SEJM NA ŻYWO OBRADY SEJMU TRANSMISJA TRANSMISJE PRZEKAZ PRZEKAZY LIVE ONLINE ON-LINE POSIEDZENIE POSIEDZENIA SEJMOWA POSEŁ POSŁANKA POSŁOWIE POSŁANKI MARSZAŁEK PREZYDENT PREMIER
 
PIS - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.SLD - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.RPP - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PO - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PSL - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.SP - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PTV - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco. kontaktfacebookYouTubetwitterdodaj ShortNewsdodaj artykułdodaj videotransmituj na żywomoje konto
 
 
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 KURS EURO EURKURS WALUTY EUR: 4,1814KURS WALUTY EUR: 4,1814KURS WALUTY EUR: 4,1814KURS WALUTY EUR: 4,1814KURS WALUTY EUR: 4,1814KURS WALUTY EUR: 4,1814 KURS DOLARA AMERYKAŃSKIEGO USDKURS WALUTY USD: 3,3605KURS WALUTY USD: 3,3605KURS WALUTY USD: 3,3605KURS WALUTY USD: 3,3605KURS WALUTY USD: 3,3605KURS WALUTY USD: 3,3605 KURS FUNTA BRYTYJSKIEGO GBPKURS WALUTY GBP: 5,2805KURS WALUTY GBP: 5,2805KURS WALUTY GBP: 5,2805KURS WALUTY GBP: 5,2805KURS WALUTY GBP: 5,2805KURS WALUTY GBP: 5,2805 
 KURS FRANKA SZFAJCARSKIEGO CHFKURS WALUTY CHF: 3,4788KURS WALUTY CHF: 3,4788KURS WALUTY CHF: 3,4788KURS WALUTY CHF: 3,4788KURS WALUTY CHF: 3,4788KURS WALUTY CHF: 3,4788 KURS DOLARA KANADYJSKIEGO CADKURS WALUTY CAD: 2,9561KURS WALUTY CAD: 2,9561KURS WALUTY CAD: 2,9561KURS WALUTY CAD: 2,9561KURS WALUTY CAD: 2,9561KURS WALUTY CAD: 2,9561 KURS JEN JENA JAPOŃSKIEGO JPY (100 JENÓW)KURS WALUTY JPY: 2,8458KURS WALUTY JPY: 2,8458KURS WALUTY JPY: 2,8458KURS WALUTY JPY: 2,8458KURS WALUTY JPY: 2,8458KURS WALUTY JPY: 2,8458 
zaloguj sięzarejestruj się
2014-11-29 • 07:00:43 • GMT +1
 
 
strona głównana żywoarchiwum vodczytelnia artykułówzarejestruj się
 
reklama
 
 
sejm|senat|konferencje|komisje
  
 
 
kanały rss
 
http://polityczna.tv/transmisja/sejm/
 
SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA ŻYWO

Transmisja aktywna jest podczas posiedzeń Sejmu. Źródło Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
 
• POLSKA
 
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 80. POSIEDZENIE SEJMU W OSTATNIM DNIU 80. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE PRZYJĘLI M.IN. USTAWĘ O OBLIGACJACH, UŁATWIAJĄCĄ FIRMOM POZYSKIWANIE KAPITAŁU. PONADTO, SEJM UCHWALIŁ M.IN. PRZEPISY UMOŻLIWIAJĄCE REJESTRACJĘ I ZMIANY W UMOWACH SPÓŁEK HANDLOWYCH PRZEZ INTERNET. POSŁOWIE PRZEZ AKLAMACJĘ PODJĘLI UCHWAŁĘ W 75. ROCZNICĘ WYSIEDLEŃ LUDNOŚCI CYWILNEJ Z GDYNI

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 80. POSIEDZENIE SEJMU


W OSTATNIM DNIU 80. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE PRZYJĘLI M.IN. USTAWĘ O OBLIGACJACH, UŁATWIAJĄCĄ FIRMOM POZYSKIWANIE KAPITAŁU. PONADTO, SEJM UCHWALIŁ M.IN. PRZEPISY UMOŻLIWIAJĄCE REJESTRACJĘ I ZMIANY W UMOWACH SPÓŁEK HANDLOWYCH PRZEZ INTERNET. POSŁOWIE PRZEZ AKLAMACJĘ PODJĘLI UCHWAŁĘ W 75. ROCZNICĘ WYSIEDLEŃ LUDNOŚCI CYWILNEJ Z GDYNI

Dzisiejsze obrady rozpoczęły się od złożenia ślubowania poselskiego przez Roberta Maciaszka obejmującego mandat po Pawle Grasiu.

Następnie posłowie przyjęli nową ustawę o obligacjach, która w kompleksowy sposób określa m.in. zasady emisji, zbywania, nabywania i wykupu tych papierów wartościowych. Celem zmian jest wsparcie rozwoju rynku długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych. Ustawa zastąpi obowiązującą dotychczas regulację z 29 czerwca 1995 r. Ustawa stwarza korzystne warunki emisji obligacji komercyjnych, które będą pełnić rolę dodatkowego, łatwiejszego niż kredyt, źródła kapitału dla przedsiębiorstw. Nowe regulacje mają też zwiększyć pewność i bezpieczeństwo obrotu obligacji. Uchwalone zmiany będą dotyczyć głównie: emitentów i nabywców obligacji komercyjnych m.in. banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, a także organizatorów emisji tj. głównie banków. Ustawa umożliwia też podmiotom zagranicznym emisję obligacji oraz tworzenie spółek celowych na potrzeby emisji. Ponadto poszerza zakres instrumentów dostępnych emitentom o możliwość emisji obligacji wieczystych, które nie podlegają wykupowi, a świadczenie emitenta względem obligatariuszy polega na zapłacie odsetek w formie renty wieczystej. Emitować będzie można też obligacje podporządkowane, tj. takie, z których zobowiązania w przypadku upadłości lub likwidacji emitenta podlegają zaspokojeniu w kolejności wskazanej w warunkach emisji. Do obligacji wyemitowanych przed wejściem w życie nowych regulacji będą stosowane dotychczasowe przepisy. Teraz ustawa będzie przedmiotem prac Senatu.

Kolejnym aktem prawnym przyjętym w ostatnim dniu 80. posiedzenia Sejmu była tzw. ustawa okołobudżetowa, tj. ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Uzupełnia ona projekt budżetu na przyszły rok i zapewnia jego prawidłową realizację. Propozycje zmian wynikają z zapisów projektu budżetu. W zakresie świadczeń i wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych Sejm zdecydował o utrzymaniu na dotychczasowym poziomie wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Oznacza to, że nie zmienią się uposażenia oraz diety posłów i senatorów. Na poziomie z 2014 r. pozostaną też co do zasady płace w „budżetówce”, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz maksymalne wynagrodzenia osób objętych tzw.ustawą kominową. Ustawa zwiększa o 582 mln zł środki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Ponadto z Funduszu Pracy 835,3 mln zł zostanie przeznaczone na staże i szkolenia lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych. W 2015 r. przewidziano też częściowe finansowanie rezydentur z budżetu państwa – do kwoty 60,75 mln zł. Ma to umożliwić odbycie specjalizacji przez wszystkich absolwentów uczelni medycznych z lat 2012-2015, tj. przez ok. 3,5 tys. osób. Ponadto ustawa objęła podatkiem akcyzowym wytwarzanie papierosów przy pomocy maszyn oraz zmieniła sposób opodatkowania cygar i cygaretek – akcyza za te produkty ma być płacona od wagi, a nie od sztuki. Ustawa zobowiązała też samorządy do przeznaczania na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków nie mniejszych niż naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej. Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw oczekiwaniom opiekunów osób niepełnosprawnych. Następnie nowelizacją zajmie się Izba druga.

Posłowie przyjęli zmiany w ustawie o Służbie Celnej, ustawie o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustawach. Nowelizacja wprowadza „jedno okienko rozliczeniowe”. To oznacza, że dyrektor tylko jednej z 16 izb celnych będzie rozliczał np. należności celne. Szefowi tylko jednej izby będzie też powierzone wykonywanie zadań wierzyciela. Ustawa zakłada również usprawnienie kontroli prowadzonych przez Służbę Celną. Uproszczony ma być m.in. audyt przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie lub świadectwo na obrót towarami z zagranicą. Jednocześnie celnicy na przejściach granicznych oraz w oddziałach celnych na terenie kraju będą mogli wykonywać niektóre proste zadania kontrolne przypisane organom podległym ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi. Rozwiązanie to skróci procedury kontrolne przy przekraczaniu granicy. W ustawie znalazły się też rozwiązania, które mają pomóc zapobiegać nieprawidłowościom w Służbie Celnej. Np. funkcjonariusze pełniący służbę na przejściach granicznych będą podlegać takim samym badaniom psychofizycznym jak ci w wydziałach zwalczania przestępczości. Aby zapobiegać niewłaściwym praktykom, ustawa wprowadza zakaz korzystania m.in. z prywatnych telefonów, tabletów i laptopów, które nie zostały zgłoszone przed każdym rozpoczęciem służby, przez celników pełniących służbę na przejściach granicznych i w komórkach zwalczania przestępczości. Usprawnieniu i uelastycznieniu zarządzania kadrami Służby Celnej ma służyć m.in. regulacja, by zastępcą dyrektora izby celnej do spraw organizacyjno-finansowych, logistycznych i technicznych mógł zostać członek korpusu służby cywilnej. Uchwalone przepisy przewidują też, że podobnie jak pozostałe służby mundurowe, funkcjonariusze celni przebywający na zwolnieniu lekarskim będą otrzymywać 80 proc. uposażenia, a jedynie w określonych przypadkach zachowają prawo do pełnego uposażenia chorobowego. Ustawa przewiduje też m.in. zwolnienie z odpowiedzialności karnej funkcjonariusza, który popełnił przestępstwo w wyniku wykonania polecenia służbowego. W zakresie dotyczącym administracji podatkowej nowelizacja przewiduje przeniesienie z urzędów do izb skarbowych zadań pomocnicych, takich jak obsługa finansowa i kadrowa urzędu oraz skierowanie części z osób wykonujących dotąd te zadania do bezpośredniej obsługi podatników. Teraz nad nowelizacją będzie pracować Senat.

Sejm znowelizował ustawę o podatku akcyzowym. Ustawa zwalnia z akcyzy m.in. karetki pogotowia. Zwolnienie obejmie samochody osobowe przeznaczone dla ratownictwa medycznego, jeżeli spełniają normy właściwe dla ambulansów ratunkowych i ruchomych jednostek intensywnej opieki medycznej. Ustawa będzie następnie rozpatrywana w Izbie drugiej.

Ponadto posłowie przyjęli nowelizację ustawy o usługach płatniczych, obniżającą maksymalne stawki opłaty interchange za płatności kartą. Jest to opłata uiszczana przez agenta rozliczeniowego na rzecz wydawcy karty (banku). Jest ona jednym z elementów opłaty akceptanta (punktu usługowo-handlowego), na którą składa się też opłata systemowa oraz marża agenta rozliczeniowego. Zgodnie z ustawą opłata interchange nie będzie mogła przekroczyć 0,2 proc. wartości transakcji płatniczej wykonanej przy użyciu karty debetowej oraz 0,3 proc. w przypadku karty kredytowej. Z kolei w przypadku transakcji wykonywanych przy użyciu innych kart płatniczych stawka tej opłaty nie będzie mogła przekroczyć 0,3 proc. Obecnie nie może ona przekroczyć 0,5 proc. Zgodnie z ustawą nowo utworzone organizacje kartowe nie będą musiały stosować stawek opłaty interchange przez 5 lat od rozpoczęcia działalności, a nie 3 lata, jak obecnie. Następnie nowelizacja trafi pod obrady Izby drugiej.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja określa zasady zwracania opomocy publicznej przez firmy, którym cofnięto zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej. Samo pojęcie „pomocy publicznej” zostało doprecyzowane i w myśl nowelizacji oznacza zwolnienie od podatku dochodowego. Przedsiębiorcy, którym cofnięto zezwolenie, będą mieli obowiązek zwrotu uzyskanych zwolnień podatkowych. Obowiązek ten ma się przedawniać po upływie 10 lat od końca roku, w którym firma skorzystała ze zwolnienia. Tyle samo czasu przedsiębiorcy będą mieli obowiązek przechowywania dokumentacji w tych sprawach. Przedsiębiorcy do czasu zwrotu pomocy nie będą mogli uzyskać nowego zezwolenia. Ustawa wprowadza też możliwość cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie na wniosek przedsiębiorcy. Jednocześnie ustawa ogranicza możliwość wystąpienia o wygaszenia zezwolenia wyłącznie do sytuacji, gdy przedsiebiorca przed dniem złożenia wniosku nie korzystał ze zwolnienia podatkowego. Ponadto ustawa przewiduje, że wniosek do ministra gospodarki o zwolnienie z podatku ma być składany w ramach przetargu lub rokowań. Możliwe będzie wcześniejsze złożenie wniosku do ministra gospodarki przez dużego przedsiębiorcę, gdy planuje on nową inwestycję na gruncie nieobjętym strefą. Ponadto ustawa przewiduje, że do rad nadzorczych spółek zarządzających strefami w miejsce przedstawiciela wojewody wejdzie przedstawiciel ministra finansów. Ponadto ustawa nakłada na spółki zarządzające sse obowiązek współpracy ze szkołami ponadgminazjalnymi i wyższymi. Jej celem ma być dostosowanie oferty edukacyjnej i programów nauczania do potrzeb pracodawców. Ponadto ustawa ujednolica zasady zmiany zezwoleń na działalność w strefie, niezależnie od daty ich wydania. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Sejm znowelizował Kodeks spółek handlowych. Jest to kontynuacja procesu wprowadzania ułatwień dla przedsiębiorców, umożliwiających im elektroniczne załatwianie spraw. Ustawa zmienia przepisy regulujące rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółek handlowych: jawnej, komandytowej i z ograniczoną odpowiedzialnością. Ustawa wprowadza możliwość rejestracji spółek jawnych i komandytowych przez Internet, za pomocą systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości i przy wykorzystaniu wzorców umów udostępnionych w tym systemie. Dotychczas w ten sposób można było zarejestrować tylko spółkę z o.o. Ponadto ustawa umożliwia dokonywanie w tym trybie zmian w umowach spółek oraz rozwiązywanie spółek. Zgodnie z nowelizacją, wniosek do KRS będzie mógł być potwierdzony także podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP). Dotychczas musiał to być bezpieczny podpis elektroniczny z ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Ponadto ustawa obniża opłaty sądowe od wniosków o wpis do rejestru spółek, których umowy zawarto przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Opłata od wniosku o pierwszy wpis jest obniżana z 500 do 250 zł, a od wniosku o zmianę z 250 zł do 200 zł. W dalszej kolejności nowelizacja będzie rozpatrywana w Senacie.

Posłowie przyjęli nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Uchwalone rozwiązania przewidują dalszą informatyzację postępowania wieczystoksięgowego. Notariusze, komornicy i naczelnicy urzędów skarbowych obowiązkowo będą je wszczynali w formie elektronicznej. Drogą elektroniczną będą składane zarówno wnioski o założenie ksiąg wieczystych, jak i o wpis do nich. Wejście w życie tych przepisów przyspieszy postępowanie wieczystoksięgowe. Wzmocni też ochronę interesów nabywców nieruchomości - niezwłoczne umieszczanie w systemie informatycznym informacji o kupnie utrudni m.in. oszustwa polegające na wielokrotnej sprzedaży w krótkim czasie tej samej nieruchomości różnym nabywcom. Ponadto ustawa przyznaje pracodawcom niebędącym osobami prawnymi lub przesiębiorcami oraz organom rentowym prawo udzielenia pełnomocnictwa procesowego także pracownikom niebędącym radcami prawnymi. Rozwiązanie to dotyczy m.in. Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW oraz Prezesa KRUS. Z kolei pełnomocnikami wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności będą mogli być ich członkowie. Ustawa zostanie przekazana do Senatu.

Sejm wyraził ustawową zgodę na ratyfikację przez prezydenta umowy o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi a Ukrainą. Marszałek Sejmu potwierdził też swoim podpisem tekst ustawy przekazanej do Senatu i do prezydenta. Więcej na ten temat można znaleźć w oddzielnym komunikacie: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=564629E66C0F370FC1257D9E00433DF5

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw. Jej celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska w kontekście prac z wykorzystaniem organizmów i mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO i GMM). Ustawa wprowadza do polskiego prawa dyrektywę PE i Rady 2009/41/WE regulującą zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych. Ustawa doprecyzowuje też obowiązujące w Polsce przepisy, które budziły wątpliwości interpretacyjne. W ustawie pojawiają się m.in. nowe pojęcia. Chodzi np. o mikroorganizmy, mikroorganizmy genetycznie modyfikowane (GMM) i zamknięte użycie GMM oraz zakład inżynierii genetycznej. Zgodnie z nowymi przepisami utworzony zostanie rejestr tych zakładów. Ustawa doprecyzowuje też obecnie obowiązujące definicje. Jedną z nich jest zamknięte użycie GMO, które ma oznaczać poddanie organizmu modyfikacji genetycznej, hodowlę, magazynowanie, transport na terenie zakładu inżynierii genetycznej, niszczenie, wykorzystywanie zawsze z zastosowaniem zabezpieczeń mających na celu skuteczne ograniczenie kontaktu z ludźmi i środowiskiem oraz zapewnienie wysokiego poziomu ochrony. Analogiczna definicja została wprowadzona w odniesieniu do GMM. Analogicznie do GMO ustawa wprowadza też Rejestr Zamkniętego Użycia GMM. Jednocześnie uszczegóławia i rozszerza zakres informacji, które w tym rejestrze będą zamieszczane i bezpłatnie udostępniane (część informacji może być zastrzeżona). Rejestr będzie prowadził Minister Środowiska. Podobnie jak w przypadku GMO zamknięte użycie GMM będzie wymagało jego zgody. Ustawa rozszerza też skład Komisji ds. GMO – organu opiniodawczo-doradczego Ministra Środowiska. Do dotychczasowych 19 członków, m.in. przedstawicieli 8 resortów i instytucji państwowych, jak również przedsiębiorstw związanych z biotechnologią (1 osoba) i organizacji ekologicznych (2 osoby), dołączą minister spraw wewnętrznych i szef ABW. Zmieniona zostanie również jego nazwa – będzie to Komisja ds. GMM i GMO. Ustawą zajmą się teraz senatorowie.

Wprowadzenie zmian do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych to kolejna decyzja podjęta podczas 80. posiedzenia Sejmu. Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do rozporządzenia unijnego nr 651/2014 z 1 lipca 2014 r., uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym. Dzięki temu pracodawcom zatrudniającym lub planującym zatrudnienie osób niepełnosprawnych, nadal bez przeszkód będzie mogła być udzielana pomoc publiczna. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca, który przez 36 miesięcy zatrudnia osoby niepełnosprawne (m.in. osoby bezrobotne skierowane do pracy przez powiatowy urząd pracy oraz takie, których niepełnosprawność powstała w okresie zatrudnienia), może uzyskać pomoc w postaci zwrotu dodatkowych kosztów związanych z ich zatrudnieniem. Chodzi tu m.in. o koszty dostosowania pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb niepełnosprawnych oraz koszty adaptacji lub zakupu sprzętu ułatwiającego wykonywanie im pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy. Ustawa umożliwia objęcie tymi rozwiązaniami wszystkich niepełnosprawnych zatrudnionych u danego pracodawcy. Pracodawca będzie mógł również otrzymać zwrot, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kosztów szkolenia osoby zatrudnionej w celu pomagania pracownikowi niepełnosprawnemu m.in. w komunikowaniu się z otoczeniem. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Izba skierowała do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach poselski projekt nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego. Celem projektu jest dostosowanie prawa polskiego do wymagań wynikających z wyroków wydanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawach: Piechowicz przeciwko Polsce (skarga nr 20071/07) oraz Horych przeciwko Polsce (skarga nr 13621/08). Proponowane zmiany odnoszą się przede wszystkim do kryteriów kwalifikowania osób skazanych oraz tymczasowo aresztowanych, jako stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu, a także stosowania wobec nich wzmożonych rygorów bezpieczeństwa jak np. monitoring cel.

Decyzją Izby została przyjęta ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego. Jest to kompleksowa regulacja, która zastąpi rozwiązania przyjęte w 1986 r. Konieczność ich modyfikacji wynika ze zmian społeczno-prawnych oraz postępu technologicznego. Uchwalone przepisy mają umożliwić szybsze i prostsze załatwianie spraw w urzędach stanu cywilnego. Najważniejszą zmianą jest elektroniczna rejestracja aktów stanu cywilnego: aktów urodzeń, małżeństw i zgonów. Rozwiązanie to ma umożliwić wydawanie obywatelom papierowych odpisów aktów stanu cywilnego w dowolnym USC. Możliwe będzie ponadto uzyskanie odpisu w formie elektronicznej. Ustawa liberalizuje zasady zawierania małżeństw poza urzędem stanu cywilnego. Będzie to możliwe pod warunkiem, że miejsce ślubu umożliwi zachowanie uroczystej formy oraz zapewni bezpieczeństwo uczestników. Możliwość ta będzie wiązała się z dodatkową opłatą. W przypadku zawierania małżeństwa poza USC z powodu szczególnych okoliczności (np. w razie zagrożenia życia lub podczas pozbawienia wolności), spisanie takiego aktu nie będzie dodatkowo płatne. Ponadto ustawa m.in. wyodrębnia tzw. rejestr uznań, który będzie obejmował oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Sejm ustalił też ostateczny kształt ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Dotychczas funkcjonowanie tych komisji było uregulowane w rozporządzeniach. Ustawa wprowadza jednolity system orzecznictwa lekarskiego dla funkcjonariuszy i kandydatów do służby w: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i Służbie Więziennej. Zgodnie z ustawą, w miejsce systemu orzecznictwa obejmującego: wojewódzkie komisje lekarskie, okręgowe komisje lekarskie i Centralną Komisję Lekarską (CKL) wprowadzono system dwuinstancyjny złożony z rejonowych komisji lekarskich i CKL. Dotychczasowe zatwierdzanie orzeczeń komisji wojewódzkich przez komisje okręgowe zastąpiono trybem skargowym. Jeśli funkcjonariusz lub kandydat do służby nie będzie się zgadzał z treścią orzeczenia komisji rejonowej, będzie miał prawo odwołać się do Centralnej Komisji Lekarskiej z siedzibą w Warszawie. CKL będzie mogła rozpatrywać odwołania również poprzez składy orzekające działające na terenie kraju. Konkretne miejscowości określi w zarządzeniu Minister Spraw Wewnętrznych. Ponadto ustawa ujednolica kategorie zdolności kandydatów do służby i funkcjonariuszy. W przypadku funkcjonariuszy wprowadza kategorie: A – „zdolny do służby”, B – „zdolny do służby z ograniczeniem”, C – „niezdolny do służby”. Natomiast w odniesieniu do kandydatów nowe przepisy przewidują kategorie: Z – „zdolny”, N – „niezdolny”. Nowelizacja zostanie następnie przekazana prezydentowi do podpisu.

W ostatnim dniu 80. posiedzenia Sejmu Izba ustaliła też ostateczne brzmienie ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka. Nowe przepisy kompleksowo regulują zasady ochrony ofiar i świadków przed zastraszeniem i odwetem w trakcie i po zakończeniu postępowania karnego i karnoskarbowego. Ustawa dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych. Przewiduje m.in., że ochrona na czas czynności procesowych ma być stosowana w każdej sprawie, w której istnieje ryzyko zagrożenia dla życia lub zdrowia świadka. Zgodnie z ustawą, decyzję o zapewnieniu pomocy i ochrony będzie podejmował komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby, której ma być ona udzielona. Decyzja będzie podejmowana na wniosek osoby zainteresowanej, a także na wniosek sądu lub prokuratury. Podstawowym rozwiązaniem będzie ochrona obejmująca np. asystę funkcjonariuszy Policji podczas czynności procesowych. W przypadku wysokiego, realnego stopnia zagrożenia życia lub zdrowia, ochrona osobista świadka lub pokrzywdzonego będzie polegać m.in. na stałej lub czasowej asyście policjantów, czasowej obserwacji osoby lub miejsca jej przebywania. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy inne środki ochrony będą niewystarczające, zmieniane będzie miejsce pobytu osoby chronionej. Ma objąć najpoważniejsze ofiary i świadków najpoważniejszych przestępstw – tych rozpatrywanych w pierwszej instancji w sądach okręgowych oraz m.in. zgwałcenia. Osoba objęta tą formą ochrony będzie mogła otrzymywać comiesięczną pomoc finansową (na potrzeby mieszkaniowe, życiowe i na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych). Przy komendach wojewódzkich Policji będą funkcjonować koordynatorzy ds. zapewnienia bezpieczeństwa osób występujących w procesie karnym. Do ich zadań będzie należało m.in. zapewnienie współpracy jednostek Policji w udzielaniu i zapewnianiu pomocy i ochrony. Uchwalona przez Sejm ustawa wprowadza zasadę poufności danych dotyczących miejsca zamieszkania i zatrudnienia świadka. Dane te mają być zamieszczane nie w protokole, ale w odrębnym załączniku do protokołu. Na tych samych zasadach mają być chronione dane świadków w sprawach o wykroczenia. Następnie ustawa zostanie przesłana prezydentowi do podpisu.

Sejm przyjął też nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma zapewnić większą zgodność zapisów rejestru z rzeczywistym funkcjonowaniem firm i instytucji, które są do niego wpisane. Ustawa ma m.in. uporządkować wpisy nieprzerejestrowanych oraz tzw. martwych spółek. Ponadto określa zasady przejmowania majątku podmiotów wykreślonych z KRS. Nowelizacja wzmacnia funkcję kontrolną sądu rejestrowego – rozszerza możliwości działania z urzędu w odniesieniu do aktualizacji wpisów. Przewiduje, że organy spółki lub inne podmioty – członkowie zarządu będą mogły zostać wezwane do złożenia obowiązkowych dokumentów. Na ich przekazanie członkowie zarządu będą mieli 7 dni, a jeśli nie dopełnią tego obowiązku, nałożona zostanie na nich grzywna. Ustawa przewiduje, że w przypadku podmiotów, które w ciągu pół roku od wejścia w życie ustawy nie wykonają, pomimo wezwań sądu, nałożonych na nie obowiązków (m.in. nie złożą sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe), będzie obowiązkowo wszczynane z urzędu postępowanie o ich rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Teraz nowelizacja zostanie przekazana do podpisu głowie państwa.

Posłowie ustalili ostateczny tekst ustawy uchylającej „Program dla Odry - 2006”. Polska jako kraj UE jest zobowiązana do wdrożenia jednolitego sposobu gospodarowania wodami i ochrony przeciwpowodziowej oraz rezygnacji z sektorowych i regionalnych planów w tym zakresie. W lipcu 2013 r. Rada Ministrów przyjęła „Plan działania w zakresie planowania strategicznego w gospodarce wodnej”, który m.in. zobowiązał Ministra Administracji i Cyfryzacji do rezygnacji z „Programu dla Odry – 2006” z chwilą zatwierdzenia przez rząd przejściowych dokumentów strategicznych tzw. masterplanów. W sierpniu 2014 r. rząd przyjął masterplany m.in. dla obszaru dorzecza Odry, które uwzględniają priorytety strategiczne polityki wodnej UE. „Program dla Odry-2006” nie będzie realizowany od 1 stycznia 2015 r. W myśl przepisów przejściowych, możliwa będzie kontynuacja niezakończonych zadań programu do końca przyszłego roku. Ustawa zapewnia też m.in. środki na ich realizację. Ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Sejm przyjął większość poprawek też Senatu do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja m.in. określa maksymalną wysokość opłaty za odbiór śmieci, co stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 listopada 2013 r. Za śmieci segregowane gmina będzie mogła nałożyć maksymalną miesięczną opłatę wyliczaną według algorytmu, którego podstawą będzie przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę ogółem, publikowany przez GUS w ostatnim Roczniku Statystycznym. W przypadku metody naliczania opłaty od mieszkańca stawka wyniesie nie więcej niż 2 proc. tego wskaźnika. Natomiast jeśli wybrana zostanie metoda od: m3 zużytej wody, powierzchni lokalu lub gospodarstwa domowego, wtedy maksymalne stawki to odpowiednio: 0,7 proc., 0,08 proc. i 5,6 proc. Za odbiór śmieci zmieszanych opłata będzie wyższa, ale nie będzie mogła przekroczyć dwukrotności maksymalnej stawki za odpady segregowane. Nowelizacja wprowadza też minimalną częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych od kwietnia do października. Z bloków śmieci będą odbierane nie rzadziej niż raz na tydzień, a z domów jednorodzinnych nie rzadziej niż co 2 tygodnie. W gminach wiejskich częstotliwość odbioru śmieci będzie mogła być rzadsza. W ustawie zapisano, że egzekucję opłat za odbiór śmieci komunalnych będą mogły prowadzić same gminy. Te gminy, które nie będą chciały tego robić samodzielnie, będą przekazywać ten obowiązek urzędom skarbowym. Ponadto, nowelizacja doprecyzowuje obowiązki właścicieli nieruchomości m.in. w zakresie deklaracji śmieciowych. Zarządy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych będą mogły żądać od właścicieli lokali lub osób faktycznie je zamieszkujących podania danych do określenia wysokości opłaty za śmieci. Ustawa zwalnia też mieszkańców z obowiązku składania nowych deklaracji śmieciowych przy zmianie stawki opłaty. Zgodnie z nowelizacją, przetargi śmieciowe w gminach odbywać się będą albo na odbiór, albo na odbiór i zagospodarowanie śmieci. Ustawą trafi teraz do podpisu przez prezydent.

Izba przyjęła wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o środkach ochrony roślin. Nowe przepisy znoszą obowiązek tłumaczenia na język polski dokumentacji załączanej do wniosków o rejestrację środków ochrony roślin. Będzie można ją składać w języku angielskim. Ponadto nowelizacja wprowadza możliwość dodatkowego atestowania środków ochrony roślin, którym upłynął termin przydatności. Preparaty te będzie można sprzedawać i używać przez 12 miesięcy po upływie terminu ważności, pod warunkiem przeprowadzenia badań przydatności do użycia. Nowelizacja zostanie przekazana prezydentowi do podpisu.

Izba rozpatrzyła stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Zgodnie z ustawą, w ramach krajowego systemu ewidencji producentów jeden wspólny numer identyfikacyjny będzie nadawany małżonkom będącym współposiadaczami gospodarstwa rolnego. Małżonkowie, którzy mają oddzielne gospodarstwa rolne będą mogli otrzymać oddzielne numery identyfikacyjne. Dzięki tej zmianie o płatności unijne będzie mogło ubiegać się każde z nich. Jest to rozwiązanie dostosowujące przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia 2013 r. Ustawą zajmie się teraz głowa państwa.

Sejm ustalił ostateczny tekst nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Nowe przepisy przewidują, że w szkołach (oprócz szkół dla dorosłych), przedszkolach i tzw. innych formach wychowania przedszkolnego nie będzie można sprzedawać niezdrowej żywości, np. chipsów czy fast foodów. Zakazane będzie też podawanie i reklamowanie tzw. „śmieciowego jedzenia” w tych placówkach. Za nieprzestrzeganie zakazu będą grozić kary pieniężne od 1 tys. do 5 tys. zł. Dyrektor placówki będzie mógł też rozwiązać umowę z firmą cateringową lub właścicielem sklepiku. Zgodnie z nowelizacją, grupy produktów spożywczych, które będzie można sprzedawać dzieciom i młodzieży określi w rozporządzeniu Minister Zdrowia. W przepisach wykonawczych zostaną też zapisane wymagania, jakie będzie musiało spełniać jedzenie podawane np. w szkolnych stołówkach. Wydając rozporządzenie, minister będzie miał obowiązek uwzględnić wartości odżywcze i zdrowotne środków spożywczych oraz normy żywienia dzieci i młodzieży. Dodatkowo dyrektor placówki będzie mógł ustalić w porozumieniu z radą rodziców szczegółową listę produktów dopuszczonych do sprzedaży lub podawania dzieciom i młodzieży. Dokument trafi do podpisu prezydenta.

Po zakończeniu głosowań posłowie rozpatrzyli w pierwszym czytaniu rządowy projekt ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Rząd proponuje, by od 1 stycznia 2015 r. rodziny wielodzietne otrzymały dokument zapewniający im specjalne uprawnienia, niezależnie od osiąganych przez nie dochodów. Program ma objąć rodziny, w których rodzic (rodzice) lub małżonkowie rodziców wychowują co najmniej troje dzieci poniżej 18. roku życia, a w przypadku dzieci uczących się lub studiujących – poniżej 25. roku życia. Dzieci spełniające te kryteria mają zachować uprawnienia pomimo zmniejszania się liczby dzieci w rodzinie wielodzietnej – np. w przypadku ukończenia przez jedno z rodzeństwa 25. roku życia. W przypadku rodzin posiadających dzieci o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, Karta będzie przyznawana bez względy na ich wiek. Do otrzymania Karty będą też uprawnieni rodzice zastępczy i osoby prowadzące rodzinny dom dziecka. Dokument ma być wydawany bezpłatnie na czas nieokreślony przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Rada Ministrów proponuje, by dokument przyznawał prawo do zniżek m.in. w niektórych muzeach, rezerwatach przyrody i obiektach rekreacyjno-sportowych, a także w opłatach paszportowych. Posiadacze Kart mają też otrzymać 37-procentową ulgę na jednorazowe przejazdy koleją i 49-proc. na bilety miesięczne. Wnioskodawca proponuje przyznanie tym osobom prawa bezpłatnego wstępu do parków narodowych. Rząd zakłada, że uprawnienia dla posiadaczy kart będą mogły przyznawać także jednostki podległe samorządom oraz przedsiębiorstwa prywatne. Każdy uczestnik programu otrzyma też prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. W imieniu rządu projekt uzasadniła podsekretarz stanu w ministerstwie pracy i polityki społecznej Małgorzata Marcińska. Projekt trafił do dalszych prac w Komisjach: Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Polityki Społecznej i Rodziny.

Parlamentarzyści rozpatrzyli w drugim czytaniu przedłożony przez Komisję Regulaminową i Spraw Poselskich projekt zmian w Regulaminie Sejmu. Projekt znosi obowiązek opiniowania przez ministra właściwego ds. członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w UE projektów ustaw pod kątem ich zgodności z prawem Unii Europejskiej na każdym etapie prac sejmowych. Projekty mają być opiniowane wyłącznie w pierwszej fazie inicjatywy legislacyjnej, czyli przed rozpoczęciem pierwszego czytania. Wnioskodawcy przypominają, że np. we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii nie ma obowiązku opiniowania aktów prawnych w zakresie zgodności z prawem unijnym, podczas parlamentarnej fazy procesu legislacyjnego, a w Polsce był on istotny przed wstąpieniem do UE. Dodatkowo projekt zwalnia przedstawicieli ministra właściwego ds. członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w UE z udziału w posiedzeniach komisji sejmowych. Zniesiony ma być też obowiązek zawiadamiania go o terminach i porządku dziennym posiedzeń komisji. Sprawozdanie przedstawił poseł Włodzimierz Bernacki. W związku ze zgłoszonymi poprawkami Sejm skierował projekt ponownie do Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich w celu ich rozpatrzenia.

W pierwszym czytaniu Sejm rozpatrzył poselski projekt nowelizacji ustawy – Kodeks karny oraz ustawy Kodeks wykroczeń. Wnioskodawcy chcą doprecyzowania przepisów dotyczących karania za jazdę pod wpływem i po spożyciu narkotyków. Autorzy projektu zauważają, że obecne przepisy nie mówią, jakie stężenie środków odurzających w organizmie stanowi wykroczenie, a jakie przestępstwo. W przypadku delta-9-tetrahydrokanabinolu (tzw. THC) - substancji charakterystycznej dla produktów pozyskiwanych z konopi indyjskich, wnioskodawcy proponują, by to jej stężenie we krwi decydowało o kwalifikacji prawnej czynu. Stężenie od 5 do 10 nanogramów na mililitr ma być wykroczeniem (tzw. stan po spożyciu środka odurzającego), a stężenie większe przestępstwem (tzw. stan pod wpływem środka odurzającego). W przypadku pozostałych środków odurzających autorzy proponują, by rozstrzygało kryterium stopnia zakłócenia sprawności psychomotorycznej. Jeśli zaburzenie sprawności przypominałoby stan jak po spożyciu alkoholu, byłoby uznawane za wykroczenie, a w innym przypadku – za przestępstwo. Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Michał Kabaciński. W dyskusji zostały zgłoszone wnioski o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Izba podejmie decyzję o dalszych losach tego dokumentu na kolejnym posiedzeniu Sejmu.

Na zakończenie 80. posiedzenia Sejmu posłowie rozpatrzyli w pierwszym czytaniu rządowy projekt ustawy o rybołówstwie morskim. Jego celem jest zapewnienie efektywnego funkcjonowania tego sektora gospodarki. Proponowane rozwiązania dostosowują prawo krajowe do rozwiązań unijnych. Projekt ma zastąpić ustawę z 2004 r. Projekt w sposób całościowy określa zasady wykonywania rybołówstwa morskiego. Wskazuje także organy i tryb postępowania m.in. w sprawach nadawania, cofania i zawieszania uprawnień do jego wykonywania. Rząd proponuje rozszerzenie definicji rybołówstwa morskiego. Dotychczas był to połów organizmów morskich do celów zarobkowych. W projekcie czynności te mają zostać nazwane rybołówstwem komercyjnym, a szersze pojęcie rybołówstwa morskiego obejmie także połowy rekreacyjne, dokonywane dla celów naukowych lub szkoleniowych oraz m.in. zarybianie. W odniesieniu do połowów komercyjnych projekt przewiduje, że będą one mogły być prowadzone wyłącznie przez statki rybackie wpisane do rejestru, posiadające licencję i zezwolenie połowowe. Wpisy będą następowały w drodze decyzji administracyjnej, a za rejestr ma być odpowiedzialny minister właściwy do spraw rybołówstwa. Rząd proponuje podział floty rybackiej w zależności od obszaru wykonywania połowów na flotę działającą na Zalewach (morskich wodach wewnętrznych), Morzu Bałtyckim oraz dalekomorską, tj. dokonującą połowów poza Bałtykiem. Rozwiązania te mają zapewnić bezpieczeństwo wykonywania połowów oraz ochronę ekosystemów poszczególnych akwenów. Na możliwość rejestracji statku w konkretnym segmencie ma też mieć wpływ jego maksymalna zdolność połowowa. Zgodnie z projektem, minister właściwy do spraw rybołówstwa ustali w rozporządzeniu wieloletnie udziały połowowe dla określonych gatunków organizmów morskich. Następnie co pięć lat będzie te udziały aktualizował. Udziały mają być przyznawane w drodze decyzji na wniosek armatorów i będą dotyczyły określonego gatunku organizmu morskiego. Projekt wprowadza też m.in. możliwość zarządzania kwotami połowowymi przez uznane organizacje producentów ryb. Projekt w imieniu Rady Ministrów uzasadnił Kazimierz Plocke, podsekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Sejm podejmie decyzję w tej sprawie na następnym posiedzeniu.

Izba zdecydowała też o zakończeniu na etapie pierwszego czytania prac nad poselską propozycją nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt przewidywał zastąpienie obecnej dwustopniowej skali podatkowej PIT (18 proc. i 32 proc.) skalą czterostopniową (15 proc., 18 proc., 32 proc. i 50 proc.). Na etapie drugiego czytania zakończono też prace nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o straży gminnej oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Autorzy projektu proponowali pozbawienie straży miejskiej prawa używania fotoradarów oraz karania kierowców za nieprawidłowe parkowanie. Ponadto Izba nie dokonała wyboru uzupełniającego członka Trybunału Stanu

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

80 POSIEDZENIE SEJMU RP NA ŻYWO TRANSMISJA OBRAD

 
• POLSKA
 
ZAKOŃCZYŁ SIĘ DRUGI DZIEŃ 80. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE PRACOWALI DZIŚ NAD PROJEKTEM ZMIAN W USTAWACH O STRAŻY GMINNEJ ORAZ – PRAWO O RUCHU DROGOWYM. IZBA ROZPATRZYŁA TEŻ SENACKIE POPRAWKI M.IN. DO USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ORAZ O OCHRONIE I POMOCY DLA POKRZYWDZONEGO I ŚWIADKA. SZEF NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI PRZEDSTAWIŁ TEŻ SEJMOWI INFORMACJE O WYNIKACH KONTROLI W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

ZAKOŃCZYŁ SIĘ DRUGI DZIEŃ 80. POSIEDZENIA SEJMU


POSŁOWIE PRACOWALI DZIŚ NAD PROJEKTEM ZMIAN W USTAWACH O STRAŻY GMINNEJ ORAZ – PRAWO O RUCHU DROGOWYM. IZBA ROZPATRZYŁA TEŻ SENACKIE POPRAWKI M.IN. DO USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ORAZ O OCHRONIE I POMOCY DLA POKRZYWDZONEGO I ŚWIADKA. SZEF NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI PRZEDSTAWIŁ TEŻ SEJMOWI INFORMACJE O WYNIKACH KONTROLI W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

Posłowie rozpatrzyli w drugim czytaniu poselski projekt nowelizacji ustawy o straży gminnej oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Autorzy proponują, by straż miejska straciła prawo używania fotoradarów oraz karania kierowców za nieprawidłowe parkowanie. Zdaniem wnioskodawców obecne uprawnienia straży miejskiej służą zwiększaniu wpływów do budżetów gminnych a nie poprawie bezpieczeństwa obywateli. Wnioskodawcy powołali się również na raport NIK, który pokazuje 200-procentowy wzrost liczby wykroczeń komunikacyjnych wykrywanych przez straż i zaledwie 2,7-procentowy wzrost działań straży na rzecz zwiększenia porządku publicznego. W uzasadnieniu podkreślono, że zgodnie z raportem konieczne jest także doprecyzowanie zasad pracy staży miejskiej i nadzoru nad nią. Projekt wpłynął do Sejmu 19 kwietnia 2013 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP Twój Ruch. 26 czerwca 2013 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisjach: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. 12 września 2013 r. komisje przyjęły sprawozdanie, w którym wnoszą o odrzucenie projektu. Sprawozdanie przedstawiła posłanka Ligia Krajewska. W dyskusji zgłoszony został wniosek o odrzucenie projektu ustawy, który Sejm rozpatrzy w bloku głosowań.

Posłowie w pierwszym czytaniu rozpatrzyli też poselski projekt nowelizacji ustawy Kodeks karny wykonawczy. Celem projektu jest dostosowanie prawa polskiego do wymagań wynikających z wyroków wydanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawach: Piechowicz przeciwko Polsce (skarga nr 20071/07) oraz Horych przeciwko Polsce (skarga nr 13621/08). Proponowane zmiany odnoszą się przede wszystkim do kryteriów kwalifikowania osób skazanych oraz tymczasowo aresztowanych, jako stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu, a także stosowania wobec nich wzmożonych rygorów bezpieczeństwa jak np. monitoring cel. Projekt wpłynął do Sejmu 12 września 2014 r. jako inicjatywa poselska KP PO. 4 listopada br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadnił poseł Witold Pahl. Podczas dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu, który Sejm rozpatrzy w głosowaniach.

Izba rozpatrzyła też stanowisko Senatu w sprawie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego. Jest to kompleksowa regulacja, która zastąpi rozwiązania przyjęte w 1986 r. Konieczność ich modyfikacji wynika ze zmian społeczno-prawnych oraz postępu technologicznego. Uchwalone przepisy mają umożliwić szybsze i prostsze załatwianie spraw w urzędach stanu cywilnego. Najważniejszą zmianą jest elektroniczna rejestracja aktów stanu cywilnego: aktów urodzeń, małżeństw i zgonów. Rozwiązanie to ma umożliwić wydawanie obywatelom papierowych odpisów aktów stanu cywilnego w dowolnym USC. Możliwe będzie ponadto uzyskanie odpisu w formie elektronicznej. Ustawa liberalizuje zasady zawierania małżeństw poza urzędem stanu cywilnego. Będzie to możliwe pod warunkiem, że miejsce ślubu umożliwi zachowanie uroczystej formy oraz zapewni bezpieczeństwo uczestników. Możliwość ta będzie wiązała się z dodatkową opłatą. W przypadku zawierania małżeństwa poza USC z powodu szczególnych okoliczności (np. w razie zagrożenia życia lub podczas pozbawienia wolności), spisanie takiego aktu nie będzie dodatkowo płatne. Ponadto ustawa m.in. wyodrębnia tzw. rejestr uznań, który będzie obejmował oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa. Sejm uchwalił ustawę 10 października 2014 r. 6 listopada 2014 r. Senat wprowadził do niej 19 poprawek, głównie o charakterze redakcyjno - doprecyzowującym. Komisja Spraw Wewnętrznych na posiedzeniu 26 listopada pozytywnie zaopiniowała wszystkie poprawki Senatu i wnosi o ich przyjęcie. Sprawozdanie w tej sprawie przedstawił poseł Marek Wójcik. O poprawkach Senatu posłowie zdecydują w głosowaniach.

Posłowie rozpatrzyli też senackie poprawki do ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Ustawa wprowadza jednolity system orzecznictwa lekarskiego dla funkcjonariuszy i kandydatów do służby w: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i Służbie Więziennej. Zgodnie z ustawą, w miejsce systemu orzecznictwa obejmującego: wojewódzkie komisje lekarskie, okręgowe komisje lekarskie i Centralną Komisję Lekarską (CKL) wprowadzono system dwuinstancyjny złożony z rejonowych komisji lekarskich i CKL. Dotychczasowe zatwierdzanie orzeczeń komisji wojewódzkich przez komisje okręgowe zastąpiono trybem skargowym. Jeśli funkcjonariusz lub kandydat do służby nie będzie się zgadzał z treścią orzeczenia komisji rejonowej, będzie miał prawo odwołać się do Centralnej Komisji Lekarskiej z siedzibą w Warszawie. CKL będzie mogła też rozpatrywać odwołania poprzez składy orzekające działające na terenie kraju. Konkretne miejscowości określi w zarządzeniu Minister Spraw Wewnętrznych. Ponadto ustawa ujednolica kategorie zdolności kandydatów do służby i funkcjonariuszy. W przypadku funkcjonariuszy wprowadza kategorie: A –  „zdolny do służby”, B – „zdolny do służby z ograniczeniem”, C – „niezdolny do służby”. Natomiast w odniesieniu do kandydatów nowe przepisy przewidują kategorie: Z –  „zdolny”, N – „niezdolny”. Sejm uchwalił ustawę 10 października 2014 r. Przepisy regulujące funkcjonowanie komisji lekarskich podległych szefowi MSW zyskały w ten sposób rangę ustawową. Dotychczas kwestie te były zapisane w rozporządzeniach. 6 listopada 2014 r. Izba druga zaproponowała do ustawy 16 poprawek, które mają głównie charakter doprecyzowujący i redakcyjny. Komisja Spraw Wewnętrznych rozpatrzyła je na posiedzeniu 26 listopada i rekomenduje przyjęcie części poprawek. Sprawozdanie Komisji przedstawił poseł Tomasz Szymański. Sejm zdecyduje w sprawie poprawek w głosowaniach.

Sejm rozpatrzył też poprawki Senatu do ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka. Nowe przepisy kompleksowo regulują zasady ochrony pokrzywdzonych i świadków przed zastraszeniem i odwetem w trakcie i po zakończeniu postępowania karnego i karnoskarbowego. Zgodnie z ustawą, decyzję o zapewnieniu pomocy i ochrony będzie podejmował komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby, której ma być ona udzielona. Decyzja będzie podejmowana na wniosek osoby zainteresowanej, sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Podstawowym rozwiązaniem będzie ochrona świadka lub pokrzywdzonego na czas procesu, obejmująca np. asystę funkcjonariuszy Policji podczas czynności procesowych. W przypadku wysokiego, realnego stopnia zagrożenia życia lub zdrowia, ochrona osobista świadka lub pokrzywdzonego będzie polegać m.in. na stałej lub czasowej asyście policjantów, czasowej obserwacji osoby lub miejsca jej przebywania. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy inne środki ochrony będą niewystarczające, zmieniane będzie miejsce pobytu osoby chronionej. Osoba objęta tą formą ochrony będzie mogła otrzymywać comiesięczną pomoc finansową (na potrzeby mieszkaniowe, życiowe i na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych). Przy komendach wojewódzkich Policji będą funkcjonować koordynatorzy ds. zapewnienia bezpieczeństwa osób występujących w procesie karnym. Do ich zadań będzie należało m.in. zapewnienie współpracy jednostek Policji w udzielaniu i zapewnianiu pomocy i ochrony. Uchwalona przez Sejm ustawa wprowadza zasadę poufności danych dotyczących miejsca zamieszkania i zatrudnienia świadka. Dane te mają być zamieszczane nie w protokole, ale w odrębnym załączniku do protokołu. Ustawa dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych. Senatorowie zaproponowali objęcie ochroną także świadków w sprawach o wykroczenia. Ponadto Senat wprowadził jeszcze 24 poprawki głównie o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym. Sejm uchwalił ustawę 10 października 2014 r. Stanowisko Senatu wpłynęło 6 listopada br. Komisje: Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Spraw Wewnętrznych rozpatrzyły je 26 listopada i zarekomendowały ich częściowe przyjęcie. Sprawozdanie Komisji przedstawił poseł Witold Pahl. Sejm podejmie decyzję w sprawie uchwały Senatu w bloku głosowań.

Sejm rozpatrzył też senackie poprawki do uchwalonej 7 listopada 2014 r. nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma zapewnić większą zgodność zapisów rejestru z rzeczywistym funkcjonowaniem firm i instytucji, które są do niego wpisane. Ustawa ma m.in. uporządkować wpisy nieprzerejestrowanych oraz tzw. martwych spółek. Ponadto określa zasady przejmowania majątku wykreślonych z KRS podmiotów. Nowelizacja wzmacnia funkcję kontrolną sądu rejestrowego – rozszerza możliwości działania z urzędu w odniesieniu do aktualizacji wpisów. Ustawa przewiduje, że organy spółki lub inne podmioty – członkowie zarządu będą mogły zostać wezwane do złożenia obowiązkowych dokumentów. Na przekazanie ich członkowie zarządu będą mieli 7 dni, a jeśli nie dopełnią tego obowiązku, nałożona zostanie na nich grzywna. 20 listopada 2014 r. Senat wprowadził do ustawy 9 poprawek, które mają głównie charakter legislacyjny. Ponadto Senat proponuje m.in. żeby sąd rejonowy miał obowiązek, a nie tylko możliwość wszczęcia postępowania o rozwiązanie podmiotu, jeżeli nie dopełni on obowiązku wpisowego w ciągu pół roku od wejścia w życie ustawy. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka na posiedzeniu 26 listopada rozpatrzyła uchwałę Senatu i pozytywnie zaopiniowała wszystkie poprawki. Sprawozdanie Komisji przedstawił poseł Borys Budka. Sejm zdecyduje o uchwale Senatu w głosowaniach.

Sejm rozpatrzył też poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja m.in. określa maksymalną wysokość opłaty za odbiór śmieci, co stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 listopada 2013 r. Za śmieci segregowane gmina będzie mogła nałożyć maksymalną miesięczną opłatę wyliczaną według algorytmu, którego podstawą będzie przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę ogółem, publikowany przez GUS w ostatnim Roczniku Statystycznym. W przypadku metody naliczania opłaty od mieszkańca stawka wyniesie nie więcej niż 2 proc. tego wskaźnika. Natomiast jeśli wybrana zostanie metoda od: m3 zużytej wody, powierzchni lokalu lub gospodarstwa domowego, wtedy maksymalne stawki to odpowiednio: 0,7 proc., 0,08 proc. i 5,6 proc. Za odbiór śmieci zmieszanych opłata będzie wyższa, ale nie będzie mogła przekroczyć dwukrotności maksymalnej stawki za odpady segregowane. Nowelizacja wprowadza też minimalną częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych od kwietnia do października. Z bloków śmieci będą odbierane nie rzadziej niż raz na tydzień, a z domów jednorodzinnych nie rzadziej niż co 2 tygodnie. W gminach wiejskich częstotliwość odbioru śmieci będzie mogła być rzadsza. Nowelizacja przewiduje również, że osoba przeprowadzająca się w danym miesiącu na teren innej gminy, będzie wnosić opłatę za odbiór śmieci za miesiąc, w którym się przeprowadziła, do gminy dotychczasowego zamieszkania, a w nowej gminie – od kolejnego miesiąca. W ustawie zapisano też, że egzekucja opłat za odbiór śmieci komunalnych nie będzie już zadaniem gmin, ale urzędów skarbowych. Ponadto, nowelizacja doprecyzowuje obowiązki właścicieli nieruchomości m.in. w zakresie deklaracji śmieciowych. Zarządy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych będą mogły żądać od właścicieli lokali lub osób faktycznie je zamieszkujących podania danych do określenia wysokości opłaty za śmieci. Ustawa zwalnia też mieszkańców z obowiązku składania nowych deklaracji śmieciowych przy zmianie stawki opłaty. Senat proponuje przywrócenie możliwość prowadzenia egzekucji opłaty śmieciowej przez gminy wobec osób niepłacących podatku śmieciowego. Te gminy, które nie będą chciały tego robić samodzielnie, będą przekazywać ten obowiązek urzędom skarbowym. Kolejna poprawka przywraca także dotychczasowe, sprzed nowelizacji, przepisy o gminnych przetargach śmieciowych. Przetargi będą mogły dotyczyć odbierania śmieci lub odbierania z zagospodarowaniem. Sejm uchwalił ustawę 10 października 2014 r. 6 listopada 2014 r. Senat wprowadził do niej poprawki. Połączone Komisje: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej na posiedzeniu 26 listopada zaopiniowały pozytywnie część z nich. Sprawozdanie w tej sprawie przedstawił poseł Tadeusz Arkit. Posłowie podejmą decyzję w sprawie uchwały Senatu w głosowaniach.

Posłowie zajęli się też stanowiskiem Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o środkach ochrony roślin. Nowe przepisy znoszą obowiązek tłumaczenia na język polski dokumentacji załączanej do wniosków o rejestrację środków ochrony roślin. Będzie można ją składać w języku angielskim. Ponadto nowelizacja wprowadza możliwość dodatkowego atestowania środków ochrony roślin, którym upłynął termin przydatności. Preparaty te będzie można sprzedawać i używać przez 12 miesięcy po upływie terminu ważności, pod warunkiem przeprowadzenia badań przydatności do użycia. Sejm uchwalił ustawę 10 października 2014 r., a 6 listopada br. Senat zaproponował poprawki o charakterze redakcyjno-doprecyzowującym. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu 26 listopada pozytywnie zaopiniowała wszystkie z nich. Sprawozdanie Komisji przedstawił poseł Artur Dunin. O uchwale Senatu posłowie zdecydują w głosowaniach.

Izba rozpatrzyła stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Zgodnie z ustawą, w ramach krajowego systemu ewidencji producentów jeden wspólny numer identyfikacyjny będzie nadawany małżonkom będącym współposiadaczami gospodarstwa rolnego. Małżonkowie, którzy mają oddzielne gospodarstwa rolne będą mogli otrzymać oddzielne numery identyfikacyjne. Dzięki tej zmianie o płatności unijne będzie mogło ubiegać się każde z nich. Jest to rozwiązanie dostosowujące przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia 2013 r. Jednocześnie Sejm uchwalił, że ciężar dowodu, że istnieją podstawy do podziału gospodarstwa rolnego będzie spoczywał na zainteresowanych. Sejm uchwalił ustawę 23 października 2014 r. 20 listopada 2014 r. Senat zaproponował m.in., by rolnicy przedstawiali dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności rolniczej w oddzielnym gospodarstwie rolnym na żądanie kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu 26 listopada negatywnie odniosła się do poprawek zaproponowanych przez Senat i wnosi o ich odrzucenie. Sprawozdanie Komisji przedstawiła posłanka Małgorzata Pępek. Sejm zdecyduje o poprawkach w bloku głosowań.

Posłowie rozpatrzyli też propozycje senackich zmian do nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Nowe przepisy przewidują, że w szkołach (oprócz szkół dla dorosłych), przedszkolach i tzw. innych formach wychowania przedszkolnego nie będzie można sprzedawać niezdrowej żywości, np. chipsów czy fast foodów. Zakazane będzie też podawanie i reklamowanie tzw. „śmieciowego jedzenia” w tych placówkach. Za nieprzestrzeganie zakazu będą grozić kary pieniężne od 1 tys. do 5 tys. zł. Dyrektor placówki będzie mógł też rozwiązać umowę z firmą cateringową lub właścicielem sklepiku. Zgodnie z nowelizacją, grupy produktów spożywczych, które będzie można sprzedawać dzieciom i młodzieży określi w rozporządzeniu Minister Zdrowia. W przepisach wykonawczych zostaną też zapisane wymagania, jakie będzie musiało spełniać jedzenie podawane np. w szkolnych stołówkach. Wydając rozporządzenie, minister będzie miał obowiązek uwzględnić wartości odżywcze i zdrowotne środków spożywczych oraz normy żywienia dzieci i młodzieży. Dodatkowo dyrektor placówki będzie mógł ustalić w porozumieniu z radą rodziców szczegółową listę produktów dopuszczonych do sprzedaży lub podawania dzieciom i młodzieży. Ustawa ma wejść w życie 1 września 2015 r. Sejm uchwalił ustawę 23 października 2014 r. a 20 listopada 2014 r. Senat wprowadził do niej 6 poprawek, które mają charakter porządkujący i doprecyzowujący. Senat proponuje m.in. usunięcie z ustawy przepisu przejściowego, który dawał firmom prowadzącym działalność przed jej wejściem w życie dodatkowe 3 miesiące na dostosowanie się do nowych, bardziej restrykcyjnych przepisów. Senat proponuje też m.in. żeby nie stosować w ustawie sformułowania „podający żywność”, ponieważ w przypadku dosłownego traktowania przepisów mogłoby dojść do sytuacji, gdy karani byliby np. kelnerzy. 26 listopada Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży, Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Zdrowia pozytywnie zaopiniowały wszystkie poprawki. Sprawozdanie w tej sprawie przedstawił poseł Artur Bramora. Sejm podejmie decyzję o uchwale Senatu w głosowaniach.

Posłowie rozpatrzyli też senackie poprawki do ustawy uchylającej „Program dla Odry-2006”. Polska jako kraj UE jest zobowiązana do wdrożenia jednolitego sposobu gospodarowania wodami i ochrony przeciwpowodziowej oraz rezygnacji z sektorowych i regionalnych planów w tym zakresie. W lipcu 2013 r. Rada Ministrów przyjęła „Plan działania w zakresie planowania strategicznego w gospodarce wodnej”, który m.in. zobowiązał Ministra Administracji i Cyfryzacji do rezygnacji z „Programu dla Odry – 2006” z chwilą zatwierdzenia przez rząd przejściowych dokumentów strategicznych tzw. masterplanów. W sierpniu 2014 r. rząd przyjął masterplany m.in. dla obszaru dorzecza Odry, które uwzględniają priorytety strategiczne polityki wodnej UE. „Program dla Odry-2006” nie będzie realizowany od 1 stycznia 2015 r. W myśl przepisów przejściowych, możliwa będzie kontynuacja niezakończonych zadań programu do końca przyszłego roku. Ustawa zapewnia też m.in. środki na ich realizację. Sejm uchwalił ustawę 7 listopada br. Senat rozpatrzył ustawę 20 listopada br. i uchwalił do niej 5 poprawek o charakterze doprecyzowującym i uściślającym przepisy. Sejmowe Komisje Finansów Publicznych oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrzyły uchwałę Senatu 26 listopada i wnoszą o przyjęcie części poprawek. Sprawozdanie Komisji przedstawił poseł Ryszard Galla. O uchwale Senatu Sejm zdecyduje w głosowaniach.

Posłowie zapoznali się i przyjęli do wiadomości  Informację Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dokument podsumowuje m in. stan infrastruktury drogowej, funkcjonowanie systemu nadzoru oraz przygotowanie kierowców. Zgodnie z Informacją bezpieczeństwo na polskich drogach poprawia się, ale i tak cały czas negatywnie wyróżniamy się na tle innych krajów UE. Na przestrzeni ostatnich 10 lat zmniejszyła się zarówno liczba śmiertelnych ofiar wypadków z 5,7 tys. ofiar rocznie do 3,4 tys. (spadek o 41 proc.), jak i liczba osób rannych z 64 tys. do 44 tys. (spadek o 31 proc.). W ocenie NIK wpływ na to miała rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej. W latach 2003-2013 długość autostrad zwiększyła się o 1080 km, dróg ekspresowych o 1016 km, natomiast w latach 2007-2013 oddano do użytku 582 km obwodnic. W 2013 r. łączne wydatki na budowę i remont dróg wyniosły 11,7 mld zł. Dokument wskazuje, iż na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym miały wpływ również działania Policji, np. organizowanie działań prewencyjnych oraz wzrost liczby policjantów pełniących służbę na drodze. NIK podkreślił jednak, iż pomimo powyższych danych polskie drogi wciąż należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych w UE, m.in. ze względu na: zły stan techniczny dróg krajowych – najgorszy w woj. dolnośląskim (49 proc.), lubuskim (47 proc.) i śląskim (44 proc.), problem egzekwowania odpowiedzialności za naruszenie przepisów ruchu drogowego przez obcokrajowców czy mało skuteczny system nadawania uprawnień do kierowania pojazdami - kierowcy młodzi wiekiem i stażem są sprawcami około 20 proc. wypadków drogowych. NIK zwróciła uwagę na brak powszechnego, spójnego systemu oddziaływania na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, dlatego też zaproponowała m.in. powołanie Krajowego Systemu Zarządzania i Kontroli Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zapewnienie stabilnego finansowania zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, przeprowadzenie reorganizacji struktur odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu nadzoru nad ruchem drogowym oraz promocję właściwych zachowań wśród jego uczestników. Dokument wpłynął do Sejmu 22 października 2014 r., a 24 października br. został skierowany do rozpatrzenia na posiedzeniu Sejmu. Informację przedstawił prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

Informację bieżącą rządu w sprawie nowych ram polityki klimatyczno-energetycznej UE do roku 2030 przedstawił pełnomocnik rządu do spraw polityki klimatycznej minister Marcin Korolec.

Posłowie mieli też okazję zadawania pytań przedstawicielom rządu w sprawach m.in. szkolnictwa zawodowego, zgody na sprowadzenie do Polski z Salwadoru 72 ton szkodliwych materiałów oraz organizacji wyborów samorządowych w 2014 r., w tym w szczególności możliwych nieprawidłowości w przebiegu wyborów i ustalaniu ich wyników oraz bardzo dużej liczby nieważnych głosów.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SEJM TRANSMISJA NA ŻYWO Z SEJMU OBRADY POSIEDZENIE OBRAD POSIEDZENIA TELEWIZJA TELEWIZJI TV

 
• POLSKA
 
ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ OBRAD 80. POSIEDZENIA SEJMU DEBATA NAD RZĄDOWYM PROJEKTEM USTAWY, W KTÓREJ SEJM WYRAŻA ZGODĘ NA RATYFIKACJĘ UMOWY STOWARZYSZENIOWEJ UE-UKRAINA, DRUGIE CZYTANIE RZĄDOWEGO PROJEKTU USTAWY O OBLIGACJACH, A TAKŻE PIERWSZE CZYTANIE KOMISYJNEGO PROJEKTU NOWELIZACJI USTAWY O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW, KTÓRY ZMIENIA WYMOGI DOTYCZĄCE LICZEBNOŚCI SŁUŻB PORZĄDKOWYCH I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE ORGANIZATORÓW NP. MECZÓW PIŁKI NOŻNEJ, TO TYLKO NIEKTÓRE Z PUNKTÓW PORZĄDKU OBRAD PIERWSZEGO DNIA 80. POSIEDZENIA SEJMU

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ OBRAD 80. POSIEDZENIA SEJMU


DEBATA NAD RZĄDOWYM PROJEKTEM USTAWY, W KTÓREJ SEJM WYRAŻA ZGODĘ NA RATYFIKACJĘ UMOWY STOWARZYSZENIOWEJ UE-UKRAINA, DRUGIE CZYTANIE RZĄDOWEGO PROJEKTU USTAWY O OBLIGACJACH, A TAKŻE PIERWSZE CZYTANIE KOMISYJNEGO PROJEKTU NOWELIZACJI USTAWY O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW, KTÓRY ZMIENIA WYMOGI DOTYCZĄCE LICZEBNOŚCI SŁUŻB PORZĄDKOWYCH I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE ORGANIZATORÓW NP. MECZÓW PIŁKI NOŻNEJ, TO TYLKO NIEKTÓRE Z PUNKTÓW PORZĄDKU OBRAD PIERWSZEGO DNIA 80. POSIEDZENIA SEJMU

Projekt ustawy o obligacjach, rozpatrywany dziś przez Sejm, w kompleksowy sposób reguluje rynek obligacji w Polsce. Nowe przepisy określają zasady emisji i zmiany warunków emisji, zbywania, nabywania i wykupu obligacji. Celem zmian jest wsparcie rozwoju rynku długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych. Projekt zastąpi obowiązującą obecnie ustawę o obligacjach z 29 czerwca 1995 r. Jak podkreśla wnioskodawca, w rozwiniętych gospodarkach najważniejszym źródłem finansowania rozwoju przedsiębiorstw, obok kredytów bankowych i emisji akcji, jest emisja obligacji. Rząd chce stworzyć nowe warunki emisji obligacji komercyjnych, które będą pełnić rolę dodatkowego, łatwiejszego niż kredyt, źródła pozyskania kapitału dla przedsiębiorstw. Nowe regulacje mają też zwiększyć pewność i bezpieczeństwo obrotu obligacji. Proponowane zmiany będą dotyczyć głównie: emitentów i nabywców obligacji komercyjnych m.in. banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, a także organizatorów emisji tj. głównie banków. Projekt ustawy umożliwia też podmiotom zagranicznym emisję obligacji oraz tworzenie spółek celowych na potrzeby emisji. Do projektu wprowadzono także instytucję zgromadzenia obligatariuszy. Ponadto projekt poszerza zakres instrumentów dostępnych emitentom. Chodzi o możliwość emisji obligacji wieczystych, które nie podlegają wykupowi, a świadczenie emitenta względem obligatariuszy polega na zapłacie odsetek w formie renty wieczystej. Emitować będzie można też obligacje podporządkowane, tj. takie, z których zobowiązania w przypadku upadłości lub likwidacji emitenta podlegają zaspokojeniu w kolejności wskazanej w warunkach emisji. Do obligacji wyemitowanych przed wejściem w życie nowych regulacji będą stosowane dotychczasowe przepisy. Projekt rozpatrywała Komisja Finansów Publicznych, która zaproponowała poprawki legislacyjne, redakcyjne oraz merytoryczne. Jedna z nich dotyczy ochrony praw nabytych i doprecyzowuje, że prawo do emisji obligacji przychodowych (tj. dających nabywcom obligacji pierwszeństwo otrzymania pieniędzy z przychodów emitenta ze wskazanych źródeł) będą miały spółki, z którymi minister transportu zawrze lub już zawarł umowy o budowę i eksploatację autostrady płatnej (w tym m.in. koncesjonariusze umów koncesyjnych zawartych przed 18 listopada 2011 r.). Komisja zaproponowała też wydłużenie vacatio legis z 1 stycznia 2015 r. na 1 lipca 2015 r. Sprawozdanie z prac komisji przedstawiła posłanka Krystyna Skowrońska. Trzecie czytanie projektu odbędzie się w bloku głosowań.

Sejm przeprowadził też drugie czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, czyli propozycję tzw. ustawy okołobudżetowej. Uzupełnia ona projekt budżetu na przyszły rok i zapewnia jego prawidłową realizację. Propozycje zmian wynikają z zapisów projektu budżetu. W zakresie świadczeń i wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych rząd proponuje utrzymanie wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na dotychczasowym poziomie. Oznacza to, że nie zmienią się uposażenie oraz diety parlamentarne posłów i senatorów. Na poziomie z 2014 r. pozostaną też co do zasady płace w „budżetówce” oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Rada Ministrów zwiększyła o 582 mln zł środki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Ponadto, rząd proponuje przeznaczenie z Funduszu Pracy 835,3 mln zł na staże i szkolenia lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych. W 2015 r. przewidziano też częściowe finansowanie rezydentur z budżetu państwa – do kwoty 60,75 mln zł. Ma to umożliwić odbycie specjalizacji przez wszystkich absolwentów uczelni medycznych z lat 2012-2015, tj. przez ok. 3,5 tys. osób. W projekcie doprecyzowano także przepisy dotyczące specjalizacji lekarzy. Rząd przewiduje również zmiany w podatku akcyzowym. Zostanie nim objęte wytwarzanie papierosów przy pomocy maszyn. Zmieniony zostanie ponadto sposób opodatkowania cygar i cygaretek – akcyza za te produkty ma być płacona od wagi, a nie od sztuki. Ponadto projekt zobowiązuje samorządy do przeznaczania na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków nie mniejszych niż naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej. Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw oczekiwaniom opiekunów osób niepełnosprawnych. Projekt był przedmiotem prac posłów zasiadających w Komisji Finansów Publicznych. Komisja zaproponowała kilka poprawek m.in.: uelastycznienie przepisów dotyczących specjalizacji lekarskich. Sprawozdanie komisyjne przedstawił poseł Paweł Arndt. Podczas drugiego czytania do projektu zgłoszono poprawki. Zajmie się nimi Komisja Finansów Publicznych.

Kolejnym punktem porządku obrad Sejmu było drugie czytanie rządowego projektu zmian w ustawie o Służbie Celnej, ustawie o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustawach. Celem projektu jest wzmocnienie organizacyjne, podniesienie sprawności działania, a także zwiększenie elastyczności w wykorzystywaniu kadr Służby Celnej oraz urzędów i izb skarbowych. Projekt wprowadza „jedno okienko rozliczeniowe”. To oznacza, że dyrektor tylko jednej z 16 izb celnych będzie rozliczał np. należności celne. Szefowi tylko jednej izby będzie też powierzone wykonywanie zadań wierzyciela. Projekt zakłada również usprawnienie kontroli prowadzonych przez Służbę Celną. Uproszczony ma być m.in. audyt przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie lub świadectwo na obrót towarami z zagranicą. Jednocześnie celnicy na przejściach granicznych będą mogli wykonywać niektóre proste zadania kontrolne przypisane organom podległym ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi. Rozwiązanie to skróci procedury kontrolne przy przekraczaniu granicy. Ponadto celem projektu jest zapobieganie nieprawidłowościom w Służbie Celnej. Np. funkcjonariusze pełniący służbę na przejściach granicznych będą podlegać takim samym badaniom psychofizjologicznym jak ci w wydziałach zwalczania przestępczości. Aby zapobiegać niewłaściwym praktykom, zaproponowano też wprowadzenie zakazu korzystania m.in. z prywatnych telefonów, tabletów i laptopów przez celników pełniących służbę na przejściach granicznych i w komórkach zwalczania przestępczości. Usprawnieniu i uelastycznieniu zarządzania zasobami ludzkimi w Służbie Celnej ma służyć m.in. propozycja, by zastępcą dyrektora izby celnej do spraw organizacyjno-finansowych, logistycznych i technicznych mógł zostać członek korpusu służby cywilnej. Proponowane przepisy przewidują też, że podobnie jak pozostałe służby mundurowe, funkcjonariusze celni przebywający na zwolnieniu lekarskim będą otrzymywać 80 proc. uposażenia, a jedynie w określonych przypadkach zachowają prawo do pełnego uposażenia chorobowego. Projekt ma także poprawić efektywność funkcjonowania administracji podatkowej i usprawnić pobór podatków. W tym celu zadania pomocnicze (np. obsługa finansowa i kadrowa urzędu), realizowane w izbach i urzędach skarbowych będą przeniesione na poziom województwa. Natomiast pracownicy wykonujący te zadania w urzędach skarbowych będą zajmować się bezpośrednią obsługą podatników. Prace nad projektem były prowadzone w Komisji Finansów Publicznych, która zaproponowała m.in., przesunięcie daty wejścia w życie nowych przepisów z 1 stycznia 2015 r. na 1 kwietnia 2015 r. Ponadto posłowie proponują, aby celnicy mogli przeprowadzać niektóre kontrole przypisane organom podległym ministrowi rolnictwa nie tylko na granicach, ale też w oddziałach celnych na terenie kraju. Posłowie zaproponowali ponadto zwolnienie z odpowiedzialności karnej funkcjonariusza, który popełnił przestępstwo w wyniku wykonania polecenia służbowego. Sprawozdawcą komisji był poseł Konstanty Oświęcimski. W związku ze zgłoszonymi poprawkami podczas drugiego czytania, projekt trafi ponownie do Komisji Finansów Publicznych.

Izba kontynuowała w drugim czytaniu prace nad, zaproponowanymi przez posłów z KP PO, zmianami w ustawie o podatku akcyzowym. Projekt zwalnia z akcyzy samochody osobowe przeznaczone dla ratownictwa medycznego, jeżeli spełniają normy właściwe dla ambulansów ratunkowych i ruchomych jednostek intensywnej opieki medycznej. Komisja Finansów Publicznych, rozpatrująca projekt zaproponowała poprawkę o charakterze legislacyjnym. Sprawozdanie przedstawiła posłanka Renata Zaremba. W bloku głosowań odbędzie się trzecie czytanie projektu.

Posłowie zajmowali się też projektem zmian w ustawie o usługach płatniczych, który obniży maksymalne stawki opłat interchange za płatności kartą. Opłata interchange to opłata z tytułu transakcji płatniczej przy użyciu karty, uiszczana przez agenta rozliczeniowego na rzecz wydawcy karty. Jest ona jednym z elementów opłaty akceptanta (punktu usługowo-handlowego), na którą składa się też opłata systemowa oraz marża agenta rozliczeniowego. Zgodnie z projektem opłata interchange nie będzie mogła przekroczyć 0,2 proc. wartości transakcji płatniczej wykonanej przy użyciu karty debetowej oraz 0,3 proc. w przypadku karty kredytowej. Z kolei w przypadku transakcji wykonywanych przy użyciu karty płatniczej innej niż karta debetowa lub kredytowa stawka opłaty interchange nie będzie mogła przekroczyć 0,3 proc. Obecnie stawka opłaty interchange nie może przekroczyć 0,5 proc. Zgodnie z projektem nowo utworzone organizacje kartowe nie będą musiały stosować stawek opłaty interchange przez 5 lat od rozpoczęcia działalności, a nie 3 lata, jak obecnie. Projekt jest inicjatywą grupy posłów KP PO. Komisja Finansów Publicznych, która pracowała nad propozycjami wniosła do projektu poprawki legislacyjne. Sprawozdanie z prac komisyjnych na posiedzeniu Sejmu przedstawił poseł Wincenty Elsner. Nad poprawkami zgłoszonymi podczas drugiego czytania, pracować będzie Komisja Finansów Publicznych.

Posłowie rozpatrzyli również w drugim czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Proponowane rozwiązania przewidują dalszą informatyzację postępowania wieczystoksięgowego. Notariusze, komornicy i naczelnicy urzędów skarbowych obowiązkowo będą je wszczynali w formie elektronicznej. Drogą elektroniczną będą składane zarówno wnioski o założenie ksiąg wieczystych, jak i o wpis do nich. Wejście w życie tych przepisów przyspieszy postępowanie wieczystoksięgowe, a dzięki temu zabezpieczy interesy nabywców nieruchomości poprzez niezwłoczne umieszczenie informacji o kupnie w systemie informatycznym. Ponadto zgodnie z projektem pracodawcy i organy rentowe bez statusu osoby prawnej oraz przedsiębiorcy będą mogli udzielać pełnomocnictwa procesowego także pracownikom niebędącym radcami prawnymi. Rozwiązanie to ma objąć m.in. Zakład Emerytalno-Rentowy MSW oraz Prezesa KRUS. Projekt przyznaje też zdolność procesową i sądową wojewódzkim zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności. Projekt był przedmiotem prac posłów zasiadających w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Większość z zaproponowanych przez komisję poprawek ma charakter legislacyjno-doprecyzowujący. Posłowie zaproponowali ponadto m.in. utrzymanie w mocy niektórych przepisów ustawy z 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie teleinformatycznym. Sprawozdanie przedstawił poseł Borys Budka. Trzecie czytanie projektu odbędzie się w bloku głosowań.

Pod obrady Sejmu trafił w drugim czytaniu poselski projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Proponowane zmiany stanowią kontynuację procesu wprowadzania ułatwień dla przedsiębiorców, umożliwiających im elektroniczne załatwianie spraw. Projekt zmienia przepisy regulujące rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółek handlowych: jawnej, komandytowej i z ograniczoną odpowiedzialnością. Projekt wprowadza możliwość rejestracji spółek jawnych i komandytowych przez Internet, za pomocą systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości i przy wykorzystaniu wzorców umów udostępnionych w tym systemie. Obecnie takie rozwiązanie dotyczy tylko spółek z o.o. Ponadto projekt umożliwia dokonywanie w tym trybie zmian w umowach spółek oraz rozwiązywanie spółek. Projekt zakłada ponadto korzystne zmiany w zakresie składania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego – obok bezpiecznego podpisu elektronicznego z ważnym kwalifikowanym certyfikatem ma być dopuszczony podpis potwierdzony profilem zaufanym Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP). Wnioskodawcy proponują też obniżenie opłat sądowych od wniosków o wpis do rejestru spółek, których umowy zawarto przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Opłata od wniosku o pierwszy wpis ma zostać obniżona z 500 do 250 zł, a od wniosku o zmianę z 250 zł do 200 zł. Zgodnie z propozycją wnioskodawców ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r., a część przepisów ma obowiązywać od 1 kwietnia 2016 r. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP PO. Po pierwszym czytaniu na posiedzeniu plenarnym propozycjami zmian zajmowała się Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach, która proponuje wprowadzenie do projektu  kilku poprawek legislacyjno – doprecyzowujących. Sprawozdanie przedstawił poseł Robert Kropiwnicki. Projekt trafi do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w związku ze zgłoszonymi poprawkami podczas drugiego czytania.

W drugim czytaniu Sejm rozpatrzył też rządowy projekt nowelizacji ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska w kontekście prac z wykorzystaniem organizmów i mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO i GMM). Projekt wprowadza do polskiego prawa dyrektywę PE i Rady 2009/41/WE regulującą zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych. Projekt doprecyzowuje też obowiązujące w Polsce przepisy, które budziły wątpliwości interpretacyjne. W projekcie pojawiają się m.in. nowe pojęcia. Chodzi np. o mikroorganizmy, mikroorganizmy genetycznie modyfikowane (GMM) i zamknięte użycie GMM oraz zakład inżynierii genetycznej. Zgodnie z nowymi przepisami utworzony zostanie rejestr tych zakładów. Projekt doprecyzowuje też obecnie obowiązujące definicje. Jedną z nich jest zamknięte użycie GMO, które ma oznaczać poddanie organizmu modyfikacji genetycznej, hodowlę, magazynowanie, transport na terenie zakładu inżynierii genetycznej, niszczenie, wykorzystywanie zawsze z zastosowaniem zabezpieczeń mających na celu skuteczne ograniczenie kontaktu z ludźmi i środowiskiem oraz zapewnienie wysokiego poziomu ochrony. Analogiczna definicja została wprowadzona w odniesieniu do GMM. Analogicznie do GMO projekt wprowadza też Rejestr Zamkniętego Użycia GMM. Jednocześnie uszczegóławia i rozszerza zakres informacji, które w tym rejestrze będą zamieszczane i bezpłatnie udostępniane (część informacji może być zastrzeżona). Rejestr będzie prowadził minister środowiska. Podobnie jak w przypadku GMO zamknięte użycie GMM będzie wymagało zgody ministra środowiska. Projekt rozszerza też skład Komisji ds. GMO – organu opiniodawczo-doradczego ministra środowiska. Do dotychczasowych 19 członków, m.in. przedstawicieli 8 resortów i instytucji państwowych, jak również przedsiębiorstw związanych z biotechnologią (1 osoba) i organizacji ekologicznych (2 osoby), mają dołączyć minister spraw wewnętrznych i szef ABW. Zmieniona zostanie również jego nazwa – będzie to Komisja ds. GMM i GMO. Po pierwszym czytaniu na posiedzeniu Sejmu, projekt trafił do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, która skierowała go do podkomisji nadzwyczajnej. Ostatecznie Komisja zaproponowała m.in. dodanie przepisu zapewniającego udział społeczeństwa w postępowaniach dotyczących wszystkich działań z GMM i GMO. Sprawozdawcą komisji była posłanka Dorota Niedziela. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu. Posłowie przystąpią do trzeciego czytania bez odsyłania projektu ponownie do komisji.

W porządku obrad 80. posiedzenia znalazło się też drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Projekt dostosowuje polskie prawo do rozporządzenia unijnego nr 651/2014 z 1 lipca 2014 r., które zakłada, że niektóre rodzaje pomocy są zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym. Dzięki temu pracodawcom zatrudniającym lub planującym zatrudnienie osób niepełnosprawnych, nadal bez przeszkód będzie mogła być udzielana pomoc publiczna. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca, który przez 36 miesięcy zatrudnia osoby niepełnosprawne (np. bezrobotne skierowane do pracy przez powiatowy urząd pracy), może uzyskać pomoc w postaci zwrotu dodatkowych kosztów związanych z ich zatrudnieniem. Chodzi tu m.in. o koszty dostosowania pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb niepełnosprawnych oraz koszty adaptacji lub zakupu sprzętu ułatwiającego wykonywanie im pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy. Projekt wprowadza ułatwienia w uzyskaniu dofinansowania wynagrodzeń dla nowych pracowników niepełnosprawnych. Dofinansowanie będzie przysługiwać m.in. tym pracodawcom, którzy zwiększyli zatrudnienie ogółem. Obecnie konieczne jest też wykazanie wzrostu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Pracodawca będzie mógł również otrzymać zwrot, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), kosztów szkolenia osoby zatrudnionej w celu pomagania pracownikowi niepełnosprawnemu m.in. w komunikowaniu się z otoczeniem. Na projektem pracowali posłowie z Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, którzy zaproponowali wprowadzenie poprawki redakcyjnej. Sprawozdawcą komisji był poseł Sławomir Piechota. Trzecie czytanie projektu odbędzie się w bloku głosowań.

Posłowie przeprowadzili także pierwsze czytanie komisyjnego projektu nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw. Ma on na celu uelastycznienie przepisów w zakresie wymogów dotyczących organizowania imprez masowych. Chodzi tu w szczególności o mecze piłki nożnej. Projekt m.in. zmienia wymogi dotyczące liczebności służb porządkowych oraz obowiązki informacyjne spoczywające na organizatorach. W przypadku imprez masowych o podwyższonym ryzyku służby porządkowe będą musiały być zwiększone co najmniej o 200 proc., a obowiązek opracowania regulaminu obiektu, który obecnie spoczywa na organizatorze imprezy, zostanie przeniesiony na jego właściciela lub zarządcę. Projekt ustanawia też wojewódzki zespół interdyscyplinarny do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, który będzie organem pomocniczym wojewody. W skład zespołu wejdą m.in. wojewódzki komendant Policji oraz Straży Pożarnej. Zespół wspomagałby realizację obowiązków związanych z zabezpieczaniem imprez masowych m.in. poprzez analizowanie zagrożeń związanych z ich organizacją na terenie danego województwa oraz ocenę podejmowanych w tym zakresie działań. Zmienione zostaną zasady bezpieczeństwa meczów piłki nożnej dotyczące m.in. identyfikacji uczestniczących w nich osób, wyposażenia obiektów, na których są one organizowane oraz sprzedaży biletów. Zgodnie z nowymi zasadami, obowiązek wyposażania obiektów w kompatybilne między sobą systemy elektroniczne służące m.in. do identyfikacji osób i sprzedaży biletów będzie obowiązywał tylko w przypadku meczów rozgrywanych w trzech najwyższych ligach rywalizacji mężczyzn. Zakres przetwarzania danych identyfikujących uczestników meczu obejmowałby imię, nazwisko i numer PESEL. Z obecnie obowiązującego katalogu usunięto by m.in. wizerunek twarzy. Projekt zakłada także zmiany w procedurze stosowania zakazów klubowych. Osoby ukarane będą mogły złożyć do podmiotu, który zastosował zakaz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Oprócz organizatora meczu piłki nożnej zakaz będzie mógł stosować także związek sportowy lub podmiot prowadzący rozgrywki. Wnioskodawcy proponują również wprowadzenie obowiązku konsultowania projektów budowlanych stadionów z komendantami wojewódzkimi Policji oraz Straży Pożarnej. Projekt wpłynął do Sejmu jako inicjatywa Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Uzasadnienie proponowanych zmian przedstawił poseł Ireneusz Raś. Dalsze prace nad projektem kontynuowane będą w Komisjach: Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Spraw Wewnętrznych.

Drugie czytanie rządowego projektu ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony było kolejny punktem posiedzenia. W projekcie Sejm wyraża zgodę na ratyfikowanie przez prezydenta tego dokumentu. Podpisanie układu o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą odbyło się w dwóch etapach. 21 marca 2014 r. podpisano tzw. polityczną część układu, a 27 czerwca tego roku zawarto porozumienie dotyczące utworzenia strefy wolnego handlu, współpracy w dziedzinie gospodarki oraz wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Zdaniem rządu pełne stosowanie układu o stowarzyszeniu pozwoli na pogłębienie i przyspieszenie integracji Ukrainy z Unią Europejską, jej polityczną i gospodarczą stabilizację oraz modernizację. Poprzez stowarzyszenie z UE Ukraina zobowiązuje się do poszanowania wartości europejskich i zaangażowania na rzecz umacniania demokracji, przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa, praw człowieka i swobód obywatelskich. Układ ustanawia też warunki dialogu politycznego z Ukrainą, w tym na obszarach objętych Wspólną Polityką Zagraniczną i Bezpieczeństwa UE. Część handlowa układu przewiduje m.in. znaczną liberalizację handlu rolno-spożywczego, zniesienie barier taryfowych i harmonizację standardów ukraińskich z unijnymi. Pierwsze czytanie projektu przeprowadzili posłowie zasiadający w Komisjach: do Spraw Unii Europejskiej i Spraw Zagranicznych. Komisje przyjęły projekt bez poprawek. Sprawozdanie z ich prac przedstawił poseł Robert Tyszkiewicz. W bloku głosowań odbędzie się trzecie czytanie projektu.

Izba w pierwszym czytaniu zajęła się również senackim projektem nowelizacji ustawy Kodeks karny wykonawczy. Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 lutego 2014 r. (sygn. akt K 22/10). Zgodnie z senacką propozycją funkcjonariusz, który nie wchodzi w skład personelu medycznego, nie będzie mógł być obecny podczas udzielania skazanemu świadczeń zdrowotnych. Ta zasada nie będzie obowiązywać w przypadku niebezpiecznych skazanych lub gdy asysta funkcjonariusza jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa członka personelu medycznego. Uzasadnienie projektu przedstawił senator Bohdan Paszkowski. Decyzją Izby projekt trafi do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Posłowie przeprowadzili też drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z projektem do rad nadzorczych spółek zarządzających strefami w miejsce przedstawiciela wojewody wejdzie przedstawiciel ministra finansów. Jest to związane z formą pomocy publicznej udzielanej w strefach (zwolnienia podatkowe), położeniem stref na terenie kilku województw i tym, że wojewoda nie odpowiada za rozwój regionalny. Ponadto projekt nakłada na spółki zarządzające sse obowiązek współpracy ze szkołami ponadgminazjalnymi i wyższymi. Jej celem ma być dostosowanie oferty edukacyjnej i programów nauczania do potrzeb pracodawców. Dodatkowo zarządzający strefami będą mieli za zadanie podejmować działania ułatwiające powstawanie struktur klastrowych w strefach. Ponadto projekt doprecyzowuje pojęcie „pomocy publicznej”. Zgodnie z nowymi regulacjami pomocą publiczną jest zwolnienie od podatku dochodowego. Projektowane przepisy zakładają także, że dokumentacja związana z udzielaniem pomocy publicznej (zwolnień podatkowych) będzie musiała być przechowywana 10 lat, tyle ile wydłużany tą nowelizacją okres przedawnienia roszczeń związanych ze zwrotem pomocy. Ponadto wnioskodawca proponuje, aby cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie oznaczało obowiązek zwrotu otrzymanej pomocy publicznej (zwolnień podatkowych). Przedsiębiorca do czasu zwrotu pomocy nie będzie mógł uzyskać nowego zezwolenia. Projekt zakłada również, że wniosek do ministra gospodarki o zwolnienie z podatku ma być składany w ramach przetargu lub rokowań. Możliwe będzie wcześniejsze złożenie wniosku do ministra gospodarki przez dużego przedsiębiorcę, gdy planuje on nową inwestycję na gruncie nieobjętym strefą. Przedsiębiorca taki będzie mógł rozpocząć inwestycję po potwierdzeniu przez ministra gospodarki spełnienia tzw. efektu zachęty – w tym przypadku przedsiębiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tytułu niewłączenia terenu do strefy lub niewydania zezwolenia. W projekcie założono możliwość cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie na wniosek przedsiębiorcy (obecnie przedsiębiorca może złożyć wniosek o wygaszenie zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie). Przedsiębiorca będzie mógł wnioskować o wygaszenie zezwolenia, gdy przed dniem złożenia wniosku nie korzystał ze zwolnienia dochodu od podatku dochodowego na podstawie zezwolenia. Projekt ma też na celu ujednolicenie zasad zmiany zezwolenia na działalność w strefie – bez względu na datę jego wydania, przede wszystkim w zakresie obniżenia warunku zatrudnienia. Nad proponowanymi zmianami pracowali członkowie Komisji Gospodarki oraz podkomisji nadzwyczajnej. Komisja przyjęła sprawozdanie, w którym wnosi o przyjęcie projektu z poprawkami. Sprawozdanie przedstawiła posłanka Mirosława Nykiel. Trzecie czytanie projektu odbędzie się w bloku głosowań.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

TRANSMISJA Z OBRAD SEJMU POSIEDZENIE NA ŻYWO TELEWIZJA TV

 
• POLSKA
 

80. POSIEDZENIE SEJMU – TRWAJĄ OBRADY


PROJEKT USTAWY O RATYFIKACJI UMOWY STOWARZYSZENIOWEJ MIĘDZY UE A UKRAINĄ TO JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH PUNKTÓW ROZPOCZYNAJĄCEGO SIĘ POSIEDZENIA SEJMU. POSŁOWIE ZAJMĄ SIĘ TEŻ KILKOMA PROPOZYCJAMI REGULACJI WAŻNYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. WŚRÓD NICH JEST RZĄDOWY PROJEKT USTAWY O OBLIGACJACH, KTÓRA UŁATWI FIRMOM TANIE I BEZPIECZNE POZYSKIWANIE KAPITAŁU ORAZ PROJEKT NOWELIZACJI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, DZIĘKI KTÓREJ ZAŁATWIANIE SPRAW DOTYCZĄCYCH SPÓŁEK JAWNYCH, KOMANDYTOWYCH I Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDZIE MOŻLIWE PRZEZ INTERNET. SEJM BĘDZIE KONTYNUOWAŁ PRACE NAD PROPOZYCJAMI ZMIAN W USTAWIE O USŁUGACH PŁATNICZYCH, KTÓRE OBNIŻĄ MAKSYMALNE OPŁATY ZA PŁATNOŚCI KARTĄ. IZBA ZAPOZNA SIĘ TEŻ Z RAPORTEM NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH. POSŁOWIE ROZPATRZĄ TAKŻE POPRAWKI SENATU DO M.IN. USTAWY O AKTACH STANU CYWILNEGO, USTAWY ZAKAZUJĄCEJ SPRZEDAŻY ŚMIECIOWEGO JEDZENIA W SZKOŁACH ORAZ USTAWY AKTUALIZUJĄCEJ KRAJOWY REJESTR SĄDOWY


Trzydniowe obrady rozpoczną się od rozpatrzenia w drugim czytaniu rządowego projektu ustawy o obligacjach. Projekt w kompleksowy sposób reguluje rynek obligacji w Polsce. Nowe przepisy określają zasady emisji i zmiany warunków emisji, zbywania, nabywania i wykupu obligacji. Celem zmian jest wsparcie rozwoju rynku długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych. Projekt zastąpi obowiązującą obecnie ustawę o obligacjach z 29 czerwca 1995 r...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM POSIEDZENIE TRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU OBRADY NA ŻYWO OBARD

 
• POLSKA
 

OŚWIADCZENIE MARSZAŁKA SEJMU WS. PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH POSŁÓW


OŚWIADCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RADOSŁAWA SIKORSKIEGO 12 LISTOPADA 2014 R


1.    Dyplomacja parlamentarna jest ważnym elementem promocji naszego kraju za granicą. Przynosi wymierne korzyści:a)    Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy2012 – deklaracja pisemna ws. uwolnienia aresztowanego na Białorusi dziennikarza A. Poczobuta – inicjator – pos. A. Halicki – zdobyto 50 podpisów innych delegacji.2014 – deklaracja pisemna ws...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

PODRÓŻ ZAGRANICZNA PODRÓŻE ZAGRANICZNE POSŁÓW POSŁA KOMISJA ETYKI POSELSKIEJ ROZLICZENIE ROZLICZENIA WYJAZD WYJAZDÓW ZA GRANICĘ FINANSE FINANSOWE

 
• POLSKA
 

OBCHODY 96. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI Z UDZIAŁEM MARSZAŁKA SEJMU


11 LISTOPADA BR. MARSZAŁEK SEJMU RADOSŁAW SIKORSKI WZIĄŁ UDZIAŁ W OBCHODACH NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI. W UROCZYSTOŚCIACH NA PLACU MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE UCZESTNICZYLI TAKŻE M.IN. PREZYDENT BRONISŁAW KOMOROWSKI, MARSZAŁEK SENATU BOGDAN BORUSEWICZ, PREMIER EWA KOPACZ, PREZYDENT WARSZAWY HANNA GRONKIEWICZ-WALTZ ORAZ POSŁOWIE


W południe marszałek był obecny na Niepodległościowym Apelu Pamięci. Wraz z delegacją Sejmu, wicemarszałkami Wandą Nowicką oraz Jerzym Wenderlichem, złożył wieniec przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Następnie Radosław Sikorski przeszedł ulicami Warszawy w zorganizowanym przez prezydenta marszu „Razem dla Niepodległej”. Marszałek złożył też kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego przy Belwederze...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI ODZYSKANIE OBCHODY ROCZNICY

 
• POLSKA
 

OKOŁO 3 TYSIĄCE OSÓB ODWIEDZIŁO SEJM PODCZAS DNIA OTWARTEGO


W TYM ROKU SEJM ROZPOCZĄŁ OBCHODY ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 9 LISTOPADA. JUŻ DZIŚ NA WIEJSKIEJ ZOSTAŁ ZORGANIZOWANY DZIEŃ OTWARTY. OTWORZYŁY SIĘ DRZWI GMACHÓW PARLAMENTU I WSZYSCY CHĘTNI MOGLI PRZESPACEROWAĆ SIĘ SEJMOWYMI KORYTARZAMI


Hall Główny, kuluary sejmowe, Sala Kolumnowa, galeria Sali Posiedzeń Sejmu, Korytarz Marszałkowski – te wszystkie wnętrza znane z przekazów medialnych można było zobaczyć dziś w Sejmie. Specjalnie wyznaczona trasa zwiedzania pozwoliła dokładnie obejrzeć jeden z najważniejszych gmachów w Polsce...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

DZIEŃ OTWARTY SEJM

 
• POLSKA
 

OŚWIADCZENIE


W ZWIĄZKU Z WĄTPLIWOŚCIAMI DOTYCZĄCYMI WYJAZDU POSŁÓW ADAMA HOFMANA, MARIUSZA ANTONIEGO KAMIŃSKIEGO I ADAMA ROGACKIEGO NA POSIEDZENIE KOMISJI ZAGADNIEŃ PRAWNYCH I PRAW CZŁOWIEKA ZGROMADZENIA PARLAMENTARNEGO RADY EUROPY DO MADRYTU, PRZEWODNICZĄCY DELEGACJI PARLAMENTARNEJ RP DO ZGROMADZENIA PARLAMENTARNEGO RADY EUROPY ANDRZEJ HALICKI WYSTĄPIŁ DO MARSZAŁKA SEJMU Z WNIOSKIEM O NIEROZLICZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEKAZANYCH POSŁOM NA POKRYCIE KOSZTÓW DELEGACJI


Marszałek Sejmu pisemnie zwrócił się do posłów o przekazanie do 12 listopada br. szczegółowych informacji na temat ich pobytu na obradach Komisji Zagadnień Prawnych i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oraz środków publicznych wydanych w związku z tym wyjazdem...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

ADAM HOFMAN MARIUSZ ANTONI KAMIŃSKI ADAM ROGACKI PODRÓŻ PODRÓŻE POSEŁ POSŁÓW POSELSKIE LOT SAMOLOT KOSZT KOSZTY

 
• POLSKA
 

79. POSIEDZENIE SEJMU ZAKOŃCZONE


W OSTATNIM DNIU 79. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE ODRZUCILI WNIOSEK O ODWOŁANIE MARSZAŁKA SEJMU RADOSŁAWA SIKORSKIEGO. IZBA PRZYJĘŁA TEŻ M.IN. REGULACJE POZWALAJĄCE NA USUNIĘCIE Z KRS TZW. MARTWYCH SPÓŁEK. SEJM UCHWALIŁ RÓWNIEŻ USTAWĘ, KTÓRA WPROWADZA KONCESJE NA OBRÓT WĘGLEM KAMIENNYM, W TYM NA IMPORT TEGO SUROWCA. SEJM UCHWALIŁ TAKŻE PRZEPISY WZMACNIAJĄCE NADZÓR NAD TZW. KRÓTKĄ SPRZEDAŻĄ. POSŁOWIE PRZYJĘLI TEŻ INFORMACJĘ RADY MINISTRÓW O ZADANIACH POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ W LATACH 2014-2015. PONADTO IZBA POSTANOWIŁA, ŻE 20 LISTOPADA BĘDZIE OGÓLNOPOLSKIM DNIEM PRAW DZIECKA


Obrady rozpoczęły się od ślubowania poselskiego nowej posłanki - Ewy Czeszejko-Sochackiej, która objęła mandat po Donaldzie Tusku.Do Komisji Finansów Publicznych Sejm skierował rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, czyli propozycję tzw. ustawy okołobudżetowej. Uzupełnia ona projekt budżetu na przyszły rok i zapewnia jego prawidłową realizację...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

NA ŻYWO OBRADY SEJMU TRANSMISJA OBRAD SEJM TV TELEWIZJA

 
• POLSKA
 

DRUGI DZIEŃ 79. POSIEDZENIA SEJMU


SEJM WYSŁUCHAŁ EXPOSÉ SZEFA DYPLOMACJI NA TEMAT ZADAŃ POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ W 2014 I 2015 R. IZBA ROZPOCZĘŁA TEŻ PRACE NAD ZWIĘKSZENIEM M.IN. OCHRONY PRAW MAJĄTKOWYCH PEŁNOMOCNIKÓW Z URZĘDU W POSTĘPOWANIU KARNYM (ZMIANY W KPK). POSŁOWIE ZAJĘLI SIĘ TEŻ WNIOSKIEM O ODWOŁANIE ZE STANOWISKA MARSZAŁKA SEJMU RADOSŁAWA SIKORSKIEGO. W PORZĄDKU OBRAD BYŁO TEŻ ROZPATRZENIE SENACKICH POPRAWEK M.IN. DO USTAWY O GRACH HAZARDOWYCH


Minister Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna przedstawił informację o zadaniach polityki zagranicznej. - Główne cele polskiej polityki zagranicznej nie zmieniają się - dążymy do jak najsilniejszego zakorzenienia Polski w instytucjach europejskich i transatlantyckich, wykorzystując je do utrwalania naszego bezpieczeństwa i zapewnienia krajowi właściwych warunków rozwoju – poinformował szef dyplomacji...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM POSIEDZENIE TRANSMISJA NA ŻYWO OBRADY SEJMU TELEWIZJA TV

Imieniny dziś obchodzi:   Błażej Saturnin Fryderyk Margerita
 
ŁUKASZ DĄBEK ZARZUT ROZBOJU - ZARZUTY ROZBOJU Z UŻYCIEM NOŻA WOBEC ŁUKASZA DĄBKA SYNA STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO 
ŁUKASZ DĄBEK ZARZUT ROZBOJU
ZARZUTY ROZBOJU Z UŻYCIEM NOŻA WOBEC ŁUKASZA DĄBKA SYNA STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO
EXPOSE PREMIER EWY KOPACZ - EXPOSE NOWEJ PANI PREMIER EWY KOPACZ 
EXPOSE PREMIER EWY KOPACZ
EXPOSE NOWEJ PANI PREMIER EWY KOPACZ
KRYSTYNA PAWŁOWICZ -  
KRYSTYNA PAWŁOWICZ
 

ShortNews

 

SONDAŻ WYBORCZY

PIS - 32%, PO - 28%, PSL - 17%, SLD - 9%, NP (Nowa Prawica) - 5%, RN (Ruch Narodowy) - 2%, DB (Demokracja Bezpośrednia) - 1%

X SPOTKANIE PREZYDENTÓW PAŃSTW GRUPY ARRAIOLOS

29-30 września 2014 roku (poniedziałek-wtorek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski z Małżonką weźmie udział w X Spotkaniu Prezydentów Państw Grupy Arraiolos w Bradze (Portugalia).

UDZIAŁ PREZYDENTA RP W 69. SESJI ZGROMADZENIA OGÓLNEGO NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

W dniach 22 - 25 września br. (poniedziałek-czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski z Małżonką złoży wizytę w USA, podczas której weźmie udział w debacie generalnej 69. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

dodaj ShortNews'a
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI - JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY 
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA - 29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA 
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN - EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH 
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI - EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL - WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY 
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH - PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL 
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL
DEBATA PJN PSL - WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL 
DEBATA PJN PSL
WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL
 
 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA - PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA
PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH - JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ 
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI - POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ 
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE - POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE
POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE - POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE
POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ
 

ShortNews

 

DOŻYNKI PREZYDENCKIE W SPALE

21 września 2014 r. (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski z Małżonką weźmie udział w Dożynkach Prezydenckich w Spale.

PREZYDENT RP WEŹMIE UDZIAŁ W OBCHODACH 70. ROCZNICY OPERACJI MARKET GARDEN

20 września 2014 roku (sobota) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski weźmie udział w obchodach 70. rocznicy Operacji Market Garden, które odbędą się w Driel w Królestwie Niderlandów.

UROCZYSTOŚĆ W 75. ROCZNICĘ AGRESJI SOWIECKIEJ NA POLSKĘ

17 września 2014 roku (środa) o godz. 13.00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski weźmie udział w uroczystości w 75. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. Uroczystość odbędzie się w Cytadeli Warszawskiej, w której zlokalizowane będzie Muzeum Katyńskie.

UDZIAŁ PREZYDENTA RP W VII OGÓLNOPOLSKIM FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH

15 września br. (poniedziałek) o godz. 14.00 na Uniwersytecie Warszawskim (Krakowskie Przedmieście 26/28) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski weźmie udział w VII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych. Podczas uroczystości odbędzie się ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych.

UDZIAŁ PREZYDENTA RP W KONFERENCJI „UNIA DLA POLSKI”

13 września 2014 r. (sobota) o godz. 11.00 w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym (ul Bobrowiecka 9) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski będzie gościem konferencji dedykowanej Tadeuszowi Mazowieckiemu „Unia dla Polski”.

WIZYTA MAŁŻONKI PREZYDENTA RP W KRÓLESTWIE BELGII

13-14 września 2014 roku (sobota-niedziela) Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska złoży wizytę w Królestwie Belgii, gdzie weźmie udział w uroczystości otwarcia VI Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych.

WIZYTA PREZYDENTA RP NA DOLNYM ŚLĄSKU

12 września 2014 r. (piątek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odwiedzi województwo dolnośląskie.

dodaj ShortNews'a
TAGI videoTAGI video
  
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA - ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW 
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA
ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW
HAPPENING PIKIETA POD PZPN - HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI 
HAPPENING PIKIETA POD PZPN
HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI - POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH 
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH
TAGI artykułyTAGI artykuły
  
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O KOMISJI GOSPODARKI 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O KOMISJI GOSPODARKI
SEJMOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ŁUSZCZYCY - KONFERENCJA PRASOWA SEJMOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ŁUSZCZYCY 
SEJMOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ŁUSZCZYCY
KONFERENCJA PRASOWA SEJMOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ŁUSZCZYCY
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - SPÓR NA NIBY? KONFERENCJA PRASOWA 
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - SPÓR NA NIBY? KONFERENCJA PRASOWA
KATARZYNA IZYDORCZYK - KATARZYNA IZYDORCZYK ZAŁOŻYCIEL NOWEJ PLATFORMY PROGRAMOWEJ SLD 
KATARZYNA IZYDORCZYK
KATARZYNA IZYDORCZYK ZAŁOŻYCIEL NOWEJ PLATFORMY PROGRAMOWEJ SLD
MARIUSZ GRZEGORCZYK - MARIUSZ GRZEGORCZYK O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O MARSZU KIBICY ROSYJSKICH 
MARIUSZ GRZEGORCZYK
MARIUSZ GRZEGORCZYK O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O MARSZU KIBICY ROSYJSKICH
TAGI ShortNewsTAGI ShortNews
 
 
 
JANUSZ KORWIN-MIKKE - JANUSZ KORWIN-MIKKE NA TEMAT 4 CZERWCA 1989 ROKU ORAZ O EURO 2012 
JANUSZ KORWIN-MIKKE
JANUSZ KORWIN-MIKKE NA TEMAT 4 CZERWCA 1989 ROKU ORAZ O EURO 2012
SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY - XVIII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY 
SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY
XVIII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY
POSEŁ LESZEK MILLER - POSEŁ LESZEK MILLER O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O LIŚCIE PREZYDENTA USA 
POSEŁ LESZEK MILLER
POSEŁ LESZEK MILLER O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O LIŚCIE PREZYDENTA USA
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI - POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI NA TEMAT USTAWY EMERYTALNEJ ORAZ O PARADZIE RÓWNOŚCI 
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI NA TEMAT USTAWY EMERYTALNEJ ORAZ O PARADZIE RÓWNOŚCI
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI - EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI NA TEMAT LISTU BARACKA OBAMY Z PRZEPROSINAMI ORAZ O EURO 2012 
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI NA TEMAT LISTU BARACKA OBAMY Z PRZEPROSINAMI ORAZ O EURO 2012
MŁODZI INNOWACYJNI - POLITYCZNA.TV NA FORUM MŁODYCH INNOWACYJNYCH 
MŁODZI INNOWACYJNI
POLITYCZNA.TV NA FORUM MŁODYCH INNOWACYJNYCH
POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI - POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI O BLOKADZIE SEJMU ORAZ O EURO 
POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI
POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI O BLOKADZIE SEJMU ORAZ O EURO
POSEŁ ADAM HOFMAN - POSEŁ ADAM HOFMAN NA TEMAT MANIPULACJI TELEFONU PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO 
POSEŁ ADAM HOFMAN
POSEŁ ADAM HOFMAN NA TEMAT MANIPULACJI TELEFONU PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO
POSEŁ MACIEJ BANASZAK - POSEŁ MACIEJ BANASZAK O PRZYGOTWANIACH POLSKI DO EURO ORAZ O KONGRESIE RUCHU PALIKOTA 
POSEŁ MACIEJ BANASZAK
POSEŁ MACIEJ BANASZAK O PRZYGOTWANIACH POLSKI DO EURO ORAZ O KONGRESIE RUCHU PALIKOTA
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI - POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I NAGRAŃ NA TELEFONIE LECHA KACZYŃSKIEGO 
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I NAGRAŃ NA TELEFONIE LECHA KACZYŃSKIEGO
 
TAGI wyszukiwarkiTAGI wyszukiwarki
  
 
 
 
start
na żywo
archiwum vod
czytelnia artykułów
zarejestruj nowe konto
praca
reklama
kontakt
o polityczna.tv
przepisy prawne
polityczna.tv - obiektywna polityka
banery
dodatki
logotypy
kanały rss
twitter
youtube
facebook
TV over IP
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 
SEJM NA ŻYWO OBRADY SEJMU TRANSMISJA TRANSMISJE PRZEKAZ PRZEKAZY LIVE ONLINE ON-LINE POSIEDZENIE POSIEDZENIA SEJMOWA POSEŁ POSŁANKA POSŁOWIE POSŁANKI MARSZAŁEK PREZYDENT PREMIER