EURO POSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PJN PSL MNIEJ KONKURENCJI WIĘCEJ REGULACJI PRZYSZŁOŚĆ POLITYCZNA RZĄD ROZWIĄZANIA DEBATA EUROPEJSKA CEL POLSKI PROBLEMY TRAKTAT FISKALNY ZMIANA KIERUNKU ZMIANA RZĄDU WYBORCY ŚRODKI UNIJNE INWESTYCJE DROGI LOTNISKA KLASA ŚREDNIA UNIA EUROPEJSKA POLITYKA RODZINNA GOSPODARCZA SPOŁECZNA SIŁA PAŃSTWA W EUROPIE KULTURA TOŻSAMOŚĆ NARODOWA ROLNICTWO OBSZARY WIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZMOWY PONAD PODZIAŁAMI PRZYSZŁOŚĆ NARODU
 
PIS - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.SLD - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.RPP - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PO - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PSL - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.SP - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco.PTV - Logotypy partii / klubów , wyświetlają się automatycznie wedle ilości materiałów zawartych w serwisie, od lewej do prawej malejąco. kontaktfacebookYouTubegoogle+twitterdodaj ShortNewsdodaj artykułdodaj videotransmituj na żywomoje konto
 
 
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 KURS EURO EURKURS WALUTY EUR: 4,1405KURS WALUTY EUR: 4,1405KURS WALUTY EUR: 4,1405KURS WALUTY EUR: 4,1405KURS WALUTY EUR: 4,1405KURS WALUTY EUR: 4,1405 KURS DOLARA AMERYKAŃSKIEGO USDKURS WALUTY USD: 3,7906KURS WALUTY USD: 3,7906KURS WALUTY USD: 3,7906KURS WALUTY USD: 3,7906KURS WALUTY USD: 3,7906KURS WALUTY USD: 3,7906 KURS FUNTA BRYTYJSKIEGO GBPKURS WALUTY GBP: 5,8407KURS WALUTY GBP: 5,8407KURS WALUTY GBP: 5,8407KURS WALUTY GBP: 5,8407KURS WALUTY GBP: 5,8407KURS WALUTY GBP: 5,8407 
 KURS FRANKA SZFAJCARSKIEGO CHFKURS WALUTY CHF: 4,0014KURS WALUTY CHF: 4,0014KURS WALUTY CHF: 4,0014KURS WALUTY CHF: 4,0014KURS WALUTY CHF: 4,0014KURS WALUTY CHF: 4,0014 KURS DOLARA KANADYJSKIEGO CADKURS WALUTY CAD: 3,0523KURS WALUTY CAD: 3,0523KURS WALUTY CAD: 3,0523KURS WALUTY CAD: 3,0523KURS WALUTY CAD: 3,0523KURS WALUTY CAD: 3,0523 KURS JEN JENA JAPOŃSKIEGO JPY (100 JENÓW)KURS WALUTY JPY: 3,0812KURS WALUTY JPY: 3,0812KURS WALUTY JPY: 3,0812KURS WALUTY JPY: 3,0812KURS WALUTY JPY: 3,0812KURS WALUTY JPY: 3,0812 
zaloguj sięzarejestruj się
2015-05-27 • 23:31:49 • GMT +1
 
 
strona głównana żywoarchiwum vodczytelnia artykułówzarejestruj się
 
reklama
 
 
 
http://polityczna.tv/v/6360144bd867616a2f4f48ab346904b5
 
polityczna.tv - obiektywna polityka

EURO POSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PJN PSL MNIEJ KONKURENCJI WIĘCEJ REGULACJI PRZYSZŁOŚĆ POLITYCZNA RZĄD ROZWIĄZANIA DEBATA EUROPEJSKA CEL POLSKI PROBLEMY TRAKTAT FISKALNY ZMIANA KIERUNKU ZMIANA RZĄDU WYBORCY ŚRODKI UNIJNE INWESTYCJE DROGI LOTNISKA KLASA ŚREDNIA UNIA EUROPEJSKA POLITYKA RODZINNA GOSPODARCZA SPOŁECZNA SIŁA PAŃSTWA W EUROPIE KULTURA TOŻSAMOŚĆ NARODOWA ROLNICTWO OBSZARY WIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZMOWY PONAD PODZIAŁAMI PRZYSZŁOŚĆ NARODU

 
 
• POLSKA
 
75. POSIEDZENIE SENATU 21 MAJA 2015 R. WIECZOREM ZAKOŃCZYŁO SIĘ 75. POSIEDZENIE SENATU

75. POSIEDZENIE SENATU


21 MAJA 2015 R. WIECZOREM ZAKOŃCZYŁO SIĘ 75. POSIEDZENIE SENATU

Rano Izba wyraziła zgodę na zarządzenie przez prezydenta w dniu 6 września br. referendum dotyczącego jednomandatowych okręgów wyborczych, finansowania partii i systemu podatkowego. Za uchwałą w tej sprawie głosowało 57 senatorów obecnych na sali posiedzeń. W środę senatorowie debatowali nad referendum ponad 10 godzin – do pierwszej w nocy. Debata była burzliwa i przerywana sporami w kwestiach formalnych. Prezydent Bronisław Komorowski chce, by Polacy odpowiedzieli na trzy pytania: czy są "za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu", czy są "za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa" i czy są "za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika". Prezydent 13 maja przekazał marszałkowi Senatu projekt postanowienia o zarządzeniu referendum.

Drugiego dnia obrad Senat przeprowadził drugie czytanie projektu uchwały w setną rocznicę urodzin księdza Jana Twardowskiego, wniesionego przez grupę senatorów, i tę uchwałę przyjął. Izba przypomina w niej, że 1 czerwca upływa sto lat od urodzin księdza prałata, wybitnego lirycznego poety religijnego. Uczestnik Powstania Warszawskiego, katecheta, rektor kościoła sióstr wizytek w Warszawie, wykładowca w warszawskim seminarium. Jego wiersze zyskały wielką popularność. W uchwale czytamy: „Uczył mądrej życzliwości – +śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą+ – i pokory: +Być nie zauważonym, by spotkać się z Tobą+. Pisał: +wdzięczność jest najbardziej religijnym uczuciem+, a także: +Tylko ten, kto trwa w miłości Boga, jest spokojny+. Uczył wiary i patriotyzmu; uczył liryką i swoim przykładem”. Pragnąc uhonorować pamięć księdza Twardowskiego, senatorowie zwracają się do uczelni, szkół, organizacji społecznych i mediów z apelem o upowszechnianie jego twórczości: „Niech pogodna, nieraz żartobliwa, życzliwa i mądra liryka warszawskiego kapłana stanie się jednym ze źródeł dumy z narodowej, polskiej kultury”.

Senat przeprowadził też drugie czytanie uchwały „In memoriam”, wniesionej przez grupę senatorów, i podjął tę uchwałę. Uchwała, przypominając ustawę o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, będącą wynikiem inicjatywy Senatu, mówi, że „szlak wolności wytyczyły jednak nie tylko wysiłki tych osób, ale również trudy i prześladowania innych osób i instytucji”. W uchwale senatorowie przywołują Kościół katolicki i inne kościoły, kapłanów szykanowanych, więzionych i tych, którzy ponieśli śmierć. Wspominają św. Jana Pawła II, który był duchowym przewodnikiem oraz opiekunem ludzi opozycji antykomunistycznej i nieustającym orędownikiem wolności. Wymieniają dyskryminowanych bezpartyjnych obywateli państwa polskiego. Piszą o naruszaniu praw człowieka i obywatela. „Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża wdzięczność wszystkim, którzy podobnie jak ludzie opozycji antykomunistycznej złożyli Ojczyźnie daninę życia, wolności i upokorzeń. Senat wyraża przekonanie, że ich krzywdy pozostaną w pamięci pokoleń Polaków jako ważny element drogi do wolności”- czytamy w uchwale.

Izba wysłuchała informacji szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Pawła Wojtunika o wynikach działalności biura w 2014 r.

Bez poprawek Senat uchwalił ustawę o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Był to projekt rządowy. Nowe regulacje mają na celu wykonanie przepisów unijnych. Fluorowane gazy cieplarniane są wykorzystywane w sektorach chłodnictwa i klimatyzacji, ochrony przeciwpożarowej i elektroenergetyki. Ustawa określa obowiązki podmiotów prowadzących działalność związaną ze stosowaniem substancji zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych, a także obrót nimi. Wprowadza obowiązek umieszczania etykiet w języku polskim na sprowadzanych do Polski produktach, urządzeniach, systemach ochrony przeciwpożarowej i gaśnicach zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Zakłada ona utworzenie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, w którym gromadzone będą dane umożliwiające identyfikację urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej oraz ich operatorów. Ustawa powierza nowe uprawnienia kontrolne m.in.: Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Straży Pożarnej, a także ministrowi obrony narodowej. Przewiduje również kary pieniężne za naruszenia przepisów wspólnotowych i krajowych dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazów cieplarnianych.

Senatorowie wprowadzili jedną poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej. Był to projekt poselski. Ustawa rozszerza katalog podmiotów leczniczych o jednostki wojskowe niebędące jednostkami budżetowymi. Chodzi o utworzone przez ministra obrony narodowej jednostki polowej służby zdrowia, zatrudniające lekarzy i realizujące zadania związane z zabezpieczeniem medycznym Sił Zbrojnych - także poza granicami państwa – bez potrzeby angażowania Narodowego Funduszu Zdrowia. Nowelizacja zachowuje ich odrębność wynikającą ze specyfiki działalności i umiejscowienia w strukturze organizacyjnej wojskowej służby zdrowia. Zakres świadczeń zdrowotnych realizowanych przez jednostki polowej służby zdrowia zostaje rozszerzony o takie, które są wykonywane np. w pojeździe, na poligonach czy w szpitalach kontenerowych. Jednostki wojskowe nie będą miały obowiązku zawierania umów ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń od zdarzeń medycznych. Poprawka Senatu dostosowuje w tym względzie sytuację prawną jednostek służb medycyny pracy i służby więziennej utworzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Izba nie wprowadziła poprawek do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw, której projekt przygotował rząd. Celem nowelizacji jest dostosowanie procedur związanych z profilaktyką oraz zwalczaniem wytwarzania i obrotu substancjami o działaniu psychoaktywnym, zwanymi dopalaczami, do praktyki większości państw Unii Europejskiej. Wprowadza ona definicję „nowej substancji psychoaktywnej” i upoważnia ministra zdrowia do określenia w rozporządzeniu wykazu nowych substancji psychoaktywnych, których wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu będzie zabronione na gruncie prawa administracyjnego. Zmianie ulegnie również definicja „środka zastępczego”, a także „ziela konopi innych niż włókniste”. Przy ministrze zdrowia powstanie ekspercki zespół do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych. Na podstawie jego ocen i rekomendacji minister będzie podejmował decyzje co do zamieszczenia określonych substancji w odpowiednich załącznikach ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii albo w wykazie nowych substancji psychoaktywnych. Sprzedaż zawierających substancje psychoaktywne popularnych leków na przeziębienie będzie ograniczona ze względu na zawartość substancji psychoaktywnych. Do końca 2016 r. jednorazowo w aptece będzie można kupić nie więcej niż jedno opakowanie dostępnego bez recepty produktu leczniczego zawierającego substancje psychoaktywne: pseudoefedrynę, dekstrometorfan lub kodeinę. Farmaceuta będzie mógł odmówić wydania takiego leku osobie niepełnoletniej, a także jeśli uzna, że lek może zostać wykorzystany w celach pozamedycznych lub spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia. Substancje chemiczne, które w 2010 r. były przedmiotem obrotu handlowego w sklepach, będą objęte kontrolą ustawową. Ograniczona ma być także możliwość przywozu do Polski środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, co przyczyni się do eliminowania dopalaczy już na granicach państwa. Ustawa pociąga za sobą istotne zmiany w prawie farmaceutycznym, m.in. wprowadza kary pieniężne w wysokości do 500 tys. zł za nieprzestrzeganie zakazu sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych, których wydawanie jest ograniczone wiekiem pacjenta, a także w przypadku sprzedaży większej niż dozwolona ustawą ilości produktów leczniczych zawierających w składzie substancje o działaniu psychoaktywnym.

Senat bez poprawek przyjął ustawę o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Był to projekt rządowy. Nowe przepisy uwzględniają zmiany w zasadach udzielania pomocy publicznej określone w wytycznych unijnych w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014-2020. Ustawa podnosi maksymalny zakres dopłaty budżetowej do składki z tytułu ubezpieczenia upraw albo zwierząt z 50% do 65% i jednocześnie rezygnuje z określenia minimalnej wartości dopłat (dotychczas wynosiła ona 40%). Zapewnia producentom owoców i warzyw dostęp do ubezpieczeń z dopłatami w przypadku stosowania przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych w wysokościach wyższych niż 6% sumy ubezpieczenia upraw. Ubezpieczenia obejmą oddzielnie każde ryzyko (np. suszę, powódź, przymrozki czy gradobicie). Nowelizacja zakłada inny sposób składania wniosków przez zakłady ubezpieczeniowe; wnioski takie będą mogły być składane dwa razy w roku, a zwrot także odbywałby się dwa razy w roku. Przewiduje się ponadto ujednolicenie wzorów dokumentów akceptowanych przez ministra rolnictwa oraz ministra finansów. Skrócono z 30 do 14 dni okres, od którego następuje odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń po zawarciu umowy, w przypadku wystąpienia powodzi lub suszy. Ponadto ustawa określa skutki zawarcia przez zakłady ubezpieczeń porozumienia koasekuracyjnego. W takim przypadku, w postępowaniach związanych z dopłatami do składek na ubezpieczenie mienia rolniczego oraz związanych z dotacjami na pokrycie odszkodowań spowodowanych przez suszę, wszystkie strony porozumienia są reprezentowane przez wiodący zakład ubezpieczeń.

Bez poprawek senatorowie uchwalili ustawę o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym, wywodzącą się z projektu poselskiego. Nowelizacja przenosi kompetencje uchwalania regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego z rady powiatu na jego zarząd. Dzięki temu jednakowe przepisy będą obowiązywać na wszystkich szczeblach samorządu, gdzie zadania te zostały powierzone organom wykonawczym zgodnie z ustawami o samorządzie gminnym i województwa. Dotychczasowe regulaminy organizacyjne starostw powiatowych zachowają moc do dnia wejścia w życie regulaminów wydanych zgodnie z nowelizacją.

Z jedną doprecyzowującą poprawką Izba przyjęła ustawę o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, przygotowaną przez posłów. Celem nowelizacji jest ograniczenie obowiązku planowania i finansowania przez gminy oświetlenia obiektów znajdujących się na jej obszarze. W obecnym stanie prawnym za finansowanie oświetlenia drogi odpowiada gmina, na której terenie znajduje się droga. Wyjątkiem są płatne autostrady i drogi ekspresowe. Ustawa zwalnia gminy z obowiązku utrzymania oświetlenia wszystkich autostrad i dróg ekspresowych w zakresie, w jakim przebiegają poza granicami terenów zabudowanych. Na gminach nadal będzie ciążyć obowiązek oświetlania tych części dróg krajowych, które są przeznaczone do ruchu pieszych lub rowerów i wymagają odrębnego oświetlenia. Tym samym nastąpi podział odpowiedzialności za oświetlenie dróg ze względu na kryterium kategorii drogi (wyłączenie autostrad i dróg ekspresowych) oraz kryterium funkcjonalne (wyłączenie dróg krajowych w zakresie, w jakim nie służy to co do zasady jedynie mieszkańcom gminy). Obowiązek wnoszenia opłat za oświetlenie dróg ekspresowych i autostrad przebiegających przez teren danej gminy oraz odcinków innych dróg krajowych na terenach niezabudowanych przejmie GDDKiA. Szacuje się, że koszty gmin związane z finansowaniem oświetlenia dróg krajowych poza terenem zabudowanym zmniejszą się o ok. 100 mln zł rocznie.

Z 15. poprawkami Senat uchwalił ustawę o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw, której projekt opracował rząd. Nowelizacja wynika z konieczności pełnego wdrożenia przepisów unijnych (w październiku ub.r. Komisja Europejska pozwała Polskę w sprawie przepisów o pojazdach wycofanych z eksploatacji do Trybunału Sprawiedliwości) oraz wyeliminowania szarej strefy istniejącej w sektorze przetwarzania odpadów pochodzących z tej dziedziny gospodarki, a zarazem skierowania ich do legalnych stacji demontażu. Ustawa zobowiązuje podmioty profesjonalnie wprowadzające pojazdy na rynek polski (np. dealerów samochodowych i właścicieli komisów) do organizowania krajowej sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Podmioty wprowadzające więcej niż 1000 pojazdów rocznie będą zobowiązane do zapewnienia sieci składającej się z co najmniej 3 stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów w województwie. Nowelizacja przewiduje też, że właściciele komisów i osoby indywidualne zostaną zwolnieni z opłaty recyklingowej, w wysokości 500 zł, ponoszonej za każdy używany pojazd sprowadzony do Polski. Prowadzący stacje demontażu – przy przyjmowaniu pojazdu wycofanego z eksploatacji zarejestrowanego w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – nie będą pobierać opłaty od jego właściciela. W odniesieniu do prowadzących stacje demontażu ustawa wprowadza opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu pojazdów. Opłata taka będzie wnoszona do urzędu marszałkowskiego, a następnie przekazywana do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wpływy z niej, w wysokości 5 proc., będą dochodem województwa. Pieniądze z kar i opłat mają być przeznaczane na wspieranie działań zapobiegających nielegalnemu demontażowi pojazdów. Poprawki senackie mają w większości charakter doprecyzowujący. Najważniejsza poprawka zakłada, że ustawa wejdzie w życie szybciej niż uchwalił Sejm – nie 1 stycznia 2017 r., ale 1 stycznia 2016.

Bez poprawek senatorowie uchwalili ustawę o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Był to projekt rządowy. Nowelizacja umożliwia finansowanie z budżetu państwa rządowego programu, który ma na celu wspieranie wybitnych studentów w podejmowaniu studiów magisterskich w najlepszych uczelniach na świecie. Z programu będą mogli skorzystać studenci, którzy ukończyli trzeci rok studiów magisterskich nie wcześniej niż w roku poprzedzającym ich zgłoszenie. Taką możliwość będą mieli też absolwenci studiów licencjackich. Osoba, która podejmie studia za granicą, otrzyma z programu środki na pokrycie kosztów: rekrutacji, czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów i ubezpieczeń. Świadczenia te zostaną zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Uczestnik programu nie będzie musiał zwracać udzielonego mu wsparcia, jeśli w ciągu 10 lat od ukończenia studiów na zagranicznej uczelni będzie przez 5 lat odprowadzać w Polsce składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zwolnione ze zwrotu pieniędzy będą także osoby, które ukończą studia doktoranckie w kraju. Pomocy finansowej udzielonej w ramach programu nie trzeba będzie również zwracać, jeśli studia zagraniczne nie zostały podjęte lub nie zostały ukończone z przyczyn nieleżących po stronie uczestnika. Program ruszy od roku akademickiego 2016/2017. Będzie mogło z niego skorzystać ok. 100 studentów rocznie. W 2016 r. budżet państwa przeznaczy na ten cel 18,5 mln zł, a planowana kwota dofinansowania na cały 10-letni program do 2025 r. to 336 mln zł.

Także bez poprawek Izba przyjęła nowelizację ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Był to projekt poselski. Ma ona na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych wynikających z zastosowania w przepisach niespójnych ze sobą pojęć, dotyczących uwierzytelniania dokumentów przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Ponadto zmiany dotyczą postępowania przed komisjami dyscyplinarnymi w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinach geodezji i kartografii. Dostosowują przepisy ustawy do Kodeksu postępowania karnego, które będą obowiązywać od 1 lipca 2015 r.

Bez poprawek uchwalono również nowelizację ustawy o ochronie przeciwpożarowej, przygotowaną przez posłów. Zakłada ona, że strażacy ochotnicy z Ochotniczej Straży Pożarnej nie mający uprawnień do świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego, którzy ulegli wypadkowi podczas akcji lub ćwiczeń, będą mieli prawo do świadczeń związanych z niezdolnością do pracy. Zgodnie z nowelizacją strażacy ochotnicy będą otrzymywać świadczenia – określone w ustawie jako rekompensata pieniężna – za okres niezdolności do pracy. Rekompensata ta wyniesie 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdy dzień i będzie wypłacana nie dłużej niż przez 18 miesięcy (okres łącznego pobierania zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Zdjęcia: Michał Józefaciuk.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

REFERENDUM JEDNOMANDATAOWYCH OKRĘGÓW WYBORCZYCH FINANSOWANIE PARTII SYSTEM PODATKOWY BUDŻET PAŃSTWA PRAWO PODATKOWE KORZYŚĆ PODATNIKA KSIĄDZ JAN TWARDOWSKI IN MEMORIAM DZIAŁACZE OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE WARSTWA OZONOWA GAZY CIEPLARNIANE DZIAŁALNOŚĆ LOTNICZA PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII DOPALACZE SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE UBEZPIECZENIE UPRAW ROLNYCH ZWIĘRZĄT GOSPODARSKICH SAMORZĄD POWIATOWY PRAWO ENERGETYCZNE RECYKLING POJAZDÓW PRAWO SZKOLNICTWO WYŻSZE PODATEK DOCHODOWY OSOBY FIZYCZNE PRAWO GEODEZYJNE KARTOGRAFICZNE USTAWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWE

 
• POLSKA
 
75. POSIEDZENIE SENATU 21 MAJA 2015 R. ROZPOCZĄŁ SIĘ DRUGI DZIEŃ OBRAD SENATU. IZBA WYRAZIŁA ZGODĘ NA ZARZĄDZENIE PRZEZ PREZYDENTA REFERENDUM  6 WRZEŚNIA BR. DOTYCZĄCEGO JEDNOMANDATOWYCH OKRĘGÓW WYBORCZYCH, FINANSOWANIA PARTII I SYSTEMU PODATKOWEGO. ZA UCHWAŁĄ W TEJ SPRAWIE GŁOSOWAŁO 57 SENATORÓW OBECNYCH NA SALI POSIEDZEŃ. SENAT PRZERWAŁ OBRADY O GODZ.1 W NOCY. PONAD 10 GODZIN SENATOROWIE DEBATOWALI NAD REFERENDUM. DEBATA   BYŁA BURZLIWA  I PRZERYWANA  SPORAMI SENATORÓW W KWESTIACH FORMALNYCH. PREZYDENT BRONISŁAW KOMOROWSKI CHCE, BY POLACY ODPOWIEDZIELI NA TRZY PYTANIA: CZY SĄ

75. POSIEDZENIE SENATU


21 MAJA 2015 R. ROZPOCZĄŁ SIĘ DRUGI DZIEŃ OBRAD SENATU. IZBA WYRAZIŁA ZGODĘ NA ZARZĄDZENIE PRZEZ PREZYDENTA REFERENDUM 6 WRZEŚNIA BR. DOTYCZĄCEGO JEDNOMANDATOWYCH OKRĘGÓW WYBORCZYCH, FINANSOWANIA PARTII I SYSTEMU PODATKOWEGO. ZA UCHWAŁĄ W TEJ SPRAWIE GŁOSOWAŁO 57 SENATORÓW OBECNYCH NA SALI POSIEDZEŃ. SENAT PRZERWAŁ OBRADY O GODZ.1 W NOCY. PONAD 10 GODZIN SENATOROWIE DEBATOWALI NAD REFERENDUM. DEBATA BYŁA BURZLIWA I PRZERYWANA SPORAMI SENATORÓW W KWESTIACH FORMALNYCH. PREZYDENT BRONISŁAW KOMOROWSKI CHCE, BY POLACY ODPOWIEDZIELI NA TRZY PYTANIA: CZY SĄ "ZA WPROWADZENIEM JEDNOMANDATOWYCH OKRĘGÓW WYBORCZYCH W WYBORACH DO SEJMU"; CZY SĄ "ZA UTRZYMANIEM DOTYCHCZASOWEGO SPOSOBU FINANSOWANIA PARTII POLITYCZNYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA" I CZY SĄ "ZA WPROWADZENIEM ZASADY OGÓLNEJ ROZSTRZYGANIA WĄTPLIWOŚCI CO DO WYKŁADNI PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO NA KORZYŚĆ PODATNIKA". PREZYDENT 13 MAJA PRZEKAZAŁ MARSZAŁKOWI SENATU PROJEKT POSTANOWIENIA O ZARZĄDZENIU REFERENDUM.

Następnie Senat przeprowadził drugie czytanie projektu uchwały w setną rocznicę urodzin księdza Jana Twardowskiego, wniesionego przez grupę senatorów, i tę uchwałę przyjął. Izba przypomina w niej, że 1 czerwca upływa sto lat od urodzin księdza prałata, wybitnego lirycznego poety religijnego. Uczestnik Powstania Warszawskiego, katecheta, rektor kościoła sióstr wizytek w Warszawie, wykładowca w warszawskim seminarium. Jego wiersze zyskały wielką popularność. W uchwale czytamy: „Uczył mądrej życzliwości – +śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą+ – i pokory: +Być nie zauważonym, by spotkać się z Tobą+. Pisał: +wdzięczność jest najbardziej religijnym uczuciem+, a także: +Tylko ten, kto trwa w miłości Boga, jest spokojny+. Uczył wiary i patriotyzmu; uczył liryką i swoim przykładem”. Pragnąc uhonorować pamięć księdza Twardowskiego, senatorowie zwracają się do uczelni, szkół, organizacji społecznych i mediów z apelem o upowszechnianie jego twórczości: „Niech pogodna, nieraz żartobliwa, życzliwa i mądra liryka warszawskiego kapłana stanie się jednym ze źródeł dumy z narodowej, polskiej kultury”.

Senatorowie pierwszego dnia posiedzenia rozpatrzyli tylko jeden punkt porządku obrad. W czwartek Izba rozpatrzy pozostałe punkty i wysłucha informacji szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Pawła Wojtunika o wynikach działalności biura w 2014 r.

Senat omówi ustawę o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Był to projekt rządowy. Nowe regulacje mają na celu wykonanie przepisów unijnych. Fluorowane gazy cieplarniane są wykorzystywane w sektorach chłodnictwa i klimatyzacji, ochrony przeciwpożarowej i elektroenergetyki. Ustawa określa obowiązki podmiotów prowadzących działalność związaną ze stosowaniem substancji zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych, a także obrót nimi. Wprowadza obowiązek umieszczania etykiet w języku polskim na sprowadzanych do Polski produktach, urządzeniach, systemach ochrony przeciwpożarowej i gaśnicach zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Zakłada ona utworzenie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, w którym gromadzone będą dane umożliwiające identyfikację urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej oraz ich operatorów. Ustawa powierza nowe uprawnienia kontrolne m.in.: Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Straży Pożarnej, a także ministrowi obrony narodowej. Przewiduje również kary pieniężne za naruszenia przepisów wspólnotowych i krajowych dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazów cieplarnianych.

Senatorowie zajmą się ustawą o zmianie ustawy o działalności leczniczej. Był to projekt poselski. Ustawa rozszerza katalog podmiotów leczniczych o jednostki wojskowe niebędące jednostkami budżetowymi. Chodzi o utworzone przez ministra obrony narodowej jednostki polowej służby zdrowia, zatrudniające lekarzy i realizujące zadania związane z zabezpieczeniem medycznym Sił Zbrojnych - także poza granicami państwa – bez potrzeby angażowania Narodowego Funduszu Zdrowia. Nowelizacja zachowuje ich odrębność wynikającą ze specyfiki działalności i umiejscowienia w strukturze organizacyjnej wojskowej służby zdrowia. Zakres świadczeń zdrowotnych realizowanych przez jednostki polowej służby zdrowia zostaje rozszerzony o takie, które są wykonywane np. w pojeździe, na poligonach czy w szpitalach kontenerowych.

Izba omówi ustawę o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw, której projekt przygotował rząd. Celem nowelizacji jest dostosowanie procedur związanych z profilaktyką oraz zwalczaniem wytwarzania i obrotu substancjami o działaniu psychoaktywnym, zwanymi dopalaczami, do praktyki większości państw Unii Europejskiej. Wprowadza ona definicję „nowej substancji psychoaktywnej” i upoważnia ministra zdrowia do określenia w rozporządzeniu wykazu nowych substancji psychoaktywnych, których wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu będzie zabronione na gruncie prawa administracyjnego. Zmianie ulegnie również definicja „środka zastępczego”, a także „ziela konopi innych niż włókniste”. Przy ministrze zdrowia powstanie ekspercki zespół do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych. Na podstawie jego ocen i rekomendacji minister będzie podejmował decyzje co do zamieszczenia określonych substancji w odpowiednich załącznikach ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii albo w wykazie nowych substancji psychoaktywnych. Sprzedaż zawierających substancje psychoaktywne popularnych leków na przeziębienie będzie ograniczona ze względu na zawartość substancji psychoaktywnych. Do końca 2016 r. jednorazowo w aptece będzie można kupić nie więcej niż jedno opakowanie dostępnego bez recepty produktu leczniczego zawierającego substancje psychoaktywne: pseudoefedrynę, dekstrometorfan lub kodeinę. Farmaceuta będzie mógł odmówić wydania takiego leku osobie niepełnoletniej, a także jeśli uzna, że lek może zostać wykorzystany w celach pozamedycznych lub spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia. Substancje chemiczne, które w 2010 r. były przedmiotem obrotu handlowego w sklepach, będą objęte kontrolą ustawową. Ograniczona ma być także możliwość przywozu do Polski środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, co przyczyni się do eliminowania dopalaczy już na granicach państwa. Ustawa pociąga za sobą istotne zmiany w prawie farmaceutycznym, m.in. wprowadza kary pieniężne w wysokości do 500 tys. zł za nieprzestrzeganie zakazu sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych, których wydawanie jest ograniczone wiekiem pacjenta, a także w przypadku sprzedaży większej niż dozwolona ustawą ilości produktów leczniczych zawierających w składzie substancje o działaniu psychoaktywnym.

Senat będzie pracować nad ustawą o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Był to projekt rządowy. Nowe przepisy uwzględniają zmiany w zasadach udzielania pomocy publicznej określone w wytycznych unijnych w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014-2020. Ustawa podnosi maksymalny zakres dopłaty budżetowej do składki z tytułu ubezpieczenia upraw albo zwierząt z 50% do 65% i jednocześnie rezygnuje z określenia minimalnej wartości dopłat (dotychczas wynosiła ona 40%). Zapewnia producentom owoców i warzyw dostęp do ubezpieczeń z dopłatami w przypadku stosowania przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych w wysokościach wyższych niż 6% sumy ubezpieczenia upraw. Ubezpieczenia obejmą oddzielnie każde ryzyko (np. suszę, powódź, przymrozki czy gradobicie). Nowelizacja zakłada inny sposób składania wniosków przez zakłady ubezpieczeniowe; wnioski takie będą mogły być składane dwa razy w roku, a zwrot także odbywałby się dwa razy w roku. Przewiduje się ponadto ujednolicenie wzorów dokumentów akceptowanych przez ministra rolnictwa oraz ministra finansów. Skrócono z 30 do 14 dni okres, od którego następuje odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń po zawarciu umowy, w przypadku wystąpienia powodzi lub suszy. Ponadto ustawa określa skutki zawarcia przez zakłady ubezpieczeń porozumienia koasekuracyjnego. W takim przypadku, w postępowaniach związanych z dopłatami do składek na ubezpieczenie mienia rolniczego oraz związanych z dotacjami na pokrycie odszkodowań spowodowanych przez suszę, wszystkie strony porozumienia są reprezentowane przez wiodący zakład ubezpieczeń.

W porządku obrad znajduje się ustawa o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym, wywodząca się z projektu poselskiego. Nowelizacja przenosi kompetencje uchwalania regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego z rady powiatu na jego zarząd. Dzięki temu jednakowe przepisy będą obowiązywać na wszystkich szczeblach samorządu, gdzie zadania te zostały powierzone organom wykonawczym zgodnie z ustawami o samorządzie gminnym i województwa. Dotychczasowe regulaminy organizacyjne starostw powiatowych zachowają moc do dnia wejścia w życie regulaminów wydanych zgodnie z nowelizacją.

Porządek obrad przewiduje też ustawę o zmianie ustawy– Prawo energetyczne, przygotowaną przez posłów. Celem nowelizacji jest ograniczenie obowiązku planowania i finansowania przez gminy oświetlenia obiektów znajdujących się na jej obszarze. W obecnym stanie prawnym za finansowanie oświetlenia drogi odpowiada gmina, na której terenie znajduje się droga. Wyjątkiem są płatne autostrady i drogi ekspresowe. Ustawa zwalnia gminy z obowiązku utrzymania oświetlenia wszystkich autostrad i dróg ekspresowych w zakresie, w jakim przebiegają poza granicami terenów zabudowanych. Na gminach nadal będzie ciążyć obowiązek oświetlania tych części dróg krajowych, które są przeznaczone do ruchu pieszych lub rowerów i wymagają odrębnego oświetlenia. Tym samym nastąpi podział odpowiedzialności za oświetlenie dróg ze względu na kryterium kategorii drogi (wyłączenie autostrad i dróg ekspresowych) oraz kryterium funkcjonalne (wyłączenie dróg krajowych w zakresie, w jakim nie służy to co do zasady jedynie mieszkańcom gminy). Obowiązek wnoszenia opłat za oświetlenie dróg ekspresowych i autostrad przebiegających przez teren danej gminy oraz odcinków innych dróg krajowych na terenach niezabudowanych przejmie GDDKiA. Szacuje się, że koszty gmin związane z finansowaniem oświetlenia dróg krajowych poza terenem zabudowanym zmniejszą się o ok. 100 mln zł rocznie.

Senat będzie debatować nad ustawą o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw, której projekt opracował rząd. Nowelizacja wynika z konieczności pełnego wdrożenia przepisów unijnych (w październiku ub.r. Komisja Europejska pozwała Polskę w sprawie przepisów o pojazdach wycofanych z eksploatacji do Trybunału Sprawiedliwości) oraz wyeliminowania szarej strefy istniejącej w sektorze przetwarzania odpadów pochodzących z tej dziedziny gospodarki, a zarazem skierowania ich do legalnych stacji demontażu. Ustawa zobowiązuje podmioty profesjonalnie wprowadzające pojazdy na rynek polski (np. dealerów samochodowych i właścicieli komisów) do organizowania krajowej sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Podmioty wprowadzające więcej niż 1000 pojazdów rocznie będą zobowiązane do zapewnienia sieci składającej się z co najmniej 3 stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów w województwie. Nowelizacja przewiduje też, że właściciele komisów i osoby indywidualne zostaną zwolnieni z opłaty recyklingowej, w wysokości 500 zł, ponoszonej za każdy używany pojazd sprowadzony do Polski. Prowadzący stacje demontażu – przy przyjmowaniu pojazdu wycofanego z eksploatacji zarejestrowanego w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – nie będą pobierać opłaty od jego właściciela. W odniesieniu do prowadzących stacje demontażu ustawa wprowadza opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu pojazdów. Opłata taka będzie wnoszona do urzędu marszałkowskiego, a następnie przekazywana do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wpływy z niej, w wysokości 5 proc., będą dochodem województwa. Pieniądze z kar i opłat mają być przeznaczane na wspieranie działań zapobiegających nielegalnemu demontażowi pojazdów.

Senatorowie będą pracować nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Był to projekt rządowy. Nowelizacja umożliwia finansowanie z budżetu państwa rządowego programu, który ma na celu wspieranie wybitnych studentów w podejmowaniu studiów magisterskich w najlepszych uczelniach na świecie. Z programu będą mogli skorzystać studenci, którzy ukończyli trzeci rok studiów magisterskich nie wcześniej niż w roku poprzedzającym ich zgłoszenie. Taką możliwość będą mieli też absolwenci studiów licencjackich. Osoba, która podejmie studia za granicą, otrzyma z programu środki na pokrycie kosztów: rekrutacji, czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów i ubezpieczeń. Świadczenia te zostaną zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Uczestnik programu nie będzie musiał zwracać udzielonego mu wsparcia, jeśli w ciągu 10 lat od ukończenia studiów na zagranicznej uczelni będzie przez 5 lat odprowadzać w Polsce składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zwolnione ze zwrotu pieniędzy będą także osoby, które ukończą studia doktoranckie w kraju. Pomocy finansowej udzielonej w ramach programu nie trzeba będzie również zwracać, jeśli studia zagraniczne nie zostały podjęte lub nie zostały ukończone z przyczyn nieleżących po stronie uczestnika. Program ruszy od roku akademickiego 2016/2017. Będzie mogło z niego skorzystać ok. 100 studentów rocznie. W 2016 r. budżet państwa przeznaczy na ten cel 18,5 mln zł, a planowana kwota dofinansowania na cały 10-letni program do 2025 r. to 336 mln zł.

Senatorowie rozpatrzą nowelizację ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Ma ona na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych wynikających z zastosowania w przepisach niespójnych ze sobą pojęć, dotyczących uwierzytelniania dokumentów przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Ponadto zmiany dotyczą postępowania przed komisjami dyscyplinarnymi w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinach geodezji i kartografii. Dostosowują przepisy ustawy do Kodeksu postępowania karnego, które będą obowiązywać od 1 lipca 2015 r.

Senat zajmie się na tym posiedzeniu nowelizacją ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Zakłada ona, że strażacy ochotnicy z Ochotniczej Straży Pożarnej nie mający uprawnień do świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego, którzy ulegli wypadkowi podczas akcji lub ćwiczeń, będą mieli prawo do świadczeń związanych z niezdolnością do pracy. Zgodnie z nowelizacją strażacy ochotnicy będą otrzymywać świadczenia – określone w ustawie jako rekompensata pieniężna – za okres niezdolności do pracy. Rekompensata ta wyniesie 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdy dzień i będzie wypłacana nie dłużej niż przez 18 miesięcy (okres łącznego pobierania zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Izba przeprowadzi też drugie czytanie uchwały „In memoriam”, wniesionej przez grupę senatorów. Dotyczy ona przyjęcia ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, będącej wynikiem inicjatywy Senatu. Akt, skierowany do osób, które do tej pory mają poczucie krzywd zadanych w okresie PRL przez władze komunistyczne. Senatorowie przypominają, że szlak do wolności zbudowany był z trudów i prześladowań osób i niektórych instytucji. Przywołują Kościół katolicki i inne kościoły, kapłanów szykanowanych, więzionych i tych, którzy ponieśli śmierć. Wspominają św. Jana Pawła II, który był duchowym przewodnikiem oraz opiekunem ludzi opozycji antykomunistycznej i nieustającym orędownikiem wolności. „Senat Rzeczypospolitej Polskiej, wyraża wdzięczność i oddaje hołd wszystkim tym, którzy dokonali pokojowych przemian w Polsce doznając prześladowań i upokorzeń, a nawet składając ofiarę życia” – napisali senatorowie.

Zdjęcia: Michał Józefaciuk.

TRANSMISJA 75. POSIEDZENIA SENATU

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SENAT POSIEDZENIE NA ŻYWO TRANSMISJA OBRAD POSIEDZENIA NA ŻYWO TV TELEWIZJA

 
• POLSKA
 
75. POSIEDZENIE SENATU NA 75. POSIEDZENIU W DNIACH 20 I 21 MAJA 2015 R. ZBIERZE SIĘ SENAT. IZBA PODEJMIE DECYZJĘ W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZARZĄDZENIE PRZEZ PREZYDENTA REFERENDUM W DNIU 6 WRZEŚNIA BR. PYTANIA REFERENDALNE DOTYCZĄ WPROWADZENIA JEDNOMANDATOWYCH OKRĘGÓW WYBORCZYCH W WYBORACH DO SEJMU, UTRZYMANIA DOTYCHCZASOWEGO SPOSOBU FINANSOWANIA PARTII POLITYCZNYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA I WPROWADZENIA ZASADY OGÓLNEJ ROZSTRZYGANIA WĄTPLIWOŚCI CO DO WYKŁADNI PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO NA KORZYŚĆ PODATNIKA. PREZYDENT 13 MAJA PRZEKAZAŁ MARSZAŁKOWI SENATU PROJEKT POSTANOWIENIA O ZARZĄDZENIU REFERENDUM, A TERMIN PODJĘCIA PRZEZ IZBĘ UCHWAŁY W TEJ SPRAWIE UPŁYWA 27 MAJA

75. POSIEDZENIE SENATU


NA 75. POSIEDZENIU W DNIACH 20 I 21 MAJA 2015 R. ZBIERZE SIĘ SENAT. IZBA PODEJMIE DECYZJĘ W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZARZĄDZENIE PRZEZ PREZYDENTA REFERENDUM W DNIU 6 WRZEŚNIA BR. PYTANIA REFERENDALNE DOTYCZĄ WPROWADZENIA JEDNOMANDATOWYCH OKRĘGÓW WYBORCZYCH W WYBORACH DO SEJMU, UTRZYMANIA DOTYCHCZASOWEGO SPOSOBU FINANSOWANIA PARTII POLITYCZNYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA I WPROWADZENIA ZASADY OGÓLNEJ ROZSTRZYGANIA WĄTPLIWOŚCI CO DO WYKŁADNI PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO NA KORZYŚĆ PODATNIKA. PREZYDENT 13 MAJA PRZEKAZAŁ MARSZAŁKOWI SENATU PROJEKT POSTANOWIENIA O ZARZĄDZENIU REFERENDUM, A TERMIN PODJĘCIA PRZEZ IZBĘ UCHWAŁY W TEJ SPRAWIE UPŁYWA 27 MAJA

W porządku obrad jest informacja wiceministra spraw zagranicznych Konrada Pawlika na temat polityki polonijnej oraz informacja szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Pawła Wojtunika o wynikach działalności w 2014 r.

Izba przeprowadzi drugie czytanie projektu uchwały w setną rocznicę urodzin księdza Jana Twardowskiego, wniesionego przez grupę senatorów. Senat przypomina, że 1 czerwca upływa sto lat od urodzin księdza prałata, wybitnego lirycznego poety religijnego. Uczestnik Powstania Warszawskiego, katecheta, rektor kościoła sióstr wizytek w Warszawie, wykładowca w warszawskim seminarium. Jego wiersze zyskały wielką popularność. W uchwale czytamy: „Uczył mądrej życzliwości – +śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą+ – i pokory: +Być nie zauważonym, by spotkać się z Tobą+. Pisał: +wdzięczność jest najbardziej religijnym uczuciem+, a także: +Tylko ten, kto trwa w miłości Boga, jest spokojny+. Uczył wiary i patriotyzmu; uczył liryką i swoim przykładem”. Pragnąc uhonorować pamięć księdza Twardowskiego, senatorowie zwracają się do uczelni, szkół, organizacji społecznych i mediów z apelem o upowszechnianie jego twórczości: „Niech pogodna, nieraz żartobliwa, życzliwa i mądra liryka warszawskiego kapłana stanie się jednym ze źródeł dumy z narodowej, polskiej kultury”.

Senatorowie zajmą się ustawą o zmianie ustawy o działalności leczniczej. Był to projekt poselski. Ustawa rozszerza katalog podmiotów leczniczych o jednostki wojskowe niebędące jednostkami budżetowymi. Chodzi o utworzone przez ministra obrony narodowej jednostki polowej służby zdrowia, zatrudniające lekarzy i realizujące zadania związane z zabezpieczeniem medycznym Sił Zbrojnych - także poza granicami państwa – bez potrzeby angażowania Narodowego Funduszu Zdrowia. Nowelizacja zachowuje ich odrębność wynikającą ze specyfiki działalności i umiejscowienia w strukturze organizacyjnej wojskowej służby zdrowia. Zakres świadczeń zdrowotnych realizowanych przez jednostki polowej służby zdrowia zostaje rozszerzony o takie, które są wykonywane np. w pojeździe, na poligonach czy w szpitalach kontenerowych.

Izba omówi ustawę o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw, której projekt przygotował rząd. Celem nowelizacji jest dostosowanie procedur związanych z profilaktyką oraz zwalczaniem wytwarzania i obrotu substancjami o działaniu psychoaktywnym, zwanymi dopalaczami, do praktyki większości państw Unii Europejskiej. Wprowadza ona definicję „nowej substancji psychoaktywnej” i upoważnia ministra zdrowia do określenia w rozporządzeniu wykazu nowych substancji psychoaktywnych, których wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu będzie zabronione na gruncie prawa administracyjnego. Zmianie ulegnie również definicja „środka zastępczego”, a także „ziela konopi innych niż włókniste”. Przy ministrze zdrowia powstanie ekspercki zespół do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych. Na podstawie jego ocen i rekomendacji minister będzie podejmował decyzje co do zamieszczenia określonych substancji w odpowiednich załącznikach ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii albo w wykazie nowych substancji psychoaktywnych. Sprzedaż zawierających substancje psychoaktywne popularnych leków na przeziębienie będzie ograniczona ze względu na zawartość substancji psychoaktywnych. Do końca 2016 r. jednorazowo w aptece będzie można kupić nie więcej niż jedno opakowanie dostępnego bez recepty produktu leczniczego zawierającego substancje psychoaktywne: pseudoefedrynę, dekstrometorfan lub kodeinę. Farmaceuta będzie mógł odmówić wydania takiego leku osobie niepełnoletniej, a także jeśli uzna, że lek może zostać wykorzystany w celach pozamedycznych lub spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia. Substancje chemiczne, które w 2010 r. były przedmiotem obrotu handlowego w sklepach, będą objęte kontrolą ustawową. Ograniczona ma być także możliwość przywozu do Polski środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, co przyczyni się do eliminowania dopalaczy już na granicach państwa. Ustawa pociąga za sobą istotne zmiany w prawie farmaceutycznym, m.in. wprowadza kary pieniężne w wysokości do 500 tys. zł za nieprzestrzeganie zakazu sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych, których wydawanie jest ograniczone wiekiem pacjenta, a także w przypadku sprzedaży większej niż dozwolona ustawą ilości produktów leczniczych zawierających w składzie substancje o działaniu psychoaktywnym.

Senat będzie pracować nad ustawą o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Był to projekt rządowy. Nowe przepisy uwzględniają zmiany w zasadach udzielania pomocy publicznej określone w wytycznych unijnych w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014-2020. Ustawa podnosi maksymalny zakres dopłaty budżetowej do składki z tytułu ubezpieczenia upraw albo zwierząt z 50% do 65% i jednocześnie rezygnuje z określenia minimalnej wartości dopłat (dotychczas wynosiła ona 40%). Zapewnia producentom owoców i warzyw dostęp do ubezpieczeń z dopłatami w przypadku stosowania przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych w wysokościach wyższych niż 6% sumy ubezpieczenia upraw. Ubezpieczenia obejmą oddzielnie każde ryzyko (np. suszę, powódź, przymrozki czy gradobicie). Nowelizacja zakłada inny sposób składania wniosków przez zakłady ubezpieczeniowe; wnioski takie będą mogły być składane dwa razy w roku, a zwrot także odbywałby się dwa razy w roku. Przewiduje się ponadto ujednolicenie wzorów dokumentów akceptowanych przez ministra rolnictwa oraz ministra finansów. Skrócono z 30 do 14 dni okres, od którego następuje odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń po zawarciu umowy, w przypadku wystąpienia powodzi lub suszy. Ponadto ustawa określa skutki zawarcia przez zakłady ubezpieczeń porozumienia koasekuracyjnego. W takim przypadku, w postępowaniach związanych z dopłatami do składek na ubezpieczenie mienia rolniczego oraz związanych z dotacjami na pokrycie odszkodowań spowodowanych przez suszę, wszystkie strony porozumienia są reprezentowane przez wiodący zakład ubezpieczeń.

W porządku obrad znajduje się ustawa o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym, wywodząca się z projektu poselskiego. Nowelizacja przenosi kompetencje uchwalania regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego z rady powiatu na jego zarząd. Dzięki temu jednakowe przepisy będą obowiązywać na wszystkich szczeblach samorządu, gdzie zadania te zostały powierzone organom wykonawczym zgodnie z ustawami o samorządzie gminnym i województwa. Dotychczasowe regulaminy organizacyjne starostw powiatowych zachowają moc do dnia wejścia w życie regulaminów wydanych zgodnie z nowelizacją.

Porządek obrad przewiduje też ustawę o zmianie ustawy– Prawo energetyczne, przygotowaną przez posłów. Celem nowelizacji jest ograniczenie obowiązku planowania i finansowania przez gminy oświetlenia obiektów znajdujących się na jej obszarze. W obecnym stanie prawnym za finansowanie oświetlenia drogi odpowiada gmina, na której terenie znajduje się droga. Wyjątkiem są płatne autostrady i drogi ekspresowe. Ustawa zwalnia gminy z obowiązku utrzymania oświetlenia wszystkich autostrad i dróg ekspresowych w zakresie, w jakim przebiegają poza granicami terenów zabudowanych. Na gminach nadal będzie ciążyć obowiązek oświetlania tych części dróg krajowych, które są przeznaczone do ruchu pieszych lub rowerów i wymagają odrębnego oświetlenia. Tym samym nastąpi podział odpowiedzialności za oświetlenie dróg ze względu na kryterium kategorii drogi (wyłączenie autostrad i dróg ekspresowych) oraz kryterium funkcjonalne (wyłączenie dróg krajowych w zakresie, w jakim nie służy to co do zasady jedynie mieszkańcom gminy). Obowiązek wnoszenia opłat za oświetlenie dróg ekspresowych i autostrad przebiegających przez teren danej gminy oraz odcinków innych dróg krajowych na terenach niezabudowanych przejmie GDDKiA. Szacuje się, że koszty gmin związane z finansowaniem oświetlenia dróg krajowych poza terenem zabudowanym zmniejszą się o ok. 100 mln zł rocznie.

Senat będzie debatować nad ustawą o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw, której projekt opracował rząd. Nowelizacja wynika z konieczności pełnego wdrożenia przepisów unijnych (w październiku ub.r. Komisja Europejska pozwała Polskę w sprawie przepisów o pojazdach wycofanych z eksploatacji do Trybunału Sprawiedliwości) oraz wyeliminowania szarej strefy istniejącej w sektorze przetwarzania odpadów pochodzących z tej dziedziny gospodarki, a zarazem skierowania ich do legalnych stacji demontażu. Ustawa zobowiązuje podmioty profesjonalnie wprowadzające pojazdy na rynek polski (np. dealerów samochodowych i właścicieli komisów) do organizowania krajowej sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Podmioty wprowadzające więcej niż 1000 pojazdów rocznie będą zobowiązane do zapewnienia sieci składającej się z co najmniej 3 stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów w województwie. Nowelizacja przewiduje też, że właściciele komisów i osoby indywidualne zostaną zwolnieni z opłaty recyklingowej, w wysokości 500 zł, ponoszonej za każdy używany pojazd sprowadzony do Polski. Prowadzący stacje demontażu – przy przyjmowaniu pojazdu wycofanego z eksploatacji zarejestrowanego w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – nie będą pobierać opłaty od jego właściciela. W odniesieniu do prowadzących stacje demontażu ustawa wprowadza opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu pojazdów. Opłata taka będzie wnoszona do urzędu marszałkowskiego, a następnie przekazywana do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wpływy z niej, w wysokości 5 proc., będą dochodem województwa. Pieniądze z kar i opłat mają być przeznaczane na wspieranie działań zapobiegających nielegalnemu demontażowi pojazdów.

Senatorowie będą pracować nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Był to projekt rządowy. Nowelizacja umożliwia finansowanie z budżetu państwa rządowego programu, który ma na celu wspieranie wybitnych studentów w podejmowaniu studiów magisterskich w najlepszych uczelniach na świecie. Z programu będą mogli skorzystać studenci, którzy ukończyli trzeci rok studiów magisterskich nie wcześniej niż w roku poprzedzającym ich zgłoszenie. Taką możliwość będą mieli też absolwenci studiów licencjackich. Osoba, która podejmie studia za granicą, otrzyma z programu środki na pokrycie kosztów: rekrutacji, czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów i ubezpieczeń. Świadczenia te zostaną zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Uczestnik programu nie będzie musiał zwracać udzielonego mu wsparcia, jeśli w ciągu 10 lat od ukończenia studiów na zagranicznej uczelni będzie przez 5 lat odprowadzać w Polsce składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zwolnione ze zwrotu pieniędzy będą także osoby, które ukończą studia doktoranckie w kraju. Pomocy finansowej udzielonej w ramach programu nie trzeba będzie również zwracać, jeśli studia zagraniczne nie zostały podjęte lub nie zostały ukończone z przyczyn nieleżących po stronie uczestnika. Program ruszy od roku akademickiego 2016/2017. Będzie mogło z niego skorzystać ok. 100 studentów rocznie. W 2016 r. budżet państwa przeznaczy na ten cel 18,5 mln zł, a planowana kwota dofinansowania na cały 10-letni program do 2025 r. to 336 mln zł.

TRANSMISJA 75. POSIEDZENIA SENATU RP

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

SENAT NA ŻYWO TRANSMISJA POSIEDZENIA SENATU RP TELEWIZJA TV LIVE ZARZĄDZANIE REFERENDUM PREZYDENT JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE WYBORY SEJMU FINANSOWANIE PARTII POLITYCZNYCH BUDŻET PAŃSTWA PRZEPISY PRAWA PODATKOWEGO POLITYKA POLINIJNA BIURO ANTYKORUPCYJNE DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA USTAWA PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE DOPALACZE MINISTER ZDROWIA UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH ZWIĘRZĄT GOSPODARSKICH SAMORZĄDY POWIATOWE STARSOSTWO POWIATOWE PRAWO ENERGETYCZNE RECYKLING POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI PRAWO SZKOLNICTWIE WYŻSZYM PODATEK DOCHODOWY OSOBY FIZYCZNE FINANSOWANIE BUDŻETU WSPIERANIE WYBITNYCH STUDENTÓW STUDIA MAGISTERSKIE UCZELNIE ŚWIATOWE

 
• POLSKA
 
ZAKOŃCZYŁO SIĘ 92. POSIEDZENIE SEJMU ZASADA „ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ” I ZASIŁKI MACIERZYŃSKIE DLA SAMOTNYCH OJCÓW TO TYLKO NIEKTÓRE Z NOWYCH ROZWIĄZAŃ, PRZYJĘTYCH DZIŚ PRZEZ SEJM. W OSTATNIM DNIU 92. POSIEDZENIA POSŁOWIE UCHWALILI RÓWNIEŻ M.IN. USTAWĘ POZWALAJĄCĄ PRZYWRÓCIĆ TOŻSAMOŚĆ BOHATEROM WALKI O NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ W LATACH 1944-1956. IZBA ZNOWELIZOWAŁA TEŻ KODEKS WYBORCZY - WŚRÓD ZMIAN NP. WPROWADZENIE PRZEZROCZYSTYCH URN WYBORCZYCH I KADENCYJNOŚCI PKW. PONADTO SEJM ZAKOŃCZYŁ PARLAMENTARNE PRACE NAD PRAWEM RESTRUKTURYZACYJNYM. OKOLICZNOŚCIOWYMI UCHWAŁAMI IZBA UPAMIĘTNIŁA 80. ROCZNICĘ ŚMIERCI MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO ORAZ TRAGEDIĘ GÓRNOŚLĄSKĄ Z 1945 ROKU

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 92. POSIEDZENIE SEJMU


ZASADA „ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ” I ZASIŁKI MACIERZYŃSKIE DLA SAMOTNYCH OJCÓW TO TYLKO NIEKTÓRE Z NOWYCH ROZWIĄZAŃ, PRZYJĘTYCH DZIŚ PRZEZ SEJM. W OSTATNIM DNIU 92. POSIEDZENIA POSŁOWIE UCHWALILI RÓWNIEŻ M.IN. USTAWĘ POZWALAJĄCĄ PRZYWRÓCIĆ TOŻSAMOŚĆ BOHATEROM WALKI O NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ W LATACH 1944-1956. IZBA ZNOWELIZOWAŁA TEŻ KODEKS WYBORCZY - WŚRÓD ZMIAN NP. WPROWADZENIE PRZEZROCZYSTYCH URN WYBORCZYCH I KADENCYJNOŚCI PKW. PONADTO SEJM ZAKOŃCZYŁ PARLAMENTARNE PRACE NAD PRAWEM RESTRUKTURYZACYJNYM. OKOLICZNOŚCIOWYMI UCHWAŁAMI IZBA UPAMIĘTNIŁA 80. ROCZNICĘ ŚMIERCI MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO ORAZ TRAGEDIĘ GÓRNOŚLĄSKĄ Z 1945 ROKU

Sejm za przepisami umożliwiającymi godny pochówek ofiar stalinizmu, m.in. bohaterów spoczywających na tzw. Łączce
Posłowie uchwalili nowelizację ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Nowe regulacje mają pomóc przywrócić tożsamość osobom walczącym o niepodległą Polskę w okresie terroru komunistycznego z lat 1944-1956. Celem nowelizacji jest m.in. zakończenie poszukiwania ich szczątków na tzw. Łączce - w kwaterze „Ł” Cmentarza Wojskowego na Powązkach. Przyjęta dziś ustawa dotyczy sytuacji, gdy w bezimiennych miejscach spoczynku ofiar reżimu komunistycznego w latach późniejszych ówczesna władza świadomie zezwalała na ponowne pochówki. Dotychczas nie można było ekshumować zwłok i szczątków z tzw. „późniejszych” grobów, co jest często konieczne dla ekshumowania ofiar terroru komunistycznego z mogił położonych niżej. Ustawa ma dać podstawę m.in. do przenoszenia grobów z okresu późniejszego, pod którymi znajdują się szczątki ofiar komunizmu z lat 40. i 50. Zmiany wymagają niezmiernej wrażliwości i poszanowania godności oraz szacunku dla pomordowanych w czasach stalinowskich, jak i osób pochowanych później w miejscach ich spoczynku. W tym celu zagwarantowano m.in., że gdy z ekshumacją bohaterów walk podziemia niepodległościowego będzie wiązała się konieczność przeniesienia „późniejszego” grobu, wydanie przez wojewodę decyzji w tej sprawie (na wniosek prezesa IPN) poprzedzać będą maksymalnie 3-miesięczne rokowania m.in. z najbliższą pozostałą rodziną zmarłego. Koszty związane z wykonaniem decyzji poniesie wojewoda. Nowelizacja umożliwia też wojewodzie ustanowienie grobów lub cmentarzy wojennych na miejscach pochówku ofiar reżimu komunistycznego z lat 1944-1956. Z prowadzonych poszukiwań i badań naukowych wynika, że wskutek terroru komunistycznego w tamtym okresie śmierć poniosło około 50 tys. osób, straconych na mocy wyroków sądowych, zamordowanych i zmarłych w siedzibach UB i Informacji Wojskowej, więzieniach i obozach, zabitych w walce lub w trakcie pacyfikacji. W większości rodziny zamordowanych i zmarłych nie znały miejsc pochówku swoich najbliższych. Wysiłki na rzecz ustalenia miejsc ich spoczynku oraz próby określenia tożsamości ofiar pozwolą wywiązać się z obywatelskiego obowiązku oraz okazać im wdzięczność za poniesioną ofiarę. Teraz nowelizacja będzie przedmiotem prac Senatu.

Usprawnienie procesu wyborczego, większa transparentność prac komisji obwodowych – posłowie poparli zmiany w Kodeksie wyborczym
Nowelizacja Kodeksu wyborczego to kolejny akt prawny uchwalony w ostatnim dniu 92. posiedzenia Sejmu. Nowe przepisy przewidują m.in., że najpóźniej 21 dni przed wyborami wyborcy będą otrzymywać informacje o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu. Obowiązek wysłania takich powiadomień w formie bezadresowych przesyłek będą mieli wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. Ponadto zgodnie z nowelizacją, karty do głosowania mają być co do zasady pojedynczymi kartkami z nadrukiem wyłącznie na jednej stronie. W przypadku zbyt dużych rozmiarów jednostronnej karty do głosowania, Państwowa Komisja Wyborcza będzie mogła zdecydować, że karta będzie miała formę broszury - trwale połączonych kartek. Na pierwszej kartce broszury będzie zamieszczana tylko informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu, na drugiej spis treści, a na kolejnych listy komitetów wyborczych. Ponadto nowelizacja wprowadza przezroczyste urny wyborcze. Dla zagwarantowania tajności głosowania w lokalach wyborczych będą dostępne koperty, do których wyborcy będą mogli włożyć karty do głosowania. Ustawa przewiduje również możliwość nagrywania prac obwodowych komisji wyborczych przez mężów zaufania - chodzi o działania komisji przed rozpoczęciem głosowania, liczenie głosów i ustalanie wyników głosowania. Za upublicznienie nagrań grozić będzie grzywna od 1 tys. do 10 tys. zł. Materiały te będą mogły być wykorzystywane wyłącznie w postępowaniu sądowym lub prokuratorskim. Ponadto zgodnie z nowymi regulacjami w protokołach obwodowych komisji wyborczych będą podawane przyczyny nieważności głosów. Nowelizacja uzależnia także liczbę członków obwodowych komisji wyborczych, zgłaszanych przez poszczególne komitety, od liczby mieszkańców danego obwodu. W obwodach do 2000 mieszkańców będzie to 6-8 członków, a w przypadku obwodów większych - od 2001 do 3000 mieszkańców nowelizacja przewiduje 8-10 członków. W ustawie zapisano też, że na statkach morskich będzie można tworzyć obwody głosowania, jeśli będą to statki pod polską banderą, dowodzone przez polskiego kapitana. Nie będą one już musiały być w całości własnością polskiego armatora z siedzibą w Polsce. Ponadto nowelizacja wprowadza kadencyjność członków Państwowej Komisji Wyborczej. Do tej pory byli oni powoływani bezterminowo, a nowelizacja przewiduje 9-letnią kadencję. Członkiem PKW będzie można być do ukończenia 70 lat, potem mandat będzie wygasał. Nowelizacja ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia, oprócz m.in. zmian dotyczących funkcjonowania PKW i obowiązku wysyłania powiadomień do wyborców, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Ustawa przewiduje też, że regulacje w zakresie przezroczystych urn wyborczych i kopert na karty do głosowania wejdą w życie 1 lipca 2016 r. Prace nad nowelizacją będą kontynuowane w Senacie.

Nowe, bardziej przejrzyste zasady oznaczania wyrobów budowlanych
Celem nowelizacji jest poprawa skuteczności i przejrzystości przepisów dotyczących wyrobów budowlanych oraz zmniejszenie ich uciążliwości dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ustawa wdraża unijne rozporządzenie nr 305 z 9 marca 2011 r., określające zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Zgodnie z tym dokumentem, w przypadku wyrobów objętych tzw. zharmonizowaną specyfikacją techniczną, ich producenci mają obowiązek zadeklarowania ich wartości użytkowych i umieszczania na nich oznakowania CE. W przypadku braku takich norm, państwa członkowskie mają w tym zakresie swobodę działania. Obowiązujące w Polsce przepisy przewidują, że wyroby budowlane podlegają oznakowaniu znakiem budowlanym „B”. Ustawa określa nowe zasady takiego znakowania. W przypadku regionalnych wyrobów budowlanych, czyli wytwarzanych tradycyjnie, na określonym terenie, ma obowiązywać procedura uproszczona – producenci mają deklarować ich właściwości użytkowe na podstawie Polskiej Normy lub krajowej oceny technicznej. Sposób znakowania wyrobów budowlanych oraz zakres informacji towarzyszących znakowi określi w rozporządzeniu minister właściwy do spraw budownictwa. W nowelizacji znalazły się także m.in. zasady i procedury wydawania, zmiany, przedłużenia terminu ważności oraz uchylania krajowych ocen technicznych oraz wyznaczania jednostek upoważnionych do ich wydawania. W ustawie zostały ponadto szczegółowo określone obowiązki producentów, ich przedstawicieli, importerów i sprzedawców w zakresie wyrobów budowlanych znakowanych znakiem budowlanym. Z kolei Główny Urząd Nadzoru Budowlanego będzie mógł publikować wyniki badań materiałów budowlanych, co umożliwi klientom dokonywanie bardziej świadomych wyborów przy ich zakupie. Nowelizacja zostanie teraz przekazana do Senatu.

GUS będzie publikować kwartalne wskaźniki zmian cen nieruchomości
Wynika to z nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, którą uchwalił dziś Sejm. Wskaźniki będą ogłaszane odrębnie dla każdego województwa nie później niż w ciągu 4 miesięcy od zakończenia kwartału, którego dotyczą. Opracowywane będą dla nieruchomości sklasyfikowanych w rejestrze cen i wartości nieruchomości, z uwzględnieniem danych wynikających z ewidencji gruntów i budynków. Nowe rozwiązania mają poprawić efektywność zarządzania i gospodarowania mieniem publicznym przez dostarczanie wiarygodnych informacji o dynamice zmian cen nieruchomości. W konsekwencji waloryzacja zobowiązań i należności obywateli (np. w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości albo zbycia przed upływem karencji lokali mieszkalnych nabytych od gminy z bonifikatą) obliczana będzie na podstawie wskaźników zmian cen nieruchomości. Oznacza to, że będzie ona powiązana bezpośrednio z sytuacją na rynku nieruchomości, a nie z poziomem inflacji, jak obecnie. Wskaźniki zmian cen nieruchomości posłużą także do monitorowania kondycji rynku nieruchomości, w szczególności nieruchomości mieszkalnych, jak również pozwolą uczestnikom tego rynku na podejmowanie decyzji gospodarczych w oparciu o wiarygodne informacje. Ponadto zmiany dotyczą wyciągów z opinii o wartości nieruchomości (operatów szacunkowych), które rzeczoznawcy majątkowi przekazują organom prowadzącym kataster nieruchomości (starostwom powiatowym). Wyciągi z operatów szacunkowych mają być obowiązkowo przekazywane w formie elektronicznej przez ePUAP według określonego wzoru. Dodatkowo z 3 do 2 miesięcy skrócono termin na przekazanie tych wyciągów. Zmiany te powinny przyczynić się do bardziej efektywnego pozyskiwania danych o rynku nieruchomości, a w konsekwencji mają służyć wszystkim jego uczestnikom. Następnie nowelizacja trafi do Senatu.

Strażacy ochotnicy poszkodowani w akcjach otrzymają rekompensaty pieniężne
Będzie to możliwe dzięki uchwalonej dziś przez posłów nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Celem nowych przepisów jest usunięcie dysproporcji między uprawnieniami strażaków różnych formacji. Zgodnie z nowelizacją, poszkodowani w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy np. nie są zatrudnieni na umowę o pracę lub są bezrobotni, będą mogli otrzymać rekompensatę pieniężną. Będzie ona przysługiwać za każdy dzień niezdolności do pracy w wysokości 1/30 minimalnego wynagrodzenia, lecz nie dłużej niż przez okres łącznego pobierania zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego, czyli przez 18 miesięcy. W przypadku gdy rekompensata zostanie przyznana w wysokości wyższej niż otrzymane wynagrodzenie albo zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne na wniosek członka OSP będzie można wypłacić wyrównanie do wysokości rekompensaty. Strażakom ochotnikom będącym w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym rekompensaty będą ustalane i wypłacane przez właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, a członkom OSP spoza tego systemu przez właściwą gminę jako zadanie zlecone. Nad ustawą będą następnie pracować senatorowie.

Efektywny dostęp do pożyczek dla przedsiębiorców, których firmy ucierpiały w wyniku powodzi
Ma to zagwarantować przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. Doprecyzowuje ona istniejące przepisy. Na mocy ustawy z 18 listopada 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, przedsiębiorca poszkodowany w wyniku powodzi zyskał możliwość otrzymania pożyczki na usunięcie szkód majątkowych w firmie. Przyjęte zmiany dotyczą m.in. zasad spłaty i zwrotu kwoty pożyczki oraz rozliczania niewykorzystanych środków. Zgodnie z nowelizacją oszacowania szkód poniesionych przez przedsiębiorców będą mogli dokonywać: specjalna komisja funduszu pożyczkowego, rzeczoznawca lub ubezpieczyciel. Przedsiębiorca będzie musiał dołączyć do wniosku dokumentację, na podstawie której szkody zostały oszacowane. Nowelizacja przewiduje również m.in. odejście od zabezpieczenia pożyczki wekslem in blanco. Ponadto w myśl nowych przepisów pożyczka będzie mogła nadal być wykorzystywana jedynie na usuwanie szkód po powodzi, ale można będzie (na wniosek) dokonywać przesunięć środków finansowych między różnymi kategoriami wydatków. Przedsiębiorca, który pożyczki lub jej części nie wykorzysta, będzie zobowiązany do jej zwrotu. W nowelizacji zapisano też możliwość zmiany harmonogramu spłaty pożyczki np. z powodu choroby lub trudnej sytuacji finansowej właściciela firmy. Zgodnie z ustawą fundusz pożyczkowy będzie mógł także umorzyć część lub całość pożyczki z przyczyn niezależnych od dłużnika np. jego śmierci. Teraz nowelizacja będzie rozpatrywana w Senacie.

Posłowie za regulacjami zwiększającymi elastyczność w organizacji pracy samorządów
Sejm przyjął nowelizację ustawy o samorządzie  gminnym oraz innych ustaw. Nowe przepisy mają na celu m.in. usprawnienie organizowania zadań, jakie gminy, powiaty i samorządy województw wykonują na rzecz obywateli. Nowelizacja usuwa także bariery prawne utrudniające łączenie samorządów. Ustawa wprowadza m.in. stanowisko pełnomocnika ds. połączenia gmin lub utworzenia nowej gminy. Jego zadaniem będzie np. przygotowanie nowej jednostki do wykonywania zadań publicznych oraz zapewnienie prawidłowej gospodarki finansowej. Zgodnie z nowymi przepisami do czasu uchylenia i ustanowienia nowych aktów prawa miejscowego obowiązywać będą dotychczasowe. Nowelizacja zwiększa też liczbę radnych nowej jednostki samorządu terytorialnego powstałej w wyniku połączenia dwóch lub więcej gmin. W skład takiej rady gminy w pierwszej kadencji wejdą radni w liczbie: 21 w gminach do 20 tys. mieszkańców; 23 w gminach do 50 tys. mieszkańców; 25 w gminach do 100 tys. mieszkańców oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 tys. mieszkańców, nie więcej jednak niż 48 radnych. Zasadniczym celem ustawy jest ułatwienie współpracy między samorządami - gminy będą mogły skorzystać z możliwości wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej (centra usług wspólnych). Dotyczyć to będzie szczególnie jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Nowelizacja wprowadza też nowe regulacje, które umożliwiają tworzenie przez gminy i powiaty związków powiatowo–gminnych oraz pozwalają przystępować do obecnie funkcjonujących związków tych podmiotów. Nowelizacja wprowadza zmiany w ponad 40 innych ustawach, m.in. o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, Kodeksie wyborczym, o systemie informacji oświatowej oraz o pomocy społecznej. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r. z wyjątkami dotyczącymi m.in. zmian w ustawie o ochronie przyrody. Następnie nowelizacja trafi do Senatu.

Przepisy dotyczące ochrony warstwy ozonowej - ograniczenie emisji niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych
Posłowie uchwalili ustawę o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, która dostosowuje prawo do regulacji UE. Fluorowane gazy cieplarniane wciąż są wykorzystywane w sektorach chłodnictwa i klimatyzacji, ochrony przeciwpożarowej i elektroenergetyki. Stosuje się je np. jako czynniki chłodnicze oraz środki spieniające i gaśnicze. Ich emisja znacząco wpływa na globalne ocieplanie się klimatu. Ustawa określa m.in. obowiązki podmiotów prowadzących działalność związaną ze stosowaniem substancji zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych, a także obrót nimi. Podmioty wprowadzające do Polski produkty zawierające fluorowane gazy cieplarniane będą musiały umieszczać na nich etykiety w języku polskim. Utworzony zostanie Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, który umożliwi m.in. identyfikację takich urządzeń oraz ustalenie ich operatorów. Rejestr będzie zawierał też m.in. informacje dotyczące instalacji, konserwacji i serwisowania urządzenia. Personel obsługujący m.in. urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne oraz systemy przeciwpożarowe, w których wykorzystywane są fluorowane gazy cieplarniane i ich odzysk, będzie musiał posiadać odpowiedni certyfikat. Będzie on wydawany bezterminowo. Ustawa nakłada też na podmioty przywożące do Polski i wywożące z niej substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy cieplarniane obowiązek przekazywania rocznych sprawozdań w wersji elektronicznej do Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie. Obowiązek ten będzie dotyczył też m.in. podmiotów stosujących omawiane substancje i gazy m.in. w produkcji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń i systemów ruchomych, gaśnic oraz systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, a także prowadzących ich odzysk, recykling, regenerację lub niszczenie. Ustawa przewiduje również kary pieniężne za naruszenia przepisów wspólnotowych i krajowych dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazów cieplarnianych. Prace nad ustawą będą kontynuowane w Senacie.

Depozyty w bankach spółdzielczych będą bezpieczniejsze
Sejm znowelizował ustawę o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustawach. Zmiany dotyczą zasad tworzenia funduszy własnych oraz umożliwiają powołanie przez banki spółdzielcze oraz zrzeszające (czyli powstałe w wyniku połączenia się co najmniej dwóch banków, w tym co najmniej jednego spółdzielczego) systemu ochrony instytucjonalnej, a także tworzenie tzw. zrzeszeń zintegrowanych. Ustawa dostosowuje krajowy system bankowości spółdzielczej do rozporządzenia unijnego nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (tzw. CRR, od Capital Requirements Regulation). Wprowadza ono m.in. nowe wskaźniki kapitałowe, służące do wyliczania wypłacalności banków. Jednym z nich jest kapitał podstawowy Tier I (tzw. CET I, od  Common Equity Tier I). Nowelizacja umożliwia zaliczenie do tego kapitału wpłat na udziały członkowskie w bankach spółdzielczych. Będą one mogły ograniczyć lub zawiesić możliwość zwrotu wpłat dokonanych na udziały członkowskie, które zostały wypowiedziane. Jest to rozwiązanie dobrowolne i każdy bank spółdzielczy podejmie samodzielną decyzję, czy je zastosuje, czy też uzupełni ewentualne braki w kapitale CET I w inny sposób. Inny wymóg rozporządzenia CRR zobowiązuje banki do utrzymywania płynnych aktywów umożliwiających pokrycie odpływów gotówkowych w ciągu następnych 30 dni kalendarzowych. Banki mogą ten wymóg spełniać indywidualnie, poprzez powołanie tzw. grupy płynnościowej lub poprzez stworzenie systemu ochrony instytucjonalnej (tzw. Institutional Protection Scheme, IPS), którego celem ma być zapewnienie płynności i wypłacalności każdego z jego uczestników. Nowelizacja tworzy podstawy do stworzenia takiego systemu. Udział w nim będzie dobrowolny. Jego członkowie będą wzajemnie gwarantowali swoje zobowiązania. Z wpłat uczestników będzie powołany specjalny fundusz pomocowy. Ponadto zorganizowane zostaną mechanizmy monitorowania ryzyka, a cały system będzie zatwierdzony i nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ustawa przewiduje, że na wydatki związane z tworzeniem lub przystąpieniem do systemu banki spółdzielcze i zrzeszające będą mogły otrzymać pożyczki z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, ze środków zgromadzonych w funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych. Druga z form zrzeszania się banków, to tzw. zrzeszenia zintegrowane. Bank – uczestnik zrzeszenia zintegrowanego będzie odpowiadał za zobowiązania innych jego uczestników do wysokości swojego udziału w funduszu pomocowym. Nowelizacją zajmą się teraz senatorowie.

Wydłużenie czasu ochrony autorskich praw majątkowych do utworów muzycznych o 20 lat
To jedno z rozwiązań zawartych w przyjętej dzisiaj nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ustawa wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/77/UE z 27 września 2011 r. w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych. Nowelizacja ma umożliwić muzykom odpowiednią ochronę ich praw, w tym korzyści z twórczości, przez całe życie. Nowelizacja m.in. wydłuża i ujednolica czas ochrony tzw. utworów słowno-muzycznych z 50 do 70 lat od ich publikacji. Ochrona obejmuje także artystyczne wykonania utrwalone na fonogramach oraz same fonogramy. Ponadto artysta lub jego spadkobiercy będą mogli np. wypowiedzieć producentowi umowę o przeniesienie praw autorskich, jeżeli po upływie 50 lat od jego publikacji, utwór nie jest oferowany do sprzedaży w liczbie odpowiadającej potrzebom odbiorców lub udostępniony w internecie. W myśl nowelizacji twórcy, po upływie 50 lat, będą mieli też prawo do udziału w bieżących zyskach producenta, na którego przenieśli prawa autorskie za jednorazowym wynagrodzeniem. Tym samym producenci fonogramów zobowiązani będą do corocznej wypłaty (na rzecz twórcy) 20 proc. przychodu uzyskanego w poprzednim roku z tytułu rozpowszechniania danego fonogramu. Ustawa trafi teraz do Senatu.

 „Złotówka za złotówkę” - po przekroczeniu progów dochodowych zasiłki rodzinne będą tylko obniżane a nie odbierane
Taką zasadę wprowadził Sejm, uchwalając nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych. Od 2016 r. przekroczenie kryterium dochodowego będzie powodować pomniejszenie otrzymywanych świadczeń rodzinnych zamiast ich całkowitego wycofania. Dotychczas, gdy dochód na osobę w rodzinie wynosił więcej niż 574 zł (664 zł w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym), traciła ona prawo do zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami. Po wejściu w życie nowych rozwiązań świadczenia te będą obniżane o taką kwotę, o jaką przekroczony został próg dochodowy. Zasada „złotówka za złotówkę” ma być stosowana w przypadku zasiłków rodzinnych i dodatków do nich, otrzymywanych z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego oraz podjęcia nauki przez dziecko w szkole poza miejscem zamieszkania. Nowe przepisy mają zachęcić rodziców do podejmowania zatrudnienia bez obawy, że utracą prawo do zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, gdy ich sytuacja finansowa się poprawi. Według szacunków z nowych regulacji w 2016 r. będzie mogło skorzystać ok. 160 tys. rodzin. W dalszej kolejności nowelizacja będzie rozpatrywana w Senacie.

Sejm wprowadził zasiłki macierzyńskie dla samotnych ojców i e-zwolnienia lekarskie
Izba uchwaliła nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowymi przepisami ubezpieczeni ojcowie lub członkowie najbliższej rodziny, w przypadku śmierci matki, porzucenia przez nią dziecka lub niemożności sprawowania opieki z powodu np. niezdolności do samodzielnej egzystencji, będą uprawnieni do zasiłku macierzyńskiego. Nowelizacja przewiduje też, że zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany także osobom niebędącym w związku małżeńskim z rodzicem stale opiekującym się dzieckiem w wieku do 8 lat. Taka sytuacja będzie miała miejsce, jeśli rodzic z powodu porodu, choroby czy pobytu w szpitalu nie będzie mógł osobiście zajmować się dzieckiem. Kolejną zmianą jest nowy sposób obliczania podstawy wymiaru zasiłków w przypadku krótszego niż 12 miesięcy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz innych grup osób, dla których podstawę wysokości składek stanowi zadeklarowana kwota. Ma to zlikwidować nadużycia polegające na deklarowaniu przez osoby ubezpieczone bardzo wysokich składek przez krótki okres, aby następnie otrzymać wyższe świadczenie. Nowy sposób obliczania świadczeń będzie uwzględniał rzeczywistą wysokość wpłacanych składek. Ponadto ustawa wprowadza e-zwolnienia lekarskie w miejsce papierowych druków, przy czym do końca 2017 r. będą jeszcze funkcjonować oba systemy. Nowe regulacje mają skrócić czas wystawiania zwolnień oraz znoszą obowiązek przekazywania przez pracownika zaświadczenia o niezdolności do pracy do zakładu pracy. Ponadto dzięki nowelizacji zwiększyć ma się efektywność prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień. E-zwolnienia będą dostarczane do ZUS oraz płatnika składek bez konieczności przesyłania papierowych oryginałów tych dokumentów, jak miało to miejsce do tej pory. Zgodnie z nowelizacją lekarze uzyskają bezpłatny dostęp do danych zgromadzonych na kontach ubezpieczonych i płatników składek w zakresie niezbędnym do wystawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy z powodu choroby czy opieki nad członkiem rodziny. W myśl nowych przepisów, zwolnienia papierowe będą nadal wystawiane w przypadku wizyt domowych lub braku dostępu do internetu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Będą jednakowe zasady zwrotu kosztów postępowania nakazowego dla obu stron, jeśli zawrą ugodę  
Sejm znowelizował ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zmiana jest związana z postanowieniem Trybunału Konstytucyjnego z 29 lipca 2014 r. (sygn. akt S 4/14). Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy o zwrocie kosztów sądowych w przypadku zawarcia ugody sądowej w postępowaniu nakazowym w pierwszej instancji powinny w równy sposób traktować obie strony. Dotychczas w takiej sytuacji na zwrot połowy uiszczonej przez siebie opłaty mógł liczyć tylko powód. Zgodnie z nowelizacją, sąd z urzędu będzie zwracał połowę wniesionej opłaty także pozwanemu. Nowe przepisy mają sprzyjać szybszemu, a zarazem ugodowemu kończeniu sporów w postępowaniu nakazowym, ponieważ obie strony uzyskają analogiczną materialną zachętę do zakończenia sprawy polubownie. Następnie nowelizacja będzie rozpatrywana przez Izbę drugą.

Posłowie przyjęli nowelizację doprecyzowującą Prawo geodezyjne i kartograficzne
Uchwalone przez Sejm rozwiązania eliminują wątpliwości interpretacyjne wynikające z naprzemiennego stosowania pojęć: uwierzytelnienie i poświadczenie dokumentów. Powodowało to niespójności w kwestii opłat, które powiaty mogą pozyskiwać przy wydawaniu i uwierzytelnianiu lub poświadczaniu dokumentów geodezyjnych. Zgodnie z nowelizacją organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej będzie uwierzytelniał dokumenty opracowane na podstawie wykonanych prac geodezyjnych lub kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych i sądowych lub czynności cywilnoprawnych. Chodzi tu o uwierzytelnienia, w sprawie których złożony został wniosek, w trybie określonym w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Zmiany dotyczą też m.in. postępowania przed komisjami dyscyplinarnymi w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinach geodezji i kartografii. Chodzi tu o dostosowane przepisów ustawy do Kodeksu postępowania karnego. Ustawa zostanie przekazana do Senatu.

Sejm zakończył parlamentarne prace nad przepisami umożliwiającymi skuteczniejsze ratowanie przedsiębiorstw przed upadłością
Izba przyjęła w ostatecznym kształcie ustawę – Prawo restrukturyzacyjne. Nowe regulacje przewidują m.in., że przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej - niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością - będzie mógł wybrać procedurę naprawczą dopasowaną do swoich potrzeb. Postępowania restrukturyzacyjne mają umożliwić zmianę struktury majątku, zobowiązań przedsiębiorcy i zatrudnienia. Ustawa wprowadza i szczegółowo określa cztery postępowania restrukturyzacyjne: o zatwierdzenie układu, przyspieszonego układowego, układowego i sanacyjnego. Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe będą prowadzone przez wydziały gospodarcze sądów rejonowych, a czynności sądowe będzie wykonywać sędzia-komisarz. Uchwalone przepisy zakładają też wprowadzenie dodatkowych gwarancji poszanowania praw wierzycieli na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego. W myśl ustawy wierzyciele będą mieli wpływ na przebieg postępowania. Będą mogli m.in. domagać się zwołania rady wierzycieli przez sędziego-komisarza. Nowe przepisy przewidują ponadto utworzenie internetowego Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości (CRRU), który będzie zawierał m.in. wyszukiwarkę prowadzonych spraw upadłościowych, wykaz syndyków i biegłych. Korzystanie z rejestru będzie bezpłatne. W CRRU znajdą się także wzory pism i formularzy, wymaganych w trakcie postępowania. Administratorem systemu będzie Minister Sprawiedliwości. W ustawie zawarte zostały również m.in. regulacje określające przebieg odrębnych postępowań restrukturyzacyjnych w tym m.in. wobec deweloperów, emitentów obligacji oraz banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Nowe przepisy będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Wyjątkiem są m.in. regulacje dotyczące Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, które mają wejść w życie 1 lutego 2018 r. Teraz ustawa zostanie przekazana prezydentowi do podpisu.

Przepisy uprawniające podejrzanych o wykroczenie do obrońcy skierowane do podpisu prezydenta
Posłowie ustalili końcowe brzmienie nowelizacji ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Celem nowych przepisów jest dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 czerwca 2014 r. (sygn. akt K 19/11). Nowelizacja przyznaje prawo do obrony już osobie podejrzanej o popełnienie wykroczenia, co do której muszą zostać podjęte czynności wyjaśniające oraz zobowiązuje organy prowadzące czynności do pouczenia tej osoby - przed przystąpieniem do przesłuchania - o możliwości skorzystania z takiej pomocy. Dotychczas prawo takie miały dopiero tzw. osoby obwinione, czyli takie, przeciwko którym już wniesiono wniosek o ukaranie za wykroczenie. Nowelizacja stanowi, że podejrzany lub obwiniony, w postępowaniu wyjaśniającym, może mieć tylko jednego obrońcę, w postaci adwokata lub radcy prawnego. Ponadto zgodnie z nowelizacją obrońca podejrzanego otrzyma prawo wglądu w akta postępowania przygotowawczego. Na odmowę dostępu możliwe będzie złożenie zażalenia. W dalszej kolejności nowelizacja trafi do podpisu prezydenta.

Składki polskich organizacji rolniczych w UE będą nadal opłacane z budżetu państwa - nowe regulacje trafią do prezydenta
Sejm ustalił ostateczne brzmienie nowelizacji ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przedłuża na lata 2015-2020 dofinansowanie z budżetu państwa uczestnictwa polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników wobec instytucji Unii Europejskiej. Chodzi tu m.in. o prace w Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) i Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA). Organizacje te reprezentują interesy unijnych rolników i spółdzielców m.in. wobec Komisji Europejskiej. Wśród polskich organizacji należących do COPA-COGECA są np.: Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Samoobrona oraz Solidarność Rolników Indywidualnych. Zgodnie z nowelizacją państwo opłaci składki nie tylko za izby rolnicze i związki zawodowe rolników indywidualnych, ale też za społeczno-zawodowe organizacje rolników, w tym rolnicze spółdzielnie produkcyjne i pracodawców rolnych. Polskie organizacje rolnicze nie są w stanie pokrywać samodzielnie całości kosztów uczestnictwa w strukturach ponadnarodowych. Są one związane przede wszystkim z wysokimi składkami członkowskimi oraz kosztami obsługi prac w języku polskim. Nieopłacenie składki do UE oznaczałoby wykluczenie Polski z prac na forum ponadnarodowych organizacji rolniczych. Zgodnie z nowelizacją, dofinansowanie z budżetu państwa w latach 2015-2020 ma być przekazywane, tak jak dotychczas, za pośrednictwem Krajowej Rady Izb Rolniczych. Dotacja celowa będzie udzielana na wniosek Krajowej Rady w drodze umowy między tym podmiotem a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dofinansowanie ma wynosić co najmniej 95 proc. kosztów. Następnie nowelizacja zostanie przekazana do podpisu głowy państwa.

Sejm upamiętnił ofiary wydarzeń na Górnym Śląsku w 1945 r.
Posłowie podjęli uchwałę w sprawie uczczenia ofiar Tragedii Górnośląskiej z 1945 r. – Tragedią Górnośląską określa się wydarzenia, które pod koniec II wojny światowej, na kilka miesięcy przed kapitulacją Niemiec, miały miejsce na Górnym Śląsku, bezpośrednio po wkroczeniu na te tereny Armii Czerwonej – czytamy w dokumencie. W uchwale podkreślono m.in., że dla ludności cywilnej Górnego Śląska był to okres okrutnych zbrodni i terroru. Zgodnie z uchwałą Sejm RP w 70. rocznicę Tragedii Górnośląskiej oddaje hołd wszystkim niewinnym ofiarom zbrodni popełnionych przez Armię Czerwoną i komunistyczny aparat bezpieczeństwa – zamordowanym, poszkodowanym, deportowanym do ZSRR, osadzonym w więzieniach i obozach.

Posłowie oddali cześć Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu w 80. rocznicę jego śmierci  
Izba podjęła też uchwałę w sprawie uczczenia pamięci zmarłego 80 lat temu Marszałka Józefa Piłsudskiego. – W 80. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd wybitnemu mężowi stanu, ojcu niepodległości, legendarnemu twórcy Legionów Polskich, Naczelnikowi Państwa i zwycięskiemu wodzowi wojny 1920 roku – czytamy w uchwale. W dokumencie wyrażone zostało uznanie dla niestrudzonej walki Józefa Piłsudskiego o niepodległość Polski. Podkreślono także, że postać Marszałka stała się przedmiotem kultu w wielu środowiskach oraz ważnym elementem kształtowania zbiorowej świadomości Polaków. – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o nieprzemijającej wielkości Józefa Piłsudskiego i Jego dzieła, oddaje Mu cześć – czytamy w uchwale.   

W głosowaniach Sejm zdecydował również o zmianie składów kilku komisji sejmowych (druk 3402).

Sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych z realizacji w 2014 r. ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
W tym roku już po raz 25. na forum Sejmu został zaprezentowany dokument zawierający szczegółowe informacje dotyczące nabywania nieruchomości przez cudzoziemców. Sprawozdanie zawiera m.in. dane o wydanych zezwoleniach oraz zasadach ich udzielania. Jest w nim także omówiona problematyka związana z prowadzeniem rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców bez zezwolenia oraz na podstawie zezwolenia. Sprawozdanie dotyczy też ważności czynności prawnych w zakresie obrotu nieruchomościami z udziałem cudzoziemców. W 2014 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych wpłynęło łącznie 547 wniosków o udzielenie zezwolenia, w tym 531 na nabycie nieruchomości oraz 16 dotyczących udziałów i akcji w spółkach będących właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych w Polsce. Minister wydał łącznie 725 rozstrzygnięć administracyjnych, w tym m.in. 359 zezwoleń na nabycie nieruchomości gruntowych, lokali, udziałów i akcji oraz 68 decyzji odmownych. Zgodnie ze sprawozdaniem, cudzoziemcy w ub. r. uzyskali m.in. zezwolenia na nabycie nieruchomości gruntowych o powierzchni 1036 ha (w 2012 r. było to 1033 ha, a w 2013 r. 697 ha). Najwięcej zezwoleń uzyskały osoby reprezentujące kapitał i obywatelstwo ukraińskie, niemieckie, holenderskie, francuskie i białoruskie. Dokument przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Tomasz Szubiela, a stanowisko Komisji Spraw Wewnętrznych, rekomendującej przyjęcie sprawozdania, posłanka Anna Nemś. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie raportu. Decyzję w tej sprawie Sejm podejmie na kolejnym posiedzeniu.

Zdjęcia: Krzysztof Białoskórski.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego

GODNY POCHÓWEK OFIAR STALINIZMU USPRAWNIENIE PROCESU WYBORCZEGO WIĘKSZA TRANSPARENTNOŚĆ PRAC KOMISJI OBWODOWYCH ZASADY OZNACZANIA WYROBÓW BUDOWLANYCH GUS BĘDZIE PUBLIKOWAĆ KWARTALNE WSKAŹNIKI ZMIAN CEN NIERUCHOMOŚCI STRAŻACY OCHOTNICY POSZKODOWANI W AKCJACH OTRZYMAJĄ REKOMPENSATY PIENIĘŻNE EFEKTYWNY DOSTĘP DO POŻYCZEK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ELASTYCZNOŚĆ W ORGANIZACJI PRACY SAMORZĄDÓW PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY WARSTWY OZONOWEJ OGRANICZENIE EMISJI NIEKTÓRYCH FLUOROWANYCH GAZÓW CIEPLARNIANYCH DEPOZYTY W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH BĘDĄ BEZPIECZNIEJSZE WYDŁUŻENIE CZASU OCHRONY AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO UTWORÓW MUZYCZNYCH O 20 LAT PO PRZEKROCZENIU PROGÓW DOCHODOWYCH ZASIŁKI RODZINNE BĘDĄ TYLKO OBNIŻANE A NIE ODBIERANE ZASIŁKI MACIERZYŃSKIE DLA SAMOTNYCH OJCÓW I E-ZWOLNIENIA LEKARSKIE ZASADY ZWROTU KOSZTÓW POSTĘPOWANIA NAKAZOWEGO DLA OBU STRON PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE PRACE NAD PRZEPISAMI UMOŻLIWIAJĄCYMI SKUTECZNIEJSZE RATOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW PRZED UPADŁOŚCIĄ PRZEPISY UPRAWNIAJĄCE PODEJRZANYCH O WYKROCZENIE DO OBROŃCY SKŁADKI POLSKICH ORGANIZACJI ROLNICZYCH W UE BĘDĄ NADAL OPŁACANE Z BUDŻETU PAŃSTWA OFIARY WYDARZEŃ NA GÓRNYM ŚLĄSKU W 1945 CZEŚĆ MARSZAŁKOWI JÓZEFOWI PIŁSUDSKIEMU W 80 ROCZNICĘ JEGO ŚMIERCI SPRAWOZDANIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH USTAWY O NABYWANIU NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW

 
• POLSKA
 
92. POSIEDZENIE SEJMU – DRUGI DZIEŃ OBRAD PODCZAS DRUGIEGO DNIA 92. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE PRACOWALI M.IN. NAD PROPOZYCJAMI UPROSZCZEŃ W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ MAŁYCH FIRM ORAZ WSPARCIA DLA RODZIN WYCHOWUJĄCYCH DZIECI – W POSTACI ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO W WYSOKOŚCI TYSIĄCA ZŁOTYCH DLA RODZICÓW BEZ PRAWA DO ZASIŁKU MACIERZYŃSKIEGO

92. POSIEDZENIE SEJMU – DRUGI DZIEŃ OBRAD


PODCZAS DRUGIEGO DNIA 92. POSIEDZENIA SEJMU POSŁOWIE PRACOWALI M.IN. NAD PROPOZYCJAMI UPROSZCZEŃ W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ MAŁYCH FIRM ORAZ WSPARCIA DLA RODZIN WYCHOWUJĄCYCH DZIECI – W POSTACI ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO W WYSOKOŚCI TYSIĄCA ZŁOTYCH DLA RODZICÓW BEZ PRAWA DO ZASIŁKU MACIERZYŃSKIEGO

Posłowie pracowali w drugim czytaniu nad senackim projektem nowelizacji ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Głównym postulatem zawartym w projekcie są jednakowe zasady zwrotu kosztów postępowania nakazowego dla obu stron w przypadku zawarcia ugody. Proponowane zmiany obowiązujących przepisów są związane z postanowieniem Trybunału Konstytucyjnego z 29 lipca 2014 r. (sygn. akt S 4/14). Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy o zwrocie kosztów sądowych w przypadku zawarcia ugody sądowej w postępowaniu nakazowym w pierwszej instancji powinny w równy sposób traktować obie strony. Dotychczas w takiej sytuacji na zwrot połowy uiszczonej przez siebie opłaty mógł liczyć tylko powód. Zgodnie z proponowaną zmianą, sąd z urzędu będzie zwracał połowę uiszczonej opłaty także pozwanemu. Zdaniem wnioskodawcy wejście w życie proponowanych przepisów będzie sprzyjać szybszemu, a zarazem ugodowemu kończeniu sporów w postępowaniu nakazowym, ponieważ obie strony uzyskają analogiczną materialną zachętę do zakończenia sprawy polubownie. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka nie zgłosiła poprawek do projektu. Sprawozdanie przedstawiła posłanka Renata Janik. Posłowie przystąpią do trzeciego czytania w piątkowym bloku głosowań.

Sejm przeprowadził pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Jednym z jego głównych celów jest wprowadzenie uproszczeń w zakresie sprawozdawczości finansowej małych firm. Projekt wdraża przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE odnośnie do jednostek innych niż jednostki mikro. Ponadto projektowane zmiany pozwolą uprościć rachunkowość w związku ze zmieniającym się otoczeniem gospodarczym. Zgodnie z projektem uproszczone zostaną sprawozdania finansowe małych jednostek zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości – dzięki temu zredukowane zostaną ich obciążenia administracyjne. Chodzi tu m.in. o spółki kapitałowe spełniające określone w projekcie kryteria w zakresie sumy bilansowej, przychodów oraz zatrudnienia. Będą one miały możliwość sporządzania skróconego sprawozdania finansowego (jedynie uproszczonego bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej z ograniczoną liczbą ujawnień). Przewidziano też zwolnienia: ze sporządzania sprawozdania z działalności, pod warunkiem że niektóre informacje, objęte dotychczas jego zakresem informacyjnym, zostaną przez jednostki małe ujawnione w informacji dodatkowej oraz z obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Projekt dostosowuje przepisy do regulacji unijnych także w zakresie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Dotyczy to m.in. doprecyzowania katalogu przypadków określających sytuacje, w których jednostka ma status jednostki dominującej. Małe grupy kapitałowe, mające w swoim składzie jednostkę działającą na rynku finansowym (np. bank lub zakład ubezpieczeń) nie będą mogły korzystać ze zwolnienia dotyczącego sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Projekt wprowadza nowe sprawozdanie dotyczące płatności na rzecz administracji publicznych. Będą musiały je sporządzać m.in. spółki kapitałowe działające w przemyśle wydobywczym. Zmiany, zdaniem wnioskodawców, niezbędne z punktu widzenia zmieniającego się otoczenia gospodarczego to m.in. zniesienie obowiązku publikacji sprawozdań finansowych przez spółdzielnie w Monitorze Spółdzielczym, z jednoczesnym pozostawieniem obowiązku składania ich wraz z innymi dokumentami do Krajowego Rejestru Sądowego oraz rozszerzenie katalogu podmiotów zobligowanych do badania sprawozdań finansowych o krajowe instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego – wynika to ze specyfiki działalności tych jednostek. Projekt przewiduje też możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów – zamiast ksiąg rachunkowych – dla małych organizacji pozarządowych, z wyłączeniem spółek kapitałowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego. Chodzi m.in. o jednostki: działające w sferze zadań publicznych, nieprowadzące działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nieposiadające statusu organizacji pożytku publicznego. Sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów określi, w rozporządzeniu, Minister Finansów, w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej. Projekt wpłynął do Sejmu 17 kwietnia 2015 r., a 23 kwietnia został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu plenarnym. Projekt uzasadniła podsekretarz stanu w Minister Finansów Dorota Podedworna-Tarnowska. Projekt trafił do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

W pierwszym czytaniu posłowie pracowali też nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Zawarta w nim propozycja wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci to świadczenia rodzicielskie w wysokości tysiąca złotych dla rodziców bez prawa do zasiłku macierzyńskiego. Projekt zakłada wprowadzenie świadczenia rodzinnego dla rodzin wychowujących dzieci, które do tej pory nie mogły z niego skorzystać. Ma ono przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego (bezrobotni, studenci oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowa zlecenie). Propozycja ta realizuje zapowiedź premier Ewy Kopacz z exposé, zgodnie z którą wsparciem maja zostać objęci wszyscy rodzice. Proponowane świadczenie rodzicielskie będzie niezależne od dochodu w rodzinie. W myśl projektu, począwszy od 2016 r. rodzice, opiekunowie oraz rodziny zastępcze będą otrzymywać świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł netto miesięcznie przez rok po urodzeniu dziecka. Nowe świadczenie będzie przysługiwać również tym rodzicom, których dzieci urodziły się przed 1 stycznia 2016 r., a od urodzenia jednego dziecka nie minęły 52 tygodnie (w przypadku ciąży mnogiej – 71 tygodni). Projekt przewiduje, że świadczenia będą przysługiwały przez: 52 tygodnie – przy urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie jednego dziecka; 65 tygodni – przy urodzeniu w jednym porodzie lub przyjęciu na wychowanie dwojga dzieci; 67 tygodni – trojga dzieci; 69 tygodni –czworga dzieci; 71 tygodni - pięciorga i więcej dzieci. W przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie świadczenie będzie przysługiwało opiekunowi nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a gdy dziecko ma odroczony obowiązek szkolny – nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia. Projekt wpłynął do Sejmu 16 kwietnia 2015 r., a 21 kwietnia 2015 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadnił minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Sejm w pierwszym czytaniu rozpatrzył też rządowy projekt ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, którego celem jest połączenie, nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Agencji Mienia Wojskowego (AMW) i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (WAM). Zgodnie z projektem połączenie obu instytucji nastąpi przez przejęcie Agencji Mienia Wojskowego przez Wojskową Agencję Mieszkaniową. Nowy podmiot otrzyma jednak nazwę - Agencja Mienia Wojskowego. Datę połączenia wyznaczono w projekcie na 1 lipca 2015 r. Zdaniem wnioskodawców połączenie tych podmiotów uzasadnione jest zarówno organizacyjnie, jak i ekonomicznie. Obie agencje mają dwuszczeblowe struktury organizacyjne (centralną i terenowe), zakres ich działania jest zbliżony – zajmują się między innymi gospodarowaniem nieruchomościami przekazywanymi przez Ministra Obrony Narodowej, przez co często konkurują ze sobą w ich pozyskiwaniu i zbywaniu. Powstanie jednej agencji ułatwi koordynację nadzorowania tego obszaru przez szefa MON i pozwoli lepiej gospodarować mieniem Skarbu Państwa. Oszacowano, że w kolejnych latach – po połączeniu agencji – roczne oszczędności z tego tytułu wyniosą ok. 20 mln zł. Nowa agencja będzie nowoczesnym podmiotem o racjonalnych strukturach organizacyjnych, niższych kosztach funkcjonowania oraz wyższej skuteczności działania i efektywniejszej realizacji zadań. Do zadań własnych AMW będzie należało m.in. gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, przejmowanie i nabywanie mienia oraz obrót nim, remontowanie budynków i lokali mieszkalnych oraz budowanie domów mieszkalnych ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. Zgodnie z projektem zadaniem Agencji będzie także przechowywanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Ponadto, za zgodą Ministra Obrony Narodowej, AMW będzie mogła nabywać sprzęt wojskowy i uzbrojenie, środki bojowe, techniczne i materiałowe oraz usługi w celu przekazania ich do użytkowania MON oraz jednostkom mu podległym lub nadzorowanym. Agencja będzie miała możliwość współpracy z przedsiębiorstwami i wykonywania zadań zleconych przez szefa MON. W projekcie ustawy przedstawiono zasady działania Agencji i jej organy. Będzie ona prowadzić samodzielną gospodarkę finansową. Ma być finansowana m.in. z wpływów uzyskanych ze sprzedaży zbędnego mienia, opłat za używanie mieszkań i internatów oraz podmiotowej dotacji budżetowej. AMW będzie mogła zaciągać kredyty – po uzyskaniu zgody Ministra Obrony Narodowej wydanej w porozumieniu z Ministrem Finansów. Zgodnie z projektem, Agencja ma wpłacać środki finansowe na dwa fundusze celowe: Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych oraz Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego. Projekt wpłynął do Sejmu 17 kwietnia 2015 r. Do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu skierowano go 23 kwietnia 2015 r. Projekt uzasadnił sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Mroczek. Projekt trafił do dalszych prac w Komisji Obrony Narodowej.

W porządku obrad drugiego dnia 92. posiedzenia Sejmu znalazło się też pierwsze czytanie przygotowanego przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Projekt zakłada, że Prezesi Sądu Najwyższego będą powoływani na 5-letnią kadencję. Aktualnie zasada kadencyjności w sprawowaniu funkcji kierowniczych jest stosowana tylko w przypadku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (powołanie na 6 lat). Nie dotyczy ona stanowisk prezesów kierujących poszczególnymi izbami SN. Wnioskodawcy podkreślają, że zasada kadencyjności obowiązuje już w sądownictwie administracyjnym, w tym w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz w administracji publicznej. Projekt przewiduje też, że po 6 miesiącach od wejścia w życie proponowanej nowelizacji obecni prezesi Sądu Najwyższego utraciliby swoje stanowiska. Ponadto, zgodnie z projektem, po ukończeniu 70 lat sędzia nie będzie mógł pełnić funkcji prezesa SN oraz przewodniczącego wydziału izby SN. Autorzy projektu chcą, aby obowiązująca obecnie możliwość wydłużenia okresu zajmowania stanowiska sędziego SN do 72 lat obejmowała tylko orzekanie, a nie czynności związane z zarządzaniem. Projekt wpłynął do laski marszałkowskiej 25 lutego 2015 r., a 15 kwietnia 2015 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnienie projektu przedstawiła posłanka Ligia Krajewska. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Izba rozpatrzyła w pierwszym czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on, że urzędy morskie będą przekazywały Komisji Europejskiej informacje statystyczne dotyczące m.in. kwalifikacji marynarzy. Głównym celem projektu jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/35/UE w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy. Projekt zakłada, że raz w roku dyrektorzy urzędów morskich będą przekazywać Komisji Europejskiej informacje statystyczne dotyczące dokumentów kwalifikacyjnych, tj. dyplomów i świadectw marynarzy, wydawanych przez polską administrację morską. Projekt uwzględnia też zmiany wynikające z dyrektywy Komisji 2014/111/UE (z 17 grudnia 2014 r.). Ma to związek z przyjęciem przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) określonych kodeksów i powiązanych z nimi zmian do niektórych konwencji. Projekt zawiera też nowe propozycje zmian o charakterze porządkującym i doprecyzowującym w zakresie m.in. budowy i wyposażenia statku, wyszkolenia i kwalifikacji marynarzy, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej (CMKE) oraz warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi. Zgodnie z projektem minister do spraw gospodarki morskiej będzie określał w rozporządzeniu przepisy techniczne budowy stałych platform wiertniczych oraz wprowadzi obowiązek stosowania wobec nich regulacji przewidzianych w Kodeksie zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobiegania zanieczyszczaniu (Kodeks ISM). Projekt wpłynął do Sejmu 4 maja br., a następnie 12 maja br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadniła podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Dorota Pyć. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Infrastruktury.

Sejm pracował w drugim czytaniu nad poselskim projektem nowelizacji ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Projekt ma na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych wynikających z zastosowania w przepisach niespójnych ze sobą pojęć – obecnie w ustawie naprzemiennie występują pojęcia: uwierzytelnienie i poświadczenie dokumentów. Prowadzi to do niespójności w kwestii opłat, które powiaty mogą pozyskiwać przy wydawaniu i uwierzytelnianiu lub poświadczaniu dokumentów geodezyjnych. Zgodnie z projektem organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej będzie uwierzytelniał dokumenty opracowane na podstawie wykonanych prac geodezyjnych lub kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych i sądowych lub czynności cywilnoprawnych. Chodzi tu o uwierzytelnienia, w sprawie których złożony został wniosek, w trybie określonym w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Zmiany dotyczą też m.in. postępowania przed komisjami dyscyplinarnymi w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinach geodezji i kartografii. Chodzi tu o dostosowane przepisów ustawy do Kodeksu postępowania karnego. Komisja Infrastruktury zaproponowała 13 maja br. przyjęcie projektu z poprawkami. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przestawiła posłanka Aldona Młyńczak. W związku z poprawkami zgłoszonymi podczas drugiego czytania projekt został ponownie skierowany do Komisji Infrastruktury.

Posłowie rozpatrzyli też senackie poprawki do uchwalonej przez Sejm 9 kwietnia br. ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. Jej podstawowym celem jest skuteczniejsze ratowanie przedsiębiorstw przed upadłością. Nowe przepisy przewidują m.in., że przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej – niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością - będzie mógł wybrać procedurę naprawczą dopasowaną do swoich potrzeb. Postępowania restrukturyzacyjne mają umożliwić zmianę struktury majątku, zobowiązań przedsiębiorcy i zatrudnienia. Ustawa wprowadza i szczegółowo określa 4 postępowania restrukturyzacyjne: o zatwierdzenie układu, przyspieszonego układowego, układowego i sanacyjnego. Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe będą prowadzone przez wydziały gospodarcze sądów rejonowych, a czynności sądowe będzie wykonywać sędzia-komisarz. Uchwalone przepisy zakładają też wprowadzenie dodatkowych gwarancji poszanowania praw wierzycieli na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego. W myśl ustawy wierzyciele będą mieli wpływ na przebieg postępowania. Będą mogli m.in. domagać się zwołania rady wierzycieli przez sędziego-komisarza. Uchwalone przez Sejm przepisy przewidują ponadto utworzenie internetowego Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości (CRRU), który będzie zawierał m.in. wyszukiwarkę prowadzonych spraw upadłościowych, wykaz syndyków i biegłych. Korzystanie z rejestru będzie bezpłatne. W CRRU znajdą się także wzory pism i formularzy, wymaganych w trakcie postępowania. Administratorem systemu będzie Minister Sprawiedliwości. W ustawie zawarte zostały również m.in. regulacje określające przebieg odrębnych postępowań restrukturyzacyjnych w tym m.in. wobec deweloperów, emitentów obligacji oraz banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Nowe przepisy będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Wyjątkiem są m.in. regulacje dotyczące Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, które mają wejść w życie 1 lutego 2018 r. 7 maja br. Senat zaproponował do ustawy 263 poprawki o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka proponuje przyjęcie większości z nich. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawiła posłanka Ligia Krajewska. Posłowie zagłosują nad uchwałą Senatu w piątkowym bloku głosowań.

Sejm rozpatrzył też stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Celem ustawy jest dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 czerwca 2014 r. (sygn. akt K 19/11). Nowelizacja przyznaje prawo do obrony już osobie podejrzanej o popełnienie wykroczenia, co do której muszą zostać podjęte czynności wyjaśniające oraz zobowiązuje organy prowadzące czynności do pouczenia tej osoby o możliwości skorzystania z takiej pomocy. Dotychczas prawo takie miały dopiero tzw. osoby obwinione, czyli takie, przeciwko którym już wniesiono wniosek o ukaranie za wykroczenie. Ustawa stanowi, że podejrzany lub obwiniony, w postępowaniu wyjaśniającym, może mieć tylko jednego obrońcę, w postaci adwokata lub radcy prawnego. Ponadto zgodnie z nowelą obrońca podejrzanego otrzyma prawo wglądu w akta postępowania przygotowawczego. Na odmowę dostępu możliwe będzie złożenie zażalenia. Ustawa ma wejść w życie 1 sierpnia 2015 r. Sejm uchwalił ją 9 kwietnia 2015 r. Senat przyjął ustawę 7 maja br. z jedną poprawką. Senatorowie doprecyzowali, że pouczenie o możliwości korzystania z prawa do obrońcy, będzie udzielane przed przystąpieniem do przesłuchania osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia. Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach proponuje przyjęcie senackiej poprawki. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawił poseł Jarosław Pięta. Posłowie zagłosują nad uchwałą Senatu w bloku głosowań ostatniego dnia posiedzenia.

Posłowie rozpatrzyli również Senackie poprawki do uchwalonej przez Sejm 24 kwietnia br. nowelizacji ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw.
Nowelizacja przedłuża na lata 2015-2020 dofinansowanie z budżetu państwa uczestnictwa polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej. Chodzi tu m.in. o prace w Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) i Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA). Organizacje te reprezentują interesy unijnych rolników i spółdzielców m.in. wobec Komisji Europejskiej. Wśród polskich organizacji należących do COPA-COGECA są np.: Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Samoobrona oraz Solidarność Rolników Indywidualnych. Polskie organizacje rolnicze nie są w stanie pokrywać samodzielnie całości kosztów uczestnictwa w strukturach ponadnarodowych. Są one związane przede wszystkim z wysokimi składkami członkowskimi oraz kosztami obsługi prac w języku polskim. Nieopłacenie składki do UE oznaczałoby wykluczenie Polski z prac na forum ponadnarodowych organizacji rolniczych. Zgodnie z nowelizacją, dofinansowanie z budżetu państwa w latach 2015-2020 ma być przekazywane, tak jak dotychczas, za pośrednictwem Krajowej Rady Izb Rolniczych. Dotacja celowa będzie udzielana na wniosek Krajowej Rady w drodze umowy między tym podmiotem a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dofinansowanie ma wynosić co najmniej 95 proc. kosztów. 7 maja br. Senat zaproponował do ustawy poprawki, które zwiększają – w stosunku do brzmienia nowelizacji uchwalonej przez Sejm – liczbę organizacji rolniczych, których składki będę opłacane z budżetu państwa. Senat proponuje by z budżetu państwa opłacane były także składki społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym rolniczych spółdzielni produkcyjnych i pracodawców rolnych. Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi rekomenduje przyjęcie zaproponowanych przez Senat zmian. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawił poseł Aleksander Sosna. Posłowie zagłosują nad uchwałą Senatu podczas ostatniego dnia posiedzenia.

Posłowie, w drugim czytaniu, rozpatrzyli też komisyjną propozycję uchwały w sprawie uczczenia ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945 r. – Tragedią Górnośląską określa się wydarzenia, które pod koniec II wojny światowej, na kilka miesięcy przed kapitulacją Niemiec, miały miejsce na Górnym Śląsku, bezpośrednio po wkroczeniu na te tereny Armii Czerwonej – czytamy w dokumencie. Wnioskodawcy podkreślają, że obejmuje ona czyny o zbrodniczym i represyjnym charakterze, których dopuścili się żołnierze Armii Czerwonej oraz funkcjonariusze NKWD wobec ludności cywilnej. Zgodnie z projektem Sejm RP w 70. rocznicę Tragedii Górnośląskiej oddaje hołd wszystkim niewinnym ofiarom zbrodni popełnionych przez Armię Czerwoną i komunistyczny aparat bezpieczeństwa – zamordowanym, poszkodowanym, deportowanym do ZSRR, osadzonym w więzieniach i obozach. Nad projektem, będącym inicjatywą Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, pracowała Komisja Kultury i Środków Przekazu. Podczas prac w komisji do projektu zostały wprowadzone zmiany. Sprawozdanie przedstawił poseł Jerzy Fedorowicz. Posłowie zagłosują nad projektem uchwały podczas ostatniego dnia posiedzenia.

Izba rozpatrzyła w drugim czytaniu także poselski projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w 80. rocznicę śmierci. – W 80. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd wybitnemu mężowi stanu, ojcu niepodległości, legendarnemu twórcy Legionów Polskich, Naczelnikowi Państwa i zwycięskiemu wodzowi wojny 1920 roku – czytamy w projekcie uchwały. W dokumencie wyrażone zostało uznanie dla niestrudzonej walki Józefa Piłsudskiego o niepodległość Polski. Projekt zakłada uczczenie Józefa Piłsudskiego w przekonaniu o wielkości jego osoby i dokonań. Nad projektem, będącym inicjatywą grupy posłów KP PiS, pracowała Komisji Kultury i Środków Przekazu. Komisja wprowadziła poprawki do projektu. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawiła posłanka Elżbieta Kruk. Posłowie zagłosują nad projektem uchwały i zgłoszonym wnioskiem mniejszości w piątkowym bloku głosowań.

Posłowie wysłuchali też informacji rządu w sprawie jego działań dla ochrony czytelnictwa w Polsce oraz możliwości szerokiego dostępu do książek na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem terenów poza dużymi miastami. Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Andrzej Wyrobiec. Przedstawiciele rządu odpowiadali też na pytania posłów w sprawach bieżących. Dotyczyły one m.in.: polityki transportowej Polskich Kolei Państwowych, sytuacji dietetyków w ochronie zdrowia oraz polityki społecznej wobec starzejącego się społeczeństwa.

Zdjęcia: Rafał Zambrzycki.

   press - polityczna.tv
dodaj na twitterdodaj na facebookwydrukujpowiadom znajomego
 
 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 92. POSIEDZENIA SEJMU


ROZPOCZĘCIE PRAC NAD RZĄDOWYM PROJEKTEM USTAWY WPROWADZAJĄCEJ BEZPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ DLA OSÓB NIEZAMOŻNYCH ORAZ ROZPATRZENIE PROJEKTU ZMIAN W USTAWIE O CMENTARZACH I CHOWANIU ZMARŁYCH, KTÓRE MAJĄ POMÓC PRZYWRÓCIĆ TOŻSAMOŚĆ BOHATEROM WALK O NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ W LATACH 1944-1956 TO TYLKO NIEKTÓRE PUNKTY PIERWSZEGO DNIA POSIEDZENIA


Obrady rozpoczęły się od drugiego czytania prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają pomóc przywrócić tożsamość bohaterom walczącym o niepodległą Polskę w okresie stalinizmu, w tym m.in. umożliwić zakończenie poszukiwania ich szczątków na tzw. Łączce - w kwaterze „Ł" Cmentarza Wojskowego na Powązkach...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   
 
• POLSKA
 

OFICJALNE WYNIKI WYBORÓW PREZYDENCKICH W POLSCE DNIA 10 MAJA 2015 ROKU


GŁOSOWANIE PRZEPROWADZONO W 27'817 OBWODACH GŁOSOWANIA. LICZBA WYBORCÓW UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA WYNIOSŁA 30'688'570. LICZBA WYBORCÓW, KTÓRYM WYDANO KARTY DO GŁOSOWANIA WYNIOSŁA 14'993'468. LICZBA WYBORCÓW GŁOSUJĄCYCH PRZEZ PEŁNOMOCNIKA WYNIOSŁA 5'956, LICZBA WYBORCÓW GŁOSUJĄCYCH NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA WYNIOSŁA 128'086. LICZBA WYBORCÓW, KTÓRYM WYSŁANO PAKIETY WYBORCZE WYNIOSŁA 42'814. LICZBA OTRZYMANYCH KOPERT ZWROTNYCH WYNIOSŁA 35'053. LICZBA KART NIEWAŻNYCH WYNIOSŁA 1'488. LICZBA KART WAŻNYCH WYNIOSŁA 15'023'886. FREKWENCJA WYNIOSŁA 48.96%. LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW WYNIOSŁA 15'023'886. LICZBA GŁOSÓW NIEWAŻNYCH WYNIOSŁA 124'952 – 0.83%. LICZBA GŁOSÓW WAŻNYCH ODDANYCH NA WSZYSTKICH KANDYDATÓW WYNIOSŁA 14'898'934 – 99.17%.


DUDA Andrzej Sebastian: 5'179'092 głosów – 34.76% głosów ważnych;KOMOROWSKI Bronisław Maria: 5'031'060 głosów – 33.77% głosów ważnych;KUKIZ Paweł Piotr: 3'099'079 głosów – 20.80% głosów ważnych;KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard: 486'084 głosów – 3.26% głosów ważnych;OGÓREK Magdalena Agnieszka: 353'883 głosów – 2...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

WYBORY PREZYDENCKIE POLSKA POLSKI PREZYDENT WYNIKI WYBORÓW WYBÓR WYBORY GŁOSY GŁOSOWANIE GŁOSOWANIA

 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 74. POSIEDZENIE SENATU


W ŚRODĘ IZBA MINUTĄ CISZY UCZCIŁA PAMIĘĆ ZMARŁEGO NIEDAWNO WŁADYSŁAWA BARTOSZEWSKIEGO, WYBITNEGO MĘŻA STANU, SENATORA IV KADENCJI I MARSZAŁKA SENIORA.


Następnie senatorowie przeprowadzili drugie czytanie projektu uchwały w 80. rocznicę śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, wniesionego przez senacką Komisję Obrony Narodowej, i jednogłośnie podjęli tę uchwałę. Senat oddaje w niej cześć pamięci tego głównego architekta odbudowy państwa polskiego i jego siły zbrojnej, wybitnego polityka i dowódcy, „dzięki któremu Polska obroniła się przed komunizmem w sierpniu 1920 r...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

MINUTA CISZY WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI ROCZNICA ŚMIERCI JÓZEF PIŁSUDSKI NARODOWY DZIEŃ ZWYCIĘSTWA 8 MAJ MAJA ÓSMY POPRAWKI LEGISLACYJNE PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE TRUDNA SYTUACJA FINANSOWA NIEWYPŁACALNOŚĆ ZAGROŻENIE PROCEDURA NAPRAWCZA ZATRUDNIENIE OBIEG GOSPODARCZY POSTĘPOWANIE UKŁADOWE SANACYJNE UPADŁOŚCIOWE KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA TRYBUNAŁ OBRONA UKRAINA PROCES KARNY DEMOKRATYCZNE PAŃSTWO BEZPIECZEŃSTWO OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA OBSZARACH WODNYCH UŻYCIE SPOŻYCIE ALKOHOLU STAN BEZPIECZEŃSTWA DOCHODY JEDNOSTKA SAMORZĄDOWA SAMORZĄD TERYTORIALNY DOFINASOWANIE PRZEBUDOWY MODERNIZACJI DRÓG REMONT POWIATOWYCH GMINNYCH STATYSTYKA PUBLICZNA SYSTEMY WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO IZBY ROLNICZE PRAWO FARMACEUTYCZNE USTAWA O RATYFIKACJI DECYZJI RADY ZASOBY WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ USTAWA O RATYFIKACJI PROTOKOŁU PRAWA CZŁOWIEKA

 
• POLSKA
 

74. POSIEDZENIE SENATU


6 MAJA 2015 R. W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 74. POSIEDZENIA SENATU. OBRADY ZOSTANĄ WZNOWIONE W CZWARTEK O GODZ. 9.00 – WTEDY ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE GŁOSOWANIA


Rano Izba minutą ciszy uczciła pamięć zmarłego niedawno Władysława Bartoszewskiego, wybitnego męża stanu, senatora IV kadencji i marszałka seniora. "Jego życie było powieścią o najnowszej historii Polski" - powiedział marszałek Senatu Bogdan Borusewicz...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

MINUTA CISZY WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI JÓZEF PIŁSUDSKI NARODOWY DZIEŃ ZWYCIĘSTWA PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE KODEKS POSTĘPOWANIA WYKROCZENIA BEZPIECZEŃSTWO OSÓB OBSZARY WODNE DOCHODY JEDNOSTKI SAMORZĄDOWE TERYTORIALNE STATYSTYKA PUBLICZNA USTAWA WSPARCIE BEZPOŚREDNIE IZBY ROLNICZE PRAWO FARMACEUTYCZNE ZASOBY WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ PRAWA CZŁOWIEKA

 
• POLSKA
 

74. POSIEDZENIE SENATU


SENAT ZBIERZE SIĘ NA 74. POSIEDZENIU W DNIACH 6 I 7 MAJA 2015 R. SENATOROWIE PRZEPROWADZĄ DRUGIE CZYTANIE PROJEKTU UCHWAŁY W 80. ROCZNICĘ ŚMIERCI MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, WNIESIONEGO PRZEZ SENACKĄ KOMISJĘ OBRONY NARODOWEJ. W UCHWALE SENAT ODDAJE CZEŚĆ PAMIĘCI TEGO GŁÓWNEGO ARCHITEKTA ODBUDOWY PAŃSTWA POLSKIEGO I JEGO SIŁY ZBROJNEJ, WYBITNEGO POLITYKA I DOWÓDCY, „DZIĘKI KTÓREMU POLSKA OBRONIŁA SIĘ PRZED KOMUNIZMEM W SIERPNIU 1920 R.” „CHYLIMY CZOŁA PRZED MARSZAŁKIEM JÓZEFEM PIŁSUDSKIM, WIELKIM PATRIOTĄ I MĘŻEM STANU, LEGENDARNYM KOMENDANTEM I BRYGADY LEGIONÓW, NACZELNIKIEM PAŃSTWA I WODZEM NACZELNYM WOJSKA POLSKIEGO. JEGO NIEZŁOMNOŚĆ W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ OJCZYZNY I UMIŁOWANIE POLSKI STANOWIĄ WZÓR PATRIOTYCZNYCH POSTAW I POŚWIĘCENIA ŻYCIA W SŁUŻBIE RZECZYPOSPOLITEJ” – NAPISALI SENATOROWIE


Senat omówi ustawę – Prawo restrukturyzacyjne, której projekt przygotował rząd. Przewiduje ona, że przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej - niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością - będzie mógł wybrać procedurę naprawczą dopasowaną do swoich potrzeb. Postępowania restrukturyzacyjne mają umożliwić zmiany struktury majątku, zobowiązań i zatrudnienia w celu pozostania w obiegu gospodarczym...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE NIEWYPŁACALNY ZAGROŻENIE PROCEDURA NAPRAWCZA MAJĄTEK ZOBOWIĄZANIA ZATRUDNIENIE OBIEG GOSPODARCZY POSTĘPOWANIE UKŁADOWE SANACYJNE UPADŁOŚCIOWE RESTRUKTURYZACYJNE KODEKS POSTĘPOWANIA WYKROCZENIA OBROŃCA PRAWA AKTA WYJAŚNIENIA UKARANIE TRYBUNAŁ PROCES KARNY BEZPIECZEŃSTWO NA OBSZARACH WODNYCH SPOŻYCIE ALKOHOLU RUCH WODNY SANKCJA SAMORZĄD TERYTORIALNY MINISTERSTWO CYFRYZACJI ADMINISTRACJI TRANSPORTU DROGI POWIATOWE GMINNE REMONT DRÓG DOFINANSOWANIE DOTACJA NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG STATYSTYKA PUBLICZNA PESEL CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW NARODOWOŚĆ POCHODZENIE ŚWIADCZENIE SPOŁECZNE OŚWIATA ZUS KRUS NFZ SĄD GUS RATYFIKACJA ZASOBY WŁASNE OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA KONWENCJA

 
• POLSKA
 

POŻEGNANIE PROF. WŁADYSŁAWA BARTOSZEWSKIEGO


WIELKI POLAK, ŚWIADEK HISTORII, WYBITNY MĄŻ STANU, DO KOŃCA ODDANY SPRAWOM KRAJU. PROF. WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI - PEŁNOMOCNIK PREMIERA DS. DIALOGU MIĘDZYNARODOWEGO, HISTORYK, DZIAŁACZ SPOŁECZNY, WIĘZIEŃ AUSCHWITZ, ŻOŁNIERZ AK - SPOCZNIE DZIŚ NA CMENTARZU WOJSKOWYM NA POWĄZKACH. ZMARŁ 24 KWIETNIA BR. W WARSZAWIE W WIEKU 93 LAT. DZIEŃ PRZED ŚMIERCIĄ PROF. BARTOSZEWSKI GOŚCIŁ W SEJMIE I BYŁO TO JEGO OSTATNIE PUBLICZNE WYSTĄPIENIE. ZGODNIE Z DECYZJĄ MARSZAŁKA RADOSŁAWA SIKORSKIEGO, DLA UCZCZENIA PAMIĘCI I ZASŁUG TEJ WYJĄTKOWEJ POSTACI NA BUDYNKU SEJMU FLAGI ZOSTAŁY OPUSZCZONE DO POŁOWY MASZTU


Władysław Bartoszewski urodził się 19 lutego 1922 r. w Warszawie. Od września 1940 r. do kwietnia 1941 r. był więziony w obozie Auschwitz. Od 1942 r. związany z konspiracją - został członkiem Polskiego Państwa Podziemnego i współorganizował Radę Pomocy Żydom „Żegota". Walczył w Powstaniu Warszawskim.W 1946 r. Władysław Bartoszewski został aresztowany pod fałszywym zarzutem szpiegostwa i skazany na karę więzienia. W 1955 r...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI POŻEGNANIE

 
• POLSKA
 

91. POSIEDZENIE SEJMU


ROZWIĄZANIA POMAGAJĄCE RODZICOM GODZIĆ PRACĘ Z WYCHOWYWANIEM DZIECI ORAZ OGRANICZAJĄCE ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW NA UMOWY CZASOWE TO TYLKO NIEKTÓRE PROPOZYCJE, KTÓRYMI ZAJMĄ SIĘ POSŁOWIE NA 91. POSIEDZENIU SEJMU. IZBA ROZPATRZY TEŻ M.IN. PROJEKT UMOŻLIWIAJĄCY WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI POLSKIEJ GOSPODARKI PRZEZ WSPÓŁPRACĘ NAUKI Z BIZNESEM, A TAKŻE USPRAWNIENIE DZIAŁALNOŚCI FISKUSA I ZWIĘKSZENIE WSPARCIA DLA PODATNIKÓW W REALIZACJI ICH OBOWIĄZKÓW. PONADTO, POSŁOWIE ZAPOZNAJĄ SIĘ Z INFORMACJĄ SZEFA MSZ O ZADANIACH POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ W 2015 R. I PRZEPROWADZĄ NAD NIĄ DEBATĘ


Ślubowanie nowego Generalnego Inspektora Ochrony Danych OsobowychNa początku obrad ślubowanie złoży nowo powołana Generalna Inspektor Ochrony Danych Osobowych Edyta Bielak-Jomaa. Posłowie poparli tę kandydaturę w głosowaniu 9 kwietnia 2015 r. Zmiana na stanowisku GIODO jest związana z objęciem przez Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego stanowiska zastępcy Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.Administracja podatkowa bardziej przyjazna dla podatników – powstaną m...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

ŚLUBOWANIE NOWEGO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ADMINISTRACJA PODATKOWA BARDZIEJ PRZYJAZNA DLA PODATNIKÓW CENTRA OBSŁUGI NSTYTUCJA ASYSTENTA PODATNIKA BAZA WIEDZY ADMINISTRACJI PODATKOWEJ NOWE PRAWO KONSULARNE ZWIĘKSZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ UPRAW ROLNYCH FINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA SKŁADEK POLSKICH ORGANIZACJI ROLNICZYCH W UE WOJSKOWE SZPITALE POLOWE BĘDĄ PODMIOTAMI LECZNICZYMI KONKURENCYJNA GOSPODARKA OPARTA NA INNOWACJI WSPÓŁPRACA NAUKI Z BIZNESEM REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA BĘDZIE UCHWALAŁ ZARZĄD POWIATU ZWOLNIENIE GMIN Z OPŁAT ZA OŚWIETLENIE NIEKTÓRYCH ODCINKÓW DRÓG KRAJOWYCH PAŃSTWO SFINANSUJE NAJLEPSZYM POLSKIM STUDENTOM NAUKĘ ZA GRANICĄ ZNIESIENIE OPŁATY RECYKLINGOWEJ I DARMOWE ZŁOMOWANIE POJAZDÓW WYCOFANYCH Z UŻYTKU 8 MAJA MA BYĆ NARODOWYM DNIEM ZWYCIĘSTWA UŁATWIENIA DLA PRACUJĄCYCH RODZICÓW PREZYDENCKI PROJEKT USTAWA RODZINNA OGRANICZENIE MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA UMÓW CZASOWYCH CELE POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ NOWE REGULACJE DOTYCZĄCE WALKI Z DOPALACZAMI ROLNICY BĘDĄ MOGLI SKŁADAĆ WNIOSKI O UNIJNE DOPŁATY SAMORZĄDY BĘDĄ MOGŁY WALCZYĆ Z NIELEGALNYMI REKLAMAMI USTAWA KRAJOBRAZOWA KODEKS WYBORCZY PROPOZYCJA ROZSZERZENIA GRANIC OBRONY KONIECZNEJ

 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY DZIEŃ 91. POSIEDZENIA SEJMU


SPRAWNIEJSZA I BARDZIEJ PRZYJAZNA DLA PODATNIKÓW ADMINISTRACJA FISKALNA, UŁATWIENIA DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI POPRZEZ WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY NAUKI Z BIZNESEM, A TAKŻE OGRANICZENIE MOŻLIWOŚCI PODPISYWANIA UMÓW O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY TO TYLKO NIEKTÓRE PROPOZYCJE ZMIAN W PRAWIE, KTÓRYMI ZAJMOWALI SIĘ POSŁOWIE W PIERWSZYM DNIU POSIEDZENIA


Przed rozpoczęciem ślubowanie złożyła nowo powołana Generalna Inspektor Ochrony Danych Osobowych Edyta Bielak-Jomaa.Następnie Izba w pierwszym czytaniu zajęła się rządowym projektem nowej ustawy o administracji podatkowej. Skierowane do prac w parlamencie propozycje mają usprawnić działanie administracji podatkowej oraz ułatwić obywatelom skorzystanie z jej wsparcia. Rząd proponuje, by od 1 września 2015 r. zostały utworzone tzw...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

SEJM NA ŻYWO TRANSMISJA POSIEDZENIA OBRAD LIVE TELEWIZJA SEJMOWA TV

 
• POLSKA
 

ROZPOCZĘŁO SIĘ 91. POSIEDZENIE SEJMU


ROZWIĄZANIA POMAGAJĄCE RODZICOM GODZIĆ PRACĘ Z WYCHOWYWANIEM DZIECI ORAZ OGRANICZAJĄCE ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW NA UMOWY CZASOWE TO TYLKO NIEKTÓRE PROPOZYCJE, KTÓRYMI ZAJMĄ SIĘ POSŁOWIE NA 91. POSIEDZENIU SEJMU. IZBA ROZPATRZY TEŻ M.IN. PROJEKT UMOŻLIWIAJĄCY WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI POLSKIEJ GOSPODARKI PRZEZ WSPÓŁPRACĘ NAUKI Z BIZNESEM, A TAKŻE USPRAWNIENIE DZIAŁALNOŚCI FISKUSA I ZWIĘKSZENIE WSPARCIA DLA PODATNIKÓW W REALIZACJI ICH OBOWIĄZKÓW. PONADTO, POSŁOWIE ZAPOZNAJĄ SIĘ Z INFORMACJĄ SZEFA MSZ O ZADANIACH POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ W 2015 R. I PRZEPROWADZĄ NAD NIĄ DEBATĘ


Ślubowanie nowego Generalnego Inspektora Ochrony Danych OsobowychNa początku obrad ślubowanie złoży nowo powołana Generalna Inspektor Ochrony Danych Osobowych Edyta Bielak-Jomaa. Posłowie poparli tę kandydaturę w głosowaniu 9 kwietnia 2015 r. Zmiana na stanowisku GIODO jest związana z objęciem przez Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego stanowiska zastępcy Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.Administracja podatkowa bardziej przyjazna dla podatników – powstaną m...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

ŚLUBOWANIE NOWEGO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ADMINISTRACJA PODATKOWA BARDZIEJ PRZYJAZNA DLA PODATNIKÓW – POWSTANĄ M.IN. CENTRA OBSŁUGI INSTYTUCJA ASYSTENTA PODATNIKA ORAZ BAZA WIEDZY ADMINISTRACJI PODATKOWEJ NOWE PRAWO KONSULARNE ZWIĘKSZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ UPRAW ROLNYCH FINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA SKŁADEK POLSKICH ORGANIZACJI ROLNICZYCH W UE BĘDZIE UTRZYMANE WOJSKOWE SZPITALE POLOWE BĘDĄ PODMIOTAMI LECZNICZYMI KONKURENCYJNA GOSPODARKA OPARTA NA INNOWACJI REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA BĘDZIE UCHWALAŁ ZARZĄD POWIATU ZWOLNIENIE GMIN Z OPŁAT ZA OŚWIETLENIE NIEKTÓRYCH ODCINKÓW DRÓG KRAJOWYCH PAŃSTWO SFINANSUJE NAJLEPSZYM POLSKIM STUDENTOM NAUKĘ ZA GRANICĄ ZNIESIENIE OPŁATY RECYKLINGOWEJ I DARMOWE ZŁOMOWANIE POJAZDÓW WYCOFANYCH Z UŻYTKU 8 MAJ DZIEŃ ZWYCIĘSTWA UŁATWIENIA DLA PRACUJĄCYCH RODZICÓW USTAWA RODZINNA UMOWY CZASOWE OGRANICZENIE DOPALACZE WALKA Z DOPALACZAMI SAMORZĄDY BĘDĄ MOGŁY WALCZYĆ Z NIELEGALNYMI REKLAMAMI USTAWA KRAJOBRAZOWA KODEKS WYBORCZY OBRONA KONIECZNA

 
• POLSKA
 

ZAKOŃCZYŁO SIĘ 89. POSIEDZENIE SEJMU


OBJĘCIE DZIAŁACZY OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ Z LAT 1956-1989 WSPARCIEM FINANSOWYM TO TYLKO JEDNA Z DECYZJI, KTÓRE PODJĘLI POSŁOWIE W OSTATNIM DNIU 89. POSIEDZENIA SEJMU. IZBA UCHWALIŁA RÓWNIEŻ M.IN. TZW. USTAWĘ KRAJOBRAZOWĄ ORAZ UPOWAŻNIŁA PREZYDENTA DO RATYFIKOWANIA UMOWY O UTWORZENIU LITEWSKO-POLSKO-UKRAIŃSKIEJ BRYGADY. PONADTO POSŁOWIE ZAKOŃCZYLI PARLAMENTARNE PRACE NAD USTAWĄ WPROWADZAJĄCĄ SUROWSZE KARY DLA NIETRZEŹWYCH KIEROWCÓW. SEJM USTALIŁ TEŻ OSTATECZNE BRZMIENIE PRZEPISÓW WPROWADZAJĄCYCH ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI SPADKOWE TYLKO DO WYSOKOŚCI OTRZYMYWANEGO MAJĄTKU


Rozwiązania umożliwiające samorządom przeciwdziałanie degradacji krajobrazuZostały one określone w przyjętej dziś przez Sejm nowelizacji niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Nowe regulacje wdrażają sporządzoną 20 października 2000 r. we Florencji Europejską Konwencję Krajobrazową, która w stosunku do Polski weszła w życie 1 stycznia 2005 r. Ustawa m.in...

   press - polityczna.tv[ więcej ]   

ROZWIĄZANIA UMOŻLIWIAJĄCE SAMORZĄDOM PRZECIWDZIAŁANIE DEGRADACJI KRAJOBRAZU OPOZYCJONIŚCI Z OKRESU PRL OTRZYMAJĄ WSPARCIE FINANSOWE NIELEGALNY HANDEL DREWNEM W UE BĘDZIE SUROWO KARANY KONTROLERZY NIK BĘDĄ MIELI OGRANICZONY DOSTĘP DO DANYCH WRAŻLIWYCH SEJM ZA WIĘKSZĄ OCHRONĄ PRZED SZKODLIWYM WPŁYWEM CHEMIKALIÓW ROZWÓJ POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE WYMIANY INFORMACJI O PODATNIKACH SEJM POPARŁ UTWORZENIE LITEWSKO-POLSKO-UKRAIŃSKIEJ BRYGADY UMOWA O STACJONOWANIU BATALIONU WOJSK NATO W POLSCE DO RATYFIKACJI POSŁOWIE ZA PRZYSTĄPIENIEM POLSKI DO EUROPEJSKICH SIŁ ŻANDARMERII ZMIANY W KK ZAOSTRZAJĄCE KARY DLA PIJANYCH KIEROWCÓW DO PODPISU PREZYDENTA ZA DŁUGI SPADKOWE ODPOWIESZ DO WYSOKOŚCI DZIEDZICZONEGO MAJĄTKU DZIAŁKOWCY NIE BĘDĄ MUSIELI USUWAĆ ALTAN ŁATWIEJSZE GROMADZENIE DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ O FUNKCJONOWANIU SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH W LATACH 2010-2013

 
 
EM-Dom Nieruchomości 
EM-Dom.eu firma, która zajmuje się kompleksową obsługą w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości. Naszym priorytetem jest zadowolenie klienta.

Mamy w swojej ofercie przede wszystkim "mieszkania pod klucz". Współpracujemy bezpośrednio z developerami, pozyskujemy konkretne inwestycje, mamy konkurencyjne ceny. Oferujemy pakiety wykończeń, obsługę kredytową jak i możliwość projektu wymarzonego mieszkania. Działamy także na indywidualne zlecenie - od etapu poszukiwań, przeprowadzamy naszych klientów przez proces zakupu czy sprzedaży. W naszej ofercie znajdą Państwo: Mieszkania, Segmenty, Domy, Działki z Warszawy i okolic.
Wieloletnie doświadczenie w filmowaniu pozwoliło nam na wypracowanie wysokich standardów, których przestrzegamy podczas realizacji zdjęć. Siłą naszej firmy są ludzie, z bogatym dorobkiem w wideofilmowaniu, mogący poszczycić się dyplomami uczelni filmowych, jak również bogatym portfolio zawodowym zdobytym na planach zdjęciowych polskich i zagranicznych produkcji. Nasza oferta to wideofilmowanie wydarzeń codziennie nas otaczających, takich jak imprezy kulturalne, konferencje czy szkolenia.

Wszystkie nagrania realizowane są za pośrednictwem profesjonalnego sprzętu filmowego z zachowaniem wszystkich kanonów sztuki filmowej.

Profesjonalny montaż oraz szybka realizacja spowodowały, iż zaufały nam dziesiątki firm, czego potwierdzeniem są otrzymane referencje.
 MPG Media Project Group


film-hd.pl
CatMyWeb 
CatMyWeb - Internetowy Katalog stron (witryn). Nowo powstały katalog stron internetowych CatMyWeb jest całkowicie darmowym narzędziem do katalogowania stron. Jego konstrukcja nawigacyjna odbiega znacznie od tradycyjnych katalogów, lecz konstrukcja techniczna zapewnia bardzo dobre indeksowanie wpisów przez wyszukiwarki. Dodając stronę do katalogu CatMyWeb na pewno zyskasz dodatkowych gości odwiedzających Twój serwis internetowy!
Firma Multum - Wypożyczalnia Samochodów, jest firmą świadczącą profesjonalne usługi wynajmu samochodów oraz transportowe na terenie Warszawy, a także całej Polski.

Profil naszej działalności obejmuje profesjonalne usługi transportu oraz wynajmu samochodów na terenie całego kraju. Powstaliśmy z potrzeby rynku i prężnie rozwijamy własną działalność. Postawiliśmy na oryginalność i nietuzinkowość, dziś z dumą przyznajemy, że to był bardzo dobry krok. To, co odróżnia nas od większości firm świadczących usługi wynajmu samochodów, to elastyczna i różnorodna oferta. Posiadamy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, busy oraz pojazdy nietypowe, zamawiane na specjalne okazje. Są to m.in. radiowozy, karawany czy więźniarki podnajmowane na użytek filmowych scen czy seriali. Nasza oferta bogata jest także w samochody luksusowe, limuzyny oraz typowo sportowe maszyny.
 MULTUM
 
74 POSIEDZENIE SENATU - 74 POSIEDZENIE SENATU CZĘŚĆ 2 
74 POSIEDZENIE SENATU
74 POSIEDZENIE SENATU CZĘŚĆ 2
47 POSIEDZENIE SENATU - 47 POSIEDZENIE SENATU CZĘŚĆ 3 
47 POSIEDZENIE SENATU
47 POSIEDZENIE SENATU CZĘŚĆ 3
74 POSIEDZENIE SENATU RP - 74 POSIEDZENIE SENATU RP 2015-05-06 CZĘŚĆ 1 
74 POSIEDZENIE SENATU RP
74 POSIEDZENIE SENATU RP 2015-05-06 CZĘŚĆ 1
 

ShortNews

 

SPOTKANIE MAŁŻONKI PREZYDENTA RP NT. MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA CHRZEŚCIJAN Z SYRII

22 maja 2015 roku (piątek) o godz. 20.00 w Belwederze Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska spotka się z przedstawicielami Fundacji Estera zabiegającej o sprowadzenie do Polski około 1,5 tysiąca prześladowanych w Syrii chrześcijan.

WIZYTA MAŁŻONKI PREZYDENTA RP W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

22 maja 2015 roku (piątek) Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska złoży wizytę w województwie podkarpackim.

WIZYTA MAŁŻONKI PREZYDENTA RP W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

21 maja 2015 roku (czwartek) Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska złoży wizytę w Lublinie.

dodaj ShortNews'a
WYBORY PREZYDENCKIE - MARSZAŁEK SEJMU RADOSŁAW SIKORSKI OGŁASZA TERMIN WYBORÓW PREZYDENCKICH 
WYBORY PREZYDENCKIE
MARSZAŁEK SEJMU RADOSŁAW SIKORSKI OGŁASZA TERMIN WYBORÓW PREZYDENCKICH
ŁUKASZ DĄBEK ZARZUT ROZBOJU - ZARZUTY ROZBOJU Z UŻYCIEM NOŻA WOBEC ŁUKASZA DĄBKA SYNA STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO 
ŁUKASZ DĄBEK ZARZUT ROZBOJU
ZARZUTY ROZBOJU Z UŻYCIEM NOŻA WOBEC ŁUKASZA DĄBKA SYNA STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO
EXPOSE PREMIER EWY KOPACZ - EXPOSE NOWEJ PANI PREMIER EWY KOPACZ 
EXPOSE PREMIER EWY KOPACZ
EXPOSE NOWEJ PANI PREMIER EWY KOPACZ
KRYSTYNA PAWŁOWICZ -  
KRYSTYNA PAWŁOWICZ
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI - JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY 
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI
JAN DĄBEK STAROSTA PIASECZYŃSKI UNIEWINNIONY
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA - 29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA 
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
29 SESJA RADY GMINY LESZNOWOLA
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN - EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH 
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PSL PJN
EUROPOSEŁ PAWEŁ KOWAL O PRZYSZŁOŚCI POLITYCZNEJ POLSKI ORAZ O INWESTYCJACH
 
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI - EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI
EUROPOSEŁ MAREK MIGALSKI NA TEMAT EDUKACJI W POLSE ORAZ O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL - WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY 
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O DEBACIE PJN PSL
WICEPREMIER JANUSZ PIECHOCIŃSKI O INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ I ROZOWJU WSPÓŁPRACY
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH - PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL 
PAWEŁ PONCYLJUSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
PAWEŁ PONCYLJUJSZ O MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PODSUMOWANIE DEBATY PJN - PSL
DEBATA PJN PSL - WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL 
DEBATA PJN PSL
WSPÓLNA DEBATA IMPULS DLA EUROPY ROZMOWA PJN Z PSL
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA - PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI O KSIĄŻCE PAWŁA KOWALA
PREZYDENT ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI OCENIA KSIĄŻKĘ PAWŁA KOWALA MIĘDZY MAJDANEM A SMOLEŃSKIEM
 

ShortNews

 

BRIEFING PRASOWY MINISTER IRENY WÓYCICKIEJ

20 maja 2015 roku (środa) o godz. 12.00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się briefing prasowy Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Ireny Wóycickiej dotyczący tematów poruszanych podczas dzisiejszego spotkania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego z przedstawicielami Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Związku Nauczycielstwa Polskiego, w szczególności projektu ustawy pozwalającej przechodzić na emeryturę osobom posiadającym długi staż pracy.

WIZYTA MAŁŻONKI PREZYDENTA RP W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

20 maja 2015 r. (środa) o godz. 19.00 w Olsztynie (Olsztyńska Wyższa Szkoła im. Józefa Rusieckiego, ul. Bydgoska 33) Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska spotka się z kobietami aktywnymi społecznie i zawodowo.

WIZYTA MAŁŻONKI PREZYDENTA RP W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

20 maja 2015 r. (środa) Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska złoży wizytę w województwie podlaskim.

SPOTKANIE PREZYDENTA RP Z PRZEDSTAWICIELAMI OPZZ I ZNP

20 maja 2015 roku (środa) o godz. 7.45 w Belwederze Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski spotka się z przedstawicielami Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego.

"MUZEUM UTRACONE 2015" PRZED PAŁACEM PREZYDENCKIM

16 maja 2015 roku (sobota) o godz. 21.00 przed Pałacem Prezydenckim odbędzie się pokaz multimedialny "Muzeum Utracone 2015" z udziałem Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Macieja Klimczaka.

NOC MUZEÓW W SEJMIE SOBOTA 16 MAJA 19:00 - 01:00

16 maja Sejm serdecznie zaprasza na "Noc Muzeów". Jak co roku w godzinach wieczornych i nocnych będzie można odwiedzić gmach przy ulicy Wiejskiej. Zwiedzającym udostępnione zostaną m.in. hall główny, galeria Sali Posiedzeń Sejmu i Sala Kolumnowa. Tym razem wyjątkową atrakcją będzie możliwość wejścia także do gabinetu Marszałka Sejmu. Dla wszystkich chętnych otwarte zostaną również kuluary – korytarz otaczający Salę Posiedzeń, będący na co dzień miejscem nieoficjalnych rozmów poselskich...

PREZYDENT RP OGŁOSI ZAŁOŻENIA PROGRAMU "PIERWSZA PRACA"

15 maja 2015 roku (piątek) o godz. 10.30 na ul. Smolnej 4 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski ogłosi założenia programu "Pierwsza praca".

dodaj ShortNews'a
TAGI videoTAGI video
  
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH - JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ 
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH
JÓZEF OLEKSY O DELEGALIZACJACH ONR I MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI - POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ 
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK O NOWOCZESNEJ POLSKIEJ WSI
POSEŁ JAN DZIEDZICZAK PROGRAM NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE - POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ PIOTR SZELIGA O CIĘCIACH W UE
POSEŁ PIOTR SZELIGA NA TEMAT CIĘĆ W NOWYM BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE - POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ TOMASZ LATOS O WYBORACH NA UKRAINIE
POSEŁ TOMASZ LATOS NA TEMAT WYBORÓW NA UKRAINIE ORAZ O UNII EUROPEJSKIEJ
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O EKONOMII UE
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI NA TEMAT GOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ
TAGI artykułyTAGI artykuły
  
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA - ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW 
AFERA W MINISTERSTWIE ZDROWIA
ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W MINISTERSTWIE ZDROWIA BEZ ŻADNYCH UMÓW
HAPPENING PIKIETA POD PZPN - HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI 
HAPPENING PIKIETA POD PZPN
HAPPENING PIKIETA POD PZPN POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O SZTUCE I MALARSTWIE
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI - POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH 
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI
POSEŁ ARKADIUSZ CZARTORYSKI NA TEMAT EURO I MASKOWANIA INNYCH SPRAW ORAZ O SEJMIE MŁODYCH
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI - POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O KOMISJI GOSPODARKI 
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI
POSEŁ MAKS KRACZKOWSKI O KOMISJI GOSPODARKI
TAGI ShortNewsTAGI ShortNews
 
70. briefing bronisław ceremonia damy debata debaty dla do dzień forum gali gospodarki grupy i ii kongresie kultury maja małżonki małżonką minister ministra ministrów na narodów nominacji nowego noworoczne o obchodach odznaczeń oficjalna ogólnego okazji otwarciu para pawlak pałac pałacu państw podpisze polsce polska polskiego posiedzenie posiedzeniu powstania poznaniu prezydencka prezydencki prezydenckiej prezydenckim prezydent prezydenta prezydentów projekt przedstawicielami publicznej rady republice republiki rocznicy rp sejm sejmu sesji się spale spotkanie sprawie styczniowego sędziowskich udział udziałem ukrainie ukrainy uroczystości uroczystość w waldemar weźmie wicepremier, wizyta wizytą województwie wojny wręczenia wystawa z ze zgromadzenia zjednoczonych zwiedzających światowej święta 2012 2014
 
 
SEJMOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ŁUSZCZYCY - KONFERENCJA PRASOWA SEJMOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ŁUSZCZYCY 
SEJMOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ŁUSZCZYCY
KONFERENCJA PRASOWA SEJMOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ŁUSZCZYCY
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - SPÓR NA NIBY? KONFERENCJA PRASOWA 
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ
MINISTERSTWO ZDROWIA KONTRA NFZ - SPÓR NA NIBY? KONFERENCJA PRASOWA
KATARZYNA IZYDORCZYK - KATARZYNA IZYDORCZYK ZAŁOŻYCIEL NOWEJ PLATFORMY PROGRAMOWEJ SLD 
KATARZYNA IZYDORCZYK
KATARZYNA IZYDORCZYK ZAŁOŻYCIEL NOWEJ PLATFORMY PROGRAMOWEJ SLD
MARIUSZ GRZEGORCZYK - MARIUSZ GRZEGORCZYK O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O MARSZU KIBICY ROSYJSKICH 
MARIUSZ GRZEGORCZYK
MARIUSZ GRZEGORCZYK O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O MARSZU KIBICY ROSYJSKICH
JANUSZ KORWIN-MIKKE - JANUSZ KORWIN-MIKKE NA TEMAT 4 CZERWCA 1989 ROKU ORAZ O EURO 2012 
JANUSZ KORWIN-MIKKE
JANUSZ KORWIN-MIKKE NA TEMAT 4 CZERWCA 1989 ROKU ORAZ O EURO 2012
SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY - XVIII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY 
SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY
XVIII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY
POSEŁ LESZEK MILLER - POSEŁ LESZEK MILLER O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O LIŚCIE PREZYDENTA USA 
POSEŁ LESZEK MILLER
POSEŁ LESZEK MILLER O USTAWIE EMERYTALNEJ ORAZ O LIŚCIE PREZYDENTA USA
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI - POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI NA TEMAT USTAWY EMERYTALNEJ ORAZ O PARADZIE RÓWNOŚCI 
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI
POSEŁ DARIUSZ JOŃSKI NA TEMAT USTAWY EMERYTALNEJ ORAZ O PARADZIE RÓWNOŚCI
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI - EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI NA TEMAT LISTU BARACKA OBAMY Z PRZEPROSINAMI ORAZ O EURO 2012 
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI
EUROPOSEŁ RYSZARD CZARNECKI NA TEMAT LISTU BARACKA OBAMY Z PRZEPROSINAMI ORAZ O EURO 2012
MŁODZI INNOWACYJNI - POLITYCZNA.TV NA FORUM MŁODYCH INNOWACYJNYCH 
MŁODZI INNOWACYJNI
POLITYCZNA.TV NA FORUM MŁODYCH INNOWACYJNYCH
 
TAGI wyszukiwarkiTAGI wyszukiwarki
 
andrzej bezpieczeństwa bronisław coś debata debaty do dzień euro forum generał grupy i jarosław jest joanna józef kaczyński konferencja konferencji konfrontacje kultury list listów marszałek marszałka małżonki małżonką minister najważniejsza narodów niepodległości o ogólnego oświadczenie pałac pis pjn po polska polskiej poseł posiedzenie posłowie pracy prawa prezydencki prezydenta przemówienie przyjął psl reportaże roku rozpoczęło rozprawa rpp rząd rządu senat senatu sesji się sld smoleńska smoleńskiej sondaże sp spale sprawie sprawiedliwość stan stanisław sądowa sędziowskich to udział uroczystości uroczystościach uroczystość uwierzytelniających w weź weźmie wizytą wręczenia z zakończone zakończył zakończyło zgromadzenia ziobro złożenia świat święta źródeł życie żywcu 20 32
 
 
   
 
 
start
na żywo
archiwum vod
czytelnia artykułów
zarejestruj nowe konto
praca
reklama
kontakt
o polityczna.tv
przepisy prawne
polityczna.tv - obiektywna polityka
banery
dodatki
logotypy
kanały rss
twitter
google+
youtube
facebook
polityczna.tv - obiektywna polityka
 
 
 
EURO POSEŁ PAWEŁ KOWAL DEBATA PJN PSL MNIEJ KONKURENCJI WIĘCEJ REGULACJI PRZYSZŁOŚĆ POLITYCZNA RZĄD ROZWIĄZANIA DEBATA EUROPEJSKA CEL POLSKI PROBLEMY TRAKTAT FISKALNY ZMIANA KIERUNKU ZMIANA RZĄDU WYBORCY ŚRODKI UNIJNE INWESTYCJE DROGI LOTNISKA KLASA ŚREDNIA UNIA EUROPEJSKA POLITYKA RODZINNA GOSPODARCZA SPOŁECZNA SIŁA PAŃSTWA W EUROPIE KULTURA TOŻSAMOŚĆ NARODOWA ROLNICTWO OBSZARY WIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZMOWY PONAD PODZIAŁAMI PRZYSZŁOŚĆ NARODU