PREZYDENT BRONISŁAW KOMOROWSKI PRZEMÓWIENIE KORPUS DYPLOMATYCZNY
 
PIS - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.SLD - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.RPP - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PO - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PSL - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.SP - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PTV - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco. kontaktfacebookYouTubetwitterdodaj ShortNewsdodaj artykułdodaj videotransmituj na żywomoje konto
 
 
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 KURS EURO EURKURS WALUTY EUR: 4,2280KURS WALUTY EUR: 4,2280KURS WALUTY EUR: 4,2280KURS WALUTY EUR: 4,2280KURS WALUTY EUR: 4,2280KURS WALUTY EUR: 4,2280 KURS DOLARA AMERYKAŃSKIEGO USDKURS WALUTY USD: 3,3592KURS WALUTY USD: 3,3592KURS WALUTY USD: 3,3592KURS WALUTY USD: 3,3592KURS WALUTY USD: 3,3592KURS WALUTY USD: 3,3592 KURS FUNTA BRYTYJSKIEGO GBPKURS WALUTY GBP: 5,3706KURS WALUTY GBP: 5,3706KURS WALUTY GBP: 5,3706KURS WALUTY GBP: 5,3706KURS WALUTY GBP: 5,3706KURS WALUTY GBP: 5,3706 
 KURS FRANKA SZFAJCARSKIEGO CHFKURS WALUTY CHF: 3,5068KURS WALUTY CHF: 3,5068KURS WALUTY CHF: 3,5068KURS WALUTY CHF: 3,5068KURS WALUTY CHF: 3,5068KURS WALUTY CHF: 3,5068 KURS DOLARA KANADYJSKIEGO CADKURS WALUTY CAD: 2,9991KURS WALUTY CAD: 2,9991KURS WALUTY CAD: 2,9991KURS WALUTY CAD: 2,9991KURS WALUTY CAD: 2,9991KURS WALUTY CAD: 2,9991 KURS JEN JENA JAPOŃSKIEGO JPY (100 JENÓW)KURS WALUTY JPY: 3,0802KURS WALUTY JPY: 3,0802KURS WALUTY JPY: 3,0802KURS WALUTY JPY: 3,0802KURS WALUTY JPY: 3,0802KURS WALUTY JPY: 3,0802 
zaloguj sięzarejestruj się
2014-10-31 • 07:50:36 • GMT +1
 
 
strona głównana żywoarchiwum vodczytelnia artykułówzarejestruj się
 
reklama
 
 
polityczna.tv|sejm|senat|prezydent|premier
  
 
 
kanały rss
 
http://polityczna.tv/n/3ef815416f775098fe977004015c6193
 
 

PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA

 

PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA


PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA NA SPOTKANIU Z KORPUSEM DYPLOMATYCZNYM


Ekscelencjo Księże Nuncjuszu,
Wasze Ekscelencje,
Szanowne Panie i Panowie Marszałkowie Sejmu i Senatu,
Panie i Panowie Ministrowie, Panowie Prezesi,
Wszyscy Dostojni Goście,

Chcę bardzo podziękować Księdzu Nuncjuszowi za życzenia oraz ciepłe, dobre słowa o Polsce. Dziękuję także Jego Ekscelencji za podzielenie się z nami refleksją na temat bolączek współczesnego świata. Podzielam, sądzę, że podzielamy wszyscy wiele obaw i trosk wyrażonych w słowach Księdza Nuncjusza.

Ale jednocześnie warto zauważyć, że widzimy, czujemy wiele oznak rozwoju, postępu, co jest przecież źródłem naszego wspólnego optymizmu, jeśli chodzi o kierunek rozwoju świata i każdego państwa i każdej ojczyzny.. Wiemy, że w świecie współczesnym potrzeba więcej zaufania, więcej woli zgodnego współdziałania na rzecz wspólnego dobra w perspektywie globalnej.

Rok 2011 był dobrym rokiem dla Polski. To był rok niełatwych prób i wyzwań, którym, w moim przekonaniu, jako państwo i naród potrafiliśmy sprostać. Opowiadamy się więc za dalszym wzmacnianiem podstaw cywilizacyjnego rozwoju Polski, za otwartością w stosunkach zewnętrznych, za przyjaznymi kontaktami z naszymi sąsiadami i z innymi narodami świata. Czujemy w Polsce, że mniej jest dzisiaj lęków, a więcej wiary we własne możliwości, jest więcej optymizmu, jeśli chodzi o wizję przyszłości.

Październikowe wybory parlamentarne potwierdziły stabilność polityczną naszego kraju oraz możliwość zgodnego współdziałania na rzecz wspólnego dobra, mimo naturalnych w demokracji sporów. Rząd wyłoniony w tych wyborach otrzymał polityczny mandat do reform niezbędnych do podtrzymania rozwoju Polski w dłuższym horyzoncie czasowym. Cieszą nas w Polsce uzyskiwane obecnie wyniki gospodarcze, ponad 3,5-procentowy wzrost PKB w 2011 roku oraz dobre prognozy na rok 2012. Cieszą pomimo obaw, że przecież sytuacja zewnętrzna, sytuacja w Unii Europejskiej, a szczególnie w strefie euro nie napawa pełnym optymizmem. My w Polsce staramy się zachować nasz optymistyczny punkt widzenia, bo jesteśmy przekonani, że wiemy, co należy zrobić, aby utrzymać wzrost gospodarczy.

Źródłem naszej satysfakcji są też dobre oceny polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Sprawując prezydencję Polska zabiegała o utrzymanie spójności i witalności europejskiego projektu integracyjnego. Polska chce silnej Europy, silnych instytucji wspólnotowych oraz zgodnego współdziałania państw członkowskich. W Unii Europejskiej potrzebujemy, w naszym przekonaniu więcej woli porozumienia, więcej odwagi w zmienianiu mechanizmów, ale także i więcej wiary, że jest to projekt, który ma przed sobą znakomitą przyszłość.

W historii wielu państw Europy dużym echem w czasie polskiej prezydencji odbiły się nazwiska znamienitych Polek i Polaków. Wspominał także i o tym Dziekan Korpusu Dyplomatycznego Nuncjusz Apostolski. Dlatego muzyka Chopina i Szymanowskiego, kompozytorów w Polsce ukształtowanych a tworzących dla całego świata, towarzyszyła naszemu przewodnictwu w różnych miejscach Europy. Rok 2011 był także międzynarodowym rokiem Marii Skłodowskiej-Curie wielkiej polskiej uczonej, która dzięki pionierskim odkryciom w dziedzinie fizyki i chemii, przecierała w Europie szlak do akademickiej i naukowej kariery kobiet. Ignacy Jan Paderewski, wielki pianista, którego portret i fortepian mijali Państwo wchodząc do tej Sali,  wygłaszając swoje expose jako polski premier w trudnych czasach tuż po pierwszej wojnie światowej powiedział, że o Polskę walczyli nie tylko wojownicy, ale że „walczyli o nią i dla niej rycerze słowa, barw i dźwięków, szermierze myśli, nauki i wiedzy”.

Rok 2011 trwale zapisze się w kartach historii. Będzie tak ze względu na wydarzenia zwane na świecie „arabską wiosną”. Dla nas Polaków były one przypomnieniem o nieusuwalnej tęsknocie człowieka do życia w warunkach godności i większej wolności, o aspiracjach związanych z poprawą warunków życia jednostek i całych społeczeństw. Te wydarzenia dla nas, dla Polaków, szczególnie Polaków pokolenia Solidarności, były przypomnieniem o naszym roku 1980, a potem 1989. Dlatego wydarzenia w Afryce Północnej wywołały u nas uczucia empatii i solidarności. Mimo nierzadko dramatycznego biegu tych procesów, wierzymy w ich pomyślny efekt, życzymy narodom całego regionu Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu sukcesu w dziele, które zostało z odwagą podjęte.

Wasze Ekscelencje,
Dostojni Goście,

Dla polskiej dyplomacji ubiegły rok był rokiem wytężonej pracy i wielu ważnych wydarzeń w stosunkach zewnętrznych. Dla mnie osobiście również był to rok bogaty w kontakty międzynarodowe. Polska gościła m.in. szczyt Trójkąta Weimarskiego, szczyt prezydentów państw Europy Środkowej, w którym wzięło udział dwadzieścia głów państw z regionu, a gościem honorowym był Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama. Polska gościła także szczyt Partnerstwa Wschodniego. W minionym roku było wiele okazji do spotkań i rozmów z prezydentami, premierami, parlamentarzystami, z dyplomatami, przedstawicielami organizacji międzynarodowych, życia gospodarczego, ważnych ośrodków analitycznych, organizacji pozarządowych zajmujących się różnymi problemami społecznymi. Wszystkim za wkład w naszą wspólną działalność, naszą współpracę chcę w tym momencie serdecznie podziękować.

Jestem wdzięczny, że tak wielu ludzi zechciało się dzielić ze mną i z Polską ich obserwacjami i sugestiami odnoszącymi się także do tego, co Polska mogłaby zrobić w różnych dziedzinach życia międzynarodowego, w swoich relacjach dwustronnych.

Doświadczenie ostatniego roku niesie ze sobą świadomość trudności, przed którymi stoimy jako narody, jako regiony i jako cała społeczność międzynarodowa. Jednocześnie jednak doświadczenie mówi nam, że przyszłość jest w naszych rękach i że jeśli będziemy pracować, to problemy, z którymi się zmagamy, są do przezwyciężenia. Konieczne jest w tym celu odrzucenie pokusy unilateralizmu, postaw nacjonalistycznych, logiki „my i wy”, w której sukces jednych jest zawsze okupiony przegraną drugich.

Nie ma innej drogi przezwyciężenia antagonizujących różnic, trudności w stosunkach dwustronnych czy problemów regionalnych bądź globalnych, jak tylko dialog, otwartość i szczerość, które budują zaufanie i które prowadzą do dobrych porozumień.

Od dwudziestu przeszło lat niezmiennie pozytywnie rozwijają się dobrosąsiedzkie relacje z państwami naszego regionu. Polska potrafi przyjaźnie układać stosunki między narodami. Cieszę się, że tę naszą polską zdolność do odmieniania stosunków dwustronnych - niegdyś konfliktowych, pełnych dramatycznych doświadczeń, odwracania ich - na relacje otwartości i dialogu, wymiany dóbr i myśli, na perspektywy, w których dostrzega się i ceni sąsiada, ceni i lubi się tych, z którymi przyszło nam żyć od wielu, wielu wieków w sąsiedztwie.

Potrafimy, wbrew różnym doświadczeniom, dobrze układać stosunki z naszymi sąsiadami. Moje wielokrotne spotkania z kolegami z Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier czy państw bałtyckich, z Ukrainy potwierdzają słuszność politycznej dewizy „zgoda buduje”. Nie będziemy więc ustawali w wysiłkach, aby te imponujące przeobrażenia i osiągnięcia utrwalać i dodawać nowe impulsy w stosunkach z naszymi sąsiadami.

Dostojni Goście,

Dzięki wysiłkowi prezydencji, pokazaliśmy raz jeszcze, że integracja europejska jest dla nas nie tylko sposobem realizacji własnego interesu narodowego, ale że jest przede wszystkim wyborem cywilizacyjnym, wyborem aksjologicznym.

Podstawowym, krótkoterminowym, choć strategicznie ważnym zadaniem przed którym stoi Unia Europejska jest ustabilizowanie strefy euro, w tym wzmocnienie unii monetarno-gospodarczej w sposób, który jednocześnie nie pozbawi tej strefy na lata możliwości gospodarczego wzrostu. Nie może to być zarazem osłabienie wspólnotowego charakteru Unii. Byłoby ironią historii, gdyby wspólnotowy dotychczas charakter Unii, nadany jej przed laty przez ojców założycieli, przez państwa założycielskie został obecnie rozmontowany przez te same państwa z powodu błędów popełnionych przez niektóre rządy niektórych państw członkowskich.

Polska pozostanie stanowczym adwokatem Unii spójnej, dynamicznej i otwartej na swoje sąsiedztwo, Unii zaangażowanej w rozwiązywanie wspólnych problemów ludzkości. Unia musi pozostać otwarta na swoje otoczenie, w tym perspektywę stopniowego rozszerzania się. Podzielam głęboką wiarę Benedykta XVI oraz jego błogosławionego poprzednika Jana Pawła II, wyniesionego na ołtarze papieża-Polaka, w wartość Europy i w jej zdolność do odradzania się, w potrzebę jej otwartości na świat, która umożliwia jej dzielenie się jej najlepszymi osiągnięciami z całą ludzkością.

Jan Paweł II mówił często o wschodnim płucu Europy, które powinno być połączone z jej zachodnią częścią tak, aby Europa mogła być w pełni sobą, bogatą swym cywilizacyjnym doświadczeniem i różnorodnością, swym dziedzictwem, zasobami ludzkimi i naturalnymi. Ta wizja cały czas realizuje się, w moim przekonaniu, w dalece niepełnym wymiarze.

Polska podjęła wysiłek normalizacji i pojednania z Rosją. Widzieliśmy w tym, i nadal widzimy, nasz wkład w dzieło pojednania narodów całej Europy. Moje spotkanie z prezydentem Miedwiediewem w tym pałacu, w grudniu 2010 roku, dało nadzieję na postęp w tym procesie. Wierzę, że jest możliwe dalsze dobre i konsekwentne dążenie obu stron do rozwijania dialogu, dążenie na rzecz zbliżenia Unii i Rosji. Zarówno współkształtując politykę Unii Europejskiej, jak i w naszych stosunkach dwustronnych z Rosją, jesteśmy zainteresowani dalszym rozwojem naszej współpracy.

Liczymy na szybszy postęp w zbliżaniu Ukrainy do UE i pozostajemy przekonani, że znikną przeszkody, które utrudniają podpisanie wynegocjowanego już porozumienia o stowarzyszeniu Ukrainy z Unią.

Boli nas, jako sąsiadów, blokowanie demokratycznych i europejskich aspiracji narodu białoruskiego. Wierzymy, że zostanie tam przywrócona wolność tym, którzy zostali tej wolności z powodów politycznych pozbawieni.

Wasze Ekscelencje,
Dostojni Goście,

Polska pozostaje przekonanym zwolennikiem utrzymania bliskich, sojuszniczych związków pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi. Wnosimy do nich wkład w wymiarze bilateralnym i poprzez współdziałanie w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Cieszę się, że najbliższy szczyt Sojuszu, w maju bieżącego roku, odbędzie się w Chicago, mieście, z którym związany jest obecny Prezydent Stanów Zjednoczonych, ale które przede wszystkim, dla nas, dla Polaków jest zawsze największym skupiskiem Polaków i osób polskiego pochodzenia żyjących poza granicami naszego kraju. Liczę, że spotkanie NATO, właśnie w Chicago, stanie się dobrą okazją do potwierdzenia więzi transatlantyckich oraz roli Sojuszu w stabilizowaniu bezpieczeństwa w całej strefie euroatlantyckiej z pożytkiem dla wszystkich państw, które się w niej znajdują. Ważne będzie także skuteczne poszukiwanie politycznego rozwiązania dla zbyt długo trwającego i niszczącego konfliktu w Afganistanie.

Moja niedawna wizyta w Chinach była jeszcze jednym z przejawów dążenia Polski do rozszerzenia kontaktów z krajami leżącymi poza Europą. Nasz potencjał i miejsce w Europie predestynują nas, w moim przekonaniu, do intensyfikacji relacji z krajami Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Ich praca i osiągnięcia budzą w Polsce uznanie, szacunek, wielkie zainteresowanie i ogromną życzliwość. Mamy sobie coraz więcej sobie do zaoferowania w sferze gospodarczej, kulturalnej, edukacyjnej.

Jednym z instrumentów naszej obecności w krajach pozaeuropejskich jest pomoc, której  celem powinno być umacnianie stabilności, tworzenie podstaw wzrostu gospodarczego i samodzielności tych narodów, które doświadczyły konfliktów i innych nieszczęść. Staramy się więc dzielić zarówno środkami materialnymi, jak i unikatowym doświadczeniem w budowaniu państwa prawa, poszanowania praw człowieka i żywotnej gospodarki rynkowej.

Polska niezmiennie pozostaje przekonana o wartości praw człowieka - z perspektywy pojedynczych jednostek, większych zbiorowości, zwłaszcza mniejszości narodowych i religijnych, jak i z perspektywy sprawiedliwego pokoju i trwałego rozwoju. Stąd aktywność mającego siedzibę w Warszawie sekretariatu „Wspólnoty Demokracji”, stąd nasze starania o utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji.

Polska pozostanie aktywna w organizacjach międzynarodowych, tych, które służą bezpieczeństwu międzynarodowemu, rozwojowi kontaktów między państwami i kontaktów międzyludzkich, tych, które umacniają prawo międzynarodowe i poszanowanie praw człowieka, które tworzą podstawy zrównoważonego rozwoju oraz rozwiązują problemy globalne, głodu, wykluczenia, pandemii, zwalczają zagrożenia dla środowiska naturalnego człowieka. Będziemy tam, w tych organizacjach aktywni - w Radzie Europy, OBWE, ONZ i organizacjach wyspecjalizowanych tego systemu. Będziemy wspierać to wszystko, co służy dobru ludzkości, co sprzyja dialogowi, tolerancji, niedyskryminacji, co zmniejsza rolę siły militarnej w życiu międzynarodowym.

W poprzednim półroczu Polska przewodziła Radzie Unii Europejskiej, a w połowie bieżącego roku, wspólnie z Ukrainą, będziemy gospodarzem mistrzostw Europy w piłce nożnej, Euro 2012.  Wspomniał o tym także i ksiądz Nuncjusz, to naprawdę dla nas ważne wydarzenie. Chcielibyśmy bardzo, abyśmy mogli je przeżywać także z naszymi przyjaciółmi, także z wszystkimi fanami piłki nożnej. Zadbamy o wszystko. Będziemy starali się, aby to była dobra okazja do poznania Polski, polskiej kultury, Polaków. Zadbamy o wszystko poza jednym – nie możemy zagwarantować, że wszyscy wygrają. Ale liczymy na to, że i poprzez Euro 2012 znajdziemy drogę do tego, co ludzi łączy.

Księże Arcybiskupie Nuncjuszu, Dostojni Goście, Wszyscy Zgromadzeni!

Życzę wszystkim Państwu, Państwa rodzinom, Państwa narodom wszelkich pomyślności na niełatwy, ale przecież mający także i swoją piękną, dobrą perspektywę roku 2012. Życzę wszystkim krajom, życzę także Polsce, aby ten rok przyniósł nam wszystkim pokój i szczęście! Wszystkiego najlepszego.

Źródło: prezydent.pl

   Mario Chayd - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego
EUROPA 
 
OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU ZE SZCZYTEM UNII EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE UKRAINY
INFORMACJA PREMIERA W SPRAWIE SYTUACJI NA UKRAINIE
POLSKA 
 
SEJM UDZIELIŁ WOTUM ZAUFANIA RZĄDOWI PREMIER EWY KOPACZ
EXPOSÉ PREMIER EWY KOPACZ
76 POSIEDZENIE SEJMU RP - EXPOSE PREMIERA RZĄDU
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 75. POSIEDZENIE SEJMU
TRWA 74. POSIEDZENIE SEJMU
74. POSIEDZENIE SEJMU - PIERWSZY DZIEŃ OBRAD
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 73. POSIEDZENIE SEJMU
73. POSIEDZENIE SEJMU – DRUGI DZIEŃ OBRAD
PIERWSZY DZIEŃ 73. POSIEDZENIA SEJMU
TRWA 73. POSIEDZENIE SEJMU
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 72. POSIEDZENIE SEJMU
72. POSIEDZENIE SEJMU – TRZECI DZIEŃ OBRAD
ZAKOŃCZYŁ SIĘ DRUGI DZIEŃ 72. POSIEDZENIA SEJMU
ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 59. POSIEDZENIA SENATU
ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ OBRAD 72. POSIEDZENIA SEJMU
72. POSIEDZENIE SEJMU – POSŁOWIE ROZPOCZĘLI OBRADY
WCHODZI W ŻYCIE USTAWA O ZASADACH PROWADZENIA ZBIÓREK PUBLICZNYCH
DZISIAJ WIDAĆ, ŻE PRÓBA DESTABILIZACJI UKRAINY TO PROBLEM GLOBALNY
72 POSIEDZENIE SEJMU RP
71. POSIEDZENIE - POSŁOWIE ZAKOŃCZYLI OBRADY
DRUGI DZIEŃ 71. POSIEDZENIA SEJMU
71. POSIEDZENIE SEJMU – PIERWSZY DZIEŃ OBRAD
68. POSIEDZENIE SEJMU - PIERWSZY DZIEŃ OBRAD
TRWAJĄ OBRADY 68. POSIEDZENIA SEJMU
65. POSIEDZENIE SEJMU - PIERWSZY DZIEŃ OBRAD
TRWA 65. POSIEDZENIE SEJMU
FORUM DEBATY PUBLICZNEJ „PARTYCYPACJA, RÓŻNORODNOŚĆ, KOMPLEKSOWOŚĆ – ROZWÓJ USŁUG DLA RODZIN”
64. POSIEDZENIE - SEJM ZAKOŃCZYŁ OBRADY
DRUGI DZIEŃ 64. POSIEDZENIA SEJMU
64. POSIEDZENIE SEJMU - PIERWSZY DZIEŃ OBRAD
64. POSIEDZENIE SEJMU
63. POSIEDZENIE SEJMU ZAKOŃCZONE
63. POSIEDZENIE SEJMU - DRUGI DZIEŃ OBRAD
PIERWSZY DZIEŃ 63. POSIEDZENIA SEJMU
TRWA 63. POSIEDZENIE SEJMU
MYŚLIWCE F-16 ORAZ AMERYKAŃSKIE SIŁY ZBROJNE W POLSCE
SEJM RP SOLIDARNY Z UKRAINĄ
TRWA DODATKOWE POSIEDZENIE SEJMU W SPRAWIE SYTUACJI NA UKRAINIE
DONALD TUSK WS. UKRAINY: NASZA STRATEGIA PRZYNOSI EFEKTY
PRACE NAD BEZPŁATNYM PODRĘCZNIKIEM – SEJM PRZYJĄŁ NOWELIZACJĘ USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 61. POSIEDZENIE SEJMU
DRUGI DZIEŃ 61. POSIEDZENIA SEJMU
PIERWSZY DZIEŃ 61. POSIEDZENIA SEJMU
TRWA 61. POSIEDZENIE SEJMU
WCHODZI W ŻYCIE USTAWA UMOŻLIWIAJĄCA WYPŁATĘ EMERYTUR ZAWIESZONYCH W LATACH 2011-2012
PIERWSZY DZIEŃ 60. POSIEDZENIA SEJMU
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 59. POSIEDZENIE SEJMU
DRUGI DZIEŃ 59. POSIEDZENIA SEJMU
PIERWSZY DZIEŃ 59. POSIEDZENIA SEJMU
TRWA 59. POSIEDZENIE SEJMU
ŚWIAT 
 
PREZYDENT UHONOROWANY NAGRODĄ GLOBAL CITIZEN
ZMIANY W NATO MUSZĄ WZMOCNIĆ SOJUSZ
POLSKA NIEZMIENNIE WIERZY W CELE I ZASADY NZ
WYSTĄPIENIE PREZYDENTA RP NA 68. SESJI ZO NZ
ZASTRZEŻENIA DO DZIAŁAŃ RADY BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE SYRII
WIZYTA PREZYDENTA W NOWYM JORKU
GRECJA BEZ EURO?

PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA NA SPOTKANIU Z KORPUSEM DYPLOMATYCZNYM

 
• POLSKA
 
SEJM UDZIELIŁ WOTUM ZAUFANIA RZĄDOWI PREMIER EWY KOPACZ DZIŚ W GŁOSOWANIU SEJM ZDECYDOWAŁ O UDZIELENIU WOTUM ZAUFANIA RZĄDOWI EWY KOPACZ. WCZEŚNIEJ PREMIER PRZEDSTAWIŁA PROGRAM DZIAŁANIA NOWEGO GABINETU. NASTĘPNIE POSZCZEGÓLNE SEJMOWE KLUBY ZAPREZENTOWAŁY SWOJE STANOWISKA. PONADTO W TRAKCIE DEBATY POSŁOWIE ZADAWALI PYTANIA PREMIER KOPACZ

SEJM UDZIELIŁ WOTUM ZAUFANIA RZĄDOWI PREMIER EWY KOPACZ


DZIŚ W GŁOSOWANIU SEJM ZDECYDOWAŁ O UDZIELENIU WOTUM ZAUFANIA RZĄDOWI EWY KOPACZ. WCZEŚNIEJ PREMIER PRZEDSTAWIŁA PROGRAM DZIAŁANIA NOWEGO GABINETU. NASTĘPNIE POSZCZEGÓLNE SEJMOWE KLUBY ZAPREZENTOWAŁY SWOJE STANOWISKA. PONADTO W TRAKCIE DEBATY POSŁOWIE ZADAWALI PYTANIA PREMIER KOPACZ

Ewa Kopacz została desygnowana przez prezydenta na prezesa Rady Ministrów 15 września 2014 r. Tydzień później, 22 września 2014 r., Bronisław Komorowski powołał nowy rząd pod jej kierownictwem. Od tego dnia, zgodnie z art. 154 ust. 2 Konstytucji, Ewa Kopacz miała 14 dni na przedstawienie Sejmowi priorytetów swojego Gabinetu. Dziś, 1 października 2014 r., tj. przed upływem konstytucyjnego terminu dwóch tygodni, premier Kopacz przedstawiła Sejmowi exposé i zwróciła się z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania jej Radzie Ministrów.


Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

PREMIER EWA KOPACZ WOTUM ZAUFANIA RZĄD RZĄDOWI SEJM UDZIELIŁ TELEWIZJA SEJM NA ŻYWO

 
• POLSKA
 
EXPOSÉ PREMIER EWY KOPACZ - CHCIAŁABYM DZIŚ W PAŃSTWA OBECNOŚCI ZŁOŻYĆ SOLENNE ZOBOWIĄZANIE DO WIERNEJ SŁUŻBY POLSCE I POLAKOM I PRZEDSTAWIĆ PROGRAM DZIAŁAŃ MOJEGO RZĄDU - POWIEDZIAŁA PREZES RADY MINISTRÓW EWA KOPACZ, ROZPOCZYNAJĄC PREZENTACJĘ EXPOSÉ SWOJEGO GABINETU PRZED SEJMEM. OPRÓCZ POSŁÓW WYSTĄPIENIU PREMIER KOPACZ PRZYSŁUCHIWALI SIĘ TEŻ M.IN. PREZYDENT RP, MARSZAŁEK SENATU, CZŁONKOWIE RZĄDU ORAZ KORPUS DYPLOMATYCZNY. TERAZ TRWA DEBATA NAD PRIORYTETAMI NOWEGO RZĄDU

EXPOSÉ PREMIER EWY KOPACZ


- CHCIAŁABYM DZIŚ W PAŃSTWA OBECNOŚCI ZŁOŻYĆ SOLENNE ZOBOWIĄZANIE DO WIERNEJ SŁUŻBY POLSCE I POLAKOM I PRZEDSTAWIĆ PROGRAM DZIAŁAŃ MOJEGO RZĄDU - POWIEDZIAŁA PREZES RADY MINISTRÓW EWA KOPACZ, ROZPOCZYNAJĄC PREZENTACJĘ EXPOSÉ SWOJEGO GABINETU PRZED SEJMEM. OPRÓCZ POSŁÓW WYSTĄPIENIU PREMIER KOPACZ PRZYSŁUCHIWALI SIĘ TEŻ M.IN. PREZYDENT RP, MARSZAŁEK SENATU, CZŁONKOWIE RZĄDU ORAZ KORPUS DYPLOMATYCZNY. TERAZ TRWA DEBATA NAD PRIORYTETAMI NOWEGO RZĄDU

Prezes Rady Ministrów podkreśliła, że jest gotowa na debatę i krytykę. - Nie pozwolę także żadnemu z moich ministrów przed debatą uciekać, a na krytykę nie odpowiadać, ale postarajmy się, by ta krytyka i ta debata nie stały się rodzajem politycznej wojny domowej - apelowała Ewa Kopacz. Premier mówiła też o małym zaufaniu do instytucji życia publicznego i ambitnym zadaniu odbudowania tego zaufania, jakie stoi przed rządem i politykami. - Chcę dziś powiedzieć bardzo dobitnie: nie jesteśmy tu dla siebie, ale jesteśmy tu dla Polaków - zaznaczyła.

Ewa Kopacz mówiła o potrzebie zbudowania ponadpartyjnego porozumienia w sprawach będących obecnie polską racją stanu, tj. polityce zagranicznej i obronnej Polski. - Musimy wspólnie zadbać o bezpieczeństwo i szacunek dla Polski w Europie, ale też na świecie - podkreślała premier. Poinformowała, że do końca października szef MSZ przedstawi w Sejmie informację o polityce zagranicznej.

W kwestii kryzysu za naszą wschodnią granicą prezes Rady Ministrów zapowiedziała pragmatyczną politykę wobec sytuacji na Ukrainie. - Jest najgłębszą racją stanu, by nie dopuścić do rozwodnienia stanowiska Zachodu, (…) ale co równie istotne, nie dopuścić do osamotnienia Polski w wyniku stawiania sobie nierealistycznych celów - podkreślała Ewa Kopacz. Jak wyjaśniła, dla Polski kluczowe jest ustanie walk na Ukrainie oraz konsolidacja tego państwa. Ewa Kopacz zaznaczyła, że „nie oznacza to zgody na zabór terytorium suwerennego państwa ukraińskiego ani akceptacji dla zmieniania granic w Europie za pomocą siły”. Zapewniła też o wsparciu Polski dla proeuropejskiego kierunku rozwoju Ukrainy, zwracając uwagę na ciążącą na Ukraińcach odpowiedzialność za reformy.

W swoim exposé Ewa Kopacz mówiła też o wzmocnieniu stosunków polsko-amerykańskich oraz między Europą i USA. Premier zapewniła o staraniach Polski na rzecz jak najszybszego podpisania umowy o wolnym handlu i inwestycjach między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. - W obliczu tego, co dzieje się na Ukrainie, tym ważniejsze staje się zacieśnianie relacji ze Stanami Zjednoczonymi, dlatego mój rząd dołoży wszelkich starań, aby Stany Zjednoczone zwiększyły w Polsce swoją obecność wojskową - dodała Ewa Kopacz.

Zauważyła ponadto, że trudna sytuacja geopolityczna na wschodzie, w tym rosyjskie embargo, uderza w polski biznes. W związku z powyższym zapowiedziała przygotowanie specjalnej ustawy antykryzysowej, dzięki której firmy, które straciły na embargu, będą mogły skorzystać z dopłat do wynagrodzeń lub do szkoleń pracowników bądź otrzymają refundację składek na ubezpieczenia społeczne. Na ten cel ma zostać przeznaczone do 500 mln zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W swoim wystąpieniu premier polskiego rządu zauważyła też trudną sytuację producentów rolnych spowodowaną embargiem. - Mamy prawo oczekiwać od Unii Europejskiej, że jej pomoc dla polskiej wsi w tym zakresie będzie adekwatna do strat, które ponosimy – powiedziała premier. Zapowiedziała ponadto powołanie, do końca roku, Funduszu Stabilizacji Dochodów Rolniczych, który ma być szczególnie istotny w przypadku braku terminowych zapłat za dostarczony towar oraz drastycznych spadków cen skupu. Mają go utworzyć odpisy w wysokości 0,2 proc. od wartości sprzedanych produktów.

Odnosząc się do kwestii zapewnienia bezpieczeństwa Polski i Polaków, szefowa rządu zapowiedziała zwiększenie wydatków na obronność począwszy od 2016 r. do 2 proc. PKB. - Zapewni to dodatkowe 800 mln zł w 2016 r. i odpowiednio więcej w latach następnych na nowoczesny sprzęt dla wojska polskiego - wyjaśniła Ewa Kopacz. Premier zaproponowała również m.in. rozwiązania wzmacniające pozycję żołnierzy. - Przeznaczymy od początku 2015 r. dodatkowe 39 mln zł dla żołnierzy, premiując dłuższy okres służby oficerów i podoficerów - zadeklarowała. Ponadto, zgodnie z zapowiedzią Ewy Kopacz, w trosce o weteranów w grudniu br. zostanie otwarte Centrum Weterana Misji Poza Granicami Kraju. W trakcie wystąpienia premier, w imieniu wszystkich Polaków, podziękowała przysłuchującemu się obradom ppłk Leszkowi Stępniowi, weteranowi misji wojskowej w Afganistanie.

Ochrona granic oraz współpraca Policji i Straży Granicznej z Siłami Zbrojnymi w obliczu kryzysu ukraińskiego to kolejna kwestia poruszona w exposé przez premier Kopacz. Jak wyjaśniła szefowa nowego Gabinetu, ta propozycja są częścią większego planu wzmocnienia bezpieczeństwa Polski, który zaprezentuje w listopadzie.

W swoim programowym wystąpieniu premier podkreśliła także, że rząd będzie dążył do dalszej stabilizacji finansów publicznych, starając się utrzymywać równowagę między zapewnieniem wzrostu gospodarczego a ograniczeniem wydatków. W tym kontekście Ewa Kopacz mówiła też o perspektywach i warunkach przyjęcia euro przez Polskę. - Wzmocniona strefa euro i stabilna polska gospodarka to dwa kryteria, które w najlepszy sposób określają moment przyjęcia europejskiej waluty - zaznaczyła.

Ponadto, Ewa Kopacz podkreśliła potrzebę wdrożenia przez rząd „zasady 99 proc. polegającej na tym, że całe nasze prawo w obszarze wolności gospodarczej tworzymy z myślą o tych 99 proc. uczciwych, a nie 1 proc. cwaniaków”. Zdaniem szefowej nowego Gabinetu w polityce podatkowej trzeba znaleźć mądrą równowagę. - W związku z tym zobowiązuję ministra finansów do przedstawienia na początku przyszłego roku założeń do projektu nowej Ordynacji podatkowej, a ministra gospodarki do założeń nowego Prawa działalności gospodarczej. To co planowano osiągnąć w 3 lata, ten rząd zrobi w 12 miesięcy - zapowiedziała.

Wśród propozycji nowego rządu jest również wprowadzenie konkretnych ułatwień dla podatników. Chodzi o system e-podatki dający łatwy i bezpieczny dostęp do konta podatnika oraz zmiany w administracji podatkowej. - Podatnik będzie mógł załatwić swoje sprawy w dowolnym urzędzie. W centrum obsługi pracownik urzędu skarbowego obsłuży obywateli nie tylko w sprawach dotyczących podatków, ale także z zakresu działania innych instytucji – mówiła Ewa Kopacz. Premier zaproponowała też zapewnienie mikroprzedsiębiorcom pomocy asystenta podatnika przez pierwsze 18 miesięcy prowadzenia działalności. Szefowa rządu zapowiedziała też m.in. zwiększenie przepustowości infolinii podatkowej.

- Ogromnym problemem wielu polskich przedsiebiorców, co negatywnie przekłada się na rynek pracy, jest brak dostępu do szybkiego i łatwego kredytu przeznaczonego na cele inwestycyjne – powiedziała premier Ewa Kopacz. W związku z powyższym zapowiedziała zwiększenie, przez Bank Gospodarstwa Krajowego, do 25 mld zł środków przeznaczonych na zasilenie polskiej przedsiębiorczości.

Tematem exposé premier Kopacz była również idea solidarności energetycznej. Jak powiedziała szefowa rządu, Polska będzie zabiegać o to, by Unia Europejska wprowadziła ją w życie, co wymaga wsparcia budowy unii energetycznej, zaproponowanej przez Donalda Tuska i popartą przez większość europejskich liderów. - Mój rząd będzie przekonywał Unię Europejską, by skutecznie doprowadzić do ukrócenia wszelkich monopolistycznych praktyk i manipulacji cenowych - zadeklarowała Ewa Kopacz.

- W Polsce węgiel ma strategiczne znaczenie - powiedziała premier Kopacz. Zapowiedziała przyspieszenie prac nad ustawami, które w mądry sposób połączą cele dotyczące bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zdaniem premier Kopacz są to: konieczność ochrony polskiego górnictwa przed nieuczciwą konkurencją, obowiązek podejmowania wysiłów, poprzez unowocześnienie i restrukturyzację, by branża ta stała się rentowna oraz potrzeba zwracania uwagi także na sytuację konsumentów. - Polskie domy muszą być ogrzewane, a koszty energii nie mogą rujnować budżetów domowych – dodała. Spośród najważniejszych projektowanych rozwiązań legislacyjnych prezes Rady Ministrów wymieniła koncesjonowanie sprzedaży, określenie wymogów jakościowych węgla, zmiany w prawie zamówień publicznych preferujące produkty pochodzenia wspólnotowego oraz wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii węglowych.

Mówiąc o ochronie środowiska, premier Kopacz przypomniała, że w październiku br. na szczycie Rady Europejskiej będzie rozpatrywany projekt nowych celów redukcyjnych emisji gazów cieplarnianych. - Mój rząd nie zgodzi się na zapisy oznaczające dodatkowe koszty dla naszej gospodarki oraz wyższe ceny energii dla konsumentów - zapowiedziała.

- W XXI w. Polska potrzebuje solidarności pokoleń – powiedziała Ewa Kopacz. Wskazała na wyzwania związane z kryzysem demograficznym. - Urodzenie i posiadanie dziecka musi się cieszyć szczególnym wsparciem naszego państwa – zaapelowała do posłów premier Kopacz. Zapowiedziała m.in. przeznaczenie dodatkowych środków na budowę żłobków i przedszkoli. W przypadku żłobków oznacza to wzrost środków w 2015 r. z 50 do 100 mln zł. W latach 2015 – 2020 wsparcie w wysokości ponad 2 mld zł uzyska program budowy przyzakładowych żłobków i przedszkoli. Premier Kopacz zapowiedziała także podjęcie działań, by od 2016 r. z urlopów rodzicielskich mogli skorzystać także ci rodzice, którzy do tej pory nie mieli takiej możliwości. Wymieniła tu osoby bezrobotne, osoby zatrudnione na podstawie umów o dzieło, studentów i rolników. Osobom tym ma przysługiwać nowe świadczenie rodzicielskie, wynoszące ok. 1 tys. zł, pobierane przez 12 miesięcy po urodzeniu dziecka. Zapowiedziała też odpowiednio zwiększone wsparcie dla rodzin, w których urodziło się więcej niż jedno dziecko.

- Polityka rodzinna państwa powinna zachęcać rodziców do pracy a nie do niej zniechęcać – powiedziała premier Kopacz uzasadniając wprowadzenie od 2016 r. rozwiązania, zgodnie z którym pracującym rodzicom świadczenia będą obniżane jedynie o taką kwotę, o jaką przekroczą progi dochodowe uprawniające do ich otrzymania. Obecnie osoby będące w takiej sytuacji tracą uprawnienie do całego świadczenia.

- Szkoła uczy, ale i kształtuje nawyki, także te żywieniowe – te słowa padły z mównicy sejmowej jako zapowiedź wdrożenia od 1 września 2015 r. regulacji bezwględnie likwidujących tzw. śmieciowe jedzenie w szkołach. Premier podzieliła się ponadto pomysłem, by od 2016 r. samorządy we współpracy z rodzicami mogły decydować o zakresie monitoringu w szkołach oraz zapowiedziała dofinansowanie przez rząd tego projektu w wysokości 50 proc. kosztu zakupu instalacji.

- Status materialny nigdy nie może być barierą dla edukacyjnej szansy – podkreśliła Ewa Kopacz. Zauważyła, że jest już realizowany program wyposażania dzieci w dobre i zarazem darmowe podręczniki. Zapowiedziała jego kontynuację informując: w przyszłym roku będzie darmowy podręcznik do drugich i czwartych klas szkół podstawowych oraz pierwszych klas gimnazjum. Do 2017 r. wszystkie klasy szkół podstawowych i gimnazjalnych zostaną wyposażone w bezpłatne podręczniki.

Odnosząc się do sytuacji absolwentów wchodzących na rynek pracy, który formułuje wobec nich oczekiwania posiadania doświadczenia zawodowego, premier Kopacz zapowiedziała stworzenie programu staży dla studentów w urzędach administracji publicznej. Zaproponowała także podjęcie starań o zatrzymanie najzdolniejszych młodych ludzi w kraju. Wesprzeć te działania ma m.in. program, zgodnie z którym osoby te będą mogły liczyć na sfinansowanie studiów na najlepszych uczelniach zagranicznych, pod warunkiem przepracowania w Polsce co najmniej pięciu lat po uzyskaniu dyplomu.

- Będziemy wspierać rozwój polskiej nauki, będziemy zwiększać jej finansowanie do poziomu 2 proc. PKB do roku 2020 – zapowiedziała premier Kopacz. Jednocześnie podzieliła się spostrzeżeniem, że w ostatnich latach zbyt mało uwagi poświęcano problemom szkolnictwa zawodowego. - Szkoły zawodowe, dostosowane do potrzeb rynku pracy, są gwarancją, że polskiej gospodarce nie zabranie fachowców – podkreśliła prezes Rady Ministrów, zapowiadając wdrożenie już od 2014 r. programu odbudowy szkolnictwa zawodowego, realizowanego we współpracy z przedsiębiorcami. Ma to umożliwić uczniom uzyskanie niezbędnych kwalifikacji oraz znalezienie zatrudnienia po ukończeniu edukacji.

- Jestem dumna, że w polskiej tradycji troska o ludzi starszych, ich zdrowie i bezpieczeństwo, zajmuje tak ważne miejsce – stwierdziła premier Kopacz. Zapowiedziała wsparcie osób zajmujących się swoimi bliskimi poprzez utworzenie systemu domów zapewniających seniorom dzienną opiekę. Placówki te miałyby oferować opiekę medyczną, możliwość ciekawego spędzenia czasu oraz zapewniać seniorom poczucie bezpieczeństwa. Koncepcja ta ma zostać sfinansowana ze środków europejskich. Koszt pobytu w takich placówkach pokrywałyby w jednej trzeciej: budżet państwa, samorządy oraz osoby prywatne, czyli seniorzy lub ich opiekunowie.

- Rząd zrealizuje obietnicę waloryzacji emerytur – poinformowała parlamentarzystów premier Kopacz. - W 2015 r. przeznaczymy na ten cel 3,8 mld zł – dodała.

Premier Kopacz zapowiedziała ponadto utworzenie instytutu geriatrii, który będzie specjalnym ośrodkiem leczenia i opieki nad osobami starszymi. Jedną z korzyści z istnienia takiej placówki ma być zwiększenie liczby lekarzy geriatrów. Przedstawiając program rządu w zakresie ochrony zdrowia Ewa Kopacz zapowiedziała wdrożenie w 2015 r. pakietów: kolejkowego oraz onkologicznego. Zapowiedziała ponadto m.in. zwiększenie środków na wzrost liczby specjalistów. Od 2015 r. rząd zamierza finansować specjalizację lekarzy, którzy mają trafić do do przychodni i szpitali jako rezydenci. Premier Kopacz zauważyła ponadto, że projektowane rozwiązania mogą ułatwić powrót gabinetów stomatologicznych do szkół.

Premier Kopacz zapowiedziała ponadto uruchomienie programu „Prawo dla każdego”, który dzięki współpracy rządu, samorządu i organizacji pozarządowych, zagwarantuje bezpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym.

Przechodząc do omawiania spraw związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi, premier Kopacz powiedziała: - One zmieniają obraz naszego kraju, ale zmieniają także nasze życie, poprawiając jego komfort i bezpieczeństwo. W exposé zostały wyszczególnione zamierzenia rządu w zakresie budowy dróg ekspresowych i autostrad oraz modernizacji taboru kolejowego. Premier zapowiedziała ponadto starania o jak największe wykorzystanie potencjału polskiego morza. W programie rządu znalazła się też zapowiedź przeznaczenia 13,5 mld zł do 2020 r. na nowy tabor i linie kolejowe w polskich miastach. W związku z oczekiwaniem Polaków na Kodeks budowlany upraszczający procedury związane m.in. z budową domów jednorodzinnych, premier Ewa Kopacz zobowiązała ministra infrastruktury i rozwoju „do istotnego przyspieszenia prac nad tą regulacją tak, aby na początku przyszłego roku trafiła ona do parlamentu”.

Ponadto premier zapowiedziała m.in. wprowadzenie systemu, który powiadomi obywateli przy pomocy sieci telefonii komórkowej oraz telewizji o potencjalnych zagrożeniach i klęskach żywiołowych.

- Sprawiedliwość wymaga, aby kultura była dostępna dla wszystkich grup społecznych niezależnie od miejsc zamieszkania i standardów życia – tymi słowami premier Kopacz zapowiedziała wdrożenie projektu „Kultura dostępna”, dzięki któremu mają pojawić się m.in. tańsze bilety do najważniejszych muzeów i teatrów, darmowe lekcje w instytucjach kultury dla dzieci i młodzieży i specjalne oferty dla seniorów.

- Proszę dziś wszystkich tu obecnych, a szczególnie opozycję, o 100 dni współpracy – zaapelowała premier Kopacz z mównicy sejmowej. - Chciałabym wierzyć, że szczególnie w takich sprawach, jak obrona narodowa, bezpieczeństwo energetyczne i przyszłość polskiego węgla uda się zbudować w tej sali porozumienie. Właśnie tego oczekują dziś od nas wszyscy Polacy. I dlatego musimy to zrobić – zakończyła swoje występienie premier Ewa Kopacz, prosząc jednocześnie Sejm o udzielenie jej Gabinetowi wotum zaufania

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

EXPOSÉ EXPOSE PREMIER EWA KOPACZ SEJM TRANSMISJA TELEWIZJA NA ŻYWO OBRADY POSIEDZENIE SEJMU

 
• POLSKA
 

76 POSIEDZENIE SEJMU RP - EXPOSE PREMIERA RZĄDU


PREMIER RZĄDU EWA KOPACZ WYGŁOSI SWOJE EXPOSE


Dziś 1 października 2014 roku, Premier Rządu Ewa Kopacz wygłosi swoje expose. W dalszej części 76 posiedzenia Sejmu RP Posłowie będą głosować nad wotum zaufania dla nowo tworzonego rządu. W wystąpieniu Premier Ewy Kopacz zostaną poruszone między innymi takie tematy jak bezpieczeństwo polski oraz polityka społeczna.

TRANSMISJA

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

POSIEDZENIE SEJMU NA ŻYWO EXPOSE PREMIER RZĄD RZĄDU ZAUFANIE WOTUM

 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 75. POSIEDZENIE SEJMU


OD PODJĘCIA PRZEZ AKLAMACJĘ UCHWAŁY W SPRAWIE UCZCZENIA PAMIĘCI OFIAR MASOWEJ ZBRODNI NA POMORZU GDAŃSKIM W LATACH 1939-1940 ROZPOCZĄŁ SIĘ OSTATNI DZIEŃ 75. POSIEDZENIA SEJMU. POSŁOWIE ZDECYDOWALI TEŻ M.IN., ŻE ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO ŁATWIEJ POZYSKAJĄ ŚRODKI Z LOTERII FANTOWYCH I FANTOWYCH GIER BINGO. IZBA UCHWALIŁA RÓWNIEŻ ZMIANY USPRAWNIAJĄCE WYMIANĘ INFORMACJI Z ADMINISTRACJĄ PODATKOWĄ, ABY UMOŻLIWIĆ WSTĘPNE WYPEŁNIANIE PIT-ÓW PRZEZ URZĘDY SKARBOWE OD 2015 R. PONADTO DZIĘKI DZISIEJSZYM DECYZJOM SEJMU SZYBCIEJ MAJĄ PRZEBIEGAĆ POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNE W SAMORZĄDACH ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH. POSŁOWIE PRZYJĘLI TAKŻE ROZWIĄZANIA, KTÓRE POMOGĄ W ZARZĄDZANIU PŁYNNOŚCIĄ BUDŻETU PAŃSTWA


Uchwalona dziś nowelizacja ustawy o grach hazardowych ma ułatwić organizacjom pożytku publicznego przeprowadzanie loterii fantowych i fantowych gier bingo. Dotychczas organizacja fantowych loterii i bingo, w których wartość wygranych przekraczała tzw. kwotę bazową, czyli ok. 3.650 zł, wymagała zgody Izby Celnej, z którą wiązała się skomplikowana procedura i koszty...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM POSIEDZENIE OBRADY NA ŻYWO TRANSMISJA TELEWIZJA

 
• POLSKA
 

TRWA 74. POSIEDZENIE SEJMU


WPROWADZENIE ODWRÓCONEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO, ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE GŁÓWNIE OSÓB STARSZYCH TO TYLKO JEDNA Z PROPOZYCJI ZMIAN W PRAWIE, NAD KTÓRYMI BĘDĄ PRACOWAĆ POSŁOWIE NA 74. POSIEDZENIU SEJMU. IZBA ZAJMIE SIĘ TAKŻE M.IN. CYKLICZNĄ INFORMACJĄ O UDZIALE POLSKI W PRACACH UNII EUROPEJSKIEJ - TYM RAZEM JEST TO SPRAWOZDANIE OBEJMUJĄCE PIERWSZE PÓŁROCZE BR., TJ. PRZEWODNICTWO GRECJI W RADZIE UE. SEJM ROZPATRZY TEŻ PROJEKTY WPROWADZAJĄCE ULGI DLA ROLNIKÓW SPRZEDAJĄCYCH WYTWORZONE PRZEZ NICH WYROBY. POSŁOWIE ZAPOZNAJĄ SIĘ RÓWNIEŻ ZE SPRAWOZDANIEM MINISTRA ZDROWIA Z REALIZACJI NARODOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH W 2013 R. I HARMONOGRAMEM ZADAŃ NA LATA 2014-2015


Rozpatrzenie w drugim czytaniu projektu ustawy wprowadzającej odwrócony kredyt hipoteczny to pierwszy punkt dzisiejszych obrad Sejmu. Projekt powstał w Komisji Finansów Publicznych w wyniku wspólnego rozpatrzenia dwóch propozycji zmian w prawie – rządowej i poselskiej. Proponowane przepisy regulują zasady udzielania tzw...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

TRANSMISJA SEJM OBRAD NA ŻYWO OBRADY SEJMU TELEWIZJA SEJMOWA

 
• POLSKA
 

74. POSIEDZENIE SEJMU - PIERWSZY DZIEŃ OBRAD


PIERWSZE CZYTANIE RZĄDOWEGO PROJEKTU NOWELIZACJI USTAWY - PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH, KTÓREJ CELEM JEST USPRAWNIENIE EFEKTYWNOŚCI SĄDOWNICTWA POWSZECHNEGO, WPROWADZENIE ODWRÓCONEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO, ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE GŁÓWNIE OSÓB STARSZYCH ORAZ PROPOZYCJE NOWYCH REGULACJI W KODEKSIE CYWILNYM, KTÓRYCH CELEM JEST DALSZA INFORMATYZACJA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TO TYLKO NIEKTÓRE Z PUNKTÓW ROZPATRYWANYCH PODCZAS PIERWSZEGO DNIA 74. POSIEDZENIA SEJMU


Rozpatrzenie w drugim czytaniu projektu ustawy wprowadzającej odwrócony kredyt hipoteczny było pierwszym punktem dzisiejszych obrad Sejmu. Projekt powstał w Komisji Finansów Publicznych w wyniku wspólnego rozpatrzenia dwóch propozycji zmian w prawie – rządowej i poselskiej, złożonej przez KP Sojusz Lewicy Demokratycznej. Proponowane przepisy regulują zasady udzielania tzw...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO POSIEDZENIE OBRADY TRANSMISJA OBRAD TELEWIZJA SEJMOWA

 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 73. POSIEDZENIE SEJMU


W OSTATNIM DNIU 73. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE M.IN. UCHWALILI PRZEPISY WYKONUJĄCE TZW. DYREKTYWĘ TRANSGRANICZNĄ, DZIĘKI CZEMU PACJENCI Z POLSKI LECZĄCY SIĘ W INNYCH KRAJACH UE BĘDĄ MOGLI UZYSKAĆ REFUNDACJĘ Z NFZ. WŚRÓD DECYZJI PODJĘTYCH PRZEZ IZBĘ JEST TEŻ NP. PRZYZNANIE MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI UPRAWNIENIA DO WNOSZENIA KASACJI DO SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWACH KARNYCH. SEJM PRZYJĄŁ RÓWNIEŻ USTAWĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ ZACHOWANIE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Na początku obrad ślubowanie przed Sejmem złożył nowo powołany Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Wojciech Wiewiórowski. Sejm powołał go na to stanowisko - na drugą kadencję - 25 lipca 2014 r., a 7 sierpnia br. decyzję Izby pierwszej zatwierdził Senat.Izba przyjęła nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO OBRADY TRANSMISJA SEJMU POSIEDZENIE POSIEDZENIA

 
• POLSKA
 

73. POSIEDZENIE SEJMU – DRUGI DZIEŃ OBRAD


DRUGIEGO DNIA 73. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE M.IN. ROZPATRZYLI W PIERWSZYM CZYTANIU PRZEDSTAWIONY PRZEZ PREZYDENTA RP PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ POSELSKĄ PROPOZYCJE ZMIAN W KODEKSIE KARNYM


Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw to pierwszy projekt procedowany drugiego dnia 73. posiedzenia Sejmu. Posłowie w pierwszym czytaniu rozpatrzyli propozycje zmian w ustawie, których celem jest usprawnienie kierowania obroną państwa w czasie wojny. Proponowane zmiany uzupełniają też reformę dowodzenia i kierowania armią w czasie pokoju wprowadzoną 1 stycznia 2014 r. Projekt m.in...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM OBRADY TRANSMISJA POSIEDZENIE SEJMU NA ŻYWO TELEWIZJA

 
• POLSKA
 

PIERWSZY DZIEŃ 73. POSIEDZENIA SEJMU


SEJM WYSŁUCHAŁ INFORMACJI PREMIERA DONALDA TUSKA NA TEMAT DZIAŁAŃ RZĄDU W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH MIESIĘCY. IZBA PRACOWAŁA TEŻ NAD ZMIANAMI W USTAWIE O ORGANIZMACH GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH ORAZ IMPLEMENTACJĄ TZW. DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ. POSŁOWIE PRZEPROWADZILI TEŻ PIERWSZE CZYTANIE PROJEKTU NOWELIZACJI USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM


Dzisiejsze obrady Sejmu rozpoczęło ślubowanie poselskie posła Roberta Jagły, który objął mandat po pośle Jakubie Szulcu.Sejm wysłuchał Informacji premiera na temat działań rządu w ciągu najbliższych miesięcy. O planach poszczególnych resortów mówili także kierujący nimi ministrowie. W dyskusji zgłoszony został wniosek o odrzucenie informacji o którym Izba zdecyduje w bloku głosowań...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO OBRADY SEJMU POSIEDZENIE TRANSMISJA TELEWIZJA TV

 
• POLSKA
 

TRWA 73. POSIEDZENIE SEJMU


PODCZAS 73. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE M.IN. WYSŁUCHAJĄ INFORMACJI PREMIERA NA TEMAT DZIAŁAŃ RZĄDU W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH MIESIĘCY. O PLANACH POSZCZEGÓLNYCH RESORTÓW MAJĄ TAKŻE MÓWIĆ KIERUJĄCY NIMI MINISTROWIE. W PORZĄDKU OBRAD BĘDZIE TEŻ NP. ROZPATRZENIE PROPOZYCJI ZMIAN W PRZEPISACH O GMO, JAK RÓWNIEŻ WAŻNEGO DLA PACJENTÓW PROJEKTU WYKONUJĄCEGO TZW. DYREKTYWĘ TRANSGRANICZNĄ. POSŁOWIE BĘDĄ TEŻ PRACOWAĆ NAD PROPOZYCJĄ NADANIA MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI UPRAWNIENIA DO WNOSZENIA KASACJI DO SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWACH KARNYCH. PONADTO, PRZED SEJMEM ŚLUBOWANIE ZŁOŻY NOWO POWOŁANY GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. IZBA ZAPOZNA SIĘ RÓWNIEŻ ZE SPRAWOZDANIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH DOTYCZĄCYM NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W 2013 ROKU


Obrady Sejmu rozpoczęły się od ślubowania poselskiego posła Roberta Jagły, który objął mandat po pośle Jakubie Szulcu.W głosowaniach otwierających posiedzenie Izba rozstrzygnęła, że przeprowadzi pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2656)...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM POSIEDZENIE OBRADY NA ŻYWO TRANSMISJA TELEWIZJA POLITYCZNA TV UCWAŁA UCHWAŁY

Imieniny dziś obchodzi:   Urban Saturnin August Augustyn Krzysztof
 
ŁUKASZ DĄBEK ZARZUT ROZBOJU - ZARZUTY ROZBOJU Z UŻYCIEM NOŻA WOBEC ŁUKASZA DĄBKA SYNA STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO 
ŁUKASZ DĄBEK ZARZUT ROZBOJU
ZARZUTY ROZBOJU Z UŻYCIEM NOŻA WOBEC ŁUKASZA DĄBKA SYNA STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO
EXPOSE PREMIER EWY KOPACZ - EXPOSE NOWEJ PANI PREMIER EWY KOPACZ 
EXPOSE PREMIER EWY KOPACZ
EXPOSE NOWEJ PANI PREMIER EWY KOPACZ
KRYSTYNA PAWŁOWICZ -  
KRYSTYNA PAWŁOWICZ
 

ShortNews

 

X SPOTKANIE PREZYDENTÓW PAŃSTW GRUPY ARRAIOLOS

29-30 września 2014 roku (poniedziałek-wtorek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski z Małżonką weźmie udział w X Spotkaniu Prezydentów Państw Grupy Arraiolos w Bradze (Portugalia).

UDZIAŁ PREZYDENTA RP W 69. SESJI ZGROMADZENIA OGÓLNEGO NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

W dniach 22 - 25 września br. (poniedziałek-czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski z Małżonką złoży wizytę w USA, podczas której weźmie udział w debacie generalnej 69. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

DOŻYNKI PREZYDENCKIE W SPALE

21 września 2014 r. (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski z Małżonką weźmie udział w Dożynkach Prezydenckich w Spale.

dodaj ShortNews'a
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI - JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY 
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA - 29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA 
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN - EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH 
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI - EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL - WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY 
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH - PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL 
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL
DEBATA PJN PSL - WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL 
DEBATA PJN PSL
WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL
 
 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA - PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA
PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH - JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ 
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI - POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ 
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE - POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE
POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE - POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE
POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ
 

ShortNews

 

PREZYDENT RP WEŹMIE UDZIAŁ W OBCHODACH 70. ROCZNICY OPERACJI MARKET GARDEN

20 września 2014 roku (sobota) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski weźmie udział w obchodach 70. rocznicy Operacji Market Garden, które odbędą się w Driel w Królestwie Niderlandów.

UROCZYSTOŚĆ W 75. ROCZNICĘ AGRESJI SOWIECKIEJ NA POLSKĘ

17 września 2014 roku (środa) o godz. 13.00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski weźmie udział w uroczystości w 75. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. Uroczystość odbędzie się w Cytadeli Warszawskiej, w której zlokalizowane będzie Muzeum Katyńskie.

UDZIAŁ PREZYDENTA RP W VII OGÓLNOPOLSKIM FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH

15 września br. (poniedziałek) o godz. 14.00 na Uniwersytecie Warszawskim (Krakowskie Przedmieście 26/28) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski weźmie udział w VII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych. Podczas uroczystości odbędzie się ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych.

UDZIAŁ PREZYDENTA RP W KONFERENCJI „UNIA DLA POLSKI”

13 września 2014 r. (sobota) o godz. 11.00 w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym (ul Bobrowiecka 9) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski będzie gościem konferencji dedykowanej Tadeuszowi Mazowieckiemu „Unia dla Polski”.

WIZYTA MAŁŻONKI PREZYDENTA RP W KRÓLESTWIE BELGII

13-14 września 2014 roku (sobota-niedziela) Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska złoży wizytę w Królestwie Belgii, gdzie weźmie udział w uroczystości otwarcia VI Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych.

WIZYTA PREZYDENTA RP NA DOLNYM ŚLĄSKU

12 września 2014 r. (piątek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odwiedzi województwo dolnośląskie.

PREZYDENT RP PRZYJMIE DYMISJĘ RADY MINISTRÓW

11 września 2014 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się uroczystość, podczas której Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski przyjmie dymisję Rady Ministrów.

dodaj ShortNews'a
TAGI videoTAGI video
  
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA - ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW 
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA
ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW
HAPPENING PIKIETA POD PZPN - HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI 
HAPPENING PIKIETA POD PZPN
HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI - POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH 
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH
TAGI artykułyTAGI artykuły
  
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O KOMISJI GOSPODARKI 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O KOMISJI GOSPODARKI
SEJMOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ŁUSZCZYCY - KONFERENCJA PRASOWA SEJMOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ŁUSZCZYCY 
SEJMOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ŁUSZCZYCY
KONFERENCJA PRASOWA SEJMOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ŁUSZCZYCY
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - SPÓR NA NIBY? KONFERENCJA PRASOWA 
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - SPÓR NA NIBY? KONFERENCJA PRASOWA
KATARZYNA IZYDORCZYK - KATARZYNA IZYDORCZYK ZAŁOŻYCIEL NOWEJ PLATFORMY PROGRAMOWEJ SLD 
KATARZYNA IZYDORCZYK
KATARZYNA IZYDORCZYK ZAŁOŻYCIEL NOWEJ PLATFORMY PROGRAMOWEJ SLD
MARIUSZ GRZEGORCZYK - MARIUSZ GRZEGORCZYK O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O MARSZU KIBICY ROSYJSKICH 
MARIUSZ GRZEGORCZYK
MARIUSZ GRZEGORCZYK O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O MARSZU KIBICY ROSYJSKICH
TAGI ShortNewsTAGI ShortNews
 
 
 
JANUSZ KORWIN-MIKKE - JANUSZ KORWIN-MIKKE NA TEMAT 4 CZERWCA 1989 ROKU ORAZ O EURO 2012 
JANUSZ KORWIN-MIKKE
JANUSZ KORWIN-MIKKE NA TEMAT 4 CZERWCA 1989 ROKU ORAZ O EURO 2012
SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY - XVIII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY 
SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY
XVIII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY
POSEŁ LESZEK MILLER - POSEŁ LESZEK MILLER O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O LIŚCIE PREZYDENTA USA 
POSEŁ LESZEK MILLER
POSEŁ LESZEK MILLER O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O LIŚCIE PREZYDENTA USA
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI - POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI NA TEMAT USTAWY EMERYTALNEJ ORAZ O PARADZIE RÓWNOŚCI 
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI NA TEMAT USTAWY EMERYTALNEJ ORAZ O PARADZIE RÓWNOŚCI
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI - EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI NA TEMAT LISTU BARACKA OBAMY Z PRZEPROSINAMI ORAZ O EURO 2012 
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI NA TEMAT LISTU BARACKA OBAMY Z PRZEPROSINAMI ORAZ O EURO 2012
MŁODZI INNOWACYJNI - POLITYCZNA.TV NA FORUM MŁODYCH INNOWACYJNYCH 
MŁODZI INNOWACYJNI
POLITYCZNA.TV NA FORUM MŁODYCH INNOWACYJNYCH
POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI - POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI O BLOKADZIE SEJMU ORAZ O EURO 
POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI
POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI O BLOKADZIE SEJMU ORAZ O EURO
POSEŁ ADAM HOFMAN - POSEŁ ADAM HOFMAN NA TEMAT MANIPULACJI TELEFONU PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO 
POSEŁ ADAM HOFMAN
POSEŁ ADAM HOFMAN NA TEMAT MANIPULACJI TELEFONU PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO
POSEŁ MACIEJ BANASZAK - POSEŁ MACIEJ BANASZAK O PRZYGOTWANIACH POLSKI DO EURO ORAZ O KONGRESIE RUCHU PALIKOTA 
POSEŁ MACIEJ BANASZAK
POSEŁ MACIEJ BANASZAK O PRZYGOTWANIACH POLSKI DO EURO ORAZ O KONGRESIE RUCHU PALIKOTA
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI - POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I NAGRAŃ NA TELEFONIE LECHA KACZYŃSKIEGO 
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I NAGRAŃ NA TELEFONIE LECHA KACZYŃSKIEGO
 
TAGI wyszukiwarkiTAGI wyszukiwarki
  
 
 
 
start
na żywo
archiwum vod
czytelnia artykułów
zarejestruj nowe konto
praca
reklama
kontakt
o polityczna.tv
przepisy prawne
polityczna.tv - obiektywna polityka
banery
dodatki
logotypy
kanały rss
twitter
youtube
facebook
TV over IP
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 
PREZYDENT BRONISŁAW KOMOROWSKI PRZEMÓWIENIE KORPUS DYPLOMATYCZNY