PREZYDENT BRONISŁAW KOMOROWSKI PRZEMÓWIENIE KORPUS DYPLOMATYCZNY
 
wersja testowa polityczna.tv otwórz w tym oknieotwórz w nowym oknie kontaktfacebookYouTubegoogle+twitterdodaj ShortNewsdodaj artykułdodaj videotransmituj na żywomoje konto
 
 
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 KURS EURO EURKURS WALUTY EUR: 4,5035KURS WALUTY EUR: 4,5035KURS WALUTY EUR: 4,5035KURS WALUTY EUR: 4,5035KURS WALUTY EUR: 4,5035KURS WALUTY EUR: 4,5035 KURS DOLARA AMERYKAŃSKIEGO USDKURS WALUTY USD: 4,1825KURS WALUTY USD: 4,1825KURS WALUTY USD: 4,1825KURS WALUTY USD: 4,1825KURS WALUTY USD: 4,1825KURS WALUTY USD: 4,1825 KURS FUNTA BRYTYJSKIEGO GBPKURS WALUTY GBP: 5,3340KURS WALUTY GBP: 5,3340KURS WALUTY GBP: 5,3340KURS WALUTY GBP: 5,3340KURS WALUTY GBP: 5,3340KURS WALUTY GBP: 5,3340 
 KURS FRANKA SZFAJCARSKIEGO CHFKURS WALUTY CHF: 4,1551KURS WALUTY CHF: 4,1551KURS WALUTY CHF: 4,1551KURS WALUTY CHF: 4,1551KURS WALUTY CHF: 4,1551KURS WALUTY CHF: 4,1551 KURS DOLARA KANADYJSKIEGO CADKURS WALUTY CAD: 3,1553KURS WALUTY CAD: 3,1553KURS WALUTY CAD: 3,1553KURS WALUTY CAD: 3,1553KURS WALUTY CAD: 3,1553KURS WALUTY CAD: 3,1553 KURS JEN JENA JAPOŃSKIEGO JPY (100 JENÓW)KURS WALUTY JPY: 3,6654KURS WALUTY JPY: 3,6654KURS WALUTY JPY: 3,6654KURS WALUTY JPY: 3,6654KURS WALUTY JPY: 3,6654KURS WALUTY JPY: 3,6654 
zaloguj sięzarejestruj się
2016-12-07 • 09:30:58 • GMT +1
 
 
strona głównana żywoarchiwum vodczytelnia artykułówzarejestruj się
 
reklama
 
 
polityczna.tv|sejm|senat|prezydent|premier
  
 
 
 
http://polityczna.tv/n/3ef815416f775098fe977004015c6193
 
 

PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA

 

PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA


PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA NA SPOTKANIU Z KORPUSEM DYPLOMATYCZNYM


Ekscelencjo Księże Nuncjuszu,
Wasze Ekscelencje,
Szanowne Panie i Panowie Marszałkowie Sejmu i Senatu,
Panie i Panowie Ministrowie, Panowie Prezesi,
Wszyscy Dostojni Goście,

Chcę bardzo podziękować Księdzu Nuncjuszowi za życzenia oraz ciepłe, dobre słowa o Polsce. Dziękuję także Jego Ekscelencji za podzielenie się z nami refleksją na temat bolączek współczesnego świata. Podzielam, sądzę, że podzielamy wszyscy wiele obaw i trosk wyrażonych w słowach Księdza Nuncjusza.

Ale jednocześnie warto zauważyć, że widzimy, czujemy wiele oznak rozwoju, postępu, co jest przecież źródłem naszego wspólnego optymizmu, jeśli chodzi o kierunek rozwoju świata i każdego państwa i każdej ojczyzny.. Wiemy, że w świecie współczesnym potrzeba więcej zaufania, więcej woli zgodnego współdziałania na rzecz wspólnego dobra w perspektywie globalnej.

Rok 2011 był dobrym rokiem dla Polski. To był rok niełatwych prób i wyzwań, którym, w moim przekonaniu, jako państwo i naród potrafiliśmy sprostać. Opowiadamy się więc za dalszym wzmacnianiem podstaw cywilizacyjnego rozwoju Polski, za otwartością w stosunkach zewnętrznych, za przyjaznymi kontaktami z naszymi sąsiadami i z innymi narodami świata. Czujemy w Polsce, że mniej jest dzisiaj lęków, a więcej wiary we własne możliwości, jest więcej optymizmu, jeśli chodzi o wizję przyszłości.

Październikowe wybory parlamentarne potwierdziły stabilność polityczną naszego kraju oraz możliwość zgodnego współdziałania na rzecz wspólnego dobra, mimo naturalnych w demokracji sporów. Rząd wyłoniony w tych wyborach otrzymał polityczny mandat do reform niezbędnych do podtrzymania rozwoju Polski w dłuższym horyzoncie czasowym. Cieszą nas w Polsce uzyskiwane obecnie wyniki gospodarcze, ponad 3,5-procentowy wzrost PKB w 2011 roku oraz dobre prognozy na rok 2012. Cieszą pomimo obaw, że przecież sytuacja zewnętrzna, sytuacja w Unii Europejskiej, a szczególnie w strefie euro nie napawa pełnym optymizmem. My w Polsce staramy się zachować nasz optymistyczny punkt widzenia, bo jesteśmy przekonani, że wiemy, co należy zrobić, aby utrzymać wzrost gospodarczy.

Źródłem naszej satysfakcji są też dobre oceny polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Sprawując prezydencję Polska zabiegała o utrzymanie spójności i witalności europejskiego projektu integracyjnego. Polska chce silnej Europy, silnych instytucji wspólnotowych oraz zgodnego współdziałania państw członkowskich. W Unii Europejskiej potrzebujemy, w naszym przekonaniu więcej woli porozumienia, więcej odwagi w zmienianiu mechanizmów, ale także i więcej wiary, że jest to projekt, który ma przed sobą znakomitą przyszłość.

W historii wielu państw Europy dużym echem w czasie polskiej prezydencji odbiły się nazwiska znamienitych Polek i Polaków. Wspominał także i o tym Dziekan Korpusu Dyplomatycznego Nuncjusz Apostolski. Dlatego muzyka Chopina i Szymanowskiego, kompozytorów w Polsce ukształtowanych a tworzących dla całego świata, towarzyszyła naszemu przewodnictwu w różnych miejscach Europy. Rok 2011 był także międzynarodowym rokiem Marii Skłodowskiej-Curie wielkiej polskiej uczonej, która dzięki pionierskim odkryciom w dziedzinie fizyki i chemii, przecierała w Europie szlak do akademickiej i naukowej kariery kobiet. Ignacy Jan Paderewski, wielki pianista, którego portret i fortepian mijali Państwo wchodząc do tej Sali,  wygłaszając swoje expose jako polski premier w trudnych czasach tuż po pierwszej wojnie światowej powiedział, że o Polskę walczyli nie tylko wojownicy, ale że „walczyli o nią i dla niej rycerze słowa, barw i dźwięków, szermierze myśli, nauki i wiedzy”.

Rok 2011 trwale zapisze się w kartach historii. Będzie tak ze względu na wydarzenia zwane na świecie „arabską wiosną”. Dla nas Polaków były one przypomnieniem o nieusuwalnej tęsknocie człowieka do życia w warunkach godności i większej wolności, o aspiracjach związanych z poprawą warunków życia jednostek i całych społeczeństw. Te wydarzenia dla nas, dla Polaków, szczególnie Polaków pokolenia Solidarności, były przypomnieniem o naszym roku 1980, a potem 1989. Dlatego wydarzenia w Afryce Północnej wywołały u nas uczucia empatii i solidarności. Mimo nierzadko dramatycznego biegu tych procesów, wierzymy w ich pomyślny efekt, życzymy narodom całego regionu Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu sukcesu w dziele, które zostało z odwagą podjęte.

Wasze Ekscelencje,
Dostojni Goście,

Dla polskiej dyplomacji ubiegły rok był rokiem wytężonej pracy i wielu ważnych wydarzeń w stosunkach zewnętrznych. Dla mnie osobiście również był to rok bogaty w kontakty międzynarodowe. Polska gościła m.in. szczyt Trójkąta Weimarskiego, szczyt prezydentów państw Europy Środkowej, w którym wzięło udział dwadzieścia głów państw z regionu, a gościem honorowym był Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama. Polska gościła także szczyt Partnerstwa Wschodniego. W minionym roku było wiele okazji do spotkań i rozmów z prezydentami, premierami, parlamentarzystami, z dyplomatami, przedstawicielami organizacji międzynarodowych, życia gospodarczego, ważnych ośrodków analitycznych, organizacji pozarządowych zajmujących się różnymi problemami społecznymi. Wszystkim za wkład w naszą wspólną działalność, naszą współpracę chcę w tym momencie serdecznie podziękować.

Jestem wdzięczny, że tak wielu ludzi zechciało się dzielić ze mną i z Polską ich obserwacjami i sugestiami odnoszącymi się także do tego, co Polska mogłaby zrobić w różnych dziedzinach życia międzynarodowego, w swoich relacjach dwustronnych.

Doświadczenie ostatniego roku niesie ze sobą świadomość trudności, przed którymi stoimy jako narody, jako regiony i jako cała społeczność międzynarodowa. Jednocześnie jednak doświadczenie mówi nam, że przyszłość jest w naszych rękach i że jeśli będziemy pracować, to problemy, z którymi się zmagamy, są do przezwyciężenia. Konieczne jest w tym celu odrzucenie pokusy unilateralizmu, postaw nacjonalistycznych, logiki „my i wy”, w której sukces jednych jest zawsze okupiony przegraną drugich.

Nie ma innej drogi przezwyciężenia antagonizujących różnic, trudności w stosunkach dwustronnych czy problemów regionalnych bądź globalnych, jak tylko dialog, otwartość i szczerość, które budują zaufanie i które prowadzą do dobrych porozumień.

Od dwudziestu przeszło lat niezmiennie pozytywnie rozwijają się dobrosąsiedzkie relacje z państwami naszego regionu. Polska potrafi przyjaźnie układać stosunki między narodami. Cieszę się, że tę naszą polską zdolność do odmieniania stosunków dwustronnych - niegdyś konfliktowych, pełnych dramatycznych doświadczeń, odwracania ich - na relacje otwartości i dialogu, wymiany dóbr i myśli, na perspektywy, w których dostrzega się i ceni sąsiada, ceni i lubi się tych, z którymi przyszło nam żyć od wielu, wielu wieków w sąsiedztwie.

Potrafimy, wbrew różnym doświadczeniom, dobrze układać stosunki z naszymi sąsiadami. Moje wielokrotne spotkania z kolegami z Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier czy państw bałtyckich, z Ukrainy potwierdzają słuszność politycznej dewizy „zgoda buduje”. Nie będziemy więc ustawali w wysiłkach, aby te imponujące przeobrażenia i osiągnięcia utrwalać i dodawać nowe impulsy w stosunkach z naszymi sąsiadami.

Dostojni Goście,

Dzięki wysiłkowi prezydencji, pokazaliśmy raz jeszcze, że integracja europejska jest dla nas nie tylko sposobem realizacji własnego interesu narodowego, ale że jest przede wszystkim wyborem cywilizacyjnym, wyborem aksjologicznym.

Podstawowym, krótkoterminowym, choć strategicznie ważnym zadaniem przed którym stoi Unia Europejska jest ustabilizowanie strefy euro, w tym wzmocnienie unii monetarno-gospodarczej w sposób, który jednocześnie nie pozbawi tej strefy na lata możliwości gospodarczego wzrostu. Nie może to być zarazem osłabienie wspólnotowego charakteru Unii. Byłoby ironią historii, gdyby wspólnotowy dotychczas charakter Unii, nadany jej przed laty przez ojców założycieli, przez państwa założycielskie został obecnie rozmontowany przez te same państwa z powodu błędów popełnionych przez niektóre rządy niektórych państw członkowskich.

Polska pozostanie stanowczym adwokatem Unii spójnej, dynamicznej i otwartej na swoje sąsiedztwo, Unii zaangażowanej w rozwiązywanie wspólnych problemów ludzkości. Unia musi pozostać otwarta na swoje otoczenie, w tym perspektywę stopniowego rozszerzania się. Podzielam głęboką wiarę Benedykta XVI oraz jego błogosławionego poprzednika Jana Pawła II, wyniesionego na ołtarze papieża-Polaka, w wartość Europy i w jej zdolność do odradzania się, w potrzebę jej otwartości na świat, która umożliwia jej dzielenie się jej najlepszymi osiągnięciami z całą ludzkością.

Jan Paweł II mówił często o wschodnim płucu Europy, które powinno być połączone z jej zachodnią częścią tak, aby Europa mogła być w pełni sobą, bogatą swym cywilizacyjnym doświadczeniem i różnorodnością, swym dziedzictwem, zasobami ludzkimi i naturalnymi. Ta wizja cały czas realizuje się, w moim przekonaniu, w dalece niepełnym wymiarze.

Polska podjęła wysiłek normalizacji i pojednania z Rosją. Widzieliśmy w tym, i nadal widzimy, nasz wkład w dzieło pojednania narodów całej Europy. Moje spotkanie z prezydentem Miedwiediewem w tym pałacu, w grudniu 2010 roku, dało nadzieję na postęp w tym procesie. Wierzę, że jest możliwe dalsze dobre i konsekwentne dążenie obu stron do rozwijania dialogu, dążenie na rzecz zbliżenia Unii i Rosji. Zarówno współkształtując politykę Unii Europejskiej, jak i w naszych stosunkach dwustronnych z Rosją, jesteśmy zainteresowani dalszym rozwojem naszej współpracy.

Liczymy na szybszy postęp w zbliżaniu Ukrainy do UE i pozostajemy przekonani, że znikną przeszkody, które utrudniają podpisanie wynegocjowanego już porozumienia o stowarzyszeniu Ukrainy z Unią.

Boli nas, jako sąsiadów, blokowanie demokratycznych i europejskich aspiracji narodu białoruskiego. Wierzymy, że zostanie tam przywrócona wolność tym, którzy zostali tej wolności z powodów politycznych pozbawieni.

Wasze Ekscelencje,
Dostojni Goście,

Polska pozostaje przekonanym zwolennikiem utrzymania bliskich, sojuszniczych związków pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi. Wnosimy do nich wkład w wymiarze bilateralnym i poprzez współdziałanie w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Cieszę się, że najbliższy szczyt Sojuszu, w maju bieżącego roku, odbędzie się w Chicago, mieście, z którym związany jest obecny Prezydent Stanów Zjednoczonych, ale które przede wszystkim, dla nas, dla Polaków jest zawsze największym skupiskiem Polaków i osób polskiego pochodzenia żyjących poza granicami naszego kraju. Liczę, że spotkanie NATO, właśnie w Chicago, stanie się dobrą okazją do potwierdzenia więzi transatlantyckich oraz roli Sojuszu w stabilizowaniu bezpieczeństwa w całej strefie euroatlantyckiej z pożytkiem dla wszystkich państw, które się w niej znajdują. Ważne będzie także skuteczne poszukiwanie politycznego rozwiązania dla zbyt długo trwającego i niszczącego konfliktu w Afganistanie.

Moja niedawna wizyta w Chinach była jeszcze jednym z przejawów dążenia Polski do rozszerzenia kontaktów z krajami leżącymi poza Europą. Nasz potencjał i miejsce w Europie predestynują nas, w moim przekonaniu, do intensyfikacji relacji z krajami Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Ich praca i osiągnięcia budzą w Polsce uznanie, szacunek, wielkie zainteresowanie i ogromną życzliwość. Mamy sobie coraz więcej sobie do zaoferowania w sferze gospodarczej, kulturalnej, edukacyjnej.

Jednym z instrumentów naszej obecności w krajach pozaeuropejskich jest pomoc, której  celem powinno być umacnianie stabilności, tworzenie podstaw wzrostu gospodarczego i samodzielności tych narodów, które doświadczyły konfliktów i innych nieszczęść. Staramy się więc dzielić zarówno środkami materialnymi, jak i unikatowym doświadczeniem w budowaniu państwa prawa, poszanowania praw człowieka i żywotnej gospodarki rynkowej.

Polska niezmiennie pozostaje przekonana o wartości praw człowieka - z perspektywy pojedynczych jednostek, większych zbiorowości, zwłaszcza mniejszości narodowych i religijnych, jak i z perspektywy sprawiedliwego pokoju i trwałego rozwoju. Stąd aktywność mającego siedzibę w Warszawie sekretariatu „Wspólnoty Demokracji”, stąd nasze starania o utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji.

Polska pozostanie aktywna w organizacjach międzynarodowych, tych, które służą bezpieczeństwu międzynarodowemu, rozwojowi kontaktów między państwami i kontaktów międzyludzkich, tych, które umacniają prawo międzynarodowe i poszanowanie praw człowieka, które tworzą podstawy zrównoważonego rozwoju oraz rozwiązują problemy globalne, głodu, wykluczenia, pandemii, zwalczają zagrożenia dla środowiska naturalnego człowieka. Będziemy tam, w tych organizacjach aktywni - w Radzie Europy, OBWE, ONZ i organizacjach wyspecjalizowanych tego systemu. Będziemy wspierać to wszystko, co służy dobru ludzkości, co sprzyja dialogowi, tolerancji, niedyskryminacji, co zmniejsza rolę siły militarnej w życiu międzynarodowym.

W poprzednim półroczu Polska przewodziła Radzie Unii Europejskiej, a w połowie bieżącego roku, wspólnie z Ukrainą, będziemy gospodarzem mistrzostw Europy w piłce nożnej, Euro 2012.  Wspomniał o tym także i ksiądz Nuncjusz, to naprawdę dla nas ważne wydarzenie. Chcielibyśmy bardzo, abyśmy mogli je przeżywać także z naszymi przyjaciółmi, także z wszystkimi fanami piłki nożnej. Zadbamy o wszystko. Będziemy starali się, aby to była dobra okazja do poznania Polski, polskiej kultury, Polaków. Zadbamy o wszystko poza jednym – nie możemy zagwarantować, że wszyscy wygrają. Ale liczymy na to, że i poprzez Euro 2012 znajdziemy drogę do tego, co ludzi łączy.

Księże Arcybiskupie Nuncjuszu, Dostojni Goście, Wszyscy Zgromadzeni!

Życzę wszystkim Państwu, Państwa rodzinom, Państwa narodom wszelkich pomyślności na niełatwy, ale przecież mający także i swoją piękną, dobrą perspektywę roku 2012. Życzę wszystkim krajom, życzę także Polsce, aby ten rok przyniósł nam wszystkim pokój i szczęście! Wszystkiego najlepszego.

Źródło: prezydent.pl

   Mario Chayd - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego
EUROPA 
 
OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU ZE SZCZYTEM UNII EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE UKRAINY
INFORMACJA PREMIERA W SPRAWIE SYTUACJI NA UKRAINIE
POLSKA 
 
31. POSIEDZENIE SEJMU RP. POSŁOWIE ZAKOŃCZYLI OBRADY
31. POSIEDZENIE SENATU RP. ZAKOŃCZENIE OBRAD
31. POSIEDZENIE SEJMU RP. HARMONOGRAM
31 POSIEDZENIE SENATU RP. PODSUMOWANIE 4 DNIA OBRAD
31 POSIEDZENIE SEJMU. PODSUMOWANIE TRZECIEGO DNIA OBRAD
31 POSIEDZENIE SENATU. PODSUMOWANIE 3 DNIA OBRAD
31 POSIEDZENIE SEJMU. PODSUMOWANIE DRUGIEGO DNIA OBRAD
31 POSIEDZENIE SEJMU. PODSUMOWANIE PIERWSZEGO DNIA OBRAD
31 POSIEDZENIE SEJMU RP TRWAJĄ OBRADY
31 POSIEDZENIE SEJMU RP HARMONOGRAM
31 POSIEDZENIE SENATU DZIEŃ DRUGI
31 POSIEDZENIE SENATU DZIEŃ PIERWSZY
EXPOSÉ PREMIER BEATY SZYDŁO
30 POSIEDZENIE SENATU SENATOROWIE ZAKOŃCZYLI OBRADY
30. POSIEDZENIE SENATU RP PODSUMOWANIE DRUGIEGO DNIA OBRAD
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 30. POSIEDZENIE SEJMU [ video ]
HARMONOGRAM 30 POSIEDZENA SEJMU
30 POSIEDZENIE SEJMU RP PIERWSZY DZIEŃ OBRAD
30 POSIEDZENIE SENATU RP DZIEŃ PIERWSZY
30 POSIEDZENIE SEJMU HARMONOGRAM OBRAD
ORĘDZIE PREZYDENTA RP [ video ]
RADOSNY LISTOPAD CZYLI NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W SEJMIE
DONALD TRUMP 45 PREZYDENT USA
29. POSIEDZENIE SEJMU RP ZAKOŃCZENIE OBRAD
29 POSIEDZENIE SENATU RP - ZAKOŃCZENIE
DRUGI DZIEŃ 29 POSIEDZENIA SEJMU
ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ OBRAD 29. POSIEDZENIA SEJMU
29. POSIEDZENIE SENATU RP. PODSUMOWANIE PIERWSZEGO DNIA
TRWA 29. POSIEDZENIE SEJMU
29 POSIEDZENIE SEJMU RP
29. POSIEDZENIE SENATU
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 28. POSIEDZENIE SEJMU
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 27 POSIEDZENIE SEJMU
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 27 POSIEDZENIE SENATU
RESPONSIBLE BUSINESS AWARDS EXECUTIVE CLUB
27. POSIEDZENIE SENATU PODSUMOWANIE PIERWSZEGO DNIA
SEJM ZAKOŃCZYŁ DRUGI DZIEŃ OBRAD – PODSUMOWANIE
ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 27. POSIEDZENIA SEJMU
TRWA 27. POSIEDZENIE SEJMU
27. POSIEDZENIE SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 26. POSIEDZENIE SEJMU
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 26. POSIEDZENIE SENATU
DRUGI DZIEŃ 26. POSIEDZENIA SEJMU
26. POSIEDZENIE SEJMU – PODSUMOWANIE PIERWSZEGO DNIA OBRAD
TRWA 26. POSIEDZENIE SEJMU
24 POSIEDZENIE SEJMU - PODSUMOWANIE
24 POSIEDZENIE SEJMU
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 23 POSIEDZENIE SEJMU RP
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 23 POSIEDZENIE SENATU RP
23 POSIEDZENIE SEJMU - ZAKOŃCZYŁ SIĘ TRZECI DZIEŃ OBRAD
ŚWIAT 
 
PREZYDENT UHONOROWANY NAGRODĄ GLOBAL CITIZEN
ZMIANY W NATO MUSZĄ WZMOCNIĆ SOJUSZ
POLSKA NIEZMIENNIE WIERZY W CELE I ZASADY NZ
WYSTĄPIENIE PREZYDENTA RP NA 68. SESJI ZO NZ
ZASTRZEŻENIA DO DZIAŁAŃ RADY BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE SYRII
WIZYTA PREZYDENTA W NOWYM JORKU
GRECJA BEZ EURO?

PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA NA SPOTKANIU Z KORPUSEM DYPLOMATYCZNYM

 
 
• POLSKA
 
31. POSIEDZENIE SEJMU RP. POSŁOWIE ZAKOŃCZYLI OBRADY OSTATNI DZIEŃ OBRAD ROZPOCZĄŁ SIĘ OD UCZCZENIA MINUTĄ CISZY PAMIĘCI GÓRNIKÓW, KTÓRZY ODESZLI NA WIECZNĄ SZYCHTĘ. SEJM ROZPOCZĄŁ PRACE PARLAMENTARNE NAD KILKOMA PROJEKTAMI, W TYM TZW. USTAWĄ DEZUBEKIZACYJNĄ, PRZEWIDUJĄCĄ OBNIŻENIE EMERYTUR I RENT BYŁYM FUNKCJONARIUSZOM SŁUŻB PRL ORAZ PROJEKTEM POWOŁANIA KOMISJI WERYFIKACYJNEJ, KTÓRA MA ZAJĄĆ SIĘ DECYZJAMI REPRYWATYZACYJNYMI DOTYCZĄCYMI NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKICH. W BLOKU GŁOSOWAŃ POSŁOWIE WPROWADZILI DO PRAWA O ZGROMADZENIACH MOŻLIWOŚĆ ZGŁASZANIA TZW. ZGROMADZEŃ CYKLICZNYCH. IZBA UCHWALIŁA TEŻ PAKIET ZMIAN UŁATWIAJĄCYCH PROWADZENIE FIRM ORAZ PODWYŻSZYŁA – OD 1 MARCA 2017 R. – KWOTĘ NAJNIŻSZEJ EMERYTURY I RENTY DO 1 TYS. ZŁ. SEJM PODJĄŁ TEŻ KILKA UCHWAŁ, DOTYCZĄCYCH M.IN. POTĘPIENIA MASOWEJ EKSTERMINACJI MNIEJSZOŚCI RELIGIJNYCH PRZEZ TZW. PAŃSTWO ISLAMSKIE ORAZ SPRZECIWU WOBEC PROPOZYCJI USTANOWIENIA KOREKCYJNEGO MECHANIZMU ALOKACJI UCHODŹCÓW.

31. POSIEDZENIE SEJMU RP. POSŁOWIE ZAKOŃCZYLI OBRADY


OSTATNI DZIEŃ OBRAD ROZPOCZĄŁ SIĘ OD UCZCZENIA MINUTĄ CISZY PAMIĘCI GÓRNIKÓW, KTÓRZY ODESZLI NA WIECZNĄ SZYCHTĘ. SEJM ROZPOCZĄŁ PRACE PARLAMENTARNE NAD KILKOMA PROJEKTAMI, W TYM TZW. USTAWĄ DEZUBEKIZACYJNĄ, PRZEWIDUJĄCĄ OBNIŻENIE EMERYTUR I RENT BYŁYM FUNKCJONARIUSZOM SŁUŻB PRL ORAZ PROJEKTEM POWOŁANIA KOMISJI WERYFIKACYJNEJ, KTÓRA MA ZAJĄĆ SIĘ DECYZJAMI REPRYWATYZACYJNYMI DOTYCZĄCYMI NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKICH. W BLOKU GŁOSOWAŃ POSŁOWIE WPROWADZILI DO PRAWA O ZGROMADZENIACH MOŻLIWOŚĆ ZGŁASZANIA TZW. ZGROMADZEŃ CYKLICZNYCH. IZBA UCHWALIŁA TEŻ PAKIET ZMIAN UŁATWIAJĄCYCH PROWADZENIE FIRM ORAZ PODWYŻSZYŁA – OD 1 MARCA 2017 R. – KWOTĘ NAJNIŻSZEJ EMERYTURY I RENTY DO 1 TYS. ZŁ. SEJM PODJĄŁ TEŻ KILKA UCHWAŁ, DOTYCZĄCYCH M.IN. POTĘPIENIA MASOWEJ EKSTERMINACJI MNIEJSZOŚCI RELIGIJNYCH PRZEZ TZW. PAŃSTWO ISLAMSKIE ORAZ SPRZECIWU WOBEC PROPOZYCJI USTANOWIENIA KOREKCYJNEGO MECHANIZMU ALOKACJI UCHODŹCÓW.

Pierwsze czytania czterech projektów ustaw: dwóch poselskich oraz dwóch rządowych

Sejm przeprowadził pierwsze czytanie rządowego projektu tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Projekt przewiduje obniżenie emerytur i rent inwalidzkich funkcjonariuszom, określonych stanowisk, formacji i instytucji (np. Służby Bezpieczeństwa), którzy pełnili służbę na rzecz totalitarnego państwa w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r., a także rent rodzinnych pobieranych po takich funkcjonariuszach. Ponadto, obniżone świadczenie nie będzie mogło przekraczać średniej emerytury lub renty wypłacanej przez ZUS w czasie tworzenia projektowanej ustawy. Projektowana ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r., a nowe kwoty świadczeń dla osób nią objętych będą wypłacane od 1 października przyszłego roku. Projekt uzasadnił Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak. Złożonymi w dyskusji wnioskami o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu posłowie zajmą się na kolejnym posiedzeniu Izby.

Rządowa propozycja zmian dotyczących reprywatyzacji w Warszawie przewiduje powołanie Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa. Celem projektu jest ostateczne uregulowanie praw do nieruchomości położonych w Warszawie oraz roszczeń byłych właścicieli, którym prawo własności odebrano na podstawie tzw. dekretu Bieruta, a następnie zwrócono z naruszeniem prawa. Projektowana ustawa, w ocenie rządu, pozwoli także ujawnić nadużycia związane z wydawaniem decyzji reprywatyzacyjnych. Umożliwi też usunięcie skutków decyzji reprywatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa, powodujących uszczerbek majątkowy w zasobie mienia komunalnego lub krzywdzenie lokatorów przez właścicieli kamienic. W myśl projektu nowo utworzona Komisja, jako organ administracji publicznej stojący na straży interesu publicznego w zakresie wydawania decyzji reprywatyzacyjnych, zajmie się oceną i badaniem decyzji dotyczących nieruchomości warszawskich. Organem opiniodawczo-doradczym ma być Społeczna Rada. W imieniu rządu projekt uzasadnił wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Zgłoszony w dyskusji wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu posłowie rozpatrzą na następnym posiedzeniu Sejmu.

Celem przedstawionego przez grupę posłów KP Platforma Obywatelska projektu ustawy o uregulowaniu praw do nieruchomości na terenie miasta stołecznego Warszawy jest kompleksowe uregulowanie praw do nieruchomości na terenie stolicy, zasad i zakresu ustanowienia użytkowania wieczystego nieruchomości, wypłaty odszkodowań i rekompensat oraz uporządkowanie wszelkich innych roszczeń byłych właścicieli nieruchomości warszawskich, którzy na mocy dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów zostali pozbawieni prawa własności nieruchomości. Projekt uzasadnił poseł Mariusz Kierwiński. Dokument trafił do dalszych prac w Komisji Ustawodawczej.

Poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw zawiera propozycję zwiększenia kwoty wolnej od podatku z 3091 zł do 8000 zł. W imieniu wnioskodawców – grupy posłów KP Polskiego Stronnictwa Ludowego – uzasadniła go posłanka Genowefa Tokarska. W dyskusji padł wniosek o zakończenie prac nad projektem na etapie pierwszego czytania. Posłowie rozpatrzą go w głosowaniach na kolejnym posiedzeniu Izby.

Sejm podjął decyzje o skierowaniu pięciu projektów do prac w komisjach sejmowych

Rządowy projekt ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym wraz z przepisami wprowadzającymi trafił do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.

Przedłożoną przez Radę Ministrów propozycją ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zajmą się Komisje: do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Poselska propozycja przepisów wprowadzających ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego trafiła do dalszych prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Z kolei rządowa propozycja zmian w Prawie łowieckim będzie przedmiotem prac Komisji: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sejm uchwalił jedenaście ustaw

Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje podniesienie, od 1 marca 2017 r., kwoty najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do 1 tys. zł. Ustawa podwyższa też kwoty rent socjalnych oraz rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców ma na celu uproszczenie i poprawę warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarki – jest ona elementem pakietu tzw. „100 zmian dla firm”. Uchwalone zmiany zmniejszają obowiązki administracyjne przedsiębiorców, wspierają rozwój przedsiębiorczości i zwiększają efektywność pracy. Usprawniają ponadto proces inwestycyjny oraz zmniejszają uciążliwość prowadzonych kontroli. Wejście w życie przyjętych przez Sejm rozwiązań pozwoli zaoszczędzić firmom i obywatelom około 230 mln zł rocznie. Ustawa umożliwia złożenie skargi do sądu na przewlekłość kontroli oraz zakaz przeprowadzania ponownej kontroli w tej samej sprawie przez ten sam organ. Przedsiębiorcy, którzy nie wystąpili o interpretację indywidualną przepisów nie będą narażeni na kary, jeżeli stosowali się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej. Firmy zatrudniające poniżej 50 pracowników będą zwolnione z ustalania regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy i tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – obecnie z obowiązków tych są zwolnione firmy zatrudniające do 19 osób. Ustawa wydłuża i ujednolica terminy odwołań do sądu pracy. Podnosi – z 1,2 do 2 mln euro – roczny limit przychodów netto, do którego będzie możliwe prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów. Wzrośnie też– ze 150 do 250 tys. euro – maksymalny próg przychodów uprawniający do korzystania z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ustawa zawiera też szereg zmian w prawie budowlanym – m.in. zwalniających niektóre roboty z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Możliwość zwrócenia się z wnioskiem do wojewody o zgodę na cykliczne organizowanie zgromadzeń - takie rozwiązanie wprowadza nowelizacja Prawa o zgromadzeniach. Zgromadzeniami cyklicznymi w myśl nowelizacji będą te organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej cztery razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych. Ponadto ustawa wymaga tego, by odbywały się one przez ostatnie trzy lata i miały na celu, w szczególności, uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń. Zgodnie z nowelizacją organ gminy będzie wydawał decyzję o zakazie zgromadzenia, jeżeli ma ono odbyć się w miejscu i czasie, w którym odbywa się zgromadzenie cykliczne.

Zmiany w przyznawaniu zasiłków stałych dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności to istota nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Przyjęte przez Sejm rozwiązania umożliwiają przyznanie osobom niepełnosprawnym zasiłków stałych także za okres sprzed uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności.

Nowelizacja ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zmienia zasady powoływania prezesa tej instytucji – będzie to kompetencja premiera, realizowana na wniosek ministra właściwego do spraw transportu.

Zmiany w ustawie o wyposażeniu morskim dostosowują polskie prawo do przepisów unijnych w zakresie jednolitego stosowania zasad związanych z nadzorem rynku nad wyposażeniem morskim, czyli wyrobami umieszczonymi na statkach UE, które zgodnie z przepisami międzynarodowymi wymagają zatwierdzenia przez administrację państwa, pod którego banderą pływają. Z przepisów będą wyłączone pływające jednostki Marynarki Wojennej, Straży Granicznej, Policji i Służby Celnej. Ustawa zobowiązuje Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do przeprowadzania co najmniej raz na dwa lata kontroli jednostek notyfikowanych przeprowadzających ocenę zgodności wyposażenia morskiego. Wejście w życie ustawy ułatwi polskim producentom wytwarzanie wyposażenia morskiego zgodnie z obowiązującymi standardami oraz umożliwi im prowadzenie konkurencyjnej działalności na rynku Unii Europejskiej.

Nowelizacja ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw umożliwi Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji uzyskanie pełniejszych informacji o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Obejmie m.in. informacje o nabyciu lub objęciu przez cudzoziemców udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków w spółkach, będących właścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości położonych w Polsce. Dzięki nowym rozwiązaniom szef MSWiA będzie mógł też szybciej reagować na naruszenia ustawy, co pozytywnie wpłynie na pewność obrotu gospodarczego.

Nowelizacja ustaw o nasiennictwie oraz o ochronie roślin dostosowuje polskie przepisy do dyrektyw unijnych związanych z nasiennictwem i roślinami sadowniczymi. Ustawa umożliwia też wpisywanie do krajowego rejestru odmian gatunków, które nie są objęte przepisami unijnymi, a są tradycyjnie uprawiane w Polsce, a przez to ważne pod względem gospodarczym lub z uwagi na konieczność zachowania bioróżnorodności roślin.

Zapewnienie ciągłości funkcjonowania powszechnego systemu opieki zdrowotnej dla rolników i członków ich rodzin oraz domowników to istota nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym tworzą strumień finansowania projakościowego dla uczelni publicznych. Dofinansowanie miałoby być przeznaczone dla uczelni publicznych, które na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie przyjmą osoby, które najlepiej zdały egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym lub są finalistami oraz laureatami ogólnopolskich olimpiad międzynarodowych. Dotacja ma pozwolić na dofinansowanie uczelni, które ze względu na jakość kształcenia są preferowane przez najzdolniejszych abiturientów. W nowelizacji znalazły się też rozwiązania usprawniające rozpatrywanie wniosków o umorzenie kredytów i pożyczek studenckich.

Posłowie podjęli cztery uchwały

W uchwale w sprawie potępienia masowej eksterminacji mniejszości religijnych przez tzw. Państwo Islamskie Sejm wyraża głęboki hołd dla wszystkich ofiar oraz wzywa do poszanowania przez wszystkie strony konfliktu w Syrii i Iraku prawa mniejszości do dalszego przebywania na terenach zwyczajowo przez nie zamieszkałych, w warunkach godności, równości i bezpieczeństwa oraz pełnego i swobodnego praktykowania religii, bez żadnego przymusu, przemocy bądź dyskryminacji.

W uchwale w sprawie propozycji ustanowienia unijnego korekcyjnego mechanizmu alokacji uchodźców oraz mechanizmu solidarności finansowej Sejm w pełni podtrzymuje stanowisko wyrażone w uchwale Izby z 1 kwietnia 2016 r. w sprawie polityki imigracyjnej Polski, w której sprzeciwił się jakimkolwiek próbom ustanawiania stałych mechanizmów alokacji uchodźców czy migrantów. Sejm stanowczo sprzeciwia się tym samym propozycji ustanowienia korekcyjnego mechanizmu alokacji uchodźców wskazując, że wprowadzenie takiego systemu redystrybucji migrantów mogłoby w efekcie doprowadzić do zwiększenia napływu nielegalnych imigrantów na teren Unii Europejskiej.

Nowelizacja Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej upoważnia Marszałka Sejmu do wyrażenia zgody na wystąpienie przez Komisję Kultury i Środków Przekazu z wnioskiem o przyjęcie dodatkowych, nie więcej niż dwóch, projektów uchwał w sprawie ustanowienia danego roku rokiem osoby albo wydarzenia. Będzie to możliwe po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu. Marszałek Sejmu będzie miał także możliwość wydłużenia terminów na wniesienie takich projektów oraz przedstawienie przez komisję kultury stosownych sprawozdań (obecnie jest to odpowiednio 30 kwietnia oraz 31 maja każdego roku).

Posłowie podjęli też uchwałę w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 1090).

Izba rozpatrzyła poprawki Senatu do jednej ustawy

W dzisiejszych głosowaniach Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2017 r. Tzw. ustawa okołobudżetowa uzupełnia projekt budżetu na przyszły rok i zapewnia jego prawidłową realizację. Dokument trafi teraz do podpisu prezydenta.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

   PRESS - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

POSIEDZENIE SEJMU OBRADY

 
• POLSKA
 
31. POSIEDZENIE SENATU RP. ZAKOŃCZENIE OBRAD OD ROZPATRZENIA I ODRZUCENIA WNIOSKU FORMALNEGO, DOTYCZĄCEGO PRZYBYCIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI NA POSIEDZENIE SENATU W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANĄ USTAWĄ O ORGANIZACJI I TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZED TRYBUNAŁEM KONSTYTUCYJNYM, WZNOWIŁ OBRADY 2 GRUDNIA 2016 R. SENAT.

31. POSIEDZENIE SENATU RP. ZAKOŃCZENIE OBRAD


OD ROZPATRZENIA I ODRZUCENIA WNIOSKU FORMALNEGO, DOTYCZĄCEGO PRZYBYCIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI NA POSIEDZENIE SENATU W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANĄ USTAWĄ O ORGANIZACJI I TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZED TRYBUNAŁEM KONSTYTUCYJNYM, WZNOWIŁ OBRADY 2 GRUDNIA 2016 R. SENAT.

Porządek został uzupełniony o trzy punkty: nowelizację ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby, nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw i ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Na zakończenie posiedzenia odbędą się głosowania. Po zakończeniu piątkowych obrad  Izba dokończy 31. posiedzenie 7 grudnia.

Senatorowie przyjęli bez poprawek ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby. Był to projekt rządowy.  Nowelizacja stanowi, że  przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przedstawicieli służb mundurowych i specjalnych będą określone w ustawie, a nie w zarządzeniach i wewnętrznych regulaminach tych służb. Wprowadzone nowelą zmiany realizują wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Był to poselski projekt. Nowelizacja zakłada objęcie subwencją oświatową sześciolatków niezależnie od tego, czy pójdą do szkoły czy zostaną w edukacji przedszkolnej. Związane jest to ze zniesieniem od początku obecnego roku szkolnego obowiązku nauki dla sześciolatków i koniecznością objęcia wychowaniem przedszkolnym czterech roczników uczniów zamiast, jak dotychczas, trzech. Przed tą zmianą dzieci sześcioletnie miały obowiązek rozpoczynania nauki w szkole, a w konsekwencji były uwzględniane w kwocie subwencji oświatowej oraz finansowane jak każde dziecko szkoły podstawowej. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2016 rok została naliczona na wszystkie sześciolatki. Od roku 2017 na dziecko sześcioletnie, które pozostanie w wychowaniu przedszkolnym, będzie przysługiwać dotacja z budżetu państwa w wysokości 1 338 zł. Oznacza to, że zmniejszony zostanie maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na dofinansowanie zadań gmin w zakresie wychowania przedszkolnego. W 2017 r. miał on wynieść 1 mld 726 mln zł. Po wejściu w życie nowelizacji będzie wynosić 1 mld 374 mln zł. Zniesiona zostanie też możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku sześciu lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Izba zajęła się ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, której projekt przygotował rząd. Głównym celem ustawy jest wyeliminowanie nieuczciwych praktyk handlowych z łańcucha dostaw surowców rolnych i żywności - od producentów produktów rolno-spożywczych do nabywców. Chodzi o przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom, takim jak wymuszanie przez supermarkety na dostawcach żywności obniżania cen za sprzedawane produkty i nakładanie na nich dodatkowych opłat, co pogarsza sytuację finansową producentów żywności. Każdy przedsiębiorca, który podejrzewa, że wobec niego nieuczciwie stosowana jest przewaga kontraktowa, będzie mógł to zgłosić do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK będzie wszczynał postępowanie z urzędu, co ochroni zgłaszającego przed identyfikacją. Wszczęcie postępowania może być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które nie powinno trwać dłużej niż cztery miesiące, a w sprawach szczególnie skomplikowanych maksymalnie pięć miesięcy. Prezes UOKiK będzie mógł nałożyć na podmiot wykorzystujący przewagę kontraktową karę do 3 proc. obrotu firmy osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli choćby nieumyślnie dopuścił się on naruszenia zakazu nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej. Przepisy ustawy stosuje się, jeżeli łączna wartość obrotów (w roku wszczęcia postępowania) między nabywcami a dostawcami produktów przekracza 50 tys. zł rocznie oraz obrót dostawcy lub nabywcy (w roku poprzedzającym postępowanie), który stosował przewagę kontraktową, przekroczył 100 mln zł. Kontrolerzy mogą żądać udostępnienia dokumentów i mogą wejść do budynków i lokali. Za uchylanie się od udzielenia informacji lub za utrudnienie w jej pozyskaniu UOKiK może nałożyć karę do równowartości 50 tys. euro. Ustawa wchodzi w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia z wyjątkami.

Wczoraj senatorowie debatowali nad ustawą o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Był to  projekt poselski. Ustawa reguluje kwestie związane z ustrojem Trybunału, zadaniami powierzonymi jego organom, tj. prezesowi oraz Zgromadzeniu Ogólnemu, a także zagadnienia z zakresu procedury stosowanej w przypadku rozpatrywania spraw, które wymagają rozstrzygnięcia Trybunału. Według ustawy, ZO tworzą sędziowie TK, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta. Do zadań ZO ustawa dodała uchwalenie Kodeksu Etycznego sędziego TK (jego naruszenie rodziłoby odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów TK). Ustawa wprowadza zasadę, że kadencja prezesa i wiceprezesa TK trwa sześć lat. Przepisy przewidują, że w okresie, gdy nie ma osoby pełniącej funkcję prezesa Trybunału lub nie może on wykonywać swoich obowiązków, jego zadania przejmuje tymczasowo sędzia wybrany przez prezydenta spośród sędziów Trybunału o najdłuższym stażu pracy na stanowisku sędziego Trybunału, w sądownictwie powszechnym oraz w administracji państwowej szczebla centralnego na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa. Postanowienie w sprawie czasowego powierzenia obowiązków prezesa TK sędziemu Trybunału musi zostać kontrasygnowane przez premiera. Ustawa stanowi, że ZO przedstawia prezydentowi kandydatów na prezesa Trybunału w terminie miesiąca od dnia, w którym powstał wakat, nie precyzując ich liczby. ZO ma przedstawiać prezydentowi jako kandydatów wszystkich sędziów, którzy w głosowaniu otrzymali co najmniej pięć głosów. Obradom ZO ws. wyboru kandydata na prezesa przewodniczy sędzia najmłodszy stażem. Ustawa zakłada, że publikację orzeczeń Trybunału zarządza prezes TK. Pełny skład TK to co najmniej 11 sędziów. Ponadto z ustawy wynika, że dotychczasowe Biuro Trybunału zostaje zastąpione dwiema jednostkami organizacyjnymi: Kancelarią Trybunału oraz Biurem Służby Prawnej. Ustawa wchodzi w życie w terminie określonym w ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, wywodzącą się z projektu prezydenckiego. Nowelizacja obniża od 1 października 2017 r. wiek emerytalny do  60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn.  Tym samym następuje odwrót od reformy, która wydłużyła i zrównała do 67. roku życia wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn. Zmiany obejmą zarówno osoby ubezpieczone w powszechnym systemie emerytalnym (ZUS), jak i rolników (KRUS). Nowelizacja likwiduje też emerytury częściowe, które przysługiwałyby ubezpieczonym, którzy nie osiągnęli ustalonego w 2012 r. wieku emerytalnego, przy spełnieniu przez nich jednocześnie określonych warunków Zachowano przy tym zasadę wygaszania uprawnień do preferencyjnego przechodzenia na emeryturę, przy spełnieniu określonych przesłanek, dla określonych grup (stan spoczynku sędziów, prokuratorów oraz rolników – do końca 2017 r.). Zmianie podlega szesnaście ustaw, obejmujących powszechny system emerytalny, system ubezpieczenia rolników oraz system zaopatrzeniowy, w tym stan spoczynku dla sędziów, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także emerytury kapitałowe. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

Izba zajęła się ustawą o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw. Był to rządowy projekt. Nowelizacja umożliwi wykorzystanie metanu w likwidowanych zakładach górniczych lub ich oznaczonych częściach bez konieczności uzyskania koncesji węglowodorowej. Ułatwi ona pozyskanie i zagospodarowanie tego gazu, który wydziela się także wtedy, gdy kopalnia nie wydobywa już węgla, zapewni bezpieczeństwo sąsiednich zakładów górniczych oraz okolicy. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Senatorowie omówili ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, której projekt opracował rząd. Nowelizacja zakłada rezygnację z regulowania cen gazu ziemnego przez zwolnienie przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesje na obrót paliwami gazowymi z zagranicą z obowiązku przedkładania taryfy do zatwierdzenia przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wypełnia ona  orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który we wrześniu 2015 r. orzekł, że przez utrzymywanie nieograniczonego ustawowego obowiązku zatwierdzania taryf dla obrotu gazem ziemnym dla wszystkich odbiorców Polska narusza prawo unijne. Proponuje się stopniowe znoszenie regulowania cen gazu ziemnego w odniesieniu do poszczególnych grup odbiorców (dla gospodarstw domowych - z dniem 1 stycznia 2024 r.). Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. z wyjątkami.

Izba pracowała nad ustawą o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw, powstałą na bazie projektu rządowego. Nowelizacja ma na celu przesunięcie z 1 stycznia 2017 r. na 4 czerwca 2018 r. wejścia w życie ustaw związanych z uruchomieniem zmodernizowanego Systemu Informatycznego Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPIK 2.0). Ma to umożliwić dostosowanie zewnętrznych systemów teleinformatycznych do zasilania CEPIK, w szczególności na poziomie starostw. Ustawa przewiduje zmianę mającą wyeliminować lukę prawną, która pozwala kierowcom przekraczającym prędkość o ponad 50 km/h na obszarze zabudowanym na omijanie przepisów dotyczących zatrzymania prawa jazdy na trzy miesiące. Kierowcy ci unikają tej kary, powołując się na brak dokumentów podczas kontroli drogowej. Dzięki nowelizacji starosta będzie mógł podjąć postępowanie o zatrzymaniu prawa jazdy kierującemu, który złamał przepisy, nawet jeśli policja fizycznie nie odebrała mu dokumentu. Inną zmianą jest upoważnienie starosty do wystawienia na podstawie odpisu wyroku sądowego decyzji o skierowaniu kierowcy, który został zatrzymany podczas jazdy pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, na odpowiedni kurs reedukacyjny. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Zdjęcia: Michał Józefaciuk.

   PRESS - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SENAT RP POSIEDZENIE POSIEDZENIA OBRADY OBRAD SENAT NA ŻYWO TRANSMISJA POSIEDZENIA SENATU POSIEDZEŃ

 
• POLSKA
 
31. POSIEDZENIE SEJMU RP. HARMONOGRAM HARMONOGRAM OBRAD SEJMU RP W CZWARTYM DNIU 31. POSIEDZENIA

31. POSIEDZENIE SEJMU RP. HARMONOGRAM


HARMONOGRAM OBRAD SEJMU RP W CZWARTYM DNIU 31. POSIEDZENIA

  • 09:00 – 12:00 - Głosowania. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych.
  • 12:00 – 13:30 - Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o uregulowaniu praw do nieruchomości na terenie miasta stołecznego Warszawy (druk nr 975) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół).
  • 13:30 – 15:00 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa (druk nr 1056) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół).
  • 15:00 – 15:45 - Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1033) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół).
  • 15:45 – 17:00 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1061) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół).
  • 17:00 – 18:00 - Ewentualne oświadczenia poselskie.

TRANSMISJA

   PRESS - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU RP OBRADY OBRAD TELEWIZJA TV LIVE SEJMOWA POLITYCZNA POLITYKA

 
• POLSKA
 
31 POSIEDZENIE SENATU RP. PODSUMOWANIE 4 DNIA OBRAD CZWARTY DZIEŃ 31. POSIEDZENIA SENATU ZAKOŃCZYŁ SIĘ 1 GRUDNIA 2016 R. W GODZINACH NOCNYCH. IZBA PRZYJĘŁA 14 USTAW ORAZ PODJĘŁA UCHWAŁĘ O WNIESIENIU DO SEJMU SENACKIEGO PROJEKTU USTAWY. SENATOROWIE ROZPATRZYLI PONADTO TRZY USTAWY. IZBA WZNOWI OBRADY 2 GRUDNIA O GODZ. 10.00 OD ROZPATRZENIA WNIOSKU FORMALNEGO ZGŁOSZONEGO W TRAKCIE DEBATY NAD USTAWĄ O ORGANIZACJI I TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZED TRYBUNAŁEM KONSTYTUCYJNYM. PRZEPROWADZONE ZOSTANĄ GŁOSOWANIA NAD ROZPATRZONYMI W CZWARTEK USTAWAMI. RANO SENAT UCZCIŁ PAMIĘĆ TRAGICZNIE ZMARŁYCH GÓRNIKÓW W KOPALNI RUDNA NA DOLNYM ŚLĄSKU. NASTĘPNIE PRZEPROWADZONY ZOSTAŁ BLOK GŁOSOWAŃ. PORZĄDEK OBRAD ZOSTAŁ UZUPEŁNIONY O TRZY NOWELIZACJE -  USTAWY O FUNKCJONOWANIU GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW, USTAWY – PRAWO ENERGETYCZNE ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW I USTAWY O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW, A TAKŻE O USTAWĘ O ORGANIZACJI I TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZED TRYBUNAŁEM KONSTYTUCYJNYM.

31 POSIEDZENIE SENATU RP. PODSUMOWANIE 4 DNIA OBRAD


CZWARTY DZIEŃ 31. POSIEDZENIA SENATU ZAKOŃCZYŁ SIĘ 1 GRUDNIA 2016 R. W GODZINACH NOCNYCH. IZBA PRZYJĘŁA 14 USTAW ORAZ PODJĘŁA UCHWAŁĘ O WNIESIENIU DO SEJMU SENACKIEGO PROJEKTU USTAWY. SENATOROWIE ROZPATRZYLI PONADTO TRZY USTAWY. IZBA WZNOWI OBRADY 2 GRUDNIA O GODZ. 10.00 OD ROZPATRZENIA WNIOSKU FORMALNEGO ZGŁOSZONEGO W TRAKCIE DEBATY NAD USTAWĄ O ORGANIZACJI I TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZED TRYBUNAŁEM KONSTYTUCYJNYM. PRZEPROWADZONE ZOSTANĄ GŁOSOWANIA NAD ROZPATRZONYMI W CZWARTEK USTAWAMI. RANO SENAT UCZCIŁ PAMIĘĆ TRAGICZNIE ZMARŁYCH GÓRNIKÓW W KOPALNI RUDNA NA DOLNYM ŚLĄSKU. NASTĘPNIE PRZEPROWADZONY ZOSTAŁ BLOK GŁOSOWAŃ. PORZĄDEK OBRAD ZOSTAŁ UZUPEŁNIONY O TRZY NOWELIZACJE - USTAWY O FUNKCJONOWANIU GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW, USTAWY – PRAWO ENERGETYCZNE ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW I USTAWY O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW, A TAKŻE O USTAWĘ O ORGANIZACJI I TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZED TRYBUNAŁEM KONSTYTUCYJNYM.

Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, wywodzącą się z projektu prezydenckiego. Nowelizacja obniża od 1 października 2017 r. wiek emerytalny do  60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn.  Tym samym następuje odwrót od reformy, która wydłużyła i zrównała do 67. roku życia wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn. Zmiany obejmą zarówno osoby ubezpieczone w powszechnym systemie emerytalnym (ZUS), jak i rolników (KRUS). Nowelizacja likwiduje też emerytury częściowe, które przysługiwałyby ubezpieczonym, którzy nie osiągnęli ustalonego w 2012 r. wieku emerytalnego, przy spełnieniu przez nich jednocześnie określonych warunków Zachowano przy tym zasadę wygaszania uprawnień do preferencyjnego przechodzenia na emeryturę, przy spełnieniu określonych przesłanek, dla określonych grup (stan spoczynku sędziów, prokuratorów oraz rolników – do końca 2017 r.). Zmianie podlega szesnaście ustaw, obejmujących powszechny system emerytalny, system ubezpieczenia rolników oraz system zaopatrzeniowy, w tym stan spoczynku dla sędziów, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także emerytury kapitałowe. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

Izba zajęła się ustawą o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw. Był to rządowy projekt. Nowelizacja umożliwi wykorzystanie metanu w likwidowanych zakładach górniczych lub ich oznaczonych częściach bez konieczności uzyskania koncesji węglowodorowej. Ułatwi ona pozyskanie i zagospodarowanie tego gazu, który wydziela się także wtedy, gdy kopalnia nie wydobywa już węgla, zapewni bezpieczeństwo sąsiednich zakładów górniczych oraz okolicy. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Senatorowie omówili ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, której projekt opracował rząd. Nowelizacja zakłada rezygnację z regulowania cen gazu ziemnego przez zwolnienie przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesje na obrót paliwami gazowymi z zagranicą z obowiązku przedkładania taryfy do zatwierdzenia przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wypełnia ona  orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który we wrześniu 2015 r. orzekł, że przez utrzymywanie nieograniczonego ustawowego obowiązku zatwierdzania taryf dla obrotu gazem ziemnym dla wszystkich odbiorców Polska narusza prawo unijne. Proponuje się stopniowe znoszenie regulowania cen gazu ziemnego w odniesieniu do poszczególnych grup odbiorców (dla gospodarstw domowych - z dniem 1 stycznia 2024 r.). Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. z wyjątkami.

Izba pracowała nad ustawą o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw, powstałą na bazie projektu rządowego. Nowelizacja ma na celu przesunięcie z 1 stycznia 2017 r. na 4 czerwca 2018 r. wejścia w życie ustaw związanych z uruchomieniem zmodernizowanego Systemu Informatycznego Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPIK 2.0). Ma to umożliwić dostosowanie zewnętrznych systemów teleinformatycznych do zasilania CEPIK, w szczególności na poziomie starostw. Ustawa przewiduje zmianę mającą wyeliminować lukę prawną, która pozwala kierowcom przekraczającym prędkość o ponad 50 km/h na obszarze zabudowanym na omijanie przepisów dotyczących zatrzymania prawa jazdy na trzy miesiące. Kierowcy ci unikają tej kary, powołując się na brak dokumentów podczas kontroli drogowej. Dzięki nowelizacji starosta będzie mógł podjąć postępowanie o zatrzymaniu prawa jazdy kierującemu, który złamał przepisy, nawet jeśli policja fizycznie nie odebrała mu dokumentu. Inną zmianą jest upoważnienie starosty do wystawienia na podstawie odpisu wyroku sądowego decyzji o skierowaniu kierowcy, który został zatrzymany podczas jazdy pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, na odpowiedni kurs reedukacyjny. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

W porządku obrad znalazła się ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Był to  projekt poselski. Ustawa reguluje kwestie związane z ustrojem Trybunału, zadaniami powierzonymi jego organom, tj. prezesowi oraz Zgromadzeniu Ogólnemu, a także zagadnienia z zakresu procedury stosowanej w przypadku rozpatrywania spraw, które wymagają rozstrzygnięcia Trybunału. Według ustawy, ZO tworzą sędziowie TK, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta. Do zadań ZO ustawa dodała uchwalenie Kodeksu Etycznego sędziego TK (jego naruszenie rodziłoby odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów TK). Ustawa wprowadza zasadę, że kadencja prezesa i wiceprezesa TK trwa sześć lat. Przepisy przewidują, że w okresie, gdy nie ma osoby pełniącej funkcję prezesa Trybunału lub nie może on wykonywać swoich obowiązków, jego zadania przejmuje tymczasowo sędzia wybrany przez prezydenta spośród sędziów Trybunału o najdłuższym stażu pracy na stanowisku sędziego Trybunału, w sądownictwie powszechnym oraz w administracji państwowej szczebla centralnego na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa. Postanowienie w sprawie czasowego powierzenia obowiązków prezesa TK sędziemu Trybunału musi zostać kontrasygnowane przez premiera. Ustawa stanowi, że ZO przedstawia prezydentowi kandydatów na prezesa Trybunału w terminie miesiąca od dnia, w którym powstał wakat, nie precyzując ich liczby. ZO ma przedstawiać prezydentowi jako kandydatów wszystkich sędziów, którzy w głosowaniu otrzymali co najmniej pięć głosów. Obradom ZO ws. wyboru kandydata na prezesa przewodniczy sędzia najmłodszy stażem. Ustawa zakłada, że publikację orzeczeń Trybunału zarządza prezes TK. Pełny skład TK to co najmniej 11 sędziów. Ponadto z ustawy wynika, że dotychczasowe Biuro Trybunału zostaje zastąpione dwiema jednostkami organizacyjnymi: Kancelarią Trybunału oraz Biurem Służby Prawnej. Ustawa wchodzi w życie w terminie określonym w ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Zdjęcia: Michał Józefaciuk.

   PRESS - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SENAT NA ŻYWO TRANSMISJA POSIEDZENIA SENATU TRANSMISJA POSIEDZEŃ SENATU TELEWIZJA TV SENACKA

 
• POLSKA
 
31 POSIEDZENIE SEJMU. PODSUMOWANIE TRZECIEGO DNIA OBRAD POCZĄTEK PARLAMENTARNYCH PRAC M.IN. NAD LIKWIDACJĄ MINISTERSTWA SKARBU PAŃSTWA ORAZ POWSTANIEM PROKURATORII GENERALNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TO TYLKO NIEKTÓRE PROPOZYCJE, KTÓRYMI POSŁOWIE ZAJMOWALI SIĘ TRZECIEGO DNIA 31. POSIEDZENIA SEJMU.

31 POSIEDZENIE SEJMU. PODSUMOWANIE TRZECIEGO DNIA OBRAD


POCZĄTEK PARLAMENTARNYCH PRAC M.IN. NAD LIKWIDACJĄ MINISTERSTWA SKARBU PAŃSTWA ORAZ POWSTANIEM PROKURATORII GENERALNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TO TYLKO NIEKTÓRE PROPOZYCJE, KTÓRYMI POSŁOWIE ZAJMOWALI SIĘ TRZECIEGO DNIA 31. POSIEDZENIA SEJMU.

W drugim czytaniu posłowie pracowali nad poselskim projektem nowelizacji ustawy - Prawo o zgromadzeniach (pierwotny druk nr 1044). Przewiduje on możliwość zwrócenia się z wnioskiem do wojewody o zgodę na cykliczne organizowanie zgromadzeń. Chodzi o zgromadzenia organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej cztery razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych. Ponadto musiałyby się one m.in. odbywać przez ostatnie trzy lata i mieć na celu, w szczególności, uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń. Projektowane przepisy przewidują też, że organ gminy będzie wydawał decyzję o zakazie zgromadzenia, jeżeli ma ono odbyć się w miejscu i czasie, w którym odbywa się zgromadzenie cykliczne. Wyjątek dotyczyłby zgromadzeń organizowanych przez organy władzy publicznej oraz odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych – te miałyby pierwszeństwo. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych proponuje do projektu poprawki redakcyjno-legislacyjne. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawił poseł Edward Siarka. W związku z poprawkami zgłoszonymi w drugim czytaniu projekt został ponownie skierowany do komisji.

W drugim czytaniu Izba pracowała też nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (pierwotny druk nr 1047). Zakłada on zmianę zasad wyboru prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Dotychczas obowiązujące przepisy zakładają powoływanie go przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, zaopiniowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu. W przypadku odwołania prezesa agencji, Prezes Rady Ministrów powierza zastępcy Prezesa lub innej osobie pełnienie obowiązków prezesa, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością przedłużania tego okresu o kolejne 6 miesięcy, nie więcej niż dwukrotnie. Obecnie wyczerpano już tryb powierzania kierowania działalnością agencji, zaś dotychczas przeprowadzone postępowania konkursowe nie wyłoniły kandydatów spełniających wymogi przewidziane ustawą. W związku z powyższym wnioskodawcy proponują, by prezesa agencji powoływał Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw transportu. Komisja Infrastruktury zaproponowała do projektu poprawki o charakterze doprecyzowującym oraz redakcyjno-legislacyjnym. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawił poseł Bogdan Rzońca. Posłowie przystąpią do trzeciego czytania w bloku głosowań.

W porządku obrad znalazło się też drugie czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 1032). Zakłada on stworzenie strumienia finansowania projakościowego dla uczelni publicznych. Dofinansowanie miałoby być przeznaczone dla uczelni publicznych, które na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie przyjmą osoby, które najlepiej zdały egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym lub są finalistami oraz laureatami ogólnopolskich olimpiad międzynarodowych. Dotacja ma pozwolić na dofinansowanie uczelni, które ze względu na jakość kształcenia są preferowane przez najzdolniejszych abiturientów. Projekt przewiduje także rezygnację z możliwości nadawania statusu Krajowego Ośrodka Wiodącego oraz z dofinansowania podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji. Środki wykorzystywane dotychczas w ww. celach mają zostać przeznaczone na dofinansowanie uczelni publicznych, które przyjmą na studia osoby, które najlepiej zdały egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych, lub są finalistami oraz laureatami olimpiad. Projekt ma także usprawnić prace związane z procedowaniem wniosków o umorzenie kredytów i pożyczek studenckich przez zniesienie Komisji do spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży zaproponowała do projektu poprawki. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Włodzimierz Bernacki. Projekt został ponownie skierowany do komisji w związku z poprawkami zgłoszonymi w drugim czytaniu.

Posłowie w drugim czytaniu zajęli się projektem uchwały w sprawie potępienia systematycznego, masowego mordowania mniejszości religijnych przez tzw. ISIS/Daisz (pierwotny druk nr 1039). Jest on inicjatywą Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podziela stanowisko Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, wyrażone w rezolucji 2249 (2015) z dnia 20 listopada 2015 r. oraz stanowisko Parlamentu Europejskiego, wyrażone w Rezolucji z dnia 4 lutego 2016 r., (2016/2529(RSP)) zgodnie z którym potępia się ideologię tzw. ISIS/Daisz, w tym: powszechne ataki przeciwko ludności cywilnej, naruszenia praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, na tle religijnym i etnicznym, oraz niszczenie dziedzictwa kulturowego. Jednocześnie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje te działania za globalne i bezprecedensowe zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Sejm wyraża w uchwale zaniepokojenie o Chrześcijan i przedstawicieli innych rdzennych religii, którzy na Bliskim Wschodzie są prześladowani ze względu na wyznanie. Uchwałą wzywa wszystkich, w tym liderów muzułmańskich na całym świecie, do pełnego potępienia okrucieństw popełnianych przez tzw. ISIS/Daisz a także (…) do adekwatnego nazywania ich: zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i ludobójstwem. Komisje: Spraw Zagranicznych oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaproponowały poprawki do projektu. Sprawozdanie przedstawił poseł Stanisław Piotrowicz. Połowie zagłosują nad projektem uchwały w bloku głosowań.

Posłowie w drugim czytaniu zajęli się też projektem uchwały w sprawie propozycji ustanowienia unijnego korekcyjnego mechanizmu alokacji uchodźców oraz mechanizmu solidarności finansowej (pierwotny druk nr 894). Jest on inicjatywą Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Zgodnie z projektem Sejm podtrzymuje stanowisko wyrażone w uchwale z 1 kwietnia 2016 r. w sprawie polityki imigracyjnej Polski, w której sprzeciwił się jakimkolwiek próbom ustanawiania stałych mechanizmów alokacji uchodźców czy migrantów. Jest to odpowiedź na projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniający rozporządzenie nr 604/2013 z 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca. Komisje: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz do Spraw Unii Europejskiej zaproponowały poprawki do projektu. Sprawozdanie przedstawił poseł Szymon Szynkowski vel Sęk. Posłowie zagłosują nad projektem uchwały w bloku głosowań.

Sejm pracował nad przepisami likwidującymi Ministerstwo Skarbu Państwa. Taka propozycja, zgodnie z zapowiedzią premier Beaty Szydło, znalazła się w rządowych projektach ustaw: o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz o przepisach wprowadzających ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Posłowie przeprowadzili pierwsze czytanie projektów. Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (druk nr 1054) zawiera regulacje związane z przekazywaniem spraw wraz z dokumentacją oraz te dotyczące możliwości przejścia pracowników MSP do urzędów przejmujących jego zadania. Projekt zakłada wykreślenie bądź przekazanie innym organom uprawnień Ministra Skarbu Państwa, a także przyznanie premierowi kompetencji do wykonywania praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa. Przewiduje on uchylenie przepisów ustaw, które stanowiły podstawę do wykonywania uprawnień z akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa. W rozporządzeniu prezes Rady Ministrów będzie mógł upoważnić wskazane przez siebie organy, pełnomocnika rządu lub państwowe osoby prawne do wykonywania tych uprawnień. Dotychczasowe kompetencje Ministra Skarbu Państwa zostaną przejęte przez ministra infrastruktury i budownictwa. Projekt przewiduje także zniesienie państwowych funduszy celowych zasilanych z przychodów z prywatyzacji, w tym m.in. Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców oraz zmianę zasad dystrybuowania przychodów pochodzących z tytułu zbycia akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa. Z kolei projekt ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (druk nr 1053) zakłada, że uprawnienia właścicielskie w stosunku do spółek wykonywać będą ministrowie, pełnomocnicy rządu lub państwowe osoby prawne na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów. Przewiduje także utworzenie Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Rada ma być ciałem doradczym, zapewniającym szefowi rządu wsparcie, jeśli chodzi o koordynację nadzoru właścicielskiego. Projekt zakłada także podwyższenie standardów nadzoru właścicielskiego, zarówno jeśli chodzi o dobór kadr, jak i formułowanie oczekiwań wobec reprezentantów Skarbu Państwa. Nowe regulacje przewidują także precyzyjne wskazanie, który organ administracji powinien gospodarować poszczególnymi składnikami mienia państwowego, zmianę modelu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa, rezygnację z prywatyzacji bezpośredniej – projekt ustawy zbliża model zbywania akcji (udziałów) należących do Skarbu Państwa do standardów rynkowych. Ma być także wyodrębniona jednolita grupa spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, w których wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa będzie podlegało szczególnemu nadzorowi premiera. Jednym z efektów wprowadzonych zmian ma być długoterminowy wzrost wartości majątku narodowego oraz poszczególnych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Projekty uzasadnił minister – członek Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Posłowie podejmą decyzję w tej sprawie w głosowaniach.

W pierwszym czytaniu Sejm rozpatrzył rządowy projekt ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 1055). Jego celem jest utworzenie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, która będzie zastępowała polskie państwo (w tym Skarb Państwa, organy administracji rządowej, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także określone w ustawie osoby prawne inne niż Skarb Państwa) w postępowaniach przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi. Prokuratoria Generalna zapewni też tym osobom i podmiotom dostęp do fachowej pomocy prawnej. Rozwiązanie to ograniczy koszty oraz podniesie jakość ochrony prawnej. Projekt umożliwi stworzenie fachowego zaplecza analitycznego i prawnego dla Prezesa Rady Ministrów. Prokuratoria będzie opracowywała dla szefa rządu stanowiska dotyczące projektów czynności prawnych, aktów normatywnych, a także orzeczeń sądowych zapadających w sprawach dotyczących Polski. W projekcie zaproponowano wprowadzenie obowiązku opiniowania czynności prawnych przed ich dokonaniem przez podmioty reprezentujące Skarb Państwa, jeżeli wartość przedmiotu planowanej czynności prawnej przekracza 100 mln zł. Wśród zadań Prokuratorii ma być też m.in. opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących istotnych praw lub interesów Polski, w tym Skarbu Państwa oraz organów wymiaru sprawiedliwości, a także dotyczących postępowania przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi. Prokuratoria ma także zapewniać pomoc podmiotom reprezentującym Skarb Państwa, jeśli chodzi o negocjacje i ugodowe rozwiązywania sporów. Projekt zakłada również m.in. stworzenie trybu rozstrzygania przez prezesa Prokuratorii Generalnej sporów dotyczących praw i interesów Skarbu Państwa między jednostkami państwowymi nieposiadającymi osobowości prawnej. Proponowana ustawa ma zastąpić ustawę o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z 2005 r. Projekt uzasadnił podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Mikołaj Wild. W dyskusji zgłoszony został wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Posłowie podejmą decyzje w tej sprawie w bloku głosowań.

Rozpatrzenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu regulacji wprowadzającej dwie ustawy: o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz o statusie sędziów (druk nr 1059) to kolejny punkt dzisiejszych obrad. Zdaniem wnioskodawców projekt ma zapewnić spójność i przejrzystość nowych regulacji prawnych i ich właściwe wdrożenie. Projekt przewiduje, że wyżej wskazanie ustawy wejdą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia, z pewnymi wyjątkami. Projekt przewiduje ponadto m.in. uchylenie ustawy z 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym. Jednocześnie projekt odracza do 1 stycznia 2018 r. utratę mocy obowiązującej jednego z jej przepisów dotyczącego Biura TK, bo dopiero tego dnia zastąpi je Kancelaria TK oraz Biuro Służby Prawnej TK. W odniesieniu do postępowania przed TK projekt przewiduje, że sprawy wszczęte i niezakończone przed wejściem w życie ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK będą prowadzone na zasadach w niej określonych. Czynności procesowe dokonane przed wejściem w życie ustawy o organizacji i trybie postępowania przez TK pozostaną w mocy. Ponadto projekt przewiduje, że w sytuacji, gdy nie uda się skutecznie wybrać kandydatów na stanowisko prezesa TK lub powołać go w określonym czasie, zadania te wykonywałby tymczasowo sędzia pełniący obowiązki prezesa TK. Zgodnie z projektem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wybiera sędziego Trybunału, któremu powierza się pełnienie obowiązków prezesa Trybunału, spośród sędziów Trybunału o najdłuższym stażu pracy w sądownictwie powszechnym lub w administracji państwowej szczebla centralnego na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa. Postanowienie w sprawie czasowego powierzenia obowiązków Prezesa TK sędziemu Trybunału musi zostać kontrasygnowane przez Prezesa Rady Ministrów. Projektu uzasadnił poseł Stanisław Piotrowicz. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Posłowie podejmą decyzję w tej sprawie w bloku głosowań.

Rządowy projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1048) to kolejna propozycja, którą Sejm rozpatrzył w pierwszym czytaniu. Projekt ułatwia transgraniczne dochodzenie należności w sprawach cywilnych i handlowych. Proponowane rozwiązania mają umożliwić skuteczne wykonywanie unijnej procedury europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym. Wejście w życie projektu umożliwi wierzycielom zabezpieczenie ich roszczeń na rachunkach bankowych dłużników, niezależnie od państwa, w którym są one prowadzone. W przypadku Polski nowe przepisy obejmą egzekwowanie należności z rachunków bankowych oraz tych prowadzonych przez SKOK-i. Skutkiem wydania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym dłużnika będzie blokada tego rachunku. Zgodnie z projektem czynności dotyczące wykonywania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym mają być realizowane przez komorników. Nowelizacja ma wejść w życie 18 stycznia 2017 r. Projekt uzasadnił podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

W pierwszym czytaniu posłowie rozpoczęli też prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 1042), nad którym parlamentarny etap prac rozpocznie się podczas 31. posiedzenia Sejmu. Projekt ma na celu wzmocnienie uprawnień właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich, a także zwiększenie stopnia wykonania planów łowieckich. Projektowane przepisy wprowadzają możliwość ustanawiania zakazu polowań na nieruchomości oraz obowiązki informacyjne dotyczące organizacji polowań zbiorowych. Zgodnie z projektem sejmik województwa, w drodze uchwały, będzie dokonywał w obrębie województwa podziału na obwody łowieckie oraz zmieniał ich granice. O projekcie takiej uchwały marszałek województwa będzie informował na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego oraz za pośrednictwem wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, które mają być włączone do obwodu łowieckiego, będą mogli wnosić uwagi do projektu uchwały. Powinny one być rozpatrzone przez marszałka województwa w ciągu 30 dni od daty upływu terminu ich składania. Projekt zakłada też możliwość wystąpienia – przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości objętej obwodem łowieckim – do sądu z wnioskiem o ustanowienie na niej zakazu wykonywania polowania ze względu na jego przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne. Projekt wprowadza także obowiązki informacyjne dotyczące polowań zbiorowych. Dzierżawcy albo zarządcy obwodów łowieckich będą musieli pisemnie poinformować o planowanych polowaniach zbiorowych właściwych: wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast oraz nadleśniczych – z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Projekt uzasadnił podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Andrzej Konieczny. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w jutrzejszym bloku głosowań.

Podczas dzisiejszych obrad Sejm wysłuchał również przedstawionej przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sebastiana Chwałka informacji w sprawie zmiany granic miasta na prawach powiatu Opola i gminy Dąbrowa, gminy Dobrzeń Wielki, gminy Komprachcice oraz gminy Prószków, która na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r. O jej przedstawienie wnioskował KP Polskie Stronnictwo Ludowe. Przedstawiciele rządu odpowiadali też na pytania poselskie w sprawie m.in. modernizacji linii kolejowych tworzących Wschodnią Magistralę Kolejową, drastycznych podwyżek ubezpieczenia OC oraz planowanej reformy służby zdrowia i zagrożenia likwidacji szpitali powiatowych.

Zdjęcia: Paweł Kula.

   PRESS - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA OBRAD SEJMU OBRADY POSIEDZENIE POSIEDZENIA

 
 
• POLSKA
 

31 POSIEDZENIE SENATU. PODSUMOWANIE 3 DNIA OBRAD


PÓŹNYM POPOŁUDNIEM 30 LISTOPADA 2016 R. ZAKOŃCZYŁ SIĘ TRZECI DZIEŃ OBRAD 31. POSIEDZENIA SENATU. W TYM DNIU SENATOROWIE ROZPATRZYLI M.IN. USTAWĘ O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH SŁUŻĄCYCH REALIZACJI USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2017, NOWELIZACJĘ USTAWY O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, NOWELIZACJĘ USTAWY O KARCIE POLAKA ORAZ USTAWY O CUDZOZIEMCACH. SENAT WZNOWI OBRADY 1 GRUDNIA BR. O GODZ. 9.00 OD BLOKU GŁOSOWAŃ NAD ROZPATRZONYMI USTAWAMI. BĘDĄ TO M.IN.: NOWELIZACJA USTAWY O PODATKU OD SPRZEDAŻY DETALICZNEJ, NOWELIZACJA USTAWY O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, NOWELIZACJA NIEKTÓRYCH USTAW W CELU UŁATWIENIA SPRZEDAŻY ŻYWNOŚCI PRZEZ ROLNIKÓW, NOWELIZACJA USTAWY O FUNDUSZACH PROMOCJI PRODUKTÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH, NOWELIZACJA USTAWY O UBEZPIECZENIACH UPRAW ROLNYCH I ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, NOWELIZACJA USTAWY O KARCIE POLAKA ORAZ USTAWY O CUDZOZIEMCACH. PO GŁOSOWANIACH IZBA ZAJMIE SIĘ NOWELIZACJĄ USTAWY O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.


Senatorowie omówili ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017, której projekt przygotował rząd. Jest ona ściśle związana z projektem ustawy budżetowej na rok 2017 i ma wobec niej charakter uzupełniający. Wprowadza zmiany w kilku ustawach. Zamrożony ma być zakładowy fundusz świadczeń socjalnych...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

SENAT NA ŻYWO TRANSMISJA POSIEDZENIA SENATU TRANSMISJA OBRAD TRANSMISJE NA ŻYWO

 
• POLSKA
 

31 POSIEDZENIE SEJMU. PODSUMOWANIE DRUGIEGO DNIA OBRAD


OD UCZCZENIA MINUTĄ CISZY PAMIĘCI GÓRNIKÓW, KTÓRZY ZGINĘLI W WYPADKU W KOPALNI RUDNA W POLKOWICACH, ROZPOCZĄŁ SIĘ DRUGI DZIEŃ 31. POSIEDZENIA SEJMU. W GŁOSOWANIACH POSŁOWIE ZDECYDOWALI M.IN. O SKIEROWANIU DO PRAC KOMISYJNYCH RZĄDOWEJ PROPOZYCJI REFORMY EDUKACJI ORAZ POSELSKIEGO PROJEKTU ZMIAN W PRAWIE O ZGROMADZENIACH. SEJM UCHWALIŁ TEŻ USTAWĘ O ORGANIZACJI I TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZED TRYBUNAŁEM KONSTYTUCYJNYM. PONADTO DECYZJĄ IZBY ZMODERNIZOWANA CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW (CEPIK 2.0) ZOSTANIE URUCHOMIONA 4 CZERWCA 2018 R. DO PODPISU PREZYDENTA SEJM SKIEROWAŁ M.IN. USTAWĘ WPROWADZAJĄCĄ JAWNOŚĆ OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH SĘDZIÓW ORAZ USTAWĘ O STATUSIE SĘDZIÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO.


Posłowie uchwalili siedem ustaw, które będą teraz przedmiotem prac SenatuUstawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczy m.in. organów Trybunału, Kancelarii i Biura Służby Prawnej...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO POSIEDZENIE SEJMU TRANSMISJA OBRAD

 
• POLSKA
 

31 POSIEDZENIE SEJMU. PODSUMOWANIE PIERWSZEGO DNIA OBRAD


KONTYNUACJA ROZPATRYWANIA PROJEKTÓW: TWORZĄCEGO WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ORAZ OBNIŻAJĄCEGO WIEK EMERYTALNY DO POZIOMU SPRZED REFORMY Z 2012 R. TO TYLKO NIEKTÓRE PUNKTY OBRAD PLENARNYCH PIERWSZEGO DNIA 30. POSIEDZENIA SEJMU. POSŁOWIE UCHWALILI TEŻ SZEREG USTAW, A TAKŻE PODJĘLI UCHWAŁĘ Z OKAZJI OTWARCIA ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ.


Sejm zdecydował, że w 2017 r. kwota wolna od podatku wyliczana będzie według dotychczasowych zasad. W październiku 2015 r. Trybunał Konstytucyjnego orzekł, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalające kwotę wolną od podatku w wysokości 3 089 zł są niezgodne z konstytucją i tracą moc w listopadzie 2016 r. Sejm podjął dziś decyzję, że dotychczasowe przepisy będą obowiązywały także w przyszłym roku...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

POSIEDZENIE SEJMU TRANSMISJA OBRADY SEJMU NA ŻYWO

 
• POLSKA
 

31 POSIEDZENIE SEJMU RP TRWAJĄ OBRADY


PROJEKT ZMIAN W PRAWIE OŚWIATOWYM ZAKŁADAJĄCY M.IN. LIKWIDACJĘ GIMNAZJÓW I PRZYWRÓCENIE OŚMIOKLASOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ CZTEROLETNIEGO LICEUM TO JEDEN Z PUNKTÓW PORZĄDKU OBRAD 31. POSIEDZENIA SEJMU. IZBA BĘDZIE RÓWNIEŻ PRACOWAĆ M.IN. NAD PODWYŻSZENIEM KWOTY WOLNEJ OD PODATKU ORAZ ZMIANAMI W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO. POSŁOWIE ZAJMĄ SIĘ TAKŻE PROJEKTEM ZMIAN W PRAWIE O ZGROMADZENIACH, WPROWADZAJĄCYM MOŻLIWOŚĆ ZWRÓCENIA SIĘ Z WNIOSKIEM DO WOJEWODY O WYRAŻENIE ZGODY NA CYKLICZNE ORGANIZOWANIE ZGROMADZEŃ.


Wygaszenie gimnazjów oraz powrót do 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum ogólnokształcącegoTo główne założenie rządowego projektu ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 1030), który Sejm rozpatrzy w pierwszym czytaniu łącznie z rządowym projektem ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (druk nr 1031)...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA OBRAD POSIEDZENIA SEJMU TELEWIZJA SEJMOWA NA ŻYWO SEJM TRANSMISJA OBRAD

 
• POLSKA
 

31 POSIEDZENIE SEJMU RP HARMONOGRAM


HARMONOGRAM OBRAD 31 POSIEDZENIA SEJMU RP W DNIU 29 LISTOPADA 2016 ROKU


...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA POSIEDZENIA OBRADY SEJMU ZOBACZ OBEJRZYJ TELEWIZJA SEJMOWA POLITYKA POLITYCZNA.TV

 
• POLSKA
 

31 POSIEDZENIE SENATU DZIEŃ DRUGI


PODSUMOWANIE DRUGIEGO DNIA 31 POSIEDZENIA SENATU RP


Od przeprowadzenia drugiego czytania projektu uchwały w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce 29 listopada 2016 r. rozpoczął się drugi dzień 31. pięciodniowego posiedzenia Senatu.28 listopada Izba z poprawką zwiększającą kwotę wolną od podatku do 6,6 tys...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

POSIEDZENIE SENATU RP 31 KWOTA WOLNA OD PODATKU STAN WOJENNY ROCZNICA USTAWA BUDŻETOWA PODATEK SPRZEDAŻ DETALICZNA KRZYŻ WSCHODNI EMERYTURA RENTA FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH POWSZECHNY OBOWIĄZEK OBRONY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WOJSKO UŁATWIENIE SPRZEDAŻY ŻYWNOŚCI ROLNIKOM ROLNIKÓW ROLNICY UBEZPIECZENIE UPRAW ROLNYCH ZWIERZĄT ZWIERZE NAUCZYCIELSKIE ŚWIADCZENIA KOMPENSACYJNE IPN INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ

 
• POLSKA
 

31 POSIEDZENIE SENATU DZIEŃ PIERWSZY


PODSUMOWANIE PIERWSZEGO DNIA 31 POSIEDZENIA SENATU RP


Senat 28 listopada 2016 r. z poprawką zwiększającą kwotę wolną od podatku do 6,6 tys. zł dla najmniej zarabiających przyjął nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa. Izba wprowadziła też poprawkę do nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług.W pierwszym dniu obrad 31...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

POSIEDZENIE SENATU RP 31 OBRADY PODATEK DOCHODOWY OSOBY FIZYCZNE OD TOWARÓW USŁUG STAN WOJENNY ROCZNICA USTAWA BUDŻETOWA PODATEK SPRZEDAŻ DETALICZNA OPIEKA ZDROWOTNA ŚRODKI PUBLICZNE KRZYŻ WSCHODNI IPN

 
• POLSKA
 

EXPOSÉ PREMIER BEATY SZYDŁO


STENOGRAM EXPOSÉ PREMIER BEATY SZYDŁO 18 LISTOPADA 2016


Sejm, 18 listopada 2015 r.Beata Szydło, Prezes Rady MinistrówPanie Prezydencie! Panowie Marszałkowie! Panie Posłanki! Panowie Posłowie! Drodzy Rodacy!Staję dzisiaj przed wami jako jedna z was. Staję przed Państwem w wyjątkowej sytuacji, kiedy kilka dni temu we Francji dokonano zamachu terrorystycznego. Zginęło wielu ludzi, a wielu wciąż walczy o życie. Na naszych oczach rozegrał się dramat niewinnych ludzi...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

EXPOSÉ PREMIER BEATA SZYDŁO EXPOSÉ EXPOSE EKSPOSÉ EKSPOSE

 
• POLSKA
 

30 POSIEDZENIE SENATU SENATOROWIE ZAKOŃCZYLI OBRADY


17 LISTOPADA 2016 R. ZAKOŃCZYŁO SIĘ 30. TRZYDNIOWE POSIEDZENIE SENATU, PODCZAS KTÓREGO PRZYJĘTYCH ZOSTAŁO 13 USTAW. IZBA WYBRAŁA DO RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ RAFAŁA BOGUMIŁA SURĘ, KANDYDATA ZGŁOSZONEGO PRZEZ SENATORÓW PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI. INFORMACJĘ O DZIAŁALNOŚCI RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH ZA ROK 2015 ORAZ O STANIE PRZESTRZEGANIA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA PRZEDSTAWIŁ ADAM BODNAR. Z PORZĄDKU OBRAD TEGO POSIEDZENIA ZOSTAŁY SKREŚLONE DWA PUNKTY: DRUGIE CZYTANIE PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O INSTYTUCIE PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU ORAZ USTAWA O ZMIANIE USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH ORAZ USTAWY O ZMIANIE USTAWY – ORDYNACJA PODATKOWA ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW. ZOSTANĄ ONE ROZPATRZONE NA KOLEJNYM POSIEDZENIU SENATU.


Ustawy przyjęte przez Senat:Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.Przyjęta z 4. poprawkami. Był to projekt rządowy.  Nowelizacja zakłada jawność oświadczeń majątkowych sędziów oraz walkę z przewlekłością postępowań sądowych. Na jej mocy informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych sędziów będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

SENAT POSIEDZENIE SENATU OBRADY

 
• POLSKA
 

30. POSIEDZENIE SENATU RP PODSUMOWANIE DRUGIEGO DNIA OBRAD


PÓŹNYM WIECZOREM 16 LISTOPADA 2016 R. ZAKOŃCZYŁ SIĘ DRUGI DZIEŃ OBRAD SENATU. W TYM DNIU IZBA WYBRAŁA DO RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ RAFAŁA BOGUMIŁA SURĘ, KTÓREGO KANDYDATURĘ ZGŁOSILI SENATOROWIE PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI. DRUGI DZIEŃ POSIEDZENIA SENATU ZDOMINOWAŁA DYSKUSJA NAD USTAWĄ O STATUSIE SĘDZIÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO ORAZ DYSKUSJA NAD INFORMACJĄ PRZEDSTAWIONĄ PRZEZ RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH ADAMA BODNARA O DZIAŁALNOŚCI RPO ZA ROK 2015 ORAZ O STANIE PRZESTRZEGANIA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA.


Z porządku obrad tego posiedzenia zostały skreślone dwa punkty : drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz  ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw . Zostaną one rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu Senatu...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

30 POSIEDZENIE SENATU RP

 
 
 
POSEŁ PAWEŁ KUKIZ - POSEŁ PAWEŁ KUKIZ KUKIZ15 PODSUMOWANIE ROKU. WALKA OLIGARCHII PARTYJNYCH. DOBRA ZMIANA - LEPIEJ NIŻ BYŁO. 
POSEŁ PAWEŁ KUKIZ
POSEŁ PAWEŁ KUKIZ KUKIZ15 PODSUMOWANIE ROKU. WALKA OLIGARCHII PARTYJNYCH. DOBRA ZMIANA - LEPIEJ NIŻ BYŁO.
POSEŁ TADEUSZ CYMAŃSKI - KOMISJA FINANSÓW I POPRAWKI DO USTAWY BUDŻETOWEJ. KWOTA WOLNA OD PODATKU. PROGI PODATKOWE I ZWOLNIENIA PODATKOWE. PODATEK VAT OO TOWARÓW I USŁUG. PODATKI NIE ZOSTANĄ PODNIESIONE. 
POSEŁ TADEUSZ CYMAŃSKI
KOMISJA FINANSÓW I POPRAWKI DO USTAWY BUDŻETOWEJ. KWOTA WOLNA OD PODATKU. PROGI PODATKOWE I ZWOLNIENIA PODATKOWE. PODATEK VAT OO TOWARÓW I USŁUG. PODATKI NIE ZOSTANĄ PODNIESIONE.
POSEŁ ELŻBIETA STĘPNIEŃ - PODSUMOWANIE ROKU 2016. PRZYSZŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH. MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH.  
POSEŁ ELŻBIETA STĘPNIEŃ
PODSUMOWANIE ROKU 2016. PRZYSZŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH. MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH.
 

ShortNews

 

WIZYTA OFICJALNA PREZYDENTA UKRAINY Z MAŁŻONKĄ W POLSCE

2 grudnia 2016 roku (piątek) wizytę oficjalną w Polsce złoży Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko z Małżonką.

WIZYTA PREZYDENTA RP Z MAŁŻONKĄ W KRÓLESTWIE SZWECJI

29 listopada - 1 grudnia 2016 roku (wtorek - czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką złoży wizytę w Królestwie Szwecji.

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA AWANSÓW GENERALSKICH

29 listopada 2016 roku (wtorek) o godzinie 14:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczy nominacje generalskie 14 oficerom.

dodaj ShortNews'a
POSEŁ PIOTR APEL - POSEŁ PIOTR APEL KUKIZ15 KOMISJA AMBER GOLD ORAZ NIEUCZCIWA REPRYWATYZACJA I SPRAWY ZAGRANICZNE 
POSEŁ PIOTR APEL
POSEŁ PIOTR APEL KUKIZ15 KOMISJA AMBER GOLD ORAZ NIEUCZCIWA REPRYWATYZACJA I SPRAWY ZAGRANICZNE
POSEŁ KILLION MUNYAMA - RYNEK AFRYKAŃSKI DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW. KOMISJA FINANSÓW PUBLICZNYCH I POPRAWKI DO BUDŻETU 
POSEŁ KILLION MUNYAMA
RYNEK AFRYKAŃSKI DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW. KOMISJA FINANSÓW PUBLICZNYCH I POPRAWKI DO BUDŻETU
PREMIER BEATA SZYDŁO - 30 POSIEDZENIE SEJMU RP PREMIER BEATA SZYDŁO 
PREMIER BEATA SZYDŁO
30 POSIEDZENIE SEJMU RP PREMIER BEATA SZYDŁO
ORĘDZIE PREZYDENTA RP - Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI PREZYDENT RP ANDRZEJ DUDA WYGŁOSIŁ OKOLICZNOŚCIOWE ORĘDZIE 
ORĘDZIE PREZYDENTA RP
Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI PREZYDENT RP ANDRZEJ DUDA WYGŁOSIŁ OKOLICZNOŚCIOWE ORĘDZIE
USTAWA ZA ŻYCIEM - DYSKUSJA NA TEMAT USTAWY ZA ŻYCIEM. USTAWĘ PRZYJĄŁ SEJM 
USTAWA ZA ŻYCIEM
DYSKUSJA NA TEMAT USTAWY ZA ŻYCIEM. USTAWĘ PRZYJĄŁ SEJM
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY - DYSKUSJA NA TEMAT TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
DYSKUSJA NA TEMAT TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ - DYSKUSJA NA TEMAT WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ EWA KOPACZ PLATFORMA OBYWATELSKA JACEK SASIN PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KATARZYNA LUBNAUER NOWOCZESNA 
WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ
DYSKUSJA NA TEMAT WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ EWA KOPACZ PLATFORMA OBYWATELSKA JACEK SASIN PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KATARZYNA LUBNAUER NOWOCZESNA
 
PIOTR LIROY MARZEC NAJŚCIE POLICJI - NAJŚCIE POLICJI NA POSELSKIE BIURO POSŁA PIOTRA LIROY-MARZEC 
PIOTR LIROY MARZEC NAJŚCIE POLICJI
NAJŚCIE POLICJI NA POSELSKIE BIURO POSŁA PIOTRA LIROY-MARZEC
STOP BANKOWEMU BEZPRAWIU - BANKOWE BEZPRAWIE SPRAWA DOTYCZĄCA FRANKOWICZÓW OSÓB KTÓRE ZACIĄGNĘŁY KREDYTY W SZWAJCARSKIEJ WALUCIE FRANK 
STOP BANKOWEMU BEZPRAWIU
BANKOWE BEZPRAWIE SPRAWA DOTYCZĄCA FRANKOWICZÓW OSÓB KTÓRE ZACIĄGNĘŁY KREDYTY W SZWAJCARSKIEJ WALUCIE FRANK
POSEŁ JACEK PROTASIEWICZ - POSEŁ JACEK PROTASIEWICZ NA TEMAT POWROTU BARTŁOMIEJA MISIEWICZA DO MON ORAZ O USTAWIE DLA FRANKOWICZÓW I O DEBACIE HILLARY CLINTON VS DONALD TRUMP 
POSEŁ JACEK PROTASIEWICZ
POSEŁ JACEK PROTASIEWICZ NA TEMAT POWROTU BARTŁOMIEJA MISIEWICZA DO MON ORAZ O USTAWIE DLA FRANKOWICZÓW I O DEBACIE HILLARY CLINTON VS DONALD TRUMP
POSEŁ MICHAŁ KAMIŃSKI - POSEŁ MICHAŁ KAMIŃSKI O DEBACIE HILLARY CLINTON I DONALD TRUMP ORAZ NA TEMAT POWROTU BARTŁOMIEJA MISIEWICZA DO MON I O USTAWIE DLA FRANKOWICZÓW 
POSEŁ MICHAŁ KAMIŃSKI
POSEŁ MICHAŁ KAMIŃSKI O DEBACIE HILLARY CLINTON I DONALD TRUMP ORAZ NA TEMAT POWROTU BARTŁOMIEJA MISIEWICZA DO MON I O USTAWIE DLA FRANKOWICZÓW
POSEŁ STEFAN NIESIOŁOWSKI - POSEŁ STEFAN NIESIOŁOWSKI NA TEMAT POWROTU BARTŁOMIEJA MISIEWICZA DO MON I O USTAWIE DLA FRANKOWICZÓW ORAZ O DEBACIE HILLARY CLINTON I DONALD TRUMP 
POSEŁ STEFAN NIESIOŁOWSKI
POSEŁ STEFAN NIESIOŁOWSKI NA TEMAT POWROTU BARTŁOMIEJA MISIEWICZA DO MON I O USTAWIE DLA FRANKOWICZÓW ORAZ O DEBACIE HILLARY CLINTON I DONALD TRUMP
 

ShortNews

 

"LEKCJA RP" POD TYTUŁEM "GRÓB NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA - ŚWIĘTE MIEJSCE POLAKÓW"

28 listopada 2016 roku (poniedziałek) o godzinie 13:00 w Pałacu Prezydenckim Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski rozpocznie kolejną „Lekcję RP” poświęconą tematyce historii i współczesności Grobu Nieznanego Żołnierza.

PREZYDENT RP NA ŚWIĘCIE MARYNARKI WOJENNEJ RP

29 listopada 2016 roku (wtorek) o godzinie 10:00 na Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w obchodach 98 rocznicy odtworzenia Marynarki Wojennej RP. Podczas obchodów Prezydent RP wręczy akt mianowania na stopień kontradmirała dowódcy III Flotylli Okrętów kmdr. Krzysztofowi Jaworskiemu. Planowane jest wystąpienie Prezydenta RP, a także złożenie wieńców przy Płycie Pomnika Marynarza Polskiego na Skwerze Kościuszki.

WIZYTA PREZYDENTA RP I PREZYDENTA RFN W KWATERZE GŁÓWNEJ WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOCNOWSCHODNIEGO

28 listopada 2016 roku (poniedziałek) w Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie (ul. Łukasińskiego 33) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda spotka się z Prezydentem Republiki Federalnej Niemiec Joachimem Gauckiem, który przebywać będzie z wizytą w Polsce.

PREZYDENT WRĘCZY AWANS GENERALSKI WETERANOWI II WOJNY ŚWIATOWEJ

25 listopada 2016 roku (piątek) o godzinie 12:00 w VIII Bazie Lotnictwa Transportowego w Krakowie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczy awans na stopień generała brygady płk. Ludwikowi Krempie. Pułkownik w stanie spoczynku Ludwik Krempa w czasie II wojny światowej był pilotem Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie. Latał w dywizjonie bombowym 304 w Wielkiej Brytanii. Jest kawalerem Orderu Virtuti Militari. W styczniu tego roku ukończył sto lat.

WIZYTA OFICJALNA PREZYDENTA UKRAINY Z MAŁŻONKĄ W POLSCE

W dniach 2-3 grudnia 2016 roku (piątek-sobota) wizytę oficjalną w Polsce złoży Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko z Małżonką.

WIZYTA PREZYDENTA RP Z MAŁŻONKĄ W KRÓLESTWIE SZWECJI

29 listopada - 1 grudnia 2016 roku (wtorek - czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką złoży wizytę w Królestwie Szwecji.

WIZYTA PREZYDENTA REPUBLIKI SŁOWACKIEJ W KRAKOWIE

25 listopada 2016 roku (piątek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda i Prezydent Republiki Słowackiej Andrej Kiska odwiedzą wystawę "Koszycka moderna" w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie - Rynek Główny 25.

dodaj ShortNews'a
TAGI videoTAGI video
  
POSEŁ ANDRZEJ HALICKI - POSEŁ ANDRZEJ HALICKI NA TEMAT DEBATY HILLARY CLINTON I DONALD TRUMP ORAZ O POWROCIE BARTŁOMIEJA MISIEWICZA DO MON I O USTAWIE DLA FRANKOWICZÓW 
POSEŁ ANDRZEJ HALICKI
POSEŁ ANDRZEJ HALICKI NA TEMAT DEBATY HILLARY CLINTON I DONALD TRUMP ORAZ O POWROCIE BARTŁOMIEJA MISIEWICZA DO MON I O USTAWIE DLA FRANKOWICZÓW
POSIEDZENIE ARTEM VAULIN - ROZPRAWA W ZWIĄZKU Z PRZEDŁUŻENIEM ARESZTU TYMCZASOWEGO ARTEMA VAULINA W SPRAWIE PODEJRZENIA O PROWADZENIE NAJWIĘKSZEGO SERWISU TORENTOWEGO W SIECI CO W POLSKIM PRAWIE NIE JEST PRZESTĘPSTWEM. SĄD POMIMO BARDZO RADYKALNYCH ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH NIE UCHYLIŁ ARESZTU TYMCZASOWEGO ZAPROPONOWANEGO PRZEZ OBRONĘ 
POSIEDZENIE ARTEM VAULIN
ROZPRAWA W ZWIĄZKU Z PRZEDŁUŻENIEM ARESZTU TYMCZASOWEGO ARTEMA VAULINA W SPRAWIE PODEJRZENIA O PROWADZENIE NAJWIĘKSZEGO SERWISU TORENTOWEGO W SIECI CO W POLSKIM PRAWIE NIE JEST PRZESTĘPSTWEM. SĄD POMIMO BARDZO RADYKALNYCH ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH NIE UCHYLIŁ ARESZTU TYMCZASOWEGO ZAPROPONOWANEGO PRZEZ OBRONĘ
USTAWA ANTYTERRORYSTYCZNA - SEJM UCHWALIŁ USTAWĘ O DZIAŁANIACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH 
USTAWA ANTYTERRORYSTYCZNA
SEJM UCHWALIŁ USTAWĘ O DZIAŁANIACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH
STEFAN NIESIOŁOWSKI 19 POSIEDZENIE SEJMU RP - PRZEMÓWIENIE POSŁA STEFANA NIESIOŁOWSKIEGO PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP 
STEFAN NIESIOŁOWSKI 19 POSIEDZENIE SEJMU RP
PRZEMÓWIENIE POSŁA STEFANA NIESIOŁOWSKIEGO PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP
PREMIER BETA SZYDŁO 19 POSIEDZENIE SEJMU RP - TRZECIE PRZEMÓWIENIE PREZESA RADY MINISTRÓW BEATY SZYDŁO PODCZAS 10 POSIEDZENIA SEJMU RP 
PREMIER BETA SZYDŁO 19 POSIEDZENIE SEJMU RP
TRZECIE PRZEMÓWIENIE PREZESA RADY MINISTRÓW BEATY SZYDŁO PODCZAS 10 POSIEDZENIA SEJMU RP
TAGI artykułyTAGI artykuły
  
RYSZARD PETRU 19 POSIEDZENIE SEJMU RP - PRZEMÓWIENIA RYSZARDA PETRU PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP 
RYSZARD PETRU 19 POSIEDZENIE SEJMU RP
PRZEMÓWIENIA RYSZARDA PETRU PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP
PAWEŁ KUKIZ 19 POSIEDZENIE SEJMU RP - POSEŁ PAWEŁ KUKIZ PRZEMAWIA PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP 
PAWEŁ KUKIZ 19 POSIEDZENIE SEJMU RP
POSEŁ PAWEŁ KUKIZ PRZEMAWIA PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP
PREMIER BEATA SZYDŁO 19 POSIEDZENIE SEJMU RP - DRUGIE PRZEMÓWIENIE PREMIER BEATY SZYDŁO PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP 
PREMIER BEATA SZYDŁO 19 POSIEDZENIE SEJMU RP
DRUGIE PRZEMÓWIENIE PREMIER BEATY SZYDŁO PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP
GRZEGORZ SCHETYNA 19 POSIEDZENIE SEJMU RP - PRZEMÓWIENIE GRZEGORZA SCHETYNA PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP 
GRZEGORZ SCHETYNA 19 POSIEDZENIE SEJMU RP
PRZEMÓWIENIE GRZEGORZA SCHETYNA PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP
PREMIER BETA SZYDŁO 19 POSIEDZENIE SEJMU RP - PIERWSZE PRZEMÓWIENIE PREZESA RADY MINISTRÓW BEATY SZYDŁO PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP 
PREMIER BETA SZYDŁO 19 POSIEDZENIE SEJMU RP
PIERWSZE PRZEMÓWIENIE PREZESA RADY MINISTRÓW BEATY SZYDŁO PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP
TAGI ShortNewsTAGI ShortNews
 
- 70. briefing ceremonia damy debaty dla dnia do dzień forum gali gospodarki grupy i ii kongresie konkursu królestwie kultury listów maja małżonki małżonką minister ministra ministrów na narodów niepodległości nominacji o obchodach obchody odznaczeń oficjalna ogólnego okazji otwarciu pamięci para pary pawlak pałac pałacu państw pierwszej pod podpisze polsce polski posiedzenie powstania prezydencka prezydenckiej prezydenckim prezydent prezydenta prezydentów przedstawicielami publicznej rady republice republiki rocznicy rp sejm sesji się spale spotkanie sprawie udział udziałem ukrainie ukrainy uroczystości uroczystościach uroczystość ustawy ustawę uwierzytelniających w we weźmie wizyta wizytą województwie wojny wręczenia wręczy z zgromadzenia zjednoczonych złożenia światowej święta 2012
 
 
ŻYCZENIA WIELKANOCNE PREZYDENT ANDRZEJ DUDA - WIELKANOCNE ŻYCZENIA PREZYDENT ANDRZEJ DUDA AGATA KORNHAUSER-DUDA 
ŻYCZENIA WIELKANOCNE PREZYDENT ANDRZEJ DUDA
WIELKANOCNE ŻYCZENIA PREZYDENT ANDRZEJ DUDA AGATA KORNHAUSER-DUDA
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE PREMIER BEATA SZYDŁO - WIELKANOCNE ŻYCZENIA OD PANI PREMIER BEATY SZYDŁO 
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE PREMIER BEATA SZYDŁO
WIELKANOCNE ŻYCZENIA OD PANI PREMIER BEATY SZYDŁO
ZAPRZYSIĘŻENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA POLSKI - ZAPRZYSIĘŻENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
ZAPRZYSIĘŻENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA POLSKI
ZAPRZYSIĘŻENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
74 POSIEDZENIE SENATU - 74 POSIEDZENIE SENATU CZĘŚĆ 3 
74 POSIEDZENIE SENATU
74 POSIEDZENIE SENATU CZĘŚĆ 3
74 POSIEDZENIE SENATU - 74 POSIEDZENIE SENATU OBRADY CZĘŚĆ 2 
74 POSIEDZENIE SENATU
74 POSIEDZENIE SENATU OBRADY CZĘŚĆ 2
74 POSIEDZENIE SENATU RP - 74 POSIEDZENIE SENATU RP 2015-05-06 CZĘŚĆ 1 
74 POSIEDZENIE SENATU RP
74 POSIEDZENIE SENATU RP 2015-05-06 CZĘŚĆ 1
WYBORY PREZYDENCKIE - MARSZAŁEK SEJMU RADOSŁAW SIKORSKI OGŁASZA TERMIN WYBORÓW PREZYDENCKICH 
WYBORY PREZYDENCKIE
MARSZAŁEK SEJMU RADOSŁAW SIKORSKI OGŁASZA TERMIN WYBORÓW PREZYDENCKICH
ŁUKASZ DĄBEK ZARZUT ROZBOJU - ZARZUTY ROZBOJU Z UŻYCIEM NOŻA WOBEC ŁUKASZA DĄBKA SYNA STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO 
ŁUKASZ DĄBEK ZARZUT ROZBOJU
ZARZUTY ROZBOJU Z UŻYCIEM NOŻA WOBEC ŁUKASZA DĄBKA SYNA STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO
EXPOSE PREMIER EWY KOPACZ - EXPOSE NOWEJ PANI PREMIER EWY KOPACZ 
EXPOSE PREMIER EWY KOPACZ
EXPOSE NOWEJ PANI PREMIER EWY KOPACZ
KRYSTYNA PAWŁOWICZ -  
KRYSTYNA PAWŁOWICZ
 
TAGI wyszukiwarkiTAGI wyszukiwarki
  
 
   
 
 
start
na żywo
archiwum vod
czytelnia artykułów
zarejestruj nowe konto
praca
reklama
kontakt
o polityczna.tv
przepisy prawne
polityczna.tv - obiektywna polityka
banery
dodatki
logotypy
kanały rss
twitter
google+
youtube
facebook
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 
PREZYDENT BRONISŁAW KOMOROWSKI PRZEMÓWIENIE KORPUS DYPLOMATYCZNY