SEJM NA ŻYWO OBRADY SEJMU TRANSMISJA TRANSMISJE PRZEKAZ PRZEKAZY LIVE ONLINE ON-LINE POSIEDZENIE POSIEDZENIA SEJMOWA POSEŁ POSŁANKA POSŁOWIE POSŁANKI MARSZAŁEK PREZYDENT PREMIER
 
PIS - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.SLD - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.RPP - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PO - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PSL - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.SP - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PTV - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco. kontaktfacebookYouTubegoogle+twitterdodaj ShortNewsdodaj artykułdodaj videotransmituj na żywomoje konto
 
 
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 KURS EURO EURKURS WALUTY EUR: 4,2692KURS WALUTY EUR: 4,2692KURS WALUTY EUR: 4,2692KURS WALUTY EUR: 4,2692KURS WALUTY EUR: 4,2692KURS WALUTY EUR: 4,2692 KURS DOLARA AMERYKAŃSKIEGO USDKURS WALUTY USD: 4,0333KURS WALUTY USD: 4,0333KURS WALUTY USD: 4,0333KURS WALUTY USD: 4,0333KURS WALUTY USD: 4,0333KURS WALUTY USD: 4,0333 KURS FUNTA BRYTYJSKIEGO GBPKURS WALUTY GBP: 6,0646KURS WALUTY GBP: 6,0646KURS WALUTY GBP: 6,0646KURS WALUTY GBP: 6,0646KURS WALUTY GBP: 6,0646KURS WALUTY GBP: 6,0646 
 KURS FRANKA SZFAJCARSKIEGO CHFKURS WALUTY CHF: 3,9172KURS WALUTY CHF: 3,9172KURS WALUTY CHF: 3,9172KURS WALUTY CHF: 3,9172KURS WALUTY CHF: 3,9172KURS WALUTY CHF: 3,9172 KURS DOLARA KANADYJSKIEGO CADKURS WALUTY CAD: 3,0246KURS WALUTY CAD: 3,0246KURS WALUTY CAD: 3,0246KURS WALUTY CAD: 3,0246KURS WALUTY CAD: 3,0246KURS WALUTY CAD: 3,0246 KURS JEN JENA JAPOŃSKIEGO JPY (100 JENÓW)KURS WALUTY JPY: 3,2899KURS WALUTY JPY: 3,2899KURS WALUTY JPY: 3,2899KURS WALUTY JPY: 3,2899KURS WALUTY JPY: 3,2899KURS WALUTY JPY: 3,2899 
zaloguj sięzarejestruj się
2015-11-27 • 12:46:42 • GMT +1
 
 
strona głównana żywoarchiwum vodczytelnia artykułówzarejestruj się
 
reklama
 
 
sejm|senat|konferencje|komisje
  
 
 
 
http://polityczna.tv/transmisja/sejm/
 
SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA ŻYWO

Transmisja aktywna jest podczas posiedzeń Sejmu. Źródło Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
 
 
• POLSKA
 
DRUGI DZIEŃ II POSIEDZENIA SEJMU - POSŁOWIE ZAKOŃCZYLI OBRADY INFORMACJA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI MARIUSZA BŁASZCZAKA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA POLSKI W KONTEKŚCIE AKTUALNEJ SYTUACJI MIĘDZYNARODOWEJ – TO JEDEN Z PUNKTÓW OSTATNIEGO DNIA DRUGIEGO POSIEDZENIA SEJMU. MINISTER BŁASZCZAK ODPOWIADAŁ TEŻ NA PYTANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W KRAJU

DRUGI DZIEŃ II POSIEDZENIA SEJMU - POSŁOWIE ZAKOŃCZYLI OBRADY


INFORMACJA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI MARIUSZA BŁASZCZAKA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA POLSKI W KONTEKŚCIE AKTUALNEJ SYTUACJI MIĘDZYNARODOWEJ – TO JEDEN Z PUNKTÓW OSTATNIEGO DNIA DRUGIEGO POSIEDZENIA SEJMU. MINISTER BŁASZCZAK ODPOWIADAŁ TEŻ NA PYTANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W KRAJU

Informacja ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka na temat bezpieczeństwa Polski w kontekście aktualnej sytuacji międzynarodowej – to jeden z punktów ostatniego dnia drugiego posiedzenia Sejmu. Minister Błaszczak odpowiadał też na pytania dotyczące bezpieczeństwa w kraju.

Zgodnie z art. 194 Regulaminu Sejmu informacja rządu w sprawach bieżących jest przedstawiana na wniosek klubu lub co najmniej 15 posłów. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku, o wyborze tematu informacji decyduje Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów. Dokonując wyboru Prezydium, zgodnie z Regulaminem Sejmu, kieruje się przede wszystkim znaczeniem informacji i jej aktualnością.

W czasie dzisiejszego dnia posłowie zadawali też pytania dotyczące innych aktualnych spraw, czyli tzw. pytania w sprawach bieżących. Zgodnie z art. 196 Regulaminu Sejmu zgłaszali je do godz. 21.00 w dniu poprzedzającym posiedzenie. Następnie Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, ustaliło kolejność ich zadawania. Zgodnie z sejmowym regulaminem nie może być ich więcej niż 11.

Dziś pytań skierowanych do przedstawicieli rządu było dziewięć. Dotyczyły one m.in.: polityki lekowej adresowanej do osób powyżej 75 roku życia, przygotowania systemu informatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do obsługi wniosków o płatności bezpośrednie, zaawansowania prac remontowych na linii kolejowej Białystok - Warszawa oraz powodów planowanego ograniczenia liczby pociągów kursujących na tej trasie, a także skutków planowanej reformy wieku szkolnego. Odpowiedzi na pytania udzielali szefowie poszczególnych resortów lub osoby przez nich wyznaczone.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SEJM NA ŻYWO POSIEDZENIE SEJMU OBRADY RP TELEWIZJA SEJMOWA TV

 
• POLSKA
 
PIERWSZY DZIEŃ 2. POSIEDZENIA SEJMU PIERWSZEGO DNIA 2. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE PRACOWALI M.IN. NAD OBYWATELSKIM PROJEKTEM ZAKŁADAJĄCYM ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU SAMORZĄDÓW W PIT. IZBA PRZYJĘŁA TEŻ NOWELIZACJĘ USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

PIERWSZY DZIEŃ 2. POSIEDZENIA SEJMU


PIERWSZEGO DNIA 2. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE PRACOWALI M.IN. NAD OBYWATELSKIM PROJEKTEM ZAKŁADAJĄCYM ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU SAMORZĄDÓW W PIT. IZBA PRZYJĘŁA TEŻ NOWELIZACJĘ USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wprowadza ona zmiany w opodatkowaniu odpraw i odszkodowań dla kierujących spółkami Skarbu Państwa. Odprawy oraz odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji, których wysokość przekracza zaproponowane w nowelizacji limity, zostaną opodatkowane zryczałtowanym 70-procentowym podatkiem. Jeśli odprawa z tytułu m.in. rozwiązania przed terminem umowy o pracę lub świadczenie usług zarządzania przekroczy trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia osoby zwalnianej, to 70-procentowy podatek będzie odprowadzony od nadwyżki. Nowe przepisy są zbieżne z regulacjami ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tzw. ustawy kominowej), która zakazuje przyznawania wyższych odpraw. Drugie z nowych rozwiązań dotyczy odszkodowań przyznawanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji. W tym przypadku 70-procentowym podatkiem ma być obciążona ta część odszkodowania, która przekracza wysokość 6-miesięcznego wynagrodzenia tej osoby. Zmiany te obejmą spółki, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne państwowe lub komunalne osoby prawne dysponują większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu. Podatek przewidziany nowelizacją obejmie dochody uzyskane od 1 stycznia 2016 r. Teraz nad ustawą będzie pracował Senat.

Izba wprowadziła też zmiany w Regulaminie Sejmu. Chodzi o zwiększenie z trzech do pięciu liczby projektów uchwał, które Komisja Kultury i Środków Przekazu może przedstawić Sejmowi w sprawie ustanowienia danego roku rokiem osoby albo wydarzenia. Zmiana dotyczy art. 33a Regulaminu Sejmu. Ponadto posłowie wprowadzili zmianę w art. 30 Regulaminu – dotyczącym procedury wyboru lub powoływania przez Sejm poszczególnych osób na stanowiska państwowe. Odnosi się ona do terminu składania wniosków z kandydatami.

Sejm wybrał posłów – członków Krajowej Rady Sądownictwa. Zostali nimi posłowie: Borys Budka, Krystyna Pawłowicz, Stanisław Piotrowicz i Tomasz Rzymkowski. Izba wybrała też swoich przedstawicieli do Krajowej Rady Prokuratury. Są to posłowie: Barbara Chrobak, Arkadiusz Myrcha, Piotr Pszczółkowski i Małgorzata Ewa Wassermann.

Ponadto posłowie podjęli uchwały w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwał Sejmu VII kadencji z 8 października 2015 r., w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego opublikowanych w Monitorze Polskim z 23 października 2015 r. poz. 1038-1042.

Sejm wprowadził również zmiany w składach komisji sejmowych (druk nr 37).

W drodze głosowania posłowie zdecydowali o odrzuceniu w pierwszym czytaniu poselskiego projektu zmian w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 23) autorstwa KP PSL. Zakładał on m.in. możliwość przejścia na emeryturę po 40 latach pracy, jeśli w tym okresie składka emerytalna była odprowadzana co najmniej od minimalnego wynagrodzenia.

Pierwszego dnia obrad Sejm rozpoczął też prace nad obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 24). Jego istotą są zmiany w udziale samorządów we wpływach z PIT. Według wnioskodawców celem ustawy jest częściowe wyrównanie dochodów samorządów zmniejszonych na skutek zmian w prawie, które nakładały na samorządy obowiązki i zadania bez zapewnienia finansowania ich realizacji. Autorzy projektu wskazują, że z powodu tych zmian gminy, powiaty i województwa tracą co najmniej 8 mld zł w skali roku. W związku z tym proponują zwiększenie ich udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W przypadku gmin byłby to wzrost z 39,34 do 48,78 proc., powiatów - z 10,25 do 13,03 proc., a województw - z 1,60 do 2,03 proc. Projekt nowelizacji wprowadza też tzw. subwencję ekologiczną dla gmin, na terenie których znajdują się m.in. parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe oraz obszary chronionego krajobrazu. Kwota subwencji obliczana byłaby na podstawie wzoru zawartego w projekcie ustawy i wypłacana w 12 miesięcznych ratach. Uprawnione gminy miałyby pełną swobodę jej wydatkowania. Projekt wpłynął do Sejmu 27 września 2012 r. Ponieważ postępowanie ustawodawcze nie zostało zakończone w trakcie VII kadencji Sejmu, marszałek Sejmu zarządził jego ponowne drukowanie. Projekt uzasadnił przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Andrzej Porawski. Projekt trafił do dalszych prac w Komisjach: Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Finansów Publicznych.

Zdjęcia: Rafał Zambrzycki.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SEJM OBRADY POSŁOWIE POSIEDZENIE POSIEDZENIA NA ŻYWO SEJMU TELEWIZJA SEJMOWA

 
• POLSKA
 
DRUGI DZIEŃ 1. POSIEDZENIA SEJMU – POSŁOWIE ZAKOŃCZYLI OBRADY ZGODNIE Z REKOMENDACJĄ POWOŁANEJ DZIŚ KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO ROZPATRZENIA ZMIAN W REGULAMINIE SEJMU, POSŁOWIE ZDECYDOWALI M.IN. O ZMIANIE ZAKRESU PRAC NIEKTÓRYCH STAŁYCH KOMISJI SEJMOWYCH. NIE ZMIENIONO ICH LICZBY – NADAL BĘDZIE ICH 29

DRUGI DZIEŃ 1. POSIEDZENIA SEJMU – POSŁOWIE ZAKOŃCZYLI OBRADY


ZGODNIE Z REKOMENDACJĄ POWOŁANEJ DZIŚ KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO ROZPATRZENIA ZMIAN W REGULAMINIE SEJMU, POSŁOWIE ZDECYDOWALI M.IN. O ZMIANIE ZAKRESU PRAC NIEKTÓRYCH STAŁYCH KOMISJI SEJMOWYCH. NIE ZMIENIONO ICH LICZBY – NADAL BĘDZIE ICH 29

W podjętej dziś uchwale Izba rozstrzygnęła, że Komisja Administracji i Cyfryzacji zostanie przekształcona w Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych. Sprawy dotyczące cyfryzacji zostaną przeniesione do dotychczas istniejącej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, a Komisja Spraw Wewnętrznych zostanie zniesiona.

Rozszerzone zostaną kompetencje Komisji Gospodarki, która przekształci się w Komisję Gospodarki i Rozwoju. Powstanie też nowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Natomiast do zadań Komisji Skarbu Państwa zostaną dodane sprawy z zakresu polityki energetycznej.

Zgodnie ze zmianami w Sejmie VIII kadencji będą pracować następujące komisje stałe:

 • Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
 • Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa
 • Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
 • Komisja do Spraw Petycji
 • Komisja do Spraw Służb Specjalnych
 • Komisja do Spraw Unii Europejskiej
 • Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
 • Komisja Etyki Poselskiej
 • Komisja Finansów Publicznych
 • Komisja Gospodarki i Rozwoju
 • Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 • Komisja Infrastruktury
 • Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
 • Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
 • Komisja Kultury i Środków Przekazu
 • Komisja Łączności z Polakami za Granicą
 • Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych
 • Komisja Obrony Narodowej
 • Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
 • Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej
 • Komisja Polityki Senioralnej
 • Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
 • Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich
 • Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
 • Komisja Spraw Zagranicznych
 • Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
 • Komisja Ustawodawcza
 • Komisja Zdrowia

Poza tym posłowie zdecydowali, że w Komisji do Spraw Służb Specjalnych będzie zasiadało nie więcej niż 7 posłów, a jej prezydium będzie miało charakter stały.

Ponadto w drugim dniu inauguracyjnego posiedzenia Sejmu VIII kadencji ślubowanie poselskie złożył Zbigniew Ziobro.

Decyzją marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego obrady będą kontynuowane 16 listopada, od godz. 18.00.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego
 
• POLSKA
 
1. POSIEDZENIE SENATU – DRUGI DZIEŃ WIECZOREM 13 LISTOPADA 2015 R. ZAKOŃCZYŁO SIĘ INAUGURACYJNE, DWUDNIOWE POSIEDZENIE SENATU. NA PIERWSZYM POSIEDZENIU IX KADENCJI SENAT POWOŁAŁ MARSZAŁKA SENATU, KTÓRYM ZOSTAŁ STANISŁAW KARCZEWSKI, WICEMARSZAŁKÓW I SEKRETARZY. IZBA ZMIENIŁA SWÓJ REGULAMIN I PODJĘŁA UCHWAŁY: W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SENACKICH ORAZ WYBORU PRZEWODNICZĄCYCH TYCH KOMISJI. KOLEJNE POSIEDZENIE SENATU ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 18 - 19 LISTOPADA BR

1. POSIEDZENIE SENATU – DRUGI DZIEŃ


WIECZOREM 13 LISTOPADA 2015 R. ZAKOŃCZYŁO SIĘ INAUGURACYJNE, DWUDNIOWE POSIEDZENIE SENATU. NA PIERWSZYM POSIEDZENIU IX KADENCJI SENAT POWOŁAŁ MARSZAŁKA SENATU, KTÓRYM ZOSTAŁ STANISŁAW KARCZEWSKI, WICEMARSZAŁKÓW I SEKRETARZY. IZBA ZMIENIŁA SWÓJ REGULAMIN I PODJĘŁA UCHWAŁY: W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SENACKICH ORAZ WYBORU PRZEWODNICZĄCYCH TYCH KOMISJI. KOLEJNE POSIEDZENIE SENATU ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 18 - 19 LISTOPADA BR

Drugiego dnia posiedzenia Izba zdecydowała jednogłośnie, że połączone zostają dotychczasowe komisje: Spraw Zagranicznych i Spraw Unii Europejskiej i powstała Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Natomiast z dotychczasowej Komisji Gospodarki Narodowej zostały wydzielone kwestie związane z gospodarką przestrzenną, budownictwem, transportem, łącznością i powstała Komisja Infrastruktury. Komisja Gospodarki Narodowej natomiast będzie nosiła nazwę - Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Oznacza to, że w Senacie IX kadencji jest 16 komisji stałych, tak jak do tej pory.

Nowo powołane komisje i ich przewodniczący to:

 • Komisja Budżetu i Finansów Publicznych – przewodniczący Grzegorz Bierecki
 • Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności – przewodniczący Andrzej Stanisławek
 • Komisja Infrastruktury – przewodniczący Stanisław Kogut
 • Komisja Kultury i Środków Przekazu – przewodniczący Jerzy Fedorowicz
 • Komisja Nauki, Edukacji i Sportu – przewodniczący Kazimierz Wiatr
 • Komisja Obrony Narodowej – przewodniczący Jarosław Rusiecki
 • Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji – przewodniczący Michał Seweryński
 • Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich – przewodniczący Sławomir Rybicki ( komisja i jej przewodniczący zostali powołani pierwszego dnia obrad)
 • Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej – przewodniczący Jarosław Duda
 • Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – przewodniczący Jerzy Chróścikowski
 • Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej – przewodniczący Piotr Zientarski
 • Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą – przewodnicząca Janina Sagatowska
 • Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej – przewodniczący Marek Rocki
 • Komisja Środowiska – przewodniczący Zdzisław Pupa
 • Komisja Ustawodawcza – przewodniczący Bohdan Paszkowski
 • Komisja Zdrowia – przewodniczący Waldemar Kraska

Pierwszego dnia Izba wybrała marszałka Senatu, którym został senator Stanisław Karczewski oraz czterech wicemarszałków: Adama Bielana, Grzegorza Czeleja, Marię Koc (reprezentujących Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość) oraz Bogdana Borusewicza (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska).

Senat powołał na sekretarzy: Rafała Ambrozika, Roberta Dowhana, Arkadiusza Grabowskiego, Łukasza Mikołajczyka, Marka Pęka, Waldemara Sługockiego, Aleksandra Szweda, Jerzego Wcisłę.

Pierwsze posiedzenie Senatu IX kadencji zwołał i otworzył prezydent Andrzej Duda. Powiedział on, że Senat jest w istotnym aspekcie symbolem wolnej i niepodległej Polski. Obrady inauguracyjne poprowadził marszałek senior Michał Seweryński.

Zdjęcia: Dorota Gawin.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego
 
• POLSKA
 
1. POSIEDZENIE SENATU 12 LISTOPADA 2015 R. SENAT ZEBRAŁ SIĘ NA PIERWSZYM POSIEDZENIU IX KADENCJI. POSIEDZENIE TO ZWOŁAŁ I OTWORZYŁ PREZYDENT ANDRZEJ DUDA. POWIEDZIAŁ ON, ŻE SENAT JEST W ISTOTNYM ASPEKCIE SYMBOLEM WOLNEJ I NIEPODLEGŁEJ POLSKI. OBRADY INAUGURACYJNE POPROWADZIŁ MARSZAŁEK SENIOR MICHAŁ SEWERYŃSKI. MARSZAŁKIEM SENATU ZOSTAŁ WYBRANY STANISŁAW KARCZEWSKI

1. POSIEDZENIE SENATU


12 LISTOPADA 2015 R. SENAT ZEBRAŁ SIĘ NA PIERWSZYM POSIEDZENIU IX KADENCJI. POSIEDZENIE TO ZWOŁAŁ I OTWORZYŁ PREZYDENT ANDRZEJ DUDA. POWIEDZIAŁ ON, ŻE SENAT JEST W ISTOTNYM ASPEKCIE SYMBOLEM WOLNEJ I NIEPODLEGŁEJ POLSKI. OBRADY INAUGURACYJNE POPROWADZIŁ MARSZAŁEK SENIOR MICHAŁ SEWERYŃSKI. MARSZAŁKIEM SENATU ZOSTAŁ WYBRANY STANISŁAW KARCZEWSKI

W swym wystąpieniu prezydent Duda przypomniał, że Senat jest jedną z najstarszych instytucji ustrojowych w państwie polskim. "Ale zarazem na przestrzeni dziejów było tak, że ilekroć byliśmy napadani, ilekroć nie byliśmy państwem prawdziwie wolnym, niepodległym suwerennym, tyle razy w tym właśnie czasie Senat był likwidowany" - mówił. Prezydent podkreślił, że głównym zadaniem Senatu jako izby bardzo poważnej refleksji jest poprawiać to, czego nie udało się zrobić w Sejmie, i że jest to rola niezwykle doniosła. Dlatego poprosił o merytoryczną pracę nad ustawami. "Moim obowiązkiem jest wziąć do ręki długopis po przeczytaniu ustawy i po jej analizie dokonać wyboru, co dalej z ustawą zrobię" – mówił Andrzej Duda. Dlatego, jak podkreślił, "niezwykle ważna jest jakość tej ustawy, także jakość od strony prawnej, by nie było ustaw, które rodzą wątpliwości co do zgodności z konstytucją, także wątpliwości prezydenta co do tego, czy są to rzeczywiście ustawy sprzyjające dobremu rozwojowi Rzeczypospolitej i polskiego społeczeństwa". Prezydent Duda wyraził też życzenie, aby Senat zintensyfikował współpracę z Polonią i Polakami za granicą. Apelował o współpracę z utworzonym w Kancelarii Prezydenta Biurem ds. Kontaktów z Polakami za granicą nadzorowanym przez prezydenckiego ministra Adama Kwiatkowskiego.

Prezydent podziękował Polakom za udział w wyborach, które są "najważniejszym aktem w demokracji", oraz Państwowej Komisji Wyborczej za sprawne przeprowadzenie wyborów i ogłoszenie ich wyników, co „przywraca wielu ludziom wiarę w to, że demokracja w Polsce jest prawdziwa". "Myślę, że na dojrzałą już w zasadzie demokrację w naszym kraju wskazuje także wynik tych wyborów; wynik niespodziewany, który odwrócił scenę polityczną, także tutaj w Senacie. Dziś jedno ugrupowanie, PiS i Zjednoczona Prawica, zdobyły większość i Sejmie i w Senacie, większość samodzielną pozwalającą na przyjęcie każdej uchwały" - powiedział prezydent. Podkreślił, że na politykach spoczywa wielka odpowiedzialność za to, czy umowa ze społeczeństwem, która została w czasie kampanii wyborczej podjęta, zostanie zrealizowana.

Inauguracyjne obrady Izby poprowadził marszałek senior Michał Seweryński. Prezydent RP na marszałka seniora wyznaczył senator Barbarę Borys-Damięcką. Jednak ze względu na stan zdrowia nie mogła ona przewodniczyć posiedzeniu. W związku z tym obowiązki marszałka seniora pełnił senator Seweryński. Wyraził on opinię, że mimo tego, iż Senat ma mocną pozycję ustrojową, w odpowiednim czasie trzeba będzie rozważyć "optymalizację jego kompetencji jako organu stojącego na straży demokracji, praw obywatelskich i sprawnego funkcjonowania państwa”. Michał Seweryński zaznaczył, że podjęcie debaty w tej sprawie "jest wyzwaniem, z którym w stosownym czasie powinniśmy być gotowi się zmierzyć". Oświadczył też, że w interesie Polski leży podjęcie starań o powrót spraw polonijnych do kompetencji Senatu w pełnym zakresie i o to, by środki na ten cel były adekwatne do jego politycznej rangi. Przypomniał, że wśród zadań Senatu jest sprawowanie opieki nad Polakami i Polonią na obczyźnie, a zwłaszcza "udzielenie jej moralnego i materialnego wsparcia w podtrzymywaniu polskości i więzów z krajem ojczystym". "W minionej kadencji Senat podejmował różne przedsięwzięcia służące temu celowi, pomimo wprowadzonych pewnych ograniczeń" – przypomniał.

Marszałek senior złożył ślubowanie oraz powołał spośród najmłodszych wiekiem senatorów trzech sekretarzy pierwszego posiedzenia. Przy ich pomocy odebrał ślubowanie od senatorów obecnych na posiedzeniu. Senatorowie po odczytaniu roty ślubowania wstawali i wypowiadali słowo „ślubuję”, dodawali też słowa: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Następnie został przeprowadzony wybór marszałka Senatu, którym został Stanisław Karczewski. W tajnym głosowaniu oddano 97 głosów, w tym ważnych było 95. Większość bezwzględna konieczna do dokonania wyboru wynosiła 48 głosów. Za powierzeniem Karczewskiemu funkcji marszałka Senatu opowiedziało się 93 senatorów, 1 był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Nowo wybrany marszałek złożył oświadczenie o przyjęciu funkcji i przejął przewodnictwo obrad od marszałka seniora.

Kolejnym punktem porządku obrad pierwszego posiedzenia były wybory wicemarszałków Senatu. Zostali nimi Adam Bielan, Grzegorz Czelej, Maria Koc (reprezentujący Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość) oraz Bogdan Borusewicz (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska). W głosowaniu tajnym uzyskali oni odpowiednio: Bielan – 70 głosów, Czelej - 86, Koc – 78 i Borusewicz – 72. Wszyscy wicemarszałkowie mają doświadczenie parlamentarne. Grzegorz Czelej był senatorem VII i VIII kadencji Senatu, przewodniczącym senackiej komisji kultury i środków przekazu. Maria Koc była senatorem VIII kadencji. Adam Bielan był posłem na Sejm III i IV kadencji, posłem do Parlamentu Europejskiego VI i VII kadencji, w latach 2007–2009 wiceprzewodniczącym PE. Bogdan Borusewicz był senatorem i marszałkiem Senatu VI ,VII i VIII kadencji, a także posłem I, II i III kadencji.

Następnie uzupełniony został porządek posiedzenia o powołanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich i wybór jej przewodniczącego, drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu, powołanie stałych komisji senackich i wybór ich przewodniczących. W czwartek Senat powołał Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich i wybrał senatora Sławomira Rybickiego na jej przewodniczącego. Pozostałe punkty zostaną rozpatrzone w piątek. Izba wznowi obrady o godz. 10.00.

Na pierwsze posiedzenie IX kadencji do Senatu przybyli m.in. marszałkowie Senatu poprzednich kadencji Alicja Grześkowiak i Longin Pastusiak, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, marszałek senior Sejmu Kornel Morawiecki, nuncjusz papieski i dziekan korpusu dyplomatycznego Celestino Migliore, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, organów państwowych takich jak NIK, RPO, RPD, prezesi sądów i trybunałów.

W wyborach do Senatu 25 października Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 61 mandatów, Platforma Obywatelska - 34 mandaty a Polskie Stronnictwo Ludowe - jeden mandat. W Senacie zasiądzie też czworo senatorów niezależnych.

Zdjęcia: Michał Józefaciuk.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SENAT OBRADY PIERWSZE I WYSTĄPIENIE PREZYDENTA ANDRZEJA DUDA DUDY PODZIĘKOWANIE WYBORY MARSZAŁEK SENATU SENIOR ŚLUBOWANIE WYBORY WICEMARSZAŁEK KOMISJA REGULAMINOWA ETYKI I SPRAW SENATORSKICH ZMIANA REGULAMINU SENATU STAŁE KOMISJE SENACKIE

 
 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ POSIEDZENIA ROZPOCZYNAJĄCEGO VIII KADENCJĘ SEJMU


ŚLUBOWANIE POSELSKIE, WYBÓR CZŁONKÓW PREZYDIUM SEJMU ORAZ DYMISJA RZĄDU TO GŁÓWNE PUNKTY DZISIEJSZEGO INAUGURACYJNEGO POSIEDZENIA SEJMU. IZBA WYSŁUCHAŁA TEŻ WYSTĄPIENIA PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY


Zgodnie z art. 104 Konstytucji posłowie, wybrani do Sejmu w wyborach parlamentarnych 25 października br., złożyli ślubowanie. Od tej pory mogą sprawować mandat poselski.Po ślubowaniu, przed pełnoprawnymi posłami, premier Ewa Kopacz złożyła dymisję swojego Gabinetu. Obowiązek podania rządu do dymisji na pierwszym posiedzeniu Sejmu nakłada na prezesa Rady Ministrów art. 162 Konstytucji.Nowi posłowie przeprowadzili też pierwsze kluczowe głosowania...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

POSIEDZENIE SEJMU PIERWSZE 1 ŚLUBOWANIE POSELSKIE WYBÓR CZŁONKÓW PREZYDIUM SEJMU DYMISJA RZĄDU WYSTĄPIENIE PREZYDENTA ANDRZEJ DUDA MANDAT POSELSKI EWA KOPACZ DYMISJA GŁOSOWANIA WICEMARSZAŁEK TRYBUNAŁ STANU KONWENT SENIORÓW

 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 102. POSIEDZENIE SEJMU – OSTATNIE W VII KADENCJI


DZIŚ SEJM ZEBRAŁ SIĘ PO RAZ OSTATNI W VII KADENCJI. OTWIERAJĄC OBRADY, MARSZAŁEK SEJMU MAŁGORZATA KIDAWA-BŁOŃSKA PODZIĘKOWAŁA SWOIM POPRZEDNIKOM: EWIE KOPACZ I RADOSŁAWOWI SIKORSKIEMU ORAZ WSZYSTKIM POSŁOM ZA WSPÓŁPRACĘ. IZBA UCZCIŁA TAKŻE MINUTĄ CISZY PAMIĘĆ DWOJGA PRZEDSTAWICIELI SEJMU: KONSTANTEGO MIODOWICZA I KRYSTYNY POŚLEDNIEJ, KTÓRZY ZMARLI PODCZAS TEJ KADENCJI. W OSTATNIM DNIU 102. POSIEDZENIA SEJM ZAKOŃCZYŁ PARLAMENTARNE PRACE NAD KILKUNASTOMA USTAWAMI. TO M.IN. ROZWIĄZANIA POPRAWIAJĄCE SYTUACJĘ KLIENTÓW INSTYTUCJI FINANSOWYCH. CHODZI O WSPARCIE DLA KREDYTOBIORCÓW, KTÓRZY NIE MOGĄ UDŹWIGNĄĆ CIĘŻARU KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH, ZRÓWNANIE POZYCJI DŁUŻNIKÓW BANKÓW Z WIERZYCIELAMI DZIĘKI ZNIESIENIU BANKOWEGO TYTUŁU EGZEKUCYJNEGO (BTE), A TAKŻE ŁATWIEJSZY DOSTĘP DO NALEŻNYCH SPADKOBIERCOM PIENIĘDZY NA TZW. MARTWYCH KONTACH. WŚRÓD SFINALIZOWANYCH DZIŚ PRZEZ SEJM REGULACJI SĄ TAKŻE USTAWY KORZYSTNE DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH – O REWITALIZACJI ORAZ O ZWIĄZKACH METROPOLITALNYCH


Ustawa likwidująca BTE do prezydentaPosłowie ustalili ostateczne brzmienie nowelizacji Prawa bankowego oraz niektórych innych ustaw, która znosi bankowy tytuł egzekucyjny (BTE). Ma ona poprawić sytuację klientów banków. BTE to wystawiany przez bank dokument uprawniający do egzekucji komorniczej majątku dłużnika (np. kredytobiorcy), który nie wywiązuje się z umowy. Warunkiem wszczęcia egzekucji jest nadanie BTE klauzuli wykonalności przez sąd...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   
 
• POLSKA
 

PIERWSZY DZIEŃ 102. POSIEDZENIA SEJMU


SEJM WYBRAŁ DZIŚ PIĘCIU SĘDZIÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO ANDRZEJA JAKUBECKIEGO, ROMANA HAUSERA, BRONISŁAWA SITEKA, ANDRZEJA JANA SOKALAKA I KRZYSZTOFA ŚLEBZAKA. ZAKOŃCZYŁ TEŻ PARLAMENTARNE PRACE M.IN. NAD USTAWĄ O ZWIĄZKACH METROPOLITALNYCH, O REWITALIZACJI, A TAKŻE REGULACJAMI LIKWIDUJĄCYMI BANKOWY TYTUŁ EGZEKUCYJNY. POSŁOWIE ZAPOZNALI SIĘ TEŻ Z KILKOMA RZĄDOWYMI RAPORTAMI, M.IN. Z DOKUMENTEM PODSUMOWUJĄCYM STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH W 2014 R.


Innym rządowym raportem rozpatrywanym przez Sejm było sprawozdanie ministra zdrowia z realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w 2014 r. oraz z przyjętym przez Radę Ministrów Harmonogramem zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2014 i w roku 2015. Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych jest realizowany od l stycznia 2006 r...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   
 
• POLSKA
 

ROZPOCZĘŁO SIĘ 102. POSIEDZENIE SEJMU – OSTATNIE W VII KADENCJI


W PORZĄDKU OBRAD JEST ZAKOŃCZENIE PARLAMENTARNYCH PRAC NAD KILKUNASTOMA USTAWAMI. POSŁOWIE ROZPATRZĄ M.IN. POPRAWKI SENATU DO USTAWY WSPIERAJĄCEJ KREDYTOBIORCÓW W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ, USTAWY O ZWIĄZKACH METROPOLITALNYCH ORAZ PRZEPISÓW UŁATWIAJĄCYCH SPADKOBIERCOM DOSTĘP DO RACHUNKÓW OSÓB ZMARŁYCH. SEJM MA TAKŻE GŁOSOWAĆ NAD POWOŁANIEM PIĘCIU NOWYCH SĘDZIÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO. IZBA ROZPATRZY RÓWNIEŻ KILKA RZĄDOWYCH I MINISTERIALNYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH M.IN. BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH W 2014 ROKU. POSIEDZENIE ROZPOCZNIE SIĘ OD ROZSTRZYGNIĘCIA PRZEZ SEJM, CZY DO PORZĄDKU OBRAD ZOSTANĄ WŁĄCZONE INFORMACJE PREZESA RADY MINISTRÓW DOTYCZĄCE PROCESU PRYWATYZACJI SPÓŁKI PKP ENERGETYKA S.A ORAZ PLANOWANEJ SPRZEDAŻY PAKIETÓW AKCJI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ S.A, POLSKIEJ GRUPY ENERGETYCZNEJ S.A I PKO BANKU POLSKIEGO S.A.


Sprawozdanie ministra zdrowia z realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w 2014 r.Podczas 102. posiedzenia Sejmu posłowie zapoznają się z tym dokumentem oraz z przyjętym przez Radę Ministrów Harmonogramem zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2014 i w roku 2015. Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych jest realizowany od l stycznia 2006 r...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SPRAWOZDANIE MINISTRA ZDROWIA Z REALIZACJI NARODOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH INFORMACJA MINISTRA ŚRODOWISKA O REALIZACJI PROGRAMU BUDOWY ZBIORNIKA WODNEGO ŚWINNA PORĘBA W LATACH 2006-2015 RZĄDOWA INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ PROGRAMU DLA ODRY–2006 INFORMACJA O RZĄDOWYCH DZIAŁANIACH NA RZECZ URZECZYWISTNIENIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM LIKWIDACJA BANKOWEGO TYTUŁU EGZEKUCYJNEGO POLSKA WDRAŻA UNIJNE ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW FIRM POWIĄZANYCH KAPITAŁOWO Z SIEDZIBAMI W RÓŻNYCH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH SPADKOBIERCY BĘDĄ MIELI ŁATWIEJSZY DOSTĘP DO ŚRODKÓW NA TZW. RACHUNKACH UŚPIONYCH PAŃSTWO WESPRZE POSIADACZY KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH W SPŁACIE RAT ZASADA WZAJEMNOŚCI W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI O RACHUNKACH I DOCHODACH OBYWATELI POLSKICH I AMERYKAŃSKICH UJEDNOLICENIE I UPROSZCZENIE SYSTEMU NALICZANIA ODSETEK W OBROCIE CYWILNOPRAWNYM ODNOWA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ INFRASTRUKTURALNIE ZWIĄZKI METROPOLITALNE NOWĄ FORMĄ WSPÓŁPRACY GMIN I POWIATÓW NOWE REGULACJE DOTYCZĄCE UDOSTĘPNIANIA I STOSOWANIA PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH WZMOCNIENIE PRZEPISÓW KARNYCH DOTYCZĄCYCH FINANSOWANIA TERRORYZMU OGRANICZENIA W SPRZEDAŻY LASÓW NALEŻĄCYCH DO SKARBU PAŃSTWA ZMIANY DOTYCZĄCE WYDAWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH INWESTYCJI PRZEPISY WPROWADZAJĄCE KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ OPIEKI ZDROWOTNEJ W TYM PLATFORMĘ E-ZDROWIE

 
• POLSKA
 

100. POSIEDZENIE SEJMU - TRWA DEBATA NA TEMAT PROBLEMU MIGRACJI W EUROPIE


DZIŚ W SEJMIE POSŁOWIE WYSŁUCHALI INFORMACJI PREZESA RADY MINISTRÓW NA TEMAT KRYZYSU MIGRACYJNEGO W EUROPIE I JEGO REPERKUSJI DLA POLSKI. SZEFOWA RZĄDU EWA KOPACZ PRZEDSTAWIŁA POSŁOM AKTUALNĄ SYTUACJĘ DOTYCZĄCĄ PRZYJMOWANIA IMIGRANTÓW NA NASZYM KONTYNENCIE. W IMIENIU RZĄDU WYSTĄPILI TAKŻE MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH GRZEGORZ SCHETYNA, MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH TERESA PIOTROWSKA ORAZ WICESZEF MSZ DS. EUROPEJSKICH RAFAŁ TRZASKOWSKI.


W dyskusji nad informacją swoje stanowiska zaprezentowały poszczególne frakcje. Posłowie mieli też możliwość zadawania pytań. Podczas debaty zgłoszono wnioski o odrzucenie informacji. Sejm rozpatrzy je w głosowaniach.Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

IMIGRANT IMIGRANCI EMIGRANT EMIGRANCI DEBATA SEJM POSIEDZENIE SEJMU VIDEO WIDEO

 
• POLSKA
 

ROZMOWY MARSZAŁEK SEJMU Z SZEFEM PARLAMENTU SZWECJI


W CZWARTEK, 17 WRZEŚNIA MARSZAŁEK SEJMU MAŁGORZATA KIDAWA-BŁOŃSKA BĘDZIE ROZMAWIAĆ Z PRZEWODNICZĄCYM SZWEDZKIEGO RIKSDAGU URBANEM AHLINEM. PLANOWANE TEMATY SPOTKANIA TO M.IN. ROZWÓJ WSPÓŁPRACY DWUSTRONNEJ ORAZ REGIONALNEJ, W TYM W RAMACH RADY PAŃSTW MORZA BAŁTYCKIEGO. POLITYCY MAJĄ PORUSZYĆ MOŻLIWOŚCI POGŁĘBIENIA POLSKO-SZWEDZKIEGO STRATEGICZNEGO PARTNERSTWA, KTÓREGO ISTOTNYM ELEMENTEM SĄ RELACJE MIĘDZY PARLAMENTAMI OBU KRAJÓW.


W ramach kontaktów parlamentarnych Polska i Szwecja współpracują m.in. na szczeblach przewodniczących Izb, komisji branżowych oraz grup bilateralnych (w tej kadencji od 2012 r. działa Polsko-Szwedzka Grupa Parlamentarna licząca teraz 21 posłów). Szczególne znaczenie ma także współpraca w formacie Polsko-Szwedzkiego Forum Parlamentarnego – ostatni raz parlamentarzyści z obu krajów obradowali w tej formule w 2012 r...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

POLSKA SZWECJA ROZMOWA ROZMOWY MAŁGORZATA KIDAWA-BŁOŃSKA URBAN AHLIN MARSZAŁEK SEJMU ROZWÓJ WSPÓŁPRACY DWUSTRONNEJ REGIONALNEJ WSPÓŁPRACA RADA PAŃSTW MORZA BAŁTYCKIEGO BEZPIECZEŃSTWO REGIONU UKRAINA KONFLIKT PREZYDENT ANDRZEJ DUDA MARSZAŁEK SENATU BOGDAN BORUSEWICZ MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH GRZEGORZ SCHETYNA

 
• POLSKA
 

KILLION MUNYAMA MORALNOŚĆ GODNA IV RP


PROJEKT POLITYCZNY IV RP ZAKŁADAŁ BUDOWANIE RZECZYPOSPOLITEJ OD NOWA. PRAWEJ, SPRAWIEDLIWEJ, PRZEZNACZONEJ DLA PRAWDZIWYCH POLAKÓW. ZASADNICZYM PROBLEMEM DLA STWORZENIA TEGO IDEALNEGO ŚWIATA OKAZALI SIĘ NIE POTRAFIĄCY SIĘ PODPORZĄDKOWAĆ TZW. NIE PRAWDZIWI POLACY. WROGOWIE, SZPIEDZY, AGENCI UKŁADU TRZYMAJĄCEGO WŁADZĘ ORAZ WSZYSCY, CI KTÓRYM NARZUCANY ŚWIATOPOGLĄD PO PROSTU NIE PASOWAŁ. BY WYELIMINOWAĆ ICH WPŁYWY IV RP ROZPOCZĘŁA BEZPARDONOWĄ WALKĘ, W KTÓREJ POLITYCZNA IDEA NIEJEDNOKROTNIE STAWAŁA PONAD PRAWEM. W MYŚL NAJLEPSZYCH SB-CKICH SZKÓŁ W KAŻDYM POTENCJALNIE KRYŁ SIĘ WRÓG. TRZEBA TYLKO BYŁO SKŁONIĆ GO DO UJAWNIENIA, SPROWOKOWAĆ I UJĄĆ. WRÓG BYŁ POTRZEBNY CHOĆBY I PO TO BY WIADOMO BYŁO KTO JEST SABOTAŻYSTĄ I PRZEZ KOGO NASZ KRAJ NIE PRZYPOMINA RAJU. PRAWO BYŁO RÓWNE DLA WSZYSTKICH I RÓWNIEJSZE DLA NIEKTÓRYCH. ZNACZĄCO ODSTAJĄCE OD MORALNOŚCI, KTÓRĄ MAM W SOBIE ZAKORZENIONĄ


Idea powrotu państwa równych i równiejszych musiała głęboko zakorzenić się w umysłach niektórych z pośród członków Prawa i Sprawiedliwości, którzy zaproponowali projekt IV RP...

   Killion Munyama - polityczna.tv[ więcej ]   

KILLION MUNYAMA FELIETON FELIETONY MORNALNOŚĆ RP ADAM HOFMAN PIS PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ IMMUNITET KONTROLA

 
• POLSKA
 

KILLION MUNYAMA STĄPANIE PO POLU MINOWYM


W UBIEGŁYM TYGODNIU NARODOWY BANK POLSKI OGŁOSIŁ PROGNOZY GOSPODARCZE DLA POLSKI. WEDŁUG ANALITYKÓW BANKU SYTUACJA JEST LEPSZA OD PIERWOTNYCH ZAŁOŻEŃ. W TYM ROKU POLSKA GOSPODARKA POWINNA WZROSNĄĆ O 3,6-3,7% PKB, BEZROBOCIE SYSTEMATYCZNIE SPADAĆ, A LICZBA MIEJSC PRACY W GOSPODARCE UTRZYMAĆ SIĘ NA HISTORYCZNIE WYSOKIM POZIOMIE. KOLEJNE LATA POWINNY PRZYNIEŚĆ PODOBNE WYNIKI CO NAPAWA OPTYMIZMEM, ALE CO W OBECNEJ SYTUACJI GEOPOLITYCZNEJ BĘDZIE WYCZYNEM GODNYM PRZEJŚCIA BEZ SZWANKU PRZEZ POLE MINOWE


Ukraina, Grecja i Chiny są bowiem największymi, aczkolwiek nie jedynymi zagadkami na tej drodze. Temat Ukrainy i Grecji obecnie obszernie opisywany jak tsunami może spustoszyć kruchy wzrost gospodarek Unii Europejskiej, niemniej to co obecnie obserwuje się w Chinach może zachwiać ekonomią całego globu. Druga po Stanach Zjednoczonych gospodarka od połowy czerwca przeżywa znaczne trudności związane ze znacznym spadkiem wartości akcji na tamtejszych giełdach...

   Killion Munyama - polityczna.tv[ więcej ]   

KILLION MUNYAMA FELIETON STĄPANIE PO POLU MINOWYM NARODOWY BANK POLSKI PROGNOZY GOSPODARCZE DLA POLSKI UKRAINA GRECJA CHINY PAPIERY WARTOŚCIOWE UNIA EUROPEJSKA

 
• POLSKA
 

KILLION MUNYAMA WSPOMNIENIE


ZARÓWNO DLA MNIE JAK I DLA WIELU POLAKÓW POSTAĆ DOKTORA JANA KULCZYKA BYŁA SYMBOLEM SUKCESU ORAZ TEGO, ŻE NAWET NAJBARDZIEJ AMBITNE CELE SĄ W ZASIĘGU RĘKI JEŚLI TYLKO Z MĄDRYM UPOREM SIĘ DO NICH DĄŻY. BYŁ SWOISTYM SYMBOLEM TRANSFORMACJI ORAZ BIZNESU BUDOWANEGO W OPARCIU O ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIE TYLKO NA SKALĘ POLSKI, ALE ŚWIATA. ZNAKOMICIE WYKSZTAŁCONY, CECHUJĄCY SIĘ NIEZWYKLE WYSOKĄ KULTURĄ OSOBISTĄ, A JEDNOCZEŚNIE NIESAMOWITĄ SKROMNOŚCIĄ W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE. ZNAŁEM GO OSOBIŚCIE, KILKAKROTNIE MIAŁEM OKAZJĘ SPOTKAĆ SIĘ Z NIM, CZY TO PRZY OKAZJI MISJI GOSPODARCZYCH, CZY TEŻ UCZESTNICTWA W RÓŻNEGO RODZAJU FORACH EKONOMICZNYCH. DAŁ SIĘ POZNAĆ JAKO NIEZWYKLE PRACOWITY I CO RZADKO SPOTYKANE NIEZWYKLE UPRZEJMY I JEŚLI TAK TO MOŻNA NAZWAĆ CIEPŁY CZŁOWIEK, KTÓREGO ZACHOWANIE W ŻADEN SPOSÓB NIE TRĄCIŁO WŁADCZOŚCIĄ ORAZ SWOISTĄ BUTĄ BARDZO CZĘSTO CECHUJĄCĄ OSOBY ZAMOŻNE. DLATEGO JEGO STRATA JEST DLA MNIE TYM BARDZIEJ BOLESNA A SYLWETKA, TYM BARDZIEJ WARTA PRZYBLIŻENIA NA ŁAMACH NINIEJSZEGO FELIETONU


Jan Kulczyk urodził się w 1950 r. w Bydgoszczy. Wykształcenie zdobywał na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na ówczesnej Akademii obecnie Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Uzyskał tytuł doktora prawa międzynarodowego. Pierwsze kroki w biznesie stawiał 1981 r. Transformacja gospodarcza przyniosła rozkwit dla jego zamierzeń...

   Killion Munyama - polityczna.tv[ więcej ]   

KILLION MUNYAMA FELIETON JAN KULCZYK WPOMNIENIE

 
• POLSKA
 

TRANSMISJA Z UROCZYSTOŚCI INAUGURACJI PREZYDENTA RP ANDRZEJA DUDY


OGLĄDAJ NA ŻYWO UROCZYSTOŚCI INAUGURACJI PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY. NA GODZ. 10 ZAPLANOWANO POSIEDZENIE ZGROMADZENIA NARODOWEGO, PRZED KTÓRYM ANDRZEJ DUDA ZŁOŻY PRZYSIĘGĘ


Oglądaj na żywo uroczystości inauguracji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Na godz. 10 zaplanowano posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, przed którym Andrzej Duda złoży przysięgę...

   PRESS - polityczna.tv[ więcej ]   

TRANSMISJA ZAPRZYSIĘŻENIE PREZYDENTA ANDRZEJ DUDA NA ŻYWO LIVE

 
 
RADIO ETNA. To nowo powstała, a zarazem dalej rozwijająca się stacja radiowa, działająca w internecie. Obecnie nadaje w trybie on-line, lecz w dalszej fazie rozwoju będzie również transmitowała swój sygnał na żywo, przy zachowaniu dotychczasowej i stale powiększanej bazy utworów z całego Świata. W naszej bazie znajdują się unikatowe i bardzo unikatowe utwory, które ukazały się w nakładzie kilkuset sztuk płyt CD, a płyty te osiągają zawrotne ceny. U nas na pewno usłyszysz coś nowego, coś czego Twe uszy nie słyszały wcześniej.
Do usłyszenia na www.RadioEtna.com!
 RADIO ETNTA ROCK MUSIC
EM-Dom Nieruchomości 
EM-Dom.eu firma, która zajmuje się kompleksową obsługą w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości. Naszym priorytetem jest zadowolenie klienta.

Mamy w swojej ofercie przede wszystkim "mieszkania pod klucz". Współpracujemy bezpośrednio z developerami, pozyskujemy konkretne inwestycje, mamy konkurencyjne ceny. Oferujemy pakiety wykończeń, obsługę kredytową jak i możliwość projektu wymarzonego mieszkania. Działamy także na indywidualne zlecenie - od etapu poszukiwań, przeprowadzamy naszych klientów przez proces zakupu czy sprzedaży. W naszej ofercie znajdą Państwo: Mieszkania, Segmenty, Domy, Działki z Warszawy i okolic.
Wieloletnie doświadczenie w filmowaniu pozwoliło nam na wypracowanie wysokich standardów, których przestrzegamy podczas realizacji zdjęć. Siłą naszej firmy są ludzie, z bogatym dorobkiem w wideofilmowaniu, mogący poszczycić się dyplomami uczelni filmowych, jak również bogatym portfolio zawodowym zdobytym na planach zdjęciowych polskich i zagranicznych produkcji. Nasza oferta to wideofilmowanie wydarzeń codziennie nas otaczających, takich jak imprezy kulturalne, konferencje czy szkolenia.

Wszystkie nagrania realizowane są za pośrednictwem profesjonalnego sprzętu filmowego z zachowaniem wszystkich kanonów sztuki filmowej.

Profesjonalny montaż oraz szybka realizacja spowodowały, iż zaufały nam dziesiątki firm, czego potwierdzeniem są otrzymane referencje.
 MPG Media Project Group


film-hd.pl
CatMyWeb 
CatMyWeb - Internetowy Katalog stron (witryn). Nowo powstały katalog stron internetowych CatMyWeb jest całkowicie darmowym narzędziem do katalogowania stron. Jego konstrukcja nawigacyjna odbiega znacznie od tradycyjnych katalogów, lecz konstrukcja techniczna zapewnia bardzo dobre indeksowanie wpisów przez wyszukiwarki. Dodając stronę do katalogu CatMyWeb na pewno zyskasz dodatkowych gości odwiedzających Twój serwis internetowy!
Firma Multum - Wypożyczalnia Samochodów, jest firmą świadczącą profesjonalne usługi wynajmu samochodów oraz transportowe na terenie Warszawy, a także całej Polski.

Profil naszej działalności obejmuje profesjonalne usługi transportu oraz wynajmu samochodów na terenie całego kraju. Powstaliśmy z potrzeby rynku i prężnie rozwijamy własną działalność. Postawiliśmy na oryginalność i nietuzinkowość, dziś z dumą przyznajemy, że to był bardzo dobry krok. To, co odróżnia nas od większości firm świadczących usługi wynajmu samochodów, to elastyczna i różnorodna oferta. Posiadamy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, busy oraz pojazdy nietypowe, zamawiane na specjalne okazje. Są to m.in. radiowozy, karawany czy więźniarki podnajmowane na użytek filmowych scen czy seriali. Nasza oferta bogata jest także w samochody luksusowe, limuzyny oraz typowo sportowe maszyny.
 MULTUM
 
ZAPRZYSIĘŻENIA ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA POLSKI - ZAPRZYSIĘŻENIA ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
ZAPRZYSIĘŻENIA ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA POLSKI
ZAPRZYSIĘŻENIA ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
74 POSIEDZENIE SENATU - 74 POSIEDZENIE SENATU CZĘŚĆ 2 
74 POSIEDZENIE SENATU
74 POSIEDZENIE SENATU CZĘŚĆ 2
47 POSIEDZENIE SENATU - 47 POSIEDZENIE SENATU CZĘŚĆ 3 
47 POSIEDZENIE SENATU
47 POSIEDZENIE SENATU CZĘŚĆ 3
 

ShortNews

 

PREZYDENT RP DESYGNUJE BEATĘ SZYDŁO NA PREZESA RADY MINISTRÓW

13 listopada 2015 roku (piątek) o godz. 13.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda desygnuje Beatę Szydło na Prezesa Rady Ministrów.

WIZYTA PREZYDENTA RP W REPUBLICE FRANCUSKIEJ

28 października 2015 roku (środa) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Paryżu.

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI ORGANIZACJI ROLNICZYCH

21 października 2015 roku (środa) o godz. 11.00 w Pałacu Prezydenckim Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Maciej Łopiński oraz Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski spotkają się z przedstawicielami organizacji rolniczych.

dodaj ShortNews'a
74 POSIEDZENIE SENATU - 74 POSIEDZENIE SENATU OBRADY CZĘŚĆ 2 
74 POSIEDZENIE SENATU
74 POSIEDZENIE SENATU OBRADY CZĘŚĆ 2
74 POSIEDZENIE SENATU RP - 74 POSIEDZENIE SENATU RP 2015-05-06 CZĘŚĆ 1 
74 POSIEDZENIE SENATU RP
74 POSIEDZENIE SENATU RP 2015-05-06 CZĘŚĆ 1
WYBORY PREZYDENCKIE - MARSZAŁEK SEJMU RADOSŁAW SIKORSKI OGŁASZA TERMIN WYBORÓW PREZYDENCKICH 
WYBORY PREZYDENCKIE
MARSZAŁEK SEJMU RADOSŁAW SIKORSKI OGŁASZA TERMIN WYBORÓW PREZYDENCKICH
ŁUKASZ DĄBEK ZARZUT ROZBOJU - ZARZUTY ROZBOJU Z UŻYCIEM NOŻA WOBEC ŁUKASZA DĄBKA SYNA STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO 
ŁUKASZ DĄBEK ZARZUT ROZBOJU
ZARZUTY ROZBOJU Z UŻYCIEM NOŻA WOBEC ŁUKASZA DĄBKA SYNA STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO
EXPOSE PREMIER EWY KOPACZ - EXPOSE NOWEJ PANI PREMIER EWY KOPACZ 
EXPOSE PREMIER EWY KOPACZ
EXPOSE NOWEJ PANI PREMIER EWY KOPACZ
KRYSTYNA PAWŁOWICZ -  
KRYSTYNA PAWŁOWICZ
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI - JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY 
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY
 
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA - 29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA 
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN - EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH 
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI - EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL - WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY 
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH - PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL 
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL
 

ShortNews

 

PREZYDENT RP NA ĆWICZENIU DRAGON-15

20 października 2015 roku (wtorek) o godz. 10.00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz, gdzie trwa największe w tym roku ćwiczenie Wojska Polskiego pk. Dragon-15.

PREZYDENT RP NA MSZY ŚWIĘTEJ Z OKAZJI 31. ROCZNICY ŚMIERCI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

19 października 2015 roku (poniedziałek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w Mszy Świętej z okazji 31. Rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki (Parafia Św. Stanisława Kostki, ul. kard. Stanisława Hozjusza 2).

SPOTKANIE PARY PREZYDENCKIEJ Z JURORAMI I FINALISTAMI KONKURSU IM. FRYDERYKA CHOPINA

17 października 2015 roku (sobota) o godz. 13.30 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką spotkają się z jurorami, finalistami, organizatorami XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.

PREZYDENT RP ZŁOŻY KWIATY PRZED KRZYŻEM PAPIESKIM

16 października 2015 roku (piątek) o godz. 11.00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży kwiaty przed Krzyżem Papieskim na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie w 37. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża.

BRIEFING PRASOWY MINISTER ANNY SURÓWKI-PASEK ORAZ DORADCY PREZYDENTA RP ZOFII ROMASZEWSKIEJ

15 października 2015 roku (czwartek) o godz. 11.30 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się briefing prasowy Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Anny Surówki-Pasek oraz Doradcy Prezydenta RP Zofii Romaszewskiej na temat porozumienia Kancelarii Prezydenta RP z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz funkcjonowania Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej.

SPOTKANIE PREZYDENTA RP Z MINISTREM SPRAW ZAGRANICZNYCH CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ

14 października 2015 roku (środa) o godz. 16.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda spotka się z Ministrem Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej Panem Wang Yi.

WIZYTA PREZYDENTA RP W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

15 października 2015 roku (czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odwiedzi województwo kujawsko-pomorskie.

dodaj ShortNews'a
TAGI videoTAGI video
  
DEBATA PJN PSL - WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL 
DEBATA PJN PSL
WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA - PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA
PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH - JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ 
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI - POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ 
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE - POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE
POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ
TAGI artykułyTAGI artykuły
  
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE - POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE
POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA - ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW 
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA
ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW
HAPPENING PIKIETA POD PZPN - HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI 
HAPPENING PIKIETA POD PZPN
HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE
TAGI ShortNewsTAGI ShortNews
 
- 70. briefing ceremonia debata debaty dla dzień forum gali gospodarki grupy i konkursu kultury listów maja małżonki małżonką minister ministra ministrów na narodów nominacji o obchodach odznaczeń oficjalna ogólnego okazji otwarciu para pary pawlak pawlaka pałac pałacu państw pod podpisze polsce polska polski posiedzenie posiedzeniu powstania prezydencka prezydencki prezydenckiej prezydenckim prezydent prezydenta prezydentów projekt przedstawicielami przyjął publicznej rady republice republiki rocznicy rp sejm sejmu sesji się spale spotkanie sprawie sędziowskich słowacji udział udziałem ukrainie ukrainy uroczystości uroczystość ustawę uwierzytelniających w waldemar weźmie wicepremier, wizyta wizytą województwie wręczenia wręczy z ze zgromadzenia zjednoczonych zwiedzających złożenia śmierci święta 2012 2014
 
 
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI - POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH 
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O KOMISJI GOSPODARKI 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O KOMISJI GOSPODARKI
SEJMOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ŁUSZCZYCY - KONFERENCJA PRASOWA SEJMOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ŁUSZCZYCY 
SEJMOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ŁUSZCZYCY
KONFERENCJA PRASOWA SEJMOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ŁUSZCZYCY
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - SPÓR NA NIBY? KONFERENCJA PRASOWA 
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - SPÓR NA NIBY? KONFERENCJA PRASOWA
KATARZYNA IZYDORCZYK - KATARZYNA IZYDORCZYK ZAŁOŻYCIEL NOWEJ PLATFORMY PROGRAMOWEJ SLD 
KATARZYNA IZYDORCZYK
KATARZYNA IZYDORCZYK ZAŁOŻYCIEL NOWEJ PLATFORMY PROGRAMOWEJ SLD
MARIUSZ GRZEGORCZYK - MARIUSZ GRZEGORCZYK O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O MARSZU KIBICY ROSYJSKICH 
MARIUSZ GRZEGORCZYK
MARIUSZ GRZEGORCZYK O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O MARSZU KIBICY ROSYJSKICH
JANUSZ KORWIN-MIKKE - JANUSZ KORWIN-MIKKE NA TEMAT 4 CZERWCA 1989 ROKU ORAZ O EURO 2012 
JANUSZ KORWIN-MIKKE
JANUSZ KORWIN-MIKKE NA TEMAT 4 CZERWCA 1989 ROKU ORAZ O EURO 2012
SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY - XVIII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY 
SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY
XVIII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY
POSEŁ LESZEK MILLER - POSEŁ LESZEK MILLER O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O LIŚCIE PREZYDENTA USA 
POSEŁ LESZEK MILLER
POSEŁ LESZEK MILLER O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O LIŚCIE PREZYDENTA USA
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI - POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI NA TEMAT USTAWY EMERYTALNEJ ORAZ O PARADZIE RÓWNOŚCI 
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI NA TEMAT USTAWY EMERYTALNEJ ORAZ O PARADZIE RÓWNOŚCI
 
TAGI wyszukiwarkiTAGI wyszukiwarki
 
andrzej bezpieczeństwa bronisław debata debaty dnia do dzień forum generał janusz jarosław jest józef kaczyński katastrofa komisja komorowski kryzys list listów ludowe marszałek marszałka małżonki małżonką minister najważniejsza narodów niepodległości obrad odznaczeń oświadczenie palikot para paweł pałac pałacu państw państwa państwowych pis po polska polski poseł posiedzenie posłanka posłowie prawa premier prezes prezydent prezydenta prezydentów przyjął psl reforma reportaże rozpoczęło rozprawa rpp rząd rządu sejm senatu się sld smoleńsk smoleńska sondaże sprawiedliwość stanisław sądowa sędziowskich słowacji udział udziałem uroczystości ustawa ustawę uwierzytelniających w weźmie wizytą wyborcza z zakończone zakończyli zakończył zakończyło ze zwiedzających złożenia świat święta ży życie 32
 
 
   
 
 
start
na żywo
archiwum vod
czytelnia artykułów
zarejestruj nowe konto
praca
reklama
kontakt
o polityczna.tv
przepisy prawne
polityczna.tv - obiektywna polityka
banery
dodatki
logotypy
kanały rss
twitter
google+
youtube
facebook
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 
SEJM NA ŻYWO OBRADY SEJMU TRANSMISJA TRANSMISJE PRZEKAZ PRZEKAZY LIVE ONLINE ON-LINE POSIEDZENIE POSIEDZENIA SEJMOWA POSEŁ POSŁANKA POSŁOWIE POSŁANKI MARSZAŁEK PREZYDENT PREMIER