77 POSIEDZENIE SEJMU

Autor: Mario Chayd - polityczna.tv2019-02-21 07:58:37

HARMONOGRAM OBRAD 77 POSIEDZENIA SEJMU W DNIU 21 LUTEGO 2019 ROKU

77 POSIEDZENIE SEJMU

09:00 – 09:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (druki nr 3119 i 3216) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 33)

09:45 – 10:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (druki nr 3050 i 3197) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 34)

10:30 – 11:15 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druki nr 3120 i 3214) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 35)

11:15 – 12:00 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz (druki nr 3114 i 3227) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 36)

12:00 – 12:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Agencji Badań Medycznych (druki nr 3106 i 3221) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 37)

12:45 – 13:15 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii o ochronie prawnej i pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Helsinkach dnia 27 maja 1980 r. (druki nr 3110 i 3151) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 38)

13:15 – 13:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim, podpisanej w Brukseli dnia 19 listopada 2018 r. (druki nr 3135 i 3168) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 39)

13:45 – 14:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3199 i 3241) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 40)

14:30 – 15:15 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druki nr 3201 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 41)

15:15 – 16:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (druki nr 3198 i 3215) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 42)

16:00 – 16:45 - Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane (druki nr 3195 i 3209) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 43)

16:45 – 17:30 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych (druki nr 3123 i 3223) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) ( pkt 44)

17:30 – 18:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3202 i 3220) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 45)

18:00 – 18:30 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druki nr 3206 i …) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 46)

18:30 – 19:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Decyzji Rady (UE, Euratom) 2018/994 z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniającej Akt dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, załączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r. (druki nr 3177 i 3239) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 47)

19:00 – 19:30 - Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (druki nr 3212 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 48)

19:30 – 19:45 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" (druki nr 3140 i 3188) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 49)

19:45 – 20:00 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia 100-lecia powstania gabinetu Ignacego Jana Paderewskiego (druki nr 3180 i 3190) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 50)

20:00 – 20:15 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie 30. rocznicy śmierci ks. Stefana Niedzielaka i ks. Stanisława Suchowolca – polskich patriotów zamordowanych przez "nieznanych sprawców" (druki nr 3183 i 3224) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 51)

20:15 – 20:30 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w 100. rocznicę debiutu i 50. rocznicę śmierci Kazimierza Wierzyńskiego (druki nr 3184 i 3225) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 52)

20:30 – 20:45 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 145. rocznicy urodzin Wincentego Witosa (druki nr 3182 i 3191) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 53)

20:45 – 21:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe, podpisanej w Katowicach dnia 11 grudnia 2018 r. (druki nr 3194 i ) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) ( pkt 54)

21:00 – 22:00 - Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (druk nr 3142) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 55)

22:00 – 00:30 - Głosowania, w tym:
- Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosków o uzupełnienie porządku dziennego o punkty:
- Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o Funduszu Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o uchyleniu ustawy o podatku od niektórych kopalin oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 2936)
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych (druk nr 2802) – kontynuacja (pkt 56)
- Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (druki nr 3085, 3122 i 3122-A) – trzecie czytanie (pkt 57)
- Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu dnia 14 kwietnia – Świętem Państwowym – "Święto Chrztu Polski" (druki nr 1456, 2765 i 2765-A) – trzecie czytanie (pkt 58)
- Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim (druki nr 3192 i 3238) (pkt 59)
- Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3210 i 3219) (pkt 60)
- Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr) (pkt 61)

00:30 – 01:00 - Ewentualne oświadczenia poselskie

TRANSMISJA

DODAJ KOMENTARZ

Dodaj komentarz...
Dodaj komentarz
Anuluj
 • DR JACEK SARYUSZ-WOLSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
 • DRUGI DZIEŃ 81 POSIEDZENIA SEJMU
 • PIERWSZY DZIEŃ 81 POSIEDZENIA SEJMU
 • CZŁONEK SEJMOWEJ KOMISJI DO SPRAW KONTROLI PAŃSTWOWEJ POSEŁ PIS PANI EWA KOZANECKA
 • 80 POSIEDZENIE SEJMU
 • 9 ROCZNICA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ UROCZYSTOŚCI W WARSZAWIE MSZA ŚWIĘTA APEL PAMIĘCI KWIATY PRZY POMNIKACH I GROBACH
 • Obchody 9 rocznicy katastrofy smoleńskiej z udziałem Marszałka Sejmu
 • Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE z udziałem Marszałka Sejmu w Wiedniu
 • 79 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ DRUGI
 • 13 emerytura to dotrzymanie słowa Spotkanie Marszałków Sejmu i Senatu oraz Prezesa Rady Ministrów z seniorami w Jasieńcu
 • 79 POSIEDZENIE SEJMU
 • 79 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ PIERWSZY
 • PODSUMOWANIE PRAC SEJMU W DNIACH OD 25 DO 29 MARCA 2019 ROKU
 • 78 Posiedzenie Sejmu 15 marca 2019 roku
 • POSEŁ PIS MARCIN HORAŁA PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ŚLEDCZEJ DS. PODATKU VAT

DR JACEK SARYUSZ-WOLSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

DR JACEK SARYUSZ-WOLSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Dr Jacek Saryusz-Wolski Poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie na tematy niechęci Niemiec i Francji względem polityki amerykańskiej w Europie, polityki bezpieczeństwa Niemiec względem USA, polityki rolnej w UE, przyjęcia waluty Euro oraz Brexitu.

OBEJRZYJ NAJNOWSZE WIDEO

DRUGI DZIEŃ 81 POSIEDZENIA SEJMU

DRUGI DZIEŃ 81 POSIEDZENIA SEJMU

W czwartek posłowie uchwalili ważną społecznie ustawę – nowelizację Kodeksu karnego, zwiększającą m.in. ochronę małoletnich przed przestępczością seksualną. Izba podjęła też uchwałę w 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz w 30. rocznicę odrodzenia Senatu RP

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY ARTYKUŁ

OBEJRZYJ

DR JACEK SARYUSZ-WOLSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Dr Jacek Saryusz-Wolski Poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie na tematy niechęci Niemiec i Francji względem polityki amerykańskiej w Europie, polityki bezpieczeństwa Niemiec względem USA, polityki rolnej w UE, przyjęcia waluty Euro oraz Brexitu.

Skąd bierze się tradycja, a wręcz niechęć Niemiec i Francji względem polityki amerykańskiej w Europie? Bezpieczeństwo Niemiec jest gwarantowane poprzez członkostwo w Unii Europejskiej i w NATO. Skąd zatem w kolejnych doniesieniach niemieckich mediów pojawia się teza o konieczności przemyślenia swojej (...)


CZŁONEK SEJMOWEJ KOMISJI DO SPRAW KONTROLI PAŃSTWOWEJ POSEŁ PIS PANI EWA KOZANECKA

Wywiad dla telewizji i portalu zbrojna.tv z Panią Ewą Kozanecką, członkinią Sejmowej komisji do spraw Kontroli Państwowej oraz Posłanką Prawa i Sprawiedliwości

Rola i funkcjonowanie Sejmowej Komisji do spraw Kontroli Państwowej. Czy działanie Komisji ma bezpośrednie przełożenie na życie obywateli. Oceny dotychczasowego starania polskiego rządu w związku z budową rurociągu NordStream2 oraz czy mamy szanse na zablokowanie tej że inwestycji. Jakim najważniejszym (...)


POSEŁ PIS MARCIN HORAŁA PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ŚLEDCZEJ DS. PODATKU VAT

Poseł na Sejm RP oraz Przewodniczący Komisji Śledczej do spraw podatku VAT Pan Marcin Horała w wywiadzie dla polityczna.tv na temat wyłudzeń podatku VAT w latach 2007 - 2015

Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 roku do listopada 2015 roku.


STAROSTA ŁAŃCUCKI ADAM KRZYSZTOŃ INWESTYCJE I ROZWÓJ POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

Wywiad z Panem Starostą Adamem Krzysztoniem na temat inwestycji i rozwoju powiatu łańcuckiego. Inwestycje Starostwa w szpitalu powiatowym. Przebudowa drogi krajowej numer 94. Sukces sprawowania stanowiska pracy Starosty. Wywiad z Panem Starostą Adamem Krzysztoniem na temat inwestycji i rozwoju powiatu łańcuckiego.

Inwestycje Starostwa w szpitalu powiatowym. Przebudowa drogi krajowej numer 94. Sukces sprawowania stanowiska pracy Starosty.


JERZY BORCZ PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU PODKARPACKIEGO POLITYK BYŁY SENATOR AWS

Wywiad z Panem Jerzym Borcz Przewodniczącym Sejmiku Podkarpackiego

Uchwały budżetu województwa podkarpackiego na 2019 rok. Wydatki inwestycyjne. Wydatki na infrastrukturę drogową. Zrównoważony rozwój kraju. Zmiany funkcjonowania Sejmiku po nowelizacji ustawy. Powołania Komisji rozpatrywania skarg i petycji. Powołania Komisji łączności polaków za granicą. Powołania Komisji (...)


ANDRZEJ SZLACHTA POSEŁ PIS PRZEWODNICZĄCY SEJMOWEJ KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

Wywiad z Panem Posłem Andrzejem Szlachta, posłem Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczącym Sejmowej Komisji Finansów Publicznych

Wynagrodzenia NBP kadry kierowniczej. Nowelizacja ustawy o Narodowym Banku Polskim. Jawność wynagrodzeń. Oświadczenia majątkowe. Posiedzenie Komisji Finansów. Ustawa budżetowa na rok 2019. Podwyżki dla nauczycieli. Oddłużanie finansów publicznych. Budżety Państwa, budżety regionalne. Inwestycje Podkarpackie. (...)


76. Posiedzenie Sejmu RP

76. Posiedzenie Sejmu RP rozpoczęło się uczczeniem minutą ciszy pamięci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza

Paweł Bogdan Adamowicz (urodzony 2 listopada 1965 w Gdańsku, zmarł 14 stycznia 2019 w Gdańsku). Polski prawnik, samorządowiec i polityk. Działacz opozycji demokratycznej w czasie PRL. W latach 1990 - 1993 prorektor Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 1994 - 1998 przewodniczący Rady Miasta Gdańska, w latach (...)


Życzenia Świąteczne Prezesa PiS - Prawa i Sprawiedliwości

Życzenia Świąteczne Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego

Życzenia Świąteczne Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego


Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Wywiad z Panem Senatorem Janem Żarynem.

Nastawienie społeczeństwa wobec władz komunistycznych. Problemy z władzami SLD w sprawie budowy pomnika Marszałka Piłsudskiego w związku z powstaniem Polskiej Organizacji Wojskowej. Żołnierze wyklęci i sprzeczne informacje podawane w różnych mediach. Polska i jej historia oraz problemy uporania się z (...)


POSEŁ WOJCIECH BUCZAK MSPO 2018 MIĘDZYNARODOWY SALON PRZEMYSŁU OBRONNEGO

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego Targi Kielce 2018

MSPO 2018 na 100-lecie Niepodległej Polski


PRZECZYTAJ

DRUGI DZIEŃ 81 POSIEDZENIA SEJMU

W czwartek posłowie uchwalili ważną społecznie ustawę – nowelizację Kodeksu karnego, zwiększającą m.in. ochronę małoletnich przed przestępczością seksualną. Izba podjęła też uchwałę w 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz w 30. rocznicę odrodzenia Senatu RP

Zmiany w prawie karnymNowelizacja Kodeksu  Karnego zwiększa ochronę małoletnich przed przestępczością seksualną. Zgodnie z decyzją Sejmu żadne z przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, popełnionych na szkodę małoletniego nie będzie ulegało przedawnieniu. Oznacza to nieprzedawnialność (...)


PIERWSZY DZIEŃ 81 POSIEDZENIA SEJMU

W środę głównym punktem prac posłów była rządowa propozycja zmian w Kodeksie karnym, mających na celu bezwzględną walkę z przestępstwami pedofilskimi. Sejm pracował także nad odtworzeniem spójnego i efektywnego systemu lokalnych połączeń autobusowych, obejmującego wszystkie regiony Polski. W porządku obrad znalazł się także rządowy projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zakładający likwidację pobierania opłat przez szpitale od rodziców i opiekunów przebywających w placówkach z dzieckiem lub z osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym

I czytaniaZgodnie z przedstawioną przez rząd propozycją zmian w Kodeksie karnym, zgwałcenie dziecka nie będzie podlegać przedawnieniu. Obecnie gwałt na osobie małoletniej poniżej 15 roku życia przedawnia się po 20 latach, a jeżeli w tym czasie wszczęto postępowanie – po upływie 30 lat. Wśród (...)


80 POSIEDZENIE SEJMU

HARMONOGRAM OBRAD 1 DNIA 80 POSIEDZENIA SEJMU W DNIU 11 KWIETNIA 2019 ROKU

10:00 - 11:00 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3301 i 3360) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)11:00 - 11:45 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy (...)


9 ROCZNICA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ UROCZYSTOŚCI W WARSZAWIE MSZA ŚWIĘTA APEL PAMIĘCI KWIATY PRZY POMNIKACH I GROBACH

W stolicy w dziewiątą rocznicę tragedii 10 kwietnia 2010 roku, odbywają się uroczystości upamiętniające jej 96 ofiar. Marszałkowie Sejmu i Senatu, Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski wzięli udział w porannej uroczystej Mszy świętej w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Józefa Oblubieńca na Krakowskim Przedmieściu. W nabożeństwie uczestniczyli między innymi wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrami oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński. Parlament reprezentuje także Agnieszka Kaczmarska, szef Kancelarii Sejmu

Po Mszy świętej uczestnicy uroczystości udali się przed Pałac Prezydencki, gdzie tradycyjnie o godzinie 08:41 miał miejsce się Apel Pamięci. Rozpoczął się od hymnu narodowego, po czym odczytano imiona i nazwiska 96 ofiar tragedii smoleńskiej. Wieniec kwiatów złożył brat świętej pamięci prezydenta (...)


Obchody 9 rocznicy katastrofy smoleńskiej z udziałem Marszałka Sejmu

W środę 10 kwietnia przypada 9. rocznica katastrofy smoleńskiej. Parlamentarne obchody w gmachu przy Wiejskiej rozpoczną się wczesnym rankiem. Przed znajdującymi się na terenie Sejmu tablicami pamiątkowymi marszałek Sejmu Marek Kuchciński, wraz z członkami Prezydiów obu izb parlamentu, odda hołd prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, marszałkowi Sejmu III kadencji Maciejowi Płażyńskiemu oraz posłom i senatorom, którzy zginęli tragicznie przed dziewięcioma laty w drodze do Katynia

Marek Kuchciński weźmie również udział w uroczystej Mszy Św. w intencji ofiar katastrofy, która zostanie odprawiona o godzinie 8:00 w Kościele Seminaryjnym przy Krakowskim Przedmieściu. Bezpośrednio po niej o godz. 8:41 odbędzie się Apel Pamięci przed Pałacem Prezydenckim z udziałem Marszałka (...)


Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE z udziałem Marszałka Sejmu w Wiedniu

Relacje Unii Europejskiej z sąsiadami, nadchodzące wybory do Parlamentu Europejskiego oraz współpraca między parlamentami narodowymi a instytucjami europejskimi - to wiodące tematy konferencji przewodniczących unijnych parlamentów, która odbędzie się 8 i 9 kwietnia w Wiedniu. W obradach w stolicy Austrii wezmą udział marszałkowie Sejmu i Senatu - Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski

Konferencję Przewodniczących Parlamentów UE otworzą wystąpienia Wolfganga Sobotki, przewodniczącego austriackiej Rady Narodowej oraz Ingo Appé, przewodniczącego austriackiej Rady Federalnej. Mówcą w tej części obrad będzie też Mairead McGuinness, pierwsza wiceprzewodnicząca Parlamentu (...)


79 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ DRUGI

Uchwalenie ustawy o świadczeniu Emerytura Plus, zmiany w prawie farmaceutycznym mające zwalczać proceder nielegalnego wywożenia leków z Polski, wybór Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, to niektóre decyzje podjęte przez Sejm w czwartkowym bloku głosowań. Podczas drugiego dnia 79. posiedzenia Izba w I czytaniu pracowała też nad nowelizacją Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Sejm uchwalił pięć ustaw. Będą teraz przedmiotem prac SenatuUchwalona przez Izbę ustawa dotycząca świadczenia „Emerytura Plus” zakłada, że w tym roku wszyscy emeryci i renciści otrzymają dodatkową emeryturę w wysokości 1100 zł brutto, czyli 888,25 zł na rękę. Wsparcie będzie wypłacone automatycznie, (...)


13 emerytura to dotrzymanie słowa Spotkanie Marszałków Sejmu i Senatu oraz Prezesa Rady Ministrów z seniorami w Jasieńcu

Od kilku lat w Sejmie pracujemy nad jak najlepszymi rozwiązaniami, które przynoszą wsparcie dla tych pokoleń, które nas wychowały do dzisiejszych zadań, obowiązków. Podjęliśmy dziś jedną z ważniejszych ustaw, tj. dodatkowe wsparcie, trzynastka dla emerytów. Przeprowadziliśmy to bardzo szybko, bo uznaliśmy, że tak trzeba działać w przypadku ustaw służących ludziom. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom wielu pokoleń - powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński na spotkaniu z seniorami z klubów seniora w Jasieńcu koło Grójca na Mazowszu

- Trzynasta emerytura to dotrzymanie słowa. Myślimy o przyszłości, chcemy znaleźć receptę na wsparcie najuboższych, ale nie zapominamy o przeszłości. O pokoleniach Polaków, którzy odbudowywali kraj po tragicznych czasach. Parlament w takich sprawach musi działać szybko i skutecznie – (...)


79 POSIEDZENIE SEJMU

HARMONOGRAM DRUGIEGO DNIA OBRAD 79 POSIEDZENIA SEJMU W DNIU 4 KWIETNIA 2019 ROKU

09:00 – 10:00 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 3295) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 16)10:00 – 12:00 - Głosowania, w tym:- Drugie (...)


79 POSIEDZENIE SEJMU DZIEŃ PIERWSZY

Emerytura Plus, raport o bezpieczeństwie drogowym, prace nad uszczelnianiem VAT-u oraz walka z mafią lekową - to najważniejsze punkty pierwszego dnia 79. posiedzenia Sejmu. We środę odbyła się również debata nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Rolnictwa. Pierwszy dzień obrad rozpoczął się od uczczenia minutą ciszy pamięci Wiesława Kiliana posła na Sejm V i VI kadencji, senatora VIII i IX kadencji, oraz Józefa Bergiera, posła na Sejm III kadencji i senatora VII kadencji

I czytaniaPosłowie przeprowadzili I i II czytanie rządowego projektu w sprawie świadczenia "Emerytura plus". Celem projektu jest zapewnienie w 2019 r. dodatkowego wsparcia emerytom i rencistom. Poprawa losu emerytów i ich bezpieczeństwa finansowego realizowana jest po raz pierwszy od 30 lat poprzez (...)Warning: DOMDocument::load(): Document is empty in http://news.locogroup.com/rss/zbrojna.tv/aktualnosci/, line: 1 in /home/CID4/WID32/web/templates/ptv/widget/rss-ztv.php on line 4

KURSY WALUT

EUR - euro USD - dolar amerykański GBP - funt szterling
4.3107 3.8696 4.8852
     
CHF - frank szwajcarski CAD - dolar kanadyjski AUD - dolar australijski
3.8343 2.8752 2.6595

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • WIZYTA PARY PREZYDENCKIEJ W WASZYNGTONIE
  12 czerwca 2019 roku (środa) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką złożą wizytę oficjalną w Waszyngtonie.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W REPUBLICE SŁOWENII
  W dniach 13-17 czerwca 2019 roku (czwartek-poniedziałek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką złożą wizytę w Stanach Zjednoczonych Ameryki (Houston, Reno, Carson City, San Francisco). Głównym tematem wizyty będą kwestie gospodarcze.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W LUBACZOWIE
  23 maja 2019 roku (czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Lubaczowie (woj. podkarpackie), gdzie o godzinie 17:00 spotka się z mieszkańcami (plac przed Urzędem Miejskim w Lubaczowie, ulica Rynek 26).
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W POZNANIU
  22 maja 2019 roku (środa) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Poznaniu (woj. wielkopolskie).
 • UROCZYSTOŚĆ PODPISANIA USTAWY O NARODOWEJ STRATEGII ONKOLOGICZNEJ
  20 maja 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 13:00 w Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda dokona uroczystego podpisania Ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej (Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Roentgena 5). Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych umożliwiających opracowanie i przyjęcie Narodowej Strategii Onkologicznej. Ustawa jest także odpowiedzią na wzrost zachorowań na choroby nowotworowe w Polsce. Narodowa Strategia Onkologiczna ma wytyczyć kierunki rozwoju poszczególnych obszarów systemu opieki onkologicznej i obszarów wspierających onkologię.
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
  20 maja 2019 roku (poniedziałek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Mysłowicach oraz Świętochłowicach (województwo śląskie).
 • WIZYTA PARY PREZYDENCKIEJ W REPUBLICE WŁOSKIEJ
  18 maja 2019 roku (sobota) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką uda się z wizytą do Republiki Włoskiej, gdzie weźmie udział w obchodach 75. rocznicy bitwy o Monte Cassino.
 • UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH ZA ZASŁUGI W DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY
  16 kwietnia 2019 roku (wtorek) o godzinie 12:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczy odznaczenia państwowe za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy.
 • SPOTKANIE PREZYDENTA RP Z MINISTRAMI SPRAW ZAGRANICZNYCH PROCESU BERLIŃSKIEGO
  11 kwietnia 2019 roku (czwartek) o godz. 19:00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda spotka się w Pałacu Prezydenckim z Ministrami Spraw Zagranicznych Procesu Berlińskiego.
 • UROCZYSTA SESJA RADY OCHRONY PRACY Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA OFIAR WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH
  We wtorek 9 kwietnia w Sali Kolumnowej w Sejmie, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, odbędzie się uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Podczas posiedzenia Rada rozpatrzy materiał przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwową Inspekcję Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wyższy Urząd Górniczy, Urząd Dozoru Technicznego oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy pt. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. Wcześniej, o godz. 10:00 członkowie ROP zbiorą się w sali konferencyjnej im. J. Kuronia w Nowym Domu Poselskim, aby przyjąć stanowisko w sprawie bezpieczeństwa pracy przy eksploatacji urządzeń technicznych na placach budów.

KOMENTARZE ARTYKUŁÓW

KOMENTARZE WIDEO

KOMENTARZE OBRAD SEJMU

 • X

  Transmisja została zakończona o godzinie 11:00 Dzisiejsza retransmisja: https://polityczna.tv/transmisja/sejm/

  🕔2019-02-22 13:13:39
 • Kosma

  mamy 21 wiek. dlaczego nie mozna znalezc transmisji z obrad Sejmu ???!!!

  🕔2019-02-22 13:09:12
 • ieczyslaw

  od nowego roku nie dizała dostep do archiwalnych posiedzeń sejmu, Proszę poprawić działanie strony

  🕔2019-01-23 14:09:09