SEJM NA ŻYWO OBRADY SEJMU TRANSMISJA TRANSMISJE PRZEKAZ PRZEKAZY LIVE ONLINE ON-LINE POSIEDZENIE POSIEDZENIA SEJMOWA POSEŁ POSŁANKA POSŁOWIE POSŁANKI MARSZAŁEK PREZYDENT PREMIER
 
PIS - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.SLD - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.RPP - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PO - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PSL - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.SP - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PTV - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco. kontaktfacebookYouTubetwitterdodaj ShortNewsdodaj artykułdodaj videotransmituj na żywomoje konto
 
 
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 KURS EURO EURKURS WALUTY EUR: 4,1899KURS WALUTY EUR: 4,1899KURS WALUTY EUR: 4,1899KURS WALUTY EUR: 4,1899KURS WALUTY EUR: 4,1899KURS WALUTY EUR: 4,1899 KURS DOLARA AMERYKAŃSKIEGO USDKURS WALUTY USD: 3,2331KURS WALUTY USD: 3,2331KURS WALUTY USD: 3,2331KURS WALUTY USD: 3,2331KURS WALUTY USD: 3,2331KURS WALUTY USD: 3,2331 KURS FUNTA BRYTYJSKIEGO GBPKURS WALUTY GBP: 5,2680KURS WALUTY GBP: 5,2680KURS WALUTY GBP: 5,2680KURS WALUTY GBP: 5,2680KURS WALUTY GBP: 5,2680KURS WALUTY GBP: 5,2680 
 KURS FRANKA SZFAJCARSKIEGO CHFKURS WALUTY CHF: 3,4597KURS WALUTY CHF: 3,4597KURS WALUTY CHF: 3,4597KURS WALUTY CHF: 3,4597KURS WALUTY CHF: 3,4597KURS WALUTY CHF: 3,4597 KURS DOLARA KANADYJSKIEGO CADKURS WALUTY CAD: 2,9520KURS WALUTY CAD: 2,9520KURS WALUTY CAD: 2,9520KURS WALUTY CAD: 2,9520KURS WALUTY CAD: 2,9520KURS WALUTY CAD: 2,9520 KURS JEN JENA JAPOŃSKIEGO JPY (100 JENÓW)KURS WALUTY JPY: 3,0149KURS WALUTY JPY: 3,0149KURS WALUTY JPY: 3,0149KURS WALUTY JPY: 3,0149KURS WALUTY JPY: 3,0149KURS WALUTY JPY: 3,0149 
zaloguj sięzarejestruj się
2014-09-18 • 03:35:08 • GMT +1
 
 
strona głównana żywoarchiwum vodczytelnia artykułówzarejestruj się
 
reklama
 
 
sejm|senat|konferencje|komisje
  
 
 
kanały rss
 
http://polityczna.tv/transmisja/sejm/
 
SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA ŻYWO

Transmisja aktywna jest podczas posiedzeń Sejmu. Źródło Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
 
• POLSKA
 
TRWA 74. POSIEDZENIE SEJMU WPROWADZENIE ODWRÓCONEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO, ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE GŁÓWNIE OSÓB STARSZYCH TO TYLKO JEDNA Z PROPOZYCJI ZMIAN W PRAWIE, NAD KTÓRYMI BĘDĄ PRACOWAĆ POSŁOWIE NA 74. POSIEDZENIU SEJMU. IZBA ZAJMIE SIĘ TAKŻE M.IN. CYKLICZNĄ INFORMACJĄ O UDZIALE POLSKI W PRACACH UNII EUROPEJSKIEJ - TYM RAZEM JEST TO SPRAWOZDANIE OBEJMUJĄCE PIERWSZE PÓŁROCZE BR., TJ. PRZEWODNICTWO GRECJI W RADZIE UE. SEJM ROZPATRZY TEŻ PROJEKTY WPROWADZAJĄCE ULGI DLA ROLNIKÓW SPRZEDAJĄCYCH WYTWORZONE PRZEZ NICH WYROBY. POSŁOWIE ZAPOZNAJĄ SIĘ RÓWNIEŻ ZE SPRAWOZDANIEM MINISTRA ZDROWIA Z REALIZACJI NARODOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH W 2013 R. I HARMONOGRAMEM ZADAŃ NA LATA 2014-2015

TRWA 74. POSIEDZENIE SEJMU


WPROWADZENIE ODWRÓCONEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO, ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE GŁÓWNIE OSÓB STARSZYCH TO TYLKO JEDNA Z PROPOZYCJI ZMIAN W PRAWIE, NAD KTÓRYMI BĘDĄ PRACOWAĆ POSŁOWIE NA 74. POSIEDZENIU SEJMU. IZBA ZAJMIE SIĘ TAKŻE M.IN. CYKLICZNĄ INFORMACJĄ O UDZIALE POLSKI W PRACACH UNII EUROPEJSKIEJ - TYM RAZEM JEST TO SPRAWOZDANIE OBEJMUJĄCE PIERWSZE PÓŁROCZE BR., TJ. PRZEWODNICTWO GRECJI W RADZIE UE. SEJM ROZPATRZY TEŻ PROJEKTY WPROWADZAJĄCE ULGI DLA ROLNIKÓW SPRZEDAJĄCYCH WYTWORZONE PRZEZ NICH WYROBY. POSŁOWIE ZAPOZNAJĄ SIĘ RÓWNIEŻ ZE SPRAWOZDANIEM MINISTRA ZDROWIA Z REALIZACJI NARODOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH W 2013 R. I HARMONOGRAMEM ZADAŃ NA LATA 2014-2015

Rozpatrzenie w drugim czytaniu projektu ustawy wprowadzającej odwrócony kredyt hipoteczny to pierwszy punkt dzisiejszych obrad Sejmu. Projekt powstał w Komisji Finansów Publicznych w wyniku wspólnego rozpatrzenia dwóch propozycji zmian w prawie – rządowej i poselskiej. Proponowane przepisy regulują zasady udzielania tzw. odwróconego kredytu hipotecznego, który polega na tym, że bank lub inna instytucja wypłaca właścicielowi nieruchomości kwotę kredytu jednorazowo w całości lub w ratach, a po jego śmierci ma prawo przejąć nieruchomość, o ile spadkobiercy nie spłacą kredytu wraz z odsetkami. Autorzy proponują, by spadkobiercy mieli na spłatę 12 miesięcy od śmierci kredytobiorcy. Nowe przepisy przygotowano z myślą o osobach starszych, które dzięki proponowanym rozwiązaniom zyskałyby pieniądze na bieżące potrzeby i poprawę standardu życia. Nie byłby jednak wprowadzony limit wieku. Kredytobiorca pozostałby właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem spółdzielczego własnościowego prawa do nieruchomości i mógłby w niej mieszkać aż do chwili swojej śmierci. Projekt poselski wpłynął do Sejmu 2 kwietnia 2013 r. z inicjatywy grupy posłów KP Sojusz Lewicy Demokratycznej. Następnie 11 lipca 2013 r. odbyło się jego pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu. Drugi z projektów został przyjęty przez rząd 29 kwietnia 2014 r. Do Sejmu wpłynął 12 maja 2014 r., a jego pierwsze czytanie na posiedzeniu plenarnym odbyło się 6 czerwca 2014 r. Następnie nad projektami pracowali posłowie zasiadający w Komisji Finansów Publicznych. 28 sierpnia 2014 r. przyjęli oni sprawozdanie, w którym oba projekty zostały połączone. Wprowadzili też poprawki dotyczące m.in. objęcia szczególną ochroną kredytobiorców poprzez umożliwienie im dokonania spłaty kredytu bezpośrednio w walucie, w której został zaciągnięty lub do której kursu jest indeksowany. Sprawozdanie komisji przedstawi posłanka Krystyna Skowrońska.

Izba zajmie się też w drugim czytaniu rządową propozycją nowelizacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym. Celem projektu jest zapewnienie dodatkowych wpływów do Funduszu Kolejowego (FK). Pozwoli to maksymalnie wykorzystać środki unijne w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, a w efekcie zrealizować większą liczbę inwestycji i zadbać o infrastrukturę kolejową. Projekt zakłada czasowe podniesienie stawek opłaty paliwowej z jednoczesnym obniżeniem stawek podatku akcyzowego od paliw silnikowych. W latach 2015-2019 opłata paliwowa wzrośnie o 25 zł/1000 l lub 25 zł/1000 kg, w zależności od rodzaju paliwa. O tyle samo zostanie obniżona akcyza, tak by zmiany nie wpłynęły na ceny paliw. 80 proc. opłaty paliwowej trafia do Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), zaś 20 proc. do Funduszu Kolejowego. Poza tym zgodnie z projektem w latach 2016-2019 z KFD do FK zostanie corocznie przekazane 400 mln zł, natomiast w 2015 r. FK ma zostać zasilony dodatkową kwotą 500 mln zł ze środków KFD. Rząd przyjął projekt 27 maja 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 12 czerwca 2014 r., natomiast 17 czerwca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. 6 czerwca 2014 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu, po którym skierowano go do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury. 28 sierpnia 2014 r. komisje przyjęły projekt z poprawkami. Sprawozdanie komisji przedstawi poseł Stanisław Żmijan.

Porządek obrad obejmuje też pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest dalsze usprawnienie i poprawienie efektywności sądownictwa powszechnego. Rząd proponuje m.in. zmianę przepisów dotyczących odwoływania dyrektora sądu i zwracania przez ministra sprawiedliwości prezesowi sądu uwagi na piśmie. Te propozycje wykonują wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 listopada 2013 r. Projekt zakłada także upoważnienie ministra sprawiedliwości do określenia właściwości sądów powszechnych w sprawach z zakresu prawa: prasowego, autorskiego i praw pokrewnych, ksiąg wieczystych oraz zmian organizacji sądów. Ponadto, zgodnie z projektem minister sprawiedliwości w uzasadnionych przypadkach będzie mógł żądać akt spraw sądowych. Takie uprawnienie umożliwi mu efektywne sprawowanie nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów. W projekcie zapisano też przywrócenie ministrowi sprawiedliwości prawa do przedstawienia Sądowi Najwyższemu wniosku o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa w orzecznictwie sądów: powszechnych, wojskowych lub Sądu Najwyższego. Zaproponowano również zmiany w zakresie powoływania dyrektorów sądów i doprecyzowanie przepisów dotyczących podziału obowiązków między prezesa sądu i dyrektora sądu. Rząd chce też zmienić zasady delegowania sędziów do sądu wyższego rzędu i ograniczyć czas delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości sędziów i przedstawicieli innych grup zawodowych wymiaru sprawiedliwości. Projekt przewiduje, że oddelegowanie m.in. sędziego do resortu sprawiedliwości wyniesie maksymalnie 5 lat, z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach o kolejne 5 lat. Jednak łączny czas delegowania sędziego nie będzie mógł przekroczyć 10 lat. Wśród nowych rozwiązań jest też np. wprowadzenie odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji w oświadczeniu majątkowym przez sędziów i prokuratorów. To także nowa kara dyscyplinarna dla sędziów - obniżenie wynagrodzenia zasadniczego sędziego od 5 do 15 proc. na okres od 6 miesięcy do 2 lat. Rząd przyjął projekt 5 sierpnia 2014 r. Rządowa propozycja wpłynęła do Sejmu 14 sierpnia 2014 r., a 26 sierpnia 2014 r. została skierowana do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W pracach nad projektem rząd reprezentuje minister sprawiedliwości.

Pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych to kolejny punkt porządku obrad 74. posiedzenia Sejmu. Jego celem jest wprowadzenie zewnętrznego nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad sądami wojskowymi w zakresie ich organizacji i działalności administracyjnej. Zgodnie z projektem nadzór będzie wykonywany przez delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości sędziów sądów wojskowych. Szczegółowy tryb nadzoru nad działalnością sądów wojskowych określi rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Rządowe propozycje zakładają, że w ramach zewnętrznego nadzoru administracyjnego Minister Sprawiedliwości będzie analizował informacje roczne z działalności sądów wojskowych i ustalał ogólne kierunki nadzoru administracyjnego sprawowanego przez prezesów wojskowych sądów okręgowych. Będzie też kontrolował wykonywanie przez nich obowiązków nadzorczych oraz wydawał stosowne zarządzenia. W przypadku m.in. stwierdzenia istotnych nieprawidłowości, Minister Sprawiedliwości będzie mógł zarządzić przeprowadzenie lustracji sądu (lub wydziału sądu), bądź dokonać lustracji działalności nadzorczej prezesa sądu. Ponadto projekt zakłada zmiany dotyczące trybu powoływania prezesa sądu wojskowego. Kandydat, przedstawiany przez ministra sprawiedliwości, będzie musiał uzyskać pozytywną opinię organu samorządu sędziowskiego, jakim jest Zgromadzenie Sędziów Sądów Wojskowych. Jeśli w ciągu 2 miesięcy opinia nie zostanie wydana, minister sprawiedliwości będzie mógł – w porozumieniu z ministrem obrony narodowej – powołać prezesa sądu wojskowego bez niej. Podobnie będzie w przypadku wydania przez Zgromadzenie opinii negatywnej, ale wtedy kandydat będzie musiał uzyskać dodatkowo pozytywną opinię Krajowej Rady Sądownictwa. Rząd przyjął projekt 5 sierpnia 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 14 sierpnia 2014 r., a 26 sierpnia br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadni Minister Sprawiedliwości.

Sejm będzie także pracować w pierwszym czytaniu nad rządowym projektem nowelizacji Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Projekt stanowi kolejny etap informatyzacji postępowania cywilnego. Nowe przepisy mają przynieść wymierne oszczędności w sądownictwie, poprawić efektywność pracy sądów, uprościć niektóre czynności procesowe i zwiększyć dostęp do sądu. Projekt obejmuje też zmiany w regulacjach dotyczących postępowania rozpoznawczego, klauzulowego oraz egzekucyjnego. Ponadto wprowadza nową formę czynności prawnych – formę dokumentową. Będzie ona polegać na złożeniu oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Dokumentem ma być nośnik informacji umożliwiający jej odtworzenie (w tym np. e-mail czy sms). W myśl projektu dalsza informatyzacja postępowania cywilnego ma obejmować m.in. rozszerzenie możliwości wnoszenia dowodów z dokumentu. Byłyby to dowody z dokumentów zawierających tekst, ale też np. z zapisem obrazu i dźwięku. Projekt przewiduje także możliwość wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną i dokonywania doręczeń elektronicznych również w tradycyjnych postępowaniach cywilnych. Proponowane jest również rozszerzenie możliwości przeprowadzania posiedzenia i dowodu (np. przesłuchania świadka) przy pomocy urządzeń umożliwiających dokonywanie tych czynności na odległość. Projekt poszerza też katalog spraw rozpoznawanych w postępowaniach elektronicznych poprzez np. wprowadzenie elektronicznego postępowania w sprawach o nadanie klauzuli wykonalności bankowym tytułom egzekucyjnym oraz elektronicznej licytacji ruchomości. Wprowadzony byłby także obowiązek elektronicznego przesyłania korespondencji między komornikami sądowymi, organami podatkowymi i administracyjnymi organami egzekucyjnymi. W projekcie zaproponowano też zdjęcie części obowiązków z sędziów i przeniesienie ich na referendarzy sądowych i komorników sądowych. Do usprawnienia postępowania cywilnego mają także przyczynić się zmiany w zakresie niektórych czynności procesowych - np. możliwość wydania wyroku na posiedzeniu niejawnym bez potrzeby wyznaczania posiedzenia jawnego. Rząd przyjął projekt 22 lipca 2014 r., a 6 sierpnia 2014 r. wpłynął on do Sejmu. 26 sierpnia 2014 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Do reprezentowania rządu upoważniono Ministra Sprawiedliwości.

Ponadto posłowie zapoznają się z Informacją dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2014 r. Dokument podsumowuje przebieg i dokonania prezydencji greckiej oraz opisuje kluczowe działania Polski podejmowane w ramach prac UE. W okresie sprawozdawczym działania prezydencji greckiej zdominowały wybory do Parlamentu Europejskiego oraz wydarzenia na Ukrainie i związany z tym nasilający się kryzys na linii Ukraina-Rosja. Zaangażowanie prezydencji greckiej było skoncentrowane m.in. na: Unii Gospodarczej i Walutowej, realizacji wspólnego rynku energii, osiągnięciu porozumienia z państwami Partnerstwa Wschodniego w zakresie umów stowarzyszeniowych (umowa z Ukrainą została podpisana 25 maja 2014 r.) oraz uzgodnieniu pakietu wsparcia dla Ukrainy. Zgodnie z Informacją, Polska miała znaczący udział w zapisaniu w konkluzjach Rady do Spraw Zagranicznych, że umowa stowarzyszeniowa nie jest ostatecznym celem we współpracy UE z Ukrainą. Ponadto dzięki aktywności Polski Unia udzieliła Ukrainie jednostronnych preferencji handlowych w sprawie obniżenia lub eliminacji ceł na towary pochodzące z Ukrainy. Dodatkowo dla Polski priorytetem były m.in. działania na rzecz wzrostu polskiego eksportu (zarówno do krajów członkowskich, jak i spoza Unii), redukcji nadmiernego deficytu oraz bezpieczeństwa energetycznego (Polska koncepcja Unii Energetycznej przedstawiona w kwietniu br. stała się jednym z priorytetów UE na kolejne 5 lat). Dokument wpłynął do Sejmu 4 lipca 2014 r., a 7 lipca 2014 r. został skierowany do rozpatrzenia przez Komisję do Spraw Unii Europejskiej. Komisja rozpatrzyła Informację 22 lipca 2014 r., wnosząc o przyjęcie przez Sejm projektu uchwały, w której przyjmuje dokument. Sprawozdanie komisji przedstawi posłanka Agnieszka Pomaska.

W łącznej dyskusji posłowie rozpatrzą w pierwszym czytaniu dwa poselskie projekty: nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2685) i nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o swobodzie działalności gospodarczej oraz o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk nr 2484).

Pierwszy z projektów ma na celu ułatwienie działalności polegającej na przetwarzaniu i sprzedaży przez rolników produktów rolnych, pochodzących z własnej uprawy lub hodowli. Obecnie bez rejestrowania działalności gospodarczej i płacenia podatku dochodowego można sprzedawać wyłącznie nieprzetworzone produkty roślinne i zwierzęce, pochodzące z własnego gospodarstwa. Zwolniona z podatku dochodowego jest aktualnie również m.in. sprzedaż produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli, które nie należą do działów specjalnych produkcji rolnej, przerobionych w ściśle określony sposób przemysłowy np. poprzez kiszenie lub przetwórstwo mleka. Zdaniem wnioskodawców obecny katalog zwolnień jest zdecydowanie zbyt wąski. Dlatego proponują wyłączenie stosowania ustawy o PIT wobec ogólnej kategorii przetwarzania i sprzedaży produktów rolnych, pochodzących z własnej uprawy lub hodowli. Zgodnie z projektem zwolnienie dotyczyłoby przypadków, w których do przetwarzania produktów nie byłyby zatrudniane osoby na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów, czyli byłoby wykonywane osobiście lub przez członków rodziny. Drugim istotnym warunkiem jest ścisły związek przetwarzania z prowadzoną działalnością rolniczą. Zasadniczą zmianą w stosunku do obowiązujących obecnie w ograniczonym zakresie przepisów jest propozycja zwolnienia z podatków nie tylko sprzedaży na rzecz konsumenta końcowego lecz również lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego. Wsparłoby to promocję regionalnych wyrobów spożywczych m.in. w lokalnych restauracjach i sklepach spożywczych. Projekt wniosła do Sejmu 13 lutego 2014 r. grupa posłów KP PiS. 26 sierpnia br. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadni poseł Krzysztof Jurgiel.

Celem drugiej poselskiej propozycji jest uporządkowanie formalnego statusu działalności rolników polegającej na przetwarzaniu i sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli (np. pieczywo, wędliny, dżemy, kompoty, sery) i na małą skalę. Jego celem jest też wprowadzenie ułatwień w procedurze rejestracji takiej działalności pod kątem podatkowym i sanitarno-weterynaryjnym. Zgodnie z projektem ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych uznawałaby za działalność rolniczą również produkcję powiązaną, polegającą na przetwarzaniu i sprzedaży produktów rolnych, pochodzących z własnej uprawy lub hodowli m.in. wtedy kiedy sprzedaż produktów odbywa się na rzecz konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego. Warunkiem byłoby też m.in. przetwarzanie produktów bez zatrudniania osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze. Ponadto zgodnie z projektem dla omawianego tu typu działalności nie będzie wymagane zatwierdzenie zakładu przez powiatowego inspektora sanitarnego. Minister właściwy do spraw zdrowia będzie jednak upoważniony do określenia w drodze rozporządzenia - w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa - odpowiednich wymagań higienicznych w gospodarstwach rolnych prowadzących działalność powiązaną z działalnością rolniczą. Projekt wpłynął do Sejmu 30 stycznia 2014 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP PSL. 10 czerwca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem został upoważniony poseł Mirosław Maliszewski.

W pierwszym czytaniu posłowie zajmą się też obywatelskim projektem nowelizacji ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (druk nr 2654). Projekt wprowadza do Rozdziału XXV Kk, poświęconego przestępstwom przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, nowego przepisu o karalności publicznego propagowania lub pochwalania zachowań seksualnych małoletnich poniżej lat 15 lub ułatwianie takich zachowań. Byłby to nowy typ umyślnego przestępstwa, o randze występku, zagrożonego grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W uzasadnieniu projektu wnioskodawcy wskazują, że projekt „ma wzmocnić prawną ochronę dzieci przed molestowaniem seksualnym i demoralizacją”, a jego „celem jest wprowadzenie klarownych kryteriów i umożliwienie ścigania osób demoralizujących młodzież pod osłoną prowadzenia edukacji”. Wnioskodawcy podkreślają, też że za koniecznością takiej zmiany „przemawia bezkarność działań różnego rodzaju instytucji, podejmujących się prowadzenia tzw. edukacji seksualnej, które zatrudniają do tego celu, bez żadnych podstaw prawnych, osoby tytułowane „edukatorami seksualnymi”. Projekt wpłynął do Sejmu 19 marca 2014 r. jako inicjatywa Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii”. 25 lipca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadni przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Mariusz Dzierżawski.

Izba przeprowadzi też pierwsze czytanie senackiego projektu nowelizacji ustawy – Kodeks karny (druk nr 2682). Projekt wprowadza karę 3 lat pozbawienia wolności za uporczywe działania utrudniające zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych innych osób. Chodzi tu o stosowanie tzw. przemocy pośredniej, która jest zazwyczaj przemocą psychiczną (szantażem emocjonalnym, przymusem), rodzajem ataku na drugą osobę bez bezpośredniego kontaktu z pokrzywdzonym. Zgodnie z projektem, w takich sprawach prokuratura będzie mogła wszcząć śledztwo na wniosek pokrzywdzonego. Zmiany w Kodeksie karnym zaproponowała Rzecznik Praw Obywatelskich. RPO zwróciła się do Senatu o rozważenie możliwości skorzystania z inicjatywy ustawodawczej i przedstawienia Sejmowi projektu nowelizacji art. 191 § 1 Kk. Nowelizacja przepisów wynika m.in. z praktyk stosowanych przez właścicieli kamienic, mających na celu zmuszenie lokatorów do opuszczenia mieszkań. Zdaniem RPO powszechne są bezkarne zachowania, takie jak m.in. odłączanie prądu i ogrzewania czy odcinanie dostępu do wody i kanalizacji. Zdaniem Senatu podstawowym skutkiem prawnym projektowanych zmian będzie powstrzymanie negatywnego zjawiska polegającego na przemocy pośredniej i objęcie jej ofiar ochroną prawnokarną. 24 lipca 2014 r. Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu nowelizacji przepisów Kodeksu karnego. Projekt wpłynął do laski marszałkowskiej 28 lipca 2014 r., a 26 sierpnia 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W sejmowych pracach stanowisko Izby drugiej reprezentuje senator Jan Rulewski.

Podczas 74. posiedzenia Sejmu posłowie rozpatrzą także w pierwszym czytaniu poselski projekt nowelizacji ustawy – Kodeks karny (druk nr 2677). Wnioskodawcy proponują uchylenie art. 196 Kodeksu karnego, który odnosi się do przestępstwa obrazy uczuć religijnych - publicznego znieważania przedmiotu czci religijnej albo miejsca obrzędów religijnych. Jest ono zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Zdaniem wnioskodawców uchylenie tego przepisu ma zapewnić „swobodę wyrażania myśli i okazywania publicznie przekonań bez obawy o bycie posądzonym o obrazę uczuć religijnych”. Projekt wpłynął do Sejmu 9 lipca 2014 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP Twój Ruch. 26 sierpnia 2014 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnienie projektu przedstawi poseł Michał Kabaciński.

Posłowie będą też zajmować się w drugim czytaniu rządowymi projektami ustaw ratyfikującymi Konwencję Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzoną w Budapeszcie 23 listopada 2001 r. oraz Protokół dodatkowy do niej, sporządzony w Strasburgu 28 stycznia 2003 r. W projektach Sejm wyraża ustawową zgodę na ratyfikację Konwencji oraz Protokołu przez prezydenta. Zdaniem rządu Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości stanowi istotny krok w kierunku przyjęcia uniwersalnych standardów międzynarodowych w zakresie podejścia do problematyki przestępstw popełnianych przy zastosowaniu technologii informatycznych. Stronami Konwencji jest już 41 państw. Wszystkie przepisy Konwencji są zgodne z polskim prawem wewnętrznym. Natomiast Protokół dodatkowy dotyczy penalizacji czynów o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych. Określa czyny zabronione i normy dotyczące współpracy międzypaństwowej w ich ściganiu. Oba projekty ustaw ratyfikacyjnych wpłynęły do Sejmu 8 lipca 2014 r., a następnie 15 lipca 2014 r. skierowano je do pierwszego czytania w komisjach: Spraw Zagranicznych oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 28 sierpnia br. komisje przyjęły projekty bez poprawek. Sprawozdanie komisji w sprawie projektu ratyfikującego Konwencję przedstawi posłanka Elżbieta Achinger, natomiast stanowisko dotyczące Protokołu dodatkowego posłanka Ligia Krajewska.

Izba rozpatrzy w pierwszym czytaniu poselski projekt nowelizacji ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Zdaniem wnioskodawców projekt jest próbą kompleksowej modernizacji prawa pracy w Polsce. Proponowana nowelizacja m.in. rozszerza listę kryteriów zakazanej dyskryminacji w ramach zatrudnienia, modyfikuje katalog działań uznawanych za przejaw dyskryminacji oraz rozciąga zakaz dyskryminacji na zakaz mobbingu. Projekt ogranicza też możliwości zawierania umów na czas określony do jednej umowy. Kolejna umowa terminowa byłaby traktowana jako umowa na czas nieokreślony – jeśli przerwa pomiędzy tymi umowami nie przekroczyła pół roku lub łączny okres zatrudnienia u tego pracodawcy będzie dłuższy niż 2 lata. Zawarte w projekcie propozycje dotyczą też obowiązku uzasadnienia przez pracodawcę wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę. Pracodawca będzie musiał wskazać przyczynę także w przypadku umów na czas określony. Ponadto poselskie propozycje zwiększają wysokość odszkodowania należnego pracownikowi w przypadku niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy przez pracodawcę oraz w razie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Pracownik, który rozwiązał umowę o pracę wskutek mobbingu, będzie miał prawo dochodzenia od pracodawcy odszkodowania w wysokości co najmniej 6-miesięcznego wynagrodzenia. Projekt zobowiązuje też pracodawcę do zapewnienia pracownikowi dotkniętemu mobbingiem warunków służących reintegracji z zespołem, z którego został wykluczony lub do przeniesienia go na inne miejsce pracy. Ponadto projekt rozszerza listę zagadnień, które obowiązkowo muszą się znaleźć w regulaminie pracy o zasady, sposoby i środki techniczne służące kontrolowaniu wykonywania pracy przez pracowników. Zgodnie z projektem pracodawca będzie miał także zakaz kontrolowania pracowników przy użyciu środków ukrytych. Projekt wpłynął do Sejmu 7 października 2013 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP Twój Ruch. 26 listopada 2013 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadni posłanka Anna Grodzka.

Kolejnym punktem porządku obrad będzie drugie czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Augusta Cieszkowskiego w 200. rocznicę Jego urodzin. Jak przypominają wnioskodawcy, A. Cieszkowski urodził się 12 września 1814 r. w Suchej na Podlasiu w zaborze rosyjskim. Jednak był związany ze wszystkimi trzema zaborami, a najsilniej z Wielkopolską w zaborze pruskim. - W dwusetną rocznicę urodzin Augusta Cieszkowskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia oddać hołd temu wyjątkowemu uczonemu, pisarzowi, politykowi, patriocie, działaczowi społecznemu i gospodarczemu, intelektualiście i publicyście - czytamy w proponowanej uchwale. Autorzy projektu wskazują na jego liczne dokonania m.in. zaangażowanie w reprezentowanie Polaków w parlamencie pruskim, kierowanie Kołem Polskim od 1860 r. i utworzonym w 1857 r. Towarzystwem Przyjaciół Nauk Poznańskich. August Cieszkowski był też ceniony jako ekonomista i filozof. - W historii polskiej XIX-wiecznej myśli naukowej w zakresie ekonomii i filozofii nazwisko Cieszkowski jest wyznacznikiem postępu na miarę europejską, a zarazem światową - przypomina dokument przygotowany przez Komisję Kultury i Środków Przekazu. Wnioskodawcy podkreślają również, że Cieszkowski był orędownikiem pracy organicznej - skutecznej, dobrze zorganizowanej i społecznie użytecznej. - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 200. rocznicę urodzin Augusta Cieszkowskiego widzi w Nim jednego z najbardziej światłych Polaków XIX wieku - podsumowuje proponowana uchwała. Projekt wpłynął do Sejmu 28 sierpnia 2014 r. z inicjatywy Komisji Kultury i Środków Przekazu. 29 sierpnia 2014 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania w tej komisji.

Sejm przeprowadzi też trzecie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska w kontekście prac z wykorzystaniem organizmów i mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO i GMM). Projekt wdraża dyrektywę PE i Rady 2009/41/WE regulującą zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych. Doprecyzowuje też obowiązujące w Polsce przepisy, które budziły wątpliwości interpretacyjne. W projekcie pojawiają się nowe pojęcia. Chodzi m.in. o mikroorganizmy, mikroorganizmy genetycznie modyfikowane (GMM) i zamknięte użycie GMM oraz zakład inżynierii genetycznej. Zgodnie z nowymi przepisami utworzony zostanie rejestr tych zakładów. Projekt doprecyzowuje także m.in. definicję zamkniętego użycia GMO, które ma oznaczać poddanie organizmu modyfikacji genetycznej, hodowlę, magazynowanie, transport na terenie zakładu inżynierii genetycznej, niszczenie, wykorzystywanie zawsze z zastosowaniem zabezpieczeń mających na celu skuteczne ograniczenie kontaktu z ludźmi i środowiskiem oraz zapewnienie wysokiego poziomu ochrony. Analogiczna definicja została wprowadzona w odniesieniu do GMM. Analogicznie do GMO projekt wprowadza Rejestr Zamkniętego Użycia GMM. Rejestr będzie prowadził minister środowiska. Podobnie jak w przypadku GMO zamknięte użycie GMM będzie wymagało zgody szefa tego resortu. Projekt rozszerza też skład Komisji ds. GMM i GMO. Do dotychczasowych 19 członków, m.in. przedstawicieli 8 resortów i instytucji państwowych, jak również przedsiębiorstw związanych z biotechnologią (1 osoba) i organizacji ekologicznych (2 osoby), dołączą minister spraw wewnętrznych i szef ABW. Projekt wpłynął do Sejmu 15 maja 2014 r. Pierwsze czytanie odbyło się 10 czerwca 2014 r. na posiedzeniu Sejmu. Następnie projekt trafił do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. 22 lipca 2014 r. komisja przyjęła projekt z poprawkami dotyczącymi m.in. utworzenia Rejestru Upraw Roślin Genetycznie Zmodyfikowanych, prowadzonego przez ministra środowiska. Komisja zaproponowała też wprowadzenie do Komisji ds. GMM i GMO drugiego przedstawiciela przemysłu biotechnologicznego. W drugim czytaniu, 27 sierpnia 2014 r. zgłoszono kolejne poprawki. Zaproponowano m.in., żeby prowadzenie uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych wymagało zgłoszenia do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa. Zgłoszono też propozycję, aby Rejestr Upraw Roślin Genetycznie Zmodyfikowanych prowadził Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Wniesiono także poprawkę dotyczącą składu Komisji ds. GMM i GMO. Miałby w niej zasiadać jeden przedstawiciel przedsiębiorstw związanych z biotechnologią, a nie dwóch.

W piątkowym bloku głosowań Sejm rozstrzygnie także m.in. w sprawie wniosku o odrzucenie sprawozdania Ministra Spraw Wewnętrznych z realizacji w 2013 r. ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Posłowie zagłosują też nad wnioskiem o odrzucenie informacji Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczącej realizacji zadań wynikających z ustawy z 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” w 2013 r. oraz harmonogramu prac na rok 2014.

Podczas 74. posiedzenia Sejmu posłowie zapoznają się również ze sprawozdaniem Ministra Zdrowia z realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w 2013 r. oraz przyjętym przez Radę Ministrów Harmonogramem zadań wykonywanych w ramach tego programu wieloletniego w roku 2014 i 2015. Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych jest programem interwencyjnym, wspomagającym działania w zakresie onkologii. Celem programu jest m.in.: osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów poprzez wdrożenie programów badań przesiewowych i zapewnienie ich jakości. W 2013 r. w ramach programu prowadzono działania dotyczące m.in.: rozwoju profilaktyki pierwotnej nowotworów złośliwych, w tym zwłaszcza zależnych od palenia tytoniu, niewłaściwego żywienia i stylu życia; wdrożenia programów wczesnego wykrywania nowotworów, w szczególności raka szyjki macicy, piersi, jelita grubego oraz wybranych nowotworów u dzieci. Harmonogram zadań na 2014 r. przewiduje m.in. włączenie do programu szkoleń lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym, a także szkoleń w zakresie nowoczesnych technik obrazowania. Natomiast w 2015 r. włączone miałyby zostać szkolenia z zakresu onkologii dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Dokument wpłynął do Sejmu 30 maja 2014 r., a 10 czerwca 2014 r. został skierowany do Komisji Zdrowia. 26 czerwca 2014 r. komisja wniosła o jego przyjęcie. Stanowisko komisji przedstawi poseł Maciej Orzechowski.

Sejm wysłucha ponadto informacji bieżącej w sprawie stanu bezpieczeństwa na polskich drogach. O przedstawienie informacji wnioskował KP Polskie Stronnictwo Ludowe. Na posiedzeniu posłowie będą również zadawać przedstawicielom rządu pytania na temat aktualnych kwestii, m.in. modernizacji linii kolejowych, wprowadzenia nowych zasad dotyczących trybu składania egzaminu maturalnego oraz likwidacji Kopalni Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

TRANSMISJA SEJM OBRAD NA ŻYWO OBRADY SEJMU TELEWIZJA SEJMOWA

 
• POLSKA
 
74. POSIEDZENIE SEJMU - PIERWSZY DZIEŃ OBRAD PIERWSZE CZYTANIE RZĄDOWEGO PROJEKTU NOWELIZACJI USTAWY - PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH, KTÓREJ CELEM JEST USPRAWNIENIE EFEKTYWNOŚCI SĄDOWNICTWA POWSZECHNEGO, WPROWADZENIE ODWRÓCONEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO, ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE GŁÓWNIE OSÓB STARSZYCH ORAZ PROPOZYCJE NOWYCH REGULACJI W KODEKSIE CYWILNYM, KTÓRYCH CELEM JEST DALSZA INFORMATYZACJA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TO TYLKO NIEKTÓRE Z PUNKTÓW ROZPATRYWANYCH PODCZAS PIERWSZEGO DNIA 74. POSIEDZENIA SEJMU

74. POSIEDZENIE SEJMU - PIERWSZY DZIEŃ OBRAD


PIERWSZE CZYTANIE RZĄDOWEGO PROJEKTU NOWELIZACJI USTAWY - PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH, KTÓREJ CELEM JEST USPRAWNIENIE EFEKTYWNOŚCI SĄDOWNICTWA POWSZECHNEGO, WPROWADZENIE ODWRÓCONEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO, ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE GŁÓWNIE OSÓB STARSZYCH ORAZ PROPOZYCJE NOWYCH REGULACJI W KODEKSIE CYWILNYM, KTÓRYCH CELEM JEST DALSZA INFORMATYZACJA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TO TYLKO NIEKTÓRE Z PUNKTÓW ROZPATRYWANYCH PODCZAS PIERWSZEGO DNIA 74. POSIEDZENIA SEJMU

Rozpatrzenie w drugim czytaniu projektu ustawy wprowadzającej odwrócony kredyt hipoteczny było pierwszym punktem dzisiejszych obrad Sejmu. Projekt powstał w Komisji Finansów Publicznych w wyniku wspólnego rozpatrzenia dwóch propozycji zmian w prawie – rządowej i poselskiej, złożonej przez KP Sojusz Lewicy Demokratycznej. Proponowane przepisy regulują zasady udzielania tzw. odwróconego kredytu hipotecznego, który polega na tym, że bank lub inna instytucja wypłaca właścicielowi nieruchomości kwotę kredytu jednorazowo w całości lub w ratach, a po jego śmierci ma prawo przejąć nieruchomość, o ile spadkobiercy nie spłacą kredytu wraz z odsetkami. Autorzy proponują, by spadkobiercy mieli na spłatę 12 miesięcy od śmierci kredytobiorcy. Nowe przepisy przygotowano z myślą o osobach starszych, które dzięki proponowanym rozwiązaniom zyskałyby pieniądze na bieżące potrzeby i poprawę standardu życia. Nie byłby jednak wprowadzony limit wieku. Kredytobiorca pozostałby właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem spółdzielczego własnościowego prawa do nieruchomości i mógłby w niej mieszkać aż do chwili swojej śmierci. Po pierwszych czytaniach, które odbyły się na posiedzeniu Sejmu nad projektami pracowali posłowie zasiadający w Komisji Finansów Publicznych. 28 sierpnia 2014 r. przyjęli oni sprawozdanie, w którym oba projekty zostały połączone. Wprowadzili też poprawki dotyczące m.in. objęcia szczególną ochroną kredytobiorców poprzez umożliwienie im dokonania spłaty kredytu bezpośrednio w walucie, w której został zaciągnięty lub do której kursu jest indeksowany. Sprawozdanie komisji na forum Sejmu przedstawiła posłanka Krystyna Skowrońska. Trzecie czytanie projektu odbędzie się w bloku głosowań.

Izba zajęła się też w drugim czytaniu rządową propozycją nowelizacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym. Celem projektu jest zapewnienie dodatkowych wpływów do Funduszu Kolejowego (FK). Pozwoli to maksymalnie wykorzystać środki unijne w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, a w efekcie zrealizować większą liczbę inwestycji i zadbać o infrastrukturę kolejową. Projekt zakłada czasowe podniesienie stawek opłaty paliwowej z jednoczesnym obniżeniem stawek podatku akcyzowego od paliw silnikowych. W latach 2015-2019 opłata paliwowa wzrośnie o 25 zł/1000 l lub 25 zł/1000 kg, w zależności od rodzaju paliwa. O tyle samo zostanie obniżona akcyza, tak by zmiany nie wpłynęły na ceny paliw. 80 proc. opłaty paliwowej trafia do Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), zaś 20 proc. do Funduszu Kolejowego. Poza tym zgodnie z projektem w latach 2016-2019 z KFD do FK zostanie corocznie przekazane 400 mln zł, natomiast w 2015 r. FK ma zostać zasilony dodatkową kwotą 500 mln zł ze środków KFD. 6 czerwca 2014 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu, po którym skierowano go do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury. 28 sierpnia 2014 r. komisje przyjęły projekt z poprawkami. Sprawozdanie z prac komisyjnych przedstawił poseł Stanisław Żmijan. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu. Posłowie przystąpią do trzeciego czytania bez odsyłania projektu do komisji.

Następnie posłowie przeprowadzili pierwsze czytanie rządowego projektu zmian w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest dalsze usprawnienie i poprawienie efektywności sądownictwa powszechnego. Rząd proponuje m.in. zmianę przepisów dotyczących odwoływania dyrektora sądu i zwracania przez ministra sprawiedliwości prezesowi sądu uwagi na piśmie. Te propozycje wykonują wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 listopada 2013 r. Projekt zakłada także upoważnienie ministra sprawiedliwości do określenia właściwości sądów powszechnych w sprawach z zakresu prawa: prasowego, autorskiego i praw pokrewnych, ksiąg wieczystych oraz zmian organizacji sądów. Ponadto, zgodnie z projektem minister sprawiedliwości w uzasadnionych przypadkach będzie mógł żądać akt spraw sądowych. Takie uprawnienie umożliwi mu efektywne sprawowanie nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów. W projekcie zapisano też przywrócenie ministrowi sprawiedliwości prawa do przedstawienia Sądowi Najwyższemu wniosku o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa w orzecznictwie sądów: powszechnych, wojskowych lub Sądu Najwyższego. Zaproponowano również zmiany w zakresie powoływania dyrektorów sądów i doprecyzowanie przepisów dotyczących podziału obowiązków między prezesa sądu i dyrektora sądu. Rząd chce też zmienić zasady delegowania sędziów do sądu wyższego rzędu i ograniczyć czas delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości sędziów i przedstawicieli innych grup zawodowych wymiaru sprawiedliwości. Projekt przewiduje, że oddelegowanie m.in. sędziego do resortu sprawiedliwości wyniesie maksymalnie 5 lat, z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach o kolejne 5 lat. Jednak łączny czas delegowania sędziego nie będzie mógł przekroczyć 10 lat. Wśród nowych rozwiązań jest też np. wprowadzenie odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji w oświadczeniu majątkowym przez sędziów i prokuratorów. To także nowa kara dyscyplinarna dla sędziów - obniżenie wynagrodzenia zasadniczego sędziego od 5 do 15 proc. na okres od 6 miesięcy do 2 lat. W pracach nad projektem rząd reprezentował podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Hajduk. Dalsze prace nad projektem będą prowadzone w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych było kolejnym punktem porządku obrad 74. posiedzenia Sejmu. Jego celem jest wprowadzenie zewnętrznego nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad sądami wojskowymi w zakresie ich organizacji i działalności administracyjnej. Zgodnie z projektem nadzór będzie wykonywany przez delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości sędziów sądów wojskowych. Szczegółowy tryb nadzoru nad działalnością sądów wojskowych określi rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Rządowe propozycje zakładają, że w ramach zewnętrznego nadzoru administracyjnego Minister Sprawiedliwości będzie analizował informacje roczne z działalności sądów wojskowych i ustalał ogólne kierunki nadzoru administracyjnego sprawowanego przez prezesów wojskowych sądów okręgowych. Będzie też kontrolował wykonywanie przez nich obowiązków nadzorczych oraz wydawał stosowne zarządzenia. W przypadku m.in. stwierdzenia istotnych nieprawidłowości, Minister Sprawiedliwości będzie mógł zarządzić przeprowadzenie lustracji sądu (lub wydziału sądu), bądź dokonać lustracji działalności nadzorczej prezesa sądu. Ponadto projekt zakłada zmiany dotyczące trybu powoływania prezesa sądu wojskowego. Kandydat, przedstawiany przez ministra sprawiedliwości, będzie musiał uzyskać pozytywną opinię organu samorządu sędziowskiego, jakim jest Zgromadzenie Sędziów Sądów Wojskowych. Jeśli w ciągu 2 miesięcy opinia nie zostanie wydana, minister sprawiedliwości będzie mógł – w porozumieniu z ministrem obrony narodowej – powołać prezesa sądu wojskowego bez niej. Podobnie będzie w przypadku wydania przez Zgromadzenie opinii negatywnej, ale wtedy kandydat będzie musiał uzyskać dodatkowo pozytywną opinię Krajowej Rady Sądownictwa. Projekt uzasadnił podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Hajduk. Izba zdecydowała o skierowaniu projektu do dalszych prac w Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Sejm pracował także w pierwszym czytaniu nad rządowymi propozycjami zmian Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Projekt stanowi kolejny etap informatyzacji postępowania cywilnego. Nowe przepisy mają przynieść wymierne oszczędności w sądownictwie, poprawić efektywność pracy sądów, uprościć niektóre czynności procesowe i zwiększyć dostęp do sądu. Projekt obejmuje też zmiany w regulacjach dotyczących postępowania rozpoznawczego, klauzulowego oraz egzekucyjnego. Ponadto wprowadza nową formę czynności prawnych – formę dokumentową. Będzie ona polegać na złożeniu oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Dokumentem ma być nośnik informacji umożliwiający jej odtworzenie (w tym np. e-mail czy sms). W myśl projektu dalsza informatyzacja postępowania cywilnego ma obejmować m.in. rozszerzenie możliwości wnoszenia dowodów z dokumentu. Byłyby to dowody z dokumentów zawierających tekst, ale też np. z zapisem obrazu i dźwięku. Projekt przewiduje także możliwość wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną i dokonywania doręczeń elektronicznych również w tradycyjnych postępowaniach cywilnych. Proponowane jest również rozszerzenie możliwości przeprowadzania posiedzenia i dowodu (np. przesłuchania świadka) przy pomocy urządzeń umożliwiających dokonywanie tych czynności na odległość. Projekt poszerza też katalog spraw rozpoznawanych w postępowaniach elektronicznych o sprawy o nadanie klauzuli wykonalności bankowym tytułom egzekucyjnym oraz elektronicznej licytacji ruchomości. Wprowadzony byłby także obowiązek elektronicznego przesyłania korespondencji między komornikami sądowymi, organami podatkowymi i administracyjnymi organami egzekucyjnymi. W projekcie zaproponowano też zdjęcie części obowiązków z sędziów i przeniesienie ich na referendarzy sądowych i komorników sądowych. Do usprawnienia postępowania cywilnego mają także przyczynić się zmiany w zakresie niektórych czynności procesowych - np. możliwość wydania wyroku na posiedzeniu niejawnym bez potrzeby wyznaczania posiedzenia jawnego. Propozycje rządowych zmian uzasadnił na posiedzeniu Sejmu sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń. Podczas pierwszego czytania zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu. Do głosowania nad nim posłowie przystąpią w bloku głosowań.

Ponadto posłowie zapoznali się z Informacją dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2014 r. Dokument podsumowuje przebieg i dokonania prezydencji greckiej oraz opisuje kluczowe działania Polski podejmowane w ramach prac UE. W okresie sprawozdawczym działania prezydencji greckiej zdominowały wybory do Parlamentu Europejskiego oraz wydarzenia na Ukrainie i związany z tym nasilający się kryzys na linii Ukraina-Rosja. Zaangażowanie prezydencji greckiej było skoncentrowane m.in. na: Unii Gospodarczej i Walutowej, realizacji wspólnego rynku energii, osiągnięciu porozumienia z państwami Partnerstwa Wschodniego w zakresie umów stowarzyszeniowych (umowa z Ukrainą została podpisana 25 maja 2014 r.) oraz uzgodnieniu pakietu wsparcia dla Ukrainy. Zgodnie z Informacją, Polska miała znaczący udział w zapisaniu w konkluzjach Rady do Spraw Zagranicznych, że umowa stowarzyszeniowa nie jest ostatecznym celem we współpracy UE z Ukrainą. Ponadto dzięki aktywności Polski Unia udzieliła Ukrainie jednostronnych preferencji handlowych w sprawie obniżenia lub eliminacji ceł na towary pochodzące z Ukrainy. Dodatkowo dla Polski priorytetem były m.in. działania na rzecz wzrostu polskiego eksportu (zarówno do krajów członkowskich, jak i spoza Unii), redukcji nadmiernego deficytu oraz bezpieczeństwa energetycznego (Polska koncepcja Unii Energetycznej przedstawiona w kwietniu br. stała się jednym z priorytetów UE na kolejne 5 lat). Informacja była przedmiotem prac Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Komisja wnosi o podjęcie przez Sejm projektu uchwały, w której przyjmuje dokument. Informację o udziale Polski w pracach UE przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Artur Nowak-Far. Sprawozdanie komisji zaprezentowała jej przewodnicząca, posłanka Agnieszka Pomaska. Izba zdecydowała o niezwłocznym przystąpieniu do drugiego czytania projektu uchwały. Do głosowania nad projektem posłowie przystąpią w bloku głosowań.

Ostatnim punktem pierwszego dnia 74. posiedzenia Sejmu były rozpatrywane w łącznej dyskusji, w pierwszym czytaniu dwa poselskie projekty: nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2685) i nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o swobodzie działalności gospodarczej oraz o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk nr 2484). Posłowie zdecydowali o skierowaniu obu projektów do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pierwszy z projektów, złożony przez grupę posłów KP PiS, ma ułatwić prowadzenie działalności polegającej na przetwarzaniu i sprzedaży przez rolników produktów rolnych, pochodzących z własnej uprawy lub hodowli. Obecnie bez rejestrowania działalności gospodarczej i płacenia podatku dochodowego można sprzedawać wyłącznie nieprzetworzone produkty roślinne i zwierzęce, pochodzące z własnego gospodarstwa. Zwolniona z podatku dochodowego jest aktualnie również m.in. sprzedaż produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli, które nie należą do działów specjalnych produkcji rolnej, przerobionych w ściśle określony sposób przemysłowy np. poprzez kiszenie lub przetwórstwo mleka. Zdaniem wnioskodawców obecny katalog zwolnień jest zdecydowanie zbyt wąski. Dlatego proponują, by ustawa o PIT nie była stosowana wobec ogólnej kategorii przetwarzania i sprzedaży produktów rolnych, pochodzących z własnej uprawy lub hodowli. Zgodnie z projektem zwolnienie dotyczyłoby przypadków, w których do przetwarzania produktów nie byłyby zatrudniane osoby na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów, czyli byłoby wykonywane osobiście lub przez członków rodziny. Drugim istotnym warunkiem jest ścisły związek przetwarzania z prowadzoną działalnością rolniczą. Zasadniczą zmianą w stosunku do obowiązujących obecnie przepisów jest propozycja zwolnienia z podatków nie tylko sprzedaży na rzecz konsumenta końcowego lecz również lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego. Wsparłoby to promocję regionalnych wyrobów spożywczych m.in. w lokalnych restauracjach i sklepach spożywczych. Projekt w imieniu wnioskodawców uzasadnił poseł Krzysztof Jurgiel.

Celem drugiej poselskiej propozycji jest uporządkowanie formalnego statusu działalności rolników polegającej na przetwarzaniu i sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli (np. pieczywo, wędliny, dżemy, kompoty, sery) i na małą skalę. Chodzi też o wprowadzenie ułatwień w procedurze rejestracji takiej działalności pod kątem podatkowym i sanitarno-weterynaryjnym. Zgodnie z projektem ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych uznawałaby za działalność rolniczą również produkcję powiązaną, polegającą na przetwarzaniu i sprzedaży produktów rolnych, pochodzących z własnej uprawy lub hodowli m.in. wtedy kiedy sprzedaż produktów odbywa się na rzecz konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego. Warunkiem byłoby też m.in. przetwarzanie produktów bez zatrudniania osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze. Ponadto zgodnie z projektem dla tego typu działalności nie będzie wymagane zatwierdzenie zakładu przez powiatowego inspektora sanitarnego. Minister właściwy do spraw zdrowia będzie jednak upoważniony do określenia w drodze rozporządzenia - w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa - odpowiednich wymagań higienicznych w gospodarstwach rolnych prowadzących działalność powiązaną z działalnością rolniczą. Projekt jest inicjatywą ustawodawczą grupy posłów KP PSL. Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem został upoważniony poseł Mirosław Maliszewski.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SEJM NA ŻYWO POSIEDZENIE OBRADY TRANSMISJA OBRAD TELEWIZJA SEJMOWA

 
• POLSKA
 
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 73. POSIEDZENIE SEJMU W OSTATNIM DNIU 73. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE M.IN. UCHWALILI PRZEPISY WYKONUJĄCE TZW. DYREKTYWĘ TRANSGRANICZNĄ, DZIĘKI CZEMU PACJENCI Z POLSKI LECZĄCY SIĘ W INNYCH KRAJACH UE BĘDĄ MOGLI UZYSKAĆ REFUNDACJĘ Z NFZ. WŚRÓD DECYZJI PODJĘTYCH PRZEZ IZBĘ JEST TEŻ NP. PRZYZNANIE MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI UPRAWNIENIA DO WNOSZENIA KASACJI DO SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWACH KARNYCH. SEJM PRZYJĄŁ RÓWNIEŻ USTAWĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ ZACHOWANIE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 73. POSIEDZENIE SEJMU


W OSTATNIM DNIU 73. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE M.IN. UCHWALILI PRZEPISY WYKONUJĄCE TZW. DYREKTYWĘ TRANSGRANICZNĄ, DZIĘKI CZEMU PACJENCI Z POLSKI LECZĄCY SIĘ W INNYCH KRAJACH UE BĘDĄ MOGLI UZYSKAĆ REFUNDACJĘ Z NFZ. WŚRÓD DECYZJI PODJĘTYCH PRZEZ IZBĘ JEST TEŻ NP. PRZYZNANIE MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI UPRAWNIENIA DO WNOSZENIA KASACJI DO SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWACH KARNYCH. SEJM PRZYJĄŁ RÓWNIEŻ USTAWĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ ZACHOWANIE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Na początku obrad ślubowanie przed Sejmem złożył nowo powołany Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Wojciech Wiewiórowski. Sejm powołał go na to stanowisko - na drugą kadencję - 25 lipca 2014 r., a 7 sierpnia br. decyzję Izby pierwszej zatwierdził Senat.

Izba przyjęła nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Dyrektywa daje m.in. możliwość zrefundowania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w innych państwach UE przez publiczny system ubezpieczenia, któremu pacjent podlega. Zgodnie z ustawą pacjent będzie mógł otrzymać taki zwrot według stawek stosowanych w Polsce. Refundacja nie może przekroczyć wydatków wynikających z wystawionego rachunku. Pacjent, który skorzystał z odpłatnych świadczeń zdrowotnych w innym państwie UE, aby otrzymać zwrot poniesionych kosztów będzie musiał się zwrócić z wnioskiem do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Podstawą do zwrotu będzie rachunek wystawiony przez zagraniczny podmiot wykonujący działalność leczniczą. Powyższe uprawnienie będzie dotyczyć jedynie świadczeń gwarantowanych przez ustawę o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Warunkiem uzyskania refundacji będzie posiadanie przez pacjenta skierowania, recepty lub zlecenia (na wyroby medyczne) wydanego przez osoby uprawnione do ich wystawiania. Wysokość zwrotu za nabycie w innym państwie członkowskim leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia lub wyrobu medycznego – na podstawie recepty wystawionej przez osobę uprawnioną w innym państwie członkowskim albo na podstawie recepty uprawniającej do otrzymania ww. medykamentów, będzie odpowiadać kwocie refundacji wynikającej z ustawy refundacyjnej. W przypadku wyrobów medycznych wydawanych na podstawie zlecenia zwrot będzie odpowiadać limitowi finansowania ze środków publicznych dla danego wyrobu. Teraz nowelizacja będzie rozpatrywana w Senacie.

Sejm uchwalił też nowelizację ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Przyznaje ona Ministrowi Sprawiedliwości prawo wnoszenia kasacji nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego w sprawach karnych. Dotychczas uprawnienie to miał Prokurator Generalny, Naczelny Prokurator Wojskowy, Rzecznik Praw Obywatelskich, a w sprawach dotyczących dzieci także Rzecznik Praw Dziecka. Ustawa uprawnia też wyżej wymienione osoby, w tym Ministra Sprawiedliwości, do wglądu do akt sądowych i prokuratorskich oraz akt innych organów ścigania po zakończeniu postępowania i zapadnięciu rozstrzygnięcia. Następnie nowelizacja będzie przedmiotem prac Senatu.

Posłowie przyjęli także zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zawiera rozwiązania mające na celu utrzymanie stabilnego i silnego systemu zarządzania środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ustawa przewiduje zachowanie osobowości prawnej przez PFRON oraz jego organy, tj. zarząd i radę nadzorczą. Oznacza to odstąpienie od oczekujących na wejście w życie 1 stycznia 2015 r. zasadniczych zmian pozbawiających PFRON osobowości prawnej i przekształcających go w wyodrębniony rachunek bankowy. W nowelizacji zapisano też zwolnienie z podatku CIT dochodów Funduszu w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej. W dalszej kolejności ustawa będzie rozpatrywana w Senacie.

Sejm wyraził też ustawową zgodę na ratyfikację przez prezydenta Traktatu o handlu bronią sporządzonego w Nowym Jorku 2 kwietnia 2013 r. Traktat jest pierwszą umową międzynarodową, która ustanawia prawnie wiążące standardy międzynarodowe w handlu bronią konwencjonalną. Ma też przeciwdziałać nielegalnemu handlowi taką bronią. Celem traktatu jest m.in. umocnienie międzynarodowego i regionalnego pokoju, bezpieczeństwa i stabilności oraz promowanie współpracy i przejrzystości w zakresie międzynarodowego handlu bronią konwencjonalną. Ustawą ratyfikacyjną zajmie się teraz Izba druga.

Posłowie ustalili ostateczne brzmienie nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. Zgodnie z nowymi przepisami wszystkie pojazdy służb mundurowych, specjalnych i ratowniczych, a nie tylko uprzywilejowane, będą zwolnione z opłaty elektronicznej za przejazd autostradami niezależnie od wykonywanych zdań. Ponadto, nowelizacja uzupełnia katalog pojazdów zwolnionych z opłaty elektronicznej o pojazdy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także pojazdy służb ratowniczych - Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz pojazdy służb ratownictwa górskiego. Odpowiedzialność administracyjną za większość naruszeń obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej będzie ponosił właściciel pojazdu, a nie kierujący, jak to było dotychczas. Ponadto ustawa wprowadza zasadę, że nie może zostać nałożona więcej niż jedna kara administracyjna za naruszenia wspomnianego obowiązku w trakcie jednego dnia. Ustawa obniża też wysokość kar za nieuiszczenie opłaty elektronicznej z 3 tys. zł i 1,5 tys. zł odpowiednio na 1,5 tys. zł (500 zł dla zespołów pojazdów obejmujących przyczepy kempingowe) i 750 zł (250 zł dla samochodów z przyczepami kempingowymi). Ustawa wprowadza też zasadę przedawniania się naruszeń obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej po roku od popełnienia naruszenia. Następnie ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Sejm zdecydował ponadto o ostatecznym kształcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy przewidują m.in. opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (tzw. CFC, z ang. Controlled Foreign Corporation), czyli zarejestrowanych za granicą tzw. spółek-córek. Chodzi m.in. o przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania przy wykorzystaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o niskich podatkach. Nowelizacja za CFC uznaje spółki, w których polski podatnik ma minimum 25 proc. udziałów. Dodatkowo, przychody w takiej spółce muszą mieć w co najmniej 50 proc. finansowy charakter, czyli pochodzić m.in. z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji). Kolejnym warunkiem jest to, aby sama spółka zlokalizowana była w kraju, w którym opodatkowanie jest niższe o minimum 25 proc. w porównaniu do stawki CIT w Polsce. Nowelizacja przewiduje również, że świadczenia otrzymywane przez klientów banku, tzw. cashback w związku z prowadzeniem rachunku bankowego podatnika będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a nie jak dotychczas - według skali podatkowej. Ponadto, zgodnie z ustawą wprowadzone zostały nowe zwolnienia podatkowe, m.in. dla świadczeń otrzymywanych w wyniku uwzględnienia skargi na przewlekłość postępowania, jak również wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. Teraz nowelizacja zostanie przekazana prezydentowi do podpisu.

Izba uchwaliła też - w ostatecznym brzmieniu - nowelizację Prawa zamówień publicznych. Nowe przepisy mają umożliwić efektywniejsze wydawanie publicznych pieniędzy na dobre jakościowo zamówienia, zmniejszyć szarą strefę oraz wyeliminować praktyki szkodzące konkurencji. Jedna z podstawowych zmian przewiduje, że cena nabycia przestanie być wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów. Ustalenie ceny jako wyłącznego kryterium wyboru wykonawcy będzie wymagało uzasadnienia. Kryterium najniższej ceny będzie można stosować w przypadku zamawiania przedmiotów i usług powszechnie dostępnych, o ustalonych standardach jakościowych. Ponadto ustawa m.in. odformalizowuje i upraszcza tryb zamówień dotyczący tzw. usług niepriorytetowych o wartościach poniżej progów unijnych. Nowelizacja zwiększa jawność w zamówieniach publicznych – ogranicza powoływanie się na tajemnicę przedsiębiorstwa do przypadku, w którym podmiot wykaże, że czyni to zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ponadto, zgodnie z nowelizacją zamawiający będzie mógł, w uzasadnionych okolicznościach, wymagać od wykonawcy lub podwykonawcy zatrudniania osób pracujących przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. Chodzi tu o roboty budowalne lub usługi. Ustawa umożliwia też waloryzację umów zawartych przed wejściem w życie nowelizacji na ponad 12 miesięcy. W przypadku takich kontraktów strony będą mogły podjąć negocjacje w sprawie zmiany wynagrodzenia. Będzie to możliwe w terminie 30 dni od zmiany stawki podatku VAT, wysokości płacy minimalnej oraz zasad podlegania ubezpieczeniom lub wysokości składek. W dalszej kolejności ustawa trafi do podpisu głowy państwa.

Ponadto Sejm ustalił treść nowelizacji ustawy – Kodeks postepowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Celem nowelizacji jest usprawnienie funkcjonowania wprowadzonego 1 lipca 2010 r. tzw. protokołu elektronicznego. Jest to nowy sposób protokołowania rozpraw cywilnych, polegający na nagrywaniu obrazu i dźwięku z sali sądowej. Ustawa modyfikuje przepisy dotyczące udostępniania informacji o sprawach. Treść protokołów i pism będzie mogła być także udostępniana w postaci elektronicznej. Ponadto strony będą mogły otrzymać z akt sprawy zarówno zapis obrazu, jak i dźwięku. W przypadku konieczności odmówienia stronom wydania zapisu obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy z uwagi na ważny interes publiczny lub prywatny, będą one mieć prawo do otrzymania zapisu dźwiękowego. W sytuacjach, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego orzekania w sprawie, przewodniczący będzie mógł zarządzić sporządzenie transkrypcji odpowiedniej części protokołu sporządzonego uprzednio w formie nagrania przebiegu rozprawy. Dotychczas była to kompetencja prezesa sądu. W przypadku nagrywanych posiedzeń projekt dopuszcza możliwość wygłoszenia ustnego uzasadnienia. Strony, które złożą wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, otrzymają odpis wyroku wraz z transkrypcją uzasadnienia. Sąd będzie miał dwa tygodnie na transkrypcję wygłoszonego uzasadnienia wyroku. Teraz nowelizacja trafi do podpisu prezydenta.

Izba uchwaliła także nowelizację ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Nowe przepisy mają umożliwić obywatelom będącym w trudnej sytuacji powrót na rynek pracy, odzyskanie zdolności kredytowej i możliwości normalnego funkcjonowania. Zgodnie z nowelizacją, postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ma być prowadzone tak, by umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w tym postępowaniu, a jeśli to możliwe – zaspokoić roszczenia wierzycieli w jak największym stopniu. Nowelizacja ogranicza możliwość oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Sąd będzie mógł to zrobić m.in. w sytuacji, gdy dłużnik umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa doprowadził do swojej niewypłacalności albo zwiększył jej stopień. Ustawa przewiduje także, że postępowanie upadłościowe będzie mogło być przeprowadzone – mimo generalnego zakazu wynikającego z przepisów – w sytuacji, gdy będzie to uzasadnione taki względami, jak np. względy humanitarne. Ponadto zgodnie z nowelizacją osobom, których nie stać na opłacenie kosztów postępowania upadłościowego pomoże w tym Skarb Państwa. Koszty te będą zwracane do budżetu niezwłocznie po wpływie do masy upadłościowej sum wystarczających na ich pokrycie. Ustawa zwiększa możliwości zachowania majątku przez dłużnika. Dłużnicy będą mieli możliwość zawarcia układu z wierzycielami, pod warunkiem, że uprawdopodobnią, że w ten sposób zostaną osiągnięte cele postępowania. W przypadku upadłości, w trakcie której sprzedawany jest lokal mieszkalny dłużnika, z uzyskanej kwoty otrzyma on środki równe kosztom najmu przez okres od 12 do 24 miesięcy. Następnie ustawa będzie przekazana prezydentowi do podpisu.

Ponadto Sejm ustalił ostateczną treść ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Ustawa wdraża postanowienia unijnej dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Zmiany mają poprawić efektywność energetyczną budynków przez rozszerzenie i udoskonalenie systemu certyfikacji energetycznej budynków oraz kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji. Efektem regulacji ma być upowszechnienie informacji o jakości energetycznej budynków i ich części, o potencjalnych kosztach użytkowania, a także wytycznych dotyczących poprawy efektywności energetycznej. Właściciele i użytkownicy budynków zyskają wiedzę ułatwiającą im przeprowadzenie modernizacji. Zgodnie z ustawą m.in. właściciele bądź zarządcy budynku lub jego części, którzy chcą je sprzedać albo wynająć, będą mieli obowiązek zlecić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej. Takie świadectwo będzie wymagane także w przypadku budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 250 m2 zajmowanych przez: prokuraturę, wymiar sprawiedliwości i administrację publiczną, w których obsługiwani są interesanci. W tych budynkach w widocznym miejscu będzie trzeba umieścić kopię świadectwa. Obowiązek jej umieszczenia ma też dotyczyć budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w których są świadczone usługi dla ludności, i dla których wykonano takie świadectwa. Obowiązek sporządzenia świadectw nie dotyczy m.in. zabytkowych kamienic, kościołów, a także budynków mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku. W myśl ustawy świadectwo będzie ważne 10 lat, ale jeśli w wyniku prowadzonych robót budowlano-instalacyjnych zmieni się charakterystyka energetyczna budynku lub jego części straci ono ważność przed upływem tego terminu. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Posłowie przyjęli też w ostatecznym brzmieniu nowelizację ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja uszczelnia system gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami i w pełniejszy sposób wykonuje prawo unijne. Ustawa przewiduje m.in., że przedsiębiorcy wprowadzający na rynek baterie lub akumulatory będą obowiązkowo wpisywani do specjalnego rejestru. Ponadto będą oni zobowiązani do zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów. Ustawa zawiera korzystne przepisy dla przedsiębiorców sprzedających niewielkie ilości baterii i akumulatorów (do 1 kg baterii lub akumulatorów przenośnych oraz do 100 kg baterii lub akumulatorów przemysłowych oraz samochodowych). Przedsiębiorcy ci będą mogli uzyskać u marszałka województwa m.in. zwolnienie z uiszczania opłaty produktowej, organizowania i finansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów. Ustawa upraszcza też sposób obliczania wysokości udziału finansowego przedsiębiorców w kosztach publicznych kampanii informacyjnych. Będzie to 0,03 zł od kilograma sprzedanych baterii lub akumulatorów. Ponadto zgodnie z ustawą baterie i akumulatory wprowadzane do obrotu nie będą mogły zawierać więcej niż 0,0005 proc. rtęci. Od 2017 r. producenci sprzętu zawierającego baterie lub akumulatory mają być zobowiązani do takiego jego projektowania, by zabudowane ogniwa były możliwe do usunięcia w serwisie. Następnie nowelizacja zostanie przesłana do podpisu prezydenta.

Sejm przyjął do wiadomości Informację premiera na temat działań rządu w ciągu najbliższych miesięcy. Ponadto decyzją Izby przyjęte zostały dwa sprawozdania Ministra Sportu i Turystyki: z realizacji przedsięwzięć EURO 2012 oraz z działań dotyczących realizacji przygotowań Polski do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 - za 2012 i 2013 r. W głosowaniu posłowie przyjęli także rządowy dokument „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2013 r.”

Izba nie wyraziła zgody na uchylenie immunitetu posłance Beacie Kempie i posłowi Krzysztofowi Borkowskiemu.

Posłowie zdecydowali też o odrzuceniu obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty i ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto Sejm skierował do Komisji Ustawodawczej w celu rozpatrzenia poselski projekt uchwały w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania okoliczności likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Celem działania komisji ma być zbadanie: procesu tworzenia projektów trzech ustaw dotyczących likwidacji WSI oraz powoływania SKW i SWW, ochrony informacji niejawnych przy tworzeniu i publikacji Raportu o działaniach WSI, skutków publikacji Raportu dla bezpieczeństwa państwa, a także wyników śledztw prowadzonych przez prokuratury wojskowe i cywilne w związku z zawiadomieniami m.in. osób wymienionych w Raporcie.

Izba uzupełniła zakres działania Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego. Zadania komisji zostały rozszerzone o rozpatrzenie senackiego projektu nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 2665).

Sejm zdecydował, że w Komisjach: Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Finansów Publicznych, a także Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa kontynuowane będą prace nad rządową propozycją nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma na celu usprawnienie organizowania zadań, jakie gminy, powiaty i samorządy województw wykonują na rzecz obywateli. Zdaniem rządu samorządom potrzeba więcej elastyczności w organizacji pracy, tak aby mogły dostosowywać rozwiązania do lokalnych potrzeb i możliwości. Ponadto projekt usuwa bariery prawne utrudniające łączenie samorządów. Proponowana nowelizacja wprowadza m.in. stanowisko pełnomocnika ds. utworzenia gminy. Jego zadaniem będzie np. przygotowanie nowej jednostki do wykonywania zadań publicznych oraz zapewnienie prawidłowej gospodarki finansowej. Projekt reguluje też zasady obowiązywania uchwalonych dotychczas aktów prawa miejscowego, tj. do czasu uchylenia i ustanowienia nowych aktów ważne będą dotychczasowe. Rządowa propozycja zwiększa też liczbę radnych nowej jednostki samorządu terytorialnego powstałej w wyniku połączenia dwóch lub więcej gmin. W skład takiej rady gminy w pierwszej kadencji wejdą radni w liczbie: 21 w gminach do 20 tys. mieszkańców; 23 w gminach do 50 tys. mieszkańców; 25 w gminach do 100 tys. mieszkańców oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 tys. mieszkańców, nie więcej jednak niż 48 radnych. Ponadto, projekt ma ułatwić współpracę między samorządami - gminy będą mogły skorzystać z możliwości wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej (centra usług). Dotyczyć to będzie szczególnie jednostek nieposiadających osobowości prawnej. O zapewnieniu takiej obsługi decydować będzie organ stanowiący jednostki. Projekt zawiera szczegółowe przepisy dotyczące całej procedury związanej z uchwaleniem czy zmianą statutu. Proponowana nowelizacja wprowadza też nowe regulacje, które umożliwiają tworzenie przez gminy i powiaty związków powiatowo–gminnych oraz pozwalają przystępować do obecnie funkcjonujących związków tych podmiotów.

Do Komisji Obrony Narodowej Sejm skierował prezydencki projekt nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest usprawnienie kierowania obroną państwa w czasie wojny. Proponowane zmiany uzupełniają też reformę dowodzenia i kierowania armią w czasie pokoju wprowadzoną 1 stycznia 2014 r. Projekt m.in. doprecyzowuje konstytucyjny termin „czas wojny”. O ustanowieniu jego początku i końca ma postanawiać prezydent na wniosek Rady Ministrów. Kolejną proponowaną zmianą jest doprecyzowanie kompetencji Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. Ma on podlegać bezpośrednio prezydentowi, a jego kompetencje mają dotyczyć wyłącznie kwestii związanych z obroną państwa. W projekcie postuluje się także ustawowe określenie zadań kandydata na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. Kandydat powinien m.in. uczestniczyć w ćwiczeniach i grach strategicznych oraz brać udział w procesie planowania operacyjnego użycia Sił Zbrojnych i przygotowania Wojennego Systemu Dowodzenia. W projekcie zaproponowano także poszerzenie kompetencji Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na czas wojny o wsparcie prezydenta w kierowaniu obroną państwa.

W Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach będą prowadzone dalsze prace nad poselskim projektem nowelizacji ustawy - Kodeks karny. Wnioskodawcy proponują, by niszczenie, uszkadzanie, usuwanie lub publiczne znieważanie flagi Unii Europejskiej zostało uznane za przestępstwo. Zgodnie z projektem, za ten czyn groziłaby grzywna, kara ograniczenia wolności lub do roku więzienia. Zdaniem autorów projekt ma pomóc w zapobieganiu przypadkom publicznego znieważania i niszczenia symbolu organizacji międzynarodowej, której Polska jest członkiem. Uznają takie czyny za gorszące i sprzeczne z polską racją stanu. Jak przypominają wnioskodawcy, obecnie analogiczna ochrona przysługuje polskim symbolom państwowym oraz znajdującym się w Polsce symbolom państw obcych wystawionych przez placówki dyplomatyczne tych krajów lub na zarządzenie polskich władz.

Posłowie pracowali także nad sprawozdaniem Ministra Spraw Wewnętrznych z realizacji w 2013 r. ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Zgodnie z dokumentem w ubiegłym roku cudzoziemcy uzyskali 252 zezwolenia na nabycie nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 697 ha. Na nabycie lub objęcie akcji w spółkach handlowych z siedzibą w Polsce, będących właścicielami nieruchomości, cudzoziemcy otrzymali 11 zezwoleń obejmujących 12 ha. Najwięcej wniosków o wydanie zezwolenia dotyczyło nabywania nieruchomości rolnych lub leśnych. Liczba tych zezwoleń na rzecz obywateli UE, którzy mieszkają lub planują osiedlić się na stałe w Polsce i prowadzić gospodarstwa agroturystyczne lub niewielkie gospodarstwa rolne, w 2013 r. pozostała na podobnym poziomie co w roku poprzednim. W 2013 r., analogicznie do lat poprzednich, największe zainteresowanie nabyciem nieruchomości w Polsce dotyczyło podmiotów pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Autor sprawozdania podkreśla, że ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców skutecznie chroni interes gospodarczy i społeczny Polski oraz, że obrót nieruchomościami z udziałem cudzoziemców podlega stałej kontroli MSW i nie stwarza zagrożenia dla interesów narodowych. Sprawozdanie przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisław Rakoczy. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie sprawozdania. Izba podejmie decyzję w tej sprawie w bloku głosowań.

Ponadto Sejm zapoznał się z Informacją Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczącą realizacji zadań wynikających z ustawy z 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” w 2003 r. oraz z harmonogramem prac na rok 2014. Zgodnie z informacją na realizację programu w 2013 r. Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie na podstawie nowelizacji ustawy budżetowej na ubiegły rok otrzymały blisko 45,8 mln zł. Planowane do realizacji w 2013 r. działania w ramach Programu obejmowały: sztuczne zasilanie plaż, budowę, remont i utrzymanie trwałych umocnień brzegu, monitoring oraz badania dotyczące ustalenia aktualnego stanu brzegów morskich. Na te zadania wydano 98 proc. zaplanowanych na 2013 r. środków budżetowych. W 2013 r. wyżej wymienione urzędy morskie realizowały inwestycje w ramach 11 projektów, w tym 4 zadania przygotowawcze i 7 zadań z zakresu robót budowlanych. 7 inwestycji zakończono. W harmonogramie prac planowanych na 2014 r. znalazły się m.in.: formowanie umocnień brzegowych – Kąty Rybackie, Krynica Morska, rejon Jastrzębiej Góry, Karwi, wykonanie sztucznych zasileń w rejonie Łeby, Darłówka, Kołobrzegu, budowa grupy ostróg palisadowych w Trzęsaczu. Informację przed Sejmem zaprezentowała podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Dorota Pyć. Zgłoszony w dyskusji wniosek o odrzucenie informacji zostanie poddany pod głosowanie na następnym posiedzeniu.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SEJM NA ŻYWO OBRADY TRANSMISJA SEJMU POSIEDZENIE POSIEDZENIA

 
• POLSKA
 

73. POSIEDZENIE SEJMU – DRUGI DZIEŃ OBRAD


DRUGIEGO DNIA 73. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE M.IN. ROZPATRZYLI W PIERWSZYM CZYTANIU PRZEDSTAWIONY PRZEZ PREZYDENTA RP PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ POSELSKĄ PROPOZYCJE ZMIAN W KODEKSIE KARNYM


Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw to pierwszy projekt procedowany drugiego dnia 73. posiedzenia Sejmu. Posłowie w pierwszym czytaniu rozpatrzyli propozycje zmian w ustawie, których celem jest usprawnienie kierowania obroną państwa w czasie wojny. Proponowane zmiany uzupełniają też reformę dowodzenia i kierowania armią w czasie pokoju wprowadzoną 1 stycznia 2014 r. Projekt m.in...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM OBRADY TRANSMISJA POSIEDZENIE SEJMU NA ŻYWO TELEWIZJA

 
• POLSKA
 

PIERWSZY DZIEŃ 73. POSIEDZENIA SEJMU


SEJM WYSŁUCHAŁ INFORMACJI PREMIERA DONALDA TUSKA NA TEMAT DZIAŁAŃ RZĄDU W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH MIESIĘCY. IZBA PRACOWAŁA TEŻ NAD ZMIANAMI W USTAWIE O ORGANIZMACH GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH ORAZ IMPLEMENTACJĄ TZW. DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ. POSŁOWIE PRZEPROWADZILI TEŻ PIERWSZE CZYTANIE PROJEKTU NOWELIZACJI USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM


Dzisiejsze obrady Sejmu rozpoczęło ślubowanie poselskie posła Roberta Jagły, który objął mandat po pośle Jakubie Szulcu.Sejm wysłuchał Informacji premiera na temat działań rządu w ciągu najbliższych miesięcy. O planach poszczególnych resortów mówili także kierujący nimi ministrowie. W dyskusji zgłoszony został wniosek o odrzucenie informacji o którym Izba zdecyduje w bloku głosowań...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO OBRADY SEJMU POSIEDZENIE TRANSMISJA TELEWIZJA TV

 
• POLSKA
 

TRWA 73. POSIEDZENIE SEJMU


PODCZAS 73. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE M.IN. WYSŁUCHAJĄ INFORMACJI PREMIERA NA TEMAT DZIAŁAŃ RZĄDU W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH MIESIĘCY. O PLANACH POSZCZEGÓLNYCH RESORTÓW MAJĄ TAKŻE MÓWIĆ KIERUJĄCY NIMI MINISTROWIE. W PORZĄDKU OBRAD BĘDZIE TEŻ NP. ROZPATRZENIE PROPOZYCJI ZMIAN W PRZEPISACH O GMO, JAK RÓWNIEŻ WAŻNEGO DLA PACJENTÓW PROJEKTU WYKONUJĄCEGO TZW. DYREKTYWĘ TRANSGRANICZNĄ. POSŁOWIE BĘDĄ TEŻ PRACOWAĆ NAD PROPOZYCJĄ NADANIA MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI UPRAWNIENIA DO WNOSZENIA KASACJI DO SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWACH KARNYCH. PONADTO, PRZED SEJMEM ŚLUBOWANIE ZŁOŻY NOWO POWOŁANY GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. IZBA ZAPOZNA SIĘ RÓWNIEŻ ZE SPRAWOZDANIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH DOTYCZĄCYM NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W 2013 ROKU


Obrady Sejmu rozpoczęły się od ślubowania poselskiego posła Roberta Jagły, który objął mandat po pośle Jakubie Szulcu.W głosowaniach otwierających posiedzenie Izba rozstrzygnęła, że przeprowadzi pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2656)...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM POSIEDZENIE OBRADY NA ŻYWO TRANSMISJA TELEWIZJA POLITYCZNA TV UCWAŁA UCHWAŁY

 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 72. POSIEDZENIE SEJMU


W OSTATNIM, CZWARTYM DNIU 72. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE UCHWALILI M.IN. PRZEPISY, KTÓRE MAJĄ ZACHĘCIĆ PRZEDSIĘBIORCÓW DO INWESTOWANIA W WYDOBYCIE WĘGLOWODORÓW, W TYM GAZU ŁUPKOWEGO. W BLOKU GŁOSOWAŃ PRZYJĘTO TAKŻE ZMIANY W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, ZGODNIE Z KTÓRYMI CENA NIE BĘDZIE MUSIAŁA BYĆ DECYDUJĄCYM KRYTERIUM WYBORU WYKONAWCY. SEJM UDZIELIŁ RZĄDOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA W UBIEGŁYM ROKU


Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r. zeszłoroczne dochody budżetu państwa wyniosły 279 mld 151 mln 205 tys. zł, a wydatki - 321 mld 345 mln 286 tys. zł, co dało deficyt budżetowy w wysokości 42 mld 194 mln 081 tys. zł. Średnioroczna inflacja wyniosła 0,9 proc. Stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec 2013 r. wyniosła 13,4 proc. W 2013 r. PKB zwiększył się o 1,6 proc. Sejm przyjął sprawozdanie i udzielił rządowi absolutorium.Ponadto Sejm powołał dr...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA OBRAD OBRADY SEJMU TELEWIZJA POLITYKA POLITYCZNA

 
• POLSKA
 

72. POSIEDZENIE SEJMU – TRZECI DZIEŃ OBRAD


TRZECIEGO DNIA 72. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE ROZPATRZYLI W PIERWSZYM CZYTANIU M.IN. POSELSKIE PROPOZYCJE ZMIAN DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Posłowie zapoznali się z Informacją o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2013 roku wraz ze stanowiskiem komisji. Dokument zawiera m.in. informacje o wybranych problemach w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz dane statystyczne dotyczące działalności TK w ubiegłym roku. Zgodnie z dokumentem w 2013 r. roku do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęło łącznie 480 wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA OBRAD OBRADY SEJMU TELEWIZJA

 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁ SIĘ DRUGI DZIEŃ 72. POSIEDZENIA SEJMU


POSŁOWIE PRACOWALI DZIŚ M.IN. NAD ZMIANAMI W USTAWACH – KODEKS KARNY, KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO, USTAWA O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. SEJM ZAPOZNAŁ SIĘ TAKŻE ZE SPRAWOZDANIAMI Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO I NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 R


W łącznej debacie posłowie rozpatrzyli trzy dokumenty dotyczące finansów publicznych.Pierwszy z nich to sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w sprawie udzielenia rządowi absolutorium...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   
 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 59. POSIEDZENIA SENATU


23 LIPCA 2014 R. WIECZOREM ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 59. POSIEDZENIA SENATU. RANO IZBA MINUTĄ CISZY UCZCIŁA PAMIĘĆ OFIAR TRAGICZNEJ KATASTROFY MALEZYJSKIEGO SAMOLOTU, KTÓRA MIAŁA MIEJSCE 17 LIPCA NAD WSCHODNIĄ UKRAINĄ


Senatorowie rozpoczęli prace od ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Był to poselski projekt  Nowelizacja uniemożliwia  egzekucję sądową przedmiotów, które dla dłużnika lub członków jego rodziny są niezbędne ze względu na niepełnosprawność. Analogiczne ograniczenie obowiązuje w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i dotyczy m.in...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   
Imieniny dziś obchodzi:   Irma Józef Irena Stanisław Stefania
 
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI - JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY 
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA - 29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA 
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN - EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH 
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH
 

ShortNews

 

X SPOTKANIE PREZYDENTÓW PAŃSTW GRUPY ARRAIOLOS

29-30 września 2014 roku (poniedziałek-wtorek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski z Małżonką weźmie udział w X Spotkaniu Prezydentów Państw Grupy Arraiolos w Bradze (Portugalia).

UDZIAŁ PREZYDENTA RP W 69. SESJI ZGROMADZENIA OGÓLNEGO NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

W dniach 22 - 25 września br. (poniedziałek-czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski z Małżonką złoży wizytę w USA, podczas której weźmie udział w debacie generalnej 69. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

DOŻYNKI PREZYDENCKIE W SPALE

21 września 2014 r. (niedziela) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski z Małżonką weźmie udział w Dożynkach Prezydenckich w Spale.

dodaj ShortNews'a
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI - EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL - WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY 
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH - PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL 
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL
DEBATA PJN PSL - WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL 
DEBATA PJN PSL
WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA - PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA
PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH - JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ 
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI - POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ 
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ
 
 
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE - POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE
POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE - POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE
POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA - ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW 
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA
ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW
HAPPENING PIKIETA POD PZPN - HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI 
HAPPENING PIKIETA POD PZPN
HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
 

ShortNews

 

PREZYDENT RP WEŹMIE UDZIAŁ W OBCHODACH 70. ROCZNICY OPERACJI MARKET GARDEN

20 września 2014 roku (sobota) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski weźmie udział w obchodach 70. rocznicy Operacji Market Garden, które odbędą się w Driel w Królestwie Niderlandów.

UROCZYSTOŚĆ W 75. ROCZNICĘ AGRESJI SOWIECKIEJ NA POLSKĘ

17 września 2014 roku (środa) o godz. 13.00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski weźmie udział w uroczystości w 75. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. Uroczystość odbędzie się w Cytadeli Warszawskiej, w której zlokalizowane będzie Muzeum Katyńskie.

UDZIAŁ PREZYDENTA RP W VII OGÓLNOPOLSKIM FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH

15 września br. (poniedziałek) o godz. 14.00 na Uniwersytecie Warszawskim (Krakowskie Przedmieście 26/28) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski weźmie udział w VII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych. Podczas uroczystości odbędzie się ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych.

UDZIAŁ PREZYDENTA RP W KONFERENCJI „UNIA DLA POLSKI”

13 września 2014 r. (sobota) o godz. 11.00 w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym (ul Bobrowiecka 9) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski będzie gościem konferencji dedykowanej Tadeuszowi Mazowieckiemu „Unia dla Polski”.

WIZYTA MAŁŻONKI PREZYDENTA RP W KRÓLESTWIE BELGII

13-14 września 2014 roku (sobota-niedziela) Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska złoży wizytę w Królestwie Belgii, gdzie weźmie udział w uroczystości otwarcia VI Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych.

WIZYTA PREZYDENTA RP NA DOLNYM ŚLĄSKU

12 września 2014 r. (piątek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odwiedzi województwo dolnośląskie.

PREZYDENT RP PRZYJMIE DYMISJĘ RADY MINISTRÓW

11 września 2014 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się uroczystość, podczas której Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski przyjmie dymisję Rady Ministrów.

dodaj ShortNews'a
TAGI videoTAGI video
  
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI - POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH 
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O KOMISJI GOSPODARKI 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O KOMISJI GOSPODARKI
SEJMOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ŁUSZCZYCY - KONFERENCJA PRASOWA SEJMOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ŁUSZCZYCY 
SEJMOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ŁUSZCZYCY
KONFERENCJA PRASOWA SEJMOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ŁUSZCZYCY
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - SPÓR NA NIBY? KONFERENCJA PRASOWA 
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - SPÓR NA NIBY? KONFERENCJA PRASOWA
TAGI artykułyTAGI artykuły
  
KATARZYNA IZYDORCZYK - KATARZYNA IZYDORCZYK ZAŁOŻYCIEL NOWEJ PLATFORMY PROGRAMOWEJ SLD 
KATARZYNA IZYDORCZYK
KATARZYNA IZYDORCZYK ZAŁOŻYCIEL NOWEJ PLATFORMY PROGRAMOWEJ SLD
MARIUSZ GRZEGORCZYK - MARIUSZ GRZEGORCZYK O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O MARSZU KIBICY ROSYJSKICH 
MARIUSZ GRZEGORCZYK
MARIUSZ GRZEGORCZYK O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O MARSZU KIBICY ROSYJSKICH
JANUSZ KORWIN-MIKKE - JANUSZ KORWIN-MIKKE NA TEMAT 4 CZERWCA 1989 ROKU ORAZ O EURO 2012 
JANUSZ KORWIN-MIKKE
JANUSZ KORWIN-MIKKE NA TEMAT 4 CZERWCA 1989 ROKU ORAZ O EURO 2012
SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY - XVIII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY 
SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY
XVIII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY
POSEŁ LESZEK MILLER - POSEŁ LESZEK MILLER O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O LIŚCIE PREZYDENTA USA 
POSEŁ LESZEK MILLER
POSEŁ LESZEK MILLER O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O LIŚCIE PREZYDENTA USA
TAGI ShortNewsTAGI ShortNews
 
 
 
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI - POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI NA TEMAT USTAWY EMERYTALNEJ ORAZ O PARADZIE RÓWNOŚCI 
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI NA TEMAT USTAWY EMERYTALNEJ ORAZ O PARADZIE RÓWNOŚCI
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI - EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI NA TEMAT LISTU BARACKA OBAMY Z PRZEPROSINAMI ORAZ O EURO 2012 
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI NA TEMAT LISTU BARACKA OBAMY Z PRZEPROSINAMI ORAZ O EURO 2012
MŁODZI INNOWACYJNI - POLITYCZNA.TV NA FORUM MŁODYCH INNOWACYJNYCH 
MŁODZI INNOWACYJNI
POLITYCZNA.TV NA FORUM MŁODYCH INNOWACYJNYCH
POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI - POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI O BLOKADZIE SEJMU ORAZ O EURO 
POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI
POSEŁ ADAM KWIATKOWSKI O BLOKADZIE SEJMU ORAZ O EURO
POSEŁ ADAM HOFMAN - POSEŁ ADAM HOFMAN NA TEMAT MANIPULACJI TELEFONU PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO 
POSEŁ ADAM HOFMAN
POSEŁ ADAM HOFMAN NA TEMAT MANIPULACJI TELEFONU PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO
POSEŁ MACIEJ BANASZAK - POSEŁ MACIEJ BANASZAK O PRZYGOTWANIACH POLSKI DO EURO ORAZ O KONGRESIE RUCHU PALIKOTA 
POSEŁ MACIEJ BANASZAK
POSEŁ MACIEJ BANASZAK O PRZYGOTWANIACH POLSKI DO EURO ORAZ O KONGRESIE RUCHU PALIKOTA
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI - POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I NAGRAŃ NA TELEFONIE LECHA KACZYŃSKIEGO 
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I NAGRAŃ NA TELEFONIE LECHA KACZYŃSKIEGO
POSŁANKA AGNIESZKA POMASKA - POSŁANKA AGNIESZKA POMASKA NA TEMAT EURO 2012 I O SPADKU POPARCIA 
POSŁANKA AGNIESZKA POMASKA
POSŁANKA AGNIESZKA POMASKA NA TEMAT EURO 2012 I O SPADKU POPARCIA
POSEŁ PIOTR SZELIGA - POSEŁ PIOTR SZELIGA O EURO 2012 
POSEŁ PIOTR SZELIGA
POSEŁ PIOTR SZELIGA O EURO 2012
POSEŁ ŁUKASZ ZBONIKOWSKI - POSEŁ ŁUKASZ ZBONIKOWSKI NA TEMAT POLSKI W EURO 2012 ORAZ TELEFONU PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO 
POSEŁ ŁUKASZ ZBONIKOWSKI
POSEŁ ŁUKASZ ZBONIKOWSKI NA TEMAT POLSKI W EURO 2012 ORAZ TELEFONU PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO
 
TAGI wyszukiwarkiTAGI wyszukiwarki
  
 
 
 
start
na żywo
archiwum vod
czytelnia artykułów
zarejestruj nowe konto
praca
reklama
kontakt
o polityczna.tv
przepisy prawne
polityczna.tv - obiektywna polityka
banery
dodatki
logotypy
kanały rss
twitter
youtube
facebook
TV over IP
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 
SEJM NA ŻYWO OBRADY SEJMU TRANSMISJA TRANSMISJE PRZEKAZ PRZEKAZY LIVE ONLINE ON-LINE POSIEDZENIE POSIEDZENIA SEJMOWA POSEŁ POSŁANKA POSŁOWIE POSŁANKI MARSZAŁEK PREZYDENT PREMIER