUM DLA RZĄDU INFORMACJA O PORĘCZENIACH I GWARANCJACH UDZIELONYCH W 2014 ROKU PRZEZ SKARB PAŃSTWA NIEKTÓRE OSOBY PRAWNE ORAZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BANKU CENTRALNEGO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2014 ROKU UŁATWIENIA DLA RODZICÓW W ŁĄCZENIU PRACY ZAWODOWEJ Z OBOWIĄZKAMI RODZINNYMI WZMOCNIENIE NADZORU MAKROOSTROŻNOŚCIOWEGO NAD SYSTEMEM FINANSOWYM BANKOWY TYTUŁ EGZEKUCYJNY BĘDZIE ZLIKWIDOWANY UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZWIĄZANĄ Z OBROTEM WYROBAMI AKCYZOWYMI NOWE ZASADY I TRYB ORGANIZOWANIA ORAZ PRZEPROWADZANIA ZGROMADZEŃ ZNIESIENIE OBOWIĄZKU MELDUNKOWEGO W 2018 ROKU UPROSZCZENIE SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ DLA MAŁYCH FIRM I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH UPAMIĘTNIENIE LOTNIKÓW POLSKICH WALCZĄCYCH W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ ZWIĘKSZENIE ROLI MEDIACJI W SPRAWACH CYWILNYCH ADOPCJA ZE WSKAZANIEM BĘDZIE UREGULOWANA SKUTECZNIEJSZA WALKA Z PODZIEMIEM ADOPCYJNYM KARA 3 LAT POZBAWIENIA WOLNOŚCI ZA UTRUDNIANIE ZASPOKAJANIA PODSTAWOWYCH POTRZEB ŻYCIOWYCH INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA W 2014 ROKU POMOC DLA OSÓB KTÓRE ZACIĄGNĘŁY KREDYTY WE FRANKACH SZWAJCARSKICH ROZWIĄZANIA ZMNIEJSZAJĄCE RYZYKO NIEWYPŁACALNOŚCI ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WZMOCNIENIE PRZEPISÓW KARNYCH DOTYCZĄCYCH FINANSOWANIA TERRORYZMU DANE O KWALIFIKACJACH MARYNARZY BĘDĄ COROCZNIE PRZEKAZYWANE DO KOMISJI EUROPEJSKIEJUSPRAWNIENIE PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI DROGOWYCH I WYKORZYSTYWANIA PRZEZNACZONYCH NA NIE FUNDUSZY UE NA LATA 2014-2020 WDROŻENIE MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW OCHRONY ZNAKÓW TOWAROWYCH EUROPEJSKIE POŚWIADCZENIE SPADKOWE JEDNOLITE PRZEPISY DLA OBYWATELI UE POWSTANIE RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO NOWE FORUM WSPÓŁPRACY PRZEDSTAWICIELI PRACOWNIKÓW PRACODAWCÓW I RZĄDU IZBA DOKONA WYBORU NOWEGO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 23 INFORMACJA RZĄDU O UDZIALE POLSKI W PRACACH UNII EUROPEJSKIEJ FUNKCJONOWANIE SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH W 2014 ROKU

 
 
RADIO ETNA. To nowo powstała, a zarazem dalej rozwijająca się stacja radiowa, działająca w internecie. Obecnie nadaje w trybie on-line, lecz w dalszej fazie rozwoju będzie również transmitowała swój sygnał na żywo, przy zachowaniu dotychczasowej i stale powiększanej bazy utworów z całego Świata. W naszej bazie znajdują się unikatowe i bardzo unikatowe utwory, które ukazały się w nakładzie kilkuset sztuk płyt CD, a płyty te osiągają zawrotne ceny. U nas na pewno usłyszysz coś nowego, coś czego Twe uszy nie słyszały wcześniej.
Do usłyszenia na www.RadioEtna.com!
 RADIO ETNTA ROCK MUSIC
EM-Dom Nieruchomości 
EM-Dom.eu firma, która zajmuje się kompleksową obsługą w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości. Naszym priorytetem jest zadowolenie klienta.

Mamy w swojej ofercie przede wszystkim "mieszkania pod klucz". Współpracujemy bezpośrednio z developerami, pozyskujemy konkretne inwestycje, mamy konkurencyjne ceny. Oferujemy pakiety wykończeń, obsługę kredytową jak i możliwość projektu wymarzonego mieszkania. Działamy także na indywidualne zlecenie - od etapu poszukiwań, przeprowadzamy naszych klientów przez proces zakupu czy sprzedaży. W naszej ofercie znajdą Państwo: Mieszkania, Segmenty, Domy, Działki z Warszawy i okolic.
Wieloletnie doświadczenie w filmowaniu pozwoliło nam na wypracowanie wysokich standardów, których przestrzegamy podczas realizacji zdjęć. Siłą naszej firmy są ludzie, z bogatym dorobkiem w wideofilmowaniu, mogący poszczycić się dyplomami uczelni filmowych, jak również bogatym portfolio zawodowym zdobytym na planach zdjęciowych polskich i zagranicznych produkcji. Nasza oferta to wideofilmowanie wydarzeń codziennie nas otaczających, takich jak imprezy kulturalne, konferencje czy szkolenia.

Wszystkie nagrania realizowane są za pośrednictwem profesjonalnego sprzętu filmowego z zachowaniem wszystkich kanonów sztuki filmowej.

Profesjonalny montaż oraz szybka realizacja spowodowały, iż zaufały nam dziesiątki firm, czego potwierdzeniem są otrzymane referencje.
 MPG Media Project Group


film-hd.pl
CatMyWeb 
CatMyWeb - Internetowy Katalog stron (witryn). Nowo powstały katalog stron internetowych CatMyWeb jest całkowicie darmowym narzędziem do katalogowania stron. Jego konstrukcja nawigacyjna odbiega znacznie od tradycyjnych katalogów, lecz konstrukcja techniczna zapewnia bardzo dobre indeksowanie wpisów przez wyszukiwarki. Dodając stronę do katalogu CatMyWeb na pewno zyskasz dodatkowych gości odwiedzających Twój serwis internetowy!
Firma Multum - Wypożyczalnia Samochodów, jest firmą świadczącą profesjonalne usługi wynajmu samochodów oraz transportowe na terenie Warszawy, a także całej Polski.

Profil naszej działalności obejmuje profesjonalne usługi transportu oraz wynajmu samochodów na terenie całego kraju. Powstaliśmy z potrzeby rynku i prężnie rozwijamy własną działalność. Postawiliśmy na oryginalność i nietuzinkowość, dziś z dumą przyznajemy, że to był bardzo dobry krok. To, co odróżnia nas od większości firm świadczących usługi wynajmu samochodów, to elastyczna i różnorodna oferta. Posiadamy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, busy oraz pojazdy nietypowe, zamawiane na specjalne okazje. Są to m.in. radiowozy, karawany czy więźniarki podnajmowane na użytek filmowych scen czy seriali. Nasza oferta bogata jest także w samochody luksusowe, limuzyny oraz typowo sportowe maszyny.
 MULTUM
 
ZAPRZYSIĘŻENIA ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA POLSKI - ZAPRZYSIĘŻENIA ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
ZAPRZYSIĘŻENIA ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA POLSKI
ZAPRZYSIĘŻENIA ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
74 POSIEDZENIE SENATU - 74 POSIEDZENIE SENATU CZĘŚĆ 2 
74 POSIEDZENIE SENATU
74 POSIEDZENIE SENATU CZĘŚĆ 2
47 POSIEDZENIE SENATU - 47 POSIEDZENIE SENATU CZĘŚĆ 3 
47 POSIEDZENIE SENATU
47 POSIEDZENIE SENATU CZĘŚĆ 3
 

ShortNews

 

> PREZYDENT RP NA SPOTKANIU PREZYDENTÓW PAŃSTW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ I REPUBLIKI CHORWACJI

8-9 października 2015 roku (czwartek-piątek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w spotkaniu Prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej i Republiki Chorwacji w Balatonfüred na Węgrzech.

CEREMONIA ZŁOŻENIA LISTÓW UWIERZYTELNIAJĄCYCH

7 października 2015 r. (środa) o godz. 15.30 w Belwederze odbędzie się ceremonia złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie przez: Ambasadora Republiki Greckiej, Ambasadora Stanów Zjednoczonych Ameryk, Ambasadora Republiki Singapuru, Ambasadora Republiki Kirgiskiej.

WIZYTA OFICJALNA JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI FILIPA KRÓLA BELGÓW I JEJ KRÓLEWSKIEJ MOŚCI MATYLDY KRÓLOW

13-15 października 2015 roku (wtorek-czwartek) wizytę oficjalną w Warszawie złożą Jego Królewska Mość Filip Król Belgów i Jej Królewska Mość Matylda Królowa Belgów.

dodaj ShortNews'a
74 POSIEDZENIE SENATU - 74 POSIEDZENIE SENATU OBRADY CZĘŚĆ 2 
74 POSIEDZENIE SENATU
74 POSIEDZENIE SENATU OBRADY CZĘŚĆ 2
74 POSIEDZENIE SENATU RP - 74 POSIEDZENIE SENATU RP 2015-05-06 CZĘŚĆ 1 
74 POSIEDZENIE SENATU RP
74 POSIEDZENIE SENATU RP 2015-05-06 CZĘŚĆ 1
WYBORY PREZYDENCKIE - MARSZAŁEK SEJMU RADOSŁAW SIKORSKI OGŁASZA TERMIN WYBORÓW PREZYDENCKICH 
WYBORY PREZYDENCKIE
MARSZAŁEK SEJMU RADOSŁAW SIKORSKI OGŁASZA TERMIN WYBORÓW PREZYDENCKICH
ŁUKASZ DĄBEK ZARZUT ROZBOJU - ZARZUTY ROZBOJU Z UŻYCIEM NOŻA WOBEC ŁUKASZA DĄBKA SYNA STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO 
ŁUKASZ DĄBEK ZARZUT ROZBOJU
ZARZUTY ROZBOJU Z UŻYCIEM NOŻA WOBEC ŁUKASZA DĄBKA SYNA STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO
EXPOSE PREMIER EWY KOPACZ - EXPOSE NOWEJ PANI PREMIER EWY KOPACZ 
EXPOSE PREMIER EWY KOPACZ
EXPOSE NOWEJ PANI PREMIER EWY KOPACZ
KRYSTYNA PAWŁOWICZ -  
KRYSTYNA PAWŁOWICZ
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI - JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY 
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY
 
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA - 29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA 
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN - EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH 
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI - EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL - WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY 
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH - PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL 
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL
 

ShortNews

 

WIZYTA PREZYDENTA RP W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

6 października 2015 r. (wtorek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odwiedzi województwo zachodniopomorskie.

SPOTKANIE PREZYDENTA RP I PREZYDENTA RS

2 października 2015 r. (piątek) w Czerwonym Klasztorze na Słowacji odbędzie się spotkanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z Prezydentem Republiki Słowackiej Andrejem Kiską.

OŚWIADCZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

21 września 2015 roku (poniedziałek) o godz. 9.30 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wygłosi oświadczenie.

SPOTKANIE PREZYDENTA RP Z WICEPREZYDENTEM BRAZYLII

17 września 2015 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda spotka się z Wiceprezydentem Brazylii Michelem Temerem.

PREZYDENT RP NA UROCZYSTOŚCI OTWARCIA MUZEUM KATYŃSKIEGO

17 września 2015 roku (czwartek) o godz. 12.00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w otwarciu nowej siedziby Muzeum Katyńskiego - oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej.

SPOTKANIE PREZYDENTA RP Z RODZINAMI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

16 września 2015 roku (środa) o godz. 11.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w spotkaniu z przedstawicielami Rodzin Ofiar terroru komunistycznego oraz instytucji i środowisk zaangażowanych w Ich odnalezienie i upamiętnieni.

SPOTKANIE PREZYDENTA RP Z INICJATORAMI AKCJI REFERENDALNYCH

18 sierpnia 2015 roku (wtorek) o godz. 12.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda spotka się z reprezentatywnymi wnioskodawcami obywatelskich inicjatyw referendalnych.

dodaj ShortNews'a
TAGI videoTAGI video
  
DEBATA PJN PSL - WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL 
DEBATA PJN PSL
WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA - PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA
PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH - JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ 
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI - POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ 
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE - POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE
POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ
TAGI artykułyTAGI artykuły
  
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE - POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE
POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA - ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW 
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA
ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW
HAPPENING PIKIETA POD PZPN - HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI 
HAPPENING PIKIETA POD PZPN
HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE
TAGI ShortNewsTAGI ShortNews
 
- 70. briefing ceremonia debata debaty dla dnia do dzień forum gali gospodarki grupy i jana kultury listów małżonki małżonką minister ministra ministrów na narodów nominacji noworoczne o obchodach odznaczenia odznaczeń oficjalna ogólnego okazji otwarciu para pawlak pałac pałacu państw państwowych pod podpisze polsce polski posiedzenie posiedzeniu powstania prezydencka prezydencki prezydenckim prezydent prezydenta prezydentów przedstawicielami publicznej rady republice republiki rocznicy rodzinami rp sejm sejmu sesji się spale spotkanie sprawie styczniowego sędziowskich słowacji udział udziałem ukrainie ukrainy uroczystości uroczystość ustawy ustawę uwierzytelniających w waldemar we weźmie wicepremier, wizyta wizytą województwie wręczenia wręczy z zgromadzenia zjednoczonych zwiedzających złożenia święta 2012 2014
 
 
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI - POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH 
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O KOMISJI GOSPODARKI 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O KOMISJI GOSPODARKI
SEJMOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ŁUSZCZYCY - KONFERENCJA PRASOWA SEJMOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ŁUSZCZYCY 
SEJMOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ŁUSZCZYCY
KONFERENCJA PRASOWA SEJMOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ŁUSZCZYCY
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - SPÓR NA NIBY? KONFERENCJA PRASOWA 
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - SPÓR NA NIBY? KONFERENCJA PRASOWA
KATARZYNA IZYDORCZYK - KATARZYNA IZYDORCZYK ZAŁOŻYCIEL NOWEJ PLATFORMY PROGRAMOWEJ SLD 
KATARZYNA IZYDORCZYK
KATARZYNA IZYDORCZYK ZAŁOŻYCIEL NOWEJ PLATFORMY PROGRAMOWEJ SLD
MARIUSZ GRZEGORCZYK - MARIUSZ GRZEGORCZYK O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O MARSZU KIBICY ROSYJSKICH 
MARIUSZ GRZEGORCZYK
MARIUSZ GRZEGORCZYK O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O MARSZU KIBICY ROSYJSKICH
JANUSZ KORWIN-MIKKE - JANUSZ KORWIN-MIKKE NA TEMAT 4 CZERWCA 1989 ROKU ORAZ O EURO 2012 
JANUSZ KORWIN-MIKKE
JANUSZ KORWIN-MIKKE NA TEMAT 4 CZERWCA 1989 ROKU ORAZ O EURO 2012
SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY - XVIII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY 
SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY
XVIII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY
POSEŁ LESZEK MILLER - POSEŁ LESZEK MILLER O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O LIŚCIE PREZYDENTA USA 
POSEŁ LESZEK MILLER
POSEŁ LESZEK MILLER O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O LIŚCIE PREZYDENTA USA
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI - POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI NA TEMAT USTAWY EMERYTALNEJ ORAZ O PARADZIE RÓWNOŚCI 
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI NA TEMAT USTAWY EMERYTALNEJ ORAZ O PARADZIE RÓWNOŚCI
 
TAGI wyszukiwarkiTAGI wyszukiwarki
 
34. 71. 72. 77. andrzej dnia forum generał gospodarczy grzegorz i jacek janusz jarosław joanna kaczyński katastrofa konfrontacje kongres kryzys leszek listów ludowe marszałek marszałka małżonki małżonką miller minister ministra ministrów najważniejsza napieralski narodów nowelizacja o odznaczeń ofiar ogólnego oleksy oświadczenie palikot pawlak: pałac państw państwa państwowych platforma pod polityczna polska polskiej poseł posiedzenia posiedzenie posłanka posłowie powstania pracy premier prezydent prezydenta prezydentów psl reportaże roku rozprawa rpp rząd sejm sejmie sejmu senatu się sld smoleńsk sondaże spotkanie sprawiedliwość stronnictwo sądowa sędziowskich słowacji tomasz trwa uroczystość ustawa uwierzytelniających w wchodzi weźmie wizytą wręczenia z zakończone zakończył zakończyło zwiedzających świat ży
 
 
   
 
 
start
na żywo
archiwum vod
czytelnia artykułów
zarejestruj nowe konto
praca
reklama
kontakt
o polityczna.tv
przepisy prawne
polityczna.tv - obiektywna polityka
banery
dodatki
logotypy
kanały rss
twitter
google+
youtube
facebook
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 
PREZYDENT BRONISŁAW KOMOROWSKI PRZEMÓWIENIE KORPUS DYPLOMATYCZNY