PREZYDENT BRONISŁAW KOMOROWSKI PRZEMÓWIENIE KORPUS DYPLOMATYCZNY
 
PIS - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.SLD - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.RPP - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PO - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PSL - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.SP - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PTV - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco. kontaktfacebookYouTubegoogle+twitterdodaj ShortNewsdodaj artykułdodaj videotransmituj na żywomoje konto
 
 
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 KURS EURO EURKURS WALUTY EUR: 4,1923KURS WALUTY EUR: 4,1923KURS WALUTY EUR: 4,1923KURS WALUTY EUR: 4,1923KURS WALUTY EUR: 4,1923KURS WALUTY EUR: 4,1923 KURS DOLARA AMERYKAŃSKIEGO USDKURS WALUTY USD: 3,7625KURS WALUTY USD: 3,7625KURS WALUTY USD: 3,7625KURS WALUTY USD: 3,7625KURS WALUTY USD: 3,7625KURS WALUTY USD: 3,7625 KURS FUNTA BRYTYJSKIEGO GBPKURS WALUTY GBP: 5,8910KURS WALUTY GBP: 5,8910KURS WALUTY GBP: 5,8910KURS WALUTY GBP: 5,8910KURS WALUTY GBP: 5,8910KURS WALUTY GBP: 5,8910 
 KURS FRANKA SZFAJCARSKIEGO CHFKURS WALUTY CHF: 4,0097KURS WALUTY CHF: 4,0097KURS WALUTY CHF: 4,0097KURS WALUTY CHF: 4,0097KURS WALUTY CHF: 4,0097KURS WALUTY CHF: 4,0097 KURS DOLARA KANADYJSKIEGO CADKURS WALUTY CAD: 3,0087KURS WALUTY CAD: 3,0087KURS WALUTY CAD: 3,0087KURS WALUTY CAD: 3,0087KURS WALUTY CAD: 3,0087KURS WALUTY CAD: 3,0087 KURS JEN JENA JAPOŃSKIEGO JPY (100 JENÓW)KURS WALUTY JPY: 3,0614KURS WALUTY JPY: 3,0614KURS WALUTY JPY: 3,0614KURS WALUTY JPY: 3,0614KURS WALUTY JPY: 3,0614KURS WALUTY JPY: 3,0614 
zaloguj sięzarejestruj się
2015-07-01 • 14:46:50 • GMT +1
 
 
strona głównana żywoarchiwum vodczytelnia artykułówzarejestruj się
 
reklama
 
 
polityczna.tv|sejm|senat|prezydent|premier
  
 
 
 
http://polityczna.tv/n/3ef815416f775098fe977004015c6193
 
 

PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA

 

PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA


PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA NA SPOTKANIU Z KORPUSEM DYPLOMATYCZNYM


Ekscelencjo Księże Nuncjuszu,
Wasze Ekscelencje,
Szanowne Panie i Panowie Marszałkowie Sejmu i Senatu,
Panie i Panowie Ministrowie, Panowie Prezesi,
Wszyscy Dostojni Goście,

Chcę bardzo podziękować Księdzu Nuncjuszowi za życzenia oraz ciepłe, dobre słowa o Polsce. Dziękuję także Jego Ekscelencji za podzielenie się z nami refleksją na temat bolączek współczesnego świata. Podzielam, sądzę, że podzielamy wszyscy wiele obaw i trosk wyrażonych w słowach Księdza Nuncjusza.

Ale jednocześnie warto zauważyć, że widzimy, czujemy wiele oznak rozwoju, postępu, co jest przecież źródłem naszego wspólnego optymizmu, jeśli chodzi o kierunek rozwoju świata i każdego państwa i każdej ojczyzny.. Wiemy, że w świecie współczesnym potrzeba więcej zaufania, więcej woli zgodnego współdziałania na rzecz wspólnego dobra w perspektywie globalnej.

Rok 2011 był dobrym rokiem dla Polski. To był rok niełatwych prób i wyzwań, którym, w moim przekonaniu, jako państwo i naród potrafiliśmy sprostać. Opowiadamy się więc za dalszym wzmacnianiem podstaw cywilizacyjnego rozwoju Polski, za otwartością w stosunkach zewnętrznych, za przyjaznymi kontaktami z naszymi sąsiadami i z innymi narodami świata. Czujemy w Polsce, że mniej jest dzisiaj lęków, a więcej wiary we własne możliwości, jest więcej optymizmu, jeśli chodzi o wizję przyszłości.

Październikowe wybory parlamentarne potwierdziły stabilność polityczną naszego kraju oraz możliwość zgodnego współdziałania na rzecz wspólnego dobra, mimo naturalnych w demokracji sporów. Rząd wyłoniony w tych wyborach otrzymał polityczny mandat do reform niezbędnych do podtrzymania rozwoju Polski w dłuższym horyzoncie czasowym. Cieszą nas w Polsce uzyskiwane obecnie wyniki gospodarcze, ponad 3,5-procentowy wzrost PKB w 2011 roku oraz dobre prognozy na rok 2012. Cieszą pomimo obaw, że przecież sytuacja zewnętrzna, sytuacja w Unii Europejskiej, a szczególnie w strefie euro nie napawa pełnym optymizmem. My w Polsce staramy się zachować nasz optymistyczny punkt widzenia, bo jesteśmy przekonani, że wiemy, co należy zrobić, aby utrzymać wzrost gospodarczy.

Źródłem naszej satysfakcji są też dobre oceny polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Sprawując prezydencję Polska zabiegała o utrzymanie spójności i witalności europejskiego projektu integracyjnego. Polska chce silnej Europy, silnych instytucji wspólnotowych oraz zgodnego współdziałania państw członkowskich. W Unii Europejskiej potrzebujemy, w naszym przekonaniu więcej woli porozumienia, więcej odwagi w zmienianiu mechanizmów, ale także i więcej wiary, że jest to projekt, który ma przed sobą znakomitą przyszłość.

W historii wielu państw Europy dużym echem w czasie polskiej prezydencji odbiły się nazwiska znamienitych Polek i Polaków. Wspominał także i o tym Dziekan Korpusu Dyplomatycznego Nuncjusz Apostolski. Dlatego muzyka Chopina i Szymanowskiego, kompozytorów w Polsce ukształtowanych a tworzących dla całego świata, towarzyszyła naszemu przewodnictwu w różnych miejscach Europy. Rok 2011 był także międzynarodowym rokiem Marii Skłodowskiej-Curie wielkiej polskiej uczonej, która dzięki pionierskim odkryciom w dziedzinie fizyki i chemii, przecierała w Europie szlak do akademickiej i naukowej kariery kobiet. Ignacy Jan Paderewski, wielki pianista, którego portret i fortepian mijali Państwo wchodząc do tej Sali,  wygłaszając swoje expose jako polski premier w trudnych czasach tuż po pierwszej wojnie światowej powiedział, że o Polskę walczyli nie tylko wojownicy, ale że „walczyli o nią i dla niej rycerze słowa, barw i dźwięków, szermierze myśli, nauki i wiedzy”.

Rok 2011 trwale zapisze się w kartach historii. Będzie tak ze względu na wydarzenia zwane na świecie „arabską wiosną”. Dla nas Polaków były one przypomnieniem o nieusuwalnej tęsknocie człowieka do życia w warunkach godności i większej wolności, o aspiracjach związanych z poprawą warunków życia jednostek i całych społeczeństw. Te wydarzenia dla nas, dla Polaków, szczególnie Polaków pokolenia Solidarności, były przypomnieniem o naszym roku 1980, a potem 1989. Dlatego wydarzenia w Afryce Północnej wywołały u nas uczucia empatii i solidarności. Mimo nierzadko dramatycznego biegu tych procesów, wierzymy w ich pomyślny efekt, życzymy narodom całego regionu Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu sukcesu w dziele, które zostało z odwagą podjęte.

Wasze Ekscelencje,
Dostojni Goście,

Dla polskiej dyplomacji ubiegły rok był rokiem wytężonej pracy i wielu ważnych wydarzeń w stosunkach zewnętrznych. Dla mnie osobiście również był to rok bogaty w kontakty międzynarodowe. Polska gościła m.in. szczyt Trójkąta Weimarskiego, szczyt prezydentów państw Europy Środkowej, w którym wzięło udział dwadzieścia głów państw z regionu, a gościem honorowym był Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama. Polska gościła także szczyt Partnerstwa Wschodniego. W minionym roku było wiele okazji do spotkań i rozmów z prezydentami, premierami, parlamentarzystami, z dyplomatami, przedstawicielami organizacji międzynarodowych, życia gospodarczego, ważnych ośrodków analitycznych, organizacji pozarządowych zajmujących się różnymi problemami społecznymi. Wszystkim za wkład w naszą wspólną działalność, naszą współpracę chcę w tym momencie serdecznie podziękować.

Jestem wdzięczny, że tak wielu ludzi zechciało się dzielić ze mną i z Polską ich obserwacjami i sugestiami odnoszącymi się także do tego, co Polska mogłaby zrobić w różnych dziedzinach życia międzynarodowego, w swoich relacjach dwustronnych.

Doświadczenie ostatniego roku niesie ze sobą świadomość trudności, przed którymi stoimy jako narody, jako regiony i jako cała społeczność międzynarodowa. Jednocześnie jednak doświadczenie mówi nam, że przyszłość jest w naszych rękach i że jeśli będziemy pracować, to problemy, z którymi się zmagamy, są do przezwyciężenia. Konieczne jest w tym celu odrzucenie pokusy unilateralizmu, postaw nacjonalistycznych, logiki „my i wy”, w której sukces jednych jest zawsze okupiony przegraną drugich.

Nie ma innej drogi przezwyciężenia antagonizujących różnic, trudności w stosunkach dwustronnych czy problemów regionalnych bądź globalnych, jak tylko dialog, otwartość i szczerość, które budują zaufanie i które prowadzą do dobrych porozumień.

Od dwudziestu przeszło lat niezmiennie pozytywnie rozwijają się dobrosąsiedzkie relacje z państwami naszego regionu. Polska potrafi przyjaźnie układać stosunki między narodami. Cieszę się, że tę naszą polską zdolność do odmieniania stosunków dwustronnych - niegdyś konfliktowych, pełnych dramatycznych doświadczeń, odwracania ich - na relacje otwartości i dialogu, wymiany dóbr i myśli, na perspektywy, w których dostrzega się i ceni sąsiada, ceni i lubi się tych, z którymi przyszło nam żyć od wielu, wielu wieków w sąsiedztwie.

Potrafimy, wbrew różnym doświadczeniom, dobrze układać stosunki z naszymi sąsiadami. Moje wielokrotne spotkania z kolegami z Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier czy państw bałtyckich, z Ukrainy potwierdzają słuszność politycznej dewizy „zgoda buduje”. Nie będziemy więc ustawali w wysiłkach, aby te imponujące przeobrażenia i osiągnięcia utrwalać i dodawać nowe impulsy w stosunkach z naszymi sąsiadami.

Dostojni Goście,

Dzięki wysiłkowi prezydencji, pokazaliśmy raz jeszcze, że integracja europejska jest dla nas nie tylko sposobem realizacji własnego interesu narodowego, ale że jest przede wszystkim wyborem cywilizacyjnym, wyborem aksjologicznym.

Podstawowym, krótkoterminowym, choć strategicznie ważnym zadaniem przed którym stoi Unia Europejska jest ustabilizowanie strefy euro, w tym wzmocnienie unii monetarno-gospodarczej w sposób, który jednocześnie nie pozbawi tej strefy na lata możliwości gospodarczego wzrostu. Nie może to być zarazem osłabienie wspólnotowego charakteru Unii. Byłoby ironią historii, gdyby wspólnotowy dotychczas charakter Unii, nadany jej przed laty przez ojców założycieli, przez państwa założycielskie został obecnie rozmontowany przez te same państwa z powodu błędów popełnionych przez niektóre rządy niektórych państw członkowskich.

Polska pozostanie stanowczym adwokatem Unii spójnej, dynamicznej i otwartej na swoje sąsiedztwo, Unii zaangażowanej w rozwiązywanie wspólnych problemów ludzkości. Unia musi pozostać otwarta na swoje otoczenie, w tym perspektywę stopniowego rozszerzania się. Podzielam głęboką wiarę Benedykta XVI oraz jego błogosławionego poprzednika Jana Pawła II, wyniesionego na ołtarze papieża-Polaka, w wartość Europy i w jej zdolność do odradzania się, w potrzebę jej otwartości na świat, która umożliwia jej dzielenie się jej najlepszymi osiągnięciami z całą ludzkością.

Jan Paweł II mówił często o wschodnim płucu Europy, które powinno być połączone z jej zachodnią częścią tak, aby Europa mogła być w pełni sobą, bogatą swym cywilizacyjnym doświadczeniem i różnorodnością, swym dziedzictwem, zasobami ludzkimi i naturalnymi. Ta wizja cały czas realizuje się, w moim przekonaniu, w dalece niepełnym wymiarze.

Polska podjęła wysiłek normalizacji i pojednania z Rosją. Widzieliśmy w tym, i nadal widzimy, nasz wkład w dzieło pojednania narodów całej Europy. Moje spotkanie z prezydentem Miedwiediewem w tym pałacu, w grudniu 2010 roku, dało nadzieję na postęp w tym procesie. Wierzę, że jest możliwe dalsze dobre i konsekwentne dążenie obu stron do rozwijania dialogu, dążenie na rzecz zbliżenia Unii i Rosji. Zarówno współkształtując politykę Unii Europejskiej, jak i w naszych stosunkach dwustronnych z Rosją, jesteśmy zainteresowani dalszym rozwojem naszej współpracy.

Liczymy na szybszy postęp w zbliżaniu Ukrainy do UE i pozostajemy przekonani, że znikną przeszkody, które utrudniają podpisanie wynegocjowanego już porozumienia o stowarzyszeniu Ukrainy z Unią.

Boli nas, jako sąsiadów, blokowanie demokratycznych i europejskich aspiracji narodu białoruskiego. Wierzymy, że zostanie tam przywrócona wolność tym, którzy zostali tej wolności z powodów politycznych pozbawieni.

Wasze Ekscelencje,
Dostojni Goście,

Polska pozostaje przekonanym zwolennikiem utrzymania bliskich, sojuszniczych związków pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi. Wnosimy do nich wkład w wymiarze bilateralnym i poprzez współdziałanie w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Cieszę się, że najbliższy szczyt Sojuszu, w maju bieżącego roku, odbędzie się w Chicago, mieście, z którym związany jest obecny Prezydent Stanów Zjednoczonych, ale które przede wszystkim, dla nas, dla Polaków jest zawsze największym skupiskiem Polaków i osób polskiego pochodzenia żyjących poza granicami naszego kraju. Liczę, że spotkanie NATO, właśnie w Chicago, stanie się dobrą okazją do potwierdzenia więzi transatlantyckich oraz roli Sojuszu w stabilizowaniu bezpieczeństwa w całej strefie euroatlantyckiej z pożytkiem dla wszystkich państw, które się w niej znajdują. Ważne będzie także skuteczne poszukiwanie politycznego rozwiązania dla zbyt długo trwającego i niszczącego konfliktu w Afganistanie.

Moja niedawna wizyta w Chinach była jeszcze jednym z przejawów dążenia Polski do rozszerzenia kontaktów z krajami leżącymi poza Europą. Nasz potencjał i miejsce w Europie predestynują nas, w moim przekonaniu, do intensyfikacji relacji z krajami Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Ich praca i osiągnięcia budzą w Polsce uznanie, szacunek, wielkie zainteresowanie i ogromną życzliwość. Mamy sobie coraz więcej sobie do zaoferowania w sferze gospodarczej, kulturalnej, edukacyjnej.

Jednym z instrumentów naszej obecności w krajach pozaeuropejskich jest pomoc, której  celem powinno być umacnianie stabilności, tworzenie podstaw wzrostu gospodarczego i samodzielności tych narodów, które doświadczyły konfliktów i innych nieszczęść. Staramy się więc dzielić zarówno środkami materialnymi, jak i unikatowym doświadczeniem w budowaniu państwa prawa, poszanowania praw człowieka i żywotnej gospodarki rynkowej.

Polska niezmiennie pozostaje przekonana o wartości praw człowieka - z perspektywy pojedynczych jednostek, większych zbiorowości, zwłaszcza mniejszości narodowych i religijnych, jak i z perspektywy sprawiedliwego pokoju i trwałego rozwoju. Stąd aktywność mającego siedzibę w Warszawie sekretariatu „Wspólnoty Demokracji”, stąd nasze starania o utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji.

Polska pozostanie aktywna w organizacjach międzynarodowych, tych, które służą bezpieczeństwu międzynarodowemu, rozwojowi kontaktów między państwami i kontaktów międzyludzkich, tych, które umacniają prawo międzynarodowe i poszanowanie praw człowieka, które tworzą podstawy zrównoważonego rozwoju oraz rozwiązują problemy globalne, głodu, wykluczenia, pandemii, zwalczają zagrożenia dla środowiska naturalnego człowieka. Będziemy tam, w tych organizacjach aktywni - w Radzie Europy, OBWE, ONZ i organizacjach wyspecjalizowanych tego systemu. Będziemy wspierać to wszystko, co służy dobru ludzkości, co sprzyja dialogowi, tolerancji, niedyskryminacji, co zmniejsza rolę siły militarnej w życiu międzynarodowym.

W poprzednim półroczu Polska przewodziła Radzie Unii Europejskiej, a w połowie bieżącego roku, wspólnie z Ukrainą, będziemy gospodarzem mistrzostw Europy w piłce nożnej, Euro 2012.  Wspomniał o tym także i ksiądz Nuncjusz, to naprawdę dla nas ważne wydarzenie. Chcielibyśmy bardzo, abyśmy mogli je przeżywać także z naszymi przyjaciółmi, także z wszystkimi fanami piłki nożnej. Zadbamy o wszystko. Będziemy starali się, aby to była dobra okazja do poznania Polski, polskiej kultury, Polaków. Zadbamy o wszystko poza jednym – nie możemy zagwarantować, że wszyscy wygrają. Ale liczymy na to, że i poprzez Euro 2012 znajdziemy drogę do tego, co ludzi łączy.

Księże Arcybiskupie Nuncjuszu, Dostojni Goście, Wszyscy Zgromadzeni!

Życzę wszystkim Państwu, Państwa rodzinom, Państwa narodom wszelkich pomyślności na niełatwy, ale przecież mający także i swoją piękną, dobrą perspektywę roku 2012. Życzę wszystkim krajom, życzę także Polsce, aby ten rok przyniósł nam wszystkim pokój i szczęście! Wszystkiego najlepszego.

Źródło: prezydent.pl

   Mario Chayd - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego
EUROPA 
 
OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU ZE SZCZYTEM UNII EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE UKRAINY
INFORMACJA PREMIERA W SPRAWIE SYTUACJI NA UKRAINIE
POLSKA 
 
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 95. POSIEDZENIE SEJMU
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 77. POSIEDZENIE SENATU
MAŁGORZATA KIDAWA-BŁOŃSKA NOWYM MARSZAŁKIEM SEJMU
DRUGI DZIEŃ 77. POSIEDZENIA SENATU
DRUGI DZIEŃ 95. POSIEDZENIA SEJMU
ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA 77. POSIEDZENIA SENATU RP
77. POSIEDZENIE SENATU
ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 95. POSIEDZENIA SEJMU
IX SESJA RADY DZIELNICY WARSZAWA URSYNÓW
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 94. POSIEDZENIE SEJMU
76. POSIEDZENIE SENATU
PODSUMOWANIE DRUGIEGO DNIA OBRAD 94. POSIEDZENIA SEJMU
76. POSIEDZENIE SENATU
PIERWSZY DZIEŃ 94. POSIEDZENIA SEJMU – POSŁOWIE ZAKOŃCZYLI OBRADY
ROZPOCZĘŁO SIĘ 94. POSIEDZENIE SEJMU
75. POSIEDZENIE SENATU
75. POSIEDZENIE SENATU
75. POSIEDZENIE SENATU
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 92. POSIEDZENIE SEJMU
92. POSIEDZENIE SEJMU – DRUGI DZIEŃ OBRAD
ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 92. POSIEDZENIA SEJMU
OFICJALNE WYNIKI WYBORÓW PREZYDENCKICH W POLSCE DNIA 10 MAJA 2015 ROKU
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 74. POSIEDZENIE SENATU [ video ]
74. POSIEDZENIE SENATU [ video ]
74. POSIEDZENIE SENATU [ video ]
POŻEGNANIE PROF. WŁADYSŁAWA BARTOSZEWSKIEGO
91. POSIEDZENIE SEJMU
ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 91. POSIEDZENIA SEJMU
ROZPOCZĘŁO SIĘ 91. POSIEDZENIE SEJMU
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 89. POSIEDZENIE SEJMU
72. POSIEDZENIE SENATU
ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 89. POSIEDZENIA SEJMU
72. POSIEDZENIE SENATU
72 POSIEDZENIE SENATU
SENATOROWIE ZAKOŃCZYLI OBRADY
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 88. POSIEDZENIE SEJMU
71. POSIEDZENIE SENATU
71. POSIEDZENIE SENATU
PODSUMOWANIE DRUGIEGO DNIA 88. POSIEDZENIA SEJMU
PIERWSZY DZIEŃ 88. POSIEDZENIA SEJMU – POSŁOWIE ZAKOŃCZYLI OBRADY
TRWA 88. POSIEDZENIE SEJMU
87. POSIEDZENIE SEJMU ZAKOŃCZONE
DRUGI DZIEŃ 87. POSIEDZENIA SEJMU - PODSUMOWANIE
ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 87. POSIEDZENIA SEJMU
87. POSIEDZENIE SEJMU – POSŁOWIE ROZPOCZĘLI OBRADY
ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 86. POSIEDZENIA SEJMU
MARSZAŁEK SEJMU ZARZĄDZIŁ WYBORY PREZYDENCKIE I WYZNACZYŁ JE NA 10 MAJA 2015 ROKU [ video ]
ROZPOCZĘŁO SIĘ 86. POSIEDZENIE SEJMU
USTAWA GÓRNICZA DO PODPISU PREZYDENTA - 85. POSIEDZENIE SEJMU ZAKOŃCZONE
85. POSIEDZENIE SEJMU – DEBATA O SENACKICH POPRAWKACH DO USTAWY GÓRNICZEJ
ŚWIAT 
 
PREZYDENT UHONOROWANY NAGRODĄ GLOBAL CITIZEN
ZMIANY W NATO MUSZĄ WZMOCNIĆ SOJUSZ
POLSKA NIEZMIENNIE WIERZY W CELE I ZASADY NZ
WYSTĄPIENIE PREZYDENTA RP NA 68. SESJI ZO NZ
ZASTRZEŻENIA DO DZIAŁAŃ RADY BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE SYRII
WIZYTA PREZYDENTA W NOWYM JORKU
GRECJA BEZ EURO?

PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA NA SPOTKANIU Z KORPUSEM DYPLOMATYCZNYM

 
 
• POLSKA
 
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 95. POSIEDZENIE SEJMU DZISIEJSZE OBRADY POSŁOWIE ROZPOCZĘLI OD WYBORU NOWEGO MARSZAŁKA SEJMU. DECYZJĄ IZBY ZOSTAŁA NIM MAŁGORZATA KIDAWA-BŁOŃSKA. SEJM PRZYJĄŁ TAKŻE M.IN. REGULACJE DOTYCZĄCE LECZENIA NIEPŁODNOŚCI, W TYM PRZY UŻYCIU METODY IN VITRO, OGRANICZYŁ MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA UMÓW O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY DO 33 MIESIĘCY ORAZ WPROWADZIŁ ZMIANY DO PROGRAMU „MIESZKANIE DLA MŁODYCH”, TAK ABY MOGŁY Z NIEGO SKORZYSTAĆ NP. RODZINY WIELODZIETNE. IZBA PRZYZNAŁA RÓWNIEŻ ŚWIADCZENIE W WYSOKOŚCI 1 TYS. ZŁ RODZICOM, KTÓRYM NIE PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ORAZ UCHWALIŁA USTAWĘ O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ M.IN. DLA OSÓB W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 95. POSIEDZENIE SEJMU


DZISIEJSZE OBRADY POSŁOWIE ROZPOCZĘLI OD WYBORU NOWEGO MARSZAŁKA SEJMU. DECYZJĄ IZBY ZOSTAŁA NIM MAŁGORZATA KIDAWA-BŁOŃSKA. SEJM PRZYJĄŁ TAKŻE M.IN. REGULACJE DOTYCZĄCE LECZENIA NIEPŁODNOŚCI, W TYM PRZY UŻYCIU METODY IN VITRO, OGRANICZYŁ MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA UMÓW O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY DO 33 MIESIĘCY ORAZ WPROWADZIŁ ZMIANY DO PROGRAMU „MIESZKANIE DLA MŁODYCH”, TAK ABY MOGŁY Z NIEGO SKORZYSTAĆ NP. RODZINY WIELODZIETNE. IZBA PRZYZNAŁA RÓWNIEŻ ŚWIADCZENIE W WYSOKOŚCI 1 TYS. ZŁ RODZICOM, KTÓRYM NIE PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ORAZ UCHWALIŁA USTAWĘ O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ M.IN. DLA OSÓB W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ

Sejm za ustawą o leczeniu niepłodności, dotyczącą m.in. stosowania zapłodnienia pozaustrojowego
Przyjęte dziś przepisy dotyczą m.in. leczenia niepłodności, zasad i warunków stosowania wspomaganej prokreacji oraz postępowania z komórkami rozrodczymi i zarodkami. Jedną z metod leczenia niepłodności uregulowanych w projekcie jest procedura in vitro, która ma być dostępna dla małżeństw oraz osób pozostających we wspólnym pożyciu. Z tej metody będzie można skorzystać, jeśli inne sposoby, stosowane przez co najmniej 12 miesięcy nie przyniosły efektów. Zapłodnionych będzie mogło zostać nie więcej niż 6 komórek rozrodczych. Zasada ta nie będzie stosowana, jeśli kobieta ukończyła 35 lat, dwie próby in vitro nie przyniosły rezultatów lub ze względu na stan zdrowia kobiety, niezależny od problemu bezpłodności. Ustawa zakazuje tworzenia ludzkich zarodków, jeśli nie będą one służyły wspomaganej prokreacji. W ustawie zapisano też zakaz niszczenia prawidłowo rozwijających się zarodków, czyli m.in. takich, w których nie zostały stwierdzone wady powodujące ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę. Za niszczenie zarodków wbrew ustawie oraz klonowanie zarodków będzie grozić od 6 miesięcy do 5 lat więzienia. Ustawa porządkuje kwestię anonimowego dawstwa komórek rozrodczych i zarodków. Zgodnie z ustawą zakazane będą preimplantacyjne badania genetyczne, których celem jest wybór płci dziecka. Diagnostykę można będzie przeprowadzać w medycznych laboratoriach diagnostycznych wyłącznie po to, by uniknąć ciężkiej, nieuleczalnej choroby dziedzicznej. W myśl nowych przepisów zarodki przechowywane w banku komórek rozrodczych i zarodków będą mogły być adoptowane po 20 latach. Do dawstwa anonimowego będą też przekazywane zarodki w przypadku śmierci obojga dawców. Osoby urodzone dzięki in vitro z wykorzystaniem komórek dawców anonimowych będą mogły po osiągnięciu pełnoletniości zapoznać się z informacjami o roku i miejscu urodzenia oraz stanie zdrowia dawcy. Zgodnie z ustawą Minister Zdrowia będzie tworzył Centra Leczenia Niepłodności, realizujące pełny i kompleksowy zakres świadczeń zdrowotnych umożliwiających leczenie niepłodności oraz prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą. Ponadto szef resortu zdrowia będzie prowadził rejestr dawców komórek rozrodczych i zarodków. Dane zawarte w rejestrze będą objęte tajemnicą. Nowe regulacje wprowadzają też m.in. obowiązek przedstawiania co 5 lat Sejmowi przez Ministra Zdrowia sprawozdania z wykonywania ustawy. Następnie ustawa trafi do Senatu.

Zarządcy dróg będą mogli odstąpić od poboru opłat w razie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu
Sejm uchwalił nowelizację ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Celem nowych przepisów jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności w przypadku zwiększenia jego natężenia. Zgodnie ze zmianami, zarządcy dróg płatnych - w sytuacjach wyjątkowych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu lub je zmniejszających - będą mogli zrezygnować z pobierania opłat od kierowców za przejazd autostradą lub jej odcinkiem. Nowelizacja przewiduje też, że minister właściwy do spraw transportu określi w rozporządzeniu, w odniesieniu do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, sposób ustalania wystąpienia zagrożenia lub zdarzenia zmniejszającego bezpieczeństwo ruchu drogowego, biorąc pod uwagę porę i kategorię dnia, porę roku i płynność ruchu. Teraz nowelizacja będzie przedmiotem prac Senatu.

Posłowie poparli usprawnienie systemu szkolenia kierowców pojazdów uprzywilejowanych służb mundurowych i OSP
Izba znowelizowała ustawę o kierujących pojazdami. Obecnie obowiązujące przepisy przewidują wprowadzenie od 4 stycznia 2016 r. obowiązku przeprowadzania szkoleń dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Jednak kierującym takimi samochodami w służbach mundurowych i ochotniczych strażach pożarnych umiejętności te są już przekazywane w ramach szkoleń wewnętrznych. W związku z tym nowelizacja znosi obowiązek ukończenia takiego nowego kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi w Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej i Inspekcji Transportu Drogowego oraz w ochotniczych strażach pożarnych. Prace nad nowelizacją będą kontynuowane w Senacie.

Dane o kwalifikacjach marynarzy będą corocznie przekazywane do Komisji Europejskiej
Przewiduje to uchwalona dziś nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy wdrażają dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/35/UE w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy. Zgodnie z nowelizacją, do 31 marca każdego roku dyrektorzy urzędów morskich będą przekazywać Komisji Europejskiej drogą elektroniczną, za pośrednictwem Urzędu Morskiego w Szczecinie, informacje statystyczne dotyczące dokumentów kwalifikacyjnych, tj. m.in. dyplomów i świadectw marynarzy wydawanych przez polską administrację morską. Przekazywane dane będą zanonimizowane i będą wykorzystywane przez KE do określania polityki w sektorze gospodarki morskiej. Ustawa uwzględnia też zmiany wynikające z dyrektywy Komisji 2014/111/UE (z 17 grudnia 2014 r.). Ma to związek z przyjęciem przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) określonych kodeksów i powiązanych z nimi zmian do niektórych konwencji. Nowelizacja zawiera także nowe propozycje o charakterze porządkującym i doprecyzowującym w zakresie m.in. budowy i wyposażenia statku, wyszkolenia i kwalifikacji marynarzy, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej oraz warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi, w tym organizacji pilotażu morskiego i bezpieczeństwa jachtów morskich. Dodano również przepisy odnoszące się stałych platform wiertniczych. Zgodnie z nowelizacją przepisy techniczne dotyczący ich budowy określi minister właściwy do spraw gospodarki morskiej. Wprowadzi też obowiązek stosowania wobec nich regulacji przewidzianych w Kodeksie zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobiegania zanieczyszczaniu (Kodeks ISM). Nad nowelizacją będą teraz pracować senatorowie.

Uporządkowanie sytuacji prawnej warszawskich nieruchomości odebranych tzw. dekretem Bieruta
To cel tzw. małej ustawy reprywatyzacyjnej, którą uchwalił dziś Sejm. Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ma uregulować stan prawny nieruchomości objętych dekretem z 26 października 1945 r. o własności gruntów na obszarze m. st. Warszawy (tzw. dekretem Bieruta) i wyeliminować nieprawidłowości związane z procesem reprywatyzacji. Zgodnie z nowymi przepisami, Skarb Państwa oraz miasto stołeczne Warszawa będą miały prawo pierwokupu niektórych praw i roszczeń do nieruchomości. Ma to umożliwić realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, kultury, rozwoju kultury fizycznej oraz zrównoważonego zagospodarowania przestrzennego. Oznacza to, że nieruchomości wykorzystywane na takie cele nie będą zwracane w naturze – nie będzie można odzyskać np. budynku, lecz możliwe będzie ubieganie się o nieruchomość zamienną lub odszkodowanie. Sprzedaż roszczeń będzie wymagała aktu notarialnego – dotychczas nie było takiego wymogu. Dzięki temu wzmocniona zostanie pewność obrotu. Notariusze będą też mieli obowiązek informowania o takich transakcjach urzędników, co ułatwi Skarbowi Państwa oraz Warszawie skorzystanie z prawa pierwokupu. W przypadkach, gdy prawowici właściciele złożyli po wejściu w życie dekretu wnioski o zwrot, a potem nie ubiegali się o nieruchomość, postępowania byłyby umarzane. Będzie to możliwe w sytuacji, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od wezwania wnioskodawcy oraz jego ewentualnych następców prawnych (przede wszystkim spadkobierców) do udziału w postępowaniu nikt się nie zgłosi. Osoby, które zgłoszą się później, będą mogły ubiegać się o odszkodowanie, ale nie o zwrot obiektu. Postępowanie będzie mogło być ponadto umorzone, jeżeli osoba zgłaszająca roszczenie w ciągu trzech miesięcy nie udowodni prawa do nieruchomości. Umorzenie będzie następować także w sytuacji, gdy nie wskaże ona swojego adresu. Decyzja o umorzeniu postępowania będzie podstawą do wpisania Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego jako właściciela nieruchomości do księgi wieczystej. Ponadto nowelizacja znosi możliwość ustanowienia kuratora dla osoby, której miejsce pobytu jest nieznane, jeżeli przepisy pozwalają na uznanie tej osoby za zmarłą. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, sąd może uznać osobę za zmarłą po upływie 10 lat od zaginięcia, a w przypadku osób, które ukończyły 70 lat – po upływie 5 lat. Zmiana ta ma uniemożliwić przejmowanie nieruchomości metodą „na kuratora”, polegającą na nabywaniu własności nieruchomości odebranych dekretem Bieruta przez osoby działające pod pozorem występowania w imieniu byłych właścicieli. Następnie ustawa trafi pod obrady Izby drugiej.

Korzystna zmiana dla środowiska akademickiego - uczelnie sprawniej uzyskają uprawnienia do prowadzenia studiów ogólnoakademickich
Będzie to możliwe dzięki nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym, uchwalonej przez posłów w dzisiejszych głosowaniach. Nowelizacja zmienia przepis określający warunki niezbędne do uzyskania uprawnienia do prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim. Jest to - obok profilu praktycznego - jeden z dwóch profili kształcenia przewidzianych reformą szkolnictwa wyższego, która weszła w życie 1 października 2014 r. Nowe regulacje uelastyczniają warunki uzyskania zgody na prowadzenie studiów o profilu ogólnoakademickim przez jednostki organizacyjne uczelni (np. wydziały) nieposiadające uprawnień do nadawania doktoratów i habilitacji w danej dziedzinie. Do tej pory wśród tych wymogów było m.in. uzyskanie co najmniej pozytywnej oceny jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) na prowadzonych na tym kierunku studiach pierwszego lub drugiego stopnia o profilu praktycznym (skala ocen stosowanych przez PKA przewiduje oceny: negatywną, warunkową, pozytywną i wyróżniającą). Nowelizacja przewiduje, że honorowana będzie co najmniej pozytywna ocena PKA dla danego kierunku, ale niezależna od profilu kształcenia. Zmiana ta pozwoli na łatwiejsze uzyskanie uprawnień przez te wydziały, które prowadziły kierunki studiów o profilu ogólnoakademickim przed wejściem w życie reformy. W dalszej kolejności ustawa będzie rozpatrywana w Senacie.

Ochrona interesów przedsiębiorców realizujących zamówienia publiczne
Posłowie zmienili nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 23 października 2014 r., zgodnie z którą od 1 stycznia 2016 r. od umów cywilnoprawnych będą odprowadzane składki ZUS co najmniej do poziomu minimalnego wynagrodzenia. Ponieważ oznacza to m.in. wzrost kosztów dla przedsiębiorców realizujących kontrakty udzielone w trybie Prawa zamówień publicznych, przyjęto zmianę zasad ich renegocjowania – strony będą mogły podjąć rozmowy bez konieczności oczekiwania na wejście w życie nowych zasad oskładkowania umów zleceń. Dotychczasowe przepisy przewidywały, że dopiero w sytuacji, gdy strony nie dojdą do porozumienia do 1 marca 2016 r., będą mogły rozwiązać te umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W praktyce oznacza to, że wykonawcy musieliby ponosić wyższe koszty umów przez co najmniej 5 miesięcy. Zgodnie z przyjętą dziś nowelizacją, w przypadku niezawarcia porozumienia w sprawie zmiany wynagrodzenia w terminie jednego miesiąca od złożenia wniosku o podjęcie rozmów w tej sprawie, możliwe ma być wypowiedzenie umowy. Termin wypowiedzenia ma wynosić tak jak dotąd trzy miesiące, ze skutkiem nie wcześniejszym niż na koniec 2015 r. Oznacza to, że wykonawcy będą mogli odstąpić od umów przed wejściem w życie przepisów o podwyższeniu składek. Nowe regulacje – w ramach jednego aktu prawnego - zmieniają też nowelizację Prawa zamówień publicznych z 29 sierpnia 2014 r., która weszła w życie 19 października ub. r. Przewiduje ona m.in., że umowy zawarte w trybie prawa zamówień publicznych, na okres dłuższy niż 12 miesięcy, powinny określać zasady zmiany wynagrodzenia w trzech przypadkach: zmiany stawek podatku VAT, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W odniesieniu do umów zawartych przed 19 października 2014 r. na okres dłuższy niż 12 miesięcy ustawodawca przewidział możliwość podjęcia – z tych samych przyczyn – przez strony negocjacji w celu zmiany wynagrodzenia. W uchwalonej dziś ustawie doprecyzowano od kiedy jest możliwe podejmowanie takich rozmów. Negocjacje będą mogły się rozpocząć już w momencie opublikowania przepisów zmieniających podatek VAT, minimalne wynagrodzenie lub wysokość składek, bez konieczności oczekiwania na ich wejście w życie. Termin, do którego można wystąpić z propozycją podjęcia rozmów jest już uregulowany i wynosi 30 dni od wejścia w życie przepisów zmieniających podatki i składki. Teraz nowe przepisy trafią pod obrady Senatu.

Byli pracownicy przedsiębiorstw robót górniczych zachowają prawo do ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy
Przewiduje to nowelizacja ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych. Nowe przepisy umożliwią dalsze wypłacanie ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy byłym pracownikom przedsiębiorstw robót górniczych po 1 stycznia 2016 r., aż do wygaśnięcia prawa do ekwiwalentu. Dotychczasowe regulacje dawały możliwość wypłaty tych pieniędzy tylko do końca tego roku. W wyroku z 2005 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że byli pracownicy przedsiębiorstw robót górniczych mają prawo do ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy podobnie jak osoby zatrudnione wcześniej w przedsiębiorstwach górniczych (kopalniach). W stosunku do tej drugiej grupy możliwość wypłacania ekwiwalentu przedłużono już w lutym br. na mocy nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Prace nad nowelizacją będą teraz prowadzone w Senacie.

Trzecia transza deregulacji ułatwi dostęp do kolejnej grupy zawodów regulowanych
Posłowie poparli ustawę o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów, czyli tzw. trzecią ustawę deregulacyjną. Przewiduje ona otwarcie 100 zawodów poprzez ograniczenie lub likwidację obecnych wymogów (np. certyfikatów, licencji). Dotyczy profesji związanych m.in. z ochroną przeciwpożarową (np. inżynier pożarnictwa), rynkiem kapitałowym i towarowym oraz rzeczoznawstwem w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. To również zawody rzecznika patentowego, tłumacza przysięgłego, muzealnika, profesje z dziedziny konserwacji zabytków, a także zawody geologiczne i górnicze. Wśród przyjętych ułatwień są m.in. takie zmiany jak: ograniczenie praktyk zawodowych, umożliwienie samokształcenia, obniżenie opłat za egzaminy zawodowe, zniesienie niektórych biurokratycznych obowiązków oraz uelastycznienie warunków zatrudnienia. Rozwiązania zwiększające dostęp do zawodów regulowanych mają spowodować wzrost konkurencji, a w efekcie obniżkę cen, wyższą jakość i większą dostępność usług. Deregulacja ma też zmniejszyć obciążenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz przynieść nowe miejsca pracy. Z regulowanym dostępem do zawodów wiążą się negatywne konsekwencje dla rynku pracy i konsumentów. Bariery w dostępie do zawodu ograniczają liczbę osób go wykonujących, czyli zmniejszają konkurencję między nimi. Efektem takiej sytuacji jest zmniejszenie presji na obniżanie cen i ograniczenie innowacyjności. Po wejściu w życie uchwalonej dziś ustawy liczba zawodów objętych deregulacją wyniesie w sumie 247. W dotychczasowych dwóch transzach zderegulowano: w 2013 r. - 51 profesji, a w 2014 r. ułatwiono dostęp do kolejnych 96 zawodów. W dalszej kolejności trzecią ustawą deregulacyjną zajmie się Senat.

Koniec zatrudniania pracowników na wieloletnie umowy czasowe - Sejm za zasadą „33 i 3”
To jedna z najważniejszych zmian w Kodeksie pracy, które uchwalił w dzisiejszych głosowaniach Sejm. Rozwiązanie „33 i 3” oznacza, że w przypadku, gdy okres zatrudnienia pracownika na czas określony u jednego pracodawcy przekroczy 33 miesiące lub gdy pracodawca zawarł z pracownikiem już 3 takie umowy – to od następnego dnia po upływie 33 miesięcy lub od dnia zawarcia czwartej umowy – pracownik będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Zasada „33 i 3” nie będzie stosowana, np. w przypadku zastępstwa innego pracownika, przy pracach sezonowych i dorywczych, w celu wykonywania pracy na czas kadencji, zatrudnienia w placówkach zagranicznych. Ponadto nowelizacja uzależnia okresy wypowiedzenia umów o pracę wyłącznie od czasu ich trwania, a nie od rodzaju umowy. Oznacza to, że 2 tygodnie wypowiedzenia będzie przysługiwać, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc wypowiedzenia – w przypadku zatrudnienia przez co najmniej 6 miesięcy oraz 3 miesiące wypowiedzenia, przy zatrudnieniu przez co najmniej 3 lata. Zgodnie z nowelizacją pracodawca będzie też mógł zwolnić pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Ma to dotyczyć zarówno umów o pracę na czas określony, jak i nieokreślony oraz umów o pracę na okres próbny. Nowe przepisy przewidują, że zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy może objąć cały okres wypowiedzenia lub jego część. Ponadto w nowelizacji doprecyzowano przepisy odnoszące się do zatrudniania pracowników na okres próbny w celu sprawdzenia ich kwalifikacji i przydatności do określonego rodzaju pracy. W myśl nowych regulacji, możliwe będzie ponowne zatrudnienie pracownika na okres próbny tylko, gdy będzie on zatrudniony do wykonywania innego rodzaju pracy lub w przypadku 3-letniej przerwy w zatrudnieniu pracownika na takim samym stanowisku u tego samego pracodawcy. W nowelizacji ograniczono też liczbę rodzajów umów o pracę. Pozostaną umowy na czas nieokreślony, na czas określony oraz na okres próbny. Zlikwidowane zostały natomiast umowy na czas wykonania określonej pracy. Następnie nad nowelizacją będą pracować senatorowie.

1 tys. zł miesięcznie dla rodziców bez prawa do zasiłku macierzyńskiego, którym urodzi się dziecko
Taką zmianę przewiduje uchwalona dziś nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Jej celem jest wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci. Nowelizacja wprowadza świadczenie rodzicielskie dla rodzin, które do tej pory nie mogły z niego skorzystać. Ma ono przysługiwać osobom, które urodziły lub adoptowały dziecko, ale nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego (bezrobotni, studenci oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowy zlecenie). Świadczenie będzie wypłacane także osobom, które  samotnie wychowują dziecko i rezygnują z zasiłku macierzyńskiego. W ten sposób wsparciem zostaną objęci wszyscy rodzice. Świadczenie rodzicielskie będzie niezależne od dochodu w rodzinie. W myśl nowelizacji, począwszy od 2016 r. rodzice będą otrzymywać świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł netto miesięcznie - co do zasady - przez rok po urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie dziecka. W przypadku większej liczby dzieci świadczenie będzie przysługiwać odpowiednio przez: 65 tygodni – przy urodzeniu bliźniąt lub przyjęciu na wychowanie dwojga dzieci; 67 tygodni – trojaczków; 69 tygodni – czworaczków; 71 tygodni – pięcioraczków i większej liczby dzieci. W przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie świadczenie będzie przysługiwało opiekunowi nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a gdy dziecko ma odroczony obowiązek szkolny – nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia. Nowe świadczenie będzie przysługiwać również tym rodzicom, których dzieci urodziły się przed 1 stycznia 2016 r., a od urodzenia jednego dziecka nie minęły 52 tygodnie (w przypadku ciąży mnogiej – 71 tygodni). Nowelizacja umożliwia też m.in. gminom przyznawanie z własnych środków dodatkowych świadczeń dla rodzin. Teraz ustawą zajmą się senatorowie.

Samoloty cywilne wykorzystywane do transportu wojskowego będą mogły korzystać z lotnisk wojskowych
Przyjęta w dzisiejszych głosowaniach nowelizacja ustawy – Prawo lotnicze umożliwi cywilnym samolotom transportowym (polskim i obcym) start i lądowanie na polskich lotniskach wojskowych, jeśli wymagają tego zadania realizowane na potrzeby polskich Sił Zbrojnych np. przewóz żołnierzy lub ładunku. Zmiana jest konieczna z uwagi na zobowiązania sojusznicze w ramach NATO i Unii Europejskiej, w wyniku których Polska powinna posiadać zdolność do tzw. strategicznego transportu, czyli zapewnienia transportu sprzętu wojskowego i ludzi na odległość co najmniej 4 tys. km. Ponieważ polska armia nie dysponuje takimi maszynami, najczęściej czarteruje samoloty cywilne. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami samoloty cywilne mogły lądować wyłącznie na obiektach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych, co powodowało szereg kłopotów natury logistycznej. Nowelizacja znosi te bariery. Zgodnie z ustawą, nie będzie obowiązku wpisywania lotniska wojskowego do rejestru lotnisk cywilnych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczej Minister Obrony Narodowej będzie miał obowiązek przekazywania aktualnych danych technicznych i eksploatacyjnych lotniska wojskowego. Dane będą udostępnione w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczej (AIP). Nowelizacja przewiduje też, że badaniem wypadków lotniczych samolotów cywilnych realizujących zadania na potrzeby wojska będzie się zajmować Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Zgodnie z nowymi regulacjami, udostępnienie lotniska wojskowego samolotom cywilnych za każdym razem będzie wymagało zgody Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych RP, wydanej w porozumieniu z dowódcą jednostki organizacyjnej lub związku organizacyjnego Sił Zbrojnych, który użytkuje lotnisko wojskowe. Nowelizacja zmienia też m.in. zasady uzgadniania tzw. planów generalnych, czyli sporządzanych przez zarządcę lotniska cywilnego planów rozwoju obiektu w perspektywie co najmniej 20 lat. Do tej pory były one uzgadniane – w zakresie dopuszczalnych gabarytów obiektów oraz koncepcji rozwoju przestrzennego wraz z zagospodarowaniem stref wokół lotniska – z gminami, na których terenie są położone. Nowelizacja przewiduje, że będą one jedynie konsultowane z samorządami. Następnie ustawę rozpatrzy Senat.

Zmiany w małym ruchu granicznym z Ukrainą - ułatwienia dla mieszkańców polskiej i ukraińskiej strefy przygranicznej
Wydłużenie czasu, w którym można przebywać w strefie przygranicznej na podstawie zezwolenia, dodatkowe zwolnienia z opłat za rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia, przyspieszenie procedur wydawania zezwoleń i zniesienie obowiązku posiadania ubezpieczenia zdrowotnego to główne zmiany zapisane w drugim protokole zmieniającym Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisaną w Kijowie 28 marca 2008 roku. Protokół został podpisany 17 grudnia 2014 roku w Warszawie. Sejm w drodze ustawy wyraził zgodę na jego ratyfikację przez prezydenta. Dokument dostosowuje zapisy umowy do aktualnego prawodawstwa unijnego, polskiej ustawy o cudzoziemcach oraz uwzględnia wnioski z dotychczasowej praktyki stosowania umowy. Po ratyfikacji protokołu na podstawie zezwolenia będzie można przebywać w strefie przygranicznej do 90 dni od dnia przekroczenia granicy. Obecnie jest to 60 dni, ale w ciągu pół roku pobyt łącznie nie może przekroczyć 90 dni. Protokół znosi opłatę za przyjęcie i rozpatrzenie kolejnych wniosków o wydanie zezwolenia na wjazd do strefy przygranicznej. Znosi też obowiązek posiadania ubezpieczenia zdrowotnego przez osoby przekraczające granicę w ramach umowy o małym ruchu granicznym. Poza tym zgodnie z protokołem, techniczne czynności związane z przyjmowaniem wniosków i ich rozpatrywaniem przejmą usługodawcy zewnętrzni, co odciąży konsulaty, skróci czas oczekiwania na decyzję i zwiększy dostępność procedur małego ruchu granicznego. Dodatkowo do wykazu miejscowości znajdujących się w strefie przygranicznej dołączono: Hevyn, Orani i Rusniv w obwodzie wołyńskim oraz Tysovets w obwodzie lwowskim. Zmieniono też załącznik dotyczący sankcji za naruszenie zasad małego ruchu granicznego. Ustawa ratyfikacyjna będzie następnie rozpatrywana w Senacie.

Powstanie sieć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej m.in. dla osób niezamożnych, seniorów i rodzin wielodzietnych
Izba uchwaliła ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która realizuje rządowy program „Prawo dla każdego”. Ustawa przewiduje utworzenie sieci punktów bezpłatnej pomocy prawnej udzielanej na etapie przedsądowym. Uzupełni ona aktualne poradnictwo prawne, w ramach którego obywatele mogą uzyskać pomoc m.in. w dziedzinie prawa rodzinnego i opiekuńczego. W punktach będzie można m.in.: otrzymać informacje o obowiązujących przepisach, wynikających z nich prawach i obowiązkach oraz o sposobie rozwiązania problemu prawnego. Możliwe będzie także sporządzenie pisma wszczynającego postępowanie sądowe lub sądowo-administracyjne, pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Nieodpłatną pomoc prawną będą świadczyć adwokaci i radcy prawni, którzy zawrą umowę z powiatem – w tym celu co roku powiaty będą zawierały porozumienia z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych. Ponadto powiat będzie mógł zlecić prowadzenie połowy punktów bezpłatnej pomocy sektorowi NGO. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, wyłaniane w otwartym konkursie ofert, będzie można poradzić się też m.in. doradcy podatkowego np. w kwestii wypełnienia zeznania podatkowego. Porady nie będą mogły dotyczyć jednak spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Prawo do korzystania z sieci punktów nieodpłatnej pomocy prawnej będą miały osoby: otrzymujące w ostatnim roku świadczenia z pomocy społecznej, posiadające Kartę Dużej Rodziny lub będące w trudnej sytuacji w związku z np. klęską żywiołową lub katastrofą naturalną. Pomoc będzie też przysługiwała m.in.: ofiarom przemocy w rodzinie, kombatantom, ofiarom represji wojennych, weteranom i osobom po 65. roku życia. Ponadto ustawa zobowiązuje organy administracji publicznej do edukacji prawnej społeczeństwa np. poprzez kampanie i akcje społeczne. Chodzi tu o rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej m.in. mediacji i pozasądowego rozwiązywania sporów. Teraz nad nowelizacją będą pracować senatorowie.

Więcej młodych osób, w tym rodzin wielodzietnych, będzie mogło skorzystać z programu „Mieszkanie dla młodych”
Taki ma być efekt przyjętej dziś przez Sejm nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Zmiany wynikają z analizy dotychczasowej realizacji programu. Zgodnie z nowelizacją, MdM ma wspierać młodych w kupnie pierwszego mieszkania (domu) z rynku pierwotnego i wtórnego na kredyt, oferując dopłatę do wkładu własnego. Nowe przepisy przewidują m.in. zwiększenie z 50 do 65 m kw. powierzchni mieszkaniowej, od której będzie liczona dopłata do wkładu własnego dla rodzin wychowujących co najmniej trójkę dzieci (zwiększy to wysokość dofinansowania o 30 proc.). Ponadto, w myśl nowelizacji, osoby i rodziny z dwójką dzieci będą mogły otrzymać wyższe dofinansowanie wkładu własnego - 20 proc. zamiast dotychczasowych 15 proc., natomiast w przypadku trójki dzieci i więcej – dopłata wzrośnie z 15 do 30 proc. Dla rodzin z trojgiem dzieci, w połączeniu ze zwiększeniem podstawy wymiaru wsparcia, oznacza to wzrost wysokości dofinansowania wkładu własnego o 160 proc. Dodatkowo nowelizacja przewiduje rezygnację z warunku „pierwszego mieszkania” i limitu wieku w przypadku rodzin i osób wychowujących co najmniej troje dzieci w dniu składania wniosku o dofinansowanie wkładu własnego. Oznacza to, że z programu będą mogły skorzystać osoby i rodziny z trójką dzieci (lub większą ich liczbą), które wprawdzie mają mieszkanie, ale chcą kupić większy lokal, i w ten sposób poprawić swoje warunki bytowe. Takich rodziców i osób nie będzie dotyczył dotychczasowy limit wieku, zgodnie z którym przynajmniej jeden z kupujących nie może mieć ukończonych 35 lat. Ponadto zgodnie z nowymi przepisami, cena mieszkania z rynku wtórnego nie będzie mogła przekraczać kwoty otrzymanej po pomnożeniu współczynnika 0,9 przez metraż mieszkania i średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu wybudowania 1 m2 mieszkania obowiązujący w gminie, na terenie której jest ono położone. W przypadku lokali z rynku pierwotnego limit cenowy pozostanie bez zmian (współczynnik wynoszący 1,1). Nowelizacja zwiększa też udział w programie osób bez zdolności kredytowej. Do tej pory, jeśli nabywca – mimo dofinansowania wkładu własnego – nie miał zdolności kredytowej, to do umowy kredytu razem z nim mogła przystąpić najbliższa rodzina, np. rodzice, rodzeństwo, ojczym, macocha lub teściowie. W myśl nowych przepisów kredytobiorców będą mogły wesprzeć dowolne osoby. Nowelizacja umożliwia też dofinansowanie wkładu własnego do nabycia mieszkania, które powstało w wyniku przebudowy lub adaptacji, a nie tylko budowy. Rozwiązanie to umożliwi objęcie programem przebudowanych lub zaadaptowanych budynków niemieszkalnych, strychów i starych kamienic. Nowe regulacje przewidują także zwiększenie udziału w programie osób, które chcą skorzystać z pośrednictwa spółdzielni mieszkaniowych w nabyciu mieszkania. Z możliwości dofinansowania wkładu własnego będą mogli skorzystać członkowie spółdzielni mieszkaniowej, którzy podpiszą z nią umowę na budowę mieszkania, i na tej podstawie wniosą wkład budowlany do spółdzielni w celu uzyskania prawa własności mieszkania. Dotychczasowe przepisy umożliwiały uzyskanie wsparcia finansowego nabywcom, którzy kupowali od spółdzielni mieszkania powstające na zasadach deweloperskich oraz mieszkania budowane na rzecz członków spółdzielni, których budowa została już zakończona i rozliczona. Teraz nowelizacja będzie rozpatrywana w Senacie.

Nowe prawo konsularne przyjęte
Sejm uchwalił ustawę - Prawo konsularne, która zastąpi ustawę z 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjęcie nowych regulacji wynika z konieczności dostosowania dotychczasowych rozwiązań do wymogów konstytucyjnych i zobowiązań międzynarodowych Polski, a także do zmian organizacyjnych służby zagranicznej. Ustawa wprowadza m.in. pojęcie pomocy konsularnej. Będzie to pomoc udzielana obywatelowi polskiemu, np. w razie poważnego wypadku lub ciężkiej choroby, aresztowania lub zatrzymania, aktu przemocy czy w sytuacji konieczności nagłego powrotu do Polski (jeśli nie może sfinansować tego z własnych pieniędzy). W ustawie określono też zadania konsula w przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu, życiu lub bezpieczeństwu obywateli polskich. Nowe przepisy zobowiązują go do wsparcia bezpiecznego i sprawnego opuszczenia przez nich zagrożonego obszaru. W ustawie uregulowano też sytuacje, kiedy konsul może odmówić wykonania czynności konsularnych. Ponadto ustawa implementuje Dyrektywę Rady (UE) 2015/637 z 20 kwietnia 2015 r. w sprawie środków koordynacji i współpracy mających ułatwić ochronę konsularną niereprezentowanych obywateli Unii w państwach trzecich. W związku z tym, polski konsul ma udzielać pomocy obywatelowi innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które nie ma przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego. Nowe przepisy określają także m.in. zasady powoływania konsulów, działalność konsulów honorowych, tryb postępowania przed konsulem, opłaty konsularne, przyjmowanie i przechowywanie przez tego urzędnika w depozycie dokumentów, środków finansowych i przedmiotów wartościowych. Nad ustawą będą następnie pracować senatorowie.

Rada Dialogu Społecznego zastąpi Komisję Trójstronną – będzie nowe forum współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu
Wynika to z uchwalonej w dzisiejszych głosowaniach ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Zgodnie z nowymi przepisami, Rada Dialogu Społecznego (RDS) ma realizować zasadę partycypacji i solidarności społecznej w zakresie zatrudnienia oraz wdrażania polityk i strategii społeczno-gospodarczych. Zastąpi ona funkcjonującą od 2001 r. Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych. Konieczność powstania nowego forum współpracy sygnalizowane było zarówno przez partnerów społecznych, związki zawodowe i organizacje pracodawców, jak i stronę rządową. Zgodnie z ustawą, do zadań Rady będzie należeć m.in. inicjowanie procesu legislacyjnego na zasadach określonych w ustawie, jak i opiniowanie (przez pracowników i pracodawców) projektów założeń do projektów ustaw oraz projektów aktów prawnych wniesionych przez rząd. Rada będzie miała na to 30 dni. Ze względu na ważny interes społeczny termin ten może być skrócony do 21 dni. W przypadku, gdy rząd nie uwzględni opinii, będzie zobowiązany do przedstawienia swojego stanowiska w uzasadnieniu do projektu przedkładanego Sejmowi oraz powinien poinformować o tym Radę. W ustawie zachowano możliwość zawierania ponadzakładowych układów zbiorowych pracy albo porozumień określających wzajemne zobowiązania stron (tak jak to określały przepisy dotyczące Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych). Przedstawiciele strony pracowników i pracodawców otrzymali również możliwość podjęcia uchwały o wystąpieniu przez przewodniczącego Rady do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego w przypadku zaistnienia rozbieżności w wykładni prawa. Ważnym rozwiązaniem zawartym w ustawie jest możliwość skierowania wniosku o przeprowadzenie wysłuchania publicznego do podmiotu odpowiedzialnego za opracowanie aktu normatywnego dotyczącego spraw pozostających w gestii Rady. Ponadto co roku Rada powinna określić swój program działania z uwzględnieniem sytuacji społecznej i gospodarczej kraju oraz wskazać zagadnienia priorytetowe dla rozwoju i trwałości dialogu społecznego. Dokument ten ma być przekazywany rządowi do 20 lutego każdego roku. W ustawie określono tryb i formę podejmowania ustaleń przez RDS, określono także mechanizmy przekazywania spraw zespołom problemowym, stałym albo doraźnym, tworzonym w ramach Rady. W składzie Rady strona pracowników i pracodawców będzie reprezentowana przez taką samą liczbę przedstawicieli. Liczbę przedstawicieli strony rządowej będzie ustalał premier. Członków Rady będzie powoływał i odwoływał prezydent na wniosek każdej organizacji pracowników. Funkcja przewodniczącego będzie pełniona rotacyjnie – naprzemiennie przez przedstawiciela każdej z trzech stron. Kadencja przewodniczącego RDS będzie trwała rok. Posiedzenia Rady będą jawne. Ustawa przewiduje również powołanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego (WRDS), które, podobnie jak dotychczas, będą realizować dialog czterech stron: pracowników, pracodawców, rządu (jego reprezentantem jest wojewoda) oraz strony samorządowej, którą reprezentuje marszałek województwa. Z głosem doradczym, w pracach Rady będą mogli uczestniczyć m.in. przedstawiciele prezydenta, prezesa NBP oraz prezesa GUS. Następnie ustawa będzie rozpatrywana w Izbie drugiej.

Sejm ustalił ostateczny tekst ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
Ustawa zastąpi rozwiązania obowiązujące od 1997 r. Reguluje organizację i funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego oraz postępowania przed nim. Celem nowych przepisów ma być m.in. skrócenie czasu rozpatrywania skarg przez Trybunał. Zgodnie z przyjętą przez Sejm ustawą ma być możliwe m.in. łączne rozpoznawanie wniosków, skarg konstytucyjnych i pytań prawnych, dotyczących tego samego problemu. Decyzję w tej sprawie będzie podejmował prezes Trybunału. Poza tym mniej skomplikowane sprawy będą mogły być rozpatrywane na posiedzeniach niejawnych, a nie na rozprawach. Wyrok wraz z uzasadnieniem będzie wydawany najpóźniej po trzech miesiącach od zamknięcia rozprawy lub po 30 dniach od rozstrzygnięcia sprawy na posiedzeniu niejawnym. Ponadto ustawa znosi zasadę dyskontynuacji wniosków złożonych do Trybunału przez parlamentarzystów. Dzięki temu wnioski do TK będą mogły być rozpatrywane także po zakończeniu kadencji parlamentu. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, obowiązkowym uczestnikiem postępowania przed TK będzie m.in. Prokurator Generalny. Rzecznik Praw Obywatelskich będzie uczestnikiem w tych sprawach, w których zgłosi swój udział, a Rada Ministrów nie będzie mogła występować przed TK jako uczestnik w sprawach, w których trybunał orzeka o zgodności z konstytucją celów lub działalności partii politycznych bądź rozstrzyga spory kompetencyjne między organami państwa. Tak jak dotychczas, prezesa TK będzie powoływał prezydent spośród dwóch kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału. W ustawie znalazły się też m.in. procedury zgłaszania kandydatów na sędziów TK. Zgłaszać ich będą mogli – tak jak dotychczas – Prezydium Sejmu oraz grupa co najmniej 50 posłów. Docelowo wniosek w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko sędziego Trybunału będzie musiał być złożony nie później niż 3 miesiące przed dniem upływu jego kadencji. W przypadku sędziów, których kadencja upływa w 2015 r., będzie to 30 dni od wejścia w życie ustawy. Na sędziów TK będą mogły być powoływane osoby spełniające kryteria przewidziane dla sędziów Sądu Najwyższego oraz mające w dniu wyboru ukończone 40 lat, ale nie więcej niż 67. Ustawa zostanie przekazana głowie państwa do podpisu.

Rozwiązania zwiększające elastyczność pracy samorządów i zachęcające je do łączenia się
Takie zmiany zawiera uchwalona dziś w ostatecznym kształcie nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają na celu m.in. usprawnienie organizowania zadań, jakie gminy, powiaty i samorządy województw wykonują na rzecz obywateli. Nowelizacja usuwa także bariery prawne utrudniające łączenie samorządów. Ustawa wprowadza m.in. stanowisko pełnomocnika ds. połączenia gmin lub utworzenia nowej gminy. Jego zadaniem będzie np. przygotowanie nowej jednostki do wykonywania zadań publicznych oraz zapewnienie prawidłowej gospodarki finansowej. Zgodnie z nowelizacją, akty prawa miejscowego, podjęte przez gminy lub powiaty przed połączeniem, będą obowiązywały do dnia wejścia w życie nowych przepisów, ale nie dłużej niż przez 3 lata od połączenia się jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto nowelizacja przewiduje, że rady gmin powstałych w wyniku połączenia gmin będą w pierwszej kadencji liczniejsze od rad w pozostałych gminach. W skład rady ma wejść 21 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców; 23 – w gminach do 50 tys. mieszkańców; 25 – w gminach do 100 tys. mieszkańców oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 tys. mieszkańców. Liczba radnych nie może jednak przekroczyć 48. Zasadniczym celem nowelizacji jest ułatwienie współpracy między samorządami - gminy będą mogły skorzystać z możliwości wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej (centra usług wspólnych). Dotyczyć to będzie szczególnie jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Ustawa umożliwia tworzenie przez gminy i powiaty związków powiatowo–gminnych. Nowelizacja wprowadza zmiany w ponad 40 innych ustawach, m.in. o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, Kodeksie wyborczym, o systemie informacji oświatowej oraz o pomocy społecznej. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r., z wyjątkami dotyczącymi m.in. zmian w ustawie o ochronie przyrody. Teraz nowelizacja trafi do podpisu głowy państwa.

Sejm zakończył parlamentarne prace nad zmianami w procesie wyborczym
Izba przyjęła ostateczne brzmienie nowelizacji Kodeksu wyborczego, która ma m.in. usprawnić proces wyborczy i zwiększyć transparentność prac komisji obwodowych. Nowe przepisy przewidują, że najpóźniej 21 dni przed wyborami wyborcy będą otrzymywać informacje o terminie wyborów, godzinie głosowania, sposobie głosowania, warunkach ważności głosu oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika. Obowiązek wysłania takich powiadomień w formie bezadresowych przesyłek będą mieli wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. Ponadto zgodnie z nowelizacją, karty do głosowania mają być co do zasady pojedynczymi kartkami z nadrukiem wyłącznie na jednej stronie. W przypadku zbyt dużych rozmiarów jednostronnej karty do głosowania, Państwowa Komisja Wyborcza będzie mogła zdecydować, że karta będzie miała formę broszury, której kartki są trwale ze sobą połączone. Na pierwszej kartce broszury będzie zamieszczana tylko informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu, na drugiej spis treści, a na kolejnych listy komitetów wyborczych. Ponadto nowelizacja wprowadza przezroczyste urny wyborcze. Dla zagwarantowania tajności głosowania w lokalach wyborczych będą dostępne koperty, do których wyborcy będą mogli włożyć karty do głosowania. Gdy do wypełnienia będzie kilka kart do głosowania, wyborca będzie mógł włożyć wszystkie karty do jednej koperty. Na terenie kraju koperty w lokalu wyborczym ma zapewniać wójt (burmistrz lub prezydent miasta), za granicą - konsul, a na polskich statkach morskich - kapitan statku. Ustawa przewiduje również możliwość nagrywania prac obwodowych komisji wyborczych przez mężów zaufania - chodzi o działania komisji przed rozpoczęciem głosowania, liczenie głosów i ustalanie wyników głosowania. Za upublicznienie nagrań grozić będzie grzywna od 1 tys. do 10 tys. zł. Materiały te będą mogły być wykorzystywane wyłącznie w postępowaniu sądowym lub prokuratorskim. Ponadto zgodnie z nowymi regulacjami w protokołach obwodowych komisji wyborczych będą podawane przyczyny nieważności głosów. Nowelizacja uzależnia także liczbę członków obwodowych komisji wyborczych, zgłaszanych przez poszczególne komitety, od liczby mieszkańców danego obwodu. W obwodach do 2000 mieszkańców będzie to 6-8 członków, a w przypadku obwodów większych - od 2001 do 3000 mieszkańców - nowelizacja przewiduje 8-10 członków. W ustawie zapisano też, że na statkach morskich będzie można tworzyć obwody głosowania, jeśli będą to statki pod polską banderą, dowodzone przez polskiego kapitana. Nie będą one już musiały być w całości własnością polskiego armatora z siedzibą w Polsce. Ponadto nowelizacja wprowadza 9-letnie kadencje członków Państwowej Komisji Wyborczej – do tej pory byli oni powoływani bezterminowo. Członkiem PKW będzie można być do ukończenia 70 lat, potem mandat będzie wygasał. Nowelizacja ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia, oprócz m.in. zmian dotyczących funkcjonowania PKW i obowiązku wysyłania powiadomień do wyborców, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Ustawa przewiduje też, że regulacje w zakresie przezroczystych urn wyborczych i kopert na karty do głosowania wejdą w życie 1 lipca 2016 r. W dalszej kolejności nowelizacja zostanie przekazana do podpisu prezydenta.

Będą możliwe nowe formy współpracy banków spółdzielczych – zwiększy to ich stabilność finansową oraz wzmocni bezpieczeństwo depozytów powierzanych tym instytucjom
Sejm ustalił ostateczne brzmienie nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustawach. Nowela zmienia m.in. zasady tworzenia funduszy własnych oraz umożliwia powołanie przez banki spółdzielcze oraz zrzeszające (czyli powstałe w wyniku połączenia się co najmniej dwóch banków, w tym co najmniej jednego spółdzielczego) systemu ochrony instytucjonalnej, a także tworzenie tzw. zrzeszeń zintegrowanych. Ponadto ustawa dostosowuje krajowy system bankowości spółdzielczej do rozporządzenia unijnego nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (tzw. CRR, od Capital Requirements Regulation). Wprowadza ono m.in. nowe wskaźniki kapitałowe, służące do wyliczania wypłacalności banków. Jednym z nich jest kapitał podstawowy Tier I (tzw. CET I, od  Common Equity Tier I). Nowe przepisy umożliwią zaliczenie do tego kapitału wpłat na udziały członkowskie w bankach spółdzielczych. Będą one mogły ograniczyć lub zawiesić możliwość zwrotu wpłat dokonanych na udziały członkowskie, które zostały wypowiedziane. Jest to rozwiązanie dobrowolne i każdy bank spółdzielczy podejmie samodzielną decyzję, czy je zastosuje, czy też uzupełni ewentualne braki w kapitale CET I w inny sposób. Inny wymóg rozporządzenia CRR zobowiązuje banki do utrzymywania płynnych aktywów umożliwiających pokrycie odpływów gotówkowych w ciągu następnych 30 dni kalendarzowych. Banki mogą ten wymóg spełniać indywidualnie, poprzez powołanie tzw. grupy płynnościowej lub poprzez stworzenie systemu ochrony instytucjonalnej (tzw. Institutional Protection Scheme, IPS), którego celem ma być zapewnienie płynności i wypłacalności każdego z jego uczestników. Nowelizacja tworzy podstawy do stworzenia takiego systemu. Udział w nim będzie dobrowolny. Jego członkowie będą wzajemnie gwarantowali swoje zobowiązania. Z wpłat uczestników będzie powołany specjalny fundusz pomocowy. Ponadto zorganizowane zostaną mechanizmy monitorowania ryzyka, a cały system będzie zatwierdzony i nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ustawa przewiduje, że na wydatki związane z tworzeniem lub przystąpieniem do systemu banki spółdzielcze i zrzeszające będą mogły otrzymać pożyczki z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, ze środków zgromadzonych w funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych. Druga z form zrzeszania się banków, to tzw. zrzeszenia zintegrowane. Bank – uczestnik zrzeszenia zintegrowanego będzie odpowiadał za zobowiązania innych jego uczestników do wysokości swojego udziału w funduszu pomocowym. Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła odmówić zatwierdzenia umowy zrzeszającej banki spółdzielcze, jeśli naruszałaby ona przepisy, interesy klientów albo nie gwarantowałaby bezpieczeństwa gromadzonych w bankach środków. KNF będzie ponadto wydawała zgodę na każdą zmianę umowy zrzeszenia banków. Ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Obowiązkowa publikacja wyników badań wyrobów budowlanych – klienci będą mogli dokonywać bardziej świadomych zakupów
Sejm ustalił ostateczne brzmienie nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności. Ustawa przewiduje, że wyniki badań materiałów budowlanych będą publikowane. Będzie to obowiązek Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wejście w życie tego rozwiązania zwiększy dostęp klientów do informacji. Ustawa wdraża unijne rozporządzenie nr 305 z 9 marca 2011 r., określające zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Chodzi o wyroby nieobjęte tzw. zharmonizowaną specyfikacją techniczną, czyli przepisami unijnymi. Wejście w życie nowelizacji powinno poprawić skuteczność tych przepisów oraz zmniejszyć ich uciążliwość dla małych i średnich przedsiębiorstw. Producenci będą zobowiązani do sporządzania tzw. krajowej deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. Właściwości użytkowe wyrobów będą deklarowane na podstawie Polskiej Normy lub krajowej oceny technicznej. Wyroby takie będą znakowane znakiem budowlanym „B”. Sposób znakowania oraz zakres informacji towarzyszących znakowi określi w rozporządzeniu minister właściwy do spraw budownictwa. W nowelizacji znalazły się także m.in. zasady i procedury wydawania, zmiany, przedłużania terminu ważności oraz uchylania krajowych ocen technicznych oraz wyznaczania jednostek upoważnionych do ich wydawania. W ustawie zostały ponadto szczegółowo określone obowiązki producentów, ich przedstawicieli, importerów i sprzedawców w zakresie wyrobów budowlanych znakowanych znakiem budowlanym. Ustawodawca doprecyzował też zasady działania Rady Wyrobów Budowlanych, czyli organu opiniodawczo-doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. GINB został zobowiązany do przekazywania ministrowi właściwemu do spraw budownictwa rocznych sprawozdań z działalności rady. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Rodzice, którzy się rozstają, będą mieli większy wpływ na określenie sposobu dalszej opieki nad dzieckiem
Sejm ustalił ostateczny tekst nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego. Nowelizacja określa nowe zasady ustalania, komu przysługiwać będzie władza rodzicielska, gdy rodzice się rozstają. Podobne procedury mają objąć zasady opieki nad dziećmi rodziców, którzy się rozwodzą, jak i osób, które żyją w separacji. W obu przypadkach podstawowym sposobem ustalania sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej ma być pisemne porozumienie rodziców. Jeżeli sąd uzna je za zgodne z dobrem dziecka, będzie ono z urzędu uwzględniane. W przypadkach, gdy rodzice nie dojdą do porozumienia, przepisy przewidują, by sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozważył pozostawienie obojgu rodzicom pełnej władzy rodzicielskiej. Dopiero jeżeli będzie za tym przemawiać dobro dziecka, sąd będzie mógł zdecydować o powierzeniu wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców i ograniczeniu władzy drugiego do określonych praw i obowiązków. Nowelizacja znosi również obowiązkowe rozstrzyganie przez sąd o zasadach utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Zarówno w przypadku rozwodzących się rodziców, jak i tych żyjących oddzielnie, sąd na ich zgodny wniosek pozostawi im swobodę w tym zakresie. Nowelizacją zajmie się teraz prezydent.

Nowe zasady kształtowania ustroju rolnego państwa
Przegłosowane przez Sejm przepisy zastąpią ustawę z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Ustawa dokonuje też zmian w szeregu innych aktów prawnych, w tym przede wszystkim w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu państwa. Zawiera rozwiązania poprawiające strukturę obszarową gospodarstw rolnych oraz przeciwdziałające zarówno nieracjonalnym ekonomicznie podziałom gospodarstw rolnych, jak i nadmiernej koncentracji gruntów w jednych rękach. W dokumencie znalazły się też rozwiązania, które mają zapewnić prowadzenie działalności rolniczej przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Sejm zapoznał się z Informacją o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2014 r.
Zgodnie z dokumentem w ubiegłym roku Rzecznik Praw Dziecka (RPD) podjął 48 818 spraw oraz brał udział w 334 postępowaniach sądowych. Najwięcej spraw, bo 23 716 dotyczyło zapewnienia prawa dziecka do wychowania w rodzinie. 4 816 dotyczyło prawa do życia i ochrony zdrowia. W 1 980 sprawach problemem było przestrzeganie prawa do godziwych warunków socjalnych. 10 602 sprawy związane były z prawem do nauki, a 5 662 z ochroną przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem. Najwięcej problemów było zgłaszanych rzecznikowi telefonicznie (38 365 spraw).  9 648 to zgłoszenia na piśmie albo interwencje podjęte z własnej inicjatywy PRPD, a o 805 sprawach rzecznik został zawiadomiony podczas wizyt. W ubiegłym roku Rzecznik Praw Dziecka przeprowadził także 194 kontrole takich miejsc jak: kluby malucha, różne formy pieczy zastępczej, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki wychowawcze, miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Ponadto, w 2014 r. Rzecznik kontynuował współpracę z organami władzy, organizacjami pozarządowymi oraz uczestniczył w pracach międzynarodowych gremiów m.in. Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka (ENOC). Obowiązek corocznego informowania parlamentu o swojej działalności nakłada na rzecznika art. 12 ust. 1 ustawy z 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka. Do informacji są dołączane uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka. Dokument wpłynął do Sejmu 31 marca 2015 r. 15 kwietnia br. został skierowany do Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Polityki Społecznej i Rodziny. 26 maja 2015 r. komisje zapoznały się z informacją. Na forum Sejmu przedstawił ją rzecznik praw dziecka Marek Michalak. Sprawozdanie komisji zaprezentowała posłanka Magdalena Kochan.

Sejmowe prace nad przywróceniem asesury sądowej
Izba rozpatrzyła w drugim czytaniu prezydencki projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, który dotyczy tej kwestii. Asesura sądowa została zniesiona po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 października 2007 r. TK zakwestionował powoływanie asesorów przez przedstawiciela władzy wykonawczej - ministra sprawiedliwości. Obecny projekt przywraca instytucję asesora sądowego, ale będą oni powoływani, tak jak sędziowie, przez prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Chodzi o zapewnienie asesorom niezależności od organów administracji rządowej. Zgodnie z projektem, asesorzy będą korzystać z przywilejów sędziowskich, z jednym wyjątkiem - będą powoływani na 5 lat, a nie bezterminowo. Po 2 latach przeprowadzana będzie pierwsza ocena działalności orzeczniczej asesora. W przypadku pozytywnej oceny, po zakończeniu asesury będzie on mógł brać udział w konkursach na sędziego sądu rejonowego. W myśl projektu, asesor sądowy będzie wykonywał czynności jedynie w sądzie rejonowym, a więc najniższego szczebla. Asesor nie będzie orzekać o zastosowaniu tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym oraz w sprawach z zakresu postępowania upadłościowego. Instytucja asesora byłaby przywrócona nie tylko w sądach powszechnych, ale także w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Według wnioskodawcy wprowadzenie stanowiska asesora sądowego umożliwi m.in. dokonywanie oceny predyspozycji i cech charakteru sędziego przed nadaniem mu przywileju nieusuwalności. Jak wskazuje autor projektu, ustalenie sposobu dochodzenia do zawodu sędziego jest istotne dla prawidłowego funkcjonowania państwa. Projekt wpłynął do laski marszałkowskiej 1 kwietnia 2014 r. 10 kwietnia 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu, które odbyło się 28 maja 2014 r. Prace nad projektem były kontynuowane w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, w tym w podkomisji nadzwyczajnej. 24 czerwca 2015 r. komisja zaproponowała poprawki m.in. ujednolicające, porządkujące i legislacyjne. Komisja chce również np., aby asesor sądowy był wyłączony także z orzekania w postępowaniach restrukturyzacyjnych. Zaproponowano też zmianę terminu wejścia w życie proponowanej nowelizacji – z 3 miesięcy od ogłoszenia na 1 stycznia 2016 r. Sprawozdanie komisji przedstawiła posłanka Elżbieta Achinger. Trzecie czytanie projektu odbędzie się w bloku głosowań na kolejnym posiedzeniu.

Sejm rozpoczął prace nad wdrożeniem przepisów UE dotyczących wspólnej organizacji rynków produktów rolnych
Rozpatrzony dziś w pierwszy czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw dostosowuje polskie prawo do rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1308/2013, rozporządzenia Rady (UE) nr 1370/2013 oraz rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1306/2013. W projekcie wskazano organy wraz z ich właściwościami i kompetencjami, które będą realizowały zadania wynikające z tych unijnych przepisów. Chodzi o zadania dotyczące m.in. uznawania organizacji producentów rolnych i ich zrzeszeń oraz organizacji międzybranżowych, w tym kontroli ich działalności, monitorowania rynków, umów na dostawy produktów rolnych oraz negocjacji umownych w wybranych sektorach. Organem właściwym do uznawania organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych, w tym organizacji międzynarodowych (na ich wniosek) są właściwi ze względu na siedzibę tych organizacji/zrzeszeń dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego. Uznanie lub cofnięcie uznania nastąpi w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z rozporządzeniem nr 1308/2013, każde dostarczenie produktów rolnych (zboża, chmiel, tytoń, owoce i warzywa, produkty z przetworzonych owoców i warzyw, mleko, wołowina i cielęcina, wieprzowina, baranina i kozina, jaja, mięso drobiowe, produkty pszczele, wina, drzewa i rośliny żywe) przez producentów (grupy producentów, organizacje producentów albo zrzeszenia organizacji producentów) do pierwszego nabywcy wymaga pisemnej umowy. W przypadku, gdy pierwszym nabywcą nie jest przetwórca, umowa między kolejnymi nabywcami również musi być zawierana na piśmie. Wyjątek dotyczy sprzedaży bezpośredniej. W umowie powinny zostać uwzględnione: cena za dostawę, która jest niezmienna i określona w umowie lub jest obliczana przez połączenie różnych czynników określonych w umowie, ilość i jakość produktów, które można dostarczyć lub które muszą zostać dostarczone, terminy dostaw, okres obowiązywania umowy, z klauzulami dotyczącymi jej rozwiązania oraz szczegółów dotyczących płatności. Zadania należące dotychczas do marszałków województw, a dotyczące rynku owoców i warzyw, przejmie Agencja Rynku Rolnego. Rozporządzenie nr 1308/2013 przewiduje kontynuację programu „Owoce w szkole” pod nazwą „Owoce i warzywa w szkole”. W projekcie zawarto też przepisy o konieczności opracowania strategii krajowej dotyczącej wdrożenia programu „Mleko w szkole”. Ponadto, wprowadzone do projektu zmiany dotyczące rynku cukru wynikają z: odejścia od mechanizmu interwencji, zakończenia mechanizmu przyznawania kwoty dodatkowej cukru i izoglukozy, uchylenia przepisów dotyczących pomocy na rzecz dywersyfikacji, zakończenia mechanizmu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego. Nowe przepisy w ustawie o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, dostosowują przepisy krajowe dotyczące kontroli i nadzoru nad produkcją oraz wprowadzania do obrotu wyrobów winiarskich o chronionej nazwie pochodzenia lub chronionym oznaczeniu geograficznym. Jedną z ważnych zmian jest też możliwość zbywania akcji spółek lub udziałów w spółkach zajmujących się działalnością związaną z obrotem i przechowalnictwem zbóż. Zaproponowano, by w terminie 4 miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów udziały w spółkach i akcje tych spółek Agencja Rynku Rolnego przekazała ministrowi Skarbu Państwa. Projekt wpłynął do Sejmu 17 czerwca 2015 r. Następnie 19 czerwca 2015 r. został skierowany do pierwszego czytania na forum Sejmu. Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk. Prace nad projektem będą kontynuowane w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Marszałek Sejmu wyznaczyła komisji termin na przedstawienie sprawozdania do 20 lipca br.

Propozycja powołania Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie
Utworzenie takiego nowego forum współpracy przewiduje projekt ustawy o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie, przygotowany przez grupę posłów KP PSL. Sejm zajął się tą propozycją w pierwszym czytaniu. Według wnioskodawców Komisja ma służyć dialogowi, osiąganiu kompromisów i wypracowywaniu wspólnych stanowisk w sprawach spornych dotyczących funkcjonowania rolnictwa i obszarów wiejskich, także spraw z zakresu działania UE i innych organizacji międzynarodowych, do których należy Polska. Zadania Komisji mają obejmować m.in. dokonywanie przeglądów i ocen warunków prawnych i finansowych funkcjonowania rolnictwa i obszarów wiejskich, wypracowywanie stanowisk dotyczących problemów związanych z funkcjonowaniem rolnictwa, opiniowanie projektów aktów normatywnych, programów i innych dokumentów rządowych dotyczących tej problematyki, a także kierowanie do właściwych organów władzy publicznej i innych podmiotów wystąpień i wniosków o podjęcie sprawy mającej znaczenie z punktu widzenia rolnictwa i obszarów wiejskich. Oprócz przedstawicieli strony rządowej, społeczno-zawodowej i gospodarczej, w skład Komisji mają wchodzić - z głosem doradczym - czterej przedstawiciele samorządów i po jednym przedstawicielu Narodowego Banku Polskiego, Głównego Urzędu Statystycznego, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Nieruchomości Rolnych, ministra właściwego do spraw europejskich, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  Ponadto Komisja i każda z jej stron będzie mogła zaprosić do udziału w pracach, z głosem doradczym, przedstawicieli organów władzy publicznej, organizacji społecznych i zawodowych, w szczególności organizacji społeczno-zawodowych rolników, a także uczelni wyższych i instytutów badawczych oraz ekspertów. Zgodnie z projektem, Trójstronna Komisja Dialogu Społecznego w Rolnictwie będzie powoływana na 4-letnią kadencję. Członkowie Komisji będą powoływani przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek podmiotów wyszczególnionych w ustawie. Stronę rządową w Komisji reprezentować będą przedstawiciele ministrów do spraw: rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych, rozwoju regionalnego, finansów publicznych, gospodarki i środowiska. Natomiast stronę społeczno-zawodową reprezentować będą przedstawiciele Krajowej Rady Izb Rolniczych, działającej na podstawie ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, a także przedstawiciele reprezentatywnych organizacji działających na podstawie ustawy z 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, jak również ustawy z 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych. Z kolei stronę gospodarczą w Komisji reprezentować będą przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej, którzy występują łącznie w imieniu m.in. rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni produkcji rolnej oraz reprezentatywnych organizacji działających na podstawie ustawy z 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Na forum Sejmu projekt uzasadnił poseł Mirosław Maliszewski. Projekt został skierowany do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wniosek o dodatkowe skierowanie projektu do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny zostanie poddany pod głosowanie na kolejnym posiedzeniu Sejmu.

Ramy prawne dla działalności przedsiębiorstw społecznych
Taki jest cel wniesionego przez grupę posłów KP PO projektu ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej, nad którym Sejm rozpoczął prace. Ma on zachęcać do aktywności ekonomicznej, która nie opiera się wyłącznie na mechanizmach rynkowych. Zgodnie z proponowanymi przepisami przedsiębiorstwo społeczne ma aktywizować zawodowo osoby bezrobotne, bezdomne, z problemem alkoholowym i uzależnionych od narkotyków po terapii odwykowej, osoby z zaburzeniami psychicznymi, byłych więźniów, uchodźców z indywidualnym programem integracji, osoby niepełnosprawne. Przedsiębiorstwa społeczne będą mogły liczyć na wsparcie ze strony państwa, korzystanie z unijnych oraz  krajowych środków finansowych, a także na zwolnienie z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Fundusz Pracy oraz sfinansowanie z Funduszu Pracy przez pewien czas części składek na ubezpieczenie społeczne. Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego wymaga złożenia w sądzie rejestrowym wniosku, m.in. wraz z zaświadczeniem o spełnianiu wymagań dotyczących zakresu działalności gospodarczej i statutem. Do wniosku należy dołączyć także opinię Izby Przedsiębiorstw Społecznych, której powstanie przewiduje projekt ustawy. Projekt przewiduje też powołanie Rady Ekonomii Społecznej  jako organu opiniodawczo-doradczego przy ministrze odpowiedzialnym za sprawy zabezpieczenia społecznego. Uzasadnienie projektu przedstawiła posłanka Joanna Bobowska. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Dyskusja nad projektami nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS
W porządku obrad bieżącego posiedzenia Izby znalazły się też drugie czytania trzech projektów ustaw, zawierających propozycje zmian w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jest to projekt obywatelski (druk nr 17) oraz dwa poselskie, wniesione przez parlamentarzystów KP PiS (druk nr 136) oraz KP SLD (druk nr 1034). Wnioski Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o odrzucenie projektów zostaną rozstrzygnięte przez Sejm w bloku głosowań na następnym posiedzeniu.

Projekt obywatelski zakłada możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę dla kobiet, które mają okres składkowy i nieskładkowy (związany z opieką nad dziećmi) wynoszący co najmniej 35 lat oraz mężczyzn z co najmniej 40-letnim takim okresem. Jako okres nieskładkowy zostałby m.in. zaliczony tylko przypadający przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty urlop wychowawczy czy urlop bezpłatny udzielony na podstawie przepisów dotyczących bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi. Proponowane przepisy przewidują także prawo na określonych zasadach do minimalnej emerytury dla osób, które nie osiągnęły 60 roku życia (kobiety) i 65 roku życia (mężczyźni). Pierwsze czytanie projektu odbyło się 2 marca 2012 r. na posiedzeniu Sejmu. 6 lutego 2013 r. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła sprawozdanie, w którym wniosła o odrzucenie projektu. Sprawozdanie przedstawiła posłanka Marzena Okła-Drewnowicz.

Propozycja poselska zawarta w druku nr 136 dotyczy podwyższenia progów świadczeń emerytalno-rentowych, które mają być wolne od egzekucji i potrąceń. Wnioskodawcy proponują, by progi te odpowiadały kwotom wolnym od potrąceń dokonywanych z wynagrodzeń, co ma zapewnić emerytom i rencistom analogiczną ochronę prawną, z jakiej obecnie korzystają pracownicy. W przypadku potrąceń na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne od egzekucji ma być wolne 100 proc. kwoty najniższej emerytury lub renty (obecnie kwota wolna wynosi w zależności od rodzaju potrącanych należności 20 proc., 50 proc. albo 60 proc. najniższego świadczenia). W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych wolna od egzekucji ma być 75 proc. kwoty najniższej emerytury lub renty (obecnie – 50 proc.). W przypadku procedury występowania o zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego – kwota ta ma wzrosnąć z 60 do 75 proc. najniższego świadczenia. Z kolei potrącenia z tytułu należności za pobyt w domu pomocy społecznej mają nie obejmować 30 proc. najniższej emerytury lub renty (obecnie jest to 20 proc.). W nadesłanych do projektu uwagach Sąd Najwyższy zauważył, że zwiększenie ochrony świadczeniobiorców zmniejszy ochronę wierzycieli – m.in. zwiększy się liczba dzieci, które nie będą mogły otrzymać całej kwoty alimentów. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 6 lutego 2013 r. w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która tego samego dnia przyjęła rekomendację dla Sejmu o zakończeniu prac legislacyjnych na tym etapie. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Rajmund Miller.

Projekt przedłożony w druku 1034 przewiduje, że w przypadku, gdy jedna osoba będzie miała prawo do renty rodzinnej, a zarazem do jednego z takich świadczeń jak: emerytura z FUS, emerytura rolnicza, wojskowa lub policyjna, renta z tytułu niezdolności do pracy z FUS lub renta rolnicza z tego samego tytułu, wojskowa lub policyjna renta inwalidzka, to jedno ze świadczeń będzie jej wypłacane w całości, a drugie w wysokości 25 proc. Jest to rozwiązanie, które ma umożliwić świadczeniobiorcom otrzymanie części świadczenia po zmarłym współmałżonku, czyli tzw. wdowiej renty. Obecnie, co do zasady, osoby te muszą dokonywać wyboru pomiędzy rentą rodzinną, która wynosi 85 proc. świadczenia, które otrzymywałby zmarły współmałżonek a innym przysługującym im świadczeniem. Wyjątkiem od tej zasady występującym w obowiązujących przepisach jest możliwość łączenia emerytury z rentą wypadkową – przepisy dopuszczają pobieranie emerytury i 50 proc. takiej renty lub odwrotnie – całej renty i połowy emerytury. Tożsame rozwiązania przewidziane są również dla inwalidów wojennych i wojskowych, a także ofiar represji okresu wojennego i powojennego. Pierwsze czytanie odbyło się 13 czerwca 2013 r. w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Projekt trafił do podkomisji nadzwyczajnej. Podkomisja przyjęła sprawozdanie 25 września 2014 r., a komisja 18 grudnia 2014 r. Komisja wniosła o odrzucenie projektu. Sprawozdanie przedstawiła posłanka Marzena Okła-Drewnowicz.

Propozycje wprowadzenia zmian w świadczeniach rodzinnych
Sejm przeprowadził drugie czytania poselskich projektów nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z regulaminem Sejmu nad tymi punktami odbyła się dyskusja bez prawa zgłaszania poprawek i wniosków.

W pierwszym projekcie (druk 323) grupa posłów KP SLD zaproponowała podwyższenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych oraz zwiększenie świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. Projekt zawiera też postulaty wprowadzenia waloryzacji świadczeń rodzinnych, a także umożliwienia otrzymania osobom, które nie mogą skorzystać z ulgi podatkowej z tytułu wychowania dziecka, specjalnego świadczenia wypłacanego przez gminę. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 23 stycznia 2013 r. w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Komisja zarekomendowała Sejmowi odrzucenie projektu. Sprawozdanie komisji na forum Sejmu przedstawiła posłanka Agnieszka Hanajczyk. Wniosek komisji o odrzucenie projektu zostanie rozstrzygnięty w bloku głosowań.

Natomiast drugi z projektów (druk 1297), wniesiony także przez grupę posłów KP SLD, dotyczy wyrównania kwot zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego oraz wprowadzenia mechanizmu waloryzacji tego zasiłku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług. Projekt został 12 września 2013 r. rozpatrzony w pierwszym czytaniu przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny. Komisja wniosła o odrzucenie projektu przez Sejm. Sprawozdanie komisji przed Izbą zaprezentowała posłanka Joanna Bobowska. Sejm podejmie decyzję w sprawie wniosku komisji o odrzucenie projektu w drodze głosowania.

Poza tym w bloku głosowań Sejm odrzucił poselskie projekty uchwał dotyczące przewrotu majowego. Izba nie włączyła też do porządku obrad debaty nad obywatelskim wnioskiem o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiej Ziemi. Sejm zdecydował też, że porządek dzienny nie zostanie uzupełniony o pierwsze czytania poselskiego projektu uchwały w sprawie skrócenia kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz poselskiego projektu nowelizacji ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Ponadto w drodze głosowania Izba przyjęła rządowe sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta w Polsce w 2013 r. oraz wprowadziła zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 3564).

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SEJM ZA USTAWĄ O LECZENIU NIEPŁODNOŚCI ZARZĄDCY DRÓG BĘDĄ MOGLI ODSTĄPIĆ OD POBORU OPŁAT W RAZIE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POSŁOWIE POPARLI USPRAWNIENIE SYSTEMU SZKOLENIA KIEROWCÓW POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH I OSP DANE O KWALIFIKACJACH MARYNARZY BĘDĄ COROCZNIE PRZEKAZYWANE DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ UPORZĄDKOWANIE SYTUACJI PRAWNEJ WARSZAWSKICH NIERUCHOMOŚCI ODEBRANYCH DEKRETEM BIERUTA KORZYSTNA ZMIANA DLA ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO UCZELNIE SPRAWNIEJ UZYSKAJĄ UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA STUDIÓW OGÓLNOAKADEMICKICH OCHRONA INTERESÓW PRZEDSIĘBIORCÓW REALIZUJĄCYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE BYLI PRACOWNICY PRZEDSIĘBIORSTW ROBÓT GÓRNICZYCH ZACHOWAJĄ PRAWO DO EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO ZA DEPUTAT WĘGLOWY TRZECIA TRANSZA DEREGULACJI UŁATWI DOSTĘP DO KOLEJNEJ GRUPY ZAWODÓW REGULOWANYCH KONIEC ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NA WIELOLETNIE UMOWY CZASOWE 1000 MIESIĘCZNIE DLA RODZICÓW BEZ PRAWA DO ZASIŁKU MACIERZYŃSKIEGO KTÓRYM URODZI SIĘ DZIECKO SAMOLOTY CYWILNE WYKORZYSTYWANE DO TRANSPORTU WOJSKOWEGO BĘDĄ MOGŁY KORZYSTAĆ Z LOTNISK WOJSKOWYCH MIANY W MAŁYM RUCHU GRANICZNYM Z UKRAINĄ UŁATWIENIA DLA MIESZKAŃCÓW POLSKIEJ I UKRAIŃSKIEJ STREFY PRZYGRANICZNEJ POWSTANIE SIEĆ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ MIESZKANIE DLA MŁODYCH NOWE PRAWO KONSULARNE PRZYJĘTE RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO ZASTĄPI KOMISJĘ TRÓJSTRONNĄ SEJM USTALIŁ OSTATECZNY TEKST USTAWY O TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM ROZWIĄZANIA ZWIĘKSZAJĄCE ELASTYCZNOŚĆ PRACY SAMORZĄDÓW I ZACHĘCAJĄCE JE DO ŁĄCZENIA SIĘ SEJM ZAKOŃCZYŁ PARLAMENTARNE PRACE NAD ZMIANAMI W PROCESIE WYBORCZYM BĘDĄ MOŻLIWE NOWE FORMY WSPÓŁPRACY BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH OBOWIĄZKOWA PUBLIKACJA WYNIKÓW BADAŃ WYROBÓW BUDOWLANYCH WIĘKSZY WPŁYW NA OKREŚLENIE SPOSOBU DALSZEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM NOWE ZASADY KSZTAŁTOWANIA USTROJU ROLNEGO PAŃSTWA SEJM ZAPOZNAŁ SIĘ Z INFORMACJĄ O DZIAŁALNOŚCI RZECZNIKA PRAW DZIECKA SEJMOWE PRACE NAD PRZYWRÓCENIEM ASESURY SĄDOWEJ SEJM ROZPOCZĄŁ PRACE NAD WDROŻENIEM PRZEPISÓW UE DOTYCZĄCYCH WSPÓLNEJ ORGANIZACJI RYNKÓW PRODUKTÓW ROLNYCH PROPOZYCJA POWOŁANIA TRÓJSTRONNEJ KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO W ROLNICTWIE RAMY PRAWNE DLA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH DYSKUSJA NAD PROJEKTAMI NOWELIZACJI USTAWY O EMERYTURACH I RENTACH Z FUS PROPOZYCJE WPROWADZENIA ZMIAN W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

 
• POLSKA
 
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 77. POSIEDZENIE SENATU 25 CZERWCA 2015 R. WIECZOREM ZAKOŃCZYŁO SIĘ 77. POSIEDZENIE SENATU. W TRAKCIE DWUDNIOWYCH OBRAD SENATOROWIE MIELI MOŻLIWOŚĆ WYSŁUCHANIA SZEREGU INFORMACJI. I TAK MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH GRZEGORZ SCHETYNA  PRZEDSTAWIŁ INFORMACJĘ NA TEMAT POLITYKI POLONIJNEJ. PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO MAŁGORZATA GERSDORF PRZEDŁOŻYŁA INFORMACJĘ O DZIAŁALNOŚCI SN W ROKU 2014. RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH IRENA LIPOWICZ ZAPREZENTOWAŁA INFORMACJĘ O DZIAŁALNOŚCI RPO ZA ROK 2014 ORAZ O STANIE PRZESTRZEGANIA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA. WICEMINISTER GOSPODARKI JERZY WITOLD PIETREWICZ ZAPOZNAŁ SENATORÓW Z INFORMACJĄ O REALIZACJI PROGRAMU POLSKIEJ ENERGETYKI JĄDROWEJ (PPEJ), W TYM O STANIE PRAC NAD PROJEKTEM BUDOWY PIERWSZEJ ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE ORAZ O POTENCJALNYCH ZAGROŻENIACH DLA LUDZI I ŚRODOWISKA NATURALNEGO

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 77. POSIEDZENIE SENATU


25 CZERWCA 2015 R. WIECZOREM ZAKOŃCZYŁO SIĘ 77. POSIEDZENIE SENATU. W TRAKCIE DWUDNIOWYCH OBRAD SENATOROWIE MIELI MOŻLIWOŚĆ WYSŁUCHANIA SZEREGU INFORMACJI. I TAK MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH GRZEGORZ SCHETYNA PRZEDSTAWIŁ INFORMACJĘ NA TEMAT POLITYKI POLONIJNEJ. PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO MAŁGORZATA GERSDORF PRZEDŁOŻYŁA INFORMACJĘ O DZIAŁALNOŚCI SN W ROKU 2014. RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH IRENA LIPOWICZ ZAPREZENTOWAŁA INFORMACJĘ O DZIAŁALNOŚCI RPO ZA ROK 2014 ORAZ O STANIE PRZESTRZEGANIA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA. WICEMINISTER GOSPODARKI JERZY WITOLD PIETREWICZ ZAPOZNAŁ SENATORÓW Z INFORMACJĄ O REALIZACJI PROGRAMU POLSKIEJ ENERGETYKI JĄDROWEJ (PPEJ), W TYM O STANIE PRAC NAD PROJEKTEM BUDOWY PIERWSZEJ ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE ORAZ O POTENCJALNYCH ZAGROŻENIACH DLA LUDZI I ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Izba wysłuchała sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 r. wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w ubr., które przedstawił przewodniczący Jan Dworak, i podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania KRRiT.

Senatorowie wprowadzili 24 poprawki do ustawy o administracji podatkowej. Był to projekt rządowy. Ustawa ma na celu usprawnienie administracji podatkowej oraz ułatwienie obywatelom korzystania z jej wsparcia. Powstaną centra obsługi, w których będzie można składać podania i deklaracje, otrzymać zaświadczenia, a także uzyskać wyjaśnienia dotyczące przepisów. Mają one pomagać podatnikom niezależnie od urzędu skarbowego, pod który ci podlegają. Ustawa przewiduje także, że mikroprzedsiębiorcy przez pierwsze półtora roku prowadzenia firmy będą mieli prawo do pomocy asystenta podatnika. Ponadto nakłada ona na administrację podatkową obowiązek zapewnienia jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej. W tym celu ma zostać utworzona Baza Wiedzy Administracji Podatkowej, która będzie zbiorem interpretacji przepisów prawa podatkowego, istotnych orzeczeń sądowych oraz broszur informacyjnych (będą one dostępne przez portal podatkowy). Powstanie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, którego zadaniem będzie zapewnienie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej. Jego dyrektor uzyska status organu podatkowego i będzie odpowiedzialny za wydawanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Ma to poprawić ich jakość.

Z 10. poprawkami Izba przyjęła ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, której projekt przygotował rząd. Nowelizacja ma na celu przyspieszenie postępowań sądowych, poszerzenie kompetencji referendarzy sądowych i komorników przez zdjęcie niektórych obowiązków z sędziów, uproszczenie niektórych czynności procesowych oraz zmodyfikowanie tych instytucji, które są wykorzystywane przez uczestników postępowań do ich przedłużania. Zmodyfikowane przepisy mają zwiększyć efektywność postępowania egzekucyjnego. Ustawa stanowi ponadto kolejny etap informatyzacji postępowania cywilnego. Skutkiem mają być oszczędności w sądownictwie, poprawa efektywności pracy sądów i zwiększenie dostępu do nich. Zmiany zmierzają do odformalizowania przepisów dotyczących oświadczeń woli oraz czynności prawnych. Wprowadzona zostaje forma dokumentowa (mniej sformalizowana niż pisemna) oraz poszerzona definicja „dokumentu”. Dokumentem może zatem być nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią np. e-mail czy sms. Ustawa przewiduje możliwość wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną i dokonywania doręczeń elektronicznych także w postępowaniach cywilnych prowadzonych w zwykłym trybie – za pomocą aplikacji „elektroniczne biuro podawcze”. Sądy będą musiały umożliwić stronom wnoszenie pism procesowych drogą elektroniczną za pomocą tej aplikacji w terminie trzech lat od wejścia w życie nowych przepisów. Nowelizacja rozszerza możliwość przeprowadzania posiedzenia i dowodu np. przesłuchania świadka przy pomocy urządzeń umożliwiających dokonywanie tych czynności na odległość. Do usprawnienia postępowania cywilnego ma także przyczynić się możliwość rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym, bez wyznaczania rozprawy. Wprowadzony został obowiązek elektronicznego przesyłania korespondencji między komornikami sądowymi, organami podatkowymi i administracyjnymi organami egzekucyjnymi. Nowe przepisy dotyczą też egzekucji komorniczych z zajętych ruchomości – w związku z informacjami o nieprawidłowościach w postępowaniach komorniczych. Ruchomości te nie będą mogły być sprzedawane wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się zajęcia. Do tej pory do sprzedaży nie mogło dojść wcześniej niż siódmego dnia od zajęcia.

Bez poprawek Senat uchwalił ustawę o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, wywodzącą się z projektu rządowego, która wdraża do prawodawstwa krajowego przepisy unijne. Ustawa umożliwia wypłatę zaliczek na realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły otrzymać zaliczki z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na realizację scaleń gruntów oraz pomoc techniczną. Samorządy będą też otrzymywały w formie oprocentowanych pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego środki na finansowanie takich działań jak transfer wiedzy i działalność informacyjna, usługi doradcze czy wsparcie w ramach inicjatywy LEADER. Ustawa przewiduje, że o zaliczki będą mogli występować rolnicy, którym przyznano wsparcie na inwestycje w gospodarstwach rolnych lub przetwórstwie oraz rolnicy, którzy otrzymali wsparcie na odbudowę gospodarstw zniszczonych przez klęski żywiołowe. Do ustawy wprowadzono też przepisy, na podstawie których możliwa będzie publikacja listy beneficjentów środków unijnych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Rynku Rolnego. Informacje te będą umieszczane na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Izba z 5. poprawkami przyjęła ustawę o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych, powstałą na bazie dwóch projektów - rządowego i poselskiego. Nowelizacja uwzględnia ustalenia państw członkowskich NATO ze szczytu w Newport w 2014 r. Jej podstawowym celem jest zwiększenie poziomu finansowania wydatków obronnych do wysokości 2% PKB. Udział wydatków na naukę, badania i rozwój polskiego przemysłowego potencjału obronnego zostaje zagwarantowany na poziomie co najmniej 2,5 proc. nakładów na obronność. Ustawa zmienia cykl planowania kierunków przebudowy i modernizacji Sił Zbrojnych: Rada Ministrów ma określać ten plan co cztery lata na dziesięcioletni okres planistyczny. W ustawie definiuje się specjalistyczne usługi wojskowe, które polegają na wykonywaniu zadań na rzecz podmiotów z sektora finansów publicznych oraz na rzecz innych podmiotów, jeżeli jest to uzasadnione interesem publicznym lub interesem Sił Zbrojnych. Oznacza to, że jednostki wojskowe będą mogły świadczyć usługi cywilom, czyli zbudować most czy oczyścić teren po powodzi. Nowelizacja przewiduje możliwość udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówień, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy, do których nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych. Obowiązują wtedy następujące zapisy: można udzielać zaliczek w przypadku wyboru wykonawcy w wyniku negocjacji, maksymalna wysokość zaliczki jest określona ustawowo, zabezpieczenie jest wymagane obligatoryjnie. Ma to umożliwi to efektywną realizację zamówień mających priorytetowe znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa.

Senatorowie uchwalili bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz niektórych innych ustaw. Był to rządowy projekt. Nowelizacja wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy unijne. Poprawia ona system kontroli produktów wykorzystujących energię w zakresie etykietowania. Kontrole mają prowadzić wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. W nowelizacji doprecyzowano pojęcie karty produktu, która jest dołączana do urządzeń elektrycznych. Ma ona zawierać napisaną po polsku tabelę informacyjną dotyczącą parametrów technicznych danego urządzenia. Jego dostawca będzie zobowiązany do dołączenia tej karty do broszur lub innej dokumentacji dodawanej do produktu wykorzystującego energię. Jednak nie będzie musiał, jak do tej pory, dołączać jej do każdego produktu oddzielnie. Obowiązek udostępniania użytkownikowi końcowemu karty produktu wraz z broszurami lub z inną dokumentacją będzie spoczywał na dystrybutorze urządzeń. W nowelizacji dodano nowy rozdział, w którym zamieszczono przepisy dotyczące kontroli realizacji programu „Energy Star”. Będzie ją przeprowadzał Urząd Komunikacji Elektronicznej. Jest to dobrowolny program ustanowiony przez Agencję Ochrony Środowiska USA, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej urządzeń biurowych. Jest on realizowany na podstawie umowy między rządem USA a Unią Europejską. Nowelizacja obniża też wysokość kar za naruszenie przepisów dotyczących etykietowania urządzeń elektrycznych.

W ustawie o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach, której projekt przygotowali posłowie, znalazło się 7 poprawek. Nowelizacja wspiera prowadzenie bardziej skutecznej polityki ochrony zabytków w skali całego kraju przez ustanowienie specjalnych instrumentów ochrony najcenniejszych dóbr kultury, które znajdują się w zbiorach publicznych i poza nimi. Ujednolica ona zasady dokonywania wpisu do rejestru zabytków ruchomych i nieruchomych. Nowe przepisy dotyczą przede wszystkim zabytków ruchomych, pozostających zarówno w zbiorach publicznych, jak i w rękach prywatnych. Dla szczególnie cennych zabytków ruchomych powstanie nowa forma ochrony – Lista Skarbów Dziedzictwa. Podstawą wpisania na tę listę będzie decyzja administracyjna ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Trafią na nią arcydzieła z polskich zbiorów oraz zabytki o szczególnym znaczeniu dla historii Polski. Ustawa określa ponadto standardy ochrony konserwatorskiej tych zabytków, a także zasady ich zabezpieczania i przemieszczania. Pozostałe zabytki ruchome będą umieszczane w rejestrze zabytków na analogicznych zasadach, jak zabytki będące nieruchomościami. Oznacza to przede wszystkim, że będą mogły one trafić do rejestru z urzędu. Dotychczas taki wpis następował co do zasady na wniosek właściciela, a z urzędu był dokonywany jedynie w przypadkach, gdy zachodziła obawa zniszczenia, uszkodzenia lub utraty zabytku. Kolejna zmiana umożliwia przedłużenie terminu pozwolenia na przebywanie za granicą zabytku wywiezionego w celach wystawienniczych lub jako element urządzenia wnętrz polskich placówek dyplomatycznych - bez konieczności przywożenia obiektu do Polski. Obecnie zabytki znajdujące się poza granicami muszą nie rzadziej niż co pięć lat być przywożone z powrotem. Nowela zakłada możliwość wywożenia zabytków na nie dłużej niż trzy lata. Wniosek o przedłużenie terminu pozwolenia będzie musiał być złożony przed upływem 90 dni od wygaśnięcia poprzedniego i zawierać opis aktualnego stanu zabytku. Kolejne pozwolenie ma zawierać warunki, sposób eksponowania i przechowywania obiektu oraz wykonywania kontroli jego stanu.

Senat nie wprowadził poprawek do ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, wywodzącej się z projektu rządowego. Nowelizacja ma na celu uregulowanie zasad postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej w taki sposób, aby zapewnić wszystkim kandydatom dostęp do służby publicznej na równych zasadach przez ustanowienie obiektywnych kryteriów doboru kandydatów do służby. Zgodnie z ustawą, nabór do służby będzie otwarty i konkurencyjny, a przyjęcie kandydata poprzedzi postępowanie kwalifikacyjne. Ustawa reguluje też zasady przyznawania strażakom płatnego urlopu szkoleniowego związanego z egzaminami lub pracą dyplomową. Przyjęto następujące okresy urlopów szkoleniowych: 21 dni (ostatni rok studiów I-go lub II-go stopnia), 7 dni (szkoły policealne, studia podyplomowe), 1 dzień – na egzamin z każdego przedmiotu nauczania, jednak nie więcej niż 6 dni w roku szkolnym lub akademickim. W nowelizacji znalazły się także zapisy dotyczące wzrostu uposażenia zasadniczego strażaków z tytułu wysługi lat, mające zachęcić funkcjonariuszy do dłuższego pozostawania w służbie. Zmiany dotyczą okresu po 20 latach służby. Strażackie uposażenie ma rosnąć o 2 proc. za każde następne 2 lata powyżej 20 lat, aż do 32 proc. po 32 latach służby. Natomiast po 35 latach służby wysługa strażaka wyniesie 35 proc. uposażenia.

Bez poprawek senatorowie przyjęli dwie ustawy ratyfikacyjne, opracowane przez rząd. Pierwsza to ustawa o ratyfikacji Konstytucji Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM), przyjętej w Genewie 19 października 1953 r. Konstytucja określa status organizacji, jej funkcje i cele działania, zasady członkostwa, strukturę i kompetencje jej organów, a także zagadnienia finansowe. Ratyfikacja spowoduje wzmocnienie pozycji Polski jako członka IOM. Organizacja ta powstała w 1951 r. W jej skład wchodzi 157 krajów, w tym od 1992 r. Polska. IOM działa na rzecz sprawnego zarządzania migracjami z poszanowaniem praw człowieka i prawa międzynarodowego, organizuje dobrowolne powroty migrantów do ich krajów pochodzenia oraz wspiera ich reintegrację.

Druga to ustawa o ratyfikacji Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, sporządzonej w Tegucigalpie 29 czerwca 2012 r. Zawarcie umowy jest kolejnym krokiem w realizacji celów Strategicznego Partnerstwa między Unią Europejską a krajami Ameryki Łacińskiej i Karaibów, ustanowionego w Rio de Janeiro w 1999 r. Celem umowy jest stopniowe utworzenie strefy wolnego handlu oraz zacieśnienie więzi politycznych, gospodarczych i kulturalnych między stronami dokumentu. Porozumienie zakłada stopniową liberalizację handlu towarami, otwarcie rynku usług i inwestycji, ułatwienia w zakładaniu przedsiębiorstw oraz ograniczenie barier pozataryfowych. Umowa wprowadza także wspólne zasady w zakresie własności intelektualnej, konkurencji i przejrzystości regulacyjnej.

Izba nie wprowadziła poprawek do ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (projekt rządowy). Wprowadza ona do polskiego prawa przepisy unijnej dyrektywy, która zmienia system handlu uprawnieniami do emisji w latach 2013-2020. Głównym zadaniem regulacji jest zapewnienie polskim przedsiębiorstwom objętym unijnym systemem handlu emisjami możliwości prawidłowego, czyli zgodnego z najnowszymi przepisami UE, monitorowania emisji i sprawozdawczości. Ustawa przewiduje stopniowe odchodzenie od darmowego przydziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na rzecz systemu aukcyjnego. Wprowadza m.in. możliwość sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na krajowej platformie aukcyjnej. Wpływy ze sprzedaży przez Polskę uprawnień na aukcji będą stanowić dochód budżetu państwa, przy czym połowa z tych środków będzie przeznaczona na politykę klimatyczną. Ustawa przewiduje dwa wyjątki od systemu aukcyjnego - derogacje dla energetyki oraz krajowe środki wykonawcze. Derogacje dają możliwość otrzymania określonej liczby bezpłatnych uprawnień pod warunkiem spełniania szeregu ściśle określonych warunków; mogą je dostać instalacje, które działały lub zaczęły powstawać przed końcem 2008 r. Z kolei mechanizm krajowych środków wykonawczych przewiduje możliwość ubiegania się o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji na produkcję inną niż produkcja energii elektrycznej (np. hutnictwo, cementownie). Liczbę uprawnień oblicza się na podstawie specjalnej formuły. W obu przypadkach prowadzący instalacje będą musieli spełnić określone wymagania, jak np. coroczne rozliczenie się z zadań inwestycyjnych dotyczących m.in. modernizacji istniejącej infrastruktury energetycznej.

Bez poprawek Senat uchwalił nowelizację ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, wywodzącą się z projektu rządowego. Ma ona na celu ułatwienie dostępu do egzaminów poświadczających znajomość języka polskiego jako obcego. Nowe przepisy umożliwią większej liczbie osób przystępowanie do tych egzaminów i wprowadzą więcej poziomów certyfikacji. Regulacje są adresowane do zagranicznych partnerów gospodarczych, cudzoziemców – kandydatów na studia, osób, które wiążą swoją działalność lub karierę zawodową z Polską, w tym ubiegających się o obywatelstwo polskie. Do tej pory takie egzaminy przeprowadzała Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Po zmianach system będzie zdecentralizowany. Egzaminy będą mogły przeprowadzać uczelnie polskie i zagraniczne prowadzące studia w zakresie filologii polskiej oraz np. szkoły językowe działające w kraju lub za granicą, instytuty i szkoły polskie za granicą. Jednak, aby otrzymać uprawnienia do egzaminowania, muszą one, od co najmniej trzech lat prowadzić lektoraty, kursy lub inne zajęcia dydaktyczne z języka polskiego. Zgodnie z nowelą zwiększy się też liczba poziomów certyfikacji języka polskiego. Zamiast dotychczasowych trzech poziomów, wprowadzonych zostanie dziesięć: sześć od A1 do C2 oraz cztery poziomy dostosowane do potrzeb dzieci i młodzieży. Jest to zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Ze zmian, które wprowadza ustawa o języku polskim wynikają też zmiany w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Zgodnie z zapisami ustawy, co najmniej dwie osoby wchodzące w skład zarządu towarzystwa emerytalnego, w tym prezes zarządu, muszą posługiwać się językiem polskim. W przypadku obywateli państw obcych znajomość języka polskiego powinna być potwierdzona certyfikatem.

Senatorowie nie wprowadzili poprawek do nowelizacji ustawy o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym, której projekt przygotował rząd. Zakłada ona możliwość odstąpienia od pobierania opłat za przejazd płatnymi odcinkami autostrad w sytuacjach zwiększonego natężenia ruchu drogowego. W uzasadnieniu napisano, że na mocy upoważnienia ustawowego minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, sposób ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę porę dnia, kategorię dnia, porę roku i płynność ruchu.

Zdjęcia: Michał Józefaciuk.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

77 POSIEDZENIE SENATU

 
• POLSKA
 
MAŁGORZATA KIDAWA-BŁOŃSKA NOWYM MARSZAŁKIEM SEJMU DZIŚ SEJM WYBRAŁ NOWEGO MARSZAŁKA SEJMU. DECYZJĄ POSŁÓW PRACAMI IZBY POKIERUJE MAŁGORZATA KIDAWA-BŁOŃSKA

MAŁGORZATA KIDAWA-BŁOŃSKA NOWYM MARSZAŁKIEM SEJMU


DZIŚ SEJM WYBRAŁ NOWEGO MARSZAŁKA SEJMU. DECYZJĄ POSŁÓW PRACAMI IZBY POKIERUJE MAŁGORZATA KIDAWA-BŁOŃSKA

Małgorzata Kidawa-Błońska urodziła się 5 maja 1957 r. w Warszawie. Absolwentka Wydziału Filozofii i Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim.

Jest prawnuczką dwóch wybitnych mężów stanu: prezydenta Stanisława Wojciechowskiego i premiera Władysława Grabskiego. Jej życiową pasją są m.in. wspólne wyprawy w góry z rodziną, prace w ogrodzie i muzyka (zwłaszcza zespół Dżem i muzyka operowa).

Swoją karierę zawodową związała z filmem i kulturą. W drugiej połowie lat 80. pracowała w dziale literackim Studia Filmowego im. Karola Irzykowskiego. W latach 1994-2005 była producentem filmowym - wspólnie z mężem produkowała filmy i programy telewizyjne. Ich największym przedsięwzięciem był film „Skazany na bluesa”.

Pracę w samorządzie rozpoczęła jako radna Rady m.st. Warszawy i członkini Komisji Kultury. Posłanka od 2005 roku. Była wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Etyki Poselskiej oraz członkinią Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. W 2010 roku była rzecznikiem prasowym kampanii prezydenckiej Bronisława Komorowskiego oraz w wyborach parlamentarnych w 2011 roku pełniła funkcję rzecznika prasowego Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej RP. Była rzecznikiem prasowym rządów – Donalda Tuska i Ewy Kopacz.

Jest żoną reżysera Jana Kidawa-Błońskiego. Ma syna.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

NOWY MARSZAŁEK SEJMU MAŁGORZATA KIDAWA BŁOŃSKA

 
• POLSKA
 
DRUGI DZIEŃ 77. POSIEDZENIA SENATU 25 CZERWCA 2015 R. RANO SENAT WZNOWIŁ OBRADY. SENATOROWIE ROZPOCZĘLI OD WYSŁUCHANIA INFORMACJI IRENY LIPOWICZ O DZIAŁALNOŚCI RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH ZA ROK 2014 ORAZ O STANIE PRZESTRZEGANIA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA. NASTĘPNIE MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH GRZEGORZ SCHETYNA PRZEDSTAWI INFORMACJĘ NA TEMAT POLITYKI POLONIJNEJ. IZBA   WYSŁUCHA TEŻ SPRAWOZDANIA KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 R. WRAZ Z INFORMACJĄ O PODSTAWOWYCH PROBLEMACH RADIOFONII I TELEWIZJI W UBR., KTÓRE PRZEDSTAWI PRZEWODNICZĄCY JAN DWORAK. SENATOROWIE ZAJMĄ SIĘ PONADTO ROZPATRZENIEM NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI ORAZ USTAWY O MUZEACH. PO WYCZERPANIU PORZĄDKU ODBĘDĄ SIĘ GŁOSOWANIA

DRUGI DZIEŃ 77. POSIEDZENIA SENATU


25 CZERWCA 2015 R. RANO SENAT WZNOWIŁ OBRADY. SENATOROWIE ROZPOCZĘLI OD WYSŁUCHANIA INFORMACJI IRENY LIPOWICZ O DZIAŁALNOŚCI RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH ZA ROK 2014 ORAZ O STANIE PRZESTRZEGANIA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA. NASTĘPNIE MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH GRZEGORZ SCHETYNA PRZEDSTAWI INFORMACJĘ NA TEMAT POLITYKI POLONIJNEJ. IZBA WYSŁUCHA TEŻ SPRAWOZDANIA KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 R. WRAZ Z INFORMACJĄ O PODSTAWOWYCH PROBLEMACH RADIOFONII I TELEWIZJI W UBR., KTÓRE PRZEDSTAWI PRZEWODNICZĄCY JAN DWORAK. SENATOROWIE ZAJMĄ SIĘ PONADTO ROZPATRZENIEM NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI ORAZ USTAWY O MUZEACH. PO WYCZERPANIU PORZĄDKU ODBĘDĄ SIĘ GŁOSOWANIA

W środę wieczorem zakończył się pierwszy dzień 77. posiedzenia. Izba wysłuchała informacji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf o działalności SN w roku 2014, a także zapoznała się z informacją o realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ), w tym o stanie prac nad projektem budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce oraz o potencjalnych zagrożeniach dla ludzi i środowiska naturalnego, przedstawioną przez wiceministra gospodarki Jerzego Witolda Pietrewicza.

Pierwszego dnia posiedzenia senatorowie rozpatrzyli ustawę o administracji podatkowej. Był to projekt rządowy. Ustawa ma na celu usprawnienie administracji podatkowej oraz ułatwienie obywatelom korzystania z jej wsparcia. Powstaną centra obsługi, w których będzie można składać podania i deklaracje, otrzymać zaświadczenia, a także uzyskać wyjaśnienia dotyczące przepisów. Mają one pomagać podatnikom niezależnie od urzędu skarbowego, pod który ci podlegają. Ustawa przewiduje także, że mikroprzedsiębiorcy przez pierwsze półtora roku prowadzenia firmy będą mieli prawo do pomocy asystenta podatnika. Ponadto nakłada ona na administrację podatkową obowiązek zapewnienia jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej. W tym celu ma zostać utworzona Baza Wiedzy Administracji Podatkowej, która będzie zbiorem interpretacji przepisów prawa podatkowego, istotnych orzeczeń sądowych oraz broszur informacyjnych (będą one dostępne przez portal podatkowy). Powstanie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, którego zadaniem będzie zapewnienie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej. Jego dyrektor uzyska status organu podatkowego i będzie odpowiedzialny za wydawanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Ma to poprawić ich jakość.

Senatorowie omówili ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, której projekt przygotował rząd. Nowelizacja ma na celu przyspieszenie postępowań sądowych, poszerzenie kompetencji referendarzy sądowych i komorników przez zdjęcie niektórych obowiązków z sędziów, uproszczenie niektórych czynności procesowych oraz zmodyfikowanie tych instytucji, które są wykorzystywane przez uczestników postępowań do ich przedłużania. Zmodyfikowane przepisy mają zwiększyć efektywność postępowania egzekucyjnego. Ustawa stanowi ponadto kolejny etap informatyzacji postępowania cywilnego. Skutkiem mają być oszczędności w sądownictwie, poprawa efektywności pracy sądów i zwiększenie dostępu do nich. Zmiany zmierzają do odformalizowania przepisów dotyczących oświadczeń woli oraz czynności prawnych. Wprowadzona zostaje forma dokumentowa (mniej sformalizowana niż pisemna) oraz poszerzona definicja „dokumentu”. Dokumentem może zatem być nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią np. e-mail czy sms. Ustawa przewiduje możliwość wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną i dokonywania doręczeń elektronicznych także w postępowaniach cywilnych prowadzonych w zwykłym trybie – za pomocą aplikacji „elektroniczne biuro podawcze”. Sądy będą musiały umożliwić stronom wnoszenie pism procesowych drogą elektroniczną za pomocą tej aplikacji w terminie trzech lat od wejścia w życie nowych przepisów. Nowelizacja rozszerza możliwość przeprowadzania posiedzenia i dowodu np. przesłuchania świadka przy pomocy urządzeń umożliwiających dokonywanie tych czynności na odległość. Do usprawnienia postępowania cywilnego ma także przyczynić się możliwość rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym, bez wyznaczania rozprawy. Wprowadzony został obowiązek elektronicznego przesyłania korespondencji między komornikami sądowymi, organami podatkowymi i administracyjnymi organami egzekucyjnymi. Nowe przepisy dotyczą też egzekucji komorniczych z zajętych ruchomości – w związku z informacjami o nieprawidłowościach w postępowaniach komorniczych. Ruchomości te nie będą mogły być sprzedawane wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się zajęcia. Do tej pory do sprzedaży nie mogło dojść wcześniej niż siódmego dnia od zajęcia.

Senat debatował nad ustawą o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, wywodzącą się z projektu rządowego, która wdraża do prawodawstwa krajowego przepisy unijne. Ustawa umożliwia wypłatę zaliczek na realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły otrzymać zaliczki z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na realizację scaleń gruntów oraz pomoc techniczną. Samorządy będą też otrzymywały w formie oprocentowanych pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego środki na finansowanie takich działań jak transfer wiedzy i działalność informacyjna, usługi doradcze czy wsparcie w ramach inicjatywy LEADER. Ustawa przewiduje, że o zaliczki będą mogli występować rolnicy, którym przyznano wsparcie na inwestycje w gospodarstwach rolnych lub przetwórstwie oraz rolnicy, którzy otrzymali wsparcie na odbudowę gospodarstw zniszczonych przez klęski żywiołowe. Do ustawy wprowadzono też przepisy, na podstawie których możliwa będzie publikacja listy beneficjentów środków unijnych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Rynku Rolnego. Informacje te będą umieszczane na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Izba pracowała nad ustawą o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawą o finansach publicznych, powstałą na bazie dwóch projektów - rządowego i poselskiego. Nowelizacja uwzględnia ustalenia państw członkowskich NATO ze szczytu w Newport w 2014 r. Jej podstawowym celem jest zwiększenie poziomu finansowania wydatków obronnych do wysokości 2% PKB. Udział wydatków na naukę, badania i rozwój polskiego przemysłowego potencjału obronnego zostaje zagwarantowany na poziomie co najmniej 2,5 proc. nakładów na obronność. Ustawa zmienia cykl planowania kierunków przebudowy i modernizacji Sił Zbrojnych: Rada Ministrów ma określać ten plan co cztery lata na dziesięcioletni okres planistyczny. W ustawie definiuje się specjalistyczne usługi wojskowe, które polegają na wykonywaniu zadań na rzecz podmiotów z sektora finansów publicznych oraz na rzecz innych podmiotów, jeżeli jest to uzasadnione interesem publicznym lub interesem Sił Zbrojnych. Oznacza to, że jednostki wojskowe będą mogły świadczyć usługi cywilom, czyli zbudować most czy oczyścić teren po powodzi. Nowelizacja przewiduje możliwość udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówień, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy, do których nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych. Obowiązują wtedy następujące zapisy: można udzielać zaliczek w przypadku wyboru wykonawcy w wyniku negocjacji, maksymalna wysokość zaliczki jest określona ustawowo, zabezpieczenie jest wymagane obligatoryjnie. Ma to umożliwi to efektywną realizację zamówień mających priorytetowe znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa.

Senatorowie rozpatrzyli ustawę o zmianie ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz niektórych innych ustaw. Był to rządowy projekt. Nowelizacja wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy unijne. Poprawia ona system kontroli produktów wykorzystujących energię w zakresie etykietowania. Kontrole mają prowadzić wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. W nowelizacji doprecyzowano pojęcie karty produktu, która jest dołączana do urządzeń elektrycznych. Ma ona zawierać napisaną po polsku tabelę informacyjną dotyczącą parametrów technicznych danego urządzenia. Jego dostawca będzie zobowiązany do dołączenia tej karty do broszur lub innej dokumentacji dodawanej do produktu wykorzystującego energię. Jednak nie będzie musiał, jak do tej pory, dołączać jej do każdego produktu oddzielnie. Obowiązek udostępniania użytkownikowi końcowemu karty produktu wraz z broszurami lub z inną dokumentacją będzie spoczywał na dystrybutorze urządzeń. W nowelizacji dodano nowy rozdział, w którym zamieszczono przepisy dotyczące kontroli realizacji programu „Energy Star”. Będzie ją przeprowadzał Urząd Komunikacji Elektronicznej. Jest to dobrowolny program ustanowiony przez Agencję Ochrony Środowiska USA, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej urządzeń biurowych. Jest on realizowany na podstawie umowy między rządem USA a Unią Europejską. Nowelizacja obniża też wysokość kar za naruszenie przepisów dotyczących etykietowania urządzeń elektrycznych.

Senatorowie rozpatrzyli ustawę o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, wywodzącą się z projektu rządowego. Nowelizacja ma na celu uregulowanie zasad postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej w taki sposób, aby zapewnić wszystkim kandydatom dostęp do służby publicznej na równych zasadach przez ustanowienie obiektywnych kryteriów doboru kandydatów do służby. Zgodnie z ustawą, nabór do służby będzie otwarty i konkurencyjny, a przyjęcie kandydata poprzedzi postępowanie kwalifikacyjne. Ustawa reguluje też zasady przyznawania strażakom płatnego urlopu szkoleniowego związanego z egzaminami lub pracą dyplomową. Przyjęto następujące okresy urlopów szkoleniowych: 21 dni (ostatni rok studiów I-go lub II-go stopnia), 7 dni (szkoły policealne, studia podyplomowe), 1 dzień – na egzamin z każdego przedmiotu nauczania, jednak nie więcej niż 6 dni w roku szkolnym lub akademickim. W nowelizacji znalazły się także zapisy dotyczące wzrostu uposażenia zasadniczego strażaków z tytułu wysługi lat, mające zachęcić funkcjonariuszy do dłuższego pozostawania w służbie. Zmiany dotyczą okresu po 20 latach służby. Strażackie uposażenie ma rosnąć o 2 proc. za każde następne 2 lata powyżej 20 lat, aż do 32 proc. po 32 latach służby. Natomiast po 35 latach służby wysługa strażaka wyniesie 35 proc. uposażenia.

Senat zajmował się dwiema ustawami ratyfikacyjnymi, opracowanymi przez rząd. Pierwsza to ustawa o ratyfikacji Konstytucji Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM), przyjętej w Genewie 19 października 1953 r. Konstytucja określa status organizacji, jej funkcje i cele działania, zasady członkostwa, strukturę i kompetencje jej organów, a także zagadnienia finansowe. Ratyfikacja spowoduje wzmocnienie pozycji Polski jako członka IOM. Organizacja ta powstała w 1951 r. W jej skład wchodzi 157 krajów, w tym od 1992 r. Polska. IOM działa na rzecz sprawnego zarządzania migracjami z poszanowaniem praw człowieka i prawa międzynarodowego, organizuje dobrowolne powroty migrantów do ich krajów pochodzenia oraz wspiera ich reintegrację.

Druga to ustawa o ratyfikacji Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, sporządzonej w Tegucigalpie 29 czerwca 2012 r. Zawarcie umowy jest kolejnym krokiem w realizacji celów Strategicznego Partnerstwa między Unią Europejską a krajami Ameryki Łacińskiej i Karaibów, ustanowionego w Rio de Janeiro w 1999 r. Celem umowy jest stopniowe utworzenie strefy wolnego handlu oraz zacieśnienie więzi politycznych, gospodarczych i kulturalnych między stronami dokumentu. Porozumienie zakłada stopniową liberalizację handlu towarami, otwarcie rynku usług i inwestycji, ułatwienia w zakładaniu przedsiębiorstw oraz ograniczenie barier pozataryfowych. Umowa wprowadza także wspólne zasady w zakresie własności intelektualnej, konkurencji i przejrzystości regulacyjnej.

Senatorowie omówili ustawę o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (projekt rządowy), wprowadzającą do polskiego prawa przepisy unijnej dyrektywy 2009/29/WE, która zmienia system handlu uprawnieniami do emisji w latach 2013-2020. Głównym zadaniem regulacji jest zapewnienie polskim przedsiębiorstwom objętym unijnym systemem handlu emisjami możliwości prawidłowego, czyli zgodnego z najnowszymi przepisami UE, monitorowania emisji i sprawozdawczości. Ustawa przewiduje stopniowe odchodzenie od darmowego przydziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na rzecz systemu aukcyjnego. Wprowadza m.in. możliwość sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na krajowej platformie aukcyjnej. Wpływy ze sprzedaży przez Polskę uprawnień na aukcji będą stanowić dochód budżetu państwa, przy czym połowa z tych środków będzie przeznaczona na politykę klimatyczną. Ustawa przewiduje dwa wyjątki od systemu aukcyjnego - derogacje dla energetyki oraz krajowe środki wykonawcze. Derogacje dają możliwość otrzymania określonej liczby bezpłatnych uprawnień pod warunkiem spełniania szeregu ściśle określonych warunków; mogą je dostać instalacje, które działały lub zaczęły powstawać przed końcem 2008 r. Z kolei mechanizm krajowych środków wykonawczych przewiduje możliwość ubiegania się o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji na produkcję inną niż produkcja energii elektrycznej (np. hutnictwo, cementownie). Liczbę uprawnień oblicza się na podstawie specjalnej formuły. W obu przypadkach prowadzący instalacje będą musieli spełnić określone wymagania, jak np. coroczne rozliczenie się z zadań inwestycyjnych dotyczących m.in. modernizacji istniejącej infrastruktury energetycznej.

Izba rozpatrzyła nowelizację ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, wywodzącą się z projektu rządowego. Ma ona na celu ułatwienie dostępu do egzaminów poświadczających znajomość języka polskiego jako obcego. Nowe przepisy umożliwią większej liczbie osób przystępowanie do tych egzaminów i wprowadzą więcej poziomów certyfikacji. Regulacje są adresowane do zagranicznych partnerów gospodarczych, cudzoziemców – kandydatów na studia, osób, które wiążą swoją działalność lub karierę zawodową z Polską, w tym ubiegających się o obywatelstwo polskie. Do tej pory takie egzaminy przeprowadzała Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Po zmianach system będzie zdecentralizowany. Egzaminy będą mogły przeprowadzać uczelnie polskie i zagraniczne prowadzące studia w zakresie filologii polskiej oraz np. szkoły językowe działające w kraju lub za granicą, instytuty i szkoły polskie za granicą. Jednak, aby otrzymać uprawnienia do egzaminowania, muszą one, od co najmniej trzech lat prowadzić lektoraty, kursy lub inne zajęcia dydaktyczne z języka polskiego. Zgodnie z nowelą zwiększy się też liczba poziomów certyfikacji języka polskiego. Zamiast dotychczasowych trzech poziomów, wprowadzonych zostanie dziesięć: sześć od A1 do C2 oraz cztery poziomy dostosowane do potrzeb dzieci i młodzieży. Jest to zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Ze zmian, które wprowadza ustawa o języku polskim wynikają też zmiany w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Zgodnie z zapisami ustawy, co najmniej dwie osoby wchodzące w skład zarządu towarzystwa emerytalnego, w tym prezes zarządu, muszą posługiwać się językiem polskim. W przypadku obywateli państw obcych znajomość języka polskiego powinna być potwierdzona certyfikatem.

Senat omówi w czwartek ustawę o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach, której projekt przygotowali posłowie. Nowelizacja wspiera prowadzenie bardziej skutecznej polityki ochrony zabytków w skali całego kraju przez ustanowienie specjalnych instrumentów ochrony najcenniejszych dóbr kultury, które znajdują się w zbiorach publicznych i poza nimi. Ujednolica ona zasady dokonywania wpisu do rejestru zabytków ruchomych i nieruchomych. Nowe przepisy dotyczą przede wszystkim zabytków ruchomych, pozostających zarówno w zbiorach publicznych, jak i w rękach prywatnych. Dla szczególnie cennych zabytków ruchomych powstanie nowa forma ochrony – Lista Skarbów Dziedzictwa. Podstawą wpisania na tę listę będzie decyzja administracyjna ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Trafią na nią arcydzieła z polskich zbiorów oraz zabytki o szczególnym znaczeniu dla historii Polski. Ustawa określa ponadto standardy ochrony konserwatorskiej tych zabytków, a także zasady ich zabezpieczania i przemieszczania. Pozostałe zabytki ruchome będą umieszczane w rejestrze zabytków na analogicznych zasadach, jak zabytki będące nieruchomościami. Oznacza to przede wszystkim, że będą mogły one trafić do rejestru z urzędu. Dotychczas taki wpis następował co do zasady na wniosek właściciela, a z urzędu był dokonywany jedynie w przypadkach, gdy zachodziła obawa zniszczenia, uszkodzenia lub utraty zabytku. Kolejna zmiana umożliwia przedłużenie terminu pozwolenia na przebywanie za granicą zabytku wywiezionego w celach wystawienniczych lub jako element urządzenia wnętrz polskich placówek dyplomatycznych - bez konieczności przywożenia obiektu do Polski. Obecnie zabytki znajdujące się poza granicami muszą nie rzadziej niż co pięć lat być przywożone z powrotem. Nowela zakłada możliwość wywożenia zabytków na nie dłużej niż trzy lata. Wniosek o przedłużenie terminu pozwolenia będzie musiał być złożony przed upływem 90 dni od wygaśnięcia poprzedniego i zawierać opis aktualnego stanu zabytku. Kolejne pozwolenie ma zawierać warunki, sposób eksponowania i przechowywania obiektu oraz wykonywania kontroli jego stanu.

Zdjęcia: Michał Józefaciuk.

TRANSMISJA

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

TRANSMISJA POSIEDZENIA SENATU SENAT NA ŻYWO POSIEDZENIA OBRADY LIVE TELEWIZJA SENACKA SENAT RP LIVE TV

 
• POLSKA
 
DRUGI DZIEŃ 95. POSIEDZENIA SEJMU WPROWADZENIE UŁATWIEŃ DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W KORZYSTANIU Z PROGRAMU „MIESZKANIE DLA MŁODYCH”, NOWE PRAKTYKI DOTYCZĄCE TZW. LISTÓW ZASTAWNYCH ORAZ UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZWIĄZANĄ Z OBROTEM WYROBAMI AKCYZOWYMI TO TYLKO NIEKTÓRE TEMATY DZISIEJSZYCH DEBAT PLENARNYCH

DRUGI DZIEŃ 95. POSIEDZENIA SEJMU


WPROWADZENIE UŁATWIEŃ DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W KORZYSTANIU Z PROGRAMU „MIESZKANIE DLA MŁODYCH”, NOWE PRAKTYKI DOTYCZĄCE TZW. LISTÓW ZASTAWNYCH ORAZ UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZWIĄZANĄ Z OBROTEM WYROBAMI AKCYZOWYMI TO TYLKO NIEKTÓRE TEMATY DZISIEJSZYCH DEBAT PLENARNYCH

W drugim czytaniu Sejm rozpatrzył projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Program „Mieszkanie dla młodych” (MdM) jest realizowany przez rząd od 2014 r. – zastąpił on program „Rodzina na swoim”. MdM wspiera młodych w kupnie na kredyt pierwszego mieszkania lub domu na rynku pierwotnym, oferując dopłatę do wkładu własnego. Zaproponowane zmiany są wynikiem analizy dotychczasowego działania programu. Projekt przewiduje m.in. zwiększenie z 50 do 65 m kw. powierzchni mieszkaniowej, od której byłaby liczona dopłata do wkładu własnego dla rodzin wychowujących co najmniej trójkę dzieci (zwiększy to wysokość dofinansowania o 30 proc.). Ponadto, zgodnie z projektem, osoby i rodziny z dwójką dzieci będą mogły otrzymać wyższe 20-proc. dofinansowanie wkładu własnego zamiast obecnych 15 proc., natomiast w przypadku trójki dzieci i więcej – dopłata wzrosłaby do 30 proc. z aktualnych 15 proc. Dla rodzin z trojgiem dzieci, w połączeniu ze zwiększeniem podstawy wymiaru wsparcia, oznacza to wzrost wysokości dofinansowania wkładu własnego o 160 proc. Dodatkowo projekt zakłada rezygnację z warunku „pierwszego mieszkania” i limitu wieku w przypadku rodzin i osób wychowujących co najmniej troje dzieci w dniu składania wniosku o dofinansowanie wkładu własnego. Oznacza to, że z programu będą mogły skorzystać osoby i rodziny z trójką dzieci (lub większą ich liczbą), które wprawdzie mają mieszkanie, ale chcą kupić większy lokal, i w ten sposób poprawić swoje warunki bytowe. Takich rodziców i osób nie będzie dotyczył dotychczasowy limit wieku, zgodnie z którym przynajmniej jeden z kupujących nie może mieć ukończonych 35 lat. W projekcie zaproponowano również zwiększenie udziału w programie osób, które nie mają zdolności kredytowej. Obecnie, jeśli nabywca – mimo dofinansowania wkładu własnego – nie ma zdolności kredytowej, to do umowy kredytu razem z nim może przystąpić najbliższa rodzina, np. rodzice, rodzeństwo, ojczym, macocha lub teściowie. Projekt przewiduje, że kredytobiorców będą mogły wesprzeć dowolne osoby. Proponowana nowelizacja zakłada też dofinansowanie wkładu własnego do nabycia mieszkania, które powstało w wyniku przebudowy lub adaptacji, a nie tylko budowy. Rozwiązanie to umożliwi objęcie programem przebudowanych lub zaadaptowanych budynków niemieszkalnych, strychów i starych kamienic. Projekt przewiduje także zwiększenie udziału w programie osób, które chcą skorzystać z pośrednictwa spółdzielni mieszkaniowych w nabyciu mieszkania. Z możliwości dofinansowania wkładu własnego będą mogli skorzystać członkowie spółdzielni mieszkaniowej, którzy podpiszą z nią umowę na budowę mieszkania, i na tej podstawie wniosą wkład budowlany do spółdzielni w celu uzyskania prawa własności mieszkania. Obecne przepisy umożliwiają uzyskanie wsparcia finansowego nabywcom, którzy kupują od spółdzielni mieszkania powstające na zasadach deweloperskich oraz mieszkania budowane na rzecz członków spółdzielni, których budowa została już zakończona i rozliczona. W projekcie zapisano również, że jeśli kredytobiorca w okresie 5 lat od dnia ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania, spłaci całość lub część kredytu – w wysokości większej niż przyznane mu wsparcie – będzie musiał zwrócić część dofinansowania wkładu własnego. Taka spłata sugerowałaby, że wsparcie trafiło do osoby, która go nie potrzebowała. Dotychczas nad projektem pracowali posłowie zasiadający w Komisjach - Finansów Publicznych i Infrastruktury i proponują poprawki. Zaproponowano m.in., aby programem MdM został objęty zakup mieszkań nie tylko na rynku pierwotnym, ale również wtórnym. Ponadto komisja chce, aby cena mieszkania z rynku wtórnego nie przekraczała kwoty otrzymanej po pomnożeniu współczynnika 0,9 przez metraż mieszkania i średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu wybudowania 1 m2 mieszkania obowiązujący w gminie, na terenie której jest ono położone. W przypadku lokali z rynku pierwotnego limit cenowy pozostanie bez zmian (współczynnik wynoszący 1,1). Sprawozdanie komisji przedstawiła posłanka Bożenna Bukiewicz.W dyskusji zostały zgłoszone poprawki. Projekt został ponownie skierowany do prac w komisjach.

Izba zajęła się też w drugim czytaniu Prawem konsularnym. Nowe regulacje mają zastąpić ustawę z 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej. Zdaniem rządu potrzeba uchwalenia nowego prawa wynika z konieczności dostosowania istniejących rozwiązań do wymogów konstytucyjnych i zobowiązań międzynarodowych Polski, a także do zmian organizacyjnych służby zagranicznej. Projekt wprowadza m.in. pojęcie pomocy konsularnej. Będzie to pomoc udzielana obywatelowi polskiemu, np. w razie poważnego wypadku lub ciężkiej choroby, aresztowania lub zatrzymania, aktu przemocy czy w sytuacji konieczności nagłego powrotu do Polski (jeśli nie ma on na to środków finansowych). W projekcie ustawy określono też zadania konsula w przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających zdrowiu, życiu lub bezpieczeństwu obywateli polskich. Nowe przepisy zobowiązują go do wsparcia bezpiecznego i sprawnego opuszczenia przez nich zagrożonego obszaru. Ponadto projekt przewiduje, że polski konsul ma udzielać pomocy obywatelowi innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które nie ma przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego. W proponowanej ustawie określono też sytuacje, kiedy konsul może odmówić wykonania czynności konsularnych. Projekt określa też m.in. tryb postępowania przed konsulem, przyjmowanie i przechowywanie przez tego urzędnika do depozytu dokumentów, środków finansowych i przedmiotów wartościowych. Pierwsze czytanie odbyło się 22 kwietnia br. na posiedzeniu plenarnym.Następnie projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Spraw Zagranicznych. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Marek Krząkała. Podczas dyskusji zgłoszone zostały poprawki. Izba skierowała projekt ponownie do komisji.

Sejm zapoznał się też z informacją rzecznik praw obywatelskich (RPO) Ireny Lipowicz o swojej działalności w 2014 r. oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela. Jedną z form aktywności rzecznik jest reagowanie na skargi i wnioski kierowane przez obywateli. W 2014 r. wpłynęło ich 57 127, w tym 26 470 wniosków dotyczyło spraw nowych. Podobnie jak w poprzednich latach w skargach dominowała problematyka z zakresu prawa karnego, prawa administracyjnego i gospodarczego, prawa cywilnego oraz prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Rzecznik podejmowała też interwencje z własnej inicjatywy, m.in. w wyniku analizy doniesień medialnych oraz w związku z informacjami np. z zakładów karnych, aresztów śledczych i od Policji. W ubiegłym roku takich interwencji było 466. Skargi i wnioski były kierowane także do Biura Rzecznika. Z możliwości bezpośredniego przedstawienia swoich spraw pracownikom Biura w 2014 r. skorzystało 5 828 osób. Kontakt za pośrednictwem bezpłatnej infolinii wybrało 38 258 osób. W okresie objętym informacją rzecznik 128 razy występowała z wnioskiem o podjęcie inicjatywy prawodawczej. Ponadto w 2014 r. złożyła do Trybunału Konstytucyjnego 19 wniosków o stwierdzenie niezgodności aktów normatywnych z przepisami wyższego rzędu lub z Konstytucją i przystąpiła w 13 sprawach do postępowania przed TK wszczętego w wyniku złożenia skargi konstytucyjnej. W sprawach indywidualnych rozstrzyganych przez sądy RPO skierowała do Sądu Najwyższego 57 skarg kasacyjnych od prawomocnych orzeczeń sądów powszechnych. Natomiast w sprawach administracyjnych skierowała 12 skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz 5 skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dodatkowo w ramach pełnienia przez RPO funkcji krajowego mechanizmu prewencji, polegającej na wizytacjach miejsc pozbawienia wolności, w 2014 r. zostały przeprowadzone 122 wizytacje w miejscach zatrzymań. Ponadto zeszły rok był czwartym rokiem wykonywania przez RPO zadań dotyczących realizacji zasady równego traktowania. Rzecznik przeprowadzała konsultacje z przedstawicielami zagrożonych środowisk, organizowała debaty publiczne i warsztaty. Wydała także trzy raporty z serii „Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka”. W 2014 r. RPO kontynuowała również monitoring działalności instytucji publicznych pod kątem przeciwdziałania dyskryminacji. Ponadto w związku z ratyfikowaniem przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w 2014 r. wyodrębniła w strukturze Biura RPO Zespół do spraw Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami. Informacja była przedmiotem obrad Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Sprawozdanie komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawiła posłanka Zofia Czernow.

Posłowie zajęli się także przepisami wprowadzającymi ułatwienia dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą związaną z obrotem wyrobami akcyzowymi. Takie propozycje zawiera rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, nad którym Sejm rozpoczął prace. Celem proponowanych regulacji jest zniesienie lub ograniczenie niektórych obowiązków administracyjnych, co pozwoli obniżyć koszty prowadzonej działalności. Projekt m.in. wprowadza możliwość wyboru w określonych sytuacjach przez podatnika właściwego organu podatkowego w zakresie akcyzy. Przewiduje też wprowadzenie zwolnienia od akcyzy dla zakładów energochłonnych rozpoczynających działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów węglowych lub gazowych. Zaproponowano również możliwość zastąpienia ewidencji prowadzonych dotychczas na potrzeby akcyzy dokumentacją prowadzoną na potrzeby podatkowe lub księgowe inne niż akcyza. Projekt zakłada ponadto ograniczenie dokumentacji dotyczącej kontroli wyrobów akcyzowych przez m.in. wyeliminowanie podwójnej weryfikacji podmiotów przed wydaniem zezwolenia akcyzowego oraz podwójnej dokumentacji dotyczącej składu podatkowego, a także wprowadzenie jednego wniosku o wydanie zezwolenia i urzędowe sprawdzenie. Proponowana nowelizacja wprowadza też obowiązek rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych, w miejsce dzisiejszego zgłoszenia i wymogu składania zabezpieczenia akcyzowego. Zmiany mają ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności w formie usługowych składów podatkowych typu magazynowego. W projekcie zaproponowano też zniesienie obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego przy przemieszczaniu wyrobów z zerową stawką akcyzy w procedurze zawieszenia, co zmniejszy koszty prowadzenia działalności. Projekt wprowadza także nowe regulacje odnoszące się do pośredniczących podmiotów tytoniowych, co zwiększy obroty podmiotów działających legalnie na rynku wyrobów tytoniowych w związku z ograniczeniem szarej strefy. Nowe przepisy mają obowiązywać od 31 lipca 2015 r., z wyjątkiem części regulacji, dla których termin wejścia w życie wyznaczono na 1 stycznia 2016 r. Projekt uzasadnił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman. Sejm skierował projekt do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

W pierwszym czytaniu Izba zajęła się także rządowym projektem nowelizacji ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt dostosowuje polskie regulacje do norm unijnych – w 2013 r. został uchwalony tzw. pakiet CRD IV. Regulacje te mają na celu wzmocnienie bezpieczeństwa i przejrzystości systemu finansowego. Wśród nich są m.in. wymogi związane z utrzymywaniem funduszy własnych, spełnianiem wymogów dotyczących poziomu kapitału i płynności. Nowelizacja zasad dotyczących listów zastawnych pomoże polskim bankom w dostosowaniu się do regulacji europejskich. Listy zastawne to dłużne papiery wartościowe, do których emitowania uprawnione są banki hipoteczne. Dokumenty te stwierdzają zobowiązanie banku do wypłaty w określonym terminie pieniędzy wraz z odsetkami. Podstawowy typ listów – hipoteczne listy zastawne – jest wystawiany na podstawie wierzytelności banku zabezpieczonych hipotekami. Emisja takich listów jest źródłem gromadzenia przez banki hipoteczne kapitału, który następnie jest pożyczany. Wejście w życie proponowanych rozwiązań ma zwiększyć stabilność systemu bankowego, a zarazem poziom bezpieczeństwa wierzycieli. Zwiększeniu powinien także ulec poziom zaufania rynków do listów zastawnych. Projekt zmienia zasadę poziomu zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych. W stosunku do obecnego wymogu 100 proc. pokrycia wprowadzany jest obowiązek utrzymywania zabezpieczenia na poziomie co najmniej 110 proc. wartości emisji (czyli tzw. nadzabezpieczenia w wysokości co najmniej 10 proc.) oraz utrzymywania płynności zabezpieczającej wypłatę odsetek od listów zastawnych w okresie kolejnych 6 miesięcy. Ponadto wnioskodawca m.in. proponuje podniesienie – z 60 do 80 proc. wartości nieruchomości – limitu umożliwiającego refinansowanie ze środków pozyskanych z emisji listów zastawnych kredytów udzielanych na cele mieszkaniowe. Projekt zwiększa też możliwości inwestowania w listy zastawne przez OFE oraz SKOK-i. Projekt uzasadniła sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Izabela Leszczyna. Nad projektem będą pracować posłowie zasiadający w Komisji Finansów.

Kolejnym punktem 95. posiedzenia Sejmu było pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Projekt zakłada powstanie Rady Dialogu Społecznego (RDS) jako nowego forum współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu. Rada ma realizować zasadę partycypacji i solidarności społecznej w zakresie zatrudnienia oraz wdrażania polityk i strategii społeczno-gospodarczych. Zastąpi ona funkcjonującą od 2001 r. Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych. Konieczność powstania nowego forum współpracy sygnalizowane było zarówno przez partnerów społecznych, związki zawodowe i organizacje pracodawców, jak i stronę rządową. Zgodnie z projektem, do zadań Rady należeć będzie m.in. inicjowanie procesu legislacyjnego oraz opiniowanie (przez pracowników i pracodawców) projektów założeń do projektów ustaw i projektów aktów prawnych wniesionych przez rząd. Na wyrażenie opinii będzie miała 30 dni. Ze względu na ważny interes społeczny – termin ten może być skrócony do 21 dni. W przypadku, gdy rząd nie uwzględni opinii Rady będzie zobowiązany do przedstawienia swojego stanowiska w uzasadnieniu do projektu przedkładanego Sejmowi oraz powinien poinformować o tym Radę. W projekcie zachowano możliwość zawierania ponadzakładowych układów zbiorowych pracy albo porozumień określających wzajemne zobowiązania stron (tak jak to określały przepisy dotyczące Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych). Przedstawiciele strony pracowników i pracodawców otrzymali również możliwość podjęcia uchwały o wystąpieniu przez przewodniczącego Rady do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego w przypadku zaistnienia rozbieżności w wykładni prawa. Projekt daje też możliwość skierowania wniosku o przeprowadzenie wysłuchania publicznego do podmiotu odpowiedzialnego za opracowanie aktu normatywnego dotyczącego spraw pozostających w gestii Rady. Każdego roku Rada powinna określać program działania uwzględniając sytuację społeczną i gospodarczą kraju oraz wskazując zagadnienia priorytetowe dla rozwoju i trwałości dialogu społecznego. Program powinien być przekazany rządowi do 20 lutego każdego roku. W projekcie określono tryb i formę podejmowania ustaleń przez RDS, określono także mechanizmy przekazywania spraw tworzonym w ramach Rady zespołom problemowym, stałym albo doraźnym. Przyjęto też, że w składzie Rady strona pracowników i pracodawców będzie reprezentowana przez taką samą liczbę przedstawicieli. Liczbę przedstawicieli strony rządowej będzie ustalał premier. Członków Rady będzie powoływał i odwoływał prezydent na wniosek każdej organizacji pracowników. Funkcja przewodniczącego będzie pełniona rotacyjnie – naprzemiennie przez przedstawiciela każdej z trzech stron. Kadencja przewodniczącego RDS będzie trwała rok. Posiedzenia Rady będą jawne. Projekt zakłada również powołanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego (WRDS), które, podobnie jak w obecnie, będą realizować dialog czterech stron: pracowników, pracodawców, rządu (jego reprezentantem jest wojewoda) oraz strony samorządowej, którą reprezentuje marszałek województwa. Z głosem doradczym, w pracach Rady będą mogli uczestniczyć m.in. przedstawiciele prezydenta, prezesa NBP oraz prezesa GUS. Projekt uzasadnił minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. W dyskusji zgłoszony został wniosek o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania, który Sejm uwzględnił. Do trzeciego czytania projektu Izba przystąpi w bloku głosowań.

W drugim czytaniu posłowie pracowali nad przepisami ograniczającymi podział i koncentrację gospodarstw rolnych. Celem projektu wniesionego przez grupę posłów KP PSL jest uchylenie i zastąpienie nowymi rozwiązaniami ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Projekt przewiduje też zmiany w szeregu innych aktów prawnych, w tym przede wszystkim w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu państwa. Projekt określa zasady kształtowania ustroju rolnego państwa. Zawiera rozwiązania poprawiające strukturę obszarową gospodarstw rolnych oraz przeciwdziałające zarówno nieracjonalnym ekonomicznie podziałom gospodarstw rolnych, jak i nadmiernej koncentracji gruntów w jednych rękach. W projekcie znalazły się też rozwiązania, które mają zapewnić prowadzenie działalności rolniczej przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Pierwsze czytanie przeprowadzili posłowie z Komisji: do Spraw Unii Europejskiej oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Posłowie zasiadający w tych komisjach przyjęli sprawozdanie wraz z poprawkami. Zgłoszonych zostało też 7 wniosków mniejszości. Na posiedzeniu Sejmu sprawozdanie komisji przedstawił poseł Leszczek Korzeniowski. W dyskusji zostały zgłoszone kolejne poprawki. Będą one rozpatrzone przez komisje.

Sejm rozpoczął też prace nad nową ustawą o zgromadzeniach. To rządowa propozycja kompleksowego uregulowania zasad organizowania i przeprowadzania zgromadzeń. Mają przyznawać obywatelom pełne prawo do korzystania z konstytucyjnej wolności zgromadzeń, przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa ich uczestnikom oraz osobom przebywającym w pobliżu. Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 września 2014 r. oraz wytyczne Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Rząd proponuje, by organizatorzy zgromadzenia mieli obowiązek informowania o planie jego zorganizowania nie później niż na 6 dni i nie wcześniej niż na 30 dni przed jego planowaną datą. Od decyzji organu gminy o zakazie zgromadzenia organizator będzie mógł się odwołać do sądu okręgowego. Byłoby ono rozpatrywane w trybie podobnym do wyborczego – niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu doby od jego wniesienia. Kolejną instancją odwoławczą byłby sąd apelacyjny, który także miałby 24 godziny na rozpatrzenie postanowienia sądu okręgowego. Zgodnie z propozycją rządu w sprawach tych nie przysługiwałaby skarga kasacyjna. Za przebieg posiedzenia odpowiedzialny ma być jego organizator oraz przewodniczący. W razie konieczności przewodniczący będzie miał obowiązek rozwiązać zgromadzenie. Jeśli tego nie uczyni, uprawnienie to przejdzie na przedstawiciela organu gminy. Przedstawiciel samorządu będzie wyznaczany obowiązkowo dla zgromadzeń z ponad 500 uczestnikami, a także w razie niebezpieczeństwa naruszenia porządku. W trybie uproszczonym, co najmniej na 2 dni przed terminem, będą mogły być organizowane zgromadzenia nie powodujące utrudnień w ruchu drogowym. Wnioskodawca definiuje np. zgromadzenie spontaniczne. Będzie to zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej. Takich zgromadzeń nie trzeba byłoby zgłaszać. Projekt uzasadnił minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki. Sejm skierował projekt do Komisji Spraw Wewnętrznych z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

W pierwszym czytaniu Sejm rozpatrzył też rządową propozycję zmian w ustawie o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym. Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Projekt przewiduje, że zarządcy dróg płatnych - w sytuacjach wyjątkowych, zagrażających i zmniejszających bezpieczeństwo - nie będą pobierać opłat od kierowców za przejazd autostradą lub jej odcinkiem. Propozycje zmian przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Paweł Olszewski. W dyskusji zgłoszony został wniosek o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania. Sejm uwzględnił tą propozycję. W trakcie drugiego czytania została zgłoszona poprawka. Izba skierowała projekt do rozpatrzenia w Komisji Infrastruktury.

Sejm rozpatrzył dziś też poprawki Senatu do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Ustawa zastąpi rozwiązania obowiązujące od 1997 r. Reguluje organizację i funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego oraz postępowania przed nim. Celem nowych przepisów ma być m.in. skrócenie czasu rozpatrywania skarg przez Trybunał. Zgodnie z przyjętą przez Sejm ustawą ma być możliwe m.in. łączne rozpoznawanie wniosków, skarg konstytucyjnych i pytań prawnych, dotyczących tego samego problemu. Decyzję w tej sprawie będzie podejmował prezes Trybunału. Poza tym mniej skomplikowane sprawy będą mogły być rozpatrywane na posiedzeniach, a nie na rozprawach. Wyrok wraz z uzasadnieniem będzie wydawany najpóźniej po trzech miesiącach od zamknięcia rozprawy lub po miesiącu od zamknięcia posiedzenia. Ponadto ustawa znosi zasadę dyskontynuacji wniosków złożonych do Trybunału przez parlamentarzystów. Dzięki temu wnioski do TK będą mogły być rozpatrywane także po zakończeniu kadencji parlamentu. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, obowiązkowymi uczestnikami postępowania przed TK będą m.in. Rada Ministrów i Prokurator Generalny, a Rzecznik Praw Obywatelskich będzie uczestnikiem w tych sprawach, w których zgłosi swój udział. Ustawa wprowadza czteroletnią kadencję prezesa TK. Jak dotychczas, będzie go powoływał prezydent, który dokonuje wyboru spośród dwóch kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału. W ustawie znalazły się też m.in. procedury zgłaszania kandydatów na sędziów TK. Zgłaszać ich będą mogli – tak jak dotychczas – Prezydium Sejmu oraz grupa co najmniej 50 posłów. Docelowo wniosek w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko sędziego Trybunału będzie musiał być złożony nie później niż 3 miesiące przed dniem upływu jego kadencji. W przypadku sędziów, których kadencja upływa w 2015 r., będzie to 30 dni od wejścia w życie ustawy. Sejm uchwalił ustawę 27 maja 2015 r., a 12 czerwca br. Senat zaproponował wprowadzenie do niej poprawek, m.in. rezygnację z kadencyjności prezesa TK. Senatorowie zaproponowali też, by na sędziów TK mogły być powoływane osoby spełniające kryteria przewidziane dla sędziów Sądu Najwyższego oraz mające w dniu wyboru ukończone 40 lat ale nie więcej niż 67. Izba druga zaproponowała też wprowadzenie do ustawy procedury desygnowania osób, spośród których będą mogli być zgłaszani kandydaci na sędziów TK. Uprawnienie to miałoby przysługiwać 15 posłom, 10 senatorom, zgromadzeniom ogólnym sędziów SN oraz NSA, Krajowym Radom: Sądownictwa i Prokuratury, samorządom zawodowym adwokatów, radców prawnych i notariuszy oraz środowisku naukowemu. Senat proponuje ponadto, by Rada Ministrów nie mogła występować przed TK jako uczestnik w sprawach, w których trybunał orzeka o zgodności z konstytucją celów lub działalności partii politycznych bądź rozstrzyga spory kompetencyjne między organami państwa. O poprawkach Senatu posłowie zdecydują w bloku głosowań.

Posłowie zajęli się też poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają na celu m.in. usprawnienie organizowania zadań, jakie gminy, powiaty i samorządy województw wykonują na rzecz obywateli. Nowelizacja usuwa także bariery prawne utrudniające łączenie samorządów. Ustawa wprowadza m.in. stanowisko pełnomocnika ds. połączenia gmin lub utworzenia nowej gminy. Jego zadaniem będzie np. przygotowanie nowej jednostki do wykonywania zadań publicznych oraz zapewnienie prawidłowej gospodarki finansowej. Zgodnie z nowymi przepisami do czasu ustanowienia nowych aktów prawa miejscowego obowiązywać będą dotychczasowe. Nowelizacja przewiduje, że rady gmin powstałych w wyniku połączenia gmin będą w pierwszej kadencji liczniejsze od rad w pozostałych gminach. W skład rady ma wejść 21 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców; 23 – w gminach do 50 tys. mieszkańców; 25 –w gminach do 100 tys. mieszkańców oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 tys. mieszkańców. Liczba radnych nie może jednak przekroczyć 48. Zasadniczym celem ustawy jest ułatwienie współpracy między samorządami - gminy będą mogły skorzystać z możliwości wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej (centra usług wspólnych). Dotyczyć to będzie szczególnie jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Nowelizacja umożliwia tworzenie przez gminy i powiaty związków powiatowo–gminnych. Nowelizacja wprowadza zmiany w ponad 40 innych ustawach, m.in. o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, Kodeksie wyborczym, o systemie informacji oświatowej oraz o pomocy społecznej. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r., z wyjątkami dotyczącymi m.in. zmian w ustawie o ochronie przyrody. Senat zaproponował do ustawy poprawki, niezmieniające istoty przyjętych przez Sejm rozwiązań. Decyzję w sprawie poprawek Senatu, posłowie podejmą w głosowaniach.

Izba obradowała też nad stanowiskiem Senatu do nowelizacji Kodeksu wyborczego, uchwalonej przez Sejm 15 maja 2015 r. Przyjęte przez Sejm przepisy przewidują m.in., że najpóźniej 21 dni przed wyborami wyborcy będą otrzymywać informacje o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu. Obowiązek wysłania takich powiadomień w formie bezadresowych przesyłek będą mieli wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. Ponadto zgodnie z nowelizacją, karty do głosowania mają być co do zasady pojedynczymi kartkami z nadrukiem wyłącznie na jednej stronie. W przypadku zbyt dużych rozmiarów jednostronnej karty do głosowania, Państwowa Komisja Wyborcza będzie mogła zdecydować, że karta będzie miała formę broszury, której kartki są trwale ze sobą połączone. Na pierwszej kartce broszury będzie zamieszczana tylko informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu, na drugiej spis treści, a na kolejnych listy komitetów wyborczych. Ponadto nowelizacja wprowadza przezroczyste urny wyborcze. Dla zagwarantowania tajności głosowania w lokalach wyborczych będą dostępne koperty, do których wyborcy będą mogli włożyć karty do głosowania. Koperty w lokalu wyborczym na terenie kraju ma zapewniać wójt (burmistrz lub prezydent miasta), a za granicą – konsul. Ustawa przewiduje również możliwość nagrywania prac obwodowych komisji wyborczych przez mężów zaufania - chodzi o działania komisji przed rozpoczęciem głosowania, liczenie głosów i ustalanie wyników głosowania. Za upublicznienie nagrań grozić będzie grzywna od 1 tys. do 10 tys. zł. Materiały te będą mogły być wykorzystywane wyłącznie w postępowaniu sądowym lub prokuratorskim. Ponadto zgodnie z nowymi regulacjami w protokołach obwodowych komisji wyborczych będą podawane przyczyny nieważności głosów. Nowelizacja uzależnia także liczbę członków obwodowych komisji wyborczych, zgłaszanych przez poszczególne komitety, od liczby mieszkańców danego obwodu. W obwodach do 2000 mieszkańców będzie to 6-8 członków, a w przypadku obwodów większych - od 2001 do 3000 mieszkańców - nowelizacja przewiduje 8-10 członków. W ustawie zapisano też, że na statkach morskich będzie można tworzyć obwody głosowania, jeśli będą to statki pod polską banderą, dowodzone przez polskiego kapitana. Nie będą one już musiały być w całości własnością polskiego armatora z siedzibą w Polsce. Ponadto nowelizacja wprowadza 9-letnie kadencje członków Państwowej Komisji Wyborczej – do tej pory byli oni powoływani bezterminowo. Członkiem PKW będzie można być do ukończenia 70 lat, potem mandat będzie wygasał. Nowelizacja ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia, oprócz m.in. zmian dotyczących funkcjonowania PKW i obowiązku wysyłania powiadomień do wyborców, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Ustawa przewiduje też, że regulacje w zakresie przezroczystych urn wyborczych i kopert na karty do głosowania wejdą w życie 1 lipca 2016 r. Senat zaproponował m.in. rozszerzenie zakresu danych, jakie miałyby znaleźć się w bezadresowych przesyłkach do wyborców. Zdaniem Senatu powinny to być takie informacje jak: termin wyborów, godziny głosowania, sposób głosowania, warunki ważności głosu oraz możliwość głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika. Senat zaproponował też poprawkę, zgodnie z którą przy głosowaniu z wykorzystaniem przezroczystych urn, gdy do wypełnienia będzie kilka kart do głosowania, wyborca będzie mógł włożyć wszystkie karty do jednej koperty. Senat doprecyzował również, że udostępnienie kopert wyborcom głosującym na polskich statkach morskich będzie obowiązkiem kapitana statku. W bloku głosowań Izba podejmie decyzję w sprawie poprawek senatorów.

Sejm zajął się też stanowiskiem Senatu w sprawie znowelizowanej ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustawach. Nowela zmienia m.in. zasady tworzenia funduszy własnych oraz umożliwia powołanie przez banki spółdzielcze oraz zrzeszające (czyli powstałe w wyniku połączenia się co najmniej dwóch banków, w tym co najmniej jednego spółdzielczego) systemu ochrony instytucjonalnej, a także tworzenie tzw. zrzeszeń zintegrowanych. Ponadto ustawa dostosowuje krajowy system bankowości spółdzielczej do rozporządzenia unijnego nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (tzw. CRR, od Capital Requirements Regulation). Wprowadza ono m.in. nowe wskaźniki kapitałowe, służące do wyliczania wypłacalności banków. Jednym z nich jest kapitał podstawowy Tier I (tzw. CET I, od Common Equity Tier I). Nowe przepisy umożliwią zaliczenie do tego kapitału wpłat na udziały członkowskie w bankach spółdzielczych. Będą one mogły ograniczyć lub zawiesić możliwość zwrotu wpłat dokonanych na udziały członkowskie, które zostały wypowiedziane. Jest to rozwiązanie dobrowolne i każdy bank spółdzielczy podejmie samodzielną decyzję, czy je zastosuje, czy też uzupełni ewentualne braki w kapitale CET I w inny sposób. Inny wymóg rozporządzenia CRR zobowiązuje banki do utrzymywania płynnych aktywów umożliwiających pokrycie odpływów gotówkowych w ciągu następnych 30 dni kalendarzowych. Banki mogą ten wymóg spełniać indywidualnie, poprzez powołanie tzw. grupy płynnościowej lub poprzez stworzenie systemu ochrony instytucjonalnej (tzw. Institutional Protection Scheme, IPS), którego celem ma być zapewnienie płynności i wypłacalności każdego z jego uczestników. Nowelizacja tworzy podstawy do stworzenia takiego systemu. Udział w nim będzie dobrowolny. Jego członkowie będą wzajemnie gwarantowali swoje zobowiązania. Z wpłat uczestników będzie powołany specjalny fundusz pomocowy. Ponadto zorganizowane zostaną mechanizmy monitorowania ryzyka, a cały system będzie zatwierdzony i nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ustawa przewiduje, że na wydatki związane z tworzeniem lub przystąpieniem do systemu banki spółdzielcze i zrzeszające będą mogły otrzymać pożyczki z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, ze środków zgromadzonych w funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych. Druga z form zrzeszania się banków, to tzw. zrzeszenia zintegrowane. Bank – uczestnik zrzeszenia zintegrowanego będzie odpowiadał za zobowiązania innych jego uczestników do wysokości swojego udziału w funduszu pomocowym. Senat proponuje m.in., by Komisja Nadzoru Finansowego odmawiała zatwierdzenia umowy zrzeszającej banki spółdzielcze, jeśli naruszałaby ona przepisy, interesy klientów albo nie gwarantowałaby bezpieczeństwa gromadzonych w bankach środków. Ponadto Izba druga chce, żeby KNF wydawała zgodę na każdą zmianę umowy zrzeszenia banków. Chodzi przede wszystkim o zrzeszenia zintegrowane. Senatorowie zaproponowali również, aby w przypadku zrzeszenia zintegrowanego bank zrzeszający na koniec każdego kwartału przekazywał do KNF określone informacje. Posłowie podejmą decyzję w sprawie propozycji Senatu w głosowaniach.

Rozpatrzenie stanowiska Senatu do ustawy o wyrobach budowlanych oraz Prawa budowlanego było kolejnym punktem dzisiejszego posiedzenia. Przyjęta przez Sejm ustaw zakłada, że wyniki badań materiałów budowlanych będą publikowane. Oznacza to większy dostęp klientów do informacji.Publikacja wyników badań będzie obowiązkiem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Ustawa wdraża unijne rozporządzenie nr 305 z 9 marca 2011 r., określające zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Chodzi o wyroby nieobjęte tzw. zharmonizowaną specyfikacją techniczną, czyli przepisami unijnymi. Wejście w życie nowelizacji powinno poprawić skuteczność tych przepisów oraz zmniejszyć ich uciążliwość dla małych i średnich przedsiębiorstw. Producenci będą zobowiązani do sporządzania tzw. krajowej deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. Właściwości użytkowe wyrobów będą deklarowane na podstawie Polskiej Normy lub krajowej oceny technicznej. Wyroby takie będą znakowane znakiem budowlanym „B”. Sposób znakowania oraz zakres informacji towarzyszących znakowi określi w rozporządzeniu minister właściwy do spraw budownictwa. W nowelizacji znalazły się także m.in. zasady i procedury wydawania, zmiany, przedłużania terminu ważności oraz uchylania krajowych ocen technicznych oraz wyznaczania jednostek upoważnionych do ich wydawania. W ustawie zostały ponadto szczegółowo określone obowiązki producentów, ich przedstawicieli, importerów i sprzedawców w zakresie wyrobów budowlanych znakowanych znakiem budowlanym. Ustawodawca doprecyzował też zasady działania Rady Wyrobów Budowlanych, czyli organu opiniodawczo-doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. GINB został zobowiązany do przekazywania ministrowi właściwemu do spraw budownictwa rocznych sprawozdań z działalności rady. Senat proponuje m.in. wprowadzenie przepisu, który umożliwi dotychczasowej Radzie Wyrobów Budowlanych pełnienie obowiązków do czasu powołania nowego składu. Senat zaproponował także poprawkę legislacyjną, która umożliwi utrzymanie w mocy niektórych rozporządzeń. W konsekwencji ulec ma zmianie tytuł ustawy. Pozostałe poprawki mają charakter doprecyzowujący. Decyzję w sprawie propozycji senackich posłowie podejmą w bloku głosowań.

Sejm rozpatrzył też senackie poprawki do nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego. Nowelizacja określa nowe zasady ustalania, komu przysługiwać będzie władza rodzicielska, gdy rodzice się rozstają. Podobne procedury mają objąć zasady opieki nad dziećmi rodziców, którzy się rozwodzą, jak i osób, którzy żyją w separacji. W obu przypadkach podstawowym sposobem ustalenia sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej ma być pisemne porozumienie rodziców. Jeżeli sąd uzna je za zgodne z dobrem dziecka, będzie ono z urzędu uwzględniane. W przypadkach, gdy rodzice nie dojdą do porozumienia, przepisy przewidują, by sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozważył pozostawienie obojgu rodzicom pełnej władzy rodzicielskiej. Dopiero jeżeli będzie tego wymagać dobro dziecka, sąd będzie mógł zdecydować o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga z rozwodzących się rodziców. Z kolei w przypadku rodziców będących w faktycznej separacji, sąd będzie mógł powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę drugiego do określonych praw i obowiązków. Nowelizacja znosi również obowiązkowe rozstrzyganie przez sąd o zasadach utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Zarówno w przypadku rozwodzących się rodziców, jak i tych żyjących w rozłączeniu, sąd na ich zgodny wniosek pozostawi im swobodę w tym zakresie. Senatorowie zaproponowali m.in., aby rozstrzygnięcia sądu dotyczące opieki nad dzieckiem, gdy rozwodzący się rodzice nie doszli w tej sprawie do porozumienia, były analogiczne do rozwiązań stosowanych w przypadkach, gdy rodzice z różnych względów żyją w separacji. Oznacza to, że w przypadkach, gdy będzie za tym przemawiało dobro dziecka, sąd będzie mógł powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców i ograniczyć władzę drugiego do określonych obowiązków i uprawnień. Sejm podejmie decyzję w sprawie poprawek w bloku głosowań.

Podczas dzisiejszych obrad posłowie wysłuchali też informacji bieżącejw sprawie rządowego programu na lata 2015-2018 "Bezpieczna plus". W imieniu rządu przedstawiła ją sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Urszula Augustyn. Posłowie mieli też okazję zadawania pytań w sprawach bieżących m.in. w sprawie Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014-2023, w sprawie przekształceń w Kompani Węglowej SA oraz w sprawie braku stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych realizowanych przez ministerstwa.

Zdjęcia: Rafał Zambrzycki.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA OBRAD SEJMU OBRADY TELEWIZJA SEJMOWA TV LIVE

 
 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA 77. POSIEDZENIA SENATU RP


24 CZERWCA 2015 R. WIECZOREM ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 77. POSIEDZENIA SENATU. IZBA WYSŁUCHAŁA INFORMACJI PIERWSZEGO PREZESA SĄDU NAJWYŻSZEGO MAŁGORZATY GERSDORF O DZIAŁALNOŚCI SN W ROKU 2014, A TAKŻE ZAPOZNAŁA SIĘ Z INFORMACJĄ O REALIZACJI PROGRAMU POLSKIEJ ENERGETYKI JĄDROWEJ (PPEJ), W TYM O STANIE PRAC NAD PROJEKTEM BUDOWY PIERWSZEJ ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE ORAZ O POTENCJALNYCH ZAGROŻENIACH DLA LUDZI I ŚRODOWISKA NATURALNEGO, PRZEDSTAWIONĄ PRZEZ WICEMINISTRA GOSPODARKI JERZEGO WITOLDA PIETREWICZA


Senatorowie wznowią obrady 25 czerwca 2015 r. o godz. 9.00. Rozpoczną od wysłuchania informacji Ireny Lipowicz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2014 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela. Następnie minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna przedstawi informację na temat polityki polonijnej. Izba w tym dniu wysłucha też sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 r...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

77 POSIEDZENIE SENATU RP ZAKOŃCZENIE 1 PIERWSZEGO DNIA OBRAD SENAT NA ŻYWO OBRADY SENATU

 
• POLSKA
 

77. POSIEDZENIE SENATU


24 CZERWCA 2015 R. ROZPOCZĘŁO SIĘ 77. POSIEDZENIE SENATU. W PORZĄDKU OBRAD JEST INFORMACJA MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH GRZEGORZA SCHETYNY NA TEMAT POLITYKI POLONIJNEJ. SENATOROWIE WYSŁUCHAJĄ TEŻ INFORMACJI PIERWSZEGO PREZESA SĄDU NAJWYŻSZEGO MAŁGORZATY GERSDORF O DZIAŁALNOŚCI SN W ROKU 2014, JAK RÓWNIEŻ INFORMACJI IRENY LIPOWICZ O DZIAŁALNOŚCI RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH ZA ROK 2014 ORAZ O STANIE PRZESTRZEGANIA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA. WICEMINISTER GOSPODARKI JERZY WITOLD PIETREWICZ ZAPREZENTUJE INFORMACJĘ O REALIZACJI PROGRAMU POLSKIEJ ENERGETYKI JĄDROWEJ (PPEJ), W TYM O STANIE PRAC NAD PROJEKTEM BUDOWY PIERWSZEJ ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE ORAZ O POTENCJALNYCH ZAGROŻENIACH DLA LUDZI I ŚRODOWISKA NATURALNEGO


Izba zajmie się ustawą o administracji podatkowej. Był to projekt rządowy. Ustawa ma na celu usprawnienie administracji podatkowej oraz ułatwienie obywatelom korzystania z jej wsparcia. Powstaną centra obsługi, w których będzie można składać podania i deklaracje, otrzymać zaświadczenia, a także uzyskać wyjaśnienia dotyczące przepisów. Mają one pomagać podatnikom niezależnie od urzędu skarbowego, pod który ci podlegają...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SENAT NA ŻYWO TRANSMISJA POSIEDZENIA SENATU TELEWIZJA SENACKA LIVE TV

 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 95. POSIEDZENIA SEJMU


KONTYNUACJA PRAC NAD TZW. TRZECIĄ TRANSZĄ DEREGULACJI UŁATWIAJĄCĄ DOSTĘP DO KOLEJNEJ GRUPY ZAWODÓW REGULOWANYCH ORAZ NOWELIZACJĄ USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW, KTÓRA ZAKŁADA WPROWADZENIE ŚWIADCZENIA RODZINNEGO DLA RODZIN WYCHOWUJĄCYCH DZIECI, KTÓRE DO TEJ PORY NIE MOGŁY Z NIEGO SKORZYSTAĆ TO TYLKO NIEKTÓRE PROPOZYCJE ZMIAN W PRAWIE, KTÓRYMI ZAJMOWALI SIĘ POSŁOWIE W PIERWSZYM DNIU POSIEDZENIA


Obrady rozpoczęły się od ślubowania nowej posłanki Urszuli Ruseckiej, która objęła mandat po pośle Edwardzie Czesaku.Następnie Izba w drugim czytaniu rozpatrzyła poselski projekt nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami. Jej celem jest usprawnienie systemu szkolenia kierowców pojazdów uprzywilejowanych służb mundurowych i OSP.Aktualne przepisy przewidują wprowadzenie od 4 stycznia 2016 r...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO OBRADY SEJMU TRANSMISJA TELEWIZJA SEJMOWA TV LIVE

 
• POLSKA
 

IX SESJA RADY DZIELNICY WARSZAWA URSYNÓW


DNIA 16 CZERWCA 2015 ROKU ODBYŁA SIĘ IX RADA DZIELNICY URSYNÓW, W KTÓREJ UCZESTNICZYLI BURMISTRZ URSYNOWA ROBERT KEMPA, RADNI DZIELNICY, ORAZ CZŁONKOWIE I PRZEDSTAWICIELE RADY RODZICÓW URSYNOWSKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH


Głównym tematem spotkania był postulat ze strony Rady Rodziców, mający na celu zwiększenie liczby miejsc dla dzieci w Szkołach Podstawowych, tak aby dzieci nie musiały uczyć się w trybie dwuzmianowym, co całkowicie uniemożliwiłoby korzystanie dzieci z zajęć pozaszkolnych nie wspominając o praktycznie całkowitym zachwianiu życia rodzinnego. Dzieciom grozi nauka w trybie dwuzmianowym, co oznacza iż dzieci przybywałyby w szkole od godziny 08:00 do godziny 18:00...

   Mario Chayd - polityczna.tv[ więcej ]   

URSYNÓW RADA SESJA DZIELNICY DZIELNICA SZKOŁA 319 309 16 96 ZWM 10 KONCERTOWA 4 WILCZY DÓŁ 4 WOKALNA 1 PODSTAWOWA GIMNAZJUM ADAPTACJA ROZBUDOWA REMONT ABSURD ŚRODKI DZIECI SZKOLNICTWO PODSTAWOWE OŚWIATA PLACÓWKI OŚWIATOWE BRAK MIEJSC PRZEPEŁNIENIE SZATNIA SZATNIE STOŁÓWKA STOŁÓWKI ŚWIETLICA ŚWIETLICE BURMISTRZ ROBERT KEMPA RADA RODZICÓW CZŁONEK CZŁONKOWIE

 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 94. POSIEDZENIE SEJMU


OD UCZCZENIA CHWILĄ CISZY PAMIĘCI ZMARŁEGO POSŁA III I IV KADENCJI ANDRZEJA UMIŃSKIEGO SEJM ROZPOCZĄŁ OSTATNI DZIEŃ 94. POSIEDZENIA. W GŁOSOWANIACH IZBA ZDECYDOWAŁA M.IN. O WPROWADZENIU UŁATWIEŃ DLA MAŁYCH FIRM W PROWADZENIU RACHUNKOWOŚCI, NOWEGO SYSTEMU HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH ORAZ WYDŁUŻENIU WAŻNOŚCI TZW. DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH, DZIĘKI CZEMU SPRAWNIEJ BĘDĄ PRZEBIEGAĆ INWESTYCJE DROGOWE. PONADTO IZBA JEDNOZNACZNIE WSKAZAŁA, ŻE ZA ORGANIZACJĘ POWROTÓW KLIENTÓW NIEWYPŁACALNYCH BIUR PODRÓŻY DO KRAJU ODPOWIADAJĄ MARSZAŁKOWIE WOJEWÓDZTW


Przez aklamację posłowie podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia 1 lipca Dniem Sejmu Polskiego – więcej informacji o tej decyzji posłów w oddzielnym komunikacie. Jednogłośnie ustanowili także 4 czerwca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Szerzej o uchwale Izby w tej sprawie można przeczytać tutaj...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

MIĘDZYNARODOWE PRAWO PRZEPISY CHRONIĄCE WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNĄ DOKUMENTACJA MEDYCZNA KSIĄŻECZKA ZDROWIA DZIECKA SĄD NAJWYŻSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO MAKSYMALNA KADENCJA EMISJA GAZÓW CIEPLARNIANYCH SPRZEDAŻ NA AUKCJACH KORUPCJA DOPING SPORT WALKA MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POWRÓT TURYSTÓW POWROTY WYKUP MIESZKAŃ TBS KREDYT BGK WSPÓŁWŁAŚCICIELE ZBIOROWI LOKAL WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRAWO PRAWA SPRZEDAŻ MIESZKANIA GMINNA BONIFIKATA KUPNO MIESZKANIE SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE INWESTYCJE DROGOWE CERTYFIKAT ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO OBCEGO DOSTĘP DO EGAZMIMNÓW FIRMY HAZDARDOWE HAZARD UE EFTA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI POLSKA MINISTER FINANSÓW PODATEK PODATKI GOSPODARKA BUDŻETOWA FINANSOWANIE NADZORU RYNEK KAPITAŁOWY UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW UPROSZCZONA RACHUNKOWOŚĆ MAŁE FIRMY KOMISJA DO SPRAW PETYCJI ODMOWA ODEBRANIE OBROŃCA Z URZĘDU OBRONA ZAŻALENIE POSTANOWIENIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO KOSZTY PROCESU BANKOWY TYTUŁ EGZEKUCYJNY KOMISJA PRZEWRÓT MAJOWY RZECZIK PRAW PACJENTA PRAWA PACJENTA SPRAWOZDANIE PROGRAM OGRANICZENIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA TYTONIU

 
• POLSKA
 

76. POSIEDZENIE SENATU


ROZPOCZĄŁ SIĘ DRUGI DZIEŃ 76. POSIEDZENIA SENATU. NA ZAKOŃCZENIE POSIEDZENIA ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE GŁOSOWANIA. DO PORZĄDKU OBRAD DODANO DRUGIE CZYTANIE SENACKIEGO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O SAMORZĄDZIE POWIATOWYM ORAZ USTAWY – KODEKS WYBORCZY


Izba rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przygotowaną przez rząd. Nowelizacja wdraża dyrektywę unijną. Definiuje ona utwór słowno-muzyczny i w stosunku do niego wprowadza ujednolicony czas ochrony. Wydłuża czas ochrony dla artystów wykonawców i producentów fonogramów z 50 do 70 lat od momentu publikacji lub innego rozpowszechniania...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SENAT NA ŻYWO TRANSMISJA POSIEDZENIA SENATU OBRAD OBRADY POSIEDZENIA TELEWIZJA SENACKA TV LIVE

 
• POLSKA
 

PODSUMOWANIE DRUGIEGO DNIA OBRAD 94. POSIEDZENIA SEJMU


ROZPOCZĘCIE PRAC NAD RZĄDOWYM PROJEKTEM USTAWY O ROZPATRYWANIU REKLAMACJI PRZEZ PODMIOTY RYNKU FINANSOWEGO I O RZECZNIKU FINANSOWYM, KTÓREGO CELEM JEST WPROWADZENIE KORZYSTNIEJSZYCH ZASAD ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KLIENTÓW INSTYTUCJI FINANSOWYCH ORAZ ZŁOŻENIE ŚLUBOWANIA POSELSKIEGO PRZEZ POSŁA MARKA PORĘBĘ OBEJMUJĄCEGO MANDAT PO ZBIGNIEWIE RYNASIEWICZU TO TYLKO NIEKTÓRE Z PUNKTÓW DRUGIEGO DNIA POSIEDZENIA SEJMU


Obrady posłowie rozpoczęli od pytań kierowanych do przedstawicieli rządu w sprawach bieżących, w tym m.in. na temat ujednolicenia sposobu pobierania opłat na autostradach czy wsparcia finansowego szkolnictwa zawodowego. Następnie Izba wysłuchała informacji bieżącej w sprawie opresyjnej ingerencji organów państwa we władzę rodzicielską złożoną przez Klub Parlamentarny ZP...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

OBRADY SEJMU NA ŻYWO TRANSMISJA OBRAD POSIEDZEŃ POSIEDZENIA SEJM RP TELEWIZJA SEJMOWA TV LIVE

 
• POLSKA
 

76. POSIEDZENIE SENATU


11 CZERWCA 2015 R. ROZPOCZĘŁO SIĘ 76. POSIEDZENIE SENATU. W PORZĄDKU OBRAD JEST INFORMACJA PREZESA ANDRZEJA RZEPLIŃSKIEGO O ISTOTNYCH PROBLEMACH WYNIKAJĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI I ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W 2014 R. ORAZ INFORMACJA MARKA MICHALAKA O DZIAŁALNOŚCI RZECZNIKA PRAW DZIECKA ZA ROK 2014 WRAZ Z UWAGAMI O STANIE PRZESTRZEGANIA PRAW DZIECKA


Porządek został uzupełniony o cztery ustawy - nowelizację ustawy o służbie więziennej, nowelizację Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego, nowelizację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawę o Trybunale Konstytucyjnym.Izba przeprowadzi drugie czytanie dwóch projektów senackich...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

OBRADY SENATU TRANSMISJA POSIEDZENIA SENATU OBRAD POSIEDZEŃ TELEWIZJA SENACKA TV SENAT LIVE NA ŻYWO SŁUŻBA WIĘZIENNA NOWELIZACJA KODEKSU RODZINNEGO OPIEKUŃCZEGO KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO PODATKI OPŁATY LOKALNE PAMIĘĆ BOHATERA STYCZNIOWEGO PRAWO O RUCHU DROGOWYM ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE ZUS UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE MACIERZYŃSTWO CHOROBA ŚWIADCZENIA RODZINNE SAMORZĄD GMINNY KODEKS WYBORCZY CMENTARZE POCHÓWEK CHOWANIE ZMARŁYCH GROBY PRAWA AUTORSKIE PRAWA POKREWNE SKUTKI POWODZI USUWANIE SKUTKÓW BANKI SPÓŁDZIELCZE GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI WYROBY BUDOWLANE PRAWO BUDOWLANE KOSZTY SĄDOWE SPRAWY CYWILNE

 
• POLSKA
 

PIERWSZY DZIEŃ 94. POSIEDZENIA SEJMU – POSŁOWIE ZAKOŃCZYLI OBRADY


PROPOZYCJA WPROWADZENIA SPECJALNYCH ULG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZAKŁADAJĄCYCH PRZYZAKŁADOWE ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA, JEDNOLITE WZORY DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ORAZ NAŁOŻENIE NA MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW USTAWOWEGO OBOWIĄZKU ORGANIZACJI POWROTÓW Z ZAGRANICZNEGO WYPOCZYNKU KLIENTÓW BIUR PODRÓŻY W PRZYPADKU UPADŁOŚCI – TO TYLKO NIEKTÓRE PUNKTY DZISIEJSZYCH OBRAD. POSŁOWIE WYSŁUCHALI TEŻ INFORMACJI PROKURATORA GENERALNEGO ANDRZEJA SEREMETA DOTYCZĄCĄ UPUBLICZNIENIA AKT ŚLEDZTWA W SPRAWIE NIELEGALNYCH PODSŁUCHÓW


Obrady rozpoczęły się jednak od drugiego czytania rządowej propozycji nowelizacji Prawa własności przemysłowej. W związku z podpisaniem przez Polskę Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych projekt wprowadza postanowienia dotyczące rejestrowania licencji na używanie znaku towarowego oraz ustanawia maksymalne wymagania dotyczące wniosków o rejestrację, zmianę lub umorzenie postępowania w sprawie znaku towarowego...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA OBRAD SEJMU TELEWIZJA SEJMOWA TV LIVE OBRADY POSIEDZENIA SEJMU

 
• POLSKA
 

ROZPOCZĘŁO SIĘ 94. POSIEDZENIE SEJMU


INFORMACJA PROKURATORA GENERALNEGO DOTYCZĄCA UPUBLICZNIENIA AKT ŚLEDZTWA W SPRAWIE NIELEGALNYCH PODSŁUCHÓW TO TYLKO JEDEN Z PUNKTÓW PORZĄDKU OBRAD 94. POSIEDZENIA SEJMU. POSŁOWIE BĘDĄ TEŻ PRACOWAĆ NAD UREGULOWANIEM LECZENIA NIEPŁODNOŚCI M.IN. METODĄ IN VITRO. W PORZĄDKU OBRAD SĄ TEŻ PRACE NAD WPROWADZENIEM SPECJALNYCH ULG PODATKOWYCH NA TWORZENIE PRZYZAKŁADOWYCH ŻŁOBKÓW I PRZEDSZKOLI. SEJM ZAJMIE SIĘ RÓWNIEŻ PROJEKTAMI DOTYCZĄCYMI ROZPATRYWANIA REKLAMACJI PRZEZ BANKI, TOWARZYSTWA EMERYTALNE I ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ ORAZ WZMACNIAJĄCYMI OCHRONĘ KLIENTÓW FIRM POŻYCZKOWYCH. POSŁOWIE ROZPATRZĄ PONADTO PROPOZYCJĘ UZUPEŁNIENIA REGULAMINU SEJMU O PROCEDURĘ ROZPATRYWANIA PETYCJI KIEROWANYCH DO IZBY


Polskie przepisy zostaną dostosowane do międzynarodowych regulacji chroniących własność intelektualnąTo główny cel przygotowanej przez rząd propozycji nowelizacji Prawa własności przemysłowej...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM TRANSMISJA OBRAD NA ŻYWO POSIEDZENIE SEJMU WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNĄ PRZEPISY OCHRONA MIĘDZYNARODOWE DOKUMENTACJA MEDYCZNA WZÓR WZORY JEDNOLITE KSIĄŻECZKA ZDROWIA DZIECKA PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO KADENCJA 5 LAT GAZY CIEPLARNIANE EMISJA UPRAWNIENIA HANDEL DYSTRYBUCJA SPRZEDAŻ AUKCJE WALKA Z KORUPCJĄ DOPING DOPINGIEM SPORT MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ POWRÓT Z WCZASÓW UPADEK BANKRUCTWO BIURO BIURA PODRÓŻY WYKUP MIESZKAŃ ŁATWIEJSZY SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE ŚRODKI BGK PRAWO PRAWA WSPÓŁWŁAŚCICIELI LOKALI LOKALÓW WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE MIESZKANIE GMINA KUPNO MIESZKANIA OD GMINY BONIFIKATA BONIFIKATY SPÓŁDZIELCZE SPÓŁDZIELCZEGO ZAKUP WŁASNOŚCIOWEGO INWETYCJA DROGOWA INWESTYCJE DROGOWE EGZAMIN POŚWIADCZAJĄCY ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA POLSKIEGO OBCEGO HAZARD BRANŻA HAZARDOWA UE EFTA ODDZIAŁY W POLSCE GOSPODRAKA BUDŻETOWA KOMISJA NAZDORU FINANSOWEGO ZASADY FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA UŁATWIENIA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MAŁE FIRMY UPROSZCZONA RACHUNKOWOŚĆ REGULAMIN SEJMU PROCEDURA PERTYCJI KIEROWANYCH DO IZBY PRAWO DO ZAŻALENIA OBROŃCA Z URZĘDU WYZNACZENIE OBROŃCY PREZES ODMOWA ODWOŁANIE W SPRAWIE WYNAGRODZEŃ OD DECYZJI SĄDU PEŁNOMOCNIK Z URZĘDU IN VITRO LECZENIE NIEPŁODNOŚCI PRZEPISY REKLAMACJE KLIENTÓW INSTYTUCJA FINANSOWA MEDIACJE W SPRAWACH CYWILNYCH ROZWIĄZANIA PROCEDURY AZYLOWE UNIJNE AZYL CUDZOZIEMIEC CUDZOZIEMCÓW OCHRONA MIĘDZYNARODOWA LIKWIDACJA TYTUŁU EGZEKUCYJNEGO POPRAWA KLIENTÓW BANKU BANKÓW LEPSZA KLIENTÓW POŻYCZKOWYCH OCHRONA CHWILÓWKA CHWILÓWKI POŻYCZKA POŻYCZKI ULGI PODATKOWE ULGA PODATKOWA ZAKŁADOWE ŻŁOBKI KLBY DZIECIĘCE PRZEDSZKOLA RYBACTWO MORZE PROGRAM OPERACYJNY STRAŻ GRANICZNA ZADANIA KOMPETENCJE RZECZNIK PRAW PACJENTA DZIAŁANIA PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA PALENIE TYTONIU OGRANICZENIE REALIZACJA PROGRAMU OGRANICZANIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PROCEDURA PODATKOWA PROCEDURY PODATKOWE UPROSZCZENIE USZCZELNIENIE POBÓR PODATKÓW

 
 
RADIO ETNA. To nowo powstała, a zarazem dalej rozwijająca się stacja radiowa, działająca w internecie. Obecnie nadaje w trybie on-line, lecz w dalszej fazie rozwoju będzie również transmitowała swój sygnał na żywo, przy zachowaniu dotychczasowej i stale powiększanej bazy utworów z całego Świata. W naszej bazie znajdują się unikatowe i bardzo unikatowe utwory, które ukazały się w nakładzie kilkuset sztuk płyt CD, a płyty te osiągają zawrotne ceny. U nas na pewno usłyszysz coś nowego, coś czego Twe uszy nie słyszały wcześniej.
Do usłyszenia na www.RadioEtna.com!
 RADIO ETNTA ROCK MUSIC
EM-Dom Nieruchomości 
EM-Dom.eu firma, która zajmuje się kompleksową obsługą w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości. Naszym priorytetem jest zadowolenie klienta.

Mamy w swojej ofercie przede wszystkim "mieszkania pod klucz". Współpracujemy bezpośrednio z developerami, pozyskujemy konkretne inwestycje, mamy konkurencyjne ceny. Oferujemy pakiety wykończeń, obsługę kredytową jak i możliwość projektu wymarzonego mieszkania. Działamy także na indywidualne zlecenie - od etapu poszukiwań, przeprowadzamy naszych klientów przez proces zakupu czy sprzedaży. W naszej ofercie znajdą Państwo: Mieszkania, Segmenty, Domy, Działki z Warszawy i okolic.
Wieloletnie doświadczenie w filmowaniu pozwoliło nam na wypracowanie wysokich standardów, których przestrzegamy podczas realizacji zdjęć. Siłą naszej firmy są ludzie, z bogatym dorobkiem w wideofilmowaniu, mogący poszczycić się dyplomami uczelni filmowych, jak również bogatym portfolio zawodowym zdobytym na planach zdjęciowych polskich i zagranicznych produkcji. Nasza oferta to wideofilmowanie wydarzeń codziennie nas otaczających, takich jak imprezy kulturalne, konferencje czy szkolenia.

Wszystkie nagrania realizowane są za pośrednictwem profesjonalnego sprzętu filmowego z zachowaniem wszystkich kanonów sztuki filmowej.

Profesjonalny montaż oraz szybka realizacja spowodowały, iż zaufały nam dziesiątki firm, czego potwierdzeniem są otrzymane referencje.
 MPG Media Project Group


film-hd.pl
CatMyWeb 
CatMyWeb - Internetowy Katalog stron (witryn). Nowo powstały katalog stron internetowych CatMyWeb jest całkowicie darmowym narzędziem do katalogowania stron. Jego konstrukcja nawigacyjna odbiega znacznie od tradycyjnych katalogów, lecz konstrukcja techniczna zapewnia bardzo dobre indeksowanie wpisów przez wyszukiwarki. Dodając stronę do katalogu CatMyWeb na pewno zyskasz dodatkowych gości odwiedzających Twój serwis internetowy!
Firma Multum - Wypożyczalnia Samochodów, jest firmą świadczącą profesjonalne usługi wynajmu samochodów oraz transportowe na terenie Warszawy, a także całej Polski.

Profil naszej działalności obejmuje profesjonalne usługi transportu oraz wynajmu samochodów na terenie całego kraju. Powstaliśmy z potrzeby rynku i prężnie rozwijamy własną działalność. Postawiliśmy na oryginalność i nietuzinkowość, dziś z dumą przyznajemy, że to był bardzo dobry krok. To, co odróżnia nas od większości firm świadczących usługi wynajmu samochodów, to elastyczna i różnorodna oferta. Posiadamy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, busy oraz pojazdy nietypowe, zamawiane na specjalne okazje. Są to m.in. radiowozy, karawany czy więźniarki podnajmowane na użytek filmowych scen czy seriali. Nasza oferta bogata jest także w samochody luksusowe, limuzyny oraz typowo sportowe maszyny.
 MULTUM
 
74 POSIEDZENIE SENATU - 74 POSIEDZENIE SENATU CZĘŚĆ 2 
74 POSIEDZENIE SENATU
74 POSIEDZENIE SENATU CZĘŚĆ 2
47 POSIEDZENIE SENATU - 47 POSIEDZENIE SENATU CZĘŚĆ 3 
47 POSIEDZENIE SENATU
47 POSIEDZENIE SENATU CZĘŚĆ 3
74 POSIEDZENIE SENATU RP - 74 POSIEDZENIE SENATU RP 2015-05-06 CZĘŚĆ 1 
74 POSIEDZENIE SENATU RP
74 POSIEDZENIE SENATU RP 2015-05-06 CZĘŚĆ 1
 

ShortNews

 

WIZYTA PREZYDENTA RP W WIŚLE

27 czerwca 2015 roku (sobota) o godz. 12.30 w Wiśle (Urząd Miasta, Plac Bogumiła Hoffa 3) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski spotka się z przedstawicielami społeczności lokalnej oraz lokalnego samorządu.

WIZYTA PREZYDENTA RP W REPUBLICE ŁOTEWSKIEJ I REPUBLICE LITEWSKIEJ

29-30 czerwca 2015 roku (poniedziałek-wtorek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski złoży wizytę w Republice Łotewskiej i Republice Litewskiej.

PREZYDENT RP WRĘCZY ODZNACZENIA Z OKAZJI DNIA RODZIN

25 czerwca 2015 roku (czwartek) o godz. 13.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski uhonoruje rodziny wielodzietne i zastępcze w uznaniu wyjątkowych osiągnięć wychowawczych i zaangażowania społecznego.

dodaj ShortNews'a
WYBORY PREZYDENCKIE - MARSZAŁEK SEJMU RADOSŁAW SIKORSKI OGŁASZA TERMIN WYBORÓW PREZYDENCKICH 
WYBORY PREZYDENCKIE
MARSZAŁEK SEJMU RADOSŁAW SIKORSKI OGŁASZA TERMIN WYBORÓW PREZYDENCKICH
ŁUKASZ DĄBEK ZARZUT ROZBOJU - ZARZUTY ROZBOJU Z UŻYCIEM NOŻA WOBEC ŁUKASZA DĄBKA SYNA STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO 
ŁUKASZ DĄBEK ZARZUT ROZBOJU
ZARZUTY ROZBOJU Z UŻYCIEM NOŻA WOBEC ŁUKASZA DĄBKA SYNA STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO
EXPOSE PREMIER EWY KOPACZ - EXPOSE NOWEJ PANI PREMIER EWY KOPACZ 
EXPOSE PREMIER EWY KOPACZ
EXPOSE NOWEJ PANI PREMIER EWY KOPACZ
KRYSTYNA PAWŁOWICZ -  
KRYSTYNA PAWŁOWICZ
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI - JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY 
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA - 29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA 
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN - EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH 
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH
 
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI - EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL - WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY 
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH - PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL 
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL
DEBATA PJN PSL - WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL 
DEBATA PJN PSL
WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA - PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA
PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM
 

ShortNews

 

CEREMONIA ZŁOŻENIA LISTÓW UWIERZYTELNIAJĄCYCH

23 czerwca 2015 roku (wtorek) o godz. 9.00 w Belwederze odbędzie się ceremonia złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Bronisławowi Komorowskiemu przez Ambasadorów: Arabskiej Republiki Egiptu, Federacyjnej Republiki Brazylii, Ludowej Republiki Bangladeszu, Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Jamajki, Republiki Ghany i Republiki Hondurasu.

MAŁŻONKA PREZYDENTA RP WEŹMIE UDZIAŁ W OBCHODACH 100. ROCZNICY URODZIN KS. JANA TWARDOWSKIEGO

21 czerwca 2015 roku (niedziela) o godz. 13.00 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska weźmie udział w obchodach 100. rocznicy urodzin ks. Jana Twardowskiego.

PARA PREZYDENCKA WEŹMIE UDZIAŁ W SPOTKANIU DOBRY KLIMAT DLA RODZINY - EFEKTY I WNIOSKI

22 czerwca 2015 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski z Małżonką wezmą udział w spotkaniu pt. „Dobry Klimat dla Rodziny efekty i wnioski.

VIII SESJA ZGROMADZENIA PARLAMENTARNEGO POLSKI I UKRAINY

Już w najbliższy poniedziałek, 22 czerwca br., przedstawiciele parlamentów Polski i Ukrainy spotkają się w Sejmie na posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego. Politycy z obu krajów będą rozmawiać m.in. o współpracy gospodarczej, przygranicznej, kulturalnej i w dziedzinie edukacji oraz wsparciu dla ukraińskich reform. Obradom będą przewodniczyć wicemarszałek Sejmu Elżbieta Radziszewska oraz wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy Oksana Syroid.

WIZYTA PREZYDENTA RP W ZABOROWIE

21 czerwca 2015 roku (niedziela) o godz. 10.00 w Kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Zaborowie (ul. Kościelna 1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski weźmie udział w Mszy św. z okazji jubileuszu 550-lecia Parafii NMP w Zaborowie.

PARADA SENIORÓW POD PATRONATEM KOMISJI POLITYKI SENIORALNEJ

Już 20 czerwca 2015 r. odbędzie się Parada Seniorów. Start o godz. 12.00 na placu Konstytucji. Po Paradzie odbędzie się kilkugodzinny Piknik Pokoleń na terenie Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

WIZYTA PREZYDENTA RP NA SŁOWACJI

19-20 czerwca 2015 roku (piątek-sobota) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski weźmie udział w konferencji Global Security Forum (GLOBSEC 2015) w Bratysławie.

dodaj ShortNews'a
TAGI videoTAGI video
  
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH - JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ 
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI - POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ 
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE - POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE
POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE - POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE
POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ
TAGI artykułyTAGI artykuły
  
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA - ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW 
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA
ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW
HAPPENING PIKIETA POD PZPN - HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI 
HAPPENING PIKIETA POD PZPN
HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI - POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH 
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O KOMISJI GOSPODARKI 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O KOMISJI GOSPODARKI
TAGI ShortNewsTAGI ShortNews
 
- 70. belgii ceremonia debata debaty dla dzień forum gali gospodarki grupy i ii kultury listów maja małżonki małżonką minister ministra ministrów na narodów nie niepodległości nominacji nowego o obchodach odznaczeń oficjalna ogólnego okazji otwarciu para pawlak pałac pałacu państw pod podpisze polityki polsce polski posiedzenie posiedzeniu powstania prezydencka prezydencki prezydenckim prezydent prezydenta prezydentów projekt przedstawicielami publicznej rady republice republiki rocznicy rp sejm sejmu sesji się spale spotkanie sprawie sędziowskich słowacji udział udziałem ukrainie ukrainy uroczystości uroczystość ustawę uwierzytelniających w warmińsko-mazurskim we weźmie wizyta wizytą województwie wojny wręczenia z zakończenia ze zgromadzenia zjednoczonych zwiedzających złożenia światowej święta 2012 2014
 
 
SEJMOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ŁUSZCZYCY - KONFERENCJA PRASOWA SEJMOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ŁUSZCZYCY 
SEJMOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ŁUSZCZYCY
KONFERENCJA PRASOWA SEJMOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ŁUSZCZYCY
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - SPÓR NA NIBY? KONFERENCJA PRASOWA 
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - SPÓR NA NIBY? KONFERENCJA PRASOWA
KATARZYNA IZYDORCZYK - KATARZYNA IZYDORCZYK ZAŁOŻYCIEL NOWEJ PLATFORMY PROGRAMOWEJ SLD 
KATARZYNA IZYDORCZYK
KATARZYNA IZYDORCZYK ZAŁOŻYCIEL NOWEJ PLATFORMY PROGRAMOWEJ SLD
MARIUSZ GRZEGORCZYK - MARIUSZ GRZEGORCZYK O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O MARSZU KIBICY ROSYJSKICH 
MARIUSZ GRZEGORCZYK
MARIUSZ GRZEGORCZYK O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O MARSZU KIBICY ROSYJSKICH
JANUSZ KORWIN-MIKKE - JANUSZ KORWIN-MIKKE NA TEMAT 4 CZERWCA 1989 ROKU ORAZ O EURO 2012 
JANUSZ KORWIN-MIKKE
JANUSZ KORWIN-MIKKE NA TEMAT 4 CZERWCA 1989 ROKU ORAZ O EURO 2012
SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY - XVIII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY 
SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY
XVIII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY
POSEŁ LESZEK MILLER - POSEŁ LESZEK MILLER O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O LIŚCIE PREZYDENTA USA 
POSEŁ LESZEK MILLER
POSEŁ LESZEK MILLER O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O LIŚCIE PREZYDENTA USA
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI - POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI NA TEMAT USTAWY EMERYTALNEJ ORAZ O PARADZIE RÓWNOŚCI 
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI NA TEMAT USTAWY EMERYTALNEJ ORAZ O PARADZIE RÓWNOŚCI
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI - EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI NA TEMAT LISTU BARACKA OBAMY Z PRZEPROSINAMI ORAZ O EURO 2012 
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI NA TEMAT LISTU BARACKA OBAMY Z PRZEPROSINAMI ORAZ O EURO 2012
MŁODZI INNOWACYJNI - POLITYCZNA.TV NA FORUM MŁODYCH INNOWACYJNYCH 
MŁODZI INNOWACYJNI
POLITYCZNA.TV NA FORUM MŁODYCH INNOWACYJNYCH
 
TAGI wyszukiwarkiTAGI wyszukiwarki
 
 
 
   
 
 
start
na żywo
archiwum vod
czytelnia artykułów
zarejestruj nowe konto
praca
reklama
kontakt
o polityczna.tv
przepisy prawne
polityczna.tv - obiektywna polityka
banery
dodatki
logotypy
kanały rss
twitter
google+
youtube
facebook
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 
PREZYDENT BRONISŁAW KOMOROWSKI PRZEMÓWIENIE KORPUS DYPLOMATYCZNY