KOMISJA SEJMOWA POSIEDZENIE KOMIISJI SEJMOWYCH TRANSMISJA TRANSMISJE POSIEDZEŃ SEJM
 
PIS - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.SLD - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.RPP - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PO - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PSL - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.SP - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PTV - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco. kontaktfacebookYouTubegoogle+twitterdodaj ShortNewsdodaj artykułdodaj videotransmituj na żywomoje konto
 
 
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 KURS EURO EURKURS WALUTY EUR: 4,4136KURS WALUTY EUR: 4,4136KURS WALUTY EUR: 4,4136KURS WALUTY EUR: 4,4136KURS WALUTY EUR: 4,4136KURS WALUTY EUR: 4,4136 KURS DOLARA AMERYKAŃSKIEGO USDKURS WALUTY USD: 3,9074KURS WALUTY USD: 3,9074KURS WALUTY USD: 3,9074KURS WALUTY USD: 3,9074KURS WALUTY USD: 3,9074KURS WALUTY USD: 3,9074 KURS FUNTA BRYTYJSKIEGO GBPKURS WALUTY GBP: 5,6825KURS WALUTY GBP: 5,6825KURS WALUTY GBP: 5,6825KURS WALUTY GBP: 5,6825KURS WALUTY GBP: 5,6825KURS WALUTY GBP: 5,6825 
 KURS FRANKA SZFAJCARSKIEGO CHFKURS WALUTY CHF: 4,0089KURS WALUTY CHF: 4,0089KURS WALUTY CHF: 4,0089KURS WALUTY CHF: 4,0089KURS WALUTY CHF: 4,0089KURS WALUTY CHF: 4,0089 KURS DOLARA KANADYJSKIEGO CADKURS WALUTY CAD: 2,8099KURS WALUTY CAD: 2,8099KURS WALUTY CAD: 2,8099KURS WALUTY CAD: 2,8099KURS WALUTY CAD: 2,8099KURS WALUTY CAD: 2,8099 KURS JEN JENA JAPOŃSKIEGO JPY (100 JENÓW)KURS WALUTY JPY: 3,4727KURS WALUTY JPY: 3,4727KURS WALUTY JPY: 3,4727KURS WALUTY JPY: 3,4727KURS WALUTY JPY: 3,4727KURS WALUTY JPY: 3,4727 
zaloguj sięzarejestruj się
2016-02-12 • 23:12:56 • GMT +1
 
 
strona głównana żywoarchiwum vodczytelnia artykułówzarejestruj się
 
reklama
 
 
sejm|senat|konferencje|komisje
  
 
 
 
http://polityczna.tv/transmisja/komisja/
 
KOMISJA NA ŻYWO

Transmisja aktywna jest podczas posiedzeń Komisji. Źródło Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
 
 
• POLSKA
 
10. POSIEDZENIE SENATU 12 LUTEGO 2016 R. ROZPOCZĘŁO SIĘ 10. POSIEDZENIE SENATU. OBECNIE IZBA DEBATUJE NAD USTAWĄ O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI. WCZEŚNIEJ PORZĄDEK OBRAD ZOSTAŁ UZUPEŁNIONY O USTAWĘ O ZMIANIE USTAWY O DZIAŁACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW.

10. POSIEDZENIE SENATU


12 LUTEGO 2016 R. ROZPOCZĘŁO SIĘ 10. POSIEDZENIE SENATU. OBECNIE IZBA DEBATUJE NAD USTAWĄ O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI. WCZEŚNIEJ PORZĄDEK OBRAD ZOSTAŁ UZUPEŁNIONY O USTAWĘ O ZMIANIE USTAWY O DZIAŁACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW.

Senat rozpatrzył nowelizację ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Był to projekt poselski. Przepisy ustawy są nowelizowane w związku z utworzeniem nowego działu administracji rządowej – energia oraz urzędu Ministra Energii. Celem nowelizacji jest umożliwienie sprawnego zarządu nad przebiegiem procesów energetycznych. W związku z tym od 1 kwietnia 2016 roku wykonywanie uprawnień nadzorczych przysługujących dotychczas ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa nad spółkami energetycznymi wymienionymi w ustawie przeniesiono do ministra właściwego do spraw energii. Ustawa przewiduje, że od 1 kwietnia 2016 r. pod nadzór ministra energii trafią spółki energetyczne: Enea, Energa, Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica, Polska Grupa Energetyczna oraz Tauron Polska Energia. Od 1 lipca br. - spółki paliwowe: m.in PKN Orlen, Lotos,Naftoport oraz Siarkopol Gdańsk. Nadzór obejmie też Towarzystwo Finansowe Silesia oraz spółki zależne. Minister energii będzie również nadzorował: przedsiębiorstwa górnicze, z wyjątkiem Lubelskiego Węgla „Bogdanka”, spółki od nich zależne, CZW „Węglozbyt”, „Węglokoks” w Katowicach, Centralną Stację Ratownictwa Górniczego, a także ich spółki zależne oraz kopalnie soli w Bochni i Wieliczce.Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, przejmie uprawnienia skarbu państwa w stosunku do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego i operatora systemu przesyłowego gazu i Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych Przyjaźń.

Nowela wprowadza zmiany w 24 ustawach, m.in. w Prawie energetycznym, Prawie o ruchu drogowym, Prawie atomowym, Prawie ochrony środowiska, ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, ustawie o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki, ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, o biokomponentach i biopaliwach ciekłych czy też ustawie o zarządzaniu kryzysowym.

Senatorowie zajmują się ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Był to projekt rządowy. Ustawa wprowadza w życie priorytetowy program rządu „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodziny będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko, a rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł na osobę lub 1200 zł (te z niepełnosprawnym dzieckiem) - również na pierwsze. Będzie to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego, i nie będzie mógł jej zająć komornik. Ustawa realizuje aktywną politykę prorodzinną. Program „Rodzina 500 plus” ma być inwestycją w rozwój polskich rodzin, która poprawi ich sytuację materialną oraz sytuację demograficzną w kraju. Przewiduje się, że z programu skorzysta 2,7 mln rodzin, a świadczenie wychowawcze otrzyma ponad 3,7 mln dzieci. W 2016 r. z budżetu państwa na ten cel trafi ponad 17 mld zł.

Wszystkim rodzinom - bez względu na osiągany dochód - będzie wypłacane 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Rodziny, w których dochód na osobę nie przekroczy 800 lub 1200 zł (rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym), będą mogły otrzymać 500 zł co miesiąc również na pierwsze dziecko. Gdy w rodzinie z dwójką dzieci jedno ukończy 18 lat, świadczenie będzie przysługiwało na młodsze dziecko, jeśli zostanie spełnione kryterium dochodowe. Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ubieganiu się o świadczenia z innych systemów wspierających rodzinę - o świadczenia rodzinne z pomocy społecznej i funduszu alimentacyjnego. Nie zniknie też ulga podatkowa na dzieci. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka. W przypadku zbiegu prawa do świadczenia zostanie ono wypłacone tej osobie, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Do ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej zostanie wprowadzone rozwiązanie analogiczne do świadczenia wychowawczego. Będzie to dodatek wychowawczy przysługujący w wysokości 500 zł na dziecko w rodzinie zastępczej czy rodzinnym domu dziecka do ukończenia przez nie 18 lat.

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze, trzeba będzie złożyć wniosek (przez internet lub osobiście) w urzędzie gminy lub miasta albo ośrodku pomocy społecznej. Możliwe będzie składanie wniosków drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez ZUS i systemy bankowości elektronicznej.Tylko rodzice ubiegający się o świadczenie na pierwsze dziecko będą musieli dokumentować swoją sytuację dochodową. Jednak i w tym przypadku najważniejsze dokumenty gmina pozyska samodzielnie. Wnioski będzie można składać od dnia wejścia ustawy w życie , czyli 1 kwietnia br. Jeśli rodzice złożą wniosek w ciągu pierwszych trzech miesięcy, dostaną wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku. Świadczenie będzie przyznawane co do zasady na 12-miesięczne okresy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Jednak pierwszy okres, ze względu na start programu w II kwartale br., będzie dłuższy i będzie trwał od dnia wejścia w życie ustawy do 30 września 2017 r. Rada Ministrów będzie mogła podnosić zarówno wysokość świadczenia, jak i uprawniających do niego kryteriów.

Zdjęcia: Michał Józefaciuk.

TRANSMISJA

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SENAT NA ŻYWO USTAWA DZIAŁY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ POMOC PAŃSTWA WYCHOWYWANIE DZIECI DOCHÓD 500 POSIEDZENIE TRANSMISJA TELEWIZJA

 
• POLSKA
 
10. POSIEDZENIE SENATU 12 LUTEGO 2016 ROKU ZBIERZE SIĘ SENAT NA 10 POSIEDZENIU

10. POSIEDZENIE SENATU


12 LUTEGO 2016 ROKU ZBIERZE SIĘ SENAT NA 10 POSIEDZENIU

Senat zbierze się 12 lutego 2016 r., aby debatować nad ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Był to projekt rządowy. Ustawa wprowadza w życie priorytetowy program rządu „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodziny będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko, a rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł na osobę lub 1200 zł (te z niepełnosprawnym dzieckiem) - również na pierwsze. Będzie to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego, i nie będzie mógł jej zająć komornik. Ustawa realizuje aktywną politykę prorodzinną. Program „Rodzina 500 plus” ma być inwestycją w rozwój polskich rodzin, która poprawi ich sytuację materialną oraz sytuację demograficzną w kraju. Przewiduje się, że z programu skorzysta 2,7 mln rodzin, a świadczenie wychowawcze otrzyma ponad 3,7 mln dzieci. W 2016 r. z budżetu państwa na ten cel trafi ponad 17 mld zł.

Wszystkim rodzinom - bez względu na osiągany dochód - będzie wypłacane 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Rodziny, w których dochód na osobę nie przekroczy 800 lub 1200 zł (rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym), będą mogły otrzymać 500 zł co miesiąc również na pierwsze dziecko. Gdy w rodzinie z dwójką dzieci jedno ukończy 18 lat, świadczenie będzie przysługiwało na młodsze dziecko, jeśli zostanie spełnione kryterium dochodowe. Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ubieganiu się o świadczenia z innych systemów wspierających rodzinę - o świadczenia rodzinne z pomocy społecznej i funduszu alimentacyjnego. Nie zniknie też ulga podatkowa na dzieci. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka. W przypadku zbiegu prawa do świadczenia zostanie ono wypłacone tej osobie, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Do ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej zostanie wprowadzone rozwiązanie analogiczne do świadczenia wychowawczego. Będzie to dodatek wychowawczy przysługujący w wysokości 500 zł na dziecko w rodzinie zastępczej czy rodzinnym domu dziecka do ukończenia przez nie 18 lat.

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze, trzeba będzie złożyć wniosek (przez internet lub osobiście) w urzędzie gminy lub miasta albo ośrodku pomocy społecznej. Możliwe będzie składanie wniosków drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez ZUS i systemy bankowości elektronicznej.Tylko rodzice ubiegający się o świadczenie na pierwsze dziecko będą musieli dokumentować swoją sytuację dochodową. Jednak i w tym przypadku najważniejsze dokumenty gmina pozyska samodzielnie. Wnioski będzie można składać od dnia wejścia ustawy w życie , czyli 1 kwietnia br. Jeśli rodzice złożą wniosek w ciągu pierwszych trzech miesięcy, dostaną wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku. Świadczenie będzie przyznawane co do zasady na 12-miesięczne okresy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Jednak pierwszy okres, ze względu na start programu w II kwartale br., będzie dłuższy i będzie trwał od dnia wejścia w życie ustawy do 30 września 2017 r. Rada Ministrów będzie mogła podnosić zarówno wysokość świadczenia, jak i uprawniających do niego kryteriów.

TRANSMISJA

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SENAT POSIEDZENIE NA ŻYWO OBRADY SENATU TELEWIZJA

 
• POLSKA
 
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 11. POSIEDZENIE SEJMU KAŻDA RODZINA BĘDZIE OTRZYMYWAĆ 500 ZŁ MIESIĘCZNIE NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO, A MNIEJ ZAMOŻNI RODZICE TAKŻE NA PIERWSZE – TO NAJWAŻNIEJSZA DECYZJA PODJĘTA PRZEZ POSŁÓW W OSTATNIM DNIU 11. POSIEDZENIA SEJMU. IZBA UCHWALIŁA TEŻ M.IN. PRZEPISY, ZGODNIE Z KTÓRYMI DZIECI NIE BĘDĄ MOGŁY BYĆ ODBIERANE RODZICOM WYŁĄCZNIE Z POWODU UBÓSTWA. PONADTO SEJM OGRANICZYŁ PRAWO DO OBNIŻONYCH OPŁAT SĄDOWYCH W SPORACH Z BANKAMI TYLKO DO KONSUMENTÓW I ROLNIKÓW, KTÓRZY PROWADZĄ GOSPODARSTWA RODZINNE. POSŁOWIE ZDECYDOWALI RÓWNIEŻ O OBJĘCIU SPÓŁEK ENERGETYCZNYCH I PALIWOWYCH NADZOREM MINISTRA ENERGII.

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 11. POSIEDZENIE SEJMU


KAŻDA RODZINA BĘDZIE OTRZYMYWAĆ 500 ZŁ MIESIĘCZNIE NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO, A MNIEJ ZAMOŻNI RODZICE TAKŻE NA PIERWSZE – TO NAJWAŻNIEJSZA DECYZJA PODJĘTA PRZEZ POSŁÓW W OSTATNIM DNIU 11. POSIEDZENIA SEJMU. IZBA UCHWALIŁA TEŻ M.IN. PRZEPISY, ZGODNIE Z KTÓRYMI DZIECI NIE BĘDĄ MOGŁY BYĆ ODBIERANE RODZICOM WYŁĄCZNIE Z POWODU UBÓSTWA. PONADTO SEJM OGRANICZYŁ PRAWO DO OBNIŻONYCH OPŁAT SĄDOWYCH W SPORACH Z BANKAMI TYLKO DO KONSUMENTÓW I ROLNIKÓW, KTÓRZY PROWADZĄ GOSPODARSTWA RODZINNE. POSŁOWIE ZDECYDOWALI RÓWNIEŻ O OBJĘCIU SPÓŁEK ENERGETYCZNYCH I PALIWOWYCH NADZOREM MINISTRA ENERGII.

Obrady Sejmu rozpoczęły się od uczczenia minutą ciszy pamięci Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszka, majora kawalerii Wojska Polskiego i Armii Krajowej w 65. rocznicę jego śmierci. - Zygmunt Szendzielarz uczestniczył w kampanii wrześniowej w 1939 r., a następnie włączył się w działalność konspiracyjną. W 1948 r. został aresztowany przez UB. W procesie byłych członków okręgu wileńskiego Armii Krajowej został skazany na karę śmierci wykonaną właśnie 8 lutego 1951 r. - przypomniał marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Dziś także przez aklamację Izba podjęła okolicznościową uchwałę upamiętniającą 35-lecie rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów – więcej informacji na ten temat w oddzielnym komunikacie.

Na wniosek posła Stanisława Pięty minutą ciszy Sejm upamiętnił też 12. rocznicę śmierci płk. Ryszarda Kuklińskiego.

Sejm za wsparciem państwa dla rodzin wychowujących dzieci - program „Rodzina 500 plus” przyjęty
Uchwalona dziś przez posłów ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przewiduje, że rodziny będą otrzymywać świadczenie wychowawcze – 500 zł co miesiąc na dziecko. Będzie to kwota „na rękę” (zwolniona z podatku dochodowego) i nie będzie mógł jej zająć komornik. Program „Rodzina 500 plus” ma służyć realizacji aktywnej polityki rodzinnej. Jego celem jest zmniejszenie obciążeń finansowych rodzin związanych z wychowywaniem potomstwa, a tym samym zachęcenie do posiadania większej liczby dzieci.  Program ma być inwestycją w rozwój polskich rodzin i elementem poprawiającym ich sytuację materialną oraz demograficzną w kraju. Zgodnie z szacunkami z programu skorzysta 2,7 mln polskich rodzin, a świadczenie wychowawcze otrzyma ponad 3,7 mln dzieci. W 2016 r. z budżetu państwa na ten cel trafi ponad 17 mld zł.

W myśl ustawy, wszystkim rodzinom - bez względu na osiągany dochód - będzie wypłacane 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Rodziny, w których dochód na osobę nie przekroczy 800 lub 1200 zł (rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym), będą mogły otrzymać 500 zł co miesiąc również na pierwsze dziecko. Gdy w rodzinie z dwójką dzieci jedno ukończy 18 lat, a drugie będzie młodsze, wtedy świadczenie będzie przysługiwało na młodsze dziecko, jeśli zostanie spełnione kryterium dochodowe. Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ubieganiu się o świadczenia z innych systemów wspierających rodzinę. W szczególności dotyczy to  świadczeń rodzinnych, z pomocy społecznej i funduszu alimentacyjnego. Nie zniknie też ulga podatkowa na dzieci. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka. W przypadku zbiegu prawa do świadczenia zostanie ono wypłacone tej osobie, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie miał wątpliwości, kto faktycznie opiekuje się dzieckiem, będzie mógł zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego.  

Zgodnie z nowymi przepisami, do ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej zostało wprowadzone rozwiązanie analogiczne do świadczenia wychowawczego. Będzie to dodatek wychowawczy, przysługujący w takiej samej wysokości (500 zł) na dziecko w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze trzeba będzie złożyć wniosek (przez internet lub osobiście) w urzędzie gminy lub miasta albo ośrodku pomocy społecznej. Tylko rodzice ubiegający się o świadczenie na pierwsze dziecko będą musieli dokumentować swoją sytuację dochodową. Jednak i w tym przypadku najważniejsze dokumenty gmina pozyska samodzielnie. Wnioski będzie można składać od dnia wejścia ustawy w życie. Jeśli rodzice złożą wniosek w ciągu pierwszych 3 miesięcy, dostaną wyrównanie wstecz – za okres od wejścia przepisów w życie. Świadczenie będzie przyznawane co do zasady na 12-miesięczne okresy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Jednak pierwszy okres, ze względu na przewidywany start programu w II kwartale br. (1 kwietnia) będzie dłuższy i będzie trwał od dnia wejścia w życie ustawy do 30 września 2017 r.

Teraz ustawa będzie przedmiotem prac Senatu.

Część zadań ministra właściwego do spraw gospodarki przekazana szefowi nowego resortu energii
Przewiduje to uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Zmiany są konsekwencją utworzenia nowego działu administracji rządowej – energia oraz urzędu Ministra Energii. W celu wykonywania sprawnego zarządu nad przebiegiem procesów energetycznych nowelizacja przewiduje, że od 1 kwietnia 2016 r. Minister Energii będzie sprawował nadzór nad następującymi spółkami energetycznymi: Enea, Energa, Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica, Polska Grupa Energetyczna oraz Tauron Polska Energia. Nadzór obejmie też Towarzystwo Finansowe Silesia oraz spółki zależne. Minister Energii będzie również nadzorował: przedsiębiorstwa górnicze, z wyjątkiem Lubelskiego Węgla „Bogdanka”, spółki od nich zależne, CZW „Węglozbyt”, „Węglokoks” w Katowicach, Centralną Stację Ratownictwa Górniczego, a także ich spółki zależne oraz kopalnie soli w Bochni i Wieliczce. Nowelizacja przewiduje również, że od 1 lipca 2016 r. nadzorem Ministra Energii będą objęte spółki paliwowe: Grupa LOTOS, PKN Orlen, Naftoport oraz Siarkopol Gdańsk. Ponadto w nowelizacji zapisano, że Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej będzie wykonywać uprawnienia Skarbu Państwa w stosunku do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego i operatora systemu przesyłowego gazowego oraz Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych Przyjaźń. Nowelizacją zajmie się teraz Senat.

Dzieci nie będą odbierane rodzicom z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej rodziny
Zdecydował o tym Sejm, uchwalając nowelizację ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Nowe rozwiązania mają przeciwdziałać pochopnemu odbieraniu dzieci rodzicom oraz umieszczaniu ich w pieczy zastępczej, tj. rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Zgodnie z nowelizacją zastosowanie przez sąd opiekuńczy środków ingerencji we władzę rodzicielską, prowadzących do oddzielenia dziecka od rodzica, może mieć miejsce jedynie po wcześniejszym wykorzystaniu przez sąd innych środków lub zastosowaniu form pomocy rodzinie, które okazały się nieskuteczne. Odebranie dziecka będzie także możliwe wtedy, gdy jest ono konieczne ze względu na poważne zagrożenie dobra dziecka, w szczególności jego życia lub zdrowia. Nowelizacja zawiera też zasadę, że rozdzielenie rodziców i dzieci wyłącznie z powodu ubóstwa – wbrew woli rodziców –  nie będzie możliwe. Umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, co do zasady, będzie środkiem ostatecznym stosowanym przez sąd opiekuńczy. Następnie nad nowelizacją będzie pracować Senat.

Niższe opłaty w sporach sądowych z bankami wyłącznie dla konsumentów i rolników prowadzących gospodarstwa rodzinne
Przewiduje to przyjęta w dzisiejszych głosowaniach nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Obniżona opłata - w odniesieniu do czynności bankowych taki jak m.in. udzielanie kredytów i pożyczek oraz prowadzenie rachunków bankowych - wynosi 5 proc. wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 1 tys. zł. W przypadku opłaty standardowej jej górna granica to 100 tys. zł. Nowelizacja wynika z faktu, iż konsumenci oraz rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne to grupy wymagające zwiększonej ochrony oraz ułatwień w prowadzonych przez nie sporach z bankami. Dotychczasowe prawo do obniżonej opłaty nie było w żaden sposób ograniczone i obejmowało wszystkie podmioty wchodzące w spory z bankami, w tym także np. inne banki lub spółki. Tak szeroko zakreślony krąg adresatów został uznany za nieuzasadniony. Zgodnie z zawartym w nowelizacji przepisem przejściowym, do postępowań wszczętych przed wejściem w życie nowych rozwiązań mają mieć zastosowanie przepisy dotychczasowe. Nad ustawą będzie następnie pracować Izba druga.

Posłowie upamiętnili 80. rocznicę deportacji Polaków do Kazachstanu
W dzisiejszych głosowaniach Izba podjęła uchwałę w tej sprawie. W dokumencie posłowie przypomnieli, że po zakończeniu w 1921 r. wojny polsko-bolszewickiej na terenach Związku Sowieckiego pozostał ponad milion Polaków. – Pomimo wielu lat brutalnej polityki sowietyzacji prowadzonej przez władze nasi Rodacy zachowali polskie tradycje, język oraz przywiązanie do wiary przodków. Z tego powodu po przeprowadzeniu agresywnej antypolskiej kampanii, 28 kwietnia 1936 roku Rada Komisarzy Ludowych ZSRS podjęła decyzję o deportacji ponad 70 tysięcy Polaków do Kazachstanu – czytamy w uchwale. – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd wszystkim deportowanym, represjonowanym, zesłanym i zmarłym na nieludzkiej ziemi – napisano w dokumencie. Posłowie podkreślili również, że priorytetem jest jak najszybsze przeprowadzenie repatriacji Polaków z Kazachstanu, a dotychczasowy brak wystarczającej pomocy dla potomków polskich zesłańców jest dużym zaniedbaniem ze strony Polski.

Sejm o postulacie zmiany stanowiska Polski w sprawie unijnych kwot migrantów
Do ponownego rozpatrzenia w Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejm skierował poselski projekt uchwały w sprawie polityki imigracyjnej państwa polskiego na forum Unii Europejskiej(druk nr 18). W projekcie Sejm wzywa rząd do zmiany stanowiska Polski w sprawie migrantów przybywających do krajów Unii Europejskiej z obcych kręgów kulturowych. Zdaniem wnioskodawców Polska musi odmówić przyjęcia kwot migrantów narzuconych przez Komisję Europejską. Jak zaznaczono w dokumencie, przemawia za tym bezpieczeństwo obywateli i konieczność wykazania solidarności z pozostałymi państwami Grupy Wyszehradzkiej. W projekcie uchwały jest propozycja wezwania rządu do przedstawienia na forum Rady Europejskiej planu pomocy uchodźcom wojennym w państwach bezpośrednio sąsiadujących ze strefami konfliktów.

Propozycja zmian w procedurze karnej skierowana do dalszych prac w komisji
Sejm zdecydował, że rządowy projekt nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 207) trafi do rozpatrzenia w Komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Zgodnie z założeniami projektu sąd będzie ponownie aktywnym uczestnikiem postępowania, a nie tylko arbitrem. Projekt przywraca model postępowania karnego obowiązujący do 30 czerwca 2015 r. Zakłada on bardziej aktywną rolę sądu – dowody będzie można przeprowadzać nie tylko na wniosek stron, ale także z urzędu. Ponadto w postępowaniu karnym przywrócona zostanie zasada prawdy materialnej, zgodnie z którą podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne. Zgodnie z projektem w większości przywrócone mają być m.in. zasady prowadzenia postępowania przygotowawczego i postępowania sądowego w pierwszej instancji.

Ponadto projekt m.in. usuwa generalny zakaz dowodowy dotyczący tzw. owoców zatrutego drzewa. Chodzi o obowiązujący od lipca ub. r. przepis, zgodnie z którym niedopuszczalne jest przeprowadzanie i wykorzystywanie dowodów uzyskanych nielegalnie. Wnioskodawca argumentuje, że każda tego typu sytuacja powinna być oceniana indywidualnie, z uwzględnieniem jej wszystkich aspektów. Proponowana zmiana ma m.in. przeciwdziałać nadużyciom, czyli zamierzonej dyskwalifikacji dowodów.

Projekt zaostrza także odpowiedzialność karną świadków za świadome składanie fałszywych zeznań i wprowadzanie w błąd organów procesowych. Dotychczas groziło za to do 3 lat więzienia – projektowana nowelizacja przewiduje od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Z odpowiedzialności karnej nie będą zwolnione osoby, które składały fałszywe zeznania z obawy przed grożącą im lub najbliższym odpowiedzialnością karną, wiedząc o przysługującym im prawie odmowy zeznań. Wnioskodawca proponuje też surowsze kary dla biegłych, rzeczoznawców lub tłumaczy przedstawiających fałszywą opinię lub tłumaczenie będące dowodem w sprawie. Osobom tym dotychczas groziło do 3 lat więzienia – po wejściu w życie proponowanych zmian przestępstwo to będzie zagrożone karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Ponadto projekt zawiera propozycję, by ustanowienie obrońcy z urzędu następowało po weryfikacji stanu majątkowego osoby zgłaszającej taki wniosek.. Projekt rozszerza też m.in.  kompetencje referendarzy sądowych w postępowaniu wykonawczym, czyli takim, które zmierza do wyegzekwowania prawomocnie orzeczonej kary. Projektowane rozwiązania mają wejść w życie 1 kwietnia 2016 r.

W Sejmie o proponowanych zmianach w ustawie zasadniczej dotyczących Trybunału Konstytucyjnego
Sejm zdecydował, że w Komisji Ustawodawczej będą kontynuowane prace nad poselskim projektem nowelizacji Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 166). Zgodnie z tą propozycją, o zgodności z Konstytucją ustawy określającej organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed Trybunałem ma orzekać Sąd Najwyższy. SN będzie miał też prawo do oceny zgodności tej ustawy z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała zgody ustawowej. W ocenie wnioskodawców obowiązujący obecnie przepis, zgodnie z którym o konstytucyjności tej ustawy orzeka sam Trybunał, jest zaprzeczeniem jednej z podstawowych zasad demokratycznego państwa prawa, że nikt nie może być sędzią we własnej sprawie. Ponadto projekt zawiera propozycję powiększenia składu Trybunału Konstytucyjnego z 15 do 18 sędziów. Projekt doprecyzowuje też, że sędziowie będą wybierani przez Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W ocenie autorów projektu zmiana ta zwiększy apolityczność, niezależność i niezawisłość wybranych sędziów, gdyż większość kwalifikowana wymusi konieczność znalezienia kandydatów „ponad podziałami”, niezwiązanych z żadną opcją polityczną. Zgodnie z projektem, prezes i wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego będą powoływani przez prezydenta spośród co najmniej trzech kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Projekt przewiduje dokonanie ponownego wyboru wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego – kadencja dotychczasowych sędziów Trybunału  wygaśnie w 60 dniu od wejścia w życie nowelizacji.

W bloku głosowań Sejm odrzucił także kandydaturę Mateusza Szczurka na członka Rady Polityki Pieniężnej. Ponadto posłowie wprowadzili zmiany w składach osobowych kilku komisji sejmowych (druk nr 240).

Pomoc publiczna i de minimis dla przedsiębiorców w Polsce w 2014 r.
Sejm zapoznał się i przyjął dwa raporty Rady Ministrów dotyczące tych kwestii. W 2014 r. polskim przedsiębiorcom udzielono pomocy w kwocie 25 262,8 mln zł, z czego 5 908 mln zł stanowiła pomoc udzielona w transporcie. Wartość pomocy - po wyłączeniu pomocy w transporcie - wyniosła 19 354,5 mln zł. Pomoc publiczna w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o ok. 15 proc. W 2014 r. istniało 106 programów pomocowych, w ramach których można było udzielać pomocy. W 2014 r. pomoc publiczna najczęściej była udzielana na dotacje i ulgi podatkowe (94,4 proc.). Spośród podmiotów uprawnionych do udzielania pomocy publicznej najwięcej udzielił ich minister środowiska (3 901,5 mln zł), prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2 960,8 mln zł) oraz prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (2 618,7 mln zł). W 2014 r. najwięcej pomocy otrzymały przedsiębiorstwa prywatne (67,9 proc. ogólnej wartości pomocy).  Wśród największych beneficjentów pomocy w 2014 roku znalazły się głównie spółki działające na rynku energetycznym m.in. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., TAURON Wytwarzanie S.A. oraz EDF Polska S.A. Dużymi  odbiorcami pomocy publicznej były też Telewizja Polska S.A., Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z Olsztyna oraz Spółka Restrukturyzacji Kopalń.

W 2014 r. liczba beneficjentów pomocy de minimis była większa o ok. 39 tys. niż w roku 2013. Nastąpił także wzrost (o ok. 80 tys.) liczby podmiotów udzielających tej pomocy. Pomoc de minimis udzielana była m.in. na dotacje i ulgi podatkowe, wsparcie kapitałowo-inwestycyjne oraz poręczenia i gwarancje. W 2014 roku około 4,1 tys. podmiotów mających prawo do udzielania pomocy publicznej, udzieliło przedsiębiorcom pomocy de minimis. Wśród nich znaleźli się wszyscy marszałkowie województw, 98 proc. starostów powiatów, 89 proc. wójtów gmin, burmistrzów i prezydentów miast oraz ok. 84 proc. organów skarbowych i celnych. Wartość pomocy de minimis udzielonej w 2014 roku w Polsce wyniosła 6 825,5 mln zł, co stanowiło 21,3 proc. całości wsparcia udzielonego przedsiębiorcom ze środków publicznych. Dokumenty zostały przygotowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a następnie po akceptacji rządu przesłano je do Sejmu. Komisja Gospodarki i Rozwoju wniosła o ich przyjęcie. Raporty przedstawiła wiceprezes UOKiK Bernadeta Kasztelan-Świetlik, a sprawozdanie komisji posłanka Mirosława Nykiel.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SEJM POSIEDZENIE OBRADY SEJMU NA ŻYWO TELEWIZJA SEJMOWA

 
• POLSKA
 
TRWA 11. POSIEDZENIE SEJMU 500 ZŁ MIESIĘCZNIE DODATKU NA DZIECKO PRZEWIDUJE WNIESIONY PRZEZ RZĄD PROJEKT, KTÓRY BĘDZIE GŁÓWNYM PUNKTEM PORZĄDKU OBRAD 11. POSIEDZENIA SEJMU. POSŁOWIE ZAJMĄ SIĘ RÓWNIEŻ M.IN. PROPOZYCJĄ ZMIAN W USTAWIE ZASADNICZEJ DOTYCZĄCĄ TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO. IZBA ROZPOCZNIE TAKŻE PRACE NAD ZMIANAMI W PROCEDURZE KARNEJ. SEJM ROZPATRZY TEŻ PROJEKT, KTÓRY MA ZWIĘKSZYĆ STABILNOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO I BEZPIECZEŃSTWO DEPOZYTÓW. POSIEDZENIE ROZPOCZĘŁO SIĘ OD UCZCZENIA CHWILĄ CISZY ZMARŁEJ 5 LUTEGO BR. MARII STYPUŁKOWSKIEJ-CHOJECKIEJ, PS.

TRWA 11. POSIEDZENIE SEJMU


500 ZŁ MIESIĘCZNIE DODATKU NA DZIECKO PRZEWIDUJE WNIESIONY PRZEZ RZĄD PROJEKT, KTÓRY BĘDZIE GŁÓWNYM PUNKTEM PORZĄDKU OBRAD 11. POSIEDZENIA SEJMU. POSŁOWIE ZAJMĄ SIĘ RÓWNIEŻ M.IN. PROPOZYCJĄ ZMIAN W USTAWIE ZASADNICZEJ DOTYCZĄCĄ TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO. IZBA ROZPOCZNIE TAKŻE PRACE NAD ZMIANAMI W PROCEDURZE KARNEJ. SEJM ROZPATRZY TEŻ PROJEKT, KTÓRY MA ZWIĘKSZYĆ STABILNOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO I BEZPIECZEŃSTWO DEPOZYTÓW. POSIEDZENIE ROZPOCZĘŁO SIĘ OD UCZCZENIA CHWILĄ CISZY ZMARŁEJ 5 LUTEGO BR. MARII STYPUŁKOWSKIEJ-CHOJECKIEJ, PS. "KAMA", HONOROWEJ OBYWATELKI WARSZAWY, ŻOŁNIERZA ARMII KRAJOWEJ, ŁĄCZNICZKI BATALIONU "PARASOL", UCZESTNICZKI WYKONANIA WYROKU NA KACIE WARSZAWY FRANZU KUTSCHERZE. W DALSZEJ KOLEJNOŚCI MIAŁO MIEJSCE ZŁOŻENIE PRZYSIĘGI PRZEZ NOWYCH CZŁONKÓW RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ: GRAŻYNĘ ANCYPAROWICZ I ERYKA ŁONA, WYBRANYCH PRZEZ SEJM 29 STYCZNIA BR. W PORZĄDKU OBRAD BIEŻĄCEGO POSIEDZENIA IZBY JEST TAKŻE GŁOSOWANIE NAD WYBOREM TRZECIEGO PRZEDSTAWICIELA SEJMU W RPP SPOŚRÓD DWÓCH ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW: MATEUSZA SZCZURKA ORAZ HENRYKA WNOROWSKIEGO.

„Rodzina 500 plus” – wsparcie państwa dla rodzin wychowujących dzieci
Posłowie będą pracować w pierwszym czytaniu nad projektem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (druk nr 216). Wprowadza on priorytetowy program rządu „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodziny będą otrzymywać świadczenie wychowawcze – 500 zł co miesiąc na dziecko. Będzie to kwota „na rękę” (zwolniona z podatku dochodowego) i nie będzie mógł jej zająć komornik.

Według rządu program będzie służyć realizacji aktywnej polityki rodzinnej. Ma zmniejszyć obciążenia finansowe rodzin związane z wychowywaniem potomstwa, a tym samym zachęcać do posiadania większej liczby dzieci. Program „Rodzina 500 plus” ma być inwestycją w rozwój polskich rodzin i elementem poprawiającym ich sytuację materialną oraz demograficzną w kraju. Zgodnie z szacunkami z programu skorzysta 2,7 mln polskich rodzin, a świadczenie wychowawcze otrzyma ponad 3,7 mln dzieci. W 2016 r. z budżetu państwa na ten cel trafi ponad 17 mld zł.

W myśl projektu, wszystkim rodzinom - bez względu na osiągany dochód - będzie wypłacane 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Rodziny, w których dochód na osobę nie przekroczy 800 lub 1200 zł (rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym), będą mogły otrzymać 500 zł co miesiąc również na pierwsze dziecko. Gdy w rodzinie z dwójką dzieci jedno ukończy 18 lat, a drugie będzie młodsze, wtedy świadczenie będzie przysługiwało na młodsze dziecko, jeśli zostanie spełnione kryterium dochodowe. Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ubieganiu się o świadczenia z innych systemów wspierających rodzinę. W szczególności chodzi o świadczenia rodzinne, z pomocy społecznej i funduszu alimentacyjnego. Nie zniknie też ulga podatkowa na dzieci. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka. W przypadku zbiegu prawa do świadczenia zostanie ono wypłacone tej osobie, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie miał wątpliwości, kto faktycznie opiekuje się dzieckiem, będzie mógł zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego.  

Projekt zakłada, że do ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej zostanie wprowadzone rozwiązanie analogiczne do świadczenia wychowawczego. Będzie to dodatek wychowawczy, przysługujący w takiej samej wysokości (500 zł) na dziecko w rodzinie zastępczej czy rodzinnym domu dziecka do ukończenia przez nie 18 lat.

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze trzeba będzie złożyć wniosek (przez internet lub osobiście) w urzędzie gminy lub miasta albo ośrodku pomocy społecznej. Tylko rodzice ubiegający się o świadczenie na pierwsze dziecko będą musieli dokumentować swoją sytuację dochodową. Jednak i w tym przypadku najważniejsze dokumenty gmina pozyska samodzielnie. Wnioski będzie można składać od dnia wejścia ustawy w życie (1 kwietnia br.). Jeśli rodzice złożą wniosek w ciągu pierwszych 3 miesięcy, dostaną wyrównanie wstecz – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. Jeśli nawet rodzic złoży wniosek w czerwcu, to otrzyma świadczenie za kwiecień i maj. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku.

Świadczenie będzie przyznawane co do zasady na 12-miesięczne okresy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Jednak pierwszy okres, ze względu na start programu w II kwartale br. będzie dłuższy i będzie trwał od dnia wejścia w życie ustawy do 30 września 2017 r. Na posiedzeniu Sejmu projekt uzasadni Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zmiany w procesie karnym – sąd będzie ponownie aktywnym uczestnikiem postępowania, a nie tylko arbitrem
To główne założenie rządowego projektu nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 207), którego pierwsze czytanie jest zaplanowane w porządku obrad bieżącego posiedzenia Izby. Projekt przywraca model postępowania karnego obowiązujący do 30 czerwca 2015 r. Zakłada on bardziej aktywną rolę sądu – dowody będzie można przeprowadzać nie tylko na wniosek stron, ale także z urzędu. Ponadto w postępowaniu karnym przywrócona zostanie zasada prawdy materialnej, zgodnie z którą podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne. Zgodnie z projektem w większości przywrócone mają być m.in. zasady prowadzenia postępowania przygotowawczego i postępowania sądowego w pierwszej instancji.

Wejście w życie projektowanej nowelizacji będzie oznaczało, że obowiązujący od 1 lipca 2015 r. w procesie karnym tzw. kontradyktoryjny model postępowania przestanie być dominujący. W rozwiązaniach tych to prokurator ma obowiązek udowodnienia winy oskarżonego, a rola sądu jest mocno ograniczona, gdyż jest on co do zasady arbitrem, który może wyjść z inicjatywą dowodową jedynie w szczególnych sytuacjach. Model kontradyktoryjny ma zostać zastąpiony modelem mieszanym, czyli tzw. kontradyktoryjno-inkwizycyjnym. Do procesu karnego zostaje przywrócona zasada, zgodnie z którą należy dążyć do wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy. Dopiero niedające się usunąć wątpliwości mają być rozstrzygane na korzyść oskarżonego.

Ponadto projekt m.in. usuwa generalny zakaz dowodowy dotyczący tzw. owoców zatrutego drzewa. Chodzi o obowiązujący od lipca ub. r. przepis, zgodnie z którym niedopuszczalne jest przeprowadzanie i wykorzystywanie dowodów uzyskanych nielegalnie. Wnioskodawca argumentuje, że każda tego typu sytuacja powinna być oceniana indywidualnie, z uwzględnieniem jej wszystkich aspektów. Proponowana zmiana ma m.in. przeciwdziałać nadużyciom, czyli zamierzonej dyskwalifikacji dowodów.

Projekt zaostrza odpowiedzialność karną świadków za świadome składanie fałszywych zeznań i wprowadzanie w błąd organów procesowych. Dotychczas groziło za to do 3 lat więzienia – projektowana nowelizacja przewiduje od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Z odpowiedzialności karnej nie będą zwolnione osoby, które składały fałszywe zeznania z obawy przed grożącą im lub najbliższym odpowiedzialnością karną, wiedząc o przysługującym im prawie odmowy zeznań. Wnioskodawca proponuje też surowsze kary dla biegłych, rzeczoznawców lub tłumaczy przedstawiających fałszywą opinię lub tłumaczenie będące dowodem w sprawie. Osobom tym dotychczas groziło do 3 lat więzienia – po wejściu w życie proponowanych zmian przestępstwo to będzie zagrożone karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Ponadto projekt zawiera propozycję, by ustanowienie obrońcy z urzędu następowało po weryfikacji stanu majątkowego osoby zgłaszającej taki wniosek. Projekt zawiera też wiele zmian, które są efektem obserwacji praktyki dotychczas prowadzonych spraw. Projekt m.in. rozszerza kompetencje referendarzy sądowych w postępowaniu wykonawczym, czyli takim, które zmierza do wyegzekwowania prawomocnie orzeczonej kary. Projektowane rozwiązania mają wejść w życie 1 kwietnia 2016 r. W pracach nad projektem rząd reprezentuje Minister Sprawiedliwości.

Propozycja zmiany przepisów Konstytucji dotyczących Trybunału Konstytucyjnego
W porządku obrad jest przewidziane pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  (druk nr 166). Zgodnie z projektem, o zgodności z Konstytucją ustawy określającej organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed Trybunałem ma orzekać Sąd Najwyższy. SN będzie miał też prawo do oceny zgodności tej ustawy z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała zgody ustawowej. W ocenie wnioskodawców obowiązujący obecnie przepis, zgodnie z którym o konstytucyjności tej ustawy orzeka sam Trybunał, jest zaprzeczeniem jednej z podstawowych zasad demokratycznego państwa prawa, że nikt nie może być sędzią we własnej sprawie.

Ponadto projekt zawiera propozycję powiększenia składu Trybunału Konstytucyjnego z 15 do 18 sędziów. Projekt doprecyzowuje też, że sędziowie będą wybierani przez Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W ocenie autorów projektu zmiana ta zwiększy apolityczność, niezależność i niezawisłość wybranych sędziów, gdyż większość kwalifikowana wymusi konieczność znalezienia kandydatów „ponad podziałami”, niezwiązanych z żadną opcją polityczną.

Zgodnie z projektem, prezes i wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego będą powoływani przez prezydenta spośród co najmniej trzech kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Projekt przewiduje dokonanie ponownego wyboru wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego – kadencja dotychczasowych sędziów Trybunału  wygaśnie w 60 dniu od wejścia w życie nowelizacji. W imieniu wnioskodawców – grupy posłów KP Kukiz’15 oraz KP Prawo i Sprawiedliwość – projekt uzasadni poseł Tomasz Rzymkowski.

Część zadań dotychczas wykonywanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki zostanie przekazana szefowi nowego resortu energii
Zakłada to wniesiony przez grupę posłów KP Prawo i Sprawiedliwość projekt nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 211). Podczas 11. posiedzenia Sejm będzie pracował nad nim w drugim czytaniu. Zmiany są konsekwencją utworzenia nowego działu administracji rządowej – energia oraz urzędu Ministra Energii. W celu wykonywania sprawnego zarządu nad przebiegiem procesów energetycznych projekt przewiduje, że od 1 kwietnia 2016 r. będzie on sprawował nadzór nad wymienionymi w projekcie największymi spółkami energetycznymi. Chodzi o następujące podmioty: Enea, Energa, Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica, Polska Grupa Energetyczna, Tauron Polska Energia, Siarkopol Gdańsk oraz TF Silesia. Nadzór objąłby też spółki zależne. Minister Energii będzie również nadzorował: przedsiębiorstwa górnicze, z wyjątkiem Lubelskiego Węgla „Bogdanka”, spółki od nich zależne, CZW „Węglozbyt”, „Węglokoks” w Katowicach, Centralną Stację Ratownictwa Górniczego, a także ich spółki zależne oraz kopalnie soli w Bochni i Wieliczce. Ponadto projekt przewiduje, że Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej będzie wykonywać uprawnienia Skarbu Państwa w stosunku do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego i operatora systemu przesyłowego gazowego oraz Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych Przyjaźń. Po przeprowadzeniu pierwszego czytania na posiedzeniu plenarnym projekt trafił do dalszych prac w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.

Prawo do obniżonych opłat sądowych w sporach z bankami ma zostać ograniczone do konsumentów oraz rolników prowadzących gospodarstwa rodzinne
To istota rozpatrywanego w drugim czytaniu rządowego projektu nowelizacji ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (pierwotny druk nr 202). Obniżona opłata wynosi 5 proc. wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 1 tys. zł. W przypadku opłaty standardowej jej górna granica to 100 tys. zł. Wskazane w projekcie czynności bankowe to m.in. udzielanie kredytów i pożyczek oraz prowadzenie rachunków bankowych. Wnioskodawca podkreśla, że konsumenci oraz rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne to grupy wymagające zwiększonej ochrony oraz ułatwień w prowadzonych przez nie sporach z bankami. Obowiązujące obecnie prawo do obniżonej opłaty nie jest w żaden sposób ograniczone i obejmuje wszystkie podmioty wchodzące w spory z bankami, w tym także np. inne banki lub spółki. Zdaniem wnioskodawcy tak szeroko zakreślony krąg adresatów jest nieuzasadniony. Zgodnie z zawartym w projekcie przepisem przejściowym, do postępowań wszczętych przed wejściem w życie projektowanych rozwiązań mają mieć zastosowanie przepisy dotychczasowe. W pracach nad projektem rząd reprezentuje Minister Sprawiedliwości. Dokument został skierowany do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Dzieci nie będą odbierane rodzicom z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej rodziny
To główne założenie rządowego projektu nowelizacji ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (pierwotny druk nr 164). Posłowie rozpatrzą go w drugim czytaniu. Projekt realizuje jedno z założeń przedstawionych w exposé premier Beaty Szydło. Zaproponowane rozwiązania mają przeciwdziałać pochopnemu odbieraniu dzieci rodzicom oraz umieszczaniu ich w pieczy zastępczej, tj. rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Zgodnie z projektem zastosowanie przez sąd opiekuńczy środków ingerencji we władzę rodzicielską, prowadzących do oddzielenia dziecka od rodzica, może mieć miejsce jedynie po wcześniejszym wykorzystaniu przez sąd innych środków lub zastosowaniu form pomocy rodzinie, które okazały się nieskuteczne. Odebranie dziecka będzie także możliwe wtedy, gdy jest ono konieczne ze względu na poważne zagrożenie dobra dziecka, w szczególności jego życia lub zdrowia. Projekt zakłada też zasadę, że rozdzielenie rodziców i dzieci wyłącznie z powodu ubóstwa – wbrew woli rodziców –  nie będzie możliwe. Rząd podkreśla, że umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, co do zasady, będzie środkiem ostatecznym stosowanym przez sąd opiekuńczy. Poprawki zaproponowane do projektu przez Komisję Nadzwyczajną do spraw zmian w kodyfikacjach polegają m.in. na wprowadzeniu przepisu przejściowego, zgodnie z którym w sprawach niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się zmieniany przepis dotyczący umieszczania dziecka w pieczy zastępczej w dotychczasowym brzmieniu. W sprawozdaniu komisji znalazły się też poprawki redakcyjne. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawi poseł Andrzej Matusiewicz.

Zmiany w zasadach funkcjonowania systemu gwarantowania depozytów
Zostały one zaproponowane w rządowym projekcie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (druk nr 215), który Sejm rozpatrzy w pierwszym czytaniu na bieżącym posiedzeniu. Projekt wprowadza nowe rozwiązania dotyczące m.in. składek wpłacanych przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i firmy inwestycyjne do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Wykonuje dyrektywę unijną 2014/59/UE z 15 maja 2014 r., ustanawiającą ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (BRRD). Projekt wdraża też dyrektywę 2014/49/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (DGSD). Celem dyrektywy BRRD jest ustanowienie systemu, w którym możliwość zaangażowania pieniędzy podatników w ratowanie sektora bankowego zostanie znacznie ograniczona. W przypadku problemów tego sektora w pierwszej kolejności straty mają ponosić wierzyciele i akcjonariusze banków. Natomiast dyrektywa DGSD ma wzmocnić stabilność systemu bankowego i zwiększyć ochronę deponentów m.in. przez wyeliminowanie niektórych różnic w ustawodawstwach państw członkowskich w odniesieniu do przepisów dotyczących zasad funkcjonowania systemów gwarancji depozytów.

Zgodnie z projektem, organem ds. przymusowej restrukturyzacji w Polsce będzie Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Otrzyma on niezbędne uprawnienia oraz instrumenty restrukturyzacyjne takie jak: sprzedaż przedsiębiorstwa bankowego, instytucja pomostowa, umorzenie lub konwersja zobowiązań, wydzielenie aktywów. Projekt reguluje szczegółowo przebieg procesu przymusowej restrukturyzacji, w tym zasady współpracy BFG z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF), pozostałymi instytucjami sieci bezpieczeństwa finansowego (minister finansów i Narodowy Bank Polski) oraz analogicznymi organami z innych państw w przypadku postępowania wobec grup bankowych. Dotychczasowe kompetencje BFG i KNF zostaną istotnie rozszerzone. Będą one związane m.in. z procesem przygotowania i prowadzenia przymusowej restrukturyzacji.

Zgodnie z projektem, pobierana dotychczas od banków opłata ostrożnościowa, zasilająca fundusz stabilizacyjny, zostanie zlikwidowana i zastąpiona składką na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków. Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych oraz SKOK-i będą wnosiły składki na finansowanie systemu gwarantowania depozytów oraz finansowanie przymusowej restrukturyzacji. Składki na finansowanie przymusowej restrukturyzacji będą też wpłacać firmy inwestycyjne. W myśl projektu minimalny poziom środków systemu gwarantowania depozytów banków i kas to 0,8 proc. środków gwarantowanych. Ma on zostać osiągnięty do końca 2016 r. w przypadku banków, a jeśli chodzi o kasy – do 31 grudnia 2020 r. Termin osiągnięcia docelowego poziomu – 2,8 proc. środków gwarantowanych - określono w odniesieniu do banków i kas na 3 lipca 2024 r. Ponadto projekt zakłada, że minimalny poziom środków na finansowanie przymusowej restrukturyzacji banków i firm inwestycyjnych oraz kas ma wynosić 1 proc. środków gwarantowanych. Docelowy poziom - 1,4 proc. środków gwarantowanych – ma zostać osiągnięty do końca 2024 r. Nowe przepisy przewidują też możliwość wnoszenia składki ryczałtowej, co wpłynie na obniżenie obciążeń. Rozwiązanie to będzie dotyczyć banków spółdzielczych oraz niektórych mniejszych banków komercyjnych. Uzasadnienie projektu na forum Sejmu przedstawi Minister Finansów.

Propozycja zmiany stanowiska Polski w sprawie unijnych kwot migrantów
To główne założenie poselskiego projektu uchwały w sprawie polityki imigracyjnej państwa polskiego na forum Unii Europejskiej (pierwotny druk nr 18). W projekcie Sejm wzywa rząd do zmiany stanowiska Polski w sprawie migrantów przybywających do krajów Unii Europejskiej z obcych kręgów kulturowych. Zdaniem wnioskodawców Polska musi odmówić przyjęcia kwot migrantów narzuconych przez Komisję Europejską. Jak zaznaczono w dokumencie, przemawia za tym bezpieczeństwo obywateli i konieczność wykazania solidarności z pozostałymi państwami Grupy Wyszehradzkiej. W projekcie uchwały jest propozycja wezwania rządu do przedstawienia na forum Rady Europejskiej planu pomocy uchodźcom wojennym w państwach bezpośrednio sąsiadujących ze strefami konfliktów. Projekt został wniesiony do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Kukiz’15. W pierwszym czytaniu pracowała nad nim Komisja do Spraw Unii Europejskiej. W przyjętym sprawozdaniu wnosi ona o jego odrzucenie. W imieniu komisji sprawozdanie przedstawi poseł Robert Winnicki.

Upamiętnienie 80. rocznicy deportacji Polaków do Kazachstanu
To cel projektu uchwały (pierwotny druk nr 193) wniesionego do Sejmu przez Komisję Łączności z Polakami za Granicą. W dokumencie przypomniano, że po zakończeniu w 1921 r. wojny polsko-bolszewickiej na terenach Związku Sowieckiego pozostało ponad milion Polaków. – Pomimo wielu lat brutalnej polityki sowietyzacji prowadzonej przez władze nasi Rodacy zachowali polskie tradycje, język oraz przywiązanie do wiary przodków. Z tego powodu po przeprowadzeniu agresywnej antypolskiej kampanii, 28 kwietnia 1936 roku Rada Komisarzy Ludowych ZSRS podjęła decyzję o deportacji ponad 70 tysięcy Polaków do Kazachstanu – czytamy w dokumencie przyjętym przez komisję. Wielu z deportowanych zmarło w wyniku trwających tygodniami podróży wagonami towarowymi w odległe północne rejony Kazachstanu oraz na skutek trudnych warunków, chorób i wycieńczenia. – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd wszystkim deportowanym, represjonowanym, zesłanym i zmarłym na nieludzkiej ziemi – czytamy w projekcie. Jednocześnie projektodawcy podkreślają, że priorytetem jest jak najszybsze przeprowadzenie repatriacji Polaków z Kazachstanu, a dotychczasowy brak wystarczającej pomocy dla potomków polskich zesłańców jest dużym zaniedbaniem ze strony Polski. Komisja Łączności z Polakami za Granicą proponuje do projektu poprawki redakcyjne i stylistyczne. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawi poseł Michał Dworczyk.  

W porządku obrad jest też zapoznanie Izby ze stanowiskiem komisji dotyczącym przygotowanej przez resort edukacji informacji o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich (druk nr 124). Rok szkolny 2015/2016 był pierwszym, w którym obowiązkiem szkolnym zostały objęte wszystkie dzieci sześcioletnie. W piśmie przewodnim do informacji obecna minister edukacji narodowej podkreśla, że obniżenie wieku rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej zostało wprowadzone wbrew woli większości rodziców. W związku z powyższym, 29 grudnia 2015 r. Sejm znowelizował ustawę o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, w której przywrócony został obowiązek szkolny dla siedmiolatków. Dokument został opracowany w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Sejmowe Komisje : Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej wnoszą o jej przyjęcie. Sprawozdanie komisji przedstawi poseł Dariusz Piontkowski.

Pomoc publiczna i de minimis dla przedsiębiorców w Polsce w 2014 r. – dwa raporty Rady Ministrów (druk nr 180)
To ostatni punkt 11. posiedzenia Sejmu. W 2014 r. polskim przedsiębiorcom udzielono pomocy w kwocie 25 262,8 mln zł, z czego 5 908 mln zł stanowiła pomoc udzielona w transporcie. Wartość pomocy - po wyłączeniu pomocy w transporcie - wyniosła 19 354,5 mln zł. Pomoc publiczna w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o ok. 15 proc. W 2014 roku istniało 106 programów pomocowych, w ramach których można było udzielać pomocy. W 2014 r. pomoc publiczna najczęściej była udzielana na dotacje i ulgi podatkowe (94,4 proc.). Spośród podmiotów uprawnionych do udzielania pomocy publicznej najwięcej udzielił ich minister środowiska (3 901,5 mln zł), prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2 960,8 mln zł) oraz prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (2 618,7 mln zł). W 2014 r. najwięcej pomocy otrzymały przedsiębiorstwa prywatne (67,9 proc. ogólnej wartości pomocy).  Wśród największych beneficjentów pomocy w 2014 roku znalazły się głównie spółki działające na rynku energetycznym m.in. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., TAURON Wytwarzanie S.A. oraz EDF Polska S.A. Dużymi  odbiorcami pomocy publicznej były też Telewizja Polska S.A., Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z Olsztyna oraz Spółka Restrukturyzacji Kopalń.

W 2014 roku liczba beneficjentów pomocy de minimis była większa o ok. 39 tys. niż w roku 2013. Nastąpił także wzrost (o ok. 80 tys.) liczby podmiotów udzielających tej pomocy. Pomoc de minimis udzielana była m.in. na dotacje i ulgi podatkowe, wsparcie kapitałowo-inwestycyjne oraz poręczenia i gwarancje. W 2014 roku około 4,1 tys. podmiotów mających prawo do udzielania pomocy publicznej, udzieliło przedsiębiorcom pomocy de minimis. Wśród nich znaleźli się wszyscy marszałkowie województw, 98 proc. starostów powiatów, 89 proc. wójtów gmin, burmistrzów i prezydentów miast oraz ok. 84 proc. organów skarbowych i celnych. Wartość pomocy de minimis udzielonej w 2014 roku w Polsce wyniosła 6 825,5 mln zł, co stanowiło 21,3 proc. całości wsparcia udzielonego przedsiębiorcom ze środków publicznych.

Dokumenty zostały przygotowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a następnie po akceptacji rządu przesłano je do Sejmu. Komisja Gospodarki i Rozwoju wnosi o ich przyjęcie. Sprawozdanie komisji przedstawi posłanka Mirosława Nykiel.  

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących
Podczas 11. posiedzenia Sejm wysłucha ponadto informacji rządu w sprawie sytuacji lecznictwa uzdrowiskowego. O przedstawienie informacji wnioskował KP Prawo i Sprawiedliwość. Przedstawiciele rządu będą też odpowiadać na pytania poselskie w sprawie m.in. działań jakie zostały już wprowadzone przez Ministerstwo Rozwoju w zakresie zwiększenia innowacyjności polskiej gospodarki i udziału wydatków na badania i rozwój w PKB, podatku obrotowego od sprzedaży detalicznej oraz  nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Pełna lista pytań w sprawach bieżących jest dostępna tutaj.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

TRANSMISJA

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SEJM POSIEDZENIE OBRADY SEJMU RP NA ŻYWO TRANSMISJA

 
• POLSKA
 
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 10. POSIEDZENIE SEJMU UCHWALENIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW PAŃSTWA NA 2016 R. TO GŁÓWNA DECYZJA PODJĘTA PRZEZ POSŁÓW NA 10. POSIEDZENIU SEJMU. PONADTO IZBA PRZYJĘŁA W GŁOSOWANIACH M.IN. NOWE PRAWO O PROKURATURZE ORAZ DOKONAŁA WYBORU CZŁONKÓW RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ. PODCZAS POSIEDZENIA SEJM WYSŁUCHAŁ TAKŻE INFORMACJI SZEFA MSZ O ZADANIACH POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ W 2016 R. I PRZEPROWADZIŁ NAD NIĄ DEBATĘ

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 10. POSIEDZENIE SEJMU


UCHWALENIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW PAŃSTWA NA 2016 R. TO GŁÓWNA DECYZJA PODJĘTA PRZEZ POSŁÓW NA 10. POSIEDZENIU SEJMU. PONADTO IZBA PRZYJĘŁA W GŁOSOWANIACH M.IN. NOWE PRAWO O PROKURATURZE ORAZ DOKONAŁA WYBORU CZŁONKÓW RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ. PODCZAS POSIEDZENIA SEJM WYSŁUCHAŁ TAKŻE INFORMACJI SZEFA MSZ O ZADANIACH POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ W 2016 R. I PRZEPROWADZIŁ NAD NIĄ DEBATĘ

Zgodnie z przyjętą przez Sejm ustawą budżetową na 2016 r. szacowane dochody wyniosą 313,79 mld zł, a wydatki nie będą wyższe niż 368,53 mld zł. Oznacza to, że deficyt budżetowy nie przekroczy 54,74 mld zł. Wzrost gospodarczy wyniesie 3,8 proc. Średnioroczna inflacja ma być na poziomie 1,7 proc., natomiast nominalny wzrost wynagrodzeń wyniesie 3,6 proc. Zatrudnienie wzrośnie o 0,8 proc. W ustawie zapewniono np. środki na: finansowanie programu „Rodzina 500+” jako priorytetu rządu, zwiększenie wynagrodzeń grup pracowniczych objętych od 2010 r. tzw. zamrożeniem płac, a także jednorazowe dodatki dla emerytów i rencistów. Uwzględniono również pieniądze na m.in. dofinansowanie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego oraz podniesienie wydatków na obronę narodową do 2 proc. PKB. W ustawie zapisano też środki na kontynuację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych takich jak np. ochrona odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz modernizacja infrastruktury, w szczególności transportowej. Zgodnie z przyjętym 29 grudnia 2015 r. przez Prezydium Sejmu harmonogramem, ustawa budżetowa ma zostać przekazana do prac w Senacie 2 lutego. Senatorowie będą mieli czas do 22 lutego 2016 r. 23 lutego 2016 r. Komisja Finansów Publicznych zajmie się ewentualnymi senackimi poprawkami do budżetu. Głosowanie nad nimi odbędzie się na posiedzeniu Sejmu 24-26 lutego 2016 r. Ustawa budżetowa na 2016 r. ma być przekazana do podpisu prezydenta 29 lutego 2016 r.

Uchwalenie nowego Prawa o prokuraturze wraz z przepisami wprowadzającymi tę ustawę to kolejna decyzja podjęta przez posłów w głosowaniach podczas 10. posiedzenia Sejmu. Prace nad nowymi regulacjami będą kontynuowane w Senacie. Ustawa w kompleksowy sposób reguluje zasady funkcjonowania prokuratury. Zastąpi przepisy obowiązujące od 1985 r., które nie spełniały potrzeb nowoczesnego państwa prawa oraz wyzwań związanych z rozwojem technologii i przestępczości, w szczególności o charakterze terrorystycznym i zorganizowanej przestępczości finansowo-gospodarczej.

Ustawa Prawo o prokuraturze przewiduje połączenie stanowiska Prokuratora Generalnego oraz Ministra Sprawiedliwości. Prokuratorem Generalnym, a tym samym szefem resortu sprawiedliwości, będzie mogła zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie, korzystająca z pełni praw, niekarana, nieskazitelnego charakteru oraz mająca ukończone studia prawnicze. Ujednolicone zostało nazewnictwo jednostek poszczególnych szczebli organizacyjnych prokuratury. W strukturze tej znalazły się: Prokuratura Krajowa, prokuratury regionalne, okręgowe i rejonowe. Bez zmian został odrębny pion prokuratury funkcjonującej w ramach IPN. Ustawa likwiduje kadencyjność stanowisk funkcyjnych i kierowniczych w prokuraturze. Ponadto skróceniu uległ okres pracy na poszczególnych poziomach prokuratury pozwalający na awans, co ma umożliwić promowanie młodych, wyróżniających się i dynamicznych prokuratorów. Wyróżniający się prokuratorzy śledczy będą też mogli otrzymać nagrody pieniężne i wcześniejsze awanse od Prokuratora Generalnego oraz Krajowego. Postępowania dyscyplinarne mają być jawne oraz sprawniej prowadzone.

Zgodnie z ustawą, prokuratorem (w tym Prokuratorem Generalnym) nie będzie mogła być osoba, która pełniła służbę zawodową, pracowała lub była współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa wymienionych w ustawie o IPN, a także sędziowie, którzy sprzeniewierzyli się niezawisłości sędziowskiej. Prokuratorem będą mogły zostać osoby posiadające wyłącznie obywatelstwo polskie. Kolejna przyjęta zmiana to włączenie prokuratury wojskowej w struktury prokuratury powszechnej. Ma ona zachować prawną odrębność poprzez m.in. utworzenie stanowiska Zastępcy Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych, na poziomie Prokuratury Krajowej – Departamentu do Spraw Wojskowych, a na poziomie prokuratur okręgowych i rejonowych – odpowiednio wydziałów i działów do spraw wojskowych.

W miejsce Prokuratury Generalnej (PG) powstanie Prokuratura Krajowa (PK) jako centralny organ prokuratury. Zajmie się obsługą zadań Prokuratora Generalnego, a także koordynacją działań związanych ze ściganiem najpoważniejszych przestępstw o charakterze terrorystycznym, korupcyjnym, skarbowym, gospodarczo-finansowym oraz w zakresie przestępczości zorganizowanej. W Prokuraturze Krajowej powstanie Wydział Spraw Wewnętrznych, zajmujący się przestępstwami popełnianymi przez sędziów, prokuratorów i asesorów. Poza tym Prokuratura Krajowa będzie prowadzić postępowania przygotowawcze w sprawach zawiłych pod względem faktycznym i prawnym oraz z obszernym materiałem dowodowym. Warunkiem będzie wydanie przez Prokuratora Generalnego odpowiedniego zarządzenia. W związku z tą kompetencją Prokurator Krajowy będzie mógł powołać zespół prokuratorów do przeprowadzenia postępowania. W jego skład będą mogli wejść funkcjonariusze innych służb, a w charakterze doradców lub konsultantów, a także prokuratorzy i sędziowie w stanie spoczynku. Prokuratora Krajowego, będącego zarazem I zastępcą Prokuratora Generalnego, oraz innych zastępców PG, będzie powoływał i odwoływał spośród prokuratorów PK premier na wniosek PG, po uzyskaniu opinii prezydenta. Odwołanie tych osób będzie wymagało zgody prezydenta.

Na miejsce Prokuratur Apelacyjnych stworzone zostaną Prokuratury Regionalne. Ich zadaniem będzie ściganie najpoważniejszych przestępstw finansowych oraz skarbowych. W prokuraturach okręgowych prowadzone będą postępowania przygotowawcze w sprawach o poważne przestępstwa kryminalne, finansowe i skarbowe.

Ustawa likwiduje Krajową Radę Prokuratury i tworzy w jej miejsce Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym. Będzie to organ o charakterze doradczym, bez udziału polityków. W jego skład wejdą przedstawiciele każdego poziomu prokuratury oraz prokuratorzy w stanie spoczynku. Ustawa umożliwia prowadzenie postępowań przygotowawczych w formie elektronicznej i kierowania ich wraz ze sporządzonym w takiej samej formie aktem oskarżenia do sądu. Prokurator Generalny, Prokurator Krajowy lub inny prokurator upoważniony przez nich będzie mógł sprawować kontrolę nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi poprzez wgląd w materiały. Ponadto ustawa zawiera przepisy regulujące zasady przekazywania przez prokuratorów informacji z toczących się postępowań przygotowawczych innym organom władzy publicznej oraz mediom. Ponadto ustawa umożliwia prokuratorom w stanie spoczynku powrotu do służby czynnej oraz zrzeczenie się stanu spoczynku na czas pełnienia mandatu posła lub senatora.

Z kolei uchwalone Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze stwarzają podstawy prawne do wprowadzenia w życie Prawa o prokuraturze. Zgodnie z ustawą nowe przepisy mają wejść w życie 4 marca 2016 r., z nielicznymi wyjątkami, dotyczącymi głównie przepisów regulujących status prokuratorów wojskowych, które będą obowiązywać od 4 kwietnia 2016 r. Ustawa zmienia też przepisy m.in. Kodeksu postępowania karnego, ustawy o pracownikach sądów i prokuratury oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.

Sejm znowelizował ustawę o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Celem nowelizacji jest stabilizacja zawodowej służby wojskowej. Ustawa znosi ograniczenia czasowe w pełnieniu przez żołnierzy zawodowych kontraktowej służby wojskowej. Dotychczas kontrakty mogły być podpisywane łącznie na maksymalnie 12 lat. Zmiana ta ma pozwolić na utrzymanie w zawodowej służbie wojskowej wykwalifikowanych, doświadczonych żołnierzy, co przyczyni się do podniesienia zdolności bojowych jednostek wojskowych. Ponadto dzięki nowelizacji żołnierze rezerwy, którzy zostali zwolnieni przed upływem 12 lat, będą mogli ponownie ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej. Nowelizacja jest podyktowana m.in. aktualnymi potrzebami służby wojskowej. Nowe rozwiązania są także odpowiedzią na oczekiwania dowódców poszczególnych szczebli kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi oraz żołnierzy zawodowych służby kontraktowej. Nowelizacja dotyczy w szczególności żołnierzy z korpusu szeregowych zawodowych. Dzięki usunięciu ograniczenia czasu trwania służby kontraktowej żołnierze powołani przed 1 stycznia 2013 r. uzyskają prawo do emerytury po 15 latach służby. Będą oni mogli też skorzystać z odprawy mieszkaniowej dla wojskowych, którzy nabyli prawo do emerytury. Ustawa będzie teraz przedmiotem prac Senatu.

Uchwalenie ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego to kolejna decyzja podjęta przez posłów w głosowaniach. Celem ustawy jest bardziej przejrzyste i łatwiejsze ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Wejście w życie nowych przepisów ma umożliwić przedsiębiorcom wykorzystywania pozyskanych informacji i danych do tworzenia nowych produktów i usług, co pozwoli zwiększyć konkurencyjność i innowacyjność gospodarki. Ustawa wdraża dyrektywę 2013/37/UE zmieniającą dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Dotychczasowe przepisy o ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej znajdują się w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Przeniesienie ich do nowej ustawy sprawi, że będzie można łatwiej rozróżnić tryb „dostępu do informacji” od „ponownego wykorzystywania”. W ustawie uwzględniono kluczową zasadę, że wszystkie dokumenty udostępniane przez organy sektora publicznego mogą być ponownie wykorzystywane do dowolnych celów komercyjnych lub niekomercyjnych, chyba że są zabezpieczone prawami własności intelektualnej osób trzecich. Zasada ta funkcjonuje w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z ustawą, „informacja sektora publicznego” to każda treść lub jej część (utrwalona w formie papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) będąca w posiadaniu podmiotów, które ją udostępniają lub przekazują do ponownego wykorzystywania. Natomiast „ponowne wykorzystywanie” to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, prawne czy jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla których zostały wytworzone. W związku z wdrożeniem dyrektywy 2013/37/UE ustawa poszerza katalog dokumentów udostępnianych w celu ponownego wykorzystywania o zasoby bibliotek (w tym naukowych), muzeów i archiwów państwowych. W praktyce oznacza to, że wizerunki muzealiów, reprodukcje materiałów archiwalnych i reprodukcje materiałów bibliotecznych będą mogły być ponownie wykorzystywane w celach komercyjnych i niekomercyjnych, z pełnym poszanowaniem praw własności intelektualnej. Ustawa określa także tzw. podmioty zobowiązane do udostępniania lub przekazania informacji sektora publicznego do jej ponownego wykorzystywania – m.in. jednostki sektora finansów publicznych i inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Informacje te będą udostępnione na stronie BIP lub w centralnym repozytorium informacji publicznej albo przekazane na wniosek. W ustawie zawarto naczelną zasadę, że każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Jedynym ograniczeniem jest m.in. ochrona informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych, a także prywatność osoby fizycznej i tajemnica przedsiębiorcy. Informacje sektora publicznego będą udostępniane lub przekazywane do ponownego wykorzystywania bezwarunkowo. Zasadniczo informacje sektora publicznego będą udostępniane lub przekazywane do ponownego wykorzystywania bezpłatnie. Opłatę będzie można nałożyć, jeśli przygotowanie lub przekazanie informacji – w sposób wskazany przez wnioskodawcę – wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Opłata nie będzie mogła być wyższa niż wydatki poniesione na przygotowanie informacji. Jedynie muzea państwowe i samorządowe będą mogły nakładać opłaty wyższe od kosztów bezpośrednio poniesionych (z uwzględnieniem rozsądnego zwrotu z inwestycji). Ustawą zajmą się teraz senatorowie.

Sejm znowelizował też ustawę o kontroli niektórych inwestycji. Nowelizacja poszerza zakres spółek o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa narodowego i porządku publicznego o firmy zajmujące się produkcją Renu. Ren to metal ciężki, charakteryzujący się bardzo wysoką temperaturą topnienia i wrzenia, twardością oraz odpornością na ścieranie, mający zastosowanie m.in. w przemyśle lotniczym oraz kosmicznym. Za spółki strategiczne będą też mogły zostać uznane podmioty zajmujące się wydobyciem i przeróbką rud metali wykorzystywanych do produkcji m.in. materiałów wybuchowych i broni. W nowelizacji poszerzone zostały także kompetencje doradcze Komitetu Konsultacyjnego oraz doprecyzowane kwestie dotyczące trybu wydawania rekomendacji przez ten organ. Zgodnie z przyjętymi zmianami w określonych przypadkach Komitet Konsultacyjny będzie przedstawiał ministrowi skarbu swoje stanowisko wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. Dotychczasowy skład komitetu ma zostać także uzupełniony o przedstawicieli ministrów odpowiedzialnych za sprawy energii, gospodarki morskiej oraz kopalin. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Posłowie zdecydowali w głosowaniu o skierowaniu do dalszych prac w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także niektórych innych ustaw. Projekt zawiera propozycję nadania społeczności Ślązaków statusu mniejszości etnicznej. Zgodnie z projektem po nadaniu Ślązakom statusu mniejszości etnicznej przedstawiciele tej społeczności weszliby w skład Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Poza tym decyzją Izby do rozpatrzenia w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży trafi obywatelski projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym publiczne szkoły ponadgimnazjalne będą organizowały lekcje religii na życzenie uczniów. Ponadto projekt wprowadza zakaz finansowania nauki religii ze środków publicznych.

Izba przyjęła też Informację rządu w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2015 r. (przewodnictwo Luksemburga w Radzie Unii Europejskiej).

Posłowie zdecydowali o obsadzeniu dwóch wakatów w Radzie Polityki Pieniężnej – na członków tego gremium zostali wybrani Grażyna Ancyparowicz oraz Eryk Łon.

Ponadto Sejm nie wyraził zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jacka Żalka.

Podczas 10. posiedzenia Sejm rozpatrzył także w pierwszym czytaniu poselski projekt nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Zmiany są konsekwencją utworzenia nowego działu administracji rządowej – energia oraz Ministra Energii. W konsekwencji część zadań dotychczas wykonywanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki zostaje przekazana szefowi nowego resortu energii. W celu wykonywania sprawnego zarządu nad przebiegiem procesów energetycznych projekt przewiduje, że od 1 kwietnia 2016 r. będzie on sprawował nadzór nad wymienionymi w projekcie największymi spółkami energetycznymi. Chodzi o następujące podmioty: Enea, Energa, Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica, Polska Grupa Energetyczna, Tauron Polska Energia, Siarkopol Gdańsk oraz TF Silesia. Nadzór objąłby też spółki zależne. Minister Energii będzie również nadzorował: przedsiębiorstwa górnicze, z wyjątkiem Lubelskiego Węgla „Bogdanka”, spółki od nich zależne, CZW „Węglozbyt”, „Węglokoks” w Katowicach, Centralną Stację Ratownictwa Górniczego, a także ich spółki zależne oraz kopalnie soli w Bochni i Wieliczce. Ponadto projekt przewiduje, że Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej będzie wykonywać uprawnienia Skarbu Państwa w stosunku do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego i operatora systemu przesyłowego gazowego oraz Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych Przyjaźń. Zaproponowane przez grupę posłów KP Prawo i Sprawiedliwość zmiany w dotychczasowych przepisach uzasadnił poseł Maciej Małecki. Decyzją Sejmu prace nad projektem będą kontynuowane w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.

Zdjęcia: Rafał Zambrzycki.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego
 
 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 9. POSIEDZENIE SEJMU


DYSKUSJA NAD SPRAWOZDANIEM KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH O PROJEKCIE BUDŻETU PAŃSTWA NA 2016 R., A TAKŻE DEBATA O PROPONOWANYCH ZMIANACH W FUNKCJONOWANIU PROKURATURY ORAZ O PROPOZYCJI WZMOCNIENIA OCHRONY DZIECI PRZED PEDOFILIĄ TO GŁÓWNE PUNKTY OBRAD 9. POSIEDZENIA IZBY


W pierwszym dniu posiedzenia posłowie dyskutowali nad poprawkami zaproponowanymi przez Komisję Finansów Publicznych do projektu ustawy budżetowej na 2016 r. Chodzi m.in. o utworzenie rezerwy celowej w wysokości 20 mln zł na wsparcie działalności hospicjów w województwie łódzkim, przesunięcie 220 tys...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   
 
• POLSKA
 

8 POSIEDZENIE SEJMU POSŁOWIE ZAKOŃCZYLI PIERWSZY DZIEŃ OBRAD


ZMIANY Z FUNKCJONOWANIU PROKURATURY ORAZ W KODEKSIE KARNYM TO TYLKO NIEKTÓRE PUNKTY DZISIEJSZYCH PRAC SEJMU. POSŁOWIE PRACOWALI TEŻ NAD PROJEKTEM USTAWY, KTÓRA POZWOLI W TYM ROKU WYPŁACIĆ EMERYTOM I RENCISTOM JEDNORAZOWY DODATEK. SEJM PRZEPROWADZIŁ TAKŻE DEBATĘ NA TEMAT SYTUACJI MIĘDZYNARODOWEJ POLSKI I JEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ, DOTYCZĄCYCH WZAJEMNYCH RELACJI NASZEGO KRAJU Z UNIĄ EUROPEJSKĄ. INFORMACJĘ W TEJ SPRAWIE PRZEDSTAWIŁA PREMIER BEATA SZYDŁO - WIĘCEJ W OSOBNYM KOMUNIKACIE


W łącznej dyskusji Izba rozpatrzyła w pierwszym czytaniu dwa poselskie projekty – Prawa o prokuraturze (druk nr 162) oraz przepisów wprowadzających tę ustawę (druk nr 163). Projekt ustawy – Prawo o prokuraturze w kompleksowy sposób reguluje zasady funkcjonowania prokuratury. Ma zastąpić przepisy uchwalone w 1985 r...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM OBRADY POSŁOWIE POSIEDZENIE

 
• POLSKA
 

8 POSIEDZENIE SENATU


13 STYCZNIA 2016 ROKU ZAKOŃCZYŁO SIĘ 8 POSIEDZENIE SENATU


Na początku obrad Izba minutą ciszy uczciła zmarłego w styczniu br. senatora IV i V kadencji Zbigniewa Zychowicza.Senat wybrał trzech nowych członków Rady Polityki Pieniężnej. Są to Marek Chrzanowski, Eugeniusz Gatnar i Jerzy Kropiwnicki. Kadencja członków Rady powołanych przez Senat VII kadencji, czyli Andrzeja Rzońcy, Jana Winieckiego oraz Jerzego Hausnera, kończy się 24 stycznia. Nowo powołani członkowie RPP złożyli przysięgę...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SENAT POSIEDZENIE NOWI CZŁONKOWIE RADA POLITYKI PIENIĘŻNEJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA MIECZYSŁAW AUGUSTYN KOMISJA SENACKA

 
• POLSKA
 

ROZPOCZĘŁO SIĘ 8. POSIEDZENIE SEJMU


INFORMACJA PREMIER BEATY SZYDŁO NA TEMAT SYTUACJI MIĘDZYNARODOWEJ POLSKI I JEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ, DOTYCZĄCYCH WZAJEMNYCH RELACJI NASZEGO KRAJU Z UNIĄ EUROPEJSKĄ, BĘDZIE JEDNYM Z PUNKTÓW PORZĄDKU OBRAD 8. POSIEDZENIA SEJMU. IZBA ZAJMIE SIĘ RÓWNIEŻ M.IN. ROZWIĄZANIAMI UNIEMOŻLIWIAJĄCYMI SĄDOM ODBIERANIE DZIECI WYŁĄCZNIE Z POWODU UBÓSTWA W RODZINIE. POSŁOWIE BĘDĄ TAKŻE KONTYNUOWAĆ PRACE NAD PROJEKTAMI O JEDNORAZOWYM DODATKU PIENIĘŻNYM DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW W 2016 R. ORAZ ROZPATRZĄ PROJEKT, DZIĘKI KTÓREMU POSIADACZE KARTY POLAKA BĘDĄ MOGLI ŁATWIEJ OSIEDLIĆ SIĘ W POLSCE. IZBA BĘDZIE TEŻ PRACOWAĆ NAD ZMIANAMI W FUNKCJONOWANIU PROKURATURY ORAZ NAD DOPRECYZOWANIEM ZASAD PROWADZENIA KONTROLI OPERACYJNEJ PRZEZ SŁUŻBY MUNDUROWEJ. NFORMACJA PREZESA RADY MINISTRÓW BĘDZIE PRZEDMIOTEM PRAC SEJMU NA PODSTAWIE WNIOSKU O UZUPEŁNIENIE PORZĄDKU OBRAD. W RAMACH DEBATY NAD INFORMACJĄ PRZEWIDZIANO 5-MINUTOWE OŚWIADCZENIA W IMIENIU KLUBÓW.


Sejm rozpoczyna prace nad reformą prokuraturyW łącznej dyskusji Izba rozpatrzy w pierwszym czytaniu dwa poselskie projekty – nowego Prawa o prokuraturze (druk nr 162) oraz przepisów wprowadzających tę ustawę (druk nr 163). Projekt ustawy – Prawo o prokuraturze w kompleksowy sposób reguluje zasady funkcjonowania prokuratury. Ma zastąpić ustawę uchwaloną w 1985 r...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU TELEWIZJA SEJMOWA REFORMA PROKURATURY PRZEDAWNIENIE KARALNOŚCI PRZĘSTĘPSTW DODATEK PIENIĘŻNY EMERYCI EMERYTÓW ROCZNICA URODZIN ROMUALDA TRAGUTTA INSPEKCJA WETERYNARYJNA BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI GOSPODARSTWA ROLNE KARTA POLAKA DZIECI TRUDNA SYTUACJA RODZINNA SPRZRDAŻ BESPOŚREDNIA PODATEK AKTYWA POŻYCZKI FIRMY KONTROLA OPERACYJNA SŁUŻBY MUNDUROWE MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA ŚLĄSK SPRAWY BIEŻĄCE

 
• POLSKA
 

8. POSIEDZENIE SENATU


W DNIACH 13 I 14 STYCZNIA 2016 R. ODBĘDZIE SIĘ 8. POSIEDZENIE SENATU


Na początku senatorowie wybiorą trzech członków Rady Polityki Pieniężnej. 24 stycznia br. kończy się bowiem sześcioletnia kadencja członków Rady powołanych przez Senat VII kadencji. W wyznaczonym przez marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego terminie (do 22 grudnia ubr.) zostały zgłoszone następujące kandydatury: Marka Chrzanowskiego, Marka A. Dąbrowskiego, Eugeniusza Gatnara i Jerzego Kropiwnickiego...

   press[ więcej ]   

SENAT NA ŻYWO TRANSMISJA POSIEDZENIA SENATU TELEWIZJA

 
• POLSKA
 

DRUGI DZIEŃ II POSIEDZENIA SEJMU - POSŁOWIE ZAKOŃCZYLI OBRADY


INFORMACJA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI MARIUSZA BŁASZCZAKA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA POLSKI W KONTEKŚCIE AKTUALNEJ SYTUACJI MIĘDZYNARODOWEJ – TO JEDEN Z PUNKTÓW OSTATNIEGO DNIA DRUGIEGO POSIEDZENIA SEJMU. MINISTER BŁASZCZAK ODPOWIADAŁ TEŻ NA PYTANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W KRAJU


Informacja ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka na temat bezpieczeństwa Polski w kontekście aktualnej sytuacji międzynarodowej – to jeden z punktów ostatniego dnia drugiego posiedzenia Sejmu. Minister Błaszczak odpowiadał też na pytania dotyczące bezpieczeństwa w kraju.Zgodnie z art. 194 Regulaminu Sejmu informacja rządu w sprawach bieżących jest przedstawiana na wniosek klubu lub co najmniej 15 posłów...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO POSIEDZENIE SEJMU OBRADY RP TELEWIZJA SEJMOWA TV

 
• POLSKA
 

PIERWSZY DZIEŃ 2. POSIEDZENIA SEJMU


PIERWSZEGO DNIA 2. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE PRACOWALI M.IN. NAD OBYWATELSKIM PROJEKTEM ZAKŁADAJĄCYM ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU SAMORZĄDÓW W PIT. IZBA PRZYJĘŁA TEŻ NOWELIZACJĘ USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH


Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wprowadza ona zmiany w opodatkowaniu odpraw i odszkodowań dla kierujących spółkami Skarbu Państwa. Odprawy oraz odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji, których wysokość przekracza zaproponowane w nowelizacji limity, zostaną opodatkowane zryczałtowanym 70-procentowym podatkiem. Jeśli odprawa z tytułu m.in...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM OBRADY POSŁOWIE POSIEDZENIE POSIEDZENIA NA ŻYWO SEJMU TELEWIZJA SEJMOWA

 
• POLSKA
 

DRUGI DZIEŃ 1. POSIEDZENIA SEJMU - POSŁOWIE ZAKOŃCZYLI OBRADY


ZGODNIE Z REKOMENDACJĄ POWOŁANEJ DZIŚ KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO ROZPATRZENIA ZMIAN W REGULAMINIE SEJMU, POSŁOWIE ZDECYDOWALI M.IN. O ZMIANIE ZAKRESU PRAC NIEKTÓRYCH STAŁYCH KOMISJI SEJMOWYCH. NIE ZMIENIONO ICH LICZBY – NADAL BĘDZIE ICH 29


W podjętej dziś uchwale Izba rozstrzygnęła, że Komisja Administracji i Cyfryzacji zostanie przekształcona w Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych. Sprawy dotyczące cyfryzacji zostaną przeniesione do dotychczas istniejącej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, a Komisja Spraw Wewnętrznych zostanie zniesiona.Rozszerzone zostaną kompetencje Komisji Gospodarki, która przekształci się w Komisję Gospodarki i Rozwoju...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   
 
• POLSKA
 

1. POSIEDZENIE SENATU – DRUGI DZIEŃ


WIECZOREM 13 LISTOPADA 2015 R. ZAKOŃCZYŁO SIĘ INAUGURACYJNE, DWUDNIOWE POSIEDZENIE SENATU. NA PIERWSZYM POSIEDZENIU IX KADENCJI SENAT POWOŁAŁ MARSZAŁKA SENATU, KTÓRYM ZOSTAŁ STANISŁAW KARCZEWSKI, WICEMARSZAŁKÓW I SEKRETARZY. IZBA ZMIENIŁA SWÓJ REGULAMIN I PODJĘŁA UCHWAŁY: W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SENACKICH ORAZ WYBORU PRZEWODNICZĄCYCH TYCH KOMISJI. KOLEJNE POSIEDZENIE SENATU ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 18 - 19 LISTOPADA BR


Drugiego dnia posiedzenia Izba zdecydowała jednogłośnie, że połączone zostają dotychczasowe komisje: Spraw Zagranicznych i Spraw Unii Europejskiej i powstała Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Natomiast z dotychczasowej Komisji Gospodarki Narodowej zostały wydzielone kwestie związane z gospodarką przestrzenną, budownictwem, transportem, łącznością i powstała Komisja Infrastruktury...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   
 
• POLSKA
 

1. POSIEDZENIE SENATU


12 LISTOPADA 2015 R. SENAT ZEBRAŁ SIĘ NA PIERWSZYM POSIEDZENIU IX KADENCJI. POSIEDZENIE TO ZWOŁAŁ I OTWORZYŁ PREZYDENT ANDRZEJ DUDA. POWIEDZIAŁ ON, ŻE SENAT JEST W ISTOTNYM ASPEKCIE SYMBOLEM WOLNEJ I NIEPODLEGŁEJ POLSKI. OBRADY INAUGURACYJNE POPROWADZIŁ MARSZAŁEK SENIOR MICHAŁ SEWERYŃSKI. MARSZAŁKIEM SENATU ZOSTAŁ WYBRANY STANISŁAW KARCZEWSKI


W swym wystąpieniu prezydent Duda przypomniał, że Senat jest jedną z najstarszych instytucji ustrojowych w państwie polskim. "Ale zarazem na przestrzeni dziejów było tak, że ilekroć byliśmy napadani, ilekroć nie byliśmy państwem prawdziwie wolnym, niepodległym suwerennym, tyle razy w tym właśnie czasie Senat był likwidowany" - mówił...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SENAT OBRADY PIERWSZE I WYSTĄPIENIE PREZYDENTA ANDRZEJA DUDA DUDY PODZIĘKOWANIE WYBORY MARSZAŁEK SENATU SENIOR ŚLUBOWANIE WYBORY WICEMARSZAŁEK KOMISJA REGULAMINOWA ETYKI I SPRAW SENATORSKICH ZMIANA REGULAMINU SENATU STAŁE KOMISJE SENACKIE

 
 
RADIO ETNA. To nowo powstała, a zarazem dalej rozwijająca się stacja radiowa, działająca w internecie. Obecnie nadaje w trybie on-line, lecz w dalszej fazie rozwoju będzie również transmitowała swój sygnał na żywo, przy zachowaniu dotychczasowej i stale powiększanej bazy utworów z całego Świata. W naszej bazie znajdują się unikatowe i bardzo unikatowe utwory, które ukazały się w nakładzie kilkuset sztuk płyt CD, a płyty te osiągają zawrotne ceny. U nas na pewno usłyszysz coś nowego, coś czego Twe uszy nie słyszały wcześniej.
Do usłyszenia na www.RadioEtna.com!
 RADIO ETNTA ROCK MUSIC
EM-Dom Nieruchomości 
EM-Dom.eu firma, która zajmuje się kompleksową obsługą w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości. Naszym priorytetem jest zadowolenie klienta.

Mamy w swojej ofercie przede wszystkim "mieszkania pod klucz". Współpracujemy bezpośrednio z developerami, pozyskujemy konkretne inwestycje, mamy konkurencyjne ceny. Oferujemy pakiety wykończeń, obsługę kredytową jak i możliwość projektu wymarzonego mieszkania. Działamy także na indywidualne zlecenie - od etapu poszukiwań, przeprowadzamy naszych klientów przez proces zakupu czy sprzedaży. W naszej ofercie znajdą Państwo: Mieszkania, Segmenty, Domy, Działki z Warszawy i okolic.
Wieloletnie doświadczenie w filmowaniu pozwoliło nam na wypracowanie wysokich standardów, których przestrzegamy podczas realizacji zdjęć. Siłą naszej firmy są ludzie, z bogatym dorobkiem w wideofilmowaniu, mogący poszczycić się dyplomami uczelni filmowych, jak również bogatym portfolio zawodowym zdobytym na planach zdjęciowych polskich i zagranicznych produkcji. Nasza oferta to wideofilmowanie wydarzeń codziennie nas otaczających, takich jak imprezy kulturalne, konferencje czy szkolenia.

Wszystkie nagrania realizowane są za pośrednictwem profesjonalnego sprzętu filmowego z zachowaniem wszystkich kanonów sztuki filmowej.

Profesjonalny montaż oraz szybka realizacja spowodowały, iż zaufały nam dziesiątki firm, czego potwierdzeniem są otrzymane referencje.
 MPG Media Project Group


film-hd.pl
CatMyWeb 
CatMyWeb - Internetowy Katalog stron (witryn). Nowo powstały katalog stron internetowych CatMyWeb jest całkowicie darmowym narzędziem do katalogowania stron. Jego konstrukcja nawigacyjna odbiega znacznie od tradycyjnych katalogów, lecz konstrukcja techniczna zapewnia bardzo dobre indeksowanie wpisów przez wyszukiwarki. Dodając stronę do katalogu CatMyWeb na pewno zyskasz dodatkowych gości odwiedzających Twój serwis internetowy!
Firma Multum - Wypożyczalnia Samochodów, jest firmą świadczącą profesjonalne usługi wynajmu samochodów oraz transportowe na terenie Warszawy, a także całej Polski.

Profil naszej działalności obejmuje profesjonalne usługi transportu oraz wynajmu samochodów na terenie całego kraju. Powstaliśmy z potrzeby rynku i prężnie rozwijamy własną działalność. Postawiliśmy na oryginalność i nietuzinkowość, dziś z dumą przyznajemy, że to był bardzo dobry krok. To, co odróżnia nas od większości firm świadczących usługi wynajmu samochodów, to elastyczna i różnorodna oferta. Posiadamy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, busy oraz pojazdy nietypowe, zamawiane na specjalne okazje. Są to m.in. radiowozy, karawany czy więźniarki podnajmowane na użytek filmowych scen czy seriali. Nasza oferta bogata jest także w samochody luksusowe, limuzyny oraz typowo sportowe maszyny.
 MULTUM
 
ZAPRZYSIĘŻENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA POLSKI - ZAPRZYSIĘŻENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
ZAPRZYSIĘŻENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA POLSKI
ZAPRZYSIĘŻENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
74 POSIEDZENIE SENATU - 74 POSIEDZENIE SENATU CZĘŚĆ 3 
74 POSIEDZENIE SENATU
74 POSIEDZENIE SENATU CZĘŚĆ 3
74 POSIEDZENIE SENATU - 74 POSIEDZENIE SENATU OBRADY CZĘŚĆ 2 
74 POSIEDZENIE SENATU
74 POSIEDZENIE SENATU OBRADY CZĘŚĆ 2
 

ShortNews

 

KREDYTY WALUTOWE BĘDĄ PRZELICZANE PO TZW. KURSIE SPRAWIEDLIWYM

Przeliczenie walutowego kredytu hipotecznego na złote po tzw. kursie sprawiedliwym zakłada projekt ustawy o "sposobach przywrócenia równości stron" w umowach na kredyty walutowe - poinformował w piątek na briefingu prasowym minister Maciej Łopiński.

WIZYTA PREZYDENTA RP W KRÓLESTWIE BELGII

17-18 stycznia 2016 roku (niedziela-poniedziałek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę roboczą w Królestwie Belgii.

PARA PREZYDENCKA NA MIĘDZYRELIGIJNYM SPOTKANIU NOWOROCZNYM

14 stycznia 2016 roku (czwartek) o godz. 12.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką weźmie udział w noworocznym spotkaniu z przedstawicielami najważniejszych religii i wyznań obecnych w Polsce.

dodaj ShortNews'a
74 POSIEDZENIE SENATU RP - 74 POSIEDZENIE SENATU RP 2015-05-06 CZĘŚĆ 1 
74 POSIEDZENIE SENATU RP
74 POSIEDZENIE SENATU RP 2015-05-06 CZĘŚĆ 1
WYBORY PREZYDENCKIE - MARSZAŁEK SEJMU RADOSŁAW SIKORSKI OGŁASZA TERMIN WYBORÓW PREZYDENCKICH 
WYBORY PREZYDENCKIE
MARSZAŁEK SEJMU RADOSŁAW SIKORSKI OGŁASZA TERMIN WYBORÓW PREZYDENCKICH
ŁUKASZ DĄBEK ZARZUT ROZBOJU - ZARZUTY ROZBOJU Z UŻYCIEM NOŻA WOBEC ŁUKASZA DĄBKA SYNA STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO 
ŁUKASZ DĄBEK ZARZUT ROZBOJU
ZARZUTY ROZBOJU Z UŻYCIEM NOŻA WOBEC ŁUKASZA DĄBKA SYNA STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO
EXPOSE PREMIER EWY KOPACZ - EXPOSE NOWEJ PANI PREMIER EWY KOPACZ 
EXPOSE PREMIER EWY KOPACZ
EXPOSE NOWEJ PANI PREMIER EWY KOPACZ
KRYSTYNA PAWŁOWICZ -  
KRYSTYNA PAWŁOWICZ
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI - JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY 
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA - 29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA 
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
 
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN - EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH 
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI - EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL - WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY 
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH - PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL 
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL
DEBATA PJN PSL - WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL 
DEBATA PJN PSL
WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL
 

ShortNews

 

PREZYDENT RP DESYGNUJE BEATĘ SZYDŁO NA PREZESA RADY MINISTRÓW

13 listopada 2015 roku (piątek) o godz. 13.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda desygnuje Beatę Szydło na Prezesa Rady Ministrów.

WIZYTA PREZYDENTA RP W REPUBLICE FRANCUSKIEJ

28 października 2015 roku (środa) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Paryżu.

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI ORGANIZACJI ROLNICZYCH

21 października 2015 roku (środa) o godz. 11.00 w Pałacu Prezydenckim Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Maciej Łopiński oraz Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski spotkają się z przedstawicielami organizacji rolniczych.

PREZYDENT RP NA ĆWICZENIU DRAGON-15

20 października 2015 roku (wtorek) o godz. 10.00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz, gdzie trwa największe w tym roku ćwiczenie Wojska Polskiego pk. Dragon-15.

PREZYDENT RP NA MSZY ŚWIĘTEJ Z OKAZJI 31. ROCZNICY ŚMIERCI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

19 października 2015 roku (poniedziałek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w Mszy Świętej z okazji 31. Rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki (Parafia Św. Stanisława Kostki, ul. kard. Stanisława Hozjusza 2).

SPOTKANIE PARY PREZYDENCKIEJ Z JURORAMI I FINALISTAMI KONKURSU IM. FRYDERYKA CHOPINA

17 października 2015 roku (sobota) o godz. 13.30 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką spotkają się z jurorami, finalistami, organizatorami XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.

PREZYDENT RP ZŁOŻY KWIATY PRZED KRZYŻEM PAPIESKIM

16 października 2015 roku (piątek) o godz. 11.00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży kwiaty przed Krzyżem Papieskim na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie w 37. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża.

dodaj ShortNews'a
TAGI videoTAGI video
  
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA - PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA
PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH - JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ 
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI - POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ 
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE - POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE
POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE - POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE
POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ
TAGI artykułyTAGI artykuły
  
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA - ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW 
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA
ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW
HAPPENING PIKIETA POD PZPN - HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI 
HAPPENING PIKIETA POD PZPN
HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI - POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH 
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH
TAGI ShortNewsTAGI ShortNews
 
- 70. belgii briefing ceremonia debata debaty dla dzień forum francuskiej gali gospodarki grupy i konkursu kultury listów maja małżonki małżonką minister ministra ministrów na narodów nominacji noworoczne o obchodach odznaczeń oficjalna ogólnego okazji otwarciu para pary pawlak pałac pałacu państw pod podpisze polsce polski posiedzenie posiedzeniu powstania prasowy prezydencka prezydencki prezydenckiej prezydenckim prezydent prezydenta prezydentów przedstawicielami publicznej rady republice republiki rocznicy rodzinnej rp sejm sejmu sesji się spale spotkanie sprawie sędziowskich słowacji udział udziałem ukrainie ukrainy uroczystości uroczystość ustawę uwierzytelniających w we weźmie wicepremier, wizyta wizytą województwie wręczenia wręczy z zgromadzenia zjednoczonych zwiedzających złożenia śmierci święta 2012 2014
 
 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O KOMISJI GOSPODARKI 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O KOMISJI GOSPODARKI
SEJMOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ŁUSZCZYCY - KONFERENCJA PRASOWA SEJMOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ŁUSZCZYCY 
SEJMOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ŁUSZCZYCY
KONFERENCJA PRASOWA SEJMOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ŁUSZCZYCY
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - SPÓR NA NIBY? KONFERENCJA PRASOWA 
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - SPÓR NA NIBY? KONFERENCJA PRASOWA
KATARZYNA IZYDORCZYK - KATARZYNA IZYDORCZYK ZAŁOŻYCIEL NOWEJ PLATFORMY PROGRAMOWEJ SLD 
KATARZYNA IZYDORCZYK
KATARZYNA IZYDORCZYK ZAŁOŻYCIEL NOWEJ PLATFORMY PROGRAMOWEJ SLD
MARIUSZ GRZEGORCZYK - MARIUSZ GRZEGORCZYK O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O MARSZU KIBICY ROSYJSKICH 
MARIUSZ GRZEGORCZYK
MARIUSZ GRZEGORCZYK O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O MARSZU KIBICY ROSYJSKICH
JANUSZ KORWIN-MIKKE - JANUSZ KORWIN-MIKKE NA TEMAT 4 CZERWCA 1989 ROKU ORAZ O EURO 2012 
JANUSZ KORWIN-MIKKE
JANUSZ KORWIN-MIKKE NA TEMAT 4 CZERWCA 1989 ROKU ORAZ O EURO 2012
SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY - XVIII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY 
SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY
XVIII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY
POSEŁ LESZEK MILLER - POSEŁ LESZEK MILLER O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O LIŚCIE PREZYDENTA USA 
POSEŁ LESZEK MILLER
POSEŁ LESZEK MILLER O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O LIŚCIE PREZYDENTA USA
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI - POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI NA TEMAT USTAWY EMERYTALNEJ ORAZ O PARADZIE RÓWNOŚCI 
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI NA TEMAT USTAWY EMERYTALNEJ ORAZ O PARADZIE RÓWNOŚCI
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI - EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI NA TEMAT LISTU BARACKA OBAMY Z PRZEPROSINAMI ORAZ O EURO 2012 
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI NA TEMAT LISTU BARACKA OBAMY Z PRZEPROSINAMI ORAZ O EURO 2012
 
TAGI wyszukiwarkiTAGI wyszukiwarki
  
 
   
 
 
start
na żywo
archiwum vod
czytelnia artykułów
zarejestruj nowe konto
praca
reklama
kontakt
o polityczna.tv
przepisy prawne
polityczna.tv - obiektywna polityka
banery
dodatki
logotypy
kanały rss
twitter
google+
youtube
facebook
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 
KOMISJA SEJMOWA POSIEDZENIE KOMIISJI SEJMOWYCH TRANSMISJA TRANSMISJE POSIEDZEŃ SEJM