KOMISJA SEJMOWA POSIEDZENIE KOMIISJI SEJMOWYCH TRANSMISJA TRANSMISJE POSIEDZEŃ SEJM
 
PIS - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.SLD - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.RPP - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PO - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PSL - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.SP - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PTV - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco. kontaktfacebookYouTubetwitterdodaj ShortNewsdodaj artykułdodaj videotransmituj na żywomoje konto
 
 
polityczna.tv - obiektywna polityka
  • 76 Posiedzenie Sejmu RP - 1 października 2014 roku 2014-10-01 | 09:00 - 19:30
    76 Posiedzenie Sejmu RP - 1 października 2014 roku
 
 
 KURS EURO EURKURS WALUTY EUR: 4,1843KURS WALUTY EUR: 4,1843KURS WALUTY EUR: 4,1843KURS WALUTY EUR: 4,1843KURS WALUTY EUR: 4,1843KURS WALUTY EUR: 4,1843 KURS DOLARA AMERYKAŃSKIEGO USDKURS WALUTY USD: 3,3000KURS WALUTY USD: 3,3000KURS WALUTY USD: 3,3000KURS WALUTY USD: 3,3000KURS WALUTY USD: 3,3000KURS WALUTY USD: 3,3000 KURS FUNTA BRYTYJSKIEGO GBPKURS WALUTY GBP: 5,3569KURS WALUTY GBP: 5,3569KURS WALUTY GBP: 5,3569KURS WALUTY GBP: 5,3569KURS WALUTY GBP: 5,3569KURS WALUTY GBP: 5,3569 
 KURS FRANKA SZFAJCARSKIEGO CHFKURS WALUTY CHF: 3,4673KURS WALUTY CHF: 3,4673KURS WALUTY CHF: 3,4673KURS WALUTY CHF: 3,4673KURS WALUTY CHF: 3,4673KURS WALUTY CHF: 3,4673 KURS DOLARA KANADYJSKIEGO CADKURS WALUTY CAD: 2,9571KURS WALUTY CAD: 2,9571KURS WALUTY CAD: 2,9571KURS WALUTY CAD: 2,9571KURS WALUTY CAD: 2,9571KURS WALUTY CAD: 2,9571 KURS JEN JENA JAPOŃSKIEGO JPY (100 JENÓW)KURS WALUTY JPY: 3,0114KURS WALUTY JPY: 3,0114KURS WALUTY JPY: 3,0114KURS WALUTY JPY: 3,0114KURS WALUTY JPY: 3,0114KURS WALUTY JPY: 3,0114 
zaloguj sięzarejestruj się
2014-09-30 • 11:46:17 • GMT +1
 
 
strona głównana żywoarchiwum vodczytelnia artykułówzarejestruj się
 
reklama
 
 
sejm|senat|konferencje|komisje
  
 
 
kanały rss
 
http://polityczna.tv/transmisja/komisja/
 
KOMISJA NA ŻYWO

Transmisja aktywna jest podczas posiedzeń Komisji. Źródło Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
 
• POLSKA
 
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 75. POSIEDZENIE SEJMU OD PODJĘCIA PRZEZ AKLAMACJĘ UCHWAŁY W SPRAWIE UCZCZENIA PAMIĘCI OFIAR MASOWEJ ZBRODNI NA POMORZU GDAŃSKIM W LATACH 1939-1940 ROZPOCZĄŁ SIĘ OSTATNI DZIEŃ 75. POSIEDZENIA SEJMU. POSŁOWIE ZDECYDOWALI TEŻ M.IN., ŻE ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO ŁATWIEJ POZYSKAJĄ ŚRODKI Z LOTERII FANTOWYCH I FANTOWYCH GIER BINGO. IZBA UCHWALIŁA RÓWNIEŻ ZMIANY USPRAWNIAJĄCE WYMIANĘ INFORMACJI Z ADMINISTRACJĄ PODATKOWĄ, ABY UMOŻLIWIĆ WSTĘPNE WYPEŁNIANIE PIT-ÓW PRZEZ URZĘDY SKARBOWE OD 2015 R. PONADTO DZIĘKI DZISIEJSZYM DECYZJOM SEJMU SZYBCIEJ MAJĄ PRZEBIEGAĆ POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNE W SAMORZĄDACH ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH. POSŁOWIE PRZYJĘLI TAKŻE ROZWIĄZANIA, KTÓRE POMOGĄ W ZARZĄDZANIU PŁYNNOŚCIĄ BUDŻETU PAŃSTWA

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 75. POSIEDZENIE SEJMU


OD PODJĘCIA PRZEZ AKLAMACJĘ UCHWAŁY W SPRAWIE UCZCZENIA PAMIĘCI OFIAR MASOWEJ ZBRODNI NA POMORZU GDAŃSKIM W LATACH 1939-1940 ROZPOCZĄŁ SIĘ OSTATNI DZIEŃ 75. POSIEDZENIA SEJMU. POSŁOWIE ZDECYDOWALI TEŻ M.IN., ŻE ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO ŁATWIEJ POZYSKAJĄ ŚRODKI Z LOTERII FANTOWYCH I FANTOWYCH GIER BINGO. IZBA UCHWALIŁA RÓWNIEŻ ZMIANY USPRAWNIAJĄCE WYMIANĘ INFORMACJI Z ADMINISTRACJĄ PODATKOWĄ, ABY UMOŻLIWIĆ WSTĘPNE WYPEŁNIANIE PIT-ÓW PRZEZ URZĘDY SKARBOWE OD 2015 R. PONADTO DZIĘKI DZISIEJSZYM DECYZJOM SEJMU SZYBCIEJ MAJĄ PRZEBIEGAĆ POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNE W SAMORZĄDACH ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH. POSŁOWIE PRZYJĘLI TAKŻE ROZWIĄZANIA, KTÓRE POMOGĄ W ZARZĄDZANIU PŁYNNOŚCIĄ BUDŻETU PAŃSTWA

Uchwalona dziś nowelizacja ustawy o grach hazardowych ma ułatwić organizacjom pożytku publicznego przeprowadzanie loterii fantowych i fantowych gier bingo. Dotychczas organizacja fantowych loterii i bingo, w których wartość wygranych przekraczała tzw. kwotę bazową, czyli ok. 3.650 zł, wymagała zgody Izby Celnej, z którą wiązała się skomplikowana procedura i koszty. Nowe przepisy podwyższają do 15-krotności kwoty bazowej wartość nagród, po przekroczeniu której organizacja fantowych loterii lub bingo będzie mogła się odbyć wyłącznie za zgodą Izby Celnej. Oznacza to, że organizacja pożytku publicznego będzie mogła przeprowadzić loterię fantową czy fantową grę bingo bez zezwolenia, jeżeli wartość puli nagród nie będzie wyższa niż ok. 55 tys. zł. W takim przypadku wystarczające będzie zgłoszenie loterii naczelnikowi właściwego urzędu celnego nie później niż 30 dni przed jej rozpoczęciem. Jednocześnie w ciągu roku kalendarzowego łączna wartość nagród w puli fantowych loterii i bingo zorganizowanych na podstawie zgłoszenia nie będzie mogła przekroczyć 30-krotności kwoty bazowej, tj. ok. 110 tys. zł. Ponadto, nowelizacja przewiduje, że osoby, które brały udział w nielegalnych lub niewłaściwie zorganizowanych loteriach fantowych, promocyjnych i audiotekstowych oraz fantowych grach bingo, nie będą karane. Teraz ustawa będzie przedmiotem prac Senatu.

Sejm przyjął też zmiany w ustawie o finansach publicznych oraz niektórych innych ustawach. Nowe przepisy przewidują wykorzystanie aktywów finansowych jednostek sektora finansów publicznych w zarządzaniu płynnością budżetu państwa. Chodzi o rozwiązania mające zmniejszyć potrzeby pożyczkowe państwa, obniżyć poziom długu publicznego i zminimalizować koszty jego obsługi. Nowelizacja rozszerza obowiązek lokowania wolnych środków w formie depozytu u ministra finansów. Na mocy nowych przepisów obowiązkiem tym zostały objęte takie jednostki sektora finansów publicznych jak: instytucje gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury, Polska Akademia Nauk (i tworzone przez PAN jednostki), samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (utworzone przez: ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę lub uczelnię medyczną), a także wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Nowelizację przyjęto, gdyż podmioty te w swojej bieżącej działalności nie wykorzystywały części wolnych środków i lokowały je na kontach bankowych. Jednocześnie państwo, finansując potrzeby pożyczkowe budżetu, sprzedawało skarbowe papiery wartościowe. Dzięki zmianie gospodarowanie środkami publicznymi będzie bardziej efektywne i zlikwiduje niepotrzebne koszty po stronie budżetu państwa. Ustawa przewiduje też wykorzystanie w zarządzaniu płynnością budżetu państwa środków składanych dotychczas do depozytu sądowego lub na rachunki depozytowe sądu. Następnie nowelizacja trafi do Senatu.

Decyzją Sejmu została przyjęta nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają usprawnić procesy wymiany informacji między administracją podatkową a: płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, podmiotami zobowiązanymi do składania informacji o dochodach i przychodach osób fizycznych oraz podatnikami. Dzięki zmianom dane – potrzebne do uruchomienia w 2015 r. usługi PFR (ang. pre-filled tax return), czyli wstępnie wypełnianych zeznań podatkowych – będą gromadzone automatycznie. Chodzi o zapowiadane wprowadzenie zasady wypełniania PIT przez administrację w imieniu podatnika. Nowelizacja przewiduje obowiązek przekazywania administracji podatkowej informacji o dochodach podatników wyłącznie drogą elektroniczną. Zwolnione z tego obowiązku będą podmioty, które takie dane sporządzają dla maksymalnie 5 osób. Zgodnie z ustawą, każdy podatnik będzie miał własne konto w systemie informatycznym e-podatki, tworzonym przez Ministerstwo Finansów. Tam będzie dostępne wstępnie wypełnione zeznanie PIT. Poza tym w myśl nowelizacji płatnicy będą mogli wysyłać urzędom skarbowym zbiorczą informację o dochodach wielu podatników, podpisaną jednym podpisem elektronicznym. W przypadku płatników będących osobami fizycznymi, podpis elektroniczny nie będzie wymagany. Natomiast podatnicy i płatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą składać zeznania podatkowe CIT-8 oraz informacje o wysokości przychodu uzyskanego przez zagranicznych podatników IFT-2 obowiązkowo w formie elektronicznej wraz z podpisem elektronicznym. W dalszej kolejności ustawa zostanie rozpatrzona przez Senat.

Sejm znowelizował ustawę Prawo o adwokaturze oraz ustawę o radcach prawnych. Celem nowelizacji jest usprawnienie i przyspieszenie postępowań dyscyplinarnych w samorządach adwokatów i radców prawnych. Nowe rozwiązania mają też wzmocnić organy tych samorządów zawodowych odpowiedzialne za postępowania dyscyplinarne. Nowelizacja jest reakcją na problem wydłużenia, a nawet przewlekłości postępowań dyscyplinarnych coraz częściej prowadzący do przedawnień. Ustawa nadaje rzecznikom dyscyplinarnym, Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Adwokatury oraz Głównemu Rzecznikowi Dyscyplinarnemu status organów, co powinno wzmocnić gwarancje obiektywizmu podejmowanych przez nich działań. Zadania poszczególnych rzeczników dyscyplinarnych zostały określone na poziomie ustawowym. Ponadto nowelizacja wydłuża z 3 do 4 lat kadencję organów adwokatury, organów izb adwokackich oraz zespołów adwokackich, a także organów samorządu radców prawnych. Ma to wpłynąć pozytywnie na stabilność ich funkcjonowania. Ustawa przewiduje też m.in. usprawnienie doręczania korespondencji w toku postępowania dyscyplinarnego, w tym wprowadzenie tzw. doręczenia zastępczego. Chodzi o sytuacje, w których adresat uchyla się od odebrania korespondencji. W określonych warunkach pismo takie będzie można uznać za doręczone mimo jego nieodebrania. Ponadto nowelizacja wydłuża terminy przedawnienia przewinień dyscyplinarnych. Nad ustawą będzie teraz pracować Senat.

Posłowie ustalili ostateczne brzmienie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej, przewidującej utworzenie tej nowej instytucji. W myśl ustawy, Polska Agencja Kosmiczna (POLSA, z ang. Polish Space Agency) będzie realizować zadania państwa w zakresie badań przestrzeni kosmicznej. Agencja będzie działać na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i satelitarnych oraz ich zastosowania dla celów użytkowych, przemysłowych, obronnych i naukowych. Ustawa przewiduje, że POLSA będzie m.in.: koordynować polską politykę kosmiczną realizowaną w ramach programów krajowych, unijnych i międzynarodowych, nadzorować realizację programów międzynarodowych, w których będzie uczestniczyć Polska, podejmować oraz wspierać działania na rzecz promocji polskiego przemysłu kosmicznego i myśli naukowej w dziedzinie badań przestrzeni kosmicznej oraz wykonywać zadania z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa. Zgodnie z ustawą, siedzibą Polskiej Agencji Kosmicznej będzie Gdańsk. Następnie ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Izba przyjęła nowelizację ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Nowe przepisy dostosowują polskie prawo do rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Jest ono podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie znakowania żywności. Część zmian przewidzianych nowelizacją dotyczy definicji. Np. z ustawy o jakości handlowej usunięto definicję opakowanego środka spożywczego. Obowiązywać będzie ta zawarta w unijnym rozporządzeniu. Jednocześnie w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia zmienione zostały m.in. definicje okresu trwałości, składnika odżywczego i składnika żywności. Nowelizacja przewiduje też zmiany dla producentów jaj. Będą oni mieli np. obowiązek jednorazowego zgłoszenia wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej swojej działalności w zakresie produkcji i pakowania jaj. Nowe przepisy dotyczą też zasad klasyfikowania tusz wołowych – do polskiego prawodawstwa wdrożono procedury zatwierdzania technik automatycznej klasyfikacji tusz wołowych, określone w przepisach unijnych. Organem odpowiedzialnym za organizację testu certyfikacyjnego tusz wołowych będzie Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Ponadto nowelizacja m.in. doprecyzowuje przepisy związane z kontrolami transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji. Teraz ustawa będzie rozpatrywana w Senacie.

Posłowie podjęli uchwałę w sprawie ludobójstwa dokonywanego na chrześcijanach, jazydach, Kurdach oraz innych mniejszościach religijnych i etnicznych przez organizację terrorystyczną tzw. Islamskie Państwo (ISIS) na obszarze północnego Iraku i Syrii. W uchwale Sejm wyraża solidarność z przedstawicielami tych mniejszości. Deklaruje też wsparcie dla wysiłków USA, Francji i innych państw angażujących się w pomoc prześladowanym, wysiedlanym i mordowanym. Sejm apeluje także do społeczności międzynarodowej o zgodną i pilną interwencję, która zapobiegnie zbrodni ludobójstwa w północnym Iraku i Syrii. Interwencja powinna być przeprowadzona przy użyciu wszelkich środków przewidzianych w Karcie Narodów Zjednoczonych.

Sejm wyraził ustawową zgodę na ratyfikację przez prezydenta Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzonej w Lanzarote w dniu 25 października 2007 r. Konwencja weszła w życie 1 lipca 2010 r., a jej stronami są 32 państwa, w tym 19 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Konwencja ma na celu: zapobieganie i zwalczanie seksualnego wykorzystywania dzieci, ochronę ich praw oraz promowanie krajowej i międzynarodowej współpracy przeciwko seksualnemu wykorzystywaniu dzieci. Jednym ze zobowiązań wynikających z Konwencji jest edukacja dzieci w zakresie zagrożeń związanych z seksualnym wykorzystywaniem oraz ochrony przed tymi zagrożeniami. Konwencja zawiera też przepisy nakładające na strony obowiązek gromadzenia danych o tożsamości i profilu DNA osób skazanych za przestępstwa, których konwencja dotyczy, m.in. za wykorzystanie seksualne, dziecięcą prostytucję i pornografię czy nagabywanie dzieci z zamiarem ich seksualnego wykorzystania. Ustawa ratyfikacyjna będzie następnie przedmiotem prac Izby drugiej.

Do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych Sejm skierował rządowy projekt nowelizacji ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest wzmocnienie organizacyjne, podniesienie sprawności działania, a także zwiększenie elastyczności w wykorzystywaniu kadr Służby Celnej oraz urzędów i izb skarbowych. Projekt wprowadza ułatwienia dla przedsiębiorców kontrolowanych przez Służbę Celną – ma temu służyć „jedno okienko rozliczeniowe”. W tym celu wyznaczony zostanie dyrektor jednej z 16 izb celnych do rozliczania np. należności celnych. Szefowi tylko jednej izby będzie też powierzone wykonywanie zadań wierzyciela. Projekt zakłada również usprawnienie kontroli prowadzonych przez Służbę Celną. Zaproponowano m.in. rozwiązania upraszczające audyt przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie lub świadectwo na obrót towarami z zagranicą. Ponadto celem projektu jest zapobieganie nieprawidłowościom w Służbie Celnej. Np. funkcjonariusze pełniący służbę na przejściach granicznych będą podlegać takim samym badaniom psychofizjologicznym jak ci w wydziałach zwalczania przestępczości. Aby zapobiegać niewłaściwym praktykom, zaproponowano też wprowadzenie zakazu korzystania m.in. z prywatnych telefonów, tabletów i laptopów przez celników pełniących służbę na przejściach granicznych i w komórkach zwalczania przestępczości. Usprawnieniu i uelastycznieniu zarządzania zasobami ludzkimi w Służbie Celnej ma służyć m.in. propozycja, by zastępcą dyrektora izby celnej do spraw organizacyjno-finansowych, logistycznych i technicznych mógł zostać członek korpusu służby cywilnej. Nowe przepisy przewidują też, że podobnie jak pozostałe służby mundurowe, funkcjonariusze celni przebywający na zwolnieniu lekarskim będą otrzymywać 80 proc. uposażenia, a jedynie w określonych przypadkach zachowają prawo do pełnego uposażenia chorobowego. Projekt ma także poprawić efektywność funkcjonowania administracji podatkowej i usprawnić pobór podatków. W tym celu zadania pomocnicze (np. obsługa finansowa i kadrowa urzędu), realizowane w izbach i urzędach skarbowych będą przeniesione na poziom województwa. Natomiast pracownicy wykonujący te zadania w urzędach skarbowych będą zajmować się bezpośrednią obsługą podatników.

W głosowaniach Sejm zdecydował także o przyjęciu do wiadomości przedstawionego przez Ministra Zdrowia „Sprawozdania z realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2013” oraz przyjętego przez Radę Ministrów harmonogramu zadań wykonywanych w ramach tego programu wieloletniego w latach 2014-2015. Decyzją posłów w pierwszym czytaniu został odrzucony poselski projekt nowelizacji ustawy – Kodeks karny (druk nr 2677). Sejm wprowadził też zmiany w składach komisji sejmowych (druk 2759), m.in. Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji do Spraw Służb Specjalnych.

Ponadto Izba zapoznała się z Informacją Rady Ministrów nt. wpływu podatku od wydobycia niektórych kopalin na sektor wydobywczy miedzi i srebra oraz na sektor finansów publicznych. Zgodnie z dokumentem, w 2012 r. zapłacony podatek od wydobycia niektórych kopalin wyniósł 1 596 mln zł, natomiast w 2013 r. 1 856 mln zł. Ilość miedzi zawarta w koncentracie wyprodukowanym z eksploatowanych złóż w Polsce w 2012 r. i 2013 r. wyniosła 430 tys. ton. Natomiast ilość srebra w 2012 r. wyniosła 1 180 tys. kg, a w 2013 r. – 1 161 tys. kg. Stawka podatkowa za tonę miedzi w grudniu 2013 r. wyniosła 2 986 zł i stanowiła 68,16 proc. stawki ustalonej w kwietniu 2012 r. na poziomie 4 381 zł. Z kolei stawka podatkowa za kilogram srebra w grudniu 2013 r. wyniosła 254 zł i stanowiła 49,8 proc. stawki ustalonej w kwietniu 2012 r. na poziomie 510 zł. Krajowe złoża rudy miedzi i srebra w 2012 r. wyniosły 1 792,53 mln ton rudy o zawartości 34,36 mln ton miedzi i 104,90 tys. ton srebra. Według dokumentu renta surowcowa państwa po wprowadzeniu podatku od wydobycia niektórych kopalin jest na poziomie ok. 50 proc. - dla porównania w 2011 r. wyniosła ona niecałe 20 proc. Jak podkreślono, mimo wprowadzenia podatku sektor wydobywczy miedzi i srebra wygenerował znaczne środki finansowe, które będą mogły zostać przeznaczone m.in. na działalność inwestycyjną. Komisja Finansów Publicznych wnosi o przyjęcie informacji. Na posiedzeniu Sejmu dokument przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Janusz Cichoń, a sprawozdanie komisji poseł Marcin Święcicki. Wniosek o odrzucenie informacji zostanie poddany pod głosowanie na kolejnym posiedzeniu Sejmu.

Posłowie rozpatrzyli też Informację Rady Ministrów o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wraz z propozycjami zmian. Dokument przedstawia m.in. wnioski z kontroli funkcjonowania rozwiązań wprowadzonych ustawą. Podstawą do ich sformułowania były konsultacje społeczne i badania praktyk stosowanych przez 93 deweloperów działających na terenie całej Polski. Raport wskazuje, że nowe przepisy znacząco poprawiły sytuację prawną kupujących, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi praw i obowiązków podmiotów uczestniczących w przedsięwzięciu deweloperskim. Służyło temu m.in. wprowadzenie środków ochrony wpłat nabywców oraz obowiązku stosowania prospektów informacyjnych i zawierania umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego. W dokumencie sformułowano też wnioski dotyczące zmian legislacyjnych. Zgodnie z raportem ustawa wymaga zmian w zakresie np.: obowiązków przedkontraktowych dewelopera, umowy deweloperskiej, odbioru przedmiotu umowy, sankcji i umowy rezerwacyjnej. Komisja Infrastruktury zaproponowała przyjęcie informacji. Dokument zaprezentowała wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dorota Karczewska, natomiast stanowisko komisji posłanka Aldona Młyńczak. Sejm podejmie decyzję w sprawie zgłoszonego w dyskusji wniosku o odrzucenie informacji na następnym posiedzeniu.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SEJM POSIEDZENIE OBRADY NA ŻYWO TRANSMISJA TELEWIZJA

 
• POLSKA
 
TRWA 74. POSIEDZENIE SEJMU WPROWADZENIE ODWRÓCONEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO, ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE GŁÓWNIE OSÓB STARSZYCH TO TYLKO JEDNA Z PROPOZYCJI ZMIAN W PRAWIE, NAD KTÓRYMI BĘDĄ PRACOWAĆ POSŁOWIE NA 74. POSIEDZENIU SEJMU. IZBA ZAJMIE SIĘ TAKŻE M.IN. CYKLICZNĄ INFORMACJĄ O UDZIALE POLSKI W PRACACH UNII EUROPEJSKIEJ - TYM RAZEM JEST TO SPRAWOZDANIE OBEJMUJĄCE PIERWSZE PÓŁROCZE BR., TJ. PRZEWODNICTWO GRECJI W RADZIE UE. SEJM ROZPATRZY TEŻ PROJEKTY WPROWADZAJĄCE ULGI DLA ROLNIKÓW SPRZEDAJĄCYCH WYTWORZONE PRZEZ NICH WYROBY. POSŁOWIE ZAPOZNAJĄ SIĘ RÓWNIEŻ ZE SPRAWOZDANIEM MINISTRA ZDROWIA Z REALIZACJI NARODOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH W 2013 R. I HARMONOGRAMEM ZADAŃ NA LATA 2014-2015

TRWA 74. POSIEDZENIE SEJMU


WPROWADZENIE ODWRÓCONEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO, ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE GŁÓWNIE OSÓB STARSZYCH TO TYLKO JEDNA Z PROPOZYCJI ZMIAN W PRAWIE, NAD KTÓRYMI BĘDĄ PRACOWAĆ POSŁOWIE NA 74. POSIEDZENIU SEJMU. IZBA ZAJMIE SIĘ TAKŻE M.IN. CYKLICZNĄ INFORMACJĄ O UDZIALE POLSKI W PRACACH UNII EUROPEJSKIEJ - TYM RAZEM JEST TO SPRAWOZDANIE OBEJMUJĄCE PIERWSZE PÓŁROCZE BR., TJ. PRZEWODNICTWO GRECJI W RADZIE UE. SEJM ROZPATRZY TEŻ PROJEKTY WPROWADZAJĄCE ULGI DLA ROLNIKÓW SPRZEDAJĄCYCH WYTWORZONE PRZEZ NICH WYROBY. POSŁOWIE ZAPOZNAJĄ SIĘ RÓWNIEŻ ZE SPRAWOZDANIEM MINISTRA ZDROWIA Z REALIZACJI NARODOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH W 2013 R. I HARMONOGRAMEM ZADAŃ NA LATA 2014-2015

Rozpatrzenie w drugim czytaniu projektu ustawy wprowadzającej odwrócony kredyt hipoteczny to pierwszy punkt dzisiejszych obrad Sejmu. Projekt powstał w Komisji Finansów Publicznych w wyniku wspólnego rozpatrzenia dwóch propozycji zmian w prawie – rządowej i poselskiej. Proponowane przepisy regulują zasady udzielania tzw. odwróconego kredytu hipotecznego, który polega na tym, że bank lub inna instytucja wypłaca właścicielowi nieruchomości kwotę kredytu jednorazowo w całości lub w ratach, a po jego śmierci ma prawo przejąć nieruchomość, o ile spadkobiercy nie spłacą kredytu wraz z odsetkami. Autorzy proponują, by spadkobiercy mieli na spłatę 12 miesięcy od śmierci kredytobiorcy. Nowe przepisy przygotowano z myślą o osobach starszych, które dzięki proponowanym rozwiązaniom zyskałyby pieniądze na bieżące potrzeby i poprawę standardu życia. Nie byłby jednak wprowadzony limit wieku. Kredytobiorca pozostałby właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem spółdzielczego własnościowego prawa do nieruchomości i mógłby w niej mieszkać aż do chwili swojej śmierci. Projekt poselski wpłynął do Sejmu 2 kwietnia 2013 r. z inicjatywy grupy posłów KP Sojusz Lewicy Demokratycznej. Następnie 11 lipca 2013 r. odbyło się jego pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu. Drugi z projektów został przyjęty przez rząd 29 kwietnia 2014 r. Do Sejmu wpłynął 12 maja 2014 r., a jego pierwsze czytanie na posiedzeniu plenarnym odbyło się 6 czerwca 2014 r. Następnie nad projektami pracowali posłowie zasiadający w Komisji Finansów Publicznych. 28 sierpnia 2014 r. przyjęli oni sprawozdanie, w którym oba projekty zostały połączone. Wprowadzili też poprawki dotyczące m.in. objęcia szczególną ochroną kredytobiorców poprzez umożliwienie im dokonania spłaty kredytu bezpośrednio w walucie, w której został zaciągnięty lub do której kursu jest indeksowany. Sprawozdanie komisji przedstawi posłanka Krystyna Skowrońska.

Izba zajmie się też w drugim czytaniu rządową propozycją nowelizacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym. Celem projektu jest zapewnienie dodatkowych wpływów do Funduszu Kolejowego (FK). Pozwoli to maksymalnie wykorzystać środki unijne w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, a w efekcie zrealizować większą liczbę inwestycji i zadbać o infrastrukturę kolejową. Projekt zakłada czasowe podniesienie stawek opłaty paliwowej z jednoczesnym obniżeniem stawek podatku akcyzowego od paliw silnikowych. W latach 2015-2019 opłata paliwowa wzrośnie o 25 zł/1000 l lub 25 zł/1000 kg, w zależności od rodzaju paliwa. O tyle samo zostanie obniżona akcyza, tak by zmiany nie wpłynęły na ceny paliw. 80 proc. opłaty paliwowej trafia do Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), zaś 20 proc. do Funduszu Kolejowego. Poza tym zgodnie z projektem w latach 2016-2019 z KFD do FK zostanie corocznie przekazane 400 mln zł, natomiast w 2015 r. FK ma zostać zasilony dodatkową kwotą 500 mln zł ze środków KFD. Rząd przyjął projekt 27 maja 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 12 czerwca 2014 r., natomiast 17 czerwca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. 6 czerwca 2014 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu, po którym skierowano go do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury. 28 sierpnia 2014 r. komisje przyjęły projekt z poprawkami. Sprawozdanie komisji przedstawi poseł Stanisław Żmijan.

Porządek obrad obejmuje też pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest dalsze usprawnienie i poprawienie efektywności sądownictwa powszechnego. Rząd proponuje m.in. zmianę przepisów dotyczących odwoływania dyrektora sądu i zwracania przez ministra sprawiedliwości prezesowi sądu uwagi na piśmie. Te propozycje wykonują wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 listopada 2013 r. Projekt zakłada także upoważnienie ministra sprawiedliwości do określenia właściwości sądów powszechnych w sprawach z zakresu prawa: prasowego, autorskiego i praw pokrewnych, ksiąg wieczystych oraz zmian organizacji sądów. Ponadto, zgodnie z projektem minister sprawiedliwości w uzasadnionych przypadkach będzie mógł żądać akt spraw sądowych. Takie uprawnienie umożliwi mu efektywne sprawowanie nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów. W projekcie zapisano też przywrócenie ministrowi sprawiedliwości prawa do przedstawienia Sądowi Najwyższemu wniosku o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa w orzecznictwie sądów: powszechnych, wojskowych lub Sądu Najwyższego. Zaproponowano również zmiany w zakresie powoływania dyrektorów sądów i doprecyzowanie przepisów dotyczących podziału obowiązków między prezesa sądu i dyrektora sądu. Rząd chce też zmienić zasady delegowania sędziów do sądu wyższego rzędu i ograniczyć czas delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości sędziów i przedstawicieli innych grup zawodowych wymiaru sprawiedliwości. Projekt przewiduje, że oddelegowanie m.in. sędziego do resortu sprawiedliwości wyniesie maksymalnie 5 lat, z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach o kolejne 5 lat. Jednak łączny czas delegowania sędziego nie będzie mógł przekroczyć 10 lat. Wśród nowych rozwiązań jest też np. wprowadzenie odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji w oświadczeniu majątkowym przez sędziów i prokuratorów. To także nowa kara dyscyplinarna dla sędziów - obniżenie wynagrodzenia zasadniczego sędziego od 5 do 15 proc. na okres od 6 miesięcy do 2 lat. Rząd przyjął projekt 5 sierpnia 2014 r. Rządowa propozycja wpłynęła do Sejmu 14 sierpnia 2014 r., a 26 sierpnia 2014 r. została skierowana do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W pracach nad projektem rząd reprezentuje minister sprawiedliwości.

Pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych to kolejny punkt porządku obrad 74. posiedzenia Sejmu. Jego celem jest wprowadzenie zewnętrznego nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad sądami wojskowymi w zakresie ich organizacji i działalności administracyjnej. Zgodnie z projektem nadzór będzie wykonywany przez delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości sędziów sądów wojskowych. Szczegółowy tryb nadzoru nad działalnością sądów wojskowych określi rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Rządowe propozycje zakładają, że w ramach zewnętrznego nadzoru administracyjnego Minister Sprawiedliwości będzie analizował informacje roczne z działalności sądów wojskowych i ustalał ogólne kierunki nadzoru administracyjnego sprawowanego przez prezesów wojskowych sądów okręgowych. Będzie też kontrolował wykonywanie przez nich obowiązków nadzorczych oraz wydawał stosowne zarządzenia. W przypadku m.in. stwierdzenia istotnych nieprawidłowości, Minister Sprawiedliwości będzie mógł zarządzić przeprowadzenie lustracji sądu (lub wydziału sądu), bądź dokonać lustracji działalności nadzorczej prezesa sądu. Ponadto projekt zakłada zmiany dotyczące trybu powoływania prezesa sądu wojskowego. Kandydat, przedstawiany przez ministra sprawiedliwości, będzie musiał uzyskać pozytywną opinię organu samorządu sędziowskiego, jakim jest Zgromadzenie Sędziów Sądów Wojskowych. Jeśli w ciągu 2 miesięcy opinia nie zostanie wydana, minister sprawiedliwości będzie mógł – w porozumieniu z ministrem obrony narodowej – powołać prezesa sądu wojskowego bez niej. Podobnie będzie w przypadku wydania przez Zgromadzenie opinii negatywnej, ale wtedy kandydat będzie musiał uzyskać dodatkowo pozytywną opinię Krajowej Rady Sądownictwa. Rząd przyjął projekt 5 sierpnia 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 14 sierpnia 2014 r., a 26 sierpnia br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadni Minister Sprawiedliwości.

Sejm będzie także pracować w pierwszym czytaniu nad rządowym projektem nowelizacji Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Projekt stanowi kolejny etap informatyzacji postępowania cywilnego. Nowe przepisy mają przynieść wymierne oszczędności w sądownictwie, poprawić efektywność pracy sądów, uprościć niektóre czynności procesowe i zwiększyć dostęp do sądu. Projekt obejmuje też zmiany w regulacjach dotyczących postępowania rozpoznawczego, klauzulowego oraz egzekucyjnego. Ponadto wprowadza nową formę czynności prawnych – formę dokumentową. Będzie ona polegać na złożeniu oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Dokumentem ma być nośnik informacji umożliwiający jej odtworzenie (w tym np. e-mail czy sms). W myśl projektu dalsza informatyzacja postępowania cywilnego ma obejmować m.in. rozszerzenie możliwości wnoszenia dowodów z dokumentu. Byłyby to dowody z dokumentów zawierających tekst, ale też np. z zapisem obrazu i dźwięku. Projekt przewiduje także możliwość wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną i dokonywania doręczeń elektronicznych również w tradycyjnych postępowaniach cywilnych. Proponowane jest również rozszerzenie możliwości przeprowadzania posiedzenia i dowodu (np. przesłuchania świadka) przy pomocy urządzeń umożliwiających dokonywanie tych czynności na odległość. Projekt poszerza też katalog spraw rozpoznawanych w postępowaniach elektronicznych poprzez np. wprowadzenie elektronicznego postępowania w sprawach o nadanie klauzuli wykonalności bankowym tytułom egzekucyjnym oraz elektronicznej licytacji ruchomości. Wprowadzony byłby także obowiązek elektronicznego przesyłania korespondencji między komornikami sądowymi, organami podatkowymi i administracyjnymi organami egzekucyjnymi. W projekcie zaproponowano też zdjęcie części obowiązków z sędziów i przeniesienie ich na referendarzy sądowych i komorników sądowych. Do usprawnienia postępowania cywilnego mają także przyczynić się zmiany w zakresie niektórych czynności procesowych - np. możliwość wydania wyroku na posiedzeniu niejawnym bez potrzeby wyznaczania posiedzenia jawnego. Rząd przyjął projekt 22 lipca 2014 r., a 6 sierpnia 2014 r. wpłynął on do Sejmu. 26 sierpnia 2014 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Do reprezentowania rządu upoważniono Ministra Sprawiedliwości.

Ponadto posłowie zapoznają się z Informacją dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2014 r. Dokument podsumowuje przebieg i dokonania prezydencji greckiej oraz opisuje kluczowe działania Polski podejmowane w ramach prac UE. W okresie sprawozdawczym działania prezydencji greckiej zdominowały wybory do Parlamentu Europejskiego oraz wydarzenia na Ukrainie i związany z tym nasilający się kryzys na linii Ukraina-Rosja. Zaangażowanie prezydencji greckiej było skoncentrowane m.in. na: Unii Gospodarczej i Walutowej, realizacji wspólnego rynku energii, osiągnięciu porozumienia z państwami Partnerstwa Wschodniego w zakresie umów stowarzyszeniowych (umowa z Ukrainą została podpisana 25 maja 2014 r.) oraz uzgodnieniu pakietu wsparcia dla Ukrainy. Zgodnie z Informacją, Polska miała znaczący udział w zapisaniu w konkluzjach Rady do Spraw Zagranicznych, że umowa stowarzyszeniowa nie jest ostatecznym celem we współpracy UE z Ukrainą. Ponadto dzięki aktywności Polski Unia udzieliła Ukrainie jednostronnych preferencji handlowych w sprawie obniżenia lub eliminacji ceł na towary pochodzące z Ukrainy. Dodatkowo dla Polski priorytetem były m.in. działania na rzecz wzrostu polskiego eksportu (zarówno do krajów członkowskich, jak i spoza Unii), redukcji nadmiernego deficytu oraz bezpieczeństwa energetycznego (Polska koncepcja Unii Energetycznej przedstawiona w kwietniu br. stała się jednym z priorytetów UE na kolejne 5 lat). Dokument wpłynął do Sejmu 4 lipca 2014 r., a 7 lipca 2014 r. został skierowany do rozpatrzenia przez Komisję do Spraw Unii Europejskiej. Komisja rozpatrzyła Informację 22 lipca 2014 r., wnosząc o przyjęcie przez Sejm projektu uchwały, w której przyjmuje dokument. Sprawozdanie komisji przedstawi posłanka Agnieszka Pomaska.

W łącznej dyskusji posłowie rozpatrzą w pierwszym czytaniu dwa poselskie projekty: nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2685) i nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o swobodzie działalności gospodarczej oraz o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk nr 2484).

Pierwszy z projektów ma na celu ułatwienie działalności polegającej na przetwarzaniu i sprzedaży przez rolników produktów rolnych, pochodzących z własnej uprawy lub hodowli. Obecnie bez rejestrowania działalności gospodarczej i płacenia podatku dochodowego można sprzedawać wyłącznie nieprzetworzone produkty roślinne i zwierzęce, pochodzące z własnego gospodarstwa. Zwolniona z podatku dochodowego jest aktualnie również m.in. sprzedaż produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli, które nie należą do działów specjalnych produkcji rolnej, przerobionych w ściśle określony sposób przemysłowy np. poprzez kiszenie lub przetwórstwo mleka. Zdaniem wnioskodawców obecny katalog zwolnień jest zdecydowanie zbyt wąski. Dlatego proponują wyłączenie stosowania ustawy o PIT wobec ogólnej kategorii przetwarzania i sprzedaży produktów rolnych, pochodzących z własnej uprawy lub hodowli. Zgodnie z projektem zwolnienie dotyczyłoby przypadków, w których do przetwarzania produktów nie byłyby zatrudniane osoby na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów, czyli byłoby wykonywane osobiście lub przez członków rodziny. Drugim istotnym warunkiem jest ścisły związek przetwarzania z prowadzoną działalnością rolniczą. Zasadniczą zmianą w stosunku do obowiązujących obecnie w ograniczonym zakresie przepisów jest propozycja zwolnienia z podatków nie tylko sprzedaży na rzecz konsumenta końcowego lecz również lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego. Wsparłoby to promocję regionalnych wyrobów spożywczych m.in. w lokalnych restauracjach i sklepach spożywczych. Projekt wniosła do Sejmu 13 lutego 2014 r. grupa posłów KP PiS. 26 sierpnia br. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadni poseł Krzysztof Jurgiel.

Celem drugiej poselskiej propozycji jest uporządkowanie formalnego statusu działalności rolników polegającej na przetwarzaniu i sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli (np. pieczywo, wędliny, dżemy, kompoty, sery) i na małą skalę. Jego celem jest też wprowadzenie ułatwień w procedurze rejestracji takiej działalności pod kątem podatkowym i sanitarno-weterynaryjnym. Zgodnie z projektem ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych uznawałaby za działalność rolniczą również produkcję powiązaną, polegającą na przetwarzaniu i sprzedaży produktów rolnych, pochodzących z własnej uprawy lub hodowli m.in. wtedy kiedy sprzedaż produktów odbywa się na rzecz konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego. Warunkiem byłoby też m.in. przetwarzanie produktów bez zatrudniania osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze. Ponadto zgodnie z projektem dla omawianego tu typu działalności nie będzie wymagane zatwierdzenie zakładu przez powiatowego inspektora sanitarnego. Minister właściwy do spraw zdrowia będzie jednak upoważniony do określenia w drodze rozporządzenia - w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa - odpowiednich wymagań higienicznych w gospodarstwach rolnych prowadzących działalność powiązaną z działalnością rolniczą. Projekt wpłynął do Sejmu 30 stycznia 2014 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP PSL. 10 czerwca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem został upoważniony poseł Mirosław Maliszewski.

W pierwszym czytaniu posłowie zajmą się też obywatelskim projektem nowelizacji ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (druk nr 2654). Projekt wprowadza do Rozdziału XXV Kk, poświęconego przestępstwom przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, nowego przepisu o karalności publicznego propagowania lub pochwalania zachowań seksualnych małoletnich poniżej lat 15 lub ułatwianie takich zachowań. Byłby to nowy typ umyślnego przestępstwa, o randze występku, zagrożonego grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W uzasadnieniu projektu wnioskodawcy wskazują, że projekt „ma wzmocnić prawną ochronę dzieci przed molestowaniem seksualnym i demoralizacją”, a jego „celem jest wprowadzenie klarownych kryteriów i umożliwienie ścigania osób demoralizujących młodzież pod osłoną prowadzenia edukacji”. Wnioskodawcy podkreślają, też że za koniecznością takiej zmiany „przemawia bezkarność działań różnego rodzaju instytucji, podejmujących się prowadzenia tzw. edukacji seksualnej, które zatrudniają do tego celu, bez żadnych podstaw prawnych, osoby tytułowane „edukatorami seksualnymi”. Projekt wpłynął do Sejmu 19 marca 2014 r. jako inicjatywa Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii”. 25 lipca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadni przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Mariusz Dzierżawski.

Izba przeprowadzi też pierwsze czytanie senackiego projektu nowelizacji ustawy – Kodeks karny (druk nr 2682). Projekt wprowadza karę 3 lat pozbawienia wolności za uporczywe działania utrudniające zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych innych osób. Chodzi tu o stosowanie tzw. przemocy pośredniej, która jest zazwyczaj przemocą psychiczną (szantażem emocjonalnym, przymusem), rodzajem ataku na drugą osobę bez bezpośredniego kontaktu z pokrzywdzonym. Zgodnie z projektem, w takich sprawach prokuratura będzie mogła wszcząć śledztwo na wniosek pokrzywdzonego. Zmiany w Kodeksie karnym zaproponowała Rzecznik Praw Obywatelskich. RPO zwróciła się do Senatu o rozważenie możliwości skorzystania z inicjatywy ustawodawczej i przedstawienia Sejmowi projektu nowelizacji art. 191 § 1 Kk. Nowelizacja przepisów wynika m.in. z praktyk stosowanych przez właścicieli kamienic, mających na celu zmuszenie lokatorów do opuszczenia mieszkań. Zdaniem RPO powszechne są bezkarne zachowania, takie jak m.in. odłączanie prądu i ogrzewania czy odcinanie dostępu do wody i kanalizacji. Zdaniem Senatu podstawowym skutkiem prawnym projektowanych zmian będzie powstrzymanie negatywnego zjawiska polegającego na przemocy pośredniej i objęcie jej ofiar ochroną prawnokarną. 24 lipca 2014 r. Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu nowelizacji przepisów Kodeksu karnego. Projekt wpłynął do laski marszałkowskiej 28 lipca 2014 r., a 26 sierpnia 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W sejmowych pracach stanowisko Izby drugiej reprezentuje senator Jan Rulewski.

Podczas 74. posiedzenia Sejmu posłowie rozpatrzą także w pierwszym czytaniu poselski projekt nowelizacji ustawy – Kodeks karny (druk nr 2677). Wnioskodawcy proponują uchylenie art. 196 Kodeksu karnego, który odnosi się do przestępstwa obrazy uczuć religijnych - publicznego znieważania przedmiotu czci religijnej albo miejsca obrzędów religijnych. Jest ono zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Zdaniem wnioskodawców uchylenie tego przepisu ma zapewnić „swobodę wyrażania myśli i okazywania publicznie przekonań bez obawy o bycie posądzonym o obrazę uczuć religijnych”. Projekt wpłynął do Sejmu 9 lipca 2014 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP Twój Ruch. 26 sierpnia 2014 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnienie projektu przedstawi poseł Michał Kabaciński.

Posłowie będą też zajmować się w drugim czytaniu rządowymi projektami ustaw ratyfikującymi Konwencję Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzoną w Budapeszcie 23 listopada 2001 r. oraz Protokół dodatkowy do niej, sporządzony w Strasburgu 28 stycznia 2003 r. W projektach Sejm wyraża ustawową zgodę na ratyfikację Konwencji oraz Protokołu przez prezydenta. Zdaniem rządu Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości stanowi istotny krok w kierunku przyjęcia uniwersalnych standardów międzynarodowych w zakresie podejścia do problematyki przestępstw popełnianych przy zastosowaniu technologii informatycznych. Stronami Konwencji jest już 41 państw. Wszystkie przepisy Konwencji są zgodne z polskim prawem wewnętrznym. Natomiast Protokół dodatkowy dotyczy penalizacji czynów o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych. Określa czyny zabronione i normy dotyczące współpracy międzypaństwowej w ich ściganiu. Oba projekty ustaw ratyfikacyjnych wpłynęły do Sejmu 8 lipca 2014 r., a następnie 15 lipca 2014 r. skierowano je do pierwszego czytania w komisjach: Spraw Zagranicznych oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 28 sierpnia br. komisje przyjęły projekty bez poprawek. Sprawozdanie komisji w sprawie projektu ratyfikującego Konwencję przedstawi posłanka Elżbieta Achinger, natomiast stanowisko dotyczące Protokołu dodatkowego posłanka Ligia Krajewska.

Izba rozpatrzy w pierwszym czytaniu poselski projekt nowelizacji ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Zdaniem wnioskodawców projekt jest próbą kompleksowej modernizacji prawa pracy w Polsce. Proponowana nowelizacja m.in. rozszerza listę kryteriów zakazanej dyskryminacji w ramach zatrudnienia, modyfikuje katalog działań uznawanych za przejaw dyskryminacji oraz rozciąga zakaz dyskryminacji na zakaz mobbingu. Projekt ogranicza też możliwości zawierania umów na czas określony do jednej umowy. Kolejna umowa terminowa byłaby traktowana jako umowa na czas nieokreślony – jeśli przerwa pomiędzy tymi umowami nie przekroczyła pół roku lub łączny okres zatrudnienia u tego pracodawcy będzie dłuższy niż 2 lata. Zawarte w projekcie propozycje dotyczą też obowiązku uzasadnienia przez pracodawcę wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę. Pracodawca będzie musiał wskazać przyczynę także w przypadku umów na czas określony. Ponadto poselskie propozycje zwiększają wysokość odszkodowania należnego pracownikowi w przypadku niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy przez pracodawcę oraz w razie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Pracownik, który rozwiązał umowę o pracę wskutek mobbingu, będzie miał prawo dochodzenia od pracodawcy odszkodowania w wysokości co najmniej 6-miesięcznego wynagrodzenia. Projekt zobowiązuje też pracodawcę do zapewnienia pracownikowi dotkniętemu mobbingiem warunków służących reintegracji z zespołem, z którego został wykluczony lub do przeniesienia go na inne miejsce pracy. Ponadto projekt rozszerza listę zagadnień, które obowiązkowo muszą się znaleźć w regulaminie pracy o zasady, sposoby i środki techniczne służące kontrolowaniu wykonywania pracy przez pracowników. Zgodnie z projektem pracodawca będzie miał także zakaz kontrolowania pracowników przy użyciu środków ukrytych. Projekt wpłynął do Sejmu 7 października 2013 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP Twój Ruch. 26 listopada 2013 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadni posłanka Anna Grodzka.

Kolejnym punktem porządku obrad będzie drugie czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Augusta Cieszkowskiego w 200. rocznicę Jego urodzin. Jak przypominają wnioskodawcy, A. Cieszkowski urodził się 12 września 1814 r. w Suchej na Podlasiu w zaborze rosyjskim. Jednak był związany ze wszystkimi trzema zaborami, a najsilniej z Wielkopolską w zaborze pruskim. - W dwusetną rocznicę urodzin Augusta Cieszkowskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia oddać hołd temu wyjątkowemu uczonemu, pisarzowi, politykowi, patriocie, działaczowi społecznemu i gospodarczemu, intelektualiście i publicyście - czytamy w proponowanej uchwale. Autorzy projektu wskazują na jego liczne dokonania m.in. zaangażowanie w reprezentowanie Polaków w parlamencie pruskim, kierowanie Kołem Polskim od 1860 r. i utworzonym w 1857 r. Towarzystwem Przyjaciół Nauk Poznańskich. August Cieszkowski był też ceniony jako ekonomista i filozof. - W historii polskiej XIX-wiecznej myśli naukowej w zakresie ekonomii i filozofii nazwisko Cieszkowski jest wyznacznikiem postępu na miarę europejską, a zarazem światową - przypomina dokument przygotowany przez Komisję Kultury i Środków Przekazu. Wnioskodawcy podkreślają również, że Cieszkowski był orędownikiem pracy organicznej - skutecznej, dobrze zorganizowanej i społecznie użytecznej. - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 200. rocznicę urodzin Augusta Cieszkowskiego widzi w Nim jednego z najbardziej światłych Polaków XIX wieku - podsumowuje proponowana uchwała. Projekt wpłynął do Sejmu 28 sierpnia 2014 r. z inicjatywy Komisji Kultury i Środków Przekazu. 29 sierpnia 2014 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania w tej komisji.

Sejm przeprowadzi też trzecie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska w kontekście prac z wykorzystaniem organizmów i mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO i GMM). Projekt wdraża dyrektywę PE i Rady 2009/41/WE regulującą zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych. Doprecyzowuje też obowiązujące w Polsce przepisy, które budziły wątpliwości interpretacyjne. W projekcie pojawiają się nowe pojęcia. Chodzi m.in. o mikroorganizmy, mikroorganizmy genetycznie modyfikowane (GMM) i zamknięte użycie GMM oraz zakład inżynierii genetycznej. Zgodnie z nowymi przepisami utworzony zostanie rejestr tych zakładów. Projekt doprecyzowuje także m.in. definicję zamkniętego użycia GMO, które ma oznaczać poddanie organizmu modyfikacji genetycznej, hodowlę, magazynowanie, transport na terenie zakładu inżynierii genetycznej, niszczenie, wykorzystywanie zawsze z zastosowaniem zabezpieczeń mających na celu skuteczne ograniczenie kontaktu z ludźmi i środowiskiem oraz zapewnienie wysokiego poziomu ochrony. Analogiczna definicja została wprowadzona w odniesieniu do GMM. Analogicznie do GMO projekt wprowadza Rejestr Zamkniętego Użycia GMM. Rejestr będzie prowadził minister środowiska. Podobnie jak w przypadku GMO zamknięte użycie GMM będzie wymagało zgody szefa tego resortu. Projekt rozszerza też skład Komisji ds. GMM i GMO. Do dotychczasowych 19 członków, m.in. przedstawicieli 8 resortów i instytucji państwowych, jak również przedsiębiorstw związanych z biotechnologią (1 osoba) i organizacji ekologicznych (2 osoby), dołączą minister spraw wewnętrznych i szef ABW. Projekt wpłynął do Sejmu 15 maja 2014 r. Pierwsze czytanie odbyło się 10 czerwca 2014 r. na posiedzeniu Sejmu. Następnie projekt trafił do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. 22 lipca 2014 r. komisja przyjęła projekt z poprawkami dotyczącymi m.in. utworzenia Rejestru Upraw Roślin Genetycznie Zmodyfikowanych, prowadzonego przez ministra środowiska. Komisja zaproponowała też wprowadzenie do Komisji ds. GMM i GMO drugiego przedstawiciela przemysłu biotechnologicznego. W drugim czytaniu, 27 sierpnia 2014 r. zgłoszono kolejne poprawki. Zaproponowano m.in., żeby prowadzenie uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych wymagało zgłoszenia do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa. Zgłoszono też propozycję, aby Rejestr Upraw Roślin Genetycznie Zmodyfikowanych prowadził Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Wniesiono także poprawkę dotyczącą składu Komisji ds. GMM i GMO. Miałby w niej zasiadać jeden przedstawiciel przedsiębiorstw związanych z biotechnologią, a nie dwóch.

W piątkowym bloku głosowań Sejm rozstrzygnie także m.in. w sprawie wniosku o odrzucenie sprawozdania Ministra Spraw Wewnętrznych z realizacji w 2013 r. ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Posłowie zagłosują też nad wnioskiem o odrzucenie informacji Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczącej realizacji zadań wynikających z ustawy z 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” w 2013 r. oraz harmonogramu prac na rok 2014.

Podczas 74. posiedzenia Sejmu posłowie zapoznają się również ze sprawozdaniem Ministra Zdrowia z realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w 2013 r. oraz przyjętym przez Radę Ministrów Harmonogramem zadań wykonywanych w ramach tego programu wieloletniego w roku 2014 i 2015. Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych jest programem interwencyjnym, wspomagającym działania w zakresie onkologii. Celem programu jest m.in.: osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów poprzez wdrożenie programów badań przesiewowych i zapewnienie ich jakości. W 2013 r. w ramach programu prowadzono działania dotyczące m.in.: rozwoju profilaktyki pierwotnej nowotworów złośliwych, w tym zwłaszcza zależnych od palenia tytoniu, niewłaściwego żywienia i stylu życia; wdrożenia programów wczesnego wykrywania nowotworów, w szczególności raka szyjki macicy, piersi, jelita grubego oraz wybranych nowotworów u dzieci. Harmonogram zadań na 2014 r. przewiduje m.in. włączenie do programu szkoleń lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym, a także szkoleń w zakresie nowoczesnych technik obrazowania. Natomiast w 2015 r. włączone miałyby zostać szkolenia z zakresu onkologii dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Dokument wpłynął do Sejmu 30 maja 2014 r., a 10 czerwca 2014 r. został skierowany do Komisji Zdrowia. 26 czerwca 2014 r. komisja wniosła o jego przyjęcie. Stanowisko komisji przedstawi poseł Maciej Orzechowski.

Sejm wysłucha ponadto informacji bieżącej w sprawie stanu bezpieczeństwa na polskich drogach. O przedstawienie informacji wnioskował KP Polskie Stronnictwo Ludowe. Na posiedzeniu posłowie będą również zadawać przedstawicielom rządu pytania na temat aktualnych kwestii, m.in. modernizacji linii kolejowych, wprowadzenia nowych zasad dotyczących trybu składania egzaminu maturalnego oraz likwidacji Kopalni Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

TRANSMISJA SEJM OBRAD NA ŻYWO OBRADY SEJMU TELEWIZJA SEJMOWA

 
• POLSKA
 
74. POSIEDZENIE SEJMU - PIERWSZY DZIEŃ OBRAD PIERWSZE CZYTANIE RZĄDOWEGO PROJEKTU NOWELIZACJI USTAWY - PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH, KTÓREJ CELEM JEST USPRAWNIENIE EFEKTYWNOŚCI SĄDOWNICTWA POWSZECHNEGO, WPROWADZENIE ODWRÓCONEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO, ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE GŁÓWNIE OSÓB STARSZYCH ORAZ PROPOZYCJE NOWYCH REGULACJI W KODEKSIE CYWILNYM, KTÓRYCH CELEM JEST DALSZA INFORMATYZACJA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TO TYLKO NIEKTÓRE Z PUNKTÓW ROZPATRYWANYCH PODCZAS PIERWSZEGO DNIA 74. POSIEDZENIA SEJMU

74. POSIEDZENIE SEJMU - PIERWSZY DZIEŃ OBRAD


PIERWSZE CZYTANIE RZĄDOWEGO PROJEKTU NOWELIZACJI USTAWY - PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH, KTÓREJ CELEM JEST USPRAWNIENIE EFEKTYWNOŚCI SĄDOWNICTWA POWSZECHNEGO, WPROWADZENIE ODWRÓCONEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO, ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE GŁÓWNIE OSÓB STARSZYCH ORAZ PROPOZYCJE NOWYCH REGULACJI W KODEKSIE CYWILNYM, KTÓRYCH CELEM JEST DALSZA INFORMATYZACJA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TO TYLKO NIEKTÓRE Z PUNKTÓW ROZPATRYWANYCH PODCZAS PIERWSZEGO DNIA 74. POSIEDZENIA SEJMU

Rozpatrzenie w drugim czytaniu projektu ustawy wprowadzającej odwrócony kredyt hipoteczny było pierwszym punktem dzisiejszych obrad Sejmu. Projekt powstał w Komisji Finansów Publicznych w wyniku wspólnego rozpatrzenia dwóch propozycji zmian w prawie – rządowej i poselskiej, złożonej przez KP Sojusz Lewicy Demokratycznej. Proponowane przepisy regulują zasady udzielania tzw. odwróconego kredytu hipotecznego, który polega na tym, że bank lub inna instytucja wypłaca właścicielowi nieruchomości kwotę kredytu jednorazowo w całości lub w ratach, a po jego śmierci ma prawo przejąć nieruchomość, o ile spadkobiercy nie spłacą kredytu wraz z odsetkami. Autorzy proponują, by spadkobiercy mieli na spłatę 12 miesięcy od śmierci kredytobiorcy. Nowe przepisy przygotowano z myślą o osobach starszych, które dzięki proponowanym rozwiązaniom zyskałyby pieniądze na bieżące potrzeby i poprawę standardu życia. Nie byłby jednak wprowadzony limit wieku. Kredytobiorca pozostałby właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem spółdzielczego własnościowego prawa do nieruchomości i mógłby w niej mieszkać aż do chwili swojej śmierci. Po pierwszych czytaniach, które odbyły się na posiedzeniu Sejmu nad projektami pracowali posłowie zasiadający w Komisji Finansów Publicznych. 28 sierpnia 2014 r. przyjęli oni sprawozdanie, w którym oba projekty zostały połączone. Wprowadzili też poprawki dotyczące m.in. objęcia szczególną ochroną kredytobiorców poprzez umożliwienie im dokonania spłaty kredytu bezpośrednio w walucie, w której został zaciągnięty lub do której kursu jest indeksowany. Sprawozdanie komisji na forum Sejmu przedstawiła posłanka Krystyna Skowrońska. Trzecie czytanie projektu odbędzie się w bloku głosowań.

Izba zajęła się też w drugim czytaniu rządową propozycją nowelizacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym. Celem projektu jest zapewnienie dodatkowych wpływów do Funduszu Kolejowego (FK). Pozwoli to maksymalnie wykorzystać środki unijne w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, a w efekcie zrealizować większą liczbę inwestycji i zadbać o infrastrukturę kolejową. Projekt zakłada czasowe podniesienie stawek opłaty paliwowej z jednoczesnym obniżeniem stawek podatku akcyzowego od paliw silnikowych. W latach 2015-2019 opłata paliwowa wzrośnie o 25 zł/1000 l lub 25 zł/1000 kg, w zależności od rodzaju paliwa. O tyle samo zostanie obniżona akcyza, tak by zmiany nie wpłynęły na ceny paliw. 80 proc. opłaty paliwowej trafia do Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), zaś 20 proc. do Funduszu Kolejowego. Poza tym zgodnie z projektem w latach 2016-2019 z KFD do FK zostanie corocznie przekazane 400 mln zł, natomiast w 2015 r. FK ma zostać zasilony dodatkową kwotą 500 mln zł ze środków KFD. 6 czerwca 2014 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu, po którym skierowano go do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury. 28 sierpnia 2014 r. komisje przyjęły projekt z poprawkami. Sprawozdanie z prac komisyjnych przedstawił poseł Stanisław Żmijan. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu. Posłowie przystąpią do trzeciego czytania bez odsyłania projektu do komisji.

Następnie posłowie przeprowadzili pierwsze czytanie rządowego projektu zmian w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest dalsze usprawnienie i poprawienie efektywności sądownictwa powszechnego. Rząd proponuje m.in. zmianę przepisów dotyczących odwoływania dyrektora sądu i zwracania przez ministra sprawiedliwości prezesowi sądu uwagi na piśmie. Te propozycje wykonują wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 listopada 2013 r. Projekt zakłada także upoważnienie ministra sprawiedliwości do określenia właściwości sądów powszechnych w sprawach z zakresu prawa: prasowego, autorskiego i praw pokrewnych, ksiąg wieczystych oraz zmian organizacji sądów. Ponadto, zgodnie z projektem minister sprawiedliwości w uzasadnionych przypadkach będzie mógł żądać akt spraw sądowych. Takie uprawnienie umożliwi mu efektywne sprawowanie nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów. W projekcie zapisano też przywrócenie ministrowi sprawiedliwości prawa do przedstawienia Sądowi Najwyższemu wniosku o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa w orzecznictwie sądów: powszechnych, wojskowych lub Sądu Najwyższego. Zaproponowano również zmiany w zakresie powoływania dyrektorów sądów i doprecyzowanie przepisów dotyczących podziału obowiązków między prezesa sądu i dyrektora sądu. Rząd chce też zmienić zasady delegowania sędziów do sądu wyższego rzędu i ograniczyć czas delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości sędziów i przedstawicieli innych grup zawodowych wymiaru sprawiedliwości. Projekt przewiduje, że oddelegowanie m.in. sędziego do resortu sprawiedliwości wyniesie maksymalnie 5 lat, z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach o kolejne 5 lat. Jednak łączny czas delegowania sędziego nie będzie mógł przekroczyć 10 lat. Wśród nowych rozwiązań jest też np. wprowadzenie odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji w oświadczeniu majątkowym przez sędziów i prokuratorów. To także nowa kara dyscyplinarna dla sędziów - obniżenie wynagrodzenia zasadniczego sędziego od 5 do 15 proc. na okres od 6 miesięcy do 2 lat. W pracach nad projektem rząd reprezentował podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Hajduk. Dalsze prace nad projektem będą prowadzone w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych było kolejnym punktem porządku obrad 74. posiedzenia Sejmu. Jego celem jest wprowadzenie zewnętrznego nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad sądami wojskowymi w zakresie ich organizacji i działalności administracyjnej. Zgodnie z projektem nadzór będzie wykonywany przez delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości sędziów sądów wojskowych. Szczegółowy tryb nadzoru nad działalnością sądów wojskowych określi rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Rządowe propozycje zakładają, że w ramach zewnętrznego nadzoru administracyjnego Minister Sprawiedliwości będzie analizował informacje roczne z działalności sądów wojskowych i ustalał ogólne kierunki nadzoru administracyjnego sprawowanego przez prezesów wojskowych sądów okręgowych. Będzie też kontrolował wykonywanie przez nich obowiązków nadzorczych oraz wydawał stosowne zarządzenia. W przypadku m.in. stwierdzenia istotnych nieprawidłowości, Minister Sprawiedliwości będzie mógł zarządzić przeprowadzenie lustracji sądu (lub wydziału sądu), bądź dokonać lustracji działalności nadzorczej prezesa sądu. Ponadto projekt zakłada zmiany dotyczące trybu powoływania prezesa sądu wojskowego. Kandydat, przedstawiany przez ministra sprawiedliwości, będzie musiał uzyskać pozytywną opinię organu samorządu sędziowskiego, jakim jest Zgromadzenie Sędziów Sądów Wojskowych. Jeśli w ciągu 2 miesięcy opinia nie zostanie wydana, minister sprawiedliwości będzie mógł – w porozumieniu z ministrem obrony narodowej – powołać prezesa sądu wojskowego bez niej. Podobnie będzie w przypadku wydania przez Zgromadzenie opinii negatywnej, ale wtedy kandydat będzie musiał uzyskać dodatkowo pozytywną opinię Krajowej Rady Sądownictwa. Projekt uzasadnił podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Hajduk. Izba zdecydowała o skierowaniu projektu do dalszych prac w Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Sejm pracował także w pierwszym czytaniu nad rządowymi propozycjami zmian Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Projekt stanowi kolejny etap informatyzacji postępowania cywilnego. Nowe przepisy mają przynieść wymierne oszczędności w sądownictwie, poprawić efektywność pracy sądów, uprościć niektóre czynności procesowe i zwiększyć dostęp do sądu. Projekt obejmuje też zmiany w regulacjach dotyczących postępowania rozpoznawczego, klauzulowego oraz egzekucyjnego. Ponadto wprowadza nową formę czynności prawnych – formę dokumentową. Będzie ona polegać na złożeniu oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Dokumentem ma być nośnik informacji umożliwiający jej odtworzenie (w tym np. e-mail czy sms). W myśl projektu dalsza informatyzacja postępowania cywilnego ma obejmować m.in. rozszerzenie możliwości wnoszenia dowodów z dokumentu. Byłyby to dowody z dokumentów zawierających tekst, ale też np. z zapisem obrazu i dźwięku. Projekt przewiduje także możliwość wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną i dokonywania doręczeń elektronicznych również w tradycyjnych postępowaniach cywilnych. Proponowane jest również rozszerzenie możliwości przeprowadzania posiedzenia i dowodu (np. przesłuchania świadka) przy pomocy urządzeń umożliwiających dokonywanie tych czynności na odległość. Projekt poszerza też katalog spraw rozpoznawanych w postępowaniach elektronicznych o sprawy o nadanie klauzuli wykonalności bankowym tytułom egzekucyjnym oraz elektronicznej licytacji ruchomości. Wprowadzony byłby także obowiązek elektronicznego przesyłania korespondencji między komornikami sądowymi, organami podatkowymi i administracyjnymi organami egzekucyjnymi. W projekcie zaproponowano też zdjęcie części obowiązków z sędziów i przeniesienie ich na referendarzy sądowych i komorników sądowych. Do usprawnienia postępowania cywilnego mają także przyczynić się zmiany w zakresie niektórych czynności procesowych - np. możliwość wydania wyroku na posiedzeniu niejawnym bez potrzeby wyznaczania posiedzenia jawnego. Propozycje rządowych zmian uzasadnił na posiedzeniu Sejmu sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń. Podczas pierwszego czytania zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu. Do głosowania nad nim posłowie przystąpią w bloku głosowań.

Ponadto posłowie zapoznali się z Informacją dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2014 r. Dokument podsumowuje przebieg i dokonania prezydencji greckiej oraz opisuje kluczowe działania Polski podejmowane w ramach prac UE. W okresie sprawozdawczym działania prezydencji greckiej zdominowały wybory do Parlamentu Europejskiego oraz wydarzenia na Ukrainie i związany z tym nasilający się kryzys na linii Ukraina-Rosja. Zaangażowanie prezydencji greckiej było skoncentrowane m.in. na: Unii Gospodarczej i Walutowej, realizacji wspólnego rynku energii, osiągnięciu porozumienia z państwami Partnerstwa Wschodniego w zakresie umów stowarzyszeniowych (umowa z Ukrainą została podpisana 25 maja 2014 r.) oraz uzgodnieniu pakietu wsparcia dla Ukrainy. Zgodnie z Informacją, Polska miała znaczący udział w zapisaniu w konkluzjach Rady do Spraw Zagranicznych, że umowa stowarzyszeniowa nie jest ostatecznym celem we współpracy UE z Ukrainą. Ponadto dzięki aktywności Polski Unia udzieliła Ukrainie jednostronnych preferencji handlowych w sprawie obniżenia lub eliminacji ceł na towary pochodzące z Ukrainy. Dodatkowo dla Polski priorytetem były m.in. działania na rzecz wzrostu polskiego eksportu (zarówno do krajów członkowskich, jak i spoza Unii), redukcji nadmiernego deficytu oraz bezpieczeństwa energetycznego (Polska koncepcja Unii Energetycznej przedstawiona w kwietniu br. stała się jednym z priorytetów UE na kolejne 5 lat). Informacja była przedmiotem prac Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Komisja wnosi o podjęcie przez Sejm projektu uchwały, w której przyjmuje dokument. Informację o udziale Polski w pracach UE przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Artur Nowak-Far. Sprawozdanie komisji zaprezentowała jej przewodnicząca, posłanka Agnieszka Pomaska. Izba zdecydowała o niezwłocznym przystąpieniu do drugiego czytania projektu uchwały. Do głosowania nad projektem posłowie przystąpią w bloku głosowań.

Ostatnim punktem pierwszego dnia 74. posiedzenia Sejmu były rozpatrywane w łącznej dyskusji, w pierwszym czytaniu dwa poselskie projekty: nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2685) i nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o swobodzie działalności gospodarczej oraz o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk nr 2484). Posłowie zdecydowali o skierowaniu obu projektów do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pierwszy z projektów, złożony przez grupę posłów KP PiS, ma ułatwić prowadzenie działalności polegającej na przetwarzaniu i sprzedaży przez rolników produktów rolnych, pochodzących z własnej uprawy lub hodowli. Obecnie bez rejestrowania działalności gospodarczej i płacenia podatku dochodowego można sprzedawać wyłącznie nieprzetworzone produkty roślinne i zwierzęce, pochodzące z własnego gospodarstwa. Zwolniona z podatku dochodowego jest aktualnie również m.in. sprzedaż produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli, które nie należą do działów specjalnych produkcji rolnej, przerobionych w ściśle określony sposób przemysłowy np. poprzez kiszenie lub przetwórstwo mleka. Zdaniem wnioskodawców obecny katalog zwolnień jest zdecydowanie zbyt wąski. Dlatego proponują, by ustawa o PIT nie była stosowana wobec ogólnej kategorii przetwarzania i sprzedaży produktów rolnych, pochodzących z własnej uprawy lub hodowli. Zgodnie z projektem zwolnienie dotyczyłoby przypadków, w których do przetwarzania produktów nie byłyby zatrudniane osoby na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów, czyli byłoby wykonywane osobiście lub przez członków rodziny. Drugim istotnym warunkiem jest ścisły związek przetwarzania z prowadzoną działalnością rolniczą. Zasadniczą zmianą w stosunku do obowiązujących obecnie przepisów jest propozycja zwolnienia z podatków nie tylko sprzedaży na rzecz konsumenta końcowego lecz również lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego. Wsparłoby to promocję regionalnych wyrobów spożywczych m.in. w lokalnych restauracjach i sklepach spożywczych. Projekt w imieniu wnioskodawców uzasadnił poseł Krzysztof Jurgiel.

Celem drugiej poselskiej propozycji jest uporządkowanie formalnego statusu działalności rolników polegającej na przetwarzaniu i sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli (np. pieczywo, wędliny, dżemy, kompoty, sery) i na małą skalę. Chodzi też o wprowadzenie ułatwień w procedurze rejestracji takiej działalności pod kątem podatkowym i sanitarno-weterynaryjnym. Zgodnie z projektem ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych uznawałaby za działalność rolniczą również produkcję powiązaną, polegającą na przetwarzaniu i sprzedaży produktów rolnych, pochodzących z własnej uprawy lub hodowli m.in. wtedy kiedy sprzedaż produktów odbywa się na rzecz konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego. Warunkiem byłoby też m.in. przetwarzanie produktów bez zatrudniania osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze. Ponadto zgodnie z projektem dla tego typu działalności nie będzie wymagane zatwierdzenie zakładu przez powiatowego inspektora sanitarnego. Minister właściwy do spraw zdrowia będzie jednak upoważniony do określenia w drodze rozporządzenia - w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa - odpowiednich wymagań higienicznych w gospodarstwach rolnych prowadzących działalność powiązaną z działalnością rolniczą. Projekt jest inicjatywą ustawodawczą grupy posłów KP PSL. Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem został upoważniony poseł Mirosław Maliszewski.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SEJM NA ŻYWO POSIEDZENIE OBRADY TRANSMISJA OBRAD TELEWIZJA SEJMOWA

 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 73. POSIEDZENIE SEJMU


W OSTATNIM DNIU 73. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE M.IN. UCHWALILI PRZEPISY WYKONUJĄCE TZW. DYREKTYWĘ TRANSGRANICZNĄ, DZIĘKI CZEMU PACJENCI Z POLSKI LECZĄCY SIĘ W INNYCH KRAJACH UE BĘDĄ MOGLI UZYSKAĆ REFUNDACJĘ Z NFZ. WŚRÓD DECYZJI PODJĘTYCH PRZEZ IZBĘ JEST TEŻ NP. PRZYZNANIE MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI UPRAWNIENIA DO WNOSZENIA KASACJI DO SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWACH KARNYCH. SEJM PRZYJĄŁ RÓWNIEŻ USTAWĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ ZACHOWANIE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Na początku obrad ślubowanie przed Sejmem złożył nowo powołany Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Wojciech Wiewiórowski. Sejm powołał go na to stanowisko - na drugą kadencję - 25 lipca 2014 r., a 7 sierpnia br. decyzję Izby pierwszej zatwierdził Senat.Izba przyjęła nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO OBRADY TRANSMISJA SEJMU POSIEDZENIE POSIEDZENIA

 
• POLSKA
 

73. POSIEDZENIE SEJMU – DRUGI DZIEŃ OBRAD


DRUGIEGO DNIA 73. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE M.IN. ROZPATRZYLI W PIERWSZYM CZYTANIU PRZEDSTAWIONY PRZEZ PREZYDENTA RP PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ POSELSKĄ PROPOZYCJE ZMIAN W KODEKSIE KARNYM


Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw to pierwszy projekt procedowany drugiego dnia 73. posiedzenia Sejmu. Posłowie w pierwszym czytaniu rozpatrzyli propozycje zmian w ustawie, których celem jest usprawnienie kierowania obroną państwa w czasie wojny. Proponowane zmiany uzupełniają też reformę dowodzenia i kierowania armią w czasie pokoju wprowadzoną 1 stycznia 2014 r. Projekt m.in...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM OBRADY TRANSMISJA POSIEDZENIE SEJMU NA ŻYWO TELEWIZJA

 
• POLSKA
 

PIERWSZY DZIEŃ 73. POSIEDZENIA SEJMU


SEJM WYSŁUCHAŁ INFORMACJI PREMIERA DONALDA TUSKA NA TEMAT DZIAŁAŃ RZĄDU W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH MIESIĘCY. IZBA PRACOWAŁA TEŻ NAD ZMIANAMI W USTAWIE O ORGANIZMACH GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH ORAZ IMPLEMENTACJĄ TZW. DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ. POSŁOWIE PRZEPROWADZILI TEŻ PIERWSZE CZYTANIE PROJEKTU NOWELIZACJI USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM


Dzisiejsze obrady Sejmu rozpoczęło ślubowanie poselskie posła Roberta Jagły, który objął mandat po pośle Jakubie Szulcu.Sejm wysłuchał Informacji premiera na temat działań rządu w ciągu najbliższych miesięcy. O planach poszczególnych resortów mówili także kierujący nimi ministrowie. W dyskusji zgłoszony został wniosek o odrzucenie informacji o którym Izba zdecyduje w bloku głosowań...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO OBRADY SEJMU POSIEDZENIE TRANSMISJA TELEWIZJA TV

 
• POLSKA
 

TRWA 73. POSIEDZENIE SEJMU


PODCZAS 73. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE M.IN. WYSŁUCHAJĄ INFORMACJI PREMIERA NA TEMAT DZIAŁAŃ RZĄDU W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH MIESIĘCY. O PLANACH POSZCZEGÓLNYCH RESORTÓW MAJĄ TAKŻE MÓWIĆ KIERUJĄCY NIMI MINISTROWIE. W PORZĄDKU OBRAD BĘDZIE TEŻ NP. ROZPATRZENIE PROPOZYCJI ZMIAN W PRZEPISACH O GMO, JAK RÓWNIEŻ WAŻNEGO DLA PACJENTÓW PROJEKTU WYKONUJĄCEGO TZW. DYREKTYWĘ TRANSGRANICZNĄ. POSŁOWIE BĘDĄ TEŻ PRACOWAĆ NAD PROPOZYCJĄ NADANIA MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI UPRAWNIENIA DO WNOSZENIA KASACJI DO SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWACH KARNYCH. PONADTO, PRZED SEJMEM ŚLUBOWANIE ZŁOŻY NOWO POWOŁANY GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. IZBA ZAPOZNA SIĘ RÓWNIEŻ ZE SPRAWOZDANIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH DOTYCZĄCYM NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W 2013 ROKU


Obrady Sejmu rozpoczęły się od ślubowania poselskiego posła Roberta Jagły, który objął mandat po pośle Jakubie Szulcu.W głosowaniach otwierających posiedzenie Izba rozstrzygnęła, że przeprowadzi pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2656)...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM POSIEDZENIE OBRADY NA ŻYWO TRANSMISJA TELEWIZJA POLITYCZNA TV UCWAŁA UCHWAŁY

 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 72. POSIEDZENIE SEJMU


W OSTATNIM, CZWARTYM DNIU 72. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE UCHWALILI M.IN. PRZEPISY, KTÓRE MAJĄ ZACHĘCIĆ PRZEDSIĘBIORCÓW DO INWESTOWANIA W WYDOBYCIE WĘGLOWODORÓW, W TYM GAZU ŁUPKOWEGO. W BLOKU GŁOSOWAŃ PRZYJĘTO TAKŻE ZMIANY W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, ZGODNIE Z KTÓRYMI CENA NIE BĘDZIE MUSIAŁA BYĆ DECYDUJĄCYM KRYTERIUM WYBORU WYKONAWCY. SEJM UDZIELIŁ RZĄDOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA W UBIEGŁYM ROKU


Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r. zeszłoroczne dochody budżetu państwa wyniosły 279 mld 151 mln 205 tys. zł, a wydatki - 321 mld 345 mln 286 tys. zł, co dało deficyt budżetowy w wysokości 42 mld 194 mln 081 tys. zł. Średnioroczna inflacja wyniosła 0,9 proc. Stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec 2013 r. wyniosła 13,4 proc. W 2013 r. PKB zwiększył się o 1,6 proc. Sejm przyjął sprawozdanie i udzielił rządowi absolutorium.Ponadto Sejm powołał dr...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA OBRAD OBRADY SEJMU TELEWIZJA POLITYKA POLITYCZNA

 
• POLSKA
 

72. POSIEDZENIE SEJMU – TRZECI DZIEŃ OBRAD


TRZECIEGO DNIA 72. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE ROZPATRZYLI W PIERWSZYM CZYTANIU M.IN. POSELSKIE PROPOZYCJE ZMIAN DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Posłowie zapoznali się z Informacją o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2013 roku wraz ze stanowiskiem komisji. Dokument zawiera m.in. informacje o wybranych problemach w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz dane statystyczne dotyczące działalności TK w ubiegłym roku. Zgodnie z dokumentem w 2013 r. roku do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęło łącznie 480 wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA OBRAD OBRADY SEJMU TELEWIZJA

 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁ SIĘ DRUGI DZIEŃ 72. POSIEDZENIA SEJMU


POSŁOWIE PRACOWALI DZIŚ M.IN. NAD ZMIANAMI W USTAWACH – KODEKS KARNY, KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO, USTAWA O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. SEJM ZAPOZNAŁ SIĘ TAKŻE ZE SPRAWOZDANIAMI Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO I NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 R


W łącznej debacie posłowie rozpatrzyli trzy dokumenty dotyczące finansów publicznych.Pierwszy z nich to sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w sprawie udzielenia rządowi absolutorium...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   
Imieniny dziś obchodzi:   Wera Honoriusz Hieronim Wiktor Geralda
 
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI - JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY 
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA - 29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA 
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN - EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH 
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH
 

ShortNews

 

X SPOTKANIE PREZYDENTÓW PAŃSTW GRUPY ARRAIOLOS

29-30 września 2014 roku (poniedziałek-wtorek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski z Małżonką weźmie udział w X Spotkaniu Prezydentów Państw Grupy Arraiolos w Bradze (Portugalia).

UDZIAŁ PREZYDENTA RP W 69. SESJI ZGROMADZENIA OGÓLNEGO NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

W dniach 22 - 25 września br. (poniedziałek-czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski z Małżonką złoży wizytę w USA, podczas której weźmie udział w debacie generalnej 69. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

DOŻYNKI PREZYDENCKIE W SPALE

21 września 2014 r. (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski z Małżonką weźmie udział w Dożynkach Prezydenckich w Spale.

dodaj ShortNews'a
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI - EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL - WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY 
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH - PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL 
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL
DEBATA PJN PSL - WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL 
DEBATA PJN PSL
WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA - PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA
PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH - JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ 
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI - POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ 
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ
 
 
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE - POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE
POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE - POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE
POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA - ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW 
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA
ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW
HAPPENING PIKIETA POD PZPN - HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI 
HAPPENING PIKIETA POD PZPN
HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
 

ShortNews

 

PREZYDENT RP WEŹMIE UDZIAŁ W OBCHODACH 70. ROCZNICY OPERACJI MARKET GARDEN

20 września 2014 roku (sobota) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski weźmie udział w obchodach 70. rocznicy Operacji Market Garden, które odbędą się w Driel w Królestwie Niderlandów.

UROCZYSTOŚĆ W 75. ROCZNICĘ AGRESJI SOWIECKIEJ NA POLSKĘ

17 września 2014 roku (środa) o godz. 13.00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski weźmie udział w uroczystości w 75. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. Uroczystość odbędzie się w Cytadeli Warszawskiej, w której zlokalizowane będzie Muzeum Katyńskie.

UDZIAŁ PREZYDENTA RP W VII OGÓLNOPOLSKIM FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH

15 września br. (poniedziałek) o godz. 14.00 na Uniwersytecie Warszawskim (Krakowskie Przedmieście 26/28) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski weźmie udział w VII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych. Podczas uroczystości odbędzie się ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych.

UDZIAŁ PREZYDENTA RP W KONFERENCJI „UNIA DLA POLSKI”

13 września 2014 r. (sobota) o godz. 11.00 w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym (ul Bobrowiecka 9) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski będzie gościem konferencji dedykowanej Tadeuszowi Mazowieckiemu „Unia dla Polski”.

WIZYTA MAŁŻONKI PREZYDENTA RP W KRÓLESTWIE BELGII

13-14 września 2014 roku (sobota-niedziela) Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska złoży wizytę w Królestwie Belgii, gdzie weźmie udział w uroczystości otwarcia VI Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych.

WIZYTA PREZYDENTA RP NA DOLNYM ŚLĄSKU

12 września 2014 r. (piątek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odwiedzi województwo dolnośląskie.

PREZYDENT RP PRZYJMIE DYMISJĘ RADY MINISTRÓW

11 września 2014 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się uroczystość, podczas której Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski przyjmie dymisję Rady Ministrów.

dodaj ShortNews'a
TAGI videoTAGI video
  
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI - POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH 
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O KOMISJI GOSPODARKI 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O KOMISJI GOSPODARKI
SEJMOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ŁUSZCZYCY - KONFERENCJA PRASOWA SEJMOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ŁUSZCZYCY 
SEJMOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ŁUSZCZYCY
KONFERENCJA PRASOWA SEJMOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ŁUSZCZYCY
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - SPÓR NA NIBY? KONFERENCJA PRASOWA 
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - SPÓR NA NIBY? KONFERENCJA PRASOWA
TAGI artykułyTAGI artykuły
  
KATARZYNA IZYDORCZYK - KATARZYNA IZYDORCZYK ZAŁOŻYCIEL NOWEJ PLATFORMY PROGRAMOWEJ SLD 
KATARZYNA IZYDORCZYK
KATARZYNA IZYDORCZYK ZAŁOŻYCIEL NOWEJ PLATFORMY PROGRAMOWEJ SLD
MARIUSZ GRZEGORCZYK - MARIUSZ GRZEGORCZYK O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O MARSZU KIBICY ROSYJSKICH 
MARIUSZ GRZEGORCZYK
MARIUSZ GRZEGORCZYK O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O MARSZU KIBICY ROSYJSKICH
JANUSZ KORWIN-MIKKE - JANUSZ KORWIN-MIKKE NA TEMAT 4 CZERWCA 1989 ROKU ORAZ O EURO 2012 
JANUSZ KORWIN-MIKKE
JANUSZ KORWIN-MIKKE NA TEMAT 4 CZERWCA 1989 ROKU ORAZ O EURO 2012
SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY - XVIII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY 
SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY
XVIII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY
POSEŁ LESZEK MILLER - POSEŁ LESZEK MILLER O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O LIŚCIE PREZYDENTA USA 
POSEŁ LESZEK MILLER
POSEŁ LESZEK MILLER O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O LIŚCIE PREZYDENTA USA
TAGI ShortNewsTAGI ShortNews
 
 
 
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI - POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI NA TEMAT USTAWY EMERYTALNEJ ORAZ O PARADZIE RÓWNOŚCI 
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI NA TEMAT USTAWY EMERYTALNEJ ORAZ O PARADZIE RÓWNOŚCI
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI - EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI NA TEMAT LISTU BARACKA OBAMY Z PRZEPROSINAMI ORAZ O EURO 2012 
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI NA TEMAT LISTU BARACKA OBAMY Z PRZEPROSINAMI ORAZ O EURO 2012
MŁODZI INNOWACYJNI - POLITYCZNA.TV NA FORUM MŁODYCH INNOWACYJNYCH 
MŁODZI INNOWACYJNI
POLITYCZNA.TV NA FORUM MŁODYCH INNOWACYJNYCH
POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI - POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI O BLOKADZIE SEJMU ORAZ O EURO 
POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI
POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI O BLOKADZIE SEJMU ORAZ O EURO
POSEŁ ADAM HOFMAN - POSEŁ ADAM HOFMAN NA TEMAT MANIPULACJI TELEFONU PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO 
POSEŁ ADAM HOFMAN
POSEŁ ADAM HOFMAN NA TEMAT MANIPULACJI TELEFONU PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO
POSEŁ MACIEJ BANASZAK - POSEŁ MACIEJ BANASZAK O PRZYGOTWANIACH POLSKI DO EURO ORAZ O KONGRESIE RUCHU PALIKOTA 
POSEŁ MACIEJ BANASZAK
POSEŁ MACIEJ BANASZAK O PRZYGOTWANIACH POLSKI DO EURO ORAZ O KONGRESIE RUCHU PALIKOTA
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI - POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I NAGRAŃ NA TELEFONIE LECHA KACZYŃSKIEGO 
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I NAGRAŃ NA TELEFONIE LECHA KACZYŃSKIEGO
POSŁANKA AGNIESZKA POMASKA - POSŁANKA AGNIESZKA POMASKA NA TEMAT EURO 2012 I O SPADKU POPARCIA 
POSŁANKA AGNIESZKA POMASKA
POSŁANKA AGNIESZKA POMASKA NA TEMAT EURO 2012 I O SPADKU POPARCIA
POSEŁ PIOTR SZELIGA - POSEŁ PIOTR SZELIGA O EURO 2012 
POSEŁ PIOTR SZELIGA
POSEŁ PIOTR SZELIGA O EURO 2012
POSEŁ ŁUKASZ ZBONIKOWSKI - POSEŁ ŁUKASZ ZBONIKOWSKI NA TEMAT POLSKI W EURO 2012 ORAZ TELEFONU PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO 
POSEŁ ŁUKASZ ZBONIKOWSKI
POSEŁ ŁUKASZ ZBONIKOWSKI NA TEMAT POLSKI W EURO 2012 ORAZ TELEFONU PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO
 
TAGI wyszukiwarkiTAGI wyszukiwarki
  
 
 
 
start
na żywo
archiwum vod
czytelnia artykułów
zarejestruj nowe konto
praca
reklama
kontakt
o polityczna.tv
przepisy prawne
polityczna.tv - obiektywna polityka
banery
dodatki
logotypy
kanały rss
twitter
youtube
facebook
TV over IP
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 
KOMISJA SEJMOWA POSIEDZENIE KOMIISJI SEJMOWYCH TRANSMISJA TRANSMISJE POSIEDZEŃ SEJM