WYBORCZE INTERPRETACJE OPOZYCYJNEGO UKŁADU

Autor: Natalia Ostrowska - polityczna.tv2018-10-17 12:12:53

CZY HANNA ZDANOWSKA MOŻE KANDYDOWAĆ NA PREZYDENTA MIASTA? CZY PO WYGRANIU WYBORÓW, CZYLI PO SWOJEJ REELEKCJI MOŻE PEŁNIĆ TO STANOWISKO? CZY POMIJAJĄC ASPEKTY MORALNE, OSOBA SKAZANA PRAWOMOCNYM WYROKIEM MOŻE PEŁNIĆ FUNKCJĘ ORGANU WYKONAWCZEGO MIASTA? Z PRZEPISÓW PRAWA JASNO WYNIKA ŻE NIE. I W ZWIĄZKU Z TYM GŁOS ODDANY NA PANIĄ PREZYDENT 21 PAŹDZIERNIKA - BĘDZIE GŁOSEM STRACONYM.

WYBORCZE INTERPRETACJE OPOZYCYJNEGO UKŁADU

Hanna Zdanowska pod koniec września w sądzie II instancji została uznana winną poświadczenia nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania kredytu przez jej partnera, za co skazano ją na 20 tys. zł. grzywny. Orzeczenie jest prawomocne.

Pomimo tego pani prezydent bez pardonu prowadzi kampanię wyborczą, a widmo krążącego nad nią wyroku uniemożliwiającego jej pełnienie urzędu, wydaje się w ogóle jej nie interesować. A powinno, bo jako urzędnik państwowy jest już odpowiedzialna nie tylko za siebie czy swoich wyborców, ale i za wszystkich mieszkańców Łodzi.

Po uregulowanym prawnie natychmiastowym odwołaniu nowo wybranej prezydent zapanuje ogólny chaos. Najprawdopodobniej władzę po niej przejmie na wniosek wojewody zarząd komisaryczny. Niestabilność oraz niepewność władz może nie tylko rodzić niepokój wśród mieszkańców, ale i inwestorów. Łódź jest trzecim co do wielkości miast w Polsce oraz miastem strategicznie zintegrowanego rozwoju. Zachwianie współpracy może się odbyć na planach inwestycyjnych bardzo niekorzystnie, a to odczują najdotkliwiej mieszkańcy.

Pierwszym sędzią w tej spawie powinna być oczywiście macierzysta partia pani prezydent - Platforma Obywatelska. Według jej statutu, przyjętego 21. 10.2017r. (czyli niecały rok temu) Hanna Zdanowska w szeregach partii być nie powinna. Widnieje tam bowiem punkt, że członkami partii nie mogą być osoby skazane prawomocnie za przestępstwo. a kandydatka ubiegająca się o reelekcję na prezydenta Łodzi nie tylko nie została wykluczona z partii,ale i pod ich skrzydłami startuje na prezydenta jednego z największych miast w Polsce. W rozmowie z ONETEM, Tomasz Piotrowski, współpracownik Zdanowskiej powiedział, że statut był pisany "na normalne czasy". Statut nie interpretuje niestety zdania "normalne czasy", natomiast interpretacja dotycząca punktu o osobach skazanych jest bardzo klarowna. O ile partia może decydować czy Hanna Zdanowska może być nadal jej członkiem, o tyle przepisy prawa jasno mówią, że nie może pełnić funkcji prezydenta miasta. I są to przepisy powszechne, nie kategoryzujące normalnych i nienormalnych czasów.

Z interpretacji prawa jasno wynika, że głos oddany na panią Zdanowską 21 października, to głos nieważny. Pani prezydent nie będzie mogła objąć mandatu i wykonywać swojej funkcji, ponieważ będzie to złamanie art. 6 ust. 2 który mówi: "pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru lub powołania może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe".

Artykuł 6 ustawy o pracownikach samorządowych określa więc jasno warunki zatrudnienia pracownika samorządowego. Z kolei art. 4 ust.1 pkt 1 ppkt c tejże ustawy stanowi, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) zatrudniani są w urzędzie gminy na podstawie wyboru. Z zestawienia tych dwóch uregulowań wynika więc, że wójt zatrudniany jest na podstawie wyboru jeśli nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Skazanie, o którym mowa, stanowi więc negatywną, czyli taką która nie może wystąpić, przesłankę zatrudnienia prezydenta miasta. Przesłanka negatywna składa się więc z trzech warunków, których tylko łączne spełnienie spowoduje,ze będziemy mieli do czynienia ze spełnieniem się negatywnego warunku zatrudnienia z wyboru wójta.

Te elementy to: skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W odniesieniu do pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie wyboru, jednym z warunków zatrudnienia jest omówiony wyżej wymóg niekaralności (art. 6 ust. 2). Oznacza to, że w sytuacji zaistnienia karalności w rozumieniu art. 6 ust 2 ustawy, zachodziła będzie przeszkoda w zatrudnieniu takiego pracownika samorządowego, jak wskazuje Andrzej Szewc w komentarzu do "ustawy o pracownikach samorządowych". Należy przyjąć, że art. 6 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych określa warunki zatrudnienia pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania i wyboru, w tym wymóg niekaralności. Wymóg ten określa się mianem przesłanki negatywnej, albowiem spełnia go wyłącznie osoba, która nie była karana w rozumieniu wskazanego przepisu, czyli "nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe". Z kolei brak lub utratę któregokolwiek z warunków zatrudnienia (w tym warunek niekaralności) należy kwalifikować jako prawną przeszkodę zatrudnienia pracownika samorządowego.

To co najbardziej dziwi, to brak jasnego stanowiska Krajowego Biura Wyborczego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. KBW zasłania się oświadczeniem, w którym powołuje się na przepisy prawa wyborczego, wskazując jednocześnie na brak spójności przepisów o pracownikach samorządowych i przepisów kodeksu wyborczego. Takie samo stanowisko zajmuje Rzecznik Praw Obywatelskich, informując,że alarmował już o tej sprawie od 2016. Podobne sprawy miały już miejsce I OSK 1715/07 - Wyrok NSA, 18.11.2008r. oraz II OSK 2276/15 - wyrok NSA. W obydwu z nich stwierdzono obowiązek niekaralności pracowników samorządowych.

Sprawę badał również Trybunał Konstytucyjny. W wyroku z 20 stycznia 2009 r. (p 40/07) stwierdził, że obowiązek rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem samorządowym skazanym prawomocnie za przestępstwo umyślne jest zgodny z Konstytucją.

Sprawą zajmą się więc odpowiednie organy władzy. Jak zachowa się w przedmiotowej sytuacji sąd? Czy dochowa wierności dotychczasowej linii orzeczniczej, czy też ustanowi nowy kierunek?

Źródło zdjęcia: Wikipedia, autor Zorro2212.

DODAJ KOMENTARZ

Dodaj komentarz...
Dodaj komentarz
Anuluj
 • STAROSTA ŁAŃCUCKI ADAM KRZYSZTOŃ INWESTYCJE I ROZWÓJ POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
 • 77 POSIEDZENIE SEJMU
 • JERZY BORCZ PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU PODKARPACKIEGO POLITYK BYŁY SENATOR AWS
 • 77 POSIEDZENIE SEJMU
 • ANDRZEJ SZLACHTA POSEŁ PIS PRZEWODNICZĄCY SEJMOWEJ KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH
 • Ceremonia z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu z udziałem przedstawicieli Sejmu
 • PODSUMOWANIE DRUGIEGO DNIA OBRAD 77 POSIEDZENIA SEJMU
 • PODSUMOWANIE PIERWSZEGO DNIA OBRAD 77 POSIEDZENIA SEJMU
 • Harmonogram obrad drugiego dnia 76 posiedzenia Sejmu RP
 • Podsumowanie pierwszego dnia obrad 76 posiedzenia Sejmu RP
 • 76. Posiedzenie Sejmu RP rozpoczęło się uczczeniem minutą ciszy pamięci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza
 • 76. Posiedzenie Sejmu RP
 • 76. POSIEDZENIE SEJMU VIII KADENCJI
 • SEJM ZAJMIE SIĘ PROJEKTEM USTAWY PRZECIWDZIAŁAJĄCEJ WZROSTOWI CEN PRĄDU. ZAPOWIEDŹ 75. POSIEDZENIA SEJMU
 • Życzenia Świąteczne Prezesa PiS - Prawa i Sprawiedliwości

STAROSTA ŁAŃCUCKI ADAM KRZYSZTOŃ INWESTYCJE I ROZWÓJ POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

STAROSTA ŁAŃCUCKI ADAM KRZYSZTOŃ INWESTYCJE I ROZWÓJ POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

Wywiad z Panem Starostą Adamem Krzysztoniem na temat inwestycji i rozwoju powiatu łańcuckiego. Inwestycje Starostwa w szpitalu powiatowym. Przebudowa drogi krajowej numer 94. Sukces sprawowania stanowiska pracy Starosty. Wywiad z Panem Starostą Adamem Krzysztoniem na temat inwestycji i rozwoju powiatu łańcuckiego.

OBEJRZYJ NAJNOWSZE WIDEO

77 POSIEDZENIE SEJMU

77 POSIEDZENIE SEJMU

HARMONOGRAM OBRAD 77 POSIEDZENIA SEJMU W DNIU 21 LUTEGO 2019 ROKU

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY ARTYKUŁ

OBEJRZYJ

STAROSTA ŁAŃCUCKI ADAM KRZYSZTOŃ INWESTYCJE I ROZWÓJ POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

Wywiad z Panem Starostą Adamem Krzysztoniem na temat inwestycji i rozwoju powiatu łańcuckiego. Inwestycje Starostwa w szpitalu powiatowym. Przebudowa drogi krajowej numer 94. Sukces sprawowania stanowiska pracy Starosty. Wywiad z Panem Starostą Adamem Krzysztoniem na temat inwestycji i rozwoju powiatu łańcuckiego.

Inwestycje Starostwa w szpitalu powiatowym. Przebudowa drogi krajowej numer 94. Sukces sprawowania stanowiska pracy Starosty.


JERZY BORCZ PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU PODKARPACKIEGO POLITYK BYŁY SENATOR AWS

Wywiad z Panem Jerzym Borcz Przewodniczącym Sejmiku Podkarpackiego

Uchwały budżetu województwa podkarpackiego na 2019 rok. Wydatki inwestycyjne. Wydatki na infrastrukturę drogową. Zrównoważony rozwój kraju. Zmiany funkcjonowania Sejmiku po nowelizacji ustawy. Powołania Komisji rozpatrywania skarg i petycji. Powołania Komisji łączności polaków za granicą. Powołania Komisji (...)


ANDRZEJ SZLACHTA POSEŁ PIS PRZEWODNICZĄCY SEJMOWEJ KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

Wywiad z Panem Posłem Andrzejem Szlachta, posłem Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczącym Sejmowej Komisji Finansów Publicznych

Wynagrodzenia NBP kadry kierowniczej. Nowelizacja ustawy o Narodowym Banku Polskim. Jawność wynagrodzeń. Oświadczenia majątkowe. Posiedzenie Komisji Finansów. Ustawa budżetowa na rok 2019. Podwyżki dla nauczycieli. Oddłużanie finansów publicznych. Budżety Państwa, budżety regionalne. Inwestycje Podkarpackie. (...)


76. Posiedzenie Sejmu RP

76. Posiedzenie Sejmu RP rozpoczęło się uczczeniem minutą ciszy pamięci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza

Paweł Bogdan Adamowicz (urodzony 2 listopada 1965 w Gdańsku, zmarł 14 stycznia 2019 w Gdańsku). Polski prawnik, samorządowiec i polityk. Działacz opozycji demokratycznej w czasie PRL. W latach 1990 - 1993 prorektor Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 1994 - 1998 przewodniczący Rady Miasta Gdańska, w latach (...)


Życzenia Świąteczne Prezesa PiS - Prawa i Sprawiedliwości

Życzenia Świąteczne Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego

Życzenia Świąteczne Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego


Senator Jan Żaryn w wywiadzie dla polityczna.tv

Wywiad z Panem Senatorem Janem Żarynem.

Nastawienie społeczeństwa wobec władz komunistycznych. Problemy z władzami SLD w sprawie budowy pomnika Marszałka Piłsudskiego w związku z powstaniem Polskiej Organizacji Wojskowej. Żołnierze wyklęci i sprzeczne informacje podawane w różnych mediach. Polska i jej historia oraz problemy uporania się z (...)


POSEŁ WOJCIECH BUCZAK MSPO 2018 MIĘDZYNARODOWY SALON PRZEMYSŁU OBRONNEGO

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego Targi Kielce 2018

MSPO 2018 na 100-lecie Niepodległej Polski


JÓZEFA HRYNKIEWICZ POLITYKA SENIORALNA

POLITYKA SENIORALNA WYPOWIEDŹ PANI POSEŁ JÓZEFY HRYNKIEWICZ

WYPOWIEDŹ PANI POSEŁ JÓZEFY HRYNKIEWICZ NA TEMAT POLITYKI SENIORALNEJ W TRZECH FILARACH


POSEŁ JANUSZ SZEWCZAK KARUZELA VAT ZDANIEM EKSPERTA

POSEŁ JANUSZ SZEWCZAK WYPOWIDA SIĘ NA TEMAT MECHANIZMÓW DZIAŁANIA KARUZELI VAT

Poseł Janusz Szewczak, wypowiedź na temat mechanizmów działania karuzeli VAT, wyłudzenia podatku VAT w Polsce, zapobieganiu oszustwom podatkowym, powołaniu Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów instytucji publicznych w zakresie (...)


PREMIER MATEUSZ MORAWIECKI

HOŁD POWSTAŃCOM WARSZAWSKIM

Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć, tracą życie. Ważne jest nie tylko to, dokąd idziemy, ale też skąd przychodzimy


PRZECZYTAJ

77 POSIEDZENIE SEJMU

HARMONOGRAM OBRAD 77 POSIEDZENIA SEJMU W DNIU 21 LUTEGO 2019 ROKU

09:00 – 09:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (druki nr 3119 i 3216) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 33)09:45 – 10:30 - Sprawozdanie Komisji (...)


77 POSIEDZENIE SEJMU

77 POSIEDZENIE SEJMU W DNIU 20 LUTEGO 2019 ROKU

10:00 – 11:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej (druki nr 3118 i 3124) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 15) 11:00 – 11:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy (...)


Ceremonia z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu z udziałem przedstawicieli Sejmu

30 stycznia w trakcie sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego odbyła się uroczysta ceremonia z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W wydarzeniu uczestniczyli premier Belgii Charles Michel, przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, przewodniczący Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Klaus-Heiner Lehne, naczelny rabin izraelskiej Wspólnoty w Brukseli Albert Guigui, ambasadorowie i liczni przedstawiciele parlamentów narodowych. Sejm reprezentowała poseł Izabela Kloc, przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej

Podczas ceremonii głos zabrali przewodniczący PE Antonio Tajani oraz Charlotte Knobloch, była przewodnicząca Centralnej Rady Żydów w Niemczech. - Upamiętniając ofiary Shoah po raz pierwszy podczas sesji plenarnej stanowiącej część parlamentarnych obchodów  Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, (...)


PODSUMOWANIE DRUGIEGO DNIA OBRAD 77 POSIEDZENIA SEJMU

Autostradą z Warszawy do Łodzi bez opłat, rząd o polityce energetycznej. Pytania posłów w sprawach bieżących oraz informacja rządu nt. polskiej polityki energetycznej wypełniły drugi dzień bieżącego posiedzenia Sejmu

Na wniosek klubu Nowoczesna posłowie zapoznali się z informacją bieżącą ws. polskiej polityki energetycznej. Posłów interesował w szczególności rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) w kontekście cen prądu. Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii (...)


PODSUMOWANIE PIERWSZEGO DNIA OBRAD 77 POSIEDZENIA SEJMU

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające „Mama 4 plus”, propozycje zapewniające jawność wynagrodzeń kadry kierowniczej banku centralnego oraz przedstawiony przez Senat projekt ustawy chroniący właścicieli nieruchomości przed nadmiernymi kosztami przekształcania użytkowania wieczystego we własność - to niektóre z zagadnień, nad którymi pracował wczoraj Sejm. Przed rozpoczęciem obrad posłowie uczcili pamięć zmarłego 21 stycznia Andrzeja Lissa, działacza “Solidarności” oraz posła na Sejm IV i V kadencji, a także zmarłego Antoniego Zambrowskiego, działacza opozycji demokratycznej w PRL, więźnia politycznego

Sejm uchwalił i skierował do prac w Senacie siedem ustawUstawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym „Mama 4 plus” zakłada, że świadczenie przysługiwać będzie osobom, które urodziły i wychowały lub wychowały co najmniej czwórkę dzieci, a z powodu zajmowania się licznym (...)


Harmonogram obrad drugiego dnia 76 posiedzenia Sejmu RP

Harmonogram obrad 76 posiedzenia Sejmu RP w dniu 17 stycznia 2019 roku

09:00 – 11:30 - Pytania w sprawach bieżących (pkt 6)11:30 – 13:00 - Informacja bieżąca (pkt 7)13:00 – 14:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (druki nr 3085 i 3122) (5-minutowe oświadczenia w (...)


Podsumowanie pierwszego dnia obrad 76 posiedzenia Sejmu RP

III czytanie projektu ustawy budżetowej na 2019 rok to główny punkt pierwszego dnia 76. posiedzenia Sejmu. Ponadto posłowie pracowali nad wprowadzeniem nowych rozwiązań związanych z gospodarowaniem częstotliwościami, urządzeniami radiowymi oraz opłatami za częstotliwości. Na początku posiedzenia Sejm minutą ciszy uczcił pamięć Pawła Adamowicza, zmarłego prezydenta Gdańska

Sejm uchwalił budżet państwa na 2019 rokW zaproponowanym przez rząd projekcie priorytetowym celem jest utrzymanie stabilności finansów publicznych przy wspieraniu wzrostu gospodarczego i solidarnościowej polityki społecznej. Strona dochodowa uwzględnia wprowadzenie nowej, 9 proc. stawki w podatku (...)


76. Posiedzenie Sejmu RP rozpoczęło się uczczeniem minutą ciszy pamięci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza

Paweł Bogdan Adamowicz (urodzony 2 listopada 1965 w Gdańsku, zmarł 14 stycznia 2019 w Gdańsku). Polski prawnik, samorządowiec i polityk. Działacz opozycji demokratycznej w czasie PRL. W latach 1990 - 1993 prorektor Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 1994 - 1998 przewodniczący Rady Miasta Gdańska, w latach 1998 - 2019 prezydent Gdańska. Zmarł w wyniku ran zadanych mu przez zamachowca

Słowo upamiętniające wygłosił przewodniczący Grzegorz Schetyna. Żegnamy dziś naszego kolegę i przyjaciela. Paweł Adamowicz był człowiekiem wielkiego charakteru, był bardzo odważny, nie bał się walki, ale chciał też budować i to robił, swe życie poświęcił ukochanemu Gdańskowi - mówił.Polityk zwrócił (...)


76. POSIEDZENIE SEJMU VIII KADENCJI

16 STYCZNIA 2019 ROKU

10:00 – 17:00 - Głosowania, w tym:- Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 (druki nr 2864, 3021 i) - trzecie czytanie (pkt)17:00 – 18:00 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych (...)


SEJM ZAJMIE SIĘ PROJEKTEM USTAWY PRZECIWDZIAŁAJĄCEJ WZROSTOWI CEN PRĄDU. ZAPOWIEDŹ 75. POSIEDZENIA SEJMU

W PIĄTEK 28 GRUDNIA SEJM ZBIERZE SIĘ NA OSTATNIM W TYM ROKU POSIEDZENIU. W PORZĄDKU OBRAD ZNALAZŁ SIĘ JEDEN PROJEKT - RZĄDOWA PROPOZYCJA NOWELIZACJI USTAWY O PODATKU AKCYZOWYM. WEJŚCIE W ŻYCIE PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ POZWOLI NA OBNIŻENIE RACHUNKÓW O PONAD 3,5 MILIARDA ZŁOTYCH

Projekt zakłada ustabilizowanie ceny sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców końcowych w 2019 roku, poprzez obniżenie podatków i opłat dotychczas funkcjonujących w rachunku za energię elektryczną.Podstawowym narzędziem do osiągnięcia tego celu jest propozycja czterokrotnego obniżenia (...)


CHIŃSKA POTĘGA MILITARNA – AMERYKAŃSKIE OBAWY

20 LAT POLSKI W NATO 20 PIKNIKÓW WOJSKOWYCH

INTEGRACJA I ROZWÓJ SYSTEMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA RESORTU OBRONY NARODOWEJ CYBER.MIL.PL

CZY MODERNIZACJA TO DOBRY INTERES?

WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 S.A. W BYDGOSZCZY

Sejm RP

KURSY WALUT

EUR - euro USD - dolar amerykański GBP - funt szterling
4.2993 3.7876 5.0199
     
CHF - frank szwajcarski CAD - dolar kanadyjski AUD - dolar australijski
3.7838 2.8426 2.6912

Prezydent RP

 • - Chcemy, żeby bank jak najlepiej się rozwijał, wspierał polskich przedsiębiorców, wspierał też zagranicznych przedsiębiorców, którzy chcą inwestować w Polsce – podkreślał Prezydent Andrzej Duda podczas gali z okazji 90-lecia Banku Pekao S.A.
 • Prezydent Andrzej Duda podpisał pięć ustaw, w tym m.in.: nowelizację ustawy o opłatach abonamentowych; ustawę o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym; ustawę o Sieci Badawczej Łukasiewicz.
 • Już po raz siódmy w ramach akcji „Kartka dla kombatanta” najmłodsi przy wsparciu dziennikarzy przygotowali świąteczne kartki z życzeniami dla polskich weteranów mieszkających poza granicami kraju. Do dzisiejszego spotkania dołączył Prezydent Andrzej Duda.
 • Wystąpienie szefa MSZ pokazało, że polska polityka zagraniczna ma swoją ciągłość - pokreślił Prezydent Andrzej Duda po wysłuchaniu w Sejmie przedstawionej przez Jacka Czaputowicza informacji o zadaniach polityki zagranicznej w 2019 r.
 • Jeszcze do 29 marca 2019 r. można zgłaszać firmy, które chcą zaprezentować swoje dokonania podczas Polskiej Wystawy Gospodarczej. Przedstawiamy listę instytucji uprawnionych do składania takich wniosków oraz zasady naboru.

NAJNOWSZE WIDEO

Krótkie Informacje

 • WIZYTA PREZYDENTA WĘGIER Z MAŁŻONKĄ W POLSCE W RAMACH OBCHODÓW DNIA PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ
  W dniach 22-23 marca 2019 roku (piątek-sobota) wizytę w Polsce złoży Prezydent Węgier János Áder z Małżonką. Podczas wizyty Prezydent Węgier i Małżonka odwiedzą Kielce, gdzie z Prezydentem RP Andrzejem Dudą i Małżonką wezmą udział w obchodach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.
 • KONFERENCJA PERSPEKTYWY DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH
  14 marca 2019 roku (czwartek) Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Halina Szymańska weźmie udział w konferencji Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich (Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Sielinku ul. Parkowa 2, woj. wielkopolskie).
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W REPUBLICE CZESKIEJ
  12 marca 2019 roku (wtorek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Prezydentem Republiki Czeskiej Milošem Zemanem, Prezydentem Republiki Słowackiej Andrejem Kiską oraz Prezydentem Republiki Węgier Jánosem Áderem wezmą udział w uroczystościach z okazji 20-lecia rozszerzenia NATO, które odbędą się w Pradze.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W OFICJALNEJ PREMIERZE FILMU KURIER
  11 marca 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 20:00 w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w oficjalnej premierze filmu Kurier (Warszawa - Plac Teatralny 1).
 • WIZYTA PREZYDENTA RP W REPUBLICE CZESKIEJ
  12 marca 2019 roku (wtorek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Prezydentem Republiki Czeskiej Milošem Zemanem, Prezydentem Republiki Słowackiej Andrejem Kiską oraz Prezydentem Republiki Węgier Jánosem Áderem weźmie udział w uroczystościach z okazji 20-lecia rozszerzenia NATO, które odbędą się w Pradze.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA W UROCZYSTOŚCIACH ZWIĄZANYCH Z NARODOWYM DNIEM PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
  1 marca 2019 roku (piątek) o godzinie 14:45 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystościach związanych z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Wysokiem Mazowieckiem (województwo podlaskie).
 • UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH Z OKAZJI NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
  1 marca 2019 roku (piątek) o godzinie 11:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda uroczyście wręczy odznaczenia państwowe z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W SZCZYCIE PREZYDENTÓW PAŃSTW BUKARESZTAŃSKIEJ DZIEWIĄTKI
  28 lutego 2019 roku (czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w szczycie Prezydentów państw Bukaresztańskiej Dziewiątki, który odbędzie się w Koszycach w Republice Słowackiej.
 • BRIEFING PRASOWY SZEFA BBN
  W środę, 27 lutego b2019 roku o godzinie 15:00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się briefing prasowy Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego ministra Pawła Solocha, poświęcony udziałowi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w obchodach 20. rocznicy przystąpienia Polski do NATO.
 • UDZIAŁ PREZYDENTA RP W UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI JUBILEUSZOWEJ XXV EDYCJI PLEBISCYTU O TYTUŁ ZŁOTEGO INŻYNIERA 2018
  27 lutego 2019 roku (środa) o godzinie 12:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystości z okazji jubileuszowej XXV edycji plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera 2018. Złoty Inżynier to nagroda przyznawana wybitnym inżynierom, twórcom techniki, wynalazcom i organizatorom życia gospodarczego kraju, która popularyzuje ich dokonania. Nagroda promuje dokonania polskich inżynierów i zwraca uwagę na ich rolę w budowaniu innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki.

KOMENTARZE ARTYKUŁÓW

KOMENTARZE WIDEO

KOMENTARZE OBRAD SEJMU

 • X

  Transmisja została zakończona o godzinie 11:00 Dzisiejsza retransmisja: https://polityczna.tv/transmisja/sejm/

  🕔2019-02-22 13:13:39
 • Kosma

  mamy 21 wiek. dlaczego nie mozna znalezc transmisji z obrad Sejmu ???!!!

  🕔2019-02-22 13:09:12
 • ieczyslaw

  od nowego roku nie dizała dostep do archiwalnych posiedzeń sejmu, Proszę poprawić działanie strony

  🕔2019-01-23 14:09:09