PREZYDENT BRONISŁAW KOMOROWSKI PRZEMÓWIENIE KORPUS DYPLOMATYCZNY
 
PIS - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.SLD - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.RPP - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PO - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PSL - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.SP - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PTV - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco. kontaktfacebookYouTubegoogle+twitterdodaj ShortNewsdodaj artykułdodaj videotransmituj na żywomoje konto
 
 
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 KURS EURO EURKURS WALUTY EUR: 4,4135KURS WALUTY EUR: 4,4135KURS WALUTY EUR: 4,4135KURS WALUTY EUR: 4,4135KURS WALUTY EUR: 4,4135KURS WALUTY EUR: 4,4135 KURS DOLARA AMERYKAŃSKIEGO USDKURS WALUTY USD: 3,9420KURS WALUTY USD: 3,9420KURS WALUTY USD: 3,9420KURS WALUTY USD: 3,9420KURS WALUTY USD: 3,9420KURS WALUTY USD: 3,9420 KURS FUNTA BRYTYJSKIEGO GBPKURS WALUTY GBP: 5,7326KURS WALUTY GBP: 5,7326KURS WALUTY GBP: 5,7326KURS WALUTY GBP: 5,7326KURS WALUTY GBP: 5,7326KURS WALUTY GBP: 5,7326 
 KURS FRANKA SZFAJCARSKIEGO CHFKURS WALUTY CHF: 3,9756KURS WALUTY CHF: 3,9756KURS WALUTY CHF: 3,9756KURS WALUTY CHF: 3,9756KURS WALUTY CHF: 3,9756KURS WALUTY CHF: 3,9756 KURS DOLARA KANADYJSKIEGO CADKURS WALUTY CAD: 2,8734KURS WALUTY CAD: 2,8734KURS WALUTY CAD: 2,8734KURS WALUTY CAD: 2,8734KURS WALUTY CAD: 2,8734KURS WALUTY CAD: 2,8734 KURS JEN JENA JAPOŃSKIEGO JPY (100 JENÓW)KURS WALUTY JPY: 3,3723KURS WALUTY JPY: 3,3723KURS WALUTY JPY: 3,3723KURS WALUTY JPY: 3,3723KURS WALUTY JPY: 3,3723KURS WALUTY JPY: 3,3723 
zaloguj sięzarejestruj się
2016-02-06 • 16:18:28 • GMT +1
 
 
strona głównana żywoarchiwum vodczytelnia artykułówzarejestruj się
 
reklama
 
 
polityczna.tv|sejm|senat|prezydent|premier
  
 
 
 
http://polityczna.tv/n/3ef815416f775098fe977004015c6193
 
 

PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA

 

PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA


PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA NA SPOTKANIU Z KORPUSEM DYPLOMATYCZNYM


Ekscelencjo Księże Nuncjuszu,
Wasze Ekscelencje,
Szanowne Panie i Panowie Marszałkowie Sejmu i Senatu,
Panie i Panowie Ministrowie, Panowie Prezesi,
Wszyscy Dostojni Goście,

Chcę bardzo podziękować Księdzu Nuncjuszowi za życzenia oraz ciepłe, dobre słowa o Polsce. Dziękuję także Jego Ekscelencji za podzielenie się z nami refleksją na temat bolączek współczesnego świata. Podzielam, sądzę, że podzielamy wszyscy wiele obaw i trosk wyrażonych w słowach Księdza Nuncjusza.

Ale jednocześnie warto zauważyć, że widzimy, czujemy wiele oznak rozwoju, postępu, co jest przecież źródłem naszego wspólnego optymizmu, jeśli chodzi o kierunek rozwoju świata i każdego państwa i każdej ojczyzny.. Wiemy, że w świecie współczesnym potrzeba więcej zaufania, więcej woli zgodnego współdziałania na rzecz wspólnego dobra w perspektywie globalnej.

Rok 2011 był dobrym rokiem dla Polski. To był rok niełatwych prób i wyzwań, którym, w moim przekonaniu, jako państwo i naród potrafiliśmy sprostać. Opowiadamy się więc za dalszym wzmacnianiem podstaw cywilizacyjnego rozwoju Polski, za otwartością w stosunkach zewnętrznych, za przyjaznymi kontaktami z naszymi sąsiadami i z innymi narodami świata. Czujemy w Polsce, że mniej jest dzisiaj lęków, a więcej wiary we własne możliwości, jest więcej optymizmu, jeśli chodzi o wizję przyszłości.

Październikowe wybory parlamentarne potwierdziły stabilność polityczną naszego kraju oraz możliwość zgodnego współdziałania na rzecz wspólnego dobra, mimo naturalnych w demokracji sporów. Rząd wyłoniony w tych wyborach otrzymał polityczny mandat do reform niezbędnych do podtrzymania rozwoju Polski w dłuższym horyzoncie czasowym. Cieszą nas w Polsce uzyskiwane obecnie wyniki gospodarcze, ponad 3,5-procentowy wzrost PKB w 2011 roku oraz dobre prognozy na rok 2012. Cieszą pomimo obaw, że przecież sytuacja zewnętrzna, sytuacja w Unii Europejskiej, a szczególnie w strefie euro nie napawa pełnym optymizmem. My w Polsce staramy się zachować nasz optymistyczny punkt widzenia, bo jesteśmy przekonani, że wiemy, co należy zrobić, aby utrzymać wzrost gospodarczy.

Źródłem naszej satysfakcji są też dobre oceny polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Sprawując prezydencję Polska zabiegała o utrzymanie spójności i witalności europejskiego projektu integracyjnego. Polska chce silnej Europy, silnych instytucji wspólnotowych oraz zgodnego współdziałania państw członkowskich. W Unii Europejskiej potrzebujemy, w naszym przekonaniu więcej woli porozumienia, więcej odwagi w zmienianiu mechanizmów, ale także i więcej wiary, że jest to projekt, który ma przed sobą znakomitą przyszłość.

W historii wielu państw Europy dużym echem w czasie polskiej prezydencji odbiły się nazwiska znamienitych Polek i Polaków. Wspominał także i o tym Dziekan Korpusu Dyplomatycznego Nuncjusz Apostolski. Dlatego muzyka Chopina i Szymanowskiego, kompozytorów w Polsce ukształtowanych a tworzących dla całego świata, towarzyszyła naszemu przewodnictwu w różnych miejscach Europy. Rok 2011 był także międzynarodowym rokiem Marii Skłodowskiej-Curie wielkiej polskiej uczonej, która dzięki pionierskim odkryciom w dziedzinie fizyki i chemii, przecierała w Europie szlak do akademickiej i naukowej kariery kobiet. Ignacy Jan Paderewski, wielki pianista, którego portret i fortepian mijali Państwo wchodząc do tej Sali,  wygłaszając swoje expose jako polski premier w trudnych czasach tuż po pierwszej wojnie światowej powiedział, że o Polskę walczyli nie tylko wojownicy, ale że „walczyli o nią i dla niej rycerze słowa, barw i dźwięków, szermierze myśli, nauki i wiedzy”.

Rok 2011 trwale zapisze się w kartach historii. Będzie tak ze względu na wydarzenia zwane na świecie „arabską wiosną”. Dla nas Polaków były one przypomnieniem o nieusuwalnej tęsknocie człowieka do życia w warunkach godności i większej wolności, o aspiracjach związanych z poprawą warunków życia jednostek i całych społeczeństw. Te wydarzenia dla nas, dla Polaków, szczególnie Polaków pokolenia Solidarności, były przypomnieniem o naszym roku 1980, a potem 1989. Dlatego wydarzenia w Afryce Północnej wywołały u nas uczucia empatii i solidarności. Mimo nierzadko dramatycznego biegu tych procesów, wierzymy w ich pomyślny efekt, życzymy narodom całego regionu Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu sukcesu w dziele, które zostało z odwagą podjęte.

Wasze Ekscelencje,
Dostojni Goście,

Dla polskiej dyplomacji ubiegły rok był rokiem wytężonej pracy i wielu ważnych wydarzeń w stosunkach zewnętrznych. Dla mnie osobiście również był to rok bogaty w kontakty międzynarodowe. Polska gościła m.in. szczyt Trójkąta Weimarskiego, szczyt prezydentów państw Europy Środkowej, w którym wzięło udział dwadzieścia głów państw z regionu, a gościem honorowym był Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama. Polska gościła także szczyt Partnerstwa Wschodniego. W minionym roku było wiele okazji do spotkań i rozmów z prezydentami, premierami, parlamentarzystami, z dyplomatami, przedstawicielami organizacji międzynarodowych, życia gospodarczego, ważnych ośrodków analitycznych, organizacji pozarządowych zajmujących się różnymi problemami społecznymi. Wszystkim za wkład w naszą wspólną działalność, naszą współpracę chcę w tym momencie serdecznie podziękować.

Jestem wdzięczny, że tak wielu ludzi zechciało się dzielić ze mną i z Polską ich obserwacjami i sugestiami odnoszącymi się także do tego, co Polska mogłaby zrobić w różnych dziedzinach życia międzynarodowego, w swoich relacjach dwustronnych.

Doświadczenie ostatniego roku niesie ze sobą świadomość trudności, przed którymi stoimy jako narody, jako regiony i jako cała społeczność międzynarodowa. Jednocześnie jednak doświadczenie mówi nam, że przyszłość jest w naszych rękach i że jeśli będziemy pracować, to problemy, z którymi się zmagamy, są do przezwyciężenia. Konieczne jest w tym celu odrzucenie pokusy unilateralizmu, postaw nacjonalistycznych, logiki „my i wy”, w której sukces jednych jest zawsze okupiony przegraną drugich.

Nie ma innej drogi przezwyciężenia antagonizujących różnic, trudności w stosunkach dwustronnych czy problemów regionalnych bądź globalnych, jak tylko dialog, otwartość i szczerość, które budują zaufanie i które prowadzą do dobrych porozumień.

Od dwudziestu przeszło lat niezmiennie pozytywnie rozwijają się dobrosąsiedzkie relacje z państwami naszego regionu. Polska potrafi przyjaźnie układać stosunki między narodami. Cieszę się, że tę naszą polską zdolność do odmieniania stosunków dwustronnych - niegdyś konfliktowych, pełnych dramatycznych doświadczeń, odwracania ich - na relacje otwartości i dialogu, wymiany dóbr i myśli, na perspektywy, w których dostrzega się i ceni sąsiada, ceni i lubi się tych, z którymi przyszło nam żyć od wielu, wielu wieków w sąsiedztwie.

Potrafimy, wbrew różnym doświadczeniom, dobrze układać stosunki z naszymi sąsiadami. Moje wielokrotne spotkania z kolegami z Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier czy państw bałtyckich, z Ukrainy potwierdzają słuszność politycznej dewizy „zgoda buduje”. Nie będziemy więc ustawali w wysiłkach, aby te imponujące przeobrażenia i osiągnięcia utrwalać i dodawać nowe impulsy w stosunkach z naszymi sąsiadami.

Dostojni Goście,

Dzięki wysiłkowi prezydencji, pokazaliśmy raz jeszcze, że integracja europejska jest dla nas nie tylko sposobem realizacji własnego interesu narodowego, ale że jest przede wszystkim wyborem cywilizacyjnym, wyborem aksjologicznym.

Podstawowym, krótkoterminowym, choć strategicznie ważnym zadaniem przed którym stoi Unia Europejska jest ustabilizowanie strefy euro, w tym wzmocnienie unii monetarno-gospodarczej w sposób, który jednocześnie nie pozbawi tej strefy na lata możliwości gospodarczego wzrostu. Nie może to być zarazem osłabienie wspólnotowego charakteru Unii. Byłoby ironią historii, gdyby wspólnotowy dotychczas charakter Unii, nadany jej przed laty przez ojców założycieli, przez państwa założycielskie został obecnie rozmontowany przez te same państwa z powodu błędów popełnionych przez niektóre rządy niektórych państw członkowskich.

Polska pozostanie stanowczym adwokatem Unii spójnej, dynamicznej i otwartej na swoje sąsiedztwo, Unii zaangażowanej w rozwiązywanie wspólnych problemów ludzkości. Unia musi pozostać otwarta na swoje otoczenie, w tym perspektywę stopniowego rozszerzania się. Podzielam głęboką wiarę Benedykta XVI oraz jego błogosławionego poprzednika Jana Pawła II, wyniesionego na ołtarze papieża-Polaka, w wartość Europy i w jej zdolność do odradzania się, w potrzebę jej otwartości na świat, która umożliwia jej dzielenie się jej najlepszymi osiągnięciami z całą ludzkością.

Jan Paweł II mówił często o wschodnim płucu Europy, które powinno być połączone z jej zachodnią częścią tak, aby Europa mogła być w pełni sobą, bogatą swym cywilizacyjnym doświadczeniem i różnorodnością, swym dziedzictwem, zasobami ludzkimi i naturalnymi. Ta wizja cały czas realizuje się, w moim przekonaniu, w dalece niepełnym wymiarze.

Polska podjęła wysiłek normalizacji i pojednania z Rosją. Widzieliśmy w tym, i nadal widzimy, nasz wkład w dzieło pojednania narodów całej Europy. Moje spotkanie z prezydentem Miedwiediewem w tym pałacu, w grudniu 2010 roku, dało nadzieję na postęp w tym procesie. Wierzę, że jest możliwe dalsze dobre i konsekwentne dążenie obu stron do rozwijania dialogu, dążenie na rzecz zbliżenia Unii i Rosji. Zarówno współkształtując politykę Unii Europejskiej, jak i w naszych stosunkach dwustronnych z Rosją, jesteśmy zainteresowani dalszym rozwojem naszej współpracy.

Liczymy na szybszy postęp w zbliżaniu Ukrainy do UE i pozostajemy przekonani, że znikną przeszkody, które utrudniają podpisanie wynegocjowanego już porozumienia o stowarzyszeniu Ukrainy z Unią.

Boli nas, jako sąsiadów, blokowanie demokratycznych i europejskich aspiracji narodu białoruskiego. Wierzymy, że zostanie tam przywrócona wolność tym, którzy zostali tej wolności z powodów politycznych pozbawieni.

Wasze Ekscelencje,
Dostojni Goście,

Polska pozostaje przekonanym zwolennikiem utrzymania bliskich, sojuszniczych związków pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi. Wnosimy do nich wkład w wymiarze bilateralnym i poprzez współdziałanie w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Cieszę się, że najbliższy szczyt Sojuszu, w maju bieżącego roku, odbędzie się w Chicago, mieście, z którym związany jest obecny Prezydent Stanów Zjednoczonych, ale które przede wszystkim, dla nas, dla Polaków jest zawsze największym skupiskiem Polaków i osób polskiego pochodzenia żyjących poza granicami naszego kraju. Liczę, że spotkanie NATO, właśnie w Chicago, stanie się dobrą okazją do potwierdzenia więzi transatlantyckich oraz roli Sojuszu w stabilizowaniu bezpieczeństwa w całej strefie euroatlantyckiej z pożytkiem dla wszystkich państw, które się w niej znajdują. Ważne będzie także skuteczne poszukiwanie politycznego rozwiązania dla zbyt długo trwającego i niszczącego konfliktu w Afganistanie.

Moja niedawna wizyta w Chinach była jeszcze jednym z przejawów dążenia Polski do rozszerzenia kontaktów z krajami leżącymi poza Europą. Nasz potencjał i miejsce w Europie predestynują nas, w moim przekonaniu, do intensyfikacji relacji z krajami Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Ich praca i osiągnięcia budzą w Polsce uznanie, szacunek, wielkie zainteresowanie i ogromną życzliwość. Mamy sobie coraz więcej sobie do zaoferowania w sferze gospodarczej, kulturalnej, edukacyjnej.

Jednym z instrumentów naszej obecności w krajach pozaeuropejskich jest pomoc, której  celem powinno być umacnianie stabilności, tworzenie podstaw wzrostu gospodarczego i samodzielności tych narodów, które doświadczyły konfliktów i innych nieszczęść. Staramy się więc dzielić zarówno środkami materialnymi, jak i unikatowym doświadczeniem w budowaniu państwa prawa, poszanowania praw człowieka i żywotnej gospodarki rynkowej.

Polska niezmiennie pozostaje przekonana o wartości praw człowieka - z perspektywy pojedynczych jednostek, większych zbiorowości, zwłaszcza mniejszości narodowych i religijnych, jak i z perspektywy sprawiedliwego pokoju i trwałego rozwoju. Stąd aktywność mającego siedzibę w Warszawie sekretariatu „Wspólnoty Demokracji”, stąd nasze starania o utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji.

Polska pozostanie aktywna w organizacjach międzynarodowych, tych, które służą bezpieczeństwu międzynarodowemu, rozwojowi kontaktów między państwami i kontaktów międzyludzkich, tych, które umacniają prawo międzynarodowe i poszanowanie praw człowieka, które tworzą podstawy zrównoważonego rozwoju oraz rozwiązują problemy globalne, głodu, wykluczenia, pandemii, zwalczają zagrożenia dla środowiska naturalnego człowieka. Będziemy tam, w tych organizacjach aktywni - w Radzie Europy, OBWE, ONZ i organizacjach wyspecjalizowanych tego systemu. Będziemy wspierać to wszystko, co służy dobru ludzkości, co sprzyja dialogowi, tolerancji, niedyskryminacji, co zmniejsza rolę siły militarnej w życiu międzynarodowym.

W poprzednim półroczu Polska przewodziła Radzie Unii Europejskiej, a w połowie bieżącego roku, wspólnie z Ukrainą, będziemy gospodarzem mistrzostw Europy w piłce nożnej, Euro 2012.  Wspomniał o tym także i ksiądz Nuncjusz, to naprawdę dla nas ważne wydarzenie. Chcielibyśmy bardzo, abyśmy mogli je przeżywać także z naszymi przyjaciółmi, także z wszystkimi fanami piłki nożnej. Zadbamy o wszystko. Będziemy starali się, aby to była dobra okazja do poznania Polski, polskiej kultury, Polaków. Zadbamy o wszystko poza jednym – nie możemy zagwarantować, że wszyscy wygrają. Ale liczymy na to, że i poprzez Euro 2012 znajdziemy drogę do tego, co ludzi łączy.

Księże Arcybiskupie Nuncjuszu, Dostojni Goście, Wszyscy Zgromadzeni!

Życzę wszystkim Państwu, Państwa rodzinom, Państwa narodom wszelkich pomyślności na niełatwy, ale przecież mający także i swoją piękną, dobrą perspektywę roku 2012. Życzę wszystkim krajom, życzę także Polsce, aby ten rok przyniósł nam wszystkim pokój i szczęście! Wszystkiego najlepszego.

Źródło: prezydent.pl

   Mario Chayd - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego
EUROPA 
 
OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU ZE SZCZYTEM UNII EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE UKRAINY
INFORMACJA PREMIERA W SPRAWIE SYTUACJI NA UKRAINIE
POLSKA 
 
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 10. POSIEDZENIE SEJMU
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 9. POSIEDZENIE SEJMU
8 POSIEDZENIE SEJMU POSŁOWIE ZAKOŃCZYLI PIERWSZY DZIEŃ OBRAD
8 POSIEDZENIE SENATU
ROZPOCZĘŁO SIĘ 8. POSIEDZENIE SEJMU
8. POSIEDZENIE SENATU
DRUGI DZIEŃ II POSIEDZENIA SEJMU - POSŁOWIE ZAKOŃCZYLI OBRADY
PIERWSZY DZIEŃ 2. POSIEDZENIA SEJMU
DRUGI DZIEŃ 1. POSIEDZENIA SEJMU - POSŁOWIE ZAKOŃCZYLI OBRADY
1. POSIEDZENIE SENATU – DRUGI DZIEŃ
1. POSIEDZENIE SENATU
ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ POSIEDZENIA ROZPOCZYNAJĄCEGO VIII KADENCJĘ SEJMU
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 102. POSIEDZENIE SEJMU – OSTATNIE W VII KADENCJI
PIERWSZY DZIEŃ 102. POSIEDZENIA SEJMU
ROZPOCZĘŁO SIĘ 102. POSIEDZENIE SEJMU – OSTATNIE W VII KADENCJI
100. POSIEDZENIE SEJMU - TRWA DEBATA NA TEMAT PROBLEMU MIGRACJI W EUROPIE
ROZMOWY MARSZAŁEK SEJMU Z SZEFEM PARLAMENTU SZWECJI
KILLION MUNYAMA MORALNOŚĆ GODNA IV RP
KILLION MUNYAMA STĄPANIE PO POLU MINOWYM
KILLION MUNYAMA WSPOMNIENIE
TRANSMISJA Z UROCZYSTOŚCI INAUGURACJI PREZYDENTA RP ANDRZEJA DUDY [ video ]
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 98. POSIEDZENIE SEJMU
TRWA 98. POSIEDZENIE SEJMU
80. POSIEDZENIE SENATU
79. POSIEDZENIE SENATU
TRWA 97. POSIEDZENIE SEJMU
PIERWSZY DZIEŃ 97. POSIEDZENIA SEJMU
ROZPOCZĘŁO SIĘ 97. POSIEDZENIE SEJMU
78. POSIEDZENIE SENATU
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 95. POSIEDZENIE SEJMU
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 77. POSIEDZENIE SENATU
MAŁGORZATA KIDAWA-BŁOŃSKA NOWYM MARSZAŁKIEM SEJMU
DRUGI DZIEŃ 77. POSIEDZENIA SENATU
DRUGI DZIEŃ 95. POSIEDZENIA SEJMU
ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA 77. POSIEDZENIA SENATU RP
77. POSIEDZENIE SENATU
ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 95. POSIEDZENIA SEJMU
IX SESJA RADY DZIELNICY WARSZAWA URSYNÓW
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 94. POSIEDZENIE SEJMU
76. POSIEDZENIE SENATU
PODSUMOWANIE DRUGIEGO DNIA OBRAD 94. POSIEDZENIA SEJMU
76. POSIEDZENIE SENATU
PIERWSZY DZIEŃ 94. POSIEDZENIA SEJMU – POSŁOWIE ZAKOŃCZYLI OBRADY
ROZPOCZĘŁO SIĘ 94. POSIEDZENIE SEJMU
75. POSIEDZENIE SENATU
75. POSIEDZENIE SENATU
75. POSIEDZENIE SENATU
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 92. POSIEDZENIE SEJMU
92. POSIEDZENIE SEJMU – DRUGI DZIEŃ OBRAD
ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 92. POSIEDZENIA SEJMU
ŚWIAT 
 
PREZYDENT UHONOROWANY NAGRODĄ GLOBAL CITIZEN
ZMIANY W NATO MUSZĄ WZMOCNIĆ SOJUSZ
POLSKA NIEZMIENNIE WIERZY W CELE I ZASADY NZ
WYSTĄPIENIE PREZYDENTA RP NA 68. SESJI ZO NZ
ZASTRZEŻENIA DO DZIAŁAŃ RADY BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE SYRII
WIZYTA PREZYDENTA W NOWYM JORKU
GRECJA BEZ EURO?

PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA NA SPOTKANIU Z KORPUSEM DYPLOMATYCZNYM

 
 
• POLSKA
 
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 10. POSIEDZENIE SEJMU UCHWALENIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW PAŃSTWA NA 2016 R. TO GŁÓWNA DECYZJA PODJĘTA PRZEZ POSŁÓW NA 10. POSIEDZENIU SEJMU. PONADTO IZBA PRZYJĘŁA W GŁOSOWANIACH M.IN. NOWE PRAWO O PROKURATURZE ORAZ DOKONAŁA WYBORU CZŁONKÓW RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ. PODCZAS POSIEDZENIA SEJM WYSŁUCHAŁ TAKŻE INFORMACJI SZEFA MSZ O ZADANIACH POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ W 2016 R. I PRZEPROWADZIŁ NAD NIĄ DEBATĘ

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 10. POSIEDZENIE SEJMU


UCHWALENIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW PAŃSTWA NA 2016 R. TO GŁÓWNA DECYZJA PODJĘTA PRZEZ POSŁÓW NA 10. POSIEDZENIU SEJMU. PONADTO IZBA PRZYJĘŁA W GŁOSOWANIACH M.IN. NOWE PRAWO O PROKURATURZE ORAZ DOKONAŁA WYBORU CZŁONKÓW RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ. PODCZAS POSIEDZENIA SEJM WYSŁUCHAŁ TAKŻE INFORMACJI SZEFA MSZ O ZADANIACH POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ W 2016 R. I PRZEPROWADZIŁ NAD NIĄ DEBATĘ

Zgodnie z przyjętą przez Sejm ustawą budżetową na 2016 r. szacowane dochody wyniosą 313,79 mld zł, a wydatki nie będą wyższe niż 368,53 mld zł. Oznacza to, że deficyt budżetowy nie przekroczy 54,74 mld zł. Wzrost gospodarczy wyniesie 3,8 proc. Średnioroczna inflacja ma być na poziomie 1,7 proc., natomiast nominalny wzrost wynagrodzeń wyniesie 3,6 proc. Zatrudnienie wzrośnie o 0,8 proc. W ustawie zapewniono np. środki na: finansowanie programu „Rodzina 500+” jako priorytetu rządu, zwiększenie wynagrodzeń grup pracowniczych objętych od 2010 r. tzw. zamrożeniem płac, a także jednorazowe dodatki dla emerytów i rencistów. Uwzględniono również pieniądze na m.in. dofinansowanie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego oraz podniesienie wydatków na obronę narodową do 2 proc. PKB. W ustawie zapisano też środki na kontynuację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych takich jak np. ochrona odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz modernizacja infrastruktury, w szczególności transportowej. Zgodnie z przyjętym 29 grudnia 2015 r. przez Prezydium Sejmu harmonogramem, ustawa budżetowa ma zostać przekazana do prac w Senacie 2 lutego. Senatorowie będą mieli czas do 22 lutego 2016 r. 23 lutego 2016 r. Komisja Finansów Publicznych zajmie się ewentualnymi senackimi poprawkami do budżetu. Głosowanie nad nimi odbędzie się na posiedzeniu Sejmu 24-26 lutego 2016 r. Ustawa budżetowa na 2016 r. ma być przekazana do podpisu prezydenta 29 lutego 2016 r.

Uchwalenie nowego Prawa o prokuraturze wraz z przepisami wprowadzającymi tę ustawę to kolejna decyzja podjęta przez posłów w głosowaniach podczas 10. posiedzenia Sejmu. Prace nad nowymi regulacjami będą kontynuowane w Senacie. Ustawa w kompleksowy sposób reguluje zasady funkcjonowania prokuratury. Zastąpi przepisy obowiązujące od 1985 r., które nie spełniały potrzeb nowoczesnego państwa prawa oraz wyzwań związanych z rozwojem technologii i przestępczości, w szczególności o charakterze terrorystycznym i zorganizowanej przestępczości finansowo-gospodarczej.

Ustawa Prawo o prokuraturze przewiduje połączenie stanowiska Prokuratora Generalnego oraz Ministra Sprawiedliwości. Prokuratorem Generalnym, a tym samym szefem resortu sprawiedliwości, będzie mogła zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie, korzystająca z pełni praw, niekarana, nieskazitelnego charakteru oraz mająca ukończone studia prawnicze. Ujednolicone zostało nazewnictwo jednostek poszczególnych szczebli organizacyjnych prokuratury. W strukturze tej znalazły się: Prokuratura Krajowa, prokuratury regionalne, okręgowe i rejonowe. Bez zmian został odrębny pion prokuratury funkcjonującej w ramach IPN. Ustawa likwiduje kadencyjność stanowisk funkcyjnych i kierowniczych w prokuraturze. Ponadto skróceniu uległ okres pracy na poszczególnych poziomach prokuratury pozwalający na awans, co ma umożliwić promowanie młodych, wyróżniających się i dynamicznych prokuratorów. Wyróżniający się prokuratorzy śledczy będą też mogli otrzymać nagrody pieniężne i wcześniejsze awanse od Prokuratora Generalnego oraz Krajowego. Postępowania dyscyplinarne mają być jawne oraz sprawniej prowadzone.

Zgodnie z ustawą, prokuratorem (w tym Prokuratorem Generalnym) nie będzie mogła być osoba, która pełniła służbę zawodową, pracowała lub była współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa wymienionych w ustawie o IPN, a także sędziowie, którzy sprzeniewierzyli się niezawisłości sędziowskiej. Prokuratorem będą mogły zostać osoby posiadające wyłącznie obywatelstwo polskie. Kolejna przyjęta zmiana to włączenie prokuratury wojskowej w struktury prokuratury powszechnej. Ma ona zachować prawną odrębność poprzez m.in. utworzenie stanowiska Zastępcy Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych, na poziomie Prokuratury Krajowej – Departamentu do Spraw Wojskowych, a na poziomie prokuratur okręgowych i rejonowych – odpowiednio wydziałów i działów do spraw wojskowych.

W miejsce Prokuratury Generalnej (PG) powstanie Prokuratura Krajowa (PK) jako centralny organ prokuratury. Zajmie się obsługą zadań Prokuratora Generalnego, a także koordynacją działań związanych ze ściganiem najpoważniejszych przestępstw o charakterze terrorystycznym, korupcyjnym, skarbowym, gospodarczo-finansowym oraz w zakresie przestępczości zorganizowanej. W Prokuraturze Krajowej powstanie Wydział Spraw Wewnętrznych, zajmujący się przestępstwami popełnianymi przez sędziów, prokuratorów i asesorów. Poza tym Prokuratura Krajowa będzie prowadzić postępowania przygotowawcze w sprawach zawiłych pod względem faktycznym i prawnym oraz z obszernym materiałem dowodowym. Warunkiem będzie wydanie przez Prokuratora Generalnego odpowiedniego zarządzenia. W związku z tą kompetencją Prokurator Krajowy będzie mógł powołać zespół prokuratorów do przeprowadzenia postępowania. W jego skład będą mogli wejść funkcjonariusze innych służb, a w charakterze doradców lub konsultantów, a także prokuratorzy i sędziowie w stanie spoczynku. Prokuratora Krajowego, będącego zarazem I zastępcą Prokuratora Generalnego, oraz innych zastępców PG, będzie powoływał i odwoływał spośród prokuratorów PK premier na wniosek PG, po uzyskaniu opinii prezydenta. Odwołanie tych osób będzie wymagało zgody prezydenta.

Na miejsce Prokuratur Apelacyjnych stworzone zostaną Prokuratury Regionalne. Ich zadaniem będzie ściganie najpoważniejszych przestępstw finansowych oraz skarbowych. W prokuraturach okręgowych prowadzone będą postępowania przygotowawcze w sprawach o poważne przestępstwa kryminalne, finansowe i skarbowe.

Ustawa likwiduje Krajową Radę Prokuratury i tworzy w jej miejsce Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym. Będzie to organ o charakterze doradczym, bez udziału polityków. W jego skład wejdą przedstawiciele każdego poziomu prokuratury oraz prokuratorzy w stanie spoczynku. Ustawa umożliwia prowadzenie postępowań przygotowawczych w formie elektronicznej i kierowania ich wraz ze sporządzonym w takiej samej formie aktem oskarżenia do sądu. Prokurator Generalny, Prokurator Krajowy lub inny prokurator upoważniony przez nich będzie mógł sprawować kontrolę nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi poprzez wgląd w materiały. Ponadto ustawa zawiera przepisy regulujące zasady przekazywania przez prokuratorów informacji z toczących się postępowań przygotowawczych innym organom władzy publicznej oraz mediom. Ponadto ustawa umożliwia prokuratorom w stanie spoczynku powrotu do służby czynnej oraz zrzeczenie się stanu spoczynku na czas pełnienia mandatu posła lub senatora.

Z kolei uchwalone Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze stwarzają podstawy prawne do wprowadzenia w życie Prawa o prokuraturze. Zgodnie z ustawą nowe przepisy mają wejść w życie 4 marca 2016 r., z nielicznymi wyjątkami, dotyczącymi głównie przepisów regulujących status prokuratorów wojskowych, które będą obowiązywać od 4 kwietnia 2016 r. Ustawa zmienia też przepisy m.in. Kodeksu postępowania karnego, ustawy o pracownikach sądów i prokuratury oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.

Sejm znowelizował ustawę o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Celem nowelizacji jest stabilizacja zawodowej służby wojskowej. Ustawa znosi ograniczenia czasowe w pełnieniu przez żołnierzy zawodowych kontraktowej służby wojskowej. Dotychczas kontrakty mogły być podpisywane łącznie na maksymalnie 12 lat. Zmiana ta ma pozwolić na utrzymanie w zawodowej służbie wojskowej wykwalifikowanych, doświadczonych żołnierzy, co przyczyni się do podniesienia zdolności bojowych jednostek wojskowych. Ponadto dzięki nowelizacji żołnierze rezerwy, którzy zostali zwolnieni przed upływem 12 lat, będą mogli ponownie ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej. Nowelizacja jest podyktowana m.in. aktualnymi potrzebami służby wojskowej. Nowe rozwiązania są także odpowiedzią na oczekiwania dowódców poszczególnych szczebli kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi oraz żołnierzy zawodowych służby kontraktowej. Nowelizacja dotyczy w szczególności żołnierzy z korpusu szeregowych zawodowych. Dzięki usunięciu ograniczenia czasu trwania służby kontraktowej żołnierze powołani przed 1 stycznia 2013 r. uzyskają prawo do emerytury po 15 latach służby. Będą oni mogli też skorzystać z odprawy mieszkaniowej dla wojskowych, którzy nabyli prawo do emerytury. Ustawa będzie teraz przedmiotem prac Senatu.

Uchwalenie ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego to kolejna decyzja podjęta przez posłów w głosowaniach. Celem ustawy jest bardziej przejrzyste i łatwiejsze ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Wejście w życie nowych przepisów ma umożliwić przedsiębiorcom wykorzystywania pozyskanych informacji i danych do tworzenia nowych produktów i usług, co pozwoli zwiększyć konkurencyjność i innowacyjność gospodarki. Ustawa wdraża dyrektywę 2013/37/UE zmieniającą dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Dotychczasowe przepisy o ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej znajdują się w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Przeniesienie ich do nowej ustawy sprawi, że będzie można łatwiej rozróżnić tryb „dostępu do informacji” od „ponownego wykorzystywania”. W ustawie uwzględniono kluczową zasadę, że wszystkie dokumenty udostępniane przez organy sektora publicznego mogą być ponownie wykorzystywane do dowolnych celów komercyjnych lub niekomercyjnych, chyba że są zabezpieczone prawami własności intelektualnej osób trzecich. Zasada ta funkcjonuje w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z ustawą, „informacja sektora publicznego” to każda treść lub jej część (utrwalona w formie papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) będąca w posiadaniu podmiotów, które ją udostępniają lub przekazują do ponownego wykorzystywania. Natomiast „ponowne wykorzystywanie” to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, prawne czy jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla których zostały wytworzone. W związku z wdrożeniem dyrektywy 2013/37/UE ustawa poszerza katalog dokumentów udostępnianych w celu ponownego wykorzystywania o zasoby bibliotek (w tym naukowych), muzeów i archiwów państwowych. W praktyce oznacza to, że wizerunki muzealiów, reprodukcje materiałów archiwalnych i reprodukcje materiałów bibliotecznych będą mogły być ponownie wykorzystywane w celach komercyjnych i niekomercyjnych, z pełnym poszanowaniem praw własności intelektualnej. Ustawa określa także tzw. podmioty zobowiązane do udostępniania lub przekazania informacji sektora publicznego do jej ponownego wykorzystywania – m.in. jednostki sektora finansów publicznych i inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Informacje te będą udostępnione na stronie BIP lub w centralnym repozytorium informacji publicznej albo przekazane na wniosek. W ustawie zawarto naczelną zasadę, że każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Jedynym ograniczeniem jest m.in. ochrona informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych, a także prywatność osoby fizycznej i tajemnica przedsiębiorcy. Informacje sektora publicznego będą udostępniane lub przekazywane do ponownego wykorzystywania bezwarunkowo. Zasadniczo informacje sektora publicznego będą udostępniane lub przekazywane do ponownego wykorzystywania bezpłatnie. Opłatę będzie można nałożyć, jeśli przygotowanie lub przekazanie informacji – w sposób wskazany przez wnioskodawcę – wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Opłata nie będzie mogła być wyższa niż wydatki poniesione na przygotowanie informacji. Jedynie muzea państwowe i samorządowe będą mogły nakładać opłaty wyższe od kosztów bezpośrednio poniesionych (z uwzględnieniem rozsądnego zwrotu z inwestycji). Ustawą zajmą się teraz senatorowie.

Sejm znowelizował też ustawę o kontroli niektórych inwestycji. Nowelizacja poszerza zakres spółek o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa narodowego i porządku publicznego o firmy zajmujące się produkcją Renu. Ren to metal ciężki, charakteryzujący się bardzo wysoką temperaturą topnienia i wrzenia, twardością oraz odpornością na ścieranie, mający zastosowanie m.in. w przemyśle lotniczym oraz kosmicznym. Za spółki strategiczne będą też mogły zostać uznane podmioty zajmujące się wydobyciem i przeróbką rud metali wykorzystywanych do produkcji m.in. materiałów wybuchowych i broni. W nowelizacji poszerzone zostały także kompetencje doradcze Komitetu Konsultacyjnego oraz doprecyzowane kwestie dotyczące trybu wydawania rekomendacji przez ten organ. Zgodnie z przyjętymi zmianami w określonych przypadkach Komitet Konsultacyjny będzie przedstawiał ministrowi skarbu swoje stanowisko wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. Dotychczasowy skład komitetu ma zostać także uzupełniony o przedstawicieli ministrów odpowiedzialnych za sprawy energii, gospodarki morskiej oraz kopalin. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Posłowie zdecydowali w głosowaniu o skierowaniu do dalszych prac w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także niektórych innych ustaw. Projekt zawiera propozycję nadania społeczności Ślązaków statusu mniejszości etnicznej. Zgodnie z projektem po nadaniu Ślązakom statusu mniejszości etnicznej przedstawiciele tej społeczności weszliby w skład Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Poza tym decyzją Izby do rozpatrzenia w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży trafi obywatelski projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym publiczne szkoły ponadgimnazjalne będą organizowały lekcje religii na życzenie uczniów. Ponadto projekt wprowadza zakaz finansowania nauki religii ze środków publicznych.

Izba przyjęła też Informację rządu w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2015 r. (przewodnictwo Luksemburga w Radzie Unii Europejskiej).

Posłowie zdecydowali o obsadzeniu dwóch wakatów w Radzie Polityki Pieniężnej – na członków tego gremium zostali wybrani Grażyna Ancyparowicz oraz Eryk Łon.

Ponadto Sejm nie wyraził zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jacka Żalka.

Podczas 10. posiedzenia Sejm rozpatrzył także w pierwszym czytaniu poselski projekt nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Zmiany są konsekwencją utworzenia nowego działu administracji rządowej – energia oraz Ministra Energii. W konsekwencji część zadań dotychczas wykonywanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki zostaje przekazana szefowi nowego resortu energii. W celu wykonywania sprawnego zarządu nad przebiegiem procesów energetycznych projekt przewiduje, że od 1 kwietnia 2016 r. będzie on sprawował nadzór nad wymienionymi w projekcie największymi spółkami energetycznymi. Chodzi o następujące podmioty: Enea, Energa, Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica, Polska Grupa Energetyczna, Tauron Polska Energia, Siarkopol Gdańsk oraz TF Silesia. Nadzór objąłby też spółki zależne. Minister Energii będzie również nadzorował: przedsiębiorstwa górnicze, z wyjątkiem Lubelskiego Węgla „Bogdanka”, spółki od nich zależne, CZW „Węglozbyt”, „Węglokoks” w Katowicach, Centralną Stację Ratownictwa Górniczego, a także ich spółki zależne oraz kopalnie soli w Bochni i Wieliczce. Ponadto projekt przewiduje, że Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej będzie wykonywać uprawnienia Skarbu Państwa w stosunku do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego i operatora systemu przesyłowego gazowego oraz Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych Przyjaźń. Zaproponowane przez grupę posłów KP Prawo i Sprawiedliwość zmiany w dotychczasowych przepisach uzasadnił poseł Maciej Małecki. Decyzją Sejmu prace nad projektem będą kontynuowane w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.

Zdjęcia: Rafał Zambrzycki.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego
 
• POLSKA
 
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 9. POSIEDZENIE SEJMU DYSKUSJA NAD SPRAWOZDANIEM KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH O PROJEKCIE BUDŻETU PAŃSTWA NA 2016 R., A TAKŻE DEBATA O PROPONOWANYCH ZMIANACH W FUNKCJONOWANIU PROKURATURY ORAZ O PROPOZYCJI WZMOCNIENIA OCHRONY DZIECI PRZED PEDOFILIĄ TO GŁÓWNE PUNKTY OBRAD 9. POSIEDZENIA IZBY

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 9. POSIEDZENIE SEJMU


DYSKUSJA NAD SPRAWOZDANIEM KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH O PROJEKCIE BUDŻETU PAŃSTWA NA 2016 R., A TAKŻE DEBATA O PROPONOWANYCH ZMIANACH W FUNKCJONOWANIU PROKURATURY ORAZ O PROPOZYCJI WZMOCNIENIA OCHRONY DZIECI PRZED PEDOFILIĄ TO GŁÓWNE PUNKTY OBRAD 9. POSIEDZENIA IZBY

W pierwszym dniu posiedzenia posłowie dyskutowali nad poprawkami zaproponowanymi przez Komisję Finansów Publicznych do projektu ustawy budżetowej na 2016 r. Chodzi m.in. o utworzenie rezerwy celowej w wysokości 20 mln zł na wsparcie działalności hospicjów w województwie łódzkim, przesunięcie 220 tys. zł w ramach budżetu NIK z podróży zagranicznych na delegacje krajowe oraz 3,5 mln zł z budżetów komend wojewódzkich Policji na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Komisyjne propozycje zmian przedstawiał sprawozdawca Komisji poseł Andrzej Jaworski. Podstawowe dane makroekonomiczne nie zostały zmienione na etapie prac parlamentarnych. Zgodnie z pierwotną propozycją rządu, szacowane dochody wyniosą 313,79 mld zł, a wydatki nie będą wyższe niż 368,53 mld zł. Oznacza to, że deficyt budżetowy nie przekroczy 54,74 mld zł. Wzrost gospodarczy wyniesie 3,8 proc. Średnioroczna inflacja ma być na poziomie 1,7 proc., natomiast nominalny wzrost wynagrodzeń wyniesie 3,6 proc. Zatrudnienie wzrośnie o 0,8 proc. W projekcie budżetu na 2016 r. zapewniono np. środki na: finansowanie programu „Rodzina 500+” jako priorytetu rządu, zwiększenie wynagrodzeń grup pracowniczych objętych od 2010 r. tzw. zamrożeniem płac, a także jednorazowe dodatki dla emerytów i rencistów. Uwzględniono również pieniądze na m.in. dofinansowanie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego oraz podniesienie wydatków na obronę narodową do 2 proc. PKB. W projekcie zapisano też środki na kontynuację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych takich jak np. ochrona odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz modernizacja infrastruktury, w szczególności transportowej. W czasie dyskusji nad sprawozdaniem z prac komisyjnych posłowie zgłosili kolejne poprawki, które trafiły do Komisji Finansów Publicznych. Ostateczną decyzję w sprawie kształtu budżetu państwa na 2016 r. Sejm ma podjąć pierwszego dnia 10. posiedzenia, rozpoczynającego się blokiem głosowań.

Poseł sprawozdawca Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Marek Ast przedstawił Izbie zaproponowane przez komisję zmiany w nowym Prawie o prokuraturze (druk nr 162) oraz w ustawie wprowadzającej go (druk nr 163). W przypadku Prawa o prokuraturze komisja zaproponowała do projektu poprawki w większości o charakterze redakcyjno-legislacyjnym. Ponadto komisja m.in. doprecyzowała, że ewentualne roszczenia związane z przekazywaniem przez prokuratorów mediom i innym osobom informacji o prowadzonych sprawach będą pokrywane przez Skarb Państwa. W sprawozdaniu znalazł się też przepis wskazujący okoliczności, w których wygasa mandat wybieranych członków Krajowej Rady Prokuratorów. W projekcie ustawy wprowadzającej komisja rozszerzyła zakres przepisów, które wejdą w życie 4 kwietnia br. (cała regulacja ma wejść w życie miesiąc wcześniej, 4 marca 2016 r.).

Najistotniejsze założenia reformy pozostały niezmienione w stosunku do pierwotnych projektów. Projekt z druku nr 162 w kompleksowy sposób reguluje zasady funkcjonowania prokuratury. Ma zastąpić ustawę uchwaloną w 1985 r., która w ocenie wnioskodawców nie spełnia potrzeb nowoczesnego państwa prawa oraz wyzwań związanych z rozwojem technologii i przestępczości, w szczególności o charakterze terrorystycznym i zorganizowanej przestępczości finansowo-gospodarczej.

Projekt zakłada połączenie stanowiska Prokuratora Generalnego oraz Ministra Sprawiedliwości. Prokuratorem Generalnym, a tym samym szefem resortu sprawiedliwości, będzie mogła zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie, korzystająca z pełni praw, niekarana, nieskazitelnego charakteru oraz mająca ukończone studia prawnicze. Ujednolicone ma być nazewnictwo jednostek poszczególnych szczebli organizacyjnych prokuratury. W strukturze tej znajdą się: Prokuratura Krajowa, prokuratury regionalne, okręgowe i rejonowe. Bez zmian zostaje odrębny pion prokuratury funkcjonującej w ramach IPN. Projekt likwiduje kadencyjność stanowisk funkcyjnych i kierowniczych w prokuraturze. Ponadto wnioskodawcy proponują skrócenie okresu pracy na poszczególnych poziomach prokuratury pozwalającego na awans, co ma umożliwić promowanie młodych, wyróżniających się i dynamicznych prokuratorów. Wyróżniający się prokuratorzy śledczy będą też mogli otrzymać nagrody pieniężne i wcześniejsze awanse od Prokuratora Generalnego oraz Krajowego. Postępowania dyscyplinarne mają być jawne oraz sprawniej prowadzone.

Zgodnie z projektem, prokuratorem (w tym Prokuratorem Generalnym) nie będzie mogła być osoba, która pełniła służbę zawodową, pracowała lub była współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa wymienionych w ustawie o IPN, a także sędziowie, którzy sprzeniewierzyli się niezawisłości sędziowskiej. Prokuratorem będą mogły zostać osoby posiadające wyłącznie obywatelstwo polskie. Kolejna proponowana zmiana to włączenie prokuratury wojskowej w struktury prokuratury powszechnej. Ma ona zachować prawną odrębność poprzez m.in. utworzenie stanowiska Zastępcy Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych, na poziomie Prokuratury Krajowej – Departamentu do Spraw Wojskowych, a na poziomie prokuratur okręgowych i rejonowych – odpowiednio wydziałów i działów do spraw wojskowych.

W miejsce Prokuratury Generalnej (PG) ma powstać Prokuratura Krajowa (PK) jako centralny organ prokuratury. Ma zajmować się obsługą zadań Prokuratora Generalnego, a także koordynować działania związane ze ściganiem najpoważniejszych przestępstw o charakterze terrorystycznym, korupcyjnym, skarbowym, gospodarczo-finansowym oraz w zakresie przestępczości zorganizowanej. W Prokuraturze Krajowej ma też funkcjonować Wydział Spraw Wewnętrznych, zajmujący się przestępstwami popełnianymi przez sędziów, prokuratorów i asesorów. Poza tym Prokuratura Krajowa będzie prowadzić postępowania przygotowawcze w sprawach zawiłych pod względem faktycznym i prawnym oraz z obszernym materiałem dowodowym. Warunkiem będzie wydanie przez Prokuratora Generalnego odpowiedniego zarządzenia. W związku z tą kompetencją Prokurator Krajowy będzie mógł powołać zespół prokuratorów do przeprowadzenia postępowania. W jego skład będą mogli wejść funkcjonariusze innych służb, a w charakterze doradców lub konsultantów, a także prokuratorzy i sędziowie w stanie spoczynku. Prokuratora Krajowego, będącego zarazem I zastępcą Prokuratora Generalnego, oraz innych zastępców PG, ma powoływać i odwoływać spośród prokuratorów PK premier na wniosek PG, po uzyskaniu opinii prezydenta. Odwołanie tych osób ma wymagać zgody prezydenta.

Na miejsce Prokuratur Apelacyjnych stworzone zostaną Prokuratury Regionalne. Ich zadaniem ma być ściganie najpoważniejszych przestępstw finansowych oraz skarbowych. W prokuraturach okręgowych prowadzone będą postępowania przygotowawcze w sprawach o poważne przestępstwa kryminalne, finansowe i skarbowe.

Projekt likwiduje Krajową Radę Prokuratury i tworzy w jej miejsce Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym. Ma to być organ o charakterze doradczym, bez udziału polityków. W jego skład mają wchodzić przedstawiciele każdego poziomu prokuratury oraz prokuratorzy w stanie spoczynku. Projekt umożliwia prowadzenie postępowań przygotowawczych w formie elektronicznej i kierowania ich wraz ze sporządzonym w takiej samej formie aktem oskarżenia do sądu. Prokurator Generalny, Prokurator Krajowy lub inny prokurator upoważniony przez nich mógł sprawować kontrolę nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi poprzez wgląd w materiały. Ponadto projekt zawiera przepisy regulujące zasady przekazywania przez prokuratorów informacji z toczących się postępowań przygotowawczych innym organom władzy publicznej oraz mediom. W projekcie znalazła się też propozycja umożliwienia prokuratorom w stanie spoczynku powrotu do służby czynnej oraz możliwość zrzeczenia się stanu spoczynku na czas pełnienia mandatu posła lub senatora.

Natomiast projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze (druk nr 163) stwarza podstawy prawne do wprowadzenia w życie poselskiej propozycji zawartej w druku nr 162. Zgodnie z projektem z druku nr 163 nowe Prawo o prokuraturze ma wejść w życie 4 marca 2016 r., z nielicznymi wyjątkami, dotyczącymi głównie przepisów regulujących status prokuratorów wojskowych, które będą obowiązywać od 4 kwietnia 2016 r. Projektowana ustawa zmienia też przepisy m.in. Kodeksu postępowania karnego, ustawy o pracownikach sądów i prokuratury oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych. W czasie dyskusji plenarnej zostały zgłoszone do projektu kolejne propozycje zmian, które zostały skierowane do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Od uzasadnienia przedstawionego przez sekretarza stanu w resorcie sprawiedliwości Patryka Jakiego rozpoczęły się parlamentarne prace nad rządowym projektem ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Projekt przewiduje nowe narzędzia walki z pedofilią. Dokument – jak podkreśla wnioskodawca – jest odpowiedzią na brak w obecnym systemie prawnym wystarczających środków umożliwiających realną kontrolę sprawców przestępstw na tle seksualnym, w tym przede wszystkim pedofilów, tak by zapobiec recydywie. M.in. zakłada utworzenie Rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym. Pracodawcy oraz organizatorzy działalności związanej z wychowaniem, edukacją i leczeniem dzieci będą mieli obowiązek sprawdzenia w rejestrze osoby, którą zamierzają zatrudnić. Rejestr będzie się składał z dwóch baz: Rejestru z dostępem ograniczonym i Rejestru publicznego, do którego dostęp będzie powszechny i bez ograniczeń. Prawo dostępu do rejestru ograniczonego będą miały m.in.: sądy, prokuratorzy, Policja, ABW, Służba Celna, CBA oraz organy administracji rządowej i samorządowej. Będą w nim gromadzone dane m.in. o: osobach prawomocnie skazanych za przestępstwa na tle seksualnym, osobach, którym prawomocnie warunkowo umorzono, na podstawie amnestii, postępowanie karne w sprawach o takie przestępstwa oraz o osobach, wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające. Dane zamieszczane w rejestrze będą pochodziły z Krajowego Rejestru Karnego. Będą zamieszczane z urzędu jako następstwo prawomocnych orzeczeń. Chodzi m.in. o dane identyfikacyjne, określenie organu wydającego orzeczenie (data wydania i uprawomocnienia), kwalifikację prawną czynu, informację o tym, że pokrzywdzonym był dziecko poniżej 15. roku życia, datę rozpoczęcia i zakończenia wykonywania kary i miejsce jej odbywania. Ponadto w rejestrze znajdą się m.in. fotografia, wzrost i kolor oczu, miejsce zameldowania skazanego i faktyczny adres pobytu. Sprawcy wpisani do rejestru będę musieli każdorazowo zgłaszać zmianę miejsca pobytu na Policję najpóźniej w trzecim dniu pobytu. Z kolei Rejestr dostępny publicznie będzie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości. Znajdą się w nim informacje o sprawcach, którzy dopuścili się przestępstwa zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem na dzieciach poniżej 15. roku życia oraz o osobach, które popełniły przestępstwo seksualne w warunkach recydywy. Dostępna będzie także nazwa miejscowości, w której skazany przebywa. Zgodnie z projektem powstanie też policyjna mapa zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym zawierająca aktualne informacje o miejscach szczególnie niebezpiecznych. Będzie ona dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji. Projekt trafił do dalszych prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Posłowie zgłosili też kolejne poprawki do poselskiego projektu nowelizacji ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, które trafiły do Komisji Obrony Narodowej. Celem projektu nowelizacji jest stabilizacja zawodowej służby wojskowej. Projekt zakłada, że żołnierze zawodowi będą mogli pełnić kontraktową służbę wojskową bez ograniczeń czasowych. Obecnie kontrakty mogą być podpisywane łącznie na maksymalnie 12 lat. Zdaniem autorów projektu zniesienie limitu pozwoli na utrzymanie w zawodowej służbie wojskowej wykwalifikowanych, doświadczonych żołnierzy, co przyczyni się do podniesienia zdolności bojowych jednostek wojskowych. Ponadto dzięki nowelizacji żołnierze rezerwy, którzy zostali zwolnieni przed upływem 12 lat, będą mogli ponownie ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej. Według wnioskodawców nowelizacja jest podyktowana m.in. aktualnymi potrzebami służby wojskowej. Nowe rozwiązania są także odpowiedzią na oczekiwania dowódców poszczególnych szczebli kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi, jak i żołnierzy zawodowych służby kontraktowej. Proponowana nowelizacja dotyczy w szczególności żołnierzy z korpusu szeregowych zawodowych. Autorzy projektu przedstawiają w uzasadnieniu dane statystyczne dotyczące liczby szeregowych zawodowych zbliżających się do końca 12-letniej służby kontraktowej w kolejnych latach: 2016 r. – 924, 2017 r. – 1183, 2018 r. – 1887 r., 2019 r. – 4791, 2020 r. – 7759, 2021 r. – 3553, 2022 r. – 3280. Wnioskodawcy zauważają również, że dzięki usunięciu ograniczenia czasu trwania służby kontraktowej żołnierze powołani przed 1 stycznia 2013 r. uzyskają prawo do emerytury po 15 latach służby. Będą oni mogli też skorzystać z odprawy mieszkaniowej dla wojskowych, którzy nabyli prawo do emerytury. Projekt był już przedmiotem prac posłów zasiadających w Komisji Obrony Narodowej, która przyjęła głównie poprawki legislacyjne i doprecyzowujące. Zaproponowała m.in. uzupełnienie projektu o przepis zachowujący w mocy dotychczasowe rozporządzenia do czasu wydania nowych aktów wykonawczych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie. Na posiedzeniu Sejmu sprawozdanie z ich prac przedstawił poseł Michał Jach.

Przedmiotem obrad były też komisyjne propozycje zmian w rządowym projekcie ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Przedstawił je poseł Jerzy Polaczek. W stosunku do pierwotnego przedłożenia Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych uzupełniła projektowane rozwiązania m.in. o przepisy zobowiązujące Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej do udostępniania nieodpłatnie informacji o stanie atmosfery i hydrosfery, stanie zasobów wód podziemnych, przetwarzanych w wyniku standardowych procedur, organom władzy publicznej oraz właścicielom wód lub działającym w ich imieniu zarządcom, uczelniom, instytutom badawczym oraz jednostkom naukowym PAN (powyższe dane nie mogą być udostępniane w celach komercyjnych). Ponadto projekt w brzmieniu przyjętym przez komisję zobowiązuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Instytut Geologiczny do nieodpłatnego przekazywania w celu ponownego wykorzystywania informacji zbieranych i przetwarzanych w wyniku realizacji standardowych procedur również innym odbiorcom.

Celem projektu – wynikającym zarówno z projektu pierwotnego, jak i po uwzględnieniu zmian zaproponowanych przez komisję – jest bardziej przejrzyste i łatwiejsze ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Wejście w życie nowych przepisów ma umożliwić przedsiębiorcom wykorzystywania pozyskanych informacji i danych do tworzenia nowych produktów i usług, co pozwoli zwiększyć konkurencyjność i innowacyjność gospodarki. Projekt wdraża dyrektywę 2013/37/UE zmieniającą dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Obecnie przepisy o ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej znajdują się w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Przeniesienie ich do nowej ustawy sprawi, że będzie można łatwiej rozróżnić tryb „dostępu do informacji” od „ponownego wykorzystywania”. W projekcie uwzględniono kluczową zasadę, że wszystkie dokumenty udostępniane przez organy sektora publicznego mogą być ponownie wykorzystywane do dowolnych celów komercyjnych lub niekomercyjnych, chyba że są zabezpieczone prawami własności intelektualnej osób trzecich. Zasada ta funkcjonuje w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z projektem, „informacja sektora publicznego” to każda treść lub jej część (utrwalona w formie papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) będąca w posiadaniu podmiotów, które ją udostępniają lub przekazują do ponownego wykorzystywania. Natomiast „ponowne wykorzystywanie” to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, prawne czy jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla których zostały wytworzone. W związku z wdrożeniem dyrektywy 2013/37/UE projekt poszerza katalog dokumentów udostępnianych w celu ponownego wykorzystywania o zasoby bibliotek (w tym naukowych), muzeów i archiwów państwowych. W praktyce oznacza to, że wizerunki muzealiów, reprodukcje materiałów archiwalnych i reprodukcje materiałów bibliotecznych będą mogły być ponownie wykorzystywane w celach komercyjnych i niekomercyjnych, z pełnym poszanowaniem praw własności intelektualnej. Projekt określa także tzw. podmioty zobowiązane do udostępniania lub przekazania informacji sektora publicznego do jej ponownego wykorzystywania – m.in. jednostki sektora finansów publicznych i inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Informacje te będą udostępnione na stronie BIP lub w centralnym repozytorium informacji publicznej albo przekazane na wniosek. W projekcie zawarto naczelną zasadę, że każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Jedyny ograniczeniem jest m.in. ochrona informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych, a także prywatność osoby fizycznej i tajemnicę przedsiębiorcy. Informacje sektora publicznego będą udostępniane lub przekazywane do ponownego wykorzystywania bezwarunkowo. Zasadniczo informacje sektora publicznego będą udostępniane lub przekazywane do ponownego wykorzystywania bezpłatnie. Opłatę będzie można nałożyć, jeśli przygotowanie lub przekazanie informacji – w sposób wskazany przez wnioskodawcę – wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Opłata nie będzie mogła być wyższa niż wydatki poniesione na przygotowanie informacji. Jedynie muzea państwowe i samorządowe będą mogły nakładać opłaty wyższe od kosztów bezpośrednio poniesionych (z uwzględnieniem rozsądnego zwrotu z inwestycji). Głosowanie nad projektem odbędzie się na kolejnym posiedzeniu Sejmu.

Posłowie wysłuchali też przygotowanej przez rząd Informacji dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2015 r. (przewodnictwo Luksemburga w Radzie Unii Europejskiej). Zgodnie z dokumentem, luksemburska prezydencja działała m.in. na rzecz: stymulowania inwestycji w celu pobudzenia wzrostu i zatrudnienia, pogłębienia społecznego wymiaru Unii Europejskiej, promowania zrównoważonego rozwoju oraz wzmocnienia obecności UE na arenie międzynarodowej. Na działania podejmowane przez prezydencję luksemburską oraz Radę UE w opisywanym okresie duży wpływ miała fala migracji z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki. Przewodnictwo Luksemburga musiało zmierzyć się również z konsekwencjami ataków terrorystycznych, które miały miejsce 13 listopada ub.r. w Paryżu. Prace prezydencji luksemburskiej w zakresie walki z terroryzmem skupiły się na poprawie bezpieczeństwa obywateli, zapobieganiu radykalizacji i ochronie wartości oraz wzmocnieniu współpracy międzynarodowej. Dyskusje unijne (z aktywnym udziałem Polski) koncentrowały się m.in. na tworzeniu jednolitego rynku cyfrowego, jako skutecznego narzędzia umożliwiającego wspólny wzrost gospodarczy wszystkich regionów UE. Rząd podkreśla, że w ramach prac Rady UE ważne też było zapewnienie efektywnego funkcjonowania rynku wewnętrznego UE. Polska popierała m.in. działania na rzecz realizacji agendy prowzrostowej. Polska aktywnie wspierała także dążenia przewodnictwa Luksemburga zmierzające do osiągnięcia porozumienia dotyczącego Dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci informacji (NIS), której przyjęcie jest istotne dla budowy jednolitego rynku cyfrowego i rozwoju związanych z nim inicjatyw. Zdaniem rządu jednym z ważnych priorytetów działań Polski w UE pozostała ochrona swobody przepływu osób i świadczenia usług. Jednym z ważniejszych tematów, zarówno dla Polski jak i Prezydencji luksemburskiej, było również bezpieczeństwo energetyczne. Jak czytamy w dokumencie, w ramach polityki zagranicznej prezydencja luksemburska w opisywanym okresie, podejmowała działania w celu wzmocnienia obecności UE na arenie międzynarodowej. Dla Polski szczególnie istotne było wzmocnienie współpracy ze wschodnimi sąsiadami UE. W imieniu rządu dokument przedstawił sekretarz stanu w resorcie spraw zagranicznych Konrad Szymański. Głosowanie nad projektem uchwały Sejmu w sprawie przyjęcia informacji zostanie przeprowadzone na następnym posiedzeniu Izby.

Posłowie przeprowadzili dyskusję nad obywatelskim projektem ustawy, który dotyczy organizacji nauki religii w szkołach publicznych i zasad jej finansowania. W projekcie przewidziano, że publiczne szkoły ponadgimnazjalne będą organizowały naukę religii na życzenie uczniów. Obecnie do osiągnięcia pełnoletniości decyzję w tej sprawie podejmują rodzice lub uczniowie. Projekt wprowadza też zakaz finansowania nauki religii ze środków publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Projekt uzasadnił przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Marcin Celiński. W związku ze zgłoszonym w dyskusji wnioskiem o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu o jego dalszych losach Sejm zdecyduje w głosowaniu.

Posłowie wysłuchali również sprawozdania Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich w sprawie wniosku o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie posła Jacka Żalka do odpowiedzialności karnej. Decyzję w tej sprawie Izba podejmie w głosowaniu podczas kolejnego posiedzenia Sejmu.

W drugim dniu 9. posiedzenia Sejm wysłuchał ponadto informacji rządu na temat sytuacji finansowej polskich samorządów. O przedstawienie informacji wnioskował KP Polskie Stronnictwo Ludowe. Przedstawiciele rządu odpowiadali również na pytania poselskie w sprawie m.in. stanu prac nad programem „Rodzina 500 plus”, rozporządzenia ministra rolnictwa dotyczącego sanitarnego odstrzału dzików, a także listy leków refundowanych oraz relokacji jednostek wojskowych w Polsce.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego
 
• POLSKA
 
8 POSIEDZENIE SEJMU POSŁOWIE ZAKOŃCZYLI PIERWSZY DZIEŃ OBRAD ZMIANY Z FUNKCJONOWANIU PROKURATURY ORAZ W KODEKSIE KARNYM TO TYLKO NIEKTÓRE PUNKTY DZISIEJSZYCH PRAC SEJMU. POSŁOWIE PRACOWALI TEŻ NAD PROJEKTEM USTAWY, KTÓRA POZWOLI W TYM ROKU WYPŁACIĆ EMERYTOM I RENCISTOM JEDNORAZOWY DODATEK. SEJM PRZEPROWADZIŁ TAKŻE DEBATĘ NA TEMAT SYTUACJI MIĘDZYNARODOWEJ POLSKI I JEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ, DOTYCZĄCYCH WZAJEMNYCH RELACJI NASZEGO KRAJU Z UNIĄ EUROPEJSKĄ. INFORMACJĘ W TEJ SPRAWIE PRZEDSTAWIŁA PREMIER BEATA SZYDŁO - WIĘCEJ W OSOBNYM KOMUNIKACIE

8 POSIEDZENIE SEJMU POSŁOWIE ZAKOŃCZYLI PIERWSZY DZIEŃ OBRAD


ZMIANY Z FUNKCJONOWANIU PROKURATURY ORAZ W KODEKSIE KARNYM TO TYLKO NIEKTÓRE PUNKTY DZISIEJSZYCH PRAC SEJMU. POSŁOWIE PRACOWALI TEŻ NAD PROJEKTEM USTAWY, KTÓRA POZWOLI W TYM ROKU WYPŁACIĆ EMERYTOM I RENCISTOM JEDNORAZOWY DODATEK. SEJM PRZEPROWADZIŁ TAKŻE DEBATĘ NA TEMAT SYTUACJI MIĘDZYNARODOWEJ POLSKI I JEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ, DOTYCZĄCYCH WZAJEMNYCH RELACJI NASZEGO KRAJU Z UNIĄ EUROPEJSKĄ. INFORMACJĘ W TEJ SPRAWIE PRZEDSTAWIŁA PREMIER BEATA SZYDŁO - WIĘCEJ W OSOBNYM KOMUNIKACIE

W łącznej dyskusji Izba rozpatrzyła w pierwszym czytaniu dwa poselskie projekty – Prawa o prokuraturze (druk nr 162) oraz przepisów wprowadzających tę ustawę (druk nr 163). Projekt ustawy – Prawo o prokuraturze w kompleksowy sposób reguluje zasady funkcjonowania prokuratury. Ma zastąpić przepisy uchwalone w 1985 r., które w ocenie wnioskodawców nie odpowiadają wyzwaniom nowoczesnego państwa prawa, związanym z rozwojem technologii i przestępczości, w szczególności o charakterze terrorystycznym i zorganizowanej przestępczości finansowo-gospodarczej.

Projekt przewiduje m.in. połączenie stanowiska Prokuratora Generalnego oraz Ministra Sprawiedliwości. Prokuratorem Generalnym, a tym samym szefem resortu sprawiedliwości, będzie mogła zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie, korzystająca z pełni praw, niekarana, nieskazitelnego charakteru oraz mająca ukończone studia prawnicze. W strukturze organizacyjnej prokuratury znajdą się: Prokuratura Krajowa, prokuratury regionalne, okręgowe i rejonowe. Odrębny pozostanie pion prokuratury funkcjonującej w ramach IPN. Projekt likwiduje kadencyjność stanowisk funkcyjnych i kierowniczych w prokuraturze. Ponadto wnioskodawcy proponują skrócenie okresu pracy na poszczególnych poziomach prokuratury umożliwiającego awans, co ma umożliwić promowanie młodych, wyróżniających się i dynamicznych prokuratorów. Ponadto projekt przyznaje Prokuratorowi Generalnemu oraz Krajowemu prawo do nagradzania wyróżniających się prokuratorów śledczych m.in. nagrodami pieniężnymi i wcześniejszymi awansami. Postępowania dyscyplinarne mają być jawne oraz sprawniej prowadzone. Zgodnie z projektem, prokuratorem (w tym Prokuratorem Generalnym) nie będzie mogła być osoba, która pełniła służbę zawodową, pracowała lub była współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa wymienionych w ustawie o IPN, a także osoba, która była współpracownikiem takich organów lub była sędzią, który uchybił godności urzędu, sprzeniewierzając się niezawisłości sędziowskiej. Kolejna proponowana zmiana to włączenie prokuratury wojskowej w struktury prokuratury powszechnej. Ma ona zachować prawną odrębność poprzez m.in. utworzenie stanowiska Zastępcy Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych, na poziomie Prokuratury Krajowej – Departamentu do Spraw Wojskowych a na poziomie prokuratur okręgowych i rejonowych – odpowiednio wydziałów i działów do spraw wojskowych. W miejsce Prokuratury Generalnej ma powstać Prokuratura Krajowa jako centralny organ prokuratury. Obsługa zadań Prokuratora Generalnego, a także koordynacja działań związanych ze ściganiem najpoważniejszych przestępstw o charakterze terrorystycznym, korupcyjnym, skarbowym, gospodarczo-finansowym oraz w zakresie przestępczości zorganizowanej – to najważniejsze kompetencje PK. Na szczeblu Prokuratury Krajowej ma też funkcjonować Wydział Spraw Wewnętrznych, zajmujący się przestępstwami popełnianymi przez sędziów, prokuratorów i asesorów. Ponadto projekt przewiduje, że w sprawach o obszernym materiale dowodowym, a także zawiłych pod względem faktycznym lub prawnym, Prokurator Generalny będzie mógł wydać zarządzenie o prowadzeniu postępowania przygotowawczego przez Prokuraturę Krajową. Prokurator Krajowy będzie mógł powołać zespół prokuratorów do przeprowadzenia postępowania. W jego skład mogą wejść funkcjonariusze innych służb, a w charakterze doradców lub konsultantów także prokuratorzy i sędziowie w stanie spoczynku. Prokuratora Krajowego, będącego zarazem I zastępcą Prokuratora Generalnego, oraz innych zastępców PG ma powoływać i odwoływać spośród prokuratorów PK premier na wniosek PG, po uzyskaniu opinii prezydenta. Odwołanie tych osób ma wymagać zgody prezydenta. Na miejsce Prokuratur Apelacyjnych stworzone zostaną Prokuratury Regionalne. Ich zadaniem ma być ściganie najpoważniejszych przestępstw finansowych oraz skarbowych. W prokuraturach okręgowych prowadzone będą postępowania przygotowawcze w sprawach o poważne przestępstwa kryminalne, finansowe i skarbowe. Projekt umożliwia prowadzenie postępowań przygotowawczych w formie elektronicznej i kierowania ich wraz ze sporządzonym w takiej samej formie aktem oskarżenia do sądu. Wnioskodawcy proponują, by Prokurator Generalny, Prokurator Krajowy lub upoważniony przez nich prokurator mógł sprawować kontrolę nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi poprzez wgląd w materiały. Ponadto projekt zawiera przepisy regulujące zasady przekazywania przez prokuratorów informacji z toczących się postępowań przygotowawczych innym organom władzy publicznej oraz mediom. W projekcie znalazła się też propozycja umożliwienia prokuratorom w stanie spoczynku powrotu do służby czynnej oraz możliwość zrzeczenia się stanu spoczynku na czas pełnienia mandatu posła lub senatora. Poza tym projekt likwiduje Krajową Radę Prokuratury i tworzy w jej miejsce Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym. Ma to być organ o charakterze doradczym, bez udziału polityków. W jego skład mają wchodzić przedstawiciele każdego poziomu prokuratury oraz prokuratorzy w stanie spoczynku.

Projekt przepisów wprowadzających Prawo o prokuraturze stwarza podstawy prawne do wprowadzenia w życie poselskiej propozycji. Zgodnie z projektem nowe Prawo o prokuraturze ma wejść w życie 4 marca 2016 r. Projektowana ustawa zmienia też przepisy ponad dwudziestu innych ustaw, m.in. Kodeksu postępowania karnego, ustawy o pracownikach sądów i prokuratury oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych. Zmiany te są niezbędnym uzupełnieniem nowego projektowanego Prawa o prokuraturze.

W pracach nad projektami wnioskodawców reprezentował poseł Michał Wójcik. W dyskusji zgłoszono wnioski o odrzucenie projektów. Decyzję w tej sprawie posłowie podejmą w bloku głosowań.

Sejm kontynuował też prace nad projektem nowelizacji Kodeksu karnego. W myśl obecnych przepisów, w zależności od rodzaju przestępstwa, podstawowe terminy przedawnienia wynoszą od 5 do 30 lat. Jeżeli w okresie przedawnienia zostało wszczęte postępowanie przeciwko osobie (ustalono sprawcę i postawiono mu zarzuty), wtedy do terminu przedawnienia doliczane jest jeszcze 5 lat (bez względu na ciężar przestępstwa). Projekt (w pierwotnym brzmieniu – z autopoprawką) wydłużał ten dodatkowy okres przedawnienia do 10 lat w przypadku przestępstw zagrożonych karą więzienia powyżej 3 lat. Byłby on liczony od wszczęcia postępowania „w sprawie”, a nie dopiero od postawienia zarzutów konkretnej osobie. Zgodnie z pierwotnym projektem, w pozostałych przypadkach okres ten miał być przedłużany o 5 lat. Wydłużenie dodatkowego okresu przedawnienia przywraca rozwiązania obowiązujące przed 1 lipca 2015 r. (wejściem w życie nowelizacji Kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r.). Nowe przepisy mają objąć też czyny popełnione przed wejściem w życie proponowanej nowelizacji, chyba że termin przedawnienia już upłynął. Nad tymi propozycjami pracowali posłowie zasiadający w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Zaproponowali oni, by wydłużony do 10 lat dodatkowy okres przedawnienia objął wszystkie przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, a nie tylko te zagrożone karą więzienia powyżej 3 lat. O 5 lat, zgodnie z propozycją komisji, będzie natomiast wydłużany okres przedawnienia przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego (czyli np. zniesławienia, zniewagi i naruszenia nietykalności cielesnej). Sprawozdanie komisji na forum Sejmu przedstawił poseł Andrzej Matusiewicz. W czasie dyskusji w drugim czytaniu zostały zgłoszone poprawki. Rozpatrzy je Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach.

Drugie czytanie poselskiego projektu ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r., który powstał w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny na podstawie poselskich projektów zawartych w drukach nr: 80 (KP Polskie Stronnictwo Ludowe), 81 (KP Prawo i Sprawiedliwość) i 82 (KP Platforma Obywatelska) to kolejny punkt dzisiejszych obrad. Zgodnie z propozycją emeryci, renciści i osoby pobierające świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne otrzymają w marcu 2016 r. jednorazowy dodatek pieniężny. Prawo do dodatku oraz jego kwota będzie uzależniona od wysokości świadczeń przysługujących 29 lutego 2016 r. Dodatek otrzymają osoby, których świadczenia nie przekraczają 2000 zł miesięcznie. Dodatek ma wynieść: 400 zł w przypadku, gdy świadczenie lub suma świadczeń nie przekracza 900 zł (tyle przewidywał pierwotny projekt KP Prawo i Sprawiedliwość, natomiast kluby KP Platforma Obywatelska i KP Polskie Stronnictwo Ludowe proponowały 350 zł); 300 zł w przypadku, gdy świadczenie lub suma świadczeń wynosi powyżej 900 zł i nie przekracza 1100 zł (tyle zakładały wszystkie pierwotne projekty); 200 zł w przypadku świadczenia lub sumy świadczeń powyżej 1100 zł i nie więcej niż 1500 zł (przewidywały to wszystkie pierwotne projekty); 50 zł gdy świadczenie lub suma świadczeń wynosi powyżej 1500 zł i nie przekracza 2000 zł (taki dodatek zakładał pierwotny projekt KP Prawo i Sprawiedliwość, a kluby Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe proponowały 100 zł). W razie zbiegu prawa do świadczeń oraz w przypadku, gdy do renty rodzinnej uprawniona będzie więcej niż jedna osoba, będzie przysługiwać jeden dodatek. Projekt zakłada też, że kwota jednorazowego dodatku pieniężnego będzie wolna od podatku dochodowego oraz nie będą od niej odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne. Z tej kwoty nie będzie się też dokonywać potrąceń i egzekucji. Wypłata jednorazowego wsparcia ma być dla osób z najniższymi świadczeniami uzupełnieniem tegorocznej waloryzacji. Z dofinansowania ma skorzystać ok. 6,5 mln osób. Wydatki na ten cel nie przekroczą 1 mld 410 mln zł. Projektowane rozwiązania mają wejść w życie 1 marca 2016 r. Sprawozdanie z wcześniejszych etapów prac nad projektem przedstawiła posłanka Ewa Tomaszewska. W czasie dyskusji zostały zgłoszone poprawki, którymi zajmą się posłowie zasiadający w Komisji Finansów Publicznych.

Posłowie dyskutowali też nad ostatecznym kształtem uchwały w sprawie upamiętnienia 190. rocznicy urodzin Romualda Traugutta. W projekcie Sejm oddaje hołd Romualdowi Trauguttowi – przywódcy Powstania Styczniowego – w związku z przypadającą 16 stycznia 2016 r. 190. rocznicą jego urodzin. – Jego odwaga oraz heroiczne poświęcenie dla Ojczyzny przyczyniły się do utrwalenia pragnienia wolności oraz nadziei na odzyskanie niepodległości przez Polaków w ciągu kolejnych dziesięcioleci – czytamy w dokumencie. Romuald Traugutt przystąpił do Powstania Styczniowego w kwietniu 1863 r. Początkowo stanął na czele trzystuosobowego oddziału. 17 października 1863 r. pod przybranym nazwiskiem – Michał Czarnecki – objął kierownictwo powstania. Powstanie Styczniowe pod jego przywództwem rozwinęło się na nowo, jakkolwiek na krótko. Tysiące osób zginęło we wcześniejszych walkach lub przebywało w więzieniach, a siły rosyjskie były coraz większe. W nocy z 10 na 11 kwietnia 1864 r. Traugutt został aresztowany. Do 18 maja był więziony na Pawiaku, a po zakończeniu śledztwa, podczas którego nikogo nie wydał, został przeniesiony do X pawilonu Cytadeli Warszawskiej, gdzie skazano go na śmierć przez powieszenie. W chwili śmierci miał 38 lat. Wcześniej nad projektem uchwały upamiętniającej Romualda Traugutta pracowali posłowie w Komisji Kultury i Środków Przekazu. Sprawozdanie z ich prac na posiedzeniu Sejmu przedstawiła posłanka Anna Sobecka. W bloku głosowań posłowie podejmą uchwałę w ostatecznym jej brzmieniu.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SEJM OBRADY POSŁOWIE POSIEDZENIE

 
• POLSKA
 
8 POSIEDZENIE SENATU 13 STYCZNIA 2016 ROKU ZAKOŃCZYŁO SIĘ 8 POSIEDZENIE SENATU

8 POSIEDZENIE SENATU


13 STYCZNIA 2016 ROKU ZAKOŃCZYŁO SIĘ 8 POSIEDZENIE SENATU

Na początku obrad Izba minutą ciszy uczciła zmarłego w styczniu br. senatora IV i V kadencji Zbigniewa Zychowicza.

Senat wybrał trzech nowych członków Rady Polityki Pieniężnej. Są to Marek Chrzanowski, Eugeniusz Gatnar i Jerzy Kropiwnicki. Kadencja członków Rady powołanych przez Senat VII kadencji, czyli Andrzeja Rzońcy, Jana Winieckiego oraz Jerzego Hausnera, kończy się 24 stycznia. Nowo powołani członkowie RPP złożyli przysięgę. Rada Polityki Pieniężnej składa się z dziewięciu członków, wybieranych po trzech przez Sejm, Senat i prezydenta. W tym roku upływa kadencja prawie całej obecnej Rady, wybranej w 2010 r. W RPP pozostanie jedynie Jerzy Osiatyński, który w 2013 r. zastąpił Zytę Gilowską i którego kadencja kończy się w 2019 r.

W kolejnym punkcie porządku obrad Senat nie wyraził zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Mieczysława Augustyna. Wniosek tej treści został złożony przez oskarżyciela prywatnego Bogusława Mikitę.

Senat przeprowadził zmiany w składzie komisji senackich.

Zdjęcia: Michał Józefaciuk.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SENAT POSIEDZENIE NOWI CZŁONKOWIE RADA POLITYKI PIENIĘŻNEJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA MIECZYSŁAW AUGUSTYN KOMISJA SENACKA

 
• POLSKA
 
ROZPOCZĘŁO SIĘ 8. POSIEDZENIE SEJMU INFORMACJA PREMIER BEATY SZYDŁO NA TEMAT SYTUACJI MIĘDZYNARODOWEJ POLSKI I JEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ, DOTYCZĄCYCH WZAJEMNYCH RELACJI NASZEGO KRAJU Z UNIĄ EUROPEJSKĄ, BĘDZIE JEDNYM Z PUNKTÓW PORZĄDKU OBRAD 8. POSIEDZENIA SEJMU. IZBA ZAJMIE SIĘ RÓWNIEŻ M.IN. ROZWIĄZANIAMI UNIEMOŻLIWIAJĄCYMI SĄDOM ODBIERANIE DZIECI WYŁĄCZNIE Z POWODU UBÓSTWA W RODZINIE. POSŁOWIE BĘDĄ TAKŻE KONTYNUOWAĆ PRACE NAD PROJEKTAMI O JEDNORAZOWYM DODATKU PIENIĘŻNYM DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW W 2016 R. ORAZ ROZPATRZĄ PROJEKT, DZIĘKI KTÓREMU POSIADACZE KARTY POLAKA BĘDĄ MOGLI ŁATWIEJ OSIEDLIĆ SIĘ W POLSCE. IZBA BĘDZIE TEŻ PRACOWAĆ NAD ZMIANAMI W FUNKCJONOWANIU PROKURATURY ORAZ NAD DOPRECYZOWANIEM ZASAD PROWADZENIA KONTROLI OPERACYJNEJ PRZEZ SŁUŻBY MUNDUROWEJ. NFORMACJA PREZESA RADY MINISTRÓW BĘDZIE PRZEDMIOTEM PRAC SEJMU NA PODSTAWIE WNIOSKU O UZUPEŁNIENIE PORZĄDKU OBRAD. W RAMACH DEBATY NAD INFORMACJĄ PRZEWIDZIANO 5-MINUTOWE OŚWIADCZENIA W IMIENIU KLUBÓW.

ROZPOCZĘŁO SIĘ 8. POSIEDZENIE SEJMU


INFORMACJA PREMIER BEATY SZYDŁO NA TEMAT SYTUACJI MIĘDZYNARODOWEJ POLSKI I JEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ, DOTYCZĄCYCH WZAJEMNYCH RELACJI NASZEGO KRAJU Z UNIĄ EUROPEJSKĄ, BĘDZIE JEDNYM Z PUNKTÓW PORZĄDKU OBRAD 8. POSIEDZENIA SEJMU. IZBA ZAJMIE SIĘ RÓWNIEŻ M.IN. ROZWIĄZANIAMI UNIEMOŻLIWIAJĄCYMI SĄDOM ODBIERANIE DZIECI WYŁĄCZNIE Z POWODU UBÓSTWA W RODZINIE. POSŁOWIE BĘDĄ TAKŻE KONTYNUOWAĆ PRACE NAD PROJEKTAMI O JEDNORAZOWYM DODATKU PIENIĘŻNYM DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW W 2016 R. ORAZ ROZPATRZĄ PROJEKT, DZIĘKI KTÓREMU POSIADACZE KARTY POLAKA BĘDĄ MOGLI ŁATWIEJ OSIEDLIĆ SIĘ W POLSCE. IZBA BĘDZIE TEŻ PRACOWAĆ NAD ZMIANAMI W FUNKCJONOWANIU PROKURATURY ORAZ NAD DOPRECYZOWANIEM ZASAD PROWADZENIA KONTROLI OPERACYJNEJ PRZEZ SŁUŻBY MUNDUROWEJ. NFORMACJA PREZESA RADY MINISTRÓW BĘDZIE PRZEDMIOTEM PRAC SEJMU NA PODSTAWIE WNIOSKU O UZUPEŁNIENIE PORZĄDKU OBRAD. W RAMACH DEBATY NAD INFORMACJĄ PRZEWIDZIANO 5-MINUTOWE OŚWIADCZENIA W IMIENIU KLUBÓW.

Sejm rozpoczyna prace nad reformą prokuratury
W łącznej dyskusji Izba rozpatrzy w pierwszym czytaniu dwa poselskie projekty – nowego Prawa o prokuraturze (druk nr 162) oraz przepisów wprowadzających tę ustawę (druk nr 163). Projekt ustawy – Prawo o prokuraturze w kompleksowy sposób reguluje zasady funkcjonowania prokuratury. Ma zastąpić ustawę uchwaloną w 1985 r., która w ocenie wnioskodawców nie odpowiada wyzwaniom nowoczesnego państwa prawa, związanym z rozwojem technologii i przestępczości, w szczególności o charakterze terrorystycznym i zorganizowanej przestępczości finansowo-gospodarczej. Projekt przewiduje m.in. połączenie stanowiska Prokuratora Generalnego oraz Ministra Sprawiedliwości. Prokuratorem Generalnym, a tym samym szefem resortu sprawiedliwości, będzie mogła zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie, korzystająca z pełni praw, niekarana, nieskazitelnego charakteru oraz mająca ukończone studia prawnicze. W strukturze organizacyjnej prokuratury znajdą się: Prokuratura Krajowa, prokuratury regionalne, okręgowe i rejonowe. Odrębny pozostanie pion prokuratury funkcjonującej w ramach IPN. Projekt likwiduje kadencyjność stanowisk funkcyjnych i kierowniczych w prokuraturze. Ponadto wnioskodawcy proponują skrócenie okresu pracy na poszczególnych poziomach prokuratury umożliwiającego awans, co ma umożliwić promowanie młodych, wyróżniających się i dynamicznych prokuratorów. Ponadto projekt przyznaje Prokuratorowi Generalnemu oraz Krajowemu prawo do nagradzania wyróżniających się prokuratorów śledczych m.in. nagrodami pieniężnymi i wcześniejszymi awansami. Postępowania dyscyplinarne mają być jawne oraz sprawniej prowadzone. Zgodnie z projektem, prokuratorem (w tym Prokuratorem Generalnym) nie będzie mogła być osoba, która pełniła służbę zawodową, pracowała lub była współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa wymienionych w ustawie o IPN, a także osoba, która była współpracownikiem takich organów lub była sędzią, który uchybił godności urzędu, sprzeniewierzając się niezawisłości sędziowskiej. Kolejna proponowana zmiana to włączenie prokuratury wojskowej w struktury prokuratury powszechnej. Ma ona zachować prawną odrębność poprzez m.in. utworzenie stanowiska Zastępcy Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych, na poziomie Prokuratury Krajowej – Departamentu do Spraw Wojskowych a na poziomie prokuratur okręgowych i rejonowych odpowiednio wydziałów i działów do spraw wojskowych.

Prokuratura Krajowa ma powstać w miejsce Prokuratury Generalnej. Ma to być centralny organ prokuratury. Ma zajmować się obsługą zadań Prokuratora Generalnego, a także koordynować działania związane ze ściganiem najpoważniejszych przestępstw o charakterze terrorystycznym, korupcyjnym, skarbowym, gospodarczo-finansowym oraz w zakresie przestępczości zorganizowanej. Na szczeblu Prokuratury Krajowej ma funkcjonować Wydział Spraw Wewnętrznych, zajmujący się przestępstwami popełnianymi przez sędziów, prokuratorów i asesorów. Ponadto projekt przewiduje, że w sprawach o obszernym materiale dowodowym, a także zawiłych pod względem faktycznym lub prawnym, Prokurator Generalny będzie mógł wydać zarządzenie o prowadzeniu postępowania przygotowawczego przez Prokuraturę Krajową. Prokurator Krajowy będzie mógł powołać zespół prokuratorów do przeprowadzenia postępowania. W jego skład mogą wejść funkcjonariusze innych służb, a w charakterze doradców lub konsultantów także prokuratorzy i sędziowie w stanie spoczynku. Prokuratora Krajowego, będącego zarazem I zastępcą Prokuratora Generalnego, oraz innych zastępców PG ma powoływać i odwoływać spośród prokuratorów PK premier na wniosek PG, po uzyskaniu opinii prezydenta. Odwołanie tych osób ma wymagać zgody prezydenta. Na miejsce Prokuratur Apelacyjnych stworzone zostaną Prokuratury Regionalne. Ich zadaniem ma być ściganie najpoważniejszych przestępstw finansowych oraz skarbowych. W prokuraturach okręgowych prowadzone będą postępowania przygotowawcze w sprawach o poważne przestępstwa kryminalne, finansowe i skarbowe.

Projekt likwiduje Krajową Radę Prokuratury i tworzy w jej miejsce Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym. Ma to być organ o charakterze doradczym, bez udziału polityków. W jego skład mają wchodzić przedstawiciele każdego poziomu prokuratury oraz prokuratorzy w stanie spoczynku. Projekt umożliwia prowadzenie postępowań przygotowawczych w formie elektronicznej i kierowania ich wraz ze sporządzonym w takiej samej formie aktem oskarżenia do sądu.  Wnioskodawcy proponują, by Prokurator Generalny, Prokurator Krajowy lub upoważniony przez nich prokurator mógł sprawować kontrolę nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi poprzez wgląd w materiały. Ponadto projekt zawiera przepisy regulujące zasady przekazywania przez prokuratorów informacji z toczących się postępowań przygotowawczych innym organom władzy publicznej oraz mediom. W projekcie znalazła się też propozycja umożliwienia prokuratorom w stanie spoczynku powrotu do służby czynnej oraz możliwość zrzeczenia się stanu spoczynku na czas pełnienia mandatu posła lub senatora.

Z kolei projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze  stwarza podstawy prawne do wprowadzenia w życie poselskiej propozycji zawartej w druku nr 162. Zgodnie z projektem nowe Prawo o prokuraturze ma wejść w życie 4 marca 2016 r. Projektowana ustawa zmienia też przepisy ponad dwudziestu innych ustaw, m.in. Kodeksu postępowania karnego, ustawy o pracownikach sądów i prokuratury oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych. Zmiany te są niezbędnym uzupełnieniem nowego projektowanego Prawa o prokuraturze.

Oba projekty wpłynęły do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. Wnioskodawców reprezentuje poseł Michał Wójcik.

Wydłużenie okresu przedawnienia karalności przestępstw
Taką propozycję zawiera wniesiony przez grupę posłów KP Prawo i Sprawiedliwość projekt nowelizacji Kodeksu karnego (druk nr 32 – wraz z autopoprawką). Na tym posiedzeniu Sejm będzie kontynuował prace nad projektem – Izba zajmie się zmianami zaproponowanymi do tego dokumentu przez Komisję Nadzwyczajną do spraw zmian w kodyfikacjach. W myśl obecnych przepisów, w zależności od rodzaju przestępstwa, podstawowe terminy przedawnienia wynoszą od 5 do 30 lat. Jeżeli w okresie przedawnienia zostało wszczęte postępowanie przeciwko osobie (ustalono sprawcę i postawiono mu zarzuty), wtedy do terminu przedawnienia doliczane jest jeszcze 5 lat (bez względu na ciężar przestępstwa). Projekt (w pierwotnym brzmieniu – z autopoprawką) wydłużał ten dodatkowy okres przedawnienia do 10 lat w przypadku poważniejszych przestępstw (zagrożonych karą więzienia powyżej 3 lat). Byłby on liczony od wszczęcia postępowania „w sprawie”, a nie dopiero od postawienia zarzutów konkretnej osobie. Zgodnie z pierwotnym projektem, w pozostałych przypadkach okres ten miał być przedłużany o 5 lat. Wydłużenie dodatkowego okresu przedawnienia przywraca rozwiązania obowiązujące przed 1 lipca 2015 r. (wejściem w życie nowelizacji Kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r.). Nowe przepisy mają objąć też czyny popełnione przed wejściem w życie proponowanej nowelizacji, chyba że termin przedawnienia już upłynął. Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Sejmu. Następnie projekt trafił do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, która zaproponowała, by wydłużony do 10 lat dodatkowy okres przedawnienia objął wszystkie przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, a nie tylko te zagrożone karą więzienia powyżej 3 lat. O 5 lat, zgodnie z propozycją komisji, będzie natomiast wydłużany okres przedawnienia przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego (czyli np. zniesławienia, zniewagi i naruszenia nietykalności cielesnej). Sprawozdanie komisji na forum Sejmu przedstawi poseł Andrzej Matusiewicz.

Jednorazowy dodatek pieniężny dla emerytów w 2016 r.
Zakłada to projekt ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. (druk nr 159), który powstał w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny na podstawie poselskich projektów zawartych w drukach nr: 80 (KP Polskie Stronnictwo Ludowe), 81 (KP Prawo i Sprawiedliwość) i 82 (KP Platforma Obywatelska). Sejm przeprowadzi drugie czytanie projektu wypracowanego przez Komisję. Zgodnie z  nim emeryci, renciści i osoby pobierające świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne otrzymają w marcu 2016 r. jednorazowy dodatek pieniężny. Prawo do dodatku oraz jego kwota będzie uzależniona od wysokości świadczeń przysługujących 29 lutego 2016 r. Dodatek otrzymają osoby, których świadczenia nie przekraczają 2000 zł miesięcznie. Dodatek ma wynieść: 400 zł w przypadku, gdy świadczenie lub suma świadczeń nie przekracza 900 zł (tyle przewidywał pierwotny projekt KP Prawo i Sprawiedliwość, natomiast kluby KP Platforma Obywatelska i KP Polskie Stronnictwo Ludowe proponowały 350 zł); 300 zł w przypadku, gdy świadczenie lub suma świadczeń wynosi powyżej 900 zł i nie przekracza 1100 zł (tyle zakładały wszystkie pierwotne projekty); 200 zł w przypadku świadczenia lub sumy świadczeń powyżej 1100 zł i nie więcej niż 1500 zł (przewidywały to wszystkie pierwotne projekty); 50 zł gdy świadczenie lub suma świadczeń wynosi powyżej 1500 zł i nie przekracza 2000 zł (taki dodatek zakładał pierwotny projekt KP Prawo i Sprawiedliwość, a kluby Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe proponowały 100 zł). W razie zbiegu prawa do świadczeń oraz w przypadku, gdy do renty rodzinnej uprawniona będzie więcej niż jedna osoba, będzie przysługiwać jeden dodatek. Projekt zakłada też, że kwota jednorazowego dodatku pieniężnego będzie wolna od podatku dochodowego oraz nie będzie stanowić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne. Z tej kwoty nie będzie się też dokonywać potrąceń i egzekucji. Wypłata jednorazowego wsparcia ma być dla osób z najniższymi świadczeniami uzupełnieniem waloryzacji w marcu 2016 r. Dofinansowanie powinno trafić do ok. 6,5 mln świadczeniobiorców. Zgodnie  z projektem wydatki na ten cel nie przekroczą 1 mld 410 mln zł. Projektowane rozwiązania mają wejść w życie 1 marca 2016 r. Po pierwszym czytaniu, które odbyło się 16 grudnia 2015 r. na posiedzeniu Sejmu, poselskie projekty trafiły do dalszych prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Finansów Publicznych. Na etapie prac komisyjnych dokonano wyboru wysokości świadczeń dla poszczególnych grup adresatów ustawy spośród różnych propozycji zawartych w projektach pierwotnych. Sprawozdanie komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawi posłanka Ewa Tomaszewska.

Upamiętnienie 190. rocznicy urodzin Romualda Traugutta
Taką propozycję zawiera poselski projekt uchwały (druk nr 54), który Sejm rozpatrzy w drugim czytaniu. W projekcie Sejm oddaje hołd Romualdowi Trauguttowi – przywódcy Powstania Styczniowego – w związku z przypadającą 16 stycznia 2016 r. 190. rocznicą jego urodzin. – Jego odwaga oraz heroiczne poświęcenie dla Ojczyzny przyczyniły się do utrwalenia pragnienia wolności oraz nadziei na odzyskanie niepodległości przez Polaków w ciągu kolejnych dziesięcioleci – czytamy w dokumencie. Romuald Traugutt przystąpił do Powstania Styczniowego w kwietniu 1863 r. Początkowo stanął na czele trzystuosobowego oddziału. 17 października 1863 r. pod przybranym nazwiskiem – Michał Czarnecki – objął kierownictwo powstania.  Powstanie Styczniowe pod jego przywództwem rozwinęło się na nowo, jakkolwiek na krótko. Tysiące osób zginęło we wcześniejszych walkach lub przebywało w więzieniach, a siły rosyjskie były coraz większe. W nocy z 10 na 11 kwietnia 1864 r. Traugutt został aresztowany. Do 18 maja był więziony na Pawiaku, a po zakończeniu śledztwa, podczas którego nikogo nie wydał, został przeniesiony do X pawilonu Cytadeli Warszawskiej, gdzie skazano go na śmierć przez powieszenie. W chwili śmierci miał 38 lat. Projekt wpłynął do Sejmu jako inicjatywa grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. Komisja Kultury i Środków Przekazu wniosła do projektu poprawki stylistyczne. Sprawozdanie komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawi posłanka Anna Sobecka.

Inspekcja Weterynaryjna będzie nadzorować bezpieczeństwo żywności wytworzonej w gospodarstwach rolnych
Izba rozpatrzy w pierwszym czytaniu poselski projekt nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 170). Projekt przewiduje m.in. objęcie produkcji i sprzedaży przez rolników żywności z ich gospodarstw – np. serów czy wędlin – nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej. Doprecyzowany zostaje podział kompetencji między tą inspekcją a Państwową Inspekcją Sanitarną w zakresie kontroli bezpośredniego handlu detalicznego prowadzonego przez rolników. W myśl projektu tylko Inspekcja Weterynaryjna będzie miała prawo do kontroli całego procesu produkcji żywności, aż po bezpośrednią sprzedaż konsumentom. To ten podmiot będzie sprawdzać przydomowe zakłady, w których rolnicy produkują m.in. sery czy pasztety. Wnioskodawcy zauważają, że aktualnie Sanepid nadzoruje bezpieczeństwo produktów pochodzenia zwierzęcego wyłącznie w handlu detalicznym. Natomiast Inspekcja Weterynaryjna sprawuje nadzór nad produkcją, z której żywność trafia nie tylko do handlu detalicznego, ale też do lokalnych zakładów zaopatrujących konsumenta końcowego (np. restauracji czy sklepów spożywczych). Projekt zakłada, że za całość będzie odpowiadać Inspekcja Weterynaryjna. Projekt przewiduje również, że do rejestru prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii będą wpisywane prowadzone przez rolników zakłady wytwarzające produkty pochodzenia zwierzęcego i wprowadzające je na rynek w ramach handlu detalicznego. Ponadto, zgodnie z projektem, rolnicy będą mogli sprzedawać żywność z własnych gospodarstw na wszystkich targowiskach (także w budynkach), a nie wyłącznie na targowiskach niezadaszonych. Projekt wprowadza też zmiany wynikające z doświadczeń związanych z afrykańskim pomorem świń (ASF) u dzików. Doprecyzowano, że ograniczenia w produkcji i wprowadzaniu na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego miałyby dotyczyć tylko tych pozyskanych od zwierząt z gatunków, wobec których wprowadzono ograniczenia w związku z chorobą zakaźną, a nie od wszystkich gatunków wrażliwych na daną chorobę. Wnioskodawcy wskazują np., że ASF wystąpił tylko u dzików, a podatne na tę chorobę są także świnie. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Polskie Stronnictwo Ludowe. Został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnienie projektu przedstawi poseł Marek Sawicki.

Ułatwienia dla posiadaczy Karty Polaka
To główne założenie wniesionego przez Komisję Łączności z Polakami za Granicą projektu nowelizacji ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 157), nad którym posłowie rozpoczną pracę podczas obecnego posiedzenia Sejmu. Celem projektu jest wprowadzenie rozwiązań ułatwiających posiadaczom Karty Polaka osiedlanie się w Polsce, w tym m.in. poprzez pakiet adaptacyjny czy ułatwienia przy ubieganiu się o obywatelstwo polskie. W uzasadnieniu projektu komisja wskazuje, że zarówno konflikt na wschodzie Ukrainy i związana z tym ewakuacja z zagrożonych terenów Donbasu mieszkających tam Polaków oraz praktyka konsularna po ośmiu latach funkcjonowania Karty Polaka wskazują na potrzebę zmian w tej ustawie. Zgodnie z projektem wprowadzona zostaje możliwość ubiegania się o Kartę Polaka za pośrednictwem wojewody, który będzie drugim, obok konsula, organem upoważnionym do jej przyznawania. Zaproponowane zmiany zwalniają też posiadacza Karty Polaka z opłat konsularnych za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wizę krajową oraz za przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego. W projekcie nowelizacji do katalogu praw posiadacza Karty Polaka dodano prawo do pomocy konsula w sytuacji zagrożenia życia lub bezpieczeństwa z wyraźnym zastrzeżeniem, że pomoc taka może nastąpić w ramach kompetencji konsula, z poszanowaniem prawa i zwyczajów międzynarodowych. Projekt wprowadza też nowy rozdział opisujący formy i tryb pomocy dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce. Zapisy te - ułatwiające adaptację w Polsce - w większości pochodzą z ustawy o repatriacji. Zaproponowano m.in. możliwość udzielenia jednorazowej pomocy osobie przebywającej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, otrzymanego na podstawie Karty Polaka, oraz członkom jej najbliższej rodziny na refundację kosztów przejazdu do Polski, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, częściowe pokrycie kosztów wynajmu lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów związanych z podjęciem przez małoletniego nauki w Polsce. W myśl projektu Rada do Spraw Polaków na Wschodzie usytuowana zostanie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a właściwym do powoływania i odwoływania członków Rady, a także do określania w drodze rozporządzenia zasad jej funkcjonowania będzie minister właściwy ds. zagranicznych. Dotychczas obsługę Rady zapewniała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, zaś organem ja powołującym był Prezes Rady Ministrów. W zamyśle projektodawcy zmiana ta usprawni proces przyznawania Kart Polaka prowadzony przez konsulów. Poprawi również komunikację między konsulami a Radą. Dodano też zapis dający możliwość przyznania Karty Polaka dziecku, którego rodzic (rodzice) zmarli, nie otrzymawszy Karty, a byli narodowości polskiej lub posiadali polskie obywatelstwo. Na posiedzeniu Sejmu w pracach nad projektem Komisję Łączności z Polakami za Granicą będzie reprezentował poseł Michał Dworczyk.

Dzieci nie będą odbierane rodzicom z powodu trudnej sytuacji rodziny
To podstawowe założenie rządowego projektu zmian w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (druk nr 164), nad którym posłowie rozpoczną prace podczas bieżącego posiedzenia Izby. Projekt realizuje jedno ze zobowiązań przedstawionych w exposé premier Beaty Szydło. Zaproponowane rozwiązania mają przeciwdziałać pochopnemu odbieraniu dzieci rodzicom oraz umieszczaniu ich w pieczy zastępczej, tj. rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Zgodnie z projektem może mieć miejsce jedynie po wcześniejszym wykorzystaniu przez sąd innych środków lub zastosowaniu form pomocy rodzinie, które okazały się nieskuteczne. Odebranie dziecka będzie także możliwe wtedy, gdy jest ono konieczne ze względu na poważne zagrożenie dobra dziecka, w szczególności jego życia lub zdrowia. Projekt zakłada też zasadę, że rozdzielenie rodziców i dzieci wyłącznie z powodu ubóstwa – wbrew woli rodziców –  nie będzie możliwe. Rząd podkreśla, że umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, co do zasady, będzie środkiem ostatecznym stosowanym przez sąd opiekuńczy. W pracach parlamentarnych nad projektem rząd reprezentuje minister sprawiedliwości.

Propozycja ustanowienia 17 października Dniem Sprzedaży Bezpośredniej
Zakłada to obywatelski projekt ustawy o ustanowieniu 17 października Dniem Sprzedaży Bezpośredniej (druk nr 28). Sejm przeprowadzi pierwsze czytanie. Zdaniem wnioskodawców wprowadzenie tego dnia stworzy przyjazne warunki do organizacji wydarzeń społecznych i gospodarczych, podczas których będzie możliwe podnoszenie świadomości społecznej w zakresie prowadzenia sprzedaży bezpośredniej. Ponadto, jak podkreślają autorzy projektu, popularyzacja idei sprzedaży bezpośredniej wpłynie pozytywnie na rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Projekt wraz z podpisami popierających go obywateli wpłynął do Sejmu VII kadencji 23 lipca 2015 r. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, projekt w stosunku do którego postępowanie ustawodawcze nie zostało zakończone w trakcie kadencji Sejmu, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Sejm następnej kadencji. 19 listopada 2015 r. marszałek Sejmu VIII kadencji skierował projekt do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadni przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Michał Chodkowski.

Banki, SKOK-i, ubezpieczyciele i firmy pożyczkowe zapłacą podatek od aktywów
Sejm rozpatrzy poprawki Senatu do ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych (druk nr 75). Wprowadza ona tzw. podatek bankowy, mający stanowić dochód budżetu państwa. Podatkiem zostaną objęte banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajowe zakłady ubezpieczeń oraz reasekuracji, oddziały oraz główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, a także instytucje pożyczkowe. Zgodnie z ustawą miesięczna stawka podatku wyniesie 0,0366 proc. podstawy opodatkowania. Podatek będzie naliczany od sumy aktywów - banki i SKOK-i zapłacą podatek od nadwyżki ponad 4 mld zł, firmy ubezpieczeniowe - od kwoty powyżej 2 mld zł, a firmy pożyczkowe - od aktywów przekraczających 200 mln zł. Całkowicie zwolniony z podatku będzie Bank Gospodarstwa Krajowego i ewentualne inne banki państwowe, które mogą powstać w przyszłości. Podatek bankowy ma być wprowadzony od 1 lutego 2016 r. Do uchwalonej ustawy senatorowie zaproponowali poprawki głównie o charakterze legislacyjno-doprecyzowującym. Zostały one skierowane do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia.

Sejm doprecyzowuje zasady stosowania kontroli operacyjnej przez służby mundurowe
To istota poselskiego projektu nowelizacji ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 154), którego drugie czytanie jest zaplanowane w porządku obrad bieżącego posiedzenia Sejmu. Projekt dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 lipca 2014 r. Projektowane zmiany mają objąć działania prowadzone przez Policję,  organy kontroli skarbowej, Straż Graniczną, Żandarmerię Wojskową, ABW, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, CBA i Służbę Celną. Zarządzenie kontroli operacyjnej będzie możliwe w przypadku przestępstw ściganych na mocy umów międzynarodowych ratyfikowanych za zgodą ustawową, określonych w polskiej ustawie karnej. Projekt porządkuje też katalog danych, które będą mogły być pozyskiwane przez służby. Będzie to możliwe w odniesieniu do danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych. Dokument precyzuje także środki i metody, za pomocą których będzie możliwe gromadzenie w sposób niejawny informacji. Projekt wymienia uzyskiwanie i utrwalanie treści rozmów, obrazu i dźwięku, treści korespondencji, w tym prowadzonej elektronicznie, danych zawartych w systemach informatycznych i teleinformatycznych oraz kontrolę zawartości przesyłek. Zgodnie z projektem kontrola operacyjna będzie mogła być prowadzona maksymalnie przez 18 miesięcy. Ponadto projekt określa procedury weryfikacji i niszczenia danych zbędnych dla prowadzonego postępowania – mają one podlegać niezwłocznemu, komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu. Wnioskodawcy określili też zasady postępowania z materiałami, które mogą zawierać informacje objęte tajemnicą zawodową, czyli notarialną, adwokacką, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarską, dziennikarską lub statystyczną. O ich wykorzystaniu ma decydować sąd, kierując się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz tym, czy dana okoliczność może być ustalona na podstawie innego dowodu. Także sąd będzie zarządzał zniszczenie dowodów, których wykorzystanie jest niedopuszczalne. W celu zapewnienia opinii publicznej niezbędnych informacji projekt przewiduje obowiązek corocznego przedstawiania Sejmowi i Senatowi przez ministra sprawiedliwości informacji na temat przetwarzana danych telekomunikacyjnych oraz przeprowadzonych kontroli. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. Jego pierwsze czytanie zostało przeprowadzone na posiedzeniu Sejmu. Projekt trafił do dalszych prac w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji do Spraw Służb Specjalnych oraz Komisji Obrony Narodowej.

Propozycja nadania społeczności Ślązaków statusu mniejszości etnicznej
Zawiera ją obywatelski projekt nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także niektórych innych ustaw (druk nr 27). Posłowie będą pracowali nad nim w pierwszym czytaniu. Zgodnie z projektem po nadaniu Ślązakom statusu mniejszości etnicznej przedstawiciele tej społeczności weszliby w skład Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W Komisji zasiadałoby dwóch reprezentantów mniejszości śląskiej. Wnioskodawcy uzasadniają, że zmiany będą miały korzystny, długofalowy wpływ na rozwój regionów, a w szczególności województw śląskiego i opolskiego, przez wzbogacenie ich zasobów kulturalnych i społecznych. Projekt wraz z podpisami popierających go obywateli wpłynął do Sejmu VII kadencji 18 lipca 2014 r. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, projekt w stosunku do którego postępowanie ustawodawcze nie zostało zakończone w trakcie kadencji Sejmu, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Sejm następnej kadencji. 19 listopada 2015 r. marszałek Sejmu VIII kadencji skierował projekt do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadni przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Zbigniew Kadłubek.  

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących
Podczas 8. posiedzenia Sejm wysłucha ponadto informacji rządu na temat prac nad nowelizacją ustawy z o świadczeniach rodzinnych, która ma wykonać wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r. O przedstawienie informacji wnioskował KP Nowoczesna. Posłowie będą również zadawać przedstawicielom rządu pytania na temat m.in. wyników konferencji COP21 w Paryżu, wypłaty ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla emerytów i rencistów górniczych, a także harmonogramu wdrażania w 2016 r. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

TRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU TELEWIZJA SEJMOWA REFORMA PROKURATURY PRZEDAWNIENIE KARALNOŚCI PRZĘSTĘPSTW DODATEK PIENIĘŻNY EMERYCI EMERYTÓW ROCZNICA URODZIN ROMUALDA TRAGUTTA INSPEKCJA WETERYNARYJNA BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI GOSPODARSTWA ROLNE KARTA POLAKA DZIECI TRUDNA SYTUACJA RODZINNA SPRZRDAŻ BESPOŚREDNIA PODATEK AKTYWA POŻYCZKI FIRMY KONTROLA OPERACYJNA SŁUŻBY MUNDUROWE MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA ŚLĄSK SPRAWY BIEŻĄCE

 
 
• POLSKA
 

8. POSIEDZENIE SENATU


W DNIACH 13 I 14 STYCZNIA 2016 R. ODBĘDZIE SIĘ 8. POSIEDZENIE SENATU


Na początku senatorowie wybiorą trzech członków Rady Polityki Pieniężnej. 24 stycznia br. kończy się bowiem sześcioletnia kadencja członków Rady powołanych przez Senat VII kadencji. W wyznaczonym przez marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego terminie (do 22 grudnia ubr.) zostały zgłoszone następujące kandydatury: Marka Chrzanowskiego, Marka A. Dąbrowskiego, Eugeniusza Gatnara i Jerzego Kropiwnickiego...

   press[ więcej ]   

SENAT NA ŻYWO TRANSMISJA POSIEDZENIA SENATU TELEWIZJA

 
• POLSKA
 

DRUGI DZIEŃ II POSIEDZENIA SEJMU - POSŁOWIE ZAKOŃCZYLI OBRADY


INFORMACJA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI MARIUSZA BŁASZCZAKA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA POLSKI W KONTEKŚCIE AKTUALNEJ SYTUACJI MIĘDZYNARODOWEJ – TO JEDEN Z PUNKTÓW OSTATNIEGO DNIA DRUGIEGO POSIEDZENIA SEJMU. MINISTER BŁASZCZAK ODPOWIADAŁ TEŻ NA PYTANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W KRAJU


Informacja ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka na temat bezpieczeństwa Polski w kontekście aktualnej sytuacji międzynarodowej – to jeden z punktów ostatniego dnia drugiego posiedzenia Sejmu. Minister Błaszczak odpowiadał też na pytania dotyczące bezpieczeństwa w kraju.Zgodnie z art. 194 Regulaminu Sejmu informacja rządu w sprawach bieżących jest przedstawiana na wniosek klubu lub co najmniej 15 posłów...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO POSIEDZENIE SEJMU OBRADY RP TELEWIZJA SEJMOWA TV

 
• POLSKA
 

PIERWSZY DZIEŃ 2. POSIEDZENIA SEJMU


PIERWSZEGO DNIA 2. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE PRACOWALI M.IN. NAD OBYWATELSKIM PROJEKTEM ZAKŁADAJĄCYM ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU SAMORZĄDÓW W PIT. IZBA PRZYJĘŁA TEŻ NOWELIZACJĘ USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH


Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wprowadza ona zmiany w opodatkowaniu odpraw i odszkodowań dla kierujących spółkami Skarbu Państwa. Odprawy oraz odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji, których wysokość przekracza zaproponowane w nowelizacji limity, zostaną opodatkowane zryczałtowanym 70-procentowym podatkiem. Jeśli odprawa z tytułu m.in...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM OBRADY POSŁOWIE POSIEDZENIE POSIEDZENIA NA ŻYWO SEJMU TELEWIZJA SEJMOWA

 
• POLSKA
 

DRUGI DZIEŃ 1. POSIEDZENIA SEJMU - POSŁOWIE ZAKOŃCZYLI OBRADY


ZGODNIE Z REKOMENDACJĄ POWOŁANEJ DZIŚ KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO ROZPATRZENIA ZMIAN W REGULAMINIE SEJMU, POSŁOWIE ZDECYDOWALI M.IN. O ZMIANIE ZAKRESU PRAC NIEKTÓRYCH STAŁYCH KOMISJI SEJMOWYCH. NIE ZMIENIONO ICH LICZBY – NADAL BĘDZIE ICH 29


W podjętej dziś uchwale Izba rozstrzygnęła, że Komisja Administracji i Cyfryzacji zostanie przekształcona w Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych. Sprawy dotyczące cyfryzacji zostaną przeniesione do dotychczas istniejącej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, a Komisja Spraw Wewnętrznych zostanie zniesiona.Rozszerzone zostaną kompetencje Komisji Gospodarki, która przekształci się w Komisję Gospodarki i Rozwoju...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   
 
• POLSKA
 

1. POSIEDZENIE SENATU – DRUGI DZIEŃ


WIECZOREM 13 LISTOPADA 2015 R. ZAKOŃCZYŁO SIĘ INAUGURACYJNE, DWUDNIOWE POSIEDZENIE SENATU. NA PIERWSZYM POSIEDZENIU IX KADENCJI SENAT POWOŁAŁ MARSZAŁKA SENATU, KTÓRYM ZOSTAŁ STANISŁAW KARCZEWSKI, WICEMARSZAŁKÓW I SEKRETARZY. IZBA ZMIENIŁA SWÓJ REGULAMIN I PODJĘŁA UCHWAŁY: W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SENACKICH ORAZ WYBORU PRZEWODNICZĄCYCH TYCH KOMISJI. KOLEJNE POSIEDZENIE SENATU ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 18 - 19 LISTOPADA BR


Drugiego dnia posiedzenia Izba zdecydowała jednogłośnie, że połączone zostają dotychczasowe komisje: Spraw Zagranicznych i Spraw Unii Europejskiej i powstała Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Natomiast z dotychczasowej Komisji Gospodarki Narodowej zostały wydzielone kwestie związane z gospodarką przestrzenną, budownictwem, transportem, łącznością i powstała Komisja Infrastruktury...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   
 
• POLSKA
 

1. POSIEDZENIE SENATU


12 LISTOPADA 2015 R. SENAT ZEBRAŁ SIĘ NA PIERWSZYM POSIEDZENIU IX KADENCJI. POSIEDZENIE TO ZWOŁAŁ I OTWORZYŁ PREZYDENT ANDRZEJ DUDA. POWIEDZIAŁ ON, ŻE SENAT JEST W ISTOTNYM ASPEKCIE SYMBOLEM WOLNEJ I NIEPODLEGŁEJ POLSKI. OBRADY INAUGURACYJNE POPROWADZIŁ MARSZAŁEK SENIOR MICHAŁ SEWERYŃSKI. MARSZAŁKIEM SENATU ZOSTAŁ WYBRANY STANISŁAW KARCZEWSKI


W swym wystąpieniu prezydent Duda przypomniał, że Senat jest jedną z najstarszych instytucji ustrojowych w państwie polskim. "Ale zarazem na przestrzeni dziejów było tak, że ilekroć byliśmy napadani, ilekroć nie byliśmy państwem prawdziwie wolnym, niepodległym suwerennym, tyle razy w tym właśnie czasie Senat był likwidowany" - mówił...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SENAT OBRADY PIERWSZE I WYSTĄPIENIE PREZYDENTA ANDRZEJA DUDA DUDY PODZIĘKOWANIE WYBORY MARSZAŁEK SENATU SENIOR ŚLUBOWANIE WYBORY WICEMARSZAŁEK KOMISJA REGULAMINOWA ETYKI I SPRAW SENATORSKICH ZMIANA REGULAMINU SENATU STAŁE KOMISJE SENACKIE

 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ POSIEDZENIA ROZPOCZYNAJĄCEGO VIII KADENCJĘ SEJMU


ŚLUBOWANIE POSELSKIE, WYBÓR CZŁONKÓW PREZYDIUM SEJMU ORAZ DYMISJA RZĄDU TO GŁÓWNE PUNKTY DZISIEJSZEGO INAUGURACYJNEGO POSIEDZENIA SEJMU. IZBA WYSŁUCHAŁA TEŻ WYSTĄPIENIA PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY


Zgodnie z art. 104 Konstytucji posłowie, wybrani do Sejmu w wyborach parlamentarnych 25 października br., złożyli ślubowanie. Od tej pory mogą sprawować mandat poselski.Po ślubowaniu, przed pełnoprawnymi posłami, premier Ewa Kopacz złożyła dymisję swojego Gabinetu. Obowiązek podania rządu do dymisji na pierwszym posiedzeniu Sejmu nakłada na prezesa Rady Ministrów art. 162 Konstytucji.Nowi posłowie przeprowadzili też pierwsze kluczowe głosowania...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

POSIEDZENIE SEJMU PIERWSZE 1 ŚLUBOWANIE POSELSKIE WYBÓR CZŁONKÓW PREZYDIUM SEJMU DYMISJA RZĄDU WYSTĄPIENIE PREZYDENTA ANDRZEJ DUDA MANDAT POSELSKI EWA KOPACZ DYMISJA GŁOSOWANIA WICEMARSZAŁEK TRYBUNAŁ STANU KONWENT SENIORÓW

 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 102. POSIEDZENIE SEJMU – OSTATNIE W VII KADENCJI


DZIŚ SEJM ZEBRAŁ SIĘ PO RAZ OSTATNI W VII KADENCJI. OTWIERAJĄC OBRADY, MARSZAŁEK SEJMU MAŁGORZATA KIDAWA-BŁOŃSKA PODZIĘKOWAŁA SWOIM POPRZEDNIKOM: EWIE KOPACZ I RADOSŁAWOWI SIKORSKIEMU ORAZ WSZYSTKIM POSŁOM ZA WSPÓŁPRACĘ. IZBA UCZCIŁA TAKŻE MINUTĄ CISZY PAMIĘĆ DWOJGA PRZEDSTAWICIELI SEJMU: KONSTANTEGO MIODOWICZA I KRYSTYNY POŚLEDNIEJ, KTÓRZY ZMARLI PODCZAS TEJ KADENCJI. W OSTATNIM DNIU 102. POSIEDZENIA SEJM ZAKOŃCZYŁ PARLAMENTARNE PRACE NAD KILKUNASTOMA USTAWAMI. TO M.IN. ROZWIĄZANIA POPRAWIAJĄCE SYTUACJĘ KLIENTÓW INSTYTUCJI FINANSOWYCH. CHODZI O WSPARCIE DLA KREDYTOBIORCÓW, KTÓRZY NIE MOGĄ UDŹWIGNĄĆ CIĘŻARU KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH, ZRÓWNANIE POZYCJI DŁUŻNIKÓW BANKÓW Z WIERZYCIELAMI DZIĘKI ZNIESIENIU BANKOWEGO TYTUŁU EGZEKUCYJNEGO (BTE), A TAKŻE ŁATWIEJSZY DOSTĘP DO NALEŻNYCH SPADKOBIERCOM PIENIĘDZY NA TZW. MARTWYCH KONTACH. WŚRÓD SFINALIZOWANYCH DZIŚ PRZEZ SEJM REGULACJI SĄ TAKŻE USTAWY KORZYSTNE DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH – O REWITALIZACJI ORAZ O ZWIĄZKACH METROPOLITALNYCH


Ustawa likwidująca BTE do prezydentaPosłowie ustalili ostateczne brzmienie nowelizacji Prawa bankowego oraz niektórych innych ustaw, która znosi bankowy tytuł egzekucyjny (BTE). Ma ona poprawić sytuację klientów banków. BTE to wystawiany przez bank dokument uprawniający do egzekucji komorniczej majątku dłużnika (np. kredytobiorcy), który nie wywiązuje się z umowy. Warunkiem wszczęcia egzekucji jest nadanie BTE klauzuli wykonalności przez sąd...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   
 
• POLSKA
 

PIERWSZY DZIEŃ 102. POSIEDZENIA SEJMU


SEJM WYBRAŁ DZIŚ PIĘCIU SĘDZIÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO ANDRZEJA JAKUBECKIEGO, ROMANA HAUSERA, BRONISŁAWA SITEKA, ANDRZEJA JANA SOKALAKA I KRZYSZTOFA ŚLEBZAKA. ZAKOŃCZYŁ TEŻ PARLAMENTARNE PRACE M.IN. NAD USTAWĄ O ZWIĄZKACH METROPOLITALNYCH, O REWITALIZACJI, A TAKŻE REGULACJAMI LIKWIDUJĄCYMI BANKOWY TYTUŁ EGZEKUCYJNY. POSŁOWIE ZAPOZNALI SIĘ TEŻ Z KILKOMA RZĄDOWYMI RAPORTAMI, M.IN. Z DOKUMENTEM PODSUMOWUJĄCYM STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH W 2014 R.


Innym rządowym raportem rozpatrywanym przez Sejm było sprawozdanie ministra zdrowia z realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w 2014 r. oraz z przyjętym przez Radę Ministrów Harmonogramem zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2014 i w roku 2015. Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych jest realizowany od l stycznia 2006 r...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   
 
• POLSKA
 

ROZPOCZĘŁO SIĘ 102. POSIEDZENIE SEJMU – OSTATNIE W VII KADENCJI


W PORZĄDKU OBRAD JEST ZAKOŃCZENIE PARLAMENTARNYCH PRAC NAD KILKUNASTOMA USTAWAMI. POSŁOWIE ROZPATRZĄ M.IN. POPRAWKI SENATU DO USTAWY WSPIERAJĄCEJ KREDYTOBIORCÓW W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ, USTAWY O ZWIĄZKACH METROPOLITALNYCH ORAZ PRZEPISÓW UŁATWIAJĄCYCH SPADKOBIERCOM DOSTĘP DO RACHUNKÓW OSÓB ZMARŁYCH. SEJM MA TAKŻE GŁOSOWAĆ NAD POWOŁANIEM PIĘCIU NOWYCH SĘDZIÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO. IZBA ROZPATRZY RÓWNIEŻ KILKA RZĄDOWYCH I MINISTERIALNYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH M.IN. BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH W 2014 ROKU. POSIEDZENIE ROZPOCZNIE SIĘ OD ROZSTRZYGNIĘCIA PRZEZ SEJM, CZY DO PORZĄDKU OBRAD ZOSTANĄ WŁĄCZONE INFORMACJE PREZESA RADY MINISTRÓW DOTYCZĄCE PROCESU PRYWATYZACJI SPÓŁKI PKP ENERGETYKA S.A ORAZ PLANOWANEJ SPRZEDAŻY PAKIETÓW AKCJI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ S.A, POLSKIEJ GRUPY ENERGETYCZNEJ S.A I PKO BANKU POLSKIEGO S.A.


Sprawozdanie ministra zdrowia z realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w 2014 r.Podczas 102. posiedzenia Sejmu posłowie zapoznają się z tym dokumentem oraz z przyjętym przez Radę Ministrów Harmonogramem zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2014 i w roku 2015. Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych jest realizowany od l stycznia 2006 r...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SPRAWOZDANIE MINISTRA ZDROWIA Z REALIZACJI NARODOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH INFORMACJA MINISTRA ŚRODOWISKA O REALIZACJI PROGRAMU BUDOWY ZBIORNIKA WODNEGO ŚWINNA PORĘBA W LATACH 2006-2015 RZĄDOWA INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ PROGRAMU DLA ODRY–2006 INFORMACJA O RZĄDOWYCH DZIAŁANIACH NA RZECZ URZECZYWISTNIENIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM LIKWIDACJA BANKOWEGO TYTUŁU EGZEKUCYJNEGO POLSKA WDRAŻA UNIJNE ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW FIRM POWIĄZANYCH KAPITAŁOWO Z SIEDZIBAMI W RÓŻNYCH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH SPADKOBIERCY BĘDĄ MIELI ŁATWIEJSZY DOSTĘP DO ŚRODKÓW NA TZW. RACHUNKACH UŚPIONYCH PAŃSTWO WESPRZE POSIADACZY KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH W SPŁACIE RAT ZASADA WZAJEMNOŚCI W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI O RACHUNKACH I DOCHODACH OBYWATELI POLSKICH I AMERYKAŃSKICH UJEDNOLICENIE I UPROSZCZENIE SYSTEMU NALICZANIA ODSETEK W OBROCIE CYWILNOPRAWNYM ODNOWA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ INFRASTRUKTURALNIE ZWIĄZKI METROPOLITALNE NOWĄ FORMĄ WSPÓŁPRACY GMIN I POWIATÓW NOWE REGULACJE DOTYCZĄCE UDOSTĘPNIANIA I STOSOWANIA PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH WZMOCNIENIE PRZEPISÓW KARNYCH DOTYCZĄCYCH FINANSOWANIA TERRORYZMU OGRANICZENIA W SPRZEDAŻY LASÓW NALEŻĄCYCH DO SKARBU PAŃSTWA ZMIANY DOTYCZĄCE WYDAWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH INWESTYCJI PRZEPISY WPROWADZAJĄCE KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ OPIEKI ZDROWOTNEJ W TYM PLATFORMĘ E-ZDROWIE

 
 
RADIO ETNA. To nowo powstała, a zarazem dalej rozwijająca się stacja radiowa, działająca w internecie. Obecnie nadaje w trybie on-line, lecz w dalszej fazie rozwoju będzie również transmitowała swój sygnał na żywo, przy zachowaniu dotychczasowej i stale powiększanej bazy utworów z całego Świata. W naszej bazie znajdują się unikatowe i bardzo unikatowe utwory, które ukazały się w nakładzie kilkuset sztuk płyt CD, a płyty te osiągają zawrotne ceny. U nas na pewno usłyszysz coś nowego, coś czego Twe uszy nie słyszały wcześniej.
Do usłyszenia na www.RadioEtna.com!
 RADIO ETNTA ROCK MUSIC
EM-Dom Nieruchomości 
EM-Dom.eu firma, która zajmuje się kompleksową obsługą w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości. Naszym priorytetem jest zadowolenie klienta.

Mamy w swojej ofercie przede wszystkim "mieszkania pod klucz". Współpracujemy bezpośrednio z developerami, pozyskujemy konkretne inwestycje, mamy konkurencyjne ceny. Oferujemy pakiety wykończeń, obsługę kredytową jak i możliwość projektu wymarzonego mieszkania. Działamy także na indywidualne zlecenie - od etapu poszukiwań, przeprowadzamy naszych klientów przez proces zakupu czy sprzedaży. W naszej ofercie znajdą Państwo: Mieszkania, Segmenty, Domy, Działki z Warszawy i okolic.
Wieloletnie doświadczenie w filmowaniu pozwoliło nam na wypracowanie wysokich standardów, których przestrzegamy podczas realizacji zdjęć. Siłą naszej firmy są ludzie, z bogatym dorobkiem w wideofilmowaniu, mogący poszczycić się dyplomami uczelni filmowych, jak również bogatym portfolio zawodowym zdobytym na planach zdjęciowych polskich i zagranicznych produkcji. Nasza oferta to wideofilmowanie wydarzeń codziennie nas otaczających, takich jak imprezy kulturalne, konferencje czy szkolenia.

Wszystkie nagrania realizowane są za pośrednictwem profesjonalnego sprzętu filmowego z zachowaniem wszystkich kanonów sztuki filmowej.

Profesjonalny montaż oraz szybka realizacja spowodowały, iż zaufały nam dziesiątki firm, czego potwierdzeniem są otrzymane referencje.
 MPG Media Project Group


film-hd.pl
CatMyWeb 
CatMyWeb - Internetowy Katalog stron (witryn). Nowo powstały katalog stron internetowych CatMyWeb jest całkowicie darmowym narzędziem do katalogowania stron. Jego konstrukcja nawigacyjna odbiega znacznie od tradycyjnych katalogów, lecz konstrukcja techniczna zapewnia bardzo dobre indeksowanie wpisów przez wyszukiwarki. Dodając stronę do katalogu CatMyWeb na pewno zyskasz dodatkowych gości odwiedzających Twój serwis internetowy!
Firma Multum - Wypożyczalnia Samochodów, jest firmą świadczącą profesjonalne usługi wynajmu samochodów oraz transportowe na terenie Warszawy, a także całej Polski.

Profil naszej działalności obejmuje profesjonalne usługi transportu oraz wynajmu samochodów na terenie całego kraju. Powstaliśmy z potrzeby rynku i prężnie rozwijamy własną działalność. Postawiliśmy na oryginalność i nietuzinkowość, dziś z dumą przyznajemy, że to był bardzo dobry krok. To, co odróżnia nas od większości firm świadczących usługi wynajmu samochodów, to elastyczna i różnorodna oferta. Posiadamy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, busy oraz pojazdy nietypowe, zamawiane na specjalne okazje. Są to m.in. radiowozy, karawany czy więźniarki podnajmowane na użytek filmowych scen czy seriali. Nasza oferta bogata jest także w samochody luksusowe, limuzyny oraz typowo sportowe maszyny.
 MULTUM
 
ZAPRZYSIĘŻENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA POLSKI - ZAPRZYSIĘŻENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
ZAPRZYSIĘŻENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA POLSKI
ZAPRZYSIĘŻENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
74 POSIEDZENIE SENATU - 74 POSIEDZENIE SENATU CZĘŚĆ 3 
74 POSIEDZENIE SENATU
74 POSIEDZENIE SENATU CZĘŚĆ 3
74 POSIEDZENIE SENATU - 74 POSIEDZENIE SENATU OBRADY CZĘŚĆ 2 
74 POSIEDZENIE SENATU
74 POSIEDZENIE SENATU OBRADY CZĘŚĆ 2
 

ShortNews

 

KREDYTY WALUTOWE BĘDĄ PRZELICZANE PO TZW. KURSIE SPRAWIEDLIWYM

Przeliczenie walutowego kredytu hipotecznego na złote po tzw. kursie sprawiedliwym zakłada projekt ustawy o "sposobach przywrócenia równości stron" w umowach na kredyty walutowe - poinformował w piątek na briefingu prasowym minister Maciej Łopiński.

WIZYTA PREZYDENTA RP W KRÓLESTWIE BELGII

17-18 stycznia 2016 roku (niedziela-poniedziałek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę roboczą w Królestwie Belgii.

PARA PREZYDENCKA NA MIĘDZYRELIGIJNYM SPOTKANIU NOWOROCZNYM

14 stycznia 2016 roku (czwartek) o godz. 12.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką weźmie udział w noworocznym spotkaniu z przedstawicielami najważniejszych religii i wyznań obecnych w Polsce.

dodaj ShortNews'a
74 POSIEDZENIE SENATU RP - 74 POSIEDZENIE SENATU RP 2015-05-06 CZĘŚĆ 1 
74 POSIEDZENIE SENATU RP
74 POSIEDZENIE SENATU RP 2015-05-06 CZĘŚĆ 1
WYBORY PREZYDENCKIE - MARSZAŁEK SEJMU RADOSŁAW SIKORSKI OGŁASZA TERMIN WYBORÓW PREZYDENCKICH 
WYBORY PREZYDENCKIE
MARSZAŁEK SEJMU RADOSŁAW SIKORSKI OGŁASZA TERMIN WYBORÓW PREZYDENCKICH
ŁUKASZ DĄBEK ZARZUT ROZBOJU - ZARZUTY ROZBOJU Z UŻYCIEM NOŻA WOBEC ŁUKASZA DĄBKA SYNA STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO 
ŁUKASZ DĄBEK ZARZUT ROZBOJU
ZARZUTY ROZBOJU Z UŻYCIEM NOŻA WOBEC ŁUKASZA DĄBKA SYNA STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO
EXPOSE PREMIER EWY KOPACZ - EXPOSE NOWEJ PANI PREMIER EWY KOPACZ 
EXPOSE PREMIER EWY KOPACZ
EXPOSE NOWEJ PANI PREMIER EWY KOPACZ
KRYSTYNA PAWŁOWICZ -  
KRYSTYNA PAWŁOWICZ
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI - JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY 
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA - 29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA 
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
 
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN - EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH 
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI - EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL - WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY 
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH - PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL 
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL
DEBATA PJN PSL - WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL 
DEBATA PJN PSL
WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL
 

ShortNews

 

PREZYDENT RP DESYGNUJE BEATĘ SZYDŁO NA PREZESA RADY MINISTRÓW

13 listopada 2015 roku (piątek) o godz. 13.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda desygnuje Beatę Szydło na Prezesa Rady Ministrów.

WIZYTA PREZYDENTA RP W REPUBLICE FRANCUSKIEJ

28 października 2015 roku (środa) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Paryżu.

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI ORGANIZACJI ROLNICZYCH

21 października 2015 roku (środa) o godz. 11.00 w Pałacu Prezydenckim Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Maciej Łopiński oraz Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski spotkają się z przedstawicielami organizacji rolniczych.

PREZYDENT RP NA ĆWICZENIU DRAGON-15

20 października 2015 roku (wtorek) o godz. 10.00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz, gdzie trwa największe w tym roku ćwiczenie Wojska Polskiego pk. Dragon-15.

PREZYDENT RP NA MSZY ŚWIĘTEJ Z OKAZJI 31. ROCZNICY ŚMIERCI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

19 października 2015 roku (poniedziałek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w Mszy Świętej z okazji 31. Rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki (Parafia Św. Stanisława Kostki, ul. kard. Stanisława Hozjusza 2).

SPOTKANIE PARY PREZYDENCKIEJ Z JURORAMI I FINALISTAMI KONKURSU IM. FRYDERYKA CHOPINA

17 października 2015 roku (sobota) o godz. 13.30 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką spotkają się z jurorami, finalistami, organizatorami XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.

PREZYDENT RP ZŁOŻY KWIATY PRZED KRZYŻEM PAPIESKIM

16 października 2015 roku (piątek) o godz. 11.00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży kwiaty przed Krzyżem Papieskim na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie w 37. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża.

dodaj ShortNews'a
TAGI videoTAGI video
  
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA - PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA
PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH - JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ 
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI - POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ 
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE - POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE
POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE - POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE
POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ
TAGI artykułyTAGI artykuły
  
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA - ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW 
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA
ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW
HAPPENING PIKIETA POD PZPN - HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI 
HAPPENING PIKIETA POD PZPN
HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI - POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH 
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH
TAGI ShortNewsTAGI ShortNews
 
- 70. belgii briefing ceremonia debata debaty dla dzień forum francuskiej gali gospodarki grupy i konkursu kultury listów maja małżonki małżonką minister ministra ministrów na narodów nominacji noworoczne o obchodach odznaczeń oficjalna ogólnego okazji otwarciu para pary pawlak pałac pałacu państw pod podpisze polsce polski posiedzenie posiedzeniu powstania prasowy prezydencka prezydencki prezydenckiej prezydenckim prezydent prezydenta prezydentów przedstawicielami publicznej rady republice republiki rocznicy rodzinnej rp sejm sejmu sesji się spale spotkanie sprawie sędziowskich słowacji udział udziałem ukrainie ukrainy uroczystości uroczystość ustawę uwierzytelniających w we weźmie wicepremier, wizyta wizytą województwie wręczenia wręczy z zgromadzenia zjednoczonych zwiedzających złożenia śmierci święta 2012 2014
 
 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O KOMISJI GOSPODARKI 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O KOMISJI GOSPODARKI
SEJMOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ŁUSZCZYCY - KONFERENCJA PRASOWA SEJMOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ŁUSZCZYCY 
SEJMOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ŁUSZCZYCY
KONFERENCJA PRASOWA SEJMOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ŁUSZCZYCY
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - SPÓR NA NIBY? KONFERENCJA PRASOWA 
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - SPÓR NA NIBY? KONFERENCJA PRASOWA
KATARZYNA IZYDORCZYK - KATARZYNA IZYDORCZYK ZAŁOŻYCIEL NOWEJ PLATFORMY PROGRAMOWEJ SLD 
KATARZYNA IZYDORCZYK
KATARZYNA IZYDORCZYK ZAŁOŻYCIEL NOWEJ PLATFORMY PROGRAMOWEJ SLD
MARIUSZ GRZEGORCZYK - MARIUSZ GRZEGORCZYK O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O MARSZU KIBICY ROSYJSKICH 
MARIUSZ GRZEGORCZYK
MARIUSZ GRZEGORCZYK O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O MARSZU KIBICY ROSYJSKICH
JANUSZ KORWIN-MIKKE - JANUSZ KORWIN-MIKKE NA TEMAT 4 CZERWCA 1989 ROKU ORAZ O EURO 2012 
JANUSZ KORWIN-MIKKE
JANUSZ KORWIN-MIKKE NA TEMAT 4 CZERWCA 1989 ROKU ORAZ O EURO 2012
SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY - XVIII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY 
SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY
XVIII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY
POSEŁ LESZEK MILLER - POSEŁ LESZEK MILLER O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O LIŚCIE PREZYDENTA USA 
POSEŁ LESZEK MILLER
POSEŁ LESZEK MILLER O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O LIŚCIE PREZYDENTA USA
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI - POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI NA TEMAT USTAWY EMERYTALNEJ ORAZ O PARADZIE RÓWNOŚCI 
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI NA TEMAT USTAWY EMERYTALNEJ ORAZ O PARADZIE RÓWNOŚCI
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI - EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI NA TEMAT LISTU BARACKA OBAMY Z PRZEPROSINAMI ORAZ O EURO 2012 
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI NA TEMAT LISTU BARACKA OBAMY Z PRZEPROSINAMI ORAZ O EURO 2012
 
TAGI wyszukiwarkiTAGI wyszukiwarki
  
 
   
 
 
start
na żywo
archiwum vod
czytelnia artykułów
zarejestruj nowe konto
praca
reklama
kontakt
o polityczna.tv
przepisy prawne
polityczna.tv - obiektywna polityka
banery
dodatki
logotypy
kanały rss
twitter
google+
youtube
facebook
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 
PREZYDENT BRONISŁAW KOMOROWSKI PRZEMÓWIENIE KORPUS DYPLOMATYCZNY