SEJM NA ŻYWO OBRADY SEJMU TRANSMISJA TRANSMISJE PRZEKAZ PRZEKAZY LIVE ONLINE ON-LINE POSIEDZENIE POSIEDZENIA SEJMOWA POSEŁ POSŁANKA POSŁOWIE POSŁANKI MARSZAŁEK PREZYDENT PREMIER
 
PIS - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.SLD - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.RPP - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PO - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PSL - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.SP - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PTV - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco. kontaktfacebookYouTubegoogle+twitterdodaj ShortNewsdodaj artykułdodaj videotransmituj na żywomoje konto
 
 
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 KURS EURO EURKURS WALUTY EUR: 4,0161KURS WALUTY EUR: 4,0161KURS WALUTY EUR: 4,0161KURS WALUTY EUR: 4,0161KURS WALUTY EUR: 4,0161KURS WALUTY EUR: 4,0161 KURS DOLARA AMERYKAŃSKIEGO USDKURS WALUTY USD: 3,6895KURS WALUTY USD: 3,6895KURS WALUTY USD: 3,6895KURS WALUTY USD: 3,6895KURS WALUTY USD: 3,6895KURS WALUTY USD: 3,6895 KURS FUNTA BRYTYJSKIEGO GBPKURS WALUTY GBP: 5,5876KURS WALUTY GBP: 5,5876KURS WALUTY GBP: 5,5876KURS WALUTY GBP: 5,5876KURS WALUTY GBP: 5,5876KURS WALUTY GBP: 5,5876 
 KURS FRANKA SZFAJCARSKIEGO CHFKURS WALUTY CHF: 3,8732KURS WALUTY CHF: 3,8732KURS WALUTY CHF: 3,8732KURS WALUTY CHF: 3,8732KURS WALUTY CHF: 3,8732KURS WALUTY CHF: 3,8732 KURS DOLARA KANADYJSKIEGO CADKURS WALUTY CAD: 3,0426KURS WALUTY CAD: 3,0426KURS WALUTY CAD: 3,0426KURS WALUTY CAD: 3,0426KURS WALUTY CAD: 3,0426KURS WALUTY CAD: 3,0426 KURS JEN JENA JAPOŃSKIEGO JPY (100 JENÓW)KURS WALUTY JPY: 3,0880KURS WALUTY JPY: 3,0880KURS WALUTY JPY: 3,0880KURS WALUTY JPY: 3,0880KURS WALUTY JPY: 3,0880KURS WALUTY JPY: 3,0880 
zaloguj sięzarejestruj się
2015-04-26 • 17:36:56 • GMT +1
 
 
strona głównana żywoarchiwum vodczytelnia artykułówzarejestruj się
 
reklama
 
 
sejm|senat|konferencje|komisje
  
 
 
 
http://polityczna.tv/transmisja/sejm/
 
SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA ŻYWO

Transmisja aktywna jest podczas posiedzeń Sejmu. Źródło Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
 
 
• POLSKA
 
91. POSIEDZENIE SEJMU ROZWIĄZANIA POMAGAJĄCE RODZICOM GODZIĆ PRACĘ Z WYCHOWYWANIEM DZIECI ORAZ OGRANICZAJĄCE ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW NA UMOWY CZASOWE TO TYLKO NIEKTÓRE PROPOZYCJE, KTÓRYMI ZAJMĄ SIĘ POSŁOWIE NA 91. POSIEDZENIU SEJMU. IZBA ROZPATRZY TEŻ M.IN. PROJEKT UMOŻLIWIAJĄCY WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI POLSKIEJ GOSPODARKI PRZEZ WSPÓŁPRACĘ NAUKI Z BIZNESEM, A TAKŻE USPRAWNIENIE DZIAŁALNOŚCI FISKUSA I ZWIĘKSZENIE WSPARCIA DLA PODATNIKÓW W REALIZACJI ICH OBOWIĄZKÓW. PONADTO, POSŁOWIE ZAPOZNAJĄ SIĘ Z INFORMACJĄ SZEFA MSZ O ZADANIACH POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ W 2015 R. I PRZEPROWADZĄ NAD NIĄ DEBATĘ

91. POSIEDZENIE SEJMU


ROZWIĄZANIA POMAGAJĄCE RODZICOM GODZIĆ PRACĘ Z WYCHOWYWANIEM DZIECI ORAZ OGRANICZAJĄCE ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW NA UMOWY CZASOWE TO TYLKO NIEKTÓRE PROPOZYCJE, KTÓRYMI ZAJMĄ SIĘ POSŁOWIE NA 91. POSIEDZENIU SEJMU. IZBA ROZPATRZY TEŻ M.IN. PROJEKT UMOŻLIWIAJĄCY WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI POLSKIEJ GOSPODARKI PRZEZ WSPÓŁPRACĘ NAUKI Z BIZNESEM, A TAKŻE USPRAWNIENIE DZIAŁALNOŚCI FISKUSA I ZWIĘKSZENIE WSPARCIA DLA PODATNIKÓW W REALIZACJI ICH OBOWIĄZKÓW. PONADTO, POSŁOWIE ZAPOZNAJĄ SIĘ Z INFORMACJĄ SZEFA MSZ O ZADANIACH POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ W 2015 R. I PRZEPROWADZĄ NAD NIĄ DEBATĘ

Ślubowanie nowego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Na początku obrad ślubowanie złoży nowo powołana Generalna Inspektor Ochrony Danych Osobowych Edyta Bielak-Jomaa. Posłowie poparli tę kandydaturę w głosowaniu 9 kwietnia 2015 r. Zmiana na stanowisku GIODO jest związana z objęciem przez Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego stanowiska zastępcy Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Administracja podatkowa bardziej przyjazna dla podatników – powstaną m.in. centra obsługi, instytucja asystenta podatnika oraz Baza Wiedzy Administracji Podatkowej
Izba zajmie się w pierwszym czytaniu rządowym projektem nowej ustawy o administracji podatkowej. Skierowane do prac w parlamencie propozycje mają usprawnić działanie administracji podatkowej oraz ułatwić obywatelom skorzystanie z jej wsparcia. Rząd proponuje, by od 1 września 2015 r. zostały utworzone tzw. centra obsługi, w których będzie można składać podania i deklaracje oraz otrzymać zaświadczenia, a także uzyskać wyjaśnienia dotyczące przepisów. Centra te mają pomagać podatnikom niezależnie od urzędu skarbowego, pod który podlegają. Projekt przewiduje także, że mikroprzedsiębiorcy przez pierwsze półtora roku prowadzenia firmy będą mogli korzystać z pomocy asystenta podatnika w zakresie informacji o obowiązkach podatkowych. Ponadto projekt m.in. nakłada na administrację podatkową obowiązek zapewnienia jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej. W tym celu ma zostać utworzona Baza Wiedzy Administracji Podatkowej, w której będą zamieszczane interpretacje przepisów prawa podatkowego, orzecznictwo sądów oraz broszury informacyjne. Rząd zaproponował też utworzenie Biura Krajowej Informacji Podatkowej, którego dyrektor uzyska status organu podatkowego. Będzie on odpowiedzialny za wydawanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Zmiana ta ma poprawić jakość wydawanych interpretacji. Rząd przyjął projekt 31 marca 2015 r. Do Sejmu wpłynął on 10 kwietnia br., a 13 kwietnia został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. W pracach nad projektem rząd reprezentuje Minister Finansów.

Nowe prawo konsularne
To kolejna propozycja rządu, którą zajmą się posłowie na 91. posiedzeniu Sejmu. Nowe regulacje mają zastąpić ustawę z 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej. Zdaniem rządu potrzeba uchwalenia nowego prawa wynika z konieczności dostosowania istniejących rozwiązań do wymogów konstytucyjnych i zobowiązań międzynarodowych Polski, a także do zmian organizacyjnych w służbie zagranicznej. Jak podkreśla rząd rozwiązania proponowane w nowej ustawie zasadniczo utrzymują obecny zakres funkcji i czynności konsularnych. W projekcie zwrócono jednak uwagę na funkcje interwencyjne i ochronne konsula. Projekt wprowadza m.in. pojęcie pomocy konsularnej. Będzie to pomoc udzielana obywatelowi polskiemu, np. w razie poważnego wypadku lub ciężkiej choroby, aresztowania lub zatrzymania, aktu przemocy czy w sytuacji konieczności nagłego powrotu do Polski (jeśli nie ma on na to środków finansowych). W projekcie ustawy określono też zadania konsula w przypadku wystąpienia w jego okręgu zdarzeń mogących powodować zagrożenie dla zdrowia i życia lub bezpieczeństwa obywateli polskich. Nowe przepisy zobowiązują go do podejmowania działań mających na celu wsparcie bezpiecznego i sprawnego opuszczenia przez nich zagrożonego obszaru. Ponadto projekt przewiduje, że polski konsul ma udzielać pomocy obywatelowi innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które nie ma przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego na terytorium państwa przyjmującego. W proponowanej ustawie określono też sytuacje, kiedy konsul może odmówić wykonania czynności konsularnych. Projekt określa też m.in. tryb postępowania przed konsulem, przyjmowanie i przechowywanie przez tego urzędnika do depozytu dokumentów, środków finansowych i przedmiotów wartościowych. Rząd przyjął projekt 24 marca 2015 r. Dokument wpłynął do Sejmu 27 marca br., a następnie 8 kwietnia br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W pracach nad projektem rząd reprezentuje Minister Spraw Zagranicznych.  

Zwiększenie ochrony ubezpieczeniowej upraw rolnych
To główny cel rządowego projektu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Na tym posiedzeniu Sejm przeprowadzi jego drugie czytanie. Nowe przepisy uwzględniają zmiany w zasadach udzielania pomocy publicznej określone w wytycznych UE w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014-2020, odnoszące się do pomocy na opłacenie składek ubezpieczeniowych. Projekt m.in. przewiduje, że dopłaty z budżetu państwa będą przysługiwały producentom rolnym w wysokości do 65 proc. składki z tytułu ubezpieczenia upraw. Dotyczy to stawek taryfowych ubezpieczenia nieprzekraczających: 3,5 proc. sumy ubezpieczenia upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku jarego, rzepiku, ziemniaków lub buraków cukrowych oraz 5 proc. sumy ubezpieczenia upraw rzepaku ozimego, warzyw gruntowych, chmielu, tytoniu, drzew i krzewów owocowych, truskawek lub roślin strączkowych. Projekt ma też zapewnić producentom owoców i warzyw gruntowych dostęp do ubezpieczeń z dopłatami z budżetu państwa do składek przy stawkach taryfowych wyższych niż 6 proc. sumy ubezpieczenia tych upraw. Przy czym, zgodnie z projektem, dopłaty będą stosowane do 65 proc. składki obliczonej przy stawce taryfowej stanowiącej 5 proc. sumy ubezpieczenia. Do tej pory ta grupa producentów w sytuacji, gdy zakład ubezpieczeń ustalił składkę z zastosowaniem stawki powyżej 6 proc. sumy ubezpieczenia, nie mogła korzystać z dopłat z budżetu państwa. Takie rozwiązanie ma zwiększyć ochronę ubezpieczeniową upraw rolnych przez wzrost liczby zawartych umów ubezpieczenia. Ponadto, projekt skraca z 30 do 14 dni okres karencji, tj. termin, od którego następuje odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń po zawarciu umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych, w przypadku powodzi i suszy. Proponowana nowelizacja umożliwia też zawieranie umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z grupą zakładów ubezpieczeń współpracujących na podstawie porozumienia koasekuracyjnego. Chodzi o przypadki, gdy kilka zakładów zamierza wspólnie udzielać ochrony ubezpieczeniowej producentom rolnym i partycypować w ryzyku ubezpieczeniowym na ustalonych przez siebie zasadach i w ustalonych proporcjach. Rząd przyjął projekt 9 września 2014 r. Do Sejmu wpłynął on 13 marca 2015 r. 18 marca br. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które odbyło się 8 kwietnia br. Komisja przyjęła projekt z poprawkami legislacyjnymi i redakcyjnymi. Sprawozdawcą komisji będzie poseł Aleksander Sosna.

Finansowanie z budżetu państwa składek polskich organizacji rolniczych w UE będzie utrzymane
Właśnie taka propozycja została zawarta w poselskim projekcie nowelizacji ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw. W porządku obrad 91. posiedzenia Sejmu znalazło się jego drugie czytanie. Projekt zakłada przedłużenie, na lata 2015-2020, wsparcia z budżetu państwa, w formie dotacji celowej, uczestnictwa polskich organizacji rolniczych w strukturach ponadnarodowych organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji UE. Chodzi tu m.in. o prace w Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) i Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA). Obie organizacje reprezentują interesy unijnych rolników i spółdzielców m.in. wobec Komisji Europejskiej. Zgodnie z projektem  finansowanie w latach 2015-2020 ma odbywać się, tak jak dotychczas, z budżetu krajowego za pośrednictwem Krajowej Rady Izb Rolniczych. Dotacja celowa będzie udzielana na wniosek Krajowej Rady w drodze umowy między nią a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wnioskodawcy szacują, że do 2020 r., wydatki na ten cel będą kształtowały się na poziomie 4 mln zł rocznie. Wśród polskich organizacji należących do COPA-COGECA są m.in.: Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Samoobrona oraz Solidarność Rolników Indywidualnych. Polskie organizacje rolnicze nie są w stanie pokrywać samodzielnie całości kosztów uczestnictwa w strukturach ponadnarodowych. Koszty te są związane m.in. z wysokimi składkami członkowskimi oraz kosztami obsługi prac w języku polskim. Nieopłacenie składki do UE oznaczałoby wykluczenie Polski z prac na forum ponadnarodowych organizacji rolniczych. Projekt wpłynął do Sejmu 15 stycznia 2015 r. jako inicjatywa grupy posłów KP PSL. 3 marca 2015 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 8 kwietnia 2015 r. komisja przeprowadziła pierwsze czytanie projektu i przyjęła go bez poprawek. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawi poseł Mirosław Maliszewski.

Wojskowe szpitale polowe będą podmiotami leczniczymi
To, wraz ze zwiększeniem zakresu realizowanych przez nie świadczeń, główne założenia poselskiego projektu nowelizacji ustawy o działalności leczniczej. Drugie czytanie projektu będzie przedmiotem prac Izby podczas 91. posiedzenia Sejmu. Zgodnie z projektem do katalogu podmiotów leczniczych zostaną dodane jednostki wojskowe niebędące jednostkami budżetowymi, realizujące zadania bez potrzeby angażowania Narodowego Funduszu Zdrowia. Chodzi tu o jednostki polowej służby zdrowia, zatrudniające lekarza i utworzone przez Ministra Obrony Narodowej. Projekt dotyczy wykonywanej przez nie działalności leczniczej, również poza granicami kraju. Zgodnie z projektem zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez jednostki polowej służby zdrowia zostanie rozszerzony o takie, które są wykonywane np. na poligonach i w szpitalach kontenerowych. Szef MON określi w drodze rozporządzenia m.in. wymagania dotyczące pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia działalności leczniczej oraz standardy postępowania medycznego w jednostkach, dla których podmiotem tworzącym jest MON. Ponadto projekt zakłada wyłączenie jednostek wojskowych z przepisów dotyczących realizacji świadczeń zdrowotnych w warunkach uciążliwych dla pacjenta. Jednostki wojskowe nie będą miały też obowiązku zawierania umów ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń od zdarzeń medycznych. Projekt wpłynął do Sejmu 28 listopada 2014 r. jako inicjatywa grupy posłów KP PO. 20 stycznia 2015 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisjach: Zdrowia i Obrony Narodowej. 4 marca 2015 r. komisje przeprowadziły pierwsze czytanie oraz powołały podkomisję nadzwyczajną, do której skierowały projekt. W przyjętym 8 kwietnia br. sprawozdaniu komisje zaproponowały do projektu poprawki, które m.in. ujednolicają wymagania stawiane dowódcom jednostek wojskowych będących podmiotami leczniczymi i tych, które nimi nie są. Ponadto komisje proponują poprawki redakcyjno-legislacyjne. Sprawozdanie z ich prac na posiedzeniu Sejmu przedstawi posłanka Krystyna Kłosin.  

Konkurencyjna gospodarka oparta na innowacji - dzięki współpracy nauki z biznesem
To cel rozpatrywanego w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wspieraniem innowacyjności. Proponowane zmiany mają usunąć bariery prawne w zakresie podejmowania oraz prowadzenia działalności innowacyjnej, wzmocnić współpracę nauki z biznesem oraz zwiększyć konkurencyjność szkół wyższych i innych jednostek naukowych. Projekt znosi opodatkowanie wkładu w postaci własności intelektualnej i przemysłowej z publicznych uczelni i jednostek badawczych. Wprowadza definicję spółki podwyższonego ryzyka, tzw. venture capital, czyli firmy inwestującej w innowacyjne przedsięwzięcia. Spółki takie mają być zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu sprzedaży akcji. Projektowane rozwiązania mają preferować małe fundusze, o wartości aktywów do 50 mln euro. W projekcie znalazły się też rozwiązania ułatwiające rozporządzanie majątkiem przez uczelnie, instytuty badawcze, Polską Akademię Nauk i jej instytuty naukowe. Z 20 tys. do 134 tys. euro ma zostać podwyższony próg, w ramach którego będą one mogły samodzielnie dysponować majątkiem. Ponadto prezydent zaproponował zmiany w przepisach ułatwiające zatrudnianie w instytutach badawczych i na uczelniach młodych naukowców oraz zagranicznych specjalistów. Łatwiejsze ma być także podejmowanie studiów w Polsce przez obcokrajowców. W projekcie znalazł się także szereg rozwiązań wspierających prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Prezydent zaproponował m.in. wprowadzenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na badania naukowe i prace rozwojowe, niezależnie od ich wyniku. Będą one mogły być uwzględnione w wysokości wyższej niż faktycznie poniesione: w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców ma to być 150 proc. rzeczywistych wydatków, a w przypadku dużych firm – 120 proc. Projekt wpłynął do Sejmu 16 marca 2015 r. 8 kwietnia br. został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. Prezydenta w pracach nad projektem reprezentuje sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński.

Regulamin organizacyjny starostwa będzie uchwalał zarząd powiatu
Takie rozwiązanie zakłada poselski projekt nowelizacji ustawy o samorządzie powiatowym, którym zajmie się Izba w drugim czytaniu podczas 91. posiedzenia Sejmu. Projekt uchyla przepis przyznający radzie powiatu prawo do uchwalania, na wniosek zarządu, regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego (określającego organizację i zasady jego funkcjonowania). Zgodnie z proponowanymi zmianami uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego byłoby zadaniem zarządu powiatu. Według wnioskodawców dzięki temu jednakowe przepisy będą obowiązywać na wszystkich szczeblach samorządu. Chodzi o rozwiązania zawarte w ustawach o samorządzie gminnym i województwa, w myśl których regulamin organizacyjny gminy i urzędu marszałkowskiego jest przyjmowany odpowiednio na podstawie zarządzenia wójta i uchwały zarządu województwa.  Projekt wpłynął do Sejmu 6 lutego 2015 r. z inicjatywy grupy posłów KP PO. 18 marca 2015 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Pierwsze czytanie odbyło się 8 kwietnia 2015 r. Komisja wnosi o przyjęcie projektu z poprawkami. Zaproponowała m.in. przepis przejściowy, zgodnie z którym dotychczasowe regulaminy organizacyjne starostw powiatowych zachowują moc do dnia wejścia w życie regulaminów wydanych zgodnie z proponowaną nowelizacją. Sprawozdanie z prac komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawi posłanka Halina Rozpondek.

Zwolnienie gmin z opłat za oświetlenie niektórych odcinków dróg krajowych
Taka propozycja znalazła się w poselskim projekcie nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne. Zajmą się nią posłowie podczas drugiego czytania projektu na 91. posiedzeniu Sejmu. Projekt ogranicza obowiązek planowania i finansowania oświetlenia dróg przez gminy oraz dokonuje podziału tego finansowania pomiędzy gminy a zarządcę dróg krajowych, którym jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Zgodnie z projektem, obowiązek opłat za oświetlenie dróg ekspresowych i autostrad przebiegających przez teren danej gminy oraz odcinków innych dróg krajowych na terenach niezabudowanych przejmie GDDKiA. Obecnie opłaty te ponosi gmina. Projekt przewiduje, że gminy będą nadal zobowiązane do planowania i finansowania oświetlenia dróg krajowych poza terenem zabudowanym wyłącznie w sytuacji, gdy są one przeznaczone do ruchu pieszych lub rowerów i wymagają odrębnego oświetlenia (np. z uwagi na ścieżki rowerowe, chodniki). Zdaniem wnioskodawców projekt zmniejszy koszty gmin związane z finansowaniem oświetlenia dróg krajowych poza terenem zabudowanym przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków GDDKiA o ok. 100 mln zł rocznie. Projekt wpłynął do Sejmu 4 lutego 2015 r. z inicjatywy grupy posłów KP PO. 11 marca 2015 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Pierwsze czytanie odbyło się 9 kwietnia 2015 r. Komisja wnosi o przyjęcie projektu bez poprawek. Na posiedzeniu Sejmu sprawozdanie komisji przedstawi posłanka Dorota Rutkowska.

Państwo sfinansuje najlepszym polskim studentom naukę za granicą
Przewiduje to rządowy projekt nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, którym Sejm zajmie się w drugim czytaniu na 91. posiedzeniu. Ta propozycja realizuje zapowiedź premier Ewy Kopacz z exposé o ustanowieniu rządowego programu, zapewniającego wybitnym polskim studentom sfinansowanie z budżetu państwa studiów magisterskich na najlepszych uczelniach na świecie. Według rządu, uzupełnianie wiedzy na prestiżowych zagranicznych uniwersytetach pozwoli uzdolnionym studentom rozwinąć potencjał intelektualny i wykorzystać zdobytą wiedzę po powrocie do kraju.  Z programu będą mogli skorzystać studenci, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich oraz absolwenci studiów licencjackich. Osoba, która podejmie studia za granicą, otrzyma z programu środki na pokrycie kosztów: rekrutacji, czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów i ubezpieczeń. Świadczenia te zostaną zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, podobnie jak to jest obecnie w przypadku np. stypendiów naukowych i socjalnych. Uczestnik programu nie będzie musiał zwracać udzielonego mu wsparcia, jeśli w ciągu 10 lat od ukończenia studiów na zagranicznej uczelni będzie przez 5 lat odprowadzać w Polsce składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zwolnione ze zwrotu pieniędzy będą także osoby, które ukończą studia doktoranckie w kraju. Pomocy finansowej udzielonej w ramach programu nie trzeba będzie również zwracać, jeśli studia zagraniczne nie zostały podjęte lub nie zostały ukończone z przyczyn nieleżących po stronie uczestnika. Program ruszy od roku akademickiego 2016/2017. Będzie mogło z niego skorzystać ok. 100 studentów rocznie. W 2016 r. budżet państwa przeznaczy na ten cel 18,5 mln, a planowana kwota dofinansowania na cały 10-letni program do 2025 r. to 336 mln zł. Program uzupełni dostępną w Polsce ofertę skierowaną do młodych osób zainteresowanych studiami i prowadzeniem badań za granicą. Chodzi tu m.in. o Program Stypendialny dla Młodych Naukowców, Program Stypendialny Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Erasmus + akcja 1 – Gwarancje kredytowe dla studentów studiów magisterskich. Projekt wpłynął do laski marszałkowskiej 3 marca 2015 r., a 9 marca br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu, które odbyło się 18 marca br. Następnie nad projektem pracowała Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży. 9 kwietnia br. komisja przyjęła projekt z poprawkami legislacyjnymi, doprecyzowującymi i redakcyjnymi. Sprawozdanie komisji przedstawi posłanka Ewa Wolak.

Zniesienie opłaty recyklingowej i darmowe złomowanie pojazdów wycofanych z użytku
Takie zmiany zawiera rządowy projekt nowelizacji ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw, który Izba rozpatrzy w drugim czytaniu. Zmiany wdrażają do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE. Nowelizacja ma na celu likwidację tzw. szarej strefy demontażu pojazdów, a tym samym wsparcie legalnych stacji. Projekt zobowiązuje podmioty profesjonalnie wprowadzające pojazdy na rynek polski (w tym np. dealerów samochodowych i właścicieli komisów) do organizowania krajowej sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Podmioty wprowadzające więcej niż 1000 pojazdów rocznie będą zobowiązane do zapewnienia sieci składającej się z co najmniej 3 stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów w województwie - oznacza to konieczność zapewnienia co najmniej 48 stacji. Wprowadzający mniej niż 1000 pojazdów rocznie będą zobowiązani do zapewnienia sieci składającej się co najmniej z 3 stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów, położonych w różnych miejscowościach. Projektowane zmiany przewidują też, że właściciele komisów i osoby indywidualne zostaną zwolnieni z opłaty recyklingowej, w wysokości 500 zł, ponoszonej za każdy używany pojazd sprowadzony do Polski. Projekt wprowadza też generalną zasadę, że prowadzący stacje demontażu – przy przyjmowaniu pojazdu wycofanego z eksploatacji zarejestrowanego w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – nie będą pobierać opłaty od jego właściciela. Jednocześnie projekt określa wyjątki od tej zasady. W odniesieniu do prowadzących stacje demontażu proponowane zmiany wprowadzają opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu pojazdów. Opłata taka będzie wnoszona do urzędu marszałkowskiego, a następnie przekazywana do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wpływy z niej, w wysokości 5 proc., będą dochodem województwa. Ponadto, przepisy zobowiązują NFOŚiGW do przeznaczania środków pochodzących z kar i opłat m.in. na wspieranie działań zapobiegających nielegalnemu demontażowi. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 15 stycznia 2015 r. na posiedzeniu Sejmu. Następnie został on skierowany do dalszych prac w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Projekt był następnie przedmiotem prac Podkomisji stałej do spraw monitorowania gospodarki odpadami. 8 kwietnia br. Komisja przyjęła projekt z poprawkami doprecyzowującymi oraz legislacyjnymi. Zaproponowała także m.in. zmniejszenie stawki opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Komisja zmieniła też datę wejścia w życie nowych przepisów z 1 lipca 2015 r. na 1 stycznia 2017 r. W imieniu komisji na posiedzeniu Sejmu sprawozdanie przedstawi poseł Tadeusz Arkit.

8 maja ma być Narodowym Dniem Zwycięstwa
Propozycję ustanowienia takiego święta państwowego zawiera przygotowany przez grupę posłów KP PO projekt ustawy, nad którym Izba rozpocznie prace podczas bieżącego posiedzenia. Wnioskodawcy proponują jednocześnie zniesienie ustanowionego na dzień 9 maja Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności oraz utratę mocy dekretu z 8 maja 1945 r., który to święto wprowadził. Jak podkreślają autorzy projektu, akt kapitulacji Niemiec, uznany za ostateczny przez wszystkich aliantów, podpisano w Berlinie 8 maja 1945 r. Dokument ten przewidywał wstrzymanie wszelkich operacji sił niemieckich w tym dniu o godzinie 23:01 czasu środkowoeuropejskiego. Natomiast z punktu widzenia Rosji kapitulacja nastąpiła już po północy 9 maja czasu moskiewskiego, w związku z czym zwycięstwo aliantów jest świętowane w Europie Zachodniej 8 maja, a w Rosji dzień później. Projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięstwa wpłynął do laski marszałkowskiej 15 kwietnia 2015 r. Tego samego dnia został on skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnienie przedstawi poseł Stefan Niesiołowski.

Ułatwienia dla pracujących rodziców - prezydencki projekt tzw. ustawy rodzinnej
Posłowie w pierwszym czytaniu rozpatrzą prezydenckie propozycje zmian w ustawie Kodeks pracy. Celem projektu jest wprowadzenie rozwiązań ułatwiających godzenie życia rodzinnego z zawodowym, w szczególności uproszczenie i uelastycznienie systemu urlopów związanych z opieką nad dzieckiem oraz ułatwienie korzystania z elastycznych form czasu pracy ze względu na obowiązki rodzinne. Projekt zakłada m.in., że rodzice będą mogli łączyć urlop rodzicielski z pracą w niepełnym wymiarze maksymalnie przez 64 tygodnie (a nie jak dotychczas - przez 32 tygodnie). Przewiduje też, że pracodawca będzie zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika wychowującego dziecko do lat 14 lub sprawującego opiekę nad osobą dorosłą o zmianę organizacji czasu pracy (zmniejszenie wymiaru czasu pracy, indywidualny lub ruchomy czas pracy lub skrócony tydzień pracy), chyba że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. W firmach zatrudniających co najmniej 20 osób pracodawca ewentualną odmowę uwzględnienia takiego wniosku będzie musiał uzasadniać na piśmie. Rodzice uprawnieni do urlopów rodzicielskich i wychowawczych będą mogli z nich skorzystać do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat, a zatem również w pierwszym okresie rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole. Dodatkowo rodzice, którzy wrócą do pracy przed ukończeniem przez dziecko 1. roku życia, będą mogli wykorzystać pozostałą część urlopu rodzicielskiego (do 16 tygodni, w 2 częściach) w okresie późniejszym – do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. Projekt zakłada też, że w zakładach pracy, w których pracodawca porozumie się ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników, dwa dni zwolnienia przysługujące obecnie rodzicom dzieci do 14. roku życia będzie można wykorzystać w wymiarze godzinowym. W propozycji przewidziano też, że ojciec będzie mógł wykorzystać urlop ojcowski do ukończenia przez dziecko dwóch lat (obecnie ma na to rok). W nowelizacji znalazły się też regulacje, dzięki którym rodzice, z których jedno jest zatrudnione na umowę o pracę, a drugie prowadzi własną działalność gospodarczą, będą mogli wymieniać się opieką nad dzieckiem oraz przysługującym z tego tytułu urlopem lub zasiłkiem. W projekcie przewidziano również ułatwienia dla pracodawców. M.in. ujednolicony zostanie system urlopów związanych z wychowywaniem dziecka, poprzez włączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego do urlopu rodzicielskiego (urlop rodzicielski będzie wynosił 32 tygodnie). Wydłużeniu – z 14 do 21 dni –  ulegnie też okres na złożenie przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego. Ponadto pracownicy będą mogli zrezygnować z urlopu przed terminem jego zakończenia wskazanym we wniosku i powrócić wcześniej do pracy jedynie za zgodą pracodawcy. Prezydent podpisał projekt 27 marca 2015 r. Do Sejmu wpłynął on 30 marca br. Następnie 8 kwietnia 2015 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W pracach nad projektem głowę państwa reprezentuje sekretarz stanu w KPRP Irena Wóycicka.

Zasada „33 i 3”, czyli ograniczenie możliwości stosowania umów czasowych
To jedna z najważniejszych zmian do ustawy Kodeks pracy, zawartych w rządowym projekcie. Rozwiązanie „33 i 3” oznacza, że w przypadku, gdy okres zatrudnienia pracownika na czas określony przekroczy 33 miesiące lub gdy pracodawca zawarł z danym pracownikiem już 3 takie umowy – to od następnego dnia po upływie 33 miesięcy lub od dnia zawarcia czwartej umowy – pracownik będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Zasada „33 i 3” nie będzie stosowana, np. w przypadku zastępstwa innego pracownika, przy pracach sezonowych i dorywczych, w celu wykonywania pracy na czas kadencji. Ponadto w projekcie zaproponowano takie same okresy wypowiedzenia umów na czas określony, jak w przypadku tych zawartych na czas nieokreślony. Oznacza to, że 2 tygodnie wypowiedzenia będzie przysługiwać, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc wypowiedzenia – w przypadku zatrudnienia przez co najmniej 6 miesięcy oraz 3 miesiące wypowiedzenia, przy zatrudnieniu przez co najmniej 3 lata. Zgodnie z nowelizacją pracodawca będzie też mógł zwolnić pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Ma to dotyczyć zarówno umów o pracę na czas określony, jak i nieokreślony oraz umów o pracę na okres próbny. Nowe przepisy Kodeksu pracy przewidują, że zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy może objąć cały okres wypowiedzenia lub jego część (do końca okresu wypowiedzenia). Ponadto w projekcie doprecyzowano przepisy odnoszące się do zatrudniania pracowników na okres próbny w celu sprawdzenia ich kwalifikacji i przydatności do określonego rodzaju pracy. Proponowane przepisy przewidują, że możliwe będzie ponowne zatrudnienie pracownika na okres próbny tylko, gdy będzie on zatrudniony do wykonywania innego rodzaju pracy lub w przypadku 3-letniej przerwy w zatrudnieniu pracownika na takim samym stanowisku u tego samego pracodawcy.  W projekcie nowelizacji Kodeksu wnioskodawca ograniczył też liczbę rodzajów umów o pracę. Po zmianach pozostałyby trzy rodzaje umów: o pracę na czas nieokreślony, o pracę na czas określony oraz umowa o pracę na okres próbny. Zlikwidowane będą natomiast umowy na czas wykonania określonej pracy. Rząd przyjął projekt 31 marca 2015 r., a do Sejmu wpłynął on 10 kwietnia br. Następnie 13 kwietnia br. został on skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W pracach nad projektem rząd reprezentuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Cele polskiej polityki zagranicznej w 2015 r.
Przedstawi je szef polskiej dyplomacji w Informacji o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2015 r. Zwyczajowo przemówieniu będą się przysłuchiwać także prezydent oraz członkowie korpusu dyplomatycznego. Po przedstawieniu priorytetów w polityce międzynarodowej przewidziana jest czterogodzinna debata średnia. Będzie ona okazją do przedstawienia stanowisk poszczególnych klubów. Posłowie będą mieli także możliwość zadawania pytań szefowi MSZ.

Nowe regulacje dotyczące walki z tzw. „dopalaczami”
Wprowadza je rządowa propozycja nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw, której drugie czytanie jest zaplanowane podczas 91. posiedzenia Sejmu. Projekt wprowadza definicję nowej substancji psychoaktywnej, czyli takiego środka odurzającego lub leku psychotropowego, który nie został zamieszczony w wykazach załączonych do dwóch konwencji ONZ z 1961 i 1971 r., lecz może stanowić porównywalne zagrożenie dla zdrowia publicznego, jak substancje znajdujące się w tych wykazach. Istniejący obecnie zakaz produkowania i sprzedaży dopalaczy zostanie rozszerzony także na nowe substancje psychoaktywne. Zakazany też ma być import środków z obu tych kategorii. Za przestrzeganie zakazu produkowania i sprzedaży tych substancji odpowiedzialna będzie Państwowa Inspekcja Sanitarna, a za sprawy związane z ich importem Służba Celna. Za wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu dopalaczy ma grozić kara pieniężna od 20 tys. do 1 mln zł. Dodatkowo w załącznikach do projektu zostało uwzględnionych 114 nowych substancji, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. W celu wzmocnienia ochrony przed uzależnieniem od narkotyków osób zagrożonych wykluczeniem społecznym rząd zaproponował rozciągnięcie zadań dotyczących przeciwdziałania narkomanii na jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz asystentów rodziny, rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka. Z powodu konieczności zabezpieczenia obywateli przed niebezpiecznymi substancjami przy ministrze zdrowia ma zostać utworzony Zespół do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych. Członkami zespołu będą eksperci z zakresu nauk chemicznych, farmakologii, toksykologii klinicznej, psychiatrii, nauk społecznych i prawnych. Zespół będzie przedstawiał szefowi resortu zdrowia rekomendacje w zakresie umieszczenia określonych substancji w wykazach środków odurzających, substancji psychotropowych oraz nowych substancji psychoaktywnych. W projekcie znalazła się propozycja ograniczenia sprzedaży leków bez recepty, które w dużych ilościach mogą działać podobnie jak dopalacze. Farmaceuci mają informować pacjentów o ich dawkowaniu i możliwych działaniach niepożądanych. Będą też mogli odmówić sprzedaży takiego produktu, jeżeli uznają, że może on zostać wykorzystany w celach pozamedycznych lub spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia. Leków takich nie kupią ponadto osoby niepełnoletnie. Bezpieczne dawki substancji o działaniu psychoaktywnym w produktach leczniczych zostaną określone w rozporządzeniu ministra zdrowia. Zakup większych ilości tych preparatów będzie możliwy tylko na receptę. Rząd przyjął projekt 18 listopada ub. r. Do Sejmu wpłynął on 23 stycznia 2015 r., a 3 lutego został skierowany pierwszego czytania w Komisji Zdrowia.

W 2015 r. rolnicy będą mogli składać wnioski o unijne dopłaty do 15 czerwca
Przewiduje to poselski projekt nowelizacji ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, wniesiony przez grupę posłów KP PSL. Podczas 91. posiedzenia Sejm przeprowadzi drugie czytanie tej propozycji. Według obecnie obowiązujących przepisów rolnicy mają czas na składanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich z UE od 15 marca do 15 maja. Mogą to zrobić także w ciągu kolejnych 25 dni kalendarzowych, ale za każdy dzień takiego opóźnienia przewidziane jest pomniejszenie płatności o 1 proc. Wnioskodawcy wskazują, że propozycja wydłużenia o miesiąc terminu na składanie wniosków w 2015 r., przy zachowaniu zasady dodatkowych 25 dni, stanowi realizację zapowiedzi Komisji Europejskiej. Ponadto, w związku z proponowaną zmianą projekt dostosowuje przepisy dotyczące m.in. okresu posiadania zwierząt w przypadku płatności do bydła i kóz. Projekt wpłynął do laski marszałkowskiej 13 kwietnia 2015 r. Następnie 20 kwietnia br. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Samorządy będą mogły walczyć z nielegalnymi reklamami – prace nad tzw. ustawą krajobrazową
Posłowie rozpatrzą poprawki Senatu do nowelizacji niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, które mają pomóc osiągnąć ten cel. Przyjęta przez Sejm 20 marca br. nowelizacja wprowadza rozwiązania umożliwiające samorządom przeciwdziałanie degradacji krajobrazu. Nowe regulacje wdrażają sporządzoną 20 października 2000 r. we Florencji Europejską Konwencję Krajobrazową, która w stosunku do Polski weszła w życie 1 stycznia 2005 r. Ustawa m.in. nakłada na samorządy województw obowiązek powszechnej identyfikacji i waloryzacji krajobrazów poprzez sporządzanie nie rzadziej niż raz na 20 lat audytu krajobrazowego (po raz pierwszy w ciągu 3 lat od wejścia w życie nowych przepisów). Nowelizacja wprowadza urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu, ustanawiane przez sejmik województwa dla poszczególnych krajobrazów priorytetowych zdefiniowanych w oparciu o audyt krajobrazowy. Zasady te będą określały m.in. nieprzekraczalne parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy czy jej maksymalną wysokość. Nowelizacja przewiduje także możliwość wprowadzenia przez gminę zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Rada gminy, w której podejmowane są działania na rzecz uporządkowania przestrzeni publicznej, będzie mogła ustalić opłatę od reklam umieszczanych na jej terenie. Na wysokość opłaty wpływ będzie mogła mieć m.in. lokalizacja oraz wielkość i rodzaj tablicy lub urządzenia reklamowego. Zwolnione z opłat będą m.in. reklamy niewidoczne z przestrzeni dostępnych publicznie oraz niewielkie szyldy. 17 kwietnia br. Senat zaproponował do ustawy poprawki, które zmieniają m.in. sposób karania za nielegalne reklamy. Senatorowie chcą, aby kara za każdy dzień umieszczenia reklamy niezgodnie z przepisami była obliczana jako iloczyn powierzchni tablicy reklamowej oraz 40-krotności ustalonej przez gminę stawki części zmiennej opłaty reklamowej. Do tego doliczana byłaby jeszcze 40-krotność stawki części stałej tej opłaty. Kara byłaby nakładana na podmiot, który umieścił reklamę, ale w przypadku niemożności jego ustalenia karani byliby właściciele nieruchomości, na której stoi reklama. Senatorowie wprowadzili do ustawy także poprawkę dotyczącą ustawiania przy drogach reklam nieprzytwierdzonych do gruntu (np. balonów reklamowych) – zasady będą w takim przypadku takie same jak te dotyczące obiektów budowlanych. Aby zapobiec nadużyciom, Senat doprecyzował też m.in. przepis, który zwalnia z opłat szyldy – jako tablice informacyjne o działalności gospodarczej prowadzonej na danej nieruchomości. Senat zaproponował także przepis przejściowy dotyczący reklamodawców, którzy reklamy postawili przed wejściem nowych przepisów w życie. Zgodnie z nim gminy mają ustanowić minimum 12-miesięczny termin na dostosowanie się reklamodawców do nowych regulacji.

W pierwszych czytaniach Izba zajmie się dwiema obszernymi propozycjami zmian – obywatelską oraz poselską – w Kodeksie wyborczym

Projekt obywatelski dotyczy zmian m.in. formy i zabezpieczenia kart do głosowania, wyposażenia technicznego lokali wyborczych i trybu obliczania głosów. Wnioskodawcy proponują też nowelizację przepisów dotyczących organów wyborczych i innych podmiotów biorących udział w procedurach, np. PKW i komisji niższego rzędu, komisarzy wyborczych oraz mężów zaufania. Wśród najważniejszych zmian zawartych w projekcie jest zniesienie głosowania korespondencyjnego. Wnioskodawcy argumentują, że taka forma głosowania w istotny sposób zwiększa ryzyko nieprawidłowości. Osoby, które nie będą mogły udać się do lokalu wyborczego z powodów od siebie niezależnych będą mogły zagłosować przez pełnomocnika. Projekt ogranicza możliwość zmiany obwodów wyborczych. Będzie ona możliwa tylko wówczas, gdy zmieni się liczba wybieranych radnych gminy lub liczba mieszkańców w obwodzie. Sama zmiana ma objąć wyłącznie obszar, którego dotyczy nowy przebieg granicy gminy. W zakresie kart do głosowania autorzy proponują, by karta do głosowania była pojedynczą kartą zadrukowaną po jednej stronie. Oprócz pieczęci obwodowej komisji wyborczej miałaby być ona zabezpieczana hologramem umieszczanym podczas wydawania karty wyborcy. Rozwiązanie to ma przeciwdziałać ewentualnym manipulacjom wyborczym. Wnioskodawcy chcą ponadto wprowadzenia przejrzystych urn do głosowania oraz kopert, mających na celu zapewnienie tajności głosowania. Projekt przewiduje wprowadzenie nagrywania oraz transmitowania przebiegu głosowania w lokalach wyborczych. W protokole głosowania sporządzonym przez obwodową komisję wyborczą mają być wyszczególniane przyczyny nieważności głosów. Wnioskodawcy proponują przeniesienie szeregu uprawnień wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) na komisarzy wyborczych. Chodzi m.in. o przekazywanie w depozyt dokumentów z głosowania, a także m.in. powoływania obwodowych komisji wyborczych oraz odwoływania jej członków. Zdaniem autorów zmiana ta zmniejszy ryzyko nadużyć i nieprawidłowości. W dokumencie znalazł się też odrębny rozdział dotyczący mężów zaufania, co – zdaniem autorów – w czytelniejszy sposób określi ich uprawnienia oraz nada ich działalności odpowiednią rangę. Obywatele zaproponowali ponadto m.in. zmiany w składzie PKW. Oprócz przedstawicieli TK, SN i NSA mają być do tego gremium powoływane osoby rekomendowane przez kluby poselskie, spośród osób posiadających uprawnienia sędziowskie. Projekt wpłynął do Sejmu 3 marca 2015 r. 18 marca br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu oraz do zaopiniowania przez organizacje samorządowe. Komitet inicjatywy ustawodawczej reprezentuje Grzegorz Schreiber.

Drugi z projektów, wsparty podpisami grupy posłów z kilku klubów (ZP, PSL i SLD), koła RP oraz parlamentarzystów niezrzeszonych, ma – zdaniem wnioskodawców – stworzyć podstawę do prawidłowego i sprawnego przeprowadzania wyborów. Autorzy proponują m.in. działania na rzecz zmniejszenia odsetka głosów uznanych za nieważne. Ma w tym pomóc wprowadzenie kart wyborczych w postaci pojedynczych, jednostronnie zadrukowanych arkuszy. Tradycyjny znak „X” na karcie do głosowania ma zostać zastąpiony urzędową naklejką wyborczą. Podobnie jak w projekcie obywatelskim, także posłowie zaproponowali wprowadzenie przezroczystych urn. Wnioskodawcy proponują, by karty do głosowania miały indywidualne numery, dzięki którym wyborcy, w sposób gwarantujący zachowanie tajności wyborów, mogliby śledzić poprawność odnotowania własnych głosów, a w razie rozbieżności żądać ich okazania i udowodnić w ten sposób jego błędne zakwalifikowanie. Ponadto wnioskodawcy proponują m.in., by przebieg wyborów był nagrywany. Projekt wpłynął do Sejmu 25 lutego 2015 r. 18 marca br. został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. Wnioskodawców reprezentuje poseł Przemysław Wipler.

Propozycja rozszerzenia granic obrony koniecznej
Takie rozwiązanie zakłada poselski projekt nowelizacji Kodeksu karnego. Nie byłoby karane przekroczenie granic obrony koniecznej w przypadku zagrożenia np. bezpieczeństwa powszechnego, życia, zdrowia, wolności, wolności seksualnej lub mienia oraz połączenia zamachu na mienie z użyciem przemocy lub wdarciem się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia lub ogrodzonego terenu. W myśl projektu, dopiero rażące przekroczenie granic obrony koniecznej podlegałoby karze. Autorzy projektu zauważają, że w powszechnym odbiorze utrwalone jest przekonanie, że „przestępca jest lepiej chroniony przez prawo niż ofiara”. Zdaniem wnioskodawców nowelizacja ma na celu w sposób jasny i niebudzący wątpliwości dać obywatelom możliwość ochrony podstawowych wartości porządku społecznego przed bezprawnymi zamachami ze strony osób trzecich. Projekt wpłynął do Sejmu 20 stycznia 2015 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP Zjednoczona Prawica. 11 marca br. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnienie przedstawi poseł Andrzej Dąbrowski.

Podczas 91. posiedzenia Sejm wysłucha ponadto informacji bieżącej w sprawie przygotowania wyborów prezydenckich w 2015 r. Na posiedzeniu posłowie będą również zadawać przedstawicielom rządu pytania na temat aktualnych kwestii, m.in. reformy i promocji kształcenia zawodowego, inwestycji górniczych w Polsce oraz naruszeń prawa i etyki zawodowej w trakcie czynności prowadzonych przez komorników.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

ŚLUBOWANIE NOWEGO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ADMINISTRACJA PODATKOWA BARDZIEJ PRZYJAZNA DLA PODATNIKÓW CENTRA OBSŁUGI NSTYTUCJA ASYSTENTA PODATNIKA BAZA WIEDZY ADMINISTRACJI PODATKOWEJ NOWE PRAWO KONSULARNE ZWIĘKSZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ UPRAW ROLNYCH FINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA SKŁADEK POLSKICH ORGANIZACJI ROLNICZYCH W UE WOJSKOWE SZPITALE POLOWE BĘDĄ PODMIOTAMI LECZNICZYMI KONKURENCYJNA GOSPODARKA OPARTA NA INNOWACJI WSPÓŁPRACA NAUKI Z BIZNESEM REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA BĘDZIE UCHWALAŁ ZARZĄD POWIATU ZWOLNIENIE GMIN Z OPŁAT ZA OŚWIETLENIE NIEKTÓRYCH ODCINKÓW DRÓG KRAJOWYCH PAŃSTWO SFINANSUJE NAJLEPSZYM POLSKIM STUDENTOM NAUKĘ ZA GRANICĄ ZNIESIENIE OPŁATY RECYKLINGOWEJ I DARMOWE ZŁOMOWANIE POJAZDÓW WYCOFANYCH Z UŻYTKU 8 MAJA MA BYĆ NARODOWYM DNIEM ZWYCIĘSTWA UŁATWIENIA DLA PRACUJĄCYCH RODZICÓW PREZYDENCKI PROJEKT USTAWA RODZINNA OGRANICZENIE MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA UMÓW CZASOWYCH CELE POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ NOWE REGULACJE DOTYCZĄCE WALKI Z DOPALACZAMI ROLNICY BĘDĄ MOGLI SKŁADAĆ WNIOSKI O UNIJNE DOPŁATY SAMORZĄDY BĘDĄ MOGŁY WALCZYĆ Z NIELEGALNYMI REKLAMAMI USTAWA KRAJOBRAZOWA KODEKS WYBORCZY PROPOZYCJA ROZSZERZENIA GRANIC OBRONY KONIECZNEJ

 
• POLSKA
 
ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 91. POSIEDZENIA SEJMU SPRAWNIEJSZA I BARDZIEJ PRZYJAZNA DLA PODATNIKÓW ADMINISTRACJA FISKALNA, UŁATWIENIA DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI POPRZEZ WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY NAUKI Z BIZNESEM, A TAKŻE OGRANICZENIE MOŻLIWOŚCI PODPISYWANIA UMÓW O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY TO TYLKO NIEKTÓRE PROPOZYCJE ZMIAN W PRAWIE, KTÓRYMI ZAJMOWALI SIĘ POSŁOWIE W PIERWSZYM DNIU POSIEDZENIA

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 91. POSIEDZENIA SEJMU


SPRAWNIEJSZA I BARDZIEJ PRZYJAZNA DLA PODATNIKÓW ADMINISTRACJA FISKALNA, UŁATWIENIA DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI POPRZEZ WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY NAUKI Z BIZNESEM, A TAKŻE OGRANICZENIE MOŻLIWOŚCI PODPISYWANIA UMÓW O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY TO TYLKO NIEKTÓRE PROPOZYCJE ZMIAN W PRAWIE, KTÓRYMI ZAJMOWALI SIĘ POSŁOWIE W PIERWSZYM DNIU POSIEDZENIA

Przed rozpoczęciem ślubowanie złożyła nowo powołana Generalna Inspektor Ochrony Danych Osobowych Edyta Bielak-Jomaa.

Następnie Izba w pierwszym czytaniu zajęła się rządowym projektem nowej ustawy o administracji podatkowej. Skierowane do prac w parlamencie propozycje mają usprawnić działanie administracji podatkowej oraz ułatwić obywatelom skorzystanie z jej wsparcia. Rząd proponuje, by od 1 września 2015 r. zostały utworzone tzw. centra obsługi, w których będzie można składać podania i deklaracje, otrzymać zaświadczenia, a także uzyskać wyjaśnienia dotyczące przepisów. Centra te mają pomagać podatnikom niezależnie od urzędu skarbowego, pod który podlegają. Projekt przewiduje także, że mikroprzedsiębiorcy przez pierwsze półtora roku prowadzenia firmy będą mogli korzystać z pomocy asystenta podatnika w zakresie informacji o obowiązkach podatkowych. Ponadto projekt m.in. nakłada na administrację fiskalną obowiązek zapewnienia jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej. W tym celu ma zostać utworzona Baza Wiedzy Administracji Podatkowej, w której będą zamieszczane interpretacje przepisów prawa podatkowego, orzecznictwo sądów oraz broszury informacyjne. Rząd zaproponował też utworzenie Biura Krajowej Informacji Podatkowej, którego dyrektor uzyska status organu podatkowego. Będzie on odpowiedzialny za wydawanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Zmiana ta ma poprawić jakość wydawanych interpretacji. W pracach nad projektem rząd reprezentował podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, szef Służby Celnej Jacek Kapica. Dalsze prace nad projektem będą prowadzone w Komisji Finansów Publicznych.

Sejm rozpoczął także pracę nad rządowym projektem ustawy – Prawo konsularne. Nowe regulacje mają zastąpić ustawę z 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej. Zdaniem rządu potrzeba uchwalenia nowego prawa wynika z konieczności dostosowania istniejących rozwiązań do wymogów konstytucyjnych i zobowiązań międzynarodowych Polski, a także do zmian organizacyjnych w służbie zagranicznej. Jak podkreśla rząd rozwiązania proponowane w nowej ustawie zasadniczo utrzymują obecny zakres funkcji i czynności konsularnych. W projekcie zwrócono jednak uwagę na funkcje interwencyjne i ochronne konsula. Projekt wprowadza m.in. pojęcie pomocy konsularnej. Będzie to pomoc udzielana obywatelowi polskiemu, np. w razie poważnego wypadku lub ciężkiej choroby, aresztowania lub zatrzymania, aktu przemocy czy w sytuacji konieczności nagłego powrotu do Polski (jeśli nie ma on na to środków finansowych). W projekcie ustawy określono też zadania konsula w przypadku wystąpienia w jego okręgu zdarzeń mogących powodować zagrożenie dla zdrowia i życia lub bezpieczeństwa obywateli polskich. Nowe przepisy zobowiązują go do podejmowania działań mających na celu wsparcie bezpiecznego i sprawnego opuszczenia przez nich zagrożonego obszaru. Ponadto projekt przewiduje, że polski konsul ma udzielać pomocy obywatelowi innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które nie ma przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego na terytorium państwa przyjmującego. W proponowanej ustawie określono też sytuacje, kiedy konsul może odmówić wykonania czynności konsularnych. Projekt określa też m.in. tryb postępowania przed konsulem, przyjmowanie i przechowywanie przez tego urzędnika do depozytu dokumentów, środków finansowych i przedmiotów wartościowych. W pracach nad projektem rząd reprezentował podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Artur Nowak-Far. Decyzją Izby projekt trafi do dalszych prac do Komisji Spraw Zagranicznych.

Kolejnym punktem pierwszego dnia 91. posiedzenia Sejmu było drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Nowe przepisy uwzględniają zmiany w zasadach udzielania pomocy publicznej określone w wytycznych UE w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014-2020, odnoszące się do pomocy na opłacenie składek ubezpieczeniowych. Projekt m.in. przewiduje, że dopłaty z budżetu państwa będą przysługiwały producentom rolnym w wysokości do 65 proc. składki z tytułu ubezpieczenia upraw. Dotyczy to stawek taryfowych ubezpieczenia nieprzekraczających: 3,5 proc. sumy ubezpieczenia upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku jarego, rzepiku, ziemniaków lub buraków cukrowych oraz 5 proc. sumy ubezpieczenia upraw rzepaku ozimego, warzyw gruntowych, chmielu, tytoniu, drzew i krzewów owocowych, truskawek lub roślin strączkowych. Projekt ma też zapewnić producentom owoców i warzyw gruntowych dostęp do ubezpieczeń z dopłatami z budżetu państwa do składek przy stawkach taryfowych wyższych niż 6 proc. sumy ubezpieczenia tych upraw. Przy czym, zgodnie z projektem, dopłaty będą stosowane do 65 proc. składki obliczonej przy stawce taryfowej stanowiącej 5 proc. sumy ubezpieczenia. Do tej pory ta grupa producentów w sytuacji, gdy zakład ubezpieczeń ustalił składkę z zastosowaniem stawki powyżej 6 proc. sumy ubezpieczenia, nie mogła korzystać z dopłat z budżetu państwa. Takie rozwiązanie ma zwiększyć ochronę ubezpieczeniową upraw rolnych przez wzrost liczby zawartych umów ubezpieczenia. Ponadto, projekt skraca z 30 do 14 dni okres karencji, tj. termin, od którego następuje odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń po zawarciu umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych, w przypadku powodzi i suszy. Proponowana nowelizacja umożliwia też zawieranie umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z grupą zakładów ubezpieczeń współpracujących na podstawie porozumienia koasekuracyjnego. Chodzi o przypadki, gdy kilka zakładów zamierza wspólnie udzielać ochrony ubezpieczeniowej producentom rolnym i partycypować w ryzyku ubezpieczeniowym na ustalonych przez siebie zasadach i w ustalonych proporcjach. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęła projekt z poprawkami legislacyjnymi i redakcyjnymi. Sprawozdawcą komisji był poseł Aleksander Sosna. W trakcie dyskusji do projektu zgłoszono poprawki. Rozpatrzy je Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ponadto w drugim czytaniu posłowie rozpatrzyli poselski projekt nowelizacji ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada przedłużenie, na lata 2015-2020, finansowania z budżetu państwa uczestnictwa polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji UE. Chodzi tu m.in. o prace w Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) i Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA). Obie organizacje reprezentują interesy unijnych rolników i spółdzielców m.in. wobec Komisji Europejskiej. Zgodnie z projektem finansowanie w latach 2015-2020 ma odbywać się, tak jak dotychczas za pośrednictwem Krajowej Rady Izb Rolniczych. Dotacja celowa będzie udzielana na wniosek Krajowej Rady w drodze umowy między nią a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wnioskodawcy szacują, że do 2020 r., wydatki na ten cel będą kształtowały się na poziomie 4 mln zł rocznie. Wśród polskich organizacji należących do COPA-COGECA są m.in.: Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Samoobrona oraz Solidarność Rolników Indywidualnych. Polskie organizacje rolnicze nie są w stanie pokrywać samodzielnie całości kosztów uczestnictwa w strukturach ponadnarodowych. Koszty te są związane m.in. z wysokimi składkami członkowskimi oraz kosztami obsługi prac w języku polskim. Nieopłacenie składki do UE oznaczałoby wykluczenie Polski z prac na forum ponadnarodowych organizacji rolniczych. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziła pierwsze czytanie projektu i przyjęła go bez poprawek. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawił poseł Mirosław Maliszewski. Podczas drugiego czytania do projektu zgłoszono poprawki. Zajmie się nimi Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Izba zajęła się też w drugim czytaniu poselskim projektem nowelizacji ustawy o działalności leczniczej. Zgodnie z projektem do katalogu podmiotów leczniczych zostaną dodane jednostki wojskowe niebędące jednostkami budżetowymi, realizujące zadania bez potrzeby angażowania Narodowego Funduszu Zdrowia. Chodzi tu o jednostki polowej służby zdrowia, zatrudniające lekarza i utworzone przez Ministra Obrony Narodowej. Projekt dotyczy wykonywanej przez nie działalności leczniczej, również poza granicami kraju. Zgodnie z projektem zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez jednostki polowej służby zdrowia zostanie rozszerzony o takie, które są wykonywane np. na poligonach i w szpitalach kontenerowych. Szef MON określi w drodze rozporządzenia m.in. wymagania dotyczące pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia działalności leczniczej oraz standardy postępowania medycznego w jednostkach, dla których podmiotem tworzącym jest MON. Ponadto projekt zakłada wyłączenie jednostek wojskowych z przepisów dotyczących realizacji świadczeń zdrowotnych w warunkach uciążliwych dla pacjenta. Jednostki wojskowe nie będą miały też obowiązku zawierania umów ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń od zdarzeń medycznych. Komisje: Zdrowia i Obrony Narodowej zaproponowały do projektu poprawki, które m.in. ujednolicają wymagania stawiane dowódcom jednostek wojskowych będących podmiotami leczniczymi i tych, które nimi nie są. Sprawozdanie z ich prac na posiedzeniu Sejmu przedstawiła posłanka Krystyna Kłosin. W związku z poprawką zgłoszoną podczas drugiego czytania projekt trafi ponownie do prac w komisjach.

Kolejnym punktem dzisiejszego posiedzenia Sejmu był rozpatrywanym w pierwszym czytaniu prezydencki projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wspieraniem innowacyjności. Proponowane zmiany mają usunąć bariery prawne w zakresie podejmowania oraz prowadzenia działalności innowacyjnej, wzmocnić współpracę nauki z biznesem oraz zwiększyć konkurencyjność szkół wyższych i innych jednostek naukowych. Projekt znosi opodatkowanie wkładu w postaci własności intelektualnej i przemysłowej z publicznych uczelni i jednostek badawczych. Wprowadza definicję spółki podwyższonego ryzyka, tzw. venture capital, czyli firmy inwestującej w innowacyjne przedsięwzięcia. Spółki takie mają być zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu sprzedaży akcji. Projektowane rozwiązania mają preferować małe fundusze, o wartości aktywów do 50 mln euro. W projekcie znalazły się też rozwiązania ułatwiające rozporządzanie majątkiem przez uczelnie, instytuty badawcze, Polską Akademię Nauk i jej instytuty naukowe. Z 20 tys. do 134 tys. euro ma zostać podwyższony próg, w ramach którego będą one mogły samodzielnie dysponować majątkiem. Ponadto prezydent zaproponował zmiany w przepisach ułatwiające zatrudnianie w instytutach badawczych i na uczelniach młodych naukowców oraz zagranicznych specjalistów. Łatwiejsze ma być także podejmowanie studiów w Polsce przez obcokrajowców. W projekcie znalazł się także szereg rozwiązań wspierających prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Prezydent zaproponował m.in. wprowadzenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na badania naukowe i prace rozwojowe, niezależnie od ich wyniku. Będą one mogły być uwzględnione w wysokości wyższej niż faktycznie poniesione: w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców ma to być 150 proc. rzeczywistych wydatków, a w przypadku dużych firm – 120 proc. Prezydenta w pracach nad projektem reprezentował sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński. Dalsze prace nad projektem będą prowadzone w Komisjach: Edukacji, Nauki i Młodzieży, Finansów Publicznych oraz Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Następnie Sejm w drugim czytaniu zajął się poselskim projektem nowelizacji ustawy o samorządzie powiatowym. Projekt uchyla przepis przyznający radzie powiatu prawo do uchwalania, na wniosek zarządu, regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego (określającego organizację i zasady jego funkcjonowania). Zgodnie z proponowanymi zmianami byłoby to zadanie zarządu powiatu. Według wnioskodawców dzięki temu jednakowe przepisy będą obowiązywać na wszystkich szczeblach samorządu. Chodzi o rozwiązania zawarte w ustawach o samorządzie gminnym i województwa, w myśl których regulamin organizacyjny gminy i urzędu marszałkowskiego jest przyjmowany odpowiednio na podstawie zarządzenia wójta i uchwały zarządu województwa. Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zaproponowała m.in. przepis przejściowy, zgodnie z którym dotychczasowe regulaminy organizacyjne starostw powiatowych zachowują moc do dnia wejścia w życie regulaminów wydanych zgodnie z proponowaną nowelizacją. Sprawozdanie z prac komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawiła posłanka Halina Rozpondek. W bloku głosowań odbędzie się trzecie czytanie projektu.

Posłowie zajęli się również w drugim czytaniu projektem nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne. Projekt ogranicza obowiązek planowania i finansowania oświetlenia dróg przez gminy oraz dokonuje podziału tego finansowania pomiędzy gminy a zarządcę dróg krajowych, którym jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Zgodnie z projektem, obowiązek wnoszenia opłat za oświetlenie dróg ekspresowych i autostrad przebiegających przez teren danej gminy oraz odcinków innych dróg krajowych na terenach niezabudowanych przejmie GDDKiA. Obecnie koszty te ponosi gmina. Projekt przewiduje, że gminy będą nadal zobowiązane do planowania i finansowania oświetlenia dróg krajowych poza terenem zabudowanym, ale wyłącznie w sytuacji, gdy są one przeznaczone do ruchu pieszych lub rowerów i wymagają odrębnego oświetlenia (np. z uwagi na ścieżki rowerowe, chodniki). Zdaniem wnioskodawców projekt zmniejszy koszty gmin związane z finansowaniem oświetlenia dróg krajowych poza terenem zabudowanym przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków GDDKiA o ok. 100 mln zł rocznie. Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej wnosi o przyjęcie projektu bez poprawek. Na posiedzeniu Sejmu sprawozdanie komisji przedstawiła posłanka Dorota Rutkowska. W związku ze głoszonymi poprawkami projekt trafi ponownie do prac w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Ponadto Izba pracowała w drugim czytaniu nad rządowym projektem nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ta propozycja realizuje zapowiedź premier Ewy Kopacz z exposé o ustanowieniu rządowego programu, zapewniającego wybitnym polskim studentom sfinansowanie z budżetu państwa studiów magisterskich na najlepszych uczelniach na świecie. Według rządu, uzupełnianie wiedzy na prestiżowych zagranicznych uniwersytetach pozwoli uzdolnionym studentom rozwinąć potencjał intelektualny i wykorzystać zdobytą wiedzę po powrocie do kraju. Z programu będą mogli skorzystać studenci, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich oraz absolwenci studiów licencjackich. Osoba, która podejmie studia za granicą, otrzyma z programu środki na pokrycie kosztów: rekrutacji, czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów i ubezpieczeń. Świadczenia te zostaną zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, podobnie jak to jest obecnie w przypadku np. stypendiów naukowych i socjalnych. Uczestnik programu nie będzie musiał zwracać udzielonego mu wsparcia, jeśli w ciągu 10 lat od ukończenia studiów na zagranicznej uczelni będzie przez 5 lat odprowadzać w Polsce składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zwolnione ze zwrotu pieniędzy będą także osoby, które ukończą studia doktoranckie w kraju. Pomocy finansowej udzielonej w ramach programu nie trzeba będzie również zwracać, jeśli studia zagraniczne nie zostały podjęte lub nie zostały ukończone z przyczyn nieleżących po stronie uczestnika. Program ruszy od roku akademickiego 2016/2017. Będzie mogło z niego skorzystać ok. 100 studentów rocznie. W 2016 r. budżet państwa przeznaczy na ten cel 18,5 mln, a planowana kwota dofinansowania na cały 10-letni program do 2025 r. to 336 mln zł. Program uzupełni dostępną w Polsce ofertę skierowaną do młodych osób zainteresowanych studiami i prowadzeniem badań za granicą. Chodzi tu m.in. o Program Stypendialny dla Młodych Naukowców, Program Stypendialny Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Erasmus + akcja 1 – Gwarancje kredytowe dla studentów studiów magisterskich. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży przyjęła projekt z poprawkami legislacyjnymi, doprecyzowującymi i redakcyjnymi. Sprawozdanie komisji przedstawiła posłanka Ewa Wolak. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt trafi ponownie do prac komisji.

Posłowie rozpatrzyli też w drugim czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw. Zmiany wdrażają do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE. Nowelizacja ma na celu likwidację tzw. szarej strefy demontażu pojazdów, a tym samym wsparcie legalnych stacji. Projekt zobowiązuje podmioty profesjonalnie wprowadzające pojazdy na rynek polski (w tym np. dealerów samochodowych i właścicieli komisów) do organizowania krajowej sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Podmioty wprowadzające więcej niż 1000 pojazdów rocznie będą zobowiązane do zapewnienia sieci składającej się z co najmniej 3 stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów w województwie - oznacza to konieczność zapewnienia co najmniej 48 stacji. Wprowadzający mniej niż 1000 pojazdów rocznie będą zobowiązani do zapewnienia sieci składającej się co najmniej z 3 stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów, położonych w różnych miejscowościach. Projektowane zmiany przewidują też, że właściciele komisów i osoby indywidualne zostaną zwolnieni z opłaty recyklingowej, w wysokości 500 zł, ponoszonej za każdy używany pojazd sprowadzony do Polski. Projekt wprowadza też generalną zasadę, że prowadzący stacje demontażu – przy przyjmowaniu pojazdu wycofanego z eksploatacji zarejestrowanego w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – nie będą pobierać opłaty od jego właściciela. Jednocześnie projekt określa wyjątki od tej zasady. W odniesieniu do prowadzących stacje demontażu proponowane zmiany wprowadzają opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu pojazdów. Opłata taka będzie wnoszona do urzędu marszałkowskiego, a następnie przekazywana do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wpływy z niej, w wysokości 5 proc., będą dochodem województwa. Ponadto, przepisy zobowiązują NFOŚiGW do przeznaczania środków pochodzących z kar i opłat m.in. na wspieranie działań zapobiegających nielegalnemu demontażowi. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przyjęła projekt z poprawkami doprecyzowującymi oraz legislacyjnymi. Zaproponowała m.in. zmniejszenie stawki opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Komisja zmieniła też datę wejścia w życie nowych przepisów z 1 lipca 2015 r. na 1 stycznia 2017 r. W imieniu komisji na posiedzeniu Sejmu sprawozdanie przedstawił poseł Tadeusz Arkit. Trzecie czytanie odbędzie się w bloku glosowań.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięstwa było kolejnym punktem pierwszego dnia 91. posiedzenia Sejmu. Zgodnie z propozycją ustanowione na 9 maja Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności zostanie zniesione i jednocześnie utraci moc dekret z 8 maja 1945 r., który to święto wprowadził. Jak podkreślają autorzy projektu, akt kapitulacji Niemiec, uznany za ostateczny przez wszystkich aliantów, podpisano w Berlinie 8 maja 1945 r. Dokument ten przewidywał wstrzymanie wszelkich operacji sił niemieckich w tym dniu o godzinie 23:01 czasu środkowoeuropejskiego. Natomiast z punktu widzenia Rosji kapitulacja nastąpiła już po północy 9 maja czasu moskiewskiego, w związku z czym zwycięstwo aliantów jest świętowane w Europie Zachodniej 8 maja, a w Rosji dzień później. Uzasadnienie przedstawił poseł Stefan Niesiołowski. W Komisji Obrony Narodowej będą prowadzone dalsze prace nad projektem.

Następnie w pierwszym czytaniu Sejm rozpatrzył prezydencki projekt nowelizacji ustawy – Kodeks pracy. Celem projektu jest wprowadzenie rozwiązań ułatwiających godzenie życia rodzinnego z zawodowym, w szczególności uproszczenie i uelastycznienie systemu urlopów związanych z opieką nad dzieckiem oraz ułatwienie korzystania z elastycznych form czasu pracy ze względu na obowiązki rodzinne. Projekt zakłada m.in., że rodzice będą mogli łączyć urlop rodzicielski z pracą w niepełnym wymiarze maksymalnie przez 64 tygodnie (a nie jak dotychczas - przez 32 tygodnie). Przewiduje też, że pracodawca będzie zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika wychowującego dziecko do lat 14 lub sprawującego opiekę nad osobą dorosłą o zmianę organizacji czasu pracy (zmniejszenie wymiaru czasu pracy, indywidualny lub ruchomy czas pracy lub skrócony tydzień pracy), chyba że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. W firmach zatrudniających co najmniej 20 osób pracodawca ewentualną odmowę uwzględnienia takiego wniosku będzie musiał uzasadniać na piśmie. Rodzice uprawnieni do urlopów rodzicielskich i wychowawczych będą mogli z nich skorzystać do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat, a zatem również w pierwszym okresie rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole. Dodatkowo rodzice, którzy wrócą do pracy przed ukończeniem przez dziecko 1. roku życia, będą mogli wykorzystać pozostałą część urlopu rodzicielskiego (do 16 tygodni, w 2 częściach) w okresie późniejszym – do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. Projekt zakłada też, że w zakładach pracy, w których pracodawca porozumie się ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników, dwa dni zwolnienia przysługujące obecnie rodzicom dzieci do 14. roku życia będzie można wykorzystać w wymiarze godzinowym. W propozycji przewidziano też, że ojciec będzie mógł wykorzystać urlop ojcowski do ukończenia przez dziecko dwóch lat (obecnie ma na to rok). W nowelizacji znalazły się też regulacje, dzięki którym rodzice, z których jedno jest zatrudnione na umowę o pracę, a drugie prowadzi własną działalność gospodarczą, będą mogli wymieniać się opieką nad dzieckiem oraz przysługującym z tego tytułu urlopem lub zasiłkiem. W projekcie przewidziano również ułatwienia dla pracodawców. M.in. ujednolicony zostanie system urlopów związanych z wychowywaniem dziecka, poprzez włączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego do urlopu rodzicielskiego (urlop rodzicielski będzie wynosił 32 tygodnie). Wydłużeniu – z 14 do 21 dni – ulegnie też okres na złożenie przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego. Ponadto pracownicy będą mogli zrezygnować z urlopu przed terminem jego zakończenia wskazanym we wniosku i powrócić wcześniej do pracy jedynie za zgodą pracodawcy. W pracach nad projektem głowę państwa reprezentowała sekretarz stanu w KPRP Irena Wóycicka. Decyzją Izby projekt trafi do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy – Kodeks pracy to ostatni punkt pierwszego dnia 91. posiedzenia Sejmu. W projekcie zaproponowano rozwiązanie „33 i 3”, co oznacza, że w przypadku, gdy okres zatrudnienia pracownika na czas określony przekroczy 33 miesiące lub gdy pracodawca zawarł z danym pracownikiem już 3 takie umowy – to od następnego dnia po upływie 33 miesięcy lub od dnia zawarcia czwartej umowy – pracownik będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Zasada „33 i 3” nie będzie stosowana, np. w przypadku zastępstwa, pracach sezonowych i dorywczych, pracy na czas kadencji. Ponadto w projekcie zaproponowano takie same okresy wypowiedzenia umów na czas określony, jak w przypadku tych zawartych na czas nieokreślony. Oznacza to, że 2 tygodnie wypowiedzenia będzie przysługiwać, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc wypowiedzenia – w przypadku zatrudnienia przez co najmniej 6 miesięcy oraz 3 miesiące wypowiedzenia, przy zatrudnieniu przez co najmniej 3 lata. Zgodnie z nowelizacją pracodawca będzie też mógł zwolnić pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia i ma to dotyczyć zarówno umów o pracę na czas określony, jak i nieokreślony oraz umów o pracę na okres próbny. Nowe przepisy Kodeksu pracy przewidują, że zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy może objąć cały okres wypowiedzenia lub jego część (do końca okresu wypowiedzenia). Ponadto w projekcie doprecyzowano przepisy odnoszące się do zatrudniania pracowników na okres próbny w celu sprawdzenia ich kwalifikacji i przydatności do określonego rodzaju pracy. Proponowane przepisy przewidują, że możliwe będzie ponowne zatrudnienie pracownika na okres próbny tylko, gdy będzie on zatrudniony do wykonywania innego rodzaju pracy lub w przypadku 3-letniej przerwy w zatrudnieniu pracownika na takim samym stanowisku u tego samego pracodawcy. W projekcie nowelizacji Kodeksu wnioskodawca ograniczył też liczbę rodzajów umów o pracę. Po zmianach pozostałyby trzy rodzaje umów: o pracę na czas nieokreślony, o pracę na czas określony oraz umowa o pracę na okres próbny. Zlikwidowane będą natomiast umowy na czas wykonania określonej pracy. W pracach nad projektem rząd reprezentował Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. W Komisji Polityki Społecznej i Rodziny będą prowadzone dalsze prace nad projektem.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA POSIEDZENIA OBRAD LIVE TELEWIZJA SEJMOWA TV

 
• POLSKA
 
ROZPOCZĘŁO SIĘ 91. POSIEDZENIE SEJMU ROZWIĄZANIA POMAGAJĄCE RODZICOM GODZIĆ PRACĘ Z WYCHOWYWANIEM DZIECI ORAZ OGRANICZAJĄCE ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW NA UMOWY CZASOWE TO TYLKO NIEKTÓRE PROPOZYCJE, KTÓRYMI ZAJMĄ SIĘ POSŁOWIE NA 91. POSIEDZENIU SEJMU. IZBA ROZPATRZY TEŻ M.IN. PROJEKT UMOŻLIWIAJĄCY WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI POLSKIEJ GOSPODARKI PRZEZ WSPÓŁPRACĘ NAUKI Z BIZNESEM, A TAKŻE USPRAWNIENIE DZIAŁALNOŚCI FISKUSA I ZWIĘKSZENIE WSPARCIA DLA PODATNIKÓW W REALIZACJI ICH OBOWIĄZKÓW. PONADTO, POSŁOWIE ZAPOZNAJĄ SIĘ Z INFORMACJĄ SZEFA MSZ O ZADANIACH POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ W 2015 R. I PRZEPROWADZĄ NAD NIĄ DEBATĘ

ROZPOCZĘŁO SIĘ 91. POSIEDZENIE SEJMU


ROZWIĄZANIA POMAGAJĄCE RODZICOM GODZIĆ PRACĘ Z WYCHOWYWANIEM DZIECI ORAZ OGRANICZAJĄCE ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW NA UMOWY CZASOWE TO TYLKO NIEKTÓRE PROPOZYCJE, KTÓRYMI ZAJMĄ SIĘ POSŁOWIE NA 91. POSIEDZENIU SEJMU. IZBA ROZPATRZY TEŻ M.IN. PROJEKT UMOŻLIWIAJĄCY WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI POLSKIEJ GOSPODARKI PRZEZ WSPÓŁPRACĘ NAUKI Z BIZNESEM, A TAKŻE USPRAWNIENIE DZIAŁALNOŚCI FISKUSA I ZWIĘKSZENIE WSPARCIA DLA PODATNIKÓW W REALIZACJI ICH OBOWIĄZKÓW. PONADTO, POSŁOWIE ZAPOZNAJĄ SIĘ Z INFORMACJĄ SZEFA MSZ O ZADANIACH POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ W 2015 R. I PRZEPROWADZĄ NAD NIĄ DEBATĘ

Ślubowanie nowego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Na początku obrad ślubowanie złoży nowo powołana Generalna Inspektor Ochrony Danych Osobowych Edyta Bielak-Jomaa. Posłowie poparli tę kandydaturę w głosowaniu 9 kwietnia 2015 r. Zmiana na stanowisku GIODO jest związana z objęciem przez Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego stanowiska zastępcy Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Administracja podatkowa bardziej przyjazna dla podatników – powstaną m.in. centra obsługi, instytucja asystenta podatnika oraz Baza Wiedzy Administracji Podatkowej
Izba zajmie się w pierwszym czytaniu rządowym projektem nowej ustawy o administracji podatkowej. Skierowane do prac w parlamencie propozycje mają usprawnić działanie administracji podatkowej oraz ułatwić obywatelom skorzystanie z jej wsparcia. Rząd proponuje, by od 1 września 2015 r. zostały utworzone tzw. centra obsługi, w których będzie można składać podania i deklaracje oraz otrzymać zaświadczenia, a także uzyskać wyjaśnienia dotyczące przepisów. Centra te mają pomagać podatnikom niezależnie od urzędu skarbowego, pod który podlegają. Projekt przewiduje także, że mikroprzedsiębiorcy przez pierwsze półtora roku prowadzenia firmy będą mogli korzystać z pomocy asystenta podatnika w zakresie informacji o obowiązkach podatkowych. Ponadto projekt m.in. nakłada na administrację podatkową obowiązek zapewnienia jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej. W tym celu ma zostać utworzona Baza Wiedzy Administracji Podatkowej, w której będą zamieszczane interpretacje przepisów prawa podatkowego, orzecznictwo sądów oraz broszury informacyjne. Rząd zaproponował też utworzenie Biura Krajowej Informacji Podatkowej, którego dyrektor uzyska status organu podatkowego. Będzie on odpowiedzialny za wydawanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Zmiana ta ma poprawić jakość wydawanych interpretacji. Rząd przyjął projekt 31 marca 2015 r. Do Sejmu wpłynął on 10 kwietnia br., a 13 kwietnia został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. W pracach nad projektem rząd reprezentuje Minister Finansów.

Nowe prawo konsularne
To kolejna propozycja rządu, którą zajmą się posłowie na 91. posiedzeniu Sejmu. Nowe regulacje mają zastąpić ustawę z 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej. Zdaniem rządu potrzeba uchwalenia nowego prawa wynika z konieczności dostosowania istniejących rozwiązań do wymogów konstytucyjnych i zobowiązań międzynarodowych Polski, a także do zmian organizacyjnych w służbie zagranicznej. Jak podkreśla rząd rozwiązania proponowane w nowej ustawie zasadniczo utrzymują obecny zakres funkcji i czynności konsularnych. W projekcie zwrócono jednak uwagę na funkcje interwencyjne i ochronne konsula. Projekt wprowadza m.in. pojęcie pomocy konsularnej. Będzie to pomoc udzielana obywatelowi polskiemu, np. w razie poważnego wypadku lub ciężkiej choroby, aresztowania lub zatrzymania, aktu przemocy czy w sytuacji konieczności nagłego powrotu do Polski (jeśli nie ma on na to środków finansowych). W projekcie ustawy określono też zadania konsula w przypadku wystąpienia w jego okręgu zdarzeń mogących powodować zagrożenie dla zdrowia i życia lub bezpieczeństwa obywateli polskich. Nowe przepisy zobowiązują go do podejmowania działań mających na celu wsparcie bezpiecznego i sprawnego opuszczenia przez nich zagrożonego obszaru. Ponadto projekt przewiduje, że polski konsul ma udzielać pomocy obywatelowi innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które nie ma przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego na terytorium państwa przyjmującego. W proponowanej ustawie określono też sytuacje, kiedy konsul może odmówić wykonania czynności konsularnych. Projekt określa też m.in. tryb postępowania przed konsulem, przyjmowanie i przechowywanie przez tego urzędnika do depozytu dokumentów, środków finansowych i przedmiotów wartościowych. Rząd przyjął projekt 24 marca 2015 r. Dokument wpłynął do Sejmu 27 marca br., a następnie 8 kwietnia br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W pracach nad projektem rząd reprezentuje Minister Spraw Zagranicznych.  

Zwiększenie ochrony ubezpieczeniowej upraw rolnych
To główny cel rządowego projektu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Na tym posiedzeniu Sejm przeprowadzi jego drugie czytanie. Nowe przepisy uwzględniają zmiany w zasadach udzielania pomocy publicznej określone w wytycznych UE w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014-2020, odnoszące się do pomocy na opłacenie składek ubezpieczeniowych. Projekt m.in. przewiduje, że dopłaty z budżetu państwa będą przysługiwały producentom rolnym w wysokości do 65 proc. składki z tytułu ubezpieczenia upraw. Dotyczy to stawek taryfowych ubezpieczenia nieprzekraczających: 3,5 proc. sumy ubezpieczenia upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku jarego, rzepiku, ziemniaków lub buraków cukrowych oraz 5 proc. sumy ubezpieczenia upraw rzepaku ozimego, warzyw gruntowych, chmielu, tytoniu, drzew i krzewów owocowych, truskawek lub roślin strączkowych. Projekt ma też zapewnić producentom owoców i warzyw gruntowych dostęp do ubezpieczeń z dopłatami z budżetu państwa do składek przy stawkach taryfowych wyższych niż 6 proc. sumy ubezpieczenia tych upraw. Przy czym, zgodnie z projektem, dopłaty będą stosowane do 65 proc. składki obliczonej przy stawce taryfowej stanowiącej 5 proc. sumy ubezpieczenia. Do tej pory ta grupa producentów w sytuacji, gdy zakład ubezpieczeń ustalił składkę z zastosowaniem stawki powyżej 6 proc. sumy ubezpieczenia, nie mogła korzystać z dopłat z budżetu państwa. Takie rozwiązanie ma zwiększyć ochronę ubezpieczeniową upraw rolnych przez wzrost liczby zawartych umów ubezpieczenia. Ponadto, projekt skraca z 30 do 14 dni okres karencji, tj. termin, od którego następuje odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń po zawarciu umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych, w przypadku powodzi i suszy. Proponowana nowelizacja umożliwia też zawieranie umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z grupą zakładów ubezpieczeń współpracujących na podstawie porozumienia koasekuracyjnego. Chodzi o przypadki, gdy kilka zakładów zamierza wspólnie udzielać ochrony ubezpieczeniowej producentom rolnym i partycypować w ryzyku ubezpieczeniowym na ustalonych przez siebie zasadach i w ustalonych proporcjach. Rząd przyjął projekt 9 września 2014 r. Do Sejmu wpłynął on 13 marca 2015 r. 18 marca br. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które odbyło się 8 kwietnia br. Komisja przyjęła projekt z poprawkami legislacyjnymi i redakcyjnymi. Sprawozdawcą komisji będzie poseł Aleksander Sosna.

Finansowanie z budżetu państwa składek polskich organizacji rolniczych w UE będzie utrzymane
Właśnie taka propozycja została zawarta w poselskim projekcie nowelizacji ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw. W porządku obrad 91. posiedzenia Sejmu znalazło się jego drugie czytanie. Projekt zakłada przedłużenie, na lata 2015-2020, wsparcia z budżetu państwa, w formie dotacji celowej, uczestnictwa polskich organizacji rolniczych w strukturach ponadnarodowych organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji UE. Chodzi tu m.in. o prace w Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) i Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA). Obie organizacje reprezentują interesy unijnych rolników i spółdzielców m.in. wobec Komisji Europejskiej. Zgodnie z projektem  finansowanie w latach 2015-2020 ma odbywać się, tak jak dotychczas, z budżetu krajowego za pośrednictwem Krajowej Rady Izb Rolniczych. Dotacja celowa będzie udzielana na wniosek Krajowej Rady w drodze umowy między nią a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wnioskodawcy szacują, że do 2020 r., wydatki na ten cel będą kształtowały się na poziomie 4 mln zł rocznie. Wśród polskich organizacji należących do COPA-COGECA są m.in.: Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Samoobrona oraz Solidarność Rolników Indywidualnych. Polskie organizacje rolnicze nie są w stanie pokrywać samodzielnie całości kosztów uczestnictwa w strukturach ponadnarodowych. Koszty te są związane m.in. z wysokimi składkami członkowskimi oraz kosztami obsługi prac w języku polskim. Nieopłacenie składki do UE oznaczałoby wykluczenie Polski z prac na forum ponadnarodowych organizacji rolniczych. Projekt wpłynął do Sejmu 15 stycznia 2015 r. jako inicjatywa grupy posłów KP PSL. 3 marca 2015 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 8 kwietnia 2015 r. komisja przeprowadziła pierwsze czytanie projektu i przyjęła go bez poprawek. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawi poseł Mirosław Maliszewski.

Wojskowe szpitale polowe będą podmiotami leczniczymi
To, wraz ze zwiększeniem zakresu realizowanych przez nie świadczeń, główne założenia poselskiego projektu nowelizacji ustawy o działalności leczniczej. Drugie czytanie projektu będzie przedmiotem prac Izby podczas 91. posiedzenia Sejmu. Zgodnie z projektem do katalogu podmiotów leczniczych zostaną dodane jednostki wojskowe niebędące jednostkami budżetowymi, realizujące zadania bez potrzeby angażowania Narodowego Funduszu Zdrowia. Chodzi tu o jednostki polowej służby zdrowia, zatrudniające lekarza i utworzone przez Ministra Obrony Narodowej. Projekt dotyczy wykonywanej przez nie działalności leczniczej, również poza granicami kraju. Zgodnie z projektem zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez jednostki polowej służby zdrowia zostanie rozszerzony o takie, które są wykonywane np. na poligonach i w szpitalach kontenerowych. Szef MON określi w drodze rozporządzenia m.in. wymagania dotyczące pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia działalności leczniczej oraz standardy postępowania medycznego w jednostkach, dla których podmiotem tworzącym jest MON. Ponadto projekt zakłada wyłączenie jednostek wojskowych z przepisów dotyczących realizacji świadczeń zdrowotnych w warunkach uciążliwych dla pacjenta. Jednostki wojskowe nie będą miały też obowiązku zawierania umów ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń od zdarzeń medycznych. Projekt wpłynął do Sejmu 28 listopada 2014 r. jako inicjatywa grupy posłów KP PO. 20 stycznia 2015 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisjach: Zdrowia i Obrony Narodowej. 4 marca 2015 r. komisje przeprowadziły pierwsze czytanie oraz powołały podkomisję nadzwyczajną, do której skierowały projekt. W przyjętym 8 kwietnia br. sprawozdaniu komisje zaproponowały do projektu poprawki, które m.in. ujednolicają wymagania stawiane dowódcom jednostek wojskowych będących podmiotami leczniczymi i tych, które nimi nie są. Ponadto komisje proponują poprawki redakcyjno-legislacyjne. Sprawozdanie z ich prac na posiedzeniu Sejmu przedstawi posłanka Krystyna Kłosin.  

Konkurencyjna gospodarka oparta na innowacji - dzięki współpracy nauki z biznesem
To cel rozpatrywanego w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wspieraniem innowacyjności. Proponowane zmiany mają usunąć bariery prawne w zakresie podejmowania oraz prowadzenia działalności innowacyjnej, wzmocnić współpracę nauki z biznesem oraz zwiększyć konkurencyjność szkół wyższych i innych jednostek naukowych. Projekt znosi opodatkowanie wkładu w postaci własności intelektualnej i przemysłowej z publicznych uczelni i jednostek badawczych. Wprowadza definicję spółki podwyższonego ryzyka, tzw. venture capital, czyli firmy inwestującej w innowacyjne przedsięwzięcia. Spółki takie mają być zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu sprzedaży akcji. Projektowane rozwiązania mają preferować małe fundusze, o wartości aktywów do 50 mln euro. W projekcie znalazły się też rozwiązania ułatwiające rozporządzanie majątkiem przez uczelnie, instytuty badawcze, Polską Akademię Nauk i jej instytuty naukowe. Z 20 tys. do 134 tys. euro ma zostać podwyższony próg, w ramach którego będą one mogły samodzielnie dysponować majątkiem. Ponadto prezydent zaproponował zmiany w przepisach ułatwiające zatrudnianie w instytutach badawczych i na uczelniach młodych naukowców oraz zagranicznych specjalistów. Łatwiejsze ma być także podejmowanie studiów w Polsce przez obcokrajowców. W projekcie znalazł się także szereg rozwiązań wspierających prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Prezydent zaproponował m.in. wprowadzenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na badania naukowe i prace rozwojowe, niezależnie od ich wyniku. Będą one mogły być uwzględnione w wysokości wyższej niż faktycznie poniesione: w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców ma to być 150 proc. rzeczywistych wydatków, a w przypadku dużych firm – 120 proc. Projekt wpłynął do Sejmu 16 marca 2015 r. 8 kwietnia br. został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. Prezydenta w pracach nad projektem reprezentuje sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński.

Regulamin organizacyjny starostwa będzie uchwalał zarząd powiatu
Takie rozwiązanie zakłada poselski projekt nowelizacji ustawy o samorządzie powiatowym, którym zajmie się Izba w drugim czytaniu podczas 91. posiedzenia Sejmu. Projekt uchyla przepis przyznający radzie powiatu prawo do uchwalania, na wniosek zarządu, regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego (określającego organizację i zasady jego funkcjonowania). Zgodnie z proponowanymi zmianami uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego byłoby zadaniem zarządu powiatu. Według wnioskodawców dzięki temu jednakowe przepisy będą obowiązywać na wszystkich szczeblach samorządu. Chodzi o rozwiązania zawarte w ustawach o samorządzie gminnym i województwa, w myśl których regulamin organizacyjny gminy i urzędu marszałkowskiego jest przyjmowany odpowiednio na podstawie zarządzenia wójta i uchwały zarządu województwa.  Projekt wpłynął do Sejmu 6 lutego 2015 r. z inicjatywy grupy posłów KP PO. 18 marca 2015 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Pierwsze czytanie odbyło się 8 kwietnia 2015 r. Komisja wnosi o przyjęcie projektu z poprawkami. Zaproponowała m.in. przepis przejściowy, zgodnie z którym dotychczasowe regulaminy organizacyjne starostw powiatowych zachowują moc do dnia wejścia w życie regulaminów wydanych zgodnie z proponowaną nowelizacją. Sprawozdanie z prac komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawi posłanka Halina Rozpondek.

Zwolnienie gmin z opłat za oświetlenie niektórych odcinków dróg krajowych
Taka propozycja znalazła się w poselskim projekcie nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne. Zajmą się nią posłowie podczas drugiego czytania projektu na 91. posiedzeniu Sejmu. Projekt ogranicza obowiązek planowania i finansowania oświetlenia dróg przez gminy oraz dokonuje podziału tego finansowania pomiędzy gminy a zarządcę dróg krajowych, którym jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Zgodnie z projektem, obowiązek opłat za oświetlenie dróg ekspresowych i autostrad przebiegających przez teren danej gminy oraz odcinków innych dróg krajowych na terenach niezabudowanych przejmie GDDKiA. Obecnie opłaty te ponosi gmina. Projekt przewiduje, że gminy będą nadal zobowiązane do planowania i finansowania oświetlenia dróg krajowych poza terenem zabudowanym wyłącznie w sytuacji, gdy są one przeznaczone do ruchu pieszych lub rowerów i wymagają odrębnego oświetlenia (np. z uwagi na ścieżki rowerowe, chodniki). Zdaniem wnioskodawców projekt zmniejszy koszty gmin związane z finansowaniem oświetlenia dróg krajowych poza terenem zabudowanym przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków GDDKiA o ok. 100 mln zł rocznie. Projekt wpłynął do Sejmu 4 lutego 2015 r. z inicjatywy grupy posłów KP PO. 11 marca 2015 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Pierwsze czytanie odbyło się 9 kwietnia 2015 r. Komisja wnosi o przyjęcie projektu bez poprawek. Na posiedzeniu Sejmu sprawozdanie komisji przedstawi posłanka Dorota Rutkowska.

Państwo sfinansuje najlepszym polskim studentom naukę za granicą
Przewiduje to rządowy projekt nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, którym Sejm zajmie się w drugim czytaniu na 91. posiedzeniu. Ta propozycja realizuje zapowiedź premier Ewy Kopacz z exposé o ustanowieniu rządowego programu, zapewniającego wybitnym polskim studentom sfinansowanie z budżetu państwa studiów magisterskich na najlepszych uczelniach na świecie. Według rządu, uzupełnianie wiedzy na prestiżowych zagranicznych uniwersytetach pozwoli uzdolnionym studentom rozwinąć potencjał intelektualny i wykorzystać zdobytą wiedzę po powrocie do kraju.  Z programu będą mogli skorzystać studenci, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich oraz absolwenci studiów licencjackich. Osoba, która podejmie studia za granicą, otrzyma z programu środki na pokrycie kosztów: rekrutacji, czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów i ubezpieczeń. Świadczenia te zostaną zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, podobnie jak to jest obecnie w przypadku np. stypendiów naukowych i socjalnych. Uczestnik programu nie będzie musiał zwracać udzielonego mu wsparcia, jeśli w ciągu 10 lat od ukończenia studiów na zagranicznej uczelni będzie przez 5 lat odprowadzać w Polsce składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zwolnione ze zwrotu pieniędzy będą także osoby, które ukończą studia doktoranckie w kraju. Pomocy finansowej udzielonej w ramach programu nie trzeba będzie również zwracać, jeśli studia zagraniczne nie zostały podjęte lub nie zostały ukończone z przyczyn nieleżących po stronie uczestnika. Program ruszy od roku akademickiego 2016/2017. Będzie mogło z niego skorzystać ok. 100 studentów rocznie. W 2016 r. budżet państwa przeznaczy na ten cel 18,5 mln, a planowana kwota dofinansowania na cały 10-letni program do 2025 r. to 336 mln zł. Program uzupełni dostępną w Polsce ofertę skierowaną do młodych osób zainteresowanych studiami i prowadzeniem badań za granicą. Chodzi tu m.in. o Program Stypendialny dla Młodych Naukowców, Program Stypendialny Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Erasmus + akcja 1 – Gwarancje kredytowe dla studentów studiów magisterskich. Projekt wpłynął do laski marszałkowskiej 3 marca 2015 r., a 9 marca br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu, które odbyło się 18 marca br. Następnie nad projektem pracowała Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży. 9 kwietnia br. komisja przyjęła projekt z poprawkami legislacyjnymi, doprecyzowującymi i redakcyjnymi. Sprawozdanie komisji przedstawi posłanka Ewa Wolak.

Zniesienie opłaty recyklingowej i darmowe złomowanie pojazdów wycofanych z użytku
Takie zmiany zawiera rządowy projekt nowelizacji ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw, który Izba rozpatrzy w drugim czytaniu. Zmiany wdrażają do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE. Nowelizacja ma na celu likwidację tzw. szarej strefy demontażu pojazdów, a tym samym wsparcie legalnych stacji. Projekt zobowiązuje podmioty profesjonalnie wprowadzające pojazdy na rynek polski (w tym np. dealerów samochodowych i właścicieli komisów) do organizowania krajowej sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Podmioty wprowadzające więcej niż 1000 pojazdów rocznie będą zobowiązane do zapewnienia sieci składającej się z co najmniej 3 stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów w województwie - oznacza to konieczność zapewnienia co najmniej 48 stacji. Wprowadzający mniej niż 1000 pojazdów rocznie będą zobowiązani do zapewnienia sieci składającej się co najmniej z 3 stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów, położonych w różnych miejscowościach. Projektowane zmiany przewidują też, że właściciele komisów i osoby indywidualne zostaną zwolnieni z opłaty recyklingowej, w wysokości 500 zł, ponoszonej za każdy używany pojazd sprowadzony do Polski. Projekt wprowadza też generalną zasadę, że prowadzący stacje demontażu – przy przyjmowaniu pojazdu wycofanego z eksploatacji zarejestrowanego w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – nie będą pobierać opłaty od jego właściciela. Jednocześnie projekt określa wyjątki od tej zasady. W odniesieniu do prowadzących stacje demontażu proponowane zmiany wprowadzają opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu pojazdów. Opłata taka będzie wnoszona do urzędu marszałkowskiego, a następnie przekazywana do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wpływy z niej, w wysokości 5 proc., będą dochodem województwa. Ponadto, przepisy zobowiązują NFOŚiGW do przeznaczania środków pochodzących z kar i opłat m.in. na wspieranie działań zapobiegających nielegalnemu demontażowi. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 15 stycznia 2015 r. na posiedzeniu Sejmu. Następnie został on skierowany do dalszych prac w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Projekt był następnie przedmiotem prac Podkomisji stałej do spraw monitorowania gospodarki odpadami. 8 kwietnia br. Komisja przyjęła projekt z poprawkami doprecyzowującymi oraz legislacyjnymi. Zaproponowała także m.in. zmniejszenie stawki opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Komisja zmieniła też datę wejścia w życie nowych przepisów z 1 lipca 2015 r. na 1 stycznia 2017 r. W imieniu komisji na posiedzeniu Sejmu sprawozdanie przedstawi poseł Tadeusz Arkit.

8 maja ma być Narodowym Dniem Zwycięstwa
Propozycję ustanowienia takiego święta państwowego zawiera przygotowany przez grupę posłów KP PO projekt ustawy, nad którym Izba rozpocznie prace podczas bieżącego posiedzenia. Wnioskodawcy proponują jednocześnie zniesienie ustanowionego na dzień 9 maja Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności oraz utratę mocy dekretu z 8 maja 1945 r., który to święto wprowadził. Jak podkreślają autorzy projektu, akt kapitulacji Niemiec, uznany za ostateczny przez wszystkich aliantów, podpisano w Berlinie 8 maja 1945 r. Dokument ten przewidywał wstrzymanie wszelkich operacji sił niemieckich w tym dniu o godzinie 23:01 czasu środkowoeuropejskiego. Natomiast z punktu widzenia Rosji kapitulacja nastąpiła już po północy 9 maja czasu moskiewskiego, w związku z czym zwycięstwo aliantów jest świętowane w Europie Zachodniej 8 maja, a w Rosji dzień później. Projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięstwa wpłynął do laski marszałkowskiej 15 kwietnia 2015 r. Tego samego dnia został on skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnienie przedstawi poseł Stefan Niesiołowski.

Ułatwienia dla pracujących rodziców - prezydencki projekt tzw. ustawy rodzinnej
Posłowie w pierwszym czytaniu rozpatrzą prezydenckie propozycje zmian w ustawie Kodeks pracy. Celem projektu jest wprowadzenie rozwiązań ułatwiających godzenie życia rodzinnego z zawodowym, w szczególności uproszczenie i uelastycznienie systemu urlopów związanych z opieką nad dzieckiem oraz ułatwienie korzystania z elastycznych form czasu pracy ze względu na obowiązki rodzinne. Projekt zakłada m.in., że rodzice będą mogli łączyć urlop rodzicielski z pracą w niepełnym wymiarze maksymalnie przez 64 tygodnie (a nie jak dotychczas - przez 32 tygodnie). Przewiduje też, że pracodawca będzie zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika wychowującego dziecko do lat 14 lub sprawującego opiekę nad osobą dorosłą o zmianę organizacji czasu pracy (zmniejszenie wymiaru czasu pracy, indywidualny lub ruchomy czas pracy lub skrócony tydzień pracy), chyba że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. W firmach zatrudniających co najmniej 20 osób pracodawca ewentualną odmowę uwzględnienia takiego wniosku będzie musiał uzasadniać na piśmie. Rodzice uprawnieni do urlopów rodzicielskich i wychowawczych będą mogli z nich skorzystać do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat, a zatem również w pierwszym okresie rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole. Dodatkowo rodzice, którzy wrócą do pracy przed ukończeniem przez dziecko 1. roku życia, będą mogli wykorzystać pozostałą część urlopu rodzicielskiego (do 16 tygodni, w 2 częściach) w okresie późniejszym – do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. Projekt zakłada też, że w zakładach pracy, w których pracodawca porozumie się ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników, dwa dni zwolnienia przysługujące obecnie rodzicom dzieci do 14. roku życia będzie można wykorzystać w wymiarze godzinowym. W propozycji przewidziano też, że ojciec będzie mógł wykorzystać urlop ojcowski do ukończenia przez dziecko dwóch lat (obecnie ma na to rok). W nowelizacji znalazły się też regulacje, dzięki którym rodzice, z których jedno jest zatrudnione na umowę o pracę, a drugie prowadzi własną działalność gospodarczą, będą mogli wymieniać się opieką nad dzieckiem oraz przysługującym z tego tytułu urlopem lub zasiłkiem. W projekcie przewidziano również ułatwienia dla pracodawców. M.in. ujednolicony zostanie system urlopów związanych z wychowywaniem dziecka, poprzez włączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego do urlopu rodzicielskiego (urlop rodzicielski będzie wynosił 32 tygodnie). Wydłużeniu – z 14 do 21 dni –  ulegnie też okres na złożenie przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego. Ponadto pracownicy będą mogli zrezygnować z urlopu przed terminem jego zakończenia wskazanym we wniosku i powrócić wcześniej do pracy jedynie za zgodą pracodawcy. Prezydent podpisał projekt 27 marca 2015 r. Do Sejmu wpłynął on 30 marca br. Następnie 8 kwietnia 2015 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W pracach nad projektem głowę państwa reprezentuje sekretarz stanu w KPRP Irena Wóycicka.

Zasada „33 i 3”, czyli ograniczenie możliwości stosowania umów czasowych
To jedna z najważniejszych zmian do ustawy Kodeks pracy, zawartych w rządowym projekcie. Rozwiązanie „33 i 3” oznacza, że w przypadku, gdy okres zatrudnienia pracownika na czas określony przekroczy 33 miesiące lub gdy pracodawca zawarł z danym pracownikiem już 3 takie umowy – to od następnego dnia po upływie 33 miesięcy lub od dnia zawarcia czwartej umowy – pracownik będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Zasada „33 i 3” nie będzie stosowana, np. w przypadku zastępstwa innego pracownika, przy pracach sezonowych i dorywczych, w celu wykonywania pracy na czas kadencji. Ponadto w projekcie zaproponowano takie same okresy wypowiedzenia umów na czas określony, jak w przypadku tych zawartych na czas nieokreślony. Oznacza to, że 2 tygodnie wypowiedzenia będzie przysługiwać, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc wypowiedzenia – w przypadku zatrudnienia przez co najmniej 6 miesięcy oraz 3 miesiące wypowiedzenia, przy zatrudnieniu przez co najmniej 3 lata. Zgodnie z nowelizacją pracodawca będzie też mógł zwolnić pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Ma to dotyczyć zarówno umów o pracę na czas określony, jak i nieokreślony oraz umów o pracę na okres próbny. Nowe przepisy Kodeksu pracy przewidują, że zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy może objąć cały okres wypowiedzenia lub jego część (do końca okresu wypowiedzenia). Ponadto w projekcie doprecyzowano przepisy odnoszące się do zatrudniania pracowników na okres próbny w celu sprawdzenia ich kwalifikacji i przydatności do określonego rodzaju pracy. Proponowane przepisy przewidują, że możliwe będzie ponowne zatrudnienie pracownika na okres próbny tylko, gdy będzie on zatrudniony do wykonywania innego rodzaju pracy lub w przypadku 3-letniej przerwy w zatrudnieniu pracownika na takim samym stanowisku u tego samego pracodawcy.  W projekcie nowelizacji Kodeksu wnioskodawca ograniczył też liczbę rodzajów umów o pracę. Po zmianach pozostałyby trzy rodzaje umów: o pracę na czas nieokreślony, o pracę na czas określony oraz umowa o pracę na okres próbny. Zlikwidowane będą natomiast umowy na czas wykonania określonej pracy. Rząd przyjął projekt 31 marca 2015 r., a do Sejmu wpłynął on 10 kwietnia br. Następnie 13 kwietnia br. został on skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W pracach nad projektem rząd reprezentuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Cele polskiej polityki zagranicznej w 2015 r.
Przedstawi je szef polskiej dyplomacji w Informacji o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2015 r. Zwyczajowo przemówieniu będą się przysłuchiwać także prezydent oraz członkowie korpusu dyplomatycznego. Po przedstawieniu priorytetów w polityce międzynarodowej przewidziana jest czterogodzinna debata średnia. Będzie ona okazją do przedstawienia stanowisk poszczególnych klubów. Posłowie będą mieli także możliwość zadawania pytań szefowi MSZ.

Nowe regulacje dotyczące walki z tzw. „dopalaczami”
Wprowadza je rządowa propozycja nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw, której drugie czytanie jest zaplanowane podczas 91. posiedzenia Sejmu. Projekt wprowadza definicję nowej substancji psychoaktywnej, czyli takiego środka odurzającego lub leku psychotropowego, który nie został zamieszczony w wykazach załączonych do dwóch konwencji ONZ z 1961 i 1971 r., lecz może stanowić porównywalne zagrożenie dla zdrowia publicznego, jak substancje znajdujące się w tych wykazach. Istniejący obecnie zakaz produkowania i sprzedaży dopalaczy zostanie rozszerzony także na nowe substancje psychoaktywne. Zakazany też ma być import środków z obu tych kategorii. Za przestrzeganie zakazu produkowania i sprzedaży tych substancji odpowiedzialna będzie Państwowa Inspekcja Sanitarna, a za sprawy związane z ich importem Służba Celna. Za wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu dopalaczy ma grozić kara pieniężna od 20 tys. do 1 mln zł. Dodatkowo w załącznikach do projektu zostało uwzględnionych 114 nowych substancji, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. W celu wzmocnienia ochrony przed uzależnieniem od narkotyków osób zagrożonych wykluczeniem społecznym rząd zaproponował rozciągnięcie zadań dotyczących przeciwdziałania narkomanii na jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz asystentów rodziny, rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka. Z powodu konieczności zabezpieczenia obywateli przed niebezpiecznymi substancjami przy ministrze zdrowia ma zostać utworzony Zespół do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych. Członkami zespołu będą eksperci z zakresu nauk chemicznych, farmakologii, toksykologii klinicznej, psychiatrii, nauk społecznych i prawnych. Zespół będzie przedstawiał szefowi resortu zdrowia rekomendacje w zakresie umieszczenia określonych substancji w wykazach środków odurzających, substancji psychotropowych oraz nowych substancji psychoaktywnych. W projekcie znalazła się propozycja ograniczenia sprzedaży leków, które w dużych ilościach mogą działać podobnie jak dopalacze. Farmaceuci mają informować pacjentów o ich dawkowaniu i możliwych działaniach niepożądanych. Będą też mogli odmówić sprzedaży takiego produktu, jeżeli uznają, że może on zostać wykorzystany w celach pozamedycznych lub spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia. Bezpieczne dawki substancji o działaniu psychoaktywnym w produktach leczniczych zostaną określone w rozporządzeniu ministra zdrowia. Rząd zaproponował też ograniczenie obrotu lekami bez recepty, zawierającymi substancje o działaniu psychoaktywnym. Zakup większych ilości tych preparatów będzie możliwy tylko na receptę. Rząd przyjął projekt 18 listopada ub. r. Do Sejmu wpłynął on 23 stycznia 2015 r., a 3 lutego został skierowany pierwszego czytania w Komisji Zdrowia.

W 2015 r. rolnicy będą mogli składać wnioski o unijne dopłaty do 15 czerwca
Przewiduje to poselski projekt nowelizacji ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, wniesiony przez grupę posłów KP PSL. Podczas 91. posiedzenia Sejm przeprowadzi drugie czytanie tej propozycji. Według obecnie obowiązujących przepisów rolnicy mają czas na składanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich z UE od 15 marca do 15 maja. Mogą to zrobić także w ciągu kolejnych 25 dni kalendarzowych, ale za każdy dzień takiego opóźnienia przewidziane jest pomniejszenie płatności o 1 proc. Wnioskodawcy wskazują, że propozycja wydłużenia o miesiąc terminu na składanie wniosków w 2015 r., przy zachowaniu zasady dodatkowych 25 dni, stanowi realizację zapowiedzi Komisji Europejskiej. Ponadto, w związku z proponowaną zmianą projekt dostosowuje przepisy dotyczące m.in. okresu posiadania zwierząt w przypadku płatności do bydła i kóz. Projekt wpłynął do laski marszałkowskiej 13 kwietnia 2015 r. Następnie 20 kwietnia br. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Samorządy będą mogły walczyć z nielegalnymi reklamami – prace nad tzw. ustawą krajobrazową
Posłowie rozpatrzą poprawki Senatu do nowelizacji niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, które mają pomóc osiągnąć ten cel. Przyjęta przez Sejm 20 marca br. nowelizacja wprowadza rozwiązania umożliwiające samorządom przeciwdziałanie degradacji krajobrazu. Nowe regulacje wdrażają sporządzoną 20 października 2000 r. we Florencji Europejską Konwencję Krajobrazową, która w stosunku do Polski weszła w życie 1 stycznia 2005 r. Ustawa m.in. nakłada na samorządy województw obowiązek powszechnej identyfikacji i waloryzacji krajobrazów poprzez sporządzanie nie rzadziej niż raz na 20 lat audytu krajobrazowego (po raz pierwszy w ciągu 3 lat od wejścia w życie nowych przepisów). Nowelizacja wprowadza urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu, ustanawiane przez sejmik województwa dla poszczególnych krajobrazów priorytetowych zdefiniowanych w oparciu o audyt krajobrazowy. Zasady te będą określały m.in. nieprzekraczalne parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy czy jej maksymalną wysokość. Nowelizacja przewiduje także możliwość wprowadzenia przez gminę zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Rada gminy, w której podejmowane są działania na rzecz uporządkowania przestrzeni publicznej, będzie mogła ustalić opłatę od reklam umieszczanych na jej terenie. Na wysokość opłaty wpływ będzie mogła mieć m.in. lokalizacja oraz wielkość i rodzaj tablicy lub urządzenia reklamowego. Zwolnione z opłat będą m.in. reklamy niewidoczne z przestrzeni dostępnych publicznie oraz niewielkie szyldy. 17 kwietnia br. Senat zaproponował do ustawy poprawki, które zmieniają m.in. sposób karania za nielegalne reklamy. Senatorowie chcą, aby kara za każdy dzień umieszczenia reklamy niezgodnie z przepisami była obliczana jako iloczyn powierzchni tablicy reklamowej oraz 40-krotności ustalonej przez gminę stawki części zmiennej opłaty reklamowej. Do tego doliczana byłaby jeszcze 40-krotność stawki części stałej tej opłaty. Kara byłaby nakładana na podmiot, który umieścił reklamę, ale w przypadku niemożności jego ustalenia karani byliby właściciele nieruchomości, na której stoi reklama. Senatorowie wprowadzili do ustawy także poprawkę dotyczącą ustawiania przy drogach reklam nieprzytwierdzonych do gruntu (np. balonów reklamowych) – zasady będą w takim przypadku takie same jak te dotyczące obiektów budowlanych. Aby zapobiec nadużyciom, Senat doprecyzował też m.in. przepis, który zwalnia z opłat szyldy – jako tablice informacyjne o działalności gospodarczej prowadzonej na danej nieruchomości. Senat zaproponował także przepis przejściowy dotyczący reklamodawców, którzy reklamy postawili przed wejściem nowych przepisów w życie. Zgodnie z nim gminy mają ustanowić minimum 12-miesięczny termin na dostosowanie się reklamodawców do nowych regulacji.

W pierwszych czytaniach Izba zajmie się dwiema obszernymi propozycjami zmian – obywatelską oraz poselską – w Kodeksie wyborczym

Projekt obywatelski dotyczy zmian m.in. formy i zabezpieczenia kart do głosowania, wyposażenia technicznego lokali wyborczych i trybu obliczania głosów. Wnioskodawcy proponują też nowelizację przepisów dotyczących organów wyborczych i innych podmiotów biorących udział w procedurach, np. PKW i komisji niższego rzędu, komisarzy wyborczych oraz mężów zaufania. Wśród najważniejszych zmian zawartych w projekcie jest zniesienie głosowania korespondencyjnego. Wnioskodawcy argumentują, że taka forma głosowania w istotny sposób zwiększa ryzyko nieprawidłowości. Osoby, które nie będą mogły udać się do lokalu wyborczego z powodów od siebie niezależnych będą mogły zagłosować przez pełnomocnika. Projekt ogranicza możliwość zmiany obwodów wyborczych. Będzie ona możliwa tylko wówczas, gdy zmieni się liczba wybieranych radnych gminy lub liczba mieszkańców w obwodzie. Sama zmiana ma objąć wyłącznie obszar, którego dotyczy nowy przebieg granicy gminy. W zakresie kart do głosowania autorzy proponują, by karta do głosowania była pojedynczą kartą zadrukowaną po jednej stronie. Oprócz pieczęci obwodowej komisji wyborczej miałaby być ona zabezpieczana hologramem umieszczanym podczas wydawania karty wyborcy. Rozwiązanie to ma przeciwdziałać ewentualnym manipulacjom wyborczym. Wnioskodawcy chcą ponadto wprowadzenia przejrzystych urn do głosowania oraz kopert, mających na celu zapewnienie tajności głosowania. Projekt przewiduje wprowadzenie nagrywania oraz transmitowania przebiegu głosowania w lokalach wyborczych. W protokole głosowania sporządzonym przez obwodową komisję wyborczą mają być wyszczególniane przyczyny nieważności głosów. Wnioskodawcy proponują przeniesienie szeregu uprawnień wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) na komisarzy wyborczych. Chodzi m.in. o przekazywanie w depozyt dokumentów z głosowania, a także m.in. powoływania obwodowych komisji wyborczych oraz odwoływania jej członków. Zdaniem autorów zmiana ta zmniejszy ryzyko nadużyć i nieprawidłowości. W dokumencie znalazł się też odrębny rozdział dotyczący mężów zaufania, co – zdaniem autorów – w czytelniejszy sposób określi ich uprawnienia oraz nada ich działalności odpowiednią rangę. Obywatele zaproponowali ponadto m.in. zmiany w składzie PKW. Oprócz przedstawicieli TK, SN i NSA mają być do tego gremium powoływane osoby rekomendowane przez kluby poselskie, spośród osób posiadających uprawnienia sędziowskie. Projekt wpłynął do Sejmu 3 marca 2015 r. 18 marca br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu oraz do zaopiniowania przez organizacje samorządowe. Komitet inicjatywy ustawodawczej reprezentuje Grzegorz Schreiber.

Drugi z projektów, wsparty podpisami grupy posłów z kilku klubów (ZP, PSL i SLD), koła RP oraz parlamentarzystów niezrzeszonych, ma – zdaniem wnioskodawców – stworzyć podstawę do prawidłowego i sprawnego przeprowadzania wyborów. Autorzy proponują m.in. działania na rzecz zmniejszenia odsetka głosów uznanych za nieważne. Ma w tym pomóc wprowadzenie kart wyborczych w postaci pojedynczych, jednostronnie zadrukowanych arkuszy. Tradycyjny znak „X” na karcie do głosowania ma zostać zastąpiony urzędową naklejką wyborczą. Podobnie jak w projekcie obywatelskim, także posłowie zaproponowali wprowadzenie przezroczystych urn. Wnioskodawcy proponują, by karty do głosowania miały indywidualne numery, dzięki którym wyborcy, w sposób gwarantujący zachowanie tajności wyborów, mogliby śledzić poprawność odnotowania własnych głosów, a w razie rozbieżności żądać ich okazania i udowodnić w ten sposób jego błędne zakwalifikowanie. Ponadto wnioskodawcy proponują m.in., by przebieg wyborów był nagrywany. Projekt wpłynął do Sejmu 25 lutego 2015 r. 18 marca br. został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. Wnioskodawców reprezentuje poseł Przemysław Wipler.

Propozycja rozszerzenia granic obrony koniecznej
Takie rozwiązanie zakłada poselski projekt nowelizacji Kodeksu karnego. Nie byłoby karane przekroczenie granic obrony koniecznej w przypadku zagrożenia np. bezpieczeństwa powszechnego, życia, zdrowia, wolności, wolności seksualnej lub mienia oraz połączenia zamachu na mienie z użyciem przemocy lub wdarciem się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia lub ogrodzonego terenu. W myśl projektu, dopiero rażące przekroczenie granic obrony koniecznej podlegałoby karze. Autorzy projektu zauważają, że w powszechnym odbiorze utrwalone jest przekonanie, że „przestępca jest lepiej chroniony przez prawo niż ofiara”. Zdaniem wnioskodawców nowelizacja ma na celu w sposób jasny i niebudzący wątpliwości dać obywatelom możliwość ochrony podstawowych wartości porządku społecznego przed bezprawnymi zamachami ze strony osób trzecich. Projekt wpłynął do Sejmu 20 stycznia 2015 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP Zjednoczona Prawica. 11 marca br. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnienie przedstawi poseł Andrzej Dąbrowski.

Podczas 91. posiedzenia Sejm wysłucha ponadto informacji bieżącej w sprawie przygotowania wyborów prezydenckich w 2015 r. Na posiedzeniu posłowie będą również zadawać przedstawicielom rządu pytania na temat aktualnych kwestii, m.in. reformy i promocji kształcenia zawodowego, inwestycji górniczych w Polsce oraz naruszeń prawa i etyki zawodowej w trakcie czynności prowadzonych przez komorników.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

TRANSMISJA

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

ŚLUBOWANIE NOWEGO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ADMINISTRACJA PODATKOWA BARDZIEJ PRZYJAZNA DLA PODATNIKÓW – POWSTANĄ M.IN. CENTRA OBSŁUGI INSTYTUCJA ASYSTENTA PODATNIKA ORAZ BAZA WIEDZY ADMINISTRACJI PODATKOWEJ NOWE PRAWO KONSULARNE ZWIĘKSZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ UPRAW ROLNYCH FINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA SKŁADEK POLSKICH ORGANIZACJI ROLNICZYCH W UE BĘDZIE UTRZYMANE WOJSKOWE SZPITALE POLOWE BĘDĄ PODMIOTAMI LECZNICZYMI KONKURENCYJNA GOSPODARKA OPARTA NA INNOWACJI REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA BĘDZIE UCHWALAŁ ZARZĄD POWIATU ZWOLNIENIE GMIN Z OPŁAT ZA OŚWIETLENIE NIEKTÓRYCH ODCINKÓW DRÓG KRAJOWYCH PAŃSTWO SFINANSUJE NAJLEPSZYM POLSKIM STUDENTOM NAUKĘ ZA GRANICĄ ZNIESIENIE OPŁATY RECYKLINGOWEJ I DARMOWE ZŁOMOWANIE POJAZDÓW WYCOFANYCH Z UŻYTKU 8 MAJ DZIEŃ ZWYCIĘSTWA UŁATWIENIA DLA PRACUJĄCYCH RODZICÓW USTAWA RODZINNA UMOWY CZASOWE OGRANICZENIE DOPALACZE WALKA Z DOPALACZAMI SAMORZĄDY BĘDĄ MOGŁY WALCZYĆ Z NIELEGALNYMI REKLAMAMI USTAWA KRAJOBRAZOWA KODEKS WYBORCZY OBRONA KONIECZNA

 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 89. POSIEDZENIE SEJMU


OBJĘCIE DZIAŁACZY OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ Z LAT 1956-1989 WSPARCIEM FINANSOWYM TO TYLKO JEDNA Z DECYZJI, KTÓRE PODJĘLI POSŁOWIE W OSTATNIM DNIU 89. POSIEDZENIA SEJMU. IZBA UCHWALIŁA RÓWNIEŻ M.IN. TZW. USTAWĘ KRAJOBRAZOWĄ ORAZ UPOWAŻNIŁA PREZYDENTA DO RATYFIKOWANIA UMOWY O UTWORZENIU LITEWSKO-POLSKO-UKRAIŃSKIEJ BRYGADY. PONADTO POSŁOWIE ZAKOŃCZYLI PARLAMENTARNE PRACE NAD USTAWĄ WPROWADZAJĄCĄ SUROWSZE KARY DLA NIETRZEŹWYCH KIEROWCÓW. SEJM USTALIŁ TEŻ OSTATECZNE BRZMIENIE PRZEPISÓW WPROWADZAJĄCYCH ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI SPADKOWE TYLKO DO WYSOKOŚCI OTRZYMYWANEGO MAJĄTKU


Rozwiązania umożliwiające samorządom przeciwdziałanie degradacji krajobrazu
Zostały one określone w przyjętej dziś przez Sejm nowelizacji niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Nowe regulacje wdrażają sporządzoną 20 października 2000 r. we Florencji Europejską Konwencję Krajobrazową, która w stosunku do Polski weszła w życie 1 stycznia 2005 r. Ustawa m.in. nakłada na samorządy województw obowiązek powszechnej identyfikacji i waloryzacji krajobrazów poprzez sporządzanie nie rzadziej niż raz na 20 lat audytu krajobrazowego (po raz pierwszy w ciągu 3 lat od wejścia w życie nowych przepisów). Projekt takiego audytu będzie sporządzał zarząd województwa, który przed przedłożeniem go sejmikowi do uchwalenia będzie musiał m.in. zasięgnąć opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska, dyrektorów parków narodowych i krajobrazowych w granicach województwa, wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz rad gmin położonych na terenie województwa. Brak stanowiska w ciągu 30 dni od otrzymania projektu będzie uznany za opinię pozytywną. Nowelizacja wprowadza urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu, ustanawiane przez sejmik województwa dla poszczególnych zdefiniowanych prawnie krajobrazów priorytetowych, w oparciu o audyt krajobrazowy. Zasady te będą określały m.in. nieprzekraczalne parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy czy maksymalną jej wysokość. Nowelizacja przewiduje także możliwość wprowadzenia przez gminę zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Rada gminy, w której podejmowane są działania na rzecz uporządkowania przestrzeni publicznej, będzie mogła ustalić opłatę od reklam umieszczanych na jej terenie. Na wysokość opłaty wpływ będzie mogła mieć m.in. lokalizacja oraz wielkość i rodzaj tablicy lub urządzenia reklamowego. Zwolnione z opłat będą m.in. reklamy niewidoczne z przestrzeni dostępnych publicznie oraz niewielkie szyldy. Teraz ustawa będzie przedmiotem prac Senatu.

Opozycjoniści z okresu PRL otrzymają wsparcie finansowe
Wynika to z kolejnego aktu prawnego uchwalonego w dzisiejszym bloku głosowań - ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. W ustawie tej zostały kompleksowo uregulowane zasady udzielania wsparcia finansowego osobom zaangażowanym w działalność antykomunistyczną w latach 1956 – 1989. Określono m.in. zasady nabywania statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych oraz zasady przyznawania świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej. O przyznanie statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej będzie można wnioskować do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Decyzja będzie zapadać po potwierdzeniu przez Prezesa IPN, że wnioskodawca nie był pracownikiem, funkcjonariuszem, żołnierzem lub tajnym informatorem organów bezpieczeństwa państwa. Szef UdSKiOR będzie mógł także zwrócić się o zaopiniowanie wniosku przez wojewódzką radę konsultacyjną do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych. Szef UdSKiOR w drodze decyzji będzie przyznawał także pomoc materialną: świadczenie pieniężne i pomoc pieniężną. Świadczenie pieniężne w wysokości 400 zł miesięcznie ma być przyznawane osobom spełniającym odpowiednie kryteria dochodowe. Zasadniczo będzie ono przyznawane na 12 miesięcy, ale w przypadku osób, które ukończyły 67 lat świadczenie będzie mogło zostać przyznane na okres do 60 miesięcy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – bezterminowo. Druga forma wsparcia, pomoc pieniężna w wysokości do 300 proc. najniższej emerytury, ma być przyznawana, nie częściej niż raz na 12 miesięcy, osobom w trudnej sytuacji materialnej lub w związku ze zdarzeniami losowymi. Pomoc ta będzie mogła być również przyznana m.in. na częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego oraz opłacenie pomocy pielęgnacyjnej. Ustawa ma wejść w życie  31 sierpnia 2015 r. Prace nad nowymi przepisami będą kontynuowane w Senacie.

Nielegalny handel drewnem w UE będzie surowo karany
Przewiduje to nowelizacja ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw, którą dzisiaj została przegłosowana w Sejmie. Dostosowuje ona prawo do rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 z 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z 20 października 2010 r., ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna. Nowelizacja zakłada m.in. sankcje w wysokości dwukrotności wartości celnej przywożonych do Polski produktów z drewna bez licencji FLEGT. Kary te będą wymierzali naczelnicy urzędów skarbowych. Poza tym kary pieniężne będą mogły wynieść od 500 zł do 200 tys. zł - np. za wprowadzanie do obrotu nielegalnie pozyskanego drewna trzeba będzie zapłacić od 20 tys. do 200 tys. zł.  Kary te będą wymierzać wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska. Przy ustalaniu ich wysokości będą brać pod uwagę m.in.: rodzaj, zakres i skutki naruszenia przepisów, wartość drewna lub dotychczasową działalność podmiotu. Wpływy z kar zasilą budżet państwa. W nowelizacji przewidziano także możliwość odstąpienia od wymierzania administracyjnej kary pieniężnej i umorzenie postępowania, jeśli do naruszenia przepisów doszło wskutek zdarzeń i okoliczności, których podmiot nie mógł przewidzieć. Jest to efekt orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2002 r. Teraz nowelizacją zajmie się Senat.

Kontrolerzy NIK będą mieli ograniczony dostęp do danych wrażliwych
Taka zmiana została wprowadzona nowelizacją ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, którą dziś także przyjął Sejm. Na jej podstawie tzw. upoważnieni przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli, czyli kontrolerzy, utracą prawo do przetwarzania danych osobowych ujawniających poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne. Dotyczy to także danych o kodzie genetycznym, nałogach i życiu seksualnym. W ten sposób uwzględnione zostało orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ze stycznia 2015 r., który rozpatrując wniosek Prokuratora Generalnego z 2012 r. uznał za niekonstytucyjne przetwarzanie przez NIK wyżej wymienionych danych. Następnie nad nowelizacją będą pracować senatorowie.

Sejm za większą ochroną przed szkodliwym wpływem chemikaliów
Posłowie przyjęli nowelizację ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, która m.in. dostosowuje przepisy krajowe w zakresie chemikaliów do regulacji unijnych. Nowela zaostrza sankcje za nieprzestrzeganie ustawy: za wprowadzanie do obrotu detergentów bez polskiej etykiety dystrybutorom będzie grozić grzywna, a za wywóz chemikaliów bez wymaganej zgody grzywna, ograniczenie wolności lub do lat 2 więzienia. Takie kary będą również możliwe za wprowadzanie na rynek detergentów, które nie spełniają wymogów dotyczących zawartości fosforanów i innych związków fosforu. Ustawa rozszerza kompetencje Inspektora do spraw Substancji Chemicznych. Jego zadaniem będzie upowszechnianie wiedzy na temat szkodliwego oddziaływania substancji chemicznych i ich mieszanin na zdrowie człowieka i środowisko. Inspektor będzie również zobowiązany do corocznego przekazywania Komisji Europejskiej i OECD informacji o funkcjonowaniu systemu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w Polsce. Przepisy dotyczące Dobrej Praktyki Laboratoryjnej będą miały znaczenie dla 30 jednostek badawczych posiadających certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i jednostek badawczych, które będą występowały o taki dokument. Nowelizacja przewiduje też, że przedsiębiorcy będą mieli obowiązek informowania Inspektora o wytwarzaniu w Polsce, wprowadzaniu do obrotu lub sprowadzaniu do kraju mieszaniny niebezpiecznej lub stwarzającej zagrożenie wyłącznie drogą elektroniczną. Ma to ułatwić archiwizację oraz umożliwić  ośrodkom informacji toksykologicznej natychmiastowy dostęp online do tych danych. Ustawa umożliwi też wstrzymanie obrotu szkodliwą substancją chemiczną, gdy jest to niezgodne z raportem bezpieczeństwa chemicznego, sporządzonym przez jej wytwórcę lub importera, a dalszy użytkownik nie sporządził własnego raportu. To rozwiązanie ma zapobiec zatruciom produktami chemicznymi, które nie powinny znaleźć się na rynku – w sytuacji gdy nie ma jeszcze wyraźnego zakazu wprowadzania ich do obrotu. Teraz ustawa będzie rozpatrywana w Senacie.

Rozwój polsko-amerykańskiej współpracy w zakresie wymiany informacji o podatnikach
Posłowie uchwalili ustawę o ratyfikacji umowy między rządem RP a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz towarzyszących uzgodnień końcowych, podpisanych 7 października 2014 r. w Warszawie. W ten sposób Sejm wyraził zgodę na ratyfikowanie tej umowy przez prezydenta. Umowa tworzy ramy prawne dla dalszego rozwoju polsko-amerykańskiej współpracy w sprawach podatkowych w formie automatycznej wymiany informacji o rachunkach rezydentów podatkowych drugiego państwa. Ma ona na celu zapobieganie wykorzystywania przez podatników instytucji finansowych drugiego państwa np. do ukrywania dochodów. Głównym postulatem umowy jest wzajemne zobowiązanie się Polski i USA do automatycznego przekazywania danych o rachunkach rezydentów podatkowych drugiego państwa, prowadzonych przez banki, ubezpieczycieli i fundusze inwestycyjne. Umowa określa sposób identyfikacji i przetwarzania, a także przekazywania informacji o rachunkach prowadzonych dla rezydentów drugiego państwa. Umożliwi ona przekazywanie przez polskie instytucje finansowe danych o rachunkach amerykańskich rezydentów podatkowych za pośrednictwem Ministerstwa Finansów. Będzie się to odbywać w sposób zapewniający ochronę danych osobowych oraz tajemnic – bankowej i ubezpieczeniowej. Na zasadzie wzajemności Polska będzie automatycznie otrzymywała informacje o amerykańskich rachunkach polskich rezydentów. Umowa określa również procedury identyfikacji przez polskie instytucje finansowe rachunków podlegających raportowaniu oraz zawiera opis polskich podmiotów i produktów finansowych, które nie będą nim objęte. Na ratyfikacji polsko-amerykańskiej umowy skorzystają nasze instytucje finansowe, które nie będą musiały płacić w USA 30-proc. podatku od dochodów uzyskanych w tym kraju. Amerykańskie prawo (FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act) przewiduje taki obowiązek w przypadku zagranicznych instytucji finansowych, które nie zawrą porozumień bezpośrednio z administracją podatkową USA. Ta sankcja podatkowa nie obowiązuje, gdy dany kraj zawrze międzyrządową umowę ze Stanami Zjednoczonymi. Umowa umożliwi też dalsze korzystanie z usług polskich instytucji przez amerykańskich rezydentów podatkowych. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Sejm poparł utworzenie litewsko-polsko-ukraińskiej brygady
Izba przyjęła ustawę, w której wyraża zgodę na ratyfikowanie przez prezydenta umowy między rządami Litwy, Polski i Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej. Umowa została podpisana 19 września 2014 r. w Warszawie. Celem umowy jest utworzenie litewsko-polsko-ukraińskiej jednostki wojskowej o wielkości brygady (3-6 tys. żołnierzy), a także określenie podstawowych zasad jej funkcjonowania. Brygada ma być wielonarodową jednostką o zdolnościach brygady ogólnowojskowej, zdolną do przerzutu i samodzielnego prowadzenia operacji militarnych lub współuczestnictwa w nich. Jej siły mają być samowystarczalne przez 30 dni w rejonie operacji w dowolnych warunkach klimatycznych, poza arktycznymi. Państwa tworzące brygadę zadeklarowały możliwość zapewnienia jej ciągłego wsparcia w warunkach operacyjnych przez 6 miesięcy. Dowództwo brygady zostanie sformowane w Lublinie. Brygada lub jej elementy będą dostępne na potrzeby międzynarodowych operacji prowadzonych na podstawie mandatu Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. W przeszłości Polska współtworzyła z Litwą i Ukrainą dwustronne jednostki w sile batalionu (ok. 700 żołnierzy każda), potocznie zwane „LITPOLBAT” i „POLUKRBAT”, które zostały rozwiązane odpowiednio w 2007 r. i w 2011 r. Uchwaloną dziś ustawą zajmie się teraz Senat.  

Umowa o stacjonowaniu batalionu wojsk NATO w Polsce do ratyfikacji
Sejm uchwalił ustawę upoważniającą głowę państwa do ratyfikowania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotyczącej stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB), elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO (NCISG) dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w SHAPE dnia 17 września 2014 r. Umowa określa podstawowe zasady funkcjonowania batalionu na terytorium Polski. Jego sformowanie w Polsce zostało uzgodnione 11 i 12 czerwca 2009 r. na posiedzeniu szefów resortów obrony państw Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli. Jako lokalizację dowództwa batalionu, kompanii zabezpieczenia i wsparcia oraz mobilnego modułu łączności przewidziano Bydgoszcz. Czechy i Turcja oraz Słowacja, Litwa i Węgry to lokalizacje pozostałych modułów łącznościowych. Lokalizacja 3NSB w Polsce to dla służących w nim polskich żołnierzy możliwość dostępu do najnowszych technologii teleinformatycznych. Stwarza też warunki do przygotowania specjalistów w zakresie łączności, informatyki, logistyki oraz planowania. 3NSB jest jednym z trzech batalionów łączności wchodzących w skład struktury dowodzenia NATO. Następnie ustawa trafi do Senatu.

Posłowie za przystąpieniem Polski do Europejskich Sił Żandarmerii
Dziś także Sejm wyraził ustawową zgodę na ratyfikowanie przez prezydenta Traktatu między Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Królestwem Niderlandów oraz Republiką Portugalską, ustanawiającego Europejskie Siły Żandarmerii EUROGENDFOR, sporządzonego w Velsen dnia 18 października 2007 r. Europejskie Siły Żandarmerii są strukturą międzynarodową, tworzoną przez sześć państw UE: Francję, Włochy, Holandię, Portugalię, Rumunię i Hiszpanię. Organizacja jest przygotowana do udziału w misjach służących m.in. zapobieganiu konfliktom oraz ustanawianiu i utrzymywaniu pokoju. Europejskie Siły Żandarmerii mogą także, samodzielnie lub wspólnie z innymi siłami w różnych rejonach świata, wykonywać operacje reagowania kryzysowego, mające na celu m.in. zapewnienie bezpieczeństwa ludziom oraz utrzymanie porządku publicznego. Zgodnie z umową, która jest przedmiotem ratyfikacji, Polska przystąpi do tej organizacji, co pozwoli Żandarmerii Wojskowej brać czynny udział we wspólnych działaniach stron Traktatu. Chodzi tu także o udział w misjach organizacji, w których Żandarmeria Wojskowa będzie występowała pod flagą EUROGENDFOR na równi z pozostałymi jej członkami i na zasadach zgodnych z polskim prawem wewnętrznym. Polacy będą też mieli prawo zasiadać w strukturach stałych Europejskich Sił Żandarmerii, a Polska będzie brać udział w podejmowaniu decyzji we wszystkich obszarach działania, od rozstrzygnięć o udziale i zaangażowaniu w misjach po kwestie finansowe. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Zmiany w KK zaostrzające kary dla pijanych kierowców do podpisu prezydenta
Izba ustaliła ostateczne brzmienie nowelizacji Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zadośćuczynienie ofiarom wypadków. Dotyczą one w takim samym stopniu kierowców będących pod wpływem alkoholu, jak i środków odurzających. Kierowcy, którzy prowadzili w stanie nietrzeźwości, będą obowiązkowo pozbawiani przez sąd prawa jazdy. Gdy zostaną złapani po raz pierwszy, utracą prawo jazdy na okres od 3 do 15 lat. Recydywiści – dożywotnio. Ponadto w stosunku do takich kierowców sąd będzie orzekał obowiązek wpłaty na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej co najmniej 5 tys. zł (osoby złapane po raz pierwszy) lub co najmniej 10 tys. zł (osoby złapane ponownie). Kierowcy, którzy po alkoholu spowodowali wypadek ze skutkiem śmiertelnym lub czyjeś kalectwo będą musieli zapłacić na rzecz pokrzywdzonego lub jego najbliższych nawiązkę w wysokości co najmniej 10 tys. zł. Osoby z orzeczonym zakazem prowadzenia pojazdów będą mogły, o ile sąd uzna, że nie zagrażają one bezpieczeństwu w komunikacji, po pewnym czasie usiąść za kierownicą samochodu, pod warunkiem, że będzie on wyposażony w tzw. blokadę alkoholową. Urządzenie to ma uniemożliwiać włączenie silnika, gdy poziom alkoholu w powietrzu wydychanym przez kierowcę wyniesie 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. Jeżeli zakaz był czasowy, możliwe to będzie najwcześniej po upływie połowy czasu, na który orzeczono zakaz, a w przypadku zakazów dożywotnich – po upływie 10 lat. Zgodnie z ustawą, jazda bez prawa jazdy, bo zostało wcześniej zabrane, została uznana za przestępstwo. Karą za jego popełnienie będzie grzywna, ograniczenie wolności lub do 2 lat więzienia. Z kolei osobom złapanym na prowadzeniu samochodu bez prawa jazdy, którego nigdy nie miały, grozić będzie - oprócz obowiązującej już sankcji grzywny - zakaz prowadzenia pojazdów. Wyroki sądów w sprawach objętych ustawą będą mogły być publikowane w Biuletynach Informacji Publicznej. Ponadto ustawa przewiduje m.in., że za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym prawo jazdy będzie zatrzymywane na 3 miesiące. Taka sama sankcja ma grozić za przewóz w pojazdach większej liczby osób niż dozwolona. Wyjątkiem będą autobusy wykorzystywane w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych, powiatowych i wojewódzkich przewozach pasażerskich, o ile są w nich przewidziane miejsca stojące. Z kolei osoby, które w ciągu dwóch lat od wydania prawa jazdy popełniłyby 3 wykroczenia lub jedno przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji traciłyby uprawnienia do kierowania pojazdami. Ustawa zostanie teraz przekazana głowie państwa do podpisu.

Za długi spadkowe odpowiesz do wysokości dziedziczonego majątku
Sejm przyjął w ostatecznym kształcie nowelizację Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, zmieniającą zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Dotychczasowe regulacje przewidują, że spadkobierca w ciągu 6 miesięcy od dnia, kiedy dowiaduje się o spadku, może złożyć oświadczenie o jego przyjęciu lub odrzuceniu. Spadek można przyjąć: bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste) lub z jej ograniczeniem (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza). Jeśli spadkobierca odrzuci spadek, to nic nie dziedziczy, w tym także długów. Jeśli w ustawowym terminie nie złoży oświadczenia o swojej decyzji, automatycznie dziedziczy wszystko łącznie ze zobowiązaniami. W praktyce, jeśli spadkobierca nieświadomie może odziedziczyć zadłużony spadek i będzie odpowiadał całym swoim majątkiem za zobowiązania zmarłego, np. niespłacone kredyty. Nowelizacja przewiduje, że jeśli spadkobierca w ciągu 6 miesięcy od dnia, gdy dowiedział się o spadku, nie złoży oświadczenia o jego odrzuceniu lub przyjęciu, wtedy będzie to oznaczało przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi. Ponadto nowe regulacje zmieniają zasadę ustalania stanu majątku spadkowego. Dotychczasowe przepisy mówią, że ustala go komornik sądowy, co oznacza wysokie koszty dla spadkobierców. Nowelizacja natomiast umożliwia spadkobiercom przyjmującym spadek z dobrodziejstwem inwentarza złożenie w sądzie lub u notariusza „prywatnego” wykazu inwentarza na formularzu przygotowanym przez Ministra Sprawiedliwości. Ustawa chroni też prawa wierzycieli spadkodawcy - jeśli nie zgadzaliby się oni z „prywatnym” wykazem sporządzonym przez spadkobierców, wówczas spis inwentarza sporządzałby na wniosek wierzycieli komornik. Nowelizacja trafi teraz do podpisu prezydenta.

Działkowcy nie będą musieli usuwać altan
Będzie to możliwe dzięki przyjętej dziś w ostatecznym brzmieniu nowelizacji ustawy – Prawo budowlane. Zmienione przez Sejm Prawo budowlane ma chronić przed rozbiórką altany postawione na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Jest konsekwencją orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 stycznia 2014 r.  Orzeczenie to spowodowało, że działkowiec, który zbudował na działce obiekt w myśl prawa budowlanego (o właściwych wymiarach), ale niezgodnie z definicją altany przyjętą przez NSA (o innej konstrukcji) otrzymał nakaz rozbiórki. Nowelizacja wychodzi naprzeciw problemowi ok. 900 tys. działkowców, którym groziłby zarzut dopuszczenia się samowoli budowlanej. Umożliwi legalizację obiektów zagrożonych teraz rozbiórką, które będą spełniać wymagania zapisane w nowelizacji. Ustawa m.in. wprowadza definicję „altany działkowej” (do tej pory w porządku prawnym była tylko kategoria „altany”). Będzie to wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt pełniący taką funkcję położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym. Jego powierzchnia będzie mogła wynieść maksymalnie 35 m2, a wysokość 4-5 m. Do powierzchni altan działkowych nie będą wliczane tarasy, werandy oraz ganki, jednak tylko w przypadku, gdy nie będą one przekraczały 12 m2.  Zgodnie z ustawą postępowania niezakończone ostateczną decyzją o nakazie rozbiórki altan działkowych do dnia wejścia w życie nowelizacji zostaną umorzone. Jednocześnie w przypadku wątpliwości, czy dany obiekt budowlany spełnia  kryteria altany działkowej, jego właściciel będzie mógł wystąpić do nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgodność z nowymi przepisami. Za ten wniosek nie będzie pobierana opłata skarbowa. Ponadto, wygasną wydane już ostateczne decyzje o nakazie rozbiórki altan. Następnie ustawa zostanie przesłana do prezydenta.

Łatwiejsze gromadzenie dokumentacji archiwalnej w formie elektronicznej
To jeden z celów nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, którą w dzisiejszych głosowaniach Sejm przyjął w ostatecznym brzmieniu. Nowe regulacje, poza ułatwieniem gromadzenia, zarządzania i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej, mają też usprawnić przechodzenie na system elektronicznego zarządzania zasobami. Ustawa upraszcza również zasady obowiązujące przy gromadzeniu i zarządzaniu dokumentacją związaną z wykonywaniem zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, co ułatwi ujednolicenie postępowania z dokumentacją bez względu na to, czego ona dotyczy. Ponadto nowelizacja porządkuje przepisy dotyczące statusu pracowników archiwów państwowych i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Nowe przepisy mają także umożliwić przeprowadzanie kontroli postępowania z dokumentacją, niezależnie od właściwości miejscowej archiwum państwowego. Teraz nowelizacja będzie przekazana prezydentowi do podpisu.

O funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych w latach 2010-2013
Posłowie zapoznali się z informacjami Rady Ministrów o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych w latach: 2010–2011 oraz 2012-2013. Przedstawił je sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Jarosław Duda. Stanowiska Komisji Polityki Społecznej i Rodziny zaprezentowali posłowie Tadeusz Tomaszewski i Joanna Bobowska. Izba przyjęła rządowe raporty do wiadomości. Zobowiązanie rządu do przedstawienia Izbie raportów wynika z art. 19a ustawy z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. Spółdzielnie socjalne to przedsiębiorstwa prowadzone wspólnie przez grupę osób zagrożonych bezrobociem lub wykluczeniem społecznym. Chodzi przede wszystkim o umożliwienie im powrotu na rynek pracy. Osoby, które chcą podjąć tego rodzaju działalność, mogą się ubiegać o dotację z Funduszu Pracy. Spółdzielnie mogą być tworzone także przez organizacje pozarządowe, podmioty kościelne i samorządy. Spółdzielnia nie może liczyć więcej niż 50 członków. Z raportu za lata 2010-2011 wynika, że średni czas powstawania spółdzielni socjalnej wynosił około 4 miesięcy, a przeciętna liczba członków założycieli to 7 i najczęściej były to osoby bezrobotne (83 proc.). Wśród członków założycieli było stosunkowo dużo osób niepełnosprawnych (38,4 proc.). Na koniec 2011 r. w całej Polsce zarejestrowane były 402 spółdzielnie. Zgodnie z raportem, działalność gospodarcza spółdzielni socjalnych skupiała się przede wszystkim na świadczeniu usług, głównie z zakresu prowadzenia domu i ogrodu (43 proc.), budownictwa (33,3 proc.) i gastronomii (27,9 proc.). Informacja za lata 2012-2013 pokazuje dynamiczny wzrost liczby zarejestrowanych spółdzielni socjalnych. Na koniec 2013 r. było ich aż 936. Według dokumentu za lata 2012-2013, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółdzielnie socjalne zajmowały się np. świadczeniem usług z zakresu zakwaterowania i gastronomii (18,3 proc.) oraz opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (15,3 proc.).

Ponadto, Sejm przyjął Informacje Rady Ministrów o realizacji „Narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego” w latach 2012-2013. Izba wybrała też nowy skład osobowy Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 3264). Wprowadziła także zmiany w składzie sekretarzy Sejmu (druk nr 3223) oraz komisji sejmowych (druk nr 3265).

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

ROZWIĄZANIA UMOŻLIWIAJĄCE SAMORZĄDOM PRZECIWDZIAŁANIE DEGRADACJI KRAJOBRAZU OPOZYCJONIŚCI Z OKRESU PRL OTRZYMAJĄ WSPARCIE FINANSOWE NIELEGALNY HANDEL DREWNEM W UE BĘDZIE SUROWO KARANY KONTROLERZY NIK BĘDĄ MIELI OGRANICZONY DOSTĘP DO DANYCH WRAŻLIWYCH SEJM ZA WIĘKSZĄ OCHRONĄ PRZED SZKODLIWYM WPŁYWEM CHEMIKALIÓW ROZWÓJ POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE WYMIANY INFORMACJI O PODATNIKACH SEJM POPARŁ UTWORZENIE LITEWSKO-POLSKO-UKRAIŃSKIEJ BRYGADY UMOWA O STACJONOWANIU BATALIONU WOJSK NATO W POLSCE DO RATYFIKACJI POSŁOWIE ZA PRZYSTĄPIENIEM POLSKI DO EUROPEJSKICH SIŁ ŻANDARMERII ZMIANY W KK ZAOSTRZAJĄCE KARY DLA PIJANYCH KIEROWCÓW DO PODPISU PREZYDENTA ZA DŁUGI SPADKOWE ODPOWIESZ DO WYSOKOŚCI DZIEDZICZONEGO MAJĄTKU DZIAŁKOWCY NIE BĘDĄ MUSIELI USUWAĆ ALTAN ŁATWIEJSZE GROMADZENIE DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ O FUNKCJONOWANIU SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH W LATACH 2010-2013

 
• POLSKA
 

72. POSIEDZENIE SENATU


19 MARCA 2015 R. W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH ZAKOŃCZYŁO SIĘ 72. POSIEDZENIE SENATU. PRZEPROWADZONE ZOSTAŁY GŁOSOWANIA NAD ROZPATRZONYMI USTAWAMI. W CZWARTEK RANO IZBA MINUTĄ CISZY UCZCIŁA PAMIĘĆ OFIAR ZAMACHU TERRORYSTYCZNEGO NA MUZEUM BARDO W TUNISIE, W KTÓRYM ZGINĘLI POLACY. NASTĘPNIE WICEMINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH GRZEGORZ KARPIŃSKI PRZEDSTAWIŁ INFORMACJĘ NA TEMAT „NARODOWEGO PROGRAMU ANTYTERRORYSTYCZNEGO NA LATA 2015–2019”


Pierwszego dnia senatorowie przeprowadzili drugie czytanie dwóch projektów senackich. Pierwszy to projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych, wniesiony przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych. Ma on na celu doprecyzowanie i uzupełnienie niektórych przepisów dotyczących instytucji gospodarki budżetowej (IGB). Konieczność nowelizacji ustawy wynikła z postulatów Najwyższej Izby Kontroli sformułowanych po kontroli: „Funkcjonowanie instytucji gospodarki budżetowej”. Projekt przewiduje konieczność sporządzania przez IGB dwóch rodzajów sprawozdań – finansowego i z działalności oraz stosowanie przez nie zasad rachunkowości. Projektowana nowelizacja powinna przyczynić się do racjonalizacji i zwiększenia efektywności gospodarowania majątkiem przez IGB. Ponieważ większość tych jednostek zajmuje się resocjalizacją osób skazanych na karę pozbawienia wolności, zwiększenie ich efektywności spowoduje pozytywne skutki społeczne.

Drugi to projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy o ewidencji ludności, wniesiony przez grupę senatorów Platformy Obywatelskiej. Ma on na celu ułatwienie spadkobiercom dostępu do rachunków bankowych osób zmarłych. Został przygotowany z powodu skarg osób, którym – pomimo posiadania przez nich tytułu prawnego do spadku po posiadaczu rachunku – instytucje prowadzące rachunki odmawiały udzielenia szczegółowych informacji o prowadzonych u nich rachunkach spadkodawcy, np. co do powodu zamknięcia rachunku. Wobec braku regulacji ustawowych, polityka poszczególnych instytucji rynku depozytowego utrudnia, a niekiedy wręcz uniemożliwia uzyskanie przez spadkobiercę lub zapisobiercę środków pieniężnych zgromadzonych przez spadkodawcę na rachunku bankowym lub rachunku w SKOK. Ponadto banki i SKOK-i nie mają narzędzia pozwalającego uzyskać informację o śmierci posiadacza, co w połączeniu z faktem, że spadkobiercy mogą nie wiedzieć o istnieniu rachunków, skutkuje powstaniem grupy rachunków, z których środki nie znajdują się w dyspozycji uprawnionych, ale wyłącznie banków czy SKOK-ów. Zgodnie z projektem senatorów, banki i SKOK-i będą miały obowiązek informowania przy zakładaniu rachunku o możliwości wskazania osób uprawnionych do konta na wypadek śmierci. Projekt wprowadza tzw. centralną informację o rachunkach, za pośrednictwem której posiadacz rachunku lub spadkobierca będzie mógł uzyskać informację o wszystkich rachunkach danej osoby w bankach lub SKOK-ach. Po pięciu latach od dokonania ostatniego obrotu bank lub SKOK będzie zobowiązany do wystąpienia do ministra spraw wewnętrznych o udostępnienie danych z rejestru PESEL umożliwiających ustalenie, czy posiadacz rachunku żyje. Zgodnie z propozycją senatorów, środki z rachunków osób zmarłych oraz "rachunków uśpionych" banki będą przekazywać do Banku Gospodarstwa Krajowego, do czasu, gdy trafią do osób uprawnionych, jeśli takie się ujawnią. Wszystkie procedury mają podlegać kontroli ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. W myśl projektu w ramach BGK będzie utworzony państwowy fundusz celowy, którego dysponentem będzie minister pracy i polityki społecznej. Ten fundusz będzie wyodrębnionym rachunkiem Skarbu Państwa, prowadzonym w BGK. Skarb Państwa przejmie też wszystkie zobowiązania banków związane ze środkami przekazanymi na fundusz. Część pieniędzy z tego funduszu będzie mogła trafiać na rzecz pomocy społecznej, osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych.

Senatorowie omówili ustawę o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Był to projekt poselski. Nowelizacja modyfikuje mechanizm związany z ograniczeniem liczby spraw wpływających do kancelarii komorniczych w sytuacji, w której występują zaległości w prowadzonych przez nie egzekucjach. Nowe przepisy mają zapobiec zbyt dużym różnicom w liczbie tych spraw, a tym samym poprawić skuteczność działania. Do tej pory komornik wybrany przez wierzyciela odmawiał przyjęcia sprawy spoza swojego rewiru, gdy zaległość w prowadzonych egzekucjach przekraczała sześć miesięcy. Teraz komornik będzie miał obowiązek odmowy również wtedy, gdy wpłynęło do niego w danym roku ponad 5 tys. spraw i skuteczność w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35 proc. albo gdy wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 10 tys. Według przepisów, wierzyciel co do zasady ma prawo wyboru komornika. "Możliwość ta, niewątpliwie zwiększająca konkurencję między komornikami, doprowadziła jednak do znacznego rozwarstwienia wielkości kancelarii komorniczych przez rozrośnięcie się niektórych z nich i pominięcia komorników sprawnych i skutecznych" - napisano w uzasadnieniu ustawy. Obecnie obowiązujące regulacje umożliwiły powstanie sytuacji, w której nastąpiła koncentracja prawie połowy wpływu spraw u około stu komorników.

Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wywodzącą się z dwóch projektów- - prezydenckiego i senackiego. Celem nowelizacji jest uproszczenie i przyspieszenie postępowania przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. "Obywatel oczekuje coraz łatwiejszego dostępu do sądu administracyjnego oraz szybkiego uzyskania finalnego rozstrzygnięcia. I aczkolwiek w tym zakresie dokonał się istotny postęp, to oczekiwania obywateli ciągle rosną. Nie mogą więc pozostać niezauważone" – napisano w uzasadnieniu do ustawy. Zgodnie z nowelizacją, sądy administracyjne uzyskają prawo do zobowiązania urzędu, by wydał wskazaną w wyroku decyzję lub postanowienie. Sąd będzie też mógł wskazać urzędowi termin, a urząd będzie musiał zawiadomić sąd o wykonaniu wyroku. Po zmianach zwiększona ma także zostać ochrona obywateli przed przewlekłością ze strony urzędów i możliwość orzekania przez sądy administracyjne o takiej przewlekłości. Ponadto, jako zasada, ma być wprowadzona możliwość zmiany wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych przez Naczelny Sąd Administracyjny, czyli tzw. reformatoryjnego orzekania przez NSA. Chodzi o to, aby w przypadkach, w których NSA uzna zasadność kasacji, sprawa nie wracała ponownie do WSA. Nowelizacja zmienia też zasady wyznaczania pełnomocników z urzędu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Sąd, zwracając się do odpowiedniego organu samorządu zawodowego o wyznaczenie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego będzie doręczał temu organowi postanowienie o przyznaniu stronie tzw. prawa pomocy. Od tego momentu organy samorządu zawodowego będą miały 14 dni na wyznaczenie pełnomocnika i powiadomienie go o tym fakcie.

Izba pracowała nad ustawą o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw. Był to projekt senacki. Ustawa ma na celu zmianę modelu kształcenia sędziego i prokuratora oraz likwidację aplikacji ogólnej w związku z deregulacją zawodu asystenta sędziego. Zgodnie z nowymi przepisami, aplikacja sędziowska i prokuratorska ma trwać 36 miesięcy. Większy nacisk ma być położony na praktyczne szkolenie aplikantów – zostaną oni zatrudnieni w sądach i prokuraturach okręgowych, a w miejsce dotychczasowych stypendiów będą otrzymywać wynagrodzenie. Ponadto nowelizacja znosi kadencyjność dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – do tej pory był on powoływany na pięć lat.

Senatorowie rozpatrzyli ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych, której projekt przygotował rząd. Nowelizacja dostosowuje polskie przepisy do prawa unijnego. Zmiany mają ograniczyć nadużycia związane z odliczaniem VAT, w szczególności wyłudzenia i przypadki unikania opodatkowania. Doprecyzowane zostały regulacje dotyczące ulgi na złe długi przez zmniejszenie asymetrii w jej stosowaniu przez wierzyciela i dłużnika. Mechanizm ten dotyczy płatności, które nie zostały uregulowane w ciągu 150 dni od upływu terminu określonego w umowie lub na fakturze. Nowe przepisy przewidują również rozszerzenie mechanizmu odwróconego obciążenia dla niektórych towarów. Umożliwia on przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z dostawcy na nabywcę. Objęte nim będą dodatkowo m.in. telefony komórkowe, laptopy, tablety i konsole do gier. Nowelizacja nakłada także na sprzedawców obowiązek składania w urzędzie skarbowym informacji podsumowujących transakcje dokonane w obrocie krajowym. Informacja będzie zawierać m.in. łączną wartość dostaw lub usług. Ustawa zakłada też zmiany w przepisach dotyczących solidarnej odpowiedzialności podatkowej związane przede wszystkim z podwyższeniem kaucji gwarantującej w przypadku paliw, wskazanie na sposób wyliczenia proporcji w przypadku prowadzenia przez podatnika działalności mieszanej oraz objęcie stawką podstawową towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.

Porządek obrad zawierał również ustawę o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. Był to projekt prezydencki. Nowelizacja ma usprawnić kierowanie obroną państwa w czasie wojny. Zmiany uzupełniają zasadniczą reformę systemu dowodzenia i kierowania armią, wprowadzoną 1 stycznia 2014 r. Nowe przepisy określają ramy obowiązywania „czasu wojny”. O jego początku - w razie konieczności obrony państwa - oraz zakończeniu ma postanawiać prezydent na wniosek Rady Ministrów. Kolejną zmianą jest doprecyzowanie kompetencji Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. Ma on podlegać bezpośrednio prezydentowi, a w jego kompetencjach mają być wyłącznie kwestie związane z obroną państwa. Ustawa określa też sposób przygotowania kandydata na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. W nowelizacji zapisano także poszerzenie kompetencji Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na czas wojny o wsparcie prezydenta w kierowaniu obroną państwa.

Senat debatował nad ustawą o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, której projekt przygotowali posłowie. Nowelizacja przewiduje wprowadzenie korzystniejszego sposobu obliczania wysokości przyszłej emerytury, który nie będzie zniechęcał seniorów do podejmowania dalszej aktywności zawodowej. Wysokość emerytury była dotychczas obliczana przez podzielenie wartości składek odprowadzonych do ZUS przez tzw. średnie dalsze trwanie życia w miesiącach. Tzw. tablice trwania życia są ogłaszane corocznie przez prezesa GUS. Podstawą do obliczenia emerytury była do tej pory tablica obowiązująca w momencie przejścia na emeryturę. Zgodnie z nowelizacją, w przypadkach, gdy będzie to korzystniejsze dla ubezpieczonego, stosowana będzie tablica obowiązująca w chwili osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego. Ponadto nowelizacja ma dać możliwość obliczenia według nowych zasad emerytury osobom urodzonym przed 1949 r., pobierającym wcześniejszą emeryturę i kontynuującym zatrudnienie po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego. W takim przypadku od podstawy obliczenia emerytury odejmowane będą kwoty już pobranych świadczeń. Ustawa przewiduje też, że osoby studiujące przed 1999 r. będą mogły zaliczyć cały ten okres edukacji jako okres nieskładkowy. Dotychczas okres nieskładkowy uwzględniany w kapitale początkowym był ograniczony do jednej trzeciej okresu składkowego, co było niekorzystne dla osób o krótkim stażu pracy. Nowelizacja przewiduje także uznanie urlopu wychowawczego wykorzystanego w starym systemie emerytalnym za okres składkowy. Ustawa ma zlikwidować nierówność polegającą na tym, że obecnie urlopy te są oskładkowane, ale w starym systemie nie były.

Izba rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, wywodzącą się z projektu rządowego. Nowelizacja realizuje regulacje unijne dotyczące stosowania pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci w pojazdach. Nowe przepisy zaostrzają wymogi dotyczące parametrów technicznych dla fotelików samochodowych. Nowelizacja przewiduje również, że obowiązek przewożenia dzieci w fotelikach będzie uzależniony tylko od ich wzrostu. Zniesiona została granica 12 lat. Ustawa wprowadza bezwzględny zakaz przewożenia dziecka poniżej trzech lat w pojeździe, który nie ma pasów bezpieczeństwa i fotelika oraz zakazuje przewożenia dziecka poniżej 150 cm wzrostu na przednim siedzeniu bez fotelika. Nowelizacja przewiduje też, że nie trzeba będzie zapinać pasów dzieciom poniżej trzech lat podróżującym autobusem oraz dzieciom w wieku, który uprawnia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji publicznej, pod warunkiem niekorzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia. Rozszerzono ponadto katalog osób, które nie muszą zapinać pasów, o żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.

Senatorowie omówili pięć ustaw ratyfikacyjnych przygotowanych przez rząd, a wśród nich ustawę o ratyfikacji międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzonej w Londynie 7 lipca 1995 r. Dokument ten opracowała Międzynarodowa Organizacja Morska, do której Polska należy od 1960 r. Konwencja jest pierwszym dokumentem międzynarodowym, który tworzy jednolite standardy wyszkolenia i certyfikacji załóg statków rybackich o długości powyżej 24 m. Ma ona na celu stworzenie i utrzymanie równych szans w sektorze rybołówstwa przez wspieranie szkolenia zawodowego szyprów, mechaników i radiooperatorów. Konwencja określa minimalne wymagania, które poszczególne państwa, zgodnie z własną polityką szkolenia kadr morskich, mogą podwyższać.

Druga to ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Limie 27 maja 2014 r. Dotychczas nie było podstawy prawnej, która umożliwiałaby odbywanie kary w Polsce skazanym przez peruwiańskie sądy. Porozumienie określa zasady wzajemnego przekazywania karanych i daje możliwość ich powrotu do kraju ojczystego. Zgodnie z umową, skazany będzie mógł zdecydować, czy chce odbywać karę w swoim kraju. Odmowa przekazania będzie możliwa, jeżeli skazany nie uregulował orzeczonych grzywien lub odszkodowań. Wykonanie orzeczenia sądu podlegać będzie prawu wewnętrznemu danego kraju, a wymierzona kara nie będzie mogła być zaostrzona. Koszty przekazania np. tłumaczeń i transportu pokrywać będzie w przypadku obywateli polskich Skarb Państwa. Zgodnie z danymi rządu, w 2014 r. w aresztach tymczasowych i zakładach karnych w Peru przebywało 30 obywateli polskich.

Trzecia to ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Warszawie 7 listopada 2011 r. Umowa ustala zasady współpracy operacyjnej i działań prewencyjnych organów bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz wzajemnej ochrony informacji niejawnych. Ma ona umożliwić skuteczne zwalczanie zarówno krajowej, jak i międzynarodowej przestępczości zorganizowanej m.in. handlu narkotykami, przemytu oraz oszustw finansowych, a także terroryzmu.

Kolejna to ustawa o ratyfikacji Umowy między Europejską Organizacją Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej warunków przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Europejskiej Organizacji Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej, podpisanej w Warszawie 28 października 2014 r. Organizacja ta została powołana w 1962 r. ESO jest obecnie największym i najnowocześniejszym obserwatorium astronomicznym na świecie, prowadzącym badania w trzech ośrodkach w Chile. Polska od lat odnosi sukcesy w dziedzinie astronomii. Jednocześnie polscy naukowcy nie mają pełnego dostępu do instrumentów czy programów badawczych ESO. Członkostwo w tej organizacji umożliwi korzystanie z jej urządzeń badawczych, stypendiów, opracowań technicznych i patentów. Polacy będą mogli być też członkami gremiów kierowniczych oraz decyzyjnych, a polscy przedsiębiorcy będą mogli brać udział w przetargach ogłaszanych przez ESO.

Następna to ustawa o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Bośnią i Hercegowiną w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Sarajewie 4 czerwca 2014 r. Dotychczas kwestie podatkowe regulowało porozumienie z 1985 r. między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii. Nowa Konwencja będzie oparta o aktualną wersję Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku. Konwencja przewiduje, iż w przypadku Polski jej postanowieniami objęty zostanie podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek dochodowy od osób fizycznych. W przypadku Bośni i Hercegowiny obejmie ona podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek od zysków przedsiębiorstw.

Zdjęcia: Katarzyna Czerwińska

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SENAT POSIEDZENIE SENATU OBRADY

 
 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 89. POSIEDZENIA SEJMU


DEBATY NAD PREZYDENCKIMI PROPOZYCJAMI DOTYCZĄCYMI OCHRONY KRAJOBRAZU, NAD PROJEKTEM RZĄDU WPROWADZAJĄCYM MOŻLIWOŚĆ BEZPŁATNEJ NAUKI NA NAJLEPSZYCH ZAGRANICZNYCH UCZELNIACH DLA NAJZDOLNIEJSZYCH STUDENTÓW ORAZ NAD WSPARCIEM FINANSOWYM DLA DZIAŁACZY OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ W LATACH 1956-1989 TO TYLKO NIEKTÓRE PUNKTY PORZĄDKU OBRAD PIERWSZEGO DNIA 89. POSIEDZENIA SEJMU


Izba w drugim czytaniu zajęła się prezydenckim projektem nowelizacji niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Projekt ma wdrożyć sporządzoną 20 października 2000 r. we Florencji Europejską Konwencję Krajobrazową, która w stosunku do Polski weszła w życie 1 stycznia 2005 r. Proponowana ustawa m.in...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

TRANSMISJA OBRAD SEJMU SEJM NA ŻYWO OBRADY PRZEKAZ LIVE TV

 
• POLSKA
 

72. POSIEDZENIE SENATU


18 MARCA 2015 R. PO POŁUDNIU ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 72. POSIEDZENIA SENATU. IZBA WZNOWI OBRADY JUTRO O GODZ. 9.00 OD WYSŁUCHANIA INFORMACJI WICEMINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH GRZEGORZA KARPIŃSKIEGO NA TEMAT „NARODOWEGO PROGRAMU ANTYTERRORYSTYCZNEGO NA LATA 2015–2019”. NASTĘPNIE ODBĘDĄ SIĘ GŁOSOWANIA NAD ROZPATRZONYMI USTAWAMI


Pierwszego dnia senatorowie przeprowadzili drugie czytanie dwóch projektów senackich. Pierwszy to projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych, wniesiony przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych. Ma on na celu doprecyzowanie i uzupełnienie niektórych przepisów dotyczących instytucji gospodarki budżetowej (IGB)...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SENAT OBRADY SENATU

 
• POLSKA
 

72 POSIEDZENIE SENATU


18 MARCA 2015 R. ROZPOCZNIE SIĘ 72. POSIEDZENIE SENATU. IZBA WYSŁUCHA INFORMACJI WICEMINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH GRZEGORZA KARPIŃSKIEGO NA TEMAT "NARODOWEGO PROGRAMU ANTYTERRORYSTYCZNEGO NA LATA 2015–2019"


W porządku obrad znajduje się drugie czytanie dwóch projektów senackich. Pierwszy to projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych, wniesiony przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych. Ma on na celu doprecyzowanie i uzupełnienie niektórych przepisów dotyczących instytucji gospodarki budżetowej (IGB)...

   Press - polityczna.tv[ więcej ]   

SENAT NA ŻYWO OBRADY SENATU TRANSMISJA Z OBRAD RP TELEWIZJA TV LIVE STREAMING

 
• POLSKA
 

SENATOROWIE ZAKOŃCZYLI OBRADY


5 MARCA 2015 R. W GODZINACH WIECZORNYCH ZAKOŃCZYŁO SIĘ 71. DWUDNIOWE POSIEDZENIE SENATU. PIERWSZEGO DNIA OBRAD IZBA MINUTĄ CISZY UCZCIŁA PAMIĘĆ TYCH, KTÓRZY ODESZLI W LUTYM BR. - PROFESORA JERZEGO REGULSKIEGO, SENATORA I KADENCJI I GŁÓWNEGO ARCHITEKTA REFORM SAMORZĄDOWYCH, ROMANA SKRZYPCZAKA, SENATORA IV KADENCJI, ORAZ BRUTALNIE ZAMORDOWANEGO W MOSKWIE OPOZYCJONISTY BORYSA NIEMCOWA. ŚLUBOWANIE ZŁOŻYŁ WYBRANY W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH NA ŚLĄSKU SENATOR CZESŁAW RYSZKA (PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ)


Pierwszego dnia obrad Izba minutą ciszy uczciła pamięć tych, którzy odeszli w lutym br. - profesora Jerzego Regulskiego, senatora I kadencji i głównego architekta reform samorządowych, Romana Skrzypczaka, senatora IV kadencji, oraz brutalnie zamordowanego w Moskwie opozycjonisty Borysa Niemcowa. Ślubowanie złożył wybrany w wyborach uzupełniających na Śląsku senator Czesław Ryszka (Prawo i Sprawiedliwość)...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SENAT NA ŻYWO OBRADY SENATU POSIEDZENIA TELEWIZJA POLITYCZNA POLITYKA TV LIVE TRANMISJA

 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 88. POSIEDZENIE SEJMU


WPROWADZENIE KORZYSTNIEJSZYCH ZASAD OBLICZANIA WYSOKOŚCI PRZYSZŁYCH EMERYTUR ORAZ PRZEPISÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH ZASADNICZĄ REFORMĘ SYSTEMU DOWODZENIA ARMIĄ TO TYLKO NIEKTÓRE DECYZJE PODJĘTE PRZEZ POSŁÓW OSTATNIEGO DNIA 88. POSIEDZENIA SEJMU. SEJM UCHWALIŁ TAKŻE USTAWĘ WPROWADZAJĄCĄ UNIJNE STANDARDY PRZEWOŻENIA DZIECI W SAMOCHODACH. PONADTO IZBA UPOWAŻNIŁA PREZYDENTA DO RATYFIKACJI UMOWY, DZIĘKI KTÓREJ POLSKA UZYSKA DOSTĘP DO NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH OBSERWATORIÓW ASTRONOMICZNYCH NA ŚWIECIE, PROWADZĄCYCH BADANIA NA PÓŁKULI POŁUDNIOWEJ


Sejm przyjął również do wiadomości Informację rządu dotyczącą sytuacji w polskim rolnictwie. Przyjęte zostały też raporty Rady Ministrów o pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom w latach 2011 - 2013. W głosowaniach Izba zdecydowała również o odrzuceniu w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

ZASADY OBLICZANIA WYSOKOŚCI PRZYSZŁYCH EMERYTUR REFORMA DOWODZENIA ARMIĄ STADARDY PRZEWOŻENIA DZIECI W SAMOCHODACH RATYFIKACJA UMOWY OBSERWATORIA ASTRONOMICZNE PÓŁKULA POŁUDNIOWA POLSKIE ROLNIZTWO SYTUACJA POMOC PUBLICZNA SYSTEM OŚWIATYGAZY CIEPLARNIANIE EMISJA ŚRODOWISKO PRAWO JAZDY KARY BRAK PRAWA JAZDY USTAWA O SPORCIE FOELIKI SAMOCHODOWE BOŚNIA HERCEGOWINA KONWENCJA ZAŁOGI STATKÓW OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 
• POLSKA
 

71. POSIEDZENIE SENATU


5 MARCA 2015 R. ROZPOCZĄŁ SIĘ DRUGI DZIEŃ 71. POSIEDZENIA SENATU. W OBECNOŚCI AMBASADORA GRUZJI NIKOLOZA NIKOLOZISHVILI SENATOROWIE JEDNOGŁOŚNIE PRZYJĘLI USTAWĘ O RATYFIKACJI UKŁADU O STOWARZYSZENIU MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĄ ENERGII ATOMOWEJ ORAZ ICH PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY, A GRUZJĄ, Z DRUGIEJ STRONY, SPORZĄDZONEGO W BRUKSELI 27 CZERWCA 2014 R. UKŁAD O STOWARZYSZENIU MA NA CELU INTEGRACJĘ GOSPODARCZĄ GRUZJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ PRZEZ ZWIĘKSZENIE WYMIANY HANDLOWEJ, A TAKŻE ZBLIŻENIE REGULACJI W SFERZE GOSPODARKI I HANDLU. OGÓLNE CELE STOWARZYSZENIA UKIERUNKOWANE SĄ NA PROMOWANIE STOPNIOWEGO ZBLIŻANIA SIĘ STRON W OPARCIU O WSPÓLNE WARTOŚCI, POGŁĘBIANIE DIALOGU POLITYCZNEGO, PROMOWANIE, ZACHOWANIE I WZMACNIANIE POKOJU I STABILIZACJI ZARÓWNO NA POZIOMIE REGIONALNYM, JAK I MIĘDZYNARODOWYM, TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH STOSUNKOM GOSPODARCZYM I HANDLOWYM, PROWADZĄCYM DO STOPNIOWEGO DOSTĘPU GRUZJI DO CZĘŚCI UNIJNEGO RYNKU WEWNĘTRZNEGO, INTENSYFIKACJA WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE SPRAWIEDLIWOŚCI, WOLNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA W CELU WZMOCNIENIA PRAWORZĄDNOŚCI ORAZ POSZANOWANIA PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI


Pierwszego dnia obrad Izba minutą ciszy uczciła pamięć tych, którzy odeszli w lutym br. - profesora Jerzego Regulskiego, senatora I kadencji i głównego architekta reform samorządowych, Romana Skrzypczaka, senatora IV kadencji, oraz brutalnie zamordowanego w Moskwie opozycjonisty Borysa Niemcowa. Ślubowanie złożył wybrany w wyborach uzupełniających na Śląsku senator Czesław Ryszka (Prawo i Sprawiedliwość)...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SENAT NA ŻYWO OBRADY SENATU TRANSMISJA TELEWIZJA SENACKA POLITYCZNA TV POLITYKA LIVE

 
• POLSKA
 

71. POSIEDZENIE SENATU


Z 4 NA 5 MARCA 2015 R. W NOCY ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ POSIEDZENIA SENATU. TEN DZIEŃ ZDOMINOWAŁA KILKUGODZINNA DEBATA NAD USTAWĄ O RATYFIKACJI KONWENCJI RADY EUROPY O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ, SPORZĄDZONEJ W STAMBULE 11 MAJA 2011 R


Senat wznowi obrady 5 marca br. o godz. 9.00. Senatorowie rozpoczną pracę od rozpatrzenia ustawy o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli 27 czerwca 2014 r. Posiedzenie zakończą głosowania nad rozpatrzonymi ustawami.Pierwszego dnia Izba minutą ciszy uczciła pamięć tych, którzy odeszli w lutym br...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SENAT NA ŻYWO TELEWIZJA SENACKA LIVE OBRADY SENATU TRANSMISJA OBRAD

 
• POLSKA
 

PODSUMOWANIE DRUGIEGO DNIA 88. POSIEDZENIA SEJMU


OBYWATELSKI PROJEKT ZNOSZĄCY OBOWIĄZEK SZKOLNY SZEŚCIOLATKÓW, ZMIANY W USTAWIE O JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PROJEKTY UPOWAŻNIAJĄCE PREZYDENTA DO RATYFIKOWANIA UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH W TYM M.IN. PODATKOWEJ Z BOŚNIĄ I HERCEGOWINĄ TO NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY DZISIEJSZEGO DNIA OBRAD SEJMU. POZA TYM POSŁOWIE WYSŁUCHALI INFORMACJI MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MARKA SAWICKIEGO O SYTUACJI W ROLNICTWIE. PODCZAS DYSKUSJI ZOSTAŁ ZGŁOSZONY WNIOSEK O ODRZUCENIE INFORMACJI. IZBA ROZPATRZY GO W BLOKU GŁOSOWAŃ


Sejm przeprowadził pierwsze czytanie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Projekt zawiera postulat zniesienia obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich oraz przedszkolnego dla pięciolatków...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA OBRAD SEJMU TELEWIZJA POLITYCZNA POLITYKA TV LIVE OBOWIĄZEK SZKOLNY SZEŚCIOLATKÓW ZMIANY W USTAWIE O JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PROJEKTY UPOWAŻNIAJĄCE PREZYDENTA RATYFIKOWANIA UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH UMOWA PODATKOWA BOŚNIA I HERCEGOWINA SYTUACJA W ROLNICTWIE

 
• POLSKA
 

PIERWSZY DZIEŃ 88. POSIEDZENIA SEJMU – POSŁOWIE ZAKOŃCZYLI OBRADY


PIERWSZEGO DNIA 88. POSIEDZENIA POSŁOWIE PRACOWALI M.IN. NAD PROJEKTAMI ZWIĘKSZAJĄCYMI BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH. CHODZI O PROPOZYCJĘ SUROWSZYCH KAR ZA PROWADZENIE SAMOCHODU BEZ PRAWA JAZDY ORAZ PROJEKT WDRAŻAJĄCY UNIJNE REGULACJE DOTYCZĄCE PRZEWOŻENIA DZIECI W FOTELIKACH. SEJM PRACOWAŁ RÓWNIEŻ NAD WPROWADZENIEM KORZYSTNIEJSZYCH ZASAD OBLICZANIA PRZYSZŁYCH EMERYTUR


Posłowie rozpoczęli obrady od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłego ostatnio posła I i II kadencji Adama Halbera. Ponadto Izba podjęła przez aklamację uchwałę w związku z tragiczną śmiercią rosyjskiego opozycjonisty Borysa Niemcowa...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

OBRADY SEJMU NA ŻYWO

 
• POLSKA
 

TRWA 88. POSIEDZENIE SEJMU


W PORZĄDKU TRZYDNIOWYCH OBRAD SĄ M.IN. PROJEKTY MAJĄCE ZWIĘKSZYĆ BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH. CHODZI O PROPOZYCJĘ SUROWSZYCH KAR ZA PROWADZENIE SAMOCHODU BEZ PRAWA JAZDY ORAZ PROJEKT WDRAŻAJĄCY UNIJNE REGULACJE DOTYCZĄCE PRZEWOŻENIA DZIECI W FOTELIKACH. IZBA BĘDZIE TEŻ PRACOWAĆ NAD WPROWADZENIEM KORZYSTNIEJSZYCH ZASAD OBLICZANIA PRZYSZŁYCH EMERYTUR. POSŁOWIE BĘDĄ TAKŻE DYSKUTOWAĆ NAD INFORMACJĄ RZĄDU O SYTUACJI W ROLNICTWIE. PONADTO SEJM ROZPATRZY OBYWATELSKI PROJEKT ZNOSZĄCY OBOWIĄZEK SZKOLNY DLA SZEŚCIOLATKÓW


Jednak obrady posłowie rozpoczęli od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłego ostatnio posła I i II kadencji Adama Halbera. Ponadto Izba podjęła przez aklamację uchwałę w związku z tragiczną śmiercią rosyjskiego opozycjonisty Borysa Niemcowa...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO OBRADY SEJMU TRANSMISJA POSIEDZENIE TELEWIZJA TV LIVE

 
 
Wieloletnie doświadczenie w filmowaniu pozwoliło nam na wypracowanie wysokich standardów, których przestrzegamy podczas realizacji zdjęć. Siłą naszej firmy są ludzie, z bogatym dorobkiem w wideofilmowaniu, mogący poszczycić się dyplomami uczelni filmowych, jak również bogatym portfolio zawodowym zdobytym na planach zdjęciowych polskich i zagranicznych produkcji. Nasza oferta to wideofilmowanie wydarzeń codziennie nas otaczających, takich jak imprezy kulturalne, konferencje czy szkolenia.

Wszystkie nagrania realizowane są za pośrednictwem profesjonalnego sprzętu filmowego z zachowaniem wszystkich kanonów sztuki filmowej.

Profesjonalny montaż oraz szybka realizacja spowodowały, iż zaufały nam dziesiątki firm, czego potwierdzeniem są otrzymane referencje.
 MPG Media Project Group


film-hd.pl
CatMyWeb 
CatMyWeb - Internetowy Katalog stron (witryn). Nowo powstały katalog stron internetowych CatMyWeb jest całkowicie darmowym narzędziem do katalogowania stron. Jego konstrukcja nawigacyjna odbiega znacznie od tradycyjnych katalogów, lecz konstrukcja techniczna zapewnia bardzo dobre indeksowanie wpisów przez wyszukiwarki. Dodając stronę do katalogu CatMyWeb na pewno zyskasz dodatkowych gości odwiedzających Twój serwis internetowy!
Firma Multum - Wypożyczalnia Samochodów, jest firmą świadczącą profesjonalne usługi wynajmu samochodów oraz transportowe na terenie Warszawy, a także całej Polski.

Profil naszej działalności obejmuje profesjonalne usługi transportu oraz wynajmu samochodów na terenie całego kraju. Powstaliśmy z potrzeby rynku i prężnie rozwijamy własną działalność. Postawiliśmy na oryginalność i nietuzinkowość, dziś z dumą przyznajemy, że to był bardzo dobry krok. To, co odróżnia nas od większości firm świadczących usługi wynajmu samochodów, to elastyczna i różnorodna oferta. Posiadamy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, busy oraz pojazdy nietypowe, zamawiane na specjalne okazje. Są to m.in. radiowozy, karawany czy więźniarki podnajmowane na użytek filmowych scen czy seriali. Nasza oferta bogata jest także w samochody luksusowe, limuzyny oraz typowo sportowe maszyny.
 MULTUM
 
WYBORY PREZYDENCKIE - MARSZAŁEK SEJMU RADOSŁAW SIKORSKI OGŁASZA TERMIN WYBORÓW PREZYDENCKICH 
WYBORY PREZYDENCKIE
MARSZAŁEK SEJMU RADOSŁAW SIKORSKI OGŁASZA TERMIN WYBORÓW PREZYDENCKICH
ŁUKASZ DĄBEK ZARZUT ROZBOJU - ZARZUTY ROZBOJU Z UŻYCIEM NOŻA WOBEC ŁUKASZA DĄBKA SYNA STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO 
ŁUKASZ DĄBEK ZARZUT ROZBOJU
ZARZUTY ROZBOJU Z UŻYCIEM NOŻA WOBEC ŁUKASZA DĄBKA SYNA STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO
EXPOSE PREMIER EWY KOPACZ - EXPOSE NOWEJ PANI PREMIER EWY KOPACZ 
EXPOSE PREMIER EWY KOPACZ
EXPOSE NOWEJ PANI PREMIER EWY KOPACZ
 

ShortNews

 

PREZYDENT RP NA WIELKIM FINALE OLIMPIADY ZWOLNIENI Z TEORII

23 kwietnia 2015 roku (czwartek) o godz. 16.00 w Warszawie (Soho Factory, ul. Mińska 25) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski weźmie udział w Wielkim Finale Olimpiady Zwolnieni z Teorii.

WIZYTA MAŁŻONKI PREZYDENTA RP W ŁODZI

23 kwietnia 2015 roku (czwartek) Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska wspólnie z Małżonką Prezydenta Republiki Mołdawii Margaretą Timofti złożą wizytę w Łodzi.

PREZYDENT RP NA EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM

20 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski weźmie udział w sesji inauguracyjnej VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (Międzynarodowe Centrum Kongresowe).

dodaj ShortNews'a
KRYSTYNA PAWŁOWICZ -  
KRYSTYNA PAWŁOWICZ
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI - JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY 
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA - 29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA 
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN - EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH 
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI - EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL - WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY 
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH - PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL 
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL
 
DEBATA PJN PSL - WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL 
DEBATA PJN PSL
WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA - PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA
PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH - JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ 
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI - POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ 
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE - POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE
POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ
 

ShortNews

 

WIZYTA PREZYDENTA RP W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

20-21 kwietnia 2015 roku (poniedziałek-wtorek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski będzie przebywał z wizytą na Pomorzu.

WIZYTA PREZYDENTA RP W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

21 kwietnia 2015 r. (wtorek) o godz. 12.40 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odwiedzi plac budowy obwodnicy Inowrocławia (Jacewo 25).

PREZYDENT RP NA GALI FINAŁOWEJ KONKURSU "ŻYCIE W ARCHITEKTURZE"

17 kwietnia 2015 roku, o godz. 20.00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski weźmie udział w Gali Finałowej VIII edycji konkursu „Życie w Architekturze”(Ratusz dzielnicy Wilanów, ul. Franciszka Klimczaka 2).

WIZYTA PREZYDENTA RP Z MAŁŻONKĄ NA UKRAINIE

8-9 kwietnia 2015 roku (środa-czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski z Małżonką złoży wizytę oficjalną na Ukrainie.

PREZYDENT RP PODPISZE USTAWĘ USPRAWNIAJĄCĄ KIEROWANIE OBRONĄ PAŃSTWA

1 kwietnia 2015 roku (środa) o godz. 9.15 w Belwederze Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podpisze ustawę o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, której celem jest usprawnienie kierowania obroną państwa na wypadek wojny. Projekt ustawy został skierowany do Sejmu przez Prezydenta RP.

WIZYTA PREZYDENTA RP W 16. POMORSKIEJ DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ

1 kwietnia 2015 roku (środa) o godz. 14.00 w Siedlcach (teren 1. Warszawskiej Brygady Pancernej) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Zwierzchnik Sił Zbrojnych Bronisław Komorowski złoży wizytę w 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, garnizon Siedlce. Wizyta jest związana z planami wzmocnienia bezpieczeństwa militarnego tzw. ściany wschodniej.

WIZYTA PREZYDENTA REPUBLIKI FINLANDII Z MAŁŻONKĄ W POLSCE

31 marca - 1 kwietnia 2015 roku (wtorek-środa) wizytę oficjalną w Polsce złoży Prezydent Republiki Finlandii Sauli Niinistö z Małżonką. Para Prezydencka odwiedzi Warszawę oraz Gdańsk.

dodaj ShortNews'a
TAGI videoTAGI video
  
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE - POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE
POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA - ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW 
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA
ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW
HAPPENING PIKIETA POD PZPN - HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI 
HAPPENING PIKIETA POD PZPN
HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE
TAGI artykułyTAGI artykuły
  
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI - POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH 
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O KOMISJI GOSPODARKI 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O KOMISJI GOSPODARKI
SEJMOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ŁUSZCZYCY - KONFERENCJA PRASOWA SEJMOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ŁUSZCZYCY 
SEJMOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ŁUSZCZYCY
KONFERENCJA PRASOWA SEJMOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ŁUSZCZYCY
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - SPÓR NA NIBY? KONFERENCJA PRASOWA 
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - SPÓR NA NIBY? KONFERENCJA PRASOWA
KATARZYNA IZYDORCZYK - KATARZYNA IZYDORCZYK ZAŁOŻYCIEL NOWEJ PLATFORMY PROGRAMOWEJ SLD 
KATARZYNA IZYDORCZYK
KATARZYNA IZYDORCZYK ZAŁOŻYCIEL NOWEJ PLATFORMY PROGRAMOWEJ SLD
TAGI ShortNewsTAGI ShortNews
 
68. arraiolos belgii bezpieczeństwa ceremonia debata debaty dla do dzień euro europy forum gali gospodarczy gospodarki grupy i komorowski konferencji kongresie kultury listów małżonki małżonką minister ministra ministrów na narodów nie niepodległości nominacji nowego noworoczne o obchodach odznaczeń oficjalna ogólnego okazji otwarciu pamięci para pawlak pawlaka pałac pałacu państw polsce polska polski polski” posiedzenie posiedzeniu powstania prezydencka prezydencki prezydenckim prezydent prezydenta prezydentów przyjął publicznej rady republice republiki rocznicy rp sejm sejmu sesji spale spotkanie sprawie styczniowego sędziowskich udział udziałem ukrainie uroczystości uroczystość w waldemara wicepremier, wizyta wizytą województwie wręczenia wystawa z zgromadzenia zjednoczonych zwiedzających złożenia święta 2012 2014
 
 
MARIUSZ GRZEGORCZYK - MARIUSZ GRZEGORCZYK O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O MARSZU KIBICY ROSYJSKICH 
MARIUSZ GRZEGORCZYK
MARIUSZ GRZEGORCZYK O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O MARSZU KIBICY ROSYJSKICH
JANUSZ KORWIN-MIKKE - JANUSZ KORWIN-MIKKE NA TEMAT 4 CZERWCA 1989 ROKU ORAZ O EURO 2012 
JANUSZ KORWIN-MIKKE
JANUSZ KORWIN-MIKKE NA TEMAT 4 CZERWCA 1989 ROKU ORAZ O EURO 2012
SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY - XVIII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY 
SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY
XVIII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY
POSEŁ LESZEK MILLER - POSEŁ LESZEK MILLER O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O LIŚCIE PREZYDENTA USA 
POSEŁ LESZEK MILLER
POSEŁ LESZEK MILLER O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O LIŚCIE PREZYDENTA USA
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI - POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI NA TEMAT USTAWY EMERYTALNEJ ORAZ O PARADZIE RÓWNOŚCI 
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI NA TEMAT USTAWY EMERYTALNEJ ORAZ O PARADZIE RÓWNOŚCI
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI - EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI NA TEMAT LISTU BARACKA OBAMY Z PRZEPROSINAMI ORAZ O EURO 2012 
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI NA TEMAT LISTU BARACKA OBAMY Z PRZEPROSINAMI ORAZ O EURO 2012
MŁODZI INNOWACYJNI - POLITYCZNA.TV NA FORUM MŁODYCH INNOWACYJNYCH 
MŁODZI INNOWACYJNI
POLITYCZNA.TV NA FORUM MŁODYCH INNOWACYJNYCH
POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI - POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI O BLOKADZIE SEJMU ORAZ O EURO 
POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI
POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI O BLOKADZIE SEJMU ORAZ O EURO
POSEŁ ADAM HOFMAN - POSEŁ ADAM HOFMAN NA TEMAT MANIPULACJI TELEFONU PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO 
POSEŁ ADAM HOFMAN
POSEŁ ADAM HOFMAN NA TEMAT MANIPULACJI TELEFONU PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO
POSEŁ MACIEJ BANASZAK - POSEŁ MACIEJ BANASZAK O PRZYGOTWANIACH POLSKI DO EURO ORAZ O KONGRESIE RUCHU PALIKOTA 
POSEŁ MACIEJ BANASZAK
POSEŁ MACIEJ BANASZAK O PRZYGOTWANIACH POLSKI DO EURO ORAZ O KONGRESIE RUCHU PALIKOTA
 
TAGI wyszukiwarkiTAGI wyszukiwarki
  
 
   
 
 
start
na żywo
archiwum vod
czytelnia artykułów
zarejestruj nowe konto
praca
reklama
kontakt
o polityczna.tv
przepisy prawne
polityczna.tv - obiektywna polityka
banery
dodatki
logotypy
kanały rss
twitter
google+
youtube
facebook
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 
SEJM NA ŻYWO OBRADY SEJMU TRANSMISJA TRANSMISJE PRZEKAZ PRZEKAZY LIVE ONLINE ON-LINE POSIEDZENIE POSIEDZENIA SEJMOWA POSEŁ POSŁANKA POSŁOWIE POSŁANKI MARSZAŁEK PREZYDENT PREMIER