SEJM NA ŻYWO OBRADY SEJMU TRANSMISJA TRANSMISJE PRZEKAZ PRZEKAZY LIVE ONLINE ON-LINE POSIEDZENIE POSIEDZENIA SEJMOWA POSEŁ POSŁANKA POSŁOWIE POSŁANKI MARSZAŁEK PREZYDENT PREMIER
 
PIS - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.SLD - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.RPP - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PO - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PSL - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.SP - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PTV - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco. kontaktfacebookYouTubetwitterdodaj ShortNewsdodaj artykułdodaj videotransmituj na żywomoje konto
 
 
polityczna.tv - obiektywna polityka
 • 72 Posiedzenie Sejmu RP - 22 lipca 2014 roku 2014-07-22 | 09:00 - 20:45
  72 Posiedzenie Sejmu RP - 22 lipca 2014 roku
 • 72 Posiedzenie Sejmu RP - 23 lipca 2014 roku 2014-07-23 | 09:00 - 01:30
  72 Posiedzenie Sejmu RP - 23 lipca 2014 roku
 • 59 posiedzenie Senatu RP - 23 lipca 2014 roku 2014-07-23 | 11:00
  59 posiedzenie Senatu RP - 23 lipca 2014 roku
 • 72 Posiedzenie Sejmu RP - 24 lipca 2014 roku 2014-07-24 | 09:00 - 01:00
  72 Posiedzenie Sejmu RP - 24 lipca 2014 roku
 • 59 posiedzenie Senatu RP - 24 lipca 2014 roku 2014-07-24 | 11:00
  59 posiedzenie Senatu RP - 24 lipca 2014 roku
 • 72 Posiedzenie Sejmu RP - 25 lipca 2014 roku 2014-07-25 | 09:00 - 15:30
  72 Posiedzenie Sejmu RP - 25 lipca 2014 roku
 
 
 KURS EURO EURKURS WALUTY EUR: 4,1464KURS WALUTY EUR: 4,1464KURS WALUTY EUR: 4,1464KURS WALUTY EUR: 4,1464KURS WALUTY EUR: 4,1464KURS WALUTY EUR: 4,1464 KURS DOLARA AMERYKAŃSKIEGO USDKURS WALUTY USD: 3,0748KURS WALUTY USD: 3,0748KURS WALUTY USD: 3,0748KURS WALUTY USD: 3,0748KURS WALUTY USD: 3,0748KURS WALUTY USD: 3,0748 KURS FUNTA BRYTYJSKIEGO GBPKURS WALUTY GBP: 5,2466KURS WALUTY GBP: 5,2466KURS WALUTY GBP: 5,2466KURS WALUTY GBP: 5,2466KURS WALUTY GBP: 5,2466KURS WALUTY GBP: 5,2466 
 KURS FRANKA SZFAJCARSKIEGO CHFKURS WALUTY CHF: 3,4121KURS WALUTY CHF: 3,4121KURS WALUTY CHF: 3,4121KURS WALUTY CHF: 3,4121KURS WALUTY CHF: 3,4121KURS WALUTY CHF: 3,4121 KURS DOLARA KANADYJSKIEGO CADKURS WALUTY CAD: 2,8621KURS WALUTY CAD: 2,8621KURS WALUTY CAD: 2,8621KURS WALUTY CAD: 2,8621KURS WALUTY CAD: 2,8621KURS WALUTY CAD: 2,8621 KURS JEN JENA JAPOŃSKIEGO JPY (100 JENÓW)KURS WALUTY JPY: 3,0283KURS WALUTY JPY: 3,0283KURS WALUTY JPY: 3,0283KURS WALUTY JPY: 3,0283KURS WALUTY JPY: 3,0283KURS WALUTY JPY: 3,0283 
zaloguj sięzarejestruj się
2014-07-22 • 23:42:25 • GMT +1
 
 
strona głównana żywoarchiwum vodczytelnia artykułówzarejestruj się
 
reklama
 
 
sejm|senat|konferencje|komisje
  
 
 
kanały rss
 
http://polityczna.tv/transmisja/sejm/
 
SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA ŻYWO

Transmisja aktywna jest podczas posiedzeń Sejmu. Źródło Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
 
• POLSKA
 
ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ OBRAD 72. POSIEDZENIA SEJMU BEZPOŚREDNIO PRZED ROZPOCZĘCIEM OBRAD POSŁOWIE UCZCILI CHWILĄ CISZY OSOBY, KTÓRE ZGINĘŁY W OBWODZIE DONIECKIM NA UKRAINIE WSKUTEK ZESTRZELENIA 17 LIPCA 2014 R. SAMOLOTU PASAŻERSKIEGO MALEZYJSKICH LINII LOTNICZYCH. NASTĘPNIE POSŁOWIE UCHWALILI TRZY RZĄDOWE USTAWY WCHODZĄCE W SKŁAD TZW. PAKIETU KOLEJKOWEGO

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ OBRAD 72. POSIEDZENIA SEJMU


BEZPOŚREDNIO PRZED ROZPOCZĘCIEM OBRAD POSŁOWIE UCZCILI CHWILĄ CISZY OSOBY, KTÓRE ZGINĘŁY W OBWODZIE DONIECKIM NA UKRAINIE WSKUTEK ZESTRZELENIA 17 LIPCA 2014 R. SAMOLOTU PASAŻERSKIEGO MALEZYJSKICH LINII LOTNICZYCH. NASTĘPNIE POSŁOWIE UCHWALILI TRZY RZĄDOWE USTAWY WCHODZĄCE W SKŁAD TZW. PAKIETU KOLEJKOWEGO

Pierwsza z tych regulacji to nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Celem zmian jest zapewnienie pacjentom onkologicznym kompleksowego i bardziej skutecznego leczenia oraz lepsze wykorzystanie środków na nie przeznaczonych. Ustawa ma również skrócić kolejki osób oczekujących na świadczenia specjalistyczne, zmienić sposób zarządzania procesem zawierania umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej oraz poprawić funkcjonowanie Narodowego Funduszu Zdrowia. Ustawa przewiduje systemowe zmiany dotyczące zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii, obejmujące m.in. stworzenie odrębnej listy pacjentów onkologicznych. Dzięki temu pacjent uzyska kompleksową opiekę na każdym etapie choroby nowotworowej, np. zapewnienie określonych terminów na wykonanie diagnostyki onkologicznej. Ustawa zakłada też m.in. wprowadzenie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Dzięki karcie wszystkie informacje o przebiegu leczenia będą dostępne w jednym miejscu, a wgląd do nich będą mieli wszyscy lekarze zaangażowani w proces diagnostyki i leczenia. W myśl nowelizacji nastąpi przesunięcie ciężaru opieki zdrowotnej z lekarzy specjalistów i hospitalizacji na lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Diagnostyka onkologiczna będzie odbywać się w obrębie jednego podmiotu leczniczego. Ponadto ustawa ma poprawić dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej poprzez zmiany zasad prowadzenia list oczekujących i zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Listy będą prowadzone w postaci elektronicznej i monitorowane przez NFZ. Ustawa wydłuża okres, na jaki są zawierane umowy z NFZ, co najmniej do 5 lat w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i 10 lat w przypadku leczenia szpitalnego. Przyjęta nowelizacja umożliwia też wypisanie recepty przez lekarza bez konieczności osobistego badania pacjenta. Ponadto, ustawa wprowadza zmiany dotyczące powoływania i odwoływania prezesa NFZ, dyrektorów oddziałów wojewódzkich oraz rad oddziałów wojewódzkich NFZ. W Radzie NFZ znajdzie się przedstawiciel organizacji pacjentów. Ustawą zajmie się teraz Senat.

Kolejną z przyjętych regulacji jest nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z przyjętymi przez Sejm rozwiązaniami pielęgniarki i położne będą mogły udzielać samodzielnie niektórych świadczeń diagnostycznych i laboratoryjnych. Pielęgniarki i położne, które ukończyły studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo oraz te, które posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa, otrzymają nowe uprawnienia pod warunkiem ukończenia kursu specjalistycznego. Osoby te będą mogły samodzielnie ordynować leki, z wyjątkiem zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe. Będą także uprawnione do ordynowania środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz określonych wyrobów medycznych. Mają mieć także prawo do wystawiania na nie zleceń lub recept. Z kolei pielęgniarki i położne posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo będą mogły, po ukończeniu specjalistycznego kursu, na zlecenie lekarza wystawiać recepty na określone leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego jako kontynuację leczenia. Mają być także uprawnione do wystawiania skierowań na badania diagnostyczne, z wyjątkiem tych, które są związane z podwyższonym ryzykiem dla pacjenta. W przypadku pacjentów kontynuujących leczenie związane z chorobą przewlekłą możliwe będzie wystawianie recept przez pielęgniarki i położne bez tzw. osobistego kontaktu z pacjentem. Ponadto receptę będzie mogła odebrać osoba upoważniona przez pacjenta lub inną osobę. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Sejm znowelizował ponadto ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia. Ustawa wzmacnia rolę konsultantów jako doradców ministra zdrowia i wojewodów oraz zapewnia przejrzystość wykonywania zadań przez konsultantów. Przyjęte regulacje są wyrazem dbałości o bezstronność konsultantów i niezależność wyrażanych przez nich opinii. Zgodnie z nowelizacją, konsultantem będzie specjalista z określonej dziedziny medycyny, farmacji lub innej dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, a w przypadku braku specjalisty w danej dziedzinie – w dziedzinie pokrewnej, dający rękojmię należytego i bezstronnego wykonywania zadań. Zgodnie z ustawą, wszyscy konsultanci oraz kandydaci na konsultantów będą składali oświadczenia, ujawniając informacje, dotyczące ewentualnych konfliktów interesów między pracą konsultanta a inną działalnością, którą prowadzą. Konsultanci krajowi będą składali je ministrowi zdrowia, a konsultanci wojewódzcy – wojewodom. Oświadczenia będą zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia. W oświadczeniu znajdą się m.in. informacje dotyczące członkostwa w organach spółek handlowych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji. Specjaliści poinformują, czy są przedstawicielami albo pełnomocnikami przedsiębiorstw produkujących lub wprowadzających do obrotu m.in. leki i substancje przeznaczone do wytwarzania produktów leczniczych. Kandydat na konsultanta będzie składał oświadczenie w ciągu 7 dni od przedstawienia jego kandydatury organowi powołującemu, natomiast konsultant powołany przed zmianą przepisów – w ciągu 3 miesięcy od wejścia w życie proponowanej nowelizacji. Konsultant będzie również zobowiązany do podania informacji o korzyściach powyżej 380 zł, w tym o wyjazdach krajowych lub zagranicznych niezwiązanych z pełnioną funkcją, których koszt nie został pokryty przez instytucje go zatrudniające. Będzie miał na to 14 dni. Przyjętymi rozwiązaniami zajmie się teraz Izba druga.

Sejm postanowił także, że poselski projekt uchwały w sprawie powołania Komisji śledczej w celu zbadania okoliczności, jakie towarzyszyły powstaniu projektu ustawy o likwidacji WSI i weryfikacji ich kadr, powstaniu i publikacji "Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku o Wojskowych Służbach Informacyjnych w zakresie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 1-10 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku "Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego" oraz o innych działaniach wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej", zbadania okoliczności weryfikacji kadr WSI przez Komisję Weryfikacyjną w okresie od 21 lipca 2006 r. do 30 czerwca 2008 r. oraz skutków tych działań, jak również zbadania przyczyn umorzenia śledztwa o sygnaturze Ap V Ds. 49/09 prowadzonego przez Prokuraturę Apelacyjną w Warszawie w związku z wynikami śledztw prowadzonych przez prokuratury wojskowe i rozstrzygnięciami sądów cywilnych, w aspekcie zagrożenia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, będzie przedmiotem prac Izby podczas 72. posiedzenia Sejmu. Pierwsze czytanie projektu odbędzie się w piątek.

Posłowie w głosowaniu zdecydowali o nieuzupełnianiu porządku posiedzenia o rozpatrzenie poselskiego projektu uchwały w sprawie uczczenia generała Andrzeja Błasika, dowódcy Sił Powietrznych RP oraz przedstawienie dwóch informacji premiera: na temat działań naprawczych, związanych z sytuacją finansową województwa mazowieckiego oraz o stanie infrastruktury transportowej wobec niekorzystnego dla Polski raportu Komisji Europejskiej.

Kolejnym punktem 72. posiedzenia Sejmu było drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt przewiduje, że rentę socjalną będzie można pobierać mimo czasowego przebywania poza granicami Polski. Dotychczas osoba opuszczająca Polskę - bez względu na cel wyjazdu traciła uprawnienie do tego świadczenia. Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, która jest całkowicie niezdolna do pracy i niezdolność ta powstała przed ukończeniem 18. roku życia albo w trakcie nauki lub studiów przed ukończeniem 25. roku życia. Świadczenie jest zawieszane po osiągnięciu przychodów przekraczających 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zgodnie z nowymi przepisami, zmiany będą dotyczyć m.in. obywateli polskich oraz spełniających przewidziane w ustawie kryteria cudzoziemców, obywateli państw Unii Europejskiej i EFTA (Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu) oraz członków ich rodzin, jeśli posiadają prawo pobytu w Polsce. Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25 czerwca 2013 r., w którym TK zakwestionował uzależnienie przyznania i wypłacania renty socjalnej obywatelom polskim od wymogu przebywania w Polsce. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która zaproponowała wprowadzenie poprawek redakcyjnych. Sprawozdawcą komisji był poseł Marek Hok. Trzecie czytanie projektu odbędzie się w bloku głosowań.

W drugim czytaniu Sejm rozpatrzył też rządowy projekt ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest wprowadzenie trwałych i przejrzystych regulacji, mających zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w wydobycie węglowodorów. Chodzi też o zapewnienie sprawiedliwego podziału zysków z wydobycia kopalin - gazu ziemnego, w tym gazu łupkowego i ropy naftowej - między państwem a przedsiębiorcami. Projekt zwiększa poziom tzw. renty surowcowej, tj. podatków lub innych opłat, do ok. 40 proc. Projekt wprowadza podatek od wydobycia niektórych kopalin. W przypadku gazu ziemnego ze złoża konwencjonalnego wyniesie on 3 proc. wartości wydobytego surowca, a ze źródła niekonwencjonalnego (łupków) - 1,5 proc. Wprowadzony zostanie też specjalny podatek węglowodorowy w wysokości od 0 do 25 proc., w zależności od relacji przychodów do wydatków. Zgodnie z projektem nowe podatki będą pobierane od 2020 r. Podatek od wydobycia niektórych kopalin nie będzie pobierany w przypadku odwiertów o bardzo niskiej produktywności. Pierwsze czytanie projektu posłowie przeprowadzili na posiedzeniu Sejmu 7 maja 2014 r. Następnie projekt trafił do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych, która 8 lipca br. przyjęła sprawozdanie zaproponowały zmiany. Komisja m.in. rozszerza katalog wydatków, które podatnik zobowiązany jest wykazać w księgach rachunkowych (proporcjonalnie w części dotyczącej wyłącznie wydobycia węglowodorów) m.in. o wydatki na wynagrodzenia oraz zmienia przepisy przejściowe, zgodnie z którymi regulacje dotyczące umowy o współpracy będą stosowane także do zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy umów w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia z zakresu działalności wydobywczej węglowodorów. Sprawozdanie komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawił poseł Jacek Brzezinka. Podczas drugiego czytania zgłoszono poprawki do projektu. Zajmie się nimi Komisja Finansów Publicznych.

W pierwszym czytaniu Sejm zajął się ponadto rządowym projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii. Celem ustawy jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i poprawa ochrony środowiska. Jak podkreśla rząd, projekt powinien przyczynić się także do wypracowania optymalnego i zrównoważonego zaopatrzenia odbiorców końcowych w energię elektryczną, ciepło lub chłód, bądź biogaz rolniczy w instalacjach opartych na OZE. Projekt przewiduje także powstanie nowych miejsc pracy w wyniku zwiększenia liczby nowych instalacji OZE, a także wykorzystanie na cele energetyczne produktów ubocznych lub pozostałości z rolnictwa i przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze. Ponadto proponowana regulacja pozwoli uzyskać co najmniej 15-proc. udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. W pracach nad projektem rząd reprezentował sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Jerzy Witold Pietrewicz. Projekt trafi do dalszych prac do Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych.

Pierwszego dnia obrad rozpatrzono także w pierwszym czytaniu rządowy projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Projekt zawiera propozycje zmian, których celem jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie przez małe i średnie firmy. Jest to czwarty pakiet rozwiązań deregulacyjnych, zawierający propozycję zmian w 29 ustawach. Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r. Projekt ogranicza obowiązki informacyjne przedsiębiorców, zawiera rozwiązania ułatwiające ich kontakty z administracją oraz przepisy obniżające koszty prowadzenia firm. W projekcie znalazły się także rozwiązania ukierunkowane na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw oraz wspieranie inwestycji. Rząd szacuje, że przyjęcie proponowanych rozwiązań pozwoli firmom zaoszczędzić ok. 900 mln zł już w pierwszym pełnym roku obowiązywania ustawy. Wśród rozwiązań ułatwiających prowadzenie biznesu znalazły się m.in. propozycje, by nowy pracodawca mógł zatrudnić pracownika na podstawie ważnego orzeczenia lekarskiego, wystawionego przez poprzedniego pracodawcę, jeśli będzie go zatrudniał na podobnym stanowisku. Ponadto przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą byli zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzenia dokonania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Projekt zawiera też pakiet rozwiązań, które mają poprawić konkurencyjność polskich portów: Szczecina – Świnoujścia, Gdyni i Gdańska. Projekt uzasadnił podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Mariusz Haładyj. Dalsze prace nad projektem będą prowadzone w Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji.

Izba przeprowadziła również drugie czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 150. rocznicy urodzin oraz 75. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego. W projekcie wypracowanym przez Komisję Kultury i Środków Przekazu Sejm wyraża najwyższe uznanie dla dorobku i działalności Romana Dmowskiego - twórcy i przywódcy ruchu narodowego. Jego zaangażowanie w obronę niepodległości Polski na arenie międzynarodowej - jak czytamy w dokumencie - przyczyniło się do odbudowy Państwa Polskiego. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd wybitnemu mężowi stanu, sygnatariuszowi traktatu wersalskiego, ministrowi spraw zagranicznych, który dobrze przysłużył się Ojczyźnie” - napisano w projekcie uchwały. W uzasadnieniu wnioskodawcy podkreślili, że urodzony 9 sierpnia 1864 r. Roman Dmowski przez całe życie udowadniał, że sprawa polska była dla niego najważniejszą misją. Autorzy projektu uchwały przypominają m.in. młodzieńczą działalność patriotyczną Dmowskiego (np. utworzenie uczniowskiego kółka „Strażnica” w proteście przeciw rusyfikacji). Podkreślają jednak przede wszystkim jego późniejsze starania i dyplomatyczne zabiegi na rzecz odbudowania polskiej państwowości (np. założenie Komitetu Narodowego Polskiego w 1917 r. w Lozannie, udział w konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r. czy podpisanie traktatu wersalskiego przywracającego Polskę na mapę Europy). Pierwsze czytanie projektu przeprowadzili posłowie w Komisji Kultury i Środków Przekazu. 10 lipca 2014 r. komisja przyjęła projekt z poprawkami. Sprawozdawcą komisji na dzisiejszym posiedzeniu plenarnym była posłanka Elżbieta Kruk. Do głosowania nad uchwałą posłowie przystąpią w bloku głosowań.

Kolejnym punktem porządku obrad było drugie czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Projekt zmienia przepisy dotyczące kar za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty za przejazd drogami krajowymi, a także zwolnień z opłaty elektronicznej i opłat za przejazd autostradą dla pojazdów służb mundurowych, służb specjalnych oraz służb ratowniczych. Zgodnie z projektem odpowiedzialność administracyjną za większość naruszeń obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej będzie ponosił właściciel pojazdu, a nie kierujący, jak to jest obecnie. Ponadto projekt wprowadza zasadę, że nie może zostać nałożona więcej niż jedna kara administracyjna za naruszenia wspomnianego obowiązku w trakcie jednego dnia. Wnioskodawcy proponują również pobieranie kaucji w wysokości odpowiadającej przewidywanej karze pieniężnej w przypadku, gdy okoliczności będą uzasadniać nałożenie tej kary na podmiot niemający siedziby albo miejsca stałego zamieszkania w Polsce. Projekt wprowadza też zasadę przedawniania się naruszeń obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej po roku od dnia popełnienia naruszenia. Ponadto, zgodnie z projektem Policja, Straż Graniczna i Służba Celna zostaną pozbawione uprawnienia do kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej. Uprawnienie to będzie przysługiwało tylko inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Komisji Infrastruktury, która następnie skierowała projekt do prac w podkomisji nadzwyczajnej. Etap prac komisyjnych po pierwszym czytaniu zakończył się 8 lipca 2014 r. przyjęciem poprawek dotyczących m.in. obniżenia wysokości kar za nieuiszczenie opłaty elektronicznej. Zaproponowano, aby w przypadku zespołu pojazdów o łącznej masie 3,5 tony złożonego z samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony zamiast 1500 zł kara wyniosła 500 zł. Komisja chce też zmniejszenia kary z 3000 zł do 1500 zł w pozostałych przypadkach. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Stanisław Żmijan. W związku ze zgłoszonymi poprawkami podczas drugiego czytania projekt trafi ponownie do Komisji Infrastruktury.

Posłowie pracowali również w pierwszym czytaniu nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest usprawnienie procesów wymiany informacji między administracją podatkową a płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, podmiotami zobowiązanymi do składania informacji o dochodach i przychodach osób fizycznych oraz podatnikami. Projekt ma m.in. umożliwić uruchomienie w 2015 r. usługi polegającej na wstępnym wypełnieniu PIT w imieniu podatnika. W przypadkach wspólnego rozliczenia dochodów małżonków, korzystania z ulg podatkowych, a także przekazania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, podatnik samodzielnie wypełni odpowiednie rubryki w zeznaniu. Udostępnianie podatnikom wstępnie wypełnionych PIT-ów ma się odbywać poprzez utworzony przez Ministerstwo Finansów system e-podatki. Każdy podatnik ma mieć w nim konto. Proponowane zmiany nakładają obowiązek przekazywania administracji podatkowej informacji o dochodach podatników wyłącznie drogą elektroniczną. Zwolnione z tego obowiązku będą jedynie podmioty, które takie dane sporządzają dla maksymalnie pięciu osób. Płatnicy, którzy nie będą mieli dostępu do sieci, dane do uruchomienia usługi PFR będą mogli wysłać przez Internet w urzędzie skarbowym. Nowelizacja nakłada także na podatników i płatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązek składania zeznania podatkowego CIT-8 oraz informacji o wysokości przychodu uzyskanego przez zagranicznych podatników IFT-2 – wyłącznie elektronicznie wraz z podpisem elektronicznym. Zdaniem rządu zaproponowane rozwiązanie usprawni rozliczenia podatkowe, ograniczy błędy w rozliczeniach, a także zmniejszy liczbę dokumentów papierowych. Propozycje zmian uzasadniał sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Janusz Cichoń. Decyzją Izby projekt trafi do dalszych prac do Komisji Finansów Publicznych.

Pierwsze czytanie senackiego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych było kolejnym punktem porządku obrad 72. posiedzenia Sejmu. Projekt zwalnia z PIT otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z układów zbiorowych pracy lub innych porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów. Pod warunkiem, że te porozumienia, regulaminy i statuty mają umocowanie ustawowe. Dotychczas zwolnione z PIT były tylko te odszkodowania lub zadośćuczynienia, które wynikają wprost z ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie. Bez zmian pozostają wyjątki określone w obecnie obowiązującej ustawie o PIT. Wynika z nich m.in., że z podatku nie są zwolnione np. odprawy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Ustawa wykonuje postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 29 marca 2013 r., który stwierdził istnienie luki prawnej w ustawie o PIT. Wnioskodawcy proponują, by zaproponowana zmiana miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. W pracach nad projektem wnioskodawców reprezentował senator Stanisław Jurcewicz. Projekt trafi teraz do Komisji Finansów Publicznych do dalszych prac.

Ponadto posłowie w pierwszym czytaniu zajęli się poselską propozycją nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw. Przedstawiony projekt to tzw. Pakiet startowy, czyli system zachęt finansowych dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Projekt przewiduje tzw. „wakacje ubezpieczeniowe” oraz „kredyt podatkowy” w pierwszym okresie po zarejestrowaniu firmy. Proponowane „wakacje ubezpieczeniowe” polegają na zwolnieniu przedsiębiorców z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne w okresie pierwszych sześciu miesięcy od rozpoczęcia działalności firmy. Ponadto, po upływie półrocznych „wakacji ubezpieczeniowych”, przedsiębiorcy będą mogli opłacać przez dwa lata składki o podstawie wymiaru obniżonej do 20 proc. minimalnego wynagrodzenia. Z kolei „kredyt podatkowy” będzie zwalniał przedsiębiorców z obowiązku uiszczania zaliczek na podatek dochodowy. Zgodnie z projektem, „kredyt podatkowy” będzie można zastosować już w momencie uruchomienia działalności i korzystać z niego przez pełne 2 lata podatkowe. Przedsiębiorcy będą też mogli rozliczyć w pełnej wysokości poniesioną w tym okresie stratę podatkową, czyli sytuację, w której koszty uzyskania przychodu były wyższe od samych przychodów. W pracach nad projektem wnioskodawców reprezentowała posłanka Maria Małgorzata Janyska. Dalsze prace nad propozycjami zmian będą prowadzone przez posłów w Komisji Finansów Publicznych.

W pierwszym czytaniu posłowie pracowali nad senackim projektem nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa. Celem projektu jest uchylenie zawartego w obowiązującej ustawie przepisu, który odnosi się do zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym. Chodzi tu o posiadaną przez organ podatkowy możliwość zabezpieczania obowiązku podatkowego w celu zapewnia skuteczności jego przyszłej egzekucji. Ordynacja podatkowa przewiduje tu m.in. hipotekę przymusową oraz zastaw skarbowy. Obecnie takie zobowiązania nie ulegają przedawnieniu, choć po upływie ustawowego terminu przedawnienia mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu. Wejście w życie senackich propozycji spowoduje m.in., że przedawnienie zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym będzie następowało na takich samych zasadach, jak w przypadku pozostałych zobowiązań podatkowych. 5-letni termin przedawnienia będzie mógł być zawieszany lub przerywany na zasadach ogólnych, a przed jego upływem organy skarbowe będą mogły dochodzić należności podatkowych także z przedmiotu hipoteki lub zastawu skarbowego. Wnioskodawcy proponują też, żeby po wejściu w życie ustawy i upływie pięcioletniego terminu przedawnienia zobowiązania zabezpieczone hipoteką lub zastawem, powstałe przed wejściem w życie senackich propozycji, mogły być egzekwowane – do upływu terminu ich przedawnienia określonego w projekcie – tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu skarbowego. Projekt uzasadnił senator Bohdan Paszkowski. Decyzją Izby propozycje zmian zostały skierowane do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

Posłowie przeprowadzili także drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Projekt przewiduje uproszczenie rozliczeń podatku VAT płaconego od usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych w państwach UE. VAT od tych usług będzie mógł być opłacany w kraju w którym konsument korzysta z usługi, a nie ma w nim siedziby działalności gospodarczej. Projekt przewiduje wprowadzenie szczególnej procedury rozliczania VAT (tzw. system mini one stop shop – MOSS, czyli mały punkt kompleksowej obsługi). Zdaniem rządu zmiana ta ułatwi rejestrację i rozliczanie VAT w każdym państwie członkowskim, w którym znajduje się konsument. Podatnik, który wybierze rozliczanie podatku VAT za pomocą tej procedury, może zarejestrować się w małym punkcie kompleksowej obsługi w danym państwie członkowskim (państwo członkowskie identyfikacji), w którym będzie składać drogą elektroniczną kwartalną deklarację VAT i wpłacać należną wszystkim państwom członkowskim UE kwotę VAT. Kwoty VAT będą przez administracje przekazywane do właściwych państw członkowskich konsumpcji, czyli tam, gdzie są odbiorcy tych usług. Projekt implementuje dyrektywy Rady: 2008/8/WE oraz 2013/61/UE. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 9 lipca 2014 r. na posiedzeniu plenarnym. Następnie nad propozycjami zmian pracowali posłowie zasiadający w Komisji Finansów Publicznych. Komisja wnosi o przyjęcie projektu z poprawkami. Proponuje m.in. rozszerzenie procedury szczególnej - dotyczącej podmiotów zagranicznych spoza UE świadczących usługi elektroniczne na terytorium UE osobom nie podlegającym opodatkowaniu – o usługi telekomunikacyjne i nadawcze. tzw. procedura nieunijna. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawił poseł Killion Munyama. W bloku głosowań odbędzie się trzecie czytanie projektu.

Ostatnim punktem 72. posiedzenia Sejmu było rozpatrzenie sprawozdania Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie. Wniosek wpłynął do Sejmu 5 maja 2014 r. i dotyczy wykroczenia popełnionego przez posła Wojciecha Penkalskiego. Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich rozpatrzyła ten wniosek 9 lipca 2014 r. i przedkłada propozycję jego przyjęcia. Wniosek dotyczy wykroczenia w ruchu drogowym. Sprawozdania na posiedzeniu Sejmu przedstawiła posłanka Jolanta Szczypińska. W związku ze złożonym na posiedzeniu Sejmu oświadczeniem posła - którego wniosek dotyczy - o zrzeczeniu się immunitetu, marszałek Sejmu zwróci się do Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich o przedstawienie opinii co do formalnej poprawności tego oświadczenia.

Zdjęcia: Rafał Zambrzycki.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego
 
• POLSKA
 
72. POSIEDZENIE SEJMU – POSŁOWIE ROZPOCZĘLI OBRADY CZTERODNIOWE OBRADY SEJM ROZPOCZĄŁ OD UCZCZENIA CHWILĄ CISZY OSÓB, KTÓRE ZGINĘŁY W OBWODZIE DONIECKIM NA UKRAINIE WSKUTEK ZESTRZELENIA 17 LIPCA 2014 R. SAMOLOTU PASAŻERSKIEGO MALEZYJSKICH LINII LOTNICZYCH

72. POSIEDZENIE SEJMU – POSŁOWIE ROZPOCZĘLI OBRADY


CZTERODNIOWE OBRADY SEJM ROZPOCZĄŁ OD UCZCZENIA CHWILĄ CISZY OSÓB, KTÓRE ZGINĘŁY W OBWODZIE DONIECKIM NA UKRAINIE WSKUTEK ZESTRZELENIA 17 LIPCA 2014 R. SAMOLOTU PASAŻERSKIEGO MALEZYJSKICH LINII LOTNICZYCH

W dalszej części posiedzenia Izba rozstrzygnęła punkty sporne. W porządku obrad jest też głosowanie nad ustawami wchodzącymi w skład tzw. pakietu kolejkowego. Posłowie rozpatrzą sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w 2013 r. wraz z przedstawioną przez NIK analizą jego wykonania. Izba zajmie się także dwoma poselskimi projektami, których celem jest zachowanie osobowości prawnej PFRON.

Izba podjęła w głosowaniach decyzję o nieuzupełnianiu porządku dziennego o rozpatrzenie poselskiego projektu uchwały w sprawie uczczenia generała Andrzeja Błasika, dowódcy Sił Powietrznych RP. Posłowie zdecydowali o nierozpatrywaniu na forum plenarnym dwóch informacji premiera: na temat działań naprawczych, związanych z sytuacją finansową województwa mazowieckiego oraz o stanie infrastruktury transportowej wobec niekorzystnego dla Polski raportu Komisji Europejskiej.

Posłowie zdecydowali także o utrzymaniu w porządku dziennym pierwszego czytania projektu uchwały w sprawie powołania komisji śledczej, której celem miałoby być zbadanie spraw związanych z likwidacją Wojskowych Służb Informacyjnych.

W porannym bloku głosowań zaplanowany jest ponadto ostatni etap sejmowych prac, czyli trzecie czytania, nad trzema rządowymi projektami wchodzącymi w skład tzw. pakietu kolejkowego. Projekty wpłynęły do Sejmu 18 czerwca 2014 r. Pierwsze czytanie odbyło się 24 czerwca 2014 r., po czym projekty trafiły do Komisji Zdrowia. 11 lipca 2014 r. przeprowadzono drugie czytanie, podczas którego do projektów zostały zgłoszone poprawki.

Pierwsza z tych propozycji to projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest zapewnienie pacjentom onkologicznym kompleksowego i bardziej skutecznego leczenia oraz lepsze wykorzystanie środków na nie przeznaczonych. Projekt ma również skrócić kolejki osób oczekujących na świadczenia specjalistyczne, zmienić sposób zarządzania procesem zawierania umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej oraz poprawić funkcjonowanie Narodowego Funduszu Zdrowia. Projekt przewiduje systemowe zmiany dotyczące zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii, obejmujące m.in. stworzenie odrębnej listy pacjentów onkologicznych. Dzięki temu pacjent uzyska kompleksową opiekę na każdym etapie choroby nowotworowej, np. zapewnienie określonych terminów na wykonanie diagnostyki onkologicznej. Projekt zakłada też m.in. wprowadzenie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Dzięki karcie wszystkie informacje o przebiegu leczenia będą dostępne w jednym miejscu, a wgląd do nich będą mieli wszyscy lekarze zaangażowani w proces diagnostyki i leczenia. W myśl projektu, nastąpi przesunięcie ciężaru opieki zdrowotnej z lekarzy specjalistów i hospitalizacji na lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Diagnostyka onkologiczna będzie odbywać się w obrębie jednego podmiotu leczniczego. Ponadto projekt ma poprawić dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej poprzez zmiany zasad prowadzenia list oczekujących i zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Listy będą prowadzone w postaci elektronicznej i monitorowane przez NFZ. Projekt przewiduje również wydłużenie okresu, na jaki są zawierane umowy z NFZ, co najmniej do 5 lat w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i 10 lat w przypadku leczenia szpitalnego. Proponowana nowelizacja umożliwia też wypisanie recepty przez lekarza bez konieczności osobistego badania pacjenta. Ponadto, projekt wprowadza zmiany dotyczące powoływania i odwoływania prezesa NFZ, dyrektorów oddziałów wojewódzkich oraz rad oddziałów wojewódzkich NFZ. W Radzie NFZ znajdzie się przedstawiciel organizacji pacjentów. Poprawki zgłoszone do projektu w drugim czytaniu dotyczą m.in. upoważnienia ministra zdrowia do określenia w rozporządzeniu maksymalnego okresu oczekiwania na udzielenie świadczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych – miałby on przy tym kierować się potrzebą zapewnienia właściwej opieki zdrowotnej udzielanej w racjonalnym terminie. Podczas drugiego czytania zaproponowano także m.in., aby do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz do postępowań o zawarcie umów na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych przez zespoły ratownictwa medycznego, wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie nowelizacji, stosowane były przepisy dotychczasowe.

Kolejne zaproponowane rozwiązania zwiększają uprawnienia pielęgniarek i położnych. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw pielęgniarki i położne będą mogły udzielać samodzielnie niektórych świadczeń diagnostycznych i laboratoryjnych. Rząd proponuje, by pielęgniarki i położne, które ukończyły studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo, mogły, po ukończeniu specjalistycznego kursu, samodzielnie ordynować leki, z wyjątkiem zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe. Osoby te będą także uprawnione do ordynowania środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz określonych wyrobów medycznych. Mają mieć także prawo do wystawiania na nie zleceń lub recept. Z kolei pielęgniarki i położne z dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo będą mogły, po ukończeniu specjalistycznego kursu, na zlecenie lekarza wystawiać recepty na określone leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego jako kontynuację leczenia. Mają być także uprawnione do wystawiania skierowań na badania diagnostyczne, z wyjątkiem tych, które są związane z podwyższonym ryzykiem dla pacjenta. Ponadto rząd proponuje, by w przypadku pacjentów kontynuujących leczenie związane z chorobą przewlekłą możliwe było wystawianie recept przez pielęgniarki i położne bez tzw. osobistego kontaktu z pacjentem. Ponadto receptę będzie mogła odebrać osoba upoważniona przez pacjenta lub inną osobę. Na etapie drugiego czytania posłowie zaproponowali m.in., by uprawnieniami przewidzianymi zgodnie z pierwotnym projektem dla pielęgniarek i położnych, które ukończyły odpowiednie studia drugiego stopnia objąć także te pielęgniarki i położne, które posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa. Posłowie zaproponowali też, by uprawnieniami przewidzianymi dla osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo objąć także pielęgniarki i położne posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

W pakiecie kolejowym jest też projekt nowelizacji ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia. Celem projektu jest wzmocnienie roli konsultantów jako doradców ministra zdrowia i wojewodów oraz zapewnienie przejrzystości wykonywania zadań przez konsultantów. Zdaniem rządu proponowane regulacje są wyrazem dbałości o bezstronność konsultantów i niezależność wyrażanych przez nich opinii. Projekt zakłada, że konsultantem będzie specjalista z określonej dziedziny medycyny, farmacji lub innej dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, a w przypadku braku specjalisty w danej dziedzinie – w dziedzinie pokrewnej, dający rękojmię należytego i bezstronnego wykonywania zadań. Zgodnie z projektem, wszyscy konsultanci oraz kandydaci na konsultantów będą składali oświadczenia, ujawniając informacje, dotyczące ewentualnych konfliktów interesów między pracą konsultanta a inną działalnością, którą prowadzą. Konsultanci krajowi będą składali je ministrowi zdrowia, a konsultanci wojewódzcy – wojewodom. Oświadczenia będą zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia. W oświadczeniu znajdą się m.in. informacje dotyczące członkostwa w organach spółek handlowych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji. Specjaliści poinformują, czy są przedstawicielami albo pełnomocnikami przedsiębiorstw produkujących lub wprowadzających do obrotu m.in. leki i substancje przeznaczone do wytwarzania produktów leczniczych. Kandydat na konsultanta będzie składał oświadczenie w ciągu 7 dni od przedstawienia jego kandydatury organowi powołującemu, natomiast konsultant powołany przed zmianą przepisów – w ciągu 3 miesięcy od wejścia w życie proponowanej nowelizacji. Konsultant będzie również zobowiązany do podania informacji o korzyściach powyżej 380 zł, w tym o wyjazdach krajowych lub zagranicznych niezwiązanych z pełnioną funkcją, których koszt nie został pokryty przez instytucje go zatrudniające. Będzie miał na to 14 dni. W drugim czytaniu zaproponowano m.in. poprawkę modyfikującą zapis dotyczący wymaganej od konsultanta rękojmi należytego i bezstronnego wykonywania zadań. Miałby on wykazywać się osiągnięciami organizacyjnymi, dydaktycznymi i naukowymi w danej dziedzinie medycyny i właściwą postawą etyczną, dającymi rękojmię należytego i bezstronnego wykonywania zadań konsultanta.

W porządku obrad będzie też drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt przewiduje, że rentę socjalną będzie można pobierać mimo czasowego przebywania poza granicami Polski. Dotychczas osoba opuszczająca Polskę - bez względu na cel wyjazdu traciła uprawnienie do tego świadczenia. Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, która jest całkowicie niezdolna do pracy i niezdolność ta powstała przed ukończeniem 18. roku życia albo w trakcie nauki lub studiów - przed ukończeniem 25. roku życia. Świadczenie jest zawieszane po osiągnięciu przychodów przekraczających 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zgodnie z nowymi przepisami, zmiany będą dotyczyć m.in. obywateli polskich oraz spełniających przewidziane w ustawie kryteria cudzoziemców, obywateli państw Unii Europejskiej i EFTA (Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu) oraz członków ich rodzin, jeśli posiadają prawo pobytu w Polsce. Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25 czerwca 2013 r., w którym TK zakwestionował uzależnienie przyznania i wypłacania renty socjalnej obywatelom polskim od wymogu przebywania w Polsce. Rząd przyjął projekt 13 maja 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 2 czerwca 2014 r. 10 czerwca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 10 lipca 2014 r. komisja przyjęła projekt z poprawkami redakcyjnymi. Sprawozdawcą komisji będzie poseł Marek Hok.

W drugim czytaniu Sejm rozpatrzy rządowy projekt ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest wprowadzenie trwałych i przejrzystych regulacji, mających zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w wydobycie węglowodorów. Chodzi też o zapewnienie sprawiedliwego podziału zysków z wydobycia kopalin - gazu ziemnego, w tym gazu łupkowego i ropy naftowej - między państwem a przedsiębiorcami. Projekt zwiększa poziom tzw. renty surowcowej, tj. podatków lub innych opłat, do ok. 40 proc. Projekt wprowadza podatek od wydobycia niektórych kopalin. W przypadku gazu ziemnego ze złoża konwencjonalnego wyniesie on 3 proc. wartości wydobytego surowca, a ze źródła niekonwencjonalnego (łupków) - 1,5 proc. Wprowadzony zostanie też specjalny podatek węglowodorowy w wysokości od 0 do 25 proc., zależnej od relacji przychodów do wydatków. Zgodnie z projektem nowe podatki będą pobierane od 2020 r. Podatek od wydobycia niektórych kopalin nie będzie pobierany w przypadku odwiertów o bardzo niskiej produktywności. Rząd przyjął projekt 11 marca 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 23 kwietnia 2014 r. 29 kwietnia 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu, które odbyło się 7 maja 2014 r. Następnie projekt trafił do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych, która 8 lipca br. przyjęła sprawozdanie. Wnosi w nim o przyjęcie projektu z poprawkami. Komisja zaproponowała m.in. rozszerzenie katalogu wydatków, które podatnik zobowiązany jest wykazać w księgach rachunkowych (proporcjonalnie w części dotyczącej wyłącznie wydobycia węglowodorów) m.in. o wydatki na wynagrodzenia oraz zmianę w przepisach przejściowych, zgodnie z którą regulacje dotyczące umowy o współpracy będą stosowane także do zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy umów w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia z zakresu działalności wydobywczej węglowodorów. Sprawozdanie komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawi poseł Jacek Brzezinka.

W pierwszym czytaniu Sejm zajmie się ponadto rządowym projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii. Celem ustawy jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i poprawa ochrony środowiska. Jak podkreśla rząd, projekt powinien przyczynić się także do wypracowania optymalnego i zrównoważonego zaopatrzenia odbiorców końcowych w energię elektryczną, ciepło lub chłód, bądź biogaz rolniczy w instalacjach opartych na OZE. Projekt przewiduje także powstanie nowych miejsc pracy w wyniku zwiększenia liczby nowych instalacji OZE, a także wykorzystanie na cele energetyczne produktów ubocznych lub pozostałości z rolnictwa i przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze. Ponadto proponowana regulacja pozwoli uzyskać co najmniej 15-proc. udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. Rząd przyjął projekt 8 kwietnia 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 8 lipca br., a 14 lipca został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W pracach nad projektem rząd reprezentuje minister gospodarki.

W porządku dziennym znalazło się także rozpatrzenie w pierwszym czytaniu rządowego projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Projekt zawiera propozycje zmian, których celem jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie przez małe i średnie firmy. Jest to czwarty pakiet rozwiązań deregulacyjnych, zawierający propozycję zmian w 29 ustawach. Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r. Projekt ogranicza obowiązki informacyjne przedsiębiorców, zawiera rozwiązania ułatwiające ich kontakty z administracją oraz przepisy obniżające koszty prowadzenia firm. W projekcie znalazły się także rozwiązania ukierunkowane na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw oraz wspieranie inwestycji. Rząd szacuje, że przyjęcie proponowanych rozwiązań pozwoli firmom zaoszczędzić ok. 900 mln zł już w pierwszym pełnym roku obowiązywania ustawy. Wśród rozwiązań ułatwiających prowadzenie biznesu znalazły się m.in. propozycje, by nowy pracodawca mógł zatrudnić pracownika na podstawie ważnego orzeczenia lekarskiego, wystawionego przez poprzedniego pracodawcę, jeśli będzie go zatrudniał na podobnym stanowisku. Ponadto przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą byli zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzenia dokonania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Projekt zawiera też pakiet rozwiązań, które mają poprawić konkurencyjność polskich portów: Szczecina – Świnoujścia, Gdyni i Gdańska. Rząd przyjął projekt 10 czerwca 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 8 lipca 2014 r. 14 lipca 2014 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadni minister gospodarki.

Izba przeprowadzi również drugie czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 150. rocznicy urodzin oraz 75. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego. W projekcie wypracowanym przez Komisję Kultury i Środków Przekazu Sejm wyraża najwyższe uznanie dla dorobku i działalności Romana Dmowskiego - twórcy i przywódcy ruchu narodowego. Jego zaangażowanie w obronę niepodległości Polski na arenie międzynarodowej - jak czytamy w dokumencie - przyczyniło się do odbudowy Państwa Polskiego. - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd wybitnemu mężowi stanu, sygnatariuszowi traktatu wersalskiego, ministrowi spraw zagranicznych, który dobrze przysłużył się Ojczyźnie - napisano w projekcie uchwały. W uzasadnieniu wnioskodawcy podkreślili, że urodzony 9 sierpnia 1864 r. Roman Dmowski przez całe życie udowadniał, że sprawa polska była dla niego najważniejszą misją. Autorzy projektu uchwały przypominają m.in. młodzieńczą działalność patriotyczną Dmowskiego (np. utworzenie uczniowskiego kółka „Strażnica” w proteście przeciw rusyfikacji). Podkreślają jednak przede wszystkim jego późniejsze starania i dyplomatyczne zabiegi na rzecz odbudowania polskiej państwowości (np. założenie Komitetu Narodowego Polskiego w 1917 r. w Lozannie, udział w konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r. czy podpisanie traktatu wersalskiego przywracającego Polskę na mapę Europy). Projekt wpłynął do Sejmu 21 stycznia 2014 r. z inicjatywy grupy posłów KP Solidarna Polska. 23 stycznia 2014 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Kultury i Środków Przekazu. 10 lipca 2014 r. komisja przyjęła projekt z poprawkami. Sprawozdawcą komisji będzie posłanka Elżbieta Kruk.

Kolejnym punktem porządku obrad będzie drugie czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Projekt zmienia przepisy dotyczące kar za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty za przejazd drogami krajowymi, a także zwolnień z opłaty elektronicznej i opłat za przejazd autostradą dla pojazdów służb mundurowych, służb specjalnych oraz służb ratowniczych. Zgodnie z projektem odpowiedzialność administracyjną za większość naruszeń obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej będzie ponosił właściciel pojazdu, a nie kierujący, jak to jest obecnie. Ponadto projekt wprowadza zasadę, że nie może zostać nałożona więcej niż jedna kara administracyjna za naruszenia wspomnianego obowiązku w trakcie jednego dnia. Wnioskodawcy proponują również pobieranie kaucji w wysokości odpowiadającej przewidywanej karze pieniężnej w przypadku, gdy zostanie stwierdzona okoliczność uzasadniająca nałożenie tej kary na podmiot niemający siedziby albo miejsca stałego zamieszkania w Polsce. Projekt wprowadza też zasadę przedawniania się naruszeń obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej po roku od dnia popełnienia naruszenia. Ponadto, zgodnie z projektem Policja, Straż Graniczna i Służba Celna zostaną pozbawione uprawnienia do kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej. Uprawnienie to będzie przysługiwało tylko inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego. Projekt wpłynął do Sejmu 27 września 2013 r. z inicjatywy grupy posłów KP PO. 4 marca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Infrastruktury. Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie projektu 12 marca 2014 r. i skierowała go do podkomisji nadzwyczajnej. 8 lipca 2014 r. komisja przyjęła projekt z poprawkami dotyczącymi m.in. obniżenia wysokości kar za nieuiszczenie opłaty elektronicznej. Zaproponowano, aby w przypadku zespołu pojazdów o łącznej masie 3,5 tony złożonego z samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony zamiast 1500 zł kara wyniosła 500 zł. Komisja chce też zmniejszenia kary z 3000 zł do 1500 zł w pozostałych przypadkach. Sprawozdanie komisji przedstawi poseł Stanisław Żmijan.

Posłowie będą również pracować w pierwszym czytaniu nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest usprawnienie procesów wymiany informacji między administracją podatkową a płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, podmiotami zobowiązanymi do składania informacji o dochodach i przychodach osób fizycznych oraz podatnikami. Projekt ma m.in. umożliwić uruchomienie w 2015 r. usługi polegającej na wstępnym wypełnieniu PIT w imieniu podatnika. W przypadkach wspólnego rozliczenia dochodów małżonków, korzystania z ulg podatkowych, a także przekazania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, podatnik samodzielnie wypełni odpowiednie rubryki w zeznaniu. Udostępnianie podatnikom wstępnie wypełnionych PIT-ów ma się odbywać poprzez utworzony przez Ministerstwo Finansów system e-podatki. Każdy podatnik ma mieć w nim konto. Proponowane zmiany nakładają obowiązek przekazywania administracji podatkowej informacji o dochodach podatników wyłącznie drogą elektroniczną. Zwolnione z tego obowiązku będą jedynie podmioty, które takie dane sporządzają dla maksymalnie pięciu osób. Płatnicy, którzy nie będą mieli dostępu do sieci, dane do uruchomienia usługi PFR będą mogli wysłać przez Internet w urzędzie skarbowym. Nowelizacja nakłada także na podatników i płatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązek składania zeznania podatkowego CIT-8 oraz informacji o wysokości przychodu uzyskanego przez zagranicznych podatników IFT-2 – wyłącznie elektronicznie wraz z podpisem elektronicznym. Zdaniem rządu zaproponowane rozwiązanie usprawni rozliczenia podatkowe, ograniczy błędy w rozliczeniach, a także zmniejszy liczbę dokumentów papierowych. Rząd przyjął projekt 24 czerwca 2014 r. Projekt wpłynął do laski marszałkowskiej 8 lipca 2014 r., a 14 lipca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W pracach nad projektem rząd reprezentuje minister finansów.

Pierwsze czytanie senackiego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie kolejnym punktem porządku obrad 72. posiedzenia Sejmu. Projekt zwalnia z PIT otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z układów zbiorowych pracy lub innych porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów. Pod warunkiem, że te porozumienia, regulaminy i statuty mają umocowanie ustawowe. Dotychczas zwolnione z PIT były tylko te odszkodowania lub zadośćuczynienia, które wynikają wprost z ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie. Bez zmian pozostają wyjątki określone w obecnie obowiązującej ustawie o PIT. Wynika z nich m.in., że z podatku nie są zwolnione np. odprawy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Ustawa wykonuje postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 29 marca 2013 r., który stwierdził istnienie luki prawnej w ustawie o PIT. Wnioskodawcy proponują, by zaproponowana zmiana miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 28 kwietnia 2014 r. 27 maja 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W pracach nad projektem wnioskodawców reprezentuje senator Stanisław Jurcewicz.

W porządku obrad znalazła się ponadto poselska propozycja projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw. Przedstawiony projekt to tzw. Pakiet startowy, czyli system zachęt finansowych dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Projekt przewiduje tzw. „wakacje ubezpieczeniowe” oraz „kredyt podatkowy” w pierwszym okresie po zarejestrowaniu firmy. Proponowane „wakacje ubezpieczeniowe” polegają na zwolnieniu przedsiębiorców z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne w okresie pierwszych sześciu miesięcy od rozpoczęcia działalności firmy. Ponadto, po upływie półrocznych „wakacji ubezpieczeniowych”, przedsiębiorcy będą mogli opłacać przez dwa lata składki o podstawie wymiaru obniżonej do 20 proc. minimalnego wynagrodzenia. Z kolei „kredyt podatkowy” będzie zwalniał przedsiębiorców z obowiązku uiszczania zaliczek na podatek dochodowy. Zgodnie z projektem, „kredyt podatkowy” będzie można zastosować już w momencie uruchomienia działalności i korzystać z niego przez pełne 2 lata podatkowe. Przedsiębiorcy będą też mogli rozliczyć w pełnej wysokości poniesioną w tym okresie stratę podatkową, czyli sytuację, w której koszty uzyskania przychodu były wyższe od samych przychodów. Projekt wpłynął do Sejmu 25 kwietnia 2014 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP PO. 1 lipca 2014 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W pracach nad projektem wnioskodawców reprezentuje posłanka Maria Janyska.

W pierwszym czytaniu posłowie będą pracować nad senackim projektem nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa. Celem projektu jest uchylenie zawartego w obowiązującej ustawie przepisu, który odnosi się do zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym. Chodzi tu o posiadaną przez organ podatkowy możliwość zabezpieczania obowiązku podatkowego w celu zapewnia skuteczności jego przyszłej egzekucji. Ordynacja podatkowa przewiduje tu m.in. hipotekę przymusową oraz zastaw skarbowy. Obecnie takie zobowiązania nie ulegają przedawnieniu, choć po upływie ustawowego terminu przedawnienia mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu. Wejście w życie senackich propozycji spowoduje m.in., że przedawnienie zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym będzie następowało na takich samych zasadach, jak w przypadku pozostałych zobowiązań podatkowych. 5-letni termin przedawnienia będzie mógł być zawieszany lub przerywany na zasadach ogólnych, a przed jego upływem organy skarbowe będą mogły dochodzić należności podatkowych także z przedmiotu hipoteki lub zastawu skarbowego. Wnioskodawcy proponują też, żeby po wejściu w życie ustawy i upływie pięcioletniego terminu przedawnienia zobowiązania zabezpieczone hipoteką lub zastawem, powstałe przed wejściem w życie senackich propozycji, mogły być egzekwowane – do upływu terminu ich przedawnienia określonego w projekcie – tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu skarbowego. Projekt wpłynął do Sejmu 26 maja 2014 r. 14 lipca br. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadni go senator Bohdan Paszkowski.

Sejm rozpatrzy w pierwszym czytaniu poselski projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Projekt usuwa z polskiego prawa jedną z opłat lokalnych - opłatę targową. Aktualnie obowiązek uiszczania opłaty targowej mają sprzedający na targowiskach. Według wnioskodawców celem projektu jest m.in. zwiększenie konkurencyjności oraz szans drobnych przedsiębiorców i sprzedawców oraz aktywizacja mikro i małych przedsiębiorców. Projekt wpłynął do Sejmu 9 maja 2014 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP Twój Ruch, SLD, PSL i posłów niezrzeszonych. 1 lipca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnienie przedstawi poseł Ryszard Kalisz.

Posłowie przeprowadzą też drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Projekt przewiduje uproszczenie rozliczeń podatku VAT płaconego od usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych w państwach UE. VAT od tych usług będzie mógł być opłacany w kraju w którym konsument korzysta z usługi, a nie ma w nim siedziby działalności gospodarczej. Projekt przewiduje wprowadzenie szczególnej procedury rozliczania VAT (tzw. system mini one stop shop – MOSS, czyli mały punkt kompleksowej obsługi). Zdaniem rządu zmiana ta ułatwi rejestrację i rozliczanie VAT w każdym państwie członkowskim, w którym znajduje się konsument. Podatnik, który wybierze rozliczanie podatku VAT za pomocą tej procedury, może zarejestrować się w małym punkcie kompleksowej obsługi w danym państwie członkowskim (państwo członkowskie identyfikacji), w którym będzie składać drogą elektroniczną kwartalną deklarację VAT i wpłacać należną wszystkim państwom członkowskim UE kwotę VAT. Kwoty VAT będą przez administracje przekazywane do właściwych państw członkowskich konsumpcji, czyli tam, gdzie są odbiorcy tych usług. Projekt implementuje dyrektywy Rady: 2008/8/WE oraz 2013/61/UE. Rząd przyjął projekt 17 czerwca 2014 r. 18 czerwca 2014 r. projekt wpłynął do Sejmu, a 24 czerwca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Pierwsze czytanie odbyło się 9 lipca 2014 r. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

Posłowie rozpatrzą w łącznej debacie trzy dokumenty dotyczące finansów publicznych.

Pierwszy z nich to sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w sprawie udzielenia rządowi absolutorium. Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r. przyjętym przez rząd zeszłoroczne dochody budżetu państwa wyniosły 279 mld 151 mln 205 tys. zł, a wydatki - 321 mld 345 mln 286 tys. zł, co dało deficyt budżetowy w wysokości 42 mld 194 mln 081 tys. zł. Średnioroczna inflacja wyniosła 0,9 proc. Stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec 2013 r. wyniosła 13,4 proc. W 2013 r. PKB zwiększył się o 1,6 proc. Rząd wskazuje, że dokonana we wrześniu 2013 r. nowelizacja ustawy budżetowej była konieczna ze względu na spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, który był skutkiem wyhamowania wzrostu PKB w krajach Unii Europejskiej. Sprawozdanie z wykonania budżetu wpłynęło do Sejmu 30 maja 2014 r. 17 czerwca br. wpłynęła analiza i opinia NIK dotycząca absolutorium. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie zaopiniowała udzielenie rządowi absolutorium za zeszły rok. W analizie przedstawionej Sejmowi NIK oceniła pozytywnie wykonanie budżetu państwa na rok 2013. Wykonanie budżetu państwa w poszczególnych jego częściach zostało ocenione pozytywnie lub pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości. NIK wskazała, że sprawozdanie rządu z wykonania budżetu w 2013 r. przekazuje rzetelny obraz wykonania budżetu państwa. Marszałek Sejmu skierowała sprawozdanie oraz analizę NIK do rozpatrzenia przez Komisję Finansów Publicznych i pozostałe komisje sejmowe w zakresie ich właściwości. Komisja Finansów Publicznych rozpatrywała sprawozdanie z wykonania budżetu, analizę NIK i wnioski właściwych komisji sejmowych 24, 25 i 26 czerwca oraz 8, 9 i 10 lipca br. Na ostatnim posiedzeniu Komisja Finansów Publicznych wniosła o przyjęcie uchwały ws. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Radzie Ministrów. Na posiedzeniu Sejmu sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych przedstawi posłanka Krystyna Skrowrońska.

Ponadto Sejm w łącznej dyskusji będzie pracować nad Informacją o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2013 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Zgodnie z dokumentem w 2013 r. udzielono 6 gwarancji Skarbu Państwa (SP), na łączną kwotę 10.959.774.560 zł, w tym: 5 gwarancji spłaty kredytów zagranicznych oraz jedną gwarancję wykonania zobowiązań do kwoty 1.950.000.000 zł. Jednocześnie zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2013 r. wynosiły 104.847.135.942 zł. Dodatkowo w roku sprawozdawczym osoby prawne udzieliły łącznie 215 poręczeń i gwarancji na łączną kwotę 2.792.980.950 zł, natomiast Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał 31 umów z 22 bankami, w ramach których przyznano limity na łączną kwotę 14.175.500.000 zł. Dokument wpłynął do Sejmu 30 maja 2014 r. 3 czerwca br. informacja została skierowana do Komisji Finansów Publicznych. 25 czerwca 2014 r. komisja przyjęła sprawozdanie, w którym wnosi o przyjęcie informacji. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawi poseł Paweł Arndt.

W łącznej dyskusji posłowie zajmą się także sprawozdaniem z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2013 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych. Dokument ten przedstawia realizację przez NBP ustawowych zadań w zakresie: polityki pieniężnej, stabilności systemu finansowego, działalności emisyjnej, zarządzania rezerwami dewizowymi, działalności dewizowej, działań na rzecz systemu płatniczego, obsługi Skarbu Państwa, działalności badawczej, statystycznej oraz edukacyjnej i informacyjnej, a także współpracy międzynarodowej. W 2013 r. m.in. obniżono stopy procentowe do najniższego w historii poziomu 2,5% a wartość pieniądza gotówkowego w obiegu wzrosła o 11%. Ponadto NBP w celu obniżenia kosztów emisji monet podjął decyzję o zmianie stopu używanego do produkcji monet o najniższych nominałach. Dokument wpłynął do Sejmu 21 maja 2014 r a następnie został skierowany do Komisji Finansów Publicznych. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem na posiedzeniu 24 czerwca 2014 r. Sprawozdanie Komisji przedstawi posłanka Zofia Czernow.

Izba zajmie się również sprawozdaniem z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 r. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje na temat tego, czym zajmowała się Izba w 2013 r. Zgodnie z dokumentem w ubiegłym roku Izba przeprowadziła prawie pół tysiąca kontroli planowych i doraźnych w większości obszarów aktywności państwa. Skontrolowała ponad 2,5 tys. podmiotów, sformułowała 78 postulatów przyszłych zmian w ustawodawstwie oraz złożyła 130 zawiadomień do organów powołanych do ścigania przestępstw i wykroczeń, w tym 46 do prokuratury. W sprawozdaniu przedstawiono także informacje o wynikach ponad 100 najważniejszych kontroli, omawiając sytuację w poszczególnych obszarach funkcjonowania państwa. Szczególną uwagę zwrócono na problemy związane z: bezpieczeństwem energetycznym państwa, w tym wydobyciem gazu łupkowego i energetyką jądrową; szansami i zagrożeniami niedostatecznego wykorzystania funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej UE; nierównym dostępem do świadczeń medycznych; niekorzystnymi skutkami zmian demograficznych i koniecznością prowadzenia wieloaspektowej polityki rodzinnej; łamaniem praw i wolności obywateli, m.in. podczas sięgania przez służby specjalne do danych telekomunikacyjnych. Dokument wpłynął do Sejmu 16 czerwca 2014 r. a następnie został skierowany do Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie na posiedzeniu 10 lipca 2014 r. Sprawozdanie Komisji przedstawi posłanka Teresa Piotrowska.

Izba zapozna się także z rządowym dokumentem: „Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2013 r.”. W Informacji zaprezentowano m.in. lokalizację i stopień zagospodarowania każdej ze stref, efekty ich funkcjonowania z uwzględnieniem liczby udzielonych zezwoleń, utworzonych miejsc pracy, wartości i struktury branżowej zrealizowanych inwestycji oraz krajów pochodzenia kapitału. W 2013 r. łączny obszar stref wzrósł o 374,4 ha, tj. do poziomu 16 203,7 ha. Na koniec 2013 r. przedsiębiorcy posiadali l 709 ważnych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie stref. Jednym z istotnych czynników, który mógł mieć wpływ na wzrost zainteresowania przedsiębiorców działalnością w strefach, było wydłużenie okresu ich funkcjonowania do 2026 r. W 2013 r. skumulowana wartość inwestycji przekroczyła 93,1 mld zł. Na koniec 2013 r. inwestorzy zatrudniali łącznie 266,7 tys. pracowników. Zainwestowany w strefach kapitał w ponad 74 proc. pochodził z sześciu krajów: Polski, Niemiec, USA, Holandii, Włoch i Japonii. Największy udział w skumulowanej wartości inwestycji miały firmy z branży motoryzacyjnej (26,4 proc). Kolejne miejsca zajęli producenci wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, głównie opon (10,7 proc.) oraz przedsiębiorcy produkujący wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (9,2 proc.). Dokument wpłynął do Sejmu 30 maja 2014 r., a 3 czerwca 2014 r. został skierowany do rozpatrzenia w Komisji Gospodarki. 24 czerwca 2014 r. Komisja wniosła o przyjęcie dokumentu. Sprawozdanie przedstawi poseł Krzysztof Gadowski.

Posłowie będą pracować w pierwszym czytaniu nad rządowym projektem nowelizacji ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk 2586), który zaostrza odpowiedzialność karną kierowców będących pod wpływem alkoholu, jak i środków odurzających. Proponowane rozwiązania mają przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz uwzględniać zadośćuczynienie ofiarom wypadków. Kierowcy, którzy prowadzili w stanie nietrzeźwości, będą obowiązkowo pozbawiani przez sąd prawa jazdy. Gdy zostaną złapani po raz pierwszy, stracą prawo jazdy na okres od 3 do 15 lat. Recydywiści zostaną dożywotnio pozbawieni uprawnień do kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi. Ponadto w stosunku do takich kierowców sąd będzie orzekał obowiązek zapłaty świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 tys. zł (osoby złapane po raz pierwszy) lub co najmniej 10 tys. zł (osoby złapane ponownie). Kierowca, powodujący w stanie nietrzeźwości wypadek, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu dożywotnio straci prawo jazdy. Odstąpienie od tej sankcji będzie możliwe wyłącznie w szczególnie uzasadnionych okolicznościach. Ponadto tacy sprawcy będą musieli zapłacić nawiązkę w wysokości co najmniej 10 tys. zł na rzecz pokrzywdzonego lub jego najbliższych. Zgodnie z projektem, prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy, wcześniej zabranego, będzie przestępstwem zagrożonym grzywną, karą ograniczenia wolności lub do 2 lat więzienia. Ponadto projekt wprowadza nowe rozwiązanie, zgodnie z którym kierowcy skazani za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości będą musieli zamontować w samochodzie blokadę alkoholową, która uniemożliwi włączenie silnika, gdy poziom alkoholu w powietrzu wydychanym przez kierowcę wyniesie 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. Rząd proponuje też m.in., by za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w stosunku do obowiązującego limitu prawo jazdy było zatrzymywane na 3 miesiące. Taka sama sankcja groziła za przewóz w pojazdach większej liczby osób niż dozwolona. Rząd przyjął projekt 10 czerwca 2014 r. Projekt wpłynął do laski marszałkowskiej 8 lipca 2014 r., a 9 lipca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W pracach nad projektem wnioskodawców reprezentuje Minister Sprawiedliwości.

Sejm przeprowadzi również pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy - Kodeks karny (druk 2534). Wnioskodawcy proponują, by niszczenie, uszkadzanie, usuwanie lub publiczne znieważanie flagi Unii Europejskiej zostało uznane za przestępstwo. Zgodnie z projektem, za ten czyn groziłaby grzywna, kara ograniczenia wolności lub do roku więzienia. Zdaniem autorów projekt ma pomóc w zapobieganiu przypadkom publicznego znieważania i niszczenia symbolu organizacji międzynarodowej, której Polska jest członkiem. Uznają takie czyny za gorszące i sprzeczne z polską racją stanu. Jak przypominają wnioskodawcy, obecnie analogiczna ochrona przysługuje polskim symbolom państwowym oraz znajdującym się w Polsce symbolom państw obcych wystawionych przez placówki dyplomatyczne lub na zarządzenie polskich władz. Projekt wpłynął do Sejmu 5 maja 2014 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP TR. 1 lipca 2014 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadni poseł Sławomir Kopyciński.

Ponadto Izba zajmie się w pierwszym czytaniu senackim projektem nowelizacji ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 października 2013 r. TK uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą dwa przepisy Kodeksu postępowania karnego. Senat proponuje, by oskarżony mógł wnieść zażalenie na postanowienie sądu cofające wyznaczenie obrońcy z urzędu, a także na zarządzenie prezesa sądu o odmowie wyznaczenia obrońcy z urzędu. W zakwestionowanych przez TK przepisach od powyższych rozstrzygnięć nie przysługiwały odwołania. Projekt dostosowuje do wyroku TK także Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz nowelizację kpk z 27 września 2013 r., która ma wejść w życie 1 lipca 2015 r. Projekt wpłynął do Sejmu 13 czerwca 2014 r., a 1 lipca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W pracach nad projektem wnioskodawców reprezentuje senator Andrzej Matusiewicz.

Sejm w pierwszym czytaniu rozpatrzy także senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Projekt zmienia zasady ustalania terminu na wniesienie skargi kasacyjnej do NSA oraz reguły wyznaczania pełnomocników z urzędu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Podobne rozwiązania są już stosowane w postępowaniu cywilnym. Senat proponuje, by strona reprezentowana przez pełnomocnika z urzędu miała na wniesienie skargi kasacyjnej 30 dni od dnia zawiadomienia tego pełnomocnika o tym, że został on wyznaczony do reprezentowania klienta w danej sprawie. Strona, której odmówiono ustanowienia pełnomocnika z urzędu, będzie mogła wnieść skargę kasacyjną w terminie 30 dni od poinformowania jej o tym fakcie. Jeżeli na postanowienie odmawiające jej tzw. prawa pomocy wniesie zażalenie, termin na wniesienie kasacji będzie biegł dopiero od doręczenia jej postanowienia o odrzuceniu zażalenia. Strona, której pełnomocnik z urzędu sporządził opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, będzie mogła ją mimo to wnieść w terminie 30 dni od otrzymania tej ekspertyzy. Ponadto druga Izba proponuje, by sąd, zwracając się do odpowiedniego organu samorządu zawodowego o wyznaczenie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego doręczał temu organowi postanowienie o przyznaniu stronie tzw. prawa pomocy. Od doręczenia takiego postanowienia organy samorządu zawodowego będą miały 14 dni na wyznaczenie pełnomocnika i powiadomienie go o tym fakcie. Projekt wpłynął do Sejmu 9 czerwca 2014 r. a następnie 1 lipca br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu plenarnym. W pracach nad projektem wnioskodawców reprezentuje senator Andrzej Matusiewicz.

Posłowie zajmą się ponadto w drugim czytaniu poselskim projektem nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest usprawnienie obowiązujących rozwiązań. Zdaniem wnioskodawców projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowisk realizujących tę ustawę: samorządów, organizacji pozarządowych, rodzin zastępczych oraz asystentów rodziny. Projekt zajmuje się m.in. finansowaniem pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i opiekuńczo-rehabilitacyjnych, kierowanych tam wyrokami sądów. Projekt stwarza starostom podstawę prawną do finansowania takich pobytów. Ustawa zajmuje się także m.in. zagadnieniem rozdzielania małoletnich matek, przebywających w zakładach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych, od ich nowonarodzonych dzieci. Zmianie ma ulec liczba rodzin objętych opieką asystentów rodziny oraz koordynatorów pieczy zastępczej. W projekcie znalazły się też rozwiązania ułatwiające współpracę pomiędzy samorządem gminnym a powiatowym. Projekt nakłada także zadania kontrolne na samorząd wojewódzki nad systemem sprawowania pieczy zastępczej. Projekt wpłynął do Sejmu 6 czerwca 2014 r. z inicjatywy grupy posłów KP PO i KP PSL. 10 lipca 2014 r. posłowie wnieśli autopoprawkę do projektu. Tego samego dnia w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbyło się pierwsze czytanie projektu.

Posłowie zapoznają się z Informacją o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2013 roku wraz ze stanowiskiem komisji. Dokument zawiera m.in. informacje o wybranych problemach w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz dane statystyczne dotyczące działalności TK w ubiegłym roku. Zgodnie z dokumentem w 2013 r. roku do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęło łącznie 480 wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych. Trzy czwarte spraw wniesiono w trybie skargi konstytucyjnej. Trybunał Konstytucyjny wydał w omawianym okresie sprawozdawczym 71 wyroków oraz 54 postanowienia o umorzeniu postępowania. Ponadto dwukrotnie sygnalizował potrzebę podjęcia inicjatywy ustawodawczej. Chodziło o usunięcie uchybień dotyczących mechanizmu poziomego wyrównywania dochodów jednostek samorządu terytorialnego (czyli tzw. janosikowego) oraz o uzupełnienie luki prawnej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podobnie jak w poprzednich latach, w 2013 r. nowe orzeczenia TK wymagały reakcji parlamentu i innych organów. Z inicjatywą ustawodawczą w celu wykonania orzeczenia Trybunału najbardziej aktywnie występował Senat oraz Rada Ministrów. Informacja obejmuje również pozaorzeczniczą działalność TK. W ramach niej Trybunał zorganizował lub współuczestniczył w 2013 r. w licznych przedsięwzięciach naukowych i popularyzatorskich. Dokument wpłynął do Sejmu 16 kwietnia 2014 r. 24 kwietnia 2014 r. został skierowany do rozpatrzenia przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisję Ustawodawczą, które zapoznały się z nim na wspólnym posiedzeniu 9 lipca 2014 r. Do przedstawienia sprawozdania Komisji na posiedzeniu Sejmu upoważniono posła Borysa Budkę.

Drugie czytanie rządowego projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków to kolejny punkt porządku dziennego 72. posiedzenia Sejmu. W projekcie ustawy zaproponowano rozwiązania, które zapewnią wdrożenie postanowień dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji w budynkach. Mają one przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej budynków przez rozszerzenie i udoskonalenie systemu certyfikacji energetycznej budynków oraz kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji. Efektem proponowanych regulacji ma być upowszechnienie informacji o jakości energetycznej budynków i ich części, o potencjalnych kosztach użytkowania, a także wytycznych dotyczących poprawy efektywności energetycznej. Właściciele i użytkownicy budynków zyskają wiedzę ułatwiającą im przeprowadzenie modernizacji. Rząd przyjął projekt 29 kwietnia 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 28 maja 2014 r. 3 czerwca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Infrastruktury. Pierwsze czytanie obyło się 10 czerwca 2014 r.

Izba rozpatrzy ponadto w drugim czytaniu poselski projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Projekt ma na celu usprawnienie funkcjonowania instytucji tzw. protokołu elektronicznego, czyli nagrywania obrazu i dźwięku z sali sądowej. Posłowie proponują modyfikację przepisów dotyczących udostępniania informacji o sprawach. Dokumenty zawierające informacje o sprawie, w tym treść protokołów i pism będą także udostępniane za pomocą systemu teleinformatycznego, czyli drogą elektroniczną. Ponadto strony będą mogły otrzymać – co do zasady – z akt sprawy zarówno zapis obrazu, jak i dźwięku. Posłowie proponują ponadto, by przewodniczący mógł zarządzić sporządzenie transkrypcji całości lub części protokołu sporządzonego w formie nagrania przebiegu rozprawy. W przypadku nagrywanych posiedzeń projekt dopuszcza możliwość wygłoszenia ustnego uzasadnienia. Strony, które zażądają jego doręczenia, otrzymają odpis wyroku wraz z transkrypcją uzasadnienia. Projekt wpłynął do Sejmu 11 grudnia 2013 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP Platforma Obywatelska. 11 lutego 2014 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Pierwsze czytanie odbyło się 20 marca 2014 r. podczas 64. posiedzenia Sejmu. Projekt trafił do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, która skierowała go do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego. Komisja przyjęła sprawozdanie 9 lipca 2014 r., w którym wnosi o przyjęcie projektu z poprawkami. Komisja zaproponowała m.in. określenie w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zasad pobierania opłat od wniosków o wydanie zapisów dźwięku i obrazu z przebiegu posiedzenia. W konsekwencji tytuł proponowanej ustawy został zmieniony na ustawę „o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych”. Posłowie zmodyfikowali ponadto m.in. zasady sporządzania transkrypcji protokołu. Proponują, by w sytuacji, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego orzekania w sprawie, przewodniczący mógł zarządzić sporządzenie transkrypcji odpowiedniej części protokołu sporządzonego uprzednio w formie nagrania przebiegu rozprawy. Sprawozdawcą komisji jest poseł Witold Pahl.

W drugim czytaniu Sejm rozpatrzy senacki projekt nowelizacji ustawy – Prawo atomowe. Projekt przenosi z rozporządzenia do ustawy regulacje dotyczące podmiotów uprawnionych do przeprowadzania kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych stosowanych przez jednostki ochrony zdrowia wykonujące zabiegi lub leczenie z zakresu radioterapii, medycyny nuklearnej, radiologii zabiegowej i rentgenodiagnostyki. Uprawnione do przeprowadzania kontroli będą: podmioty posiadające akredytację, fizycy medyczni i inżynierowie medyczni, a pod ich nadzorem również inne osoby określone w projekcie. Z listy uprawnionych - w stosunku do tej zawartej w rozporządzeniu - usunięto przedstawicieli dostawcy sprzętu lub użytkownika. Projekt określa też sposób wykonywania lub nadzorowania testów przez fizyków medycznych lub inżynierów medycznych. Ponadto projekt m.in. znosi obowiązek posiadania certyfikatów Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia przez fizyków medycznych. Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 30 lipca 2013 r., w którym TK zakwestionował uregulowanie kwestii podmiotów uprawnionych do kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych w rozporządzeniu – bez podstawy prawnej zawartej w ustawie. Projekt wpłynął do Sejmu 24 lutego 2014 r., a 25 marca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Zdrowia. 9 lipca 2014 r. komisja przeprowadziła pierwsze czytanie i skierowała projekt do podkomisji nadzwyczajnej powołanej do jego rozpatrzenia.

Izba rozpatrzy też Sprawozdanie z działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w roku 2013 wraz ze stanowiskiem komisji. Dokument przedstawia m.in. podstawy prawne działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz informacje dotyczące struktury organizacyjnej, pracowników i budżetu GIODO w 2013 r. Dokument prezentuje też dane statystyczne dotyczące działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w ubiegłym roku. Zgodnie ze sprawozdaniem w 2013 r. GIODO przeprowadził łącznie 173 kontrole zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (jest to nieznaczny wzrost w porównaniu z rokiem 2012, w którym takich kontroli przeprowadzono 165). Skontrolowane zostały m.in. jednostki Policji i podmioty przetwarzające dane osobowe w związku z wykorzystaniem technologii identyfikacji radiowej – RFID. Przeprowadzone w 2013 r. kontrole pokazują, że niemal 100 proc. skontrolowanych jednostek przetwarzało dane osobowe z wykorzystaniem systemów informatycznych. Przypadki przetwarzania danych osobowych wyłącznie w formie tradycyjnej (papierowej) dotyczyły jedynie kilku podmiotów. Znaczna część podmiotów skontrolowanych w 2013 r. (93,22 proc.) zastosowała wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych. Ponadto większość z nich wykorzystuje do tego celu systemy, nad którymi posiada wyłączną kontrolę. Dane zawarte w sprawozdaniu wskazują też, że w porównaniu z poprzednimi latami, w 2013 r. można zauważyć systematyczny wzrost liczby skarg, które wpływają do Biura GIODO. Wśród przyczyn, autorzy dokumentu wskazują przede wszystkim wzrost świadomości obywateli co do zasad ochrony danych osobowych i wzrost ich aktywności w dochodzeniu przysługujących im praw. Dokument wpłynął do Sejmu 30 czerwca 2014 r., a 1 lipca 2014 r. został skierowany do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 9 lipca 2014 r. komisja przyjęła sprawozdanie, w którym wnosi o przyjęcie dokumentu. Sprawozdawcą komisji będzie posłanka Zofia Czernow.

Izba zajmie się także Informacją dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2014 r. (przewodnictwo Grecji w Radzie Unii Europejskiej). Dokument podsumowuje przebieg i dokonania prezydencji greckiej oraz jej znaczenie dla interesów Polski w Unii Europejskiej. Opisuje też zaangażowanie naszego kraju w prace UE w tym okresie. Podczas przewodnictwa Grecji jednym z najważniejszych obszarów funkcjonowania UE była polityka gospodarczo-finansowa. Istotne było m.in. zakończenie prac nad wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2014-2020 oraz szeregiem aktów prawnych niezbędnych do budowy unii bankowej. Z punktu widzenia Polski szczególnie ważne było zapewnienie równowagi między członkami strefy euro a państwami spoza niej. W pierwszym półroczu 2014 r. prowadzone były też m.in. prace w obszarze rynku wewnętrznego – nad projektami wynikającymi z Aktów o Jednolitym Rynku I i II. Polska bardzo pozytywnie ocenia przyspieszenie prac nad wszystkimi inicjatywami rozszerzającymi i integrującymi rynek wewnętrzny, będący motorem wzrostu polskiej gospodarki. Ponadto Informacja wskazuje, że na arenie międzynarodowej przewodnictwo Grecji było zdominowane aktywnością UE związaną z wydarzeniami na Ukrainie i nasilającym się kryzysem Ukraina – Rosja. To m.in. podejmowane w tym okresie przy aktywnym udziale, bądź z inicjatywy Polski, działania wspierające stabilizację wewnętrzną oraz suwerenność ekonomiczną i polityczną Ukrainy. Dla Polski niezwykle istotne było podpisanie umowy stowarzyszeniowej między Ukrainą i UE. W dokumencie przedstawiono także trwający podczas prezydencji greckiej proces kształtowania instytucji UE, w tym wybory do Parlamentu Europejskiego oraz zmiany na najważniejszych stanowiskach w Unii. Zdaniem Polski przyszła agenda UE powinna obejmować m.in. wzmocnienie bezpieczeństwa UE, również w wymiarze energetycznym, pobudzenie wzrostu gospodarczego, zwiększenie zatrudnienia oraz dokończenie budowy jednolitego rynku i rozwijanie go w nowych obszarach. Dokument wpłynął do Sejmu 4 lipca 2014 r. 7 lipca 2014 r. został skierowany do rozpatrzenia przez Komisję do Spraw Unii Europejskiej.

Posłowie zajmą się w drugim czytaniu rządowym projektem ustawy o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, sporządzonej w Abu Zabi dnia 13 stycznia 2013 r. Celem projektu jest wyrażenie przez Sejm zgody na ratyfikację przez prezydenta przedmiotowej Umowy. Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej jest organizacją międzynarodową powołaną 26 stycznia 2009 r. w celu promowania wszechstronnego i zrównoważonego wykorzystania energii odnawialnej. Priorytetowym kierunkiem jej działań jest pomoc krajom uprzemysłowionym i rozwijającym się w zrównoważonym rozwoju technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. W skład Agencji wchodzi 128 państw, w tym Polska. Umowa, której ratyfikacja jest przedmiotem rozpatrywanego przez Sejm projektu ustawy, zawiera 12 artykułów określających przywileje i immunitety Agencji oraz osób, których funkcje są związane z jej działalnością. Zdaniem wnioskodawcy ratyfikowanie przez Polskę Umowy nie spowoduje konieczności dokonania zmian w obowiązującym ustawodawstwie ani obciążenia finansowego państwa. Projekt wpłynął do Sejmu 12 czerwca 2014 r. a następnie został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Gospodarki oraz Komisji Spraw Zagranicznych. 9 lipca br. Komisje przyjęły projekt bez poprawek. Sprawozdanie przedstawi poseł Andrzej Czerwiński.

W porządku bieżącego posiedzenia jest także łączna dyskusja nad rozpatrywanymi w pierwszym czytaniu dwoma poselskimi projektami ustaw, dotyczącymi funkcjonowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Posłowie zajmą się projektem nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest zaproponowanie zachowania osobowości prawnej PFRON oraz jego organów, tj. zarządu i rady nadzorczej. Wnioskodawcy argumentują, że zmiany te pomogą utrzymać stabilny i silny system zarządzania środkami Funduszu. Ewentualne przyjęcie projektu oznaczałoby odstąpienie od oczekujących na wejście w życie 1 stycznia 2015 r. zasadniczych zmian pozbawiających PFRON osobowości prawnej i przekształcających go w wyodrębniony rachunek bankowy. W projekcie znalazł się też przepis zwalniający z podatku CIT dochody Funduszu w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej. Projekt wpłynął do Sejmu 11 lipca 2014 r. z inicjatywy grupy posłów KP PO. 18 lipca br. został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadni poseł Sławomir Piechota.

W tej samej dyskusji posłowie omówią w pierwszym czytaniu poselski projekt nowelizacji Przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych. Wnioskodawcy proponują przesunięcie o 5 lat – z 1 stycznia 2015 r. na początek 2020 r. – momentu wejścia w życie zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Oczekujące na wejście w życie przepisy m.in. pozbawiają PFRON osobowości prawnej. Zdaniem wnioskodawców przyjęcie proponowanej zmiany wzmocni poczucie bezpieczeństwa pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Projekt wniosła 11 lipca 2014 r. grupa posłów KP SLD. 18 lipca br. został on skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł Tadeusz Tomaszewski.

W porządku obrad znalazło się też pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego. Proponowane rozwiązania mają zastąpić obowiązującą ustawę z 1986 r. Zdaniem rządu większość przepisów wymaga modyfikacji ze względu na zmiany społeczno-prawne oraz postęp technologiczny. Najważniejsze regulacje nowej ustawy to elektroniczna rejestracja aktów stanu cywilnego: aktów urodzeń, małżeństw i zgonów. W tej samej formie mają być udostępniane obywatelom odpisy aktów. Proponowane zmiany mają umożliwić szybsze i prostsze załatwianie spraw w urzędach stanu cywilnego. Projekt przewiduje też m.in. możliwość zawarcia małżeństwa poza urzędem stanu cywilnego, w miejscu gwarantującym zachowanie powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Nowe regulacje mają wejść w życie 1 stycznia 2015 r. Rząd przyjął projekt 15 lipca 2014 r. Do Sejmu wpłynął on 18 lipca br., a 21 lipca został skierowany do pierwszego czytania. W pracach nad projektem rząd reprezentuje minister spraw wewnętrznych.

Kolejnym punktem 72. posiedzenia Sejmu będzie trzecie czytanie poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej. W myśl projektu Polska Agencja Kosmiczna (POLSA, z ang. Polish Space Agency) będzie realizować zadania państwa w zakresie badań przestrzeni kosmicznej. Agencja będzie działać na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i satelitarnych oraz ich zastosowania dla celów użytkowych, przemysłowych, obronnych i naukowych. Projekt przewiduje, że POLSA będzie m.in.: koordynować polską politykę kosmiczną realizowaną w ramach programów krajowych, unijnych i międzynarodowych (w tym w ramach polskiego członkostwa w Europejskiej Agencji Kosmicznej i Unii Europejskiej). Zadaniem Agencji ma być również podejmowanie oraz wspieranie działań na rzecz promocji polskiego przemysłu kosmicznego i myśli naukowej w dziedzinie badań przestrzeni kosmicznej. POLSA będzie też wykonywać zadania z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa. Jak podkreślają wnioskodawcy, agencja będzie pomagać środowiskom naukowym oraz przedsiębiorstwom w pozyskiwaniu finansowania i zamówień oraz wdrażaniu technologii kosmicznych. Obecnie zadania te są rozproszone między różne instytucje państwowe. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 23 kwietnia 2014 r. na posiedzeniu Sejmu, po czym trafił on do Komisji: Gospodarki i Obrony Narodowej. 29 maja 2014 r. komisje przyjęły projekt z poprawkami o charakterze redakcyjnym i doprecyzowującym. 11 lipca 2014 r. na 71. posiedzeniu Sejmu, odbyło się drugie czytanie projektu, podczas którego nie zgłoszono do niego poprawek.

Ponadto, posłowie rozpatrzą kandydaturę Wojciecha Wiewiórowskiego na stanowisko Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Obecna kadencja GIODO upływa 4 sierpnia 2014 r. Kandydatura W. Wiewiórowskiego została zgłoszona 3 lipca 2014 r. przez posłów KP Platforma Obywatelska. 7 lipca 2014 r. dokument został skierowany do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu rozpatrzenia. 9 lipca 2014 r. komisja wydała opinię pozytywną. Opinię komisji przedstawi na forum Sejmu posłanka Ligia Krajewska.

Podczas 72. posiedzenia Sejmu posłowie zajmą się również sprawozdaniami Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich w sprawie 2 wniosków Komendanta Głównego Policji o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie. Pierwszy z nich wpłynął do Marszałka Sejmu 3 kwietnia 2014 r. i dotyczy posła Tadeusza Iwińskiego. Komisja rozpatrzyła ten wniosek 9 lipca br. i proponuje jego odrzucenie. Drugi z wniosków wpłynął do Sejmu 5 maja 2014 r. i dotyczy wykroczenia popełnionego przez posła Wojciecha Penkalskiego. Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich rozpatrzyła ten wniosek 9 lipca 2014 r. i przedkłada propozycję jego przyjęcia. Oba wnioski dotyczą wykroczeń w ruchu drogowym. Sprawozdania na posiedzeniu Sejmu przedstawią odpowiednio poseł Stanisław Chmielewski i posłanka Jolanta Szczypińska.

Posłom zostanie ponadto przedstawiona informacja Prokuratora Generalnego o ostatnich działaniach prowadzonych przez organy Prokuratury wobec posła Jana Burego.

W pierwszym czytaniu Sejm będzie też pracować nad poselskim projektem uchwały w sprawie powołania komisji śledczej. Zadania komisji obejmowałyby: zbadanie okoliczności, jakie towarzyszyły powstaniu projektu ustawy o likwidacji WSI i weryfikacji ich kadr, powstaniu i publikacji „Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku o Wojskowych Służbach Informacyjnych w zakresie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 1-10 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku „Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego” oraz o innych działaniach wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”, zbadanie okoliczności weryfikacji kadr WSI przez Komisję Weryfikacyjną w okresie od 21 lipca 2006 r. do 30 czerwca 2008 r. oraz skutków tych działań, jak również zbadanie przyczyn umorzenia śledztwa o sygnaturze Ap V Ds. 49/09 prowadzonego przez Prokuraturę Apelacyjną w Warszawie w związku z wynikami śledztw prowadzonych przez prokuratury wojskowe i rozstrzygnięciami sądów cywilnych, w aspekcie zagrożenia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt wpłynął do Sejmu 10 stycznia 2014 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP TR i KP SLD. 13 maja 2014 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnienie przedstawi poseł Artur Dębski.

Sejm wysłucha ponadto informacji bieżącej w sprawie sytuacji dochodowej osób utrzymujących się ze świadczeń emerytalnych i rentowych. O przedstawienie informacji wnioskował KP PiS. Na posiedzeniu posłowie będą również zadawać przedstawicielom rządu pytania na temat aktualnych kwestii, m.in. kontraktowania z NFZ świadczeń z zakresu długoterminowej opieki pielęgniarskiej, a także polityki prowadzonej przez Grupę Kapitałową Tauron Polska Energia SA w zakresie produkcji energii. Poselskie pytania w sprawach bieżących mają dotyczyć też np. świadczeń pielęgnacyjnych oraz planowanej na 2015 r. podwyżki stawek podatku akcyzowego na papierosy i tytoń.

Zdjęcia: Rafał Zambrzycki.

Transmisja z posiedzenia Sejmu RP

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA POSIEDZENIE SEJMU 72 TELEWIZJA

 
• POLSKA
 

WCHODZI W ŻYCIE USTAWA O ZASADACH PROWADZENIA ZBIÓREK PUBLICZNYCH


USTAWA LIBERALIZUJE ZASADY PRZEPROWADZANIA ZBIÓREK PUBLICZNYCH. WPROWADZA ROZWIĄZANIA UŁATWIAJĄCE ORGANIZOWANIE AKCJI CHARYTATYWNYCH I ZAPEWNIAJĄCE WSZYSTKIM ŁATWY DOSTĘP DO INFORMACJI O TAKICH PRZEDSIĘWZIĘCIACH ORAZ ICH EFEKTACH


Zgodnie z ustawą, zbiórką publiczną ma być gromadzenie ofiar w gotówce lub naturze, w miejscu publicznym, a także zbieranie ofiar na cele religijne. Ofiary muszą być zbierane na cel zgodny z prawem i pozostający w sferze zadań publicznych. Według ustawy, uprawnionymi do prowadzenia zbiórek publicznych będą: organizacje zajmujące się działalnością charytatywną i społeczną oraz komitety społeczne do tego powołane.

Zbiórka publiczna nie będzie wymagała pozwolenia. Zamiast tego ustawa wprowadza zasadę zgłoszenia kwesty drogą elektroniczną albo w formie papierowej. Minister administracji i cyfryzacji ma obowiązek zamieścić pełną informację o zbiórce, w tym sprawozdanie o jej wynikach, na portalu administrowanym przez resort.

Podmiot prowadzący zbiórkę publiczną będzie musiał przygotować dwa rodzaje sprawozdań i przekazać je do MAC. Sprawozdanie ze zbiórki określające wysokość i rodzaj zebranych środków lub darów ma być doręczone w ciągu 30 dni od zakończenia zbiórki. Natomiast sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych środków i darów ma być dostarczone w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego w przypadku organizacji lub w ciągu roku od zakończenia zbiórki w przypadku komitetów społecznych.

Akcje charytatywne związane z przekazywaniem datków za pomocą sms-ów oraz wpłat na konto, gdzie przepływ pieniędzy jest rejestrowany, nie będą podlegały ustawowym ograniczeniom i wymagały zgłoszenia. Do zbiorek nie będą także zaliczane tego rodzaju akcje przeprowadzane w szkołach oraz wśród znajomych na terenie prywatnym. Zbiórką publiczną nie będzie też zbieranie ofiar w urzędach publicznych, jeśli będzie ono odbywało się w ramach tzw. zbiórek koleżeńskich. Pieniądze zebrane przez organizacje, które nie dokonały rozliczenia ze zbiorki, będą przekazywane m.in. instytucjom pomocy społecznej.

Sejm uchwalił ustawę 14 marca 2014 r. Prezydent podpisał ustawę 1 kwietnia 2014 r.

Przepisy wchodzą w życie 18 lipca 2014 r.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

USTAWA ZBIÓRKA PUBLICZNA ZBIÓRKI PUBLICZNE WCHODZI W ŻYCIE

 
• POLSKA
 

DZISIAJ WIDAĆ, ŻE PRÓBA DESTABILIZACJI UKRAINY TO PROBLEM GLOBALNY


MOŻNA MIEĆ NADZIEJĘ, ŻE PO KATASTROFIE SAMOLOTU NIEKTÓRYM KRĘGOM POLITYCZNYM SPADNĄ Z OCZU ŁUSKI ZŁUDZEŃ CO DO RZECZYWISTEGO CHARAKTERU KONFLIKTU NA WSCHODZIE UKRAINY - POWIEDZIAŁ PREZYDENT BRONISŁAW KOMOROWSKI PO PIĄTKOWYM SPOTKANIU Z PREMIEREM DONALDEM TUSKIEM


Na konferencji prasowej w ogrodach Belwederu Bronisław Komorowski podkreślił, że próby oderwania niektórych terytoriów Ukrainy przez separatystów rosyjskich doprowadziły do skutków dotykających wiele krajów daleko położonych od sąsiedztwa rosyjskiego.- Dzisiaj widać, że to nie jest problem tylko Ukrainy - mówił Bronisław Komorowski...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

UKRAINA SAMOLOT KATASTROFA ZESTRZELENIE SAMOLOTU WYPADEK UKRAINIE PREZYDENT BRONISŁAW KOMOROWSKI PREMIER DONALD TUSK ROSJA KONFLIKT DEMOKRACJA DESTABILIZACJA PASAŻERSKI PASAŻERSKIEGO PASAŻEROWIE CYWIL CYWILNI CYWILE POLITYKA KREML SEPARATYSCI POLSKA PREZYDENT BARACK OBAMA USA NATO NEWPORT OBRONA KRAJU BEZPIECZEŃSTWO EUROPA ŚRODKOWA SZCZYT

 
• POLSKA
 

72 POSIEDZENIE SEJMU RP


PORZĄDEK DZIENNY 72. POSIEDZENIA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIACH 22, 23, 24 I 25 LIPCA 2014 R. (WTOREK - PIĄTEK)


Początek obrad w dniu 22 lipca 2014 r. o godz. 9.00.Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr 2445, 2495 i 2601)- sprawozdawca poseł Krystyna Skowrońska...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM POSIEDZENIE SEJMU RP TRANSMISJA NA ŻWYO TELEWIZJA SEJMOWA TV LIVE POLITYKA POLITYK POLITYKI POLITYCZNA

 
• POLSKA
 

71. POSIEDZENIE - POSŁOWIE ZAKOŃCZYLI OBRADY


ODRZUCENIE WNIOSKU W SPRAWIE TZW. KONSTRUKTYWNEGO WOTUM NIEUFNOŚCI DLA RZĄDU ORAZ WNIOSKU O WYRAŻENIE WOTUM NIEUFNOŚCI SZEFOWI MSW TO TYLKO NIEKTÓRE DECYZJE PODJĘTE DZIŚ PRZEZ SEJM. W OSTATNIM DNIU 71. POSIEDZENIA IZBY POSŁOWIE PRZYJĘLI TAKŻE M.IN. PRZEPISY LIKWIDUJĄCE OPŁATY ZA STUDIOWANIE NA DRUGIM KIERUNKU. SEJM UCHWALIŁ RÓWNIEŻ USTAWĘ O PETYCJACH. PONADTO IZBA PRACOWAŁA W DRUGIM CZYTANIU NAD TZW. PAKIETEM KOLEJKOWYM, KTÓREGO CELEM JEST M.IN. SKRÓCENIE KOLEJEK DO LEKARZY SPECJALISTÓW, ZAPEWNIENIE SZCZEGÓLNEJ OPIEKI DLA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH I ROZSZERZENIE UPRAWNIEŃ PIELĘGNIAREK


Posłowie uchwalili nowelizację ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja znosi opłatę za drugi i kolejne kierunki studiów, co ma związek z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 5 czerwca 2014 r. Ustawa ma również wzmocnić szanse studentów i absolwentów na rynku pracy, dostosowując kształcenie do jego wymogów...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

NA ŻYWO TRANSMISJA POSIEDZENIE SEJMU RP SEJM SEJMOWE OBRADA OBRADY UCHWAŁA UCHWAŁY CZYTANIE POPRAWKA POPRAWKI PRZEPIS PRZEPISY LIVE TELEWIZJA TV

 
• POLSKA
 

DRUGI DZIEŃ 71. POSIEDZENIA SEJMU


POSŁOWIE PRACOWALI DZIŚ NAD ZMIANAMI M.IN. W USTAWIE – PRAWO O ADWOKATURZE ORAZ O RADCACH PRAWNYCH, A TAKŻE – KODEKS KARNY. SEJM ROZPATRZYŁ TEŻ SENACKIE POPRAWKI M.IN. DO USTAWY – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ – KODEKS WYBORCZY. IZBA WYSŁUCHAŁA TEŻ INFORMACJĘ Z DZIAŁALNOŚCI SĄDU NAJWYŻSZEGO W 2013 R


Posłowie rozpatrzyli w pierwszym czytaniu senacki projekt nowelizacji ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych. Celem projektu jest usprawnienie i przyspieszenie postępowań dyscyplinarnych w samorządach adwokatów i radców prawnych. Proponowane rozwiązania mają też wzmocnić organy tych samorządów zawodowych odpowiedzialne za postępowania dyscyplinarne...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM OBRADA OBRADY SEJMU UCHWAŁA UCHWAŁY RP TRANSMISJA NA ŻYWO TV TELEWIZJA

 
• POLSKA
 

71. POSIEDZENIE SEJMU – PIERWSZY DZIEŃ OBRAD


PIERWSZEGO DNIA 71. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE ZAJMOWALI SIĘ M.IN. RZĄDOWYMI PROPOZYCJAMI, KTÓRYCH CELEM JEST UŁATWIENIE OSOBOM DOJRZAŁYM DOSTĘPU DO STUDIÓW WYŻSZYCH. IZBA ROZPATRZYŁA TEŻ WNIOSEK DOTYCZĄCY TZW. KONSTRUKTYWNEGO WOTUM NIEUFNOŚCI WOBEC RZĄDU ORAZ WNIOSEK O WYRAŻENIE WOTUM NIEUFNOŚCI WOBEC SZEFA MSW


W głosowaniach otwierających posiedzenie posłowie zdecydowali o niewłączaniu do porządku obrad informacji Rady Ministrów na temat inwestycji w korytarz transportowy od Sławkowa do granicy z Republiką Czeską...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM POSIEDZENIE SEJMU OBRADY RP TRANSMISJA NA ŻYWO TELEWIZJA

 
• POLSKA
 

68. POSIEDZENIE SEJMU - PIERWSZY DZIEŃ OBRAD


DRUGIE CZYTANIE PROJEKTU ZMIAN W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY, KTÓRE WPROWADZAJĄ DARMOWY PODRĘCZNIK, PROPOZYCJE NOWYCH REGULACJI, KTÓRE ZWIĘKSZĄ OCHRONĘ ROSZCZEŃ PRACOWNICZYCH W RAZIE NIEWYPŁACALNOŚCI PRACODAWCY ORAZ PROJEKT ZMIAN W USTAWIE O SĄDZIE NAJWYŻSZYM TO TYLKO NIEKTÓRE PUNKTY PIERWSZEGO DNIA 68. POSIEDZENIA SEJMU


Posłowie zdecydowali też o skierowaniu do dalszych prac w Komisji Infrastruktury rządowego projektu nowelizacji ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2013 r., kwestionujący upoważnienie do określenia w rozporządzeniu, a nie w ustawie, opłat za czynności związane m.in. z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM POSIEDZENIE OBRADY POSIEDZENIA TRANSMISJA Z OBRAD NA ŻYWO TELEWIZJA

 
• POLSKA
 

TRWAJĄ OBRADY 68. POSIEDZENIA SEJMU


WPROWADZENIE DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH TO TYLKO JEDNA Z PROPOZYCJI ZMIAN W PRAWIE, KTÓRYMI ZAJMĄ SIĘ POSŁOWIE NA 68. POSIEDZENIU SEJMU. IZBA ROZPATRZY TAKŻE M.IN. OBYWATELSKI PROJEKT DOPUSZCZAJĄCY TZW. UBÓJ RYTUALNY. SEJM BĘDZIE RÓWNIEŻ PRACOWAĆ NAD TRZEMA PROPOZYCJAMI NOWELIZACJI KODEKSU WYBORCZEGO DOTYCZĄCYMI ROZSZERZENIA STOSOWANIA GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO, REGULACJI UPRAWNIEŃ MĘŻÓW ZAUFANIA ORAZ WYGASZANIA MANDATU WÓJTA Z POWODU TRWAŁEJ NIEZDOLNOŚCI DO SPRAWOWANIA URZĘDU. PRZEDMIOTEM PRAC POSŁÓW BĘDZIE TEŻ PROJEKT NOWELIZACJI KONSTYTUCJI, KTÓRY MA UNIEMOŻLIWIĆ PRYWATYZACJĘ I KOMERCJALIZACJĘ LASÓW PAŃSTWOWYCH. W PRZERWIE POSIEDZENIA, ZAPLANOWANEJ NA CZWARTEK, ZBIERZE SIĘ ZGROMADZENIE NARODOWE DLA UCHWALENIA REGULAMINU ZGROMADZENIA NARODOWEGO ZWOŁANEGO W CELU WYSŁUCHANIA ORĘDZIA PREZYDENTA RP 4 CZERWCA W ZWIĄZKU Z 25. ROCZNICĄ PIERWSZYCH WOLNYCH WYBORÓW


W głosowaniach otwierających posiedzenie Izba zdecyduje m.in., czy do porządku obrad zostanie włączona Informacja Rady Ministrów na temat ubóstwa polskich dzieci.Sejm rozstrzygnie również w sprawie wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu rządowego projektu nowelizacji ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2013 r...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

POSIEDZENIE SEJMU OBRADY POSIEDZENIA SEJM RP POLSKA

Imieniny dziś obchodzi:   Maria Magdalena Albin Pankracy Milena
 
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI - JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY 
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA - 29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA 
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN - EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH 
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH
 

ShortNews

 

SPOTKANIE PREZYDENTÓW PAŃSTW BAŁTYCKICH, GRUPY WYSZEHRADZKIEJ, BUŁGARII I RUMUNII – AKREDYTACJE

22 lipca 2014 r. (wtorek) w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski spotka się z prezydentami państw bałtyckich, Grupy Wyszehradzkiej, Bułgarii i Rumunii. Spotkanie dotyczy wrześniowego szczytu NATO w Newport.

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NOMINACJI GENERALSKICH

21 lipca 2014 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Belwederze Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczy akty mianowania na stopnie generalskie funkcjonariuszom Policji.

SPOTKANIE PREZYDENTA RP Z AMBASADORAMI RP

21 lipca br. (poniedziałek) o godz. 11.30 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski spotka się z Ambasadorami RP uczestniczącymi w dorocznej naradzie organizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

dodaj ShortNews'a
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI - EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL - WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY 
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH - PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL 
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL
DEBATA PJN PSL - WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL 
DEBATA PJN PSL
WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA - PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA
PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH - JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ 
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI - POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ 
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ
 
 
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE - POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE
POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE - POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE
POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA - ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW 
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA
ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW
HAPPENING PIKIETA POD PZPN - HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI 
HAPPENING PIKIETA POD PZPN
HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
 

ShortNews

 

WIZYTA OFICJALNA PREZYDENTA REPUBLIKI SŁOWACKIEJ

15 lipca 2014 roku (wtorek) wizytę oficjalną w Polsce złoży Prezydent Republiki Słowackiej Andriej Kiska.

WIZYTA PREZYDENTA RP W REPUBLICE FRANCUSKIEJ

6 czerwca 2014 r. (piątek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski złoży wizytę w Republice Francuskiej z okazji 70. rocznicy lądowania wojsk alianckich w Normandii.

PREZYDENT RP WRĘCZY NAGRODĘ SOLIDARNOŚCI

3 czerwca 2014 r. (wtorek) o godz. 18.00 podczas uroczystej Gali na Zamku Królewskim w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczy Nagrodę Solidarności ukraińskiemu liderowi walki o prawa Tatarów Krymskich Mustafie Dżemilewowi.

PREZYDENT RP NA GALI „SPORTOWY SUKCES 25-LECIA”

2 czerwca 2014 r. (poniedziałek) o godz. 20.00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski weźmie udział w uroczystej Gali podsumowującej plebiscyt na „Sportowy Sukces 25-lecia” (Stadion Narodowy w Warszawie).

WIZYTA PREZYDENTA RP W POZNANIU

2 czerwca 2014 roku (poniedziałek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odwiedzi Poznań.

UDZIAŁ PREZYDENTA RP W GALI „LUDZIE WOLNOŚCI”

1 czerwca 2014 r. (niedziela) o godz. 20.00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski weźmie udział w uroczystym ogłoszeniu laureatów plebiscytu telewizji TVN i Gazety Wyborczej „Ludzie Wolności” (ul. Wspólna 62, budynek Ufficio Primo).

UDZIAŁ PREZYDENTA RP Z MAŁŻONKĄ W ŚWIĘCIE DZIĘKCZYNIENIA

1 czerwca 2014 r. (niedziela) o godz. 12.00 w Świątyni Opatrzności Bożej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wraz z Małżonką weźmie udział w Mszy św. dziękczynnej za kanonizację Jana Pawła II oraz za 25 lat Wolności.

dodaj ShortNews'a
TAGI videoTAGI video
  
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI - POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH 
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O KOMISJI GOSPODARKI 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O KOMISJI GOSPODARKI
SEJMOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ŁUSZCZYCY - KONFERENCJA PRASOWA SEJMOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ŁUSZCZYCY 
SEJMOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ŁUSZCZYCY
KONFERENCJA PRASOWA SEJMOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ŁUSZCZYCY
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - SPÓR NA NIBY? KONFERENCJA PRASOWA 
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - SPÓR NA NIBY? KONFERENCJA PRASOWA
TAGI artykułyTAGI artykuły
  
KATARZYNA IZYDORCZYK - KATARZYNA IZYDORCZYK ZAŁOŻYCIEL NOWEJ PLATFORMY PROGRAMOWEJ SLD 
KATARZYNA IZYDORCZYK
KATARZYNA IZYDORCZYK ZAŁOŻYCIEL NOWEJ PLATFORMY PROGRAMOWEJ SLD
MARIUSZ GRZEGORCZYK - MARIUSZ GRZEGORCZYK O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O MARSZU KIBICY ROSYJSKICH 
MARIUSZ GRZEGORCZYK
MARIUSZ GRZEGORCZYK O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O MARSZU KIBICY ROSYJSKICH
JANUSZ KORWIN-MIKKE - JANUSZ KORWIN-MIKKE NA TEMAT 4 CZERWCA 1989 ROKU ORAZ O EURO 2012 
JANUSZ KORWIN-MIKKE
JANUSZ KORWIN-MIKKE NA TEMAT 4 CZERWCA 1989 ROKU ORAZ O EURO 2012
SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY - XVIII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY 
SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY
XVIII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY
POSEŁ LESZEK MILLER - POSEŁ LESZEK MILLER O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O LIŚCIE PREZYDENTA USA 
POSEŁ LESZEK MILLER
POSEŁ LESZEK MILLER O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O LIŚCIE PREZYDENTA USA
TAGI ShortNewsTAGI ShortNews
 
 
 
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI - POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI NA TEMAT USTAWY EMERYTALNEJ ORAZ O PARADZIE RÓWNOŚCI 
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI NA TEMAT USTAWY EMERYTALNEJ ORAZ O PARADZIE RÓWNOŚCI
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI - EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI NA TEMAT LISTU BARACKA OBAMY Z PRZEPROSINAMI ORAZ O EURO 2012 
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI NA TEMAT LISTU BARACKA OBAMY Z PRZEPROSINAMI ORAZ O EURO 2012
MŁODZI INNOWACYJNI - POLITYCZNA.TV NA FORUM MŁODYCH INNOWACYJNYCH 
MŁODZI INNOWACYJNI
POLITYCZNA.TV NA FORUM MŁODYCH INNOWACYJNYCH
POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI - POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI O BLOKADZIE SEJMU ORAZ O EURO 
POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI
POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI O BLOKADZIE SEJMU ORAZ O EURO
POSEŁ ADAM HOFMAN - POSEŁ ADAM HOFMAN NA TEMAT MANIPULACJI TELEFONU PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO 
POSEŁ ADAM HOFMAN
POSEŁ ADAM HOFMAN NA TEMAT MANIPULACJI TELEFONU PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO
POSEŁ MACIEJ BANASZAK - POSEŁ MACIEJ BANASZAK O PRZYGOTWANIACH POLSKI DO EURO ORAZ O KONGRESIE RUCHU PALIKOTA 
POSEŁ MACIEJ BANASZAK
POSEŁ MACIEJ BANASZAK O PRZYGOTWANIACH POLSKI DO EURO ORAZ O KONGRESIE RUCHU PALIKOTA
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI - POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I NAGRAŃ NA TELEFONIE LECHA KACZYŃSKIEGO 
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I NAGRAŃ NA TELEFONIE LECHA KACZYŃSKIEGO
POSŁANKA AGNIESZKA POMASKA - POSŁANKA AGNIESZKA POMASKA NA TEMAT EURO 2012 I O SPADKU POPARCIA 
POSŁANKA AGNIESZKA POMASKA
POSŁANKA AGNIESZKA POMASKA NA TEMAT EURO 2012 I O SPADKU POPARCIA
POSEŁ PIOTR SZELIGA - POSEŁ PIOTR SZELIGA O EURO 2012 
POSEŁ PIOTR SZELIGA
POSEŁ PIOTR SZELIGA O EURO 2012
POSEŁ ŁUKASZ ZBONIKOWSKI - POSEŁ ŁUKASZ ZBONIKOWSKI NA TEMAT POLSKI W EURO 2012 ORAZ TELEFONU PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO 
POSEŁ ŁUKASZ ZBONIKOWSKI
POSEŁ ŁUKASZ ZBONIKOWSKI NA TEMAT POLSKI W EURO 2012 ORAZ TELEFONU PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO
 
TAGI wyszukiwarkiTAGI wyszukiwarki
  
 
 
 
start
na żywo
archiwum vod
czytelnia artykułów
zarejestruj nowe konto
praca
reklama
kontakt
o polityczna.tv
przepisy prawne
polityczna.tv - obiektywna polityka
banery
dodatki
logotypy
kanały rss
twitter
youtube
facebook
TV over IP
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 
SEJM NA ŻYWO OBRADY SEJMU TRANSMISJA TRANSMISJE PRZEKAZ PRZEKAZY LIVE ONLINE ON-LINE POSIEDZENIE POSIEDZENIA SEJMOWA POSEŁ POSŁANKA POSŁOWIE POSŁANKI MARSZAŁEK PREZYDENT PREMIER