PREZYDENT BRONISŁAW KOMOROWSKI PRZEMÓWIENIE KORPUS DYPLOMATYCZNY
 
PIS - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.SLD - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.RPP - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PO - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PSL - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.SP - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PTV - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco. kontaktfacebookYouTubetwitterdodaj ShortNewsdodaj artykułdodaj videotransmituj na żywomoje konto
 
 
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 KURS EURO EURKURS WALUTY EUR: 4,2088KURS WALUTY EUR: 4,2088KURS WALUTY EUR: 4,2088KURS WALUTY EUR: 4,2088KURS WALUTY EUR: 4,2088KURS WALUTY EUR: 4,2088 KURS DOLARA AMERYKAŃSKIEGO USDKURS WALUTY USD: 3,3827KURS WALUTY USD: 3,3827KURS WALUTY USD: 3,3827KURS WALUTY USD: 3,3827KURS WALUTY USD: 3,3827KURS WALUTY USD: 3,3827 KURS FUNTA BRYTYJSKIEGO GBPKURS WALUTY GBP: 5,2904KURS WALUTY GBP: 5,2904KURS WALUTY GBP: 5,2904KURS WALUTY GBP: 5,2904KURS WALUTY GBP: 5,2904KURS WALUTY GBP: 5,2904 
 KURS FRANKA SZFAJCARSKIEGO CHFKURS WALUTY CHF: 3,5011KURS WALUTY CHF: 3,5011KURS WALUTY CHF: 3,5011KURS WALUTY CHF: 3,5011KURS WALUTY CHF: 3,5011KURS WALUTY CHF: 3,5011 KURS DOLARA KANADYJSKIEGO CADKURS WALUTY CAD: 2,9888KURS WALUTY CAD: 2,9888KURS WALUTY CAD: 2,9888KURS WALUTY CAD: 2,9888KURS WALUTY CAD: 2,9888KURS WALUTY CAD: 2,9888 KURS JEN JENA JAPOŃSKIEGO JPY (100 JENÓW)KURS WALUTY JPY: 2,8734KURS WALUTY JPY: 2,8734KURS WALUTY JPY: 2,8734KURS WALUTY JPY: 2,8734KURS WALUTY JPY: 2,8734KURS WALUTY JPY: 2,8734 
zaloguj sięzarejestruj się
2014-11-23 • 01:40:27 • GMT +1
 
 
strona głównana żywoarchiwum vodczytelnia artykułówzarejestruj się
 
reklama
 
 
polityczna.tv|sejm|senat|prezydent|premier
  
 
 
kanały rss
 
http://polityczna.tv/n/3ef815416f775098fe977004015c6193
 
 

PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA

 

PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA


PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA NA SPOTKANIU Z KORPUSEM DYPLOMATYCZNYM


Ekscelencjo Księże Nuncjuszu,
Wasze Ekscelencje,
Szanowne Panie i Panowie Marszałkowie Sejmu i Senatu,
Panie i Panowie Ministrowie, Panowie Prezesi,
Wszyscy Dostojni Goście,

Chcę bardzo podziękować Księdzu Nuncjuszowi za życzenia oraz ciepłe, dobre słowa o Polsce. Dziękuję także Jego Ekscelencji za podzielenie się z nami refleksją na temat bolączek współczesnego świata. Podzielam, sądzę, że podzielamy wszyscy wiele obaw i trosk wyrażonych w słowach Księdza Nuncjusza.

Ale jednocześnie warto zauważyć, że widzimy, czujemy wiele oznak rozwoju, postępu, co jest przecież źródłem naszego wspólnego optymizmu, jeśli chodzi o kierunek rozwoju świata i każdego państwa i każdej ojczyzny.. Wiemy, że w świecie współczesnym potrzeba więcej zaufania, więcej woli zgodnego współdziałania na rzecz wspólnego dobra w perspektywie globalnej.

Rok 2011 był dobrym rokiem dla Polski. To był rok niełatwych prób i wyzwań, którym, w moim przekonaniu, jako państwo i naród potrafiliśmy sprostać. Opowiadamy się więc za dalszym wzmacnianiem podstaw cywilizacyjnego rozwoju Polski, za otwartością w stosunkach zewnętrznych, za przyjaznymi kontaktami z naszymi sąsiadami i z innymi narodami świata. Czujemy w Polsce, że mniej jest dzisiaj lęków, a więcej wiary we własne możliwości, jest więcej optymizmu, jeśli chodzi o wizję przyszłości.

Październikowe wybory parlamentarne potwierdziły stabilność polityczną naszego kraju oraz możliwość zgodnego współdziałania na rzecz wspólnego dobra, mimo naturalnych w demokracji sporów. Rząd wyłoniony w tych wyborach otrzymał polityczny mandat do reform niezbędnych do podtrzymania rozwoju Polski w dłuższym horyzoncie czasowym. Cieszą nas w Polsce uzyskiwane obecnie wyniki gospodarcze, ponad 3,5-procentowy wzrost PKB w 2011 roku oraz dobre prognozy na rok 2012. Cieszą pomimo obaw, że przecież sytuacja zewnętrzna, sytuacja w Unii Europejskiej, a szczególnie w strefie euro nie napawa pełnym optymizmem. My w Polsce staramy się zachować nasz optymistyczny punkt widzenia, bo jesteśmy przekonani, że wiemy, co należy zrobić, aby utrzymać wzrost gospodarczy.

Źródłem naszej satysfakcji są też dobre oceny polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Sprawując prezydencję Polska zabiegała o utrzymanie spójności i witalności europejskiego projektu integracyjnego. Polska chce silnej Europy, silnych instytucji wspólnotowych oraz zgodnego współdziałania państw członkowskich. W Unii Europejskiej potrzebujemy, w naszym przekonaniu więcej woli porozumienia, więcej odwagi w zmienianiu mechanizmów, ale także i więcej wiary, że jest to projekt, który ma przed sobą znakomitą przyszłość.

W historii wielu państw Europy dużym echem w czasie polskiej prezydencji odbiły się nazwiska znamienitych Polek i Polaków. Wspominał także i o tym Dziekan Korpusu Dyplomatycznego Nuncjusz Apostolski. Dlatego muzyka Chopina i Szymanowskiego, kompozytorów w Polsce ukształtowanych a tworzących dla całego świata, towarzyszyła naszemu przewodnictwu w różnych miejscach Europy. Rok 2011 był także międzynarodowym rokiem Marii Skłodowskiej-Curie wielkiej polskiej uczonej, która dzięki pionierskim odkryciom w dziedzinie fizyki i chemii, przecierała w Europie szlak do akademickiej i naukowej kariery kobiet. Ignacy Jan Paderewski, wielki pianista, którego portret i fortepian mijali Państwo wchodząc do tej Sali,  wygłaszając swoje expose jako polski premier w trudnych czasach tuż po pierwszej wojnie światowej powiedział, że o Polskę walczyli nie tylko wojownicy, ale że „walczyli o nią i dla niej rycerze słowa, barw i dźwięków, szermierze myśli, nauki i wiedzy”.

Rok 2011 trwale zapisze się w kartach historii. Będzie tak ze względu na wydarzenia zwane na świecie „arabską wiosną”. Dla nas Polaków były one przypomnieniem o nieusuwalnej tęsknocie człowieka do życia w warunkach godności i większej wolności, o aspiracjach związanych z poprawą warunków życia jednostek i całych społeczeństw. Te wydarzenia dla nas, dla Polaków, szczególnie Polaków pokolenia Solidarności, były przypomnieniem o naszym roku 1980, a potem 1989. Dlatego wydarzenia w Afryce Północnej wywołały u nas uczucia empatii i solidarności. Mimo nierzadko dramatycznego biegu tych procesów, wierzymy w ich pomyślny efekt, życzymy narodom całego regionu Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu sukcesu w dziele, które zostało z odwagą podjęte.

Wasze Ekscelencje,
Dostojni Goście,

Dla polskiej dyplomacji ubiegły rok był rokiem wytężonej pracy i wielu ważnych wydarzeń w stosunkach zewnętrznych. Dla mnie osobiście również był to rok bogaty w kontakty międzynarodowe. Polska gościła m.in. szczyt Trójkąta Weimarskiego, szczyt prezydentów państw Europy Środkowej, w którym wzięło udział dwadzieścia głów państw z regionu, a gościem honorowym był Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama. Polska gościła także szczyt Partnerstwa Wschodniego. W minionym roku było wiele okazji do spotkań i rozmów z prezydentami, premierami, parlamentarzystami, z dyplomatami, przedstawicielami organizacji międzynarodowych, życia gospodarczego, ważnych ośrodków analitycznych, organizacji pozarządowych zajmujących się różnymi problemami społecznymi. Wszystkim za wkład w naszą wspólną działalność, naszą współpracę chcę w tym momencie serdecznie podziękować.

Jestem wdzięczny, że tak wielu ludzi zechciało się dzielić ze mną i z Polską ich obserwacjami i sugestiami odnoszącymi się także do tego, co Polska mogłaby zrobić w różnych dziedzinach życia międzynarodowego, w swoich relacjach dwustronnych.

Doświadczenie ostatniego roku niesie ze sobą świadomość trudności, przed którymi stoimy jako narody, jako regiony i jako cała społeczność międzynarodowa. Jednocześnie jednak doświadczenie mówi nam, że przyszłość jest w naszych rękach i że jeśli będziemy pracować, to problemy, z którymi się zmagamy, są do przezwyciężenia. Konieczne jest w tym celu odrzucenie pokusy unilateralizmu, postaw nacjonalistycznych, logiki „my i wy”, w której sukces jednych jest zawsze okupiony przegraną drugich.

Nie ma innej drogi przezwyciężenia antagonizujących różnic, trudności w stosunkach dwustronnych czy problemów regionalnych bądź globalnych, jak tylko dialog, otwartość i szczerość, które budują zaufanie i które prowadzą do dobrych porozumień.

Od dwudziestu przeszło lat niezmiennie pozytywnie rozwijają się dobrosąsiedzkie relacje z państwami naszego regionu. Polska potrafi przyjaźnie układać stosunki między narodami. Cieszę się, że tę naszą polską zdolność do odmieniania stosunków dwustronnych - niegdyś konfliktowych, pełnych dramatycznych doświadczeń, odwracania ich - na relacje otwartości i dialogu, wymiany dóbr i myśli, na perspektywy, w których dostrzega się i ceni sąsiada, ceni i lubi się tych, z którymi przyszło nam żyć od wielu, wielu wieków w sąsiedztwie.

Potrafimy, wbrew różnym doświadczeniom, dobrze układać stosunki z naszymi sąsiadami. Moje wielokrotne spotkania z kolegami z Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier czy państw bałtyckich, z Ukrainy potwierdzają słuszność politycznej dewizy „zgoda buduje”. Nie będziemy więc ustawali w wysiłkach, aby te imponujące przeobrażenia i osiągnięcia utrwalać i dodawać nowe impulsy w stosunkach z naszymi sąsiadami.

Dostojni Goście,

Dzięki wysiłkowi prezydencji, pokazaliśmy raz jeszcze, że integracja europejska jest dla nas nie tylko sposobem realizacji własnego interesu narodowego, ale że jest przede wszystkim wyborem cywilizacyjnym, wyborem aksjologicznym.

Podstawowym, krótkoterminowym, choć strategicznie ważnym zadaniem przed którym stoi Unia Europejska jest ustabilizowanie strefy euro, w tym wzmocnienie unii monetarno-gospodarczej w sposób, który jednocześnie nie pozbawi tej strefy na lata możliwości gospodarczego wzrostu. Nie może to być zarazem osłabienie wspólnotowego charakteru Unii. Byłoby ironią historii, gdyby wspólnotowy dotychczas charakter Unii, nadany jej przed laty przez ojców założycieli, przez państwa założycielskie został obecnie rozmontowany przez te same państwa z powodu błędów popełnionych przez niektóre rządy niektórych państw członkowskich.

Polska pozostanie stanowczym adwokatem Unii spójnej, dynamicznej i otwartej na swoje sąsiedztwo, Unii zaangażowanej w rozwiązywanie wspólnych problemów ludzkości. Unia musi pozostać otwarta na swoje otoczenie, w tym perspektywę stopniowego rozszerzania się. Podzielam głęboką wiarę Benedykta XVI oraz jego błogosławionego poprzednika Jana Pawła II, wyniesionego na ołtarze papieża-Polaka, w wartość Europy i w jej zdolność do odradzania się, w potrzebę jej otwartości na świat, która umożliwia jej dzielenie się jej najlepszymi osiągnięciami z całą ludzkością.

Jan Paweł II mówił często o wschodnim płucu Europy, które powinno być połączone z jej zachodnią częścią tak, aby Europa mogła być w pełni sobą, bogatą swym cywilizacyjnym doświadczeniem i różnorodnością, swym dziedzictwem, zasobami ludzkimi i naturalnymi. Ta wizja cały czas realizuje się, w moim przekonaniu, w dalece niepełnym wymiarze.

Polska podjęła wysiłek normalizacji i pojednania z Rosją. Widzieliśmy w tym, i nadal widzimy, nasz wkład w dzieło pojednania narodów całej Europy. Moje spotkanie z prezydentem Miedwiediewem w tym pałacu, w grudniu 2010 roku, dało nadzieję na postęp w tym procesie. Wierzę, że jest możliwe dalsze dobre i konsekwentne dążenie obu stron do rozwijania dialogu, dążenie na rzecz zbliżenia Unii i Rosji. Zarówno współkształtując politykę Unii Europejskiej, jak i w naszych stosunkach dwustronnych z Rosją, jesteśmy zainteresowani dalszym rozwojem naszej współpracy.

Liczymy na szybszy postęp w zbliżaniu Ukrainy do UE i pozostajemy przekonani, że znikną przeszkody, które utrudniają podpisanie wynegocjowanego już porozumienia o stowarzyszeniu Ukrainy z Unią.

Boli nas, jako sąsiadów, blokowanie demokratycznych i europejskich aspiracji narodu białoruskiego. Wierzymy, że zostanie tam przywrócona wolność tym, którzy zostali tej wolności z powodów politycznych pozbawieni.

Wasze Ekscelencje,
Dostojni Goście,

Polska pozostaje przekonanym zwolennikiem utrzymania bliskich, sojuszniczych związków pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi. Wnosimy do nich wkład w wymiarze bilateralnym i poprzez współdziałanie w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Cieszę się, że najbliższy szczyt Sojuszu, w maju bieżącego roku, odbędzie się w Chicago, mieście, z którym związany jest obecny Prezydent Stanów Zjednoczonych, ale które przede wszystkim, dla nas, dla Polaków jest zawsze największym skupiskiem Polaków i osób polskiego pochodzenia żyjących poza granicami naszego kraju. Liczę, że spotkanie NATO, właśnie w Chicago, stanie się dobrą okazją do potwierdzenia więzi transatlantyckich oraz roli Sojuszu w stabilizowaniu bezpieczeństwa w całej strefie euroatlantyckiej z pożytkiem dla wszystkich państw, które się w niej znajdują. Ważne będzie także skuteczne poszukiwanie politycznego rozwiązania dla zbyt długo trwającego i niszczącego konfliktu w Afganistanie.

Moja niedawna wizyta w Chinach była jeszcze jednym z przejawów dążenia Polski do rozszerzenia kontaktów z krajami leżącymi poza Europą. Nasz potencjał i miejsce w Europie predestynują nas, w moim przekonaniu, do intensyfikacji relacji z krajami Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Ich praca i osiągnięcia budzą w Polsce uznanie, szacunek, wielkie zainteresowanie i ogromną życzliwość. Mamy sobie coraz więcej sobie do zaoferowania w sferze gospodarczej, kulturalnej, edukacyjnej.

Jednym z instrumentów naszej obecności w krajach pozaeuropejskich jest pomoc, której  celem powinno być umacnianie stabilności, tworzenie podstaw wzrostu gospodarczego i samodzielności tych narodów, które doświadczyły konfliktów i innych nieszczęść. Staramy się więc dzielić zarówno środkami materialnymi, jak i unikatowym doświadczeniem w budowaniu państwa prawa, poszanowania praw człowieka i żywotnej gospodarki rynkowej.

Polska niezmiennie pozostaje przekonana o wartości praw człowieka - z perspektywy pojedynczych jednostek, większych zbiorowości, zwłaszcza mniejszości narodowych i religijnych, jak i z perspektywy sprawiedliwego pokoju i trwałego rozwoju. Stąd aktywność mającego siedzibę w Warszawie sekretariatu „Wspólnoty Demokracji”, stąd nasze starania o utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji.

Polska pozostanie aktywna w organizacjach międzynarodowych, tych, które służą bezpieczeństwu międzynarodowemu, rozwojowi kontaktów między państwami i kontaktów międzyludzkich, tych, które umacniają prawo międzynarodowe i poszanowanie praw człowieka, które tworzą podstawy zrównoważonego rozwoju oraz rozwiązują problemy globalne, głodu, wykluczenia, pandemii, zwalczają zagrożenia dla środowiska naturalnego człowieka. Będziemy tam, w tych organizacjach aktywni - w Radzie Europy, OBWE, ONZ i organizacjach wyspecjalizowanych tego systemu. Będziemy wspierać to wszystko, co służy dobru ludzkości, co sprzyja dialogowi, tolerancji, niedyskryminacji, co zmniejsza rolę siły militarnej w życiu międzynarodowym.

W poprzednim półroczu Polska przewodziła Radzie Unii Europejskiej, a w połowie bieżącego roku, wspólnie z Ukrainą, będziemy gospodarzem mistrzostw Europy w piłce nożnej, Euro 2012.  Wspomniał o tym także i ksiądz Nuncjusz, to naprawdę dla nas ważne wydarzenie. Chcielibyśmy bardzo, abyśmy mogli je przeżywać także z naszymi przyjaciółmi, także z wszystkimi fanami piłki nożnej. Zadbamy o wszystko. Będziemy starali się, aby to była dobra okazja do poznania Polski, polskiej kultury, Polaków. Zadbamy o wszystko poza jednym – nie możemy zagwarantować, że wszyscy wygrają. Ale liczymy na to, że i poprzez Euro 2012 znajdziemy drogę do tego, co ludzi łączy.

Księże Arcybiskupie Nuncjuszu, Dostojni Goście, Wszyscy Zgromadzeni!

Życzę wszystkim Państwu, Państwa rodzinom, Państwa narodom wszelkich pomyślności na niełatwy, ale przecież mający także i swoją piękną, dobrą perspektywę roku 2012. Życzę wszystkim krajom, życzę także Polsce, aby ten rok przyniósł nam wszystkim pokój i szczęście! Wszystkiego najlepszego.

Źródło: prezydent.pl

   Mario Chayd - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego
EUROPA 
 
OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU ZE SZCZYTEM UNII EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE UKRAINY
INFORMACJA PREMIERA W SPRAWIE SYTUACJI NA UKRAINIE
POLSKA 
 
OŚWIADCZENIE MARSZAŁKA SEJMU WS. PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH POSŁÓW
OBCHODY 96. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI Z UDZIAŁEM MARSZAŁKA SEJMU
OKOŁO 3 TYSIĄCE OSÓB ODWIEDZIŁO SEJM PODCZAS DNIA OTWARTEGO
OŚWIADCZENIE
79. POSIEDZENIE SEJMU ZAKOŃCZONE
DRUGI DZIEŃ 79. POSIEDZENIA SEJMU
ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ OBRAD 79. POSIEDZENIA SEJMU
79. POSIEDZENIE SEJMU
SEJM UDZIELIŁ WOTUM ZAUFANIA RZĄDOWI PREMIER EWY KOPACZ
EXPOSÉ PREMIER EWY KOPACZ [ video ]
76 POSIEDZENIE SEJMU RP - EXPOSE PREMIERA RZĄDU
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 75. POSIEDZENIE SEJMU
TRWA 74. POSIEDZENIE SEJMU
74. POSIEDZENIE SEJMU - PIERWSZY DZIEŃ OBRAD
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 73. POSIEDZENIE SEJMU
73. POSIEDZENIE SEJMU – DRUGI DZIEŃ OBRAD
PIERWSZY DZIEŃ 73. POSIEDZENIA SEJMU
TRWA 73. POSIEDZENIE SEJMU
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 72. POSIEDZENIE SEJMU
72. POSIEDZENIE SEJMU – TRZECI DZIEŃ OBRAD
ZAKOŃCZYŁ SIĘ DRUGI DZIEŃ 72. POSIEDZENIA SEJMU
ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 59. POSIEDZENIA SENATU
ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ OBRAD 72. POSIEDZENIA SEJMU
72. POSIEDZENIE SEJMU – POSŁOWIE ROZPOCZĘLI OBRADY
WCHODZI W ŻYCIE USTAWA O ZASADACH PROWADZENIA ZBIÓREK PUBLICZNYCH
DZISIAJ WIDAĆ, ŻE PRÓBA DESTABILIZACJI UKRAINY TO PROBLEM GLOBALNY
72 POSIEDZENIE SEJMU RP
71. POSIEDZENIE - POSŁOWIE ZAKOŃCZYLI OBRADY
DRUGI DZIEŃ 71. POSIEDZENIA SEJMU
71. POSIEDZENIE SEJMU – PIERWSZY DZIEŃ OBRAD
68. POSIEDZENIE SEJMU - PIERWSZY DZIEŃ OBRAD
TRWAJĄ OBRADY 68. POSIEDZENIA SEJMU
65. POSIEDZENIE SEJMU - PIERWSZY DZIEŃ OBRAD
TRWA 65. POSIEDZENIE SEJMU
FORUM DEBATY PUBLICZNEJ „PARTYCYPACJA, RÓŻNORODNOŚĆ, KOMPLEKSOWOŚĆ – ROZWÓJ USŁUG DLA RODZIN”
64. POSIEDZENIE - SEJM ZAKOŃCZYŁ OBRADY
DRUGI DZIEŃ 64. POSIEDZENIA SEJMU
64. POSIEDZENIE SEJMU - PIERWSZY DZIEŃ OBRAD
64. POSIEDZENIE SEJMU
63. POSIEDZENIE SEJMU ZAKOŃCZONE
63. POSIEDZENIE SEJMU - DRUGI DZIEŃ OBRAD
PIERWSZY DZIEŃ 63. POSIEDZENIA SEJMU
TRWA 63. POSIEDZENIE SEJMU
MYŚLIWCE F-16 ORAZ AMERYKAŃSKIE SIŁY ZBROJNE W POLSCE
SEJM RP SOLIDARNY Z UKRAINĄ
TRWA DODATKOWE POSIEDZENIE SEJMU W SPRAWIE SYTUACJI NA UKRAINIE
DONALD TUSK WS. UKRAINY: NASZA STRATEGIA PRZYNOSI EFEKTY
PRACE NAD BEZPŁATNYM PODRĘCZNIKIEM – SEJM PRZYJĄŁ NOWELIZACJĘ USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 61. POSIEDZENIE SEJMU
DRUGI DZIEŃ 61. POSIEDZENIA SEJMU
ŚWIAT 
 
PREZYDENT UHONOROWANY NAGRODĄ GLOBAL CITIZEN
ZMIANY W NATO MUSZĄ WZMOCNIĆ SOJUSZ
POLSKA NIEZMIENNIE WIERZY W CELE I ZASADY NZ
WYSTĄPIENIE PREZYDENTA RP NA 68. SESJI ZO NZ
ZASTRZEŻENIA DO DZIAŁAŃ RADY BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE SYRII
WIZYTA PREZYDENTA W NOWYM JORKU
GRECJA BEZ EURO?

PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA NA SPOTKANIU Z KORPUSEM DYPLOMATYCZNYM

 
• POLSKA
 

OŚWIADCZENIE MARSZAŁKA SEJMU WS. PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH POSŁÓW


OŚWIADCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RADOSŁAWA SIKORSKIEGO 12 LISTOPADA 2014 R


1.    Dyplomacja parlamentarna jest ważnym elementem promocji naszego kraju za granicą. Przynosi wymierne korzyści:

a)    Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy

2012 – deklaracja pisemna ws. uwolnienia aresztowanego na Białorusi dziennikarza A. Poczobuta – inicjator – pos. A. Halicki – zdobyto 50 podpisów innych delegacji.
2014 – deklaracja pisemna ws. sprzeciwu wobec orzeczenia kary śmierci dla działaczy bractwa muzułmańskiego – inicjator – pos. A. Halicki.

b) OBWE – szeroki udział w obserwacjach wyborów w krajach, gdzie rodzi się demokracja. Dzięki temu był możliwy tak szeroki udział polskich posłów w ostatnich wyborach na Ukrainie.

c) Zgromadzenie Parlamentarne NATO, przez dwie kadencje Polska miała wiceprzewodniczącego zgromadzenia poseł Jadwigę Zakrzewską


2. Na mój wniosek szef Kancelarii Sejmu powoła dzisiaj komisję ds. wyjazdów zagranicznych parlamentarzystów. Jej zadaniem będzie zbadanie, czy uchwała w sprawie wyjazdów zagranicznych posłów i trybu wypłat należności w związku z delegacjami zagranicznymi jest właściwie realizowana. W skład komisji wejdą audytorzy, a przedstawiciele Komisji Regulaminowej jako obserwatorzy.

3. Podjęliśmy decyzję o powołaniu pełnomocnika ds. procedur antykorupcyjnych.

4. Uruchomiliśmy adres email: antykorupcja@sejm.gov.pl Pozwoli on wszystkim obywatelom na zgłaszanie spraw budzących wątpliwości.

5.  Przedstawimy projekt wzmocnienia pozycji Komisji Etyki Poselskiej.

6. Opublikowaliśmy informacje o wszystkich wyjazdach zagranicznych parlamentarzystów w tej kadencji Sejmu.

7.  Wprowadzimy zmiany w zasadach rozliczeń finansowych (projekt zmiany uchwały Prezydium):

a) Rozliczenie wyjazdu będzie możliwe dopiero po przedstawieniu sprawozdania merytorycznego,
b) Wypłata tzw. kilometrówki nastąpi po przedstawieniu rachunków za paliwo,
c) Zaproponujemy limit zasięgu kilometrowego wyjazdów (Bruksela),
d) Chciałbym przypomnieć iż to moja poprzedniczka Ewa Kopacz wprowadziła obowiązek opiniowania wyjazdów posłów przez Biuro Spraw Międzynarodowych na min. 14 dni przed wyjazdem.

8. Utworzone zostaną na stronach sejmowych posłów dodatkowe zakładki „aktywność międzynarodowa posła”, gdzie na bieżąco będą publikowane informacje o wyjazdach oraz sprawozdania merytoryczne z odbytych wizyt.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

PODRÓŻ ZAGRANICZNA PODRÓŻE ZAGRANICZNE POSŁÓW POSŁA KOMISJA ETYKI POSELSKIEJ ROZLICZENIE ROZLICZENIA WYJAZD WYJAZDÓW ZA GRANICĘ FINANSE FINANSOWE

 
• POLSKA
 
OBCHODY 96. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI Z UDZIAŁEM MARSZAŁKA SEJMU 11 LISTOPADA BR. MARSZAŁEK SEJMU RADOSŁAW SIKORSKI WZIĄŁ UDZIAŁ W OBCHODACH NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI. W UROCZYSTOŚCIACH NA PLACU MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE UCZESTNICZYLI TAKŻE M.IN. PREZYDENT BRONISŁAW KOMOROWSKI, MARSZAŁEK SENATU BOGDAN BORUSEWICZ, PREMIER EWA KOPACZ, PREZYDENT WARSZAWY HANNA GRONKIEWICZ-WALTZ ORAZ POSŁOWIE

OBCHODY 96. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI Z UDZIAŁEM MARSZAŁKA SEJMU


11 LISTOPADA BR. MARSZAŁEK SEJMU RADOSŁAW SIKORSKI WZIĄŁ UDZIAŁ W OBCHODACH NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI. W UROCZYSTOŚCIACH NA PLACU MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE UCZESTNICZYLI TAKŻE M.IN. PREZYDENT BRONISŁAW KOMOROWSKI, MARSZAŁEK SENATU BOGDAN BORUSEWICZ, PREMIER EWA KOPACZ, PREZYDENT WARSZAWY HANNA GRONKIEWICZ-WALTZ ORAZ POSŁOWIE

W południe marszałek był obecny na Niepodległościowym Apelu Pamięci. Wraz z delegacją Sejmu, wicemarszałkami Wandą Nowicką oraz Jerzym Wenderlichem, złożył wieniec przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Następnie Radosław Sikorski przeszedł ulicami Warszawy w zorganizowanym przez prezydenta marszu „Razem dla Niepodległej”. Marszałek złożył też kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego przy Belwederze.

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. 11 listopada został ustanowiony świętem narodowym ustawą Sejmu IX kadencji z 15 lutego 1989 r.

Zdjęcia: Paweł Kula.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI ODZYSKANIE OBCHODY ROCZNICY

 
• POLSKA
 
OKOŁO 3 TYSIĄCE OSÓB ODWIEDZIŁO SEJM PODCZAS DNIA OTWARTEGO W TYM ROKU SEJM ROZPOCZĄŁ OBCHODY ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 9 LISTOPADA. JUŻ DZIŚ NA WIEJSKIEJ ZOSTAŁ ZORGANIZOWANY DZIEŃ OTWARTY. OTWORZYŁY SIĘ DRZWI GMACHÓW PARLAMENTU I WSZYSCY CHĘTNI MOGLI PRZESPACEROWAĆ SIĘ SEJMOWYMI KORYTARZAMI

OKOŁO 3 TYSIĄCE OSÓB ODWIEDZIŁO SEJM PODCZAS DNIA OTWARTEGO


W TYM ROKU SEJM ROZPOCZĄŁ OBCHODY ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 9 LISTOPADA. JUŻ DZIŚ NA WIEJSKIEJ ZOSTAŁ ZORGANIZOWANY DZIEŃ OTWARTY. OTWORZYŁY SIĘ DRZWI GMACHÓW PARLAMENTU I WSZYSCY CHĘTNI MOGLI PRZESPACEROWAĆ SIĘ SEJMOWYMI KORYTARZAMI

Hall Główny, kuluary sejmowe, Sala Kolumnowa, galeria Sali Posiedzeń Sejmu, Korytarz Marszałkowski – te wszystkie wnętrza znane z przekazów medialnych można było zobaczyć dziś w Sejmie. Specjalnie wyznaczona trasa zwiedzania pozwoliła dokładnie obejrzeć jeden z najważniejszych gmachów w Polsce.

Podczas dnia otwartego można było również włączyć się w akcję „Mamy Niepodległą! 2014”,  odbywającą się pod patronatem marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego. To wyjątkowa inicjatywa Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku polegająca na wysyłaniu okolicznościowych życzeń z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Z tej możliwości skorzystało dziś bardzo wielu zwiedzających wysyłając pocztówki zaprojektowane przez znanych polskich grafików: Henryka Sawkę, Henryka Chmielewskiego – Papcia Chmiela i Jana Konarzewskiego.

W Korytarzu Marszałkowskim na gości czekały liczne atrakcje. W jednej z sal można było  zobaczyć oryginalną listę legionistów I Brygady, którzy 100 lat temu, 6 sierpnia 1914 roku, wymaszerowali z krakowskich Oleandrów, by walczyć o niepodległość. W sali im. Wojciecha Trąmpczyńskiego Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA poprowadziło warsztaty z wykonywania kokard narodowych – symbolu radosnego obchodzenia Święta Niepodległości. Natomiast Muzeum Piłsudskiego zaprosiło najmłodszych do klasy szkolnej z okresu zaborów, gdzie w drewnianych ławkach można było poczuć klimat szkoły z czasów, gdy Polski nie było na mapach Europy

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

DZIEŃ OTWARTY SEJM

 
• POLSKA
 

OŚWIADCZENIE


W ZWIĄZKU Z WĄTPLIWOŚCIAMI DOTYCZĄCYMI WYJAZDU POSŁÓW ADAMA HOFMANA, MARIUSZA ANTONIEGO KAMIŃSKIEGO I ADAMA ROGACKIEGO NA POSIEDZENIE KOMISJI ZAGADNIEŃ PRAWNYCH I PRAW CZŁOWIEKA ZGROMADZENIA PARLAMENTARNEGO RADY EUROPY DO MADRYTU, PRZEWODNICZĄCY DELEGACJI PARLAMENTARNEJ RP DO ZGROMADZENIA PARLAMENTARNEGO RADY EUROPY ANDRZEJ HALICKI WYSTĄPIŁ DO MARSZAŁKA SEJMU Z WNIOSKIEM O NIEROZLICZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEKAZANYCH POSŁOM NA POKRYCIE KOSZTÓW DELEGACJI


Marszałek Sejmu pisemnie zwrócił się do posłów o przekazanie do 12 listopada br. szczegółowych informacji na temat ich pobytu na obradach Komisji Zagadnień Prawnych i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oraz środków publicznych wydanych w związku z tym wyjazdem...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

ADAM HOFMAN MARIUSZ ANTONI KAMIŃSKI ADAM ROGACKI PODRÓŻ PODRÓŻE POSEŁ POSŁÓW POSELSKIE LOT SAMOLOT KOSZT KOSZTY

 
• POLSKA
 

79. POSIEDZENIE SEJMU ZAKOŃCZONE


W OSTATNIM DNIU 79. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE ODRZUCILI WNIOSEK O ODWOŁANIE MARSZAŁKA SEJMU RADOSŁAWA SIKORSKIEGO. IZBA PRZYJĘŁA TEŻ M.IN. REGULACJE POZWALAJĄCE NA USUNIĘCIE Z KRS TZW. MARTWYCH SPÓŁEK. SEJM UCHWALIŁ RÓWNIEŻ USTAWĘ, KTÓRA WPROWADZA KONCESJE NA OBRÓT WĘGLEM KAMIENNYM, W TYM NA IMPORT TEGO SUROWCA. SEJM UCHWALIŁ TAKŻE PRZEPISY WZMACNIAJĄCE NADZÓR NAD TZW. KRÓTKĄ SPRZEDAŻĄ. POSŁOWIE PRZYJĘLI TEŻ INFORMACJĘ RADY MINISTRÓW O ZADANIACH POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ W LATACH 2014-2015. PONADTO IZBA POSTANOWIŁA, ŻE 20 LISTOPADA BĘDZIE OGÓLNOPOLSKIM DNIEM PRAW DZIECKA


Obrady rozpoczęły się od ślubowania poselskiego nowej posłanki - Ewy Czeszejko-Sochackiej, która objęła mandat po Donaldzie Tusku.Do Komisji Finansów Publicznych Sejm skierował rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, czyli propozycję tzw. ustawy okołobudżetowej. Uzupełnia ona projekt budżetu na przyszły rok i zapewnia jego prawidłową realizację...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

NA ŻYWO OBRADY SEJMU TRANSMISJA OBRAD SEJM TV TELEWIZJA

 
• POLSKA
 

DRUGI DZIEŃ 79. POSIEDZENIA SEJMU


SEJM WYSŁUCHAŁ EXPOSÉ SZEFA DYPLOMACJI NA TEMAT ZADAŃ POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ W 2014 I 2015 R. IZBA ROZPOCZĘŁA TEŻ PRACE NAD ZWIĘKSZENIEM M.IN. OCHRONY PRAW MAJĄTKOWYCH PEŁNOMOCNIKÓW Z URZĘDU W POSTĘPOWANIU KARNYM (ZMIANY W KPK). POSŁOWIE ZAJĘLI SIĘ TEŻ WNIOSKIEM O ODWOŁANIE ZE STANOWISKA MARSZAŁKA SEJMU RADOSŁAWA SIKORSKIEGO. W PORZĄDKU OBRAD BYŁO TEŻ ROZPATRZENIE SENACKICH POPRAWEK M.IN. DO USTAWY O GRACH HAZARDOWYCH


Minister Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna przedstawił informację o zadaniach polityki zagranicznej. - Główne cele polskiej polityki zagranicznej nie zmieniają się - dążymy do jak najsilniejszego zakorzenienia Polski w instytucjach europejskich i transatlantyckich, wykorzystując je do utrwalania naszego bezpieczeństwa i zapewnienia krajowi właściwych warunków rozwoju – poinformował szef dyplomacji...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM POSIEDZENIE TRANSMISJA NA ŻYWO OBRADY SEJMU TELEWIZJA TV

 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ OBRAD 79. POSIEDZENIA SEJMU


PIERWSZEGO DNIA 79. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE PRACOWALI M.IN. NAD PROPOZYCJAMI ZMIAN W PRZEPISACH, KTÓRE BĘDĄ SŁUŻYĆ WIĘKSZEJ INFORMATYZACJI W ADMINISTRACJI. CHODZI O PROJEKT WPROWADZAJĄCY E-ZWOLNIENIA LEKARSKIE, A TAKŻE O PROPOZYCJE ZMIAN W PRAWIE DOTYCZĄCYM SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ W REGULAMINIE SEJMU


Posłowie rozpoczęli obrady od głosowań, w których zdecydowali, że do porządku obrad nie będzie włączona Informacja Rady Ministrów na temat zaawansowania budowy i terminu oddania do eksploatacji terminalu przeładunkowego LNG – gazoportu w Świnoujściu oraz szczegółów podpisania i realizacji umów na realizację tego przedsięwzięcia, a także umowy ramowej zawartej przez PGNiG z Katarem na dostawę gazu skroplonego...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM OBRADY NA ŻYWO TRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU TELEWIZJA TV

 
• POLSKA
 

79. POSIEDZENIE SEJMU


RZĄDOWY PROJEKT TZW. USTAWY OKOŁOBUDŻETOWEJ TO TYLKO JEDNA Z PROPOZYCJI, NAD KTÓRYMI BĘDĄ PRACOWAĆ POSŁOWIE PODCZAS 79. POSIEDZENIA SEJMU. W PORZĄDKU TRZYDNIOWYCH OBRAD SĄ TEŻ M.IN. PRZEPISY SŁUŻĄCE WIĘKSZEJ INFORMATYZACJI W ADMINISTRACJI. CHODZI O PROJEKT WPROWADZAJĄCY E-ZWOLNIENIA LEKARSKIE, A TAKŻE O PROPOZYCJE ZMIAN W PRAWIE DOTYCZĄCE SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ SEJMU. PONADTO, IZBA ZAPOZNA SIĘ INFORMACJĄ RADY MINISTRÓW O ZADANIACH POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ ORAZ ROZPATRZY WNIOSEK O ODWOŁANIE MARSZAŁKA SEJMU


W głosowaniach otwierających obrady Sejm zdecydował, że do porządku obrad nie będzie włączona Informacja Rady Ministrów na temat zaawansowania budowy i terminu oddania do eksploatacji terminalu przeładunkowego LNG – gazoportu w Świnoujściu oraz szczegółów podpisania i realizacji umów na realizację tego przedsięwzięcia, a także umowy ramowej zawartej przez PGNiG z Katarem na dostawę gazu skroplonego...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

POSIEDZENIE SEJMU TRANSMISJA NA ŻYWO SEJM TELEWIAZJA TV

 
• POLSKA
 

SEJM UDZIELIŁ WOTUM ZAUFANIA RZĄDOWI PREMIER EWY KOPACZ


DZIŚ W GŁOSOWANIU SEJM ZDECYDOWAŁ O UDZIELENIU WOTUM ZAUFANIA RZĄDOWI EWY KOPACZ. WCZEŚNIEJ PREMIER PRZEDSTAWIŁA PROGRAM DZIAŁANIA NOWEGO GABINETU. NASTĘPNIE POSZCZEGÓLNE SEJMOWE KLUBY ZAPREZENTOWAŁY SWOJE STANOWISKA. PONADTO W TRAKCIE DEBATY POSŁOWIE ZADAWALI PYTANIA PREMIER KOPACZ


Ewa Kopacz została desygnowana przez prezydenta na prezesa Rady Ministrów 15 września 2014 r. Tydzień później, 22 września 2014 r., Bronisław Komorowski powołał nowy rząd pod jej kierownictwem. Od tego dnia, zgodnie z art. 154 ust. 2 Konstytucji, Ewa Kopacz miała 14 dni na przedstawienie Sejmowi priorytetów swojego Gabinetu. Dziś, 1 października 2014 r., tj...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

PREMIER EWA KOPACZ WOTUM ZAUFANIA RZĄD RZĄDOWI SEJM UDZIELIŁ TELEWIZJA SEJM NA ŻYWO

 
• POLSKA
 

EXPOSÉ PREMIER EWY KOPACZ


- CHCIAŁABYM DZIŚ W PAŃSTWA OBECNOŚCI ZŁOŻYĆ SOLENNE ZOBOWIĄZANIE DO WIERNEJ SŁUŻBY POLSCE I POLAKOM I PRZEDSTAWIĆ PROGRAM DZIAŁAŃ MOJEGO RZĄDU - POWIEDZIAŁA PREZES RADY MINISTRÓW EWA KOPACZ, ROZPOCZYNAJĄC PREZENTACJĘ EXPOSÉ SWOJEGO GABINETU PRZED SEJMEM. OPRÓCZ POSŁÓW WYSTĄPIENIU PREMIER KOPACZ PRZYSŁUCHIWALI SIĘ TEŻ M.IN. PREZYDENT RP, MARSZAŁEK SENATU, CZŁONKOWIE RZĄDU ORAZ KORPUS DYPLOMATYCZNY. TERAZ TRWA DEBATA NAD PRIORYTETAMI NOWEGO RZĄDU


Prezes Rady Ministrów podkreśliła, że jest gotowa na debatę i krytykę. - Nie pozwolę także żadnemu z moich ministrów przed debatą uciekać, a na krytykę nie odpowiadać, ale postarajmy się, by ta krytyka i ta debata nie stały się rodzajem politycznej wojny domowej - apelowała Ewa Kopacz. Premier mówiła też o małym zaufaniu do instytucji życia publicznego i ambitnym zadaniu odbudowania tego zaufania, jakie stoi przed rządem i politykami...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

EXPOSÉ EXPOSE PREMIER EWA KOPACZ SEJM TRANSMISJA TELEWIZJA NA ŻYWO OBRADY POSIEDZENIE SEJMU

Imieniny dziś obchodzi:   Adela Klemens Klementyna Felicyta
 
ŁUKASZ DĄBEK ZARZUT ROZBOJU - ZARZUTY ROZBOJU Z UŻYCIEM NOŻA WOBEC ŁUKASZA DĄBKA SYNA STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO 
ŁUKASZ DĄBEK ZARZUT ROZBOJU
ZARZUTY ROZBOJU Z UŻYCIEM NOŻA WOBEC ŁUKASZA DĄBKA SYNA STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO
EXPOSE PREMIER EWY KOPACZ - EXPOSE NOWEJ PANI PREMIER EWY KOPACZ 
EXPOSE PREMIER EWY KOPACZ
EXPOSE NOWEJ PANI PREMIER EWY KOPACZ
KRYSTYNA PAWŁOWICZ -  
KRYSTYNA PAWŁOWICZ
 

ShortNews

 

SONDAŻ WYBORCZY

PIS - 32%, PO - 28%, PSL - 17%, SLD - 9%, NP (Nowa Prawica) - 5%, RN (Ruch Narodowy) - 2%, DB (Demokracja Bezpośrednia) - 1%

X SPOTKANIE PREZYDENTÓW PAŃSTW GRUPY ARRAIOLOS

29-30 września 2014 roku (poniedziałek-wtorek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski z Małżonką weźmie udział w X Spotkaniu Prezydentów Państw Grupy Arraiolos w Bradze (Portugalia).

UDZIAŁ PREZYDENTA RP W 69. SESJI ZGROMADZENIA OGÓLNEGO NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

W dniach 22 - 25 września br. (poniedziałek-czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski z Małżonką złoży wizytę w USA, podczas której weźmie udział w debacie generalnej 69. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

dodaj ShortNews'a
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI - JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY 
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA - 29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA 
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN - EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH 
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI - EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL - WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY 
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH - PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL 
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL
DEBATA PJN PSL - WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL 
DEBATA PJN PSL
WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL
 
 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA - PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA
PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH - JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ 
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI - POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ 
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE - POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE
POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE - POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE
POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ
 

ShortNews

 

DOŻYNKI PREZYDENCKIE W SPALE

21 września 2014 r. (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski z Małżonką weźmie udział w Dożynkach Prezydenckich w Spale.

PREZYDENT RP WEŹMIE UDZIAŁ W OBCHODACH 70. ROCZNICY OPERACJI MARKET GARDEN

20 września 2014 roku (sobota) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski weźmie udział w obchodach 70. rocznicy Operacji Market Garden, które odbędą się w Driel w Królestwie Niderlandów.

UROCZYSTOŚĆ W 75. ROCZNICĘ AGRESJI SOWIECKIEJ NA POLSKĘ

17 września 2014 roku (środa) o godz. 13.00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski weźmie udział w uroczystości w 75. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. Uroczystość odbędzie się w Cytadeli Warszawskiej, w której zlokalizowane będzie Muzeum Katyńskie.

UDZIAŁ PREZYDENTA RP W VII OGÓLNOPOLSKIM FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH

15 września br. (poniedziałek) o godz. 14.00 na Uniwersytecie Warszawskim (Krakowskie Przedmieście 26/28) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski weźmie udział w VII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych. Podczas uroczystości odbędzie się ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych.

UDZIAŁ PREZYDENTA RP W KONFERENCJI „UNIA DLA POLSKI”

13 września 2014 r. (sobota) o godz. 11.00 w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym (ul Bobrowiecka 9) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski będzie gościem konferencji dedykowanej Tadeuszowi Mazowieckiemu „Unia dla Polski”.

WIZYTA MAŁŻONKI PREZYDENTA RP W KRÓLESTWIE BELGII

13-14 września 2014 roku (sobota-niedziela) Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska złoży wizytę w Królestwie Belgii, gdzie weźmie udział w uroczystości otwarcia VI Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych.

WIZYTA PREZYDENTA RP NA DOLNYM ŚLĄSKU

12 września 2014 r. (piątek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odwiedzi województwo dolnośląskie.

dodaj ShortNews'a
TAGI videoTAGI video
  
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA - ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW 
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA
ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW
HAPPENING PIKIETA POD PZPN - HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI 
HAPPENING PIKIETA POD PZPN
HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI - POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH 
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH
TAGI artykułyTAGI artykuły
  
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O KOMISJI GOSPODARKI 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O KOMISJI GOSPODARKI
SEJMOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ŁUSZCZYCY - KONFERENCJA PRASOWA SEJMOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ŁUSZCZYCY 
SEJMOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ŁUSZCZYCY
KONFERENCJA PRASOWA SEJMOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ŁUSZCZYCY
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - SPÓR NA NIBY? KONFERENCJA PRASOWA 
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - SPÓR NA NIBY? KONFERENCJA PRASOWA
KATARZYNA IZYDORCZYK - KATARZYNA IZYDORCZYK ZAŁOŻYCIEL NOWEJ PLATFORMY PROGRAMOWEJ SLD 
KATARZYNA IZYDORCZYK
KATARZYNA IZYDORCZYK ZAŁOŻYCIEL NOWEJ PLATFORMY PROGRAMOWEJ SLD
MARIUSZ GRZEGORCZYK - MARIUSZ GRZEGORCZYK O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O MARSZU KIBICY ROSYJSKICH 
MARIUSZ GRZEGORCZYK
MARIUSZ GRZEGORCZYK O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O MARSZU KIBICY ROSYJSKICH
TAGI ShortNewsTAGI ShortNews
 
 
 
JANUSZ KORWIN-MIKKE - JANUSZ KORWIN-MIKKE NA TEMAT 4 CZERWCA 1989 ROKU ORAZ O EURO 2012 
JANUSZ KORWIN-MIKKE
JANUSZ KORWIN-MIKKE NA TEMAT 4 CZERWCA 1989 ROKU ORAZ O EURO 2012
SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY - XVIII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY 
SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY
XVIII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY
POSEŁ LESZEK MILLER - POSEŁ LESZEK MILLER O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O LIŚCIE PREZYDENTA USA 
POSEŁ LESZEK MILLER
POSEŁ LESZEK MILLER O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O LIŚCIE PREZYDENTA USA
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI - POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI NA TEMAT USTAWY EMERYTALNEJ ORAZ O PARADZIE RÓWNOŚCI 
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI NA TEMAT USTAWY EMERYTALNEJ ORAZ O PARADZIE RÓWNOŚCI
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI - EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI NA TEMAT LISTU BARACKA OBAMY Z PRZEPROSINAMI ORAZ O EURO 2012 
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI NA TEMAT LISTU BARACKA OBAMY Z PRZEPROSINAMI ORAZ O EURO 2012
MŁODZI INNOWACYJNI - POLITYCZNA.TV NA FORUM MŁODYCH INNOWACYJNYCH 
MŁODZI INNOWACYJNI
POLITYCZNA.TV NA FORUM MŁODYCH INNOWACYJNYCH
POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI - POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI O BLOKADZIE SEJMU ORAZ O EURO 
POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI
POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI O BLOKADZIE SEJMU ORAZ O EURO
POSEŁ ADAM HOFMAN - POSEŁ ADAM HOFMAN NA TEMAT MANIPULACJI TELEFONU PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO 
POSEŁ ADAM HOFMAN
POSEŁ ADAM HOFMAN NA TEMAT MANIPULACJI TELEFONU PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO
POSEŁ MACIEJ BANASZAK - POSEŁ MACIEJ BANASZAK O PRZYGOTWANIACH POLSKI DO EURO ORAZ O KONGRESIE RUCHU PALIKOTA 
POSEŁ MACIEJ BANASZAK
POSEŁ MACIEJ BANASZAK O PRZYGOTWANIACH POLSKI DO EURO ORAZ O KONGRESIE RUCHU PALIKOTA
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI - POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I NAGRAŃ NA TELEFONIE LECHA KACZYŃSKIEGO 
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I NAGRAŃ NA TELEFONIE LECHA KACZYŃSKIEGO
 
TAGI wyszukiwarkiTAGI wyszukiwarki
  
 
 
 
start
na żywo
archiwum vod
czytelnia artykułów
zarejestruj nowe konto
praca
reklama
kontakt
o polityczna.tv
przepisy prawne
polityczna.tv - obiektywna polityka
banery
dodatki
logotypy
kanały rss
twitter
youtube
facebook
TV over IP
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 
PREZYDENT BRONISŁAW KOMOROWSKI PRZEMÓWIENIE KORPUS DYPLOMATYCZNY