SEJM NA ŻYWO OBRADY SEJMU TRANSMISJA TRANSMISJE PRZEKAZ PRZEKAZY LIVE ONLINE ON-LINE POSIEDZENIE POSIEDZENIA SEJMOWA POSEŁ POSŁANKA POSŁOWIE POSŁANKI MARSZAŁEK PREZYDENT PREMIER
 
  kontaktfacebookYouTubegoogle+twitterdodaj ShortNewsdodaj artykułdodaj videotransmituj na żywomoje konto
 
 
polityczna.tv - obiektywna polityka
 • 20 Posiedzenie Sejmu RP - 8 czerwca 2016 roku 2016-06-08 | 09:00
  20 Posiedzenie Sejmu RP - 8 czerwca 2016 roku
 • 19 posiedzenie Senatu RP - 8 czerwca 2016 roku 2016-06-08 | 11:00
  19 posiedzenie Senatu RP - 8 czerwca 2016 roku
 • 20 Posiedzenie Sejmu RP - 9 czerwca 2016 roku 2016-06-09
  20 Posiedzenie Sejmu RP - 9 czerwca 2016 roku
 • 19 posiedzenie Senatu RP - 9 czerwca 2016 roku 2016-06-09 | 09:00
  19 posiedzenie Senatu RP - 9 czerwca 2016 roku
 • 20 Posiedzenie Sejmu RP - 10 czerwca 2016 roku 2016-06-10
  20 Posiedzenie Sejmu RP - 10 czerwca 2016 roku
 
 
 KURS EURO EURKURS WALUTY EUR: 4,4063KURS WALUTY EUR: 4,4063KURS WALUTY EUR: 4,4063KURS WALUTY EUR: 4,4063KURS WALUTY EUR: 4,4063KURS WALUTY EUR: 4,4063 KURS DOLARA AMERYKAŃSKIEGO USDKURS WALUTY USD: 3,9393KURS WALUTY USD: 3,9393KURS WALUTY USD: 3,9393KURS WALUTY USD: 3,9393KURS WALUTY USD: 3,9393KURS WALUTY USD: 3,9393 KURS FUNTA BRYTYJSKIEGO GBPKURS WALUTY GBP: 5,7738KURS WALUTY GBP: 5,7738KURS WALUTY GBP: 5,7738KURS WALUTY GBP: 5,7738KURS WALUTY GBP: 5,7738KURS WALUTY GBP: 5,7738 
 KURS FRANKA SZFAJCARSKIEGO CHFKURS WALUTY CHF: 3,9795KURS WALUTY CHF: 3,9795KURS WALUTY CHF: 3,9795KURS WALUTY CHF: 3,9795KURS WALUTY CHF: 3,9795KURS WALUTY CHF: 3,9795 KURS DOLARA KANADYJSKIEGO CADKURS WALUTY CAD: 3,0220KURS WALUTY CAD: 3,0220KURS WALUTY CAD: 3,0220KURS WALUTY CAD: 3,0220KURS WALUTY CAD: 3,0220KURS WALUTY CAD: 3,0220 KURS JEN JENA JAPOŃSKIEGO JPY (100 JENÓW)KURS WALUTY JPY: 3,5930KURS WALUTY JPY: 3,5930KURS WALUTY JPY: 3,5930KURS WALUTY JPY: 3,5930KURS WALUTY JPY: 3,5930KURS WALUTY JPY: 3,5930 
zaloguj sięzarejestruj się
2016-05-27 • 20:02:40 • GMT +1
 
 
strona głównana żywoarchiwum vodczytelnia artykułówzarejestruj się
 
reklama
 
 
sejm|senat|konferencje|komisje
  
 
 
 
http://polityczna.tv/transmisja/sejm/
 
SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA ŻYWO

Transmisja aktywna jest podczas posiedzeń Sejmu. Źródło Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
 
 
• POLSKA
 
19 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ TRZECI POSŁOWIE ZAKOŃCZYLI OBRADY INFORMACJA PREMIER BEATY SZYDŁO W SPRAWIE KOMUNIKATU KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCEGO SYTUACJI W POLSCE BYŁA PIERWSZYM PUNKTEM PORZĄDKU DZISIEJSZYCH OBRAD SEJMU. W BLOKU GŁOSOWAŃ IZBA M.IN. UCHWALIŁA REGULACJE DOTYCZĄCE ELEKTROWNI WIATROWYCH, W TYM OKREŚLAJĄCE ICH ODLEGŁOŚĆ OD DOMÓW. SEJM ZDECYDOWAŁ TEŻ NP., ŻE POWSTANIE JEDNOLITY SYSTEM ANTYPLAGIATOWY DLA UCZELNI. POSŁOWIE PRZYJĘLI RÓWNIEŻ NOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GWARANCJI DEPOZYTÓW ORAZ PRZYMUSOWEJ RESTRUKTURYZACJI INSTYTUCJI KREDYTOWYCH I FIRM INWESTYCYJNYCH. DECYZJĄ SEJMU PRZYJĘTA ZOSTAŁA TAKŻE USTAWA O DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG.

19 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ TRZECI POSŁOWIE ZAKOŃCZYLI OBRADY


INFORMACJA PREMIER BEATY SZYDŁO W SPRAWIE KOMUNIKATU KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCEGO SYTUACJI W POLSCE BYŁA PIERWSZYM PUNKTEM PORZĄDKU DZISIEJSZYCH OBRAD SEJMU. W BLOKU GŁOSOWAŃ IZBA M.IN. UCHWALIŁA REGULACJE DOTYCZĄCE ELEKTROWNI WIATROWYCH, W TYM OKREŚLAJĄCE ICH ODLEGŁOŚĆ OD DOMÓW. SEJM ZDECYDOWAŁ TEŻ NP., ŻE POWSTANIE JEDNOLITY SYSTEM ANTYPLAGIATOWY DLA UCZELNI. POSŁOWIE PRZYJĘLI RÓWNIEŻ NOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GWARANCJI DEPOZYTÓW ORAZ PRZYMUSOWEJ RESTRUKTURYZACJI INSTYTUCJI KREDYTOWYCH I FIRM INWESTYCYJNYCH. DECYZJĄ SEJMU PRZYJĘTA ZOSTAŁA TAKŻE USTAWA O DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG.

Ostatni dzień 19. posiedzenia Izba rozpoczęła od uczczenia minutą ciszy zmarłego dziś nad ranem Andrzeja Urbańskiego – byłego posła I kadencji, prezesa TVP i szefa Kancelarii Prezydenta oraz pisarza i publicysty.

Sejm uchwalił ustawę o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej. Celem powołania tej uczelni wojskowej jest zapewnienie polskiej armii nowoczesnych studiów strategicznych. Działalność Akademii będzie obejmować kształcenie, szkolenie i prowadzenie badań naukowych w obszarze nauk społecznych związanych z bezpieczeństwem i obronnością oraz w zgodności ze sztuką wojenną. Zgodnie z ustawą, minister obrony narodowej będzie mógł polecić Akademii utworzenie i prowadzenie studiów podyplomowych odpowiadających potrzebom Sił Zbrojnych RP, a także kursów dokształcających i szkoleń. Ustawa wprowadza też obowiązek uzgadniania z ministrem obrony narodowej tworzenia i prowadzenia kierunków studiów. Umożliwi to opracowywanie programu studiów zapewniających absolwentom kwalifikacje i kompetencje zawodowe odpowiadające potrzebom rynku pracy w obszarze obronności państwa. W myśl ustawy siedzibą Akademii będzie Warszawa. Akademia ma doskonalić kwalifikacje kadry oficerskiej wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych i doskonalących. Ma spełniać też istotną rolę w systemie przygotowania oraz doskonalenia zawodowego kadr dowódczych, sztabowych i logistycznych Sił Zbrojnych RP na wszystkich poziomach dowodzenia: taktycznego, operacyjnego i strategicznego. Będzie też mogła kształcić osoby cywilne w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i obronności państwa, w szczególności na potrzeby administracji centralnej i samorządu terytorialnego. W ustawie uregulowano także kwestie związane z zachowaniem ciągłości pracy dydaktycznej i badawczej oraz działalności organizacyjnej, po rozwiązaniu Akademii Obrony Narodowej z dniem 30 września 2016 r. Teraz ustawa zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Senat.

Posłowie przyjęli także nowelizację ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, która przesuwa z 30 czerwca 2016 r. na 30 czerwca 2020 r. spoczywający na uczelniach wyższych obowiązek dostosowania swoich nazw do wymagań określonych w obecnych przepisach. Chodzi m.in. o możliwość używania w nazwie uczelni jednego z wyrazów: „uniwersytet”, „uniwersytet techniczny”, „uniwersytet tzw. przymiotnikowy”, „politechnika”, „akademia”. Wiąże się ona z koniecznością posiadania przez uczelnię (jej jednostki organizacyjne) określonej liczby uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora. Ponadto wyraz „uniwersytet” może być używany w nazwie tej uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w co najmniej w dziesięciu dyscyplinach, w tym co najmniej po dwa uprawnienia w każdej z trzech grup dziedzin nauki: humanistycznych, prawnych, ekonomicznych lub teologicznych; matematycznych, fizycznych, nauk o Ziemi lub technicznych; biologicznych, medycznych, chemicznych, farmaceutycznych, rolniczych lub weterynaryjnych. Przedłużenie powyższego terminu ma zwiększyć szanse niektórych uczelni, w tym uniwersytetów, na spełnienie warunków określonych ustawą. Prace nad ustawą będą kontynuowane w Senacie.

Sejm wprowadził również zmiany w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustawach. Nowe przepisy przewidują utworzenie Jednolitego Systemu Antyplagiatowego współpracującego z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych oraz wprowadzenie obowiązku sprawdzania przez uczelnie takich prac z wykorzystaniem tego systemu począwszy od roku akademickiego 2018/2019. Zgodnie z przyjętymi regulacjami system będzie udostępniany nieodpłatnie (w formie tzw. open-source) wszystkim uczelniom w kraju. Jednolity System Antyplagiatowy będzie prowadził minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Minister będzie mógł zlecić opracowanie i administrowanie tym systemem nadzorowanemu przez niego instytutowi badawczemu, którego działanie jest ściśle związane ze świadczeniem usług w zakresie systemów informacyjnych. Minister będzie jednocześnie zapewniał środki finansowe na ten cel. Ponadto nowelizacja wydłuża, z 31 grudnia 2016 r. na koniec 2018 r., czas na przekazanie przez rektorów uczelni do ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych danych dotyczących prac, których obrona zakończona pozytywnym wynikiem odbyła się po 30 września 2009 r. Teraz nowelizacją zajmą się senatorowie.

Kolejnym aktem prawnym uchwalonym dziś przez Sejm była ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Wprowadza ona nowe rozwiązania dotyczące m.in. składek wpłacanych przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i firmy inwestycyjne do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wykonuje dyrektywę unijną 2014/59/UE z 15 maja 2014 r., ustanawiającą ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (BRRD). Ustawa wdraża też dyrektywę 2014/49/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (DGSD). Zgodnie z ustawą, organem ds. przymusowej restrukturyzacji w Polsce będzie Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Ustawa reguluje szczegółowo przebieg procesu przymusowej restrukturyzacji, w tym zasady współpracy BFG z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF), Ministrem Finansów i Narodowym Bankiem Polskim oraz analogicznymi organami z innych państw w przypadku postępowania wobec grup bankowych. Dotychczasowe kompetencje BFG i KNF zostały rozszerzone o te związane m.in. z procesem przygotowania i prowadzenia przymusowej restrukturyzacji. W myśl ustawy, pobierana dotychczas od banków opłata ostrożnościowa, zasilająca fundusz stabilizacyjny, zostanie zlikwidowana i zastąpiona składką na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków. Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych oraz SKOK-i będą wnosiły składki na finansowanie systemu gwarantowania depozytów oraz finansowanie przymusowej restrukturyzacji. Składki na finansowanie przymusowej restrukturyzacji będą też wpłacać firmy inwestycyjne. Ustawa reguluje także minimalne i docelowe poziomy środków systemu gwarantowania depozytów oraz środków na finansowanie przymusowej restrukturyzacji. Dotyczy również terminów na osiągnięcie tych poziomów. Zgodnie z ustawą minimalny poziom środków systemu gwarantowania depozytów banków i kas to 0,8 proc. środków gwarantowanych. Ma on zostać osiągnięty do końca 2016 r. w przypadku banków, a jeśli chodzi o kasy – do 31 grudnia 2020 r. Termin osiągnięcia docelowego poziomu – 2,6 proc. środków gwarantowanych w odniesieniu do banków oraz 1 proc. w przypadku kas - określono na 3 lipca 2030 r. Ponadto w myśl ustawy, minimalny poziom środków na finansowanie przymusowej restrukturyzacji ma wynieść 1 proc. środków gwarantowanych dla banków i firm inwestycyjnych oraz 0,1 proc. w przypadku kas, a termin osiągnięcia tych poziomów to koniec 2024 r. Natomiast docelowy poziom określono na 1,2 proc. środków gwarantowanych dla banków i firm inwestycyjnych oraz 0,14 proc. dla kas. Terminy na osiągnięcie docelowych poziomów przewidziano na odpowiednio koniec 2030 r. i 2034 r. Prace nad ustawą będą kontynuowane w Senacie.

Decyzją Izby przyjęta została również nowelizacja ustawy o instytutach badawczych. Reguluje ona procedury powoływania i odwoływania dyrektorów państwowych instytutów badawczych oraz skład ich rad naukowych, w tym sposób powoływania przewodniczącego rady i jego zastępców. Zgodnie z nowelizacją minister nadzorujący państwowe instytuty badawcze będzie powoływał dyrektora instytutu spośród kandydatów przedstawionych przez komisję konkursową. Minister będzie miał też prawo niepowołania dyrektora w przypadku m.in., gdy żaden z kandydatów nie da gwarancji prawidłowej realizacji zadań instytutu. Ponadto nowelizacja przewiduje m.in., że minister nadzorujący będzie powoływał (na wniosek dyrektora) i odwoływał zastępców dyrektora państwowego instytutu badawczego. W przypadku rady naukowej państwowego instytutu badawczego nowelizacja określa, że będzie się ona składać w liczbie określonej w statucie instytutu z pracowników instytutu w liczbie stanowiącej co najmniej 50 proc. składu rady i osób powołanych przez ministra nadzorującego – także w liczbie co najmniej 50 proc. Równocześnie w nowelizacji zapisano, że przewodniczący rady naukowej państwowego instytutu badawczego będzie wybierany tylko spośród członków rady naukowej powołanej przez ministra nadzorującego. Wzmocnienie nadzoru ministra nad państwowymi instytutami badawczymi ma umożliwić prowadzenie skutecznego nadzoru w szczególności nad instytutami wykonującymi zadania ważne dla planowania i realizacji polityki państwa. Nad nowelizacją będzie teraz pracować Senat.

W bloku głosowań Sejm zdecydował też o przyjęciu nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Nowe przepisy przewidują, że w rodzinach z więcej niż jednym niepełnosprawnym dzieckiem świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał obojgu rodziców. Nowelizacja dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 listopada 2014 r. (sygn. akt SK 7/11). Trybunał zakwestionował zgodność z konstytucją przepisu uniemożliwiającego przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rodzicowi (opiekunowi faktycznemu), który rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem w sytuacji, gdy drugi z rodziców (opiekunów faktycznych) ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inne dziecko w rodzinie. Nowelizacja uchyla przepis przewidujący to rozwiązanie. Analogiczna zmiana dotyczy procedury przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Ustawa zawiera też przepis przejściowy, zgodnie z którym osoby, które złożyły wnioski na podstawie dotychczasowych przepisów, a proces ich rozpatrywania nie jest jeszcze zakończony, otrzymają świadczenia na nowych, korzystniejszych zasadach. Następnie nowelizacją zajmą się senatorowie.

Sejm uchwalił też ustawę o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, wdrażającą dyrektywę 2014/67/UE, której celem jest lepsza ochrona praw pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług. Chodzi o zwiększenie efektywności egzekwowania minimalnych warunków zatrudnienia w państwie członkowskim, w którym usługa ma być świadczona. Dyrektywa powinna wyeliminować obchodzenie przepisów dotyczących delegowania pracowników, z poszanowaniem zasady swobody świadczenia usług. W ustawie określono zasady: ochrony pracowników delegowanych z Polski i do naszego kraju, kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników, współpracy Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) z organami innych państw członkowskich, transgranicznego egzekwowania administracyjnych kar pieniężnych lub grzywien administracyjnych. Nowe regulacje określają warunki zatrudniania pracowników delegowanych do pracy w Polsce. Pracodawca delegujący pracownika do naszego kraju będzie musiał zapewnić mu warunki zatrudnienia w sposób wskazany w ustawie. Dotyczą one m.in. norm i wymiaru czasu pracy oraz urlopu wypoczynkowego, minimalnego wynagrodzenia za pracę, bezpieczeństwa i higieny pracy. Określono także obowiązki pracodawcy delegującego pracownika do Polski. Pracodawca będzie musiał wyznaczyć osobę upoważnioną do kontaktów z PIP oraz do przesyłania i otrzymywania dokumentów. Ustawa określa także zadania PIP związane z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług. Będzie ona prowadzić i aktualizować – w języku polskim i co najmniej jednym innym języku oficjalnym UE – stronę internetową, na której będą opisane warunki zatrudnienia i przepisy prawne, które muszą być stosowane do pracowników delegowanych na terytorium Polski. PIP ma również współpracować z organami państw członkowskich, np. będzie informować o warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych do Polski. Inspekcja ma też powiadamiać pracodawców delegujących pracowników z Polski o ewentualnych decyzjach w sprawie nałożenia na nich administracyjnych kar pieniężnych lub grzywien administracyjnych, a także wnioskach o egzekucję takich kar lub grzywien. PIP zobowiązano też do kontrolowania prawidłowości delegowania pracowników do Polski. W ustawie określono także listę naruszeń ustawy, za które przewidziano karę grzywny w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł. Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu.

Posłowie przyjęli ponadto ustawę o efektywności energetycznej, która ma zwiększyć efektywność energetyczną i konkurencyjność polskiej gospodarki oraz poprawić stanu środowiska naturalnego. Ustawa wdraża przepisy unijne dotyczące efektywności energetycznej, zobowiązujące kraje członkowskie do osiągnięcia do końca 2020 r. określonego poziomu oszczędności energii. Nowe przepisy zastępują ustawę z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. Ustawa powinna spowodować oszczędne i efektywne korzystanie z energii oraz zwiększyć liczbę inwestycji energooszczędnych. Zwiększeniu ma ulec skala oszczędności energii przez odbiorców końcowych. Urządzenia energetyczne mają zużywać mniej energii, mniejsze mają też być straty w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej, ciepła i gazu. Ustawa określa m.in. zasady opracowywania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej. Dokument ma powstawać co trzy lata w resorcie energii. Ma zawierać m.in. opis planowanych programów na rzecz poprawy efektywności energetycznej, określenie krajowego celu w tym zakresie, informacje o osiągniętych oszczędnościach oraz strategię wspierania inwestycji w renowację budynków. Pierwszy dokument ma zostać przekazany Komisji Europejskiej do 30 kwietnia 2017 r. W ustawie zostały też sprecyzowane zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej. M.in. organy władzy publicznej, których obszar działania obejmuje cały kraj, będą musiały nabywać efektywne energetycznie produkty lub usługi. Ustawa określa ponadto zasady realizacji obowiązku w zakresie oszczędności energii. Do dokumentu został przeniesiony system świadectw efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty) - mechanizm stymulujący i wspierający działania prooszczędnościowe. Ponadto ustawa określa m.in. zasady przeprowadzania audytów energetycznych przedsiębiorstw. Firmy będą je musiały przeprowadzać co 4 lata. Ustawa będzie teraz przedmiotem prac Senatu.

Decyzją Sejmu została również przyjęta ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Określa ona warunki i tryb lokalizacji oraz budowy elektrowni wiatrowych, a także warunki lokalizacji takich instalacji w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Ustawa została uchwalona w związku z dynamicznym rozwojem energetyki wiatrowej i jednoczesnym brakiem ram prawnych dla lokalizowania i budowy elektrowni wiatrowych. Przyjęcie ustawy podyktowane było także faktem, że instalacje te są lokalizowane zbyt blisko budynków mieszkalnych, co powoduje konflikty między niezadowolonymi mieszkańcami a gminami, gdyż urządzenia te emitują hałas, niesłyszalne dla ucha infradźwięki, powodują wibracje i mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia w przypadku awarii. Ustawa m.in. wprowadza definicję elektrowni wiatrowej. Zgodnie z ustawą, instalacje tego typu będą mogły być lokalizowane wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wiatrak będzie można postawić w odległości nie mniejszej niż 10-krotność jego wysokości (wraz z wirnikiem i łopatami) od zabudowań mieszkalnych i mieszanych oraz obszarów szczególnie cennych z przyrodniczego punktu widzenia (np. parków narodowych czy krajobrazowych, rezerwatów). Ustawa pozwala na przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, remont, montaż i odbudowę budynku mieszkalnego stojącego w odległości mniejszej niż wyżej opisana. Nowe przepisy dotyczą elektrowni wiatrowych o mocy większej niż 40 kW, czyli nie obejmują mikroinstalacji. W myśl ustawy, nie będzie można rozbudowywać istniejących wiatraków, które nie spełniają kryterium odległości – dozwolony będzie tylko ich remont i prace niezbędne do prawidłowego użytkowania. Ustawa przewiduje również, że możliwa będzie budowa domów mieszkalnych w mniejszej odległości od elektrowni wiatrowej niż wymagana, jeżeli takie inwestycje są uwzględnione w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego. W sytuacji, gdy takich dokumentów nie ma, gminy będą miały 36 miesięcy na uchwalenie - na dotychczasowych zasadach - planów miejscowych przewidujących lokalizację budynków mieszkalnych. Następnie ustawa będzie przedmiotem prac Izby drugiej.

Zmiany w Prawie łowieckim, dotyczące zasad odpowiedzialności za szkody łowieckie to kolejna decyzja podjęta przez posłów w głosowaniach ostatniego dnia bieżącego posiedzenia Izby. Nowelizacja określa tryb dokonywania oględzin i szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych oraz ustalania wysokości odszkodowań. Zgodnie z nowelizacją szkody wyrządzane w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny będą pokrywane przez Skarb Państwa. Wniosek o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta oraz ustalenie wysokości odszkodowania z tego tytułu będzie składany do wojewody właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Oględzin i szacowania szkód ma dokonywać przedstawiciel wojewody. Czynność ma być dokonywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wniosku w tej sprawie. W czynnościach będą mogły wziąć udział strony postępowania, czyli właściciele i posiadacze gruntów rolnych oraz dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich, a na wniosek którejkolwiek ze stron także przedstawiciele izby rolniczej. Wysokość odszkodowania będzie ustalana w drodze decyzji administracyjnej przez wojewodę, po wzięciu pod uwagę ustaleń zawartych w protokole sporządzonym po zakończeniu oględzin i oszacowaniu szkód oraz opinii rzeczoznawcy – jeżeli została sporządzona. Strony niezadowolone z decyzji będą mogły w terminie miesiąca od jej doręczenia odwołać się do sądu. Odszkodowania mają być wypłacane w terminie 30 dni od momentu, w którym decyzja w sprawie ich wysokości stała się ostateczna. Szczegóły procedury ma określić w rozporządzeniu minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem do spraw rolnictwa. W celu zapewnienia finansowania szkód łowieckich ustawa przewiduje utworzenie Funduszu Odszkodowawczego, którego dysponentem będzie minister właściwy do spraw środowiska. Środki będą pochodzić ze składek wnoszonych przez zarządców lub dzierżawców obwodów łowieckich, darowizn i zapisów oraz dotacji z budżetu państwa. Z kolei dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich mają odpowiadać za szkody wyrządzone przy wykonywaniu polowania. Także ich przedstawiciele mają być odpowiedzialni za dokonywanie oględzin i ustalanie wysokości odszkodowań. Na żądanie strony w czynnościach tych będzie mógł uczestniczyć przedstawiciel izby rolniczej. Przyjęte przez Sejm rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem niektórych przepisów dotyczących uzyskiwania wpisu na listę rzeczoznawców uprawnionych do szacowania szkód łowieckich, które mają wejść w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania nowelizacji w Dzienniku Ustaw. Ustawa będzie teraz przedmiotem prac Senatu.

Sejm przyjął ostateczne brzmienie nowelizacji ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa państwa w związku z relokacją lub przesiedleniami cudzoziemców do Polski. Nowelizacja dostosowuje polskie regulacje do unormowań wynikających z decyzji Rady UE 2015/1523 z 14 września 2015 r. i 2015/1601 z 22 września 2015 r. Na ich podstawie Polska zobowiązała się do przyjęcia uchodźców relokowanych z Grecji i Włoch. Chodzi m.in. o wydłużenie do 45 dni dotychczasowego 7-dniowego terminu przewidzianego na przekazanie przez Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego informacji, czy wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego pobyt w Polsce mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego (w sytuacjach szczególnych nowelizacja dopuszcza przedłużenie tego terminu o 14 dni). Jednocześnie rezygnuje się z dotychczasowego domniemania, iż w razie braku informacji uważa się, że wjazd cudzoziemca do Polski i jego pobyt na tym terytorium nie stanowią zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Nowelizacja wprowadza obowiązek wypowiedzenia się organów, do których zwróci się Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. W przypadku poinformowania przez którąkolwiek z instytucji szefa UDSC o tym, że wjazd cudzoziemca do Polski i jego pobyt na jej terenie stwarza zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa – cudzoziemiec ten nie zostanie zakwalifikowany do przesiedlenia lub relokacji. Ponadto nowelizacja przewiduje, że szef UDSC powiadomi państwo, z którego miała nastąpić relokacja, że cudzoziemiec nie został do niej zakwalifikowany. W dalszej kolejności nowelizacja trafi do podpisu prezydenta.

Izba zakończyła również parlamentarne prace nad nowelizacją ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają gwarantować bezpieczeństwo wszystkim biorcom i dawcom krwi od momentu pobrania krwi aż do czasu jej przetoczenia. Nowelizacja wdraża do polskiego prawa przepisy dyrektyw unijnych, w tym m.in. 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 stycznia 2003 r. ustanawiającą normy jakości i bezpiecznego pobierania, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania krwi ludzkiej i składników krwi. Ustawa m.in. zobowiązuje wszystkie centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa do prowadzenia systemu jakości. Ma on gwarantować, że cały proces pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania i transportu jest pod ścisłą kontrolą i odpowiada wszystkim wymaganym normom oraz standardom, a każdy jego etap jest opisany w określonej procedurze i będzie możliwy do zweryfikowania. Nowelizacja wprowadza też podstawy prawne, które umożliwią funkcjonowanie systemu teleinformatycznego e-krew, który ma zostać opracowany w latach 2017-2019. Następnie ustawa zostanie przekazana prezydentowi do podpisu.

Do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji do Spraw Służb Specjalnych oraz Komisji Obrony Narodowej Sejm skierował rządowy projekt ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt ma na celu podniesienie efektywności systemu antyterrorystycznego i zwiększenie bezpieczeństwa obywateli. Cele projektu mają zostać osiągnięte przez lepszą koordynację działań służb i doprecyzowanie zasad współpracy między nimi, a także zapewnienie skutecznych działań w przypadku podejrzenia przestępstwa o charakterze terrorystycznym oraz odpowiedniego reagowania na nie. Proponowane rozwiązania mają też sprzyjać poprawie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Ponadto nowe procedury oraz obowiązki informacyjne i rejestracyjne przyspieszą proces decyzyjny w przypadku zamachu terrorystycznego.

W Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa będą kontynuowane prace nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza liczne zmiany w przepisach dotyczących odnawialnych źródeł energii (OZE). Jak podkreślają wnioskodawcy, jego celem jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, prawnych i redakcyjnych w przepisach dotyczących OZE, które nie weszły jeszcze w życie na mocy ostatniej nowelizacji. Projekt zmienia m.in. przepisy dotyczące systemu aukcyjnego wsparcia OZE, mikroinstalacji i prosumentów oraz biomasy. Zgodnie z projektem na wsparcie w systemie aukcji będą mogły liczyć technologie, które wytwarzają energię w sposób stabilny i przewidywalny. Zmiany dotyczą też wprowadzenia tzw. koszyków technologicznych w tym systemie. Kolejność przeprowadzania aukcji dla poszczególnych koszyków określać będzie Minister Energii. Wnioskodawcy podkreślają też, że projekt ma wprowadzić przejrzyste zasady w zakresie wytwarzania i wykorzystywania na własne potrzeby energii elektrycznej z OZE przy pomocy mikroinstalacji. Chodzi tu o tzw. prosumentów, czyli takie osoby, które energię jednocześnie wytwarzają i wykorzystują. Jak podkreślają autorzy projektu, ich działania mają być nakierowane jedynie na zaspokajanie własnych potrzeb energetycznych. Stąd też projektodawcy proponują m.in., aby system taryf gwarantowanych dla prosumentów został zastąpiony nowym systemem wsparcia tzw. opustowym. Zgodnie z tą propozycją prosument będzie mógł rozliczyć różnicę między energią wytworzoną (np. w panelu fotowoltaicznym) i pobraną (np. kiedy panel nie wytwarza prądu). Projekt wprowadza też m.in. pojęcia mikro- i makroklastru energii tj. porozumienia interesariuszy. Odnosi się także do kwestii związanych z biomasą lokalną. Projekt zakłada też m.in. możliwość budowy instalacji spalania wielopaliwowego, zmienia definicję instalacji OZE i wprowadza nową hybrydowej instalacji.

Dziś także w drodze głosowania Sejm podjął uchwałę w sprawie obrony suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej i praw jej obywateli – więcej informacji w oddzielnym komunikacie.

W dzisiejszych głosowaniach posłowie zdecydowali także o odrzuceniu poselskiego projektu nowelizacji ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw. Sejm odrzucił też poselski projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz o uchyleniu ustawy o opłatach abonamentowych.

Ponadto, w drugim czytaniu Sejm zajął się rządowym projektem nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (druk nr 515). Projekt zakłada, że podczas trwania, zaplanowanego na lipiec bieżącego roku, Szczytu NATO w Warszawie zabronione będzie uczestnictwo w zgromadzeniach spontanicznych. Ponadto funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu będą mogli rejestrować obraz i dźwięk w trakcie wydarzeń związanych ze Szczytem. Zarejestrowany materiał, który nie będzie zawierał dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia byłby niszczony maksymalnie 30 dni od daty zarejestrowania. Z procedury zniszczenia sporządzony byłby protokół. W celu zapewnienia uczestnikom wydarzenia najwyższego poziomu bezpieczeństwa projektowana nowelizacja przewiduje również możliwość przedłużenia czasu służby funkcjonariuszy: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu oraz żołnierzy zawodowych. Za nadgodziny zostanie im wypłacony zryczałtowany ekwiwalent pieniężny. Ponadto rząd proponuje, żeby zamówienia związane z organizacją Szczytu NATO w Warszawie kontrolowało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Pisemne sprawozdanie z tej kontroli CBA przedstawiłoby sejmowej Komisji Obrony Narodowej do 30 września 2016 r. Pierwsze czytanie projektu zostało przeprowadzone na posiedzeniu Sejmu. Następnie został on skierowany do dalszych prac w Komisji Obrony Narodowej, która proponuje m.in. żeby sprawozdanie z kontroli CBA zostało przedstawione też senackiej Komisji Obrony Narodowej. Komisja wprowadziła do projektu również poprawki redakcyjno-legislacyjne. Sprawozdanie komisji przedstawił na posiedzeniu Sejmu poseł Artur Soboń. Trzecie czytanie projektu odbędzie się w bloku głosowań na kolejnym posiedzeniu Sejmu.

Zdjęcia: Paweł Kula.

MATERIAŁY WIDEO:

   Mariusz Stachowicz - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomegozobacz video

SEJM POSIEDZENIE 19 SEJMU RP

 
• POLSKA
 
19 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ DRUGI SEJM ROZPOCZĄŁ DZIŚ PRACE NAD RZĄDOWYM PROJEKTEM USTAWY ANTYTERRORYSTYCZNEJ ORAZ POSELSKIM PROJEKTEM DOTYCZĄCYM ZMIAN W ZASADACH FINANSOWANIA MEDIÓW PUBLICZNYCH. POSŁOWIE ZAJĘLI SIĘ TEŻ NOWYMI REGULACJAMI O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII. IZBA PRACOWAŁA TEŻ NAD PRZEPISAMI ZWIĄZANYMI Z USTANOWIENIEM UNIJNEGO KODEKSU CELNEGO.

19 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ DRUGI


SEJM ROZPOCZĄŁ DZIŚ PRACE NAD RZĄDOWYM PROJEKTEM USTAWY ANTYTERRORYSTYCZNEJ ORAZ POSELSKIM PROJEKTEM DOTYCZĄCYM ZMIAN W ZASADACH FINANSOWANIA MEDIÓW PUBLICZNYCH. POSŁOWIE ZAJĘLI SIĘ TEŻ NOWYMI REGULACJAMI O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII. IZBA PRACOWAŁA TEŻ NAD PRZEPISAMI ZWIĄZANYMI Z USTANOWIENIEM UNIJNEGO KODEKSU CELNEGO.

W głosowaniach Sejm zdecydował o skierowaniu do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa rządowego projektu ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (druk nr 514). Izba nie uzupełniła porządku dziennego o prace nad projektem nowelizującym ustawę o zawodzie fizjoterapeuty.

W sprawie efektów rządowego Programu - Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego, zmian w Pakiecie onkologicznym dotyczących m. in. zniesienia w przepisach ustawy finansowania onkologii bez limitu oraz drastycznego obniżenia wyceny świadczeń kardiologicznych informację w imieniu rządu przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas.

W zakresie spraw bieżących przedstawiciele rządu odpowiadali między innymi na poselskie zapytania w sprawach: kwoty wolnej od podatku w zeznaniu rocznym PIT, przyszłości KWK "Wujek" i "Śląsk", zakładów wchodzących w skład Katowickiego Holdingu Węglowego SA oraz stanu przygotowań do Światowych Dni Młodzieży.

Sejm rozpoczął dziś prace nad rządowym projektem ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 516). Projekt ma na celu podniesienie efektywności systemu antyterrorystycznego i zwiększenie bezpieczeństwa obywateli. Cele projektu mają zostać osiągnięte przez lepszą koordynację działań służb i doprecyzowanie zasad współpracy między nimi, a także zapewnienie skutecznych działań w przypadku podejrzenia przestępstwa o charakterze terrorystycznym oraz odpowiedniego reagowania na nie. Proponowane rozwiązania mają też sprzyjać poprawie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Ponadto nowe procedury oraz obowiązki informacyjne i rejestracyjne przyspieszą proces decyzyjny w przypadku zamachu terrorystycznego.

Zgodnie z projektem, szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego będzie odpowiedzialny za zapobieganie zdarzeniom o charakterze terrorystycznym, a minister spraw wewnętrznych i administracji - m.in. za reagowanie w przypadku wystąpienia takich zdarzeń. Szef ABW będzie także głównym koordynatorem polityki antyterrorystycznej. W celu zapobiegania zdarzeniom o charakterze terrorystycznym będzie on koordynował czynności analityczno-informacyjne służb specjalnych oraz wymianę informacji przekazywanych przez: Policję, Staż Graniczną, Biuro Ochrony Rządu, Państwową Straż Pożarną, Służbę Celną, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, Żandarmerię Wojskową i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Projekt zakłada też, że szef ABW będzie prowadził wykaz osób, które mogą mieć związek ze zdarzeniami o charakterze terrorystycznym. Ma on także oceniać bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych oraz prowadzić centralny rejestr ataków hakerskich. Aby skutecznie uniemożliwić finansowanie terroryzmu, szef ABW uzyska dostęp do informacji i danych objętych tajemnicą bankową. Będzie otrzymywał je od: banków, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, biur maklerskich i SKOK-ów.

Proponowana ustawa przewiduje również, że karty telefoniczne pre-paid będą rejestrowane. Ich dotychczasowi posiadacze będą musieli przekazać operatorowi swoje dane w ciągu 6 miesięcy od wejścia ustawy w życie. Natomiast nowi nabywcy tych kart będą zobowiązani do podawania swoich danych od 1 lipca 2016 r. Chodzi o to, aby osoby korzystające z kart pre-paid nie były anonimowe, co ułatwi ich identyfikację w sytuacji podejrzenia o terroryzm.

Projekt określa nowe typy przestępstw, co stanowi odpowiedź na działania terrorystów przybywających do Europy z Syrii i Iraku. Przewidziano odpowiedzialność karną za udział w szkoleniach terrorystycznych, a także kary za wyjazdy za granicę w celu uczestniczenia w działalności terrorystycznej. W celu zapobiegania lub zwalczania przestępstw o charakterze terrorystycznym, szef ABW będzie mógł zarządzić wobec cudzoziemca podejrzanego o działalność terrorystyczną – na okres nie dłuższy niż 3 miesiące – niejawne prowadzenie czynności polegających np. na rejestrowaniu jego rozmów telefonicznych, dostępie do jego przesyłek oraz korespondencji, w tym elektronicznej. W przypadkach wskazanych w ustawie ABW, Policja i Straż Graniczna będzie miała prawo pobierania obrazu linii papilarnych lub utrwalania wizerunku twarzy cudzoziemca. Będzie to możliwe np. w przypadku podejrzenia nielegalnego przekroczenia granicy Polski lub nielegalnego pobytu w naszym kraju oraz podejrzenia związku ze zdarzeniami o charakterze terrorystycznym bądź uczestnictwa w szkoleniu terrorystycznym.

Projekt wprowadza także powszechnie obowiązujący i dostosowany do wymogów NATO czterostopniowy system stopni alarmowych na wypadek zagrożeń terrorystycznych oraz stopni alarmowych w cyberprzestrzeni. Jeśli zostanie wprowadzony jeden z dwóch najwyższych stopni zagrożenia terrorystycznego (III lub IV), to będzie można wprowadzić zakaz odbywania zgromadzeń publicznych lub imprez masowych na obszarze lub w obiekcie objętym stopniem alarmowym. W przypadku wprowadzenia III lub IV stopnia alarmowego – jeżeli użycie Policji okaże się niewystarczające – będzie można szybciej niż obecnie uzyskać wsparcie Sił Zbrojnych RP. Decyzję o użyciu wojska będzie wydawał minister obrony narodowej, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji. Decyzja ta nie będzie musiała, jak dotychczas, być zatwierdzana przez prezydenta. Jednak o jej wydaniu szef MON będzie musiał niezwłocznie poinformować prezydenta i premiera – przy czym prezydent będzie mógł wydać postanowienie o zmianie lub uchyleniu decyzji. Uchylenie decyzji będzie przerywało działania wojska.

Określono również szczególne zasady użycia broni palnej w ramach prowadzenia działań kontrterrorystycznych. Chodzi o możliwość tzw. specjalnego użycia broni, które może prowadzić do śmierci zamachowca. Rozwiązanie to zwiększy skuteczność działań Policji w sytuacji wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, ale będzie traktowane jako środek wyjątkowy i ostateczny, wykorzystywany jedynie w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ofiary. Wynika to z założenia, że ważniejsza jest ochrona życia ofiary niż sprawcy zamachu. Projekt zakłada też, że bezzałogowy statek powietrzny (dron) będzie mógł zostać zestrzelony albo nad jego lotem zostanie przejęta kontrola w sytuacji gdy przebieg lotu: zagraża życiu lub zdrowiu ludzi oraz chronionym obiektom, urządzeniom lub obszarom. Będzie to także dotyczyć podejrzenia, że dron zagraża bezpieczeństwu uczestników imprezy masowej lub może zostać użyty jako środek ataku terrorystycznego. Uzasadnienie projektu przedstawił minister – członek Rady Ministrów Mariusz Kamiński. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Odrzucenie tego wniosku będzie oznaczało, że Sejm – zgodnie z propozycją zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu – skierował ten projekt do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji do Spraw Służb Specjalnych oraz Komisji Obrony Narodowej - w celu rozpatrzenia. W głosowaniach Sejm zdecyduje też o dodatkowym skierowaniu do Komisji Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Izba zajęła się też rządowym projektem nowelizacji ustawy Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 513). Od 1 maja obowiązuje w państwach członkowskich kodeks celny. Jego głównym celem jest poprawa funkcjonowania unii celnej jako całości. Chodzi o jednolite stosowanie przepisów celnych na całym obszarze celnym UE przez krajowe służby celne państw członkowskich. Unijny kodeks celny skupia się na wyznaczeniu kierunków i celów strategicznych w prawie celnym. Regulacje kodeksu celnego UE będą stosowane w polskim prawie wprost. W znowelizowanych przepisach ustawowych znajdą się jedynie rozwiązania, które uzupełniają regulacje kodeksowe. Najważniejsze regulacje wprowadzone przez unijny kodeks celny dotyczą m.in. wymiany informacji, procedur celnych, długu celnego i zabezpieczeń celnych oraz postępowania celnego. Jak podkreśla rząd, jednym z ważniejszych efektów znowelizowanych przepisów ustawowych będzie uproszczenie postępowania celnego. Do projektu wprowadzono także przepisy regulujące kwestię elektronicznej wymiany informacji (w szczególności deklaracji i zgłoszeń) oraz dostępu do usług elektronicznych świadczonych przez Służbę Celną. Nowelizacja obejmuje zmiany w 21 ustawach m.in. w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, izbach gospodarczych oraz ordynacji podatkowej. Projekt uzasadnił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Wiesław Jasiński. Sejm skierował projekt do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych i wyznaczył termin przedstawienia sprawozdania do 20 czerwca br.

Propozycja zmian w ustawie o OZE m.in. w zakresie przepisów dotyczących prosumentów, systemu aukcyjnego i biomasy był kolejnym punktem 19. posiedzenia Sejmu. To założenia poselskiego projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, nad którym posłowie rozpoczną prace (druk nr 476). Projekt wprowadza liczne zmiany w przepisach dotyczących odnawialnych źródeł energii (OZE). Jak podkreślają wnioskodawcy, jego celem jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, prawnych i redakcyjnych w przepisach dotyczących OZE, które nie weszły jeszcze w życie na mocy ostatniej nowelizacji. Projekt zmienia m.in. przepisy dotyczące systemu aukcyjnego wsparcia OZE, mikroinstalacji i prosumentów oraz biomasy. Zgodnie z założeniami projektu na wsparcie w systemie aukcji będą mogły liczyć technologie, które wytwarzają energię w sposób stabilny i przewidywalny. Zmiany dotyczą też wprowadzenia tzw. koszyków technologicznych w tym systemie. Kolejność przeprowadzania aukcji dla poszczególnych koszyków określać będzie Minister Energii. Wnioskodawcy podkreślają też, że projekt ma wprowadzić przejrzyste zasady w zakresie wytwarzania i wykorzystywania na własne potrzeby energii elektrycznej z OZE przy pomocy mikroinstalacji. Chodzi tu o tzw. prosumentów, czyli takie osoby, które energię jednocześnie wytwarzają i wykorzystują. Jak podkreślają autorzy projektu, ich działania mają być nakierowane jedynie na zaspokajanie własnych potrzeb energetycznych. Projekt wprowadza też m.in. pojęcia mikro- i makroklastru energii tj. porozumienia interesariuszy. Porozumienia tego typu mogłyby – zdaniem wnioskodawców – zapewnić m.in. lokalną samowystarczalność energetyczną. Projekt odnosi się także do kwestii związanych z biomasą lokalną. Zdaniem projektodawców istotą rozwoju OZE jest efektywne wykorzystanie lokalnie dostępnych surowców. Projekt zakłada też m.in. możliwość budowy instalacji spalania wielopaliwowego, zmienia definicję instalacji OZE i wprowadza nową hybrydowej instalacji. Zgodnie z projektem Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej zostanie zastąpiony przez Zarządcę Rozliczeń S.A. Wnioskodawcy podkreślają, że wprowadzane zmiany mają na celu stworzenie konkurencyjnego, bezpiecznego i zrównoważonego rynku energii odnawialnej. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Projekt uzasadniła posłanka Ewa Malik. W dyskusji zgłoszony został wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Izba zdecyduje o nim w bloku głosowań.

Zmiana zasad finansowania mediów publicznych - to jedna z propozycji zawartych w rozpatrywanym w pierwszym czytaniu poselskim projekcie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz o uchyleniu ustawy o opłatach abonamentowych (druk nr 477). Projekt zawiera propozycję zmiany zasad finansowania mediów publicznych. Wnioskodawcy proponują rezygnację z mechanizmu finansowania misji publicznej realizowanej przez publiczną radiofonię i telewizję wpływami z abonamentu. Zgodnie z projektem ma on zostać zastąpiony finansowaniem z budżetu państwa, za pośrednictwem Funduszu Mediów Publicznych, który ma być tzw. państwową osobą prawną. Projekt określa zadania i organizację Funduszu. Jego organami miałby być 3-osobowy zarząd składający się z osób desygnowanych przez szefów resortów: finansów publicznych, Skarbu Państwa oraz kultury, powoływanych przez Sejm na 5-letnią kadencję oraz 15-osobowa rada, do której po jednym kandydacie kierowałby Sejm, Senat i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, a pozostałe 12 osób powoływałaby KRRiT spośród kandydatów zgłoszonych przez uczelnie prowadzące studia w dziedzinie mediów, ogólnopolskie stowarzyszenia twórcze, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz związków jednostek samorządu terytorialnego. Koryguje też sposób realizacji przez media publiczne misji oraz określa formę prawną ich działalności oraz sposób powoływania i odwoływania ich organów. Zgodnie z propozycją wnioskodawców publiczne radio i telewizja mają działać w formie jednoosobowych spółek akcyjnych Skarbu Państwa. W dokumencie został także określony skład ich organów oraz zasady ich powoływania i odwoływania. W dokumencie zostały określone także przychody publicznego radia i telewizji. Znalazły się też w nim zasady podziału przez Fundusz Mediów Publicznych kwoty otrzymywanej z budżetu państwa na finansowanie misji publicznej. Wnioskodawcy proponują też rozwiązania dotyczące ograniczeń w emisji przekazów reklamowych w mediach publicznych. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Platforma Obywatelska. Wnioskodawców reprezentowała posłanka Iwona Śledzińska-Katarasińska. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu, który Izba rozpatrzy w głosowaniach.

Sejm rozpatrzył też uchwały Senatu do nowelizacji ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (pierwotny druk nr 290). Senatorowie zaproponowali do niej 1 poprawkę. Nowelizacja ma dostosować polskie regulacje do unormowań wynikających z decyzji Rady UE 2015/1523 z 14 września 2015 r. i 2015/1601 z 22 września 2015 r. Na ich podstawie Polska zobowiązała się do przyjęcia uchodźców relokowanych z Grecji i Włoch. Chodzi m.in. o wydłużenie do 45 dni dotychczasowego 7-dniowego terminu przewidzianego na przekazanie przez Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego informacji, czy wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego pobyt na tym terytorium mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego (w sytuacjach szczególnych nowelizacja dopuszcza przedłużenie tego terminu o 14 dni). Jednocześnie rezygnuje się z dotychczas przewidzianego w przepisach domniemania, iż w razie braku informacji uważa się, że wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego pobyt na tym terytorium nie stanowią zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Nowelizacja wprowadza obowiązek wypowiedzenia się organów, do których zwróci się Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. W przypadku poinformowania przez którąkolwiek z instytucji szefa Urzędu o tym, że wjazd cudzoziemca do Polski i jego pobyt na jej terenie stwarza zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa – nie przeprowadzi on przesiedlenia, a w przypadku relokacji, powiadomi państwo, z którego ma ona nastąpić, że cudzoziemiec nie został do niej zakwalifikowany. Zgodnie z zaproponowaną przez Senat poprawką jeżeli przynajmniej jeden z uprawnionych organów poinformuje szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, że wjazd danego cudzoziemca na terytorium Polski i jego pobyt w kraju mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, nie może on zostać zakwalifikowany do przesiedlenia lub relokacji. Senacka poprawka została skierowana do rozpatrzenia w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych i uzyskała jej pozytywną opinię. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Sylwester Tułajew.

W porządku obrad znalazła się też uchwała Senatu do nowelizacji ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 294). Nowe przepisy mają gwarantować bezpieczeństwo wszystkim biorcom i dawcom krwi od momentu pobrania krwi aż do czasu jej przetoczenia. Nowelizacja wdraża do polskiego prawa przepisy dyrektyw unijnych, w tym m.in. 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 stycznia 2003 r. ustanawiającą normy jakości i bezpiecznego pobierania, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania krwi ludzkiej i składników krwi. Ustawa m.in. zobowiązuje wszystkie centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa do prowadzenia systemu jakości. Ma on gwarantować, że cały proces pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania i transportu jest pod ścisłą kontrolą i odpowiada wszystkim wymaganym normom oraz standardom, a każdy jego etap jest opisany w określonej procedurze i będzie możliwy do zweryfikowania. Nowelizacja wprowadza też podstawy prawne, które umożliwią funkcjonowanie systemu teleinformatycznego e-krew, który ma zostać opracowany w latach 2017-2019. Senat zaproponował m.in. aby przekazywanie danych dawców krwi do Polskiego Czerwonego Krzyża w celu wydawania odznak przez tę organizację odbywało się za zgodą samych dawców. Senat proponuje także, aby skrócić termin przekazywania danych w pełnym zakresie do systemu e-krew z 1 stycznia 2021 r. na 31 grudnia 2019 r. Sejm uchwalił ustawę 13 kwietnia 2016 r. 12 maja 2016 r. Senat wprowadził do niej 14 poprawek, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Zdrowia. Sprawozdanie komisji przedstawił posłanka Joanna Kopcińska.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego
 
• POLSKA
 
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 18 POSIEDZENIE SENATU RP 19 MAJA 2016 R. ZAKOŃCZYŁO SIĘ 18. DWUDNIOWE POSIEDZENIE SENATU.

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 18 POSIEDZENIE SENATU RP


19 MAJA 2016 R. ZAKOŃCZYŁO SIĘ 18. DWUDNIOWE POSIEDZENIE SENATU.

Izba wprowadziła 4 poprawki do ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw. Był to rządowy projekt. Nowelizacja wdraża unijne regulacje do polskiego prawa w celu skuteczniejszej ochrony zarejestrowanych produktów regionalnych. Zmienia ona procedurę składania wniosków o rejestrację tzw. chronionych nazw, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności. Terminy rozpatrzenia wniosków o rejestrację mają ulec skróceniu. Ustawa uzupełnia katalog narzędzi służących do sprawowania nadzoru nad działalnością jednostek certyfikujących. Doprecyzowane zostają obowiązki Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz zasady współpracy inspekcji z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ustawa nakłada na Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych obowiązek publikacji na stronie internetowej wykazu producentów mających ważne świadectwo jakości, potwierdzające zgodność procesu produkcji produktu rolnego lub środka spożywczego ze specyfikacją, albo ważny certyfikat zgodności. Nowelizacja przewiduje zastąpienie przepisów karnych dotyczących odpowiedzialności za nieprawidłowe stosowanie zarejestrowanych nazw administracyjnymi karami pieniężnymi. Ustawa wchodzi w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia.

Bez poprawek senatorowie uchwalili ustawę o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, której projekt przygotował rząd. Umożliwi ona jednostkom samorządu terytorialnego otrzymanie z wyprzedzeniem środków na finansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, przewidzianych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Są to np. wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej scalania gruntów, koniecznej do przygotowania wniosku o przyznanie pomocy. Ponadto nowelizacja umożliwia przywrócenie terminu składania wniosków dla beneficjentów PROW 2014-2020 o zaliczkę w działaniach inwestycyjnych oraz terminu składania wniosków o wyprzedzające finansowanie pomocy w działaniu „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Ustawa zmienia formę przyznania pomocy (technicznej i pomocy w ramach poddziałania wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa). Dotychczas pomoc była przyznawana w formie decyzji administracyjnej, a po nowelizacji ustawy będzie przyznawana w formie umowy, co uniemożliwi zaskarżenie odmowy jej udzielenia. Nowelizacja ujednolica zasady dotyczące przekazywania środków agencji płatniczej na finansowanie wspólnej polityki rolnej (WPR) w części podlegającej refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Ustawa zmienia zasady dotyczące obowiązku zwrotu niezrefundowanych środków. Obecnie jedynie środki niezrefundowane przez agencję płatniczą, z przyczyn leżących po stronie jednostki samorządu terytorialnego, podlegają zwrotowi. Nowe przepisy regulują, iż zwrot niezrefundowanych środków z pomocy technicznej będzie dochodem budżetu państwa. Ustawa ma wejść w życie 14 dni od jej ogłoszenia, za wyjątkiem tego ostatniego przepisu, który ma wejść w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

Senat przyjął z 3. poprawkami ustawę o zmianie ustawy o wyścigach konnych, wywodzącą się z projektu poselskiego. Nowelizacja ma na celu zmianę organizacji Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych oraz trybu powoływania i odwoływania jego prezesa. Liczba członków nowej Rady ma zostać zmniejszona z przedziału 15-25 osób do stałej liczby 9. Ośmiu członków Rady ma być powoływanych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi spośród kandydatów zgłaszanych przez organizacje działające w obszarze wyścigów konnych, a jeden będzie przedstawicielem ministra rolnictwa. Kadencja Rady rozpoczyna się z dniem zebrania na pierwsze posiedzenie, które zwołuje minister rolnictwa, i będzie trwać, tak jak dotychczas, cztery lata. Kompetencje Rady zostają uzupełnione o możliwość wnioskowania o odwołanie jej członka oraz o odwołanie prezesa Klubu. Prezes będzie powoływany i odwoływany przez ministra rolnictwa po zasięgnięciu opinii Rady. Ustawa odstępuje od zasady kadencyjności tego stanowiska. Zakres kompetencji prezesa zostaje uzupełniony o możliwość przeprowadzenia kontroli organizatorów wyścigów konnych. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Organy Polskiego Klubu Wyścigów Konnych mają być powołane w terminie 60 dni od dnia jej wejścia w życie.

Izba nie wprowadziła poprawek do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Był to projekt poselski. Nowelizacja ma na celu dostosowanie ustawy do Prawa restrukturyzacyjnego z 15 maja 2015 r., które weszło w życie 1 stycznia br. Krótka, licząca trzy artykuły nowelizacja, ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Także bez poprawek została uchwalona ustawa o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Było to przedłożenie rządowe. Ustawa określa warunki realizacji niektórych projektów informatycznych, których celem jest zapewnienie organom administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej systemów teleinformatycznych wspierających wykrywanie naruszenia przepisów prawa podatkowego, zwalczanie oszustw i wyłudzeń podatku VAT oraz uszczelnienie systemu jego poboru. Zmiany służą ograniczeniu nieprawidłowości w obszarze finansów publicznych i obrotu towarowego. Mają prowadzić do sprawnego wykrywania nadużyć podatkowych i zapobiegać ich powstawaniu. Powinny zapewnić ochronę rynku przez ograniczenie szarej strefy i zmniejszenie luki podatkowej. Systemy teleinformatyczne  będą wykorzystywane do przetwarzania informacji niejawnych oraz informacji zawierających tajemnice ustawowo chronione i będą służyły ochronie bezpieczeństwa finansowego państwa. Zadania określone w ustawie będzie realizować spółka celowa, działającą jako spółka prawa handlowego - jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którą w imieniu Skarbu Państwa utworzy minister finansów. Powierzenie wykonywania zadań spółce celowej nastąpić ma w wyniku umowy między ministrem finansów a spółką. Spółka celowa może też otrzymywać dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie jej zadań oraz dotacje podmiotowe. Ustawa ma wejść w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

Senat bez poprawek przyjął ustawę o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Był to projekt rządowy. Nowelizacja wprowadza do Ordynacji podatkowej generalną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania oraz do ustawy o podatku od towarów i usług klauzulę nadużycia prawa w odniesieniu do samego podatku VAT. Celem tego rozwiązania jest uszczelnienie i uporządkowanie systemu podatkowego przez wyznaczenie granic dopuszczalnej optymalizacji podatkowej. W myśl ustawy unikaniem opodatkowania będzie podejmowanie takich czynności, które choć formalnie zgodne z prawem, to charakteryzują się sztucznością i są dokonywane po to, aby uzyskać korzyść podatkową. Klauzula ta będzie miała zastosowanie, jeśli korzyść podatkowa przekroczy 100 tys. zł. Ordynacja podatkowa została uzupełniona o nowy dział – Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania. Nowe regulacje przewidują utworzenie Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Ma ona być niezależnym organem powoływanym przez ministra finansów na czteroletnią kadencję. Jej zadaniem ma być opiniowanie zasadności zastosowania klauzuli w indywidualnych sprawach. Zainteresowane podmioty będą mogły zwrócić się do ministra finansów o wydanie tzw. opinii zabezpieczającej. Opłata za złożenie wniosku o wydanie opinii ma wynosić 20 tys. zł. Opinia będzie mogła zostać wydana, jeżeli szef resortu finansów uzna, że przedstawione we wniosku czynności nie stanowią unikania opodatkowania. Ponadto nowelizacja zobowiązuje podmioty prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych do przekazywania bez wezwania do resortu finansów informacji o ewidencji prowadzonej na potrzeby podatku VAT. Ma się to odbywać elektronicznie, za okresy miesięczne, do 25. dnia kolejnego miesiąca, poczynając od danych za lipiec 2016 r. Z obowiązku tego przez pewien czas mają być zwolnieni mikroprzedsiębiorcy (do końca 2017 r.) oraz mali i średni przedsiębiorcy (do końca 2016 r.). Ustawa, z wyjątkami, ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Izba wprowadziła 4 poprawki do ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw, powstałej na bazie projektu rządowego. Nowelizacja ma ułatwić realizację rządowego „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, zwanego Planem Morawieckiego od nazwiska pomysłodawcy - wicepremiera i ministra rozwoju. Wynika ona z konieczności dostosowania systemu prawnego do przewidzianej planem integracji instytucji wspierania rozwoju - służącej inicjowaniu lub finansowaniu projektów inwestycyjnych oraz wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości i innowacji. Na bazie zintegrowanych instytucji wspierania rozwoju ma powstać Grupa Polski Fundusz Rozwoju SA. Minister właściwy do spraw gospodarki, które to kompetencje ma obecnie minister rozwoju, ma sprawować nadzór m.in. nad Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA, niektórymi spółkami Skarbu Państwa zajmującymi się wspieraniem rozwoju gospodarki (m.in. nad Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A) oraz Urzędem Zamówień Publicznych. Nadzór nad Bankiem Gospodarstwa Krajowego zostanie także przekazany ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem niektórych przepisów.  

Senatorowie podjęli uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu, wniesioną przez grupę senatorów. Dostosowuje ona Regulamin Senatu  do rozwiązań zawartych w nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, która w miejsce Rady tworzy Kolegium Instytutu. W związku z tym uchwała wprowadza przepisy proceduralne regulujące sprawy powołania i odwołania przez Senat dwóch członków Kolegium oraz dostosowujące tę procedurę do kwestii powoływania i odwoływania  członków innych organów.

Zdjęcia: Michał Józefaciuk.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego
 
• POLSKA
 
TRANSMISJA 19 POSIEDZENIA SEJMU HARMONOGRAM HARMONOGRAM 19 POSIEDZENIA SEJMU RP 19 I 20 MAJA 2016 ROKU

TRANSMISJA 19 POSIEDZENIA SEJMU HARMONOGRAM


HARMONOGRAM 19 POSIEDZENIA SEJMU RP 19 I 20 MAJA 2016 ROKU

19 MAJA 2016

 • 9:00 – 9:30
  Głosowania
 • 9:30 – 11:45
  Pytania w sprawach bieżących (punkt)
 • 11:45 – 13:15
  Informacja bieżąca (punkt)
 • 13:15 – 14:15
  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej (druki nr 460 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów) (punkt)
 • 14:15 – 15:45
  Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 513) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów) (punkt)
 • 15:45 – 16:45
  Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (druk nr 514) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów) (punkt)
 • 16:45 – 18:15
  Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 476) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów) (punkt)
 • 18:15 – 19:45
  Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz o uchyleniu ustawy o opłatach abonamentowych (druk nr 477) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów) (punkt)
 • 19:45 – 20:00
  Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 511 i ) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów) (punkt)
 • 20:00 – 20:15
  Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw (druki nr 512 i ) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów) (punkt)
 • 20:15 – 21:15
  Ewentualne oświadczenia poselskie

20 MAJA 2016

 • 9:00 – 12:00
  Głosowania, w tym:
  - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druki nr 219, 324 i ) – trzecie czytanie (punkt)
  - Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 435) – kontynuacja (punkt)
 • 12:00 – 14:30
  Informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących czynności fikcyjne (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów) (punkt)
 • 14:30 – 16:30
  Sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2015 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druk nr 391) wraz ze stanowiskiem Komisji (druk nr 505) (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów) (punkt)
 • 16:30 – 17:30
  Ewentualne oświadczenia poselskie

Zdjęcia: Marcin Czechowicz.

TRANSMISJA

   PRESS - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA OBRAD SEJMU HARMONOGRAM TELEWIZJA SEJMOWA POLITYCZNA TV LIVE

 
• POLSKA
 
19 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ PIERWSZY PIERWSZEGO DNIA OBRAD 19. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE PRACOWALI M.IN. NAD PRZEPISAMI MAJĄCYMI ZWIĘKSZYĆ BEZPIECZEŃSTWO W TRAKCIE SZCZYTU NATO W WARSZAWIE. ZAJĘLI SIĘ TEŻ M.IN. PROJEKTEM, DZIĘKI KTÓREMU WYNAGRODZENIA SZEFÓW SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA STANĄ SIĘ PRZEJRZYSTE.

19 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ PIERWSZY


PIERWSZEGO DNIA OBRAD 19. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE PRACOWALI M.IN. NAD PRZEPISAMI MAJĄCYMI ZWIĘKSZYĆ BEZPIECZEŃSTWO W TRAKCIE SZCZYTU NATO W WARSZAWIE. ZAJĘLI SIĘ TEŻ M.IN. PROJEKTEM, DZIĘKI KTÓREMU WYNAGRODZENIA SZEFÓW SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA STANĄ SIĘ PRZEJRZYSTE.

Izba przeprowadziła drugie czytanie rządowego projektu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (pierwotny druk nr 215). Proponowana ustawa wprowadza nowe rozwiązania dotyczące m.in. składek wpłacanych przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i firmy inwestycyjne do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Projekt wykonuje dyrektywę unijną 2014/59/UE z 15 maja 2014 r., ustanawiającą ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (BRRD). Wdraża też dyrektywę 2014/49/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (DGSD). Zgodnie z projektem, organem ds. przymusowej restrukturyzacji w Polsce będzie Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Projekt reguluje szczegółowo przebieg procesu przymusowej restrukturyzacji, w tym zasady współpracy BFG z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF), Ministrem Finansów i Narodowym Bankiem Polskim oraz analogicznymi organami z innych państw w przypadku postępowania wobec grup bankowych. Dotychczasowe kompetencje BFG i KNF zostaną rozszerzone o te związane m.in. z procesem przygotowania i prowadzenia przymusowej restrukturyzacji. W myśl projektu, pobierana dotychczas od banków opłata ostrożnościowa, zasilająca fundusz stabilizacyjny, zostanie zlikwidowana i zastąpiona składką na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków. Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych oraz SKOK-i będą wnosiły składki na finansowanie systemu gwarantowania depozytów oraz finansowanie przymusowej restrukturyzacji. Składki na finansowanie przymusowej restrukturyzacji będą też wpłacać firmy inwestycyjne. Pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu Sejmu. Projekt trafił do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych, w tym do podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych. Komisja przyjęła projekt z licznymi poprawkami dotyczącymi m.in. stopniowego wygaszania funduszu ochrony środków gwarantowanych. Wprowadzono też zmiany w zakresie minimalnych i docelowych poziomów środków systemu gwarantowania depozytów oraz środków na finansowanie przymusowej restrukturyzacji, jak również terminów na osiągnięcie tych poziomów. Zgodnie z projektem ze sprawozdania komisji minimalny poziom środków systemu gwarantowania depozytów banków i kas to 0,8 proc. środków gwarantowanych. Ma on zostać osiągnięty do końca 2016 r. w przypadku banków, a jeśli chodzi o kasy – do 31 grudnia 2020 r. Termin osiągnięcia docelowego poziomu – 2,6 proc. środków gwarantowanych w odniesieniu do banków oraz 1 proc. w przypadku kas - określono na 3 lipca 2030 r. Ponadto w myśl projektu przyjętego przez komisję, minimalny poziom środków na finansowanie przymusowej restrukturyzacji ma wynieść 1 proc. środków gwarantowanych dla banków i firm inwestycyjnych oraz 0,1 proc. w przypadku kas, a termin osiągnięcia tych poziomów to koniec 2024 r. Natomiast docelowy poziom określono na 1,2 proc. środków gwarantowanych dla banków i firm inwestycyjnych oraz 0,14 proc. dla kas. Terminy na osiągnięcie docelowych poziomów przewidziano w sprawozdaniu komisji na odpowiednio koniec 2030 r. i 2034 r. Sprawozdawcą komisji był poseł Tadeusz Cymański. W związku z poprawkami zgłoszonymi podczas drugiego czytania projekt trafił ponownie do Komisji finansów Publicznych.

W drugim czytaniu posłowie pracowali nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o instytutach badawczych (druk nr 292). Reguluje on procedury powoływania i odwoływania dyrektorów instytutów badawczych oraz skład ich rad naukowych, w tym sposób powoływania przewodniczącego rady i jego zastępców. Zgodnie z projektem minister nadzorujący instytuty badawcze będzie powoływał dyrektora instytutu spośród kandydatów przedstawionych przez komisję konkursową. Minister będzie miał też prawo niepowołania dyrektora w przypadku, gdy żaden z kandydatów nie da gwarancji prawidłowej realizacji zadań instytutu. Ponadto projekt przewiduje m.in., że minister nadzorujący będzie powoływał i odwoływał zastępców dyrektora instytutu badawczego. W przypadku rady naukowej projekt zakłada, że będzie się ona składać z pracowników instytutu w liczbie stanowiącej co najmniej 40 proc. składu rady (w liczbie określonej w statucie instytutu) i osób powołanych przez ministra nadzorującego – w liczbie co najmniej 50 proc. Równocześnie proponuje się, by przewodniczącego rady naukowej państwowego instytutu badawczego wybierać tylko spośród członków rady naukowej powołanej przez ministra nadzorującego. Zdaniem autorów projektu wzmocnienie nadzoru ministra nadzorującego nad instytutami badawczymi umożliwi prowadzenie skutecznego nadzoru w szczególności nad instytutami wykonującymi zadania ważne dla planowania i realizacji polityki państwa. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, która skierowała go do prac w podkomisji. Komisja przyjęła projekt z poprawkami polegającymi m.in. na: dodaniu nowego przepisu ograniczającego czas pełnienia funkcji dyrektora przez dyrektorów państwowych instytutów badawczych oraz określeniu maksymalnego terminu obowiązywania dotychczasowych ów wykonawczych. Sprawozdanie komisji przedstawiła posłanka Lidia Burzyńska. Podczas drugiego czytania do projektu zostały zgłoszone poprawki. W związku z tym został on ponownie skierowany do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Posłowie przeprowadzili też drugie czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (pierwotny druk nr 429). Zgodnie z obowiązująca ustawą – Prawem o szkolnictwie wyższym - do 30 czerwca 2016 r. uczelnie wyższe mają obowiązek dostosowania swoich nazw do wymagań określonych w tym akcie prawnym. Projekt zakłada przesunięcie tego terminu do 30 czerwca 2020 r. Chodzi m.in. o możliwość używania w nazwie uczelni jednego z wyrazów: „uniwersytet”, „uniwersytet techniczny”, „uniwersytet tzw. przymiotnikowy”, „politechnika”, „akademia”. Jest ona uzależniona od liczby posiadanych przez uczelnię (jej jednostki organizacyjne) uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora. Ponadto wyraz „uniwersytet” może być używany w nazwie tej uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej w dziesięciu dyscyplinach, w tym co najmniej po dwa uprawnienia w każdej z trzech grup dziedzin nauki: humanistycznych, prawnych, ekonomicznych lub teologicznych; matematycznych, fizycznych, nauk o Ziemi lub technicznych; biologicznych, medycznych, chemicznych, farmaceutycznych, rolniczych lub weterynaryjnych. Wnioskodawcy wskazują, że zbliżający się termin wykonania tego obowiązku ogranicza szanse niektórych uczelni, w tym uniwersytetów, na spełnienie podanych warunków. Tym samym obowiązek doprowadzenia do zgodności nazewnictwa przyjętego w ustawie, może skutkować w przypadku niektórych uczelni osłabieniem ich pozycji w kraju, jak również obniżeniem ich rangi na arenie międzynarodowej. Zgodnie z uzasadnieniem projektu przedłużenie powyższego terminu zwiększy szanse niektórych uczelni, w tym uniwersytetów, na spełnienie warunków określonych ustawą. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży proponuje, żeby ustawa weszła w życie w dniu następującym po dniu jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a nie jak pierwotnie proponowano po 14 dniach od tej daty. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawiła posłanka Iwona Michałek. Projekt został ponownie skierowany do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w związku z poprawką zgłoszoną w drugim czytaniu.

Sejm przeprowadził również drugie czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 433). Ma on na celu stworzenie Jednolitego Systemu Antyplagiatowego współpracującego z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych oraz wprowadzenie obowiązku sprawdzania przez uczelnie takich prac z wykorzystaniem tego systemu. Zgodnie z projektowanymi przepisami system byłby udostępniany nieodpłatnie (w formie tzw. open-source) wszystkim uczelniom w kraju. Za stworzenie Jednolitego Systemu Antyplagiatowego odpowiedzialny będzie minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, który będzie mógł zlecić zarówno jego opracowanie, jak i administrowanie instytutowi badawczemu, zapewniając jednocześnie środki finansowe na ten cel. Ponadto projekt przewiduje wydłużenie, z 31 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r., terminu wykonania obowiązku przekazania przez rektorów uczelni do ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych danych dotyczących prac, których obrona zakończona pozytywnym wynikiem odbyła się po 30 września 2009 r. Projektowana ustawa zakłada, że sprawdzanie prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego będzie realizowane począwszy od roku akademickiego 2018/2019. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży przyjęła do projektu m.in. doprecyzowującą poprawkę, zgodnie z którą Jednolity System Antyplagiatowy prowadził będzie minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Komisja proponuje też wydłużenie do 31 grudnia 2018 r. terminu na przekazywanie przez uczelnie do repozytorium prac dyplomowych. Ponadto komisja proponuje, żeby ustawa weszła w życie w dniu następującym po dniu jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a nie jak pierwotnie proponowano po 14 dniach od tej daty. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawiła posłanka Joanna Borowiak. W związku ze zgłoszonymi w drugim czytaniu poprawkami projekt trafił ponownie do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

W pierwszym czytaniu Sejm zajął się rządowym projektem nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (druk nr 515). Projekt zakłada, że podczas trwania, zaplanowanego na lipiec bieżącego roku, Szczytu NATO w Warszawie zabronione będzie uczestnictwo w zgromadzeniach spontanicznych. Ponadto funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu będą mogli rejestrować obraz i dźwięk w trakcie wydarzeń związanych ze Szczytem. Zarejestrowany materiał, który nie będzie zawierał dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia byłby niszczony maksymalnie 30 dni od daty zarejestrowania. Z procedury zniszczenia sporządzony byłby protokół. W celu zapewnienia uczestnikom wydarzenia najwyższego poziomu bezpieczeństwa projektowana nowelizacja przewiduje również możliwość przedłużenia czasu służby funkcjonariuszy: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu oraz żołnierzy zawodowych. Za nadgodziny zostanie im wypłacony zryczałtowany ekwiwalent pieniężny. Ponadto rząd proponuje, żeby zamówienia związane z organizacją Szczytu NATO w Warszawie kontrolowało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Projekt uzasadnił podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartłomiej Grabski. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Obrony Narodowej.

W drugim czytaniu Sejm rozpatrzył senacki projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (pierwotny druk nr 370). Projekt dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 listopada 2014 r. (sygn. akt SK 7/11). Trybunał zakwestionował zgodność z konstytucją przepisu uniemożliwiającego przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rodzicowi (opiekunowi faktycznemu), który rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem w sytuacji, gdy drugi z rodziców (opiekunów faktycznych) ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inne dziecko w rodzinie. Projekt uchyla przepis przewidujący to rozwiązanie. Analogiczna zmiana dotyczy procedury przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która w przyjętym sprawozdaniu wydłużyła vacatio legis - projektowane rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2017 r. Druga z zaproponowanych poprawek komisyjnych uzupełnia projekt o przepis przejściowy, zgodnie z którym osoby, które złożyły wnioski na podstawie dotychczasowych przepisów, a proces ich rozpatrywania nie jest jeszcze zakończony, otrzymają świadczenia na nowych, korzystniejszych zasadach. Sprawozdanie Komisji przedstawiła posłanka Ewa Tomaszewska. Podczas drugiego czytania do projektu zgłoszono poprawkę. W związku z tym został on ponownie skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

W drugim czytaniu Sejm rozpatrzył rządowy projekt ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (pierwotny druk nr 408). Projekt wdraża dyrektywę 2014/67/UE, której celem jest lepsza ochrona praw pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług. Chodzi o zwiększenie efektywności egzekwowania minimalnych warunków zatrudnienia w państwie członkowskim, w którym usługa ma być świadczona. Dyrektywa powinna wyeliminować obchodzenie przepisów dotyczących delegowania pracowników, z poszanowaniem zasady swobody świadczenia usług. W projekcie określono zasady: ochrony pracowników delegowanych z Polski i do naszego kraju, kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników, współpracy Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) z organami innych państw członkowskich, transgranicznego egzekwowania administracyjnych kar pieniężnych lub grzywien administracyjnych. Nowe regulacje określają warunki zatrudniania pracowników delegowanych do pracy w Polsce. Pracodawca delegujący pracownika do naszego kraju będzie musiał zapewnić mu warunki zatrudnienia w sposób wskazany w ustawie. Dotyczą one m.in. norm i wymiaru czasu pracy oraz urlopu wypoczynkowego, minimalnego wynagrodzenia za pracę, bezpieczeństwa i higieny pracy. Określono także obowiązki pracodawcy delegującego pracownika do Polski. Pracodawca będzie musiał wyznaczyć osobę upoważnioną do kontaktów z PIP oraz do przesyłania i otrzymywania dokumentów. Projekt określa także zadania PIP związane z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług. Będzie ona prowadzić i aktualizować – w języku polskim i co najmniej jednym innym języku oficjalnym UE – stronę internetową, na której będą opisane warunki zatrudnienia i przepisy prawne, które muszą być stosowane do pracowników delegowanych na terytorium Polski. PIP ma również współpracować z organami państw członkowskich, np. będzie informować o warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych do Polski. Inspekcja ma też powiadamiać pracodawców delegujących pracowników z Polski o ewentualnych decyzjach w sprawie nałożenia na nich administracyjnych kar pieniężnych lub grzywien administracyjnych, a także wnioskach o egzekucję takich kar lub grzywien. PIP zobowiązano też do kontrolowania prawidłowości delegowania pracowników do Polski. W projekcie określono także listę naruszeń ustawy, za które przewidziano karę grzywny w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł. Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Sejmu, po czym projekt trafił do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która przyjęła go z poprawkami. Zaproponowano m.in. dodanie przepisu obejmującego grzywną także pracodawcę delegującego pracownika na terytorium Polski lub osobę działającą w jego imieniu w przypadku stwierdzenia przez PIP, że dany pracownik nie może zostać uznany za pracownika delegowanego na terytorium Polski. Sprawozdawcą komisji była posłanka Bożena Borys-Szopa. Posłowie przystąpią do trzeciego czytania w bloku głosowań.

Drugie czytanie rządowego projektu ustawy o efektywności energetycznej (pierwotny druk nr 426) to kolejny punkt obrad pierwszego dnia 19. posiedzenia Sejmu. Projekt wdraża przepisy unijne dotyczące efektywności energetycznej, zobowiązujące kraje członkowskie do osiągnięcia do końca 2020 r. określonego poziomu oszczędności energii. Projektowane przepisy mają zastąpić ustawę z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. Wejście w życie projektowanej ustawy powinno zdaniem rządu znacząco poprawić efektywność energetyczną oraz konkurencyjność polskiej gospodarki, a także stan środowiska naturalnego. Proponowane przepisy powinny spowodować oszczędne i efektywne korzystanie z energii oraz zwiększyć liczbę inwestycji energooszczędnych. Zwiększeniu ma ulec skala oszczędności energii przez odbiorców końcowych. Urządzenia energetyczne mają zużywać mniej energii, mniejsze mają też być straty w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej, ciepła i gazu. Projekt określa m.in. zasady opracowywania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej. Dokument ma powstawać co trzy lata w resorcie energii. Ma zawierać m.in. opis planowanych programów na rzecz poprawy efektywności energetycznej, określenie krajowego celu w tym zakresie, informacje o osiągniętych oszczędnościach oraz strategię wspierania inwestycji w renowację budynków. Pierwszy dokument ma zostać przekazany Komisji Europejskiej do 30 kwietnia 2017 r. W projekcie zostały też sprecyzowane zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej. M.in. organy władzy publicznej, których obszar działania obejmuje cały kraj, będą musiały nabywać efektywne energetycznie produkty lub usługi. Projekt określa ponadto zasady realizacji obowiązku w zakresie oszczędności energii. Do dokumentu został przeniesiony system świadectw efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty). W ocenie rządu jest to mechanizm stymulujący i wspierający działania prooszczędnościowe. Ponadto projekt określa m.in. zasady przeprowadzania audytów energetycznych przedsiębiorstw. Firmy będą je musiały przeprowadzać co 4 lata. Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Sejmu. Dokument trafił do dalszych prac w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, która zaproponowała do projektu poprawki niezmieniające istoty przedłożenia rządowego – większość ma charakter redakcyjny i doprecyzowujący. Komisja zaproponowała ponadto m.in. przesunięcie daty wejścia w życie ustawy z 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw na 1 października 2016 r. Sprawozdawcą Komisji był poseł Maciej Małecki. W związku z poprawkami zgłoszonymi podczas drugiego czytania projekt skierowano ponownie do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.

Sejm przeprowadził drugie czytanie zgłoszonego przez grupę posłów KP Prawo i Sprawiedliwość projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (pierwotny druk nr 315). Projekt określa warunki, zasady i tryb lokalizacji, realizacji oraz eksploatacji elektrowni wiatrowych oraz warunki lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie takich instalacji. Wnioskodawcy wskazują, że od 2009 r. można zaobserwować w Polsce dynamiczny rozwój energetyki wiatrowej. Autorzy projektu podkreślają jednocześnie, że dotychczas nie zostały w dostatecznym stopniu sformułowane ramy prawne dla lokalizowania, budowy i eksploatacji elektrowni wiatrowych. Jak czytamy w uzasadnieniu, instalacje te są lokalizowane zbyt blisko budynków mieszkalnych, co powoduje konflikty między niezadowolonymi mieszkańcami a gminami, gdyż urządzenia te emitują hałas, niesłyszalne dla ucha infradźwięki, powodują wibracje i mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia w przypadku awarii. Projekt m.in. wprowadza definicję elektrowni wiatrowej. Zgodnie z proponowaną ustawą, instalacje tego typu będą mogły być lokalizowane wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt przewiduje, że wiatrak będzie można postawić w odległości nie mniejszej niż 10-krotność jego wysokości (wraz z wirnikiem i łopatami) od zabudowań mieszkalnych i mieszanych oraz obszarów szczególnie cennych z przyrodniczego punktu widzenia (np. parków narodowych czy krajobrazowych, rezerwatów). Projektowana ustawa pozwala na przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, remont, montaż i odbudowę budynku mieszkalnego stojącego w odległości mniejszej niż wyżej opisana. Projekt dotyczy elektrowni wiatrowych o mocy większej niż 40 kW, czyli nie obejmuje mikroinstalacji. W myśl projektu, nie będzie można rozbudowywać istniejących wiatraków, które nie spełniają kryterium odległości – dozwolony będzie tylko ich remont i prace niezbędne do prawidłowej eksploatacji. Na etapie prac w Komisji Infrastruktury do projektu wprowadzono poprawki, które m.in. umożliwiają budowę domów mieszkalnych w mniejszej odległości od elektrowni wiatrowej niż wymagana, jeżeli takie inwestycje są uwzględnione w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego. W sytuacji, gdy takich dokumentów nie ma, komisja zaproponowała, aby gminy miały 12 miesięcy na uchwalenie planów miejscowych przewidujących lokalizację budynków mieszkalnych na dotychczasowych zasadach. Sprawozdanie komisji na forum Sejmu przedstawił poseł Grzegorz Schreiber. W związku z poprawkami zgłoszonymi w drugim czytaniu projekt został skierowany do Komisji Infrastruktury.

W drugim czytaniu Sejm kontynuował prace nad rządowym projektem ustawy (pierwotny druk nr 460), który ma na celu powołanie uczelni wojskowej - Akademii Sztuki Wojennej. Chodzi o zapewnienie polskiej armii nowoczesnych studiów strategicznych. Celem działalności Akademii będzie kształcenie, szkolenie i prowadzenie badań naukowych w obszarze nauk społecznych związanych z bezpieczeństwem i obronnością oraz w zgodności ze sztuką wojenną. Zgodnie z projektem ustawy, minister obrony narodowej będzie mógł polecić akademii utworzenie i prowadzenie studiów podyplomowych odpowiadających potrzebom Sił Zbrojnych RP, a także kursów dokształcających i szkoleń. Projekt wprowadza też obowiązek uzgadniania z ministrem obrony narodowej tworzenia i prowadzenia kierunków studiów. Umożliwi to opracowywanie programu studiów zapewniających absolwentom kwalifikacje i kompetencje zawodowe odpowiadające potrzebom rynku pracy w obszarze obronności państwa. W myśl projektu siedzibą Akademii będzie Warszawa. Akademia ma doskonalić kwalifikacje kadry oficerskiej wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych i doskonalących. Ma spełniać też istotną rolę w systemie przygotowania oraz doskonalenia zawodowego kadr dowódczych, sztabowych i logistycznych Sił Zbrojnych RP na wszystkich poziomach dowodzenia: taktycznego, operacyjnego i strategicznego. Będzie też mogła kształcić osoby cywilne w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i obronności państwa, w szczególności na potrzeby administracji centralnej i samorządu terytorialnego. Projekt reguluje również kwestie związane z zachowaniem ciągłości pracy dydaktycznej i badawczej oraz działalności organizacyjnej, po rozwiązaniu Akademii Obrony Narodowej. Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Sejmu. Prace nad projektem były kontynuowane w Komisji Obrony Narodowej, która przyjęła go z poprawkami głównie legislacyjno-doprecyzowującymi. Sprawozdawcą komisji był poseł Rafał Weber. Projekt trafił ponownie do Komisji Obrony Narodowej w związku z poprawkami zgłoszonymi w drugim czytaniu.

Ostatnim punktem porządku obrad pierwszego dnia 19. posiedzenia Sejmu było pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (druk nr 514). Ustawa ma zmienić zasady wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych spółek handlowych, w których udziały ma Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, a także państwowe i komunalne osoby prawne. Nowe zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających mają być przejrzyste i jednolite. Będą one określane uchwałą walnego zgromadzenia danej spółki. Co do zasady, wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego będzie składało się z określonej kwotowo części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki. Część stała wynagrodzenia miesięcznego członka organu zarządzającego ma być uzależniona od spełnienia w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych co najmniej dwóch przesłanek dotyczących działalności spółki: wartości jej aktywów, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia. Rząd proponuje, by podstawą jego wymiaru było przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszane przez prezesa GUS. Zgodnie z propozycją Rady Ministrów stała część wynagrodzenia członków organów zarządzających spółek objętych projektem ma wynosić od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru w przypadku podmiotów zatrudniających do 10 pracowników, o rocznych obrotach netto do równowartości w złotych 2 mln euro oraz o wartości aktywów wynikającej z bilansu niższej niż równowartość w złotych 2 mln euro. Najwyższe stałe pensje – od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru – mają dotyczyć zarządzających spółkami zatrudniającymi co najmniej 1251 pracowników, o rocznych obrotach przekraczających 250 milionów euro i o wartości aktywów ponad 215 milionów euro. Część zmienna wynagrodzeń ma być uzależniona od realizacji celów danej spółki, takich jak np. osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży; zmniejszenie strat, obniżenie kosztów funkcjonowania zarządu lub kosztów prowadzonej działalności; realizacja strategii lub planu restrukturyzacji; realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności: skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowej realizacji. W projekcie jest też uregulowana zasada wypłacania odpraw: nie będą mogły być wyższe niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia i to pod warunkiem pełnienia funkcji przez co najmniej dwanaście miesięcy. Z kolei odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji będą mogły być wypłacane maksymalnie przez pół roku i tylko w przypadku pełnienia funkcji przez członka zarządu przez okres co najmniej trzech miesięcy. Nie będzie możliwe zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy stanowiącej podstawę pełnienia funkcji członka zarządu. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o zakazie konkurencji, członek zarządu będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji. Projekt określa też wysokość wynagrodzenia likwidatorów spółek – wyniesie ono połowę wynagrodzenia zasadniczego członka zarządu. Za zakończenie procesu likwidacji spółki zgodnie z harmonogramem osobom tym ma przysługiwać premia. Także wynagrodzenia członków rad nadzorczych mają być powiązane z wielkością spółek i skalą ich działalności oraz realnym nakładem pracy członka organu nadzorczego. Mają one wynieść od 0,5 do 2,75 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, a w przypadku osób pełniących funkcje w organie nadzorczym lub uczestniczących w funkcjonującym w jego ramach komitecie będzie mogło być podwyższone o 10 proc. Zdaniem rządu wejście w życie projektowanych rozwiązań skończy z fikcją tzw. ustawy kominowej, która z jednej strony określała maksymalną wysokość wynagrodzeń prezesów spółek, a z drugiej strony dopuszczała dorabianie przez nich m.in. w radach nadzorczych spółek zależnych oraz pozwalała na zawieranie kontraktów menedżerskich, w których nie obowiązywały limity wynagrodzeń. Projektowane rozwiązania mają wejść w życie po 30 dniach od ich publikacji w Dzienniku Ustaw. Projekt uzasadnił podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Filip Grzegorczyk. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Posłowie podejmą decyzję w tej sprawie w bloku głosowań.

Zdjęcia: Rafał Zambrzycki.

   PRESS - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego
 
 
• POLSKA
 

18 POSIEDZENIE SENATU DZIEŃ PIERWSZY


18 MAJA 2016 R. W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 18. TRZYDNIOWEGO POSIEDZENIA SENATU. SENATOROWIE WZNOWIĄ OBRADY W CZWARTEK O GODZ. 9.00, ABY OMÓWIĆ DWIE NOWELIZACJE: USTAWY - ORDYNACJA PODATKOWA ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW, A TAKŻE USTAWY O GWARANTOWANYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA UBEZPIECZENIACH EKSPORTOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW.


W środę Izba zajęła się ustawą o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw. Był to rządowy projekt. Nowelizacja wdraża unijne regulacje do polskiego prawa w celu skuteczniejszej ochrony zarejestrowanych produktów regionalnych. Zmienia ona procedurę składania wniosków o rejestrację tzw...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   
 
• POLSKA
 

TRANSMISJA OBRAD SEJMU 19 POSIEDZENIE SEJMU RP


HARMONOGRAM OBRAD 19 POSIEDZENIE SEJMU RP W DNIACH 17 18 19 MAJA 2016 ROKU


...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   
 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 18. POSIEDZENIE SEJMU


WPROWADZENIE TZW. KLAUZULI OBEJŚCIA PRAWA, KTÓREJ CELEM JEST USZCZELNIENIE SYSTEMU PODATKOWEGO TO TYLKO JEDNA Z DECYZJI PODJĘTYCH PRZEZ POSŁÓW W OSTATNIM DNIU 18. POSIEDZENIA SEJMU. IZBA ZDECYDOWAŁA TEŻ, ŻE WARUNKI UMOWY O PRACĘ BĘDZIE TRZEBA POTWIERDZAĆ PRZED DOPUSZCZENIEM PRACOWNIKA DO PRACY. SEJM PRZYJĄŁ RÓWNIEŻ NOWELIZACJĘ PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRA UPRASZCZA I UELASTYCZNIA PROCEDURY PRZETARGOWE, SZCZEGÓLNIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. POSŁOWIE UCHWALILI TAKŻE PRZEPISY MAJĄCE UŁATWIĆ REALIZACJĘ „PLANU NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU” - TZW. PLANU MORAWIECKIEGO. SEJM ZAKOŃCZYŁ TEŻ PARLAMENTARNE PRACE NAD KILKOMA USTAWAMI, M.IN. WPROWADZAJĄCĄ UŁATWIENIA DLA POSIADACZY KARTY POLAKA.


Dzisiejsze obrady Sejm rozpoczął od podjęcia przez aklamację uchwały w sprawie uczczenia 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego – więcej informacji w oddzielnym komunikacie.Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu pracy, która wprowadza obowiązek potwierdzania pracownikowi na piśmie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę – jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA OBRAD Z SEJMU TELEWIZJA POLITYCZNA

 
• POLSKA
 

PODSUMOWANIE DRUGIEGO DNIA 18. POSIEDZENIA SEJMU


ROZPOCZĘCIE PRAC NAD PREZYDENCKIMI PROPOZYCJAMI ZMIAN DO USTAWY – KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY ORAZ PROJEKTEM NOWELIZACJI USTAWY O TRANSPORCIE DROGOWYM – TO TYLKO NIEKTÓRE Z PUNKTÓW DZISIEJSZYCH OBRAD. POSŁOWIE PYTALI TEŻ PRZEDSTAWICIELI RZĄDU M.IN. O PRACE NAD PROJEKTEM USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH ROLNIKÓW, DEKOMERCJALIZACJĘ SŁUŻBY ZDROWIA CZY PROPONOWANE PRZEZ RZĄD ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE TRUDNEJ SYTUACJI NA RYNKU MLEKA. POSŁOWIE WYSŁUCHALI TAKŻE INFORMACJI BIEŻĄCEJ W SPRAWIE REALIZACJI PROGRAMU "RODZINA 500+".


Posiedzenie rozpoczęło się od rozpatrzenia w drugim czytaniu poselskiego projektu zmian w Prawie łowieckim. Przewiduje on, że szkody wyrządzane w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania będą pokrywane przez Skarb Państwa. Będzie to zadanie wojewody właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Dotychczas do wypłaty odszkodowań zobowiązani byli dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM TRANSMISJA POSIEDZENIA NA ŻYWO OBRADY SEJMU TELEWIZJA

 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 17 POSIEDZENIE SENATU RP


12 MAJA 2016 R. ZAKOŃCZYŁO SIĘ 17. DWUDNIOWE POSIEDZENIE SENATU.


Izba z 1. redakcyjną i doprecyzowującą poprawką przyjęła ustawę o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Był to rządowy projekt...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   
 
• POLSKA
 

18. POSIEDZENIE SEJMU – PIERWSZY DZIEŃ OBRAD


PIERWSZEGO DNIA OBRAD 18. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE ZAJMOWALI SIĘ M.IN. RZĄDOWYM „RAPORTEM O STANIE SPRAW PUBLICZNYCH I INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH NA DZIEŃ ZAKOŃCZENIA RZĄDÓW KOALICJI PO-PSL (2007-2015)”. IZBA PRACOWAŁA M.IN. RÓWNIEŻ NAD ROZWIĄZANIAMI UPRASZCZAJĄCYMI PROCEDURY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH.


Posłowie rozpoczęli obrady od głosowania, w wyniku którego włączyli do porządku obrad rządowy „Raport o stanie spraw publicznych i instytucji państwowych na dzień zakończenia rządów koalicji PO-PSL (2007-2015)”. Decyzją Izby do porządku obrad nie została natomiast włączona Informacja Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie korespondencji z Komisją Wenecką dotyczącej zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym, o co wnioskował KP Platforma Obywatelska...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM POSIEDZENIE OBRADY SEJMU

 
• POLSKA
 

17. POSIEDZENIE SENATU


11 MAJA 2016 R. W GODZINACH NOCNYCH ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 17. POSIEDZENIA SENATU. SENATOROWIE WZNOWIĄ OBRADY W CZWARTEK O GODZ. 11.00, ABY PRZEPROWADZIĆ DRUGIE CZYTANIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE 35. ROCZNICY REJESTRACJI NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH „SOLIDARNOŚĆ”. NA ZAKOŃCZENIE POSIEDZENIA ODBĘDĄ SIĘ GŁOSOWANIA.


W środę Izba zajęła się ustawą o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Był to rządowy projekt...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

SENAT POSIEDZENIE OBRADY

 
• POLSKA
 

DRUGI DZIEŃ 17. POSIEDZENIA SEJMU – PODSUMOWANIE


ROZPOCZĘCIE PRAC NAD TZW. DUŻĄ USTAWĄ MEDIALNĄ, PAKIETEM OBEJMUJĄCYM TRZY PROJEKTY USTAW: O MEDIACH NARODOWYCH, O SKŁADCE AUDIOWIZUALNEJ I PRZEPISÓW WPROWADZAJĄCYCH TE PROPOZYCJE ORAZ PROJEKTEM USTAWY O DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG – TO GŁÓWNE PUNKTY DZISIEJSZYCH OBRAD. POSŁOWIE PYTALI TEŻ PRZEDSTAWICIELI RZĄDU M.IN. O FUNKCJONOWANIE SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH, CZY ŁĄCZENIA ODDZIAŁÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. POSŁOWIE WYSŁUCHALI TAKŻE INFORMACJI BIEŻĄCEJ W SPRAWIE DODATKOWYCH OBCIĄŻEŃ PODATKOWYCH POLAKÓW ORAZ ZANIECHANIA POMOCY KREDYTOBIORCOM.


Posiedzenie rozpoczęło się od rozpatrzenia w drugim czytaniu projektu nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw. Projekt powstał w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka na podstawie dwóch propozycji – poselskiej oraz senackiej – zawartych odpowiednio w drukach nr 334 i 374. Projekt przewiduje m.in...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA POSIEDZENIA SEJMU TELEWIZJA IPN INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU REŻIM TOTALITARNY TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY REPRESJA CZYSTKI ETNICZNE DUŻA USTAWA MEDIALNA MEDIA NARODOWE SKŁADKA AUDIOWIZUALNA ABONAMENT TELEWIZYJNY DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW SPECJALNE STRFY EKONOMICZNE DODATKOWE OBCIĄŻENIA PODATKOWE POLAKÓW KREDYTOBIORCY OBCIĄŻENIA OCHRONA MIEJSC PRACY SWOBODNY PRZEPŁYW PRACOWNIKÓW REJESTRACJA I OCHRONA NAZW PRODUKTY ROLNE REGIONALNE REFORMA MEDIÓW PUBLICZNYCH NARODOWE SPOSÓB DZIAŁANIA INWESTOWANIA RADIOFONIA TELEWIZJA RADA MEDIÓW NARODOWYCH FUNDUSZ ENERGETYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWA INKASOWANIE SKŁADEK EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 16 POSIEDZENIA SENATU


28 KWIETNIA 2016 R. PÓŹNYM WIECZOREM ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 16. POSIEDZENIA SENATU. OBRADY ZOSTANĄ WZNOWIONE W PIĄTEK O GODZ. 9.00.


W czwartek Izba minutą ciszy uczciła pamięć zmarłego niedawno senatora I kadencji Władysława Papużyńskiego. Porządek został uzupełniony o dwa projekty uchwał - w sprawie zmiany Regulaminu Senatu oraz w 95. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego.Następnie minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel przedstawił informację na temat realizacji programu działań resortu rolnictwa na lata 2015-2019...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

SENAT NA ŻYWO TRANSMISJA POSIEDZENIA SENATU OBRADY AKADEMIA JAKUB PARADYŻ GORZÓW PRZESTĘPCZOŚĆ SEKSUALNA POBYT OBCYCH WOJSK PROPAGOWANIE KOMUNIZMU ZAKAZ USTRÓJ TOTALITARNY KARTA POLAKA USTAWA ZMIANA DROGI PUBLICZNE AUTOSTRADY PŁATNE KRAJOWY FUNDUSZ DROGOWY RATYFIKACJA KONWENCJI PODWÓJNE OPODATKOWANIE ETIOPIA SRI LANKA KOLOMBO DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW ŚWIADCZENIE USŁUG COM KONSTYTUCJA 3 MAJA REGULAMIN SENATU

 
• POLSKA
 

TRWA 17. POSIEDZENIE SEJMU


PODCZAS 17. POSIEDZENIA SEJMU PLANOWANE JEST M.IN. ROZPOCZĘCIE PRAC NAD TZW. DUŻĄ USTAWĄ MEDIALNĄ, CZYLI PAKIETEM OBEJMUJĄCYM TRZY PROJEKTY USTAW – O MEDIACH NARODOWYCH, O SKŁADCE AUDIOWIZUALNEJ I PRZEPISÓW WPROWADZAJĄCYCH TE PROPOZYCJE. DECYZJA O TYM, CZY SEJM ZAJMIE SIĘ WSPOMNIANYMI PROJEKTAMI I ILE CZASU POŚWIĘCI NA DYSKUSJĘ NAD NIMI, ZAPADNIE W GŁOSOWANIACH OTWIERAJĄCYCH OBRADY. POSŁOWIE MAJĄ TAKŻE DEBATOWAĆ NAD PROPONOWANYMI ZMIANAMI W USTAWIE O INSTYTUCIE PAMIĘCI NARODOWEJ. SEJM ZAJMIE SIĘ RÓWNIEŻ PROJEKTEM USTAWY O DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG.


Wsparcie samorządów w finansowaniu inwestycji związanych z rozwojem i modernizacją rolnictwa oraz leśnictwaTo istota rządowego projektu nowelizacji ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (pierwotny druk nr 403), którego drugie czytanie jest zaplanowane w porządku obrad bieżącego posiedzenia Izby...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA OBRAD SEJMU FINANSOWANIE INWESTYCJI ROZWÓJ I MODERNIZACJA ROLNICTWA LEŚNICTWA RADA POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH PREZES KLUBU WALKA OSZUSTWA WYŁUDZENIA PODATEK VAT INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ ZMIANY ORGANIZACJI KOREKTA PRZEPISÓW IPN FINANSOWANIE BUDOWY ZBIORNIKA WODNEGO ŚWINNA PORĘBA OCHRONA MIEJSC PRACY ROSZCZENIA PRACOWNICZE NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY SPOŻYWCZE ARTYKUŁY REGIONALNE OCHRONA FINANSOWANIE MEDIÓW NARODOWYCH UNIJNE PRZEPISY DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW ŚWIADCZENIE USŁUG EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA ŚRODOWISKO NATURALNE GRUPA OSÓB REPRESJONOWANYCH POLITYCZNIE GÓRNICY ŻOŁNIERZE SPECUSTAWA ŚDM WIZYTA PAPIEŻA FRANCISZKA W POLSCE SPRAWY BIEŻĄCE

 
 
 
STEFAN NIESIOŁOWSKI 19 POSIEDZENIE SEJMU RP - PRZEMÓWIENIE POSŁA STEFANA NIESIOŁOWSKIEGO PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP 
STEFAN NIESIOŁOWSKI 19 POSIEDZENIE SEJMU RP
PRZEMÓWIENIE POSŁA STEFANA NIESIOŁOWSKIEGO PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP
PREMIER BETA SZYDŁO 19 POSIEDZENIE SEJMU RP - TRZECIE PRZEMÓWIENIE PREZESA RADY MINISTRÓW BEATY SZYDŁO PODCZAS 10 POSIEDZENIA SEJMU RP 
PREMIER BETA SZYDŁO 19 POSIEDZENIE SEJMU RP
TRZECIE PRZEMÓWIENIE PREZESA RADY MINISTRÓW BEATY SZYDŁO PODCZAS 10 POSIEDZENIA SEJMU RP
RYSZARD PETRU 19 POSIEDZENIE SEJMU RP - PRZEMÓWIENIA RYSZARDA PETRU PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP 
RYSZARD PETRU 19 POSIEDZENIE SEJMU RP
PRZEMÓWIENIA RYSZARDA PETRU PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP
 

ShortNews

 

WIZYTA PARY PREZYDENCKIEJ W KRÓLESTWIE NORWEGII

22-25 maja 2016 roku (niedziela-środa) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką złoży wizytę oficjalną w Królestwie Norwegii.

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA AKTU MIANOWANIA NA SZEFA SZTABU GENERALNEGO WOJSKA POLSKIEGO

4 maja 2016 r. (środa) o godz. 10.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczy generałowi Mieczysławowi Gocułowi akt mianowania na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

UDZIAŁ PREZYDENTA RP W OBCHODACH ŚWIĘTA NARODOWEGO 3 MAJA

3 maja 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystościach z okazji Święta Narodowego 3 Maja. 9.30 Msza św. w intencji Ojczyzny (Bazylika Archikatedralna p.w. św. Jana Chrzciciela, ul. Świętojańska 8). 11.00 Msza św. w intencji Ojczyzny (Bazylika Archikatedralna p.w. św. Jana Chrzciciela, ul. Świętojańska 8). 12.00 Uroczystość na Placu Zamkowym. Planowane wystąpienie Prezydenta RP. 18.10 - Udział Prezydenta RP w imprezie plenerowej "VIVAT MAJ TRZECI MAJ".

dodaj ShortNews'a
PAWEŁ KUKIZ 19 POSIEDZENIE SEJMU RP - POSEŁ PAWEŁ KUKIZ PRZEMAWIA PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP 
PAWEŁ KUKIZ 19 POSIEDZENIE SEJMU RP
POSEŁ PAWEŁ KUKIZ PRZEMAWIA PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP
PREMIER BEATA SZYDŁO 19 POSIEDZENIE SEJMU RP - DRUGIE PRZEMÓWIENIE PREMIER BEATY SZYDŁO PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP 
PREMIER BEATA SZYDŁO 19 POSIEDZENIE SEJMU RP
DRUGIE PRZEMÓWIENIE PREMIER BEATY SZYDŁO PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP
GRZEGORZ SCHETYNA 19 POSIEDZENIE SEJMU RP - PRZEMÓWIENIE GRZEGORZA SCHETYNA PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP 
GRZEGORZ SCHETYNA 19 POSIEDZENIE SEJMU RP
PRZEMÓWIENIE GRZEGORZA SCHETYNA PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP
PREMIER BETA SZYDŁO 19 POSIEDZENIE SEJMU RP - PIERWSZE PRZEMÓWIENIE PREZESA RADY MINISTRÓW BEATY SZYDŁO PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP 
PREMIER BETA SZYDŁO 19 POSIEDZENIE SEJMU RP
PIERWSZE PRZEMÓWIENIE PREZESA RADY MINISTRÓW BEATY SZYDŁO PODCZAS 19 POSIEDZENIA SEJMU RP
ŻYCZENIA WIELKANOCNE PREZYDENT ANDRZEJ DUDA - WIELKANOCNE ŻYCZENIA PREZYDENT ANDRZEJ DUDA AGATA KORNHAUSER-DUDA 
ŻYCZENIA WIELKANOCNE PREZYDENT ANDRZEJ DUDA
WIELKANOCNE ŻYCZENIA PREZYDENT ANDRZEJ DUDA AGATA KORNHAUSER-DUDA
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE PREMIER BEATA SZYDŁO - WIELKANOCNE ŻYCZENIA OD PANI PREMIER BEATY SZYDŁO 
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE PREMIER BEATA SZYDŁO
WIELKANOCNE ŻYCZENIA OD PANI PREMIER BEATY SZYDŁO
ZAPRZYSIĘŻENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA POLSKI - ZAPRZYSIĘŻENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
ZAPRZYSIĘŻENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA POLSKI
ZAPRZYSIĘŻENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 
74 POSIEDZENIE SENATU - 74 POSIEDZENIE SENATU CZĘŚĆ 3 
74 POSIEDZENIE SENATU
74 POSIEDZENIE SENATU CZĘŚĆ 3
74 POSIEDZENIE SENATU - 74 POSIEDZENIE SENATU OBRADY CZĘŚĆ 2 
74 POSIEDZENIE SENATU
74 POSIEDZENIE SENATU OBRADY CZĘŚĆ 2
74 POSIEDZENIE SENATU RP - 74 POSIEDZENIE SENATU RP 2015-05-06 CZĘŚĆ 1 
74 POSIEDZENIE SENATU RP
74 POSIEDZENIE SENATU RP 2015-05-06 CZĘŚĆ 1
WYBORY PREZYDENCKIE - MARSZAŁEK SEJMU RADOSŁAW SIKORSKI OGŁASZA TERMIN WYBORÓW PREZYDENCKICH 
WYBORY PREZYDENCKIE
MARSZAŁEK SEJMU RADOSŁAW SIKORSKI OGŁASZA TERMIN WYBORÓW PREZYDENCKICH
ŁUKASZ DĄBEK ZARZUT ROZBOJU - ZARZUTY ROZBOJU Z UŻYCIEM NOŻA WOBEC ŁUKASZA DĄBKA SYNA STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO 
ŁUKASZ DĄBEK ZARZUT ROZBOJU
ZARZUTY ROZBOJU Z UŻYCIEM NOŻA WOBEC ŁUKASZA DĄBKA SYNA STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO
 

ShortNews

 

OBCHODY DNIA FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2 maja 2016 r. (poniedziałek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystościach z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą.

UROCZYSTOŚĆ PODSUMOWANIA KONKURSU „MÓJ SZKOLNY KOLEGA Z MISJI”

21 kwietnia 2016 r. o godz. 12.00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się uroczystość podsumowania konkursu "Mój Szkolny Kolega z Misji" z udziałem Szefa Gabinetu Prezydenta RP, Sekretarza Stanu Adama Kwiatkowskiego.

UDZIAŁ PREZYDENTA RP W UROCZYSTOŚCI VIII EDYCJI KONKURSU „PRACODAWCA PRZYJAZNY PRACOWNIKOM”

20 kwietnia 2016 r. (środa) o godz. 11.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystości wręczenia certyfikatów w VIII edycji konkursu "Pracodawca Przyjazny Pracownikom".

WIZYTA PREZYDENTA RP W REPUBLICE PORTUGALSKIEJ

26-27 kwietnia 2016 roku (wtorek-środa) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Republice Portugalskiej.

73. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM Z UDZIAŁEM PREZYDENTA RP

19 kwietnia 2016 roku (wtorek) o godz. 12.00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystościach upamiętniających 73. rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim (Pomnik Bohaterów Getta).

UDZIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ W UROCZYSTOŚCIACH Z OKAZJI 1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI

W dniach 14 - 15 kwietnia 2016 r. (czwartek - piątek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą weźmie udział w uroczystościach z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski, które odbędą się w Gnieźnie i Poznaniu.

WIZYTA PREZYDENTA RP W REPUBLICE BUŁGARII

17-18 kwietnia 2016 roku (niedziela-poniedziałek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Republice Bułgarii. 17 kwietnia, o godzinie 10:39 Prezydent Andrzej Duda spotka się z Polakami mieszkającymi w Bułgarii połączone z ceremonią wręczenia odznaczeń państwowych, Ambasada RP w Sofii, ul. Chan Krum 46.

dodaj ShortNews'a
TAGI videoTAGI video
  
EXPOSE PREMIER EWY KOPACZ - EXPOSE NOWEJ PANI PREMIER EWY KOPACZ 
EXPOSE PREMIER EWY KOPACZ
EXPOSE NOWEJ PANI PREMIER EWY KOPACZ
KRYSTYNA PAWŁOWICZ -  
KRYSTYNA PAWŁOWICZ
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI - JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY 
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA - 29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA 
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN - EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH 
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH
TAGI artykułyTAGI artykuły
  
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI - EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL - WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY 
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH - PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL 
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL
DEBATA PJN PSL - WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL 
DEBATA PJN PSL
WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA - PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA
PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM
TAGI ShortNewsTAGI ShortNews
 
- 70. belgii bezpieczeństwa briefing ceremonia debata debaty dla dnia dzień forum gali gospodarki grupy i konkursu królestwie kultury listów maja małżonki małżonką minister ministrów na narodów nominacji o obchodach odznaczeń oficjalna ogólnego okazji otwarciu pamięci para pary pawlak pałac pałacu państw pod podpisze polsce polski polskiego posiedzenie posiedzeniu powstania prezydencka prezydencki prezydenckiej prezydenckim prezydent prezydenta prezydentów przedstawicielami publicznej rady republice republiki rocznicy rp sejm sejmu sesji się spale spotkanie sprawie sędziowskich słowacji udział udziałem ukrainie ukrainy uroczystości uroczystościach uroczystość ustawy ustawę uwierzytelniających w weźmie wizyta wizytą województwie wręczenia wręczy z zgromadzenia zjednoczonych zwiedzających złożenia śmierci święta 2012 2014
 
 
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH - JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ 
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI - POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ 
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE - POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE
POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE - POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE
POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA - ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW 
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA
ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW
HAPPENING PIKIETA POD PZPN - HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI 
HAPPENING PIKIETA POD PZPN
HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI - POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH 
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O KOMISJI GOSPODARKI 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O KOMISJI GOSPODARKI
 
TAGI wyszukiwarkiTAGI wyszukiwarki
 
andrzej belgii bez bezpieczeństwa briefing bronisław debaty dzień dąbek forum fundacja generał godzinach i jarosław joanna józef jądrowej kaczyński komisja konferencje listów marszałek marszałka małżonki małżonką minister ministrów najważniejsza narodów obrady odznaczeń ogólnego paweł pałac pałacu państw państwa pis pjn po polska polskiej poseł posiedzenie posłanka posłowie prawa prezydent prezydenta prezydentów psl reportaże republice rozpoczęło rozprawa rpp rząd rządu sejm sejmu senatu się sld smoleńsk smoleńska solidarna sondaże sp sprawiedliwość stanisław sądowa słowacji słowackiej to tusk udział uroczystości uroczystościach uroczystość ustawa uwierzytelniających w weźmie wizytą województwie wręczenia wręczy z zakończyli zakończył zwiedzających złożenia świat żelichowski ży życie żywo 2012
 
 
   
 
 
start
na żywo
archiwum vod
czytelnia artykułów
zarejestruj nowe konto
praca
reklama
kontakt
o polityczna.tv
przepisy prawne
polityczna.tv - obiektywna polityka
banery
dodatki
logotypy
kanały rss
twitter
google+
youtube
facebook
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 
SEJM NA ŻYWO OBRADY SEJMU TRANSMISJA TRANSMISJE PRZEKAZ PRZEKAZY LIVE ONLINE ON-LINE POSIEDZENIE POSIEDZENIA SEJMOWA POSEŁ POSŁANKA POSŁOWIE POSŁANKI MARSZAŁEK PREZYDENT PREMIER